Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Uddannelse og Arbejdsmarked

2 Forord Kvalitetsrapport Høj kvalitet i dagtilbuddet er vigtig for vores fremtid. Det har forskning på området vist, bl.a. i EPPE (The Effective Provision of Pre-School Edu-cation) - et studie, som to forskere Brenda Taggert og Edward Mel-huisch, University of London, st bag. Der er 5 områder, der er særligt vigtige for et dagtilbud af høj kvalitet, og det er: At der er udfordrende pædagogiske interaktioner mellem voksne og børn - især vedvarende dialog og refleksion mellem børn og voksne At der er viden om og forståelse for læreplaner/læringsindholdet i dagtilbud At der er viden om, hvordan små børn lærer At de voksne har gode faglige kompetencer - især kompetencer til at støtte børns konfliktløsning At man arbejder med at hjælpe forældre med at støtte børns læring i hjemmet Dagtilbudsområdet i Horsens har på dette grundlag arbejdet med at videreudvikle kvaliteten i alle daginstitutioner og i dagplejen. I denne kvalitetsrapport for vises både en status og dokumentation for udviklingen i børnetal og rammerne samt en progression i udviklingen af uddannelsesniveauet/kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet. Vi ønsker med rapporten at give et overordnet billede af et samlet dagtilbudsområde i Horsens i dag og af den progression, der er sket inden for de seneste, samt at skabe grundlaget for at kunne følge områder/indsatser i de kommende. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en rapport for hvert enkelt dagtilbud, som kan bruges til lokale drøftelser med forældrebestyrelsen. Indholdet i kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i dagtilbudslovens krav om dokumentation samt den politiske vedtagne strategi for læring på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. Det er intentionen, at kvalitetsrapporten skal være et nyttigt og dynamisk redskab i dialogen om en fortsat udvikling af høj kvalitet i alle dagtilbud i Horsens Kommune. Anne Bust Dagtilbudschef 2

3 Rammebetingelser Antal 0 5 ige i Horsens Kommune Figur 1 viser at den indekserede udvikling i antallet af 0-5 ige i Horsens Kommune siden 2009 har været stagnerende. Dette er ligeledes tendensen i de kommende frem til 2017 hvorefter der er prognosticeret en svag stigning. På landsplan har antallet været stagnerede, skiftende til et fald i. Prognosen viser at dette fald ligeledes forventes at fortsætte til 2017, hvorefter en stor stigning forventes. Figur Befolkningsfremskrivning for 0-5 ige i Horsens Kommune og på landsplan Indeks Horsens Landsplan Kilde: Befolkningsprognose for Horsens Kommune & Danmarks Statistik, Statistikbanken 3

4 Indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype Tabel 1 viser antallet af indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype. Tabel 1 Pladstyper Kommunal dagpleje, 0-2 ige Kommunal vuggestue, 0-2 ige Kommunal børnehave, 3-5 ige Selvejende institutioner, 3-5 ige Private institutioner & puljeordninger, 0-5 ige Private passere og private dagplejere, 0-5 ige I alt Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Samlet set er antallet af indmeldte børn i kommunale dagtilbud faldet. Dette er dog drevet af et markant fald i dagplejebørn på 10 %, da både vuggestuer og børnehaver oplever fremgang i antallet af indmeldte børn (hhv. 18 % og 2 %). Hos de private institutioner ses en stigning i antallet af indmeldte børn på 7 %. 4

5 Vuggestuepladser Figur 2 viser udviklingen i vuggestuepladser i Horsens Kommune i ene 2010, samt den forventede udvikling i Figur Bevilgede vuggestuepladser Pladserne etableres hen over et i takt med, at der er skabt fysisk rum hertil. Der vil derfor i de enkelte være gennemsnitligt færre vuggestuebørn indskrevet i de dagtilbud, hvor der er oprettet flere vuggestuepladser ift. hvor mange pladser der er bevilget. 5

6 Antal sbørn indmeldt i de enkelte kommunale dagtilbud Tabel 2 viser, hvor mange sbørn der har været i de enkelte kommunale dagtilbud i sammenlignet med Tabel 2 Dagtilbud Daginstitution Søvind Daginstitution Hatting Daginstitution Nim Daginstitution Gedved Daginstitution Lund Daginstitution Søndermark Daginstitution Dagnæs Daginstitution Egebjerg Daginstitution Østbirk Daginstitution Brædstrup Daginstitution Højvang Daginstitution Hovedgd Daginstitution Bankager Daginstitution Stensballe Daginstitution Langmark Dagplejen Vest Daginstitution Torsted Daginstitution Vestby Daginstitution Midtby Dagplejen Syd Dagplejen Nord I alt Antal børn Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Antallet af indmeldte børn er faldet i alle tre dagplejedistrikter. Mest markant er faldet i Dagplejen Syd, der siden har set antallet af indmeldte børn falde med 16 %. Hos 11 af de 18 daginstitutioner ses der stigninger i antallet af indmeldte børn ift.. Særligt Bankager (21 %), Lund (15 %), Hatting (15 %) og Langmark (14 %) har oplevet markante stigninger. Midtby og Vestby har oplevet mindre fald i antallet af indmeldte børn, imens de største fald siden er sket i Hovedgd (-8 %) og Nim (-7 %). 6

7 Antal ansatte fordelt på forskellige stillingskategorier i Nedenstående tabeller er baseret på tal for oktober. Denne måned er valgt som en indikator for hele, da en analyse af data for 2010 og har vist, at oktober er den måned, der ligger nærmest det faktiske gennemsnit for et helt. Afvigelserne på det samlede antal personer lå for de to på omkring 1 %. Denne ændring er lavet for at lette det administrative arbejde samtidig med at rapportens indhold beholder dets robusthed og validitet. Antal ledere i kommunale dagtilbud Tabel 3 Ledere Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Ledere Antal ansatte i kommunale daginstitutioner Tabel 4 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 50% Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogstuderende Pædagogiske ass. elever % 7% % 32% % 3% % 8% I alt % 100% Ift. er der sket en stigning i antallet af fuldtidsstillinger i samtlige stillingskategorier. Antallet af pædagogmedhjælpere er faldet til trods for stigningen i fuldtidsstillinger, hvilket er en effekt af rotationsprojektet. Daginstitutionerne har selv ansat færre i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal samtidig med, at rotationsvikarer og ekstra rotationsvikarer for elever har været på fuld tid. Dvs. de ekstra rotationsvikarer har erstattet de ansatte i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal. 7

8 Antal ansatte i kommunale daginstitutioner eksl. studerende og elever Tabel 5 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 57% % 8% % 35% I alt % 100% Kommunens mål om, at 55% af de ansatte i daginstitutioner skal være pædagogisk uddannede opfyldes i både og. Fordelingen har ikke ændret sig betydeligt fra til. Antal ansatte i kommunale dagplejer Tabel 6 Dagpleje Dagplejepædagoger Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Procentfordeling Procentfordeling % 4% Dagplejere % 96% I alt % 100% Ift. er der sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger hos både dagplejere og dagplejepædagoger. Antal dagplejere med pædagogisk ass. uddannelse / pædagoguddannelse Tabel 7 Dagpleje Personer Procentfordeling Dagplejere med pædagogisk ass. udd. / pædagogudd. Dagplejere uden pædagogisk ass. udd. / pædagogudd % % I alt % 8

9 Ledere i kommunale dagtilbud fordelt på alder Tabel 8 Ledere Personer Gennemsnitsalder Under og derover Ledere 44 50, Ansatte i kommunale daginstitutioner fordelt på alder Tabel 9 Daginst. Personer Gennemsnitsalder Under og derover Pædagoger , Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogtuderende Pædagogiske ass. elever 65 38, , , , I alt , Ansatte i kommunale dagplejer fordelt på alder Tabel 10 Dagpleje Personer Gennemsnitsalder Under og derover Dagplejepædagoger 19 51, Dagplejere , I alt ,

10 31 % af pædagogerne er 50 eller derover. Det er ansatte, som forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for I var andelen 32 %. Af de forskellige grupper af pædagogisk personale har dagplejepædagogerne den højeste gennemsnitsalder (51,7 ). 63 % af dagplejepædagogerne er 50 eller derover, imens det samme er tilfældet for 46 % af dagplejerne. I var andelene hhv. 57 % og 40 %. Samtidig er gennemsnitsalderen for dagplejepædagoger og dagplejere steget fra hhv. 50,1 og 46,5 i til 51,7 og 47,5 i. Åbningstider og udvidet åbningstid I havde institutionerne en normtid på 51 ugentlige timer, dvs. den budgetterede åbningstid. I forbindelse med budgetforliget for blev der afsat 0,688 mio. kr. til udvidet åbningstid. Dette for at yde en bedre service til forældre, som pga. jobforhold har brug for yderligere pasning. I 2014 er denne pulje øget til 1,56 mio. kr. Af figur 3 fremg normtiden samt de enkelte institutioners åbningstider pr. uge. Figur Eventyrhuset Børnehaven Tinggden Villa Himmelblå Børnehuset Egehøjen, Egekronen Kaskelotten Børnehuset Livstræet Børnehaven Oasen, Hovedgd Børnehaven Kometen Børnehaven Vildrosen Rytterkilden Grotten Kloden Langelinie Børnehus- vuggestue Langelinie Børnehus- børnehave Skolestiens Vuggestue Østre Alle - Filuren Østre Alle - Hobitten Nim Børnehus Væksthuset Børnehaven Åkanden Sct Georgshjemmets vuggestue Østerhåb Horsens Børneasyl - Børnehave Børnehaven Skovhuset Børnehuset Østbirk Maks. Udvidet åbningstid Normtid Kilde: Daginstitutioner & central administration 10

11 Læring hele livet - Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet i budget Opkvalificering Den enkelte dagtilbudsleder spottede talenter blandt vikarer, PAU-elever, pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske assistenter og motiverede disse til at påbegynde pædagoguddannelse eller anden uddannelse. I januar måned blev der igangsat et GVU forløb til pædagogisk assistent som en af flere veje til en pædagoguddannelse og med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 10 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. GVU forløbet afsluttes 28. februar I december igangsættes et nyt GVU forløb til pædagogisk med deltagelse af 4 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere. I februar blev der igangsat et meritpædagoghold med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. Meritpædagogholdet afslutter pædagoguddannelsen med udgangen af januar måned På dagtilbudsområdet er der i ansat 5 PAU-elever finansieret af den særlige pulje afsat i budget til 25 ekstra elever. Herudover er der som foregående ansat 25 PAU-elever med uddannelsesaftale. Alle elevansættelser på dagtilbudsområdet er i en del af det samlede rotationsprojekt. Kompetenceudvikling Med afsæt i behov for viden og indsatser lokalt har dagtilbudslederne udpeget ressourcepædagoger i de enkelte dagtilbud, som i er tilbudt en hel diplomuddannelse inden for bl.a. sprog, krop og bevægelse og mediepædagogik. Der er herudover udbudt diplommoduler til samtlige pædagoger i daginstitutioner, dagplejepædagoger og dagplejere med en pædagoguddannelse. I er der udbudt 5 forskellige diplommoduler som fuldtidsstudie og et særligt tilrettelagt forløb på deltid. I alt 135 pædagoger har deltaget/er tilmeldt, fordelt som følger: Tabel 11 Diplommoduler Social inklusion (2 hold) Sundhed, krop og bevægelse Børns sprogtilegnelse Mediepædagogik Evaluering, samarbejde og vejledning ift. børns sprog Deltidsstudie i enkelt moduler Antal pædagoger har deltaget/ er tilmeldt 41 pædagoger 28 pædagoger 23 pædagoger 19 pædagoger 19 pædagoger 5 pædagoger 11

12 Rotationsvikarer ansat på Dagtilbudsområdet i Der ansættes ledige som rotationsvikarer i de perioder, de ansatte på dagtilbudsområdet er på uddannelse og kompetenceudvikling. Vikaremner spottes i de enkelte dagtilbud blandt ansøgere til elevstillinger m.v. samt i et tæt samarbejde med Jobcenter og a-kasser. Ved udpegning af ledige til vikariater er der særligt fokus på udfaldstruede ledige samt nyuddannede pædagoger og pædagogiske assistenter med henblik på henholdsvis fastholdelse samt fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er i ansat 168 ledige som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet, og i november måned er 111 heraf fortsat ansat som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet. I alt 34 rotationsvikarer svarende til 60 %, af de rotationsvikarer, som er stoppet i, er gået videre i beskæftigelse eller uddannelse. Oplysninger om beskæftigelse og påbegyndelse af uddannelse beror på oplysninger, som rotationsvikarerne selv har givet i forbindelse med fratræden. Andre efteruddannelsesforløb Herudover har medarbejdere på dagtilbudsområdet deltaget i andre efteruddannelsesforløb, som fremg af nedenstående tabel: Tabel 12 Kursusforløb Antal pædagoger Antal ledere / ass. ledere Kurser inden for sprogområdet (PUC) 137 Krop og læringsstile 27 3 Intelligent træning på legepladsen (DGI) pædagoger har i løbet af ene 2011 deltaget i kursusforløb i regi af det tidligere Pædagogisk Udviklingscenter (PUC). Kurserne har været inden for sprogområdet. 27 pædagoger og 3 ledere har deltaget i kursus om krop og læringsstile, mens 15 pædagoger og en assisterende leder deltager i projektet om intelligent træning, der afsluttes i efteret

13 Lederkompetencer Horsens Kommune udbyder en diplomuddannelse i ledelse gennem VIA University College, og Øvrig Lederuddannelse i regi af Learmark Horsens. Forventningerne er: at alle chefer i chefforum over tid skal have gennemført en fuld diplomuddannelse i ledelse at alle institutions- og afdelingsledere mindst skal have taget to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse at øvrige ledere mindst skal have gennemført to moduler i Øvrig Lederuddannelse eller have gennemført Grundlæggende Lederuddannelse. Som led i KL/KTO aftaler er det bestemt, at alle institutionsledere og andre decentrale ledere med borgernære serviceopgaver og væsentligt løn- og personaleansvar har ret til inden 2015 at have påbegyndt eller gennemført en elderuddannelse på diplomniveau. Retten omfatter ifølge aftale insitutionenes øverste leder, men ikke mellemleder, som afdelingsledere og souschefer. På dagtilbudsområdet forventes det, at dagtilbudsledere gennemfører en fuld diplomuddannelse i ledelse samt at assisterende ledere som minimum gennemfører to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse. Ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 4 100% 90% 0% 5% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40% 50% 55% Ledere uden diplomuddannelse i ledelse Ledere i gang med diplomuddannelse i ledelse Ledere med fuld diplomuddannelse i ledelse Mere end halvdelen af dagtilbudslederne har en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens 40 % er i gang. Fra til har der været lederskifte i flere dagtilbud. Èn af de nyansatte ledere var ikke i gang med en diplomuddannelse i ledelse i, men forventer at starte i løbet af

14 Assisterende ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 5 100% 90% 15% 12% 80% 70% 60% 50% 27% 24% Ass. ledere uden diplommoduler i ledelse Ass. ledere i gang med modul 1 eller 2 40% 30% 20% 58% 56% Ass. ledere med min. to moduler i ledelse Ass. ledere med fuld diplomuddannelse 10% 0% 0% 8% 8 % af de assisterende ledere færdiggjorde i en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens mere end halvdelen har to moduler i ledelse, som det forventes at de assisterende ledere har. 14

15 Sprog Børn uden for dagtilbud Tabel 13 viser, hvor stor en andel af de enkelte gange, der ikke er i kommunal eller privat dagtilbud. I kolonnen til højre er angivet antallet af børn uden for dagtilbud på de enkelte fødselsgange (en fødselsgang er på cirka 1000 børn). Tabel 13 Børnenes alder Andel uden for dagtilbud 5 0,63 % 4 1,17 % 3 3,39 % 2 7,7 % 1 80,77 % Kilde: andel i januar. Tabellen viser, at jo ældre børnene bliver jo flere kommer i dagtilbud. Især børn i børnehavealderen g i høj grad i et dagtilbud. Mindre end 1 % af de børn, der fyldte fem i er ikke i dagtilbud. Andelen på næsten 8 % af toige skal ses i det lys, at nogle børn bliver mere end ét inden de starter i dagtilbud. De 7,7 % dækker derfor til en vis grad over, at en del af dem endnu ikke er opstartet i dagtilbud. Antal uddannede sprogvejledere Figur 6 viser, at der i var 26 uddannede sprogvejledere på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. 11 af de 26 sprogvejledere er uddannet tosprogsvejledere, og har særlige kompetencer inden for sprogudvikling hos tosprogede børn. Der er i og 2014 et hold på sprogvejlederuddannelsen, og det forventes derfor at antallet af sprogvejledere vil stige yderligere i løbet af De nyuddannede sprogvejledere bliver alle både ét- og tosprogsvejledere. Figur

16 Praksis for sprogvurdering af treige og femige blandt dagtilbuddene Der er i truffet beslutning om, at samtlige 3 ige og 5 ige i dagtilbud skal sprogvuderes fra 1. januar Figur 7 viser, hvor stor en andel af dagtilbuddene, der i sprogvurdere alle henholdsvis 3 ige og 5 ige. Figur 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 29% 52% 89% 19% 0% 3 ige 5 ige Vi er i løbet af overgået fra at sprogvurdere ved behov til at sprogvudere alle Vi sprogvurderer alle Vi sprogvurderer dem, vi vurderer har behov Figuren viser, at samtlige dagtilbud i sprogvurderede alle 5 ige, mens 81 % sprogvurderede alle 3 ige ved udgangen af. De 19 %, der i kun sprogvurderede de 3 ige, der havde behov er fra 1. januar 2014 overgået til også at sprogvurdere alle 3 ige. I forhold til er der sket en voldsom stigning i andelen af dagtilbud der sprogvurderer alle 3 ige. I var det kun 6 %, der systematisk igennem hele et havde sprogvurderet alle 3 ige. I er tallet stedet til 52 %, mens yderligere 19 % i løbet af er overgået til den nye praksis, det vil sige 81 % ved udgangen af. Eftersom samtlige dagtilbud fra 1. januar 2014 sprogvurderer alle 3 ige og 5 ige er denne figur overflødig i fremtidige kvalitetsrapporter for dagtilbudsområdet. 16

17 Udviklingen i andel af treige, der er sprogvurderet i Udviklingen i andelen af treige, der bliver sprogvurderet fremg af figur 8. Figur 8 100% 90% 80% 29% 30% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 71% 70% 80% 20% Andel sprogvurderet Andel ikke sprogvurderet 0% 2011 Figuren viser, at der er sket en stor stigning i i andelen af treige, der er sprogvurderet. Stigningen skyldes en central beslutning om at samtlige treige og femige skal sprogvurderes fra 1. januar En stor del af dagtilbuddene har implementeret den nye praksis allerede i, hvilket kan forklare den store stigning. Resultater af tres vurderingen Figur 9 viser resultaterne af sprogvurderingen for 3 ige i dagtilbud i. Søjlen yderst til højre angiver den forventede landsnorm. Figur 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88% 86% 4% 6% 8% 8% 72% 14% 14% 85% 10% 5% 2011 Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 17

18 Figuren viser umiddelbart en væsentlig tilbagegang i resultaterne af 3 s vuderingen. Resultatet formodes ikke at skyldes, at de 3 ige er blevet væsentligere dligere på det sproglige område. I stedet afspejler udviklingen snarere, at den praksis for sprogvurdering, der blev anvendt i 2011 og ikke opfangede alle relevante børn. Dermed er der børn, som ikke er blevet sprogvurderet som 3 ige, og dermed først har fået identificeret sproglige vanskeligheder i sprogvurderingen i børnehaveklassen. Den nye praksis, hvor samtlige dagtilbud skal sprogvurdere alle treige og femige skal sikre, at alle børn med sproglige vanskeligheder bliver opfanget allerede som treige. Dermed er det muligt at iværksætte de nødvendige indsatser, som sikrer at børnenes sproglige udvikling er aldersvarende. Aldersvarende sproglig udvikling er en vigtig forudsætning for at undgå læringsvanskeligehder i skolen. Resultatet peger ligeledes på en øget opmærksomhed på børnenes sproglige udvikling i alderen 0-2. Resultater af fems vurderingen Resultatet af femsvuderingen i figur 10 viser, at de femige ligger meget tæt på den forventede landsnorm. Samtlige femige er blevet sprogvurderet i. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 9% 10% 7% 5% Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 18

19 Modtagelsesklasse N et tosproget barn i folkeskolen ikke taler og forst det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse, tilbydes der basisundervisning - det vil sige undervisning i en modtagelsesklasse. I modtagelsesklassen er undervisningen organiseret i en selvstændig klasse ved siden af den øvrige undervisning på skolen. Tabel 14 viser hvor mange børn, der ved skolestart i august startede i en modtagelsesklasse, og på hvilke skoler. Tabel 14 Skole Antal elever Dagnæsskolen 2 Egebjergskolen 5 Langmarksskolen 4 HBS - afd. Lindvigsvej 11 Torstedskolen 4 I alt 26 VIDA - Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud Hele dagtilbudsområdet har været involveret i projetet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA). Horsens Kommune har sammen med tre andre kommuner været udvalgt til at deltage i projektet, der har været forestået af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Forskningsresultaterne viser at: VIDA gør en positiv forskel, især hvad ang den organisatoriske læring i form af målrettet og systematisk arbejde med forandring af pædagogisk praksis. Gennem det to-ige projektforløb er dagtilbuddenes arbejde blevet klart mere vidensbaseret, målrettet og systematisk, og den pædagogiske indsats er blevet fornyet i langt de fleste VIDA-dagtilbud. De igangsatte forandringsprocesser har givet positive effekter på flere områder af alle børns social-emotionelle udvikling og trivsel. Der er en særskilt positiv effekt af VIDA-Basis for børn af anden etnisk baggrund, idet kammeratskabsproblemer for disse børns vedkommende er mindsket signifikant gennem indsatsen. Der er en særkilt positiv effekt af VIDA-Basis+-forældreprogram for børn fra lavindkomstfamilier, idet kammeratskabsproblemer for disse børn er mindsket signifikant gennem indsatsen. Forældreinvolvering med VIDA-Basis+ har haft positiv effekt i forhold til at reducere adfærdsproblemer hos børnene. Projektet blev afsluttet ved udgangen af. I 2014 er der iværksat VIDA Follow Up, hvor 20 dagtilbud deltager med i alt 64 deltagere. Andel økologiske fødevare Dagtilbudsområdet er primo 2014 i gang med at implementere et digitalt redskab, hvori det er muligt at se, hvor stor en andel af anvendte råvarer til madordningen i dagtilbuddene der er økologiske. Det er ikke muligt at opgøre andelen for, men med implementeringen forventes det at være med i kvalitetsrapporten fremadrettet. 19

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked 2 Indhold Resumé... 4 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 5 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 6 Grundlag, ramme

Læs mere

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der Indhold Resumé... 2 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 3 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 4 Grundlag, ramme og politiske planer... 4 Øvrige rammebetingelser... 6 Kvalitet i dagtilbuddet...

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold Vuggestuepladser... 3 Udvikling i antal huse fordelt på de enkelte dagtilbud... 4 Ferieåbent... 5 Oprindelsesland

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

S I L K E B O R G K O M M U N E

S I L K E B O R G K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET 20 14 S I L K E B O R G K O M M U N E 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Den Kommunale Kvalitetsmodel... 4 Faglige resultater... 4 De pædagogiske læreplaner...

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2015 Hanne Fallesen 2014 2015 Antal børn total 125 126 Antal børn i børnehave 125 126 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Særlige indsatser i forbindelse med tidlig indsats Som udløber af temadrøftelsen om tidlig indsats på Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand

Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand Effekten af Tidlig indsats har en forebyggende effekt i forhold til mere sund levevis En tværfaglig indsats i Sundhedstjeneste,

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 De lovgivningsmæssige rammer...5 1.3 Opbygning

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge

Mariehuset: Antal Børn i gennemsnit pr. uge Uge 1 Uge 4 Uge 7 Uge 10 Uge 13 Uge 16 Uge 19 Uge 22 Uge 25 Uge 28 Uge 31 Uge 34 Uge 37 Uge 40 Uge 43 Uge 46 Uge 49 Uge 52 Nedlæggelse af Gæstehusene i deres nuværende form I forbindelse med omlægningen

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere