11 NØDVENDIG ledelse og ledelsesudvikling. Er fx ledelsesudvikling nødvendig? Her er 68 måske relevante årsager til, at den er det eller ikke er det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 NØDVENDIG ledelse og ledelsesudvikling. Er fx ledelsesudvikling nødvendig? Her er 68 måske relevante årsager til, at den er det eller ikke er det."

Transkript

1 NES?tjek Nødvendig, Enkel og Sikker? fornyelse af ledelsesfornuft 3. Ledergruppens, bestyrelsens og dit eget NES?tjek Nogle af disse værktøjer er på 2 sider, som kan være nemmest at anvende, når de sidder som venstre/højre side i fx et ringbind. Det er de værktøjer, hvor beskrivelsen slutter med vh. Eventuelle spring i sidenumrene eller ens sidenumre skyldes, at sættet er sammensat af emnerelevante værktøjer fra forskellige værktøjskasser. Inden I vælger, hvilket værktøj der er mest relevant, så se næste side. Side 3 Ledelsessprog. 214 ledelsesbegreber, -koncepter og -metoder, som hver for sig og situationsbestemt utvivlsomt er nyttige og nødvendige, men er der et hidtil skjult fællesbegreb som fx...? 4 Google hits. I første forsøg troede jeg, at min Mac var blevet træt. Senere forsøg viste, at det var den ikke. Er der noget galt med begrebet Ledelsesfornuft? Er det måske ikke smart nok? 5 Brug NES?tjek Dialogen, når I...osv. 10 eksempler på, hvor og hvordan jeres dialog om, hvad der er nødvendig, enkel og sikker, kan bruges. Og 5 på, hvordan den kan være nyttig. 6 Inden I bruger. Noget om, hvordan NES?tjek vurderingerne på de næste sider kan bruges i forskellig rækkefølge. Fx afhængig af, hvor u/enige I er, og hvor grundige I vil være. 7 Ledergruppens NES?tjek Der er 4 spørgsmål og 12 muligheder for at besvare hver. Hvis det ikke er nok, så suppler med jeres egne. Kan også bruges af andre end ledergruppen. 8 Bestyrelsens NES?tjek Er næsten ligesom ledergruppens, men kan kun bruges af bestyrelsen. Som måske vil opdage, at de er mere uenige og uvidende? end forventet. 9 Dit eget NES?tjek Kræver af os alle måske lidt mere selvindsigt og selvkritik, end vi til daglig plager os selv med. Men med et ærligt forsøg og lidt inspiration fra en loyal kollega...? 10 NES?tjek begrundelser og definitioner. 5 af hver. Nogen vil måske synes, det er en slags ordkløveri. Men det er det ikke. Lav jeres egne, hvis disse ikke passer til jeres situation. 11 NØDVENDIG ledelse og ledelsesudvikling. Er fx ledelsesudvikling nødvendig? Her er 68 måske relevante årsager til, at den er det eller ikke er det. 12 ENKEL ledelse og ledelsesudvikling. 10 eksempler på, hvornår fx mål og metoder er så enkle som muligt. Hvilke er relevante, og hvilke muligheder for enkelhed mangler? 13 SIKKER ledelse og ledelsesudvikling. Jeg kunne ikke lige finde på flere end 5 generelle eksempler, men der må være flere; i hvert fald situationsbestemt Bruge eller ikke bruge konsulent? En tjekliste med evt. krav til hende/ham og jer. Muligvis er der ingen af os, der kan leve op til alle disse krav, men tjek alligevel. vh 17 Mange muligheder for NES?tjek fornyelse af ledelsesfornuft. --- Hvis du vil have info om nye værktøjer etc., så mail. Link til alle værktøjssæt --- Nødvendig og så Enkel og Sikker som muligt = NES?tjek Necessary and as Simple and Safe as possible = NESS?check Notwendig und so Einfach und Sicher wie möglich = NES?check Alle rettigheder forbeholdes. Jørgen Lisberg --- Jørgen Lisberg Gruppen Hyttegårdsvej 4 Ramløse DK 3200 Helsinge

2 Brugsanvisning Værktøjerne kan vælges, anvendes og kombineres på praktisk talt ubegrænset mange situationstilpassede måder. Og derfor også på de måder, I selv bliver enige om, er de mest nødvendige og så enkle og sikre som muligt = de NES?tjekkede og derfor mest nyttige måder. I de fleste værktøjer er der alligevel et forslag, til en af de måder, det kan bruges på. Men en detaljeret, altfavnende og ikke situationstilpasset gørsådan-og-sådan-brugsanvisning. ville være mere vild- end vejledende. Her er alligevel et forslag til, hvordan man kan begynde. 1. Når I er blevet enige om, hvorfor I først vil se nærmere på disse værktøjer og andet, der er i dette sæt: Hvis I ikke allerede har gjort det, så prøv, om nr. 19 Jeres erfaringer nu kan være nyttig. 2. Vælg hver for sig det/de værktøj(er), I synes er mest nødvendige. Begrund hver for sig jeres valg på næste gruppemøde. 3. Vælg sammen og velbegrundet det/de værktøj(er) og måder at bruge dem på, I er tilstrækkeligt enige om er nødvendige og så enkle og sikre som muligt. 4. Hvis I ikke er tilstrækkeligt enige, så prøv at se nærmere på andre værktøjssæt. 5. Hvis I farer vild undervejs, så giv bare mig skylden og find på noget andet eller Hvis I vil bruge en konsulent så er det kun de af os certificerede NES?tjek konsulenter, der må bruge værktøjerne. Blandt andet fordi både I og vi skal være sikre på, at konsulenten har de personlige forudsætninger for velbegrundet, men ikke for skråsikkert at foreslå det, der er mest nødvendigt og så enkelt og sikkert som muligt = NES?tjekket og opponere mod de forslag, der ikke er det. Hvis du vil have en ajourført liste over NES?tjek konsulenter, så: eller Apropos så enkelt som muligt Sandsynligvis er der nogle af værktøjerne, I umiddelbart synes, ikke er så enkle som muligt. Men det er de altså alligevel. Fordi mere forenkling ville være urealistisk og derfor risikabel. You ve got to make everything as simple as possible, but not simpler than that. Albert Einstein Og forresten; skrive og printe Der er skrivefelter i alle værktøjer, men det skrevne kan ikke arkiveres, så print, inden du lukker filen. Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder. Storm P

3 Ledelsessprog Fælleslæring Forandringsledels e Sø ge lære-processser Business Excell ence Appreciative Inquiry Værdibaseret ledelse Spaghetti ledelse To tal Q uality Management Coaching NøgleNormerDialogen Analytisk sans Time Management Kritiske succesfaktorer Vi s io n Management Ledelsesetik Lederroller Corporate Governance Transaktionsanalyse Strategisk syntese Værdibaseret ledelse Organisational learning Ansvarsbevidst Ta lent Management Knowledge Management Globalisering Ledergruppeudvikling Ledelse af ledelsespocessen Matrixledelse Udviklingsledelse Helhedsorienteret organisationsudvikling MultiKulti ledelse Selvbærende grupper Projektledelse NøgleNormer Teamudvikling Konsekvensanalyser Motivation Storytelling Pl ural ist is k ledelse Det Kreative Kaos Helhedsbevidst Benchmarking Idegrundlag Missionstatement Kommunikationsproces Medarbejdersamtaler Præstationsløn Kommunikerende Scenarier Problemløsning Søgelæreprocesser Brainstorming Vi sioner Assessment Center Outplacement Fo rand ri ngsledelse Due Diligence Business Process Reengineering Customer Relations Management Dialogisk ledelse MultiFocus Mentoring Shareholder Value Corporate Identity Resource Management Lærende Holdninger Bestyrelsesudvikling Kompetenceudvikling Arbejdslivskvalitet Metaorganisation Strategis k ledelse Service Management Str ategisk udvikling Motivation Transformationssystemer Ledelsesparadigme Beslutsomhed Delegering Integration Gruppedynamik Karriereplaner Beslutningsproces Generationsskifte Karismatisk ledelse Præsentationsteknik Management Information Systems S tr at eg ibevidst Neuro Linguistic Programming Synlig ledelse Coaching Teambevidst Positionering Konfli ktløsning Kvaltetsbevidst Fø lelsesmæssig Intelligens Ledelsesfilosofi Magtbase Visioner Kompetenceudvikling Innovativ ledelse Netværksledelse L æri ng s m i l j øer lederskabsværdi Balanced Scorecard Kvalitetsledelse Best Pratice Målrettet Karriereplanlægning Visionær ledelse Mod Multiconceptual Leadership Kritiske forudsætninger Nøgleinteressenter Multikulturel ledelse P er sonlig udvikling Holis tisk ledelse Realistisk Ledelsesmilljø Fokusgrupper Value Identification Process Scenarieanalyse Internationalisering Change Process Tools Læringsstrategier Projektledelse Te amudvikling Partnerskab Outsourcing Selvkritik Timing Innovativ ledelse Lean Fora nd ri ngsledelse Arbejdsmiljø Human Ressource Management Belønningssystemer Resultatbaseret løn Vækststrategi Organisationsudvikling Spaghettiorganisation Synteseproces Udviklingsledels e Troværdighed Knowledgebased People Management Netværksorganisering 7 gode vaner Branding Værdiskabelse Empowerment Partnerskab Selvledelse Konfliktløsningsmetoder Værdikæde Ledelsesetik Risk Management Selvstyrende grupper Ledelsens sociale kompetence Selvledelse Netværk Lyst Videnledels e Loyalitet Ledelsesfornuft Risikovillighed Transformativ læring Ledelsesparadigmer Action learning Komplementær ledelsesteam Socialkonstruktiv ledelse SWOT analyse Engagerende Systematisk Empatisk ledelse Coaching Manipulativ ledelse Vanebrydende Selvevaluering Organisatorisk HRM forankring Interkulturel ledelse Personalepolitik Erfaringer Mod Økonomiske incitamenter Projektorganisation Visionmanagement Søge-lære proces Businessplan Turnaround ledelse Strategisk analyse og syntese Udbrændthed og så videre.. Hvad er nødvendig og så enkel og sikkert som muligt?

4 Hits på Google.dk den dag jeg skrev dette Strategisk ledelse Benchmarking Lean Business Plan Ledercoaching Corporate Governance Værdibaseret ledelse Ledelsesudvikling Business Excellence Total Quality Management Teambuilding Balanced Scorecard Ledelsesfornuft 2?

5 Brug NES?tjek dialogen fx Når bestyrelsen og direktionen skal blive bedre til at drøfte og vælge det, der er nødvendig og så enkel og sikker som muligt. Når I skal vurdere, om jeres ledelse og ledelsesudvikling er den nødvendige og så enkel og sikker som muligt. Når metoderne skal bruges i praksis og beviseligt fungere så enkel og sikker som nødvendig og planlagt. Når I vil sikre jer, at de interne forudsætninger for NES?tjek ledelse og ledelsesudvikling er til stede. Når I er ved at drukne i ledelsesmetoder og -værktøjer og skal blive enige om, hvad der er nødvendig og så enkel og sikker som muligt. Når I vil NEStjekke, om en ny, godt anmeldt og af andre ledere anvendt ledelsesmetode er relevant, eller om den kun er en ny modemetode. Når I vil være sikre på, at en beslutning, hvis begrundelser og forudsætninger er ændret, revurderes rettidigt. Når I mere eller helt konsulentuafhængig, vil vurdere, hvilke ledelsesmål og -metoder der er nødvendige og så enkle og sikre som muligt. Og hvilken slags ekstern rådgivning der måske er nødvendig. Når I vil udvikle en motiverende dialog, alle, der har erfaringer og meninger om, hvad der er nødvendig osv., nemt og nyttigt kan deltage i. Relevant nytte? Måske større sikkerhed for at sætte og nå nødvendige mål på mere enkle og sikre måder + /? / Måske flere, mere motiverede og mindre stressede deltagere i dialogen om ledelse, ledelsesudvikling, mål og metoder + /? / Måske større nytte af deltagernes erfaringer, meninger og viden om ledelse, ledelsesudvikling, mål og metoder + /? / Måske mere velbegrundet og konsulentuafhængig ledelse + /? / Måske større nytte af konsulenter og NES?tjekkede supplerende metoder og værktøjer + /? / Måske større sikkerhed for, at en NES?tjekket strategiplan ajourføres og realiseres gennem NES?tjekkede handlinger. Og helt situationsbestemt måske også... 5 / Jørgen Lisberg

6 Inden I bruger næste side. Jeres svar på værktøjets spørgsmål afhænger muligvis meget af, om I bruger det umiddelbart eller først har set begrundelser og definitioner side 10. Der er derfor mindst to muligheder: Brug NES?tjek værktøjet umiddelbart, se derefter 10 13, drøft dem, bliv tilstrækkeligt enige om begrundelser og definitioner og derefter om jeres vurderinger stadigvæk gælder. Eller omvendt: Se 10 13, drøft dem, bliv tilstrækkeligt enige om begrundelser og definitioner, brug værktøjet og beslut så, om jeres enighed om begrundelser og definitioner stadigvæk gælder. Det er kun et forslag. Måske er der andre måder der passer bedre til jeres situation. Men hvis I slet ikke bruger 10, risikerer I irriterende misforståelser i jeres dialog om, hvad der er nødvendig og så enkel og sikkert som muligt. 6

7 Ledergruppens NES?tjek Det er måske en selvfølge at I ledelsesmæssigt kun gør det nødvendige og gør det så enkel og sikkert som muligt. Men hvor enige er I om, at I gør det? Og hvor velbegrundet er jeres vurderinger? Prøv fx at hver for sig og drøft så jeres vurderinger i gruppen. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Er ledergruppens indsats i praksis koncentreret om 1. Nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 2. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 3. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er vores ledelsesudvikling koncentreret om 4. Nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 5. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 6. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er andre relevante parters ledelsesudvikling koncentreret om 7. Nødvendige udviklingsmål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 8. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 9. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er alle relevante parters dialog om ledelse og ledelsesudvikling 10. Den nødvendige? = om det vigtigste: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 11. Så enkel som muligt? = nem at deltage i: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 12. Så sikker som muligt? = konkret og nyttig : Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor 7/ Jørgen Lisberg

8 Bestyrelsens NES?tjek Det er måske en selvfølge at I ledelsesmæssigt kun gør det nødvendige og gør det så enkel og sikkert som muligt. Men hvor enige er I om, at I gør det? Og hvor velbegrundet er jeres vurderinger? Prøv fx at hver for sig og drøft så jeres vurderinger i gruppen. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Er vores bestyrelsesarbejde koncentreret om 1. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 2. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 3. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej m Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er ledergruppens indsats koncentreret om 4. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 5. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 6. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er virksomhedens ledelsesudvikling koncentreret om 7. Nødvendige udviklingsmål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 8. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 9. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er vores dialog om ledelse og ledelsesudvikling 10. Den nødvendige? = om det vigtigste: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 11. Så enkel som muligt? = nem at deltage i: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 12. Så sikker som muligt? = konkret og nyttig : Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor 8/ Jørgen Lisberg

9 Dit eget NES?tjek Det er måske en selvfølge, at du ledelsesmæssigt kun gør det nødvendige og gør det så enkel og sikker som muligt. Men måske kan lidt selvkritisk vurdering i et ubevogtet øjeblik alligevel være nyttig. Og hvis nogen kan supplere den, så vil den sandsynligvis være endnu nyttigere. Hvis du er så heldig at have en erfaren coach, så har I vel allerede været igennem lignende vurderinger. Måske er der alligevel nogle af mine værktøjer, der kan være nyttige.. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Er min ledelsesindsats i praksis koncentreret om 1. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 2. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 3. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor Er min personlige ledelsesudvikling koncentreret om 4. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 5. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 6. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor Er min gruppes udvikling koncentreret om 7. Nødvendige udviklingsmål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 8. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 9. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor Er mit personlige bidrag til gruppens udvikling 10. Det nødvendige? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 11. Så enkel som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 12. Så sikker som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor 9 / Jørgen Lisberg

10 NES?tjek begrundelser og definitioner Der er altid nogle der synes begrundelser og definitioner er nødvendige og de har ret. Og der er altid nogle der synes, det er ordkløveri. Indtil de opdager, hvor nyttige de er. Her er nogle eksempler. De bedste begrundelser og definitioner er sandsynligvis dem, I selv formulerer. Fordi de så passer bedst muligt til jeres situation. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Nødvendig For ikke igen? at beslutte noget unødvendigt og dermed at spilde ressourcer og muligheder. Og for ikke igen? at undlade at gøre noget nødvendigt. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så enkel som muligt For ikke igen? at beslutte noget, der viser sig at være så kompliceret eller tidskrævende, at det ikke er nyttigt. Og for at udvikle vores evne til at forenkle noget kompliceret. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så sikker som muligt For ikke igen? at beslutte noget, der er unødvendigt eller for risikabelt. Og for at udvikle vores evne til at minimere uundgåelige risici. Den kan vi bruge Denne er bedre: Dialog For ikke igen? at træffe beslutninger der ikke er den tilstrækkelige opbakning til. Og for at udvikle og udnytte vores erfaringer, evner og lyst til at yde vort bedste. Den kan vi bruge Denne er bedre: Eksempler på definitioner Ledelse / ledelsesfornuft = De relevante parters dialogbaserede beslutningerne om hvilken slags ledelse og ledelsesudvikling der er Nødvendig og så Enkel og Sikker s. muligt. Den kan vi bruge Denne er bedre: Nødvendig = De mål, handlinger og resultater der har størst betydning. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så enkel som muligt = Kun det der er brug for. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så sikker som muligt = Acceptabel, uundgåelig og mindst mulig risiko. Den kan vi bruge Denne er bedre: 10 / Jørgen Lisberg

11 NØDVENDIG, ENKEL & SIKKER ledelse og ledelsesudvikling? Nødvendig = fx de mål, metoder, handlinger og beslutninger, vi er mindst tilstrækkeligt enige om, har størst betydning. Helt Tilstrækkeligt enige Evt. ny definition: Helt Tilstrækkeligt enige I kan bruge dette værktøj hver for sig og sammen. Som inspiration til beslutning om, hvilke mål og metoder der er nødvendige og som supplement til den tjekliste, I vil anvende undervejs mod målet. Og selv laver, så den passer til jeres mål og metoder. Værktøjets indhold er kun eksempler på, hvad der eventuelt kan have betydning for beslutninger om, hvad der er nødvendig. Værktøjet bliver derfor mest effektivt, når I har suppleret jer med det, I synes mangler. Eller de ord og begreber I anvender. Noget af det, I supplerer med, vil måske være relevant uanset opgave eller problem. Og noget vil kun være relevant helt situationsbestemt. Der er så mange måder at bruge værktøjet på. Bliv fx først foreløbigt enige om fx: Vi vil udvikle vores dialog om ledelse og ledelsesudvikling og brug så værktøjet i jeres dialog om, hvilke mål og metoder der er Nødvendige og så Enkle og Sikre som muligt. Nødvendige interessenter? Fx: Det er Nødvendig at engagere følgende i løsning af denne udviklingsproces: Aktionærer Bestyrelsesformanden Eksterne b.medlemmer Medarbejdervalgte b.m. Adm. direktør Funktionschefer F.grupper Projektledere P.grupper Andre interne nøglepersoner som fx: Specialister Særligt erfarne Allierede Modstandere Kværulanter Lurepassere Kreative Og Begrundelser for Nødvendighed? Fx: Økonomiske Sociale Strukturelle Politiske Etiske Praktiske Strategiske Taktiske Kommunikative Organisatoriske Operationelle Værdier Planer Teknologiske Professionelle Miljø Motivation Tidsfrister Konkurrence Globale Lokale Mine Dine Nødvendig af hensyn til? Fx: Vores individuelle og fælles selvtillid Bestyrelsens tillid Medarbejdernes tillid Andre interne interessenters tillid Aktionærers tillid Långiveres tillid Pressens tillid Eksterne organisationers tillid Kunders og kundeemners tillid Andre interessenters tillid Og Nødvendig af hensyn til? Fx: Sikre vore egne jobs og arbejdsbetingelser Sikre andres jobs og arbb. Yde vort bedste Motivere andre til at yde deres bedste Tiltrække fastholde særligt kvalificerede ledere medarbej. specialister Udvikle og udnytte faglige kompetencer og personlige evner Finansiere udvikling af... Strategisk alliance med... Få attraktivt købstilbud fra... Nå at... Afvikle... Udvikle... Minimere risiko for... Løse konflikterne i... Integrere... Forbedre... Og... Konsulent? Vores Deres Og... Måske kan en NES?tjek certificeret konsulent supplere det, I synes mangler, og måske kan han se muligheder for at gøre jeres variant af værktøjet mere enkel og sikker.... Hvis man ikke ved, hvad der er mest nødvendigt, ved man ikke det nødvendigste / J ørgen Lisber g

12 NØDVENDIG, ENKEL & SIKKER ledelse og ledelsesudvikling? Den kombination af mål, metoder og måder at bruge dem på, der er så Enkel som muligt, er et situationsbestemt kompromis mellem ledelseslivets kompleksitet og den operationelt nødvendige forenkling. Når I første gang skal blive enige om, hvad der er så Enkel som muligt, kan det måske være nyttigt at beskrive det, denne Enkelhed skal muliggøre. Her er nogle eksempler:... Vores kombination af mål og metoder er sandsynligvis så Enkel som muligt 1. Når vi præcist har beskrevet, hvad der er mest nødvendig og sikker 2. Når alt, hvad vi gør for at skabe udvikling, er så velbegrundet som muligt 3. Når alle parter nemt kan forklare andre om mål og midler, så det bliver forstået 4. Når vi er enige om, at less is more /small is beautiful og tager konsekvenserne 5. Når vi kender og respekterer forskellen mellem enkel og simpel 6. Når vi nemt kan tilpasse metoder etc. til ændrede forudsætninger 7. Når alle krummelurer er fjernet, og al ressourceforbrug er velbegrundet 8. Når vi grundigt og kritisk analyserer nye udviklingsmuligheder 9. Når vi udnytter vores erfaringer fra tidligere udviklings-etc. processer 10. Når alle parter er tilstrækkelig enige om, at alt er så enkel som muligt... og når :... Søg det enkle, men stol aldrig for skåsikker på, at du har fundet det / J ørgen Lisber g

13 NØDVENDIG, ENKEL & SIKKER ledelse og ledelsesudvikling? Det der i går var så Sikker som muligt, er det jo ikke nødvendigvis også i dag. Vurderingen af hvor sikker ledelse og ledelsesudvikling er, er derfor en kontinuerlig og metodisk proces. Men altid og hele tiden også en næsten instinktiv. Ligesom vurderingen af Nødvendig og så Enkel som muligt.... Vores kombination af mål og metoder er sandsynligvis så Sikker som muligt 1. Når vi udnytter vores og andres erfaringer om årsager til, at udviklingsprocesser går galt; navnlig selvom der tilsyneladende er gjort det mulige for sikkerheden. 2. Når vi er tilstrækkeligt enige om, hvor stor betydning sikkerhed for at nå planlagte mål har og vi derfor ved, hvilke risici vi vil acceptere, og / eller hvilke ressourcer vi vil bruge for at opnå den nødvendige sikkerhed. 3. Når vi velbegrundet ved, at alle relevante parter både kan og vil være konstruktivt tvivlende på, om mål og metoder er de mest Nødvendige og så Enkle og Sikre som muligt 4. Når vi bliver tilstrækkeligt procesbevidste. Det vil sige; kontinuerligt overvåger alle de variable forudsætninger for valg af mål og metoder og det, der sker undervejs i processen så vi velbegrundet kan justere mål og metoder. 5. Når vi ikke lader behov for her-og-nu sikkerhed blokere for mere langsigtet sandsynligvis nødvendige, men mere usikre beslutninger.... og når :... Det er klog søgen efter sikkerhed, der udvikler evnen til at tage nødvendige risici / J ørgen Lisber g

14 Samarbejdets NES?tjek Jo bedre ledergruppen og konsulentens samarbejde er, jo bedre bliver den opgave, de er sammen om, selvfølgelig løst. Derfor har den NES?tjek certificerede konsulent nogle NES?tjek værktøjer, I og han kan bruge til udvikling af et samarbejde, der skaber de nødvendige resultater så enkelt og sikkert som muligt. Måske ville fx en ledelsesudviklingsproces blive lige så nyttig, hvis vi ikke samtidig udvikler selve samarbejdes NES?tjek kvalitet. Men det er mest sandsynligt, at nytten bliver størst, når vi gør det. Og også nyttig på den måde, at NES?tjek udvikling af selve samarbejdet måske er med til at udvikle jeres Bruge konsulent kompetence = jeres evne til både at få størst mulig nytte af at bruge konsulent og til velbegrundede beslutninger om ikke at bruge konsulent. If consultants are as darn smart as they say they are, why aren t they rich themselves? Paul Getty

15 Hvilke af disse kvalifikationer skal konsulenten have? 1. Ved nok om, hvad der generelt er nødvendig og så enkel og sikkert som muligt = NES?tjek 2. Kan det mest nødvendige 3. Kan bevise evne til forenkling 4. Kan hurtigt forstå vores særlige situation 6. Er til at holde ud at høre på 7. Giver realistiske konkrete forslag 8. Er god til at give konstruktiv kritik 9. Kender os allerede 10. Forstår forudsætningers betydning 11. Tør sige sin mening til alle 12. Prøver ikke at være klogere, end han er 13. Kan hurtigt bidrage til konkrete resultater 14. Kan tie om det, som er fortroligt 15. Er personligt interesseret i at hjælpe os 16. Rimeligt honorar i forhold til nytten 17. Vil ikke dominere os 18. Er tydeligt motiverende og troværdig 19. Er god til at lytte 20. Kan også personlig coaching 21. Kan idemæssigt løfte os ud af hullerne 22. Er både proces- og resultatorienteret 23. Vil ikke sælge os noget, vi ikke har brug for 24. Er konstruktiv skeptisk mht til metoder etc. 25. Licenseret til at anvende NES?tjek 26. Ved selv, hvornår han bør forlade arenaen Det vi vil gøre, for at konsulenten kan yde sit bedste 29. Procesledelse gennem NES?tjek Dialogen 30. Sikre, at alle aftalte forudsætninger fungerer 31. Tydelig aftale om forventninger til hans indsats 32. Fortælle rettidigt om vores eventuelle skepsis 33. Prioritere fleksibel løse-lære præget proces 34. Regelmæssig fælles vurdering af proceskvalitet 35. Ikke tabe vores interesse undervejs 36. Betragte ham som ligeværdig sparringpartner 37. Ikke forvente mirakler 38. Sørge for, at han får alle relevante oplysninger 39. Forvente rettidig og tydelig kritik af vores indsats 40. Give ham plads til at komme i tvivl om alt 41. Aftale evaluering fx 3 måneder efter afslutning / JørgenLisberg

16 Visioner og mål Erfaringer NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Eksempel på begyndelsen til udvikling af NES?tjek ledelse sammen med en NES?tjek certificeret konsulent *) Gruppeleder og konsulent drøfter fx gruppens behov for og erfaringer med fx udvikling af ledelse og samarbejde Gruppen mødes med konsulenten som informerer om de eventuelt relevante værkøjer: Fx sæt nr. 3, 5 og 6. Forslaget til definitioner på fx nødvendigt og så enkelt og sikkert som muligt drøftes og besluttes. Alle prøver hver for sig og/eller sammen at anvende nogle af værktøjerne. Derefter: Var de nyttige? Vil vi bruge det? Hvis ja; drøfte og blive enige om forudsætningerne for, at et samarbejde kan blive nyttigt. Det vil sige; synes både gruppen og konsulenten, at et samarbejde kan bidrage til, at I gruppen når de Nødvendige mål så Enkelt og Sikkert som muligt, det vil sige gennem NES?tjek Dialogen. men det kan naturligvis også gøres på cirka sytten andre situationstilpassede måder. *) En konsulent SKAL være certificeret af os, så både gruppen og vi er sikre på, at han har de faglige forudsætninger, for at kunne foreslå de nødvendige værktøjer og lære andre at anvende dem så enkelt og sikkert som muligt. 16 / Jørgen Lisberg

17 Fornyelse af ledelses- og konsulentfornuft En konsekvens af ledelsens NES?tjek dialog vil være, at den stiller nogle måske nye krav til en konsulents forudsætninger for at rådgive objektivt og loyalt om, hvad der er nødvendigt og så enkelt og sikker som muligt. For nogle konsulenter kan det være vanskeligt at leve op til disse krav Fordi de grundlæggende naturligvis helst vil levere så megen rådgivning som muligt til så høje honorarer som muligt. Eller er mere eller mindre tvunget til at gøre det. Fx på grund af krav fra konsulentpartnere eller -chefer. Fordi de derfor helst vil undgå de risici for at irritere deres kunder, der kan være forbundet med NES?tjek begrundede krav til deres indsats. Fordi de ofte kun behersker og/eller kender nok til nogle få ledelses- og udviklingsmetoder og derfor næppe objektivt kan vurdere, om andre kan være mere NES?tjek relevante. Fordi de måske ikke har alle personlige og metodemæssige forudsætninger for at bidrage til ledelsens og andres NES?tjek dialog. Fordi de selv eller deres konsulentgruppe har investeret i rettighederne til metoder og i tid til at lære at anvende dem som ikke harmonerer med NES?tjek kravene. Denne slags begrænsninger for en konsulents NES?tjek relevante nytte betyder naturligvis ikke, at alle konsulenter i enhver situation har dem. Men risikoen og dermed problemet er så grundlæggende, at det er både ledelses- og konsulentfornuft at forholde sig åbent og konstruktivt til det. Fx ved at bruge en Certificeret NES?tjek konsulent Ledelsens sikkerhed for at konsulenten er NES?tjek kvalificeret og har tilladelse til at anvende NES?tjek værktøjerne er, at vi har certificeret ham. Hans skriftlige samarbejdsaftale med ledelsen forpligter ham til åbenhed om forhold, der kunne begrænse hans NES?tjek objektivitet og dermed også til at NES?tjek begrunde sine ideer, forslag og handlinger. En af NES?tjek konsulentens forudsætninger for at være nyttig er, at han også kan bidrage til udvikling af ledelsens NES?tjek kompetence = dens evne til selv og uafhængig af konsulenter kun at vælge de mål, der er mest nødvendige og de måder at nå dem på, der er så enkle og sikre som muligt. 17 / JørgenLisberg

18 Der er så mange muligheder Man ved ikke om man har fået nok, før man har fået for meget. Hvem var det nu, der sagde det? 1. NES?tjek fornyelse af ledelsesfornuft 173 side 2. Det selvudviklende team Ledergruppens, bestyrelsens og dit eget NES?tjek Forudsætninger for ledelsesudvikling uden trælse omveje Nødvendige? spørgsmål inden beslutning om ledelsesudvikling typiske ledergruppeproblemer Det der er nødvendigt i NøgleNormer udvikling NøgleNormer eksempler fra praksis og nogle værktøjer Status på gruppens ledelse og samarbejde Farlige forventninger til en ny leder Mest om vurdering af ledelseskvalitet Mest om bestyrelsens samarbejde med direktionen Mest om lederroller og spilleregler Mest om ledergruppeudvikling generelt Mest om strategisk ledelse Mest om kreativ og lærende ledelse Mest om en slags fællesnævnere små forsøg på at forstå, hvad ledelse er Jeres erfaringer om ledelsesudvikling De uoverskueligt mange mere eller mindre nye ledelsesmetoder er en slags jungle. Der er nyttige gevækster i den, men der er også nogle håb- og ressourceædende og der er labyrinter, det koster dyrt at finde udgangen til. Det er nødvendigt at kunne vurdere, hvad der situationsbestemt er så enkelt og sikkert som muligt. Men også at kunne skelne mellem det, der er enkelt og det, der kun er simpelt. Jeg giver ikke en bønne for enkelhed før forståelse af det komplekse men jeg vil give alt efter forståelse. O. W. Holmes Link til alle værktøjssæt --- Jørgen Lisberg Gruppen Hyttegårdsvej 4 Ramløse DK 3200 Helsinge

22 23 Sulten efter nye ideer og fejlernæring. Noget om ledere, der søger nye ideer.

22 23 Sulten efter nye ideer og fejlernæring. Noget om ledere, der søger nye ideer. NES?tjek Nødvendig, Enkel og Sikker? fornyelse af ledelsesfornuft 16. Mest om kreativ og lærende ledelse Nogle af disse værktøjer er på 2 sider, som kan være nemmest at anvende, når de sidder som venstre/højre

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Innovativ evaluering. - at evaluere er at intervenere. Organisationskonsulent Tom Mårup

Innovativ evaluering. - at evaluere er at intervenere. Organisationskonsulent Tom Mårup Innovativ evaluering - at evaluere er at intervenere Organisationskonsulent Tom Mårup Evalueringsbølgen er over os Evaluering af bl.a. ledelse og trivsel er kommet meget i fokus de sidste 5-10 år. Med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Karriere og coaching - buzz eller behov?

Karriere og coaching - buzz eller behov? Karriere og coaching - buzz eller behov? Ledernes Hovedorganisation Juni 2007 Indledning For blot et par år siden var en karriere forbeholdt de få, der allerede var avanceret opad eller godt på vej i den

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere