11 NØDVENDIG ledelse og ledelsesudvikling. Er fx ledelsesudvikling nødvendig? Her er 68 måske relevante årsager til, at den er det eller ikke er det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 NØDVENDIG ledelse og ledelsesudvikling. Er fx ledelsesudvikling nødvendig? Her er 68 måske relevante årsager til, at den er det eller ikke er det."

Transkript

1 NES?tjek Nødvendig, Enkel og Sikker? fornyelse af ledelsesfornuft 3. Ledergruppens, bestyrelsens og dit eget NES?tjek Nogle af disse værktøjer er på 2 sider, som kan være nemmest at anvende, når de sidder som venstre/højre side i fx et ringbind. Det er de værktøjer, hvor beskrivelsen slutter med vh. Eventuelle spring i sidenumrene eller ens sidenumre skyldes, at sættet er sammensat af emnerelevante værktøjer fra forskellige værktøjskasser. Inden I vælger, hvilket værktøj der er mest relevant, så se næste side. Side 3 Ledelsessprog. 214 ledelsesbegreber, -koncepter og -metoder, som hver for sig og situationsbestemt utvivlsomt er nyttige og nødvendige, men er der et hidtil skjult fællesbegreb som fx...? 4 Google hits. I første forsøg troede jeg, at min Mac var blevet træt. Senere forsøg viste, at det var den ikke. Er der noget galt med begrebet Ledelsesfornuft? Er det måske ikke smart nok? 5 Brug NES?tjek Dialogen, når I...osv. 10 eksempler på, hvor og hvordan jeres dialog om, hvad der er nødvendig, enkel og sikker, kan bruges. Og 5 på, hvordan den kan være nyttig. 6 Inden I bruger. Noget om, hvordan NES?tjek vurderingerne på de næste sider kan bruges i forskellig rækkefølge. Fx afhængig af, hvor u/enige I er, og hvor grundige I vil være. 7 Ledergruppens NES?tjek Der er 4 spørgsmål og 12 muligheder for at besvare hver. Hvis det ikke er nok, så suppler med jeres egne. Kan også bruges af andre end ledergruppen. 8 Bestyrelsens NES?tjek Er næsten ligesom ledergruppens, men kan kun bruges af bestyrelsen. Som måske vil opdage, at de er mere uenige og uvidende? end forventet. 9 Dit eget NES?tjek Kræver af os alle måske lidt mere selvindsigt og selvkritik, end vi til daglig plager os selv med. Men med et ærligt forsøg og lidt inspiration fra en loyal kollega...? 10 NES?tjek begrundelser og definitioner. 5 af hver. Nogen vil måske synes, det er en slags ordkløveri. Men det er det ikke. Lav jeres egne, hvis disse ikke passer til jeres situation. 11 NØDVENDIG ledelse og ledelsesudvikling. Er fx ledelsesudvikling nødvendig? Her er 68 måske relevante årsager til, at den er det eller ikke er det. 12 ENKEL ledelse og ledelsesudvikling. 10 eksempler på, hvornår fx mål og metoder er så enkle som muligt. Hvilke er relevante, og hvilke muligheder for enkelhed mangler? 13 SIKKER ledelse og ledelsesudvikling. Jeg kunne ikke lige finde på flere end 5 generelle eksempler, men der må være flere; i hvert fald situationsbestemt Bruge eller ikke bruge konsulent? En tjekliste med evt. krav til hende/ham og jer. Muligvis er der ingen af os, der kan leve op til alle disse krav, men tjek alligevel. vh 17 Mange muligheder for NES?tjek fornyelse af ledelsesfornuft. --- Hvis du vil have info om nye værktøjer etc., så mail. Link til alle værktøjssæt --- Nødvendig og så Enkel og Sikker som muligt = NES?tjek Necessary and as Simple and Safe as possible = NESS?check Notwendig und so Einfach und Sicher wie möglich = NES?check Alle rettigheder forbeholdes. Jørgen Lisberg --- Jørgen Lisberg Gruppen Hyttegårdsvej 4 Ramløse DK 3200 Helsinge

2 Brugsanvisning Værktøjerne kan vælges, anvendes og kombineres på praktisk talt ubegrænset mange situationstilpassede måder. Og derfor også på de måder, I selv bliver enige om, er de mest nødvendige og så enkle og sikre som muligt = de NES?tjekkede og derfor mest nyttige måder. I de fleste værktøjer er der alligevel et forslag, til en af de måder, det kan bruges på. Men en detaljeret, altfavnende og ikke situationstilpasset gørsådan-og-sådan-brugsanvisning. ville være mere vild- end vejledende. Her er alligevel et forslag til, hvordan man kan begynde. 1. Når I er blevet enige om, hvorfor I først vil se nærmere på disse værktøjer og andet, der er i dette sæt: Hvis I ikke allerede har gjort det, så prøv, om nr. 19 Jeres erfaringer nu kan være nyttig. 2. Vælg hver for sig det/de værktøj(er), I synes er mest nødvendige. Begrund hver for sig jeres valg på næste gruppemøde. 3. Vælg sammen og velbegrundet det/de værktøj(er) og måder at bruge dem på, I er tilstrækkeligt enige om er nødvendige og så enkle og sikre som muligt. 4. Hvis I ikke er tilstrækkeligt enige, så prøv at se nærmere på andre værktøjssæt. 5. Hvis I farer vild undervejs, så giv bare mig skylden og find på noget andet eller Hvis I vil bruge en konsulent så er det kun de af os certificerede NES?tjek konsulenter, der må bruge værktøjerne. Blandt andet fordi både I og vi skal være sikre på, at konsulenten har de personlige forudsætninger for velbegrundet, men ikke for skråsikkert at foreslå det, der er mest nødvendigt og så enkelt og sikkert som muligt = NES?tjekket og opponere mod de forslag, der ikke er det. Hvis du vil have en ajourført liste over NES?tjek konsulenter, så: eller Apropos så enkelt som muligt Sandsynligvis er der nogle af værktøjerne, I umiddelbart synes, ikke er så enkle som muligt. Men det er de altså alligevel. Fordi mere forenkling ville være urealistisk og derfor risikabel. You ve got to make everything as simple as possible, but not simpler than that. Albert Einstein Og forresten; skrive og printe Der er skrivefelter i alle værktøjer, men det skrevne kan ikke arkiveres, så print, inden du lukker filen. Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder. Storm P

3 Ledelsessprog Fælleslæring Forandringsledels e Sø ge lære-processser Business Excell ence Appreciative Inquiry Værdibaseret ledelse Spaghetti ledelse To tal Q uality Management Coaching NøgleNormerDialogen Analytisk sans Time Management Kritiske succesfaktorer Vi s io n Management Ledelsesetik Lederroller Corporate Governance Transaktionsanalyse Strategisk syntese Værdibaseret ledelse Organisational learning Ansvarsbevidst Ta lent Management Knowledge Management Globalisering Ledergruppeudvikling Ledelse af ledelsespocessen Matrixledelse Udviklingsledelse Helhedsorienteret organisationsudvikling MultiKulti ledelse Selvbærende grupper Projektledelse NøgleNormer Teamudvikling Konsekvensanalyser Motivation Storytelling Pl ural ist is k ledelse Det Kreative Kaos Helhedsbevidst Benchmarking Idegrundlag Missionstatement Kommunikationsproces Medarbejdersamtaler Præstationsløn Kommunikerende Scenarier Problemløsning Søgelæreprocesser Brainstorming Vi sioner Assessment Center Outplacement Fo rand ri ngsledelse Due Diligence Business Process Reengineering Customer Relations Management Dialogisk ledelse MultiFocus Mentoring Shareholder Value Corporate Identity Resource Management Lærende Holdninger Bestyrelsesudvikling Kompetenceudvikling Arbejdslivskvalitet Metaorganisation Strategis k ledelse Service Management Str ategisk udvikling Motivation Transformationssystemer Ledelsesparadigme Beslutsomhed Delegering Integration Gruppedynamik Karriereplaner Beslutningsproces Generationsskifte Karismatisk ledelse Præsentationsteknik Management Information Systems S tr at eg ibevidst Neuro Linguistic Programming Synlig ledelse Coaching Teambevidst Positionering Konfli ktløsning Kvaltetsbevidst Fø lelsesmæssig Intelligens Ledelsesfilosofi Magtbase Visioner Kompetenceudvikling Innovativ ledelse Netværksledelse L æri ng s m i l j øer lederskabsværdi Balanced Scorecard Kvalitetsledelse Best Pratice Målrettet Karriereplanlægning Visionær ledelse Mod Multiconceptual Leadership Kritiske forudsætninger Nøgleinteressenter Multikulturel ledelse P er sonlig udvikling Holis tisk ledelse Realistisk Ledelsesmilljø Fokusgrupper Value Identification Process Scenarieanalyse Internationalisering Change Process Tools Læringsstrategier Projektledelse Te amudvikling Partnerskab Outsourcing Selvkritik Timing Innovativ ledelse Lean Fora nd ri ngsledelse Arbejdsmiljø Human Ressource Management Belønningssystemer Resultatbaseret løn Vækststrategi Organisationsudvikling Spaghettiorganisation Synteseproces Udviklingsledels e Troværdighed Knowledgebased People Management Netværksorganisering 7 gode vaner Branding Værdiskabelse Empowerment Partnerskab Selvledelse Konfliktløsningsmetoder Værdikæde Ledelsesetik Risk Management Selvstyrende grupper Ledelsens sociale kompetence Selvledelse Netværk Lyst Videnledels e Loyalitet Ledelsesfornuft Risikovillighed Transformativ læring Ledelsesparadigmer Action learning Komplementær ledelsesteam Socialkonstruktiv ledelse SWOT analyse Engagerende Systematisk Empatisk ledelse Coaching Manipulativ ledelse Vanebrydende Selvevaluering Organisatorisk HRM forankring Interkulturel ledelse Personalepolitik Erfaringer Mod Økonomiske incitamenter Projektorganisation Visionmanagement Søge-lære proces Businessplan Turnaround ledelse Strategisk analyse og syntese Udbrændthed og så videre.. Hvad er nødvendig og så enkel og sikkert som muligt?

4 Hits på Google.dk den dag jeg skrev dette Strategisk ledelse Benchmarking Lean Business Plan Ledercoaching Corporate Governance Værdibaseret ledelse Ledelsesudvikling Business Excellence Total Quality Management Teambuilding Balanced Scorecard Ledelsesfornuft 2?

5 Brug NES?tjek dialogen fx Når bestyrelsen og direktionen skal blive bedre til at drøfte og vælge det, der er nødvendig og så enkel og sikker som muligt. Når I skal vurdere, om jeres ledelse og ledelsesudvikling er den nødvendige og så enkel og sikker som muligt. Når metoderne skal bruges i praksis og beviseligt fungere så enkel og sikker som nødvendig og planlagt. Når I vil sikre jer, at de interne forudsætninger for NES?tjek ledelse og ledelsesudvikling er til stede. Når I er ved at drukne i ledelsesmetoder og -værktøjer og skal blive enige om, hvad der er nødvendig og så enkel og sikker som muligt. Når I vil NEStjekke, om en ny, godt anmeldt og af andre ledere anvendt ledelsesmetode er relevant, eller om den kun er en ny modemetode. Når I vil være sikre på, at en beslutning, hvis begrundelser og forudsætninger er ændret, revurderes rettidigt. Når I mere eller helt konsulentuafhængig, vil vurdere, hvilke ledelsesmål og -metoder der er nødvendige og så enkle og sikre som muligt. Og hvilken slags ekstern rådgivning der måske er nødvendig. Når I vil udvikle en motiverende dialog, alle, der har erfaringer og meninger om, hvad der er nødvendig osv., nemt og nyttigt kan deltage i. Relevant nytte? Måske større sikkerhed for at sætte og nå nødvendige mål på mere enkle og sikre måder + /? / Måske flere, mere motiverede og mindre stressede deltagere i dialogen om ledelse, ledelsesudvikling, mål og metoder + /? / Måske større nytte af deltagernes erfaringer, meninger og viden om ledelse, ledelsesudvikling, mål og metoder + /? / Måske mere velbegrundet og konsulentuafhængig ledelse + /? / Måske større nytte af konsulenter og NES?tjekkede supplerende metoder og værktøjer + /? / Måske større sikkerhed for, at en NES?tjekket strategiplan ajourføres og realiseres gennem NES?tjekkede handlinger. Og helt situationsbestemt måske også... 5 / Jørgen Lisberg

6 Inden I bruger næste side. Jeres svar på værktøjets spørgsmål afhænger muligvis meget af, om I bruger det umiddelbart eller først har set begrundelser og definitioner side 10. Der er derfor mindst to muligheder: Brug NES?tjek værktøjet umiddelbart, se derefter 10 13, drøft dem, bliv tilstrækkeligt enige om begrundelser og definitioner og derefter om jeres vurderinger stadigvæk gælder. Eller omvendt: Se 10 13, drøft dem, bliv tilstrækkeligt enige om begrundelser og definitioner, brug værktøjet og beslut så, om jeres enighed om begrundelser og definitioner stadigvæk gælder. Det er kun et forslag. Måske er der andre måder der passer bedre til jeres situation. Men hvis I slet ikke bruger 10, risikerer I irriterende misforståelser i jeres dialog om, hvad der er nødvendig og så enkel og sikkert som muligt. 6

7 Ledergruppens NES?tjek Det er måske en selvfølge at I ledelsesmæssigt kun gør det nødvendige og gør det så enkel og sikkert som muligt. Men hvor enige er I om, at I gør det? Og hvor velbegrundet er jeres vurderinger? Prøv fx at hver for sig og drøft så jeres vurderinger i gruppen. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Er ledergruppens indsats i praksis koncentreret om 1. Nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 2. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 3. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er vores ledelsesudvikling koncentreret om 4. Nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 5. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 6. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er andre relevante parters ledelsesudvikling koncentreret om 7. Nødvendige udviklingsmål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 8. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 9. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er alle relevante parters dialog om ledelse og ledelsesudvikling 10. Den nødvendige? = om det vigtigste: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 11. Så enkel som muligt? = nem at deltage i: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 12. Så sikker som muligt? = konkret og nyttig : Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor 7/ Jørgen Lisberg

8 Bestyrelsens NES?tjek Det er måske en selvfølge at I ledelsesmæssigt kun gør det nødvendige og gør det så enkel og sikkert som muligt. Men hvor enige er I om, at I gør det? Og hvor velbegrundet er jeres vurderinger? Prøv fx at hver for sig og drøft så jeres vurderinger i gruppen. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Er vores bestyrelsesarbejde koncentreret om 1. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 2. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 3. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej m Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er ledergruppens indsats koncentreret om 4. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 5. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 6. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er virksomhedens ledelsesudvikling koncentreret om 7. Nødvendige udviklingsmål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 8. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 9. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor Er vores dialog om ledelse og ledelsesudvikling 10. Den nødvendige? = om det vigtigste: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 11. Så enkel som muligt? = nem at deltage i: Ja Ikke nok Nej Ved ikke 12. Så sikker som muligt? = konkret og nyttig : Ja Ikke nok Nej Ved ikke Vi er helt enige tilstrækkeligt enige for uenige og derfor 8/ Jørgen Lisberg

9 Dit eget NES?tjek Det er måske en selvfølge, at du ledelsesmæssigt kun gør det nødvendige og gør det så enkel og sikker som muligt. Men måske kan lidt selvkritisk vurdering i et ubevogtet øjeblik alligevel være nyttig. Og hvis nogen kan supplere den, så vil den sandsynligvis være endnu nyttigere. Hvis du er så heldig at have en erfaren coach, så har I vel allerede været igennem lignende vurderinger. Måske er der alligevel nogle af mine værktøjer, der kan være nyttige.. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Er min ledelsesindsats i praksis koncentreret om 1. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 2. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 3. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor Er min personlige ledelsesudvikling koncentreret om 4. De mest nødvendige mål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 5. Ledelsesmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 6. Ledelsesmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor Er min gruppes udvikling koncentreret om 7. Nødvendige udviklingsmål? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 8. Udviklingsmetoder, der er så enkle som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 9. Udviklingsmetoder, der er så sikre som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor Er mit personlige bidrag til gruppens udvikling 10. Det nødvendige? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 11. Så enkel som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke 12. Så sikker som muligt? Ja Ikke nok Nej Ved ikke og derfor 9 / Jørgen Lisberg

10 NES?tjek begrundelser og definitioner Der er altid nogle der synes begrundelser og definitioner er nødvendige og de har ret. Og der er altid nogle der synes, det er ordkløveri. Indtil de opdager, hvor nyttige de er. Her er nogle eksempler. De bedste begrundelser og definitioner er sandsynligvis dem, I selv formulerer. Fordi de så passer bedst muligt til jeres situation. Visioner og mål NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Nødvendig For ikke igen? at beslutte noget unødvendigt og dermed at spilde ressourcer og muligheder. Og for ikke igen? at undlade at gøre noget nødvendigt. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så enkel som muligt For ikke igen? at beslutte noget, der viser sig at være så kompliceret eller tidskrævende, at det ikke er nyttigt. Og for at udvikle vores evne til at forenkle noget kompliceret. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så sikker som muligt For ikke igen? at beslutte noget, der er unødvendigt eller for risikabelt. Og for at udvikle vores evne til at minimere uundgåelige risici. Den kan vi bruge Denne er bedre: Dialog For ikke igen? at træffe beslutninger der ikke er den tilstrækkelige opbakning til. Og for at udvikle og udnytte vores erfaringer, evner og lyst til at yde vort bedste. Den kan vi bruge Denne er bedre: Eksempler på definitioner Ledelse / ledelsesfornuft = De relevante parters dialogbaserede beslutningerne om hvilken slags ledelse og ledelsesudvikling der er Nødvendig og så Enkel og Sikker s. muligt. Den kan vi bruge Denne er bedre: Nødvendig = De mål, handlinger og resultater der har størst betydning. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så enkel som muligt = Kun det der er brug for. Den kan vi bruge Denne er bedre: Så sikker som muligt = Acceptabel, uundgåelig og mindst mulig risiko. Den kan vi bruge Denne er bedre: 10 / Jørgen Lisberg

11 NØDVENDIG, ENKEL & SIKKER ledelse og ledelsesudvikling? Nødvendig = fx de mål, metoder, handlinger og beslutninger, vi er mindst tilstrækkeligt enige om, har størst betydning. Helt Tilstrækkeligt enige Evt. ny definition: Helt Tilstrækkeligt enige I kan bruge dette værktøj hver for sig og sammen. Som inspiration til beslutning om, hvilke mål og metoder der er nødvendige og som supplement til den tjekliste, I vil anvende undervejs mod målet. Og selv laver, så den passer til jeres mål og metoder. Værktøjets indhold er kun eksempler på, hvad der eventuelt kan have betydning for beslutninger om, hvad der er nødvendig. Værktøjet bliver derfor mest effektivt, når I har suppleret jer med det, I synes mangler. Eller de ord og begreber I anvender. Noget af det, I supplerer med, vil måske være relevant uanset opgave eller problem. Og noget vil kun være relevant helt situationsbestemt. Der er så mange måder at bruge værktøjet på. Bliv fx først foreløbigt enige om fx: Vi vil udvikle vores dialog om ledelse og ledelsesudvikling og brug så værktøjet i jeres dialog om, hvilke mål og metoder der er Nødvendige og så Enkle og Sikre som muligt. Nødvendige interessenter? Fx: Det er Nødvendig at engagere følgende i løsning af denne udviklingsproces: Aktionærer Bestyrelsesformanden Eksterne b.medlemmer Medarbejdervalgte b.m. Adm. direktør Funktionschefer F.grupper Projektledere P.grupper Andre interne nøglepersoner som fx: Specialister Særligt erfarne Allierede Modstandere Kværulanter Lurepassere Kreative Og Begrundelser for Nødvendighed? Fx: Økonomiske Sociale Strukturelle Politiske Etiske Praktiske Strategiske Taktiske Kommunikative Organisatoriske Operationelle Værdier Planer Teknologiske Professionelle Miljø Motivation Tidsfrister Konkurrence Globale Lokale Mine Dine Nødvendig af hensyn til? Fx: Vores individuelle og fælles selvtillid Bestyrelsens tillid Medarbejdernes tillid Andre interne interessenters tillid Aktionærers tillid Långiveres tillid Pressens tillid Eksterne organisationers tillid Kunders og kundeemners tillid Andre interessenters tillid Og Nødvendig af hensyn til? Fx: Sikre vore egne jobs og arbejdsbetingelser Sikre andres jobs og arbb. Yde vort bedste Motivere andre til at yde deres bedste Tiltrække fastholde særligt kvalificerede ledere medarbej. specialister Udvikle og udnytte faglige kompetencer og personlige evner Finansiere udvikling af... Strategisk alliance med... Få attraktivt købstilbud fra... Nå at... Afvikle... Udvikle... Minimere risiko for... Løse konflikterne i... Integrere... Forbedre... Og... Konsulent? Vores Deres Og... Måske kan en NES?tjek certificeret konsulent supplere det, I synes mangler, og måske kan han se muligheder for at gøre jeres variant af værktøjet mere enkel og sikker.... Hvis man ikke ved, hvad der er mest nødvendigt, ved man ikke det nødvendigste / J ørgen Lisber g

12 NØDVENDIG, ENKEL & SIKKER ledelse og ledelsesudvikling? Den kombination af mål, metoder og måder at bruge dem på, der er så Enkel som muligt, er et situationsbestemt kompromis mellem ledelseslivets kompleksitet og den operationelt nødvendige forenkling. Når I første gang skal blive enige om, hvad der er så Enkel som muligt, kan det måske være nyttigt at beskrive det, denne Enkelhed skal muliggøre. Her er nogle eksempler:... Vores kombination af mål og metoder er sandsynligvis så Enkel som muligt 1. Når vi præcist har beskrevet, hvad der er mest nødvendig og sikker 2. Når alt, hvad vi gør for at skabe udvikling, er så velbegrundet som muligt 3. Når alle parter nemt kan forklare andre om mål og midler, så det bliver forstået 4. Når vi er enige om, at less is more /small is beautiful og tager konsekvenserne 5. Når vi kender og respekterer forskellen mellem enkel og simpel 6. Når vi nemt kan tilpasse metoder etc. til ændrede forudsætninger 7. Når alle krummelurer er fjernet, og al ressourceforbrug er velbegrundet 8. Når vi grundigt og kritisk analyserer nye udviklingsmuligheder 9. Når vi udnytter vores erfaringer fra tidligere udviklings-etc. processer 10. Når alle parter er tilstrækkelig enige om, at alt er så enkel som muligt... og når :... Søg det enkle, men stol aldrig for skåsikker på, at du har fundet det / J ørgen Lisber g

13 NØDVENDIG, ENKEL & SIKKER ledelse og ledelsesudvikling? Det der i går var så Sikker som muligt, er det jo ikke nødvendigvis også i dag. Vurderingen af hvor sikker ledelse og ledelsesudvikling er, er derfor en kontinuerlig og metodisk proces. Men altid og hele tiden også en næsten instinktiv. Ligesom vurderingen af Nødvendig og så Enkel som muligt.... Vores kombination af mål og metoder er sandsynligvis så Sikker som muligt 1. Når vi udnytter vores og andres erfaringer om årsager til, at udviklingsprocesser går galt; navnlig selvom der tilsyneladende er gjort det mulige for sikkerheden. 2. Når vi er tilstrækkeligt enige om, hvor stor betydning sikkerhed for at nå planlagte mål har og vi derfor ved, hvilke risici vi vil acceptere, og / eller hvilke ressourcer vi vil bruge for at opnå den nødvendige sikkerhed. 3. Når vi velbegrundet ved, at alle relevante parter både kan og vil være konstruktivt tvivlende på, om mål og metoder er de mest Nødvendige og så Enkle og Sikre som muligt 4. Når vi bliver tilstrækkeligt procesbevidste. Det vil sige; kontinuerligt overvåger alle de variable forudsætninger for valg af mål og metoder og det, der sker undervejs i processen så vi velbegrundet kan justere mål og metoder. 5. Når vi ikke lader behov for her-og-nu sikkerhed blokere for mere langsigtet sandsynligvis nødvendige, men mere usikre beslutninger.... og når :... Det er klog søgen efter sikkerhed, der udvikler evnen til at tage nødvendige risici / J ørgen Lisber g

14 Samarbejdets NES?tjek Jo bedre ledergruppen og konsulentens samarbejde er, jo bedre bliver den opgave, de er sammen om, selvfølgelig løst. Derfor har den NES?tjek certificerede konsulent nogle NES?tjek værktøjer, I og han kan bruge til udvikling af et samarbejde, der skaber de nødvendige resultater så enkelt og sikkert som muligt. Måske ville fx en ledelsesudviklingsproces blive lige så nyttig, hvis vi ikke samtidig udvikler selve samarbejdes NES?tjek kvalitet. Men det er mest sandsynligt, at nytten bliver størst, når vi gør det. Og også nyttig på den måde, at NES?tjek udvikling af selve samarbejdet måske er med til at udvikle jeres Bruge konsulent kompetence = jeres evne til både at få størst mulig nytte af at bruge konsulent og til velbegrundede beslutninger om ikke at bruge konsulent. If consultants are as darn smart as they say they are, why aren t they rich themselves? Paul Getty

15 Hvilke af disse kvalifikationer skal konsulenten have? 1. Ved nok om, hvad der generelt er nødvendig og så enkel og sikkert som muligt = NES?tjek 2. Kan det mest nødvendige 3. Kan bevise evne til forenkling 4. Kan hurtigt forstå vores særlige situation 6. Er til at holde ud at høre på 7. Giver realistiske konkrete forslag 8. Er god til at give konstruktiv kritik 9. Kender os allerede 10. Forstår forudsætningers betydning 11. Tør sige sin mening til alle 12. Prøver ikke at være klogere, end han er 13. Kan hurtigt bidrage til konkrete resultater 14. Kan tie om det, som er fortroligt 15. Er personligt interesseret i at hjælpe os 16. Rimeligt honorar i forhold til nytten 17. Vil ikke dominere os 18. Er tydeligt motiverende og troværdig 19. Er god til at lytte 20. Kan også personlig coaching 21. Kan idemæssigt løfte os ud af hullerne 22. Er både proces- og resultatorienteret 23. Vil ikke sælge os noget, vi ikke har brug for 24. Er konstruktiv skeptisk mht til metoder etc. 25. Licenseret til at anvende NES?tjek 26. Ved selv, hvornår han bør forlade arenaen Det vi vil gøre, for at konsulenten kan yde sit bedste 29. Procesledelse gennem NES?tjek Dialogen 30. Sikre, at alle aftalte forudsætninger fungerer 31. Tydelig aftale om forventninger til hans indsats 32. Fortælle rettidigt om vores eventuelle skepsis 33. Prioritere fleksibel løse-lære præget proces 34. Regelmæssig fælles vurdering af proceskvalitet 35. Ikke tabe vores interesse undervejs 36. Betragte ham som ligeværdig sparringpartner 37. Ikke forvente mirakler 38. Sørge for, at han får alle relevante oplysninger 39. Forvente rettidig og tydelig kritik af vores indsats 40. Give ham plads til at komme i tvivl om alt 41. Aftale evaluering fx 3 måneder efter afslutning / JørgenLisberg

16 Visioner og mål Erfaringer NES?tjek Dialogen om Nødvendig, Enkel og Sikker ledelse Ledelsesmetoder Eksempel på begyndelsen til udvikling af NES?tjek ledelse sammen med en NES?tjek certificeret konsulent *) Gruppeleder og konsulent drøfter fx gruppens behov for og erfaringer med fx udvikling af ledelse og samarbejde Gruppen mødes med konsulenten som informerer om de eventuelt relevante værkøjer: Fx sæt nr. 3, 5 og 6. Forslaget til definitioner på fx nødvendigt og så enkelt og sikkert som muligt drøftes og besluttes. Alle prøver hver for sig og/eller sammen at anvende nogle af værktøjerne. Derefter: Var de nyttige? Vil vi bruge det? Hvis ja; drøfte og blive enige om forudsætningerne for, at et samarbejde kan blive nyttigt. Det vil sige; synes både gruppen og konsulenten, at et samarbejde kan bidrage til, at I gruppen når de Nødvendige mål så Enkelt og Sikkert som muligt, det vil sige gennem NES?tjek Dialogen. men det kan naturligvis også gøres på cirka sytten andre situationstilpassede måder. *) En konsulent SKAL være certificeret af os, så både gruppen og vi er sikre på, at han har de faglige forudsætninger, for at kunne foreslå de nødvendige værktøjer og lære andre at anvende dem så enkelt og sikkert som muligt. 16 / Jørgen Lisberg

17 Fornyelse af ledelses- og konsulentfornuft En konsekvens af ledelsens NES?tjek dialog vil være, at den stiller nogle måske nye krav til en konsulents forudsætninger for at rådgive objektivt og loyalt om, hvad der er nødvendigt og så enkelt og sikker som muligt. For nogle konsulenter kan det være vanskeligt at leve op til disse krav Fordi de grundlæggende naturligvis helst vil levere så megen rådgivning som muligt til så høje honorarer som muligt. Eller er mere eller mindre tvunget til at gøre det. Fx på grund af krav fra konsulentpartnere eller -chefer. Fordi de derfor helst vil undgå de risici for at irritere deres kunder, der kan være forbundet med NES?tjek begrundede krav til deres indsats. Fordi de ofte kun behersker og/eller kender nok til nogle få ledelses- og udviklingsmetoder og derfor næppe objektivt kan vurdere, om andre kan være mere NES?tjek relevante. Fordi de måske ikke har alle personlige og metodemæssige forudsætninger for at bidrage til ledelsens og andres NES?tjek dialog. Fordi de selv eller deres konsulentgruppe har investeret i rettighederne til metoder og i tid til at lære at anvende dem som ikke harmonerer med NES?tjek kravene. Denne slags begrænsninger for en konsulents NES?tjek relevante nytte betyder naturligvis ikke, at alle konsulenter i enhver situation har dem. Men risikoen og dermed problemet er så grundlæggende, at det er både ledelses- og konsulentfornuft at forholde sig åbent og konstruktivt til det. Fx ved at bruge en Certificeret NES?tjek konsulent Ledelsens sikkerhed for at konsulenten er NES?tjek kvalificeret og har tilladelse til at anvende NES?tjek værktøjerne er, at vi har certificeret ham. Hans skriftlige samarbejdsaftale med ledelsen forpligter ham til åbenhed om forhold, der kunne begrænse hans NES?tjek objektivitet og dermed også til at NES?tjek begrunde sine ideer, forslag og handlinger. En af NES?tjek konsulentens forudsætninger for at være nyttig er, at han også kan bidrage til udvikling af ledelsens NES?tjek kompetence = dens evne til selv og uafhængig af konsulenter kun at vælge de mål, der er mest nødvendige og de måder at nå dem på, der er så enkle og sikre som muligt. 17 / JørgenLisberg

18 Der er så mange muligheder Man ved ikke om man har fået nok, før man har fået for meget. Hvem var det nu, der sagde det? 1. NES?tjek fornyelse af ledelsesfornuft 173 side 2. Det selvudviklende team Ledergruppens, bestyrelsens og dit eget NES?tjek Forudsætninger for ledelsesudvikling uden trælse omveje Nødvendige? spørgsmål inden beslutning om ledelsesudvikling typiske ledergruppeproblemer Det der er nødvendigt i NøgleNormer udvikling NøgleNormer eksempler fra praksis og nogle værktøjer Status på gruppens ledelse og samarbejde Farlige forventninger til en ny leder Mest om vurdering af ledelseskvalitet Mest om bestyrelsens samarbejde med direktionen Mest om lederroller og spilleregler Mest om ledergruppeudvikling generelt Mest om strategisk ledelse Mest om kreativ og lærende ledelse Mest om en slags fællesnævnere små forsøg på at forstå, hvad ledelse er Jeres erfaringer om ledelsesudvikling De uoverskueligt mange mere eller mindre nye ledelsesmetoder er en slags jungle. Der er nyttige gevækster i den, men der er også nogle håb- og ressourceædende og der er labyrinter, det koster dyrt at finde udgangen til. Det er nødvendigt at kunne vurdere, hvad der situationsbestemt er så enkelt og sikkert som muligt. Men også at kunne skelne mellem det, der er enkelt og det, der kun er simpelt. Jeg giver ikke en bønne for enkelhed før forståelse af det komplekse men jeg vil give alt efter forståelse. O. W. Holmes Link til alle værktøjssæt --- Jørgen Lisberg Gruppen Hyttegårdsvej 4 Ramløse DK 3200 Helsinge

Side 3 6 Det vigtigste om, hvad de kan bruges til, og hvordan de bruges.

Side 3 6 Det vigtigste om, hvad de kan bruges til, og hvordan de bruges. NES?tjek Nødvendig, Enkel og Sikker? fornyelse af ledelsesfornuft 9. Status på gruppens... Nogle af disse værktøjer er på 2 sider, som kan være nemmest at anvende, når de sidder som venstre/højre side

Læs mere

22 23 Sulten efter nye ideer og fejlernæring. Noget om ledere, der søger nye ideer.

22 23 Sulten efter nye ideer og fejlernæring. Noget om ledere, der søger nye ideer. NES?tjek Nødvendig, Enkel og Sikker? fornyelse af ledelsesfornuft 16. Mest om kreativ og lærende ledelse Nogle af disse værktøjer er på 2 sider, som kan være nemmest at anvende, når de sidder som venstre/højre

Læs mere

--- --- Jørgen Lisberg Gruppen Hyttegårdsvej 4 Ramløse DK 3200 Helsinge +45-4871 1780 j-lisberg@email.dk www.nestjek.dk

--- --- Jørgen Lisberg Gruppen Hyttegårdsvej 4 Ramløse DK 3200 Helsinge +45-4871 1780 j-lisberg@email.dk www.nestjek.dk NES?tjek Nødvendig, Enkel og Sikker? fornyelse af ledelsesfornuft 15. Mest om strategisk ledelse Nogle af disse værktøjer er på 2 sider, som kan være nemmest at anvende, når de sidder som venstre/højre

Læs mere

6 9 Seminarindbydelsen hvis formulering er særlig vigtig, når det er den første. vh

6 9 Seminarindbydelsen hvis formulering er særlig vigtig, når det er den første. vh NES?tjek Nødvendig, Enkel og Sikker? fornyelse af ledelsesfornuft 8. NøgleNormer eksempler fra praksis og et par værktøjer Nogle af disse værktøjer er på 2 sider, som kan være nemmest at anvende, når de

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja!

Svaret til alle tre spørgsmål er et rungende ja! Gør kommunikation mere skade end gavn? Kommunikation er en essentiel del af projektledelse; op imod 90% af et projekt er kommunikation, men alligevel viser projekters erfaringsopsamlingsrapporter ofte,

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret

Læs mere

Fremtidens leder - og ledelse af generation Y

Fremtidens leder - og ledelse af generation Y Fremtidens leder - og ledelse af generation Y Præsentation for Lederne Nordsjælland 5. september 2011 Torben Haugaard Det siger de Man skal lede med hjertet Professor Steen Hildebrandt Rettidig omsorg

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling

HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling Præsentationens indhold: Indledning De 4 Hovedindsatser Uddybning af de 4 Hovedindsatser Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af referencer 1 2 3 4 5

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

PARADOKSLEDELSE VOL. 2

PARADOKSLEDELSE VOL. 2 NY UDDANNELSE PARADOKSLEDELSE VOL. 2 HVORDAN DU KAN BRUGE PARADOKSLEDELSE I DET STRATEGISKE OG PERSONLIGE LEDERSKAB Clavis ApS Klostergade 60 8000 Århus C Tlf.: 2426 1611 Kontakt@clavis.dk 2 www.clavis.dk

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Mentor for socialt udsatte. Tom Thinggaard Pedersen

Mentor for socialt udsatte. Tom Thinggaard Pedersen Mentor for socialt udsatte Tom Thinggaard Pedersen Indhold oplæg Kort om mig Mentorordningens historie i Danmark Baggrunden for bogens tilblivelse Bogens indhold Værktøjskassen Kort om mig! Grundfos A/S

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere.

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein

Handlekraft i Ledelse & Organisation. Tune Hein Handlekraft i Ledelse & Organisation Tune Hein 1 Hein Degn & Partnere Lederudvikling og coaching Organisationsudvikling & change management Handlekraft projekter Novozymes, Nykredit, NNIT, KU, Nordea,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev

PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev Program 1. Spar Nord Bank Hvem er vi? 2. Hvordan skaber vi motivation og commitment blandt medarbejderne for at

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere