Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Uddannelse og Arbejdsmarked

2 Forord Kvalitetsrapport Høj kvalitet i dagtilbuddet er vigtig for vores fremtid. Det har forskning på området vist, bl.a. i EPPE (The Effective Provision of Pre-School Edu-cation) - et studie, som to forskere Brenda Taggert og Edward Mel-huisch, University of London, st bag. Der er 5 områder, der er særligt vigtige for et dagtilbud af høj kvalitet, og det er: At der er udfordrende pædagogiske interaktioner mellem voksne og børn - især vedvarende dialog og refleksion mellem børn og voksne At der er viden om og forståelse for læreplaner/læringsindholdet i dagtilbud At der er viden om, hvordan små børn lærer At de voksne har gode faglige kompetencer - især kompetencer til at støtte børns konfliktløsning At man arbejder med at hjælpe forældre med at støtte børns læring i hjemmet Dagtilbudsområdet i Horsens har på dette grundlag arbejdet med at videreudvikle kvaliteten i alle daginstitutioner og i dagplejen. I denne kvalitetsrapport for vises både en status og dokumentation for udviklingen i børnetal og rammerne samt en progression i udviklingen af uddannelsesniveauet/kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet. Vi ønsker med rapporten at give et overordnet billede af et samlet dagtilbudsområde i Horsens i dag og af den progression, der er sket inden for de seneste, samt at skabe grundlaget for at kunne følge områder/indsatser i de kommende. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en rapport for hvert enkelt dagtilbud, som kan bruges til lokale drøftelser med forældrebestyrelsen. Indholdet i kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i dagtilbudslovens krav om dokumentation samt den politiske vedtagne strategi for læring på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. Det er intentionen, at kvalitetsrapporten skal være et nyttigt og dynamisk redskab i dialogen om en fortsat udvikling af høj kvalitet i alle dagtilbud i Horsens Kommune. Anne Bust Dagtilbudschef 2

3 Rammebetingelser Antal 0 5 ige i Horsens Kommune Figur 1 viser at den indekserede udvikling i antallet af 0-5 ige i Horsens Kommune siden 2009 har været stagnerende. Dette er ligeledes tendensen i de kommende frem til 2017 hvorefter der er prognosticeret en svag stigning. På landsplan har antallet været stagnerede, skiftende til et fald i. Prognosen viser at dette fald ligeledes forventes at fortsætte til 2017, hvorefter en stor stigning forventes. Figur Befolkningsfremskrivning for 0-5 ige i Horsens Kommune og på landsplan Indeks Horsens Landsplan Kilde: Befolkningsprognose for Horsens Kommune & Danmarks Statistik, Statistikbanken 3

4 Indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype Tabel 1 viser antallet af indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype. Tabel 1 Pladstyper Kommunal dagpleje, 0-2 ige Kommunal vuggestue, 0-2 ige Kommunal børnehave, 3-5 ige Selvejende institutioner, 3-5 ige Private institutioner & puljeordninger, 0-5 ige Private passere og private dagplejere, 0-5 ige I alt Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Samlet set er antallet af indmeldte børn i kommunale dagtilbud faldet. Dette er dog drevet af et markant fald i dagplejebørn på 10 %, da både vuggestuer og børnehaver oplever fremgang i antallet af indmeldte børn (hhv. 18 % og 2 %). Hos de private institutioner ses en stigning i antallet af indmeldte børn på 7 %. 4

5 Vuggestuepladser Figur 2 viser udviklingen i vuggestuepladser i Horsens Kommune i ene 2010, samt den forventede udvikling i Figur Bevilgede vuggestuepladser Pladserne etableres hen over et i takt med, at der er skabt fysisk rum hertil. Der vil derfor i de enkelte være gennemsnitligt færre vuggestuebørn indskrevet i de dagtilbud, hvor der er oprettet flere vuggestuepladser ift. hvor mange pladser der er bevilget. 5

6 Antal sbørn indmeldt i de enkelte kommunale dagtilbud Tabel 2 viser, hvor mange sbørn der har været i de enkelte kommunale dagtilbud i sammenlignet med Tabel 2 Dagtilbud Daginstitution Søvind Daginstitution Hatting Daginstitution Nim Daginstitution Gedved Daginstitution Lund Daginstitution Søndermark Daginstitution Dagnæs Daginstitution Egebjerg Daginstitution Østbirk Daginstitution Brædstrup Daginstitution Højvang Daginstitution Hovedgd Daginstitution Bankager Daginstitution Stensballe Daginstitution Langmark Dagplejen Vest Daginstitution Torsted Daginstitution Vestby Daginstitution Midtby Dagplejen Syd Dagplejen Nord I alt Antal børn Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Antallet af indmeldte børn er faldet i alle tre dagplejedistrikter. Mest markant er faldet i Dagplejen Syd, der siden har set antallet af indmeldte børn falde med 16 %. Hos 11 af de 18 daginstitutioner ses der stigninger i antallet af indmeldte børn ift.. Særligt Bankager (21 %), Lund (15 %), Hatting (15 %) og Langmark (14 %) har oplevet markante stigninger. Midtby og Vestby har oplevet mindre fald i antallet af indmeldte børn, imens de største fald siden er sket i Hovedgd (-8 %) og Nim (-7 %). 6

7 Antal ansatte fordelt på forskellige stillingskategorier i Nedenstående tabeller er baseret på tal for oktober. Denne måned er valgt som en indikator for hele, da en analyse af data for 2010 og har vist, at oktober er den måned, der ligger nærmest det faktiske gennemsnit for et helt. Afvigelserne på det samlede antal personer lå for de to på omkring 1 %. Denne ændring er lavet for at lette det administrative arbejde samtidig med at rapportens indhold beholder dets robusthed og validitet. Antal ledere i kommunale dagtilbud Tabel 3 Ledere Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Ledere Antal ansatte i kommunale daginstitutioner Tabel 4 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 50% Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogstuderende Pædagogiske ass. elever % 7% % 32% % 3% % 8% I alt % 100% Ift. er der sket en stigning i antallet af fuldtidsstillinger i samtlige stillingskategorier. Antallet af pædagogmedhjælpere er faldet til trods for stigningen i fuldtidsstillinger, hvilket er en effekt af rotationsprojektet. Daginstitutionerne har selv ansat færre i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal samtidig med, at rotationsvikarer og ekstra rotationsvikarer for elever har været på fuld tid. Dvs. de ekstra rotationsvikarer har erstattet de ansatte i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal. 7

8 Antal ansatte i kommunale daginstitutioner eksl. studerende og elever Tabel 5 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 57% % 8% % 35% I alt % 100% Kommunens mål om, at 55% af de ansatte i daginstitutioner skal være pædagogisk uddannede opfyldes i både og. Fordelingen har ikke ændret sig betydeligt fra til. Antal ansatte i kommunale dagplejer Tabel 6 Dagpleje Dagplejepædagoger Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Procentfordeling Procentfordeling % 4% Dagplejere % 96% I alt % 100% Ift. er der sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger hos både dagplejere og dagplejepædagoger. Antal dagplejere med pædagogisk ass. uddannelse / pædagoguddannelse Tabel 7 Dagpleje Personer Procentfordeling Dagplejere med pædagogisk ass. udd. / pædagogudd. Dagplejere uden pædagogisk ass. udd. / pædagogudd % % I alt % 8

9 Ledere i kommunale dagtilbud fordelt på alder Tabel 8 Ledere Personer Gennemsnitsalder Under og derover Ledere 44 50, Ansatte i kommunale daginstitutioner fordelt på alder Tabel 9 Daginst. Personer Gennemsnitsalder Under og derover Pædagoger , Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogtuderende Pædagogiske ass. elever 65 38, , , , I alt , Ansatte i kommunale dagplejer fordelt på alder Tabel 10 Dagpleje Personer Gennemsnitsalder Under og derover Dagplejepædagoger 19 51, Dagplejere , I alt ,

10 31 % af pædagogerne er 50 eller derover. Det er ansatte, som forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for I var andelen 32 %. Af de forskellige grupper af pædagogisk personale har dagplejepædagogerne den højeste gennemsnitsalder (51,7 ). 63 % af dagplejepædagogerne er 50 eller derover, imens det samme er tilfældet for 46 % af dagplejerne. I var andelene hhv. 57 % og 40 %. Samtidig er gennemsnitsalderen for dagplejepædagoger og dagplejere steget fra hhv. 50,1 og 46,5 i til 51,7 og 47,5 i. Åbningstider og udvidet åbningstid I havde institutionerne en normtid på 51 ugentlige timer, dvs. den budgetterede åbningstid. I forbindelse med budgetforliget for blev der afsat 0,688 mio. kr. til udvidet åbningstid. Dette for at yde en bedre service til forældre, som pga. jobforhold har brug for yderligere pasning. I 2014 er denne pulje øget til 1,56 mio. kr. Af figur 3 fremg normtiden samt de enkelte institutioners åbningstider pr. uge. Figur Eventyrhuset Børnehaven Tinggden Villa Himmelblå Børnehuset Egehøjen, Egekronen Kaskelotten Børnehuset Livstræet Børnehaven Oasen, Hovedgd Børnehaven Kometen Børnehaven Vildrosen Rytterkilden Grotten Kloden Langelinie Børnehus- vuggestue Langelinie Børnehus- børnehave Skolestiens Vuggestue Østre Alle - Filuren Østre Alle - Hobitten Nim Børnehus Væksthuset Børnehaven Åkanden Sct Georgshjemmets vuggestue Østerhåb Horsens Børneasyl - Børnehave Børnehaven Skovhuset Børnehuset Østbirk Maks. Udvidet åbningstid Normtid Kilde: Daginstitutioner & central administration 10

11 Læring hele livet - Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet i budget Opkvalificering Den enkelte dagtilbudsleder spottede talenter blandt vikarer, PAU-elever, pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske assistenter og motiverede disse til at påbegynde pædagoguddannelse eller anden uddannelse. I januar måned blev der igangsat et GVU forløb til pædagogisk assistent som en af flere veje til en pædagoguddannelse og med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 10 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. GVU forløbet afsluttes 28. februar I december igangsættes et nyt GVU forløb til pædagogisk med deltagelse af 4 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere. I februar blev der igangsat et meritpædagoghold med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. Meritpædagogholdet afslutter pædagoguddannelsen med udgangen af januar måned På dagtilbudsområdet er der i ansat 5 PAU-elever finansieret af den særlige pulje afsat i budget til 25 ekstra elever. Herudover er der som foregående ansat 25 PAU-elever med uddannelsesaftale. Alle elevansættelser på dagtilbudsområdet er i en del af det samlede rotationsprojekt. Kompetenceudvikling Med afsæt i behov for viden og indsatser lokalt har dagtilbudslederne udpeget ressourcepædagoger i de enkelte dagtilbud, som i er tilbudt en hel diplomuddannelse inden for bl.a. sprog, krop og bevægelse og mediepædagogik. Der er herudover udbudt diplommoduler til samtlige pædagoger i daginstitutioner, dagplejepædagoger og dagplejere med en pædagoguddannelse. I er der udbudt 5 forskellige diplommoduler som fuldtidsstudie og et særligt tilrettelagt forløb på deltid. I alt 135 pædagoger har deltaget/er tilmeldt, fordelt som følger: Tabel 11 Diplommoduler Social inklusion (2 hold) Sundhed, krop og bevægelse Børns sprogtilegnelse Mediepædagogik Evaluering, samarbejde og vejledning ift. børns sprog Deltidsstudie i enkelt moduler Antal pædagoger har deltaget/ er tilmeldt 41 pædagoger 28 pædagoger 23 pædagoger 19 pædagoger 19 pædagoger 5 pædagoger 11

12 Rotationsvikarer ansat på Dagtilbudsområdet i Der ansættes ledige som rotationsvikarer i de perioder, de ansatte på dagtilbudsområdet er på uddannelse og kompetenceudvikling. Vikaremner spottes i de enkelte dagtilbud blandt ansøgere til elevstillinger m.v. samt i et tæt samarbejde med Jobcenter og a-kasser. Ved udpegning af ledige til vikariater er der særligt fokus på udfaldstruede ledige samt nyuddannede pædagoger og pædagogiske assistenter med henblik på henholdsvis fastholdelse samt fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er i ansat 168 ledige som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet, og i november måned er 111 heraf fortsat ansat som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet. I alt 34 rotationsvikarer svarende til 60 %, af de rotationsvikarer, som er stoppet i, er gået videre i beskæftigelse eller uddannelse. Oplysninger om beskæftigelse og påbegyndelse af uddannelse beror på oplysninger, som rotationsvikarerne selv har givet i forbindelse med fratræden. Andre efteruddannelsesforløb Herudover har medarbejdere på dagtilbudsområdet deltaget i andre efteruddannelsesforløb, som fremg af nedenstående tabel: Tabel 12 Kursusforløb Antal pædagoger Antal ledere / ass. ledere Kurser inden for sprogområdet (PUC) 137 Krop og læringsstile 27 3 Intelligent træning på legepladsen (DGI) pædagoger har i løbet af ene 2011 deltaget i kursusforløb i regi af det tidligere Pædagogisk Udviklingscenter (PUC). Kurserne har været inden for sprogområdet. 27 pædagoger og 3 ledere har deltaget i kursus om krop og læringsstile, mens 15 pædagoger og en assisterende leder deltager i projektet om intelligent træning, der afsluttes i efteret

13 Lederkompetencer Horsens Kommune udbyder en diplomuddannelse i ledelse gennem VIA University College, og Øvrig Lederuddannelse i regi af Learmark Horsens. Forventningerne er: at alle chefer i chefforum over tid skal have gennemført en fuld diplomuddannelse i ledelse at alle institutions- og afdelingsledere mindst skal have taget to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse at øvrige ledere mindst skal have gennemført to moduler i Øvrig Lederuddannelse eller have gennemført Grundlæggende Lederuddannelse. Som led i KL/KTO aftaler er det bestemt, at alle institutionsledere og andre decentrale ledere med borgernære serviceopgaver og væsentligt løn- og personaleansvar har ret til inden 2015 at have påbegyndt eller gennemført en elderuddannelse på diplomniveau. Retten omfatter ifølge aftale insitutionenes øverste leder, men ikke mellemleder, som afdelingsledere og souschefer. På dagtilbudsområdet forventes det, at dagtilbudsledere gennemfører en fuld diplomuddannelse i ledelse samt at assisterende ledere som minimum gennemfører to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse. Ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 4 100% 90% 0% 5% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40% 50% 55% Ledere uden diplomuddannelse i ledelse Ledere i gang med diplomuddannelse i ledelse Ledere med fuld diplomuddannelse i ledelse Mere end halvdelen af dagtilbudslederne har en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens 40 % er i gang. Fra til har der været lederskifte i flere dagtilbud. Èn af de nyansatte ledere var ikke i gang med en diplomuddannelse i ledelse i, men forventer at starte i løbet af

14 Assisterende ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 5 100% 90% 15% 12% 80% 70% 60% 50% 27% 24% Ass. ledere uden diplommoduler i ledelse Ass. ledere i gang med modul 1 eller 2 40% 30% 20% 58% 56% Ass. ledere med min. to moduler i ledelse Ass. ledere med fuld diplomuddannelse 10% 0% 0% 8% 8 % af de assisterende ledere færdiggjorde i en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens mere end halvdelen har to moduler i ledelse, som det forventes at de assisterende ledere har. 14

15 Sprog Børn uden for dagtilbud Tabel 13 viser, hvor stor en andel af de enkelte gange, der ikke er i kommunal eller privat dagtilbud. I kolonnen til højre er angivet antallet af børn uden for dagtilbud på de enkelte fødselsgange (en fødselsgang er på cirka 1000 børn). Tabel 13 Børnenes alder Andel uden for dagtilbud 5 0,63 % 4 1,17 % 3 3,39 % 2 7,7 % 1 80,77 % Kilde: andel i januar. Tabellen viser, at jo ældre børnene bliver jo flere kommer i dagtilbud. Især børn i børnehavealderen g i høj grad i et dagtilbud. Mindre end 1 % af de børn, der fyldte fem i er ikke i dagtilbud. Andelen på næsten 8 % af toige skal ses i det lys, at nogle børn bliver mere end ét inden de starter i dagtilbud. De 7,7 % dækker derfor til en vis grad over, at en del af dem endnu ikke er opstartet i dagtilbud. Antal uddannede sprogvejledere Figur 6 viser, at der i var 26 uddannede sprogvejledere på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. 11 af de 26 sprogvejledere er uddannet tosprogsvejledere, og har særlige kompetencer inden for sprogudvikling hos tosprogede børn. Der er i og 2014 et hold på sprogvejlederuddannelsen, og det forventes derfor at antallet af sprogvejledere vil stige yderligere i løbet af De nyuddannede sprogvejledere bliver alle både ét- og tosprogsvejledere. Figur

16 Praksis for sprogvurdering af treige og femige blandt dagtilbuddene Der er i truffet beslutning om, at samtlige 3 ige og 5 ige i dagtilbud skal sprogvuderes fra 1. januar Figur 7 viser, hvor stor en andel af dagtilbuddene, der i sprogvurdere alle henholdsvis 3 ige og 5 ige. Figur 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 29% 52% 89% 19% 0% 3 ige 5 ige Vi er i løbet af overgået fra at sprogvurdere ved behov til at sprogvudere alle Vi sprogvurderer alle Vi sprogvurderer dem, vi vurderer har behov Figuren viser, at samtlige dagtilbud i sprogvurderede alle 5 ige, mens 81 % sprogvurderede alle 3 ige ved udgangen af. De 19 %, der i kun sprogvurderede de 3 ige, der havde behov er fra 1. januar 2014 overgået til også at sprogvurdere alle 3 ige. I forhold til er der sket en voldsom stigning i andelen af dagtilbud der sprogvurderer alle 3 ige. I var det kun 6 %, der systematisk igennem hele et havde sprogvurderet alle 3 ige. I er tallet stedet til 52 %, mens yderligere 19 % i løbet af er overgået til den nye praksis, det vil sige 81 % ved udgangen af. Eftersom samtlige dagtilbud fra 1. januar 2014 sprogvurderer alle 3 ige og 5 ige er denne figur overflødig i fremtidige kvalitetsrapporter for dagtilbudsområdet. 16

17 Udviklingen i andel af treige, der er sprogvurderet i Udviklingen i andelen af treige, der bliver sprogvurderet fremg af figur 8. Figur 8 100% 90% 80% 29% 30% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 71% 70% 80% 20% Andel sprogvurderet Andel ikke sprogvurderet 0% 2011 Figuren viser, at der er sket en stor stigning i i andelen af treige, der er sprogvurderet. Stigningen skyldes en central beslutning om at samtlige treige og femige skal sprogvurderes fra 1. januar En stor del af dagtilbuddene har implementeret den nye praksis allerede i, hvilket kan forklare den store stigning. Resultater af tres vurderingen Figur 9 viser resultaterne af sprogvurderingen for 3 ige i dagtilbud i. Søjlen yderst til højre angiver den forventede landsnorm. Figur 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88% 86% 4% 6% 8% 8% 72% 14% 14% 85% 10% 5% 2011 Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 17

18 Figuren viser umiddelbart en væsentlig tilbagegang i resultaterne af 3 s vuderingen. Resultatet formodes ikke at skyldes, at de 3 ige er blevet væsentligere dligere på det sproglige område. I stedet afspejler udviklingen snarere, at den praksis for sprogvurdering, der blev anvendt i 2011 og ikke opfangede alle relevante børn. Dermed er der børn, som ikke er blevet sprogvurderet som 3 ige, og dermed først har fået identificeret sproglige vanskeligheder i sprogvurderingen i børnehaveklassen. Den nye praksis, hvor samtlige dagtilbud skal sprogvurdere alle treige og femige skal sikre, at alle børn med sproglige vanskeligheder bliver opfanget allerede som treige. Dermed er det muligt at iværksætte de nødvendige indsatser, som sikrer at børnenes sproglige udvikling er aldersvarende. Aldersvarende sproglig udvikling er en vigtig forudsætning for at undgå læringsvanskeligehder i skolen. Resultatet peger ligeledes på en øget opmærksomhed på børnenes sproglige udvikling i alderen 0-2. Resultater af fems vurderingen Resultatet af femsvuderingen i figur 10 viser, at de femige ligger meget tæt på den forventede landsnorm. Samtlige femige er blevet sprogvurderet i. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 9% 10% 7% 5% Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 18

19 Modtagelsesklasse N et tosproget barn i folkeskolen ikke taler og forst det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse, tilbydes der basisundervisning - det vil sige undervisning i en modtagelsesklasse. I modtagelsesklassen er undervisningen organiseret i en selvstændig klasse ved siden af den øvrige undervisning på skolen. Tabel 14 viser hvor mange børn, der ved skolestart i august startede i en modtagelsesklasse, og på hvilke skoler. Tabel 14 Skole Antal elever Dagnæsskolen 2 Egebjergskolen 5 Langmarksskolen 4 HBS - afd. Lindvigsvej 11 Torstedskolen 4 I alt 26 VIDA - Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud Hele dagtilbudsområdet har været involveret i projetet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA). Horsens Kommune har sammen med tre andre kommuner været udvalgt til at deltage i projektet, der har været forestået af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Forskningsresultaterne viser at: VIDA gør en positiv forskel, især hvad ang den organisatoriske læring i form af målrettet og systematisk arbejde med forandring af pædagogisk praksis. Gennem det to-ige projektforløb er dagtilbuddenes arbejde blevet klart mere vidensbaseret, målrettet og systematisk, og den pædagogiske indsats er blevet fornyet i langt de fleste VIDA-dagtilbud. De igangsatte forandringsprocesser har givet positive effekter på flere områder af alle børns social-emotionelle udvikling og trivsel. Der er en særskilt positiv effekt af VIDA-Basis for børn af anden etnisk baggrund, idet kammeratskabsproblemer for disse børns vedkommende er mindsket signifikant gennem indsatsen. Der er en særkilt positiv effekt af VIDA-Basis+-forældreprogram for børn fra lavindkomstfamilier, idet kammeratskabsproblemer for disse børn er mindsket signifikant gennem indsatsen. Forældreinvolvering med VIDA-Basis+ har haft positiv effekt i forhold til at reducere adfærdsproblemer hos børnene. Projektet blev afsluttet ved udgangen af. I 2014 er der iværksat VIDA Follow Up, hvor 20 dagtilbud deltager med i alt 64 deltagere. Andel økologiske fødevare Dagtilbudsområdet er primo 2014 i gang med at implementere et digitalt redskab, hvori det er muligt at se, hvor stor en andel af anvendte råvarer til madordningen i dagtilbuddene der er økologiske. Det er ikke muligt at opgøre andelen for, men med implementeringen forventes det at være med i kvalitetsrapporten fremadrettet. 19

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Uddannelse og Arbejdsmarked

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked 2 Indhold Resumé... 4 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 5 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 6 Grundlag, ramme

Læs mere

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der

Resumé. Rammebetingelserne giver et billede af et dagtilbudsområde, der Indhold Resumé... 2 Årshjul for kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet... 3 Dagtilbudsområdets rammebetingelser... 4 Grundlag, ramme og politiske planer... 4 Øvrige rammebetingelser... 6 Kvalitet i dagtilbuddet...

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Temamøde 6: Investér i det der virker

Temamøde 6: Investér i det der virker Børnetopmøde 2014 Temamøde 6: Investér i det der virker 30. januar 2014 (professor), Aarhus Universitet (DPU) Dorte Brøns (Børnechef), Randers Kommune Indhold Baggrund VIDA-modelprogrammer Effekter Hvad

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012

Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i. Dagtilbudsområdet. Marts måned 2012 Dagtilbudsområdet Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Marts måned 2012 Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel på Dagtilbudsområdet i Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning...

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater

Forsøgsordninger med gæstedagpleje. Evalueringsresultater Forsøgsordninger med gæstedagpleje Evalueringsresultater Baggrund for forsøgsordningerne Den 4. september 2017 vedtog Børne- og Skoleudvalget at igangsætte forsøgsordninger med gæstepleje i fem distrikter.

Læs mere

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked

Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012. Web udgave. Uddannelse og Arbejdsmarked Bilagsrapport til kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 Uddannelse og Arbejdsmarked Indhold Vuggestuepladser... 3 Udvikling i antal huse fordelt på de enkelte dagtilbud... 4 Ferieåbent... 5 Oprindelsesland

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed...

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust Hvordan arbejde med kvalitet på dagtilbudsområdet? Overordnet forpligtelse hos samtlige voksne omkring barnet til at tage hånd om børnene, så der

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved

PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved Horsens Kommune. Skovvej Gedved PGU elever Horsens Kommune. Beskrivelse af praktiksted PGU elever Daginstitution Gedved 2015. Horsens Kommune Institutionens navn: (Herunder afdelingens navn) Adresse: Daginstitutionen Gedved Skovvej 13

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne.

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet. - udført for Horsens Kommune 01.12.08 Sagsnr.: 07-1518 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)... 4 Børnenes trivsel... 6 Børnenes sundhed... 7 SPROGVURDERING... 8 Børnenes sprog... 8 LEGE- OG LÆRINGSMILJØ...12

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Introduktion til dagtilbudsområdet

Introduktion til dagtilbudsområdet BFU 23.4.18 Introduktion til dagtilbudsområdet Dagtilbudsstruktur Personaleressourcer Tildelingsmodel Økonomi Styrelsesvedtægt Strategi for pædagogisk praksis KVALid SUS - status og udviklingssamtaler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag:

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11: Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Lejre Kommune 2018 Lejre kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune.

Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune. 2014/2015 Kvalitetsrapport dagtilbud 2014/2015 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. Indledning...4 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven

Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Sagsnr. 28.00.00-P00-15-17 Oversigt over ændringer i dagtilbudsloven Dato: 30.5.2018 Styrelsesvedtægten Delegations- og kompetencefordelingsplan Indhold Styrelsesvedtægten for dagtilbud i Horsens Kommune

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

Mere bevægelse i Dagtilbud

Mere bevægelse i Dagtilbud Mere bevægelse i Dagtilbud Frederikssund Kommune omdanner seks børnehuse til idrætsinstitutioner og uddanner alle dagtilbudsmedarbejdere i pædagogisk idræt. Frederikssund Kommune er den første kommune

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Bilag 4: Dagtilbudsstruktur Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder: Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Privat daginstitution Herudover

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til:

De inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til: Dato: 28-05-2019 Sagsnummer: 18/13891 Center: Center for Børn og Læring Bilag til sag 18/13891 Udvalget for Børn og Ungdom 4. juni 2019 Forslag: Ny ledelsesorganisering for dagtilbud i Center for Børn

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Personale i daginstitutioner normering og uddannelse

Personale i daginstitutioner normering og uddannelse Personale i daginstitutioner normering og uddannelse Dagtilbudsområdet er et stort velfærdsområde, som spiller en vigtig rolle i mange børns og familiers hverdag og for samfundet som helhed. Dagtilbuddenes

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl i Rytterkilden. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24.januar 2018 kl. 17-19 i Rytterkilden. Tilstede: Helle, Maria, Karina, Karin, Kasper, Lydia, Kamilla, Jesper, Marianne, Lone Afbud: Line, Lu 1. Orientering og debat:

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende:

G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende: Analyse på skole og dagtilbudsområdet 17.01.00.G01 15/1416 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2015 følgende: Norddjurs Kommune har

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Notat fra arbejdsgruppen for sprogvurdering

Notat fra arbejdsgruppen for sprogvurdering #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Forvaltningesledelsen, Familie- og Socialudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Børne- og Familieafdelingen Sagsnr./Dok.nr. 2017-038703

Læs mere

FOA præsenterer her 1. udgave af sin årlige status på børneområdet. Analysen samler de mest centrale tal på børneområdet.

FOA præsenterer her 1. udgave af sin årlige status på børneområdet. Analysen samler de mest centrale tal på børneområdet. 18. december 2017 Børneanalyse 2017 FOA præsenterer her 1. udgave af sin årlige status på børneområdet. Analysen samler de mest centrale tal på børneområdet. Ny normeringsstatistik viser, at normeringerne

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019 Indhold Indledning... 2 Normeringsprincipper... 2 Normering til deltidspladser... 2 Almindelige deltidspladser... 2 Deltidspladser i forbindelse med barsel

Læs mere

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse Hvad, hvordan og hvorfor? Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

S I L K E B O R G K O M M U N E

S I L K E B O R G K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET 20 14 S I L K E B O R G K O M M U N E 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Den Kommunale Kvalitetsmodel... 4 Faglige resultater... 4 De pædagogiske læreplaner...

Læs mere

NOTAT: Kvalitetsredegørelse for dagtilbud. Sammensætningen af pædagogisk personale i dagtilbud

NOTAT: Kvalitetsredegørelse for dagtilbud. Sammensætningen af pædagogisk personale i dagtilbud Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303387 Brevid. 2779637 Ref. JAMA Dir. tlf. 4631 4113 jannim@roskilde.dk NOTAT: Kvalitetsredegørelse for dagtilbud 3. maj 2018 På baggrund af Skole- og Børneudvalgets

Læs mere

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale

Læs mere