Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013"

Transkript

1 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde regler, rutiner og visioner d At være mundtlig og bygge på erfaring og anvendelighed Opgave nr. 2 Hverdagsledelse Hverdagsledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder passer sin egen hverdag bedst muligt b At være mundtligt og bygge på erfaringer og anvendelighed c At følge systemledelse punkt for punkt i hverdagen d At være skriftlig og fastholde regler i hverdagen Opgave nr. 3 Systemledelse og hverdagsledelse Valget af enten systemledelse eller hverdagsledelse afhænger af: a At man har et grundigt kendskab til sin jobbeskrivelse b At man er bevidst om forskellene og hvad de betyder i situationen c At man kender alle visioner, regler og rutiner før man vælger d Det ligger i jobbet vi kan ikke selv vælge Opgave nr. 4 Ledelsesudvikling Ledelsesudvikling forstås i denne bog som a) Noget ledelsen i virksomheden iværksætter b) Virksomhedens udvikling af bedre regler for ledelse c) Udvikling af bedre rutiner i forhold til de øvrige ledere d) Udvikling af egen ledelse både den formelle og den uformelle Opgave nr. 5 Tendenser i udvikling af ledelsespraksis De nuværende tendenser indenfor udvikling af ledelsespraksis er præget af a Øget fokus på kommunikation og individualisering b Større gennemsigtighed på grund af mere it c Faste regler, rutiner og it-systemer, der sikrer rigtige valg d Øget fokus på det kollektive og på sammenhold Opgave nr. 6 Ændring af ledelsespraksis Omgivelserne kan se en ændring i din ledelsespraksis ved at du: a Har en ændret adfærd og inddrager andre i de valg du træffer b Selv er i stand til at træffe beslutningerne hurtigt og effektivt c Aldrig træffer beslutninger men altid debatterer alting d Altid er til stede og altid er med i alting 1

2 Opgave nr. 7 Det analystiske perspektiv og systemperspektivet Lighederne mellem de to perspektiver kan findes i at: a De begge er baseret på at verden er en konstruktion b Begge perspektiver har en rationel tankegang som udgangspunkt c Begge perspektiver ser samarbejde som det vigtigste d Systemer er lige vigtige i de to perspektiver Opgave nr. 8 Aktørperspektivet Aktørperspektivet er kendetegnet ved: a Refleksion, gensidig anerkendelse og subjektivitet b At der er én aktør, der bestemmer det hele c At der ikke træffes beslutninger, men at alting altid gælder d At alting altid skal anerkendes og at alting altid gælder Opgave nr. 9 Kvanteperspektivet Tilfældigheder er nok tilfældige, men er samtidig afgørende for: a Kreativitet og dynamik i virksomheden b At virksomheden ikke når de fastsatte mål c At aktørerne kan have hver deres mening, der skal anerkendes d At der opstår kaos, som er svært at få under kontrol Opgave nr. 10 Moderne organisationsteorier Hvilken af disse sammenkædninger betegner de moderne organisationsteorier a) Aktørperspektiv, sprogteori og kulturteori b) Komplekse processer, kvanteperspektiv og selvorganisering c) Systemperspektivet, strategisk ledelse og beslutningsteori d) Rationel tankegang, motivationsteori og trivselsteori Opgave nr. 11 Postmoderne organisationsteorier Hvilken af disse sammenkædninger betegner postmoderne organisationsteorier a Aktørperspektiv, sprogteori og kulturteori b Komplekse processer, kvanteperspektiv og selvorganisering c Systemperspektivet, strategisk ledelse og beslutningsteori d Rationel tankegang, motivationsteori og trivselsteori Opgave nr. 12 Ledelse Set i forhold til styring kan ledelse betegnes som: a At søge at opnå bedst mulig forskelsminimering b At kommunikere og inddrage medarbejderne i beslutninger c At træffe sikre beslutninger uden risiko d At træffe beslutninger og derved løbe en risiko 2

3 Opgave nr. 13 Hvilke funktioner varetager en leder? Fayol, som er ophavsmanden til den administrative skole, har udviklet en teori som siger, at en leder skal kunne varetage: a Opgaver på såvel operativ, taktisk og strategisk niveau b Funktionerne at planlægge, organisere, koordinere, kommandere og kontrollere c Uddelegering og selvledelse d Ledelse ud fra et postmoderne paradigme Opgave nr. 14 Hvilke funktioner varetager en leder? Opgaver på det strategiske niveau kendetegnes af: a Stor kompleksitet og kort tidshorisont b Stor usikkerhed og stor specialviden c Langt sigt og stor usikkerhed d Lille usikkerhed og lille kompleksitet Opgave nr. 15 Hvilke funktioner varetager en leder? Opgaver på det taktiske niveau kendetegnes af: a Mellemlangt sigt og middel kompleksitet b Stor specialviden og kort tidshorisont c Middel usikkerhed og lille kompleksitet d Driftsmæssige opgaver Opgave nr. 16 Hvilke funktioner varetager en leder? Opgaver på det operative niveau er typisk: a) På agendaen til direktionsmøder b) Nogle, der løses af teamleder og værkførere c) Budgetter og årsrapporter d) Langsigtede og komplekse Opgave nr. 17 Agne Lundquists tre lederopgaver Agne Lundquist opererer med tre lederopgaver, som: a I fællesskab skal løses af et lederteam b Primært forventes dækket af den øverste ledelse c Er instrumentelle, anerkendende og emotionelle d Er instrumentelle, emotionelle og repræsentative Opgave nr. 18 Agne Lundquists tre lederopgaver Den ene af lederopgaverne er de emotionelle, og disse dækker over a De økonomiske og beregningsmæssige opgaver b Planlægningsmæssige opgaver c Dannelse af relationer og netværk d De følelsesmæssige opgaver 3

4 Opgave nr. 19 Lederens syn på medarbejderne McGregors X-syn bygger på: a Manglende tillid til medarbejderne b Stor tillid til medarbejderne c Empatisk og dialogsøgende ledelse d Indrestyring Opgave nr. 20 Lederen som person Adizes lederrolleteori siger: a Alle ledere skal have mindst 3 store bogstaver b Et lederteam skal kunne dække alle 4 lederroller i fællesskab c Alle ledere skal have mindst 2 store og 2 små bogstaver d Alle i et lederteam skal have de samme koder Opgave nr. 21 Lederen som person Lewins teori om ledelsesformer konkluderer: a Der findes tre forskellige ledelsesformer b Situationsbestemt ledelse er den mest hensigtsmæssige i alle situationer c Laissez-faire ledelse passer til selvledelse d Den demokratiske leder sætter næsten alle beslutninger til skriftlig afstemning Opgave nr. 22 Lederens adfærd som leder Blake & Moutons ledergitter benyttes: a) Til at motivere medarbejderne b) Som udgangspunkt for at målrette lederens kommunikation c) Som et ledertræningsværktøj d) Til at teste lederens personlighedstræk Opgave nr. 23 Lederens adfærd som leder Tannenbaum & Schmidts situationsbestemte ledelse har som pointe: a Den konkrete ledelsesform skal passer til den aktuelle situation b At en virksomhed med en mekanisk kultur og uerfarne medarbejdere skal ledes demokratisk c En laissez-faire ledelse er altid at foretrække d Autoritær ledelse passer ikke til et videnssamfund 4

5 Opgave nr. 24 Lederens adfærd som leder Hersey & Blanchards medarbejdertilpassede ledelse bygger på: a Nye medarbejdere starter som U4-medarbejdere b I den samme virksomhed skal alle medarbejdere ledes på den samme måde c Medarbejdernes kompetencer og engagement går altid hånd i hånd d Lederstil skal passe til den enkelte medarbejders udviklingstrin Opgave nr. 25 Herzbergs motivationsteori Den motivationsteori, som Herzberg har udviklet, antager: a At motivationsfaktorerne skal opfyldes inden vedligeholdelsesfaktorerne kan få fuld effekt b At vedligeholdelsesfaktorerne skal sikre, at medarbejderne ikke er utilfredse c At den faste månedsløn er en vigtig motivationsfaktor d At selve arbejdets indhold primært er en vedligeholdelsesfaktor Opgave nr. 26 Mentoring En mentor har traditionelt følgende opgaver: a At være dialogpartner for en mentee b At afholde de periodiske MUS-samtaler c At sikre at en nyansat hurtig bliver en selvledende medarbejder d At indføre den nye ind i jobbet og dets traditioner Opgave nr. 27 Evalueringsværktøjet 360 graders feedback Evalueringsværktøjet 360 graders feedback bygger på: a At måle en ansats performance på en skala, som går fra b At den overordnede leder alene skal udstikke nogle mål, og senere sikre, at målene nås c At give et helhedsorienteret statusbillede af medarbejderens præstationer d At alle virksomhedens ansatte skal evalueres samtidigt Opgave nr. 28 Kotters forandringsmodel Kotters otte-trins forandringsmodel er: a) Opdelt i 3 hovedfaser b) Egnet til at implementere både små og store ændringer c) Opdelt i 9 trin, hvor evaluering er det sidste trin d) En garant for, at lederen selv opbygger en tro på, at den forestående forandring er den optimale løsning 5

6 Opgave nr. 29 Elementer, der øger en virksomheds forandringsevne Af elementer, der øger en virksomheds forandringsevne, kan nævnes: a En organisationsstruktur med mange niveauer b En autoritær ledelsesform c En virksomhedskultur som kan rumme et kreativt klima d En ydrestyret motivation Opgave nr. 30 Hackman & Oldhams motivationsteori Den motivationsteori, som Hackman & Oldham har udviklet antager: a At alle medarbejdere skal motiveres på samme måde b Jo mindre variation af krævede færdigheder i et job jo stærkere motivation c Den enkeltes eget udviklingsbehov er med til at afgøre motivationens styrke d Øget autonomi tager lysten og dermed motivationen fra medarbejderen 6

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Kapitel 11 Konfliktløsning 172 11.1 Case 173 11.2 Opgaver 174 11.3 Teori Konfliktløsning 175 11.3.1 Konfliktløsningsstile 176 11.

Kapitel 11 Konfliktløsning 172 11.1 Case 173 11.2 Opgaver 174 11.3 Teori Konfliktløsning 175 11.3.1 Konfliktløsningsstile 176 11. Kapitel 1: Lederens opgaver 8 1.1 Case 9 1.2 Opgaver 10 1.3 Teori Lederens opgaver 12 1.3.1 Lundquists lederopgaver 12 1.3.2 Leavitts model 13 1.3.3 Ledelsesniveauer 16 1.3.4 Forventninger til lederen

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE FORSVARSAKADEMIET Fakultet For Højere Militær Uddannelse VUT II/L STK 2001/2002 APRIL 2002 SPECIALE PERSONLIG LEDELSE Specialegruppe 16 OLG H. O. Jørgensen KL M. Hvilshøj Sørensen KN N. Bohsen UKLASSIFICERET

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere