Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato Dato for Tilsynsbesøg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011"

Transkript

1 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato Journalnummer K Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Damkjærgård Dorte Damkjær Medarbejdere, der var til stede Indskrevne børn og unge Fra Centret deltog Konsulent Andre Birgit Hindse

2 Sammenfattende vurdering: De indskrevne børn og unge vurderes indenfor den godkendte målgruppe, er i trivsel og udvikling bortset fra en enkelt ung, der ikke længere vurderes velplaceret og nu udskrives. Stemningen i opholdsstedet afspejler fint den pædagogiske linie med udgangspunkt i familiære værdier, hvilende på traditioner og pædagogisk tilgang med forudsigelighed, kontinuitet og struktur i en hverdag med aktiviteter tilpasset den enkelte. Derved gives der mulighed for at udvikle nære stabile relationer til voksne, opbygge sociale relationer og netværk, indgå i skolegang, sikre trivsel og forberedelse til selvstændigt voksenliv. Trods udskiftning på central post vurderes der at være en samlet stabil medarbejderressource suppleret med engagerede vikarer, der med empati og engagement omsætter de pædagogiske metoder i praksis. Ligeledes har der trods lederens længerevarende sygdomsperiode været de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer til stede til at løse og løfte opgaverne på en hensigtsmæssig måde. Der er af opholdsstedet truffet beslutning om omlægning af arbejdsopgaver og ressourcefordeling, hvilket fortsat sikrer kontinuerlig drift. De fysiske rammer, såvel indendørs som udendørs lever fortsat op til formålet. Udslusningsbolig besigtiges ved næste anmeldte tilsyn. Det vurderes, at opholdstedet indgår i et positivt og givtigt samarbejde med relevante, professionelle samarbejdspartnere. 1. Prioritering af dagsorden og aftale om fokusemne: Uanmeldt tilsyn , interview af ledelse og medarbejdere samt observation og enkelte kontakter til børnene. Besigtigelse af bygninger og omgivelser, idet flere børn og medarbejdere er udendørs ved ankomst. Leder og souschef er til møde på OUH, vender tilbage under besøget. 2. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg: Ikke aktuel. 3. Fokusemne: Fokus på ledelse, personaleforhold samt pædagogik. 4. Forhold vedrørende beboerne: Ni børn og unge er indskrevet i opholdsstedet, hvilket svarer til en i overbelægning. Der er givet dispensation hertil.

3 Seneste indskrivning er for tre uger siden, og det går godt. Dette barn er sidste søskende af en flok på 4, som nu bor i opholdsstedet. Alle ni børn og unge er til stede i opholdsstedet under tilsynet, i gang med forskellige aktiviteter. 4 leger gemmeleg sammen med en medarbejder, to ordner med heste, de øvrige tre er inde i opholdsstedets hovedbygning i gang med andre aktiviteter. Flere af børnene spørger åbent og tillidsfuldt ind til, hvem der er på besøg. Medarbejdere og ledelse indgår i en åben og omsorgsfuld dialog med børnene. Kort drøftelse af udslusningsopgave. Det går som planlagt. Den unge er elev i den lokale brugs efter et praktikophold. Samtidig støttes op af opholdsstedet i forhold til selvstændighedstræning. Ligeledes drøftelse af en vanskelig og belastende situation i forhold til en af de unge. Denne unge går aktuelt ikke i skole, vil ikke længere indgå i relevant behandling gennem OUH, og har det psykisk svært og en meget afvigende adfærd. Det manifesterede sig for nogen tid siden i en meget voldsom situation med en ekstrem udadreagerende adfærd, der nødvendiggjorde akut tømning af opholdsstedet. Børnene opholdt sig kortvarigt i opholdsstedets lærers private bolig. Da denne unge således ikke er i trivsel eller udvikling, og det ikke længere er foreneligt med indskrivning af denne unge i forhold til de andre indskrevne børn og unge, arbejdes der på at finde andet relevant tilbud snarest. Vurdering/konklusion: De indskrevne børn og unge vurderes indenfor den godkendte målgruppe, vurderes i trivsel og udvikling bortset fra en enkelt ung, der ikke længere vurderes velplaceret og nu udskrives. 5. Pædagogik og aktiviteter Ved besigtigelsen udendørs samt ved samtalerne i køkken/alrummet er der d.d. en rolig og god stemning. Der er rigtig mange aktiviteter i gang af såvel børn som medarbejderne. Flere børn er i leg udendørs, andre tager del i pasningen og træningen med hestene. En medarbejder går i gang med aftensmaden, en anden stryger tøj, en ung er i gang med tøjvask, en tager sin knallert op til nærliggende by for et ærinde. Der svares på spørgsmål, guides og planlægges. Oftest indgår en ung i madlavningen, som en del af den socialpædagogiske træning med henblik på at blive klar til en selvstændig voksentilværelse. Børnene har indflydelse på madplanen med forslag til, hvad der skal serveres. Der ses bagud på, hvornår det sidst er serveret, således at madplanen indeholder både sund og varieret kost. Strukturen, der er gennemgående i opholdsstedet, kendetegner også afviklingen af måltiderne. De indtages samlet i køkkenalrummet, ved to borde fordelt med faste pladser. Et tredje bord tages i brug, når der er forældrebesøg til spisning. Lederen spiser med ved det ene bord og afslutter med snak ved det andet bord. Alt sammen foregår familiært og i god ro og orden. Der er udover de almindelige hverdagsaktiviteter gang i de traditionelle juleforberedelser og aktiviteter, eks vis er mandagen sat af til fælles indkøbstur til Kolding Storcenter. Lederen ordner gaverne til børnene fra Damkjærgård, hvert barn køber sammen med pædagog gaver til egen familie. Denne tur afsluttes med spisning ude i byen. Vurdering og Konklusion: Stemningen i opholdsstedet afspejler fint den pædagogiske linie med udgangspunkt i familiære værdier, hvilende på traditioner og en struktureret hverdag med aktiviteter tilpasset den enkelte,

4 således at der gives mulighed for at udvikle nære stabile relationer til voksne, opbygge sociale relationer og netværk, indgå i skolegang, sikre trivsel og forberedelse til selvstændigt voksenliv. 6. Medarbejdere og kompetencer: Ved tilsynet d.d. er 5 medarbejdere på arbejde, aktive såvel pædagogisk som praktisk. Det oplyses, at der sker udskiftning i personalegruppen, idet lederparrets svigersøn, som var på vej ind i ledelsen, har opsagt sin stilling og ophører den Lederparrets søn, som tidligere har været beskæftiget i opholdsstedet et par år som medhjælper, er igen ansat og vil hovedsalig være den, der tager sig af økonomi og planlægning. Han har en pædagogisk grunduddannelse. Han bor med sin familie i nærområdet. Der er ændret i vagtplanen, sådan at lederen ikke længere indgår i denne med faste vagter. Ligeledes er omlagt timer i forbindelse med madplan og madlavning, således at der sikres såvel en sundhedsmæssig som bedre økonomisk drift. Der ansættes en tidligere medarbejder, som aktuelt er i udlandet. Denne ansættes pr og vil over tid indgå i ledelsen. Hendes baggrund er læreruddannelse og kreativ tillægsuddannelse. Derudover har Damkærgård aktuelt tilknyttet gode vikarer, der er i stand til at bidrage til den pædagogiske linie samt tilføre stedet positiv og yngre energi. Personalet modtager supervision, senest i forbindelse med den voldsomme episode med ung, beskrevet under beboere. Trods udskiftning på central post vurderes der at være en samlet stabil medarbejderresource suppleret med engagerede vikarer, der med empati og engagement omsætter de pædagogiske metoder i praksis. 7. Organisation og ledelse: Lederen har været sygemeldt gennem længere tid på grund af stress. I perioden har såvel souschef som skoleleder taget over. Lederen er nu tilbage på deltid, snart fuldtid og klar til at tage fat igen, dog ikke i samme omfang som tidligere. Fremadrettet bliver arbejdet tilrettelagt, således at arbejdsbyrden fordeles hensigtsmæssigt med mulighed for at sikre driften kontinuerligt. Lederen indgår således ikke i vagtplanen, i det direkte socialpædagogiske arbejde længere men ved organisatoriske og administrative opgaver samt kontakten til kommunerne og i den daglige drift i omgangen med såvel personale som børn, eks. vis ved de fleste måltider samt overordnede pædagogiske drøftelser. Trods lederens længerevarende sygdomsperiode har der været de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer til stede til at løse og løfte opgaverne på en hensigtsmæssig måde. Ligeledes er der af opholdsstedet truffet beslutning om omlægning af arbejdsopgaver og ressourcefordeling, hvilket fortsat sikrer kontinuerlig drift. 8. Fysiske Rammer: Udendørsområder samt stald/ladebygninger besigtiges. Der er hestehold i opholdsstedet, som børnene indgår i pasningen af samt rider på. Området er tilgængeligt og velpasset. Ved

5 besigtigelsen ses området benyttet af børnene såvel til leg som i forbindelse med pasning af hestene. Lejligheden, som benyttes til udslusning i nærliggende by, besigtiges ved næste planlagte tilsyn. De fysiske rammer, såvel indendørs som udendørs lever fortsat op til formålet. Udslusningsbolig besigtiges ved næste anmeldte tilsyn. 9. Økonomi: 10. Samarbejdspartnere: Samarbejdet med OUH, børne- og ungdomspsykiatrisk afd. er meget positivt. Ligeledes samarbejdet med anbringende kommuner. Det vurderes, at opholdstedet indgår i et positivt og givtigt samarbejde med relevante, professionelle samarbejdspartnere. 11. Tilbudsportalen: 12. Aftalte opfølgninger: 13. Næste tilsynsbesøg: Anmeldt tilsyn i foråret Stedets kommentarer til tilsynsrapport jf. dagsordenpunkt: 15. Til tilsynsrapporten er knyttet følgende bilag: a. Oversigt unge b. Oversigt personale

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Huset på Holmvej 16.15.00-K09-25-07. Charlotte Lyk Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Journalnummer Udarbejdet af Huset på Holmvej Dato 13-04-2010 16.15.00-K09-25-07 Charlotte Lyk Tilsynsbesøg er aftalt

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere