Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde"

Transkript

1 Efteruddannelsestilbud til behandlere, ledere og sundhedspersonale mm. Ny 1-årig efteruddannelse i 3 moduler (60 timer) Start den 13 nov Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde Nærvær og empati i det relationelle arbejde med fokus på egen evne og erfaring. Baggrund Mange af os i er vant til at give vores fulde opmærksomhed til andre, men er vi også i stand til at give os selv den opmærksomhed? Mindfulness er en dokumenteret metode der styrker vores evne til nærvær og derigennem forbedrer vores fysiske, psykiske og mentale sundhed. Dette forløb i mindfulness er rettet mod alle fagfolk der arbejder med mennesker i deres dagligdag, og som gerne vil træne evnen til mere nærvær og medfølelse i arbejdet med klienter, patienter, borgere osv. Nøgleord som danner udgangspunkt for forløbet er eksempelvis: Hvordan tager jeg bedst vare på mig selv i mit daglige virke hvor jeg møder medmennesker der sidder i problemer og lidelse? Hvordan bruger jeg min egen nærværsevne til at være så autentisk som mulig og tale ud fra min egen inderste kerne og intuition for på den måde at kunne være hjælpsom for den anden med et budskab som lander mere dybt og ægte? Hvad sker der i mig, når mine klienter og medarbejdere går ind i det ubehagelige felt. Kan jeg være i kontakten uden at belaste mig selv? Hvordan forholder jeg mig selv til mine egne sårede steder, kan jeg lære at møde dem med venlig opmærksomhed, så de bliver en ressource i min fagpersonlige profil?

2 Hvad blokerer mig i nærværet, og hvordan finder jeg derind når der er mest brug for det? Hvordan kan en daglig træning i mindfulness meditation give mig energi og overskud og modvirke udbrændthed. Mindfulness kan ses som et supplement til det terapeutiske arbejde og understøttende i din ledelse, inden for stort set alle retninger og metoder det allervigtigste er at du får opbygget din egen mindfulness praksis, hvilket du gør henover dette forløb. Målgruppe Forløbet retter sig imod alle der arbejder i det relationelle med andre mennesker, det være sig med patienter, klienter, medarbejdere, borgere, kursister osv. Forudsætninger for at blive optaget er at du er uddannet psykoterapeut, leder, psykolog, læge, sygeplejerske, misbrugsbehandler, sagsbehandler, coach, underviser, lærer, pædagog, yogalærer, speciallærer, afspændingspædagog, ergo- eller fysioterapeut el.lign. Uddannelsen favner bredt og målrettes samtidig deltagernes individuelle fagspecifikke behov bl.a. gennem anvendelse af indirekte supervision, spørgemetoden Inquiry og gruppebaserede processer. Uddannelsens struktur Efteruddannelsesforløbet foregår 3 gange på et år med første og anden gang som eksternat i 3 dage i Århus/Silkeborg og tredje gang som internat i 4 dage på retræte med fordybelse. Dette er ikke en egentlig instruktøruddannelse til at undervise i mindfulness/mbsr da det kræver en 2-3-årig uddannelse, men mere en form for transformation af kvaliteterne i mindfulness, så du kan bruge det i det arbejde du laver i forvejen som behandler, og som leder med større nærvær og empati. Vi bruger flere elementer fra det 8-ugers program Mindfulness baseret stressreduktion (MBSR) men har et andet fokus end stresshåndtering, nemlig hvordan vi i en bredere forstand lærer at være i det relationelle, også når det er svært. Vi arbejder praktisk og oplevelsesorienteret på gulvet hvor vi gennem porten til kroppen får kontakt til sansningen og oplevelsen indefra, bl.a. gennem yoga og andet kropsarbejde, som vi forfiner og udvikler. De tre overordnede temaer/moduler indeholder:

3 1. Hvad er mindfulness? Grundlæggende indføring i teori og praksis, baseret på essensen af det 8-ugers dokumenterede MBSR-program. Fokus er på relationen og kontakten til mig selv. 2. Mindfulness i relationen. Hvordan bruger jeg det i mit arbejde og hvilke erfaringer/læring giver det mig? Sammenhæng mellem relationsarbejdet og mindfulness, herunder indføring i nyeste teorier, anvendelse af Inquiry og indirekte supervision, individuel og gruppebaseret. Autencitet, nærvær og intensiv oplevelsesorienteret praksis. 3. Fordybelse i mindfulness. At være i relationen med hjerte og medfølelse, at rumme lidelse og bevare sig selv uden at brænde ud eller resignere. Opdagelse af nye veje og den visdom og erkendelse der ligger i at kunne være og acceptere Nuet og livets foranderlighed. Uddybende beskrivelse af de enkelte temaer/moduler: Tid: fredag-søndag d nov 2015 Ryesgade 29 Århus Modul 1: Relationen og kontakten til dig selv. Grundlæggende mindfulness i teori og praksis. Dette modul baseres på essensen af det 8-ugers dokumenterede MBSR-program. Mindfulness kan betragtes som et laboratorium hvor vi undersøger alt der er tilstede i og omkring os, med hele mennesket i centrum, både det personlige og det almenmenneskelige. Det er for mange en hel ny måde at møde kroppen og sindet, en måde hvor vi indtager en nysgerrig, åben og ikke-vurderende opmærksomhed på alle sansninger, tanker og følelser, for at blive klogere på vores egen væren til stede i livet. Det første modul er helliget dig selv og din egen kontakt indadtil, hvor du vil opdage en større fortrolighed med de indre sansninger fra kroppen og en mere solid kontakt til dig selv. Mange oplever at det at mærke sig selv forankret i krop-sind, giver et indre værn, et solidt anker, der er hjælpsomt også i kontakten med det svære, som vi alle møder i livet, såvel privat som professionelt. Det vi overordnet træner i Mindfulness er vores naturlige iboende evne til selvregulering gennem nærvær i formelle som uformelle meditationsøvelser og mindful yoga. Udgangspunktet er værdierne og principperne i mindfulness, som folder sig ud gennem øvelser og poesi, og gennem den synergi der opstår gennem responsen fra deltagerne. Pædagogikken i mindfulness er at vi deler det almenmenneskelige i et trygt miljø af fortrolighed og tavshedspligt. Et overordnet spørgsmål vi undersøger igennem oplevelsesorienterede øvelser i meditation og nærvær er bl.a. hvordan sindet responderer i mødet med lidelse, og pres såvel vores egen lidelse som menneske og behandler og leder og i kontakten med den andens. Her er fundamentet at mærke ind i kontakten til krop-sind; kontakten til dig selv. Mærker du din krop som leder eller er det når du har fri at du får symptomer fra kroppen, f.eks. i form af træthed, hovedpine, irritation eller andre psykosomatiske symptomer, som kan opfattes som kroppens kortsigtede copingstrategier. Vi vil forsøge at afdække potentielle stressområder som leder og de særlige risikoområder: Når lederen bare giver og giver af sig selv uden at mærke sin grænse. Dette kan over tid udvikle langtidsstressreaktioner og symptomer i kroppen, i det kognitive og i det emotionelle. Hvilke områder er svære i arbejdet som ledelse? Vi har tendens til at tro, at vi ved at adskille det faglige og det personlig kan blive mere effektive men der er en større risiko ved at lave denne adskillelse, en øget risiko for

4 udbrændthed fordi kroppens evne til selvregulering er sat ud af spil det er denne evne vi genetablerer igennem mindfulness. Modulet er primært praksis orienteret, og deltageren forpligter sig til at træne mindfulness hjemme ud fra et kortlagt program, på en måde så der lægges op til et intensivt træningsforløb mellem modul 1 og modul 2. Der vil være løbende hjemmeopgaver i form at registreringsskemaer og dagbogsnotater. Metoder : Kropscanning, siddende meditationer, mindful yoga, gangmeditation, introspektion, alt sammen baseret på egen erfaring, udveksling og selvreflektion. Modul 2: Mindfulness i relationen. Tid: Fredag-søndag marts 2016 Sensommervej 135 Silkeborg Sammenhæng mellem ledelse og mindfulness. Autencitet og nærvær i det terapeutiske rum. Indføring i nyeste teorier og metoder. Stressfysiologi. Interpersonel mindfulness. Indirekte supervision og gruppearbejde. Intensiv oplevelsesorienteret praksis og hjemmeopgave. Forløbet vil give dig en større viden om din evne til at lytte indad i krop-sind, i mødet med svære klientsager eller i dagligdagens kommunikation med andre, eller i ledelsessituationer, hvor du føler dig belastet og har risiko for at brænde ud, bliver overfladisk eller måske selvbebrejdende. Vi vil undersøge hvad der sker i os, når vi står over for det svære, og hvor der ofte sker en adskillelse mellem hoved og krop, mellem væren og gøren, og mellem sansning og begreber. Du bliver på en ny måde opmærksom på dine vanemæssige reaktioner og strategier, f.eks. hvordan du møder dine sansninger i kroppen, dine tanker og følelser, om de vækker tendens til strategier som flugt/kæmp/frys/lukke af. Kan vi gennem øget opmærksomhed i kontakten med den anden blive klogere på vores måder at reagere såvel udadrettet som indadrettet, og måske finde nye måder at respondere balanceret og hensigtsmæssigt på det som vi møder? Denne øgede opmærksomhed skaber også bevidsthed om hvornår vi som mennesker går i gøre-modus hvor det måske vil være mere hjælpeligt for os selv og den anden at indtage være-modus. Eller hvornår vi har tendens til at ville fixe den anden frem for at lade personen hele gennem egne ressourcer til selvregulering. Vi vil komme ind på emner som stress og stressfysiologi, kognitiv adfærdspsykologi, stress i relationer og kommunikation, sygdomsopfattelse og menneskesyn. Hvordan er vi i stand til at lytte og blive lyttet til, og hvad gør en nærværende kontakt for vores egen stress og den andens?

5 Du vil få erfaring med Interpersonel mindfulness gennem kommunikationsøvelser. Med ganske simple Inquiryspørgsmål, kan øvelserne give læring om os selv og vores kommunikative kompetence. Vi vil belyse mindfulness i en terapeutisk ramme som en metode der skærper behandlerens opmærksomhed i kontakten, herunder præsentere kortere oplæg med inddragelse af tilknytningsteorier, udviklingspsykologi og relationskompetence. På dette modul vil vi i højere grad arbejde i gruppeprocesser og med indirekte supervision på egen cases fra virkeligheden. Vi vil anvende mindfulness principper og redskaber til at kunne lytte og være til stede for hinanden, og vi vil samtidig integrere ny viden med praktisk mindfulness. Mindfulness praksis er fænomenlogisk, det skal opleves for at forstås. Modulet lægger op til fortsat egen træning hjemme og der introduceres til en hjemmeopgave ud fra egen erfaring og anvendt litteratur, der afleveres og fremlægges på modul 3. Metoder: Meditation, yoga og nærværsøvelser, inqury-spørgemetode, interpersonel mindfulness, kommunikationsøvelser, indirekte supervision, gruppearbejde, udveksling og gensidig sparring, selvreflektion. Modul 3: Fordybelse i mindfulness. 4-dages retræte med indlagt stilhedsperiode. Tid: Torsdag-søndag sept på Strandgaarden retreat, Helgenæs. At være i relationen med hjerte og medfølelse. Compassion og Loving-kindness. At rumme lidelse og bevare sig selv uden at brænde ud. Oplevelsesorienterede øvelser i par og gruppe. Baggrunden for mindfulness og buddhistisk psykologi. Opdagelse af nye veje; forandringer, visdom og erkendelse. På dette modul inviterer vi til en fordybelsesproces på retræte langt væk fra hverdagens forpligtelser og larm. Vi træner og forfiner kontakten til empati, selve det at være empatisk, med afsæt i Loving Kindness øvelser og afdækning af blokeringer i forhold til at være mere tydelig og klar i kontakten.

6 Det er let at holde af dem vi godt kan lide, men er vi også i stand til at holde af dem og det vi ikke ligefrem er venner med, det være sig vores egne indre vaner og mønstre, vil verden åbne sig og du vil opleve større frihed. Det betyder at du kan vælge til og fra med en større bevidsthed uden det foregår automatisk. Et centralt tema er at rumme lidelse og bevare sig selv uden at brænde ud. I den ægte kontakt med os selv vil vi opleve vores egen lidelse, at kunne rumme og bære den vil skabe en ny platform for at møde andre lige der hvor du selv er, og hvor den anden er, uden fordømmelse eller skam eller mindreværd, eller ønsket om at det ville være bedre hvis det bare var anderledes. At være i kernen er udgangspunktet for at være i det empatiske møde, også der hvor det er forbundet med en smerte, som ikke kan fixes eller overses. At være med smerten kan hele den gennem Loving kindness. Dette åbner op for nye veje; forandringer, visdom og erkendelse. Gennem en dybere fortrolighed med hjertes veje vil du kunne skabe helt nye indre forbindelser der giver større udsyn og indre fred. Dit fundament for at arbejde med folk i lidelse vil langsomt ændre sig i takt med at du får forliget dig med dine egne indre forhindringer. Vi vil på dette sidste modul inkludere mere stilhed i længere perioder, hvor det at bare blive ved med at vende tilbage til det som dukker op har en transformerende virkning. Programmet veksler mellem træning af mindfulness inde på gulvet, i meditationer, yoga, parøvelser og udvekslinger, og en stor del af retræten foregår ude i den smukke natur. I luften, ved vandet, på jorden, kommer vi i kontakt med os selv og elementerne i et større perspektiv og opleve at være et levende væsen forbundet med universet og alt andet levende. Det er vores erfaring at en retræte i delvis stilhed skaber en meget varm og fortrolig gruppestemning, som i sig selv er helende for os alle. På den måde er mindfulness en måde at møde sig selv gennem mødet med andre, og en oplevelse der sætter spor i sjælen i lang tid frem. Modulet afsluttes med en samlet evaluering af såvel den enkeltes som gruppens proces. Der tilbydes ligeledes en individuel samtale med underviserne hvor man kan tage mere personlige udfordringer op. Metoder: Meditation, yoga, loving kindness, gangmeditation, mindfulness i naturen, stilhedsfordybelse, parøvelser, inquiry og udveksling, selvreflektion. Øvrige oplysninger Datoer og tidspunkter: Modul 1: Fredag-søndag d nov 2015 Birthe Moksha Mindfulness Århus Ryesgade Århus Modul 2: Fredag-søndag d marts 2016 Rikke Braren Lauritzen, Klinik for mindfulnessterapi, Sensommervej 135, 8600 Silkeborg. Undervisningen på begge forløb starter fredag kl. 9-16, lørdag kl og søndag kl Der kan anvises overnatningsmuligheder og transport, vi anbefaler fællestransport gennem mailliste. Medbring selv frokost, eller vi kan bestille på forhånd, vi sørger for kaffe og te og frugt. Der udleveres materialer i form af artikler og opgaver samt guidede mindfulness CDer. Modul 3: Torsdag-søndag sept 2016 på Strandgaarden retreat, Helgenæs. Starter torsdag kl. 16 (man kan ankomme kl. 15 til the/kaffe/boller) og slutter søndag kl. 16. Den 4-dages fordybelsesretræte vil have sit eget særlige program med praksis fra tidlig morgen til aften, inklusiv pauser til egen praksis og refleksion. Der vil være indlagt halvanden døgn i stilhed hvor fordybelsen i nærværet undersøges i trygge rammer.

7 Hjemmeopgaver Der vil være hjemmeopgaver mellem modulerne 1-2, dels i form af den daglige træning i de formelle mindfulness meditationer og mindful yoga, og dels i form af observation og registrering af oplevelser undervejs i forløbet, f.eks. at registrere behagelig/ubehagelig oplevelseskalender, kommunikationsskemaer og dagbogsnotater. Desuden lægges der op til at få mindfulness integreret mere og mere i hverdagen gennem daglige uformelle aktiviteter som bevidst nærvær når vi spiser, bevæger os, kommunikerer osv. Ligeledes vil der være en hjemmeopgave fra modul 2-3, som er mere orienteret omkring hvordan mindfulness opleves i kontakten i det daglige relationsarbejde for behandleren: Beskriv mindfulness i kontakten med dine klienter, medarbejdere, patienter, kursister, borgere osv. og evt. i en kommunikation, behandling eller terapi. Beskriv i en lille case hvordan du bevidst har brugt mindfulness i kontakten både ind mod dig selv og mod den anden og beskriv i detaljer dine egne refleksioner i denne proces. Hvor er dine egne berøringsflader i denne kontakt. Hvad var evt. dine udfordringer? Hvad lagde du mærke til? Der vil være litteratur der understøtter denne proces. Denne opgave afleveres efter modul 2 og fremlægges når vi mødes på modul 3. Diplom Der udstedes diplom efter fuldført 60 timers undervisningsforløb. Litteratur Det forventes af deltagerne læser en vis mængde bøger og artikler, som vi udleverer forud på liste samt udsender som artikelsamling. Der skal påregnes ca kr. til egen indkøb af bøger. Undervisere: Birthe Moksha og Rikke Braren Lauritzen, begge psykoterapeuter MPF og uddannede mindfulness/ MBSR og IMP-lærere fra Center for Mindfulness, UMASS, USA, medlem af Mindfulnessforeningen Danmark. Praktiske oplysninger og tilmelding Tilmelding foregår via mail, hvor du fortæller om din motivation og baggrund, hvorefter vi kontakter dig for et telefoninterview. Pris for hele uddannelsen kr moms. Arbejdsgiver betaler det fulde beløb ved tilmelding. Som privat kan betalingen efter aftale ske i tre rater henover året. Tilmelding er bindende for hele efteruddannelsesforløbet og tilbagebetaling sker kun ved lærernes aflysning af undervisningen.

8 Der skal påregnes ca kr. til bøger. Depositum 2000 kr. sikrer optagelse og indbetales til reg. nr.: 1924 konto nr.: Vær velkommen til at rette øvrige spørgsmål til os pr. mail eller telefonisk. Venlig hilsen Birthe Moksha Rikke Braren Lauritzen Mail: / / www. moksha.nu Følg os på

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015

Yogalæreruddannelse. opstart august 2015 1 Yogalæreruddannelse opstart august 2015 v. Kristine Mikkelsen Center for Terapi og Selvudvikling Skolestræde 7, Randers C Forløb over 1½ år med undervisning hver fredag fra 9.30-14.30 Yogalæreruddannelse

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM

Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Efteruddannelse i Mindfulness Baseret Inkluderende Metode - MBIM Overblik Dette forløb, over i alt 1 1/2 år, er en mulighed for intensiv undervisning og efteruddannelse for mennesker der ønsker at anvende

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere