FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013"

Transkript

1 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra det ntnonale prve hvvslv vrksomhed. har Et de dansk seneste forsknngsprojekt t år præget store, har succesfulde Leadshp Ppelne nd offentlge organson med hovedpontne: fl yttet God kræv ledelse helt særlge afhæng kvalf af, hvem kon. hvor man led. Og offentlg ledelse Af Malene Mølgaard / Foto: Preben Nelsen / Illustron: Mkkel Henssel Karsten skole- Poulsen, Hjørrng Kommune. dagtlbudschef Chrstensen, Martn Østgaard undvsnngsdrektør børne- Hjørrng Kommune. TEMA: LEDERUDVIKLING 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

2 Ingelse dstrkt Vllumsen, Tårs dstrkt områdeled med syv enhed. Mentor Bagtp Bo Zakaras, som ledtalent. for Bo Børnehaven Zakaras, Albt, faglg led som en enhed områdensttuton Muldbjg. lede-forløb. Talent led-for- LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 Torben pædag Høyrup Børnehusene Nelsen, medarbejde-forløb. Vrå. Talent led-for- 7

3 TEMA LEDERUDVIKLING FLYDENDE LEDELSE Man skal hele tden nem sg, man de anste skal lykkes. på nveauet Og man und kunne være stolt af, de lykkes. skal Ingelse Tårs dstrkt Vllumsen, Bagtp områdeled med syv enhed. dstrkt Mentor for Bo Zakaras, som ledtalent. Da Ingelse Vllumsen blev områdeled sdste somm eft 30 år som dagnsttutonsled, vadede hun drekte nd en klasssk fejl. Som mange andre lede, d avanc nveau, vdste hun vrkelgheden kke helt, hvad hun skulle lave, hvad d blev forventet af hende. Og dfor fortste hun, som hun plejede, med blandt andet planlægge psonalemød ude nsttutonne. Indtl en nsttutonsled spurgte hende: Hvor mange psonalemød vl du egentlg ha?.»d fk jeg vrkelg en ahaoplevelse. Selvfølgelg det kke mg som områdeled, d skal holde psonalemød. Men jeg fortste nok starten, som om jeg stadg var nsttutonsled,«tænke på, det gen- kend hun med et sml. Ingelse Vllumsen en af seks områdelede Hjørrng Kommune, d ndførte det nye ledelseslag 2012 som en del af en større strukturtlpasnng på børne- undvsnngsområdet. Kort td eft begyndte kommunen arbejdet med mplemente Leadshp Ppelne. Det en af de seneste t års mest ndflydelsesrge ledelsestankegange forhold tl ledelseskvaltet talentudvklng. Det særlge ved Leadshp Ppelne-teoren, den beskrv de vgtgste færdghed, arbejdsværd prortet på hvt lednveau. Og de forskellge alt eft, hvlket nveau man led på. Netop dfor t den nyudnævnte børne- undvsnngsdrektør Hjørrng Kommune, Martn Østgaard Chrstensen, Leadshp Ppelne-tankegangen tl sg.»v havde svært ved få folk tl løse den ledelsesopgave, som var tænkt. Mange af områdeledne løste opgav, som lå tæt på de faglge lede af nsttutonne. De blev ved med lege pædag, selvom de havde fået en anden opgave. Tl gengæld blev de lede, som v gne vlle have tl lave pædagsk udvklng nsttutonne sammen med medarbejdne, ved med synes, de skulle have en fod ndenfor økonomen være med bestyrelsen. Så v havde faktsk svært ved få mplementet vores tank. D kom det på banen lave en ppelne for blve fokuset på, hvad opgaven som områdeled ell led af en børnehave,«forklar børne- undvsnngsdrektøren. VÆR SKARP PÅ SKIFTENE Ingelse Vllumsen var dfor langt fra den eneste led, d fortste med splle på sn gamle bane. Hendes egen nærmeste led, skole- dagtlbudschef Karsten Poulsen, røg samme fælde, da han avancede tl sn nuværende stllng.»det det sværeste skft, jeg nensnde har foretaget mg. Jeg kunne kke ret meget af det, d stod mn opgavebeskrvelse. Jeg syntes selv, jeg var ret skrap tl mt gamle job som skolecentled. Og hv gang jeg havde behov for synes godt om mg selv, gjorde jeg net af det, som jeg vdste, jeg var god tl var glad for gøre. Men så ødelagde jeg arbejdet for dem, d egentlg skulle udføre det. Det var vldt udfordrende, jeg burde have trænet,«kend Karsten Poulsen pont:»det meget ovset, man får helt andre opgav, når man skft nveau. Det helt andre færdghed, man skal have spl.«en del af områdeled Ingelse Vllumsens job være mentor for en led på nveauet und hende. Han hedd Bo Zakaras, faglg led Børnehaven Albt talent et uddannelsesforløb for lede af medarbejde, d gne vl avance tl områdeled dmed lede lede Hjørrng Kommune. V de sted, blevet hvor bedre v skal tl snakke snakke pædagk, pædagk d medarbejd. det relonen Og v mellem blevet nærmeste fantastsk le- dygtge begyndt tl, tænke områdelede langsgtet. D centlede kommet meget me tydelghed ledelsesopgaven. Martn drektør Østgaard Hjørrng Kommune. Chrstensen, børne- undvsnngs- 8 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

4 Det modellen, vgtgste men aktvt kke bare nvolve copypaste nveau fra top tl bund på lave organsonens alle bedste egne result. prof l Og for det hvt nveau. de vrkelg Så får lykkedes man de med Hjørrng. Krstan vklng ved Dahl, Aalborg studelektor Unvstet, ledelsescand.psych. organsonsud- hvvspsykol. selvstændg Som Ingelse Vllumsens mentee har han gennem to år mulghed for følge hende på den måde få et kg op tl det næste nveau. Som faglg led har han allede en dplomuddannelse ledelse. Und talentforløbet tag han en proceskonsulentuddannelse for målrette sne færdghed tl næste trn.»før gk man fra være medarbejd tl en ledstllng brugte typsk et par år på fnde ud af, hvad det gk ud på, mens man kludrede ldt rundt Som det måske gjorde net mndre smart. føl kan man Og deft t man en leduddannelse. næste få et kg nd tl det Men nu har v uddannelseselementet nde, en torordnngen nveau. Med men- får man som før v blv kastet ud tl anden studende lov det. På den måde hold øve hånden sg, und mentoren en. det langt smarte, så Bo man eventuelt så haven Zakaras, faglg led Børne- tde kan fnde ud af, Albt, som en enhed hvs det kke én allgevel. På den måde Talent områdensttuton led-for-lede-forløb. Muldbjg. får man lov tl øve sg, mentoren hold hånden und en,«forklar Bo Zakaras, d har taget rejsen fra være pædag tl souchef tl konsttuet led nu faglg led. I starten af ppelnen fnd v pædag Torben Høyrup Nelsen. Han talent et forløb, hvor han skal afklare, om han vl være led af medarbejde.»det vgtge for mg, jeg får uddannelse, mens jeg har et arbejde, jeg kan øve mg tage det næste skrdt ell måske fnde ud af, det kke lge var mg. I mn nsttuton det meget tydelgt, hvornår LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/ KOMPETENCER OFFENTLIGE Leadshp Ppelne et rørsystem, hvor d fl yd ledelse. Det metafor for skabe en sammenhængende kæde af aktvtet, som produc dygtge lede på alle nveau. Teoren har et ganske særlgt blk for de vgtgste færdghed, arbejdsværd prortet på hvt enkelt lednveau. Ponten, hvt lednveau kræv nye færdghed, arbejdsværd prortet for, man lykkes som led. Den prve vson af Leadshp Ppelne skal supples med otte nye kompetenc for passe tl den offentlge sektor. Vægten af kompetencne afhæng af, hvlket nveau man led på. 1.Poltsk tæft: Evnen tl arbejde konstruktvt med et poltsk system, d spll eft demokrets regl. 2.Faglg ledelse: Ledelse af de professonsfaglge aspekt knyttet tl organsonens kneopgav. 3.Kommunkve kompetenc: At ovsætte beslutnng en poltsk styret organson tl de fagprofessonelle lkk omvendt. 4.Skabe ledelsesrum: At kunne skabe et legtmt stærkt ledelsesrum med følgeskab. 5.Stregarbejde: At kunne udvkle mplemente streg samspl med poltke, organsonen andre ntessent. 6.Procesledelse: At kunne koordne styre tværgående, tværfaglge samarbejdsprojekt med fokus på både proces result. 7.Navge på den offentlge scene: At kunne navge und bevågenhed fra samarbejde med den samlede offentlge sektor, organson, med poltke. 8.Være rollemodel: At vse organsonens mål værd gennem sn egen adfærd. 9

5 TEMA LEDERUDVIKLING jeg på øvebane, så mne kolleg ved godt, hvornår jeg træd nd rollen øv ledelse træffe nle beslutnng,«forklar Torben Høyrup Nelsen. TALENTER I PIPELINEN Krstan Dahl, studelektor ledelses- organsonsudvklng på Aalborg Unvstet, har gennem tre år sammen med Thorkl Molly-Søholm forsket, hvordan Leadshp Ppelne kan bruges den offentlge ledelseskæde. Ifølge forsk Krstan Dahl en af de vgtgste pont med Leadshp Ppelne, det et ledelsesansvar udvkle uddanne lede. Ppelne betyd, d et sammenhængende flow af ledelse, som løb gennem hele organsonen.»det handl om gøre lede klar få talent ppelnen. Det betyd, det en del af Ingelses job hjælpe Bo tl fnde sn vej som led. Hvormod ledudvklng tradtonelt meget ledelsestænknng net med sende folk på et kursus. Men ledudvklng blv et ledelsesansvar, for når man Ingelse, skal man lykkes gennem sne lede. Dfor hun forplgtet tl ntesse sg for, om de lykkes ell ej,«undstreg Krstan Dahl. Med sn vden sne farng har han bstået Hjørrng Kommune andre offentlge arbejdsplads med ndføre tlpasse ledelseskæden eft Leadshp Ppelne. Succeskrtne Leadshp Ppelne med den større klarhed hos de enkelte hvordan ledelsesnveau man varetag forhold opgaven. tl, Det v opnår andet en succeskrtum fælles opftelse, af, teambaset, ledelse kke ndvduelt, nveaune men støtt hnanden.»v arbejd med en profl på hvt nveau, som beskrv de færdghed, værd prortet, d skal tl for lykkes som offentlg led. Dmed det ekstremt tydelgt, hvad man skal kunne, hvad man kke skal. Det centralt være enormt skarp på skftene mellem lednveaune,«sg Krstan Dahl forklar:»som pædag på medarbejdnveau orent man sg mod de børn, man har med gøre, den stue, man arbejd på, den nsttuton, man arbejd. Når man led medarbejde, fokus man på, hvordan man Karsten Hjørrng Poulsen, Kommune. skole- dagtlbudschef Det dshp vgtge Ppelne for mg, med Lea- jeg har et får arbejde, uddannelse, mens jeg kan jeg øve skrdt mg ell f nde tage ud det af, næste kke lge var mg. det Torben Børnehusene Høyrup Vrå. Nelsen, Talent--led-formedarbejde-forløb. pædag kan bnde tngene sammen ntnt få pædagne tl lykkes. Næste step blve led af lede, altså fx områdeled, h kan man kun lykkes gennem nsttutonnes samlede ndss ved skabe en fælles ånd ledteamet und sg. Dfor det rgtg vgtgt beskrve præcs, hvad man skal kunne som led på hvt nveau,«undstreg Ppelne-forsk Krstan Dahl. FEJL, FALDGRUBER OG FIASKO Krstan Dahl kald det en stor fejl, man antag, folk kan bedrve ledelse, blot ford de blv udnævnt tl lede.»det, som forsknngen har været blnd for, som nyt Leadshp Ppelne, tydelggørelsen af, hvad d kræves for lykkes som led på forskellge nveau. Sagt med andre ord: Som medarbejd, skab du result gennem dn egen faglge ndss. Som led af medarbejde skab du result gennem medarbejdnes faglge ndss. Som led af lede skab du result gennem ledes ledelsesfaglge ndss. Det jo et ret markant skft. Und forsknngsprojektet kunne v se, d var en genel tendens tl, det, man fk succes med gøre på et nveau, oftest betød, man fk fasko, hvs man fortste med gøre det på næste nveau,«undstreg Krstan Dahl bekræft Ingelse Vllumsens Karsten Poulsens farng.»de fleste har skkt oplevet lede, som lavede net andet end det, de var ans tl, kan godt genkende, hvlke frustron det kan skabe, hvs leden en faglg konkurrent snare end en faglg sparrngspartn. En nsttuton kan kke funge, hvs leden rend rundt brug størstedelen af sn td på lege pædag. Leden skal hjælpe med bnde de pædagske end sammen koncentre sg om nsttutonens samlede pædagske nveau, hvordan det kan løftes udvkles. Men leden skal kke ovtage pædagnes 10 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

6 arbejde være en faglg konkurrent tl medarbejdne. Når v s en led af en dagnsttuton, d fejl, det ofte d, hvor psonen arbejd me som medarbejd end som led,«forklar Krstan Dahl om obsvonne fra forsknngsprojektet. Skole- dagtlbudschef Karsten Poulsen gv et eksempel fra hvdagen, d hjælp ham med holde sg på sn egen bane som topchef:»jeg brug faktsk tt den profl, d lavet for mg, ved tage mn kalend for en uge gå den gennem, så kan jeg hakke af ved de opgav, jeg bør lave følge mn jobprofl. Men d så nle af de tng, jeg har lavet løbet af en uge, hvor det måske var bedre, Ingelse havde løst den opgave. Det får mg hele tden gennem en evalungsproces af mne opgav,«sg skole- dagtlbudschefen. Eft otte måneds farng som områdeled med hjælp fra Leadshp Ppelne Ingelse Vllumsen efthånden faldet tl rollen som lednes led med det ovordnede ansvar.»jeg synes sær, det rgtg vgtgt fnde ud af, hvad man kke skal tage sg af me. Nu kan jeg bedre fokuse. V øv os hele tden. Det jo en proces lægge nle opgav fra sg tage andre opgav,«sg hun. DU HVIS VIDE MERE VIL kan du læse ben Leadshp Ppelne den offentlge sektor af Krstan Dahl Thorkl Molly-Søholm. Du kan så f nde ud af me om Leadshp Ppelne Børne- Undvsnngsforvaltnngen Hjørrng Kommune på hjorng.dk søg på ppelne. LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 SÅDAN KOMPETENCERNE VÆGTES OG FORDELES TOPCHEF (drektøren for forvaltnngen) skab result gennem hele organsonen. Poltsk tæft: Står tl rådghed ad hoc for poltke, topprort krsestyrng, kan rumme manglende faglg ronaltet de poltske beslutnng, kan læse poltske dagsorden relon kan håndte en ndbyrdes ueng bestyrelse. Faglg ledelse: Kan fremlægge forsvare enkeltsag for det poltske nveau pressen. Kan balance faglge poltske hensyn skabe mulge løsnng forhold tl den poltske kontekst. Kommunkve kompetenc: Skal kunne kommunke med alle samt kunne ovsætte værdbasede poltske budskab tl stregske, organsorske mplkon vce vsa. Skabe ledelsesrum: Kan skabe afklare st ledelsesrum forhold tl poltke resten af organsonen. Kan navge kaos nkonsstente styresystem. Stregarbejde: Kan arbejde med et stregsk kort langsgtet pspektv samtdgt accepte, den poltske ledelse kke altd har det langsgtede pspektv. Procesledelse: Kan skre helhedne den samlede organson evnen tl håndte tværfaglghed. Navge på den offentlge scene: Kan håndte samspllet med offentlgheden ud fra en forståelse af organsonens rolle samfundet. Være rollemodel: Skal gennem ord handlng skre rumme, poltkne får æren succes. FUNKTIONEL CHEF (den højt placede chef lge und drektørnveauet, som del af den øvste ledelsesgruppe, som har ansvar for et stort selvstændgt sammens område, fx skole- dagtlbudschefen) skab result gennem en del af organsonen. Poltsk tæft: Kan skre drften, så d kke opstår støj poltsk skadelge enkeltsag. Kan ovsætte mede krydspres mellem det poltske det faglge nveau. Kan besvare spørgsmål faglge enkeltsag med poltsk forståelse. Kan faclte produkton af poltske beslutnngsgrundlag. Står tl rådghed for poltke på des foranlednng så ad hoc. Faglg ledelse: Kan se mulghed age som ovsætt mellem det faglge det poltske nveau. 11

7 TEMA LEDERUDVIKLING OFFENTLIG HELT SÆRLIGT LEDELSE ER NOGET lykkes Lede skal den have offentlge særlge sektor. færdghed, Det vs arbejdsværd et treårgt forsknngsprojekt prortet, fra hvs Aalborg de vl Unvstet, som Krstan Dahl Thorkl Molly-Søholm har stået spdsen for. Leadshp Ppelne ndtl nu hovedsagelg slået gennem store prve koncn, hvor man har benhårdt fokus på, hvad d skal tl for lykkes som led skabe ndtjenng.»det ret nyt Danmark den offentlge sektor. De offentlge organson, d har arbejdet med teoren, har reelt kun været gang et års td ell to,«fortæll Krstan Dahl. Han lektor ledelses- organsonsudvklng på Aalborg Unvstet har forsket, hvordan Leadshp Ppelne kan bruges den offentlge ledelseskæde.»de, d har arbejdet med Leadshp Ppelne, sg typsk, d skabes en større klarhed ov, hvad man forvent af hnanden. Det gør det lette få nye lede på plads. Det gør det lette få nye organsonsstruktur på plads. Det gør det så lette uddanne lede, hvlket kke bare et spørgsmål om sende folk på et ell andet hovedløst kursus. Det blv et spørgsmål om, hvad leden egentlg har brug for lære for kunne lykkes st job,«sg han. BENSPÆND SOM VILKÅR Ifølge Krstan Dahl kan opskrften på god ledelse på hvt ledelsesnveau kke blndt ovføres fra den prve tl den offentlge sektor uden tlpasnng tl de særlge vlkår, offentlge lede har. Dfor har hans kollegaen Thorkl Molly-Søholms forsknng handlet om udvkle en Offentlg Leadshp Ppelne.»At være led den offentlge sektor kræv særlge kompetenc, som faktsk andledes end det prve. For eksempel skal man som offentlg led kunne navge på den offentlge scene, man skal have poltsk tæft, man skal kunne lede process, hvor selve processen lge så vgtg som resultet. Det et særlgt vlkår den offentlge sektor,«undstreg Krstan Dahl fortsætt:»en anden tng evnen tl håndte arbejde med en poltsk valgt bestyrelse. Som led af medarbejde en dagnsttuton betyd det, man skal være enormt skarp tl bygge bro mellem poltsk lk en pædagfaglg lk. Altså poltkne træff en beslutnng, d gv god menng, men som komm tl påvrke dagen dagnsttutonen ud fra en pædagfaglg lk kke nødvendgvs gv god menng. poltsk tæft, H har leden tl opgave få de to lkk tl hænge sammen skabe menng omkrng beslutnngen for medarbejdne for få dem tl udføre det. Hvs du kke kan det, kan du kke lykkes som led. Det en af grundudfordrngne,«undstreg han. Dfor det så klart, hvor den offentlge leds største udfordrng kan lgge.»v kan se, nle offentlge lede fejl, hvs de sg: Det net, de har fundet på nde på kommunen. Lad os sse på, det går ov. Det hold jo kke længden. Ledne lykkes, når de sg tl medarbejdne: V har den h ramme, det har man besluttet ud fra de de lkk. Det kan man være poltsk ueng, men det ændr kke på, v nu alle sammen har et fælles ansvar for skabe det bedst mulge pædagfaglge result nden for den ramme, v har gøre med. Det handl om betragte det som et krevt benspænd me end betragte det som få trukket bundproppen ud,«fastslår Krstan Dahl. Man skal have process, man skal hvor kunne selve lede processen vgtg som resultet. lge så Krstan ledelses- Dahl, lektor organsonsudvklng, Aalborg Unvstet. 12 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

8 Kommunkve kompetenc: Er en god kommunkor kan omsætte værdbasede poltske budskab tl organsonen. Ovsættelse menngsskabelse absolutte nøgleord. Skabe ledelsesrum: Kan skre sg et fl eksbelt manøvredygtgt ledelsesrum. Stregarbejde: Kan udvkle streg samspl med topledelsen. Kan skfte stregsk retnng hurtgt mplemente nye beslutnng. Procesledelse: Er procesorentet med et udtalt holstsk organsorsk pspektv. Navge på den offentlge scene: Kan håndte konstant bevågenhed. Være rollemodel: Sætt organsonens tarv høje end st eget funktonsområde. LEDER AF LEDERE (led andre lede, men har kke et samlet stregsk ansvar kke del af den udvdede drekton, fx områdelede på børnepasnngsområdet) skab result gennem lede. Poltsk tæft: Skal have poltsk ndsgt forståelse. Kan rumme manglende faglg ronaltet de poltske beslutnng. Faglg ledelse: Har faglg ndsgt, men bas sg høje grad på ledelsesfaglghed. Kommunkve kompetenc: Gør det poltsk vedtagne menngsfuldt for undordnede lede. Skabe ledelsesrum: Kan skabe legtmtet omkrng ledelsesrollen forhold tl det faglge system. Stregarbejde: Kan arbejde med stregudvklng samspl med sdeordnede, undordnede ovordnede lede. Procesledelse: Er proces- ndssorentet med et me holstsk organsorsk pspektv. Navge på den offentlge scene: Håndt medebevågenhed har forståelse for sammenhængen mellem borge, poltke den offentlge organson. Har udsyn både regonalt ntnonalt. Være rollemodel: Er rollemodel for ledelse ledelsessystemets beslutnng. LEDER AF MEDARBEJDERE (fx den daglge led en nsttuton) skab result gennem andre. Poltsk tæft: Kan skre, alt det, man lav, kan tåle komme på forsden. Faglg ledelse: Har faglg ndsgt kan udvkle faglghed hos andre. Kommunkve kompetenc: Gør det poltsk vedtagne menngsfuldt for de faglge medarbejde. Skabe ledelsesrum: Kan stå alene def ne st eget ledelsesrum. Stregarbejde: Kan tolke ovsætte stregen tl forståelge mål for sn egen del af organsonen kan udvkle streg på eget område. Procesledelse: Kan lede tværgående, tværfaglge process med fokus på både proces result. Navge på den offentlge scene: Kan læse, værdsætte age forhold tl offentlghedens bevågenhed. Være rollemodel: for organsonens værd ledelsessystemets beslutnng. MEDARBEJDER Skab result gennem sn egen ndss. Poltsk tæft: Arbejd med gennemsgtghed ordentlghed. Faglg ledelse: Har faglg stolthed evn selvledelse. Kommunkve kompetenc: Skab menng omkrng den faglge løsnng af opgaven forhold tl sg selv ov for borgen. Skabe ledelsesrum: Bdrag tl skabe et ledelsesrum for sn nærmeste led gennem selvledelse medledelse. Stregarbejde: Kan arbejde med en langsgtet tdshorsont nden for et afgrænset faglgt fokusområde. Procesledelse: Igangsætte koordne tværgående process med fokus på både proces result. Navge på den offentlge scene: S sg selv større sammenhæng. Være rollemodel: for faglg stolthed bdrage tl kollegalt samvær samarbejde omkrng opgaven. Klde: Thorkl Leadshp Molly-Søholm, Ppelne Dansk den Psykolsk offentlge sektor Forlag af Krstan Dahl LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

LYT TIL FORSKNINGEN. været anvendt i det private erhvervsliv i årevis. Det nye ved det danske forskningsprojekt

LYT TIL FORSKNINGEN. været anvendt i det private erhvervsliv i årevis. Det nye ved det danske forskningsprojekt LEDER AF SANNE LORENTZEN, FORMAND FOR BUPL S LEDERFORENING LYT TIL FORSKNINGEN MAN KAN INDIMELLEM HAVE EN FORNEMMELSE af, at hver måned har sin egen ledelsesteoretiske trend. Bøger om ledelse sprøjter

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Tjek på fremtiden. du skal bare vælge den rigtige vej... 5. november 2013 Greve Gymnasium kl. 17.00-19.30

Tjek på fremtiden. du skal bare vælge den rigtige vej... 5. november 2013 Greve Gymnasium kl. 17.00-19.30 Tjek på fremtden Stor uddannelsesmesse for dg, der skal vdere fra folkeskole du skal bare vælge den rgtge vej... SÆRTILLÆG I Sydkysten MESSEN VIL FOREGÅ FØLGENDE STEDER: 5. november 2013 Greve Gymnasum

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson V har kke b*g for 70.000 jøder 4l Af Vlltjdlmur Arn Vlhjdlmsson $a nl lll:,:," Gåvor ":#^';'l'll" nortttng9 ' netr '" *1 ""' \. 1938 lød beskeden tl en ung østrgsk flygtnng fra en nazst dansk poltunform,

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere