Helhed hos din indre leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhed hos din indre leder"

Transkript

1 POWER-DESIGN Helhed hos din indre leder Din oase til ro og fordybelse Birgit Lynge 2010 P OWER- D E S I G N - B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK K N E B E L DK K N E B E L

2 Helhed hos din indre leder Din oase til ro og fordybelse Indledning Det siges, at vi mennesker hovedsageligt er vågne om dagen og sover om natten. For mange mennesker gælder imidlertid det modsatte: at de er uklare i den såkaldte vågne tilstand, mens de i søvnens drømmetilstand har en større grad af årvågenhed og kontakt med andre bevidsthedslag. I den tilstand slår det skrevne og talte ord ikke til. Her må vi benytte os af billed- og symbolsprog for at udtrykke det, vi har på hjerte. I det følgende bruges derfor både metaforer og konkret fortælling for at videregive tanker til flere bevidsthedslag. Alt sammen til beskrivelse af to sider af samme sag i området musisk personlighedsudvikling også kaldet musisk Human Resources Development (Musisk HRD). Dette område ligger til grund for at finde helhed hos sin indre leder og finde sin oase til ro og fordybelse. Her er begreber som indvikling og udvikling 1 bekendte af de fleste, der bevæger sig ind på området. Det er udvikling, vi stræber efter, men vi kan ikke opnå det uden centrering og balance, så hold tungen lige i munden. Både ind- og udvikling er i perioder fulde af smerte. Derfor undviger vi ofte at forholde os bevidst til begge dele. Men hvorfor leve et indviklet og bevidstløst liv, når vi kan beruse os i bevidsthedens og udviklingens ubegrænsede storhed? Vel, måske skyldes vores valg, at vi ikke véd bedre - at vi ikke har tilstrækkelig viden om værktøj og metoder til at gå udviklingsvejen ad fordøren. Bruger vi imidlertid bagdøren, medfører det ofte, at vi igennem det indviklede liv får mulighed for (via emotioner så som længsel, jalousi eller misundelse) at lære modsætningen til udvikling at kende. Jeg kalder denne udviklingsmæssige vandring for at gå ad bagdøren. Men uanset hvilken vej, man vælger, hører ind- og udvikling sammen som dag og nat. Vi må takke for dem begge, når vi har bevidsthed om, hvordan vi går og færdes gennem personlighedsudviklingen. 2 I det følgende benyttes historier om, hvordan vi kan gøre livet let ved at gå med vores såkaldte indre kompas. Der benyttes historier, som indeholder ideer og metoder til at få kontakt med sit indre kompas. Jeg beder derfor læseren om villighed til at følge min jonglering mellem brugen af abstrakte og konkrete historier, symbolsprog og signalsprog, leg og alvor. Og jeg beder om forståelse for at flytte rundt på disse størrelser, så vi kan tillade os at tænke det utænkelige, for en dag netop at nå det uopnåelige, for uophørligt at løfte bevidsthedsniveauet og udvikle os. 1 Enhver udviklingsproces rummer i sig en såkaldt indvikling, som oftest er en akkumulering af blokeringer eller stagnationer, der på et tidspunkt i sin over- eller underspænding vil skubbe og foranledige (af nød eller af lyst) den synlige udvikling. Indvikling er således at forstå som samme slags energi som udvikling, men blot med modsat fortegn. En indvikling, der ikke på et tidspunkt bliver forløst i en udvikling, giver grobund for stress og måske sygdom.

3 3 Grundressourcen At løfte bevidsthedsniveauet kræver først af alt en kontakt med sit indre kraftcenter. Om denne vores iboende kraft har psykologen Abraham Maslow sagt, at for at lade denne kraft komme frem i lyset må vi lade digteren digte, maleren male, musikeren musicere og skipperen sejle sit skib. Vi må være sande mod vores natur, sande mod de latente grundressourcer. Men det tilbagevendende spørgsmål vil altid være: Hvordan er vi sande mod os selv? Som en Storm P figur siger det: Vær dig selv! mens makker hertil svarer: Hvordan det? jeg har jo aldrig kendt mig selv

4 Først må vi vide, hvad grundressourcen er for at kunne være tro mod os selv. Vores grundressource er det enkelte menneske i sin helhed med krop, sjæl og ånd. Denne fine, vibrerende organisme, som er i stand til at trække på naturens og universets mangfoldige ressourcer. Det er kun os selv, der med vore tanker opsætter grænser for, hvilke naturgivne ressourcer vi kan indoptage, idet det påvirker os, hvad vi tænker, eksempelvis gal eller smilende, syg eller rask, dum eller klog, grim eller smuk. Mange mennesker tænker negative og væksthæmmende tanker, som var de i ét eneste stort fængsel. Der sker da det, at når vi befinder os i dette tankefængsel, er det materien, det fysiske og tidsdjævelen, der holder os indespærret. Her begynder bevægelsen væk fra vores sande natur. I den tilstand kan vi leve det meste af livet i et bevidstløst og sovende forhold til os selv, til andre, til vores arbejde og funktioner ja i det hele taget til livet i og omkring os. Vi slipper da det indre kompas af sigte, slipper kontakten til grundressourcen og lader i vores svækkelse andre styre os. Vi får endog et udsagn på læben, som lyder: Det er de andres skyld. - Det er ikke min. 4 Selvet Det enkelte menneskes største frustration er ofte den manglende kontakt til sig selv eller med sit selv. Kontakten med urkraften og den livgivende kerne i det enkelte væsen, en kraft som vokser ud fra hjertet og som derfor giver personlig frihed til at se og opleve universelle helheder. Hvis vi imidlertid har kontakt med vores indre kerne, ja så befinder vi os i centrum af os selv, lige midt i hjerteparabolen 2, hvorfra vi har mulighed for at opleve og udleve det eventyr, som vi hver især har i os 2 Begrebet hjerteparabolen indgår i PowerDesignMetoden. Ordet dækker den multiple sansning, der registreres via hjertechakraet - såvel ud i verden som ind i vores indre. Vi lever og forstår hermed verden i hjertehøjde. Vi undgår

5 uanset køn og alder. I eventyret findes alt, og alt er muligt. Her findes hekse og trolde, prinser og prinsesser, frøer og slanger, mus og elefanter. Her findes barnet, som kender legen og glæden i alt. Her findes faderen, vismanden og lederen, som viser vej med myndighed, autoritet og kærlighed. Her findes moderen og den guddommelige urkvinde, hvoraf alting fødes. Alle har vi disse og mange flere skikkelser i os, og vi kan via tilværelsens musiske områder det skabende så som musik, billeddannelse, dans, dramatik, poesi kontakte eventyrfigurerne og lære deres egenskaber at kende som sider af os selv og som åbning til selvet. De er personaer. De er roller. Selvet kan betragtes som en elevator i vores hus og bolig. Med elevatoren kan vi bevæge os op på 7. etage eller endnu højere. Der fra får vi det store overblik - en udsigt derfra hvor man nu engang befinder sig. - You can never solve a problem from the problems level. Sådan sagde psykoanalytiker Bob Moore engang til mig under et kursusforløb. Han gav mig efterfølgende lov at anvende udsagnet i en firmabrochure. Det er jeg taknemmelig for, da jeg stadig finder denne sætning værdifuld i forhold til at forstå nødvendigheden af at kunne løfte sig op over de rørte vande og se klart, når problemer opgaver skal løses og berige os med udvikling. Vi kan også vælge at køre med elevatoren ned på stueetagen, og der se os omkring inden døre, eller gå ud og høre græsset gro. Vi kan besøge en af de mange etager imellem første og syvende etage. Vi kan blive inde i huset og orientere os om, hvad der sker rundt i bygningen og dens mange rum. Valget er vort eget, for i den indvendige elevator er der ingen kustode, der bestemmer, hvilken etage vi skal stoppe op på - om vi skal være inde i huset eller udenfor. Den bestemmende part er helt og holdent MIG-SELV. - Lyder det skræmmende for dig? Ikke engang tiden har her nogen indflydelse på vores færden, for uret har vi altid med som noget, der er indbygget i os. Her befinder det sig blot af praktiske grunde: det vil sige for at registrere tid, når tiden er en vigtig faktor for helheden. Det giver os en fornemmelse af dag og nat, morgen og aften, cyklusser som i sig selv rummer dele af livets modsætninger og dermed giver adgang til helheden. 5 Der er kun én regel eller vejledning, som det er en ubetinget fordel at skæve til af hensyn til hele husets trivsel: Man gør klogt i at orientere sig om, hvad der sker på alle etager. Så har man mulighed for at vide, hvad og hvem der passerer ind og ud af huset, og hvilke bevægelser og rørelser der i øvrigt er i gang i og omkring huset i og omkring os selv. De åndelige sfærer En bygning, et hus eller et fyrtårn er i det universelle og fælles symbolsprog et billede på den fysiske krop, som igen er sjælens bolig. Eksempelvis er virksomhedens bygning selve boligen for virksomhedens sjæl. således overlegenhed og underlegenhed, men smyger os lige ind i noget, jeg kalder med på legen med på at være sammen med andre ud fra en legende attitude. Se note 5.

6 En bygning er først god at være i og arbejde i, når den har sjæl - har lys. Det har derfor stor betydning, at bygningen er placeret frit, så der kan komme lys ind fra alle verdenshjørner, for dermed kan også lysets forskellighed fra morgen til aften trænge ind og give inspiration og liv. Således får vi mulighed for at få belyst vore tanker, ideer, handlinger og produkter på mangfoldige måder. Vi får dagens rigt varierede lyssætning. Og er det ikke netop, hvad vi optimalt ønsker os, så vi har chancen for virkelig at se de mange valgmuligheder, se hinanden og tingene i forskelligt lys! Den fysiske krop, sjælens bolig, er omgivet af luften, af æteren. Vi bruger løs af dette ubegrænsede stof, idet vi indånder det og derigennem får den vigtigste eller den første af alle næringsmidler tilført alle organismens organer. Vi bruger også åndedrættet til afgiftning i både fysisk og mental forstand. Vi byder ånden ind via åndedrættet. Og Guds ånde kalder vi Helligånden. Jo, vi sætter så sandelig pris på luften som det frirum, den er, for alt levende med og uden vinger. Men har vi mon forestillet os, at vi også skulle komme til at sætte salgspris på den? I alt fald kendetegnes vores tidsalder bl.a. derved, at indehaverne af mastodontbygninger i storbyer verden over interesserer sig for luftens m3-pris i tilfælde af udvidelse opad-udad. Kan man handle med luften, som var den materie, en vare? Well, måske er grænsen for tingsliggørelse nået i dette forsøg på at afgrænse det ubegrænsede luftrum, de åndelige sfærers rum, fuglenes og lydens rum. Foruden at være fugle og insekters, fly og satellitters samt andre bevingede væseners domæne, så er luften jo det, som rummer åndedrættet giver adgang til de åndelige sfærer. Det er det frirum, hvorigennem mennesket kan komme ud af materien, ud af det fysiske og timeglassets fængsel. Er vi tilstrækkelige åndsnærværende til at lade os inspirere af disse muligheder og bruge dem optimalt? Har vi ånden over os eller ånden i os? Har vi fred og ro til fordybelse i den ubegrænsede information, som det åndelige lader strømme til os gennem det frie åndedræt det frie luftrum? 6 Telekontakt Åndsnærværende eller ej. Vi kan ikke leve af ånd alene. For at fungere må vi desuden have kontakt med de omkringliggende elementer. Vi må være i stand til at bevæge os uden for vores egen bygning, hus, skib eller organisme. Vi må række uden for os selv som enkeltperson og som virksomhed som organisme. En stor del af kontakten udadtil foregår i dag via én eller anden slags telekontakt: telefon, telefax, telepati. Vi afholder såkaldte møder med hinanden ved hjælp af telemulighederne, teknologiske såvel som psykologiske. ( Alle forelskede eller alle med en ægte kærlighed mellem sig kender de psykologiske telemuligheders kontakt). - Redskaberne til kommunikation finder vi værende for langsomme, hvis vi udelukkende benytter os af skrift eller den direkte og personlige henvendelse. Som en selvfølge anvender vi i dag teknologisk tele i såvel intern som ekstern kommunikation. Den teknologiske tele kan endda siges at have udkonkurreret den psykiske tele: telepati og vores indvendige elevator, selvets elevator. Årsagen hertil er bl.a., at teknologien hurtigt og let lader sig installere. Vi kan

7 købe den i modsætning til vore telepatiske evner. I dette her forum er der imidlertid ikke plads til at sammenligne de to størrelser og deres anvendelsesmuligheder sammen. Brobyggerarbejde Vi befinder os udviklingsmæssigt et sted, hvor et meget stort og frådende vandløb (eller store mængder af viden fra højere bevidsthedslag samt befolkningens angst og modstand overfor at indoptage denne viden) adskiller nutid og fremtid, adskiller os fra umiddelbart at samføre teknologiske og psykologiske landvindinger. Altså må vi bevidst lave brobyggerarbejde for at få adgang til fremtiden. Dette er ikke kun et entreprenørarbejde i traditionel forstand, men også et intraprenørarbejde. Det er et arbejde, som behøver entreprenørens know how i teknologi og i tekniske udregninger samt intraprenørens opfinderarbejde via brændende idealisme, intuitiv indsigt og stor evne til psykiske udregninger 3. Det er ikke tilfældigt, at der i sunde ekspanderende organismer det være sig institutioner, virksomheder, kommuner, amter, lande bliver sat ressourcer af til både entreprenør- og intraprenørarbejde, til både teknologisk og psykologisk udvikling af såvel produkter som medarbejdere. Intraprenøarbejdet er ganske anerkendt i Danmark, men skulle man alligevel få behov for at ansætte en intraprenør i virksomheden, måske fra det stærke it-område Indien, kan man have følgende beskrivelse for øje: 7 Intraprenøren kendetegnes ved følgende: Veludviklet intuition (indsigt og indføling - empati) Stor tro på sit indre kompas Stor risikovillighed Entusiasme og begær for sagen Ingen eller få moralske bindinger - men fast etik Positiv tænkning Leg og livsglæde Begejstring for forandring Kort og godt er intraprenøren en person, der, som barnet og kunstneren, ikke kan lade være med at tænke nye tanker. Tænke nye tanker der ikke er begrænset af fortidige tanker og handlinger, men støttet af disse. 3 Begrebet entreprenør var omkring 1970 entydigt. Det betød kort og godt en bedriftsleder. Men 1990 ernes fokus på HR (uden det tilføjede bogstav D for development ) har udvidet begrebets betydning. En entreprenør er en person, som udefra går ind og tager ansvar for at skabe fornyelse i en organisation. Karakteristisk for 1990 erne havde man også entraprenører. De havde og har, som entreprenøren, til opgave at udarbejde planer for omformning af idéer til profitable resultater, men de arbejder indefra, dvs. med ansættelse i organisationen. Intraprenøren kendetegnes som drømmeren der handler. Jeg tillader mig i artiklen at lege med disse forskellige benævnelser og deres betydning.

8 Det er en person, som af en eller anden grund stadig har god rodkontakt 4 og befinder sig uden for det tidligere omtalte psykiske fængsel. Det er et menneske, der giver sig selv lov til at vokse med både topskud og vildskud. Det er en person, for hvem begrebet arbejde er synonymt med begrebet udvikling. Træning og udvikling Spørgsmålet lyder ofte: Kan det enkelte menneske komme til samme frihedsgrad som intraprenøren og så stadigt fungere tilfredsstillende i job- og familiesammenhæng? Kan vi lede os selv på vej, se mangfoldighederne og finde og følge kursen for os selv, samtidigt med at vi følger familiens og virksomhedens kurs? Ja, det er muligt, når vi inddrager den bevidsthedsmæssige dimension som søkort, for i de hurtigt vibrerende luftlag i den højere bevidsthed er alle retninger på sin vis forbundet med hinanden. Her eksisterer ikke materiens begrænsninger, men helhedens åbning. For at udvikle bevidstheden i en sådan grad, at den fungerer godt som kompas og vejviser i såvel private som offentlige områder af livet, er det tilrådeligt med træning af både krop, sjæl og ånd. Her gælder, at bevidstheden ikke kan trænes, før sjælen har en rimelig god bolig. Det vil sige, at træning af kroppen ligger til grund for såvel psykisk træning som bevidsthedstræning og udvikling. Her følger eksempler på et såkaldt træningsprogram: Fysisk træning: Sjælens bolig, kroppen, renoveres og gøres både fleksibel og stærk i sit fundament og i sin helhed. Man kan her satse på sund kost og detoxinering samt på fysisk træning i frisk luft. 8 Psykisk træning: Der opbygges visuelt en vindeltrappe imellem alle etager i sjælens bolig, kroppen. Og der visualiseres gange rundt mellem de forskellige rum i huset. Det giver mulighed for at færdes frit mellem disse vore psykiske rum og lære dem at kende - blive dus med dem, nyde dem og bruge dem optimalt. Man kan her satse på hver dag at overkomme et problem. Psykoterapi og drømmetydning kan anvendes. Ligeledes kan man anvende PowerDesignMetoden, som inkluderer alt det musiske anvendt til personlighedsstyrkelse. Bevidsthedstræning: Husets øverste etager tages i brug, og der etableres indvendig elevator. Eventuelle matterede vinduesruder skiftes ud med klart glas, så man kan se klart og få lyset til frit at bryde igennem. Opmærksomheden henledes også her på de forskellige former for næring, man indtager. F. eks. Luft, tanker, følelser, mad, lys, lyd - kærlighed. Med træning af bevidstheden har vi mulighed for at komme i kontakt med os selv, vores selv som oplever alt og Altet. Dette står i modsætning til vores ego, som oplever det isolerede og delte, ja adskiller os fra 4 Med en god rodkontakt forstås evnen til klart og nærværende at forholde sig kritisk og åbent til det fysiske og basale i tilværelsen: kroppen, familien, hus & hjem, slægten, arbejdet, økonomien, Jorden. For at bevare sin personlighed og herudfra kunne formidle idéer til handling, er det nødvendigt med en sund rodkontakt.

9 både os selv, hinanden og verden. Vi vil med bevidsthedstræning være i stand til på én gang at bevæge os og lade os bevæge. Ledelse og lederskab, autoritetsudfoldelse og styring herudfra vil være til alles bedste, idet det er til Altets bedste. Vi vil være i stand til på én gang at bevæge os og lade os bevæge. Modsætningerne eller det komplementære vil være indeholdt og mangfoldigheden ligeså. Og vi vil forholde os til døden som en selvfølgelig del af livet. Som en transformering der skal til, før noget nyt kan opstå. Herefter forstår vi tilværelsens cyklus ud fra liv-død-liv-princippet. Vi vil ikke længere krampagtigt holde fast på noget, holde liv i det eller give kunstigt åndedræt. Det være sig normer, regler, etiketter, ideer, produktionsområder, produkter, virksomheder, relationer eller mennesker. Via bevidstheden kan vi lade disse forskellige størrelser afgå ved døden, vel vidende at alt skal dø, når det er færdigt og ikke længere befordrer helheden ud fra et fysisk plan. Fugl Fønix rejser sig af asken. Sorg og glæde de vandre til hobe, som Grundtvig har udtrykt det i sin salme af samme navn. Smerten er uundgåelig. Det at sige far-vel kan være svært. Men sagt fra hjertet er det en form for velsignelse af det, man i tillid slipper fri til Gud at tage over: Liv-død-liv. Disse cykliske forløb er indbegrebet af indvikling og udvikling: Fra liv til død til nyt liv til død til nyt liv med bevidsthedens vækst i alle henseender og i alle dimensioner. Bevidsthedstræning At træne sin bevidsthed, sine mentale evner og sin vilje, er endnu ikke så selvfølgeligt for de fleste mennesker, som det er at træne sin fysiske krop. Derfor vil jeg her nævne forskellige bevidsthedsstyrkende aktiviteter: 9 - At være i naturen - At lave afspænding og meditere - At lytte åbent til musik - At synge eller nynne (humme eller tone) - At lege 5 - At lege med billeder, former, farver og ord - At motionere med flydende og organiske bevægelser - At danse intenst og frit - At læse og fremsige poesi og sanse rytme, lyd og indhold i det læste og fremsagte - At drømme både dag og nat og forholde sig bevidst til drømmene - At faste i forhold til fysisk fødeindtagelse - At faste i forhold til snak, aviser, tv, pc, bøger - At være på retræte 1-2 gange årligt Disse aktiviteter, samt mange bevidsthedsmæssigt styrkende øvelser, især udviklet siden 1960 erne på bl.a. udviklingscentrene Essalen i Californien og Findhorn i Scotland 6, indeholder følgende grundkomponenter: 5 At lege vil her sige at have en legende atitude til det, man gør. Leg karakteriseres ved lethed, åbenhed, frihed, glæde og kun få regler, som er vedtaget for at sikre tryghed for legens deltagere.

10 Indre tavshed, indre lytning, visualisering, øget bevægelsesbevidsthed, følelsesmæssig frigørelse, identifikation med det oplevede, accept af udvidede følelser og tanker, koncentration, centrering, vilje til selvrealisering, empati kærlighed. Feminine egenskaber Fællesnævnere for både de omtalte aktiviteter og indeværende grundkomponenter er, at de ved hjælp af den maskuline side åbner for vore såkaldte feminine områder, som er det receptive, det skabende og udklækkende i os, hvis det vel at mærke befrugtes. Det kan befrugtes af ånd, åndedrættet, når det får luft. Luften forbinder i dag med i morgen, dig med mig, slægter med slægter. Luften, ånden, er også bindeled mellem det feminine og det maskuline. Uden ånden vil livet og vi selv fortsætte den opsplittede og af materien begrænsede tilværelse. Den feminine energi vil således på globalt plan fortsat være adskilt fra den maskuline energi. Det skal nævnes, at det fysiske energicenter, hara 7, beliggende mellem navle og bækkenbund er centrum for sammenførelse og befrugtning mellem maskulin og feminin energi. Også det musisk og skabte, det kreative, vokser herudfra. Hvis vi ikke vedligeholder og giver luft for de feminine egenskaber (receptivitet, følsomhed og føling med naturen som det oprindelige i os), så vil vort personlige telemodtageanlæg, som modtager vibrationer af enhver art, sætte ud af drift og måske gå i stykker. Vi bliver da mekaniske og blokerede. I værste fald bliver vi forstyrrede og stressede, ja depressive. Vi forbliver i et isoleret ego og vil forsøge at forskanse os imod påvirkninger udefra. Måske endog uden at vi mærker og bemærker verden derude. Vi lader os ikke berøre deraf, og vi undlader at blive rørt. Det giver stagnation, blokering, sorg, smerte som spænder op imod den sande natur. Vi får via denne indvikling en tilstand, som står i modsætning eller komplementaritet til udvikling. Kan man mon ikke kalde det indvikling? 10 Højere bevidsthed Via bevidsthedstræning kan vi, som det fremgår, lære at flytte bevidstheden, flytte opmærksomheden fra maskulin til feminin energi - eller sammenføring af begge og rykke en etage op. Det er reelt at flytte opmærksomheden fra vores egen navle til vores hjerte, fra enten-eller til både-og. Det er også at grundfæste sin energi i et fysisk område midt mellem navle og bækkenbund, det såkaldte hara (underlivet). Her smelter maskulin og feminin energi sammen til en skabende energi. Herfra flyder energien som Det levende vand, og kilden er uudtømmelig, hvis man bruger af den ud fra en oprigtig og næstekærlig intention et sundt flow. Følelsen som fremkommer er følelsen af at bevæge sig fra rumlokalitet til univers, til rumløshed, til vægtløshed og tidløshed. Vi kan således flytte os, fra det der stresser os, til det som giver ro og glæde. Hvor følelsen tidligere var, at huset det fysiske i areal og rummål på et tidspunkt føltes snærende med pladsnød, med tidsnød, med hungersnød, så vil den opnåede højere bevidsthed være 6 Det bedste er at google begge steder for at få information om dette udviklingsmæssigt vigtige kapitel. 7 Også kaldet et chakra (sanskrit), hvilket betyder et energihjul.

11 ubegrænset i enhver henseende. Her er uendelige ekspansions-muligheder i væren, i følelser, i musik og lyd, i lys og farver, i samliv og glæde. Fra den højere bevidstheds globale bibliotek er der desuden uanede informationer at hente, og enhver kan få lånerkort og, via intuition og meditation, betjene sig af hele verdens tanker, følelser, stemninger, vibrationer, bevægelser. Her er kæmpemæssige opslagsværker, altid med de simpleste råd som gives kan: tilbage til naturen for derfra at nære kulturen i den videre udvikling. Ind i sig selv eller ind til sig selv for herfra at blive i stand til at se og vide, hvordan man skal bruge alt det forhåndenværende værktøj og materiale i teknologisk og psykologisk forstand. Ind til det indvendige kompas for at lede sig selv på rette kurs og derved være sand mod sin natur. Naturlighed Helt konkret kan vi bevæge og flytte vores bevidsthed ved hjælp af det, der ligesom bevidstheden primært er vibration: tanker, imaginationer af former, figurer og farver samt musik. Eksempelvis kan vi bruge musikken til at komme i kontakt med forskellige stemninger (som de forskellige væsener i eventyret) og derved få frigjort eventuelle blokeringer, der måtte være bundet i disse stemninger. I virkeligheden sker der det, at vi herved stemmer vores kropsdele, vores fysiske og psykiske rum. Man stemmer sit personlige orkesters enkelte instrumenter, så man kommer i sam(me)klang med hele sig selv. Det fremkalder en harmonisk lyd ud fra en grundklang. Man får sin stemmeret tilbage og styrker sin røst. I modsat fald: uden samklang af de enkelte dele i os fremkommer uharmonisk lyd, som i musikvidenskaben kaldes støj Man går så rundt i sit eget støjende hus og har den samme indvirkning på omverdenen, som støj har. Man er urolig og gør urolig giver uro fra sig. Stress lurer om hjørnet eller har allerede kapret dig. 11 Når man befinder sig i et bevidsthedslag, hvor man er i samklang, er man i sit naturlige vibrationsfelt. I den tilstand vil hjernens svingninger (EEG) ligge omkring 7,5-8 svingninger per sekund (Hz). Det er samme svingning, som indfinder sig, når vi er ude i den helt uforstyrrede natur. Det er desuden samme svingning, som Jordens dominerende elektromagnetiske frekvens. Vi befinder os således i vores naturlige vibration, som logisk nok er lige med naturens natur-lig. I den tilstand har vi fri adgang til naturens ressourcer: intuitionen, det globale bibliotek, alle tænkte tanker, fortid, nutid og fremtid. Det er herfra, de psykiske telereflekser bevæger sig, sender og modtager på lokalt, globalt og universalt plan, og sender til hvem, hvad og hvor vi måtte ønske. Måske lyder det som en science fiction, men udviklingen og tiden indhenter os. Lige som George Orwells udviklingsidéer har gjort det, beskrevet i 1948 i bogen og på mindre end et halvt århundrede blev overhalet af virkeligheden. På samme måde, og med endnu større hastighed, vil psykologiens bevidsthedsteknologi også overhale teknikkens mekaniske teknologi. Og udvikling af de menneskelige ressourcer vil blandt andet dreje sig om intuitivt at få direkte og uforfalsket viden om hvad som helst, blot det tjener helhedens naturlige vækst. Alternativt vil vi samføre det hele til fælles udvikling til helhed.

12 Virksomhedens vismand m/k Da ikke alle i en virksomhed vil have udviklet bevidstheden til at kunne registrere disse størrelser i og omkring sig, vil der i fremtidens virksomheder være brug for en slags virksomhedsvismand m/k. En puls- og vibrationsregistrator som kan udføre forebyggende og helende arbejde. En person som formår at se virksomheden med to klare øjne og et tredje intuitivt og indsigtsgivende øje. En person som kan lytte fra sit tredje indre øre og som har visdom og viden til at sætte set sete og hørte i en helende kontekst. En sådan person kunne tænkes at have en uddannelse, som kombinerer traditionel tankegang med alternativ. En sådan person vil være en erfaringsrig person, som via stor intuition, metodekendskab og faglig indsigt kan måle eksisterende ubalancer og blokeringer i form af under- og overspændinger i enkeltpersoner, grupper, projekter, bygninger og i helheden. En person som kan se muligheder for synkronisering og afbalancering af både det fysiske og det metafysiske. Vismandens eller viskvindens opgave vil primært bestå i at se bag om tingene og finde de usynlige men konkrete årsager til ubalancer og uro. Sammen med fremtidens virksomheds-viskvinde kan vi arbejde på at eliminere eller helt fjerne årsagerne til ubalancer på et hvilket som helst niveau og i et hvilket som helst led fra person til organisation, fra det fysiske til det psykiske. En sådan indsats vil, foruden at højne helbredstilstanden i den enkelte og i virksomheden, også forøge livsglæden, aktiviteten og ansvarligheden generelt, idet behandlingen indgår som en slags bevidsthedstræning. En hjælp til selvhjælp. 12 Ansvarlighed Ansvarlighed betyder lighed for ansvar, lighed for at svare an. - På hvad? Svare an på, reagere på og handle ud fra de tanker idéer og følelser, som qua de feminine energier fødes i den inderste kerne i hjertet og som qua den maskuline energi får et handlingsmæssigt udtryk. Når vi er i kontakt med hjertet, lytter vi, som det første, til den indre verden. Men hjerteenergien står også i kontakt med den ydre verden, så vi lytter også udadtil. Vi lytter empatisk. De konkrete muligheder, som vi ser dem i den ydre verden, indeholder både direkte tilgængelige handlingsmuligheder samt såkaldte forhindringer for at svare an på intuitionen, det indre kompas. Mennesket har tilsyneladende mange forhindringer for i konkret handling at praktisere en idé, som er født via hjertet. Eller sagt på en anden måde: Vi fokuserer generelt mere på forhindringer end på muligheder. Tankefængslet er der igen: Som chef kan jeg ikke handle sådan - Hvad siger mon direktionsmedlemmerne? De ansattes forventninger kræver. Vi er tilbøjelige til at lægge ansvaret fra os og lade den ydre verden, de andre, moralen, etiketten, økonomien, osv. dirigere os. Vi lader os styre som dukker, hvis vi ikke er stærke nok i troen. Hermed være ikke ment i en ortodoks tro, men i troen på selvet, på urkræfterne, på kærligheden, på helheden troen på noget større end det menneskeskabte. Troen på Gud, om man vil. Dronning Margrethe II har om sin tro på Gud sagt: Det er derfor, man kan klare ting, for man ved, at helt

13 alene er man ikke. ( DR/TV1). Balance ubalance De bedste forudsætninger for at finde balance, når vi er perioder er i ubalance, har vi i samarbejdet mellem det jordiske og det himmelske, de feminine og de maskuline energier mellem mand og kvinde. Dette samarbejde bliver først helt reelt, når der i den enkelte person i parforholdet, i ægteskabet, i arbejdsforholdet er ligeværdighed til stede mellem det maskuline og det feminine såvel i ord som i handling og værdsættelse. Også her er bevidsthedstræning nødvendig for de fleste mennesker for at nå til reel ligeværdighed mellem de psykiske maskuline og feminine egenskaber. Med foragt for kvinden i sig eller manden i sig spejler man ofte denne foragt i det andet køn. Man kaster foragten fra sig i stedet for at indoptage og integrere det foragtede. I det feminine hjælper hertil egenskaber som tålmodighed, sanselighed, medmenneskelighed og receptivitet. I det maskuline hjælper hertil egenskaber som abstraktionsevne, rationelle og strukturelle egenskaber, logisk tænkning, m.v. Man lægger ansvaret for de egenskaber, som man ikke selv vil tage ansvar for, ud på de tilsvarende egenskaber i omverdenen, men man skal dog vide, at dette har boomerang-effekt. Det, man kaster ud, kommer tilbage, så man får gentagne muligheder for at lære at svare an på det tidligere afviste lige indtil man tager ansvaret til sig Helhed Enhver organismes balance eller ubalance er, set i et større perspektiv, en del af og en selvfølgelig medarbejder på de omkringliggende organismers balance eller ubalance. Det er parallelt til det uendelighedsbillede, som man kunne finde på de gamle OTA-Solgrynpakker: Drengen med Solgrynpakken, hvorpå der var et billede af drengen med Solgrynpakken, hvorpå Altså, intet er følgelig ligegyldigt i og omkring os, idet der er en uendelig samhørighed. Vi kan således ikke vælge at sige: Stop Jorden! Jeg vil af! Eller skubbe nissen ned at flyttelæsset for han flytter med Vi er medarbejdere og medansvarlige over for at mærke og bemærke og over for at svare an på det bemærkede, ligegyldigt vores arbejdsmæssige funktion og position i en organisme. Men vi bemærker, ser og oplever først denne helhed, når bevidstheden når til et vist niveau i sin udvikling. Og hertil behøves, foruden vilje og tålmod, en regulær arbejdsmæssig indsats: Træning af bevidsthedens vidder og dybder. Uddannelse er et led i træningen, eller sagt på en anden måde: Oplysning skal der til! Via oplysning får vi udvidet vores horisont ved ganske enkelt at få belyst et større og større landområde i vores forståelsesverden. Det betyder, at vi kan se længere og længere, højere og højere, dybere og dybere i retningen væk fra vores egen navle. Vi kan se helheden - os selv sammen med næsten. Vi kan se 8 Ubalance mellem den enkelte persons maskuline og feminine energi forårsager ubalance på en lang række andre områder af både fysisk og psykisk art på såvel individplan som globalplan.

14 hinanden i helheden og se denne klodes muligheder og realiteter. Ledelse En person som har en sådan indsigt i sig selv, i selvet og den hele verden omkring sig, som er sand mod sin natur og kan styre ud fra sit indre kompas en sådan person er en leder, der kan praktisere lederskab. En leder er ud fra dette at betragte som en person, der formår at se langt og dybt i indblik og overblik samt at kommunikere sit syn ud som søkort og vejviser til medarbejderne at finde vej efter at handle efter. Det er en person, som på én gang er søgende og viser vej er ledende. Hvem kan i øvrigt vise vej uden selv at have i det mindste en formodning om, hvilken vej det har værdi for flere end sig selv at følge? Ledelse vil altid være et regulært arbejde, som kræver et vist kvantum maskulin, udadrettet energi. Det kræver power i forståelsen af en kraft, der kun er der i kraft af noget større end sig selv. Men kun med intuitionen som uundværlig bidragyder og det indvendige kompas som vigtigste rådgiver, finder vi helhed i ledelsesindholdet samt form og retning på den i ydmyghed modtagne power. Således bliver det med både maskulin og feminin energi unægtelig sjovere og mere frugtbart at lede og blive ledt. Værdigheden gør os følgeskab. Desuden bliver det at lede et lettere arbejde, psykisk og fysisk, fordi vi på sin vis bliver lysere og lettere. Splittelsen eller tvivlen forlader vores bolig, hvilket i øvrigt åbner dørene til tankefængslet og således også åbner for uanede ressourcer. Vi lærer gradvist at acceptere hele os selv og bede om undskyldning og tilgivelse, når det føles behøvet. De små og store trolde får ikke længere næring. Vi kan nu give opmærksomheden til områder i og omkring os, som befordrer udvikling og vækst for den enkelte såvel som for helheden. Vi er således med til at fremme vækst på Jorden, og med en vis form for stolthed eller i det mindste glæde kan vi give det bedste af det bedste videre til vore børn med tak for lån. 14 All is well and all is well and all manner of things shall be well. Sct. Julian of Norwich

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk?

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? - Stress opstår når vi ikke lever efter vores værdier - Værdiafklaring

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Med sang skal land bygges

Med sang skal land bygges POWER-DESIGN Med sang skal land bygges - og energien rejses Birgit Lynge 2010 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8420 K N E B E L Med sang skal land bygges Rejsning energirejsning! - Åh,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Mirakel Kernebegrebers ABC

Mirakel Kernebegrebers ABC Mirakel Kernebegrebers ABC - en gave til dig fra Mirakelskolen A Ansvar: I Mirakelskolen arbejder vi med det perspektiv, at vi selv er ansvarlige for hvad end vi oplever i vores liv. Mange ting tiltrækker

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl

Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl. 10 712 13 447 136 134-138 1 Ida Secher Til dåbstale: Ved du, hvad der var sket, hvis der var kommet 3 vise kvinder i stedet for 3 vise mænd??? - de havde spurgt om vej

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

3.s.e.påske 17. april 2016.

3.s.e.påske 17. april 2016. 3.s.e.påske 17. april 2016. Joh 14,1-11: Jesus er vejen, sandheden og livet. Der var engang, hvor verden bevægede sig langsomt fremad. Man havde ikke biler eller andre motorkøretøjer eller tog for den

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi

Highvibe hverdags-magi Highvibe ritualer & mantraer, for et bevidst, kærligt & highvibe forhold til overflod og energi 1) Alt er energi. Penge er energi og penge er et redskab til at udveksle værdi. På den måde er penge et symbol på noget vi værdsætter. Ritual - Mærk efter: Hver gang du overvejer at købe noget, så mærk

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere