Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv."

Transkript

1 Bilag 2 Tidligere dansk deltagelse i internationale operationer. Bilaget beskriver tidligere dansk deltagelse i internationale operationer fra 1948 til i dag, specificeret på missionsområder, opgaver, perioder mv. Generel udviklingen i operationstyper og danske militære styrkebidrag Siden 1948 har Danmark udsendt mænd og kvinder som FN-observatører og i mindre styrkebidrag til FN s fredsbevarende missioner. Siden indsatsen på Balkan begyndte i 1992 har missionerne også haft fredsstøttende karakter i rammerne af FN; NATO, EU, OSCE og koalitioner. Siden 1990 har Danmark ført en såkaldt aktivistisk udenrigspolitik. Konkret betyder det, at forsvaret fremmer danske interesser og værdier over hele verden. Danmark har generelt haft nytte af den militaristiske sikkerhedspolitik, der har medført en hidtil uset grad af international anseelse. Udviklingen har betydet, at Danmark i dag bidrager med et bredt internationalt engagement, der omfatter hele spektret fra fredsstøttende operationer til oprørsbekæmpelse og væbnet konflikt. Hovedparten af Danmarks internationale engagement udgøres af styrkebidragene i henholdsvis Afghanistan, Kosovo og Libanon. Endvidere bidrager Danmark med ca. 30 personer som militære observatører i rammen af FN. Hertil kommer en række mindre bidrag i rammen af NATO eller koalitioner. Særlige forhold for hæren Hærens internationale operationer tog for alvor fart i starten af 90 erne med det danske engagement på Balkan, hovedsageligt med styrker af bataljonsstørrelse (fra ca. 400 ca. 850 personer). Indledningsvist i rammen af FN-ledede operationer, og senere med Dayton-aftalen i 1995, på FN s anmodning, i rammen af NATO. Hærens internationale profil blev dermed også gradvist ændret i retning af en mere aktiv rolle. De udsendte bataljoner bliver sammensat, så de er afpasset opgaveløsningen i den konkrete operation. 1 Det er karakteristisk for hærens udsendte personel, at de hovedsageligt bliver udsendt og hjemtaget i hele enheder. Hærens enheder bliver indsat i alle former for operationer - både fredsskabende, fredsbevarende og fredsstøttende og løser her en bred vifte af opgaver, der spænder fra humanitære opgaver til egentlige kampopgaver. Karakteristisk for de landmilitære opgaver er, at soldaterne er i direkte kontakt med den civile befolkning og konfronteres direkte i kamp med de krigsførende parter. En stor del af de hjemvendte veteraner har været udsendt på en reaktionsstyrkekontrakt, der indebærer en enkelt udsendelse. Afslutning af udsendelsen betyder derfor i de fleste tilfælde hjemsendelse til en civil tilværelse. Hærens personel bliver typisk udsendt i perioder af seks måneders varighed. Særlige forhold for søværnet Udsendelsen af korvetten Olfert Fisher i den første Golfkrig i 1990 markerede et skifte i anvendelsen af søværnet. Korvetten blev bemyndiget til at anvende militære magtmidler, i det 1 Bataljonerne bliver således sammensat af en række forskellige enheder - eksempelvis spejder-, mekaniseret infanteri-, CIMIC-, stabsstøtte- og efterretningsenheder - afpasset karakteren i den konkrete operation. 1

2 omfang det var nødvendigt for at gennemføre de operative målsætninger for operationen. Efter 1991 og frem til i dag har søværnets bidrag bestået af sejlende enheder, der er designet til at indgå i kamphandlinger, forestå maritim tilstedeværelse som et sikkerhedspolitisk virkemiddel, udføre skærpet overvågning af havområder eller forestå minerydning samt blandt andet udføre embargooperationer 2 og evakueringsopgaver. Søværnets større kapaciteter er egnet til global indsættelse, også med fokus på blandt andet maritim sikkerhed, tillidsskabende foranstaltninger samt bekæmpelse af pirateri og terrorisme. I de senere år har søværnet tillige udsendt logistiske støtteenheder placeret nær udsendte fartøjers operationsområder. Søværnet er kendetegnet ved i fredstid at have opstillet et antal fuldt operative enheder med fastansatte besætninger. Enhederne løser opgaver i national sammenhæng 3, som ofte ikke er væsensforskellige fra de opgaver, der skal løses i international sammenhæng. Skibene har en løbende, enkeltvis udskiftning af medarbejderne. Når et skib har været udsendt i en international operation, forbliver besætningen efter hjemkomsten typisk samlet. Når søværnet udsender enheder i internationale operationer, planlægges der som udgangspunkt på en udsendelsesperiode af tre måneders varighed. Efter en periode på ca. tre måneder i Danmark, roterer besætningen typisk ud til en ny tre måneders periode om bord på skibet. Særlige forhold for flyvevåbnet I perioden fra 1991 og frem til i dag har flyvevåbnets bidrag hovedsageligt bestået af bidrag som F-16-jagerfly, observationshelikoptere og transportfly, der deltager i indsættelse og hjemtagelse samt genforsyning af udsendte styrkebidrag. Flyvevåbnet har endvidere udsendt jordpersonel til lufthavne. Ligesom for søværnet gælder det for flyvevåbnet, at det er kendetegnet ved i fredstid at bestå af et antal fuldt bemandede og udrustede enheder bestående af fastansat personel. Enhederne løser i princippet den samme type opgaver, uanset om det finder sted i en national eller international sammenhæng. Bidragene, flyvevåbnet indsætter i internationale operationer, bliver sammensat af relevante enheder afpasset opgaveløsningen i den konkrete operation. Nogle af flyvevåbnets bidrag bliver udsendt og hjemtaget samlet, mens det for andre gælder, at enkelte funktioner/teams i enhederne roterer hyppigere end den øvrige enhed. Flyvevåbnets personel bliver typisk udsendt i perioder på 3 måneder. Fælles for alle tre værn er, at de - udover enheder - også bidrager til enkeltmandsudsendelser. Opgaverne og medarbejderne Danmark udsender personel i enheder, der løser forskellige typer af opgaver både enheder, der løser deciderede operative opgaver, herunder også deltager i egentlige kamphandlinger og i støttefunktioner. Typen af operation og opgaver, den enkelte medarbejder er udsendt i, vil naturligt nok have indflydelse på, hvordan udsendelsen efterfølgende vil blive oplevet. Konfliktmiljøet og trusselsniveauet er generelt blevet skarpere og opgaveløsningen mere kompleks, hvilket påvirker medarbejderne. Udsendelsesperiodens længde varierer, og udsendelse samt hjemtagning foregår på forskellig vis fra værn til værn. En del af de udsendte er fastansatte, som bliver udsendt fra en kendt 2 Som f.eks. ved operationerne ved eks-jugoslavien. 3 Eksempelvis farvandsovervågning, fiskeriinspektion, søredningstjeneste og miljøforureningsbekæmpelse. 2

3 organisatorisk ramme og hjemtaget til samme miljø med let adgang til de kolleger og kammerater, de var udsendt med. Andre er udsendt på kontrakt. Det betyder, at de ved hjemtagningen også bliver hjemsendt fra forsvaret til en civil tilværelse. Disse forskellige vilkår fx vedrørende udsendelsesperiodens længde giver forskellige udfordringer og muligheder for medarbejderne og for forsvaret i forhold til at håndtere og bearbejde de oplevelser, den enkelte har haft under udsendelsen. 3

4 FORSVARETS DELTAGELSE I INTERNATIONALE OPERATIONER Ordliste: UNSCRES FN Sikkerhedsrådsresolution ENHEDER Gaza First United Nations Emergency Dansk bidrag som del af dansk-norsk bataljon Ca Force (UNEF I). Mandat: UN Generalforsamlings møde november Congo United Nations Operation in the Ca Congo (ONUC). Mandat: UNSCRES 143 Cypern United Nations Peacekeeping samt Bidrag af bataljonsstørrelse. I perioden Ca Force in Cyprus (UNFICYP). Mandat: UNSCRES dog kun en officer. Namibia United Nations Transitions Assistance Group (UNTAG). Mandat: UNSCRES Bidrag af underafdelingsstørrelse 304. Irak Eks-Jugoslavien Operation Desert Shield/Desert Storm. Mandat: UNSCRES 661 United Nations Protection Force (in Former Yugoslavia) (UNPROFOR I og UNPROFOR II) Balkan (flere lokaliteter). Mandat: UNSCRES Dansk orlogsfartøj (Olfert Fischer). Indførelse af økonomiske sanktioner overfor Irak Varierende enhedsstørrelser. Ca Eks-Jugoslavien Mandat: UNSCRES Dansk korvet (Niels Juel). Embargo mod det tidligere 4

5 Jugoslavien. FYROM (Makedonien) Kroatien Bosnien-Hercegovina Macedonia Command/United Nations Protection Force (MACCOM/ UNPROFOR III). Videreføres fra 95 som United Nations Preventive Deployment Force in the Former Yugoslav Republic of Macedonia (UNPRE- DEP). Mandat: UNSCRES 981, 982, 983. United Nations Confidence Restauration Operation in Croatia (UNCRO). Mandat: UNSCRES 983. IFOR/SFOR (Implementation/ Stabilization Force) Mandat: UNSCRES 1088 hhv I en periode chefen for den samlede FN-styrke samt styrkebidrag af varierende størrelse. Inkluderer TASK FORCE HARVEST (Operation Essential Harvest (2001) samt TASK FORCE FOX Operation Amber Fox ( ) Ca Bataljonskampgruppe på ca. 500 personer. Reduceret gradvist til ca. 150 personer og hjemtaget august Albanien Albanian Force (AFOR) og 1999 I alt 138 mand i DANCON/AFOR. Serbien (Montenegro, Kosovo, Makedonien) Operation Allied Force Mandat: UNSCRES F-16 bidrag bestående af indledningsvis otte F-16 i marts-juli Bidraget blev reduceret gradvist i løbet af perioden. 480 Kosovo Makedonien KFOR (NATO Kosovo Force) Mandat: UNSCRES 1244 AMBER FOX Mandat: UNSCRES Bataljonskampgruppe på ca. 875 personer udsendt i juli Der reduceres februar 2001 til ca. 500 personer, i 2003 til ca. 300 personer og i 2010 til det nuværende bidrag på ca. 180 personer. Bidraget forventes hjemtaget ultimo 2010 eller primo Spejderdeling fra oktober 2001 til december 2002 (ca. 46 personer), fire stabsofficerer samt et helikopterdetachement bestående af tre FENNEC helikoptere og ca. 24 personer i august oktober Etiopien/Eritrea UNMEE (United Nations Mission in 2001 Stabselement, stabskompagni, nationalt ledelses- og

6 Ethiopia and Eritrea) Mandat: UNSCRES 1312 støtteelement samt i etableringsfasen et ingeniørdetachement, i alt ca. 320 personer. Udsendt i første halvår af 2001, derefter hjemtaget. Afghanistan Makedonien Afghanistan Operation Enduring Freedom (OEF) Mandat: UNSCRES 1368 og 1373 ALLIED HARMONY (afløst AMBER FOX) Mandat: UNSCRES 1341 ISAF (International Security Assistance Force) Mandat: UNSCRES 1386 og Specialoperationsstyrkebidrag fra Jægerkorpset og Frømandskorpset, ca. 100 personer, i perioden januar-juni 2002 (Task Group Ferret). Air Movement and Control Element og C-130-bidrag i Ca. 325 perioden februar/marts 2002 til september/oktober 2002 bestående af ét fly og ca. 75 personer. F-16 bidrag med seks F-16 i perioden oktober 2002 til september 2003, i alt ca. 150 personer To forbindelseshold (ca. 15 personer) i perioden december 2002 til december Indledningsvis stabsofficerer, ammunitionsrydningshold og forbindelseselementer udstationeret i Kabul, ca. 50 personer. Bidraget udsendt i januar 2002 til Kabul Multinational Brigade. I 2004 til medio 2007 blev bidraget udvidet til at omfatte Provincial Reconstruction Team i Mazar E Sharif i den nordlige del af Afghanistan under britisk, senere svensk ledelse, hvorved det samlede danske bidrag kom op på ca. 70 personer. Ultimo primo 2005 blev det danske bidrag yderligere udvidet med: - Ca. 50 personer i det tysk ledede Provincial Reconstruction Team (PRT) i Feyzabad i det nordlige Afghanistan; dette blev afsluttet i juli Ca. 10 personer i det litauisk ledede Provincial Reconstruction Team i Chagcharan i det centrale Afghanistan. Endvidere har der været udsendt et dansk Deployable Communications Module på personer i perioder a ca. 3 mdr. i 2004, 2005, 2006 (ca. 10 personer), 2007 samt 2008 (Kandahar og Bagram) I 2006 påbegyndtes den danske indsats i Helmandprovinsen, hvortil der udsendtes et bidrag bestående af

7 en spejdereskadron samt stabs- og støtteelementer. Det samlede bidrag blev derved på ca. 390 personer i Afghanistan. Styrken blev udvidet i 2007 med et panserinfanterikompagni, støtteenheder og en kampvognsdeling. Det samlede bidrag var primo 2009 på ca. 650 personer. Et Air Movement and Control Element og C-130-bidrag i perioden var udsendt 1. august januar 2006 Danish Radar Information System (DARIS) bestående af en mobil luftovervågningsradar med personel blev udsendt til Kabul lufthavn i august Juli 2008 blev der udsendt et bidrag på 45 personer fra flyvevåbnet til Kandahar Air Field. Denne del af bidraget er afsluttet. Et helikoperdetachement med FENNEC helikoptere var udsendt juli november Primo 2009 blev der udsendt 12 personer som et Garnisons Operational Mentor and Liaison Team i Helmand. Endvidere gennemføres mindre bidrag til NATO Training Mission - Afghanistan (NTM-A) samt Combined Security Transition Command - Afghanistan (CSTC-A)Samlet er der udsendt ca. 750 personer til Afghanistan. Irak Operation Iraqi Freedom (OIF) Mandat: UNSCRES Korvetten Olfert Fischer marts - juni 2003 og ubåden Sælen i perioden februar - juni Bataljonskampgruppe på ca. 380 personer udsendtes juni Bidraget udvidet efterfølgende til ca. 530 personer, herunder stabselementer til UK brigade og Multinational Division South East, et stabselement til Multinational Division Central South samt Protection Teams i Bagdad og Basra. Bidraget afsluttedes med hjemtagning af hold 9 i august Et helikopterdetachement med 3 stk. FENNEC helikoptere var udsendt i oktober december 2005 i f.m. valghandlinger. Forsvaret udsendte et C-130 transportfly til UN Assistance Mission for Iraq fra januar til juli I gennemsnit bestod bidraget af 36 personer. Enheden havde Kuwait City International Airport som Main Base, men

8 fløj transportflyvninger mellem Basra, Bagdad og andre steder i Irak. Et helikopterdetachement var udsendt i perioden juli - december 2007 i forlængelse af hjemtagning af den danske bataljon. Aktuelt er der udsendt et mindre bidrag til NATO Training Mission - Iraq (NTM-I), et personbeskyttelsesdetachement samt Multinational Security Transition Command - Iraq (MNSTC-I). Middelhavet Litauen Sudan Pakistan Libanon Sydøstasien Somalia Indiske Ocean Operation Active Endeavour Mandat: UNSCRES 1244 Air Policing Baltic States Mandat: På anmodning fra Litauen UN Mission in Sudan Mandat: UNSCRES 1590 Katastrofehjælp Mandat: Nationalt mandat UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Mandat: UNSCRES 1701 Katastrofehjælp efter tsunami Mandat: Nationalt mandat World Food Programme Marshalling Mandat: UNSCRES 1772 Operation Enduring Freedom (OEF) Korvetter af Niels Juel-klassen fra november 2001 til januar 2002 samt april juli Lynx helikopter samt ubåden Sælen i perioden juni - december To patruljefartøjer af Flyvefisken-klassen i perioden marts - oktober 2003.Endvidere Lynx helikopter april-maj 04 samt Peder Tordenskjold marts til juni samme år og oktober til november En korvet i to gange 15 dage i perioden oktober - november Fire stk. F-16, ca. 75 personer, i perioden juli - oktober Ca. 45 danske soldater, heraf en stabsdeling, indsat til støtte for UNMIS hovedkvarteret i seks mdr. i ramme af SHIRBRIG C-130 bidrag i perioden oktober - november To patruljefartøjer af Flyvefisken-klassen oktober december 2006; derefter ét skib i perioden december marts Derudover en korvet af Niels Juelklassen C-130 bidrag samt støtte med pumper og andet teknisk udstyr i perioden januar februar Et skib af Thetis-klassen inkl. beskyttelseshold fra Frømandskorpset og Søværnets Militærpoliti i perioden januar juli Stabsofficerer til Task Force 150 fra august 06 til maj 07 og kontinuerligt to til fem mand ved Combined Maritime Ca

9 Task Force 150/151 Mandat: UNSCRES 1244, 1368, 1373, 1772 Forces fra oktober 2007 Et fleksibelt støtteskib samt Søværnets Taktiske Stab fra september 2008 til januar 2009; herefter fleksibelt støtteskib (forlængelse) til april Absalon Litauen Air Policing Baltikum 2009 Januar maj Mandat: På anmodning fra Litauen To gange to F-16 til suverænitetshævdelse. Island Air Policing Island 2009 Januar april Mandat: På anmodning fra Island To gange to F-16 til suverænitetshævdelse. Libanon Indiske Ocean UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Mandat: UNSCRES 1701 Operations Ocean Shield Mandat: UNSCRES 1244, 1368, 1373, 1772, Et logistikkompagni med 144 personer udsendt november Et fleksibelt støtteskib samt Søværnets Taktiske Stab i to perioder i NATO Standing Maritime Group Indiske Ocean Operation Ocean Shield Absalon fra januar til juli og herefter Esbern Snarre Ca

10 FN-OBSERVATØRER MISSIONSOMRÅDE MISSION PERIODE ANTAL UD Mellemøsten UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) Kashmir UNMOGIP (United Nations Military Observers Group in India and Pakistan) 567 Libanon UNOGIL (United Nations Observation Group in Lebanon) 1958 Enkelte observatører Mellemøsten. Arabiske Halvø UNYOM (United Nations Yemen Observation Mission) Indien-Pakistan UNIPOM (United Nations India-Pakistan Observation Mission) Afghanistan og Pakistan Iran og Irak UNGOMAP (United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan). UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group Asien) Irak UNGCI (United Nations Guards Contingent in Iraq) ). 300 Kuwait UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation mission) Det tidligere Jugoslavien EU-monitorer Det tidligere Jugoslavien og de tidligere sovjetrepublikker CSCE- og OSCE-observatører Østslavonien, Kroatien og Prevlaka UNPROFOR (UN Protection Force) Halvøen UNTAES (UN Transitional Administration for Eastern Slavonia) UNCRO (UN Confidence Restoration Operation) 68 UNMOP (UN Mission of Observers in Prevlaka) Georgien UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) Tadsjikistan UNMOT (United Nations Mission of Observers in Tadsjikistan) Bosnien Herzegovina UNMIBH (United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina Deltagelse ikke opgjort Balkan). Kosovo UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) Øst Timor UNAMET (United Nations Mission in East Timor) og UNTAET UN Transitional Administration in East Timor) - UNMISET (UN Mission of Support in East Timor) Sierra Leone UNAMSIL (United Nations Mission in Sierra Leone) Congo MONUC (Mission Observateur des Nations Unies a Congo) om

11 MISSIONSOMRÅDE MISSION PERIODE ANTAL UD døbt til MONUCSO pr Etiopien/Eritrea UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea) Afghanistan UNAMA (United Nations Mission Assistance Mission Afghanistan) Liberia UNMIL (United Nations Mission in Liberia) IRAK UNAMI (United Nations Assistance Mission Iraq) Sudan UNMIS (United Nations Mission in Sudan) Sudan AU (Afrikanske Union) Vest Sahara MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) Nepal UNMIN (United Nations Mission in Nepal) Korea UNCMAC (under US kommando) Central African Republic and Chad MINURCAT (United Nations Mission in the Central African Republic & Chad) Georgien OSCE 2008 Ca. 8 11

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V.

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Verdensfredens vogtere Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Fridberg fn-bog 1 Verdensfredens Vogtere - Det danske forsvars

Læs mere

Årlig Redegørelse 2001

Årlig Redegørelse 2001 Årlig Redegørelse 2001 Forsvarsministeren Årlig Redegørelse 2001 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-07-3 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Oplag: 3000 eksemplarer,

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Årlig redegørelse 2006

Årlig redegørelse 2006 Årlig redegørelse 2006 Indhold Udgiver: Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Mail: fmn@fmn.dk Oplag: 3.000 Fotografier: Forsvarsministeriet Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnet

Læs mere

SOLDATER EFTER UDSENDELSE

SOLDATER EFTER UDSENDELSE Hjemvendte soldater SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 12:01 STÉPHANIE VINCENT LYK-JENSEN ANE GLAD JULIE HEIDEMANN MALENE DAMGAARD 12:01 SOLDATER EFTER UDSENDELSE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Læs mere

Årlig redegørelse 1999

Årlig redegørelse 1999 Årlig redegørelse 1999 Forsvarsministeren Årlig Redegørelse 1999 Forsvarsministeren ISBN 87-90616-00-6 ISSN 1399-4352 Udgiver: Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K. Tlf.: 33 92 33 20

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009

Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 DELRAPPORT 3 Undersøgelse af enkeltudsendte soldater og deres partnere i perioden marts 2008 - juni 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af Institut for Militærpsykologi (IMP).

Læs mere

ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET

ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET 1 Januar 2004 www.fmn.dk ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET 1 Januar 2004 ÅRLIG REDEGØRELSE 2004 FORSVARSMINISTERIET Årlig Redegørelse 2004 Forsvarsministeriet 3 Forside: Dansk soldat i Irak,

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater Lilian Zøllner, Bo Andersen Ejdesgaard,

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater Lilian Zøllner, Bo Andersen Ejdesgaard,

Læs mere

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Soldater før og efter

Soldater før og efter Hjemvendte soldater Soldater før og efter udsendelse En analyse af motivation, økonomiske forhold og kriminalitet 12:09 STÉPHANIE VINCENT LYK-JENSEN JULIE HEIDEMANN ane glad 12:09 SOLDATER FØR OG EFTER

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Danske hjemvendte soldater

Danske hjemvendte soldater Hjemvendte soldater Danske hjemvendte soldater SOLDATERNES PSYKISKE SUNDHEDSPROFIL FØR OG EFTER UDSENDELSE 12:24 Stéphanie Vincent Lyk-Jensen Julie Heidemann Ane Glad Cecilie Dohlmann Weatherall 12:24

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

01 årgang 1 september 2012

01 årgang 1 september 2012 Kommentar Forsvarschefen: Vi går store forandringer i møde, men vi står godt rustet til at møde udfordringerne. Forsvarschefen skriver om sit syn på de begivenheder og udfordringer, som forsvaret står

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

De danske væbnede styrker i fremtiden en skitse fra sidelinien

De danske væbnede styrker i fremtiden en skitse fra sidelinien Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral har siden 1998 været chef for Baltic Defence College i Tartu, Estland. 08 MAJ 2003 De danske væbnede styrker i fremtiden en skitse fra sidelinien "Forsvaret skal være

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS

FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS FSB foreningens debat og GF 2015 NIRAS Nyt fra FSB Aktiviteter 2014 Udsendelser 2014 Kommende udsendelser 2015 Nye tiltag Orientering om FSB holdet 23/02/2015 PRESENTATION OF NIRAS 2 Aktiviteter 2014 (udover

Læs mere

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999 Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2000 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Schultz Grafisk A/S Oplag: 2.000 Trykt på svanemærket papir med vegetabilske farver.

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING

FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING NOTAT FORSVARSFORBEHOLDET BØR OGSÅ TIL AFSTEMNING Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Stanislav Stanchev +45 31 44 14 12 shs@thinkeuropa.dk RESUME: Danmark

Læs mere

Fra ferie til flagskib. forsvaret og de internationale operationer

Fra ferie til flagskib. forsvaret og de internationale operationer Fra ferie til flagskib forsvaret og de internationale operationer af Peter Viggo Jakobsen, lektor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Research Paper Fakultet for Strategi og Militære Operationer

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Strategi som fag på forsvarets uddannelser. af major Nicolai Stahlfest Møller Forsvarsakademiet. Fakultet for Strategi og Militære Operationer

Strategi som fag på forsvarets uddannelser. af major Nicolai Stahlfest Møller Forsvarsakademiet. Fakultet for Strategi og Militære Operationer Strategi som fag på forsvarets uddannelser af major Nicolai Stahlfest Møller Forsvarsakademiet Brief Fakultet for Strategi og Militære Operationer Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 2100 København Ø www.fak.dk

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #1 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102826.1 (tillæg #1 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Fredsoperationer gennem FN eller EU?

Fredsoperationer gennem FN eller EU? Fredsoperationer gennem FN eller EU? Et notat om den FN-tilknyttede fredsstyrke SHIRBRIG og EU s kampgrupper (Battle Groups) Analyse, kritik og alternativer Af Rune Lund og Lave K. Broch Juni 2009 1 Indledning

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del Bilag 29 Offentligt 14. oktober 2014 Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Mandag, 2. marts 2015 12:08 Ankomst

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 1.1 Forsvarets formål...4 1.2 Årets økonomiske resultat...5 1.3 Årets faglige resultat...8 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13 2 MÅLRAPPORTERING...15

Læs mere

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2.

DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. DANCON/MNTF-N/KFOR 18 Camp Olaf Rye, Kosovo 26. februar 2008 PÅRØRENDEBREV NR. 2. Kære pårørende til soldater ved DANCON KFOR 18. Jeg vil starte med at understrege, at I alle kan være stolte af jeres soldater.

Læs mere

Mere sikkerhed til søs

Mere sikkerhed til søs Mere sikkerhed til søs GREJ: Rønne og Skagen får nye redningsstationer, mens andre kystredningsstationer kan glæde sig til nye hurtige både og terrængående biler. Kystredningstjenesten dimensioneres på

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

APRIL 2010. Samarbejde på tværs

APRIL 2010. Samarbejde på tværs APRIL 2010 Samarbejde på tværs INDHOLD APRIL 2010 I DETTE NUMMER: I dette nummer: Tema Samarbejde på tværs. Læs blandt andet: 02 Transport for alle I Eskadrille 721 på Air Transport Wing Aalborg er det

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck Som det vil være medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet og læserne i øvrigt af dette tidsskrift bekendt, indsendte flotilleadmiral Niels

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier Forsvarets strategier - en del af Forsvarets mission, vision og strategier Mission Forsvarets mission Mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Det fremtidige operationsmiljø kravene til hærenheder Brigadegeneral Agner Rokos 4 NATO s Land Component Command det højeste landmilitære niveau Generalmajor Carsten

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

danmarks medlemskab af sikkerhedsrådet 2005-06. erfaringsopsamlingsrapport

danmarks medlemskab af sikkerhedsrådet 2005-06. erfaringsopsamlingsrapport danmarks medlemskab af sikkerhedsrådet 2005-06. erfaringsopsamlingsrapport Fotos: Forside: Jacob A. Albeck Bagside: Jacob A. Albeck Side 2: UN Photo DANMARKS MEDLEMSKAB AF SIKKERHEDSRÅDET 2005-06 ERFARINGSOPSAMLINGSRAPPORT

Læs mere

NR. 4 39. ÅRGANG DECEMBER 2009. Søværnet TEMA: AFRIKA. Læs også: Gennem nåleøjet til helikopter controller uddannelsen. HVIDBJØRNEN gjorde en forskel

NR. 4 39. ÅRGANG DECEMBER 2009. Søværnet TEMA: AFRIKA. Læs også: Gennem nåleøjet til helikopter controller uddannelsen. HVIDBJØRNEN gjorde en forskel NR. 4 39. ÅRGANG DECEMBER 2009 Søværnet TEMA: AFRIKA Læs også: Gennem nåleøjet til helikopter controller uddannelsen HVIDBJØRNEN gjorde en forskel TEMA: 4 6 8 10 12 14 ANDET: 16 17 18 20 22 24 26 28 30

Læs mere

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Dansk forsvar Globalt engagement Forsvarskommissionens beretning,

Læs mere

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Indlæg af chefen for operations- og analysesektoren, Peter Michael Nielsen, ved en workshop om Efterretningstjenesters Vidensproduktion den 18. november

Læs mere

Redegørelse. Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert

Redegørelse. Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert Forsvarskommandoen 14. maj 2013 Redegørelse Forsvarskommandoens arbejdsgruppe til undersøgelse af forhold vedrørende videooptagelse i forbindelse med operation Green Desert Rapporten redegør for resultatet

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater

Nyhedsbrev for udsendte. Stor opmærksomhed på soldater Stor opmærksomhed på soldater Af regimentschef oberst S.B. Bager Kære soldater. Jeg ser som regimentschef frem til at besøge jer i den nærmeste fremtid. Foreløbigt er der planlagt et besøg ved ISAF i oktober

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

INFO. Europæisk Sikkerheds- og forsvarspolitik findes den, fungerer den og forandrer den? SIKKERHEDSPOLITISK MARTS. oplysning om sikkerhedspolitik

INFO. Europæisk Sikkerheds- og forsvarspolitik findes den, fungerer den og forandrer den? SIKKERHEDSPOLITISK MARTS. oplysning om sikkerhedspolitik forum for sikkerhedspolitik INFO SIKKERHEDSPOLITISK oplysning om sikkerhedspolitik INFO MARTS 2013 Europæisk Sikkerheds- og forsvarspolitik findes den, fungerer den og forandrer den? Denne publikation

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift:

Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift: Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift: En kommentar til Venstre i Viborg Amts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalgs Oplæg til nyt forsvarsforlig:

Læs mere

FN s 66. Generalforsamling

FN s 66. Generalforsamling FN s 66. Generalforsamling 2011 Instruktion for den danske delegation Udenrigsministeriet 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 5 a) Målsætninger i dansk FN-politik... 5 c) Den internationale baggrund

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014

STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 RESUMÉ Fraværet af en fungerende centralmagt og sammenbruddet i lov og orden i Somalia, kombineret

Læs mere