Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart."

Transkript

1 Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner. Vi vil beskrive dels eksempler på læringsmiljø, værdier, mål, midler og metoder. Derudover vil vi, i henhold til læreplanernes indhold om de 6 indsatsområder, beskrive eksempler på relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres: 1. barnets alsidige personlighedsudvikling / personlig kompetence Mål: At barnet grundlæggende får lov at føle sit eget værd og udvikler selvværd. Styrke barnets selvtillid, identitet og integritet Støtte barnets forståelse af egne følelser Udvikle barnets empati At barnet får lyst til at møde nye udfordringer. 2. sociale kompetencer Mål: At barnet kan indleve sig i andres værd. At barnet udvikler empati. At barnet danner givende venskaber Lære barnet tolerance og tålmodighed. At barnet bliver en del af fællesskabet i børnehaven. At barnet oplever at man kan løse konflikter og selv kan være med til det. 3. sproglig kompetence Mål: At barnet støttes i at udvikle sprog og begreber, tiltagende med alderen. Stimulere børnenes ordforråd. At sætte ord på følelser og handlinger. Påbegynde børnenes skriftsprog / lære at stave sit navn og kende bogstaverne. Give børnene oplevelser, der udfordrer mimik og kropssprog. 4. krop og bevægelse/ motorisk kompetence Mål: At barnet kan magte forskellige praktiske opgaver ift. alder. At barnet har mulighed for fysisk udfoldelse. At barnet får mulighed for at udfolde sig kreativt. Styrke børnenes grovmotorik.

2 Styrke børnenes finmotorik. Styrke børnenes kropsbevidsthed. 5. natur og naturfænomener Mål: At barnet får viden og kendskab til naturen. At barnet lærer at begå sig i naturen med respekt. Forstå at man som menneske er en del af naturen. Beskrive årets gang for barnet. Beskrive cykluser i plante- og dyreriget. Blive bekendt med den lokale natur og dens fænomener. 6. kulturelle udtryksformer og værdier / kulturel kompetence Mål: At barnet får kendskab til alsidige kulturelle udtryksformer Forståelse for egen kultur og samfund. Forståelse for andres kultur og samfund. Give rum til forskellige udtryksformer. Forståelse af mangfoldighed i omverdenen. Nedenstående 5 grundlæggende værdier danner grundlag for hverdagspraksis. Sundhed Fysisk og psykisk Nærvær Empati Anerkendelse At blive set og hørt og forstået som den person man er, det initiativ barnet tager. Livsglæde Er fundamentet for et godt liv. Udvikling Udviklingsfremmende relationer og omgivelser. Pædagogisk praksis Planlagte pædagogiske aktiviteter.

3 Hvordan lærer barnet Barnet lærer gennem alle sine sanser. Læring i 3-6 års alderen går fortsat gennem kroppen men barnet bliver stigende i stand til at koble mange former for indlæring sammen til en helhed. Barnet identificerer sig via sin krop og oplever, sanser og får erfaringer til sin personlighedsdannelse. Det bliver i stand til at gå i dialog og via sin stigende forståelse for det verbale sprog, også at tillære sig viden herigennem. Læring bygger på lyst og behovet for at opnå nye færdigheder og viden. Barnet er medskaber af sin egen læring, idet læring finder sted i det gensidige samspil. Barnets selvværd styrkes af succeser, af at blive set, hørt og forstået. Børn lærer, når de afprøver deres ideer i praksis og erfarer herved hvordan omverdenen reagerer på det. Børns handlinger er altid relevante. De voksne, omkring barnet, skal være i stand til at se dem i et børneperspektiv.

4 Personalet: De voksne er altid ansvarlig for relationen, kommunikationen og stemningen i samværet. Det er afgørende at personalet skaber et miljø med afstemte, udviklingsrelevante krav, hvor de støtter, leder og udfordrer barnet. Den voksne er rollemodel og er bevidst om, at det han/hun gør både bevidst og ubevidst, er læring for børnene. Personalet arbejder målrettet og bevidst med at støtte barnet i at sætte ord på følelser og oplevelser. Barnet støttes fortsat i at udvikle et personligt følelsesmæssigt sprog i forhold til personlighedsdannelsen, barnet erfarer at følelser hedder noget og kan formidles til andre, så andre bedre kan forstå én. Hermed føler barnet sig forstået, accepteret og anerkendt. Det giver plads til bl.a. barnets motivation, initiativer, kreativitet, fantasi og nysgerrighed. Den voksne skal møde barnet, der hvor det er og med syn for barnets ressourcer, fokuserer personalet på barnets kompetencer og potentialer. Den voksne skal kendes på; sin væren tilrådighed, sin lydhørhed, sit nærvær og sit anerkendende samvær. Samarbejde med forældrene. Vi vil sikre at samarbejdet mellem forældre og personalet er præget af tillid, loyalitet og rummelighed. Barnet er det naturlige omdrejningspunkt i samarbejdet og det er vigtigt at forældrene vægtes som en vigtig medspiller i alt omkring barnet. Der udarbejdes månedsplaner og udsendes ugebreve til forældrene. Ved barnets opstart i Hassel-Huset, vil der efter ca. to måneder, blive afholdt et trivselsmøde med forældrene, hvor vi bla. snakker om opstarten og barnets og familiens generelle trivsel i Hassel-huset. Hassel-Husets læringsforståelse: Børn med særlige behov Jf. samme afsnit i læringsplan for vuggestue-gruppen

5 Eksempler på mål, midler, metoder og kompetencer i daglige læringsmiljø: Mål for modtagelses / afleverings situationer; Der skal være tid og rum til at modtage barn/familien om morgenen. Det er væsentligt at personalet får eventuelle informationer fra forældrene, for at kunne varetage barnets tarv på bedste vis. Viden om barnet kan være afgørende for barnets dag. At barnet føler sig velkommen, føler tryghed således at barnet bliver parat til at møde nye udfordringer. At barnet oplever sig som en del af en gruppe (De forventede at jeg kom). At familien har tillid til at personalet tager over her og drager omsorg for barnet Midler og Metoder: Personalet møder og tager kontakt med barnet. Siger godmorgen og inviterer til dialog, går fysisk i øjenhøjde med barnet. Det er personalets opgave at være imødekommende og skabe en god kontakt. Når et barn modtages er det væsentligt at barnet hurtigt får kendskab til hvilke andre børn der er i huset i dag, så barnet bedre kan overskue sin dag og blive inkluderet. Personalet skal sørge for, at barnet får sagt farvel til sin familie og barnet får en god start på dagen. De voksne tager ansvar for afleveringssituationen. Kompetencer i modtagelsen: Personlig kompetence; De ser mig,(jeg bliver budt velkommen) jeg er værdig, (hun/han venter på mit svar) de kan godt lide mig,(de smiler og der er øjnkontakt) jeg er vigtig, værdig (der bliver talt til mig). Sociale kompetence; Jeg hører til i denne gruppe, jeg er en del af et fællesskab (de har ventet på mig), jeg tør godt løfte hovedet og se hvem som er her, (tryghed) de har åbenbart ventet at jeg kom, det kan betale sig være med. Sproglig kompetence; Barnet hører at de voksne inviterer via sproget. Der bliver både talt til/med barnet og til forældrene i en god dialog.

6 Kulturel kompetence; Her hilser vi og tager øjenkontakt (gensidig respekt). Jeg bliver fulgt ind i garderoben / ind på stuen. Ved afsked tager vi kontakt igen (mor/far går ikke uden at sige det). Vi vinker (Tradition). Afhængig af alderen oplever barnet at traditionen ændre sig, hvor barnet gør sig mere fri af forældrene og kan/vil selv. SPISE SITUATION: Mål, midler og metoder for måltiderne: Der skal være fokus på sund og nærende kost. Måltidet er en pædagogisk aktivitet i sig selv. Hvor personalets opgave i høj grad er at snakke med børnene om maden, hvad sker der med den og hvad bruger kroppen maden til. Måltidet er også at give omsorg. Stemningen skal være god. Her vises forståelse for, at udover at blive mæt, er traditionen at spise sammen, en ramme indenfor hvilken der æstetisk er nogle forventninger, her tænkes bl.a. på stimulering af sanser, farver og stemning. Et hvert måltid er en fest, forstået på den måde, at måltidet skal være et velforberedt samvær. Det er dog altid vigtigt at være bevidst om den voksnes ansvar i forhold til børnenes indflydelse. Ved madordning har personalet i samarbejde med børnene, overvejet hvad dagens måltider skal indeholde. Der er ro og tid til de enkelte børn, personalet sørger for at alle bliver hørt. De voksne sidder med ved bordet, og er bærer af roen. Børnene er aktivt deltagende i forberedelsen, på deres individuelle niveau, og hjælper med f.eks. dække bord, hælde op, osv. Den voksne skal forholde sig kreativt til det enkelte barn, således finde individuelle løsninger for at barnet får udbytte at måltidet. Under måltidet er der rig mulighed for at udfordre børnene sprogligt og få snakket om faktuelle ting. Kompetencer ses i måltidet. Personlig kompetence; Jeg er en person som kan li noget og ikke noget andet. Jeg er forskellig fra andre. Jeg bliver lyttet til og værdsat for det jeg gør og kan.

7 Social kompetence; Jeg er en del af denne gruppe, jeg hører til her. Vi er i gruppe sammen. Vi skal det samme her, jeg ser på de andre børn, de er ligesom mig. Vi ser hvor langt vi kan gå, hvad vi må og ikke må. Her må vi for eksempel ikke smide med maden. Sproglig kompetence; Vi sludrer og pjatter, synger måske en madsang. Børnene udvikler sproget. Vi snakker om maden og hvorfra den kommer. Motorisk kompetence; Man skal sidde relativt stille, mens man spiser. Det kræver en god finmotorik at bruge bestik. Børnene udvikler deres koordination. Natur og naturfænomener; Hvor kommer maden fra? Vi dyrker selv noget i haven. Det vi køber stammer fra et sted, men hvor? Hvad kan vi spise fra naturen? Kulturel kompetence: Der er en masse regler at lære for at det er hyggeligt at spise sammen. Kulturen her i huset er måske ikke den samme som der hjemme. Barnet lærer at der kan være forskellige regler/kulturer, både hvad angår hvad man må, men også hvad man spiser. SPROGSTIMULERING; generelt i løbet af hele dagen og i planlagte aktiviteter som musik og bevægelse, en tur ud i naturen eller på legepladsen Alle tre-årige vil blive tilbudt sprogscreening iflg. Horsens Kommunes tilbud. Mål, midler og metoder for sprogstimulering; Er primært indeholdt i den gode kontakt til barnet Den voksne er opmærksom på og giver plads til turtagning. Først tale, så lytte eller omvendt. Den voksne opfordrer og påskønner forsøg på kommunikation osv. Den voksne er opmærksom på at det er vigtigt at få sat sprog på følelser, tanker og oplevelser. At der i en ytring er en åbning for samspil og ønske om kontakt At stimulere sprogligt er bl.a. at støtte barnets forsøg på sprogligt udtryk.

8 At lave aktiviteter som stimulere sprogligt; højt læsning, sang, fortællinger, teater/drama ect. hvor børnene er aktive deltagere. Dialogisk oplæsning og teater, hvor børnene selv er med til at skabe handlingen. Ture ude i naturen, hvor man ser mange ting og snakker om dem. Kompetencer Personlig kompetence; Når barnet gir et bud på hvad noget betyder og de voksne giver en god tilbagemelding, får barnet fornemmelse af at det er værd at lytte til. Barnet får lov at være med, det føler sig betydningsfuld. Social kompetence; Vi leger sammen, jeg er en del af en gruppe, jeg hører til. Barnet lærer at lytte til andre og vide at det må vente til det bliver dets tur. Sproglig kompetence; Mange nye ord opleves når man synger sammen og snakker sammen om det man oplever og ser på sin vej. Børnene lærer af engagerede voksne, det smitter. Motorisk kompetence; Barnet må prøve at holde sig i ro, for at få det hele med, når der tales sagte. At hoppe og hvine af fryd giver dobbelt læring. At bevæge sig og komme ud og opleve, røre og mærke hjælper børnene til at sætte sprog og sanseintegration sammen og får derved lettere ved at huske/integrere viden. Natur og naturfænomener; Billeder og benævnelse af alle mulige fænomener. En snak om hvad der er i naturen og hvorfor det er vigtigt at passe på den. Og en snak om hvorledes vi selv er med i naturens kredsløb. Kulturel kompetence: Når man snakker sammen er der regler for hvordan og hvornår. Man må finde ud af hvordan rammen/kulturen her er. AKTIVITET / BEVÆGELSE Hvad jeg hører, glemmer jeg Hvad jeg ser, husker jeg Hvad jeg gør, forstår jeg (gammelt kinesisk digt)

9 Glade børn er aktive børn. Børn er født med en naturlig lyst til at lære. Og de lærer mest når de er aktive. Børn lærer bl.a. ved at gøre tingene, få erfaringer og ved at iagttage og efterligne, men også ved at få viden. Børns nysgerrighed skal være vagt for at de lærer optimalt og det er oftere mere lærerigt hvis de samtidig er kropslig aktive. Nysgerrighed er noget der kommer indefra, som en lyst til at lære og undersøge ting. Resultatet af nysgerrigheden er både det, man skaber i det indre, som vi ofte kalder læring f.eks. hukommelse, personlighed og kompetence og det man skaber i det ydre, som vi ofte kalder kreativitet. Mål, midler og metoder for aktivitet og bevægelse: Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem sine sanser m.m. Børn skal have adgang til forskellige materialer og redskaber, hvor de kan forme, lege og fornemme f. eks. modellervoks, ler, lim, maling, kartoffelmel, mudder, skovbund, musik og vandleg m.m.. Personalet iagttager børnene for at finde ud af og støtte op om det de er optaget af Personalet tilrettelægger aktiviteterne i forhold til barnets alder. Og gør dem overskuelige og gentager gerne aktiviteten flere gange for at se hvad det enkelte barn oplever, udvikler og lærer og også for at give barnet tryghed i genkendeligheden. Der skal være mulighed for finmotoriske indendørsaktiviteter Bevidsthed omkring sund kost og dets indvirkning på kroppen. Daglige udendørs aktivitet med voksen deltagelse. Feks. regellege. Kompetencer Personlig kompetence; Jeg er ok, jeg bliver regnet med, jeg kan sagtens være med her, de kan bruge mig og mine ideer. Social kompetence; Børnene lærer af hinanden, bliver inspireret til at gøre noget andet end de selv havde tænkt. Der var tid og koncentration omkring aktiviteten. De lærer at tage hensyn til hinanden og at se hinandens kompetencer. Sproglig kompetence; Der er tid til at sætte ord på og høre/imødekomme børnenes input. Motorisk kompetence; Kroppen bliver udfordret både i styrke og smidighed, men også i balance og reaktion. Natur og naturfænomener; Naturen er den største legeplads men utalte muligheder for leg og bevægelse. Her lærer barnet at begå sig og værne om naturen. Kulturel kompetence: I aktivitet og bevægelse indgår også drama. Her kan indgå kulturelle temaer i forbindelse med højtider, der afspejler vores og andre landes kultur.

10 BØRNEKULTUR - RELATIONER Børns sociale udvikling foregår for en stor del af tiden i samværet med andre børn. Når børn er sammen etablerer de børnefællesskaber, de danner forståelses rammer indenfor hvilke, de kan eksperimentere og få erfaringer med, hvad der virker eller ikke virker, når de gerne vil være sammen med andre. Børn skal støttes i at etablere tætte og nære relationer til andre børn, i at løse konflikter og forhandle og samarbejde. De skal lære, at der i disse fællesskaber er plads til at de giver udtryk for, hvem de er, hvad de gerne vil og har lyst til, og tage hensyn til. At andre, ligesom de selv, har sammen behov eller at deres behov måske ikke kan opfyldes lige med det samme. Mål, midler og metoder for børnekultur i Hassel-Huset, generelt; Der arbejdes med Red Barnets og Mary fondens Fri for mobberi kuffert Samtaler om forskellighed og venskaber Den voksne skal sikre at børnene tilbydes et rigt og inspirerende miljø, som tilgodeser børns nysgerrighed. Børnene anerkendes og respekteres som de personer de er og oplever at høre til. Den voksne støtter og vejleder barnet i at knække koden til socialt samspil med de andre børn Barnets intention er altid meningsfuld og et forsøg på kontakt til andre / invitation til samspil Børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. Børn lærer at samarbejde med andre og deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Børn lærer af det de voksne gør. Personalet skal være bevidste om at en god personale-kultur vil afspejle sig i børnekulturen. Kompetencer Personlig kompetence Barnet er kompetent og handlekraftig og kan tage initiativ. Social kompetence Børnene er en del af et fællesskab. De oplever venskaber. I arbejdet omkring mobning, bliver barnet bevidst om sin rolle og kompetence i det sociale netværk / samspil. Sproglig kompetence Sprogligt samspil børnene imellem. De voksne snakker med børnene om hvilken kultur de ønsker og hvad der er godt og ikke godt, hvis alle skal have det godt i fællesskabet. Motorisk konpetence Børnene lærer om deres kropssprog og hvilken rolle den har i forhold til relationer. Hvordan kropssproget afkodes og måske misforstås. Kulturel kompetence Børnene lærer hvilken kultur vi har i huset og værdierne om at behandle hinanden godt.

11 Mål for Hassel-Husets kultur og traditioner: Afholdelse af traditioner, nationale og lokale. Teater og sanglege Aktiviteter inspirerede af fremmedkulturer. På opdagelse i lokalområdet. Kreativ udfoldelse gennem kunst. Forslag til handling; Nationale traditioner, fastelavn, påske, skt. Hans og jul samt fødselsdage bliver fejret. Vi har flag til fødselsdage. Arbejde kreativt Kirkegang med de store, der har lyst. Historie fortællinger Rollelege gennem teater. Projekter om andre kulturer. Sanglege inde såvel som ude. Det særlige pædagogiske: Børn med særlige behov Jf. samme afsnit i læreplaner for Vuggestue gruppen Overgang fra hjem til institution, eller fra anden institution til Hassel-Huset. Jf. samme afsnit i læreplaner for Vuggestue gruppen Førskolegruppen: Det sidste halve år, inden skolestart, dvs. 1. november til 30. april, har vi særlig fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo. Det betyder bla. at vi arbejder sammen med Gedved Skole om sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner i børnehaven, fælles mål i børnehaveklassen og mål og indholdsbeskrivelser i SFO. Der er særlig fokus på børnenes relationer, hvor vi fortsætter arbejdet med mobbe kufferten. Børnenes kompetencer udfordres og udvikles fra et læringsmiljø i dagtilbuddet, hvor legen har været det centrale, til et læringsmiljø i skolen, hvor læring i en større fælles sammenhæng bliver afgørende.

12 De overordnede rammer for førskolegruppen. Værdigrundlaget i opgaven med forskolegruppen tager udgangspunkt i de nedenstående 8 værdier Ansvar Medansvar for barnets udvikling. Omsorg Drage omsorg for barnets trivsel. Forskellighed Udviklingsmuligheder og rummelighed for det enkelte barn. Læring Læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets niveau og behov. Sundhed Fremme positive erfaringer med krop, bevægelse og kost. Anerkendelse Gennem anerkendelse fortsat at støtte barnet i udviklingen af egen identitet og selvværd. Leg og venskaber Give mulighed for at barnet kan udvikle leg og venskaber. Helhed Rammer som understøtter oplevelsen af sammenhæng og mening for barnet. Målet for børnene i førskolegruppen: Fortsat at støtte børnene i deres generelle udvikling og styrkelse af deres selvstændighed således, at de bliver rustet til skolens og SFO ens hverdag, hvor børnene i højere grad skal være selvhjulpne og tage vare på sig selv. Pædagogisk indhold i førskolegruppen. I førskolegruppen fortsættes børnehavens arbejde ud fra læreplanerne. I førskolegruppen skal de pædagogiske rammer styrke børnenes skoleparathed, og der skal være en vægtning af aktiviteter, som er rettet mod at børnene snart skal starte i børnehaveklasse. I opstarten bør der arbejdes på, at der gennem relationer lægges særlig vægt på barnets personlighedsudvikling og sociale kompetencer, så det enkelte barn føler sig tryg og fungerer socialt.

13 I førskolegruppen skal børnene have mulighed for at give sig i kast med projekter, hvor de kan skabe nye erfaringer og opleve personlige fremskridt. For at styrke børnenes sociale kompetencer skal børnene have mulighed for at lege sammen med både kendte (børn de plejer at lege med) og nye børn og støttes i at kunne etablere og vedligeholde venskaber. Børnene skal have mulighed for den frie leg, men også tilrettelagte kreative og fysiske udfordringer. Samarbejde med Gedved Skole Der vil blive samarbejdet med Gedved Skole om overlevering af hvert enkelt barn, samt arrangeret besøg på skolen og SFO en således at det enkelte barn er kendt med både skolen og de voksne, der skal varetage pasningen af børnene, når de skal i skole til maj. Børnene fra Hassel-Huset vil følge Gedved Skoles røde tråd, hvor de fra januar til og med april, besøger skolen en gang ugentlig. Der ansættes en pædagog, der foruden ansættelse i vores førskolegruppe, også er ansat i Gedved Skoles SFO. Det gør at alle børnene allerede her får en god bro i overgangen. Evaluering af læreplanerne; sker dels på stue- og personalemøder samt en gang årligt, hvor erfaringer samles og dokumenteres. For hvert område og aktivitet vil vi se på dels om målene er nået, dels om de er nået med de her beskrevne midler og metoder. Der vil blive beskrevet om vi har undladt nogle aktiviteter og om der er kommet nye til. Hver af de seks temaer: 1. Alsidig personlig udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sproglig udvikling. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier, -vil blive evalueret individuelt, så vi kan se om der er balance mellem dem og at de afspejler de mål vi har sat os. Der vil ske dokumentation, dels via månedsplaner, ugebreve, dels ved den daglige overlevering til forældrene samt ved forældremøder/samtaler. Se endvidere vedlagte evalueringsskema. Med venlig hilsen Dorte Ris Institutions leder Udd. Pædagog.

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere