Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Teori U kan hjælpe os på vej Opmærksomhedens dybere niveauer Niveau 1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau 4."

Transkript

1 En verden i forvandling med Teori U C. Otto Scharmer viser med sin Teori U en ny form for ledelse, som kan bringe os ud af den miljømæssige og sociale nød i verden. Den fordrer ny bevidsthed og opmærksomhed fra os alle. Århus, juni 2009 Henrik Platz Cand.merc. Diplomuddannelse i udviklingsledelse Fynsgade 26, 2. th., 8000 Århus C Tlf Mobil

2 Vi må tage behovet for udvikling alvorligt Vi har alle prøvet at sidde til møder med ønsket om at træffe gode og effektive beslutninger. Men vi har alle også prøvet at gå mere udmattede derfra, end da vi kom. Stive holdninger. Endeløse diskussioner. Magtkampe. Få holder sig til dagsordenen. Eller også er stemningen bare død. Slutresultatet: Alle går hjem og gør det, de plejer. På en måde afspejler vore trængsler i det nære sig i det store billede på nationalt og internationalt plan. Vi er i krise. Der tales ligefrem om syv forskellige og forbundne kriser. Finanskrise, klimakrise, sikkerhedskrise, fødevarekrise, sundhedskrise, fattigdomskrise, ressourcekrise. Kriserne er udtryk for massive institutionelle fejltagelser og kollektivt skabte resultater, som ingen ønsker. Alligevel fortsætter vi i de fleste tilfælde ufortrødent med at downloade vore gamle forestillinger og løsningsmodeller. Fordi vi ikke tør ser de forudfattede meninger og synspunkter, den kynisme og frygt i øjnene, som har været med til at skabe problemerne. Fordi vi har svært ved at finde kraften til at tage kampen op med modstanden og vores egen indre ugidelighed. Derved er vi med til at cementere det bestående og skabe endnu mere håbløshed. Teori U kan hjælpe os på vej Den tysk/amerikanske ledelsesforsker C. Otto Scharmer viser med sin Teori U en vej, hvor vi på metodisk vis kan komme ud af dette morads. Der er brug for en ny bevidsthed og en ny kollektiv ledelseskapacitet, som kan oplyse den blinde plet, som skygger for vore kreative og livgivende potentialer som mennesker. Den blinde plet er det sted inden i og omkring os, hvor vores bevidsthed og intentioner opstår, og hvorfra al handling udgår. Pletten er blind, fordi den udgør en usynlig dimension i vore daglige erfaringer og vores sociale virke med hinanden. Ved at blive opmærksomme på den blinde plet kan vi komme i kontakt med kilden til vores udvikling. Opmærksomhedens dybere niveauer Succesfuld ledelse handler om kvaliteten af den opmærksomhed og intention, vi giver enhver situation, som vi står overfor. Vi kan være opmærksomme og lytte på fire forskellige indre niveauer og opmærksomhedsfelter: Niveau 1. Downloading: Nå ja, det ved jeg allerede. Denne type lytten bruger vi for at bekræfte vores eksisterende forestillinger og handlingsmønstre. Det vi er vant til at se og tænke på. Vi er inde i os selv (jeg-i-mig). Niveau 2. Faktuel: Åh ja, se på det. Denne type lytten fokuserer med et åbent sind på fakta, kendsgerninger og nye data og er objekt- og videnskabsorienteret. Vi betragter verden gennem vores egne øjne og debatterer for vores sag - Jeg-i-det, IQ (mental intelligens). Niveau 3. Empatisk: Åh ja, jeg ved lige præcis, hvordan du har det. Denne type lytten er dialogorienteret og empatisk og er at føle med et åbent hjerte, hvordan andre mennesker har det. Vi sætter os i den andens sted og betragter verden gennem den andens øjne. Jeg-i-dig, EQ (følelsesmæssig intelligens). Niveau 4. Skabende: Jeg kan ikke udtrykke, hvad jeg oplever i ord. Alting aftager i tempo, jeg bliver mere tilstede i mig selv, er tættere på mit sande selv og føler mig som en del af en større helhed. I dette felt lytter vi med tilstedeværelse i nu et til den bedst mulige fremtid, som er ved at dukke op, og som vi kan forbinde os med gennem en åben og sansende vilje og transcendere vores måde at fungere på gennem samhørighed og nåde Jeg-i-nu, SQ (spirituel intelligens). 2

3 Det interessante ved de fire lytteniveauer og opmærksomhedsfelter er, at de gælder hvad enten vi taler om individet, gruppen, organisationen, samfundet og det globale. Rent grafisk kan det derfor lade sig gøre at stille de forskellige niveauer op i et skema, som C.Otto Scharmer gør det i de følgende figurer. De fire niveauer og opmærksomhedsfelter på tværs af systemer De fire opmærksomheds- og samtalefelter i Teori U 3

4 Vi er nødt til at sætte farten ned og lære at lytte med dyb opmærksomhed og bevidsthed, hvis vi skal ændre verden radikalt og løse de store udfordringer, vi står overfor. Tænkningen i det 19. og 20. århundredes industri- og videnskabssamfund har været præget af niveau 1 og 2. Men hvis vi fortsætter med den samme tænkning i det 21. århundrede, vil vi skabe mere vrede, frustration og ulykke. Som Albert Einstein har sagt det, kan vi ikke løse vore problemer med den samme bevidsthed, som har været med til at skabe dem. For at skabe noget nyt må vi bevæge os på niveau 3 og 4 og blive opmærksomme på, hvilket indre felt vi tænker og handler ud fra. Det får afgørende betydning for resultatet. U-processen For at komme fra de reaktive felter 1 og 2 til de skabende og innovative felter 3 og 4 må vi ud på en rejse. C. Otto Scharmer har gennem sin forskning og dialoginterviews med 150 ledende forskere, filosoffer, ledere og forandringsagenter forsøgt at afkode denne rejse og er nået frem til forskellige bevægelser, vi som mennesker og organisationer sammen må foretage for at udvikle os. Otto Scharmer kalder billedligt bevægelserne i rejsen for en U-proces. Gennem rejsen ned i U-et stopper vi op, giver slip, lytter og får kontakt med de dybere niveauer i os selv. Dernæst bevæger vi os op og skaber det nye. U-processen afspejler de tre indvielsestrin forberedelse, oplysning og indvielse som er traditionelle i spirituel praksis og som også indgår i aktørorienterede og fænomenologiske udviklingsmodeller. De tre klassiske processer i udvikling C.Otto Scharmer udvider de tre klassiske faser med en begyndelse og en afslutning, så han i alt når op på fem faser og bevægelser. Den første bevægelse er en indledningsfase, hvor deltagerne afstemmer forventningerne med hinanden til den fremtid de ønsker at skabe. Den anden bevægelse kaldes for iagttag, iagttag, iagttag. Hvis vi skal stoppe downloading, må vi begynde at lytte og se med friske øjne. Vi må stoppe vores vanetænkning og fordybe os i situationen. I den tredje bevægelse træder vi et skridt tilbage og reflekterer. Vi træder ind i et felt af stilhed, hvor vi lader den indre forståelse og viden spire frem. I den fjerde bevægelse handler vi hurtigt på inspirationen og bygger med det samme en prototype på det nye, som er dukket op af stilheden. Den femte bevægelse er en afslutningsbevægelse hvor vi evaluerer, holder fast og forbedrer de resultater, vi er nået frem til på rejsen. 4

5 De 5 bevægelser i U-processen I bunden af U et benytter Otto Scharmer et begreb, som han kalder presencing, og som dårligt lader sig oversætte til dansk. Det består af de to engelske ord presense og sensing, som betyder at være opmærksomme og nærværende i nu et med en åben forbindelse til vor kilde vort højere Jeg. Presencing betegnes som en ny social teknologi, vi skal til at lære, hvor vi tør slippe fortidens tanke- og handlemønstre, tør fordybe os i det skabende nærvær i nu et og tør lade det nye, som er ved at dukke op og er i sin vorden, åbne sig og komme til udfoldelse i fremtiden. En krise kan på den måde blive til et vendepunkt. C. Otto Scharmer taler i bunden af U-et om, at ethvert menneske består af to jeg er. Det ene jeg er den person, gruppe, organisation, samfund, som vi har udviklet os til gennem fortiden. Det som også kaldes Ego et eller personligheden i udviklingsmæssige sammenhænge (jeg med lille j ). Det andet Jeg er den person, gruppe, organisation, samfund, som vi har mulighed for at udvikle os til på vores rejse ind i fremtiden. Det som også kaldes det højere selv eller menneskets essens (Jeg med stort J ). Når disse to jeg er kommunikerer, oplever vi essensen af begrebet presencing og noget nyt kan opstå. Vi når til en fundamental tærskel, som vi må overskride. I bibelsk forstand lægge bagagen og ride igennem et nåleøje. Vejen hertil er et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje. De 3 redskaber i U-processen et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje 5

6 Vejen frem er træning Mange kreative mennesker kan nikke genkendende til U-processen, ligesom sportsfolk kender det fra peakperformance oplevelser. De fleste mennesker kan også huske oplevelser, hvor alt er gået op i en højere enhed og har ført til noget frugtbart. Det som kaldes for flow eller optimaloplevelsens psykologi. Men når vi ser på dagligdagen, vil de fleste mennesker nok alligevel vride penalhuset i græmmelse over, hvordan vi arbejder - Downloading, downloading, downloading. Det gælder både i familien, på arbejdspladsen og i det nationale og globale samfund. Behov for nye sociale færdigheder Rejsen gennem U et afhænger af vor evne til at arbejde med et åbent sind, et åbent hjerte og en åben vilje. Otto Scharmer mener, at vi må udvikle en række nye færdigheder som mennesker og ledere for at få glæde af U-processen. Vi må lære at: 1. Skabe et rum, hvor det er tilladt at lytte til, hvad verden virkelig har brug for 2. Opgive tidligere forestillinger og meninger og betragte virkeligheden med friske øjne 3. Skabe forbindelse til dybere forandringskræfter ved at åbne vort hjerte og se virkeligheden ud fra helheden og opdage, hvordan grænserne mellem jeg og dem forsvinder 4. Knytte forbindelse til kilden i vort sande selv, hvor fremtidens muligheder i nærværet i nu et spirer frem og kalder på vor sunde vilje 5. Udkrystallisere fælles visioner og intentioner og forestille sig det nye, der dukker op i stilheden 6. Skabe prototyper som integrerer hoved, hjerte og hånd ved at være i kontakt med vort sande selv i dialog med helheden og universet 7. Udføre og inkorporere det nye i praksis og den større helhed Modstanderne i vor sjæl På vej til det nye læringsfelt med Teori U møder vi også mange modstandere i vort indre og hos vore samarbejdspartnere. Otto Scharmer benævner modstanderne som Voice of Judgement (VOJ), Voice of Cynism (VOC) og Voice of Fear (VOF): - VOJ - Den dømmende stemme, hvor vi bagatelliserer det nye og møder det nye med gamle forestillinger. Her er det den fastlåste tankegang og tvivlen, der er modstanderen. - VOC - Den kyniske stemme, hvor vi distancerer os fra det nye for at beskytte os selv. Nu er det det emotionelle og hadet, der sætter dagsordenen. - VOF - Frygtens stemme, hvor vi ikke tør give slip på det gamle, fordi vi er bange for at fejle. Her er det viljen, vi ikke bruger konstruktivt. At konfrontere og overvinde de tre modstandere VOJ, VOC og VOF 6

7 De tre stemmer VOJ, VOC og VOF afspejler den dobbelthed, som ligger i vor udvikling. Mennesket, gruppen, organisationen, samfundet har altid en skygge eller en dobbeltgænger, som følger os gennem livet. Vor egen evne til gennem et åbent sind, hjerte og vilje at konfrontere og arbejde med vore indre stemmer kan derfor føre til udvikling eller til det modsatte, hvor vi ødelægger os selv, hinanden og jorden. Et anti-felt til udvikling og Teori U. U-feltet og antifeltet Find træningstøjet frem Hvis vi skal tage os selv, vore organisationers og jordens problemer alvorligt må vi til at have træningstøjet på. Med Teori U kan vi gå i gang med at tilegne os en dybere bevidsthed og en kollektiv ledelseskapacitet. Derved har vi mulighed for at sprænge rammerne på vor nuværende selvforståelse og levevis, så vi afgørende kan ændre vor færd på vor planet. Det kræver selvdisciplin, selvopdragelse og selvopdagelse. Det kræver, at vi sætter farten ned og det haster! 7

8 Efterskrift Om inspirationen til Teori U Den filippinske civilsamfundsaktivist og modtager af den alternative Nobelpris Nicanor Perlas har udnævt C. Otto Scharmers Teori U til et af de definerende paradigmer i det 21. århundrede. Professor i ledelse, Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen Århus Universitet er ligeledes begejstret og siger i sin anmeldelse i Børsen, at Teori U vil komme til at stå som dette årtis vigtigste bog indenfor ledelses- og organisationsområdet. Ikke uden grund. Det epokegørende ved C. Otto Scharmers Teori U er, at han på forbilledlig og pædagogisk vis i en helhed samler den organiske organisations- og psykologiforskning. Han skaber en syntese mellem procesforståelse og bevidsthedsniveauer i en teori, der omhandler både det enkelte individ, gruppen, organisationen og det globale perspektiv. Teori U som procesmodel er imidlertid ikke en ny opfindelse. På NPI-instituttet i Holland, som er grundlagt af den social-økologiske pioner Bernhard Lievegoed, er der blevet arbejdet med U-et i organisationsudvikling og biografiarbejde i over 30 år. Organisations- og konfliktforskeren Friedrich Glasl har benyttet U-proceduren i sit omfattende og banebrydende arbejde indenfor konfliktløsning. Den filosofiske inspiration hos både Bernhard Lievegoed, Friedrich Glasl og C. Otto Scharmer kommer fra Rudolf Steiner, bl.a. fra hovedværket Frihedens Filosofi. Men hvor Steiner i Frihedens Filosofi udforsker den individuelle bevidsthed, udforsker C. Otto Scharmer i Teori U strukturerne i den kollektive bevidsthed. Ud over Rudolf Steiner har C. Otto Scharmer også været inspireret af en lang række andre store filosoffer og organisationsforskere: Aristoteles, Johann Wolfgang Goethe, Franciso Varela, Gregory Bateson, Ken Wilber, Kurt Levin, Edgar Schein, Peter Senge for at nævne nogle af dem. Teori U kommer på den måde til at stå som et samlingsværk for organisk inspireret innovationsteori, som bogen Images of Organization af Gareth Morgan har stået det for organisationsteorien bredt set. Læs mere om Teori U Følgende bøger og hjemmesider giver en omfattende dokumentation for Teori U og konkrete eksempler og værktøjer til at anvende teorien i praksis. - C. Otto Scharmer: Teori U Lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny social teknologi presencing, forlaget Ankerhus Peter Senge m.fl.: Skabende nærvær om nutidsforståelse og fremtidsvisioner, forlaget Klim 2007 Links

Hvor er din opmærksomhed?

Hvor er din opmærksomhed? Teori U Hvor er din opmærksomhed? Af Pernille Storgaard Bøge, chefkonsulent i Ankerhus, pernille@ankerhus.dk Du er i gang med at læse en artikel om Teori U. Spørgsmålet er, om du også har din opmærksomhed

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Oversættelse: Annemette Thomsen. Redigeret af Maiken Vørs Jeppesen, www.hrip.dk. www.theoryu.com

Oversættelse: Annemette Thomsen. Redigeret af Maiken Vørs Jeppesen, www.hrip.dk. www.theoryu.com 0 Oversættelse: Annemette Thomsen Redigeret af Maiken Vørs Jeppesen, www.hrip.dk 1 ADRESSERING AF VOR TIDS BLINDE PUNKT Et eksklusivt resumé af den nye bog af Otto Scharmer Teori U: Lederskab der åbner

Læs mere

De første par skridt ind i Scharmers U -univers

De første par skridt ind i Scharmers U -univers De første par skridt ind i Scharmers U -univers Af Lars Dencker Chefkonsulent, CMC Ankerhus A/S Lars Dencker var ansvarlig for den danske bearbejdning af oversættelsen af Teori U, herunder den faglige

Læs mere

Vilje til visdom i ledelse

Vilje til visdom i ledelse Levende helheder Organisationer er levende helheder. Levende organismer. I modsætning til maskiner er levende organismer med til at skabe sig selv og når det ikke er naturen, men menneskeskabte organisationer,

Læs mere

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed?

Garuda AS - Profilværktøjer til rekruttering teambuilding. Nyt værktøj: FusionsProfilen. Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Årgang 14. Nr. 2. December 2010 GarudaNyt Nyt værktøj: FusionsProfilen Fokus på procesuafhængige kompetencer Teori U: Hvor er din opmærksomhed? Garudas kurser i foråret 2011 Læs mere side 3 Læs mere side

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt.

Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. 2 Den verden vi lever i ændrer sig hurtigt, og forandringer er en del af vores liv både privat og arbejdsmæssigt. INTRODUKTION Forandringer er et livsvilkår for os alle, men hvordan forholder og reagerer

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM

Den Femte Disciplin. Peter M. Senge Fag: HRM Den Femte Disciplin Peter M. Senge Fag: HRM Den lærende organisation Kernen i den lærende organisation er et mentalitetsskift fra at se os selv som adskilt fra verden til at være forbundet med verden,

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Lederens største undladelsessynd er ikke at se

Lederens største undladelsessynd er ikke at se Lederens største undladelsessynd er ikke at se det unikke potentiale hos sine medarbejder 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Fremtidens dynamiske ledelsesform og dilemmaer... 3 Den excellente leder er

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere