Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015"

Transkript

1 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet for seminaret var at skabe fokus på på de særligt sensitive fordele og styrker. Også når man henvender sig til virksomheder. Elaine bruger denne ordforkortelse, til at forklare det særligt sensitive personlighedstræk: D deep processing: dyb også ubevidst bearbejdning af alle stimuli/information O (over)stimulation: (over)stimulering E emotional reactivity: emotionel reaktivitet samt empati, dvs. at reagere følelsesmæssigt (positivt eller negativt) på omgivelserne. S subtleties: at lægge mærke til (blive stimuleret af) forfinede detaljer i omgivelserne eller vores indre Flere følelser = dybere refleksioner. Kognitiv klarhed. Særligt sensitive tænker klart det meste af tiden. Men vi har brug for tid til at træffe beslutninger. Til gengæld træffer vi ofte gode beslutninger, altså, når vi tænker klart. Det er i orden at tage fejl. Være opmærksomme på, hvordan vi håndterer at tage fejl. Varsomme, når vi tager beslutninger i grupper. Kan komme til at fremstå too smart. Når vi tænker klart, kan andre have svært ved at forstå vores konklusioner, som for sensitive er indlysende. Være opmærksomme på, hvordan vi præsenterer idéer til andre. På arbejdspladsen f.eks. overbevise nøglepersoner, så der er opbakning til dine idéer. I arbejdslivet kan vi fremstå usynlige fordi vi ikke skilter med vores styrker. Andre skal kende dine styrker. F.eks. gode planlæggere, forudser konsekvenser. Tænker meget over odds og konsekvenser ved at træffe beslutninger. Vil helst have succes. Opmærksom på ikke at overdrive, men have balance. Godt at være bevidste om vores store samvittighed. Elaine nævnte et eksempel med advokater, der ikke bryder sig om vilkårene, kulturen, miljøet i advokatkredse. Men vi skal være opmærksomme på, at vi i samvittighedens navn ikke kommer til at dømme, skamme andre.

2 Ikke overdrive vores perfektionisme. Skabe balance, prioritere, kan ikke behage alle. Særligt sensitive er mere opmærksomme på positive ting viser hjernescanninger. Når sensitive er i gode, positive omgivelser, har de mulighed for hurtigt at opleve gode og positive forbedringer. Eksempel: Projekt i London, forebygge depression, for 11 årige piger i risiko for depression. De særligt sensitive piger fik meget og mere ud af det end de ikke særligt sensitive piger. Særligt sensitive tænker dybt over livet. Nytte af/brug for spirituel praksis. Empati. Opmærksom på, at det ikke bliver for meget. Ikke altid tage sig af empatien, fikse. Ikke for meget TV. Dobbeltforsøg med scanning af nygifte. Responderer mere på ansigter og positive ansigtsudtryk. Spejlneuroner får mennesker til at være empatiske, evnen til at mærke andre. Førstehåndsindtryk af introverte ikke altid positivt. Bedre, når man lærer personen at kende. Deler ikke så meget vores følelser, lytter i stedet. Hvis særligt sensitive børn har haft en svær barndom, har de brug for at heales og udvikle sig og langsomt opbygge tillid. Ved tætte forhold er det vigtigt at forstå hinandens temperament. Dybe samtaler er svære med ikke særligt sensitive. Særligt sensitive keder sig, hvis der ikke er dybde i samtaler. Overstimulering udspringer af fordelene ved at være særligt sensitiv. Egne følelser og fra sociale sammenhænge. Ved overstimulering, bevare det store billede, kognitiv klarhed til at berolige sige selv. Stille afklarende spørgsmål til sig selv. Planlægning kan forebygge overstimulering. Andre gode råd ved overstimulering: Spirituel praksis. Tai Chi, Qi gong, energiarbejde, arbejde med kropsenergi positiv energi til kroppen. Give sig selv empati. Spørge forskellige sider i dig hvad de har brug for, lyst til. Vi skal ikke være bedre end andre. Vi er forskellige. Væk fra dem og os, rigtig og forkert.

3 Ikke særligt sensitives fordele: Kan træffe hurtigere beslutninger. Klare mere stimuli. Mere følelsesmæssig stabile. Ikke så sårbare i dårligt miljø Særligt sensitive og ikke særligt sensitive kan supplere hinanden på arbejdsmarkedet. Brug for forskellige roller i samarbejde i grupper. Janine Ramsey fra Australien arbejder med 4 typer af sensitivitet. Det gør det nemmere at tale om sensitivitet på arbejdspladser. 4 typer: HSP, HSP/HSS, HSP/ikke HSS, ikke HSP/ikke HSS Alle typer har deres rolle. Forskellighed er en fordel. Men der mangler mere anerkendelse af de sensitive, bl.a. på arbejdsmarkedet. Hvordan ved en ikke særligt sensitiv at en anden er særligt sensitiv? Gå fra at være usynlig til at blive synlige. Ofte er det, særligt sensitive har brug for, for at trives, godt for alle. Være diplomatisk omkring behov Der er en lang tradition i USA for forskning i temperamenter, dvs. medfødte personlighedstræk. Der er ikke tale om diagnoser, men om nogle træk, hvor barnets trivsel fremmes meget, hvis der er goodness of fit. Det betyder, at omgivelserne har forståelse for barnets reaktioner og et hensigtsmæssigt samspil med barnet. Det sensitive personlighedstræk er et af ni definerede personlighedstræk. Forskning har vist at særligt sensitive forældre, der får støtte af deres omgivelser, ikke får et dårligere ægteskab af at få børn. Elaine brugt vendingen at vi må tilpasse vores livsstil til vores gener. Det særligt sensitive contra sensitivitet som følge af traume. Her brugte Elaine en metafor om 2 hunde: Hvis man vil være ven med en særligt sensitiv hund, må man have tålmodighed og opbygge et tillidsforhold. En mishandlet hund er det svært at opbygge et tillidsforhold til, den vil altid være på vagt og være mistroisk. I arbejdslivet er der ikke forskel på job/brancher i forhold til særligt sensitive/ikke særligt sensitive. Mange særligt sensitive klarer sig godt som selvstændige. Mulighed for selv at planlægge arbejde og man arbejder efter egne værdier. Mange særligt sensitive skifter ofte job, for at lære, at der er virksomhedskulturer, der ikke er gode for dem.

4 Særligt sensitive ledere er gode ledere. Oplæg med Lise August At skabe gode omstændigheder = styrke for særligt sensitive børn. Fokus på ressourcebørn eller problembørn? Lise beskrev et konkret eksempel med en særligt sensitiv dreng der havde været i 2 forskellige daginstitutioner med forskellige kulturer. I den ene institution, var der et dårligt miljø og her oplevede pædagogerne drengen som et problembarn og kunne kun få øje på udfordringerne ved at være særligt sensitiv. Bl.a. at han manglede sociale kompetencer. Da drengen skiftede institution. Blomstrede han op og fik alle styrker ved det særligt sensitive personlighedstræk i spil. Pædagogerne fremhævede alle hans styrker herunder hans sociale kompetencer. Ikke særligt sensitive børn er ikke påvirkelige i samme grad af miljøet i daginstitutioner. Særligt sensitive børns trivsel er afhængig af stress i familien. F.eks. hvis forældrene går rundt med indestængt vrede, er kede af det eller triste eller der er økonomiske problemer. Det er vigtigt at forældre til særligt sensitive børn planlægger opladningstid som forældre, så de har overskud til at sætte kærlige grænser. Omkring forskelle på særligt sensitive ikke særligt sensitive er det vigtigt med accepterende ord på forskellene. Det er vigtigt for særligt sensitive børn med en tryg tilknytning = evnen til at klare udfordringer, stærkere. Tryg tilknytning er positivt for alle børn, men = størst forskel for særligt sensitive børn. Lises tanker, gode råd vedr. udbredelse af viden og dialog omkring HSP: Mindre kategorisk i opdeling 80%/20% Miljø spiller en rolle Stor spændvidde i gruppen af særligt sensitive Særligt sensitive brug for at blive udfordret gradvis, trinvis Berolige sig selv, reflektere Empati kommer til udtryk, når stimuleres Tryghed, varme i familie, omsorg Positive/negative følelser afhængig af stemning i hjemmet Indstilling mens man tager hensyn = nærme sig hinanden.

5 Social sensitivitet: Gen modtagelig for negativ/positiv oplevelse. I parforhold er den særligt sensitive partner afhængig af sin partners humør. Evne til at glæde sig sammen med partner. Stress smitter Kan føre til selvbeskyttelse/magtesløshed. Når man mærker den andens negative stemning, kan række sin opmærksomhed indad og undlade at se den anden i øjnene.. Ved empati skelne mellem jeg/den anden Blive bevidst om, at følelsen kommer fra en anden. Træne sig i at kommunikere behov, via rollespil. Træne sig i at tilgive. Forberedelse på socialt samvær: Skrue ned for empatien, bevidst håndtering af empatien. Trække sine empatiske antenner hjem til sig selv og i være tilstede i væren og en åben tilstand, hvor man ikke er empatisk aktiv. På arbejdspladsen er særligt sensitive påvirkelige af den kultur, der er. Særligt sensitives fordele i arbejdslivet: Stort udviklingspotentiale. Stor refleksion, indsigt Være obs på egne værdier, at din indre kompasnål er på plads. Øve os i at være mere synlige, sige ja til udadvendte opgaver ved gradvis tilvænning. Vi kan tolke vores følelser af modstand, at det ikke er noget for mig. Sårbare, på den måde at vi bliver påvirket af det omgivende miljø. Ikke brænde ud men brænde igennem! Arbejdspladser må skabe miljø, som får de sensitive fordele frem. Mødet med modgang, komme på benene igen. Ikke give op. Ingen mennesker er ren statiske. Bevare nuancer. HSP har mange dimensioner. Mere nuanceret forskning. Forskellige sensitiviteter. Forskellige teorier. Særligt sensitivitet kan udarte sig vanskeligt. Blive destruktiv af destruktivt miljø. Automatiske negative tolkninger om, hvad andre tænker om mig. Social angst. Godt at kende nogen der ikke tænker sådan. Undgå at undgå situationer. Stille spørgsmål ved egne tolkninger.

6 Selvkritik = ensom, udstødt af sig selv. Lære at være kærlig, omsorgsfuld mod sig selv. Særligt sensitive har en tendens til at forandre sig, afhængig af hvem de er sammen med. Bruge rollemodeller positivt. Efterligne andre synlige mennesker, vælge sine rollemodeller med omhu. Andres stemninger og følelser: Trække sig hjem til sig selv. Afspændt i kroppen. Forberedelse: Hvilke bekymringer har jeg? Øve sig i udfordrende situationer. Tolke ubehag som mulighed. Mere fleksibel. Opmærksom på egen tilstand. Blive bedre til at håndtere modgang: Tolkning af situation bekymret eller nysgerrig opnå større robusthed. Håndtere uro, hvordan tolker jeg min uro? Hvordan kan jeg berolige mig selv? Arbejde med følelsesliv. Regulere sig selv, sine følelser. God kontakt til sig selv og den anden. Flere tanker omkring valg. Hvordan kan jeg vænne mig til at have det dårligt med at sige nej? Bære den ærgrelse jeg mærker, for at have fred med at sige nej f.eks. når man er særligt sensitiv og nyhedssøgende. At sige nej til noget = at sige ja til noget andet.

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

erfaringer fra arbejdslivet

erfaringer fra arbejdslivet Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet HSP Foreningen v/ na stformand Inge Lauridsen i samarbejde med Sensitivt Arbejdsliv v/ Marie orum Schwennesen, 2014 HSP Foreningen og Sensitivt

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Børns invitationer til måder at være sammen på. Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil

Børns invitationer til måder at være sammen på. Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil Børns invitationer til måder at være sammen på Inspiration fra teorier om udviklingsstøttende samspil 2 Indholdsfortegnelse: Mine intentioner med hæftet og indledende bemærkninger om udviklingsforståelsen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere