Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart."

Transkript

1 Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner. Vi vil beskrive dels eksempler på læringsmiljø, værdier, mål, midler og metoder. Derudover vil vi, i henhold til læreplanernes indhold om de 6 indsatsområder, beskrive eksempler på relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres: 1. barnets alsidige personlighedsudvikling / personlig kompetence Mål: At barnet grundlæggende får lov at føle sit eget værd og udvikler selvværd. Styrke barnets selvtillid, identitet og integritet Støtte barnets forståelse af egne følelser Udvikle barnets empati At barnet får lyst til at møde nye udfordringer. 2. sociale kompetencer Mål: At barnet kan indleve sig i andres værd. At barnet udvikler empati. At barnet danner givende venskaber Lære barnet tolerance og tålmodighed. At barnet bliver en del af fællesskabet i børnehaven. At barnet oplever at man kan løse konflikter og selv kan være med til det. 3. sproglig kompetence Mål: At barnet støttes i at udvikle sprog og begreber, tiltagende med alderen. Stimulere børnenes ordforråd. At sætte ord på følelser og handlinger. Påbegynde børnenes skriftsprog / lære at stave sit navn og kende bogstaverne. Give børnene oplevelser, der udfordrer mimik og kropssprog. 4. krop og bevægelse/ motorisk kompetence Mål: At barnet kan magte forskellige praktiske opgaver ift. alder. At barnet har mulighed for fysisk udfoldelse. At barnet får mulighed for at udfolde sig kreativt. Styrke børnenes grovmotorik.

2 Styrke børnenes finmotorik. Styrke børnenes kropsbevidsthed. 5. natur og naturfænomener Mål: At barnet får viden og kendskab til naturen. At barnet lærer at begå sig i naturen med respekt. Forstå at man som menneske er en del af naturen. Beskrive årets gang for barnet. Beskrive cykluser i plante- og dyreriget. Blive bekendt med den lokale natur og dens fænomener. 6. kulturelle udtryksformer og værdier / kulturel kompetence Mål: At barnet får kendskab til alsidige kulturelle udtryksformer Forståelse for egen kultur og samfund. Forståelse for andres kultur og samfund. Give rum til forskellige udtryksformer. Forståelse af mangfoldighed i omverdenen. Nedenstående 5 grundlæggende værdier danner grundlag for hverdagspraksis. Sundhed Fysisk og psykisk Nærvær Empati Anerkendelse At blive set og hørt og forstået som den person man er, det initiativ barnet tager. Livsglæde Er fundamentet for et godt liv. Udvikling Udviklingsfremmende relationer og omgivelser. Pædagogisk praksis Planlagte pædagogiske aktiviteter.

3 Hvordan lærer barnet Barnet lærer gennem alle sine sanser. Læring i 3-6 års alderen går fortsat gennem kroppen men barnet bliver stigende i stand til at koble mange former for indlæring sammen til en helhed. Barnet identificerer sig via sin krop og oplever, sanser og får erfaringer til sin personlighedsdannelse. Det bliver i stand til at gå i dialog og via sin stigende forståelse for det verbale sprog, også at tillære sig viden herigennem. Læring bygger på lyst og behovet for at opnå nye færdigheder og viden. Barnet er medskaber af sin egen læring, idet læring finder sted i det gensidige samspil. Barnets selvværd styrkes af succeser, af at blive set, hørt og forstået. Børn lærer, når de afprøver deres ideer i praksis og erfarer herved hvordan omverdenen reagerer på det. Børns handlinger er altid relevante. De voksne, omkring barnet, skal være i stand til at se dem i et børneperspektiv.

4 Personalet: De voksne er altid ansvarlig for relationen, kommunikationen og stemningen i samværet. Det er afgørende at personalet skaber et miljø med afstemte, udviklingsrelevante krav, hvor de støtter, leder og udfordrer barnet. Den voksne er rollemodel og er bevidst om, at det han/hun gør både bevidst og ubevidst, er læring for børnene. Personalet arbejder målrettet og bevidst med at støtte barnet i at sætte ord på følelser og oplevelser. Barnet støttes fortsat i at udvikle et personligt følelsesmæssigt sprog i forhold til personlighedsdannelsen, barnet erfarer at følelser hedder noget og kan formidles til andre, så andre bedre kan forstå én. Hermed føler barnet sig forstået, accepteret og anerkendt. Det giver plads til bl.a. barnets motivation, initiativer, kreativitet, fantasi og nysgerrighed. Den voksne skal møde barnet, der hvor det er og med syn for barnets ressourcer, fokuserer personalet på barnets kompetencer og potentialer. Den voksne skal kendes på; sin væren tilrådighed, sin lydhørhed, sit nærvær og sit anerkendende samvær. Samarbejde med forældrene. Vi vil sikre at samarbejdet mellem forældre og personalet er præget af tillid, loyalitet og rummelighed. Barnet er det naturlige omdrejningspunkt i samarbejdet og det er vigtigt at forældrene vægtes som en vigtig medspiller i alt omkring barnet. Der udarbejdes månedsplaner og udsendes ugebreve til forældrene. Ved barnets opstart i Hassel-Huset, vil der efter ca. to måneder, blive afholdt et trivselsmøde med forældrene, hvor vi bla. snakker om opstarten og barnets og familiens generelle trivsel i Hassel-huset. Hassel-Husets læringsforståelse: Børn med særlige behov Jf. samme afsnit i læringsplan for vuggestue-gruppen

5 Eksempler på mål, midler, metoder og kompetencer i daglige læringsmiljø: Mål for modtagelses / afleverings situationer; Der skal være tid og rum til at modtage barn/familien om morgenen. Det er væsentligt at personalet får eventuelle informationer fra forældrene, for at kunne varetage barnets tarv på bedste vis. Viden om barnet kan være afgørende for barnets dag. At barnet føler sig velkommen, føler tryghed således at barnet bliver parat til at møde nye udfordringer. At barnet oplever sig som en del af en gruppe (De forventede at jeg kom). At familien har tillid til at personalet tager over her og drager omsorg for barnet Midler og Metoder: Personalet møder og tager kontakt med barnet. Siger godmorgen og inviterer til dialog, går fysisk i øjenhøjde med barnet. Det er personalets opgave at være imødekommende og skabe en god kontakt. Når et barn modtages er det væsentligt at barnet hurtigt får kendskab til hvilke andre børn der er i huset i dag, så barnet bedre kan overskue sin dag og blive inkluderet. Personalet skal sørge for, at barnet får sagt farvel til sin familie og barnet får en god start på dagen. De voksne tager ansvar for afleveringssituationen. Kompetencer i modtagelsen: Personlig kompetence; De ser mig,(jeg bliver budt velkommen) jeg er værdig, (hun/han venter på mit svar) de kan godt lide mig,(de smiler og der er øjnkontakt) jeg er vigtig, værdig (der bliver talt til mig). Sociale kompetence; Jeg hører til i denne gruppe, jeg er en del af et fællesskab (de har ventet på mig), jeg tør godt løfte hovedet og se hvem som er her, (tryghed) de har åbenbart ventet at jeg kom, det kan betale sig være med. Sproglig kompetence; Barnet hører at de voksne inviterer via sproget. Der bliver både talt til/med barnet og til forældrene i en god dialog.

6 Kulturel kompetence; Her hilser vi og tager øjenkontakt (gensidig respekt). Jeg bliver fulgt ind i garderoben / ind på stuen. Ved afsked tager vi kontakt igen (mor/far går ikke uden at sige det). Vi vinker (Tradition). Afhængig af alderen oplever barnet at traditionen ændre sig, hvor barnet gør sig mere fri af forældrene og kan/vil selv. SPISE SITUATION: Mål, midler og metoder for måltiderne: Der skal være fokus på sund og nærende kost. Måltidet er en pædagogisk aktivitet i sig selv. Hvor personalets opgave i høj grad er at snakke med børnene om maden, hvad sker der med den og hvad bruger kroppen maden til. Måltidet er også at give omsorg. Stemningen skal være god. Her vises forståelse for, at udover at blive mæt, er traditionen at spise sammen, en ramme indenfor hvilken der æstetisk er nogle forventninger, her tænkes bl.a. på stimulering af sanser, farver og stemning. Et hvert måltid er en fest, forstået på den måde, at måltidet skal være et velforberedt samvær. Det er dog altid vigtigt at være bevidst om den voksnes ansvar i forhold til børnenes indflydelse. Ved madordning har personalet i samarbejde med børnene, overvejet hvad dagens måltider skal indeholde. Der er ro og tid til de enkelte børn, personalet sørger for at alle bliver hørt. De voksne sidder med ved bordet, og er bærer af roen. Børnene er aktivt deltagende i forberedelsen, på deres individuelle niveau, og hjælper med f.eks. dække bord, hælde op, osv. Den voksne skal forholde sig kreativt til det enkelte barn, således finde individuelle løsninger for at barnet får udbytte at måltidet. Under måltidet er der rig mulighed for at udfordre børnene sprogligt og få snakket om faktuelle ting. Kompetencer ses i måltidet. Personlig kompetence; Jeg er en person som kan li noget og ikke noget andet. Jeg er forskellig fra andre. Jeg bliver lyttet til og værdsat for det jeg gør og kan.

7 Social kompetence; Jeg er en del af denne gruppe, jeg hører til her. Vi er i gruppe sammen. Vi skal det samme her, jeg ser på de andre børn, de er ligesom mig. Vi ser hvor langt vi kan gå, hvad vi må og ikke må. Her må vi for eksempel ikke smide med maden. Sproglig kompetence; Vi sludrer og pjatter, synger måske en madsang. Børnene udvikler sproget. Vi snakker om maden og hvorfra den kommer. Motorisk kompetence; Man skal sidde relativt stille, mens man spiser. Det kræver en god finmotorik at bruge bestik. Børnene udvikler deres koordination. Natur og naturfænomener; Hvor kommer maden fra? Vi dyrker selv noget i haven. Det vi køber stammer fra et sted, men hvor? Hvad kan vi spise fra naturen? Kulturel kompetence: Der er en masse regler at lære for at det er hyggeligt at spise sammen. Kulturen her i huset er måske ikke den samme som der hjemme. Barnet lærer at der kan være forskellige regler/kulturer, både hvad angår hvad man må, men også hvad man spiser. SPROGSTIMULERING; generelt i løbet af hele dagen og i planlagte aktiviteter som musik og bevægelse, en tur ud i naturen eller på legepladsen Alle tre-årige vil blive tilbudt sprogscreening iflg. Horsens Kommunes tilbud. Mål, midler og metoder for sprogstimulering; Er primært indeholdt i den gode kontakt til barnet Den voksne er opmærksom på og giver plads til turtagning. Først tale, så lytte eller omvendt. Den voksne opfordrer og påskønner forsøg på kommunikation osv. Den voksne er opmærksom på at det er vigtigt at få sat sprog på følelser, tanker og oplevelser. At der i en ytring er en åbning for samspil og ønske om kontakt At stimulere sprogligt er bl.a. at støtte barnets forsøg på sprogligt udtryk.

8 At lave aktiviteter som stimulere sprogligt; højt læsning, sang, fortællinger, teater/drama ect. hvor børnene er aktive deltagere. Dialogisk oplæsning og teater, hvor børnene selv er med til at skabe handlingen. Ture ude i naturen, hvor man ser mange ting og snakker om dem. Kompetencer Personlig kompetence; Når barnet gir et bud på hvad noget betyder og de voksne giver en god tilbagemelding, får barnet fornemmelse af at det er værd at lytte til. Barnet får lov at være med, det føler sig betydningsfuld. Social kompetence; Vi leger sammen, jeg er en del af en gruppe, jeg hører til. Barnet lærer at lytte til andre og vide at det må vente til det bliver dets tur. Sproglig kompetence; Mange nye ord opleves når man synger sammen og snakker sammen om det man oplever og ser på sin vej. Børnene lærer af engagerede voksne, det smitter. Motorisk kompetence; Barnet må prøve at holde sig i ro, for at få det hele med, når der tales sagte. At hoppe og hvine af fryd giver dobbelt læring. At bevæge sig og komme ud og opleve, røre og mærke hjælper børnene til at sætte sprog og sanseintegration sammen og får derved lettere ved at huske/integrere viden. Natur og naturfænomener; Billeder og benævnelse af alle mulige fænomener. En snak om hvad der er i naturen og hvorfor det er vigtigt at passe på den. Og en snak om hvorledes vi selv er med i naturens kredsløb. Kulturel kompetence: Når man snakker sammen er der regler for hvordan og hvornår. Man må finde ud af hvordan rammen/kulturen her er. AKTIVITET / BEVÆGELSE Hvad jeg hører, glemmer jeg Hvad jeg ser, husker jeg Hvad jeg gør, forstår jeg (gammelt kinesisk digt)

9 Glade børn er aktive børn. Børn er født med en naturlig lyst til at lære. Og de lærer mest når de er aktive. Børn lærer bl.a. ved at gøre tingene, få erfaringer og ved at iagttage og efterligne, men også ved at få viden. Børns nysgerrighed skal være vagt for at de lærer optimalt og det er oftere mere lærerigt hvis de samtidig er kropslig aktive. Nysgerrighed er noget der kommer indefra, som en lyst til at lære og undersøge ting. Resultatet af nysgerrigheden er både det, man skaber i det indre, som vi ofte kalder læring f.eks. hukommelse, personlighed og kompetence og det man skaber i det ydre, som vi ofte kalder kreativitet. Mål, midler og metoder for aktivitet og bevægelse: Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem sine sanser m.m. Børn skal have adgang til forskellige materialer og redskaber, hvor de kan forme, lege og fornemme f. eks. modellervoks, ler, lim, maling, kartoffelmel, mudder, skovbund, musik og vandleg m.m.. Personalet iagttager børnene for at finde ud af og støtte op om det de er optaget af Personalet tilrettelægger aktiviteterne i forhold til barnets alder. Og gør dem overskuelige og gentager gerne aktiviteten flere gange for at se hvad det enkelte barn oplever, udvikler og lærer og også for at give barnet tryghed i genkendeligheden. Der skal være mulighed for finmotoriske indendørsaktiviteter Bevidsthed omkring sund kost og dets indvirkning på kroppen. Daglige udendørs aktivitet med voksen deltagelse. Feks. regellege. Kompetencer Personlig kompetence; Jeg er ok, jeg bliver regnet med, jeg kan sagtens være med her, de kan bruge mig og mine ideer. Social kompetence; Børnene lærer af hinanden, bliver inspireret til at gøre noget andet end de selv havde tænkt. Der var tid og koncentration omkring aktiviteten. De lærer at tage hensyn til hinanden og at se hinandens kompetencer. Sproglig kompetence; Der er tid til at sætte ord på og høre/imødekomme børnenes input. Motorisk kompetence; Kroppen bliver udfordret både i styrke og smidighed, men også i balance og reaktion. Natur og naturfænomener; Naturen er den største legeplads men utalte muligheder for leg og bevægelse. Her lærer barnet at begå sig og værne om naturen. Kulturel kompetence: I aktivitet og bevægelse indgår også drama. Her kan indgå kulturelle temaer i forbindelse med højtider, der afspejler vores og andre landes kultur.

10 BØRNEKULTUR - RELATIONER Børns sociale udvikling foregår for en stor del af tiden i samværet med andre børn. Når børn er sammen etablerer de børnefællesskaber, de danner forståelses rammer indenfor hvilke, de kan eksperimentere og få erfaringer med, hvad der virker eller ikke virker, når de gerne vil være sammen med andre. Børn skal støttes i at etablere tætte og nære relationer til andre børn, i at løse konflikter og forhandle og samarbejde. De skal lære, at der i disse fællesskaber er plads til at de giver udtryk for, hvem de er, hvad de gerne vil og har lyst til, og tage hensyn til. At andre, ligesom de selv, har sammen behov eller at deres behov måske ikke kan opfyldes lige med det samme. Mål, midler og metoder for børnekultur i Hassel-Huset, generelt; Der arbejdes med Red Barnets og Mary fondens Fri for mobberi kuffert Samtaler om forskellighed og venskaber Den voksne skal sikre at børnene tilbydes et rigt og inspirerende miljø, som tilgodeser børns nysgerrighed. Børnene anerkendes og respekteres som de personer de er og oplever at høre til. Den voksne støtter og vejleder barnet i at knække koden til socialt samspil med de andre børn Barnets intention er altid meningsfuld og et forsøg på kontakt til andre / invitation til samspil Børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. Børn lærer at samarbejde med andre og deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Børn lærer af det de voksne gør. Personalet skal være bevidste om at en god personale-kultur vil afspejle sig i børnekulturen. Kompetencer Personlig kompetence Barnet er kompetent og handlekraftig og kan tage initiativ. Social kompetence Børnene er en del af et fællesskab. De oplever venskaber. I arbejdet omkring mobning, bliver barnet bevidst om sin rolle og kompetence i det sociale netværk / samspil. Sproglig kompetence Sprogligt samspil børnene imellem. De voksne snakker med børnene om hvilken kultur de ønsker og hvad der er godt og ikke godt, hvis alle skal have det godt i fællesskabet. Motorisk konpetence Børnene lærer om deres kropssprog og hvilken rolle den har i forhold til relationer. Hvordan kropssproget afkodes og måske misforstås. Kulturel kompetence Børnene lærer hvilken kultur vi har i huset og værdierne om at behandle hinanden godt.

11 Mål for Hassel-Husets kultur og traditioner: Afholdelse af traditioner, nationale og lokale. Teater og sanglege Aktiviteter inspirerede af fremmedkulturer. På opdagelse i lokalområdet. Kreativ udfoldelse gennem kunst. Forslag til handling; Nationale traditioner, fastelavn, påske, skt. Hans og jul samt fødselsdage bliver fejret. Vi har flag til fødselsdage. Arbejde kreativt Kirkegang med de store, der har lyst. Historie fortællinger Rollelege gennem teater. Projekter om andre kulturer. Sanglege inde såvel som ude. Det særlige pædagogiske: Børn med særlige behov Jf. samme afsnit i læreplaner for Vuggestue gruppen Overgang fra hjem til institution, eller fra anden institution til Hassel-Huset. Jf. samme afsnit i læreplaner for Vuggestue gruppen Førskolegruppen: Det sidste halve år, inden skolestart, dvs. 1. november til 30. april, har vi særlig fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo. Det betyder bla. at vi arbejder sammen med Gedved Skole om sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner i børnehaven, fælles mål i børnehaveklassen og mål og indholdsbeskrivelser i SFO. Der er særlig fokus på børnenes relationer, hvor vi fortsætter arbejdet med mobbe kufferten. Børnenes kompetencer udfordres og udvikles fra et læringsmiljø i dagtilbuddet, hvor legen har været det centrale, til et læringsmiljø i skolen, hvor læring i en større fælles sammenhæng bliver afgørende.

12 De overordnede rammer for førskolegruppen. Værdigrundlaget i opgaven med forskolegruppen tager udgangspunkt i de nedenstående 8 værdier Ansvar Medansvar for barnets udvikling. Omsorg Drage omsorg for barnets trivsel. Forskellighed Udviklingsmuligheder og rummelighed for det enkelte barn. Læring Læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets niveau og behov. Sundhed Fremme positive erfaringer med krop, bevægelse og kost. Anerkendelse Gennem anerkendelse fortsat at støtte barnet i udviklingen af egen identitet og selvværd. Leg og venskaber Give mulighed for at barnet kan udvikle leg og venskaber. Helhed Rammer som understøtter oplevelsen af sammenhæng og mening for barnet. Målet for børnene i førskolegruppen: Fortsat at støtte børnene i deres generelle udvikling og styrkelse af deres selvstændighed således, at de bliver rustet til skolens og SFO ens hverdag, hvor børnene i højere grad skal være selvhjulpne og tage vare på sig selv. Pædagogisk indhold i førskolegruppen. I førskolegruppen fortsættes børnehavens arbejde ud fra læreplanerne. I førskolegruppen skal de pædagogiske rammer styrke børnenes skoleparathed, og der skal være en vægtning af aktiviteter, som er rettet mod at børnene snart skal starte i børnehaveklasse. I opstarten bør der arbejdes på, at der gennem relationer lægges særlig vægt på barnets personlighedsudvikling og sociale kompetencer, så det enkelte barn føler sig tryg og fungerer socialt.

13 I førskolegruppen skal børnene have mulighed for at give sig i kast med projekter, hvor de kan skabe nye erfaringer og opleve personlige fremskridt. For at styrke børnenes sociale kompetencer skal børnene have mulighed for at lege sammen med både kendte (børn de plejer at lege med) og nye børn og støttes i at kunne etablere og vedligeholde venskaber. Børnene skal have mulighed for den frie leg, men også tilrettelagte kreative og fysiske udfordringer. Samarbejde med Gedved Skole Der vil blive samarbejdet med Gedved Skole om overlevering af hvert enkelt barn, samt arrangeret besøg på skolen og SFO en således at det enkelte barn er kendt med både skolen og de voksne, der skal varetage pasningen af børnene, når de skal i skole til maj. Børnene fra Hassel-Huset vil følge Gedved Skoles røde tråd, hvor de fra januar til og med april, besøger skolen en gang ugentlig. Der ansættes en pædagog, der foruden ansættelse i vores førskolegruppe, også er ansat i Gedved Skoles SFO. Det gør at alle børnene allerede her får en god bro i overgangen. Evaluering af læreplanerne; sker dels på stue- og personalemøder samt en gang årligt, hvor erfaringer samles og dokumenteres. For hvert område og aktivitet vil vi se på dels om målene er nået, dels om de er nået med de her beskrevne midler og metoder. Der vil blive beskrevet om vi har undladt nogle aktiviteter og om der er kommet nye til. Hver af de seks temaer: 1. Alsidig personlig udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sproglig udvikling. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier, -vil blive evalueret individuelt, så vi kan se om der er balance mellem dem og at de afspejler de mål vi har sat os. Der vil ske dokumentation, dels via månedsplaner, ugebreve, dels ved den daglige overlevering til forældrene samt ved forældremøder/samtaler. Se endvidere vedlagte evalueringsskema. Med venlig hilsen Dorte Ris Institutions leder Udd. Pædagog.

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side 2. 1. Barnets alsidige personlige

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave Virksomhedsplan 2011-2012 Fuglevængets vuggestue og børnehave Indhold Forord side 3 Virksomhedens rammer side 4 Opgaver side 4 Organisation side 4 Personale side 4 Sygefravær side 4 Økonomi side 5 r side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE INDLEDNING Børns møde med verden, bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage, lugte, se, hører, mærke og tale om det der sker omkring

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner

Naturbørnehaven Krabbely. Pædagogiske læreplaner Naturbørnehaven Krabbely Pædagogiske læreplaner 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side 3 Indledning Side 4 Pædagogiske mål og kvalitetsudvikling Side 5 Ønskede tilstande for læreplanens 6 temaer Side 6 Personlige

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere