FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013"

Transkript

1 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra det ntnonale prve hvvslv vrksomhed. har Et de dansk seneste forsknngsprojekt t år præget store, har succesfulde Leadshp Ppelne nd offentlge organson med hovedpontne: fl yttet God kræv ledelse helt særlge afhæng kvalf af, hvem kon. hvor man led. Og offentlg ledelse Af Malene Mølgaard / Foto: Preben Nelsen / Illustron: Mkkel Henssel Karsten skole- Poulsen, Hjørrng Kommune. dagtlbudschef Chrstensen, Martn Østgaard undvsnngsdrektør børne- Hjørrng Kommune. TEMA: LEDERUDVIKLING 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

2 Ingelse dstrkt Vllumsen, Tårs dstrkt områdeled med syv enhed. Mentor Bagtp Bo Zakaras, som ledtalent. for Bo Børnehaven Zakaras, Albt, faglg led som en enhed områdensttuton Muldbjg. lede-forløb. Talent led-for- LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 Torben pædag Høyrup Børnehusene Nelsen, medarbejde-forløb. Vrå. Talent led-for- 7

3 TEMA LEDERUDVIKLING FLYDENDE LEDELSE Man skal hele tden nem sg, man de anste skal lykkes. på nveauet Og man und kunne være stolt af, de lykkes. skal Ingelse Tårs dstrkt Vllumsen, Bagtp områdeled med syv enhed. dstrkt Mentor for Bo Zakaras, som ledtalent. Da Ingelse Vllumsen blev områdeled sdste somm eft 30 år som dagnsttutonsled, vadede hun drekte nd en klasssk fejl. Som mange andre lede, d avanc nveau, vdste hun vrkelgheden kke helt, hvad hun skulle lave, hvad d blev forventet af hende. Og dfor fortste hun, som hun plejede, med blandt andet planlægge psonalemød ude nsttutonne. Indtl en nsttutonsled spurgte hende: Hvor mange psonalemød vl du egentlg ha?.»d fk jeg vrkelg en ahaoplevelse. Selvfølgelg det kke mg som områdeled, d skal holde psonalemød. Men jeg fortste nok starten, som om jeg stadg var nsttutonsled,«tænke på, det gen- kend hun med et sml. Ingelse Vllumsen en af seks områdelede Hjørrng Kommune, d ndførte det nye ledelseslag 2012 som en del af en større strukturtlpasnng på børne- undvsnngsområdet. Kort td eft begyndte kommunen arbejdet med mplemente Leadshp Ppelne. Det en af de seneste t års mest ndflydelsesrge ledelsestankegange forhold tl ledelseskvaltet talentudvklng. Det særlge ved Leadshp Ppelne-teoren, den beskrv de vgtgste færdghed, arbejdsværd prortet på hvt lednveau. Og de forskellge alt eft, hvlket nveau man led på. Netop dfor t den nyudnævnte børne- undvsnngsdrektør Hjørrng Kommune, Martn Østgaard Chrstensen, Leadshp Ppelne-tankegangen tl sg.»v havde svært ved få folk tl løse den ledelsesopgave, som var tænkt. Mange af områdeledne løste opgav, som lå tæt på de faglge lede af nsttutonne. De blev ved med lege pædag, selvom de havde fået en anden opgave. Tl gengæld blev de lede, som v gne vlle have tl lave pædagsk udvklng nsttutonne sammen med medarbejdne, ved med synes, de skulle have en fod ndenfor økonomen være med bestyrelsen. Så v havde faktsk svært ved få mplementet vores tank. D kom det på banen lave en ppelne for blve fokuset på, hvad opgaven som områdeled ell led af en børnehave,«forklar børne- undvsnngsdrektøren. VÆR SKARP PÅ SKIFTENE Ingelse Vllumsen var dfor langt fra den eneste led, d fortste med splle på sn gamle bane. Hendes egen nærmeste led, skole- dagtlbudschef Karsten Poulsen, røg samme fælde, da han avancede tl sn nuværende stllng.»det det sværeste skft, jeg nensnde har foretaget mg. Jeg kunne kke ret meget af det, d stod mn opgavebeskrvelse. Jeg syntes selv, jeg var ret skrap tl mt gamle job som skolecentled. Og hv gang jeg havde behov for synes godt om mg selv, gjorde jeg net af det, som jeg vdste, jeg var god tl var glad for gøre. Men så ødelagde jeg arbejdet for dem, d egentlg skulle udføre det. Det var vldt udfordrende, jeg burde have trænet,«kend Karsten Poulsen pont:»det meget ovset, man får helt andre opgav, når man skft nveau. Det helt andre færdghed, man skal have spl.«en del af områdeled Ingelse Vllumsens job være mentor for en led på nveauet und hende. Han hedd Bo Zakaras, faglg led Børnehaven Albt talent et uddannelsesforløb for lede af medarbejde, d gne vl avance tl områdeled dmed lede lede Hjørrng Kommune. V de sted, blevet hvor bedre v skal tl snakke snakke pædagk, pædagk d medarbejd. det relonen Og v mellem blevet nærmeste fantastsk le- dygtge begyndt tl, tænke områdelede langsgtet. D centlede kommet meget me tydelghed ledelsesopgaven. Martn drektør Østgaard Hjørrng Kommune. Chrstensen, børne- undvsnngs- 8 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

4 Det modellen, vgtgste men aktvt kke bare nvolve copypaste nveau fra top tl bund på lave organsonens alle bedste egne result. prof l Og for det hvt nveau. de vrkelg Så får lykkedes man de med Hjørrng. Krstan vklng ved Dahl, Aalborg studelektor Unvstet, ledelsescand.psych. organsonsud- hvvspsykol. selvstændg Som Ingelse Vllumsens mentee har han gennem to år mulghed for følge hende på den måde få et kg op tl det næste nveau. Som faglg led har han allede en dplomuddannelse ledelse. Und talentforløbet tag han en proceskonsulentuddannelse for målrette sne færdghed tl næste trn.»før gk man fra være medarbejd tl en ledstllng brugte typsk et par år på fnde ud af, hvad det gk ud på, mens man kludrede ldt rundt Som det måske gjorde net mndre smart. føl kan man Og deft t man en leduddannelse. næste få et kg nd tl det Men nu har v uddannelseselementet nde, en torordnngen nveau. Med men- får man som før v blv kastet ud tl anden studende lov det. På den måde hold øve hånden sg, und mentoren en. det langt smarte, så Bo man eventuelt så haven Zakaras, faglg led Børne- tde kan fnde ud af, Albt, som en enhed hvs det kke én allgevel. På den måde Talent områdensttuton led-for-lede-forløb. Muldbjg. får man lov tl øve sg, mentoren hold hånden und en,«forklar Bo Zakaras, d har taget rejsen fra være pædag tl souchef tl konsttuet led nu faglg led. I starten af ppelnen fnd v pædag Torben Høyrup Nelsen. Han talent et forløb, hvor han skal afklare, om han vl være led af medarbejde.»det vgtge for mg, jeg får uddannelse, mens jeg har et arbejde, jeg kan øve mg tage det næste skrdt ell måske fnde ud af, det kke lge var mg. I mn nsttuton det meget tydelgt, hvornår LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/ KOMPETENCER OFFENTLIGE Leadshp Ppelne et rørsystem, hvor d fl yd ledelse. Det metafor for skabe en sammenhængende kæde af aktvtet, som produc dygtge lede på alle nveau. Teoren har et ganske særlgt blk for de vgtgste færdghed, arbejdsværd prortet på hvt enkelt lednveau. Ponten, hvt lednveau kræv nye færdghed, arbejdsværd prortet for, man lykkes som led. Den prve vson af Leadshp Ppelne skal supples med otte nye kompetenc for passe tl den offentlge sektor. Vægten af kompetencne afhæng af, hvlket nveau man led på. 1.Poltsk tæft: Evnen tl arbejde konstruktvt med et poltsk system, d spll eft demokrets regl. 2.Faglg ledelse: Ledelse af de professonsfaglge aspekt knyttet tl organsonens kneopgav. 3.Kommunkve kompetenc: At ovsætte beslutnng en poltsk styret organson tl de fagprofessonelle lkk omvendt. 4.Skabe ledelsesrum: At kunne skabe et legtmt stærkt ledelsesrum med følgeskab. 5.Stregarbejde: At kunne udvkle mplemente streg samspl med poltke, organsonen andre ntessent. 6.Procesledelse: At kunne koordne styre tværgående, tværfaglge samarbejdsprojekt med fokus på både proces result. 7.Navge på den offentlge scene: At kunne navge und bevågenhed fra samarbejde med den samlede offentlge sektor, organson, med poltke. 8.Være rollemodel: At vse organsonens mål værd gennem sn egen adfærd. 9

5 TEMA LEDERUDVIKLING jeg på øvebane, så mne kolleg ved godt, hvornår jeg træd nd rollen øv ledelse træffe nle beslutnng,«forklar Torben Høyrup Nelsen. TALENTER I PIPELINEN Krstan Dahl, studelektor ledelses- organsonsudvklng på Aalborg Unvstet, har gennem tre år sammen med Thorkl Molly-Søholm forsket, hvordan Leadshp Ppelne kan bruges den offentlge ledelseskæde. Ifølge forsk Krstan Dahl en af de vgtgste pont med Leadshp Ppelne, det et ledelsesansvar udvkle uddanne lede. Ppelne betyd, d et sammenhængende flow af ledelse, som løb gennem hele organsonen.»det handl om gøre lede klar få talent ppelnen. Det betyd, det en del af Ingelses job hjælpe Bo tl fnde sn vej som led. Hvormod ledudvklng tradtonelt meget ledelsestænknng net med sende folk på et kursus. Men ledudvklng blv et ledelsesansvar, for når man Ingelse, skal man lykkes gennem sne lede. Dfor hun forplgtet tl ntesse sg for, om de lykkes ell ej,«undstreg Krstan Dahl. Med sn vden sne farng har han bstået Hjørrng Kommune andre offentlge arbejdsplads med ndføre tlpasse ledelseskæden eft Leadshp Ppelne. Succeskrtne Leadshp Ppelne med den større klarhed hos de enkelte hvordan ledelsesnveau man varetag forhold opgaven. tl, Det v opnår andet en succeskrtum fælles opftelse, af, teambaset, ledelse kke ndvduelt, nveaune men støtt hnanden.»v arbejd med en profl på hvt nveau, som beskrv de færdghed, værd prortet, d skal tl for lykkes som offentlg led. Dmed det ekstremt tydelgt, hvad man skal kunne, hvad man kke skal. Det centralt være enormt skarp på skftene mellem lednveaune,«sg Krstan Dahl forklar:»som pædag på medarbejdnveau orent man sg mod de børn, man har med gøre, den stue, man arbejd på, den nsttuton, man arbejd. Når man led medarbejde, fokus man på, hvordan man Karsten Hjørrng Poulsen, Kommune. skole- dagtlbudschef Det dshp vgtge Ppelne for mg, med Lea- jeg har et får arbejde, uddannelse, mens jeg kan jeg øve skrdt mg ell f nde tage ud det af, næste kke lge var mg. det Torben Børnehusene Høyrup Vrå. Nelsen, Talent--led-formedarbejde-forløb. pædag kan bnde tngene sammen ntnt få pædagne tl lykkes. Næste step blve led af lede, altså fx områdeled, h kan man kun lykkes gennem nsttutonnes samlede ndss ved skabe en fælles ånd ledteamet und sg. Dfor det rgtg vgtgt beskrve præcs, hvad man skal kunne som led på hvt nveau,«undstreg Ppelne-forsk Krstan Dahl. FEJL, FALDGRUBER OG FIASKO Krstan Dahl kald det en stor fejl, man antag, folk kan bedrve ledelse, blot ford de blv udnævnt tl lede.»det, som forsknngen har været blnd for, som nyt Leadshp Ppelne, tydelggørelsen af, hvad d kræves for lykkes som led på forskellge nveau. Sagt med andre ord: Som medarbejd, skab du result gennem dn egen faglge ndss. Som led af medarbejde skab du result gennem medarbejdnes faglge ndss. Som led af lede skab du result gennem ledes ledelsesfaglge ndss. Det jo et ret markant skft. Und forsknngsprojektet kunne v se, d var en genel tendens tl, det, man fk succes med gøre på et nveau, oftest betød, man fk fasko, hvs man fortste med gøre det på næste nveau,«undstreg Krstan Dahl bekræft Ingelse Vllumsens Karsten Poulsens farng.»de fleste har skkt oplevet lede, som lavede net andet end det, de var ans tl, kan godt genkende, hvlke frustron det kan skabe, hvs leden en faglg konkurrent snare end en faglg sparrngspartn. En nsttuton kan kke funge, hvs leden rend rundt brug størstedelen af sn td på lege pædag. Leden skal hjælpe med bnde de pædagske end sammen koncentre sg om nsttutonens samlede pædagske nveau, hvordan det kan løftes udvkles. Men leden skal kke ovtage pædagnes 10 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

6 arbejde være en faglg konkurrent tl medarbejdne. Når v s en led af en dagnsttuton, d fejl, det ofte d, hvor psonen arbejd me som medarbejd end som led,«forklar Krstan Dahl om obsvonne fra forsknngsprojektet. Skole- dagtlbudschef Karsten Poulsen gv et eksempel fra hvdagen, d hjælp ham med holde sg på sn egen bane som topchef:»jeg brug faktsk tt den profl, d lavet for mg, ved tage mn kalend for en uge gå den gennem, så kan jeg hakke af ved de opgav, jeg bør lave følge mn jobprofl. Men d så nle af de tng, jeg har lavet løbet af en uge, hvor det måske var bedre, Ingelse havde løst den opgave. Det får mg hele tden gennem en evalungsproces af mne opgav,«sg skole- dagtlbudschefen. Eft otte måneds farng som områdeled med hjælp fra Leadshp Ppelne Ingelse Vllumsen efthånden faldet tl rollen som lednes led med det ovordnede ansvar.»jeg synes sær, det rgtg vgtgt fnde ud af, hvad man kke skal tage sg af me. Nu kan jeg bedre fokuse. V øv os hele tden. Det jo en proces lægge nle opgav fra sg tage andre opgav,«sg hun. DU HVIS VIDE MERE VIL kan du læse ben Leadshp Ppelne den offentlge sektor af Krstan Dahl Thorkl Molly-Søholm. Du kan så f nde ud af me om Leadshp Ppelne Børne- Undvsnngsforvaltnngen Hjørrng Kommune på hjorng.dk søg på ppelne. LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 SÅDAN KOMPETENCERNE VÆGTES OG FORDELES TOPCHEF (drektøren for forvaltnngen) skab result gennem hele organsonen. Poltsk tæft: Står tl rådghed ad hoc for poltke, topprort krsestyrng, kan rumme manglende faglg ronaltet de poltske beslutnng, kan læse poltske dagsorden relon kan håndte en ndbyrdes ueng bestyrelse. Faglg ledelse: Kan fremlægge forsvare enkeltsag for det poltske nveau pressen. Kan balance faglge poltske hensyn skabe mulge løsnng forhold tl den poltske kontekst. Kommunkve kompetenc: Skal kunne kommunke med alle samt kunne ovsætte værdbasede poltske budskab tl stregske, organsorske mplkon vce vsa. Skabe ledelsesrum: Kan skabe afklare st ledelsesrum forhold tl poltke resten af organsonen. Kan navge kaos nkonsstente styresystem. Stregarbejde: Kan arbejde med et stregsk kort langsgtet pspektv samtdgt accepte, den poltske ledelse kke altd har det langsgtede pspektv. Procesledelse: Kan skre helhedne den samlede organson evnen tl håndte tværfaglghed. Navge på den offentlge scene: Kan håndte samspllet med offentlgheden ud fra en forståelse af organsonens rolle samfundet. Være rollemodel: Skal gennem ord handlng skre rumme, poltkne får æren succes. FUNKTIONEL CHEF (den højt placede chef lge und drektørnveauet, som del af den øvste ledelsesgruppe, som har ansvar for et stort selvstændgt sammens område, fx skole- dagtlbudschefen) skab result gennem en del af organsonen. Poltsk tæft: Kan skre drften, så d kke opstår støj poltsk skadelge enkeltsag. Kan ovsætte mede krydspres mellem det poltske det faglge nveau. Kan besvare spørgsmål faglge enkeltsag med poltsk forståelse. Kan faclte produkton af poltske beslutnngsgrundlag. Står tl rådghed for poltke på des foranlednng så ad hoc. Faglg ledelse: Kan se mulghed age som ovsætt mellem det faglge det poltske nveau. 11

7 TEMA LEDERUDVIKLING OFFENTLIG HELT SÆRLIGT LEDELSE ER NOGET lykkes Lede skal den have offentlge særlge sektor. færdghed, Det vs arbejdsværd et treårgt forsknngsprojekt prortet, fra hvs Aalborg de vl Unvstet, som Krstan Dahl Thorkl Molly-Søholm har stået spdsen for. Leadshp Ppelne ndtl nu hovedsagelg slået gennem store prve koncn, hvor man har benhårdt fokus på, hvad d skal tl for lykkes som led skabe ndtjenng.»det ret nyt Danmark den offentlge sektor. De offentlge organson, d har arbejdet med teoren, har reelt kun været gang et års td ell to,«fortæll Krstan Dahl. Han lektor ledelses- organsonsudvklng på Aalborg Unvstet har forsket, hvordan Leadshp Ppelne kan bruges den offentlge ledelseskæde.»de, d har arbejdet med Leadshp Ppelne, sg typsk, d skabes en større klarhed ov, hvad man forvent af hnanden. Det gør det lette få nye lede på plads. Det gør det lette få nye organsonsstruktur på plads. Det gør det så lette uddanne lede, hvlket kke bare et spørgsmål om sende folk på et ell andet hovedløst kursus. Det blv et spørgsmål om, hvad leden egentlg har brug for lære for kunne lykkes st job,«sg han. BENSPÆND SOM VILKÅR Ifølge Krstan Dahl kan opskrften på god ledelse på hvt ledelsesnveau kke blndt ovføres fra den prve tl den offentlge sektor uden tlpasnng tl de særlge vlkår, offentlge lede har. Dfor har hans kollegaen Thorkl Molly-Søholms forsknng handlet om udvkle en Offentlg Leadshp Ppelne.»At være led den offentlge sektor kræv særlge kompetenc, som faktsk andledes end det prve. For eksempel skal man som offentlg led kunne navge på den offentlge scene, man skal have poltsk tæft, man skal kunne lede process, hvor selve processen lge så vgtg som resultet. Det et særlgt vlkår den offentlge sektor,«undstreg Krstan Dahl fortsætt:»en anden tng evnen tl håndte arbejde med en poltsk valgt bestyrelse. Som led af medarbejde en dagnsttuton betyd det, man skal være enormt skarp tl bygge bro mellem poltsk lk en pædagfaglg lk. Altså poltkne træff en beslutnng, d gv god menng, men som komm tl påvrke dagen dagnsttutonen ud fra en pædagfaglg lk kke nødvendgvs gv god menng. poltsk tæft, H har leden tl opgave få de to lkk tl hænge sammen skabe menng omkrng beslutnngen for medarbejdne for få dem tl udføre det. Hvs du kke kan det, kan du kke lykkes som led. Det en af grundudfordrngne,«undstreg han. Dfor det så klart, hvor den offentlge leds største udfordrng kan lgge.»v kan se, nle offentlge lede fejl, hvs de sg: Det net, de har fundet på nde på kommunen. Lad os sse på, det går ov. Det hold jo kke længden. Ledne lykkes, når de sg tl medarbejdne: V har den h ramme, det har man besluttet ud fra de de lkk. Det kan man være poltsk ueng, men det ændr kke på, v nu alle sammen har et fælles ansvar for skabe det bedst mulge pædagfaglge result nden for den ramme, v har gøre med. Det handl om betragte det som et krevt benspænd me end betragte det som få trukket bundproppen ud,«fastslår Krstan Dahl. Man skal have process, man skal hvor kunne selve lede processen vgtg som resultet. lge så Krstan ledelses- Dahl, lektor organsonsudvklng, Aalborg Unvstet. 12 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

8 Kommunkve kompetenc: Er en god kommunkor kan omsætte værdbasede poltske budskab tl organsonen. Ovsættelse menngsskabelse absolutte nøgleord. Skabe ledelsesrum: Kan skre sg et fl eksbelt manøvredygtgt ledelsesrum. Stregarbejde: Kan udvkle streg samspl med topledelsen. Kan skfte stregsk retnng hurtgt mplemente nye beslutnng. Procesledelse: Er procesorentet med et udtalt holstsk organsorsk pspektv. Navge på den offentlge scene: Kan håndte konstant bevågenhed. Være rollemodel: Sætt organsonens tarv høje end st eget funktonsområde. LEDER AF LEDERE (led andre lede, men har kke et samlet stregsk ansvar kke del af den udvdede drekton, fx områdelede på børnepasnngsområdet) skab result gennem lede. Poltsk tæft: Skal have poltsk ndsgt forståelse. Kan rumme manglende faglg ronaltet de poltske beslutnng. Faglg ledelse: Har faglg ndsgt, men bas sg høje grad på ledelsesfaglghed. Kommunkve kompetenc: Gør det poltsk vedtagne menngsfuldt for undordnede lede. Skabe ledelsesrum: Kan skabe legtmtet omkrng ledelsesrollen forhold tl det faglge system. Stregarbejde: Kan arbejde med stregudvklng samspl med sdeordnede, undordnede ovordnede lede. Procesledelse: Er proces- ndssorentet med et me holstsk organsorsk pspektv. Navge på den offentlge scene: Håndt medebevågenhed har forståelse for sammenhængen mellem borge, poltke den offentlge organson. Har udsyn både regonalt ntnonalt. Være rollemodel: Er rollemodel for ledelse ledelsessystemets beslutnng. LEDER AF MEDARBEJDERE (fx den daglge led en nsttuton) skab result gennem andre. Poltsk tæft: Kan skre, alt det, man lav, kan tåle komme på forsden. Faglg ledelse: Har faglg ndsgt kan udvkle faglghed hos andre. Kommunkve kompetenc: Gør det poltsk vedtagne menngsfuldt for de faglge medarbejde. Skabe ledelsesrum: Kan stå alene def ne st eget ledelsesrum. Stregarbejde: Kan tolke ovsætte stregen tl forståelge mål for sn egen del af organsonen kan udvkle streg på eget område. Procesledelse: Kan lede tværgående, tværfaglge process med fokus på både proces result. Navge på den offentlge scene: Kan læse, værdsætte age forhold tl offentlghedens bevågenhed. Være rollemodel: for organsonens værd ledelsessystemets beslutnng. MEDARBEJDER Skab result gennem sn egen ndss. Poltsk tæft: Arbejd med gennemsgtghed ordentlghed. Faglg ledelse: Har faglg stolthed evn selvledelse. Kommunkve kompetenc: Skab menng omkrng den faglge løsnng af opgaven forhold tl sg selv ov for borgen. Skabe ledelsesrum: Bdrag tl skabe et ledelsesrum for sn nærmeste led gennem selvledelse medledelse. Stregarbejde: Kan arbejde med en langsgtet tdshorsont nden for et afgrænset faglgt fokusområde. Procesledelse: Igangsætte koordne tværgående process med fokus på både proces result. Navge på den offentlge scene: S sg selv større sammenhæng. Være rollemodel: for faglg stolthed bdrage tl kollegalt samvær samarbejde omkrng opgaven. Klde: Thorkl Leadshp Molly-Søholm, Ppelne Dansk den Psykolsk offentlge sektor Forlag af Krstan Dahl LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde

Flere job. Gennem nye alliancer og samarbejde Et magasn om udfordrngerne på arbejdsmarkedet et regonalt perspektv. Med fokus på nytænkende samarbejder på tværs af erhvervs-, uddannelses- og beskæftgelsesndsatser. Når vden omsættes tl vækst. 2015 TEMA

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

6-13 OFFENTLIG LEADERSHIP PIPELINE ER ET HIT

6-13 OFFENTLIG LEADERSHIP PIPELINE ER ET HIT LEDETRÅDEN N R. 1 M A R T S 2 0 1 3 BUPL S FAG BLAD TIL PÆDAG O G FAGLIG E LEDERE OFFENTLIG LEADERSHIP PIPELINE ER ET HIT I den offentlige sektor skal ledelse fl yde fra bund til top og retur uden propper.

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal Indholdstegnelse Forord 2 Redakton Danel Stn, hans teor des bydnng musktap 4 Nels Hannbal De nuvrde jeblkke 15 Intvew Danel Stn. Af Ire Chrstans Musktapeutske tlbud tl voksne udvklngshme 22 Elzabh Schwartz

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

Katastrofer i senmoderniteten

Katastrofer i senmoderniteten Katastrofer senmodernteten Husprsernes udvldng USA 2 Indeks 2c Esrg Horre Ses IVledan Prs 187 29 EACJI LUMP cet5 LEPC - - Kultur- og samfundsfagspakken - Samfundsfag Frederksberg HF 214-215 Katastrofer

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere