Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:"

Transkript

1 Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

2 2

3 Fra kerneydelse til kerneopgave De vigtigste pointer fra Kick-off arrangement, herunder Anders Seneca s oplæg om Kerneopgaven AUH og MSO s kerneopgave er: 3

4 Udforskning i felten! Lidt om Interessent-interviews Formålet med et interessent-interview er at se dit arbejde ud fra dine interessenters synsvinkel. Det giver svar på spørgsmålene: Hvad ønsker mine interessenter fra mig? Hvad har de brug for at jeg gør? Udkomme Øget klarhed om, hvordan mit arbejde har betydning, set fra mine interessenters synsvinkel En forståelse af, hvordan mine interessenter vurderer værdien af det jeg skaber for dem Ideer til hurtige forbedringer, der har værdi/betyder noget Synliggørelse af barrierer og forhindringer det er nødvendigt at fjerne En bedre og dybere personlig relation med mine nøgle-interesssenter Hvad et interessent-interview IKKE er Meningsmålinger (f.eks.: Hvad synes du om dette er hint, som jeg er i gang med at planlægge? ) En mulighed for at sælge specielle aktiviteter ( Synes du ikke også, at dette ville være en vigtig ting at gøre? ) En situation, hvor man stiller lukkede spørgsmål (dem man kan svare JA eller NEJ til) Hvilket øre lytter du med? 4

5 Interview med BORGER/PATIENT Formålet med interviewet er at undersøge, hvordan mødet med primær/sekundær sektor ser ud fra borgerens/patientens og frontmedarbejderens synsvinkel. Forberedelse! minutter (i ikke-forstyrrende omgivelser) 5 min egen refleksion, derefter dele refleksioner i gruppen Gør dig bevidst, hvilke fordomme og forudfattede meninger du evt. kunne have om den person I skal interviewe og personens situation. Fokuser på formålet med interviewet Forestil dig det bedst mulige resultat af denne samtale (både for jer og den I interviewer) Visualiser den fremtid, som I ønsker at skabe (for borgeren/patienten i mødet med primær/sekundær sektor), og tænk på, hvordan denne samtale kunne blive et lille første skridt i den retning Egne refleksioner 5

6 Gruppens forberedende refleksioner før interview Mindset under interviewet Indstil jer på: At forholde jer åbent og nysgerrigt til den andens perspektiv At lytte med empati. Dvs. at I forsøger at leve jer ind i den andens oplevelse og virkelighed At I ikke skal forsvare jer. Tage stilling eller vurdere, hvad der er rigtigt eller forkert. Blot bruge jeres undring til at undersøge med. 6

7 Interview med BORGER/PATIENT Interview-guide 1. Hvad er det vigtigste (mål) for dig som patient, når du er indlagt på hospitalet/ modtager hjælp fra kommunen i dit hjem/bosted? 2. Hvad kan vi (som ledere i hhv. kommune/hospital) gøre for at hjælpe dig til at nå dit mål? 3. Hvordan vurderer du, om vi har hjulpet dig bedst muligt i dit forløb? 4. Hvis vi kunne ændre to ting inden for vores ansvarsområde, inden for de næste 6 måneder, hvad ville så skabe den største værdi for dig som borger/patient? 5. Hvad tror du der kan gøre det svært for sådan nogle ledere som os at tage hensyn til dine krav og forventninger? 6. Hvad kunne du til at råde sådan nogle ledere som os til for at du blev bedst muligt hjulpet (mod dit mål)? 7. Hvad får du lyst til at råde sådan nogle ledere som os til? Undervejs i interviewet kan I stille uddybende spørgsmål. Noter det ned, I lægger mærke til, så ordret som muligt. 7

8 Efter interviewet! Brug 10 minutter på at tænke over de særlige indsigter I har fået, og skriv dem ned i logbogen (brainstorm) Eftertanker borger/patient-interview 8

9 Interview med MEDARBEJDER Formålet med interviewet er at undersøge, hvordan mødet med primær/sekundær sektor ser ud fra borgerens/patientens og frontmedarbejderens synsvinkel. Forberedelse! minutter (i ikke-forstyrrende omgivelser) 5 min egen refleksion, derefter dele refleksioner i gruppen Gør dig bevidst, hvilke fordomme og forudfattede meninger du evt. kunne have om den person I skal interviewe og personens situation. Fokuser på formålet med interviewet Forestil dig det bedst mulige resultat af denne samtale (både for jer og den I interviewer) Visualiser den fremtid, som I ønsker at skabe (for borgeren/patienten i mødet med primær/sekundær sektor), og tænk på, hvordan denne samtale kunne blive et lille første skridt i den retning Vores forberedende noter 9

10 Gruppens forberedende refleksioner før interview Mindset under interviewet Indstil jer på: At forholde jer åbent og nysgerrigt til den andens perspektiv At lytte med empati. Dvs. at I forsøger at leve jer ind i den andens oplevelse og virkelighed At I ikke skal forsvare jer. Tage stilling eller vurdere, hvad der er rigtigt eller forkert. Blot bruge jeres undring til at undersøge med. 10

11 Interview med MEDARBEJDER Interview-guide 1. Hvad er dit vigtigste mål i dit arbejde. Hvordan kan ledere som os hjælpe dig med at realisere det? Hvad har du brug for at sådan nogle ledere som os gør? 2. Hvad har ledere som os tidligere gjort som var særlig hjælpsomt for at du kunne udføre dit arbejde? 3. I dit nuværende arbejde; Hvad frustrerer dig (mest), og hvad giver dig energi? 4. Kan du nævne de vigtigste forandringer, der p.t. sætter sit præg på hele kommunens og hospitalets samlede arbejdssituation og dermed dine opgaver? Hvad skal du i den forbindelse være mere opmærksom på? 5. Hvilke udfordringer og muligheder vil disse forandringer skabe? 6. Set ud fra de forandringer vi har talt om, er der så noget du skal holde op med at gøre? Er der noget du skal gøre mere af? 7. Hvordan vil du og dine kolleger opleve at forandringerne er lykkedes i hverdagen? At det er blevet en succes. 8. Er der noget i den sammenhæng I kunne teste af som en lille prøvehandling for at skabe læring gennem handling ( learning by doing )? 9. Hvem ville du have brug for at involvere for at sætte gang i en prøvehandling? 10. Hvad kunne vi gøre for at hjælpe dig til at få det til at ske? 11. Hvad ville være det næste praktiske skridt? Undervejs i interviewet kan I stille uddybende spørgsmål. Noter det ned, I lægger mærke til, så ordret som muligt. 11

12 Efter interviewet! Brug 10 minutter på at tænke over de særlige indsigter I har fået, og skriv dem ned i logbogen (brainstorm) Eftertanker medarbejder-interview 12

13 Efter interviewene Skriv en mail til de personer I har interviewet, hvor du takker for interviewet (12-24 timer efter interviewet). Brug anledningen til at formulere og fremhæve de vigtigste indsigter I fik fra samtalen (1-2 sætninger). Nøglecitater Udvælg 2-3 nøglecitater af det, hver af de interviewede har sagt, som udtrykker essensen af jeres indtryk. Skriv dem op på en flip-over. Borger/patient interview Medarbejder interview 13

14 Opsamling fra Nathøjskolen Hvad har jeg hæftet mig ved fra i går? Hvad gjorde særligt indtryk? De vigtigste pointer jeg tager med mig til min daglige praksis? 14

15 15

16 Relationel koordinering Hvor er du? Sæt kryds 16

17 Og social kapital De vigtigste pointer 17

18 18

19 Lidt om prototyper og prøvehandlinger Det gode ved en prototype er, at man får en umiddelbar succesoplevelse. Den gør, at man ikke mister modet, når man senere møder de der gå-galt-ting som man aldrig kan forudse. Når man arbejder med prototyper fokuserer man på mulighederne. Begrænsningerne viser sig hen ad vejen Maskiningeniør Vi bruger begreberne prøvehandlinger og eksperimenter som betegnelser for forskellige typer indsatser, der genererer praktiske erfaringer uden at være færdige løsninger. Hensigten er at undgå nogle af svaghederne ved traditionelle udviklingsprojekter. Her risikerer man at bruge betydelige ressourcer og tid på at tilrettelægge løsninger, som så i praksis viser sig at være mindre hensigtsmæssige. Når vi arbejder med konkrete prøvehandlinger af forskellig karakter, forkorter vi læringscyklus fra idé til handling til erfaring. På den måde kan vi generere erfaringer med færrest mulige omkostninger for hurtigst muligt at komme på sporet af løsninger, der virker. Prøvehandlingens mest tydelige kendetegn er, at vi ikke må kende løsningen på forhånd. Begrebet prøvehandling er i tæt familie med prototypen, som egentlig hører hjemme i industriens produktinnovation. Prototypen er typisk et fysisk produkt i sit allerførste stadium, dvs. den første materialisering af en idé, og oftest i fuld skala. I den offentlige sektor sker der også produktinnovation, men en stor del af innovationen består af nye handlinger, og derfor bruge vi begrebet prøvehandlinger. Fail fast learn quick! Ifølge Otto Scharmer, der har skrevet om Teori U, handler fælles skabelse om at få ideer op at stå ved hjælp af prototyper, og med hurtig læring at udvikle den eksisterende prototype ved hjælp af feedback fra alle interessenter. Dogmeregler for AUH-MSO prototyper og prøvehandlinger Opfylder kriterierne for en prototype Afspejler målene i lederudviklingsforløbene og den fælles kerneopgave Har klare succeskriterier (virker det/virker det ikke) Kan sættes i gang med det samme Kan overføres til flere områder Der skal være en deltager fra AUH i alle laboratoriegrupper 19

20 20

21 Prototyper og prøvehandlinger AUH-MSO HVAD SKAL VI PRØVE? HVORFOR SKAL VI PRØVE DETTE? HVAD VIL VI OPNÅ? Hvorfor lige denne prøvehandling? Hvad gør vi anderledes? o Er det en ny arbejdsproces? o Er det et nyt produkt vi leverer? o Skaber vi en ny værdi for borgeren/patienten? 21

22 HVORDAN VED VI OM DET VIRKER? Hvor lang tid vil vi prøve? Hvilke tegn på succes forventer vi at se? Hvordan vil vi holde øje med udviklingen? Hvornår ved vi nok til at evaluere handlingen? PLAN 22

23 23

24 Vores laboratioriegruppe Medlemmerne i vores laboratoriegruppe (navn, mail, telefon) Allerede i morgen vil vi Vi mødes igen (tid og sted) Og har i øvrigt af talt, at GÅ HJEMT AFPRØV OG VÆR NYSGERRIG! 24

25 Inddragelse af medarbejderne Min strategi og kommunikationsplan for at sikre at mine medarbejdere føler sig inddraget i arbejdet med og afprøvningen af prototyper og hele forløbet i det hele taget vil være 25

26 Inddragelse af min leder Hvad vil det være fordelagtigt af mig at inddrage min leder i? Hvad vil han/hun kunne bidrage til i forhold til prototyper, og i forhold til mit udbytte af dette ledelsesudviklingsforløb i det hele taget? Hvornår vil jeg tale med min leder om dette? 26

27 Eksempel på inddragelse af medarbejderne i afprøvning af prototype Der hænges 4 flip-overs op i kaffe/frokoststuen, som medarbejderne løbende kan skrive kommentarer på. Vi afprøver (i dag) Forventede fordele De styrende principper Forventede ulemper Uventede fordele Opmærksomhedspunkter Uventede ulemper 27

28 Inddragelse af min leder Hvad vil det være fordelagtigt af mig at inddrage min leder i? Hvad vil han/hun kunne bidrage til i forhold til prototyper, og i forhold til mit udbytte af dette ledelsesudviklingsforløb i det hele taget? Hvornår vil jeg tale med min leder om dette? 28

29 Laboratorie-dag 1 29

30 Laboratorie-dag 1 30

31 Laboratorie-dag 2 31

32 Laboratorie-dag 2 32

33 Ledelsesfaglig sparring 33

34 Løbende refleksioner prototype og prøvehandlinger i dagligdagen Status - hvordan går det med afprøvning af prototype og prøvehandlinger? Inddragelse af leder og medarbejdere Grænsekrydsende ledelse Mødet og samarbejdet med borgeren/patienten 1. Juni August September September

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere