Digitaliserings- og Kanalstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliserings- og Kanalstrategi"

Transkript

1 Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi September 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund ROLLER OG OPGAVEFORDELING DIGITALE FOKUSOMRÅDER Kanaler Vision og initiativer... 6 PEJLEMÆRKE 1: VI TILBYDER EN PERSONLIG, LETTILGÆNGELIG OG SAMMENHÆNGENDE SERVICE VED AT TILPASSET VORES SERVICE TIL BORGERNES ELLER VIRKSOMHEDERNES AKTUELLE BEHOV OG DIGITALE PARATHED PEJLEMÆRKE 2: VI LEVERER EN EFFEKTIV OG KOMPETENT SERVICE VED AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM IT-SYSTEMER, AUTOMATISERE ARBEJDSGANGE OG UDNYTTE DE FAGLIGE KOMPETENCER OPTIMALT PEJLEMÆRKE 3: VI UDBREDER OG OPTIMERER DIGITALE LØSNINGER OG KANALER HVOR DET GIVER MENING VED AT VURDERE IT-INVESTERINGER UD FRA RELEVANS, FAGLIGHED, ØKONOMI OG FÆLLESKOMMUNALE SPILLEREGLER PEJLEMÆRKE 4: VI PLANLÆGGER OG IMPLEMENTER DET FÆLLESKOMMUNALE UDBUD AF KMD MONOPOLSYSTEMERNE Godkendt i Økonomiudvalget den

3 1. Indledning og baggrund Morsø Kommunes digitaliserings- og kanalstrategi beskriver kommunens fælles rammer, visioner og initiativer indenfor digitalisering samt hvordan kommunen foretrækker at kommunikere med borgere, virksomheder og internt mellem ansatte. Sigtet er, at digitaliserings- og kanalstrategien både skal bidrage til borgernes oplevelse af en mere smidig og hurtig service i mødet med kommunen og medvirke til optimering af borgerbetjeningen ved at udvikle og øge brugen af mere digitalisering og effektive henvendelseskanaler for dermed at frigøre tid til mere komplekse sager. En digitaliserings- og kanalstrategi beskriver samspillet mellem de henvendelseskanaler, hvor borgere og virksomheder møder kommunen samt medarbejderne i mellem. I denne sammenhæng kan kanalerne eksempelvis være , papirpost, Digital Post, telefon, sms, hjemmesider, personligt fremmøde, chat eller selvbetjeningsløsninger mm. Der er et stort fokus på digitalisering i kommunen, da digitalisering er et af de mest centrale redskaber til at bibeholde og udvikle en effektiv og attraktiv kommunal sektor. Kommunerne og KL har i samarbejde udarbejdet den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi , som er grundlaget for vores arbejde med digitalisering. Morsø Kommune har gennemført eller igangsat projekter på alle obligatoriske områder i handleplanen fra den forrige fælleskommunale digitaliseringsstrategi , herunder bl.a. obligatorisk selvbetjening og Digital Post for borgere, virksomheder og foreninger. Der er fortsat fokus på at effektivisere og optimere på en række initiativer fra den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bl.a. selvbetjeningsområdet. Nye fokusområder og milepæle er fx monopolbrudsprogrammet, den fælleskommunale rammearkitektur, støttesystemerne, serviceplatformen samt nye indsatsområder i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Vi har nedsat projektorganisationen og udarbejdet kommissorier til det nye store fælleskommunale program omkring brud af KMD s monopol på centrale it-systemer. 1.1 Roller og opgavefordeling I udmøntningen af digitaliserings- og kanalstrategien er der følgende roller og opgavefordeling, jf. kommissoriet for IT-strategien: IT-strategigruppen 1 : Styregruppe IT-projektgruppen 2 : Daglig projektledelse og opfølgning/oplæg til IT-strategigruppen IT-tværfagligt forum 3 : Arbejdsgruppe og sparringsgruppe efter behov Suppleret af: Webredaktionen for hjemmesiden: Webrelaterede opgaver koordineres med webredaktionsgruppen/webredaktøren. Topledelsen: Ledelsesmæssigt fokus og opbakning til at optimere arbejdsgange og digital parathed blandt medarbejderne. IT-afdelingen: Helpdesk, IT-drift, superbrugere og systemansvarlige. IT strategigruppen har ansvaret for, at der hvert andet år sker en evaluering af digitaliserings- og kanalstrategien. 1 Topledelsen og IT-projektgruppen og Leder af Borgerservice. 2 Repræsentanter fra IT-afdelingen og Udviklingsafdelingen. 3 Leder af Borgerservice og repræsentanter fra serviceområderne. 2

4 1.2 Digitale fokusområder Vi har fortsat stor fokus på obligatorisk selvbetjening og Digital Post til virksomheder, foreninger og borgere. De fire bølger med obligatorisk selvbetjening er gennemført i perioden I 2015 var målet, at 80 pct. af borgernes kommunikation med det offentlige sker digitalt. Det betyder, at de borgere, der kan, skal ansøge, anmelde mv. digitalt via den selvbetjeningsløsning, som vi stiller til rådighed. I 2013 blev Digital Post obligatorisk for foreninger og virksomheder samt i 2014 obligatorisk for borgere.. De borgere, der ikke i stand til at modtage posten digitalt og lever op til en af fritagelsesgrundene, kan blive fritaget og fortsætte med at modtage post fra det offentlige i papir. Morsø Kommune er i 2015 blevet en del af den Digitale Hotline. Der er fokus på, at den Digitale Hotline i højere grad benyttes af borgerne til at hjælpe med selvbetjening og Digital Post. Fokusområderne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er: Borgerbetjening 3.0 Mere selvhjulpne borgere Smart digital beskæftigelsesindsats og gode vilkår for vækst Digital sammenhæng for børn og unge Teknologi giver bedre fysiske rammer Effektiv styring og administration Digitale fundamenter Den fælleskommunale digitale handlingsplan samt projektkataloget konkretiserer disse fokusområder til initiativer og konkrete projekter. Dette er også en del af initiativerne i denne digitaliserings- og kanalstrategi. 2. Kanaler Servicen over for og kommunikationen med borgere, virksomheder, foreninger og andre samarbejdspartnere sker igen mange forskellige kanaler. Ressourceforbruget varierer meget afhængig af, hvilken kanal borgere og virksomheder benytter: Personligt fremmøde Papirpost Digital Post Telefon Selvbetjening (med eller uden integration til fagsystem) Hjemmeside KL har lavet undersøgelser af, hvad de enkelte kanaler i kommunerne koster. Det generelle billede er, at telefoniske og digitale henvendelser er væsentligt billigere end skriftlige og personlige henvendelser. Vi har haft fokus på og har stadig fokus på, at reducere papirposten og øge graden af digital kommunikation med Digital Post og . Desuden arbejder vi med at flytte en del af de telefoniske henvendelser, som handler om Digital Post og digital selvbetjening til Den Digitale Hotline. 3

5 Overordnet peges på, at: Det personlige fremmøde benyttes i langt højere grad end den telefoniske henvendelse, når der skal oprettes nye sager og ændres status på sager. Telefonen bruges primært til generel information og vejledning om eksisterende sager. Skriftlige henvendelser hvad enten det er pr. papirpost, Digital Post eller bruges typisk til transaktionshenvendelser i form af at indsende informationer vedr. eksisterende sager. Selvbetjening er primært oprettelse af nye sager. Hjemmesiden til generel information og konkrete ydelser/selvbetjening. For at få et indblik i vores kanaler, har vi udarbejdet nedenstående skema, som er inddelt i tre kategorier ift. til deres typiske brug og relation: Kanaler Transaktion Info vedr. eksisterende sag, ændring af status, oprettelse af ny sag Information Henvise, viderestille og vise vej, give info og vejledning Selvbetjening med/uden integration til fagsystem* X Personligt fremmøde X X Telefoniske henvendelser X X Den Digitale Hotline - Telefoniske henvendelser Almindelig papirpost X X Digital Post X X X X x Markedsføring Promovere kommunen og arrangementer for turister og lokale Intranet X BorgerApp X Digital Infoskærm (internt i adm. bygning) X X Digitale infoskærme (eksternt) X X Hjemmeside mors.dk x X X Facebook Morsø Kommune X X Facebook Mors Portalen X X Mors Mobil (+ sms udsendelser) X X Annoncering X X * selvbetjening sker typisk via vores hjemmeside, borger.dk og virk.dk Skemaet illustrerer, at vores indsatsområder skal vurderes i forhold til kanalernes primære brug og at det ofte kan være hensigtsmæssigt at kombinere flere kanaler. Derfor skal effekten af den konkrete indsats vurderes i forhold til den samlede indsats på tværs af kanalerne. Der er fem kanaler som kommunerne fokuserer på ift. effektivisering: Personligt fremmøde Er den mest omkostningstunge kanal og målet er at nedbringe antallet af de personlige henvendelser, hvis henvendelsen kan ske via selvbetjening eller andre mere effektive kanaler. I forhold til selvbetjening skal vi stadig hjælpe dem ikke kan selv og dermed kan fritages for obligatorisk digital selvbetjening. Almindelig papirpost, Digital Post og Når vi kommunikerer skriftligt med borgere, virksomheder, andre myndigheder og internt mellem områder, afdelinger og eksterne enheder skal det som udgangspunkt altid ske digitalt. 4

6 Morsø Kommunes retningslinjer for Digital Post indeholder retningslinjer for, hvordan vi skal kommunikere digitalt afhængig af, hvem vi kommunikerer med samt en beskrivelse af de forskellige værktøjer, vi skal bruge i den digitale kommunikation. Telefonbetjening Telefonhenvendelser er relativt billige, men det forudsætter dog at borgerne og virksomhederne opnår straks-afklaring, bliver henvist til selvbetjeningsløsninger eller at borgerne og virksomhederne ved evt. viderestilling kommer til den rette sagsbehandler. Den Digitale Hotline er i 2015 en ny kanal, som kan benyttes af borgerne til hjælp til selvbetjening og Digital Post. Hjemmeside Hjemmesiden skal fremstå troværdig, effektiv og serviceminded og vise sig som et godt sted at bo for alle borgere. Hjemmesiden skal give borgerne og virksomhederne den information/vejledning, som de søger på en brugervenlig måde og samtidig være indgangen til selvbetjeningsløsningerne. Hjemmesiden vil kunne hjælpe mange borgere og virksomheder, men der vil være tilfælde, hvor den bedste kanal for borgeren og/eller virksomheden er telefonen eller personligt fremmøde. Selvbetjening Selvbetjeningsløsninger er en billig kanal især, hvis det en integreret med fagsystemet. En række områder er omfattet af obligatorisk selvbetjening og kommunens selvbetjeningsløsninger kan tilgås via mors.dk, borger.dk og virk.dk. Med den fælles kommunale digitaliseringsstrategi er der fortsat fokus på tilgængelighed, optimering, brugervenlighed og responsivt design i forbindelse med selvbetjeningsløsninger. Facebook er en kanal, der giver mulighed for at komme i dialog og afklare borgernes spørgsmål. Men samtidig kræver Facebook også ressourcer, når der kommer konkrete spørgsmål, som skal besvares. borger.dk og mors.dk Et af målene med den nye hjemmeside er, at der skal være et særligt fokus på selvbetjening. Dermed vil en særlig indsats være, hvordan vi sørger for at lede trafikken ind på mors.dk fremfor f.eks. borger.dk og virk.dk. Med den nye hjemmeside kan tekster fra borger.dk hentes ind på mors.dk, der hvor det giver mening. De følgende afsnit beskriver Morsø Kommunes vision og overordnede initiativer som udgangspunkt for konkrete handleplaner, valg og brug af digitalisering og forskellige kanaler. 5

7 3. Vision og initiativer Vision Med digitaliserings- og kanalstrategien skal Morsø Kommune kunne levere og være på forkant med den borgernære service, sikker drift, udvikling og gode digitale løsninger. Målsætningerne At borgere og virksomheder oplever en personlig, lettilgængelig og sammenhængende service. At medarbejderne levere en effektiv og kompetent service. At Morsø Kommune digitaliserer, hvor det skaber merværdi for borgere, virksomheder og medarbejdere. For at realisere visionen med digitaliserings- og kanalstrategien, har vi udvalgt fire pejlemærker, som skal sikre fokus på de konkrete indsatser. Pejlemærke 1: Vi tilbyder en personlig, lettilgængelig og sammenhængende service ved at tilpasset vores service til borgernes eller virksomhedernes aktuelle behov og digitale parathed. Pejlemærke 2: Vi leverer en effektiv og kompetent service ved at skabe sammenhæng mellem IT-systemer, automatisere arbejdsgange og udnytte de faglige kompetencer optimalt. Pejlemærke 3: Vi udbreder og optimerer digitale løsninger og kanaler hvor det giver mening ved at vurdere itinvesteringer ud fra relevans, faglighed, økonomi og fælleskommunale spilleregler. Pejlemærke 4: Vi planlægger og implementer det fælleskommunale udbud af KMD monopolsystemerne. Der vil være en række overordnede og tværgående initiativer i organisationen, som skal understøttes af konkrete handleplaner for hvert enkelt serviceområde - herunder hvordan mulighederne udnyttes og eventuelle barrierer overvindes. 6

8 Pejlemærke 1: Vi tilbyder en personlig, lettilgængelig og sammenhængende service ved at tilpasset vores service til borgernes eller virksomhedernes aktuelle behov og digitale parathed. Initiativer for pejlemærke 1: Initiativ Ansvar Succeskriterier Hvornår Fortsat udvikling og udbredelse af brugen af selvbetjening.nu i organisationen Job- og Borgerservicechef Medarbejderne bruger selvbetjening.nu til at svare på borgernes spørgsmål til selvbetjening Flere guides ind i selvbetjening.nu Den Digitale Hotline - flere kald fra borgerne Fortsat fokus på Digital Post IT-undervisning for borgerne samt understøtte foreningers undervisere. Medbetjening i biblioteket og borgerservice. Job- og Borgerservicechef Overordnet ansvar Overordnet ansvar Give borgerne mulighed for straks afklaring og hjælp til digital selvbetjening uden for normal åbningstid. At borgerne er opmærksomme på, at deres post kommer i den digitale postkasse. At understøtte borgernes ITfærdigheder og dermed at flere bruger de digitale services og Digital Post Herunder undervisning på biblioteket. Fortsat udvikling og udbredelse af brugen af Borger-App en Job- og Borgerservicechef Sammenhængende digital borgerservice Adgang til egne data Sikre digitale services og selvbetjeningsløsninger, som opleves som sammenhængende og brugervenlige. Vi følger projektet i det fælleskommunale initiativ Vi følger projektet i det fælleskommunale initiativ

9 Pejlemærke 2: Vi leverer en effektiv og kompetent service ved at skabe sammenhæng mellem IT-systemer, automatisere arbejdsgange og udnytte de faglige kompetencer optimalt. Initiativer for pejlemærke 2: Initiativ Ansvar Succeskriterier Hvornår Effektivisering af Styrke Integration og selvbetjeningsløsninger sammenhæng med fagsystemer. Undersøger muligheden af nye teknologiske muligheder fx. Chat, video og mobile løsninger Evaluering af selvbetjeningsløsninger Vi forsøger at nedbringe de dyre henvendelseskanaler Kompetenceudvikling af medarbejdere ift. mødet med borgerne og deres brug af selvbetjeningsløsninger Alle medarbejdere fungerer som digitale ambassadører Velfærdsteknologi Det fælleskommunale program Brug af telemedicinsk hjemmemonitorering Implementering og videreudvikling af Fællessprog III Digitalt understøttet af ydelsesrefusion Anskaffelse og implementering af brugerportalsinitiativet Det sammenhængende digitale bibliotek IT-projektgruppe IT-projektgruppe og den enkelte chef Social og Sundhedschefen Social og Sundhedschefen Social og Sundhedschefen Job- og Borgerservicechefen Børn og Undervisningschefen Børn og Undervisningschefen Videre med Byg & Miljø en del af fælleskommunale handlingsplan Øget kendskab, og styrket borgerservice. Løsninger opfylder borgernes behov og understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange. Selvbetjening, hjemmeside, Digital Post, Digitale Hotline og telefon bruges i øget grad. At medarbejderne har de rette faglige kompetencer. Medarbejdere kan imødekomme og motivere borgerne til at bruge de digitale løsninger. Velfærdsteknologi giver mere tryghed, frihed og mobilitet til borgere med funktionsnedsættelser Deltagelse i de fælleskommunale initiativer fx KOL Implementering af fælles dokumentationsstandard Fællessprog III Implementering af ny KOMBIT løsning Ydelsesrefusion (udbud i 2016) Læringsplatforme på alle skoler inden udg. af 2017 Ny samarbejdsplatform til folkeskoler og dagtilbud (erstatter SkoleIntra og BørneIntra) Herunder implementering af nyt fælles bibliotekssystem (Kombit)

10 Pejlemærke 3: Vi udbreder og optimerer digitale løsninger og kanaler hvor det giver mening ved at vurdere it-investeringer ud fra relevans, faglighed, økonomi og fælleskommunale spilleregler. Initiativer for pejlemærke 3: Initiativ Ansvar Succeskriterier Hvornår Nye IT-investeringer vurderes Alle it-investeringer skal vurderes ud fra en business case ud fra en faglig, økonomisk funderet business case Business Case skal godkendes i IT-strategigruppen Centrale og decentrale IT- IT- indkøb skal godkendes af IT Spillereglerne i den fælleskommunale rammearkitektur skal overholdes (se også krav til IT-investeringer på næste side) strategigruppen At IT-systemet i størst muligt omfang skal anvende relevante fælleskommunale støttesystemer At IT-systemet i størst muligt omfang skal anvende den fælleskommunale Serviceplatform. Vi undersøger værdien af mulighederne for brug af open source Vi arbejder mod at sikre gevinstrealisering i forbindelse med digitaliseringsprojekter Øget sikkerhed og implementering af EU s databeskyttelsesforordning IT afdelingen Kent Gadgaard At It-systemet skal integrere til SAPA i det omfang det er relevant. Vi vælger det mest rentable og systemer med kvalitet og driftssikkerhed. Vi overholder sikkerheden og databeskyttelsesforordningen

11 Krav til IT-investeringer Ved indkøb af IT-løsninger indeholdende sager og dokumenter skal der stilles krav til leverandørerne om overholdelse af spillereglerne i den fælleskommunale rammearkitektur, integrationsvilkårene til serviceplatformen, støttesystemerne og SAPA (dialogintegration og fordelingskomponent) i det omfang det er relevant. Krav til leverandørerne Den Fælleskommunale Rammearkitektur Løsningen skal overholde principperne i den fælleskommunale rammearkitektur Serviceplatformen og støttesystemerne Løsningen skal i størst muligt omfang anvende Den Fælleskommunale Serviceplatform i forbindelse med adgang til data og funktionalitet. o o Er der tale om specifikke services, som er udstillet på serviceplatformen, indarbejdes disse i kravet, hvormed: Løsningen skal integrere til følgende services xxx på Den Fælleskommunale Serviceplatform og forestå den nødvendige tilslutning til Serviceplatformen. Er der tale om services, som ikke på kontrakttidspunktet er udstillet på serviceplatformen, indarbejdes følgende fremtidig option i kravet: Leverandøren skal på Kundens anmodning, og uden unødvendige ophold, omlægge en eller flere af Systemets allerede specificerede og implementerede integrationer til at hente data via Den Fælleskommunale Serviceplatform, såfremt Serviceplatformen kan stille lignende integrationer til rådighed. Løsningen skal anvende støttesystemernes sikkerhedsmodel og adgangsstyring Løsningen skal anvende følgende støttesystemer, hvis relevant, sags- og dokumentindeks, beskedfordeler, klassifikation, organisation, ydelsesindeks SAPA Løsningen skal understøtte dialogintegration i SAPA ( hop fra og til SAPA s brugergrænseflade) Løsningen skal understøtte fordelingskomponenten i SAPA (distribution af journalnotater og dokumenter) Endvidere følges kommunens generelle procedure for IT-indkøb. IT-indkøb skal overholde gældende pejlemærker for it-investeringer jf. kommunens Digitaliseringsog Kanalstrategi. Business Case skal udarbejdes og godkendes i IT-strategigruppen. Gældende lovgivning, herunder persondataloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven arkivloven mv. skal overholdes. 10

12 Pejlemærke 4: Vi planlægger og implementer det fælleskommunale udbud af KMD monopolsystemerne. Dette pejlemærke skal ses i samspil med de tre første pejlemærker. I de kommende år vil monopolbruddet have et særligt fokus. Initiativer for pejlemærke 4: Initiativ Ansvar Succeskriterier Hvornår Spillereglerne i den fælleskommunale rammearkitektur skal overholdes. At IT-systemet i størst muligt omfang overholder de fælleskommunale spilleregler i rammearkitekturen. At IT-systemet i størst muligt omfang skal anvende den fælleskommunale Serviceplatform. Planlægning og implementering af de fælleskommunale støttesystemer: Organisation, Klassifikation, de tre indekser, beskedfordeler samt administrationsmodulet og Adgangsstyring. Planlægning og implementering af KY Planlægning og implementering af KSD Planlægning og implementering af SAPA Valg og implementering af nyt ESDH-system afløser for KMD Sag EDH Kommunal implementering af grunddataprogrammet (PL: Lise Skjødt) (PL: Lise Skjødt) (PL: Mie Færch/ Christina Jensen) Teknik og Miljøchefen At It-systemet skal integrere til SAPA i det omfang det er relevant. Vi får en gnidningsfri overgang til støttesystemerne. At IT-systemet i størst muligt omfang skal anvende relevante fælleskommunale støttesystemer. Vi får en gnidningsfri overgang til KY. Vi får en gnidningsfri overgang til KSD. Vi får en gnidningsfri overgang til SAPA. Vi får et stabilt og brugervenligt ESDH System. Systemet bruges af de relevante medarbejdere. Implementering af programmet og gevinstrealisering (Q4)

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere