3:1 Empatisk design - Problemet kommer først

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3:1 Empatisk design - Problemet kommer først"

Transkript

1 3:1 mpatisk design - Problemet kommer først Produkt og bruger Uge 39-43, Gruppe 2 isuel kommunikation Herlev Hospital: Akut Modtagelsescenter (AMA). Anne arah kjøth Thomas Blankschøn Tine Lylloff Madsen Camilla Langelund Projektansvarlige: va Brandt, va Grell Frederiksen ejleder: Jens Kruse

2 Feltarbejde 1 At få et indtryk og danne sig et overblik isualisering af brugte metoder under feltarbejde 1 Fotodokumentation Foto- og stikordsbrainstorm Metoder og bearbejdning Besøg 1 amtale, observation, fotodokumentation Resultat: Resultatet af vores første feltarbejde samlede vi i en foto- og stikordsbrainstorm der var opdelt i forskellige problemfelter. pørgeskema og interview Fælles brainstorm over problemstillinger og derfra valg af tre vigtige probelmstillinger Besøg 2 pørgeskema og interview omkring hospitalets atmosfære, indretning, udsmykning og skiltning. Farverne skriger af ikea, og er næsten kvalmende. pårørende Jeg kan ikke forklare vejen til folk der er faret vild, så jeg følger dem på vej, og det forstyrrer mit arbejde. sygeplejerske Jeg kan ikke finde vej. Farvedekorationen er forvirrende, og der er ikke nok skilte. patient Jeg vil gerne have en plantegning over sygehuset, ligesom dem i storcentrene. sygeplejerske visuel oplevelse information og kommunikation Resultat: varene fra spørgeskema og interviws blev ordnet i et skema for at få et overblik over brugernes holdninger. På baggrund af vores to første besøg, lavede vi en fælles brainstorm; derfra arbejdede vi os frem til tre problemstillinger. ventetidsfordriv

3 Idégenerering 1 Konceptudviklingsproces Fra de tre problemstillinger frem til den endelige problemformulering Problemstillinger alg: information og kommunikation visuel oplevelse information og kommunikation Fra Brainstorm til koncepter - uddrag af proces ventetidsfordriv Begrundelse for valg i valgte at gå videre med Information og kommunikation, da den nuværende information påvirker både personale, patienter og pårørende negativt, og defor rammer bredt. Desuden kunne vi prøve kræfter af med vores liniefag, da vi for første gang var samlet i en visuel kommunikations gruppe. At gøre mennesker trygge Natur kko lod ignal farver Metoder under idégenerering Research, brainstorm: med udgangspunkt i bionik og brugernes svar fra tidligere feltarbejde, Ledetråd Tá det på og find vej Piktogram isuel guide Farver Da vi ville gerne afsøge problemstillingens muligheder for løsninger, lavede vi en bred konceptudvikling udfra fra vores research og brainstorms. Projektion ejviser kiltning

4 Idégenerering 1 Konceptudviklingsproces Fra de tre problemstillinger frem til den endelige problemformulering Begrundelse for valg ejen frem til endelig problemformulering Fra valg af problemstilling, information og kommunikation, er den tilhørende problemformulering blevet indsnævret 2 gange. Udgangspunktet har været visuel kommunikation med en ekstra dimension som undervejs er blevet specificeret. fter at have diskuteret vores koncepter, kom vi frem til at vi måtte sætte os fast på hvilken en specifik følelse vi ville give brugerne. ygehuset er rammen om alvorlige situationer, og derfor mente vi ikke at man har behov for eks. underholdning, men derimod har man behov for at føle sig tryg når man skal finde en afdeling, eller sine syge pårørende. At finde vej skal ikke være en udfordring, men en let og tryg bevægelse. ndelig problemformulering Information igennem farver Information der giver en positiv oplevelse Information der giver en tryg oplevelse Hvordan skaber man et visuelt informerende system til orientering på AMA? Kan man give det visuelle system en ny dimension, således at ens færden på sygehuset bliver til en tryg oplevelse? Metoder under idégenerering Fokusering undervejs er sket ved hjælp af vores metodearbejde som er vist på de tidligere plancher.

5 1 Feltarbejde 2 Idégenerering 2 Dybdegående feltarbejde og inddragelse brugerne Undersøgelse af hvad tryghed er for vores brugere og bearbejdning af resultater pørgsmål om tryghed Brugernes svar om tryghed Metoder og bearbejdning pørgeskema Farverne på et hospital skal være institutionsagtige, ikke følsomme. kilte skal være oplyst. Lyserød er en fin glad farve, ikke grå og sort. Grønne nuancer, bestemt ikke lyserøde. kiltning og farve afhænger af havd der er på væggene. Kontraster fremhæver skiltning. Kunne ikke finde vej til AMA - ventede forgæves i et forkert venteværelse i 20 min. Besøg 1 spørgeskema/interview og farvekort I undersøgelse interviewede vi brugere udfra et spørgeskema og farvekort - målet var at finde ud af om der var bestemte farver og former der gør vores brugere trygge når de skal finde vej. arme farve, lyserød og orange. kiltene mangler pangfarver der springer i øjnene. Hvidt føles rent. Jeg kan lide meget mørke og hule-agtige farver. Har ikke set skilte, kun farver. Kunne bruge en informationsskranke på hver etage. Resultat: Det materiale vi præsenterede var for abstrakt og vi havde kun adgang til et lille gruppe brugere. Dette betød at vi fik et ukonkret resultat og vi fandt frem til at at vi måtte konkretisere vores fremtidige præsentationsmateriale. funktionel info Model over arbejdsmetode Konkretisering interaktiv/ personlig spørgsmål/svar at ledes på vej spørgsmål/svar = personligt ledetråd funktionel info spørgsmål/svar = personligt Gruppesamtale På baggrund af feltarbejde 2 og vores gruppesamtale kunne vi indsnævre vores mange koncepter til tre. rum/rummelighed tekstur/ overflader droppet; mere et middel end et koncept. ledetråd

6 Feltarbejde 2 Idégenerering 2 isualisering af tre konceptløsninger og inddragelse af brugere alg af konceptløsning og videre bearbejdning Konceptvisualisering til brugerundersøgelse Metoder og bearbejdning Besøg 2 Akutafdelingen kadestuen Hjerteafdelingen Hjerteafdelingen Hjerteafdelingen Interview ud fra visuelt materiale Funktionel information Ledetråd pørgsmål/svar På baggrund af vores tidligere brugerundersøgelse vidste vi, at vi måtte være konkrete overfor brugerne. Derfor visualiserede vi tre koncepter med udgangspunkt i vores research og brainstorms. i præsenterede vores ideer for brugerne, da vi ønskede at inddrage dem i vores proces. kema over brugernes respons og vores valg Koncept 1: Ledetråd-at følge efter noget. Koncept 2: Funktionel information Koncept 3: pørsmål-svar Kan godt lide at det er en figur, istedet for streger i gulvet. Den er sjov Man kunne eks. bruge symbolet hjerte til cardiologi. For kørestolebrugere skal vejviserens placering ikke ligge for højt. Når man kigger ned i gulvet, mister man overblikket over den øvrige skiltning. Blandede meninger. Brainstorms Ledetråden virker umiddelbart forvirrende, kræver en forklaring. Kræver et meget tydligt system. Betyder at patienter/ pårørende skal omstille sig. Hellere en farvet streg, end en fi gur, fordi at en figur kan være svært at forholde sig til. Ligegyldigt om det er en fugl på væggen eller en streg på væg. Fuglene på væggen er for børnehave-agtige Godt at det er lige til. Kedelig Pile og skilte som hører Den gule vægfarve er trist. sammen skal have samme farve nuance. vt. skrift i Lod ikke til at gøre det mørkere nuance.levator store indtryk på folk. skilt skal også være blåt, som elevatoren. r god hvis den bliver kombineret med koncept 3. mart Fint med orientering, måske skal man tænke på om der på kortet skal være farver der knytter sig til afdelingerne. vt. piktogrammer. Nytænkende Meget positiv respons. Kan være en hjælp for mange som er faret vildt. Aflaster personalet. Både gamle og unge virker åbne over for ideen. ådan som den er nu går den for meget i et med væggen. Ligner udsmykning. For kørestolebrugere skal vejviserens placering ikke ligge for højt. Krav til endelig løsning Moodboard Krav der gør det trygt og troværdigt at benytte løsningen; den vil give brugeren en følelse af at blive personligt betjent og at blive aflastet i forhold til at finde vej. Resultat og valg: varene fra spørgeskema og interviws blev ordnet i et skema for at få et overblik over brugernes holdninger. På baggrund af brugernes svar valgte vi spørgsmål/svar Idégenerering Brainstorm, opstilling af krav, moodboard fter vi valgte vores endelige koncept, påbegyndte vi en proces fra vores nye udgangspunkt.

7 Løsningsproces kitseproces til løsningsforslag på det endelige koncept i har skitseret på kryds og tværs individuelt og i samarbejde kitseproces frem til 4 løsningsforslag A ejviser 1 Udgangspunkt i pile og plantegninger. øg på din destination og den afdeling/stue du skal hen til lyser op i en farve på oversigten som svare til den farve pil i gulvet der leder dig derhen. 2 Udgangspunkt i spørgsmålstegnet og afskærmning. n løsning der spiller på det genkendelige spørgsmålstegn og samtidig afskærmer dig ved betjening og danner en privatsfære. Dette gør hele oplevelsen tryg. 3 Udgangspunkt i den menneskelige figur. Rammen omkring vejviseren er en menneskelig figur der tiltrækker brugerne og give dem en fornemmelse af at de får en personlig betjening. 4 Udgangspunkt i symbolfigurer og kontrast i materialer. n figur der er sat sammen af pile. Figuren hænger sammen med en oversigt/guide og varierer i form.

8 alg af løsning Feltarbejde der leder frem til valg af løsning. Undersøgelse af brugernes opfattelse af de 4 løsningsforeslag De 4 løsningsforeslag ejviser et fra siden et fra siden 3 3 Citater fra brugere oversigten giver et overblik over sygehuset og det er godt Den er enkel og virker mest oplagt og afskærmningsideen er god meget patient venlig, da selve figuren virker imødekommende og at skærmen er stor. Det er rigtig godt at der står vejviser Ideen om at få printet et kort ud er god. 2 Metode og 2 bearbejdning 4 1 Feltarbejde - brugerundersøgelse Resultat: i fandt ikke frem til en enstemmigt mening omkring vores løsningsforeslag, men kunne 3 bruge resultet som udgangspunkt for videre arbejde med løsningens form og funktion. 1 3 Gu

9 Udarbejdelse af endelige produkt kitseproces af vejviser Process til endelige ejviser Kriterier for produktets form og funktion. Forklaring af udformning i gik videre med spørgsmålstegnet som overordnet form og med ideen om at være afskærmet som de fleste brugere var positivt indstillede overfor. Igennem skitseringsprocessen kom vi frem til en æggelignende form der samtidig har en afskærmende funktion. Derved fik vi en organisk form som vi mente kunne tilføre endnu et element af tryghed. Ægget har stærke associationer til tryghed; at være omsluttet og beskyttet som i moders mave, at have det som blommen i et æg! Udviklingsforløbet af produktet er sket i 3D tudiomax. Produktet: ejviser er blevet animeret og sat i en sammenhæng der i dette tilfælde, er et udsnit af Herlev ygehus.

10 Udarbejdelse af endelige produkt Forklaring af kort kitseproces af kort Behandlingsbygning 5, tage 3 Afdeling: AMA tue: Observations stue Det fysiske kort som brugeren kan printe ud. ndelige kort Her er du Udgang engetransport k e D N Bokstavs forklaring : levator : engestue Ø k : kyllerum e : ekratæriat OB : Observations stue r lavet ud fra en plan tegning, over Akut modtagelses Afdeling (AMA). Kortet er blevet forenklet men samtidigt er de vigtigste informationer blevet bevaret bl.a ved hjælp af farver, og forkortelser. Bestemmelses sted OBstue Målestok 1:300 Behandlingsbygning 5, tage 3 Afdeling: AMA tue: Observations stue Udgang engetransport Den røde streg som forbinder udgangspunkt med destination, startede ud med at være grøn, mens elevatorene var røde. Men da det tog fokuset væk fra det vigtigste, nemlig bindeledet, blev disse byttet rundt. Bestemmelses sted Farver: Rød Aktiverende, varm, aggressiv, udadvendt, dominerende, signalfarve. Her er du k D e OBstue Grøn kræver ikke umiddelbart tilpasning fra øjet, og den er derfor afslappende Beroligende, harmoniserende, balance, hvile, genopbygning, ligevægt. Rutebeskrivelse 2 m til venstre, 30 m til højre På din højre side ligger obervationsstuen. : levator : engestue k : kyllerum e : ekratæriat OB : Observations stue Målestok 1:300

11 Udarbejdelse af endelige produkt Udformning af skærm menu kitseproces af skærm layout Akutmedicinsk Kardiologisk Afdeling MNY Akutmedicinsk Kardiologisk Afdeling MNY elve kærm menuen er bygget enkelt op, både farve og funktions mæssigt. Akutmodtage afdeling Akutmodtage afdeling Anæstesiologisk Afdeling Anæstesiologisk Afdeling Brystkirurgisk Afdeling Gynækologisk obstetrisk afdeling Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Brystkirurgisk Afdeling Gynækologisk obstetrisk afdeling Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Tilbage Hjælp Næste Den blå farve er valgt, pga. dens behagelige virkning, på øjnene. Process til endelige skærm layout Akutmedicinsk Kardiologisk Afdeling Akutmodtage afdeling Anæstesiologisk Afdeling MNU Akutmedicinsk Kardiologisk Afdeling Akutmodtage afdeling Anæstesiologisk Afdeling HJÆLP Tryk på skærmen, på den destination du skal til. Derved kommer du automatisk videre i din søgning. Den enkle funktion er af stor betydning, da det for brugeren er alfa omega at den skal være nem at gå til og skabe sig et overblik over. Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk Afdeling Gynækologisk obstetrisk afdeling Gynækologisk obstetrisk afdeling Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling? Hjælp Næste Tilbage AKUTMODTAGL AFDLING TAG 3 OBRATIONTU TAG 3 OBRATIONTU TAG 3 Brandsårsstue engestue FA103 Udgang Destination Observationsstue engestue DM114 engestue F100 engestue FI114 engetransport Behandlingsbygning 5, tage 3 Afdeling: AMA tue: Observations stue engestue DU114 engestue A114 engestue FM114 engestue PC114 Her er du k D e OBstue Bestemmelses sted Rutebeskrivelse 2 m til venstre 30 m til højre På din højre side ligger obervationsstuen. engestue 100 engestue Q100 engestue PO100 : levator : engestue Målestok 1:300 k : kyllerum e : ekratæriat OB : Observations stue Tilbage? Hjælp Tilbage Print Rutebeskrivelse Tilbage Print

12 ndelige produkt i brug Film Her ses det endelige produkt i brug. Her til knytter der sig også en film i 3D studio max. Hvor man med brugerens øjne følger hans vej hen til vejviseren.

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER

BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER INNOVATIONSPROCES BEHOVSAFKLARING OG ANBEFALINGER TÆNKE HØJT-TEST: BRUGERREAKTIONER & ONLINE KOMMUNIKATION UDFØRT PÅ DIAGNOSTISK CENTER SILKEBORG SEPTEMBER 2014 Opsummering og anbefalinger Workshop d.

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING af UNDERETAGEN på

KONCEPTUDVIKLING af UNDERETAGEN på KONCEPTUDVIKLING af UNDERETAGEN på Af: Ditte Hertzum, Sofie Pedersen & Tina Andersen 1. Abstract: Det er ifølge personalet på Randers Bibliotek svært at få brugerne til at tage bibliotekets underetage

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE KAPITEL//02 METODER AF // METTE MIKKELSEN VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER Model - s. 64 Model-vignet EN OPLAGT IDE DESIGNPROCESSENS TEORIER OM SAMARBEJDET MED PARTERNE OM ET LEVENDE

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Motiverende design og brugervenlighed

Motiverende design og brugervenlighed Hovedopgave Multimediedesigner, Erhvervsakademiet Aarhus Tech, Forår 2010 Motiverende design og brugervenlighed Persuasive design and Usability af Christina Duus Vejleder: Niels-Erik Kaster Projektperiode:

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~ p Spils muligheder og begrænsninger i matematikundervisningen - 1\\,, Professionsbacheloropgave Skrevet i liniefaget matematik Liniefagslærer: Steen Grode Lærer fra den pædagogiske faggruppe: Ebbe Kromann

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere