Dansk AVU FED Grammatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk AVU FED Grammatik"

Transkript

1 Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14

2 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår 2.5 Danmark License Navngivelse Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren. Ikke-kommerciel Du må ikke bruge dette værk til kommercielle formål. Del på samme vilkår Hvis du ændrer, bearbejder eller bygger videre på dette værk, må du kun videresprede det resulterende værk under en licens, der er identisk med denne. 1

3 Grammatikkompendiet refererer til de to grammatikbøger: Sprog under lup fra EGMONT alinea og Dansk Basisgrammatik 2. reviderede udgave fra Gyldendal Når vi i kompendiet, under en overskrift, fx skriver: S27C betyder der, at du kan slå op i grammatikbøgerne og læse mere. Sådan tyder du fx referencerne: S27C S betyder Sprog under lup 27 betyder side 27 C betyder afsnit C DB 61 DB betyder Dansk Basisgrammatik betyder paragraf (bogen er inddelt i paragraffer) 61 betyder paragraf nummer 61 Opgave 0 Hvilket emne skrives der om ved de følgende koder 1. S44E 2. DB 40 2

4 Indholdsfortegnelse Udsagnsord (verber)... 5 Bydeform (imperativ)... 6 Navneform (infinitiv)... 7 Nutid (præsens)... 8 Datid (præteritum)...10 Kort tillægsform (perfektum participium...12 Lang tillægsform (præsens participium)...15 Mådeudsagnsord (modalverber)...17 Aktiv og passiv (handleform og lideform)...19 Oversigt over bøjningsskema...21 Navneord (substantiver) Bøjning af navneord...24 Ental og flertal...25 Ubestemt & bestemt form (bestemthed)...26 Regelmæssige bøjningsendelser...28 Uregelmæssige bøjninger...30 Ejefald (genitiv)...32 Kendeord (artikler)...33 Egennavne (proprier)...34 Egennavn eller navneord?...36 Tillægsord (adjektiver) Tillægsords bøjning...40 Gradbøjning af tillægsord...42 Stedord (pronominer) Personlige stedord (personlige pronominer)...45 Ejestedord (possessive pronominer)...47 Tilbagevisende stedord (refleksive pronominer)...49 Påpegende stedord (demonstrative pronominer)...52 Spørgende stedord (interrogative pronominer)...53 Henførende stedord (relative pronominer)...54 Ubestemte stedord (indefinitte pronominer)...56 Bindeord (konjunktioner) Sideordnende bindeord...60 Underordnende bindeord

5 Biord (adverbier) Rene biord og biord dannet af tillægsord...66 Biord dannet af tillægsord på ig eller lig...67 Forholdsord (præpositioner) Biord eller forholdsord?...71 Talord (numeralier) Tal eller bogstaver?...74 Udråbsord (interjektioner) Sætningsanalyse Udsagnsled (verballed)...77 Grundled (subjekt)...80 Foreløbigt grundled og egentligt grundled...82 Finde alle led i en sætning...83 Genstandsled (direkte objekt eller akkusativobjekt)...84 Hensynsled (indirekte objekt eller dativobjekt)...86 Omsagnsled til grundled (subjektsprædikat)...88 Forskellen mellem omsagnsled til grundled og genstandsled...90 Omsagnsled til genstandsled...91 Biled (adverbialled)...93 Sætninger & sætningslære...96 Helsætning, hovedsætning og bisætning...97 Eksempler på typer af helsætninger...99 Tegnsætning Punktum, udråbs- og spørgsmålstegn Sætte kommaer Komma mellem hovedsætninger Komma mellem hovedsætning og bisætning Komma uafhængigt af sætningen Morfologi: Stamord, sammensatte ord, afledninger Rodmorfemer Afledningsmorfemer (forstavelsesmorfemer) Afledningsmorfemer (efterstavelsesmorfemer) Bøjningsmorfemer (bøjningsendelser) Opsamling af rod-, aflednings- og bøjningsmorfem

6 Udsagnsord (verber) S10A-B Udsagnsord er ord, der bruges til at fortælle at noget sker, at nogen eller noget gør noget eller er i en bestemt tilstand. Udsagnsord kan altså bruges til at beskrive handlinger, begivenheder og tilstande. Man kan finde et udsagnsord ved at sætte jeg eller at foran udsagnsordet, fx Jeg bager eller at tænke. Hun åbner pakken Stenen ligger på jorden Det er sjovt at spille trompet Maria skal læse bogen Udsagnsord bøjes i tid (tempus) og form (modus), og er den ordklasse, der har flest bøjningsmuligheder. Hvis udsagnsordet i datid ender på ede (fx spillede) eller te (fx kørte), siger man, at det bøjes regelmæssigt. Udsagnsord med en anden datidsform (fx skrev) bøjes uregelmæssigt. Oversigt over udsagnsordenes tider og former: Datidsendelse -te -ede uregelmæssig (at læse) (at danse) (at synge) stamme/bydeform læs dans syng navneform læse danse synge nutid læser danser synger datid læste dansede sang førnutid har læst har danset har sunget førdatid havde læst havde danset havde sunget fremtid vil læse vil danse vil synge kort tillægsform læst danset sunget lang tillægsform læsende dansende syngende Du kan læse mere om udsagnsordenes tider og former på de kommende sider. 5

7 Bydeform (imperativ) S10C Bydeform er udsagnsordets korteste form, også kaldet stammen (rodmorfem). Bydeform udtrykker en ordre eller en opfordring. dans, stå, løb, grin, regn, bo, husk, vær, skriv, bydeform (imperativ) Løb til musikken. Mal billedet nu! Luk porten! Opgave 1 Indsæt ordet i bydeform. (at rette) dig op! (at stoppe)! (at komme) tilbage! (at løbe) hjem til din mor! (at lege) nu med børnene! (at ringe) til mig i morgen! Helt ærligt, (at holde) nu op! Opgave 2 Skriv 10 sætninger hvor du bruger bydeform

8 Navneform (infinitiv) S10D Navneformen er også udsagnsordenes grundform, og det er den form, der bruges som opslagsord i ordbøger. Navneformen står ofte sammen med at eller sammen med et mådesudsagnsord (kan, vil, skal, må, bør, tør). I navneform bøjes udsagnsordet ved at tilføje e eller ingenting til stammen. at danse, at stå, at løbe, at grine, at regne, at bo, at huske, at være, at skrive navneform (infinitiv) Hun elsker at danse. Læreren så kursisterne arbejde. Hun ville male billedet. Opgave 3 Indsæt de rigtige ord i navneform streg de forkerte over. Vejret er så dårligt, at de ikke vil (mure/ murer) mere den dag, og (tømre/ tømrer) vil de heller ikke. Man kan (ændre/ ændrer) reglerne for udendørs arbejde. Det vil kunne (føre/ fører) til bedre arbejdsforhold. Nogle dyrlæger siger, at det er umuligt at (kurere/ kurerer) den sygdom. I nogle lande påstår man, at man kan (kurere/ kurerer) mange tilfælde af sygdommen om året. Man kan ikke (høre/ hører) eller læse om hvilken medicin man bør (bruge/ bruger), eller om hvor længe de behandlede dyr kan (klare/ klarer) sig. Det må derfor (undre/ undrer) mange forskere, at man ikke vil (afsløre/ afslører) hvilken medicin der er tale om. 7

9 Nutid (præsens) S11E Nutid fortæller om det, der sker lige nu, det der vil ske i fremtiden eller det der plejer at ske. Man kan sætte jeg foran udsagnsord i nutid. I nutid bøjes udsagnsordet ved at tilføje er eller r til stammen. danser, står, løber, griner, regner, bor, husker, er, skriver nutid (præsens) - det som sker lige nu Hun åbner pakken Vandet koger Vi griner af filmen fremtid (futurum) det der vil ske i fremtiden Hun køber en bog i morgen Bussen kommer om fem minutter Kokken køber nye gryder i næste uge Det som plejer at ske Vi laver aldrig lektier om eftermiddagen Hun kommer altid for sent Han har som regel ret Opgave 4 Bøj ordet rigtigt og skriv det på linjen. Om vinteren (at ske) det, at politiet (at fraråde), at folk (at køre) ud, hvis det er kraftigt snevejr. Det er langt fra alle, der (at rette) sig efter det, og nogle gange (at høre) man da også om folk, der (at køre) galt. Politiet (at vurdere), at hvis folk (at høre) ordentligt efter vejrudsigten, så (at undgå) man, at der (at opstå) så mange ulykker. 8

10 Huskeregler Hvis udsagnsordet står efter at eller sammen med former af kan, vil, skal, må, er det navneform og ender på e Hvis udsagnsordet står alene, er det nutid og ender på r Opgave 5 Indsæt den rigtige form af navneform eller nutid. Det er ikke langt at (kører/ køre) til byggemarkedet. Mange af ens naboer (kører/ køre) også derhen hver lørdag. Det er tit i weekender, at man har tid til at (reparere/ reparerer) lidt på huset. Mens man går og (tømrer/ tømre) lidt, (hygge/ hygger) familien sig. Nu og da (servere/ serverer) de kaffe og kage. Derved (demonstrere/demonstrerer) de, at de (sætte/ sætter) pris på, at man gør tingene. Der er jo heller ikke noget at (jamre/ jamrer) sig over. Det (ændre/ ændrer) i hvert fald ikke noget. Man skal nu også nok (klare/ klarer) det. 9

11 Datid (præteritum) S11FG Datid fortæller om det, der skete på et tidspunkt i fortiden. I datid bøjes udsagnsordet ved at tilføje ede eller -te til stammen. S11H Stærke udsagnsord, eller uregelmæssige udsagnsord, får ingen endelse i datid, og de skifter tit vokal når de bøjes anderledes end stammen. dansede, stod, råbte, grinede, regnede, boede, huskede, var, læste svagt bøjede (regelmæssig datid) Hun elskede dansen Det regnede meget i går De råbte meget højt stærkt bøjede (uregelmæssig datid) Hun skrev historien Hunden fandt tyven De sang for højt Opgave 7 Find og understreg syv udsagnsord i teksten. Det var købmanden Marco Polo, der bragte pengesedlen til Europa. Han tilbragte 17 år af sit liv i Kina og beskrev, hvordan man i dette land fremstillede penge af papir fra morbærtræets bark. Til sidst prægede man pengesedlen med møntmesterens segl. Sedlernes værdi modsvarede mønternes. 10

12 Opgave 8 Find de udsagnsord i teksten, som står i nutid, og skriv dem i datid på linjerne under teksten (der er 11 udsagnsord som står i nutid). Mange mennesker møder uoplagte på arbejdspladsen, fordi de skal nå at ryge til morgenkaffen. Fænomenet er ikke så udbredt længere, for de mange antirygekampagner synes at virke. Der står dog mange uløste problemer tilbage. Skal man straffe rygerne ved at lade dem betale for en eventuel kræftoperation, eller virker det bedre til stadighed at rådgive? Mange arbejdspladser indfører regler for rygning. Dels for at skåne ikke-rygerne, dels for at påvirke rygerne til at stoppe. Samfundsøkonomisk fremstår det naturligvis også som et stort problem, fordi sygehusenes udgifter til operationer når astronomiske højder. Man taler derfor om to slags problemer: den enkeltes og samfundets

13 Kort tillægsform (perfektum participium) S12Ia Kort tillægsform bruges til at lave sammensatte udsagnsord. Man bruger kort tillægsform til at danne førnutid og førdatid. I kort tillægsform bøjes udsagnsordet ved at tilføje t eller et til stammen. Uregelmæssige udsagnsord har tit vokalskifte i kort tillægsform. læst, danset, råbt, grinet, sunget, skrevet, været, fundet, blevet, gjort førnutid Hun har danset hele natten Hun har været i Italien 2 gange førdatid Hun havde skrevet en besked til dem De havde læst halvdelen af bogen Opgave 9 Skriv kort tillægsform af udsagnsordene nutid datid kort tillægsform kører kørte kørt regner regnede bringer bragte springer sprang sidder sad fører førte lægger lagde ligger lå I førnutid og førdatid skal hovedudsagnsordet stå i kort tillægsform sammen med et hjælpeudsagnsord. Vi bruger hjælpeudsagnsordene at have og at være til at danne førnutid og førdatid. 12

14 At have bruges i de fleste tilfælde. At være bruges ved udsagnsord, der udtrykker bevægelse eller forandring. Førnutid med at have Han har læst hele bogen. Førdatid med at have Han havde læst hele bogen. Førnutid med at være Hun er blevet syg. Førdatid med at være Hun var blevet syg. Huskeregel: I førnutid, står hjælpeudsagnsordene i nutid I førdatid står hjælpeudsagnsordene i datid Hovedudsagnsordet står i kort tillægsform og ender på t eller et. Opgave 10 Skriv sætningerne i førnutid og brug det rigtige hjælpeudsagnsord (har/er) 1. Han kører sin søn i skole. Han har kørt sin søn i skole. 2. De tager til Tyrkiet. 3. Familien spiser sammen i dag. 4. Hun står for sent op. 5. Han tager på arbejde. 13

15 6. Han køber spil til sin PlayStation. 7. Vi kommer altid til tiden. Opgave 11 Skriv sætningerne i førdatid og brug det rigtige hjælpeudsagnsord (havde/var) 1. Han kørte sin søn i skole. Han havde kørt sin søn i skole. 2. Katten løb sin vej. 3. De gik ind i klassen. 4. Hun tog sin paraply med i dag. 5. Han købte spil til sin PlayStation. 6. Rotten løb forbi butikken. 7. Hun læste rigtig mange bøger 14

16 Lang tillægsform (præsens participium) S12J Lang tillægsform kan indgå i et sammensat udsagnsord. Her vil den lange tillægsform fortælle om et andet udsagnsord. Lang tillægsform kan optræde som tillægsord. Her vil den lange tillægsform fortælle om et navneord. I lang tillægsform bøjes udsagnsordet ved at tilføje ende til stammen. dansende, stående, grinende, regnende, boende, huskende, værende, læsende lang tillægsform (præsens participium) som sammensat udsagnsord Hun kommer dansende forbi Han blev stående Kursisterne var grinende lang tillægsform (præsens participium) som tillægsord En løbende hest Min brændende bil Et voksende træ 15

17 Opgave 12 Indsæt udsagnsordet i lang tillægsform og afgør om det fungerer som sammensat udsagnsord eller tillægsord. 1. Tilskuerne beundrede de (at danse) par. 2. Ekspedienten rystede (at beklage) på hovedet. 3. Min nabo hader (at råbe) børn. 4. Hvis du ikke stopper, løber jeg (at skrige) bort. 5. Folket var (at opgive) over priserne på kål. 6. Jernbanetoget kører (at larme) forbi deres hus. 7. (At håbe) ventede hun på sin veninde. 8. Hesten kom (at springe) og (at løbe). 9. Øllerne var stadig (at flyde) selvom der var meget koldt. 10. Han lo imens hunden (at pjaske) logrede med halen. 16

18 Mådeudsagnsord (modalverber) S13 12 Mådesudsagnsord giver merbetydning til andre udsagnsord. I skemaet herunder er de seks mådeudsagnsord i nutid og datid: Nutid Datid 1 kan kunne 2 skal skulle 3 vil ville 4 må måtte 5 bør burde 6 tør turde Når disse seks mådesudsagnsord optræder i en sætning, er de næsten altid sammen med et almindeligt udsagnsord, som står i navneform. Ordene danner sammensat udsagnsled. Mådesudsagnsordet bestemmer tiden, mens hovedudsagnsordet i navneform bestemmer indholdet. kan købe, kunne købe, vil spille, ville spille, bør spise, burde spise Nutid (præsens) Hun skal løbe stærkt for at nå det hele. Du kan ikke regne med mig, din åndsbolle! Datid (præterium) Hun skulle løbe stærkt for at nå det hele. Du kunne ikke regne med mig, din åndsbolle! Husk at hovedudsagnsordet i navneform næsten altid skal ende på e. Opgave 13 Sæt streg under mådeudsagnsordene og det tilhørende udsagnsord i teksten. Jens kunne sjældent komme hjem, da han altid ville pille i fliserne med sin finger. Han kunne forstå, at det burde være anderledes, men fliserne skulle absolut ligge klar til at måtte pilles i. Jens turde simpelthen ikke lade være med at pille i fliserne, når fliserne ville ligge som de lå. 17

19 Opgave 14 Lav sætninger med hvert af de seks mådesudsagnsord både i nutid og datid. Marker de sammensatte udsagnsled

20 Aktiv og passiv (handleform og lideform) S14LMN I en aktiv sætning er det grundleddet der udfører handlingen. Udsagnsleddet står i aktiv form. I en passiv sætning er det ikke grundleddet selv der udfører handlingen. Grundleddet er derimod genstand for en handling, dvs. der bliver gjort noget ved grundleddet. Udsagnsleddet skal så stå i passiv form. Aktive sætninger kan ofte laves om til passiv. Aktiv (handleform) Jeg kører bilen Vi skrev et brev Passiv (lideform) Bilen bliver kørt af mig Brevet blev skrevet af os Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid Aktiv kører kørte har kørt havde kørt vil køre Passiv bliver kørt blev kørt er blevet kørt var blevet kørt vil blive kørt Som man kan se, dannes passiv ved en form af blive plus en kort tillægsform. S14 16 Passiv s form Desuden findes der en passiv form, som ender på -s. Denne form findes i nutid og datid, men ikke som kort tillægsform. Det er ikke alle udsagnsord, der har denne form. Passiv s form (lideform) Bilen kørtes af mig Brevet skrives af os Katten fodres af gæsterne 19

21 Opgave 15 Lav sætningerne om fra aktiv til passiv. Brug den samme tid i begge sætninger. 1. Læreren sender børnene hjem fra skole. 2. Drengen ramte mågen med en sten. 3. Manden har undertrykt sin kone gennem mange år. 4. Pigerne havde mobbet Louise i det skjulte. 5. Næste år vil jeg skrive en tyk bog. Opgave 16 Lav sætningerne om fra passiv til aktiv. Brug den samme tid i begge sætninger. 1. Festen bliver holdt i fælleshuset af hele familien. 2. De bedste numre fra cd en blev overspillet af drengene. 3. Aftalen er blevet forhandlet af regeringspartierne. 4. Pigen var blevet undersøgt grundigt af lægen. 5. Det urimelige forslag vil forhåbentlig ikke blive vedtaget. 20

22 Oversigt over bøjningsskema S12K stamme (rodmorfem) navneform (infinitiv) nutid (præsens) datid (præteritum) kort tillægsform (perfektum participium) lang tillægsform (præsens participium) regn at regne regner regnede regnet regnende læs at læse læser læste læst læsende bo at bo bor boede boet boende skriv at skrive skriver skrev skrevet skrivende Opgave 17 Udfyld de tomme pladser i bøjningsskemaet stamme (rodmorfem) navneform (infinitiv) nutid (præsens) datid (præteritum) stod kort tillægsform (perfektum participium) lang tillægsform (præsens participium) spiser grinende hop fisket at danse pløj at svømme bukket forfat afregner nøs læste leende standser 21

23 Navneord (substantiver) S5-7 Navneord er betegnelser for levende væsner, ting eller begreber. væsener hund barn mand ting bil benzin vinduer begreber kærlighed humør kulde Man kender navneord på, at man kan sætte en el. et foran og bagved ordets grundform, samt ved at man som regel kan bøje ordet i ental og flertal. ental flertal en hund hunden hunde hundene et barn barnet børn børnene en lektie lektien lektier lektierne en kærlighed kærligheden (ingen flertal) 22

24 Opgave 18 Understreg alle navneord i teksten, og skriv dem nedenunder. Det føltes, som om mit liv blev ændret den sommer. I min erindring er der en række begivenheder. Men jo mere jeg tænker på det, des flere detaljer finder jeg frem, og det går op for mig at forløbet må have strakt sig over flere måneder, ja måske flere år. Der skete simpelthen så mange ting for mig og min familie. Min far fik et nyt job, vi skulle flytte til en ny by, min søster og jeg skulle skifte skole og finde nye kammerater og venner

25 Bøjning af navneord Den form, som står i ordbogen, er ubestemt ental. Det er ordets grundform og kaldes også ordets rodmorfem. Når man sætter endelser på grundformen, kan man danne de andre former. De fleste navneord kan bøjes i køn, tal, bestemthed og ejefald. Ejefald omtales nærmere til sidst. På dansk findes to køn: fælleskøn og intetkøn. Fælleskøn er de ord, som skal have en foran, Intetkøn er ord med et foran. Fælleskøn en dreng en pige en bil Intetkøn et barn et menneske et hus Opgave 19 Sæt en el. et foran de følgende ord. hue tørklæde blyant tilfælde møtrik joke hus leksikon kompliment bilist viskelæder novelle trick blad 24

26 Ental og flertal De fleste navneord findes i både ental og flertal. Navneord sættes i flertal, ved at man tilføjer e, r eller er til ordet. Nogle navneord får ingen endelse i flertal, andre har uregelmæssig bøjning. -e i flertal En dreng flere drenge -r i flertal En pige flere piger -er i flertal En sofa flere sofaer Ingen endelse i flertal En sten flere sten Uregelmæssig bøjning Et barn flere børn Nogle ord findes kun i ental, og enkelte ord findes kun i flertal. Findes kun i ental mel mælk kød kærlighed ansvar Findes kun i flertal penge søskende mæslinger - indvolde Opgave 20 Skriv ordet i flertal, hvor det er muligt hule 2. træ 3. bog 4. angst 5. hals

27 Ubestemt & bestemt form (bestemthed) Navneord findes i ubestemte og bestemte former. Navneord kan bøjes i ubestemte og bestemte former, både i ental og flertal. Vi laver de ubestemte og bestemte former ved hjælp af kendeord, som kan placeres foran ordet eller bagved som en endelse. Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal Bestemt flertal har kendeord en eller et foran. har kendeordet -(e)n eller -(e)t bagved som en endelse. har ingen kendeord. Man kan evt. bruge ordet flere. har kendeordet -(e)ne bagved som en endelse. Foran kan evt. bruges ordet alle. Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal Bestemt flertal en dreng drengen (flere) drenge (alle) drengene et løb løbet (flere) løb (alle) løbene Man bruger de ubestemte former, når et ord nævnes første gang. Når man allerede har omtalt ordet, bruger man bestemt form. Ubestemte former Jeg så på et hus. Det havde flere vinduer. Bestemte former Huset var lille. Vinduerne var hvide. Hvis et navneord bruges om noget, som er fælles viden, står det i bestemt form. Nu er foråret kommet. Skoven er grøn, og fuglene synger. 26

28 Når der står et andet bestemmende ord foran navneordet, får navneordet ingen bestemthedsendelse, men står i ubestemt form. Andre bestemmende ord kan fx være kendeordene den, det og de. De bruges, når der står et tillægsord eller talord foran navneordet. Kendeord bestemt form ental Den lille dreng. Det røde æble. Kendeord bestemt form flertal De små drenge. De tre æbler. Ejestedord (fx min, din, vores), navneord i ejefald(fx pigens) og egennavne (fx Annas) kan også bruges til at gøre et navneord bestemt. Min cykel. Dit tøj. Husets vinduer. Ullas brødre. Opgave 21 Vælg den rigtige form af navneordet (bestemt el. ubestemt) I år kom (vinter/vinteren) tidligt. 2. Vi arbejder også, selv om (sol/solen) skinner. 3. Forårets (sol/solen) er altid dejlig. 4. Jeg sidder ved mit (bord/bordet) og skriver. 5. Vi så en god film i (biograf/biografen). 6. Filmen går i den nye (biograf/biografen). 7. Drengen mødtes med sine (venner/vennerne). 8. Jeg elsker at bruge min (computer/computeren). 9. Det er sjovt at surfe på (internet/internettet). 10. Drengene drillede de små (piger/pigerne).

29 Regelmæssige bøjningsendelser De fleste navneord bøjes ved, at der sættes endelser på ordets grundform (rodmorfem). Endelserne er enten flertalsendelser eller bestemthedsendelser. I bestemt ental ender navneord altid på en eller et. Endelser i ubestemt flertal er enten e, r, er eller ingenting. Navneord i bestemt flertal ender altid på ne. Ord, der ikke får nogen endelse i ubestemt flertal, tilføjes ene i bestemt flertal. De 4 typer regelmæssigt bøjede navneord Ubestemt ental Bestemt ental Ubestemt flertal Bestemt flertal en dag dag-en (flere) dag-e dag-e-ne en uge uge-n (flere) uge-r uge-r-ne en måned måned-en (flere) måned-er måned-er-ne et år år-et (flere) år år-ene Huskeregler Hvis ordet i ental ender på e, får det tilføjet r i flertal Hvis ordet i ental ender på r, får det tilføjet e i flertal uge - uger pige - piger mur - mure murer - murere Ord af fremmed oprindelse med tryk på sidste stavelse får altid tilføjet er i flertal. Husk at ordet bevarer sin grundform (rodmorfem). figur - figurer kvarter - kvarterer papir - papirer ingeniør - ingeniører 28

30 Opgave 22 Skriv alle fire former af de følgende navneord. 1. dør dør, døren, døre, dørene 2. vindue 3. æske 4. ben 5. forløb 6. dansker 7. tømrer 8. chauffør 9. figur Opgave 23 Indsæt den rigtige form af navneordet. 1. Den lokale (tømrer/tømrere) afgav tilbud på byggeriet. 2. Der var mange (tilhører/tilhørere) til koncerten. 3. Alle (lærene/lærerne) på skolen var på kursus. 4. Der var fem (murer/murere) i gang på byggepladsen. 5. (Togføren/togføreren) gik ned gennem toget. 6. Partiet havde to (ordstyre/ordstyrere). 7. I hele landet strejkede (chaufførene/chaufførerne) i går. 29

31 Uregelmæssige bøjninger Omlyd som uregelmæssig bøjning. Nogle navneords grundform (rodmorfem) ændrer sig under bøjningen, så selvlyden (vokalen) i ordet ændres, dvs. der sker en omlyd. barn - børn mand - mænd gås - gæs tand - tænder Konsonantfordobling som uregelmæssig bøjning. Nogle navneord får konsonantfordobling, når der kommer bøjningsendelser på ordet. Det gælder efter en kort, trykstærk vokal. Kort vokal dam - dammen væg - væggen hul - hullet Lang vokal dame - damen væge - vægen hule - hulen Bortfald af e som uregelmæssig bøjning. Ved navneord, der ender på er, el eller på en, bortfalder e et, når der kommer bøjningsendelser på ordet. I nogle tilfælde, især ved ord på en, er det dog valgfrit, om e et bortfalder. Du kan altid se endelserne i en ordbog. vinter - vintre cykel - cykler aften - aften(e)ner hilsen - hils(e)ner 30

32 Ord af fremmed oprindelse med uregelmæssig bøjning Nogle navneord af fremmed oprindelse har helt specielle former i flertal, fordi de har bevaret flertalsformen fra det fremmede sprog (fx latin el. engelsk). Ord med fremmed endelse i ubestemt flertal får tilføjet ene i bestemt flertal. Fra latin ental flertal bestemt flertal faktum fakta faktaene konto konti kontiene Fra engelsk ental flertal bestemt flertal drink drinks drinksene trick tricks trickene NB: Nogle af ordene har udviklet en valgfri dansk sideform i flertal. Man kan fx sige enten flere konti el. flere kontoer og flere tricks el. flere trick. Alle bøjningsformer oplyses i ordbogen. Opgave 24 Skriv alle fire former af de følgende navneord. 1. hul hul, hullet, huller, hullerne 2. straf 3. rod 4. gidsel 5. himmel 6. nummer 7. visum 8. joke 9. tic 10. eksamen 31

33 Ejefald (genitiv) Ejefald er en speciel form, der betegner ejer/tilhørsforhold mellem to navneord. En måneds tid Mandens hat Tre ugers ferie Dagenes længde Ejefald dannes ved at tilføje s direkte på ordet. Alle former af navneord kan sættes i ejefald. Ejefald -s tilføjelse ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal dags dagens dages dagenes barns barnets børns børnenes Bemærk at der på dansk ikke tilføjes apostrof ( ), når vi danner ejefald. Den eneste undtagelse herfra er hvis ordet i forvejen ender på s. For at undgå misforståelser vil man ofte omskrive ejefald i disse tilfælde. Apostrof ejefald Det grå hus ejer omskrives til Ejeren af det grå hus 32

34 Kendeord (artikler) Kendeord er de ord, man bruger til at angive, om et navneord er i ubestemt eller bestemt form. Kendeord kan være et selvstændigt ord, der står foran et navneord, eller det kan være en bøjningsendelse hæftet bag på navneordet. en borg - borgen et bord - bordet De selvstændige kendeord er Bøjningsendelserne er en et den det de -(e)n -(e)t -(e)ne En og et bruges foran navneord i ubestemt ental. Den, det, de bruges i bestemte former i ental og flertal, hvis der står et tillægsord eller talord foran navneordet. (e)n, -(e)t bruges i bestemt ental. (e)ne bruges i bestemt flertal. Læg mærke til, at der ikke bruges kendeord foran navneord i ubestemt flertal. Man kan evt. bruge ordet nogle, eller man kan lade være med at skrive noget foran. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal en borg borgen borgene et hus huset husene den store borg de fire borge det lille hus de små huse På engelsk og tysk står alle kendeord foran navneordet: ubestemt a girl ein Haus 33 bestemt the girl das Haus

35 Egennavne (proprier) S8 RO 12 Egennavne er navne på personer, dyr, steder, institutioner, bygninger, bøger, film og andre kunstværker. Egennavne skrives med stort begyndelsesbogstav. Et egennavn kendes på, at der normalt kun findes én af slagsen, og at de derfor ikke kan bøjes i flertal. Personer Anja Andersen, Lars Løkke Rasmussen, Michael Jackson, Buddha Dyr Fido, Vaks, Pipper, Vaks, Tarok, Flipper Geografiske navne Aarhus, Europa, Gudenåen, Strandgade, Nordnorge Institutioner Det Kongelige Teater, Den Europæiske Union Bygninger Christiansborg, Aarhus Domkirke, Aros Bøger, film mv. Hundehoved, Løvernes Konge, Vanilla Sky, Dansevise Opgave 25 Ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det er nødvendigt. 1. Min lillebror hedder abdikarim, men bliver bare kaldt abdi. 2. Familien bor på engvej, som ligger tæt ved søen. 3. Hvert forår fyldes danmarks skove af anemoner i skovbunden. 4. De tyske turister sejlede i kano på gudenåen. 5. Har du læst fyrtøjet af h.c. andersen? 6. Prins joachim er døbt i aarhus domkirke. 7. Hver dag læste de avisen jyllandsposten. 34

36 Egennavne som består af flere ord Hovedreglen er, at der skrives med stort begyndelsesbogstav i det første ord og i de mere betydningsfulde ord. Østre Anlæg Store Scene Ingerslevs Boulevard Gorm den Gamle Margrethe den Anden De Kanariske Øer I titler på bøger og andre kunstværker er der altid stort begyndelsesbogstav i det første ord. Desuden kan man (men skal ikke) skrive alle mere betydningsfulde ord i titlen med stort begyndelsesbogstav. Hvis titlen er meget lang, anbefales det, at man kun skriver første ord med stort. Den grimme ælling el. Den Grimme Ælling Kvinden uden skygge el. Kvinden uden Skygge En forårsdag i helvede el. En Forårsdag i Helvede Eventyret om en der drog ud for at lære frygt at kende 35

37 Egennavn eller navneord? Husk at hovedreglen er, at et egennavn er et ord, som kun findes i én speciel udgave. Hvis der findes flere slags af ordet, er det altså et navneord, også selv om man måske forbinder en vis autoritet med ordet. banken kirken direktøren chefen ministeren præsten far mor Navne på måneder, ugedage, højtider og festdage er ligeledes navneord og skrives med lille begyndelsesbogstav. januar tirsdag jul nytår påske pinse store bededag grundlovsdag sankthansaften mortensaften valborgsaften Bemærk: Kristi himmelfartsdag og Mariæ bebudelsesdag Huskeregler Navne der findes i et atlas, skrives med stort begyndelsesbogstav Navne der findes i en kalender, skrives med lille begyndelsesbogstav 36

38 Nogle gange kan det være svært at afgøre, om et ord er et navneord eller et egennavn. Det gælder fx ved historiske begivenheder. I de fleste tilfælde kan man bruge begge dele, idet ordene kan opfattes som både navneord og egennavne. stenalderen el. Stenalderen besættelsen el. Besættelsen anden verdenskrig el. Anden Verdenskrig Opgave 26 Ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det er nødvendigt. 1. De holder altid jul hos deres mormor på mols. 2. Han blev kaldt ind til samtale med inspektøren på bakkegårdsskolen. 3. Hun læste karl ove knausgaards bog min kamp. 4. Soldaterne på kasernen gjorde honnør for dannebrog. 5. Turen gik med tog gennem europa og videre til indien og pakistan. 6. Vi ved ikke, om tyrkiet bliver medlem af den europæiske union. 7. Før kampen gik i gang i parken, sang tilskuerne der er et yndigt land. 37

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Retskrivningsvejledning

Retskrivningsvejledning Retskrivningsvejledning Accenttegn Adjektiver og adverbier på -sk Adjektiver og adverbier på -vis Adjektiver på trykstærk vokal (-i, -u, -y, -å mfl.) Adverbier Adverbier dannet af adjektiver på -ig Anførselstegn

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads En bog om TænkeTankprojektet i Ældreplejen i Slagelse Kommune

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere