Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart."

Transkript

1 Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner. Vi vil beskrive dels eksempler på læringsmiljø, værdier, mål, midler og metoder. Derudover vil vi, i henhold til læreplanernes indhold om de 6 indsatsområder, beskrive eksempler på relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres: 1. barnets alsidige personlighedsudvikling / personlig kompetence Mål: At barnet grundlæggende får lov at føle sit eget værd og udvikler selvværd. Styrke barnets selvtillid, identitet og integritet Støtte barnets forståelse af egne følelser Udvikle barnets empati At barnet får lyst til at møde nye udfordringer. 2. sociale kompetencer Mål: At barnet kan indleve sig i andres værd. At barnet udvikler empati. At barnet danner givende venskaber Lære barnet tolerance og tålmodighed. At barnet bliver en del af fællesskabet i børnehaven. At barnet oplever at man kan løse konflikter og selv kan være med til det. 3. sproglig kompetence Mål: At barnet støttes i at udvikle sprog og begreber, tiltagende med alderen. Stimulere børnenes ordforråd. At sætte ord på følelser og handlinger. Påbegynde børnenes skriftsprog / lære at stave sit navn og kende bogstaverne. Give børnene oplevelser, der udfordrer mimik og kropssprog. 4. krop og bevægelse/ motorisk kompetence Mål: At barnet kan magte forskellige praktiske opgaver ift. alder. At barnet har mulighed for fysisk udfoldelse. At barnet får mulighed for at udfolde sig kreativt. Styrke børnenes grovmotorik.

2 Styrke børnenes finmotorik. Styrke børnenes kropsbevidsthed. 5. natur og naturfænomener Mål: At barnet får viden og kendskab til naturen. At barnet lærer at begå sig i naturen med respekt. Forstå at man som menneske er en del af naturen. Beskrive årets gang for barnet. Beskrive cykluser i plante- og dyreriget. Blive bekendt med den lokale natur og dens fænomener. 6. kulturelle udtryksformer og værdier / kulturel kompetence Mål: At barnet får kendskab til alsidige kulturelle udtryksformer Forståelse for egen kultur og samfund. Forståelse for andres kultur og samfund. Give rum til forskellige udtryksformer. Forståelse af mangfoldighed i omverdenen. Nedenstående 5 grundlæggende værdier danner grundlag for hverdagspraksis. Sundhed Fysisk og psykisk Nærvær Empati Anerkendelse At blive set og hørt og forstået som den person man er, det initiativ barnet tager. Livsglæde Er fundamentet for et godt liv. Udvikling Udviklingsfremmende relationer og omgivelser. Pædagogisk praksis Planlagte pædagogiske aktiviteter.

3 Hvordan lærer barnet Barnet lærer gennem alle sine sanser. Læring i 3-6 års alderen går fortsat gennem kroppen men barnet bliver stigende i stand til at koble mange former for indlæring sammen til en helhed. Barnet identificerer sig via sin krop og oplever, sanser og får erfaringer til sin personlighedsdannelse. Det bliver i stand til at gå i dialog og via sin stigende forståelse for det verbale sprog, også at tillære sig viden herigennem. Læring bygger på lyst og behovet for at opnå nye færdigheder og viden. Barnet er medskaber af sin egen læring, idet læring finder sted i det gensidige samspil. Barnets selvværd styrkes af succeser, af at blive set, hørt og forstået. Børn lærer, når de afprøver deres ideer i praksis og erfarer herved hvordan omverdenen reagerer på det. Børns handlinger er altid relevante. De voksne, omkring barnet, skal være i stand til at se dem i et børneperspektiv.

4 Personalet: De voksne er altid ansvarlig for relationen, kommunikationen og stemningen i samværet. Det er afgørende at personalet skaber et miljø med afstemte, udviklingsrelevante krav, hvor de støtter, leder og udfordrer barnet. Den voksne er rollemodel og er bevidst om, at det han/hun gør både bevidst og ubevidst, er læring for børnene. Personalet arbejder målrettet og bevidst med at støtte barnet i at sætte ord på følelser og oplevelser. Barnet støttes fortsat i at udvikle et personligt følelsesmæssigt sprog i forhold til personlighedsdannelsen, barnet erfarer at følelser hedder noget og kan formidles til andre, så andre bedre kan forstå én. Hermed føler barnet sig forstået, accepteret og anerkendt. Det giver plads til bl.a. barnets motivation, initiativer, kreativitet, fantasi og nysgerrighed. Den voksne skal møde barnet, der hvor det er og med syn for barnets ressourcer, fokuserer personalet på barnets kompetencer og potentialer. Den voksne skal kendes på; sin væren tilrådighed, sin lydhørhed, sit nærvær og sit anerkendende samvær. Samarbejde med forældrene. Vi vil sikre at samarbejdet mellem forældre og personalet er præget af tillid, loyalitet og rummelighed. Barnet er det naturlige omdrejningspunkt i samarbejdet og det er vigtigt at forældrene vægtes som en vigtig medspiller i alt omkring barnet. Der udarbejdes månedsplaner og udsendes ugebreve til forældrene. Ved barnets opstart i Hassel-Huset, vil der efter ca. to måneder, blive afholdt et trivselsmøde med forældrene, hvor vi bla. snakker om opstarten og barnets og familiens generelle trivsel i Hassel-huset. Hassel-Husets læringsforståelse: Børn med særlige behov Jf. samme afsnit i læringsplan for vuggestue-gruppen

5 Eksempler på mål, midler, metoder og kompetencer i daglige læringsmiljø: Mål for modtagelses / afleverings situationer; Der skal være tid og rum til at modtage barn/familien om morgenen. Det er væsentligt at personalet får eventuelle informationer fra forældrene, for at kunne varetage barnets tarv på bedste vis. Viden om barnet kan være afgørende for barnets dag. At barnet føler sig velkommen, føler tryghed således at barnet bliver parat til at møde nye udfordringer. At barnet oplever sig som en del af en gruppe (De forventede at jeg kom). At familien har tillid til at personalet tager over her og drager omsorg for barnet Midler og Metoder: Personalet møder og tager kontakt med barnet. Siger godmorgen og inviterer til dialog, går fysisk i øjenhøjde med barnet. Det er personalets opgave at være imødekommende og skabe en god kontakt. Når et barn modtages er det væsentligt at barnet hurtigt får kendskab til hvilke andre børn der er i huset i dag, så barnet bedre kan overskue sin dag og blive inkluderet. Personalet skal sørge for, at barnet får sagt farvel til sin familie og barnet får en god start på dagen. De voksne tager ansvar for afleveringssituationen. Kompetencer i modtagelsen: Personlig kompetence; De ser mig,(jeg bliver budt velkommen) jeg er værdig, (hun/han venter på mit svar) de kan godt lide mig,(de smiler og der er øjnkontakt) jeg er vigtig, værdig (der bliver talt til mig). Sociale kompetence; Jeg hører til i denne gruppe, jeg er en del af et fællesskab (de har ventet på mig), jeg tør godt løfte hovedet og se hvem som er her, (tryghed) de har åbenbart ventet at jeg kom, det kan betale sig være med. Sproglig kompetence; Barnet hører at de voksne inviterer via sproget. Der bliver både talt til/med barnet og til forældrene i en god dialog.

6 Kulturel kompetence; Her hilser vi og tager øjenkontakt (gensidig respekt). Jeg bliver fulgt ind i garderoben / ind på stuen. Ved afsked tager vi kontakt igen (mor/far går ikke uden at sige det). Vi vinker (Tradition). Afhængig af alderen oplever barnet at traditionen ændre sig, hvor barnet gør sig mere fri af forældrene og kan/vil selv. SPISE SITUATION: Mål, midler og metoder for måltiderne: Der skal være fokus på sund og nærende kost. Måltidet er en pædagogisk aktivitet i sig selv. Hvor personalets opgave i høj grad er at snakke med børnene om maden, hvad sker der med den og hvad bruger kroppen maden til. Måltidet er også at give omsorg. Stemningen skal være god. Her vises forståelse for, at udover at blive mæt, er traditionen at spise sammen, en ramme indenfor hvilken der æstetisk er nogle forventninger, her tænkes bl.a. på stimulering af sanser, farver og stemning. Et hvert måltid er en fest, forstået på den måde, at måltidet skal være et velforberedt samvær. Det er dog altid vigtigt at være bevidst om den voksnes ansvar i forhold til børnenes indflydelse. Ved madordning har personalet i samarbejde med børnene, overvejet hvad dagens måltider skal indeholde. Der er ro og tid til de enkelte børn, personalet sørger for at alle bliver hørt. De voksne sidder med ved bordet, og er bærer af roen. Børnene er aktivt deltagende i forberedelsen, på deres individuelle niveau, og hjælper med f.eks. dække bord, hælde op, osv. Den voksne skal forholde sig kreativt til det enkelte barn, således finde individuelle løsninger for at barnet får udbytte at måltidet. Under måltidet er der rig mulighed for at udfordre børnene sprogligt og få snakket om faktuelle ting. Kompetencer ses i måltidet. Personlig kompetence; Jeg er en person som kan li noget og ikke noget andet. Jeg er forskellig fra andre. Jeg bliver lyttet til og værdsat for det jeg gør og kan.

7 Social kompetence; Jeg er en del af denne gruppe, jeg hører til her. Vi er i gruppe sammen. Vi skal det samme her, jeg ser på de andre børn, de er ligesom mig. Vi ser hvor langt vi kan gå, hvad vi må og ikke må. Her må vi for eksempel ikke smide med maden. Sproglig kompetence; Vi sludrer og pjatter, synger måske en madsang. Børnene udvikler sproget. Vi snakker om maden og hvorfra den kommer. Motorisk kompetence; Man skal sidde relativt stille, mens man spiser. Det kræver en god finmotorik at bruge bestik. Børnene udvikler deres koordination. Natur og naturfænomener; Hvor kommer maden fra? Vi dyrker selv noget i haven. Det vi køber stammer fra et sted, men hvor? Hvad kan vi spise fra naturen? Kulturel kompetence: Der er en masse regler at lære for at det er hyggeligt at spise sammen. Kulturen her i huset er måske ikke den samme som der hjemme. Barnet lærer at der kan være forskellige regler/kulturer, både hvad angår hvad man må, men også hvad man spiser. SPROGSTIMULERING; generelt i løbet af hele dagen og i planlagte aktiviteter som musik og bevægelse, en tur ud i naturen eller på legepladsen Alle tre-årige vil blive tilbudt sprogscreening iflg. Horsens Kommunes tilbud. Mål, midler og metoder for sprogstimulering; Er primært indeholdt i den gode kontakt til barnet Den voksne er opmærksom på og giver plads til turtagning. Først tale, så lytte eller omvendt. Den voksne opfordrer og påskønner forsøg på kommunikation osv. Den voksne er opmærksom på at det er vigtigt at få sat sprog på følelser, tanker og oplevelser. At der i en ytring er en åbning for samspil og ønske om kontakt At stimulere sprogligt er bl.a. at støtte barnets forsøg på sprogligt udtryk.

8 At lave aktiviteter som stimulere sprogligt; højt læsning, sang, fortællinger, teater/drama ect. hvor børnene er aktive deltagere. Dialogisk oplæsning og teater, hvor børnene selv er med til at skabe handlingen. Ture ude i naturen, hvor man ser mange ting og snakker om dem. Kompetencer Personlig kompetence; Når barnet gir et bud på hvad noget betyder og de voksne giver en god tilbagemelding, får barnet fornemmelse af at det er værd at lytte til. Barnet får lov at være med, det føler sig betydningsfuld. Social kompetence; Vi leger sammen, jeg er en del af en gruppe, jeg hører til. Barnet lærer at lytte til andre og vide at det må vente til det bliver dets tur. Sproglig kompetence; Mange nye ord opleves når man synger sammen og snakker sammen om det man oplever og ser på sin vej. Børnene lærer af engagerede voksne, det smitter. Motorisk kompetence; Barnet må prøve at holde sig i ro, for at få det hele med, når der tales sagte. At hoppe og hvine af fryd giver dobbelt læring. At bevæge sig og komme ud og opleve, røre og mærke hjælper børnene til at sætte sprog og sanseintegration sammen og får derved lettere ved at huske/integrere viden. Natur og naturfænomener; Billeder og benævnelse af alle mulige fænomener. En snak om hvad der er i naturen og hvorfor det er vigtigt at passe på den. Og en snak om hvorledes vi selv er med i naturens kredsløb. Kulturel kompetence: Når man snakker sammen er der regler for hvordan og hvornår. Man må finde ud af hvordan rammen/kulturen her er. AKTIVITET / BEVÆGELSE Hvad jeg hører, glemmer jeg Hvad jeg ser, husker jeg Hvad jeg gør, forstår jeg (gammelt kinesisk digt)

9 Glade børn er aktive børn. Børn er født med en naturlig lyst til at lære. Og de lærer mest når de er aktive. Børn lærer bl.a. ved at gøre tingene, få erfaringer og ved at iagttage og efterligne, men også ved at få viden. Børns nysgerrighed skal være vagt for at de lærer optimalt og det er oftere mere lærerigt hvis de samtidig er kropslig aktive. Nysgerrighed er noget der kommer indefra, som en lyst til at lære og undersøge ting. Resultatet af nysgerrigheden er både det, man skaber i det indre, som vi ofte kalder læring f.eks. hukommelse, personlighed og kompetence og det man skaber i det ydre, som vi ofte kalder kreativitet. Mål, midler og metoder for aktivitet og bevægelse: Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem sine sanser m.m. Børn skal have adgang til forskellige materialer og redskaber, hvor de kan forme, lege og fornemme f. eks. modellervoks, ler, lim, maling, kartoffelmel, mudder, skovbund, musik og vandleg m.m.. Personalet iagttager børnene for at finde ud af og støtte op om det de er optaget af Personalet tilrettelægger aktiviteterne i forhold til barnets alder. Og gør dem overskuelige og gentager gerne aktiviteten flere gange for at se hvad det enkelte barn oplever, udvikler og lærer og også for at give barnet tryghed i genkendeligheden. Der skal være mulighed for finmotoriske indendørsaktiviteter Bevidsthed omkring sund kost og dets indvirkning på kroppen. Daglige udendørs aktivitet med voksen deltagelse. Feks. regellege. Kompetencer Personlig kompetence; Jeg er ok, jeg bliver regnet med, jeg kan sagtens være med her, de kan bruge mig og mine ideer. Social kompetence; Børnene lærer af hinanden, bliver inspireret til at gøre noget andet end de selv havde tænkt. Der var tid og koncentration omkring aktiviteten. De lærer at tage hensyn til hinanden og at se hinandens kompetencer. Sproglig kompetence; Der er tid til at sætte ord på og høre/imødekomme børnenes input. Motorisk kompetence; Kroppen bliver udfordret både i styrke og smidighed, men også i balance og reaktion. Natur og naturfænomener; Naturen er den største legeplads men utalte muligheder for leg og bevægelse. Her lærer barnet at begå sig og værne om naturen. Kulturel kompetence: I aktivitet og bevægelse indgår også drama. Her kan indgå kulturelle temaer i forbindelse med højtider, der afspejler vores og andre landes kultur.

10 BØRNEKULTUR - RELATIONER Børns sociale udvikling foregår for en stor del af tiden i samværet med andre børn. Når børn er sammen etablerer de børnefællesskaber, de danner forståelses rammer indenfor hvilke, de kan eksperimentere og få erfaringer med, hvad der virker eller ikke virker, når de gerne vil være sammen med andre. Børn skal støttes i at etablere tætte og nære relationer til andre børn, i at løse konflikter og forhandle og samarbejde. De skal lære, at der i disse fællesskaber er plads til at de giver udtryk for, hvem de er, hvad de gerne vil og har lyst til, og tage hensyn til. At andre, ligesom de selv, har sammen behov eller at deres behov måske ikke kan opfyldes lige med det samme. Mål, midler og metoder for børnekultur i Hassel-Huset, generelt; Der arbejdes med Red Barnets og Mary fondens Fri for mobberi kuffert Samtaler om forskellighed og venskaber Den voksne skal sikre at børnene tilbydes et rigt og inspirerende miljø, som tilgodeser børns nysgerrighed. Børnene anerkendes og respekteres som de personer de er og oplever at høre til. Den voksne støtter og vejleder barnet i at knække koden til socialt samspil med de andre børn Barnets intention er altid meningsfuld og et forsøg på kontakt til andre / invitation til samspil Børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. Børn lærer at samarbejde med andre og deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Børn lærer af det de voksne gør. Personalet skal være bevidste om at en god personale-kultur vil afspejle sig i børnekulturen. Kompetencer Personlig kompetence Barnet er kompetent og handlekraftig og kan tage initiativ. Social kompetence Børnene er en del af et fællesskab. De oplever venskaber. I arbejdet omkring mobning, bliver barnet bevidst om sin rolle og kompetence i det sociale netværk / samspil. Sproglig kompetence Sprogligt samspil børnene imellem. De voksne snakker med børnene om hvilken kultur de ønsker og hvad der er godt og ikke godt, hvis alle skal have det godt i fællesskabet. Motorisk konpetence Børnene lærer om deres kropssprog og hvilken rolle den har i forhold til relationer. Hvordan kropssproget afkodes og måske misforstås. Kulturel kompetence Børnene lærer hvilken kultur vi har i huset og værdierne om at behandle hinanden godt.

11 Mål for Hassel-Husets kultur og traditioner: Afholdelse af traditioner, nationale og lokale. Teater og sanglege Aktiviteter inspirerede af fremmedkulturer. På opdagelse i lokalområdet. Kreativ udfoldelse gennem kunst. Forslag til handling; Nationale traditioner, fastelavn, påske, skt. Hans og jul samt fødselsdage bliver fejret. Vi har flag til fødselsdage. Arbejde kreativt Kirkegang med de store, der har lyst. Historie fortællinger Rollelege gennem teater. Projekter om andre kulturer. Sanglege inde såvel som ude. Det særlige pædagogiske: Børn med særlige behov Jf. samme afsnit i læreplaner for Vuggestue gruppen Overgang fra hjem til institution, eller fra anden institution til Hassel-Huset. Jf. samme afsnit i læreplaner for Vuggestue gruppen Førskolegruppen: Det sidste halve år, inden skolestart, dvs. 1. november til 30. april, har vi særlig fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo. Det betyder bla. at vi arbejder sammen med Gedved Skole om sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner i børnehaven, fælles mål i børnehaveklassen og mål og indholdsbeskrivelser i SFO. Der er særlig fokus på børnenes relationer, hvor vi fortsætter arbejdet med mobbe kufferten. Børnenes kompetencer udfordres og udvikles fra et læringsmiljø i dagtilbuddet, hvor legen har været det centrale, til et læringsmiljø i skolen, hvor læring i en større fælles sammenhæng bliver afgørende.

12 De overordnede rammer for førskolegruppen. Værdigrundlaget i opgaven med forskolegruppen tager udgangspunkt i de nedenstående 8 værdier Ansvar Medansvar for barnets udvikling. Omsorg Drage omsorg for barnets trivsel. Forskellighed Udviklingsmuligheder og rummelighed for det enkelte barn. Læring Læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets niveau og behov. Sundhed Fremme positive erfaringer med krop, bevægelse og kost. Anerkendelse Gennem anerkendelse fortsat at støtte barnet i udviklingen af egen identitet og selvværd. Leg og venskaber Give mulighed for at barnet kan udvikle leg og venskaber. Helhed Rammer som understøtter oplevelsen af sammenhæng og mening for barnet. Målet for børnene i førskolegruppen: Fortsat at støtte børnene i deres generelle udvikling og styrkelse af deres selvstændighed således, at de bliver rustet til skolens og SFO ens hverdag, hvor børnene i højere grad skal være selvhjulpne og tage vare på sig selv. Pædagogisk indhold i førskolegruppen. I førskolegruppen fortsættes børnehavens arbejde ud fra læreplanerne. I førskolegruppen skal de pædagogiske rammer styrke børnenes skoleparathed, og der skal være en vægtning af aktiviteter, som er rettet mod at børnene snart skal starte i børnehaveklasse. I opstarten bør der arbejdes på, at der gennem relationer lægges særlig vægt på barnets personlighedsudvikling og sociale kompetencer, så det enkelte barn føler sig tryg og fungerer socialt.

13 I førskolegruppen skal børnene have mulighed for at give sig i kast med projekter, hvor de kan skabe nye erfaringer og opleve personlige fremskridt. For at styrke børnenes sociale kompetencer skal børnene have mulighed for at lege sammen med både kendte (børn de plejer at lege med) og nye børn og støttes i at kunne etablere og vedligeholde venskaber. Børnene skal have mulighed for den frie leg, men også tilrettelagte kreative og fysiske udfordringer. Samarbejde med Gedved Skole Der vil blive samarbejdet med Gedved Skole om overlevering af hvert enkelt barn, samt arrangeret besøg på skolen og SFO en således at det enkelte barn er kendt med både skolen og de voksne, der skal varetage pasningen af børnene, når de skal i skole til maj. Børnene fra Hassel-Huset vil følge Gedved Skoles røde tråd, hvor de fra januar til og med april, besøger skolen en gang ugentlig. Der ansættes en pædagog, der foruden ansættelse i vores førskolegruppe, også er ansat i Gedved Skoles SFO. Det gør at alle børnene allerede her får en god bro i overgangen. Evaluering af læreplanerne; sker dels på stue- og personalemøder samt en gang årligt, hvor erfaringer samles og dokumenteres. For hvert område og aktivitet vil vi se på dels om målene er nået, dels om de er nået med de her beskrevne midler og metoder. Der vil blive beskrevet om vi har undladt nogle aktiviteter og om der er kommet nye til. Hver af de seks temaer: 1. Alsidig personlig udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sproglig udvikling. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier, -vil blive evalueret individuelt, så vi kan se om der er balance mellem dem og at de afspejler de mål vi har sat os. Der vil ske dokumentation, dels via månedsplaner, ugebreve, dels ved den daglige overlevering til forældrene samt ved forældremøder/samtaler. Se endvidere vedlagte evalueringsskema. Med venlig hilsen Dorte Ris Institutions leder Udd. Pædagog.

Hassel-Husets læreplan for Vuggestue-gruppen/normeret til 14 børn i alderen 26 uger til 2 år.

Hassel-Husets læreplan for Vuggestue-gruppen/normeret til 14 børn i alderen 26 uger til 2 år. Hasselvej 40A 8751 Gedved Hassel-Husets læreplan for Vuggestue-gruppen/normeret til 14 børn i alderen 26 uger til 2 år. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring Sanseintegration hos børn / Jean

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger.... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang.... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 12

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere