MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014"

Transkript

1 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef: Hans Christian Petersen Skoleleder: Alice Markussen Aftenens program Orientering om Åløkkeskolen v. Alice Orientering om Forårs-SFO og SFO generelt v. Søren Indholdet i børnehaveklassen v. Nicoline Orientering om arbejdet i indskolingen v. Lene Åbent hus og rundvisning i børnehaveklassen samt spørgsmål.

2 Velkommen til Åløkkeskolen 280 børn på klassetrin samt to modtagelsesklasser 40 Ansatte Fællesledelse med Vestre Skole, hvor eleverne fortsætter deres skolegang efter 6. klassetrin Fælles for begge skoler er Cooperative Learning, interaktive tavler, pædagogisk samarbejde og fællesaktiviteter på klassetrinnene på på tværs af skolerne fra klassetrin

3 Værdigrundlag Åløkkeskolen er vores skole Vi lærer og udvikler os i inspirerende rammer Vi skaber fællesskaber og rummer mangfoldighed Vi tager ansvar og har indflydelse Vi arbejder på livet - løs

4 Formål for folkeskolen Folkeskolen skal udfordre alle elever så de bliver så dygtige som muligt Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bland andet gennem respekt for professionel viden og praksis

5 Mål At skabe en fleksibel skole, der fremmer lysten til at lære At bibringe alle sociale færdigheder og kompetencer, så vi lærer at opbygge og vedligeholde små og store fællesskaber

6 Sådan har vi det sammen Vi har to ordensregler: I skal vise hensyn til hinanden og gerne hjælpe hinanden, når der er brug for det I skal være med til at passe på skolen og alt, hvad der er i den

7 Struktur Vi har organiseret os i årgangsteam og storteam. Lærerne underviser hvert år i enten team 0123 eller i Team 456, men kan "brede sig" over flere årgangsteam. Medarbejderne i SFO er primært engageret i et klasseteam. Lærere og pædagoger arbejder i selvstyrende teams

8 Skolen under ny folkeskolelov Alle elever i klasser møder 8.00 og går i SFO kl Der er fælles frikvarter for alle på Åløkkeskolen kl og kl Årgangsteamene laver selv skemaet der kan forekomme ændringer i løbet af året

9 Skolen under ny folkeskolelov Tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger på årgangen. I Den Sammenhængende Skoledag er der udvidet læringstid. Det betyder et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, ligesom der er fokus på at skabe helheder og sammenhænge mellem skole, hjem og fritid. Nuværende skoleår er et prøveår Vi har mulighed for at justere

10 Mål for læring og undervisning: Skolen under ny folkeskolelov Vi vil skabe rammer i den sammenhængende skoledag som understøtter undervisningsdifferentiering, fordybelse, tværfaglighed og inklusion Mål for sundhed og trivsel: Vi vil i den sammenhængende skoledag skabe mulighed for at sætte fokus på børnenes mentale og fysiske sundhed Vi vil styrke barnets sociale kompetencer ved at arbejde helhedsorienteret om det enkelte barn og grupper af børn Mål for fællesskaber: Vi vil styrke samarbejdet mellem nærmiljø, forældre, elever og personale for at styrke store og små fællesskaber Mål for læring og undervisning, fællesskaber: Vi vil styrke de kreative fag ved at indgå i samarbejde med eksterne aktører Mål for læring og undervisning, sundhed og trivsel, fællesskaber: Vi vil have en glad hverdag

11 Skolen under ny folkeskolelov Skoledag fra kl Udvidet lærer/pædagogsamarbejde Fokus på bevægelse Understøttende undervisning Engelsk fra 1. kl. Inkluderende læringsmiljøer

12 Cooperative Learning på Åløkkeskolen Undervisning med samarbejdsstrukturer 4 grundprincipper: Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse Kaldet SPIL-principper Stillesignalet: Cooperativ Learning har det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Det er nemt at anvende og det virker!

13 12 gode råd til nye forældre Tal pænt Tal altid pænt om skolen, lærerne, kommeraterne og deres familier i børnenes påhør. Lav aftaler Aftal at forældre taler sammen, hvis der er problemer mellem børnene. Lav et regelsæt om, hvordan konflikter i klassen håndteres. Vær social Få etableret et klasseråd allerede fra 0. klasse. Klasserådet koordinerer arrangementer, ture og fælles oplevelser. Fødselsdage Lav fra starten aftaler om principper for fødselsdage i klassen. Holder man for alle? For drengene / pigerne? Hvor mange penge må gaven koste? Sæt tid af Ved afhentning af børn hos kammerater, sæt da tid af til en gang forældrekaffe. Kom på skolen Bak op om skolens arrangementer. Kom altid til forældremøder, klassearrangementer, skolearrangementer. Jo bedre forældresamarbejdet fungerer, jo bedre fungerer klassen.

14 12 gode råd til nye forældre Lær jeres børn at møde til tiden Kom altid i god tid om morgenen. Det giver børnene en god start på dagen. Giv de voksne besked Giv de voksne i klassen besked om stort og småt der er vigtigt for at jeres barn får en god skoledag. Hjælp hinanden Vær behjælpelig ved klassens og skolens arrangementer og tilbyd at tage andre børn / familier med. Bed heller om hjælp, end at blive væk. Vær åben Hjælp dit barn til at leg med forskellig i klassen, selvom man har bedstevenner, Det er godt for sammenholdet i klassen. Skab gode traditioner Skab gode traditioner i klassen. Lav et par arrangementer årligt med elever, forældre og lærere. Hold fast i traditionerne igennem hele skoleforløbet. Vær nysgerrig Vær interesseret i, hvad dit barn laver i skolen og i SFO. Giv og få gode ideer til fritidsaktiviteter af hinanden. Jeres børn kan godt lide at have nogen at følges med.

15 Hvad sker i fremtiden. Elektronisk indskrivning d november Alle børn starter i Forårs-SFO 1. marts 2015 Første skoledag for alle nye 0. klasses børn Onsdag d. 12. august kl SFO-leder, børnehaveklasseleder, lærer i indskoling fortæller om alt andet

16 Forårs SFO Formål at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole at støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre at skabe et særlig tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen

17 Forårs SFO Politisk fastsatte rammer Obligatorisk Forårs SFO pr. 1. Marts 2015 Alle børn skal have en fast base på skolen Taksten svarer til en daginstitutionstakst Odense Kommune om forårs SFO Indskrivning november

18 Forårs SFO på Åløkkeskolen Mål - at børnene får en tryg skolestart - at børnene får en glidende overgang fra børnehus til skole - at børnene får nye sociale og personlige kompetencer - at børnene er nysgerrige og udvikler skoleparathed - at forældre er trygge ved deres børns skolestart Forældresamarbejde Vigtigt med et trygt, tillidsfuldt og gensidigt samarbejde Personale En gruppe på 5-6 voksne. Gamle og nye Afhænger af indskrivning og dermed økonomi Lokaler Forårs SFO som en integreret del af indskoling og SFO Morgen SFO samlingssted ved lukketid Forårs SFO

19 Forårs SFO på Åløkkeskolen Før-Forårs SFO Ca. 6 gange i januar-februar Et samarbejde med børnehuse Forældremøde om forårs SFO i januar eller februar

20 SFO PRINCIPPER Åløkkeskolens SFO tager udgangspunkt i følgende principper: Vi ser børnene i heldagsperspektiv Vi har fokus på børns trivsel Vi skaber en ramme for udvikling af sociale kompetencer Vi medvirker til børns mulighed for indlæring Vi yder omsorg Vi har fokus på børn med særlige behov Vi har medansvar for det gode skole-hjemsamarbejde 20

21 SAMARBEJDE PÆDAGOGER & LÆRERE Den sammenhængende skoledag Understøttende undervisning Ligeværdighed Klassetilknytning Selvstyrende team med tværfaglig kompetence Fælles skolehjemsamtaler og forældremøder Heldagsperspektiv Pædagoger med i undervisningen ca. 14 lektioner Deltager i fordybelsesuger, indskolingsdage og emneuge Fællesskab og delelokaler 21

22 PÆDAGOGISK LÆREPLAN Personlighedsudvikling og sociale kompetencer Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer Natur og Kultur 22

23 TEMA 1 PERSONLIGHEDSUDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Åløkkeskolens SFO er et socialt læringsrum. En sammenhæng hvor børn har mulighed for at udvikle personlighed og social kompetence, i et pædagogisk og socialt læringsmiljø med aktiviteter og både fri og organiseret leg. Mål/visioner Målet er at alle børn trives og fungerer som selvstændige individer, samtidigt med at de fungerer i et social fællesskab og udvikler socialt og solidarisk ansvar. De kan håndtere konflikter og har en empatisk tilgang til hinanden og bliver set og anerkendt for alt det de mestrer. Tegn Glade børn. At alle har en ven. At børn løser konflikter. At børn hjælper hinanden. At ingen børn er ensomme Tiltag De voksne ansvarlige ifht. at være troværdige og anerkendende rollemodeller Vi støtter børnene i at håndtere konflikter Vi støtter børn i at indgå i fælles lege Vi organiser aktiviteter på tværs af køn og klasser eller andre relevante grupper, eksempelvis naturpatrulje med 3.kl. Vi laver fælles aktiviteter, som nogle gange tager udgangspunkt i enkeltbørn med svage sociale kompetencer. Vi hjælper børnene med at etablere legeaftaler, både i SFO og når de går hjem Der er fokus på at benytte SMTTE-modellen til at dokumentere pædagogiske tiltag, både ifht. enkeltbørn og grupper af børn. Evaluering SFO-personalet tager initiativ, i samarbejdet med forældrene, hvis vi oplever bekymring omkring et barns trivsel og vi opfordrer forældrene til det samme. Det er ofte i dialogen med forældrene, at vi finder ud af om et barn er i positiv 23 udvikling. Personalet dokumenterer børns positive og negative trivsel på PersonaleIntra. Vi har jævnligt møder, både med hinanden og med lærerne, hvor der er fokus på børns trivsel og på de pædagogiske handlemuligheder vi har.

24 TEMA 2 ÆSTETISKE, SPROGLIGE OG KROPSLIGE UDTRYKSFORMER Sammenhæng Åløkkeskolens SFO er et læringsrum, som vi ønsker, skal tilgodese kreativ udfoldelse, sproglig udvikling og inspirere til et sundt fritidsliv. Mål/visioner Det er vores mål, at børnene er nysgerrige og kreative og kan fordybe sig. De har et empatisk sprog, der udviser respekt for anderledes tænkende. De har lyst til og mulighed for, at være fysisk aktive og udvikler en ansvarlighed eller holdning til egen sundhed. Tegn Glade og aktive børn Børn der ikke keder sig (for længe ad gangen) Børn der taler pænt Børn der bevæger sig Børn der spiser sundt Tiltag Værksteder. Eksempelvis genbrugsværksted, lave rollespilsvåben, træsløjd, mad på bål, tegne/male, lego, kapla-klodser, gips, perler og andet håndarbejde Have fokus på børns sprog, bla. i konflikter Fast udedag hver uge, med aktiviteter der bla. fremmer bevægelse og brug af naturen. Samarbejde med lokale sportsklubber, med det formål at introducere til niche -sport, eksempelvis kricket og brydning Frugt og grønt i situationer, hvor der ellers ville være kage! Evaluering Vi vil på SFO-møderne løbende evaluere aktiviteter og tiltag. Vi vil i videst mulig omfang benytte SMTTE-modellen til at beskrive aktiviteter og tiltag og bruge som dokumentation, bla. i forhold til evaluering. 24

25 TEMA 3 NATUR OG KULTUR Sammenhæng På Åløkkeskolens SFO har vi særlig fokus på, at naturen er en del af børnenes hverdag. Vi er så privilegerede, at vi gennem en årrække har lejet et tilstødende grønt område. Området har vi indrettet med værkstedsborde, halvtage, bålpladser og gro-værksteder. desuden bor vi tæt op ad Åløkkeskoven, som vi ofte benytter. Børnenes mulighed for kulturelle tilbud, er primært muligt i vores samarbejde med lærerne i undervisningstiden og på skolefridage. Mål/visioner Det er vores mål at børn oplever glæde ved at bruge naturen og har respekt for natur og miljø. Vi ønsker at de for erfaringer med forskellige kulturelle udtryksformer. Tegn Børn der er glade for at være ude og i naturen Børn der udviser respekt og interesse for andre kulturer. Tiltag Udendørs aktiviteter; Bål og bålmad, snitteværksted, byggelegeplads, groværksted, Rollespil, skov-stratego, naturpatrulje, udedag hver torsdag, Genbrugsværksteder Vi fejrer årets traditioner Samarbejder, så vidt det er muligt, med lærerne når klasserne tager på ture med kulturelt indhold Evaluering Vi vil på SFO-møderne løbende evaluere aktiviteter og tiltag. Vi vil i videst mulig omfang benytte SMTTE-modellen til at beskrive aktiviteter og tiltag og bruge som dokumentation, bla. i forhold til evaluering. 25

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år

GÆLDENDE FRA 01.01. 2012. Navn på SFO. Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger. Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Navn på SFO MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR EGESKOV SFO GÆLDENDE FRA 01.01. 2012 Egeskovskolens SFO almen afdelingen Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 5 10 år Antal børn i SFO en:

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere