SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN"

Transkript

1 SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN - forankrer teori og viden til praksis! nu også med temaet ALDRING OG DEMENS

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DET SIGER TIDLIGERE KURSISTER... 3 HISTORIK OG STATUS... 5 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 UDDANNELSENS OPBYGNING... 5 UDDANNELSENS MÅLGRUPPER... 6 KURSUSLEDERE OG UNDERVISERE... 7 EKSTERNE GÆSTEFORELÆSERE... 8 SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN Temaer i uddannelsen... 9 Modul 1. Basisdelen... 9 Modul 2. Handicapsexologi Modul 3. Interfase Modul 4. Egenudvikling Modul 5. Evaluering: 1. projektopgave.. 13 Modul 6. Interfase Modul 7. E valuering: 2. projektopgave.. 14 Formidling Modul 8. Interfase Modul 9. Evaluering: 3. projektopgave.. 14 Dimission PRAKTISKE OPLYSNINGER ANSØGNINGSFRIST PRIS KURSUSSTED EFTERORD... Bagsiden Seksual vejleder uddannelsen er den ældste og største efteruddannelse af sin art i Europa med 195 undervisningslektioner! er et grundigt afprøvet koncept med 20 års erfaring! forankrer teori og viden til praksis! gennemgår løbende evaluering, justering og produktudvikling! har tilknyttet mere end 20 faste og eksterne gæsteforelæsere - alle med forankring i hverdagens faglige praksis! tilbyder et berigende studie- og netværksmiljø! råder over Europas største materialesamling af bøger, film, pædagogiske spil, rapporter, undervisningsmidler og seksuelle hjælpemidler! uddanner seksualvejlederne, der henvises til i Socialstyrelsens håndbog Seksualitet på dagsordenen. Illustrationer: Seksualvejlederuddannelsens logo er Vitlyckeparret. Vitlycke-parret (og øvrige helleristninger) er ristet ved Tanumshede, Bohuslän, Sverige. Forsideillustration: Helle Bendtsen. Tryk: Grafisk Hus, Løgstør. seksualvejlederuddannelsen.dk 2

3 DET SIGER TIDLIGERE KURSISTER tak for en fantastisk uddannelse - jeg har virkelig lært meget fagligt og personligt. Heidi Mysander, privat praktiserende sexolog... der har været mange spændende undervisere, og selv er I yderst inspirerende, og man bliver revet med af jeres ildsjæle, som brænder for de»skæve«og deres ret til en seksualitet. Jeg vil savne jeres mails med tip til spændende film, foredrag osv. Selv om man ikke kan påstå, at husene vi bor i er den største luksus, så er der jo den skønneste atmosfære og beliggenhed, og det står bare så lysende klart i mit sind, at jeg nærmest også kan fornemme duften. Lone Hedegaard, pædagog på specialskole... seksualvejlederuddannelsen har været en stor personlig og faglig udfordring! Uddannelsen har vist mig nogle nye veje i mit arbejdsliv. Det har været en stor udfordring - og er det stadigvæk - at jeg hele tiden har skulle mærke efter, hvor mine grænser befandt sig, fået dem flyttet eller selv måtte flytte dem og sætte nye. Jeg har udviklet mig som menneske. Fået nogle nye antenner. Er blevet mere opmærksom på min egen rolle som vejleder og fået bedre forudsætninger for at håndtere seksuelle problemstillinger. Jeg har fået en masse ny viden med hjem hver eneste gang, vi har mødtes på uddannelsen. Jeg har bare været så fyldt op, når jeg er vendt hjem - og så alle de dejlige mennesker samt den spændende undervisning. Det har været rigtig godt. Helle Gammelgaard Kristensen, lærer på specialskole... det er både med vemod og glæde at få afsluttet Seksualvejlederuddannelsen. Det har været en rigtig god oplevelse, som kun kan anbefales til andre... Det har været en længere rejse, hvor der var mange spændende foredragsholdere. Det har personligt styrket mig til at arbejde med det, de andre ikke ønsker at beskæftige sig med... Et stort plus er også, at der bliver sat mere tid af til at arbejde med seksualitet i kommunen - p.g.a. vores uddannelse. Stedet har også været skønt - god plads, frisk luft, vand og strand, god mad og dejligt sammenhold. I alt en rigtig god sammenstøbt uddannelse fra jer - og tak for det. Gurli Jensen, social- og sundhedsassistent i socialpsykiatrien... jeg har fået stor viden på området, så nu tør jeg tage emnet seksualitet op med borgere, kollegaer og pårørende. Jeg er blevet klog på, hvad det vil sige, at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Er blevet klog på egne værdier, normer, grænser i forhold til seksualitet. Fortsættes... 3

4 Det har været rigtig godt, at undervisningen har været en vekselvirkning mellem undervisningsseminarer og fælles processuelle udviklingsprojekter. Jeg har også fået et netværk, jeg kan bruge fremover. Jeg kommer til at savne jer, uddannelsen, den gode mad og stemning i Hou. Hannah Bernhardson, pædagog på bo- og aktivitetshus for borgere med erhvervet hjerneskade... jeg vil starte med at sige jer tusind tak for en super god uddannelse, det har været meget spændende og inspirerende på alle planer. Tak for gode stunder med både grin og alvor... I er mennesker, der har en vigtig mission, som man på holdet fornemmede tog denne mission meget alvorlig, nemlig at skabe bedre livskvalitet hos mennesker, der ikke altid er i stand til selv, at leve livet på egne præmisser. Tusind - tusind tak endnu en gang. Lise Smetana, lærer på specialskole... jeg synes det har været en meget spændende og anderledes uddannelse. Den har flyttet nogle grænser... og jeg har fået en god viden / forståelse omkring mennesker med forskellige handicaps og problematikker. Vi har fået meget brugbart materiale. Majbritt Kristensen, social- og sundhedsassistent i socialpsykiatrien... allerførst vil jeg sige tak for 1½ år, der har ændret mit liv, på den gode måde. Jeg har flyttet mig 4 meget, på det personlige plan, og på det faglige endnu mere. Tak for meget, meget god undervisning, suveræne foredragsholdere, uvurderlig materialesamling og dejlig stemning på holdet. Med min nye uddannelse, føler jeg mig rustet til at gribe de udfordringer, der vil komme på min arbejdsplads omkring beboernes følelsesliv og seksualitet, og i høj grad også til at vejlede mine dejlige kolleger, når de støder på situationer, der er svære. Jette Jeppesen, pædagog på bo- og dagtilbud til synshandicappede voksne borgere med varige psykiske funktions nedsættelser... jeg har fået rigtig meget ud af uddannelsen, både personligt og professionelt. Helene Schmidt, social- og sundheds assistent i socialpsykiatrien... jeg har oplevet at det faglige niveau har været meget højt og seriøst. Der har været nogle meget kompetente undervisere med en god og spændende faglig baggrund. Jeg synes jeg har fået en lille bid af det hele med inden for sexologien og mennesker med nedsatte funktionsevner. Nu skal jeg ud i verden og lære mere om sexologi, men som så meget andet: er det først når man har fået sit kørekort, at man virkeligt skal lære at køre bil. Christina-Regitze Pedersen, lærer og MB er (medarbejder med brugererfaring i psykiatrien).

5 SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSENS HISTORIK OG STATUS Seksualvejlederuddannelsen er grundlagt i 1990 og er dermed den ældste uddannelse inden for dette fagområde i Europa. Sammen med en række nordiske specialister - alle med forankring i hverdagens faglige praksis, er Seksualvejlederuddannelsen gennem årene udvidet og udviklet til den største af sin art: 195 lektioner med mere end 20 faste og eksterne praksisforankrede eksperter. De første mange år blev uddannelsen afholdt i regi af de danske amter, men siden 2003 er uddannelsen afholdt som et landsdækkende tilbud ligesom Helsedirektorat i Norge har udbudt uddannelsen. Dele af uddannelsen har endvidere været afholdt i Estland, Litauen, Grønland og på Færøerne. Foråret 2013 blev seksualvejleder nr. 300 dimitteret. Karsten Løt har været med siden Seksual vejleder uddannelsen blev grundlagt og siden 2009 er konsulent Helge Myrup og ergoterapeut Char lotte Englund, der begge er videreuddannede specialister i Sexologisk Rådgivning (counselling), indtrådt i uddannelsens faste underviser- og udviklingsteam. SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSENS FORMÅL Seksualvejlederuddannelsen har til formål at bi- at kunne påtage sig opgaver med: bringe og opkvalificere medarbejdere i praksisfeltet med yderligere viden og personlige ressourcer rådgivning, vejledning og formidling til medborgere, pårørende og kolleger. m.h.p. at mestre vejledning og hjælp til medborgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne udvikling af og undervisningsopgaver i forbindelse med borger- og personalekurser. med seksuelle vanskeligheder. formidlings- og undervisningsopgaver på grund uddannelserne. Efter endt uddannelse forventes seksualvejlederen SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSENS MODULOPBYGNING MODUL 1 5 dages internat MODUL 2 4 dages internat MODUL 3 Projektopgave (Interfase) MODUL 5 3 dages internat MODUL 4 3 dages internat MODUL 6 Projektopgave (Interfase) MODUL 8 Projektopgave (Interfase) MODUL 3 fortsat MODUL 7 3 dages internat MODUL 9 3 dages internat 5

6 SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSENS OPBYGNING forts. Uddannelsen er opbygget som én helhed over 9 moduler. Første modul er af 5 dages varighed og i sin konstruktion planlagt som et basiskursus, der giver basal indsigt i sexologi/handicapsexologi se detailplan herfor side Gennem dette fundament basiskurset skabes den fælles faglige grundlæggende viden på tværs af ansættelses- og specialområder, der danner grundlaget for Seksualvejlederuddannelsens øvrige 8 moduler, der er en vekselvirkning mellem 5 internatophold og 3 interfaser. Internatopholdet på modul 2 er af 4 dages varighed (3 overnatninger), mens internatopholdene på modulerne 4,5,7 og 9 er af 3 dages varighed (2 overnatninger). Interfaserne (modul 3, 6 og 8) er perioderne mel- lem internatopholdene, hvor kursisten arbejder med modulets projektopgaver - se side 5. I uddannelsen er indbygget 3 obligatoriske projektopgaver. Projektopgaverne løses i basisgrupper. 3. opgave kan efter aftale løses individuelt. Kursisten modtager diplom, når alle 3 projektopgaver er godkendte. Læreprocessen former sig i vekselvirkning mellem undervisningsseminarer og fælles processuelle ud viklingsprojekter. I processen støttes deltageren med faglig og personlig supervision af de tilknyttede undervisere og den faglige uddannelsesledelse. Ifølge formanden for autorisationskomitteen i Nordic Association for Clinical Sexology (NACS), ækvivalerer Seksual vejleder uddannel sen 30 ECTS point. SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSENS MÅLGRUPPER 6 Uddannelsen henvender sig til medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund i social- og sundhedssektoren samt undervisningsområdet - jævnfør fokus-områderne: borgere med udviklingshæmning, fysisk handicap, psykisk sygdom, erhvervet hjerneskade samt demens i Socialstyrelsens håndbog: Seksualitet på dagsordenen. Ansøgere skal have mindst 2 års praksiserfaring. Relevant uddannelsesmæssig baggrund er for ek sempel pædagog, psykolog, pædagogisk konsulent, fysio- og ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, socialrådgiver, brugerlærer og handicapinformatør. Tjenestestedet må være indstillet på, at støtte kursisterne ved at tildele den fornødne frihed og økonomiske støtte til gennemførelse af pro jekter, køb af materialer og transport. Deltagerne må være indstillet på, at Seksual vejlederuddannelsen kræver en studiemæssig stor indsats og personlig involvering gennem såvel læsning af litteratur som arbejde med projektopgaver.

7 HVOR ARBEJDER SEKSUALVEJLEDERNE? Enkelte seksualvejledere har oprettet selvstændig praksis, men de fleste er i et ansættelsesforhold, hvor de dels bruger deres specialviden på jobbet og dels påtager sig rekvirerede opgaver for andre institutioner. pårørende og medarbejdere, ligesom en del udbyder kærestekurser for borgere samt individuel rådgivning m.m. I nogle kommuner arbejder seksualvejlederne selvstændigt, mens de andre steder er samlet i Derudover tilbyder flere seksualvejledere fore- et netværk, hvor ansættelsesmyndigheden sørger drag, kurser og temadage for handicappede, for supervision og efteruddannelse. UDDANNELSESLEDERE OG FASTE UNDERVISERE Charlotte Englund er uddannet ergoterapeut og har arbejdet som sådan i socialpsykiatrien siden Uddannet seksualvejleder på Seksual vejleder uddannelsen og Sexologisk Counsellor v. Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Arbejder som seksualvejleder, underviser, og foredragsholder. Yder derudover sexologisk rådgivning til par og enkeltpersoner. Bestyrelsesmedlem i Seksualvejlederforeningen. Helge Myrup har egen konsulentvirksomhed, hvor han de seneste 20 år har tilbudt supplerende seksualundervisning og foredrag til folkeskoler, ungdomsuddannelser og institutioner. Uddannet seksual- og samlivsrådgiver (counsellor) v. Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Sexologisk rådgivning til unge i Viborg, Århus og Vejle Amter og var ansat i Lysthuset, Center for Seksuel Sundhed (tidl. Århus Amt). Foredragsvirksomhed for sundhedspersonale og undervisere i ind- og udland. Medlem af Jyske Sexologers supervisionsgruppe. SUND SEX rådgiver ved Foreningen Ligeværd. Karsten Løt har gennem 36 år arbejdet indenfor handicapområdet i special-undervisningssektoren - bl.a. som viceforstander ved Limfjordsskolen specialkostskolen for unge og voksne mennesker med udviklingshæmning. Har 40 års erfaring med undervisning og forskning i handicapseksualitet og fungerer som pædagogisk konsulent og supervisor omkring handicapsexologi for institutioner og medarbejdergrupper. Konsulent på flere filmproduktioner - bl.a.: Længsel mod kærlighed og Kærlighed i kørestol. Medforfatter til undervisningsmaterialet På vej til voksen - et undervisningsmateriale til seksualundervisning af unge. 7

8 EKSTERNE GÆSTEFORELÆSERE Christian Graugaard Læge, ph.d. og professor i almen sexologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Gennem 10 år markant formand for Sex og Samfund. Foruden videnskabelige publikationer forfatter til et utal af faglitterære bøger. Charlotte Hertel Overlæge og speciallægekonsulent i psykiatri v. Psykiatrisk Center Bornholm Endvidere uddannet familieterapeut og supervisor v. The Kempler Institute of Scandinavia Medforfatter til bogen: Håndbog i familieliv Thore Langfeldt Privatpraktiserende psykolog og sexolog på In stitut for Klinisk Sexologi og Terapi i Oslo. Internationalt førende terapeut i arbejdet med mænd, der begår seksuel kriminalitet. Amneh Hawwa Privatpraktiserende speciallæge og sexolog, København. Indgående kendskab til Islams syn på seksualitet. Niels Karsten Mørkbak Praktiserende læge i Nr. Lyndelse, Fyn. Lektor i klinisk sexologi ved Odense Universitet. Uddannet sexolog ved Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Hanne Meyer Tidl. rektor ved Seminariet i Esbjerg - pædagoguddannelserne. Per Roholt Journalist og medejer af kommunikationsvirksomheden Bureau 4, Odense samt medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund. Thue Sommer Specialpædagogisk konsulent og seksualvejleder ved Langagerskolen, Århus. Medforfatter til brætspillet Følelser & For nem melser - på spil. 8 Tove Svendsen Cand. psych. med egen praksis: CEUD - Center for Udviklingshæmning og Psykisk Velvære, Århus. Speciale i terapeutiske samtaler samt supervision af personalegrupper omkring borgere der er udsat for overgreb. Bente Juul Neuropædagogisk konsulent, PD psyk., Hjerne skaderådvingen Odense. Ole Laut Forstander ved Egmonthøjskolen i Hou. Helle Koldsø Sexolog v. Center for Personlig Trivsel, Give. Tor Martin Mandrup-Møller Handicapinformatør og seksualvejleder. Rådgiver på Spastikerforeningens netrådgivning om handicap og seksualitet. Felix Munch Autismekonsulent ved Hinnerup Kollegiets dag tilbud: Bagland, Randers. Felix har diagnosen Aspergers Syndrom. Var blandt de første ansatte i firmaet Specialisterne. Kim Steimle Rasmussen Seksualvejleder og projektkoordinator i SUMH Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Lise Jul Cand. mag. i kunsthistorie og journalist. Er tidligere psykiatribruger og medlem af landsledelsen i LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Har produceret filmserien: Seksualitetens Gave. Endvidere gæsteforelæsninger af: Lokale repræsentanter for handicaporganisationer - bl.a. Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF. Praktiserende seksualvejledere. Eksperter med særlig viden og aktuel seksualfaglig relevans indkaldes ad hoc.

9 SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN TEMAER I UDDANNELSEN BASISDELEN - MODUL 1 Sexologiens historie Seksualitetens mangfoldighed, ansigter og funktioner Den seksuelle udvikling Seksuelle dysfunktioner Funktionsnedsættelse og seksualitet Fremmede kulturer og seksualitet Etik, menneskesyn og seksualitet Seksuelle præferencer og parafilier Seksualpolitik Overgrebsproblematik og handlestrategier Jura & seksualitet Nationale og internationale regelsæt og anbefalinger Sociale, kulturelle og samfundsmæssige barrierer Seksuelle hjælpemidler Seksualoplysning, -undervisning, -vejledning og -oplæring Pædagogisk drama som terapeutisk handling Didaktik og metodologi Undervisningsmaterialer Supervision, sparring og rådgivning Kommunikation og seksualitet Formidling af tabuiserede emner Internationalisering og netværk 1. DAG Ankomst og indkvartering Hou Søsportscenter, Odder Velkomst, morgensang og kursusintroduktion Daruma- & præsentationstriangel. Præsentation af Daruma samt gensidige deltagerinterviews m. henblik på uddybende, gensidig præsentation af uddannelsens deltagere Frokost : Præsentation af deltagerforventninger og -ressourcer Middag : En spjætstikkers fornemmelser for sex! Med baggrund i angst for egen krops æggende skavanker og livets mangfoldighed en aften om følelsesmæssig isolation, kærlighed og seksualitet Natbio Mulighed for at se nogle af de mangfoldige film, der er produceret om emnet. Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør aktualitet og hverdagspraksis. 9

10 2. DAG 3. DAG Morgenmad Morgenmad Morgensang og opsamling Morgensang og opsamling Når det gør ondt i seksualiteten, hva så? Seksuelle problemstillinger i normalbefolkningen Seksualitet på dagsordenen Gennemgang af Socialstyrelsens nye håndbog, der beskriver støtte og hjælp til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Fokuspunkter er: Målgruppen (mennesker med udviklingshæmning, fysisk handicap, sindslidelse og mennesker med demens). Medarbejderens forpligtigelser og rettigheder. De retlige rammer og pædagogiske retningslinier Frokost Rundt om seksualiteten Et mangfoldighedsperspektiv på seksualitet - dens mange ansigter og funktioner i samfund og eksistens Middag Seksualvejlederens identitet! Individuel og gruppevis afdækning af deltagernes egne og andres etiske, moralske og pædagogiske normer og holdninger med henblik på at opnå et egenbillede af identitet i forhold til kollegagruppen Natbio Frokost Hvordan har seksualiteten det, når man har en sindslidelse? Medicinens betydning for seksualiteten, når man er psykisk sårbar. Hvordan sikrer fagprofessionelle, at der tages initiativ til eller følges op på ønsker fra borgere om, at drøfte specifikke seksuelle problemstillinger? Middag Det er aldrig for sent at begynde forfra! - når psykisk sygdom stiller sig i vejen for seksuel udvikling Natbio Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør aktualitet og hverdagspraksis. 10 Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør aktualitet og hverdagspraksis.

11 4. DAG 5. DAG Morgenmad Morgenmad Morgensang og opsamling Morgensang og opsamling Sexologiens historie Fra Mesopotamien til i dag Seksuelle præferencer og parafilier Eksempler på seksuel drift, der skaber seksuel tiltrækning eller ophidselse på baggrund af genstande og handlinger. Den seksuelle udvikling Fokus på vigtige stadier i barnets og den unges seksuelle udvikling hvor kan det gå galt og hvad stimulerer en positiv udvikling Frokost Festmiddag Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør aktualitet og hverdagspraksis Frokost Seksualvejlederuddannelsens modul 2-9 Orientering om uddannelsens moduler og 3 projektopgaver Afslutning, knus, farvel - og på gensyn! Detail-planen er EKSEMPEL på indhold - planen justeres jævnfør aktualitet og hverdagspraksis. 11

12 SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN MODUL 2-9 MODUL 2 4 dages internat Introduktion Fokusområder * Forventnings- og ressourceafsøgning i deltagergruppen. Processuel formering af basisgrupper. Fokusområderne: Borgere med udviklingshæmning, - erhvervet hjer- neskade, - adhd og asperger syndrom samt - aldring og demens. Oplæg til 1. projektopgave: Planlæg, gennemfør og evaluér et borger kursus. MODUL 3 Interfase Kursisten arbejder i basisgruppen med løsning af 1. projektopgave: Planlæg, gennemfør og evaluér et borgerkursus. Mulighed for supervision. Opgaven afleveres ca. 3 uger før mo- dul 5, og udsendes til øvrige kursister. Opgaven kan afleveres i rapportform indeholdende procesjournal (højst 10 A-4 sider + bilag). Alternativ fremlæggelsesform kan aftales med uddannelsens faglige ledelse. MODUL 4 3 dages internat Fokusområder * Temperaturstatus vedrørende igangværende opgave og refleksion mod næste opgave. Drøftelse af relevant afsæt for 2. projektopgave (se modul 5): Selvvalgt opgave. Fokusområderne: Borgere, der er sent udviklede, - cerebral parese samt temaer omhandlende seksualpolitik, fremmede kulturer og seksuelle hjælpemidler. * Fokusområder: Borgere m. fysisk el. psykisk funktionsnedsættelse fx udviklingshæmning, autisme, cerebral parese, erhvervet hjerneskade, sindslidelse el. demens. 12

13 MODUL 5 3 dages internat Evaluering af 1. projektopgave Hver projektgruppe fremlægger opgaven. Fremlæggelsen er et supplement til den indsendte projektrapport og kan suppleres med digitale medier, plancher og andet undervisningsmateriale. Projektrapporten og fremlæggelsen evalueres i plenum. Egenudvikling Egenudvikling Vi arbejder processuelt og personligt med udgangspunkt i kursisternes ønsker og behov samt egne problem- stillinger hen mod bevidstgørelse af egne ideer, meninger og fordomme. Mulighed for supervision af problematiske situationer fra kursistens pædagogiske hverdag. Personlig udvikling handler om, hvordan man stikker fingeren i jorden og tager højde for, hvor folk er, og ikke hvor man synes, at de skal være. Oplæg til 2. projektopgave. Selvvalgt opgave. Målgruppeafsøgning, afgrænsning og formulering af emne / stofområde. MODUL 6 Interfase Kursisten arbejder i basisgruppen med løsning af 2. projektopgave: Selvvalgt opgave. Mulighed for supervision. Opgaven kan afleveres i rapportform indeholdende procesjournal (højst 10 A-4 sider + bilag), men kan også afleveres som konkret produkt i form af spil, film, billedbog, brochure eller infomappe, forslag til udstillings- og messestand eller lignende. Ved aflevering af et konkret produkt kræves kun skriftlig procesjournal. Et eksemplar af det færdige produkt afleveres til Seksualvejleder uddannelsen. Opgaven afleveres ca. 3 uger før modul 7 og udsendes til øvrige kursister. 13

14 MODUL 7 3 dages internat Evaluering af 2. projektopgave Formidling Hver projektgruppe fremlægger opgaven. Fremlæggelsen er et supplement til den indsendte projektrapport og kan suppleres med digitale medier, plancher og andet undervisningsmateriale. Projektrapporten og fremlæggelsen evalueres i plenum. Oplæg til 3. projektopgave: Formidlingsopgaven. Seksualvejlederen skal synliggøre, videreformidle og debattere erfaringer med og til borgere, kolleger, forældre, pårørende, myndigheder og offentlighed. Vejlederen skal kunne formidle kommunikation på et stærkt følelsesladet område: Seksualitet. Formidlingsopgaven har til formål at øve og styrke kursisten i formidlingens kunst såvel skriftligt som mediebåren formidling. Målgruppeafsøgning, afgrænsning og formulering af emne/stofområde. MODUL 8 Interfase Kursisten arbejder i basisgruppen eller individuelt med løsning af 3. projektopgave: Formidlingsopgaven. Mulighed for supervision. Opgaven kan favne alt fra individuel og gruppevis skrevne artikler om emneområdet til dags- og fagpresse samt oplæg til radio eller tv-programmer. Der forlanges kun færdigt manuskript. Ligeledes promovering og formidling af konkrete projekter udarbejdet i forbindelse med løsningen af den selvvalgte opgave. Opgaven incl. procesjournal (højst 10 A-4 sider + bilag) afleveres ca. 3 uger før modul 9 og udsendes til øvrige kursister. MODUL 9 3 dages internat Evaluering af 3. projektopgave Dimission 14 Gruppevis eller individuel præsentation af opgaveløsningen. Fremlæggelsen evalueres i plenum. Tema: Seksuelle overgreb på mennesker med handicap. Dimission med diplomoverrækkelse.

15 PRAKTISKE OPLYSNINGER Kursusdato er 2014 Modul 1 Mandag den 20. januar - fredag den 24. januar Modul 2 Tirsdag den 1. april - fredag den 4. april Modul 4 Onsdag den 3. september - fredag den 5. september Modul 5 Mandag den 24. november - onsdag den 26. november 2015 Modul 7 Tirsdag den 28. april - torsdag den 30. april Modul 9 Onsdag den 25. november - fredag den 27. november Modul 3: Opgave 1 udarbejdes i perioden mellem modul 2 og 5. Modul 6: Opgave 2 udarbejdes i perioden mellem modul 5 og 7. Modul 8: Opgave 3 udarbejdes i perioden mellem modul 7 og 9. Ansøgningsfrist: 1. DECEMBER 2013 Optagelse: Tilmelding via Seksualvejlederuddannelsens hjemmeside: Kursister optages efter princippet først til mølle. Tilmelding er bindende efter ansøgningsfristens udløb. Pris: Seksualvejlederuddannelsen koster kr ,- der inkluderer undervisning, kopiering og supervision. I kursusprisen indgår bøgerne Når seksualitet tages alvorligt af Mona Johansen et al. og»sex og psyke«af Ellids Kristensen. Hertil kommer udgifter til overnatning og fuld forplejning kr ,- (excl. drikkevarer). Samlet pris er kr ,Prisen er excl. moms og kan betales over 3 driftsår. Første rate forfalder inden kursusstart. Sekretariat: SEKSUALVEJLEDERUDDANNELSEN, v/ Charlotte Englund, Vanløse Allé 26, st.tv, 2720 Vanløse Kursusadresse: Hou Søsportcenter Villavej 25, Hou 8300 Odder Tlf.: hou-seasport.com Kontakt: Charlotte Englund: Karsten Løt: Helge Myrup:

16 EFTERORD Ømhed, kærlighed og seksualitet er vigtigt for os alle, uanset om vi er handicappede eller ej - børn, unge eller ældre - medarbejdere eller brugere af de sociale tilbud. FN s standardregler (regel nr. 9): Lige muligheder for handicappede, der er stadfæstet af Folketinget fastslår, at mennesker med handicap ikke må nægtes mulighed for at opleve deres egen seksualitet, have seksuelle forhold og blive forældre. har en særdeles relevant uddannelse i forhold til faglig håndtering af de i denne rapport omhandlende problemstillinger. En naturlig følge her er, at seksualvejlederne vil være nøglepersoner i kommuner og regioners fremtidige arbejde med disse problemstillinger. I publikationen SEKSUEL SUNDHED - den gode kommunale model udgivet af Sund By Netværket (2012), anbefales det, at kommunerne etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til særlige målgrupper, der omfatter borgere med nedsat fysisk I Socialstyrelsens håndbog Seksualitet på dagsor- eller psykisk funktionsevne, ofre for seksuelle krænkeldenen (2012) fremgår det, at: Kommunerne ud fra ser og overgreb samt kronisk syge. rammerne i serviceloven skal støtte og kompensere men- Blandt de konkrete forslag til indsatser nævnes: nesker med funktionsnedsættelse ud fra en konkret in- Seksualvejledere kan uddanne personale, som kan meddividuel vurdering af deres behov. Et af disse behov kan virke til at sikre handicappede borgere deres seksuelle være støtte til seksualitet. rettigheder. Endvidere præciseres: Når mennesker på grund af Det sikres, at elever i specialklasse modtager kvalificeret funktionsnedsættelse er afhængige af rådgivning og seksualundervisning. støtte for at kunne udvikle sig og have et seksualliv, skal både ledelse og medarbejdere prioritere arbejdet med Seksualvejlederuddannelsen tager udgangspunkt i borgerens seksualitet. WHO s definition af seksualitet: Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes Som medarbejdere har vi derfor i hverdagens pæda- personlighed. gogiske praksis et kontinuerligt behov for, at få styrket vores faglige viden og personlige ressourcer - at blive Seksualvejlederuddannelsen, der siden 1990 er proopkvalificeret. duktudviklet i samarbejde med handicaporganisadette bekræftes i Elsebeth Kirk Muff s bog: Seksuelle tionerne og offentlige myndigheder, gennemføres overgreb på mennesker med handicap - et litte- som en aktiv, reflekterende læreproces, hvor praksisraturstudie udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS, forankringen vægtes højt med henblik på, at styrke hvor der refereres til flere udenlandske undersøgelser, deltagernes udviklingsevne og handlekraft efterfølhvori det konstateres, at: undervisning, der sigter på gende i funktionen som seksualvejleder. opkvalificering af medarbejderne kan være en væsentlig Med udvidelsen af antal lektioner til 195, er forebyggelsesstrategi samt at grundig seksualundervis- Seksualvejlederuddannelsen spidskompetent indenning er et meget centralt led i forebyggelse af seksuelle for uddannelse af medarbejdere i social- og sundhedsovergreb mod mennesker med nedsat psykisk funktions- sektoren samt undervisningsområdet, hvor målgrupevne. pen er borgere med udviklingshæmning, fysisk handicap, sindslidelse, erhvervet hjerneskade og I rapporten: Seksualitet hos mennesker med handidemens. cap - en kortlægning af rådgivning og vejledning i forbindelse med seksualitet hedder det: at seksualvelkommen på Seksualvejlederuddannelsen. vejlederne (uddannet på Seksualvejlederuddannelsen) Charlotte Englund, Karsten Løt & Helge Myrup

seksualvejlederuddannelsen - forankrer teori og viden til praksis!

seksualvejlederuddannelsen - forankrer teori og viden til praksis! seksualvejlederuddannelsen - forankrer teori og viden til praksis! 2013-2014 Seksualvejlederuddannelsen har været en stor personlig og faglig udfordring! Uddannelsen har vist mig nogle nye veje i mit arbejdsliv.

Læs mere

SEKSUALVEJLEDER- UDDANNELSEN - forankrer teori og viden til praksis!

SEKSUALVEJLEDER- UDDANNELSEN - forankrer teori og viden til praksis! SEKSUALVEJLEDER- UDDANNELSEN - forankrer teori og viden til praksis! 2011-2013 ... en seksuel adfærd bliver i mindre grad overdreven, hvis den anerkendes, accepteres og gøres hensigtsmæssig i en given

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Ungdom. National Autisme Plan

Ungdom. National Autisme Plan Ungdom National Autisme Plan Ungdom National Autisme Plan National Autisme Plan Ungdom Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen Autisme, Samrådet af Specialskoler for Børn

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Børn og unge TEMA. TEMABLAD Forår 2011

Børn og unge TEMA. TEMABLAD Forår 2011 TEMA Børn og unge TEMABLAD Forår 2011 Sygehus skaber succes med behandling af overvægtige børn I Nyt Adipositascenter I Ny hjemmeside og logo Tre skoler med tilbud til overvægtige unge I Interview med

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere