Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv."

Transkript

1 Bilag 2 Tidligere dansk deltagelse i internationale operationer. Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv. Generel udviklingen i operationstyper og danske militære styrkebidrag Siden 1948 har Danmark udsendt mænd og kvinder som FN-observatører og i mindre styrkebidrag til FN s fredsbevarende missioner. Siden indsatsen på Balkan begyndte i 1992 har missionerne også haft fredsstøttende karakter i rammerne af FN; NATO, EU, OSCE og koalitioner. Siden 1990 har Danmark ført en såkaldt aktivistisk udenrigspolitik. Konkret betyder det, at forsvaret fremmer danske interesser og værdier over hele verden. Danmark har generelt haft nytte af den militaristiske sikkerhedspolitik, der har medført en hidtil uset grad af international anseelse. Udviklingen har betydet, at Danmark i dag bidrager med et bredt internationalt engagement, der omfatter hele spektret fra fredsstøttende operationer til oprørsbekæmpelse og væbnet konflikt. Hovedparten af Danmarks internationale engagement udgøres af styrkebidragene i henholdsvis Afghanistan, Kosovo og Libanon. Endvidere bidrager Danmark med ca. 30 personer som militære observatører i rammen af FN. Hertil kommer en række mindre bidrag i rammen af NATO eller koalitioner. Særlige forhold for hæren Hærens internationale operationer tog for alvor fart i starten af 90 erne med det danske engagement på Balkan, hovedsageligt med styrker af bataljonsstørrelse (fra ca. 400 ca. 850 personer). Indledningsvist i rammen af FN-ledede operationer, og senere med Dayton-aftalen i 1995, på FN s anmodning, i rammen af NATO. Hærens internationale profil blev dermed også gradvist ændret i retning af en mere aktiv rolle. De udsendte bataljoner bliver sammensat, så de er afpasset opgaveløsningen i den konkrete operation. 1 Det er karakteristisk for hærens udsendte personel, at de hovedsageligt bliver udsendt og hjemtaget i hele enheder. Hærens enheder bliver indsat i alle former for operationer - både fredsskabende, fredsbevarende og fredsstøttende og løser her en bred vifte af opgaver, der spænder fra humanitære opgaver til egentlige kampopgaver. Karakteristisk for de landmilitære opgaver er, at soldaterne er i direkte kontakt med den civile befolkning og konfronteres direkte i kamp med de krigsførende parter. En stor del af de hjemvendte veteraner har været udsendt på en reaktionsstyrkekontrakt, der indebærer en enkelt udsendelse. Afslutning af udsendelsen betyder derfor i de fleste tilfælde hjemsendelse til en civil tilværelse. Hærens personel bliver typisk udsendt i perioder af seks måneders varighed. Særlige forhold for søværnet Udsendelsen af korvetten Olfert Fisher i den første Golfkrig i 1990 markerede et skifte i anvendelsen af søværnet. Korvetten blev bemyndiget til at anvende militære magtmidler, i det 1 Bataljonerne bliver således sammensat af en række forskellige enheder - eksempelvis spejder-, mekaniseret infanteri-, CIMIC-, stabsstøtte- og efterretningsenheder - afpasset karakteren i den konkrete operation. 1

2 omfang det var nødvendigt for at gennemføre de operative målsætninger for operationen. Efter 1991 og frem til i dag har søværnets bidrag bestået af sejlende enheder, der er designet til at indgå i kamphandlinger, forestå maritim tilstedeværelse som et sikkerhedspolitisk virkemiddel, udføre skærpet overvågning af havområder eller forestå minerydning samt blandt andet udføre embargooperationer 2 og evakueringsopgaver. Søværnets større kapaciteter er egnet til global indsættelse, også med fokus på blandt andet maritim sikkerhed, tillidsskabende foranstaltninger samt bekæmpelse af pirateri og terrorisme. I de senere år har søværnet tillige udsendt logistiske støtteenheder placeret nær udsendte fartøjers operationsområder. Søværnet er kendetegnet ved i fredstid at have opstillet et antal fuldt operative enheder med fastansatte besætninger. Enhederne løser opgaver i national sammenhæng 3, som ofte ikke er væsensforskellige fra de opgaver, der skal løses i international sammenhæng. Skibene har en løbende, enkeltvis udskiftning af medarbejderne. Når et skib har været udsendt i en international operation, forbliver besætningen efter hjemkomsten typisk samlet. Når søværnet udsender enheder i internationale operationer, planlægges der som udgangspunkt på en udsendelsesperiode af tre måneders varighed. Efter en periode på ca. tre måneder i Danmark, roterer besætningen typisk ud til en ny tre måneders periode om bord på skibet. Særlige forhold for flyvevåbnet I perioden fra 1991 og frem til i dag har flyvevåbnets bidrag hovedsageligt bestået af bidrag som F-16-jagerfly, observationshelikoptere og transportfly, der deltager i indsættelse og hjemtagelse samt genforsyning af udsendte styrkebidrag. Flyvevåbnet har endvidere udsendt jordpersonel til lufthavne. Ligesom for søværnet gælder det for flyvevåbnet, at det er kendetegnet ved i fredstid at bestå af et antal fuldt bemandede og udrustede enheder bestående af fastansat personel. Enhederne løser i princippet den samme type opgaver, uanset om det finder sted i en national eller international sammenhæng. Bidragene, flyvevåbnet indsætter i internationale operationer, bliver sammensat af relevante enheder afpasset opgaveløsningen i den konkrete operation. Nogle af flyvevåbnets bidrag bliver udsendt og hjemtaget samlet, mens det for andre gælder, at enkelte funktioner/teams i enhederne roterer hyppigere end den øvrige enhed. Flyvevåbnets personel bliver typisk udsendt i perioder på 3 måneder. Fælles for alle tre værn er, at de - udover enheder - også bidrager til enkeltmandsudsendelser. Opgaverne og medarbejderne Danmark udsender personel i enheder, der løser forskellige typer af opgaver både enheder, der løser deciderede operative opgaver, herunder også deltager i egentlige kamphandlinger og i støttefunktioner. Typen af operation og opgaver, den enkelte medarbejder er udsendt i, vil naturligt nok have indflydelse på, hvordan udsendelsen efterfølgende vil blive oplevet. Konfliktmiljøet og trusselsniveauet er generelt blevet skarpere og opgaveløsningen mere kompleks, hvilket påvirker medarbejderne. Udsendelsesperiodens længde varierer, og udsendelse samt hjemtagning foregår på forskellig vis fra værn til værn. En del af de udsendte er fastansatte, som bliver udsendt fra en kendt 2 Som f.eks. ved operationerne ved eks-jugoslavien. 3 Eksempelvis farvandsovervågning, fiskeriinspektion, søredningstjeneste og miljøforureningsbekæmpelse. 2

3 organisatorisk ramme og hjemtaget til samme miljø med let adgang til de kolleger og kammerater, de var udsendt med. Andre er udsendt på kontrakt. Det betyder, at de ved hjemtagningen også bliver hjemsendt fra forsvaret til en civil tilværelse. Disse forskellige vilkår fx vedrørende udsendelsesperiodens længde giver forskellige udfordringer og muligheder for medarbejderne og for forsvaret i forhold til at håndtere og bearbejde de oplevelser, den enkelte har haft under udsendelsen. 3

4 FORSVARETS DELTAGELSE I INTERNATIONALE OPERATIONER Ordliste: UNSCRES FN Sikkerhedsrådsresolution ENHEDER Gaza First United Nations Emergency Dansk bidrag som del af dansk-norsk bataljon Ca Force (UNEF I). Mandat: UN Generalforsamlings møde november Congo United Nations Operation in the Ca Congo (ONUC). Mandat: UNSCRES 143 Cypern United Nations Peacekeeping samt Bidrag af bataljonsstørrelse. I perioden Ca Force in Cyprus (UNFICYP). Mandat: UNSCRES dog kun en officer. Namibia United Nations Transitions Assistance Group (UNTAG). Mandat: UNSCRES Bidrag af underafdelingsstørrelse 304. Irak Eks-Jugoslavien Operation Desert Shield/Desert Storm. Mandat: UNSCRES 661 United Nations Protection Force (in Former Yugoslavia) (UNPROFOR I og UNPROFOR II) Balkan (flere lokaliteter). Mandat: UNSCRES Dansk orlogsfartøj (Olfert Fischer). Indførelse af økonomiske sanktioner overfor Irak Varierende enhedsstørrelser. Ca Eks-Jugoslavien Mandat: UNSCRES Dansk korvet (Niels Juel). Embargo mod det tidligere 4

5 Jugoslavien. FYROM (Makedonien) Kroatien Bosnien-Hercegovina Macedonia Command/United Nations Protection Force (MACCOM/ UNPROFOR III). Videreføres fra 95 som United Nations Preventive Deployment Force in the Former Yugoslav Republic of Macedonia (UNPRE- DEP). Mandat: UNSCRES 981, 982, 983. United Nations Confidence Restauration Operation in Croatia (UNCRO). Mandat: UNSCRES 983. IFOR/SFOR (Implementation/ Stabilization Force) Mandat: UNSCRES 1088 hhv I en periode chefen for den samlede FN-styrke samt styrkebidrag af varierende størrelse. Inkluderer TASK FORCE HARVEST (Operation Essential Harvest (2001) samt TASK FORCE FOX Operation Amber Fox ( ) Ca Bataljonskampgruppe på ca. 500 personer. Reduceret gradvist til ca. 150 personer og hjemtaget august Albanien Albanian Force (AFOR) og 1999 I alt 138 mand i DANCON/AFOR. Serbien (Montenegro, Kosovo, Makedonien) Operation Allied Force Mandat: UNSCRES F-16 bidrag bestående af indledningsvis otte F-16 i marts-juli Bidraget blev reduceret gradvist i løbet af perioden. 480 Kosovo Makedonien KFOR (NATO Kosovo Force) Mandat: UNSCRES 1244 AMBER FOX Mandat: UNSCRES Bataljonskampgruppe på ca. 875 personer udsendt i juli Der reduceres februar 2001 til ca. 500 personer, i 2003 til ca. 300 personer og i 2010 til det nuværende bidrag på ca. 180 personer. Bidraget forventes hjemtaget ultimo 2010 eller primo Spejderdeling fra oktober 2001 til december 2002 (ca. 46 personer), fire stabsofficerer samt et helikopterdetachement bestående af tre FENNEC helikoptere og ca. 24 personer i august oktober Etiopien/Eritrea UNMEE (United Nations Mission in 2001 Stabselement, stabskompagni, nationalt ledelses- og

6 Ethiopia and Eritrea) Mandat: UNSCRES 1312 støtteelement samt i etableringsfasen et ingeniørdetachement, i alt ca. 320 personer. Udsendt i første halvår af 2001, derefter hjemtaget. Afghanistan Makedonien Afghanistan Operation Enduring Freedom (OEF) Mandat: UNSCRES 1368 og 1373 ALLIED HARMONY (afløst AMBER FOX) Mandat: UNSCRES 1341 ISAF (International Security Assistance Force) Mandat: UNSCRES 1386 og Specialoperationsstyrkebidrag fra Jægerkorpset og Frømandskorpset, ca. 100 personer, i perioden januar-juni 2002 (Task Group Ferret). Air Movement and Control Element og C-130-bidrag i Ca. 325 perioden februar/marts 2002 til september/oktober 2002 bestående af ét fly og ca. 75 personer. F-16 bidrag med seks F-16 i perioden oktober 2002 til september 2003, i alt ca. 150 personer To forbindelseshold (ca. 15 personer) i perioden december 2002 til december Indledningsvis stabsofficerer, ammunitionsrydningshold og forbindelseselementer udstationeret i Kabul, ca. 50 personer. Bidraget udsendt i januar 2002 til Kabul Multinational Brigade. I 2004 til medio 2007 blev bidraget udvidet til at omfatte Provincial Reconstruction Team i Mazar E Sharif i den nordlige del af Afghanistan under britisk, senere svensk ledelse, hvorved det samlede danske bidrag kom op på ca. 70 personer. Ultimo primo 2005 blev det danske bidrag yderligere udvidet med: - Ca. 50 personer i det tysk ledede Provincial Reconstruction Team (PRT) i Feyzabad i det nordlige Afghanistan; dette blev afsluttet i juli Ca. 10 personer i det litauisk ledede Provincial Reconstruction Team i Chagcharan i det centrale Afghanistan. Endvidere har der været udsendt et dansk Deployable Communications Module på personer i perioder a ca. 3 mdr. i 2004, 2005, 2006 (ca. 10 personer), 2007 samt 2008 (Kandahar og Bagram) I 2006 påbegyndtes den danske indsats i Helmandprovinsen, hvortil der udsendtes et bidrag bestående af

7 en spejdereskadron samt stabs- og støtteelementer. Det samlede bidrag blev derved på ca. 390 personer i Afghanistan. Styrken blev udvidet i 2007 med et panserinfanterikompagni, støtteenheder og en kampvognsdeling. Det samlede bidrag var primo 2009 på ca. 650 personer. Et Air Movement and Control Element og C-130-bidrag i perioden var udsendt 1. august januar 2006 Danish Radar Information System (DARIS) bestående af en mobil luftovervågningsradar med personel blev udsendt til Kabul lufthavn i august Juli 2008 blev der udsendt et bidrag på 45 personer fra flyvevåbnet til Kandahar Air Field. Denne del af bidraget er afsluttet. Et helikoperdetachement med FENNEC helikoptere var udsendt juli november Primo 2009 blev der udsendt 12 personer som et Garnisons Operational Mentor and Liaison Team i Helmand. Endvidere gennemføres mindre bidrag til NATO Training Mission - Afghanistan (NTM-A) samt Combined Security Transition Command - Afghanistan (CSTC-A)Samlet er der udsendt ca. 750 personer til Afghanistan. Irak Operation Iraqi Freedom (OIF) Mandat: UNSCRES Korvetten Olfert Fischer marts - juni 2003 og ubåden Sælen i perioden februar - juni Bataljonskampgruppe på ca. 380 personer udsendtes juni Bidraget udvidet efterfølgende til ca. 530 personer, herunder stabselementer til UK brigade og Multinational Division South East, et stabselement til Multinational Division Central South samt Protection Teams i Bagdad og Basra. Bidraget afsluttedes med hjemtagning af hold 9 i august Et helikopterdetachement med 3 stk. FENNEC helikoptere var udsendt i oktober december 2005 i f.m. valghandlinger. Forsvaret udsendte et C-130 transportfly til UN Assistance Mission for Iraq fra januar til juli I gennemsnit bestod bidraget af 36 personer. Enheden havde Kuwait City International Airport som Main Base, men

8 fløj transportflyvninger mellem Basra, Bagdad og andre steder i Irak. Et helikopterdetachement var udsendt i perioden juli - december 2007 i forlængelse af hjemtagning af den danske bataljon. Aktuelt er der udsendt et mindre bidrag til NATO Training Mission - Iraq (NTM-I), et personbeskyttelsesdetachement samt Multinational Security Transition Command - Iraq (MNSTC-I). Middelhavet Litauen Sudan Pakistan Libanon Sydøstasien Somalia Indiske Ocean Operation Active Endeavour Mandat: UNSCRES 1244 Air Policing Baltic States Mandat: På anmodning fra Litauen UN Mission in Sudan Mandat: UNSCRES 1590 Katastrofehjælp Mandat: Nationalt mandat UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Mandat: UNSCRES 1701 Katastrofehjælp efter tsunami Mandat: Nationalt mandat World Food Programme Marshalling Mandat: UNSCRES 1772 Operation Enduring Freedom (OEF) Korvetter af Niels Juel-klassen fra november 2001 til januar 2002 samt april juli Lynx helikopter samt ubåden Sælen i perioden juni - december To patruljefartøjer af Flyvefisken-klassen i perioden marts - oktober 2003.Endvidere Lynx helikopter april-maj 04 samt Peder Tordenskjold marts til juni samme år og oktober til november En korvet i to gange 15 dage i perioden oktober - november Fire stk. F-16, ca. 75 personer, i perioden juli - oktober Ca. 45 danske soldater, heraf en stabsdeling, indsat til støtte for UNMIS hovedkvarteret i seks mdr. i ramme af SHIRBRIG C-130 bidrag i perioden oktober - november To patruljefartøjer af Flyvefisken-klassen oktober december 2006; derefter ét skib i perioden december marts Derudover en korvet af Niels Juelklassen C-130 bidrag samt støtte med pumper og andet teknisk udstyr i perioden januar februar Et skib af Thetis-klassen inkl. beskyttelseshold fra Frømandskorpset og Søværnets Militærpoliti i perioden januar juli Stabsofficerer til Task Force 150 fra august 06 til maj 07 og kontinuerligt to til fem mand ved Combined Maritime Ca

9 Task Force 150/151 Mandat: UNSCRES 1244, 1368, 1373, 1772 Forces fra oktober 2007 Et fleksibelt støtteskib samt Søværnets Taktiske Stab fra september 2008 til januar 2009; herefter fleksibelt støtteskib (forlængelse) til april Absalon Litauen Air Policing Baltikum 2009 Januar maj Mandat: På anmodning fra Litauen To gange to F-16 til suverænitetshævdelse. Island Air Policing Island 2009 Januar april Mandat: På anmodning fra Island To gange to F-16 til suverænitetshævdelse. Libanon Indiske Ocean UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Mandat: UNSCRES 1701 Operations Ocean Shield Mandat: UNSCRES 1244, 1368, 1373, 1772, Et logistikkompagni med 144 personer udsendt november Et fleksibelt støtteskib samt Søværnets Taktiske Stab i to perioder i NATO Standing Maritime Group Indiske Ocean Operation Ocean Shield Absalon fra januar til juli og herefter Esbern Snarre Ca

10 FN-OBSERVATØRER MISSIONSOMRÅDE MISSION PERIODE ANTAL UD Mellemøsten UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) Kashmir UNMOGIP (United Nations Military Observers Group in India and Pakistan) 567 Libanon UNOGIL (United Nations Observation Group in Lebanon) 1958 Enkelte observatører Mellemøsten. Arabiske Halvø UNYOM (United Nations Yemen Observation Mission) Indien-Pakistan UNIPOM (United Nations India-Pakistan Observation Mission) Afghanistan og Pakistan Iran og Irak UNGOMAP (United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan). UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group Asien) Irak UNGCI (United Nations Guards Contingent in Iraq) ). 300 Kuwait UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation mission) Det tidligere Jugoslavien EU-monitorer Det tidligere Jugoslavien og de tidligere sovjetrepublikker CSCE- og OSCE-observatører Østslavonien, Kroatien og Prevlaka UNPROFOR (UN Protection Force) Halvøen UNTAES (UN Transitional Administration for Eastern Slavonia) UNCRO (UN Confidence Restoration Operation) 68 UNMOP (UN Mission of Observers in Prevlaka) Georgien UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) Tadsjikistan UNMOT (United Nations Mission of Observers in Tadsjikistan) Bosnien Herzegovina UNMIBH (United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina Deltagelse ikke opgjort Balkan). Kosovo UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) Øst Timor UNAMET (United Nations Mission in East Timor) og UNTAET UN Transitional Administration in East Timor) - UNMISET (UN Mission of Support in East Timor) Sierra Leone UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) Congo MONUC (Mission Observateur des Nations Unies a Congo) om

11 MISSIONSOMRÅDE MISSION PERIODE ANTAL UD døbt til MONUCSO pr Etiopien/Eritrea UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) Afghanistan UNAMA (United Nations Mission Assistance Mission Afghanistan) Liberia UNMIL (United Nations Mission in Liberia) IRAK UNAMI (United Nations Assistance Mission Iraq) Sudan UNMIS (United Nations Mission in Sudan) Sudan AU (Afrikanske Union) Vest Sahara MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) Nepal UNMIN (United Nations Mission in Nepal) Korea UNCMAC (under US kommando) Central African Republic and Chad MINURCAT (United Nations Mission in the Central African Republic & Chad) Georgien OSCE 2008 Ca. 8 11

Internationalt engagement

Internationalt engagement Internationalt engagement Opdateret: 22. maj 2008 Næppe var 2. Verdenskrig slut før hæren - med de sparsomme ressourcer, der var til rådighed i 1945 - blev engageret i forskellige indsættelser med relation

Læs mere

Den nye Hær. En hær med moderne deployerbare styrker, der kan indsættes i alle typer af opgaver og i princippet globalt.

Den nye Hær. En hær med moderne deployerbare styrker, der kan indsættes i alle typer af opgaver og i princippet globalt. Den nye Hær En hær med moderne deployerbare styrker, der kan indsættes i alle typer af opgaver og i princippet globalt. 1 AGENDA KAPACITET UDDANNELSESSTRUKTUR OPERATIVT KONCEPT MISSIONER 2 Ambitionsniveau

Læs mere

Selvmord og selvmordsforsøg blandt hjemvendte soldater

Selvmord og selvmordsforsøg blandt hjemvendte soldater Den registerbaserede undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Uddybende interviewundersøgelse Interviewundersøgelse Registre Register for selvmord Register for selvmordsforsøg Dødsårsagsregisteret Landspatientregisteret

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V.

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Verdensfredens vogtere Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Fridberg fn-bog 1 Verdensfredens Vogtere - Det danske forsvars

Læs mere

Årlig Redegørelse. Januar

Årlig Redegørelse. Januar Årlig Redegørelse 79 Januar Årlig Redegørelse 2003 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-18-9 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Oplag: 3000 eksemplarer, August

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Hæren. September Hærens Operative Kommandos organisation 2007

Hæren. September Hærens Operative Kommandos organisation 2007 September Hærens Operative Kommandos organisation 2007 En fremragende indsats i Irak Af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou Den danske bataljon i Irak er sammen med en række

Læs mere

Årlig Redegørelse 2002

Årlig Redegørelse 2002 Årlig Redegørelse 2002 Forsvarsministeren Årlig Redegørelse 2002 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-05-7 ISSN 1399-4352 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20

Læs mere

Årlig Redegørelse 2001

Årlig Redegørelse 2001 Årlig Redegørelse 2001 Forsvarsministeren Årlig Redegørelse 2001 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-07-3 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Oplag: 3000 eksemplarer,

Læs mere

Skitseforslag til monument for Danmarks internationale indsats #54321

Skitseforslag til monument for Danmarks internationale indsats #54321 Skitseforslag til monument for Danmarks internationale indsats #54321 Overvejelser over og beskrivelse af skitseforslag til monument over Danmarks internationale indsats. Monumentet har ikke noget egentligt

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Liste udvisende navne på omkomne på. Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948

Liste udvisende navne på omkomne på. Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948 Side 1 af 9 25. september 2015 Liste udvisende navne på omkomne på Monumentet over Danmarks Internationale Indsats siden 1948 Israel, UNTSO Field Officer Svend Aage Rasmussen 1924 1956 Gaza, UNEF I, Hold

Læs mere

Årlig Redegørelse 2000

Årlig Redegørelse 2000 Årlig Redegørelse 2000 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-03-0 ISSN 1399-4352 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K. Tlf.: 33 92 33 20 Oplag: 3.000 eksemplarer, marts 2001 Layout

Læs mere

SOLDATER FØR OG UNDER UDSENDELSE

SOLDATER FØR OG UNDER UDSENDELSE Hjemvendte soldater SOLDATER FØR OG UNDER UDSENDELSE EN KORTLÆGNING 11:25 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen cecilie dohlmann weatherall julie heidemann malene damgaard ANE GLAD 11:25 SOLDATER FØR OG UNDER

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Årlig redegørelse 2006

Årlig redegørelse 2006 Årlig redegørelse 2006 Indhold Udgiver: Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Mail: fmn@fmn.dk Oplag: 3.000 Fotografier: Forsvarsministeriet Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnet

Læs mere

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak B 118 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. Fremsat den 18. marts 2003 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Årlig redegørelse 1999

Årlig redegørelse 1999 Årlig redegørelse 1999 Forsvarsministeren Årlig Redegørelse 1999 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-00-6 ISSN 1399-4352 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K. Tlf.: 33 92 33 20

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

Omkomne og faldne i international tjeneste

Omkomne og faldne i international tjeneste 1 (20 FEB 2011) Omkomne og faldne i international tjeneste Israel, UNTSO Field Officer Svend Aage Rasmussen Konstabel Frede Rasmussen 1936-1962 1924-1956 Gaza, UNEF I, Hold XII Gaza, UNEF I, Hold I Konstabel

Læs mere

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER Bliv erhvervspartner 2 HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn og voksne, der er tvunget på flugt på

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Årlig redegørelse 2005

Årlig redegørelse 2005 Årlig redegørelse 2005 Indhold Udgiver Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 Mail: fmn@fmn.dk Fotografier: Forsvarsministeriet Forsvaret Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnet

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

I. HISTORIE. Feltgendarmeri korporal 1848

I. HISTORIE. Feltgendarmeri korporal 1848 HÆRENS MILITÆRPOLITI 2 I. HISTORIE Gennem dansk historie har der altid eksisteret en politiorganisation som en integreret del af de væbnede styrker. For tusind år siden, i vikingetiden, havde høvdingene

Læs mere

SOLDATER EFTER UDSENDELSE

SOLDATER EFTER UDSENDELSE Hjemvendte soldater SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 12:01 STÉPHANIE VINCENT LYK-JENSEN ANE GLAD JULIE HEIDEMANN MALENE DAMGAARD 12:01 SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Selvmord blandt veteraner:

Selvmord blandt veteraner: Selvmord blandt veteraner: 1992-2014 VETERANCENTRET Selvmord blandt veteraner: 1992-2014 Udarbejdet ved Veterancentret af Mia Sadowa Vedtofte, ph.d., cand.scient. Udgiver Veterancentret Forsvarsministeriets

Læs mere

Selvmord blandt veteraner:

Selvmord blandt veteraner: VETERANCENTRET Selvmord blandt veteraner: 1992-2014 Selvmord blandt veteraner: 1992-2014 Udarbejdet ved Veterancentret af Mia Sadowa Vedtofte, ph.d., cand.scient. Udgiver Veterancentret Forsvarsministeriets

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 juni 2009.

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 juni 2009. FORSVARSAKADEMIET September 2010 Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 juni 2009. Undersøgelserne er gennemført af cand psych. Henrik Becker Klausen, cand psych.

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

UKLASSIFICERET TITELSIDE SPECIALE INDEN FOR INSTITUT FOR MILITÆRE OPERATIONER. Titel: Hjemmeværnets fremtidige rolle i internationale operationer.

UKLASSIFICERET TITELSIDE SPECIALE INDEN FOR INSTITUT FOR MILITÆRE OPERATIONER. Titel: Hjemmeværnets fremtidige rolle i internationale operationer. FORSVARSAKADAMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2008/2009 Kaptajn Morten Steen Petersen 14. april 2009 TITELSIDE SPECIALE INDEN FOR INSTITUT FOR MILITÆRE OPERATIONER Titel:

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget samt folkeafstemning om patentdomstolen 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget samt folkeafstemning om patentdomstolen 25. maj 2014 Europa-Parlamentsvalget samt folkeafstemning om patentdomstolen 25. maj 2014 Faktiske brevstemmemodtagere i forsvaret 1. Ældste Danske Officer ved det danske kontingent ved International Security Assistance

Læs mere

Hjemvendte soldater. Kort & klart

Hjemvendte soldater. Kort & klart Hjemvendte soldater Kort & klart 1 2 Om projektet Danske hjemvendte soldater Soldaterlegatet kontaktede i efteråret 2009 SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, for at drøfte mulighederne for

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET

ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET 1 Januar 2004 www.fmn.dk ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET 1 Januar 2004 ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET Årlig Redegørelse 2004 Forsvarsministeriet 3 Forside: Dansk soldat i Irak,

Læs mere

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Underbilag 1 til bilag 14 Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater Lilian Zøllner, Bo Andersen Ejdesgaard,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 DELRAPPORT 3 Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af Institut for Militærpsykologi (IMP).

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. dansk bidrag til FN s og OPCW s mission i Syrien

Forslag til folketingsbeslutning. dansk bidrag til FN s og OPCW s mission i Syrien 2013/1 BSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 6. december 2013 af udenrigsministeren (Rasmus Helveg Petersen, fg. ) Forslag

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

'First-in'-kapacitet og dansk forsvar

'First-in'-kapacitet og dansk forsvar DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief 38 'First-in'-kapacitet og dansk forsvar Orlogskaptajn Dan B. Termansen Bach. scient.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

rekruttering til hærens reaktionsstyrker

rekruttering til hærens reaktionsstyrker Beretning til statsrevisorerne om rekruttering til hærens reaktionsstyrker Januar 2005 RB A301/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 14 A. Undersøgelsens baggrund...

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning -- AKT 235853 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 5 - brevstemmeafgivning i udlandet (UM, FM) ] -- Til Udenrigsministeriet Forsvarsministeriets Personalestyrelse 3 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Styrker, Udenrigspolitik og Danmark

Styrker, Udenrigspolitik og Danmark Styrker, Udenrigspolitik og Danmark 1. Sikkerhedsstudier og strategiske studier hvad står på spil? 2. Den danske case a. Hvad gjorde DK under CW? b. Hvad gjorde DK efter CW op til 911? c. Hvad har DK gjort

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London Vedrorende: Diverse materiale til bmg for fremszttelse for Folketinget af beslutningsforslag om dansk militzr deltagelse i en mul~ational sikringsstyrke i Irak E! Chefen for Nordoguppen H Chefen for Sydgruppen

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Danske Specialoperationsstyrker (SOF) indsættelse i Afghanistan 2002

Danske Specialoperationsstyrker (SOF) indsættelse i Afghanistan 2002 OPERATION ENDURING FREEDOM Danske Specialoperationsstyrker (SOF) indsættelse i Afghanistan 2002 Briefing for Forsvarsudvalget & medier 07 SEP 2005 Presidential Unit Citation (PUC) DISPOSITION Faktuelle

Læs mere

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere