Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Uddannelse og Arbejdsmarked

2 Forord Kvalitetsrapport Høj kvalitet i dagtilbuddet er vigtig for vores fremtid. Det har forskning på området vist, bl.a. i EPPE (The Effective Provision of Pre-School Edu-cation) - et studie, som to forskere Brenda Taggert og Edward Mel-huisch, University of London, st bag. Der er 5 områder, der er særligt vigtige for et dagtilbud af høj kvalitet, og det er: At der er udfordrende pædagogiske interaktioner mellem voksne og børn - især vedvarende dialog og refleksion mellem børn og voksne At der er viden om og forståelse for læreplaner/læringsindholdet i dagtilbud At der er viden om, hvordan små børn lærer At de voksne har gode faglige kompetencer - især kompetencer til at støtte børns konfliktløsning At man arbejder med at hjælpe forældre med at støtte børns læring i hjemmet Dagtilbudsområdet i Horsens har på dette grundlag arbejdet med at videreudvikle kvaliteten i alle daginstitutioner og i dagplejen. I denne kvalitetsrapport for vises både en status og dokumentation for udviklingen i børnetal og rammerne samt en progression i udviklingen af uddannelsesniveauet/kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet. Vi ønsker med rapporten at give et overordnet billede af et samlet dagtilbudsområde i Horsens i dag og af den progression, der er sket inden for de seneste, samt at skabe grundlaget for at kunne følge områder/indsatser i de kommende. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en rapport for hvert enkelt dagtilbud, som kan bruges til lokale drøftelser med forældrebestyrelsen. Indholdet i kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i dagtilbudslovens krav om dokumentation samt den politiske vedtagne strategi for læring på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. Det er intentionen, at kvalitetsrapporten skal være et nyttigt og dynamisk redskab i dialogen om en fortsat udvikling af høj kvalitet i alle dagtilbud i Horsens Kommune. Anne Bust Dagtilbudschef 2

3 Rammebetingelser Antal 0 5 ige i Horsens Kommune Figur 1 viser at den indekserede udvikling i antallet af 0-5 ige i Horsens Kommune siden 2009 har været stagnerende. Dette er ligeledes tendensen i de kommende frem til 2017 hvorefter der er prognosticeret en svag stigning. På landsplan har antallet været stagnerede, skiftende til et fald i. Prognosen viser at dette fald ligeledes forventes at fortsætte til 2017, hvorefter en stor stigning forventes. Figur Befolkningsfremskrivning for 0-5 ige i Horsens Kommune og på landsplan Indeks Horsens Landsplan Kilde: Befolkningsprognose for Horsens Kommune & Danmarks Statistik, Statistikbanken 3

4 Indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype Tabel 1 viser antallet af indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype. Tabel 1 Pladstyper Kommunal dagpleje, 0-2 ige Kommunal vuggestue, 0-2 ige Kommunal børnehave, 3-5 ige Selvejende institutioner, 3-5 ige Private institutioner & puljeordninger, 0-5 ige Private passere og private dagplejere, 0-5 ige I alt Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Samlet set er antallet af indmeldte børn i kommunale dagtilbud faldet. Dette er dog drevet af et markant fald i dagplejebørn på 10 %, da både vuggestuer og børnehaver oplever fremgang i antallet af indmeldte børn (hhv. 18 % og 2 %). Hos de private institutioner ses en stigning i antallet af indmeldte børn på 7 %. 4

5 Vuggestuepladser Figur 2 viser udviklingen i vuggestuepladser i Horsens Kommune i ene 2010, samt den forventede udvikling i Figur Bevilgede vuggestuepladser Pladserne etableres hen over et i takt med, at der er skabt fysisk rum hertil. Der vil derfor i de enkelte være gennemsnitligt færre vuggestuebørn indskrevet i de dagtilbud, hvor der er oprettet flere vuggestuepladser ift. hvor mange pladser der er bevilget. 5

6 Antal sbørn indmeldt i de enkelte kommunale dagtilbud Tabel 2 viser, hvor mange sbørn der har været i de enkelte kommunale dagtilbud i sammenlignet med Tabel 2 Dagtilbud Daginstitution Søvind Daginstitution Hatting Daginstitution Nim Daginstitution Gedved Daginstitution Lund Daginstitution Søndermark Daginstitution Dagnæs Daginstitution Egebjerg Daginstitution Østbirk Daginstitution Brædstrup Daginstitution Højvang Daginstitution Hovedgd Daginstitution Bankager Daginstitution Stensballe Daginstitution Langmark Dagplejen Vest Daginstitution Torsted Daginstitution Vestby Daginstitution Midtby Dagplejen Syd Dagplejen Nord I alt Antal børn Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Antallet af indmeldte børn er faldet i alle tre dagplejedistrikter. Mest markant er faldet i Dagplejen Syd, der siden har set antallet af indmeldte børn falde med 16 %. Hos 11 af de 18 daginstitutioner ses der stigninger i antallet af indmeldte børn ift.. Særligt Bankager (21 %), Lund (15 %), Hatting (15 %) og Langmark (14 %) har oplevet markante stigninger. Midtby og Vestby har oplevet mindre fald i antallet af indmeldte børn, imens de største fald siden er sket i Hovedgd (-8 %) og Nim (-7 %). 6

7 Antal ansatte fordelt på forskellige stillingskategorier i Nedenstående tabeller er baseret på tal for oktober. Denne måned er valgt som en indikator for hele, da en analyse af data for 2010 og har vist, at oktober er den måned, der ligger nærmest det faktiske gennemsnit for et helt. Afvigelserne på det samlede antal personer lå for de to på omkring 1 %. Denne ændring er lavet for at lette det administrative arbejde samtidig med at rapportens indhold beholder dets robusthed og validitet. Antal ledere i kommunale dagtilbud Tabel 3 Ledere Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Ledere Antal ansatte i kommunale daginstitutioner Tabel 4 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 50% Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogstuderende Pædagogiske ass. elever % 7% % 32% % 3% % 8% I alt % 100% Ift. er der sket en stigning i antallet af fuldtidsstillinger i samtlige stillingskategorier. Antallet af pædagogmedhjælpere er faldet til trods for stigningen i fuldtidsstillinger, hvilket er en effekt af rotationsprojektet. Daginstitutionerne har selv ansat færre i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal samtidig med, at rotationsvikarer og ekstra rotationsvikarer for elever har været på fuld tid. Dvs. de ekstra rotationsvikarer har erstattet de ansatte i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal. 7

8 Antal ansatte i kommunale daginstitutioner eksl. studerende og elever Tabel 5 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 57% % 8% % 35% I alt % 100% Kommunens mål om, at 55% af de ansatte i daginstitutioner skal være pædagogisk uddannede opfyldes i både og. Fordelingen har ikke ændret sig betydeligt fra til. Antal ansatte i kommunale dagplejer Tabel 6 Dagpleje Dagplejepædagoger Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Procentfordeling Procentfordeling % 4% Dagplejere % 96% I alt % 100% Ift. er der sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger hos både dagplejere og dagplejepædagoger. Antal dagplejere med pædagogisk ass. uddannelse / pædagoguddannelse Tabel 7 Dagpleje Personer Procentfordeling Dagplejere med pædagogisk ass. udd. / pædagogudd. Dagplejere uden pædagogisk ass. udd. / pædagogudd % % I alt % 8

9 Ledere i kommunale dagtilbud fordelt på alder Tabel 8 Ledere Personer Gennemsnitsalder Under og derover Ledere 44 50, Ansatte i kommunale daginstitutioner fordelt på alder Tabel 9 Daginst. Personer Gennemsnitsalder Under og derover Pædagoger , Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogtuderende Pædagogiske ass. elever 65 38, , , , I alt , Ansatte i kommunale dagplejer fordelt på alder Tabel 10 Dagpleje Personer Gennemsnitsalder Under og derover Dagplejepædagoger 19 51, Dagplejere , I alt ,

10 31 % af pædagogerne er 50 eller derover. Det er ansatte, som forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for I var andelen 32 %. Af de forskellige grupper af pædagogisk personale har dagplejepædagogerne den højeste gennemsnitsalder (51,7 ). 63 % af dagplejepædagogerne er 50 eller derover, imens det samme er tilfældet for 46 % af dagplejerne. I var andelene hhv. 57 % og 40 %. Samtidig er gennemsnitsalderen for dagplejepædagoger og dagplejere steget fra hhv. 50,1 og 46,5 i til 51,7 og 47,5 i. Åbningstider og udvidet åbningstid I havde institutionerne en normtid på 51 ugentlige timer, dvs. den budgetterede åbningstid. I forbindelse med budgetforliget for blev der afsat 0,688 mio. kr. til udvidet åbningstid. Dette for at yde en bedre service til forældre, som pga. jobforhold har brug for yderligere pasning. I 2014 er denne pulje øget til 1,56 mio. kr. Af figur 3 fremg normtiden samt de enkelte institutioners åbningstider pr. uge. Figur Eventyrhuset Børnehaven Tinggden Villa Himmelblå Børnehuset Egehøjen, Egekronen Kaskelotten Børnehuset Livstræet Børnehaven Oasen, Hovedgd Børnehaven Kometen Børnehaven Vildrosen Rytterkilden Grotten Kloden Langelinie Børnehus- vuggestue Langelinie Børnehus- børnehave Skolestiens Vuggestue Østre Alle - Filuren Østre Alle - Hobitten Nim Børnehus Væksthuset Børnehaven Åkanden Sct Georgshjemmets vuggestue Østerhåb Horsens Børneasyl - Børnehave Børnehaven Skovhuset Børnehuset Østbirk Maks. Udvidet åbningstid Normtid Kilde: Daginstitutioner & central administration 10

11 Læring hele livet - Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet i budget Opkvalificering Den enkelte dagtilbudsleder spottede talenter blandt vikarer, PAU-elever, pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske assistenter og motiverede disse til at påbegynde pædagoguddannelse eller anden uddannelse. I januar måned blev der igangsat et GVU forløb til pædagogisk assistent som en af flere veje til en pædagoguddannelse og med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 10 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. GVU forløbet afsluttes 28. februar I december igangsættes et nyt GVU forløb til pædagogisk med deltagelse af 4 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere. I februar blev der igangsat et meritpædagoghold med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. Meritpædagogholdet afslutter pædagoguddannelsen med udgangen af januar måned På dagtilbudsområdet er der i ansat 5 PAU-elever finansieret af den særlige pulje afsat i budget til 25 ekstra elever. Herudover er der som foregående ansat 25 PAU-elever med uddannelsesaftale. Alle elevansættelser på dagtilbudsområdet er i en del af det samlede rotationsprojekt. Kompetenceudvikling Med afsæt i behov for viden og indsatser lokalt har dagtilbudslederne udpeget ressourcepædagoger i de enkelte dagtilbud, som i er tilbudt en hel diplomuddannelse inden for bl.a. sprog, krop og bevægelse og mediepædagogik. Der er herudover udbudt diplommoduler til samtlige pædagoger i daginstitutioner, dagplejepædagoger og dagplejere med en pædagoguddannelse. I er der udbudt 5 forskellige diplommoduler som fuldtidsstudie og et særligt tilrettelagt forløb på deltid. I alt 135 pædagoger har deltaget/er tilmeldt, fordelt som følger: Tabel 11 Diplommoduler Social inklusion (2 hold) Sundhed, krop og bevægelse Børns sprogtilegnelse Mediepædagogik Evaluering, samarbejde og vejledning ift. børns sprog Deltidsstudie i enkelt moduler Antal pædagoger har deltaget/ er tilmeldt 41 pædagoger 28 pædagoger 23 pædagoger 19 pædagoger 19 pædagoger 5 pædagoger 11

12 Rotationsvikarer ansat på Dagtilbudsområdet i Der ansættes ledige som rotationsvikarer i de perioder, de ansatte på dagtilbudsområdet er på uddannelse og kompetenceudvikling. Vikaremner spottes i de enkelte dagtilbud blandt ansøgere til elevstillinger m.v. samt i et tæt samarbejde med Jobcenter og a-kasser. Ved udpegning af ledige til vikariater er der særligt fokus på udfaldstruede ledige samt nyuddannede pædagoger og pædagogiske assistenter med henblik på henholdsvis fastholdelse samt fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er i ansat 168 ledige som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet, og i november måned er 111 heraf fortsat ansat som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet. I alt 34 rotationsvikarer svarende til 60 %, af de rotationsvikarer, som er stoppet i, er gået videre i beskæftigelse eller uddannelse. Oplysninger om beskæftigelse og påbegyndelse af uddannelse beror på oplysninger, som rotationsvikarerne selv har givet i forbindelse med fratræden. Andre efteruddannelsesforløb Herudover har medarbejdere på dagtilbudsområdet deltaget i andre efteruddannelsesforløb, som fremg af nedenstående tabel: Tabel 12 Kursusforløb Antal pædagoger Antal ledere / ass. ledere Kurser inden for sprogområdet (PUC) 137 Krop og læringsstile 27 3 Intelligent træning på legepladsen (DGI) pædagoger har i løbet af ene 2011 deltaget i kursusforløb i regi af det tidligere Pædagogisk Udviklingscenter (PUC). Kurserne har været inden for sprogområdet. 27 pædagoger og 3 ledere har deltaget i kursus om krop og læringsstile, mens 15 pædagoger og en assisterende leder deltager i projektet om intelligent træning, der afsluttes i efteret

13 Lederkompetencer Horsens Kommune udbyder en diplomuddannelse i ledelse gennem VIA University College, og Øvrig Lederuddannelse i regi af Learmark Horsens. Forventningerne er: at alle chefer i chefforum over tid skal have gennemført en fuld diplomuddannelse i ledelse at alle institutions- og afdelingsledere mindst skal have taget to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse at øvrige ledere mindst skal have gennemført to moduler i Øvrig Lederuddannelse eller have gennemført Grundlæggende Lederuddannelse. Som led i KL/KTO aftaler er det bestemt, at alle institutionsledere og andre decentrale ledere med borgernære serviceopgaver og væsentligt løn- og personaleansvar har ret til inden 2015 at have påbegyndt eller gennemført en elderuddannelse på diplomniveau. Retten omfatter ifølge aftale insitutionenes øverste leder, men ikke mellemleder, som afdelingsledere og souschefer. På dagtilbudsområdet forventes det, at dagtilbudsledere gennemfører en fuld diplomuddannelse i ledelse samt at assisterende ledere som minimum gennemfører to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse. Ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 4 100% 90% 0% 5% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40% 50% 55% Ledere uden diplomuddannelse i ledelse Ledere i gang med diplomuddannelse i ledelse Ledere med fuld diplomuddannelse i ledelse Mere end halvdelen af dagtilbudslederne har en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens 40 % er i gang. Fra til har der været lederskifte i flere dagtilbud. Èn af de nyansatte ledere var ikke i gang med en diplomuddannelse i ledelse i, men forventer at starte i løbet af

14 Assisterende ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 5 100% 90% 15% 12% 80% 70% 60% 50% 27% 24% Ass. ledere uden diplommoduler i ledelse Ass. ledere i gang med modul 1 eller 2 40% 30% 20% 58% 56% Ass. ledere med min. to moduler i ledelse Ass. ledere med fuld diplomuddannelse 10% 0% 0% 8% 8 % af de assisterende ledere færdiggjorde i en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens mere end halvdelen har to moduler i ledelse, som det forventes at de assisterende ledere har. 14

15 Sprog Børn uden for dagtilbud Tabel 13 viser, hvor stor en andel af de enkelte gange, der ikke er i kommunal eller privat dagtilbud. I kolonnen til højre er angivet antallet af børn uden for dagtilbud på de enkelte fødselsgange (en fødselsgang er på cirka 1000 børn). Tabel 13 Børnenes alder Andel uden for dagtilbud 5 0,63 % 4 1,17 % 3 3,39 % 2 7,7 % 1 80,77 % Kilde: andel i januar. Tabellen viser, at jo ældre børnene bliver jo flere kommer i dagtilbud. Især børn i børnehavealderen g i høj grad i et dagtilbud. Mindre end 1 % af de børn, der fyldte fem i er ikke i dagtilbud. Andelen på næsten 8 % af toige skal ses i det lys, at nogle børn bliver mere end ét inden de starter i dagtilbud. De 7,7 % dækker derfor til en vis grad over, at en del af dem endnu ikke er opstartet i dagtilbud. Antal uddannede sprogvejledere Figur 6 viser, at der i var 26 uddannede sprogvejledere på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. 11 af de 26 sprogvejledere er uddannet tosprogsvejledere, og har særlige kompetencer inden for sprogudvikling hos tosprogede børn. Der er i og 2014 et hold på sprogvejlederuddannelsen, og det forventes derfor at antallet af sprogvejledere vil stige yderligere i løbet af De nyuddannede sprogvejledere bliver alle både ét- og tosprogsvejledere. Figur

16 Praksis for sprogvurdering af treige og femige blandt dagtilbuddene Der er i truffet beslutning om, at samtlige 3 ige og 5 ige i dagtilbud skal sprogvuderes fra 1. januar Figur 7 viser, hvor stor en andel af dagtilbuddene, der i sprogvurdere alle henholdsvis 3 ige og 5 ige. Figur 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 29% 52% 89% 19% 0% 3 ige 5 ige Vi er i løbet af overgået fra at sprogvurdere ved behov til at sprogvudere alle Vi sprogvurderer alle Vi sprogvurderer dem, vi vurderer har behov Figuren viser, at samtlige dagtilbud i sprogvurderede alle 5 ige, mens 81 % sprogvurderede alle 3 ige ved udgangen af. De 19 %, der i kun sprogvurderede de 3 ige, der havde behov er fra 1. januar 2014 overgået til også at sprogvurdere alle 3 ige. I forhold til er der sket en voldsom stigning i andelen af dagtilbud der sprogvurderer alle 3 ige. I var det kun 6 %, der systematisk igennem hele et havde sprogvurderet alle 3 ige. I er tallet stedet til 52 %, mens yderligere 19 % i løbet af er overgået til den nye praksis, det vil sige 81 % ved udgangen af. Eftersom samtlige dagtilbud fra 1. januar 2014 sprogvurderer alle 3 ige og 5 ige er denne figur overflødig i fremtidige kvalitetsrapporter for dagtilbudsområdet. 16

17 Udviklingen i andel af treige, der er sprogvurderet i Udviklingen i andelen af treige, der bliver sprogvurderet fremg af figur 8. Figur 8 100% 90% 80% 29% 30% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 71% 70% 80% 20% Andel sprogvurderet Andel ikke sprogvurderet 0% 2011 Figuren viser, at der er sket en stor stigning i i andelen af treige, der er sprogvurderet. Stigningen skyldes en central beslutning om at samtlige treige og femige skal sprogvurderes fra 1. januar En stor del af dagtilbuddene har implementeret den nye praksis allerede i, hvilket kan forklare den store stigning. Resultater af tres vurderingen Figur 9 viser resultaterne af sprogvurderingen for 3 ige i dagtilbud i. Søjlen yderst til højre angiver den forventede landsnorm. Figur 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88% 86% 4% 6% 8% 8% 72% 14% 14% 85% 10% 5% 2011 Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 17

18 Figuren viser umiddelbart en væsentlig tilbagegang i resultaterne af 3 s vuderingen. Resultatet formodes ikke at skyldes, at de 3 ige er blevet væsentligere dligere på det sproglige område. I stedet afspejler udviklingen snarere, at den praksis for sprogvurdering, der blev anvendt i 2011 og ikke opfangede alle relevante børn. Dermed er der børn, som ikke er blevet sprogvurderet som 3 ige, og dermed først har fået identificeret sproglige vanskeligheder i sprogvurderingen i børnehaveklassen. Den nye praksis, hvor samtlige dagtilbud skal sprogvurdere alle treige og femige skal sikre, at alle børn med sproglige vanskeligheder bliver opfanget allerede som treige. Dermed er det muligt at iværksætte de nødvendige indsatser, som sikrer at børnenes sproglige udvikling er aldersvarende. Aldersvarende sproglig udvikling er en vigtig forudsætning for at undgå læringsvanskeligehder i skolen. Resultatet peger ligeledes på en øget opmærksomhed på børnenes sproglige udvikling i alderen 0-2. Resultater af fems vurderingen Resultatet af femsvuderingen i figur 10 viser, at de femige ligger meget tæt på den forventede landsnorm. Samtlige femige er blevet sprogvurderet i. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 9% 10% 7% 5% Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 18

19 Modtagelsesklasse N et tosproget barn i folkeskolen ikke taler og forst det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse, tilbydes der basisundervisning - det vil sige undervisning i en modtagelsesklasse. I modtagelsesklassen er undervisningen organiseret i en selvstændig klasse ved siden af den øvrige undervisning på skolen. Tabel 14 viser hvor mange børn, der ved skolestart i august startede i en modtagelsesklasse, og på hvilke skoler. Tabel 14 Skole Antal elever Dagnæsskolen 2 Egebjergskolen 5 Langmarksskolen 4 HBS - afd. Lindvigsvej 11 Torstedskolen 4 I alt 26 VIDA - Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud Hele dagtilbudsområdet har været involveret i projetet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA). Horsens Kommune har sammen med tre andre kommuner været udvalgt til at deltage i projektet, der har været forestået af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Forskningsresultaterne viser at: VIDA gør en positiv forskel, især hvad ang den organisatoriske læring i form af målrettet og systematisk arbejde med forandring af pædagogisk praksis. Gennem det to-ige projektforløb er dagtilbuddenes arbejde blevet klart mere vidensbaseret, målrettet og systematisk, og den pædagogiske indsats er blevet fornyet i langt de fleste VIDA-dagtilbud. De igangsatte forandringsprocesser har givet positive effekter på flere områder af alle børns social-emotionelle udvikling og trivsel. Der er en særskilt positiv effekt af VIDA-Basis for børn af anden etnisk baggrund, idet kammeratskabsproblemer for disse børns vedkommende er mindsket signifikant gennem indsatsen. Der er en særkilt positiv effekt af VIDA-Basis+-forældreprogram for børn fra lavindkomstfamilier, idet kammeratskabsproblemer for disse børn er mindsket signifikant gennem indsatsen. Forældreinvolvering med VIDA-Basis+ har haft positiv effekt i forhold til at reducere adfærdsproblemer hos børnene. Projektet blev afsluttet ved udgangen af. I 2014 er der iværksat VIDA Follow Up, hvor 20 dagtilbud deltager med i alt 64 deltagere. Andel økologiske fødevare Dagtilbudsområdet er primo 2014 i gang med at implementere et digitalt redskab, hvori det er muligt at se, hvor stor en andel af anvendte råvarer til madordningen i dagtilbuddene der er økologiske. Det er ikke muligt at opgøre andelen for, men med implementeringen forventes det at være med i kvalitetsrapporten fremadrettet. 19

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked 2 Indhold Resumé... 4 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 5 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 6 Grundlag, ramme

Læs mere

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der Indhold Resumé... 2 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 3 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 4 Grundlag, ramme og politiske planer... 4 Øvrige rammebetingelser... 6 Kvalitet i dagtilbuddet...

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012 Dagtilbudsområdet Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Marts måned 2012 Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning...

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold Vuggestuepladser... 3 Udvikling i antal huse fordelt på de enkelte dagtilbud... 4 Ferieåbent... 5 Oprindelsesland

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne.

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet. - udført for Horsens Kommune 01.12.08 Sagsnr.: 07-1518 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust Hvordan arbejde med kvalitet på dagtilbudsområdet? Overordnet forpligtelse hos samtlige voksne omkring barnet til at tage hånd om børnene, så der

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse Hvad, hvordan og hvorfor? Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

S I L K E B O R G K O M M U N E

S I L K E B O R G K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET 20 14 S I L K E B O R G K O M M U N E 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Den Kommunale Kvalitetsmodel... 4 Faglige resultater... 4 De pædagogiske læreplaner...

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Udvikling og prognose for børnetal Sødal og Tovshøj Udvikling og prognose

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Særlige indsatser i forbindelse med tidlig indsats Som udløber af temadrøftelsen om tidlig indsats på Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 2015 Hanne Fallesen 2014 2015 Antal børn total 125 126 Antal børn i børnehave 125 126 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold 1. Indledning...4 1.1 Kvalitetsrapporten og den samlede styringsmodel...4 1.2 De lovgivningsmæssige rammer...5 1.3 Opbygning

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 158 Offentligt. En god start på livet for alle børn

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 158 Offentligt. En god start på livet for alle børn Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 158 Offentligt En god start på livet for alle børn Maj 2015 En god start på livet for alle børn Maj 2015 1. En god start på livet for alle børn

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere