1. JANUAR DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. JANUAR - 31. DECEMBER"

Transkript

1 Dansk Palliativ Database Årsrapport JANUAR DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

2 Rapporten er udarbejdet af Maiken Bang Hansen og Mogens Grønvold i samarbejde med bestyrelsen for Dansk Palliativ Database (DPD). Sekretariatet for DMCG-PAL/Dansk Palliativ Database Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, Opg. 20D, 2. sal 2400 København NV Tlf Fax Hjemmeside Udgivet 27. juni Kontaktperson i KCKS-Øst: Specialkonsulent Thor Schmidt. Reference: Maiken Bang Hansen, Mogens Grønvold. Dansk Palliativ Database: Årsrapport København: DMCG-PAL,

3 Indhold Indhold... 3 Konklusioner og anbefalinger... 4 Konklusioner... 4 Anbefalinger... 4 Oversigt over indikatorresultater... 5 Indikator Definition Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering Faglig klinisk kommentering Anbefalinger Indikator Definition Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering Faglig klinisk kommentering Indikator Definition Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering Faglig klinisk kommentering Anbefalinger Indikator Definition Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering Faglig klinisk kommentering Anbefalinger Indikator Definition Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering Faglig klinisk kommentering Anbefaling Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Oversigt over alle indikatorer Datagrundlag Medlemmer af DPD s bestyrelse Appendix 1: DPD s Formål og afgrænsning Appendix 2: Dataindsamling og datakomplethed Dataindsamling Dækningsgrad og datakomplethed Appendix 3: Ikke indikatorrelaterede resultater Oversigt over patienter registreret i DPD Sociodemografiske variable Kræftdiagnoser Henvisende instans Karakteristika for patienter, der ikke blev modtaget til specialiseret palliativ indsats Patienternes svar på spørgeskema om symptomer og problemer Dødssted Levetid fra henvisning Ventetid Appendix 4: Opdelte tal for indikatorerne 2, 4 og 5 i Region Hovedstaden Appendix 5: Præsentationer og publikationer fra DPD i Appendix 6: Referencer

4 Konklusioner og anbefalinger Konklusioner 1. Årsrapport 2013 viser som de tidligere år en særdeles høj dækningsgrad og komplethed (på enhedsniveau 100%, på patientniveau 100%). Datakompletheden var 99%. 2. Der var kræftpatienter, der blev henvist til specialiseret palliativ enhed/team/hospice efter 1. januar 2010 og døde i 2013, og (80 %) af disse patienter blev modtaget til behandling. 3. Sammenlignet med 2012 var der tale om stigninger på 3% flere henviste patienter (6% flere patientforløb) og 6% flere modtagne patienter (8% flere patientforløb). 4. Knapt en fjerdedel af patienterne havde forløb hos mere end én specialiseret palliativ enhed/team/hospice. 5. Mange patienter blev først henvist meget sent i deres sygdomsforløb: Den mediane overlevelse fra henvisningstidspunktet var 35 dage (uændret i forhold til 2012), hvilket formentlig er en af årsagerne til, at en del patienter døde før de kunne modtages (indikator 1). 6. For hele landet var tre ud af fem indikatorer opfyldt, hvilket er det hidtil bedste resultat: a. Indikator 1, adgang til specialiseret palliativ indsats (standard 80 %): Opfyldt for første gang med 80 (79-81)%, svagt stigende (2012: 78%). b. Indikator 2, ventetid (standard 90 %): Ikke opfyldt med 78 (77-79)%, nogenlunde uændret (2012: 77%). c. Indikator 3, andel i kontakt med specialister (standard 35 %): Opfyldt med 46 (45-47)%, stigende (2012: 41%). d. Indikator 4, patientudfyldelse af screeningsskema (standard 50 %): Opfyldt for første gang med 55 (54-56)%, stigende (2012: 49%). e. Indikator 5, tværfaglig konference (standard 80 %): Ikke opfyldt med 60 (59-61)%, betydeligt stigende (2012: 51%). 7. Resultaterne viser meget store forskelle regionalt og mellem institutioner, og giver således klare anvisninger på, hvor der er behov for og mulighed for kvalitetsforbedringer inden for de målte kvalitetsindikatorer. Anbefalinger 1. Mange steder i landet bør adgangen til specialiseret, palliativ indsats for henviste patienter forbedres, således at en større andel af patienterne modtages. 2. En betydelig andel af patienterne henvises fortsat (og uændret) meget sent i forløbet. De henvisende afdelinger og læger bør blive bedre til at henvise tilstrækkeligt tidligt. 3. Mange steder i landet bør adgangen til specialiseret, palliativ indsats for henviste patienter forbedres, således at flest muligt af de patienter, der har behov for det, modtages inden for 10 dage. 4. Der bør skaffes mere viden om, hvor stor en andel af kræftpatienterne, der har behov for specialiseret, palliativ indsats og på hvilket tidspunkt i forløbet. 5. Det er med denne årsrapport dokumenteret, at mange specialiserede palliative enheder (30 ud af 44 ligger på eller over standarden), både palliative teams/enheder og hospice, kan gennemføre systematisk screening ved hjælp af spørgeskemaer. Systematisk screening bør implementeres i alle enhederne. 6. Der er mange steder behov for at øge tværfagligheden i den specialiserede palliative indsats, hvilket dels kræver udvidelse af antallet af faggrupper (fx socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, præster) og dels en mere systematisk afholdelse af tværfaglige konferencer de steder, der allerede har et tværfagligt personale. Andelen af patienter, der afholdes tværfaglig konference om, er stigende, og denne udvikling bør fortsætte. 4

5 Oversigt over indikatorresultater Tabel 1. Oversigtstabel over samtlige indikatorer i DPD Indikatoropfyldelse Indikator Standard Uoplyst % Indikator 1: Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for dårlige inden de får kontakt med specialiseret palliativ indsats Mindst 80 % 0% 80 (79-81) 78 (78-79) 79 (79-80) 77 (76-78) Indikator 2: Andel af modtagne patienter, der har deres første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning Mindst 90 % 0% 78 (77-79) 77 (76-78) 80 (79-81) 82 (80-83) Indikator 3: Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med specialiseret palliativ enhed/team/hospice Mindst 35 % 0% 46 (45-47) 45 (44-45) 41 (40-42) 29 (29-30) Indikator 4: Andel af modtagne patienter, der har udfyldt EORTC screeningsskema Mindst 50 % 0% 55 (54-56) 49 (48-50) 42 (41-43) 38 (37-39) Indikator 5: Andel af modtagne patienter, der har været drøftet på tværfaglig konference Mindst 80 % 0% 60 (59-61) 51 (50-52) 47 (46-48) 40 (38-41) Indikatorresultaterne for 2013 er som de øvrige dele af årsrapporten afgrænset til patienter, der er henvist og/eller modtaget til specialiseret palliativ indsats efter 1.januar 2010, døde i 2013, var minimum 18 år og havde en kræftdiagnose. Alle indikatorerne er udregnet for alle patientforløb (hvor hver patient kan have haft forløb i mere end en afdeling) på nær indikator 3, som er udregnet for unikke patienter. I tabellerne for indikatorer vises tal fra til sammenligning. Bemærk, at tallene for indikator 3 for 2010 som beskrevet i Årsrapport 2011 er lidt for lavt pga. afskæring af forløb ved DPD s etablering (hvorved nogle patienter ikke blev medtaget i 2010 tallet). 5

6 Indikator 1 Tabel 2. Indikator I: Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for dårlige, inden de får kontakt med specialiseret, palliativ indsats (procentdel, %). Aktuelle år Tidligere år Std. 80% opfyl dt Andel der fik behandling/ Antal, der burde have behandling Uoplyst Antal (%) % (95 % CI) % % % Danmark ja 8829/ (0) 80 (79-81) Hovedstaden nej 2144/ (0) 77 (76-79) Sjælland ja* 1539/ (0) 78 (76-80) Syddanmark nej 1897/ (0) 78 (76-79) Midtjylland ja 1889/ (0) 82 (80-83) Nordjylland ja 1360/ (0) 90 (88-92) Hovedstaden Bispebjerg Hospital ja 363/431 0 (0) 84 (81-88) Herlev Hospital ja 237/258 0 (0) 92 (89-95) Hillerød Hospital, Frederikssund ja 250/292 0 (0) 86 (82-90) Hillerød Hospital, Hillerød Hvidovre Hospital ja* 210/265 0 (0) 79 (74-84) Rigshospitalet ja 104/105 0 (0) 99 (97-100) Teams/enheder i alt ja 1164/ (0) 86 (84-88) Arresødal ja 195/231 0 (0) 84 (80-89) Diakonissestiftelsen nej 184/315 0 (0) 58 (53-64) Sankt Lukas Stiftelsen nej 347/504 0 (0) 69 (65-73) Søndergård nej 254/368 0 (0) 69 (64-74) i alt nej 980/ (0) 69 (67-72) Sjælland Holbæk Sygehus ja 98/121 0 (0) 81 (74-88) Køge Sygehus ja 95/96 0 (0) 99 (97-100) Nykøbing Falster Sygehus ja 201/228 0 (0) 95 (92-98) Næstved Sygehus ja 216/227 0 (0) 89 (84-93) Roskilde Sygehus ja 208/230 0 (0) 90 (87-94) Slagelse Sygehus ja 175/202 0 (0) 87 (82-91) Teams/enheder i alt ja 993/ (0) 90 (88-92) Filadelfia nej 172/257 0 (0) 67 (61-73) Sjælland nej 200/360 0 (0) 56 (50-61) Svanevig nej 174/250 0 (0) 70 (64-75) i alt nej 546/867 0 (0) 63 (60-66)

7 (Tabel 2, fortsat) Syddanmark Odense Universitetshospital, Odense ja 573/607 0 (0) 94 (93-96) Odense Universitetshospital, Svendborg Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 152/171 0 (0) 89 (84-94) Sygehus Lillebælt, Vejle ja 216/239 0 (0) 90 (87-94) Sygehus Sønderjylland, (85-92) Sønderborg ja 280/315 0 (0) Teams/enheder i alt ja 1221/ (0) 92 (90-93) Fyn nej 118/247 0 (0) 48 (42-54) Sct. Maria nej 155/221 0 (0) 70 (64-76) Sydfyn nej 135/202 0 (0) 67 (60-73) Sydvestjylland nej 131/181 0 (0) 72 (66-79) Sønderjylland nej 137/262 0 (0) 52 (46-58) i alt nej 676/ (0) 61 (58-64)) Midtjylland Regionshospitalet Herning ja 167/189 0 (0) 88 (84-93) Regionshospitalet Horsens ja 134/147 0 (0) 91 (87-96) Regionshospitalet Randers ja 239/263 0 (0) 91 (87-94) Regionshospitalet Silkeborg ja 175/188 0 (0) 93 (89-97) Regionshospitalet Viborg ja 165/191 0 (0) 86 (82-91) Århus Universitetshospital ja 318/360 0 (0) 88 (85-92) Teams/enheder i alt ja 1198/ (0) 90 (88-91) Ankerfjord ja* 164/216 0 (0) 76 (70-82) Djursland nej 198/282 0 (0) 70 (65-76) Limfjord ja 182/224 0 (0) 81 (76-86) Søholm nej 147/247 0 (0) 60 (53-66) i alt nej 691/969 0 (0) 71 (68-74) Nordjylland Sygehus Himmerland ja 184/195 0 (0) 94 (91-98) Sygehus Thy-Mors ja 181/185 0 (0) 98 (96-100) Sygehus Vendsyssel ja 293/322 0 (0) 91 (88-94) Ålborg Sygehus ja 407/491 0 (0) 83 (80-86) Teams/enheder i alt ja 1065/ (0) 89 (88-91) KamillianerGaardens ja 178/201 0 (0) 89 (84-93) Vendsyssel ja 117/117 0 (0) 100 ( ) i alt ja 295/318 0 (0) 93 (90-96) Ja* indikerer, at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. 7

8 Figur 1. Oversigt over lands- og regionsresultater for indikator 1: Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for dårlige, inden de får kontakt med specialiseret, palliativ indsats (procentdel, %). 8

9 Figur 2. Oversigt over lands- og afdelings-/enhedsresultater for indikator 1: Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for dårlige, inden de får kontakt med specialiseret, palliativ indsats (procentdel, %). 9

10 Definition Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for dårlige, inden de får kontakt med specialiseret palliativ indsats: Antal patienter, som er henvist til specialiseret palliativ indsats, der opfylder visitationskriterierne, og ikke dør eller bliver for dårlige, før de får kontakt med specialiseret palliativ indsats, divideret med det totale antal patienter, der er henvist til specialiseret palliativ indsats, opfylder visitationskriterierne, ikke i mellemtiden er modtaget af anden palliativ enhed og ikke har fortrudt henvisning. Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering For hele landet var resultatet for indikatoren 80 %, hvilket er en svag stigning fra Resultatet for 2013 lever for første gang op til standarden 80%. To af de fem regioner levede op til standarden, og yderligere en levede op til de 80%, når der blev taget højde for statistisk usikkerhed i tallene. I fire regioner (men ikke i Region Nordjylland) var andelen af patienter, der blev modtaget betydeligt højere i de palliative teams/enheder end i hospicer. Dette kan formentlig forklares ved, at hospicerne har et givet antal sengepladser, og derfor ikke har samme mulighed som palliative teams for at behandle en patient ekstra. I Region Nordjylland var de to hospice dog i stand til at modtage 93% af de henviste patienter. Faglig klinisk kommentering Indikatoren tilstræber at måle, hvor stor en del af de patienter, der burde modtage specialiseret palliativ indsats (forstået på den måde, at de er blevet henvist, og at den specialiserede enhed er enig i, at de bør modtages), som reelt modtages. 1 Under ideelle omstændigheder (patienterne blev henvist på rette tidspunkt, og modtaget straks) ville andelen være 100 %. I erkendelse af, at patienternes sygdom nogle gange kan forværres hurtigere end forventet, og at der altid vil gå tid med at finde tid/plads til patienterne, er der valgt en standard på 80 % (hævet fra 75 % i 2010), men det er klart, at det ville være ønskeligt med en højere andel. Indikatoren er først og fremmest tænkt som et meningsfuldt mål for kvalitet på regionsplan, hvor den udtrykker, hvor stor en andel af patienterne, som også de sundhedsprofessionelle har vurderet havde behov, der får ønsket om specialiseret palliativ indsats opfyldt. Den kan ikke fortolkes direkte som udtryk for kvalitet på enhedsplan, idet en eftertragtet institution, der leverer høj kvalitet, alt andet lige vil have en lavere modtagelsesprocent end en mindre eftertragtet institution (men omvendt kan en lav andel modtagne også afspejle langsom administration, som fører til lang ventetid; om dette er tilfældet kan delvis ses i tallene for indikator 2). Et lavt tal kan også udtrykke generel mangel på kapacitet i det pågældende område. Et højt tal kan være udtryk for, at der er tilstrækkelig kapacitet i enhedens optageområde, eller at der kun henvises få patienter til den pågældende enhed. Sammenholdes tallene for enheder i de samme områder, kan man nok fortolke tallene sådan, at de enheder, der har laveste tal, er dem, der har sværest ved at følge med efterspørgslen. Som det beskrives i tabel 18 (appendix 3), er der mange patienter, der henvises meget sent i forløbet, hvilket medfører, at det kan være vanskeligt at nå at imødekomme ønsket om modtagelse til specialiseret palliativ indsats. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den palliative indsats påbegyndes tidligere i forløbet. Anbefalinger 1. Mange steder i landet bør adgangen til specialiseret, palliativ indsats for henviste patienter forbedres, således at en større andel af patienterne modtages. 2. En betydelig andel af patienterne henvises fortsat meget sent i forløbet. De henvisende afdelinger og læger bør blive bedre til at henvise tilstrækkeligt tidligt. 1 Det skal understreges, at indikator 1 naturligvis ikke siger noget om, hvor vidt der var yderligere patienter, der skulle have været henvist til specialiseret palliativ indsats. 10

11 Indikator 2 Tabel 3. Indikator 2: Andel af modtagne patienter, der har første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning. Aktuelle år Tidligere år Std. 90% opfyl dt Antal patienter, der fik behandling inden 10 dage/ Antal patienter der fik behandling Uoplyst Antal (%) % (95 % CI) % % % Danmark nej 6865/ (0) 78 (77-79) Hovedstaden nej 1449/ (0) 68 (66-70) Sjælland nej 1215/ (0) 79 (77-81) Syddanmark nej 1487/ (0) 78 (77-80) Midtjylland nej 1601/ (0) 85 (83-86) Nordjylland nej 1113/ (0) 82 (80-84) Hovedstaden Bispebjerg Hospital nej 248/363 0 (0) 68 (64-73) Herlev Hospital nej 157/237 0 (0) 66 (60-72) Hillerød Hospital, Frederikssund nej 156/250 0 (0) 62 (56-68) Hillerød Hospital, Hillerød Hvidovre Hospital nej 136/210 0 (0) 65 (58-71) Rigshospitalet nej 50/104 0 (0) 48 (38-58) Teams/enheder i alt nej 747/ (0) 64 (61-67) Arresødal ja 179/195 0 (0) 92 (88-96) Diakonissestiftelsen nej 100/184 0 (0) 54 (47-62) Sankt Lukas Stiftelsen nej 241/347 0 (0) 69 (65-74) Søndergård nej 182/254 0 (0) 72 (66-77) i alt nej 702/980 0 (0) 72 (69-74) Sjælland Holbæk Sygehus nej 76/98 0 (0) 78 (69-84) Køge Sygehus ja* 84/95 0 (0) 88 (82-95) Nykøbing Falster Sygehus ja* 170/201 0 (0) 85 (80-90) Næstved Sygehus ja 195/216 0 (0) 90 (86-94) Roskilde Sygehus nej 132/208 0 (0) 63 (57-70) Slagelse Sygehus ja 158/175 0 (0) 90 (86-95) Teams/enheder i alt nej 815/993 0 (0) 82 (80-84) Filadelfia nej 131/172 0 (0) 76 (70-83) Sjælland nej 122/200 0 (0) 61 (54-68) Svanevig ja* 147/174 0 (0) 84 (79-90) i alt nej 400/546 0 (0) 73 (70-77)

12 (Tabel 3, fortsat) Syddanmark Odense Universitetshospital, Odense nej 491/573 0 (0) 86 (83-89) Odense Universitetshospital, Svendborg Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg nej 102/152 0 (0) 67 (60-75) Sygehus Lillebælt, Vejle nej 180/216 0 (0) 83 (78-88) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg nej 213/280 0 (0) 76 (71-81) Teams/enheder i alt nej 986/ (0) 81 (79-83) Fyn nej 80/118 0 (0) 68 (59-76) Sct. Maria nej 118/155 0 (0) 76 (69-83) Sydfyn ja 122/135 0 (0) 90 (85-95) Sydvestjylland nej 99/131 0 (0) 76 (68-83) Sønderjylland nej 82/137 0 (0) 60 (52-68) i alt nej 501/676 0 (0) 74 (71-77) Midtjylland Regionshospitalet Herning nej 127/167 0 (0) 76 (70-83) Regionshospitalet Horsens nej 109/134 0 (0) 81 (75-88) Regionshospitalet Randers nej 200/239 0 (0) 84 (79-88) Regionshospitalet Silkeborg ja* 156/175 0 (0) 89 (85-94) Regionshospitalet Viborg nej 130/165 0 (0) 79 (73-85) Århus Universitetshospital ja* 277/318 0 (0) 87 (83-91) Teams/enheder i alt nej 999/ (0) 83 (81-85) Ankerfjord ja* 138/164 0 (0) 84 (79-90) Djursland ja 186/198 0 (0) 94 (91-97) Limfjord ja 167/182 0 (0) 92 (88-96) Søholm nej 111/147 0 (0) 76 (69-82) i alt ja* 602/691 0 (0) 87 (85-90) Nordjylland Sygehus Himmerland nej 147/184 0 (0) 80 (74-86) Sygehus Thy-Mors ja 174/181 0 (0) 96 (93-99) Sygehus Vendsyssel nej 242/293 0 (0) 83 (78-87) Ålborg Sygehus nej 278/407 0 (0) 68 (64-73) Teams/enheder i alt nej 841/ (0) 79 (77-81) KamillianerGaardens ja 168/178 0 (0) 94 (91-98) Vendsyssel ja* 104/117 0 (0) 89 (83-95) i alt ja 272/295 0 (0) 92 (89-95) Ja* indikerer, at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. 12

13 Figur 3. Oversigt over lands- og regionsresultater for indikator 2: Andel af modtagne patienter, der har første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning. 13

14 Figur 4. Oversigt over lands- og afdelings-/enhedsresultater for indikator 2: Andel af modtagne patienter, der har første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning. 14

15 Definition Andelen af modtagne patienter, der har første behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning: Andel af patienter, der modtages til specialiseret palliativ indsats, som ikke har ventet mere end 10 dage, divideret med det samlede antal patienter, der modtages. En behandlingskontakt defineres som en kontakt, hvor der tages stilling til og evt. indledes behandling. Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering På landsplan opnåede 78 % af de modtagne patienter kontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisningen. Dette var betydeligt under standarden på 90 %, og det er en smule over 2012 tallet, men lidt lavere end 2010 og Region Midtjylland og Region Nordjylland var tættest på at opfylde standarden, mens de øvrige regioner, navnlig Region Hovedstaden, lå betydeligt under standarden. Der er store variationer mellem enhederne, men ikke systematisk forskel på palliative teams/enheder og hospice. I tabel 21 (appendix 4) er der vist tal for Region Hovedstaden opdelt efter typen af første kontakt. Faglig klinisk kommentering Indikatoren tilstræber at måle ventetid. I de fleste tilfælde må man gå ud fra, at patienter gerne vil i kontakt med den specialiserede palliative enhed/team/hospice hurtigst muligt. Dette gælder formentlig i langt de fleste tilfælde for palliative teams, mens fortolkningen i forhold til hospice kan være lidt mere tvetydig, idet nogle patienter kan have et ønske om at blive sikret, at de kan få en plads, men samtidig kan de ønske at udskyde tidspunktet, til det er rigtigt. For alle enheder gælder endvidere, at nogle patienter ikke har mulighed for at tage imod det tidligste tilbud, der gives, fx fordi de er indlagt andetsteds eller går til en anden behandling. Dette er der forsøgt taget hensyn til ved at vælge standarden 90%, snarere end 100%. Man skal således være opmærksom på, at nogle af de patienter, der venter mere end 10 dage, gør dette efter eget ønske. Ideelt skulle der tages højde for dette i beregningen, men dette ville kræve yderligere data, der p.t. ikke er tilgængelige. Ligesom det er tilfældet for indikator 1, er indikator 2 primært et gyldigt mål for kvalitet på regionsplan. Resultater på institutionsplan kan ikke med sikkerhed fortolkes som udtryk for institutionens kvalitet. En efterspurgt institution, som er kendt for høj kvalitet, kan have svært ved hurtigt at finde tid og plads til nye patienter. Omvendt kan lang ventetid også være udtryk for ineffektiv administration. Af disse årsager skal tallene på institutionsniveau tolkes med stor forsigtighed. De må sammenstilles med data for institutionens udnyttelse af dens kapacitet, m.v. Uanset hvad forklaringen er, så må den enkelte institution stræbe mod, at færrest muligt oplever (uønsket) lang ventetid. Tallene for indikator 2 suppleres af tabel 19, der præsenterer middel og median ventetid. Anbefaling 3. Mange steder i landet bør adgangen til specialiseret, palliativ indsats for henviste patienter forbedres, således at flest muligt af de patienter, der har behov for det, modtages inden for 10 dage. 15

16 Indikator 3 Tabel 4. Indikator 3: Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med specialiseret palliativt enhed/team/hospice. Aktuelle år Tidligere år Std. 35% opfyldt Antal kræftpatienter, der havde kontakt med specialiseret palliativ enhed/team/hospice*/ Antal kræftdødsfald pr år** Uoplyst Antal (%) % (95 % CI) % % % Danmark ja 7200/ (0) 46 (45-47) Hovedstaden ja 1858/ (0) 42 (41-44) Sjælland ja 1216/ (0) 47 (45-49) Syddanmark ja 1487/ (0) 42 (40-44) Midtjylland ja 1549/ (0) 46 (44-47) Nordjylland ja 1090/ (0) 63 (61-66) *) Tallene er for personer, der er døde som 18-årige eller ældre. **) Tallene er dødsfald i 2012 blandt personer på 20 år eller ældre (NORDCAN). Figur 5. Oversigt over lands- og regionsresultater for indikator 3: Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med specialiseret palliativt enhed/team/hospice. 16

17 Definition Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med specialiseret palliativ enhed/team/hospice: Antal døde kræftpatienter, der i et kalenderår har været i kontakt med specialiseret palliativ enhed/team/hospice divideret med det totale antal af patienter, der er døde af kræft i det nærmeste, foregående kalenderår, som Dødsårsagsregisteret har afsluttet. Klinisk-epidemiologisk/biostatistisk kommentering Det samlede tal for hele landet var på 46 %, hvilket er nogenlunde er en smule højere end i 2012 (45 %), og det lever op til den opstillede standard på 35 %. I alle regioner blev standarden opfyldt, og forskellene mellem regioner er nu mindsket. Faglig klinisk kommentering Der er ingen viden om, hvor stor en del af de patienter, der dør af kræft i Danmark, som ideelt burde have kontakt med specialiseret palliativ enhed/team/hospice. Tallet afhænger ikke blot af, hvordan man i det øvrige sundhedsvæsen opfatter de specialiserede institutioner, og i hvor høj grad man bruger de enkelte typer af tilbud. Selve behovet afhænger også af kompetencerne i det øvrige sundhedsvæsen på en kompleks måde: Et højt niveau af kompetencer vil muliggøre, at mange patienter kan behandles tilfredsstillende på basisniveau (i primærsektoren og på de sygehusafdelinger, der ikke er specialiseret i palliativ indsats), men samtidig vil et højt niveau på basisniveau formentlig også føre til afdækning af flere palliative behov, hvilket kan føre til hyppigere henvisning og involvering af palliative specialister. Yderligere kan patientens egne holdninger og kulturelle normer influere på ønsket om specialiseret palliativ indsats. Standarden er opstillet ud fra danske og internationale erfaringer, men der er generel enighed på feltet om, at man endnu ikke har tilstrækkelig viden til at være mere præcis. Dette ændrer ikke ved, at det er af overordentlig stor betydning at følge udviklingen i de forskellige typer af aktivitet og at se på, hvilke patienter, der har hvilke typer af forløb. I modsætning til de øvrige indikatorer, er denne indikator ikke opgjort for de enkelte behandlingsenheder, men på regionsniveau. Det skyldes, at det enhedsniveau, der er relevant for denne indikator, er geografisk. Det må understreges, at indikator 3 ikke siger noget om, hvor vidt patienterne opnår kontakt på det rette tidspunkt i deres forløb. Som vist i tabel 18 blev de patienter, der blev modtaget til specialiseret palliativ indsats, henvist på et tidspunkt, hvor deres levetid var 46 dage (median). Herefter var der ventetid, og den mediane levetid fra første kontakt med specialiseret palliativ indsats var på kun 38 dage. Både danske og udenlandske undersøgelser tyder på, at mange patienter kan have gavn af kontakt med en specialiseret palliativ enhed/team/hospice langt tidligere i forløbet (Temel J et al. 2010), hvilket også anbefales af Sundhedsstyrelsen. Dette vil i givet fald kræve øget kapacitet i hele landet. Anbefalinger 4. Der bør skaffes mere viden om, hvor stor en andel af kræftpatienterne, der har behov for specialiseret, palliativ indsats og på hvilket tidspunkt i forløbet. 17

18 Indikator 4 Tabel 5. Indikator 4: Andel af modtagne patienter, der har udfyldt EORTC screeningsskema. Aktuelle år Tidligere år Std. 50% opfyl dt Antal patienter udfyldt EORTC skema/ Antal patienter Uoplyst % (95 % Antal (%) CI) % % % Danmark ja 4847/ (0) 55 (54-56) Hovedstaden ja* 1043/ (0) 49 (47-51) Sjælland ja 924/ (0) 60 (58-62) Syddanmark ja 1060/ (0) 56 (54-58) Midtjylland ja 1227/ (0) 65 (63-67) Nordjylland nej 593/ (0) 44 (41-46) Hovedstaden Bispebjerg Hospital nej 104/363 0 (0) 29 (24-33) Herlev Hospital ja 177/237 0 (0) 75 (69-80) Hillerød Hospital, Frederikssund ja 192/250 0 (0) 77 (72-82) Hillerød Hospital, Hillerød Hvidovre Hospital ja 137/210 0 (0) 65 (59-72) Rigshospitalet ja* 48/104 0 (0) 46 (37-56) Teams/enheder i alt ja 658/ (0) 57 (54-59) Arresødal nej 30/195 0 (0) 15 (10-20) Diakonissestiftelsen ja* 84/184 0 (0) 46 (38-53) Sankt Lukas Stiftelsen nej 70/347 0 (0) 20 (16-24) Søndergård ja 201/254 0 (0) 79 (74-84) i alt nej 385/980 0 (0) 39 (36-42) Sjælland Holbæk Sygehus ja 61/98 0 (0) 62 (53-72) Køge Sygehus ja 60/95 0 (0) 63 (53-73) Nykøbing Falster Sygehus ja 167/201 0 (0) 83 (78-88) Næstved Sygehus ja 184/216 0 (0) 85 (80-90) Roskilde Sygehus ja 112/208 0 (0) 54 (47-61) Slagelse Sygehus ja 155/175 0 (0) 89 (84-93) Teams/enheder i alt ja 739/993 0 (0) 74 (72-77) Filadelfia ja 118/172 0 (0) 69 (62-76) Sjælland nej 42/200 0 (0) 21 (15-27) Svanevig nej 25/174 0 (0) 14 (9-20) i alt nej 185/546 0 (0) 34 (30-38)

19 (Tabel 5, fortsat) Syddanmark Odense Universitetshospital, Odense ja 302/573 0 (0) 53 (49-57) Odense Universitetshospital, Svendborg Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 121/152 0 (0) 80 (73-86) Sygehus Lillebælt, Vejle ja 166/216 0 (0) 77 (71-82) Sygehus Sønderjylland, Sønderborg ja 208/280 0 (0) 74 (69-79) Teams/enheder i alt ja 797/ (0) 65 (63-68) Fyn nej 35/118 0 (0) 30 (21-38) Sct. Maria ja 121/155 0 (0) 78 (72-85) Sydfyn nej 42/135 0 (0) 31 (23-39) Sydvestjylland nej 19/131 0 (0) 15 (8-21) Sønderjylland nej 46/137 0 (0) 34 (26-41) i alt nej 263/676 0 (0) 39 (35-43) Midtjylland Regionshospitalet Herning ja 114/167 0 (0) 68 (61-75) Regionshospitalet Horsens ja 124/134 0 (0) 93 (88-97) Regionshospitalet Randers ja 207/239 0 (0) 87 (82-91) Regionshospitalet Silkeborg ja 161/175 0 (0) 92 (88-96) Regionshospitalet Viborg ja 118/165 0 (0) 72 (65-78) Århus Universitetshospital ja 179/318 0 (0) 56 (51-62) Teams/enheder i alt ja 903/ (0) 75 (73-78) Ankerfjord ja 127/164 0 (0) 77 (71-84) Djursland ja* 94/198 0 (0) 47 (41-54) Limfjord nej 70/182 0 (0) 38 (31-46) Søholm nej 33/147 0 (0) 22 (16-29) i alt ja* 324/691 0 (0) 47 (43-51) Nordjylland Sygehus Himmerland ja 140/184 0 (0) 76 (70-82) Sygehus Thy-Mors ja 129/181 0 (0) 71 (65-78) Sygehus Vendsyssel nej 105/293 0 (0) 36 (30-41) Ålborg Sygehus nej 167/407 0 (0) 41 (36-46) Teams/enheder i alt ja 541/ (0) 51 (48-54) KamillianerGaardens nej 51/178 0 (0) 29 (22-35) Vendsyssel nej 1/117 0 (0) 1 (0-3) i alt nej 52/295 0 (0) 18 (13-22) Ja* indikerer, at standarden er opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. 19

20 Figur 6. Oversigt over lands- og regionsresultater for indikator 4: Andel af modtagne patienter, der har udfyldt EORTC screeningsskema. 20

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere