Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Uddannelse og Arbejdsmarked

2 Forord Kvalitetsrapport Høj kvalitet i dagtilbuddet er vigtig for vores fremtid. Det har forskning på området vist, bl.a. i EPPE (The Effective Provision of Pre-School Edu-cation) - et studie, som to forskere Brenda Taggert og Edward Mel-huisch, University of London, st bag. Der er 5 områder, der er særligt vigtige for et dagtilbud af høj kvalitet, og det er: At der er udfordrende pædagogiske interaktioner mellem voksne og børn - især vedvarende dialog og refleksion mellem børn og voksne At der er viden om og forståelse for læreplaner/læringsindholdet i dagtilbud At der er viden om, hvordan små børn lærer At de voksne har gode faglige kompetencer - især kompetencer til at støtte børns konfliktløsning At man arbejder med at hjælpe forældre med at støtte børns læring i hjemmet Dagtilbudsområdet i Horsens har på dette grundlag arbejdet med at videreudvikle kvaliteten i alle daginstitutioner og i dagplejen. I denne kvalitetsrapport for vises både en status og dokumentation for udviklingen i børnetal og rammerne samt en progression i udviklingen af uddannelsesniveauet/kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet. Vi ønsker med rapporten at give et overordnet billede af et samlet dagtilbudsområde i Horsens i dag og af den progression, der er sket inden for de seneste, samt at skabe grundlaget for at kunne følge områder/indsatser i de kommende. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en rapport for hvert enkelt dagtilbud, som kan bruges til lokale drøftelser med forældrebestyrelsen. Indholdet i kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i dagtilbudslovens krav om dokumentation samt den politiske vedtagne strategi for læring på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. Det er intentionen, at kvalitetsrapporten skal være et nyttigt og dynamisk redskab i dialogen om en fortsat udvikling af høj kvalitet i alle dagtilbud i Horsens Kommune. Anne Bust Dagtilbudschef 2

3 Rammebetingelser Antal 0 5 ige i Horsens Kommune Figur 1 viser at den indekserede udvikling i antallet af 0-5 ige i Horsens Kommune siden 2009 har været stagnerende. Dette er ligeledes tendensen i de kommende frem til 2017 hvorefter der er prognosticeret en svag stigning. På landsplan har antallet været stagnerede, skiftende til et fald i. Prognosen viser at dette fald ligeledes forventes at fortsætte til 2017, hvorefter en stor stigning forventes. Figur Befolkningsfremskrivning for 0-5 ige i Horsens Kommune og på landsplan Indeks Horsens Landsplan Kilde: Befolkningsprognose for Horsens Kommune & Danmarks Statistik, Statistikbanken 3

4 Indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype Tabel 1 viser antallet af indmeldte børn i dagtilbud fordelt på pladstype. Tabel 1 Pladstyper Kommunal dagpleje, 0-2 ige Kommunal vuggestue, 0-2 ige Kommunal børnehave, 3-5 ige Selvejende institutioner, 3-5 ige Private institutioner & puljeordninger, 0-5 ige Private passere og private dagplejere, 0-5 ige I alt Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Samlet set er antallet af indmeldte børn i kommunale dagtilbud faldet. Dette er dog drevet af et markant fald i dagplejebørn på 10 %, da både vuggestuer og børnehaver oplever fremgang i antallet af indmeldte børn (hhv. 18 % og 2 %). Hos de private institutioner ses en stigning i antallet af indmeldte børn på 7 %. 4

5 Vuggestuepladser Figur 2 viser udviklingen i vuggestuepladser i Horsens Kommune i ene 2010, samt den forventede udvikling i Figur Bevilgede vuggestuepladser Pladserne etableres hen over et i takt med, at der er skabt fysisk rum hertil. Der vil derfor i de enkelte være gennemsnitligt færre vuggestuebørn indskrevet i de dagtilbud, hvor der er oprettet flere vuggestuepladser ift. hvor mange pladser der er bevilget. 5

6 Antal sbørn indmeldt i de enkelte kommunale dagtilbud Tabel 2 viser, hvor mange sbørn der har været i de enkelte kommunale dagtilbud i sammenlignet med Tabel 2 Dagtilbud Daginstitution Søvind Daginstitution Hatting Daginstitution Nim Daginstitution Gedved Daginstitution Lund Daginstitution Søndermark Daginstitution Dagnæs Daginstitution Egebjerg Daginstitution Østbirk Daginstitution Brædstrup Daginstitution Højvang Daginstitution Hovedgd Daginstitution Bankager Daginstitution Stensballe Daginstitution Langmark Dagplejen Vest Daginstitution Torsted Daginstitution Vestby Daginstitution Midtby Dagplejen Syd Dagplejen Nord I alt Antal børn Antallet af indskrevne børn opgøres hver den 17. i måneden. Antal indskrevne børn i de enkelte måneder er omregnet til sbørn. Antallet af indmeldte børn er faldet i alle tre dagplejedistrikter. Mest markant er faldet i Dagplejen Syd, der siden har set antallet af indmeldte børn falde med 16 %. Hos 11 af de 18 daginstitutioner ses der stigninger i antallet af indmeldte børn ift.. Særligt Bankager (21 %), Lund (15 %), Hatting (15 %) og Langmark (14 %) har oplevet markante stigninger. Midtby og Vestby har oplevet mindre fald i antallet af indmeldte børn, imens de største fald siden er sket i Hovedgd (-8 %) og Nim (-7 %). 6

7 Antal ansatte fordelt på forskellige stillingskategorier i Nedenstående tabeller er baseret på tal for oktober. Denne måned er valgt som en indikator for hele, da en analyse af data for 2010 og har vist, at oktober er den måned, der ligger nærmest det faktiske gennemsnit for et helt. Afvigelserne på det samlede antal personer lå for de to på omkring 1 %. Denne ændring er lavet for at lette det administrative arbejde samtidig med at rapportens indhold beholder dets robusthed og validitet. Antal ledere i kommunale dagtilbud Tabel 3 Ledere Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Ledere Antal ansatte i kommunale daginstitutioner Tabel 4 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 50% Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogstuderende Pædagogiske ass. elever % 7% % 32% % 3% % 8% I alt % 100% Ift. er der sket en stigning i antallet af fuldtidsstillinger i samtlige stillingskategorier. Antallet af pædagogmedhjælpere er faldet til trods for stigningen i fuldtidsstillinger, hvilket er en effekt af rotationsprojektet. Daginstitutionerne har selv ansat færre i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal samtidig med, at rotationsvikarer og ekstra rotationsvikarer for elever har været på fuld tid. Dvs. de ekstra rotationsvikarer har erstattet de ansatte i tidsbegrænsede stillinger på lavt timetal. 7

8 Antal ansatte i kommunale daginstitutioner eksl. studerende og elever Tabel 5 Daginstitutioner Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Procentfordeling Procentfordeling Pædagoger % 57% % 8% % 35% I alt % 100% Kommunens mål om, at 55% af de ansatte i daginstitutioner skal være pædagogisk uddannede opfyldes i både og. Fordelingen har ikke ændret sig betydeligt fra til. Antal ansatte i kommunale dagplejer Tabel 6 Dagpleje Dagplejepædagoger Personer Personer Omregnede fuldtidsstillinger Omregnede fuldtidsstillinger Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Procentfordeling Procentfordeling % 4% Dagplejere % 96% I alt % 100% Ift. er der sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger hos både dagplejere og dagplejepædagoger. Antal dagplejere med pædagogisk ass. uddannelse / pædagoguddannelse Tabel 7 Dagpleje Personer Procentfordeling Dagplejere med pædagogisk ass. udd. / pædagogudd. Dagplejere uden pædagogisk ass. udd. / pædagogudd % % I alt % 8

9 Ledere i kommunale dagtilbud fordelt på alder Tabel 8 Ledere Personer Gennemsnitsalder Under og derover Ledere 44 50, Ansatte i kommunale daginstitutioner fordelt på alder Tabel 9 Daginst. Personer Gennemsnitsalder Under og derover Pædagoger , Pædagogiske ass. Pædagogmedhjælpere Pædagogtuderende Pædagogiske ass. elever 65 38, , , , I alt , Ansatte i kommunale dagplejer fordelt på alder Tabel 10 Dagpleje Personer Gennemsnitsalder Under og derover Dagplejepædagoger 19 51, Dagplejere , I alt ,

10 31 % af pædagogerne er 50 eller derover. Det er ansatte, som forventes at forlade arbejdsmarkedet inden for I var andelen 32 %. Af de forskellige grupper af pædagogisk personale har dagplejepædagogerne den højeste gennemsnitsalder (51,7 ). 63 % af dagplejepædagogerne er 50 eller derover, imens det samme er tilfældet for 46 % af dagplejerne. I var andelene hhv. 57 % og 40 %. Samtidig er gennemsnitsalderen for dagplejepædagoger og dagplejere steget fra hhv. 50,1 og 46,5 i til 51,7 og 47,5 i. Åbningstider og udvidet åbningstid I havde institutionerne en normtid på 51 ugentlige timer, dvs. den budgetterede åbningstid. I forbindelse med budgetforliget for blev der afsat 0,688 mio. kr. til udvidet åbningstid. Dette for at yde en bedre service til forældre, som pga. jobforhold har brug for yderligere pasning. I 2014 er denne pulje øget til 1,56 mio. kr. Af figur 3 fremg normtiden samt de enkelte institutioners åbningstider pr. uge. Figur Eventyrhuset Børnehaven Tinggden Villa Himmelblå Børnehuset Egehøjen, Egekronen Kaskelotten Børnehuset Livstræet Børnehaven Oasen, Hovedgd Børnehaven Kometen Børnehaven Vildrosen Rytterkilden Grotten Kloden Langelinie Børnehus- vuggestue Langelinie Børnehus- børnehave Skolestiens Vuggestue Østre Alle - Filuren Østre Alle - Hobitten Nim Børnehus Væksthuset Børnehaven Åkanden Sct Georgshjemmets vuggestue Østerhåb Horsens Børneasyl - Børnehave Børnehaven Skovhuset Børnehuset Østbirk Maks. Udvidet åbningstid Normtid Kilde: Daginstitutioner & central administration 10

11 Læring hele livet - Kvalitetsløft på dagtilbudsområdet i budget Opkvalificering Den enkelte dagtilbudsleder spottede talenter blandt vikarer, PAU-elever, pædagogmedhjælpere, dagplejere og pædagogiske assistenter og motiverede disse til at påbegynde pædagoguddannelse eller anden uddannelse. I januar måned blev der igangsat et GVU forløb til pædagogisk assistent som en af flere veje til en pædagoguddannelse og med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 10 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. GVU forløbet afsluttes 28. februar I december igangsættes et nyt GVU forløb til pædagogisk med deltagelse af 4 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere. I februar blev der igangsat et meritpædagoghold med deltagelse af 15 pædagogmedhjælpere og 8 dagplejere ansat på dagtilbudsområdet. Meritpædagogholdet afslutter pædagoguddannelsen med udgangen af januar måned På dagtilbudsområdet er der i ansat 5 PAU-elever finansieret af den særlige pulje afsat i budget til 25 ekstra elever. Herudover er der som foregående ansat 25 PAU-elever med uddannelsesaftale. Alle elevansættelser på dagtilbudsområdet er i en del af det samlede rotationsprojekt. Kompetenceudvikling Med afsæt i behov for viden og indsatser lokalt har dagtilbudslederne udpeget ressourcepædagoger i de enkelte dagtilbud, som i er tilbudt en hel diplomuddannelse inden for bl.a. sprog, krop og bevægelse og mediepædagogik. Der er herudover udbudt diplommoduler til samtlige pædagoger i daginstitutioner, dagplejepædagoger og dagplejere med en pædagoguddannelse. I er der udbudt 5 forskellige diplommoduler som fuldtidsstudie og et særligt tilrettelagt forløb på deltid. I alt 135 pædagoger har deltaget/er tilmeldt, fordelt som følger: Tabel 11 Diplommoduler Social inklusion (2 hold) Sundhed, krop og bevægelse Børns sprogtilegnelse Mediepædagogik Evaluering, samarbejde og vejledning ift. børns sprog Deltidsstudie i enkelt moduler Antal pædagoger har deltaget/ er tilmeldt 41 pædagoger 28 pædagoger 23 pædagoger 19 pædagoger 19 pædagoger 5 pædagoger 11

12 Rotationsvikarer ansat på Dagtilbudsområdet i Der ansættes ledige som rotationsvikarer i de perioder, de ansatte på dagtilbudsområdet er på uddannelse og kompetenceudvikling. Vikaremner spottes i de enkelte dagtilbud blandt ansøgere til elevstillinger m.v. samt i et tæt samarbejde med Jobcenter og a-kasser. Ved udpegning af ledige til vikariater er der særligt fokus på udfaldstruede ledige samt nyuddannede pædagoger og pædagogiske assistenter med henblik på henholdsvis fastholdelse samt fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er i ansat 168 ledige som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet, og i november måned er 111 heraf fortsat ansat som rotationsvikarer på dagtilbudsområdet. I alt 34 rotationsvikarer svarende til 60 %, af de rotationsvikarer, som er stoppet i, er gået videre i beskæftigelse eller uddannelse. Oplysninger om beskæftigelse og påbegyndelse af uddannelse beror på oplysninger, som rotationsvikarerne selv har givet i forbindelse med fratræden. Andre efteruddannelsesforløb Herudover har medarbejdere på dagtilbudsområdet deltaget i andre efteruddannelsesforløb, som fremg af nedenstående tabel: Tabel 12 Kursusforløb Antal pædagoger Antal ledere / ass. ledere Kurser inden for sprogområdet (PUC) 137 Krop og læringsstile 27 3 Intelligent træning på legepladsen (DGI) pædagoger har i løbet af ene 2011 deltaget i kursusforløb i regi af det tidligere Pædagogisk Udviklingscenter (PUC). Kurserne har været inden for sprogområdet. 27 pædagoger og 3 ledere har deltaget i kursus om krop og læringsstile, mens 15 pædagoger og en assisterende leder deltager i projektet om intelligent træning, der afsluttes i efteret

13 Lederkompetencer Horsens Kommune udbyder en diplomuddannelse i ledelse gennem VIA University College, og Øvrig Lederuddannelse i regi af Learmark Horsens. Forventningerne er: at alle chefer i chefforum over tid skal have gennemført en fuld diplomuddannelse i ledelse at alle institutions- og afdelingsledere mindst skal have taget to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse at øvrige ledere mindst skal have gennemført to moduler i Øvrig Lederuddannelse eller have gennemført Grundlæggende Lederuddannelse. Som led i KL/KTO aftaler er det bestemt, at alle institutionsledere og andre decentrale ledere med borgernære serviceopgaver og væsentligt løn- og personaleansvar har ret til inden 2015 at have påbegyndt eller gennemført en elderuddannelse på diplomniveau. Retten omfatter ifølge aftale insitutionenes øverste leder, men ikke mellemleder, som afdelingsledere og souschefer. På dagtilbudsområdet forventes det, at dagtilbudsledere gennemfører en fuld diplomuddannelse i ledelse samt at assisterende ledere som minimum gennemfører to moduler i Diplomuddannelse i Ledelse. Ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 4 100% 90% 0% 5% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40% 50% 55% Ledere uden diplomuddannelse i ledelse Ledere i gang med diplomuddannelse i ledelse Ledere med fuld diplomuddannelse i ledelse Mere end halvdelen af dagtilbudslederne har en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens 40 % er i gang. Fra til har der været lederskifte i flere dagtilbud. Èn af de nyansatte ledere var ikke i gang med en diplomuddannelse i ledelse i, men forventer at starte i løbet af

14 Assisterende ledere med diplomuddannelse i ledelse Figur 5 100% 90% 15% 12% 80% 70% 60% 50% 27% 24% Ass. ledere uden diplommoduler i ledelse Ass. ledere i gang med modul 1 eller 2 40% 30% 20% 58% 56% Ass. ledere med min. to moduler i ledelse Ass. ledere med fuld diplomuddannelse 10% 0% 0% 8% 8 % af de assisterende ledere færdiggjorde i en fuld diplomuddannelse i ledelse, mens mere end halvdelen har to moduler i ledelse, som det forventes at de assisterende ledere har. 14

15 Sprog Børn uden for dagtilbud Tabel 13 viser, hvor stor en andel af de enkelte gange, der ikke er i kommunal eller privat dagtilbud. I kolonnen til højre er angivet antallet af børn uden for dagtilbud på de enkelte fødselsgange (en fødselsgang er på cirka 1000 børn). Tabel 13 Børnenes alder Andel uden for dagtilbud 5 0,63 % 4 1,17 % 3 3,39 % 2 7,7 % 1 80,77 % Kilde: andel i januar. Tabellen viser, at jo ældre børnene bliver jo flere kommer i dagtilbud. Især børn i børnehavealderen g i høj grad i et dagtilbud. Mindre end 1 % af de børn, der fyldte fem i er ikke i dagtilbud. Andelen på næsten 8 % af toige skal ses i det lys, at nogle børn bliver mere end ét inden de starter i dagtilbud. De 7,7 % dækker derfor til en vis grad over, at en del af dem endnu ikke er opstartet i dagtilbud. Antal uddannede sprogvejledere Figur 6 viser, at der i var 26 uddannede sprogvejledere på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. 11 af de 26 sprogvejledere er uddannet tosprogsvejledere, og har særlige kompetencer inden for sprogudvikling hos tosprogede børn. Der er i og 2014 et hold på sprogvejlederuddannelsen, og det forventes derfor at antallet af sprogvejledere vil stige yderligere i løbet af De nyuddannede sprogvejledere bliver alle både ét- og tosprogsvejledere. Figur

16 Praksis for sprogvurdering af treige og femige blandt dagtilbuddene Der er i truffet beslutning om, at samtlige 3 ige og 5 ige i dagtilbud skal sprogvuderes fra 1. januar Figur 7 viser, hvor stor en andel af dagtilbuddene, der i sprogvurdere alle henholdsvis 3 ige og 5 ige. Figur 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 29% 52% 89% 19% 0% 3 ige 5 ige Vi er i løbet af overgået fra at sprogvurdere ved behov til at sprogvudere alle Vi sprogvurderer alle Vi sprogvurderer dem, vi vurderer har behov Figuren viser, at samtlige dagtilbud i sprogvurderede alle 5 ige, mens 81 % sprogvurderede alle 3 ige ved udgangen af. De 19 %, der i kun sprogvurderede de 3 ige, der havde behov er fra 1. januar 2014 overgået til også at sprogvurdere alle 3 ige. I forhold til er der sket en voldsom stigning i andelen af dagtilbud der sprogvurderer alle 3 ige. I var det kun 6 %, der systematisk igennem hele et havde sprogvurderet alle 3 ige. I er tallet stedet til 52 %, mens yderligere 19 % i løbet af er overgået til den nye praksis, det vil sige 81 % ved udgangen af. Eftersom samtlige dagtilbud fra 1. januar 2014 sprogvurderer alle 3 ige og 5 ige er denne figur overflødig i fremtidige kvalitetsrapporter for dagtilbudsområdet. 16

17 Udviklingen i andel af treige, der er sprogvurderet i Udviklingen i andelen af treige, der bliver sprogvurderet fremg af figur 8. Figur 8 100% 90% 80% 29% 30% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 71% 70% 80% 20% Andel sprogvurderet Andel ikke sprogvurderet 0% 2011 Figuren viser, at der er sket en stor stigning i i andelen af treige, der er sprogvurderet. Stigningen skyldes en central beslutning om at samtlige treige og femige skal sprogvurderes fra 1. januar En stor del af dagtilbuddene har implementeret den nye praksis allerede i, hvilket kan forklare den store stigning. Resultater af tres vurderingen Figur 9 viser resultaterne af sprogvurderingen for 3 ige i dagtilbud i. Søjlen yderst til højre angiver den forventede landsnorm. Figur 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88% 86% 4% 6% 8% 8% 72% 14% 14% 85% 10% 5% 2011 Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 17

18 Figuren viser umiddelbart en væsentlig tilbagegang i resultaterne af 3 s vuderingen. Resultatet formodes ikke at skyldes, at de 3 ige er blevet væsentligere dligere på det sproglige område. I stedet afspejler udviklingen snarere, at den praksis for sprogvurdering, der blev anvendt i 2011 og ikke opfangede alle relevante børn. Dermed er der børn, som ikke er blevet sprogvurderet som 3 ige, og dermed først har fået identificeret sproglige vanskeligheder i sprogvurderingen i børnehaveklassen. Den nye praksis, hvor samtlige dagtilbud skal sprogvurdere alle treige og femige skal sikre, at alle børn med sproglige vanskeligheder bliver opfanget allerede som treige. Dermed er det muligt at iværksætte de nødvendige indsatser, som sikrer at børnenes sproglige udvikling er aldersvarende. Aldersvarende sproglig udvikling er en vigtig forudsætning for at undgå læringsvanskeligehder i skolen. Resultatet peger ligeledes på en øget opmærksomhed på børnenes sproglige udvikling i alderen 0-2. Resultater af fems vurderingen Resultatet af femsvuderingen i figur 10 viser, at de femige ligger meget tæt på den forventede landsnorm. Samtlige femige er blevet sprogvurderet i. Figur % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84% 9% 10% 7% 5% Forventet landsnorm Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats 18

19 Modtagelsesklasse N et tosproget barn i folkeskolen ikke taler og forst det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse, tilbydes der basisundervisning - det vil sige undervisning i en modtagelsesklasse. I modtagelsesklassen er undervisningen organiseret i en selvstændig klasse ved siden af den øvrige undervisning på skolen. Tabel 14 viser hvor mange børn, der ved skolestart i august startede i en modtagelsesklasse, og på hvilke skoler. Tabel 14 Skole Antal elever Dagnæsskolen 2 Egebjergskolen 5 Langmarksskolen 4 HBS - afd. Lindvigsvej 11 Torstedskolen 4 I alt 26 VIDA - Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud Hele dagtilbudsområdet har været involveret i projetet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA). Horsens Kommune har sammen med tre andre kommuner været udvalgt til at deltage i projektet, der har været forestået af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Forskningsresultaterne viser at: VIDA gør en positiv forskel, især hvad ang den organisatoriske læring i form af målrettet og systematisk arbejde med forandring af pædagogisk praksis. Gennem det to-ige projektforløb er dagtilbuddenes arbejde blevet klart mere vidensbaseret, målrettet og systematisk, og den pædagogiske indsats er blevet fornyet i langt de fleste VIDA-dagtilbud. De igangsatte forandringsprocesser har givet positive effekter på flere områder af alle børns social-emotionelle udvikling og trivsel. Der er en særskilt positiv effekt af VIDA-Basis for børn af anden etnisk baggrund, idet kammeratskabsproblemer for disse børns vedkommende er mindsket signifikant gennem indsatsen. Der er en særkilt positiv effekt af VIDA-Basis+-forældreprogram for børn fra lavindkomstfamilier, idet kammeratskabsproblemer for disse børn er mindsket signifikant gennem indsatsen. Forældreinvolvering med VIDA-Basis+ har haft positiv effekt i forhold til at reducere adfærdsproblemer hos børnene. Projektet blev afsluttet ved udgangen af. I 2014 er der iværksat VIDA Follow Up, hvor 20 dagtilbud deltager med i alt 64 deltagere. Andel økologiske fødevare Dagtilbudsområdet er primo 2014 i gang med at implementere et digitalt redskab, hvori det er muligt at se, hvor stor en andel af anvendte råvarer til madordningen i dagtilbuddene der er økologiske. Det er ikke muligt at opgøre andelen for, men med implementeringen forventes det at være med i kvalitetsrapporten fremadrettet. 19

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon: Uddannelse og Arbejdsmarked

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra børneinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Troldemosen Leder, mail, tlf. Bente Staack-Petersen bestp@holb.dk 7236

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

INDLEDNING... 4 Metode og datagrundlag... 4 Beskrivelse af rapportens opbygning... 6 Fokuspunkter i kvalitetsrapport fra 2010... 6 OVERORDNEDE RAMMER

INDLEDNING... 4 Metode og datagrundlag... 4 Beskrivelse af rapportens opbygning... 6 Fokuspunkter i kvalitetsrapport fra 2010... 6 OVERORDNEDE RAMMER 1 INDLEDNING... 4 Metode og datagrundlag... 4 Beskrivelse af rapportens opbygning... 6 Fokuspunkter i kvalitetsrapport fra 2010... 6 OVERORDNEDE RAMMER FOR DAGTILBUD... 8 Børne- og ungepolitikken... 8

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T H V I D O V R E K O M M U N E 2 0 1 2 Side 1 af 27 K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T Kommunens

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Symfonien 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Symfonien 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Socialministeriets konference om småbørns sprog. - Nye tendenser og perspektiver

Socialministeriets konference om småbørns sprog. - Nye tendenser og perspektiver Socialministeriets konference om småbørns sprog - Nye tendenser og perspektiver Tidspunkt 9. og 10. november 2011 Konferencested Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Overnatning Hotel Comwell

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Ellen Vestergaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere