Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk"

Transkript

1 Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007

2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING INFORMATION INDHOLDET/ENHEDEN/PRODUKTET/PAKKENIVEAU - DEFINITIONER KUNDE OPBYGNING OG DESIGN AF LABELS LOGISTISK ENHED MED FAST ANTAL ENHEDER AF SAMME PRODUKT LOGISTISK ENHED MED VARIABELT ANTAL ENHEDER AF SAMME PRODUKT HANDELSENHEDSMÆRKNING MED FAST ANTAL DETAILENHEDER DISPLAY/MIX-PALLE MED FAST ANTAL AF HVERT VARENUMMER KUNDESPECIFIK LOGISTISK ENHED MED VARIABELT INDHOLD LOGISTISK ENHED MED FAST ANTAL ENHEDER AF SAMME PRODUKT LOGISTISK ENHED MED VARIABELT ANTAL ENHEDER AF SAMME PRODUKT HANDELSENHEDSMÆRKNING MED FAST ANTAL DETAILENHEDER HANDELSENHEDSMÆRKNING MED VARIABELT ANTAL ENHEDER EAN-13 MÆRKNING PÅ HANDELS- OG DETAILENHEDSNIVEAU FYSISKE OG TEKNISKE FORHOLD STREGKODESYMBOLET GS STREGKODESYMBOLET EAN STØRRELSE PÅ LABEL PLACERING AF LABEL STREGKODEKVALITET UDENRIGSHANDEL OG INTERN ANVENDELSE MÆRKNING VED ANVENDELSE AF FLERE END 3 EMBALLAGENIVEAUER CHECKLISTER CHECKLISTE FOR LOGISTISK ENHED MED FAST ANTAL ENHEDER AF SAMME PRODUKT CHECKLISTE FOR LOGISTISK ENHED AF MÆNGDEVARIABLE PRODUKTER MED FAST ANTAL ENHEDER AF SAMME PRODUKT CHECKLISTE FOR HANDELSENHEDSMÆRKNING MED FAST ANTAL DETAILENHEDER AF FAST VÆGT PRODUKTER CHECKLISTE FOR HANDELSENHEDSMÆRKNING MED VARIABEL ANTAL MÆNGDEVARIABLE ENHEDER CHECKLISTE FOR DISPLAY/MIX-PALLE MED FAST ANTAL AF HVER VARENUMMER CHECKLISTE FOR KUNDESPECIFIK LOGISTISK ENHED MED VARIABELT INDHOLD CHECKLISTE FOR STREGKODEKVALITETSSIKRING BILAG 1 LISTE OVER APPLICATION IDENTIFIERS BILAG 2 DOKUMENTREVISION All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 2 of 55

3 Introduktion Denne version af mærkningskonceptet er opdateret med de nye betegnelser, som blev indført i forbindelse med navneskiftet til GS1. Desuden vil indholdsmæssige ændringer i forhold til sidste version kunne findes i Bilag 2. Nedenfor findes en oversigt over gamle og nye betegnelser: Gamle EAN betegnelser EAN.UCC Standarden EAN-14 varenummer EAN-13 varenummer EAN-8 varenummer UPC-A varenummer EAN-Danmark EAN International UCC/EAN-128 EAN-13 stregkode EAN-8 stregkode EAN præfiks Nye GS1 betegnelser GS1 Standarden GTIN-14 (GTIN = Global trade Item Number) GTIN-13 GTIN-8 GTIN-12 GS1 Denmark GS1 Global Office GS1-128 EAN-13 stregkode EAN-8 stregkode GS1 præfiks I August 2005 skiftede EAN-Danmark navn til GS1 Denmark. Ligeledes skiftede EAN International navn til GS1 Global Office. 1 Om mærkningskonceptet og dets implementering Dette mærkningskoncept, der har til formål at give en samlet beskrivelse af anvendelsen af GS1-128 og GTIN-13 mærkningen i dansk dagligvarehandel, erstatter alle tidligere mærkningskoncepter fra GS1 Denmark. Mærkningskonceptet kan naturligvis kun angive hovedreglerne ved indenrigs samhandel der bør altid tages hensyn til, at andre forhold kan være gældende ved eksport, import og interne systemer. Det overordnede formål med GS1s mærkningskoncept er at skabe grundlag for optimering af vare- og informationsflowet igennem hele varekæden gennem en ensartet mærkning af handelsenheder (kolli) og logistiske enheder (paller). For at imødekomme dette anbefales det: at antallet af labels på logistiske enheder er to - én på kortsiden og én på tilstødende højre langside at antallet af labels på handelsenheder er én placeret enten på gavl eller langside. Det skal præciseres, at indholdet i mærkningskonceptet kun gælder ved salg på hjemmemarkedet. Ved eksport henvises til GS1 General Specifications. Se også afsnit 6.0 Udenrigshandel og intern anvendelse. Kontakt GS1 Denmark for yderligere information. For en nærmere detailbeskrivelse af GS1s værktøjer henvises til GS1 Håndbogen. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 3 of 55

4 Mærkningskonceptet er blevet til på opfordring af GS1 Denmarks Kontaktudvalg. Udarbejdelsen er gennemført af GS1 Denmarks ADC-gruppe (Automatic Data Capture). Mærkningskonceptet er udgivet i oktober 1999, redigeret i december 2000, maj 2003, marts 2005, juni 2005 og august Forhold omkring GS1 mærkning: Ved mærkning af vægtvariable produkter, bør man altid anvende GS1-128 stregkoden til at angive GTIN på karton og palleniveau, idet bestillingsnummeret vil være unikt startende med 57, hvis ejeren af virksomhedspræfikset er bosiddende i Danmark. Mærkning med 20-serien (21-28) er således forbeholdt detailenheden. Da det bliver stadigt mere aktuelt at skulle spore sine produkter i hele forsyningskæden, kræver mange, at både kolli- og palleniveau bliver mærket med GS1-128, således at GTIN, holdbarhedsdato, batchnummer og SSCCkoden kan udtrykkes direkte i stregkoden. Det er ikke alle, der endnu kræver det, men skal man se frem i tiden, går tendensen klart i denne retning. Kontakt GS1 Denmark for yderligere information omkring sporing eller se på GS1 Denmarks hjemmeside på Hvorvidt man kan læsse varer med forskellig holdbarhedsdato/forskelligt batchnummer på samme palle, er ikke noget GS1 har indflydelse på. Hovedreglen er, at dette bør undgås, men hvorvidt man undtagelsesvis kan fravige reglen er et spørgsmål, der må tages specifikt op i samarbejdsaftalen imellem leverandør og kunde. Yderligere information fås hos: GS1 Denmark Hammershusgade København Ø Tlf: Fax: Web-side: All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 4 of 55

5 2 Information GS1 Standarden giver mulighed for at identificere produkter, lokationer og services ved hjælp af f.eks et GTIN-13. Derudover kan GS1 Standarden også anvendes til at mærke produkter med supplerende informationer af varierende art som f.eks. produktionsdato, batchnummer, mindst holdbar til og transaktioner som f.eks. identifikation af individuelle logistiske enheder, indkøbsordrenummer og afsendelse til en bestemt lokation. GS1-128 Application Identifier (AI) Standarden skal anvendes til angivelse af yderligere information. GS1-128 Application Identifier (AI) Standard GS1-128 Application Identifier Standarden er et værktøj, der bidrager til at forbedre den totale logistik for et produkt. Det vil sige at gøre håndtering og styring af det fysiske materialeflow fra producent til leverandør og frem til eksempelvis kundens centrallager mere effektiv. GS1-128 Application Identifier Standarden kan anvendes såvel internt som eksternt. Den er meget velegnet, når der er tale om åbne systemer, da den ikke kan forveksles med andre typer af stregkoder. GS1-128 Application Identifier Standarden supplerer basis identifikationsstandarden (GTIN-13 eller GTIN-8). Application Identifier Standarden omfatter to principielle elementer, som er nøglen til ethvert stregkodesystem: Stregkodesymbol og dataindhold. Stregkodesymboler AI Data AI Data GS1-128 er et subset af Code 128. Code 128 er et stregkodesymbol, der kan indkode de 128 ASCII karakterer på et minimum af plads. GS1-128 stregkoder indeholder altid en non-data karakter, FNC 1, der efterfølger stregkodens startkarakter. Denne dobbelte startkarakter anvendes for at kunne skelne mellem GS1-128 stregkoden og den mere generelle Code 128 stregkode. Dataindhold Ethvert dataelement, som f.eks. varenummer, serienummer og nettovægt, identificeres af en unik Application Identifier (AI). En Application Identifier identificerer såvel datatype som dataformat. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 5 of 55

6 GS1-128 symbolet med de forskellige elementer giver brugerne mulighed for: at installere processing software, som vil skelne mellem AI kvalifikatorer og de data, der følger efter dem at samle flere dataelementer i én stregkode, for at spare plads En stærk åben standard Kombinationen af standard dataindhold og en unik stregkodesymbolik sikrer kompatibilitet af kodning mellem forskellige virksomheder. En virksomhed, der leverer produkter til mange forskellige industrier, kan producere en enkelt stregkodelabel, der indeholder alle informationer, der relaterer til en forsendelse, i stedet for en dyrere industri- eller kundespecifik label. Hvad enten der sker en automatiseret eller manuel scanning, scannes alle stregkodefelter, og den installerede processing software udvælger alle relevante AI og datafelter, mens alle andre ignoreres. Ideen er, at GS1-128 Application Identifier Standarden er en åben standard, som kan bruges og forstås af alle virksomheder i varekæden, uanset hvilken virksomhed globalt der oprindelig påsatte stregkoderne. En standard, der tillader udvikling Standarder udvikler sig og karakteriseres ofte af forskellige versioner, opgraderinger eller forandringer, som ofte medfører ekstraomkostninger for brugeren. AI Standardens opbygning tillader, at nye AI er defineres for at imødekomme nye behov, uden det kræver modifikation af eksisterende applikationer, med mindre virksomheden vil bruge den nye AI. Ellers kan nye AI er og deres datafelter ignoreres af det eksisterende software. NB.: Ibrugtagning af nye AI er kræver en aftale mellem handelspartere. Et stort antal AI er, der dækker størstedelen af de p.t kendte industrielle krav, er allerede defineret. Virksomheder og industrier, der har brug for andre end de allerede definerede AI ere, kan forelægge deres ønsker for GS1 Denmark. Bilag 1 viser en oversigt over, hvilke informationstyper (AI er) GS1-128 Standarden p.t. indeholder. Hvornår påføres informationen? Produktinformation såsom GTIN, mindst holdbar til og batchnummer ønskes påført i forbindelse med produktion. I den efterfølgende plukning/ekspedition af produkterne, påføres informationer der ikke er kendte i produktionsprocessen, såsom SSCC-kode og kundenummer. Ud over mærkningsinformation, som identificerer den enkelte detailenhed, handelsenhed, logistisk enhed o.l., bør al øvrig information, som relaterer sig til disse enheder, og som er faste, ikke indgå i mærkningen, men i stedet kommunikeres på anden vis f.eks. via EDI All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 6 of 55

7 ved hjælp af et forsendelsesadvis, og registreres i de respektive handelsparters stamdatabaser. Unik identifikation af handelsenheder og logistiske enheder er en forudsætning for succesfuld anvendelse af GS1 Systemet. Informationer som indgår i labelmærkning er efterfølgende opdelt i de to hovedgrupper: Indholdet/enheden/produktet/pakkeniveau (2.1) Kunden (2.2) 2.1 Indholdet/enheden/produktet/pakkeniveau - definitioner En fælles forståelse af begreber og definitioner er en forudsætning for en fælles forståelse af mærkningskonceptet som helhed. Nedenstående begreber og definitioner er gældende for mærkningskonceptet og GS1s standarder i øvrigt. Bemærk, at et produkt som udgangspunkt ikke er endeligt defineret som en logistisk enhed eller en handelsenhed, men at produktets status kan ændres gennem varekæden. Definitioner Der er principielt to typer af enheder 1. Handelsenheder 2. Logistiske enheder Ad. 1.: Handelsenheder som salgskolli defineres som et entydigt produkt, som kan bestilles, leveres og faktureres en enhed, der indeholder et antal detailenheder af samme/forskellige produkter Handelsenheder mærkes med GTIN-13 i en EAN-13 stregkode GTIN-14 i en ITF-14 stregkode eller GTIN-13/GTIN-14 kan udtrykkes i en GS1-128 stregkode (AI 01 for produktident for salgskolliet samt anden relevant information eksempelvis batchnummer AI 10) NB! Hvis salgskolliet også optræder som detailenhed (cash/carry), skal salgskolliet mærkes med GTIN-13. Optræder handelsenheden som en logistisk enhed, skal enheden mærkes som en sådan. (Se efterfølgende definition af logistisk enhed). Handelsenheder som grossistkolli defineres som en fysisk enhed, der indeholder et antal salgskolli Et grossistkolli optræder normalt ikke som en logistisk enhed, hvorfor det mærkes som en handelsenhed. Dog kan man i specifikke brancher (f.eks. tobak og konfekture) opleve undtagelser fra denne regel, og i disse situationer hvor grossistkolliet fungerer som All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 7 of 55

8 selvstændigt forsendelses-/handelsenhed, vil man kunne mærke med AI erne (02) og (37) samt evt. (00) (se nærmere s. 39). Men ellers er hovedreglen, at Grossistkolli mærkes med GS1-128, hvor AI 01 angiver grossistkolliets GTIN eller et GTIN-13 i en EAN-13 stregkode, hvor GTIN-13 er grossistkolliets GTIN En handelsenhed identificeres ved et unikt GTIN-13 eller GTIN-14 nummer, som udtrykkes i enten en EAN-13, ITF-14 eller en GS1-128 stregkode. Detailenhed defineres som en enhed, der gennem en udgangskasse sælges til forbrugeren en enhed, der kan bestå af en enkelt forbrugerenhed eller to eller flere detailenheder, af samme eller forskellige produkter, som er pakket sammen til én detailenhed Detailenheder mærkes med et GTIN-8 i en EAN-8 stregkode eller et GTIN-13 i en EAN-13 stregkode (alternativt UPC), så de kan scannes ved butikkernes udgangskasser En detailenhed identificeres ved et unikt GTIN-8 eller GTIN-13 nummer og udtrykkes i en EAN-8 eller en EAN-13 stregkode. HUNDE- FODER Ad.2.: En logistisk enhed (forsendelsesenhed) er defineret som en enhed, som fysisk forsendes og identificeres gennem varekæden en enhed, der indeholder kombinationer af flere ens eller forskellige handelsenheder En logistisk enhed kan f.eks. være en karton, ¼-, ½- og en 1/1 palle. En logistisk enhed identificeres ved et unikt forsendelsesnummer Serial Shipping Container Code (SSCC). SSCC er et fortløbende forsendelsesnummer, som udtrykkes i en GS1-128 stregkode. Oftest suppleres SSCC med et GTIN-13 eller GTIN-14 nummer til identifikation af det produkt, der er indeholdt i den logistiske enhed, samt andre informationer såsom batchnummer og mindst holdbar til (MHT). Den logistiske enhed identificeres entydigt ved hjælp af et unikt forsendelsesnummer SSCC (Serial Shipping Container Code). X X x x x X X x xx All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 8 of 55

9 Pakkeniveau GTIN-14 er et GTIN-13 (eller GTIN-12 nummer) med et foranstillet ciffer, der angiver en logistisk variant, som kan anvendes til mærkning af logistiske enheder og handelsenheder. Der skal gøres opmærksom på, at kontrolcifferet ændres. Ved hvert pakkeniveau (kolli, ¼ paller o.s.v.) anvendes detailenhedens GTIN-13 nummer, og der foranstilles en logistisk variant, som indikerer pakkeniveauet. Cifrene 1 til 8 kan anvendes som logistisk variant. GTIN-14 er det samme som DUN 14 - altså et gennemgående GTIN-13 nummer med foranstillet logistisk variant (hvor kontrolcifferet ændres) på alle pakkeniveauer. GS1 Virksomhedspræfiks Logistisk variant GS1- Præfiks Virksomhedsreferencenummer Varens referencenummer Kontrolciffer L1 P1 P2 R3 R4 R5 R6 R7 V8 V9 V10 V11 V12 K Det første ciffer (L1) angiver en logistisk variant. GS1 Præfikset (P1-P2) er de næste to cifre, efterfulgt af et 5-cifret virksomhedsreferencenummer (R3-R7). Virksomheden har mulighed for at angive varenumre på de 5 pladser til rådighed (V8-V12). Sidste ciffer (K) er et kontrolciffer. Ovenstående tabel viser en detailenhed med GTIN-13 nummer forsynet med den logistiske variant 1. GTIN-14 nummeret bliver således Det kunne f.eks. være en handelsenhed indeholdende 6 detailenheder. Findes et andet pakkeniveau skal cifret 2, 3, o.s.v. anvendes som logistisk variant. Eksempel: Detailenhed : GTIN-13 nummer Handelsenhed med 6 stk. detailenheder : GTIN-14 nummer Handelsenhed med 12 stk. detailenheder: GTIN-14 nummer Man skal være opmærksom på, at cifrene 0 og 9 ikke må anvendes som logistisk variant. Anvendes et foranstillet 0 vil det give sammenfald med GTIN-13 nummeret for detailenheden. Cifferet 9 er reserveret til mængdevariable produkter. Leverandørerne definerer pakkeniveauerne, som produkterne kan bestilles på. Kunden afgiver ordre på de GTIN-varenumre, der relaterer sig til de pågældende pakkeniveauer. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 9 of 55

10 GTIN-B Man bestiller en handelsenhed GTIN-B og får en handelsenhed indeholdende 6 stk. detailenheder GTIN-A. HUNDE- FODER X X x x x X X xxx GTIN-C Man bestiller en ¼ palle GTIN-C og får en ¼ palle indeholdende 24 GTIN-B, som svarer til 144 stk. detailenheder GTIN-A. GTIN-A XXX xxx XXX xxx GTIN-D Man bestiller en 1/1 palle GTIN-D og får en 1/1 palle indeholdende 96 stk. handelsenheder GTIN-B, som svarer til 576 detailenheder GTIN-A. Hvis kunden ønsker at få leveret en ¼ palle af det pågældende produkt, skal kunden bestille 1 stk. af varenummer GTIN-C. Ønskes kun en handelsenhed skal tilsvarende bestilles GTIN-B. Det er nødvendigt, at butik, grossist/kæde og leverandør har en oversigt over de enkelte varianter af et givet produkt og kender relationen mellem dem. GTIN-A X X x x x X X x xx XXX xxx XXX xxx HUNDE- FODER GTIN-B= handelsenhed = 6 * G TIN -A GTIN-C = 1/4 palle = 24 á GTIN -B =144 á GTIN -A GTIN-D = 1/1 p alle = 96 á G TIN -B = 576 á GTIN -A Den korrekte opdatering af kædernes og butikkernes varekartoteker sikres ved, at leverandørerne stiller disse oplysninger til rådighed. Man bør bestræbe sig på at sikre, at der er fuld overensstemmelse mellem det vareniveau, der bestilles på, og det vareniveau, der leveres og faktureres på. Dette indebærer, at den påførte mærkning skal svare til det vareniveau, hvorpå bestillingen er foretaget. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 10 of 55

11 De mest anvendte Application Identifiers (AI ere) Til beskrivelse af indholdet/enheden/produktet kan der typisk anvendes følgende informationer med deres respektive Application Identifiers: Application Identifiers Bruges på logistiske enheder 00 Serial Shipping SSCC n2+n18 X Container Code 01 GTIN GTIN n2+n14 X X 02 GTIN GTIN n2+n14 X 11 Produktionsdato Produktions- n2+n6 X X dato 13 Pakkedato Pakkedato n2+n6 X X 15 Mindst holdbar til MHT n2+n6 X X 10 Batchnummer Batch-nr. n2+an..20 X X 30 Variabel indhold (i stk.) Variabel n2+n..8 X X indhold (i stk.) 37 Antal Antal n2+n..8 X 310(n) Nettovægt, kg; (n) angiver antal decimaler Nettovægt n4+n6 X X Øvrig variabel information, der relaterer sig til produktet, kan efter behov angives ved anvendelse af de derved tilknyttede Application Identifiers, jf. Bilag 1. Ad. Serial Shipping Container Code En fuldstændig entydig identifikation af den logistiske enhed kan skabes ved hjælp af Serial Shipping Container Code (SSCC), Application Identifier 00. SSCC-koden er gennem sin opbygning et globalt entydigt nummer, der bruges til identifikation af den enkelte logistiske enhed. Information om de konkrete SSCC-koder på de logistiske enheder, der leveres i henhold til en købsordre, kan kommunikeres via EDI ved hjælp af forsendelsesadvis. Har man flere separate pakkelinier eller pakkesteder, skal hver linie eller sted f.eks. have tildelt et entydigt nummerinterval, sådan at SSCC-koderne unikt tildeles de logistiske enheder. SSCC koderne kan genanvendes til andre enheder efter minimum 12 måneder. Serial Shipping Container Code (SSCC) er opbygget på følgende vis: Informationsindhold Ledetekst Format Bruges på handelsenheder Virksomhedsstyret præfiks GS1 Virksomhedspræfiks Fortløbende nummer Kontrolciffer Vp1 V 1 V 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 K All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 11 of 55

12 Anvendes SSCC-koden alene, hvilket vil sige at den logistiske enhed ikke er mærket med informationer om indhold etc., forudsættes det, at der samtidig anvendes EDI til overførsel af alle informationer relateret til den enkelte logistiske enhed, og at informationerne er tilgængelige for alle relevante parter i varekæden. Det virksomhedsstyrede præfiks P1 kan antage værdier fra 0 til 9. Eksempel: (00) Ad. GTIN Application Identifier 01 Definition GTIN Dataformat n14 Application Identifier 01 anvendes ved identifikation af en enhed med et GTIN: GTIN-13, GTIN-14 eller GTIN-12. Ved identifikation med GTIN-13 og GTIN-12 foranstilles henholdsvis ét eller to 0 er, så alle 14 felter i dataformatet er fyldt ud. AI 01 anvendes primært i følgende situationer på handelsenheder på logistiske enheder, der indeholder et fast defineret antal handelsenheder. Anvendes AI 01 svarer GTIN et til det varenummer, hvorpå der bestilles, det vil sige, at forsendelsesenheden ikke er mærket med informationer om indholdet etc. Et 9-tal foranstillet GTIN et angiver, at produktet er mængdevariabelt. Ved oprettelse og ændringer af mængdevariable GTIN-varenumre skal der foranstilles et 9-tal Det er aftalt at eksisterende mængdevariable GTIN-varenumre uden 9-tallet fortsat kan anvendes indtil de nedlægges/ændres Eksempel: (01) Ad. GTIN på indholdet i en logistisk enhed Application Identifier 02 Definition GTIN på indholdet i en logistisk enhed Dataformat n14 Application Identifier 02 anvendes til at angive GTIN et på indholdet i en logistisk enhed. AI 02 anvendes i de situationer, hvor den logistiske enhed ikke er tildelt et eget GTIN nummer ved hjælp af AI 01 (se ovenfor), hvilket vil sige på logistiske enheder, der ikke indeholder et fast defineret antal handelsenheder. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 12 of 55

13 AI 02 må kun anvendes i forbindelse med mærkning af logistiske enheder Anvendes AI 02 skal antallet af indeholdte handelsenheder i den logistiske enhed angives AI 37 anvendes til angivelse af antal indeholdte handelsenheder Anvendes AI 02 skal det refererede GTIN svare til det GTIN, hvorpå der bestilles, leveres og faktureres. NB! Det typiske bestillingsniveau i dansk dagligvarehandel er på handelsenhedsniveau. Eksempel: GTIN + antal: (02) (37)48 Ad. Batchnummer Application Identifier 10 Definition Batchnummer Dataformat an..20 Application Identifier 10 anvendes til at angive en enheds batchnummer. Et batchnummer kan indeholde forskellige informationer, f.eks. produktionslinienummer, produktionstidspunkt og blandingsnummer. Fælles for disse informationer er, at et givet produkt kan spores ved dette batchnummer. Eksempel: (10)12345XF Ad. Produktionsdato Application Identifier 11 Definition Produktionsdato Dataformat n6 (ÅÅMMDD; eksempel; = 9. oktober 2008) Application Identifier 11 angiver et produkts produktionsdato. Eksempel: (11) Ad. Pakkedato Application Identifier 13 Definition Pakkedato Dataformat n6 (ÅÅMMDD; eksempel; = 9. oktober 2008) Application Identifiers 13 angiver den dato, produktet er pakket i produktionen. Eksempel: (13) All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 13 of 55

14 Ad. Mindst holdbar til Application Identifier 15 Definition Mindst holdbar til (MHT) Dataformat n6 (ÅÅMMDD; eksempel; = 9. oktober 2009) Application Identifier 15 angiver den dato, som produktet er mindst holdbar til, og som produktet er mærket med. Hvis en logistisk enhed indeholder produkter med forskellige mindst holdbar til datoer, skal angivelse af datoen i mindst holdbar til på labelen være den første udløbsdato. Eksempel: (15) Det anbefales, at datoformatet i læsbar tekst på GS1-128 lablen skal have følgende format DDMMYYYY. Ad. Variabel indhold (i stk.) Application Identifier 30 Definition Variabel indhold (i stk.) (ved mængdevariable varer) Dataformat n..8 Application Identifier 30 angiver antal styk i en enhed, når stykantallet varierer. NB! AI 30 er ikke et alternativ til AI 02 + AI 37. AI 30 skal altid anvendes sammen med AI 01 for GTIN. Varen skal identificeres ved et GTIN-14 begyndende med cifferet 9. Eksempel : GTIN + variabel indhold i stk.: (01) (30)28 I eksemplet indeholder den mængdevariable handelsenhed , 28 stk. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 14 of 55

15 Ad. Antal Application Identifier 37 Definition Antal Dataformat n..8 Application Identifier 37 angiver antal i en logistisk enhed. Ved anvendelse af AI 37 skal AI 02 for GTIN indeholdt i den logistiske enhed angives. Kombinationen af Application Identifiers 02 og 37 må kun anvendes på den logistiske enhed - typisk på palleniveau. Eksempel : (02) (37)13 I eksemplet indeholder den logistiske enhed 13 stk. af handelsenheden med GTIN Ad. Nettovægt Application Identifier Definition Dataformat 310(n) Nettovægt i kilogram n6 Den variable nettovægt relaterer sig til mængdevariable enheder. Sidste ciffer i Application Identifier 310n angiver antal decimaler. Ved logistiske enheder svarer nettovægt til summen af nettovægt for de indeholdte handelsenheder Ved handelsenheder angiver nettovægten handelsenhedens nettovægt Eksempel : (3100) = 35 kg (3101) = 3,5 kg (3102) = 0,35 kg (3103) = 0,035 kg 2.2 Kunde Der skal kun anvendes en kunderelateret mærkning i de tilfælde, hvor et produkt- eller forsendelsesenhed er specielt pakket til en bestemt kunde. En kunderelateret mærkning kan komme på tale i de situationer, hvor man af transportøkonomiske hensyn vælger at sampakke forskellige produkter på en logistisk enhed som f.eks. en palle. I disse tilfælde vil den logistiske enhed være direkte relateret til en bestemt kunde, hvorfor det af identifikationsmæssige hensyn er nødvendigt at foretage en kunderelateret mærkning. Såfremt der er tale om en kunderelateret enhed, kan følgende informationer anvendes på labelen: Serial Shipping Container Code (AI 00): er obligatorisk Kundens indkøbsordrenummer (AI 400) Sendes til (leveres til) lokation (GLN) (AI 410) All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 15 of 55

16 Ved levering af standard handels- og logistiske enheder må der ikke anvendes/kan ikke kræves, at leverandøren foretager en kunde- eller ordrerelateret mærkning f.eks. i form af kundens indkøbsordrenummer. Information herom skal kommunikeres på anden vis f.eks. via EDI, hvor f.eks. indkøbsordrenummeret kombineres med de leverede enheders SSCCkoder. De kunderelaterede informationer, kan endvidere anvendes af transportørerne, og her vil SSCC AI 00 og leveringsstedet i form af AI 410 have størst interesse. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 16 of 55

17 3 Opbygning og design af labels I dette afsnit gives eksempler på, hvorledes de fysiske mærkninger i form af logistiske- og handelsenhedslabels skal udformes. Strukturen for opbygningen af labels er: Øverste sektion indeholder information i frit format. Midterste sektion indeholder læsbar version af al information bragt i stregkoderne der må gerne tilføjes yderligere data, end de, der er bragt i det nederste felt i stregkodet form. Nederste sektion indeholder GS1-128 stregkoder med de indkodede data vist under stregkoderne. Anvendes SSCC-koden, bør højden være 32 mm og SSCC-koden skal placeres i nederste stregkode. Frit format Læsbar information GS1-128 stregkoder All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 17 of 55

18 Mærkningseksemplerne er opdelt i henholdsvis fast vægt og mængdevariable produkter: Der findes eksempler for følgende situationer: Fast vægt produkter: 1. Logistisk enhed med fast antal enheder af samme produkt 2. Logistisk enhed med variabelt antal enheder af samme produkt 3. Handelsenhedsmærkning med fast antal detailenheder 4. Display/mix-palle med fast antal af hver varenummer 5. Kundespecifik logistisk enhed med variabelt indhold Mængdevariable produkter: 6. Logistisk enhed med fast antal enheder af samme produkt 7. Logistisk enhed med variabelt antal enheder af samme produkt 8. Handelsenhedsmærkning med fast antal detailenheder 9. Handelsenhedsmærkning med variabelt antal enheder All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 18 of 55

19 Fast vægt produkter 3.1 Logistisk enhed med fast antal enheder af samme produkt Dagligvaregrossisterne i Danmark foretager kun i få tilfælde bestilling og øvrig produktstyring på palleniveau. Derfor vil logistiske enheder (standardpaller) med et fast antal enheder af samme fast vægt produkter oftest mærkes med Application Identifier 02, repræsenterende handelsenhedens GTIN Application Identifier 37 for antal handelsenheder på den logistiske enhed. Det skal noteres, at denne mærkningsmåde ikke er i fuld overensstemmelse med GS1 Global Offices rekommandationer. Se i øvrigt afsnit 6.0. Anvendes AI 02 og AI 37 opfattes en standardpalle principielt som en logistisk enhed, og ikke som en bestillingsenhed. Det er op til samarbejdet mellem leverandør og grossist at sikre, at der bliver bestilt det antal handelsenheder pr. ordre, som svarer til et fast antal af leverandørens standardpaller, hvis man ønsker at modtage hele paller. Det er fuldt legalt at bruge Application Identifier 01 som mærkningsniveau, såfremt dette handelsenhedsniveau bruges som bestillingsenhed. Den generelle regel er, at det niveau, der bestilles på, også er det niveau, der mærkes på. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 19 of 55

20 Figur 1: Kunden har bestilt 48 handelsenheder på GTIN-nr , som er handelsenhedernes GTIN-nr. AI 37 angiver antallet af handelsenheder i den logistiske enhed. Denne logistiske enhed indeholder 48 handelsenheder som standard. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 20 of 55

21 Figur 2: Labelen viser brugen af AI 01, hvor GTIN angiver GTIN på standardpallen, der er det GTIN, hvorpå der bestilles og leveres. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 21 of 55

22 3.2 Logistisk enhed med variabelt antal enheder af samme produkt Figur 3: Kunden bestiller på GTIN , der angiver kolli identifikationen. Kunden har bestilt og får leveret 27 kolli, der ikke nødvendigvis svarer til en hel palle. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 22 of 55

23 3.3 Handelsenhedsmærkning med fast antal detailenheder Figur 4: Eksemplet viser én handelsenhed, der er mærket med GTIN Handelsenheden indeholder et fast antal detailenheder - 6 detailenheder á 500 gram. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 23 of 55

24 3.4 Display/mix-palle med fast antal af hvert varenummer Figur 5: Kunden har bestilt én display/mixpalle med GTIN Display/mixpallen indeholder et fast antal af hver GTIN indeholdt. Display/mixpallen er i dette eksempel en logistisk enhed. En display/mixpalle kan også være en handelsenhed. Display/mixpallens label vil ikke indeholde SSCC-koden i en sådan situation. All contents copyright GS1 Denmark 2007 page 24 of 55

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Version 3.0 1 Label- og stregkodemanual...1 Erhvervspakker...1 1 Indledning...3 2 Stregkoder og labels...3 2.1 Trykspecifikation...3 2.2 Forsendelsesstregkode...4

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces.

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 1 Indhold Om dette dokument... 3 Oprettelse af skabelon til basisenhed... 3 Oprettelse af en hel generel skabelon til forbrugerenheden...

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet etrace hvorfor Elektronisk sporbarhedssystemer baseret på programmer og automatiske data samling er den mest effektive løsning

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007

Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007 Baseret på GS1 General Specifications Section 2.1. Version 7.1 Januar 2007 Copyright GS1 Denmark 2010 Regler for tildeling af, v 1.1 juli 2010 Fralæggelse af ansvar Denne vejledning er udarbejdet for at

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Du finder webshoppen ved at gå ind på www.arvidnilsson.com og vælge dit lokale sprog. I topmenuens højre side finder du knappen WEBSHOP, som du klikker på -

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

TRANSPORT OG LOGISTIK

TRANSPORT OG LOGISTIK Denmark TRANSPORT OG LOGISTIK THORKIL ANDERSEN: MULIGHEDERNE MED GS1 SYSTEMET ER FANTASTISKE! side 3 HVAD ER LE N? side 11 BREVKASSEN: UNDGÅ FEJL PÅ GS1 128-PALLELABELEN side 13 Nr. 3. November 2010 PÅ

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

e-faktura til SuperGros

e-faktura til SuperGros e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. APRIL 2013 TEMA Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet Sporbarhed af fødevarer - hver dag side 4 Case: Sporbarhed og forbrugertillid med GS1 Standarder i forsyningskæden

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync v 0.5 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Brugervejledning til GS1Trade Sync:... 4 Logon:... 4 Forsiden:... 5 Opret en Basisenhed:... 6 Første

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Lager AGIDON Kursushæfte Effekviser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indholdsfortegnelse Introduktion 0-1 Velkommen...0-1 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics...0-2 Dokumentationskonventioner...0-3

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere