Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag."

Transkript

1 KEA Københavns Erhvervsakademi Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Erhvervsakademis ansøgning om godkendelse af nyt udbud, truffet følgende udkast til afgørelse: Afslag på godkendelse af udbud af Den merkantile diplomuddannelse i Ballerup Afgørelsen er truffet i medfør af 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser.. Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke opfylder kriteriet for prækvalifikation, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013, bilag december 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade København K Telefon Telefa E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jakob Krohn-Rasmussen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Uddannelsesinstitutionen kan gøre indsigelse senest 10 hverdage efter modtagelsen af afgørelsen. Indsigelser indgives skriftligt til Såfremt ministeriet ikke har modtaget indsigelser inden den fastsatte tidsfrist betragtes afslaget som endeligt. Med venlig hilsen Jette Søgren Nielsen Kontorchef Side 1/2

2 Bilag 1: RUVUs vurdering Ansøger: Københavns Erhvervsakademi Uddannelse: Den Merkantile diplomuddannelse Engelsk titel: Diploma of Business Studies Udbudssted: Ballerup Uddannelsessprog: Dansk Beskrivelse af uddannelsen: Diplomuddannelser er normeret til 1 år og tilrettelægges typisk på deltid. Uddannelsen har Uddannelsens erhvervssigte til formål at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for det merkantile felt samt at udvikle egen praksis. Uddannelsen henvender sig både til personer, der arbejder inden for virksomhedsdrift og - udvikling i offentlige eller private virksomheder og institutioner, og personer, der har en anden faglighed og har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde Eksisterende udbud RUVU s vurdering Erhvervsakademi Kolding Copenhagen Business Academy (CBA) Erhvervsakademi Lillebælt Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Aarhus Professionshøjskolen Nordjylland Professionshøjskolen Sjælland Professionshøjskolen VIA RUVU vurderer, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013, bilag 4. Det er lagt til grund for vurderingen, at aktiviteten på de eksisterende udbud ikke er særlig stor (31,6 årselevener i 2012 på landsplan) og RUVU sætter således spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at oprette endnu et udbud. Ansøger har desuden ikke har redegjort for, hvad et nyt udbud vil betyde for vilkårene for det allerede eksisterede udbud i hovedstadsregionen på Copenhagen Business Academy. Side 2/2

3 STYRELSEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ATT. KONTORCHEF JETTE SØGREN NIELSEN BREDGADE KØBENHAVN K KVALITET GULDBERGSGADE 29N 2200 KØBENHAVN N TLF FAX CVR: EAN: REF: MISL 19. december 2013 INDSIGELSE OVER AFGØRELSE OM AFSLAG PÅ PRÆKVALIFICERING Københavns Erhvervsakademi KEA har den 10. december 2013 modtaget et afslag på ansøgninger om prækvalificering af henholdsvis PBA i Multiplatform Storytelling and Production (ref.nr. 13/ ) og den merkantile diplomuddannelse (ref.nr. 13/ ). KEA står uforstående over for disse to afgørelser om afslag på prækvalificering. I afgørelsen er der mulighed for at KEA kan gøre indsigelse mod disse afgørelser, hvilket vi hermed vil gøre. Begrundelserne for dette fremgår af nedenstående for hver af de to uddannelser. PBA-UDDANNELSE I MULTIPLATFORM STORYTELLING AND PRODUCTION Det er af stor vigtighed for KEA, at der er mulighed for at konsolidere og fremtidssikre den uddannelsesportefølje, der er KEAs. Her er det især vigtigt, at KEA får mulighed for at modernisere sine medieuddannelser. Medier er i dag et meget bredere begreb end det var dengang, man udviklede eksempelvis multimediedesigneruddannelsen. Det filmiske element er uomgængeligt i nutidens perspektiv. Det glæder os, at det implicit anerkendes, at et udbud i København er fornuftigt, samt at KEAs portefølje af uddannelser matcher den ansøgte uddannelse og KEA dermed vil kunne skabe et godt fagligt miljø omkring uddannelsen. I afgørelsen anføres imidlertid nogle andre begrundelser for afslaget. Vi vil derfor kort ridse de vigtigste punkter i afslaget op samt redegøre for, hvorfor vi ikke er enige i afslaget og håber på en positiv prækvalifikation. Afslaget begrundes med 1 / 12

4 1. at uddannelsen er dimensioneret ved VIA University College 2. at KEA ikke har redegjort for, hvilken virkning et udbud på KEA vil have på henholdsvis antal praktikpladser og beskæftigelsesmulighed for dimittender fra beslægtede uddannelser, herunder dimittender fra TV- og Medietilrettelæggelse Ad 1 Vi forstår indsigelsen om uddannelsens dimensionering og anbefalingen om at afvente dimittender fra uddannelsen i VIA som en bekymring for, at en stigning i antal fremtidige dimittender fra uddannelsen vil formindske mulighed for at finde beskæftigelse efter endt uddannelse. Vi står imidlertid uforstående over for en national dimensionering på 30 studerende om året, og det er vor klare opfattelse, at dette tal er for lavt. Der er mange tegn på, at de brancher uddannelsen direkte retter sig imod er ved at komme over krisen og oplever vækst og udvikling og dermed et øget behov for kompetencer. Også DIs produktivitetspanel har påpeget, at danske virksomheder ikke får indfriet effektiviseringsgevinster pga. manglende investeringer i og anvendelse af digitalisering: Digitalisering er en vigtig kilde til produktivitet og innovation i den enkelte virksomhed. Ser man på Danmarks økonomi som helhed har it-intensiteten været den største enkeltbetydende faktor for udviklingen af vores produktivitet gennem en længere årrække og nævner i den sammenhæng digitalisering som en mulighed for at give kunderne en bedre service. Her kan kompetencer som de, der opnås med uddannelsen Multiplatform Storytelling og Production være et vigtigt element i at give danske virksomheder de IKT-kompetencer, som DI produktivitetspanel efterlyser, ift. markedsføring, servicering af kunder samt kobling af teknologi og forretningsforståelse (http://di.dk/opinion/produktivitetspanel/nyheder/pages/digitalise ringskalgoerevirksomhedermereproduktive.asp). Et eksempel på brug af kan ses i denne artikel fra Teknologisk Institut, hvor Teknologisk Institut i perioden gennemførte et projekt i et tæt samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to fabrikker om arbejdssikkerhed, og herunder anvendte sikkerhedsvideoer og e-læringsmoduler (http://www.teknologisk.dk/ydelser/arbejdsulykker-bekaempesmed-video-og-e-laeringsmodul/34326). Der er således god brug for også disse kompetencer i tilknytning til KEAs brede og mere tekniske uddannelsesportefølje. KEA er klar over, at også Erhvervsministeriets IKT og vækstteam arbejder med en række anbefalinger til, hvordan danske virksom- 2 / 12

5 heder kan høste effektiviseringer i forbindelse med digitalisering, som skulle blive offentliggjort i januar Det er vores forventning, at de vil ligge i naturlig forlængelse af de anbefalinger, DI har påpeget i ovenstående anbefalinger på det digitale område, hvilket ligeledes understreger behovet for digitale kompetencer i det private erhvervsliv til at løfte dette produktivitetspotentiale. Hvis erhvervsakademierne skal være med til at forsyne det private erhvervsliv med øgede kompetencer i form af videregående uddannelser, er det nødvendigt at erhvervsakademierne er klar med dimittender, når behovet opstår og ikke 5 år senere. KEA vil således gerne være med til at sikre en rettidig dimittendproduktion til at understøtte dette behov. BRANCHER De direkte relaterede brancher er film, TV- og spilproducenter samt medie- og reklamebureauer. I vor ansøgning har vi fokuseret på den regionale vinkel i forhold til branchen Information og kommunikation samt det lidt bredere kreative København, idet vi anså det nationale behov som tilstrækkeligt belyst i VIAs omfattende behovsanalyser. Vi vil derfor i nedenstående kort tegne et bredere billede af relaterede brancher. I denne sammenhæng vælger vi ikke at medtage den gruppe virksomheder, som VIA derudover har medtaget, nemlig de ikke relaterede virksomheder, der formentlig vil få behov for dimittender, efterhånden som uddannelsen bliver etableret. Grænserne mellem de forskellige brancher er ved at nedbrydes og der er vækst mellem eksempelvis PR og reklamebranchen, som det fremgår fra nedenstående uddrag fra Berlingske Business: Medietræning, hjemmesideopbygning, filmproduktion. Og så naturligvis pressemeddelelser. Det er blot en lille håndfuld af de produkter, som Primetime Kommunikation A/S har på hylden, og som de har evnet at sælge i en sådan grad, at virksomheden rangerer som nummer to målt på bruttofortjeneste i brancheanalysen.»der er stadig god plads til ekspansion på vores marked. En lang række virksomheder og organisationer har endnu ikke fundet ud af, hvad de kan bruge kommunikationen til og er derfor kun kommet sporadisk i gang med det. For den gruppe er det en fordel, at vi kan levere mange ydelser, som de har brug for«peter Sterup, Primetime Kommunikation A/S i Berlingske Business 7. oktober 2012 (http://www.business.dk/vaekst/vaekst-mellem-pr-ogreklame) 3 / 12

6 Reklamebranchen Hvis man derfor ser på reklamebranchen og udviklingen i antal beskæftigede i perioden 2002 til 2011, er der totalt set sket et stort fald i antal beskæftigede, men faldet er sket ift. personer med en ufaglært eller erhvervsfaglig baggrund (se tabel 1). Der er tværtimod i samme periode til trods for recession sket en beskeden stigning i personer med en videregående uddannelse. Dette indikerer en tendens i forhold til et øget kompetencebehov for personer med en videregående uddannelse. Tabel 1 Antal personer og Tid og Uddannelse Audd Antal personer Total Uoplyst/ukendt Grundsk Gymn. Udd Erhvervs. udd KVU MVU LVU Ph. d. mv Total Arbejdsstedets branche: Reklame- og analysebureauer Spilbranchen En anden branche, der skal medtages specifikt i en vurdering af behov for de kompetencer, dimittender fra uddannelsen kan tilbyde, er den hastigt voksende spilbranche. Her er udviklingen ikke gået så hurtigt som i Sverige, men der er tegn på, at Danmark har et stort potentiale i denne branche (tabel 2). Vi vil derfor fremhæve lidt fakta fra Sverige og den eksplosive udvikling i branchen 4 / 12

7 derovre. Malmø, der som bekendt ligger tæt på København, er den næststørste kommune i spilbranchen. Tabel 2 I Spelutvecklarinde 2012, der er udgivet af DATASPELSBRANS- CHEN (Spel, konkluderes det, at spillebranchen i løbet af nogle årtier er vokset fra en hobby for entusiaster til en verdensomspændende industri. Som det fremgår af nedenstående figur 1 er omsætningen hos svenske spiludviklere vokset med 60% alene i 2012, hvilket er en tilvækst på 215% i perioden Beskæftigelsen er samtidig vokset med 30%. Derudover tyder alt på, at væksten vil fortsætte i Det angives dog i rapporten, at der er et flaskehalsproblem i forhold til at fremskaffe kapital og personer med de rette høje kompetencer (Spel, 2013:4 og 9). Figur 1 Rapporten angiver ligeledes, at branchen har øget fokus på nye platforme eksempelvis smartphones og tablets (Spel, 2013:9). 5 / 12

8 BRANCHEBAROMETER At Danmark er på vej ud af recessionen inden for dimittendernes arbejdsområde ses også som en tendens i Branchebarometer Danske indholdsproducenter, der er udarbejdet af Producentforeningen (Branchebarometer Danske indholdsproducenter Film, tv og computerspil, Her er formålet med rapporten at undersøge de danske indholdsproducenter på virksomhedsniveau og kortlægge stemningen. Konklusionerne er, at virksomhederne godt nok oplever et trusselsniveau, men dette er markant lavere i 2012 end i Det forholder sig ligeledes sådan i forhold til efterspørgsel. Her anses mangel på efterspørgsel ikke længere som en primær udfordring, hvilket er en markant forbedring. Virksomhedernes omsætning er ved at finde et normalt leje, og på medarbejdersiden er der en tendens til at opruste på fastansatte medarbejdere. Alle indikatorer på, at recessionen er ved at lette i branchen. Denne mere positive udvikling afspejles tydeligt i nedenstående tabel, hvor respondenternes forventning til den nære fremtid i 2012 generelt er mere positiv end den var i 2010 (se figur 2). Figur 2 Alt i alt indikatorer på brancher med et relativt stort potentiale. Og her er det KEAs klare opfattelse, at det er erhvervsakademiernes rolle at kunne servicere det private arbejdsmarked med de kompetencer, de har behov for. 6 / 12

9 Ad 2 Som angivet i ansøgningen har uddannelsen til TV- og Medietilrettelægger et meget anderledes sigte end uddannelsen Multiplatform Storytelling and Production. Denne uddannelse har et journalistisk perspektiv og er helt igennem en generalistuddannelse, hvorimod Multiplatform Storytelling and Production omfatter fiktion, business og er kunstnerisk præget. Desuden rummer Multiplatform Storytelling and Production, udover en række generalistkompetencer også en specialisering med tre forskellige linjer. De to uddannelser adskiller sig derfor en del fra hinanden. Dertil kommer, at beskæftigelsen inden for uddannelsen til TV- og Medietilrettelægger er så høj som 78% i Det er vort postulat ud fra egne erfaringer, at der er en nøje sammenhæng mellem beskæftigelse og praktikpladser. På KEA får 43% af vore studerende job på deres praktiksteder efterfølgende. Det er derfor en tese, at det ikke vil være svært at finde praktikpladser til studerende på TV- og Medietilrettelæggeruddannelsen, hvis der er tilstrækkelig god beskæftigelse. Det er vor overbevisning, at Multiplatform Storytelling and Production vil tage ansøgere fra multimediedesigneruddannelsen, og det er derfor ligeledes vor formodning, at vi i Københavnsområdet vil fremfinde praktikpladser fra de nuværende praktiksteder for multimediedesignere. Ved en kort gennemgang af KEAs praktiksteder for multimediedesignere har vi for bare et semester, foråret 2013, fundet 44 praktiksteder, der kunne være relevante praktikpladser for den ansøgte uddannelse (se bilag 1). KEA finder derfor, at der både vil være behov for praktikanter og dimittender fra Multiplatform Storytelling and Production og fra Medie- og Journalisthøjskolens udbud af i Region Hovedstaden, idet disse to uddannelser uddanner til forskellige funktioner på arbejdsmarkedet, samt at en national dimensionering på 30 studerende er for lavt sat i forhold til de udviklingstendenser, der er påvist ovenfor. DEN MERKANTILE DIPLOMUDDANNELSE KEA gør ligeledes indsigelse mod det fremsendte afslag vedrørende udbud af den merkantile diplomuddannelse. KEAs efteruddannelsesudbud er i høj grad merkantilt, og KEA finder det problematisk, at vi med det nuværende udbud ikke kan tilbyde en merkantil overbygning til de studerende, som går på en af KEAs merkantile akademiuddannelser. Og med et afslag bliver vi dermed afskåret muligheden for at videreuddanne disse studerende. Baggrunden for afslaget er: 7 / 12

10 1. Aktiviteten på de eksisterende udbud er lav (31, 6 årselever på landsplan), og RUVU sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at oprette endnu et udbud. 2. KEA har ifølge RUVU ikke redegjort for, hvad et nyt udbud vil betyde for det allerede eksisterende udbud på CBA. Ad 1) KEA optager hvert semester to hold studerende på første obligatoriske fag på akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring, to hold på akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling, 1-2 hold på akademiuddannelse i International handel og markedsføring, 1-2 hold på akademiuddannelsen i Retail leadership og 0-1 hold på akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Vi har således en naturlig og direkte fødekæde til den merkantile diplomuddannelse fra vores egne akademiuddannelser på det merkantile område. Den nye økonomiretning under den merkantile diplomuddannelse vil være en oplagt videreuddannelsesmulighed for KEAs økonomistuderende, ligesom markedsførings-, retail- og markedsorienterede kommunikationsstuderende vil få en oplagt videreuddannelsesmulighed med en lang række salgs- og markedsføringsfag. Dertil kommer, at KEA samarbejder med en lang række virksomheder om at efteruddanne deres medarbejdere både i form af enkeltstående fagmoduler, en gruppe af fagmoduler eller hele uddannelser. Med den merkantile diplomuddannelse vil KEA få en langt større uddannelsesportefølje at tilbyde virksomhederne, da den merkantile diplomuddannelse giver mulighed for en række forskellige retninger. På sigt ser KEA også, at fleksibiliteten i diplomuddannelsen er en oplagt mulighed for at kombinere kommende efteruddannelsestilbud på det tekniske område med det obligatoriske indhold i den merkantile diplomuddannelse. Derfor ser vi den merkantile diplomuddannelse, som en strategisk paraply for en række efteruddannelsestilbud til KEAs studerende på både deltids- og fuldtidsuddannelserne. Det er korrekt, at aktiviteten på de eksisterende udbud af den merkantile diplomuddannelse er lav, men på baggrund af ovenstående mener vi, at vi har en direkte fødekæde til den merkantile diplomuddannelse, som vil kunne oppebære et passende volumen. Og antallet af studerende på KEAs akademi- og diplomuddannelser har ligget stabilt på trods af krisen samtidig med, at KEA har en bred portefølje af virksomhedssamarbejder. Det kræver en dedikeret indsats fra den enkelte uddannelsesinstitution at få skabt kendskab til nye uddannelsestilbud. Den indsats vil vi i KEA rigtig gerne yde, idet vi oplever, at efterspørgslen er 8 / 12

11 der. Vi kan desuden se, at der er stor variation i fordelingen af årselever på de forskellige udbudssteder (se tabel 3). F har både UC Sjælland og Erhvervsakademiet Lillebælt væsentligt flere årselever end de øvrige udbydere, hvilket viser, at der rent faktisk er mulighed for at oparbejde en bæredygtiguddannelse. Tabel 3 Den merkantile diplomuddannelse Erhvervsakademi Kolding 0,7 5,9 Erhvervsakademi Aarhus 1,8 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy 1,0 Erhvervsakademiet Lillebælt 11,5 UC Sjælland 4,8 10,4 UC Nordjylland 6,7 I alt 5,6 31,6 Herudover har Erhvervsakademi Sydvest og Professionshøjskolen Nordjylland også ret til at udbyde uddannelsen. Ad 2) KEA og CBA dækker begge Region Hovedstaden, hvor det største rekrutteringsgrundlag findes (se tabel 4). Ved to udbud i Region Hovedstaden vil der være et befolkningsgrundlag på i gennemsnit pr. udbyder. Og dermed er det stadig den region i Danmark, som har det største rekrutteringsgrundlag pr. udbydende uddannelsesinstitution. Tabel 4 Antal udbydere af den merkantile diplomuddannelse Indbyggertal Indbygger pr. udbud Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syd Region Midt Region Nord Udover at KEA og CBA dækker samme område, har de to uddannelsesinstitutioner også en ensartet merkantil efteruddannelsesportefølje (se tabel 5). I dag giver det ikke problemer, at KEA og 9 / 12

12 CBA udbyder en lang række af de samme efter- og videreuddannelser. Så ligesom de merkantile akademiuddannelser eksisterer på begge uddannelsesinstitutioner, vil videreuddannelsesmuligheden i form af den merkantile diplomuddannelse også kunne udbydes på begge institutioner, uden at vilkårerne forringes for de to udbydere. Sammenholdes det med, at CBA i 2012 har haft 1 årselev (tabel 3), mener KEA ikke, at der reelt kan være tale om, at KEA forringer vilkårene for CBA ved også at få udbuddet af den merkantile diplomuddannelse. Tabel 5 DIPLOM CBA KEA Ledelse Merkantile diplom: - golfmanagement -sportmanagement -leisuremanagement -international handel og markedsføring Webudvikling Softwareudvikling Design & Business E-handel AKADEMI CBA KEA Finansiel rådgivning Informationsteknologi International handel og markedsføring International transport og logistik Kommunikation og formidling Ledelse Retail Skatter og afgifter Økonomi og ressourcestyring Retail Innovation, produkt og produktion Gastronomi Oplevelsesøkonomi HR Sundhedspraksis Velfærdsteknologi Uden retning Den merkantile diplomuddannelse er af strategisk betydning for KEA i det fremtidige samarbejde med virksomheder og nye grupper af færdiguddannede. 10 / 12

13 I samarbejdet med virksomhederne er den merkantile diplomuddannelse et fleksibelt redskab, som kan bruges til at imødekomme kompetencebehovet hos store grupper af medarbejdere, der har en mere traditionel teknisk baggrund. Inden for bygge- og anlægssektoren er den merkantile diplomuddannelse en afgørende videreudbygning af byggeriets lederuddannelse og et godt tilbud til virksomheder, der efterspørger øget byggeøkonomisk kompetence hos deres medarbejdere. I KEAs samarbejde med produktionsvirksomheder vil den merkantile diplomuddannelse kunne imødekomme den efterspørgsel, som KEA oplever fra ansatte med ingeniør-baggrund. For den store mængde af ganske små virksomheder, som KEA løbende er i kontakt med, udgør den merkantile diplomuddannelse et tilbud, hvor typisk virksomhedens ejer kan fastholde en kompetenceudvikling. I forhold til de færdiguddannede mangler KEA udbud af diplomuddannelser til den stigende gruppe af professionsbachelorer, som færdiguddannes fra KEAs forskellige uddannelser. Det er vigtigt at KEA kan servicere sit alumnesamarbejde med relevante efteruddannelsestilbud til den voksende gruppe af tidligere studerende, som ikke er tiltrukket af en akademiuddannelse. KEA bliver som samarbejdspartner for virksomheder og organisationer på arbejdsmarkedet en bedre samarbejdspartner, når KEA kan præsentere et sammenhængende udbud af akademi- og diplomuddannelser. KEA finder derfor, at den merkantile diplomuddannelse er et nødvendigt og relevant efteruddannelsestilbud, som vi, med vores nuværende uddannelsesportefølje og virksomhedssamarbejder, vil have en naturlig fødekæde til, og derfor vil kunne etablere et bæredygtigt udbud af denne uddannelse, som ikke vil påvirke det nuværende udbud på CBA. KEA håber på denne baggrund, at ministeriet vil revurdere de to afgørelser, og vi indgår naturligvis gerne i en dialog om ovenstående betragtninger. Med venlig hilsen Københavns Erhvervsakademi Miriam Skjalm Lissner Kvalitetschef Direkte / Mail / 11 / 12

14 BILAG ET UDSNIT AF KEAS PRAKTIKVIRKSOMHEDER TIL MULTI- MEDIEDESIGNERUDDANNELSEN I FORÅRET 2013 Astronaut Maazine Videomagasin Bacon Cph A/S Produktion af film og videofilm Big-E ApS Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Blink Fjernsyn for og til de unge Colourbo ApS Anden reklamevirksomhed Comwerks Interactive Digital markedsføring Creuna Danmark A/S Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Danmarks Radio Dr-Byen Tv-virksomhed Danny Gudnitz Photography Fotografisk virksomhed E-Reactor Online marketing Game Tools Aps Spil Georg & Georg Reklamebureau Berlin Gottlieb & Co. A/S Reklamebureauer Have Kommunikation A/S Public relations og kommunikation In2Media kommunikation Jibe Longboards video Kinth A/S Produktion af film og videofilm La Que Cruza produktion audiovisuel Leadmill ApS Reklameplads i medier Meisterbrau V/ Søren Bruun Fotografisk virksomhed Mindjumpers ApS Public relations og kommunikation MTV VIACOM and Georg und Georg reklamebureau New Stories ApS Produktion af film og videofilm Nimbus Film ApS Produktion af film og videofilm Nodes Laver apps Pandi Networks Webportaler Piel Pandemic browser base games Raul & Rigel Marketing Reklamebureauet DGP Reklamebureau Republica Reklamebureauer Rumfang ApS Kommunikationsdesign og grafisk design Sbs Discovery Media A/S Produktion af tv-programmer Signifly ApS Reklamebureauer Specialisterne ApS Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Sunrise Reklamebureau A/S Reklamebureauer Supertusch ApS Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Svenson Suite Film produktion Targeting D.O.O. Interaktivt TV TV2/Danmark A/S TV Umano film distributør Valo Tv S.m.b.a Produktion af tv-programmer Vivaki - Starkom digital advertising 12 / 12

15 KEA Københavns Erhvervsakademi Afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Erhvervsakademis ansøgning om godkendelse af nyt udbud og KEAs indsigelse igelse mod ministerens afgørelse af 10. december 2013 truffet følgende afgørelse: Afslag på godkendelse af udbud af Den merkantile diplomuddannelse i Ballerup Afgørelsen er truffet i medfør af 17 i bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye vide- regående uddannelser. Indsigelsen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående e uddannelser (RUVU). RUVU vurderede ikke, at KEAs indsigelse ændrer vurderingsgrundlaget, og fastholder derfor sin oprindelige vurdering ring af ansøgningen. ningen. Ministeren har ved afslaget lagt vægt på, at RUVU har vurderet, at ansøgningen ikke opfylder kriterium 2, som fastsat i bekendtgørelse endtgørelse nr. 745 af 24. juni februar 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade København K Telefon Telefa E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jakob Krohn-Rasmussen Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Med venlig hilsen Jette Søgren Nielsen Kontorchef Side 1/11

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademiet Copenhagen Business kontakt@cphbusiness.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademiet Copenhagen

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse

VIA University College viauc@viauc.dk. Udkast til afslag på godkendelse VIA University College viauc@viauc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af VIA UC s ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Godkendelse af ny uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus   Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus E-mail: info@eaaa.dk Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godkendelse af nedenstående uddannelse afventede, at der

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Afslag på godkendelse af Professionsbachelor i Humanistisk Teknologikoordinering

Afslag på godkendelse af Professionsbachelor i Humanistisk Teknologikoordinering UC Syddanmark Ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Syddansk Universitet sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat UDKAST Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 2 Genansøgning...

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Godkendelse af ny uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus   Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus E-mail: info@eaaa.dk Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godkendelse af nedenstående uddannelse afventede, at der

Læs mere

Afgørelse. Afslag på godkendelse. Roskilde Universitet

Afgørelse. Afslag på godkendelse. Roskilde Universitet Afgørelse Roskilde Universitet ruc@ruc.dk Afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelsen i markedsantropologi

Afslag på godkendelse af Kandidatuddannelsen i markedsantropologi Syddansk Universitet Sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Aarhus Universitet Au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Københavns Universitet ku@ku.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Københavns Universitets ansøgning om godkendelse

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i Finans

Læs mere

Afgørelse. Afslag på godkendelse. Aarhus Universitet

Afgørelse. Afslag på godkendelse. Aarhus Universitet Afgørelse Aarhus Universitet au@au.dk Afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse

Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse Bilag 9.1 20150618 Dato 29. maj 2015 lazw og riba Initialer Beslutning Prækvalifikation af en professionsbacheloruddannelse i Sikring og sikkerhed 1.0 Beslutning Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Multiplatform Storytelling and Production

Bilag til ansøgning om udbud af Multiplatform Storytelling and Production Bilag til ansøgning om udbud af Multiplatform Storytelling and Production Behov for den nye uddannelse på arbejdsmarkedet Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse på det lokale/regionale arbejdsmarked

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Bekendtgørelse om videregående uddannelser (Akademiuddannelser)

Høringssvar i forbindelse med Bekendtgørelse om videregående uddannelser (Akademiuddannelser) Sagsnr. 11/26 Ref. EKH/avi/nvd Den 12. marts 2012 Høringssvar i forbindelse med Bekendtgørelse om videregående uddannelser (Akademiuddannelser) LO hilser den nye bekendtgørelse om videregående voksenuddannelse

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL

CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL CHRISTIAN NYHOLM HK KOMMUNAL 1 PROGRAM Indledning Del 1 Omkof hvordan man minimerer tvistesager Prøvetid, sygdom, barsel med mere. Del 2 Kompetenceudvikling og arbejdsmiljø/arbejdsglæde Elevuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN

LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN LÆRINGSMÅL OG KVALIFIKATIONSRAMMEN FAGKONFERANSE OM FAGSKOLEUTDANNING - 16. NOVEMBER 2012 ERFARINGER FRA KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI STUDIE- OG KVALITETSCHEF MIRIAM SKJALM LISSNER MISL@KEA.DK KORT

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020

FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 FRA VIDEN TIL PRODUKTER STRATEGI 2015-2020 HVEM HVORHEN KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Roskilde Universitet ruc@ruc.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Roskilde Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING En af vores konkurrenter Dialog 2 og 2 Hvad glæder I jer til i dag? Hvad vil I gerne kunne gå hjem med? Vi er på vej til at skabe Danmarks bedste

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering

Diplomuddannelse i vurdering Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelsespolitik 2 Att.: Kontorchef Jette Søgren Nielsen Bredgade 43 1260 København K Degnevej

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER

3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1.1 SAMMENFATNING 2 METODE 3 UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER 2008 2013 4 BESKÆFTIGELSE 5 OMSÆTNING 6 EKSPORT 7 GENNEMSNITLIG OMSÆTNING PR VIRKSOMHED 8 REGIONAL

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Ansøgning om udbud af diplomuddannelsen i ledelse. Indhold. 1. Behov og relevans

Ansøgning om udbud af diplomuddannelsen i ledelse. Indhold. 1. Behov og relevans Ansøgning om udbud af diplomuddannelsen i ledelse Indhold 1. Behov og relevans... 1 1.1. Baggrund og behovsanalyser... 2 1.2. Geografisk område... 2 1.3. Målgruppen... 2 1.3.1 Virksomhederne i og omkring

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere