Helhed hos din indre leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helhed hos din indre leder"

Transkript

1 POWER-DESIGN Helhed hos din indre leder Din oase til ro og fordybelse Birgit Lynge 2010 P OWER- D E S I G N - B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK K N E B E L DK K N E B E L

2 Helhed hos din indre leder Din oase til ro og fordybelse Indledning Det siges, at vi mennesker hovedsageligt er vågne om dagen og sover om natten. For mange mennesker gælder imidlertid det modsatte: at de er uklare i den såkaldte vågne tilstand, mens de i søvnens drømmetilstand har en større grad af årvågenhed og kontakt med andre bevidsthedslag. I den tilstand slår det skrevne og talte ord ikke til. Her må vi benytte os af billed- og symbolsprog for at udtrykke det, vi har på hjerte. I det følgende bruges derfor både metaforer og konkret fortælling for at videregive tanker til flere bevidsthedslag. Alt sammen til beskrivelse af to sider af samme sag i området musisk personlighedsudvikling også kaldet musisk Human Resources Development (Musisk HRD). Dette område ligger til grund for at finde helhed hos sin indre leder og finde sin oase til ro og fordybelse. Her er begreber som indvikling og udvikling 1 bekendte af de fleste, der bevæger sig ind på området. Det er udvikling, vi stræber efter, men vi kan ikke opnå det uden centrering og balance, så hold tungen lige i munden. Både ind- og udvikling er i perioder fulde af smerte. Derfor undviger vi ofte at forholde os bevidst til begge dele. Men hvorfor leve et indviklet og bevidstløst liv, når vi kan beruse os i bevidsthedens og udviklingens ubegrænsede storhed? Vel, måske skyldes vores valg, at vi ikke véd bedre - at vi ikke har tilstrækkelig viden om værktøj og metoder til at gå udviklingsvejen ad fordøren. Bruger vi imidlertid bagdøren, medfører det ofte, at vi igennem det indviklede liv får mulighed for (via emotioner så som længsel, jalousi eller misundelse) at lære modsætningen til udvikling at kende. Jeg kalder denne udviklingsmæssige vandring for at gå ad bagdøren. Men uanset hvilken vej, man vælger, hører ind- og udvikling sammen som dag og nat. Vi må takke for dem begge, når vi har bevidsthed om, hvordan vi går og færdes gennem personlighedsudviklingen. 2 I det følgende benyttes historier om, hvordan vi kan gøre livet let ved at gå med vores såkaldte indre kompas. Der benyttes historier, som indeholder ideer og metoder til at få kontakt med sit indre kompas. Jeg beder derfor læseren om villighed til at følge min jonglering mellem brugen af abstrakte og konkrete historier, symbolsprog og signalsprog, leg og alvor. Og jeg beder om forståelse for at flytte rundt på disse størrelser, så vi kan tillade os at tænke det utænkelige, for en dag netop at nå det uopnåelige, for uophørligt at løfte bevidsthedsniveauet og udvikle os. 1 Enhver udviklingsproces rummer i sig en såkaldt indvikling, som oftest er en akkumulering af blokeringer eller stagnationer, der på et tidspunkt i sin over- eller underspænding vil skubbe og foranledige (af nød eller af lyst) den synlige udvikling. Indvikling er således at forstå som samme slags energi som udvikling, men blot med modsat fortegn. En indvikling, der ikke på et tidspunkt bliver forløst i en udvikling, giver grobund for stress og måske sygdom.

3 3 Grundressourcen At løfte bevidsthedsniveauet kræver først af alt en kontakt med sit indre kraftcenter. Om denne vores iboende kraft har psykologen Abraham Maslow sagt, at for at lade denne kraft komme frem i lyset må vi lade digteren digte, maleren male, musikeren musicere og skipperen sejle sit skib. Vi må være sande mod vores natur, sande mod de latente grundressourcer. Men det tilbagevendende spørgsmål vil altid være: Hvordan er vi sande mod os selv? Som en Storm P figur siger det: Vær dig selv! mens makker hertil svarer: Hvordan det? jeg har jo aldrig kendt mig selv

4 Først må vi vide, hvad grundressourcen er for at kunne være tro mod os selv. Vores grundressource er det enkelte menneske i sin helhed med krop, sjæl og ånd. Denne fine, vibrerende organisme, som er i stand til at trække på naturens og universets mangfoldige ressourcer. Det er kun os selv, der med vore tanker opsætter grænser for, hvilke naturgivne ressourcer vi kan indoptage, idet det påvirker os, hvad vi tænker, eksempelvis gal eller smilende, syg eller rask, dum eller klog, grim eller smuk. Mange mennesker tænker negative og væksthæmmende tanker, som var de i ét eneste stort fængsel. Der sker da det, at når vi befinder os i dette tankefængsel, er det materien, det fysiske og tidsdjævelen, der holder os indespærret. Her begynder bevægelsen væk fra vores sande natur. I den tilstand kan vi leve det meste af livet i et bevidstløst og sovende forhold til os selv, til andre, til vores arbejde og funktioner ja i det hele taget til livet i og omkring os. Vi slipper da det indre kompas af sigte, slipper kontakten til grundressourcen og lader i vores svækkelse andre styre os. Vi får endog et udsagn på læben, som lyder: Det er de andres skyld. - Det er ikke min. 4 Selvet Det enkelte menneskes største frustration er ofte den manglende kontakt til sig selv eller med sit selv. Kontakten med urkraften og den livgivende kerne i det enkelte væsen, en kraft som vokser ud fra hjertet og som derfor giver personlig frihed til at se og opleve universelle helheder. Hvis vi imidlertid har kontakt med vores indre kerne, ja så befinder vi os i centrum af os selv, lige midt i hjerteparabolen 2, hvorfra vi har mulighed for at opleve og udleve det eventyr, som vi hver især har i os 2 Begrebet hjerteparabolen indgår i PowerDesignMetoden. Ordet dækker den multiple sansning, der registreres via hjertechakraet - såvel ud i verden som ind i vores indre. Vi lever og forstår hermed verden i hjertehøjde. Vi undgår

5 uanset køn og alder. I eventyret findes alt, og alt er muligt. Her findes hekse og trolde, prinser og prinsesser, frøer og slanger, mus og elefanter. Her findes barnet, som kender legen og glæden i alt. Her findes faderen, vismanden og lederen, som viser vej med myndighed, autoritet og kærlighed. Her findes moderen og den guddommelige urkvinde, hvoraf alting fødes. Alle har vi disse og mange flere skikkelser i os, og vi kan via tilværelsens musiske områder det skabende så som musik, billeddannelse, dans, dramatik, poesi kontakte eventyrfigurerne og lære deres egenskaber at kende som sider af os selv og som åbning til selvet. De er personaer. De er roller. Selvet kan betragtes som en elevator i vores hus og bolig. Med elevatoren kan vi bevæge os op på 7. etage eller endnu højere. Der fra får vi det store overblik - en udsigt derfra hvor man nu engang befinder sig. - You can never solve a problem from the problems level. Sådan sagde psykoanalytiker Bob Moore engang til mig under et kursusforløb. Han gav mig efterfølgende lov at anvende udsagnet i en firmabrochure. Det er jeg taknemmelig for, da jeg stadig finder denne sætning værdifuld i forhold til at forstå nødvendigheden af at kunne løfte sig op over de rørte vande og se klart, når problemer opgaver skal løses og berige os med udvikling. Vi kan også vælge at køre med elevatoren ned på stueetagen, og der se os omkring inden døre, eller gå ud og høre græsset gro. Vi kan besøge en af de mange etager imellem første og syvende etage. Vi kan blive inde i huset og orientere os om, hvad der sker rundt i bygningen og dens mange rum. Valget er vort eget, for i den indvendige elevator er der ingen kustode, der bestemmer, hvilken etage vi skal stoppe op på - om vi skal være inde i huset eller udenfor. Den bestemmende part er helt og holdent MIG-SELV. - Lyder det skræmmende for dig? Ikke engang tiden har her nogen indflydelse på vores færden, for uret har vi altid med som noget, der er indbygget i os. Her befinder det sig blot af praktiske grunde: det vil sige for at registrere tid, når tiden er en vigtig faktor for helheden. Det giver os en fornemmelse af dag og nat, morgen og aften, cyklusser som i sig selv rummer dele af livets modsætninger og dermed giver adgang til helheden. 5 Der er kun én regel eller vejledning, som det er en ubetinget fordel at skæve til af hensyn til hele husets trivsel: Man gør klogt i at orientere sig om, hvad der sker på alle etager. Så har man mulighed for at vide, hvad og hvem der passerer ind og ud af huset, og hvilke bevægelser og rørelser der i øvrigt er i gang i og omkring huset i og omkring os selv. De åndelige sfærer En bygning, et hus eller et fyrtårn er i det universelle og fælles symbolsprog et billede på den fysiske krop, som igen er sjælens bolig. Eksempelvis er virksomhedens bygning selve boligen for virksomhedens sjæl. således overlegenhed og underlegenhed, men smyger os lige ind i noget, jeg kalder med på legen med på at være sammen med andre ud fra en legende attitude. Se note 5.

6 En bygning er først god at være i og arbejde i, når den har sjæl - har lys. Det har derfor stor betydning, at bygningen er placeret frit, så der kan komme lys ind fra alle verdenshjørner, for dermed kan også lysets forskellighed fra morgen til aften trænge ind og give inspiration og liv. Således får vi mulighed for at få belyst vore tanker, ideer, handlinger og produkter på mangfoldige måder. Vi får dagens rigt varierede lyssætning. Og er det ikke netop, hvad vi optimalt ønsker os, så vi har chancen for virkelig at se de mange valgmuligheder, se hinanden og tingene i forskelligt lys! Den fysiske krop, sjælens bolig, er omgivet af luften, af æteren. Vi bruger løs af dette ubegrænsede stof, idet vi indånder det og derigennem får den vigtigste eller den første af alle næringsmidler tilført alle organismens organer. Vi bruger også åndedrættet til afgiftning i både fysisk og mental forstand. Vi byder ånden ind via åndedrættet. Og Guds ånde kalder vi Helligånden. Jo, vi sætter så sandelig pris på luften som det frirum, den er, for alt levende med og uden vinger. Men har vi mon forestillet os, at vi også skulle komme til at sætte salgspris på den? I alt fald kendetegnes vores tidsalder bl.a. derved, at indehaverne af mastodontbygninger i storbyer verden over interesserer sig for luftens m3-pris i tilfælde af udvidelse opad-udad. Kan man handle med luften, som var den materie, en vare? Well, måske er grænsen for tingsliggørelse nået i dette forsøg på at afgrænse det ubegrænsede luftrum, de åndelige sfærers rum, fuglenes og lydens rum. Foruden at være fugle og insekters, fly og satellitters samt andre bevingede væseners domæne, så er luften jo det, som rummer åndedrættet giver adgang til de åndelige sfærer. Det er det frirum, hvorigennem mennesket kan komme ud af materien, ud af det fysiske og timeglassets fængsel. Er vi tilstrækkelige åndsnærværende til at lade os inspirere af disse muligheder og bruge dem optimalt? Har vi ånden over os eller ånden i os? Har vi fred og ro til fordybelse i den ubegrænsede information, som det åndelige lader strømme til os gennem det frie åndedræt det frie luftrum? 6 Telekontakt Åndsnærværende eller ej. Vi kan ikke leve af ånd alene. For at fungere må vi desuden have kontakt med de omkringliggende elementer. Vi må være i stand til at bevæge os uden for vores egen bygning, hus, skib eller organisme. Vi må række uden for os selv som enkeltperson og som virksomhed som organisme. En stor del af kontakten udadtil foregår i dag via én eller anden slags telekontakt: telefon, telefax, telepati. Vi afholder såkaldte møder med hinanden ved hjælp af telemulighederne, teknologiske såvel som psykologiske. ( Alle forelskede eller alle med en ægte kærlighed mellem sig kender de psykologiske telemuligheders kontakt). - Redskaberne til kommunikation finder vi værende for langsomme, hvis vi udelukkende benytter os af skrift eller den direkte og personlige henvendelse. Som en selvfølge anvender vi i dag teknologisk tele i såvel intern som ekstern kommunikation. Den teknologiske tele kan endda siges at have udkonkurreret den psykiske tele: telepati og vores indvendige elevator, selvets elevator. Årsagen hertil er bl.a., at teknologien hurtigt og let lader sig installere. Vi kan

7 købe den i modsætning til vore telepatiske evner. I dette her forum er der imidlertid ikke plads til at sammenligne de to størrelser og deres anvendelsesmuligheder sammen. Brobyggerarbejde Vi befinder os udviklingsmæssigt et sted, hvor et meget stort og frådende vandløb (eller store mængder af viden fra højere bevidsthedslag samt befolkningens angst og modstand overfor at indoptage denne viden) adskiller nutid og fremtid, adskiller os fra umiddelbart at samføre teknologiske og psykologiske landvindinger. Altså må vi bevidst lave brobyggerarbejde for at få adgang til fremtiden. Dette er ikke kun et entreprenørarbejde i traditionel forstand, men også et intraprenørarbejde. Det er et arbejde, som behøver entreprenørens know how i teknologi og i tekniske udregninger samt intraprenørens opfinderarbejde via brændende idealisme, intuitiv indsigt og stor evne til psykiske udregninger 3. Det er ikke tilfældigt, at der i sunde ekspanderende organismer det være sig institutioner, virksomheder, kommuner, amter, lande bliver sat ressourcer af til både entreprenør- og intraprenørarbejde, til både teknologisk og psykologisk udvikling af såvel produkter som medarbejdere. Intraprenøarbejdet er ganske anerkendt i Danmark, men skulle man alligevel få behov for at ansætte en intraprenør i virksomheden, måske fra det stærke it-område Indien, kan man have følgende beskrivelse for øje: 7 Intraprenøren kendetegnes ved følgende: Veludviklet intuition (indsigt og indføling - empati) Stor tro på sit indre kompas Stor risikovillighed Entusiasme og begær for sagen Ingen eller få moralske bindinger - men fast etik Positiv tænkning Leg og livsglæde Begejstring for forandring Kort og godt er intraprenøren en person, der, som barnet og kunstneren, ikke kan lade være med at tænke nye tanker. Tænke nye tanker der ikke er begrænset af fortidige tanker og handlinger, men støttet af disse. 3 Begrebet entreprenør var omkring 1970 entydigt. Det betød kort og godt en bedriftsleder. Men 1990 ernes fokus på HR (uden det tilføjede bogstav D for development ) har udvidet begrebets betydning. En entreprenør er en person, som udefra går ind og tager ansvar for at skabe fornyelse i en organisation. Karakteristisk for 1990 erne havde man også entraprenører. De havde og har, som entreprenøren, til opgave at udarbejde planer for omformning af idéer til profitable resultater, men de arbejder indefra, dvs. med ansættelse i organisationen. Intraprenøren kendetegnes som drømmeren der handler. Jeg tillader mig i artiklen at lege med disse forskellige benævnelser og deres betydning.

8 Det er en person, som af en eller anden grund stadig har god rodkontakt 4 og befinder sig uden for det tidligere omtalte psykiske fængsel. Det er et menneske, der giver sig selv lov til at vokse med både topskud og vildskud. Det er en person, for hvem begrebet arbejde er synonymt med begrebet udvikling. Træning og udvikling Spørgsmålet lyder ofte: Kan det enkelte menneske komme til samme frihedsgrad som intraprenøren og så stadigt fungere tilfredsstillende i job- og familiesammenhæng? Kan vi lede os selv på vej, se mangfoldighederne og finde og følge kursen for os selv, samtidigt med at vi følger familiens og virksomhedens kurs? Ja, det er muligt, når vi inddrager den bevidsthedsmæssige dimension som søkort, for i de hurtigt vibrerende luftlag i den højere bevidsthed er alle retninger på sin vis forbundet med hinanden. Her eksisterer ikke materiens begrænsninger, men helhedens åbning. For at udvikle bevidstheden i en sådan grad, at den fungerer godt som kompas og vejviser i såvel private som offentlige områder af livet, er det tilrådeligt med træning af både krop, sjæl og ånd. Her gælder, at bevidstheden ikke kan trænes, før sjælen har en rimelig god bolig. Det vil sige, at træning af kroppen ligger til grund for såvel psykisk træning som bevidsthedstræning og udvikling. Her følger eksempler på et såkaldt træningsprogram: Fysisk træning: Sjælens bolig, kroppen, renoveres og gøres både fleksibel og stærk i sit fundament og i sin helhed. Man kan her satse på sund kost og detoxinering samt på fysisk træning i frisk luft. 8 Psykisk træning: Der opbygges visuelt en vindeltrappe imellem alle etager i sjælens bolig, kroppen. Og der visualiseres gange rundt mellem de forskellige rum i huset. Det giver mulighed for at færdes frit mellem disse vore psykiske rum og lære dem at kende - blive dus med dem, nyde dem og bruge dem optimalt. Man kan her satse på hver dag at overkomme et problem. Psykoterapi og drømmetydning kan anvendes. Ligeledes kan man anvende PowerDesignMetoden, som inkluderer alt det musiske anvendt til personlighedsstyrkelse. Bevidsthedstræning: Husets øverste etager tages i brug, og der etableres indvendig elevator. Eventuelle matterede vinduesruder skiftes ud med klart glas, så man kan se klart og få lyset til frit at bryde igennem. Opmærksomheden henledes også her på de forskellige former for næring, man indtager. F. eks. Luft, tanker, følelser, mad, lys, lyd - kærlighed. Med træning af bevidstheden har vi mulighed for at komme i kontakt med os selv, vores selv som oplever alt og Altet. Dette står i modsætning til vores ego, som oplever det isolerede og delte, ja adskiller os fra 4 Med en god rodkontakt forstås evnen til klart og nærværende at forholde sig kritisk og åbent til det fysiske og basale i tilværelsen: kroppen, familien, hus & hjem, slægten, arbejdet, økonomien, Jorden. For at bevare sin personlighed og herudfra kunne formidle idéer til handling, er det nødvendigt med en sund rodkontakt.

9 både os selv, hinanden og verden. Vi vil med bevidsthedstræning være i stand til på én gang at bevæge os og lade os bevæge. Ledelse og lederskab, autoritetsudfoldelse og styring herudfra vil være til alles bedste, idet det er til Altets bedste. Vi vil være i stand til på én gang at bevæge os og lade os bevæge. Modsætningerne eller det komplementære vil være indeholdt og mangfoldigheden ligeså. Og vi vil forholde os til døden som en selvfølgelig del af livet. Som en transformering der skal til, før noget nyt kan opstå. Herefter forstår vi tilværelsens cyklus ud fra liv-død-liv-princippet. Vi vil ikke længere krampagtigt holde fast på noget, holde liv i det eller give kunstigt åndedræt. Det være sig normer, regler, etiketter, ideer, produktionsområder, produkter, virksomheder, relationer eller mennesker. Via bevidstheden kan vi lade disse forskellige størrelser afgå ved døden, vel vidende at alt skal dø, når det er færdigt og ikke længere befordrer helheden ud fra et fysisk plan. Fugl Fønix rejser sig af asken. Sorg og glæde de vandre til hobe, som Grundtvig har udtrykt det i sin salme af samme navn. Smerten er uundgåelig. Det at sige far-vel kan være svært. Men sagt fra hjertet er det en form for velsignelse af det, man i tillid slipper fri til Gud at tage over: Liv-død-liv. Disse cykliske forløb er indbegrebet af indvikling og udvikling: Fra liv til død til nyt liv til død til nyt liv med bevidsthedens vækst i alle henseender og i alle dimensioner. Bevidsthedstræning At træne sin bevidsthed, sine mentale evner og sin vilje, er endnu ikke så selvfølgeligt for de fleste mennesker, som det er at træne sin fysiske krop. Derfor vil jeg her nævne forskellige bevidsthedsstyrkende aktiviteter: 9 - At være i naturen - At lave afspænding og meditere - At lytte åbent til musik - At synge eller nynne (humme eller tone) - At lege 5 - At lege med billeder, former, farver og ord - At motionere med flydende og organiske bevægelser - At danse intenst og frit - At læse og fremsige poesi og sanse rytme, lyd og indhold i det læste og fremsagte - At drømme både dag og nat og forholde sig bevidst til drømmene - At faste i forhold til fysisk fødeindtagelse - At faste i forhold til snak, aviser, tv, pc, bøger - At være på retræte 1-2 gange årligt Disse aktiviteter, samt mange bevidsthedsmæssigt styrkende øvelser, især udviklet siden 1960 erne på bl.a. udviklingscentrene Essalen i Californien og Findhorn i Scotland 6, indeholder følgende grundkomponenter: 5 At lege vil her sige at have en legende atitude til det, man gør. Leg karakteriseres ved lethed, åbenhed, frihed, glæde og kun få regler, som er vedtaget for at sikre tryghed for legens deltagere.

10 Indre tavshed, indre lytning, visualisering, øget bevægelsesbevidsthed, følelsesmæssig frigørelse, identifikation med det oplevede, accept af udvidede følelser og tanker, koncentration, centrering, vilje til selvrealisering, empati kærlighed. Feminine egenskaber Fællesnævnere for både de omtalte aktiviteter og indeværende grundkomponenter er, at de ved hjælp af den maskuline side åbner for vore såkaldte feminine områder, som er det receptive, det skabende og udklækkende i os, hvis det vel at mærke befrugtes. Det kan befrugtes af ånd, åndedrættet, når det får luft. Luften forbinder i dag med i morgen, dig med mig, slægter med slægter. Luften, ånden, er også bindeled mellem det feminine og det maskuline. Uden ånden vil livet og vi selv fortsætte den opsplittede og af materien begrænsede tilværelse. Den feminine energi vil således på globalt plan fortsat være adskilt fra den maskuline energi. Det skal nævnes, at det fysiske energicenter, hara 7, beliggende mellem navle og bækkenbund er centrum for sammenførelse og befrugtning mellem maskulin og feminin energi. Også det musisk og skabte, det kreative, vokser herudfra. Hvis vi ikke vedligeholder og giver luft for de feminine egenskaber (receptivitet, følsomhed og føling med naturen som det oprindelige i os), så vil vort personlige telemodtageanlæg, som modtager vibrationer af enhver art, sætte ud af drift og måske gå i stykker. Vi bliver da mekaniske og blokerede. I værste fald bliver vi forstyrrede og stressede, ja depressive. Vi forbliver i et isoleret ego og vil forsøge at forskanse os imod påvirkninger udefra. Måske endog uden at vi mærker og bemærker verden derude. Vi lader os ikke berøre deraf, og vi undlader at blive rørt. Det giver stagnation, blokering, sorg, smerte som spænder op imod den sande natur. Vi får via denne indvikling en tilstand, som står i modsætning eller komplementaritet til udvikling. Kan man mon ikke kalde det indvikling? 10 Højere bevidsthed Via bevidsthedstræning kan vi, som det fremgår, lære at flytte bevidstheden, flytte opmærksomheden fra maskulin til feminin energi - eller sammenføring af begge og rykke en etage op. Det er reelt at flytte opmærksomheden fra vores egen navle til vores hjerte, fra enten-eller til både-og. Det er også at grundfæste sin energi i et fysisk område midt mellem navle og bækkenbund, det såkaldte hara (underlivet). Her smelter maskulin og feminin energi sammen til en skabende energi. Herfra flyder energien som Det levende vand, og kilden er uudtømmelig, hvis man bruger af den ud fra en oprigtig og næstekærlig intention et sundt flow. Følelsen som fremkommer er følelsen af at bevæge sig fra rumlokalitet til univers, til rumløshed, til vægtløshed og tidløshed. Vi kan således flytte os, fra det der stresser os, til det som giver ro og glæde. Hvor følelsen tidligere var, at huset det fysiske i areal og rummål på et tidspunkt føltes snærende med pladsnød, med tidsnød, med hungersnød, så vil den opnåede højere bevidsthed være 6 Det bedste er at google begge steder for at få information om dette udviklingsmæssigt vigtige kapitel. 7 Også kaldet et chakra (sanskrit), hvilket betyder et energihjul.

11 ubegrænset i enhver henseende. Her er uendelige ekspansions-muligheder i væren, i følelser, i musik og lyd, i lys og farver, i samliv og glæde. Fra den højere bevidstheds globale bibliotek er der desuden uanede informationer at hente, og enhver kan få lånerkort og, via intuition og meditation, betjene sig af hele verdens tanker, følelser, stemninger, vibrationer, bevægelser. Her er kæmpemæssige opslagsværker, altid med de simpleste råd som gives kan: tilbage til naturen for derfra at nære kulturen i den videre udvikling. Ind i sig selv eller ind til sig selv for herfra at blive i stand til at se og vide, hvordan man skal bruge alt det forhåndenværende værktøj og materiale i teknologisk og psykologisk forstand. Ind til det indvendige kompas for at lede sig selv på rette kurs og derved være sand mod sin natur. Naturlighed Helt konkret kan vi bevæge og flytte vores bevidsthed ved hjælp af det, der ligesom bevidstheden primært er vibration: tanker, imaginationer af former, figurer og farver samt musik. Eksempelvis kan vi bruge musikken til at komme i kontakt med forskellige stemninger (som de forskellige væsener i eventyret) og derved få frigjort eventuelle blokeringer, der måtte være bundet i disse stemninger. I virkeligheden sker der det, at vi herved stemmer vores kropsdele, vores fysiske og psykiske rum. Man stemmer sit personlige orkesters enkelte instrumenter, så man kommer i sam(me)klang med hele sig selv. Det fremkalder en harmonisk lyd ud fra en grundklang. Man får sin stemmeret tilbage og styrker sin røst. I modsat fald: uden samklang af de enkelte dele i os fremkommer uharmonisk lyd, som i musikvidenskaben kaldes støj Man går så rundt i sit eget støjende hus og har den samme indvirkning på omverdenen, som støj har. Man er urolig og gør urolig giver uro fra sig. Stress lurer om hjørnet eller har allerede kapret dig. 11 Når man befinder sig i et bevidsthedslag, hvor man er i samklang, er man i sit naturlige vibrationsfelt. I den tilstand vil hjernens svingninger (EEG) ligge omkring 7,5-8 svingninger per sekund (Hz). Det er samme svingning, som indfinder sig, når vi er ude i den helt uforstyrrede natur. Det er desuden samme svingning, som Jordens dominerende elektromagnetiske frekvens. Vi befinder os således i vores naturlige vibration, som logisk nok er lige med naturens natur-lig. I den tilstand har vi fri adgang til naturens ressourcer: intuitionen, det globale bibliotek, alle tænkte tanker, fortid, nutid og fremtid. Det er herfra, de psykiske telereflekser bevæger sig, sender og modtager på lokalt, globalt og universalt plan, og sender til hvem, hvad og hvor vi måtte ønske. Måske lyder det som en science fiction, men udviklingen og tiden indhenter os. Lige som George Orwells udviklingsidéer har gjort det, beskrevet i 1948 i bogen og på mindre end et halvt århundrede blev overhalet af virkeligheden. På samme måde, og med endnu større hastighed, vil psykologiens bevidsthedsteknologi også overhale teknikkens mekaniske teknologi. Og udvikling af de menneskelige ressourcer vil blandt andet dreje sig om intuitivt at få direkte og uforfalsket viden om hvad som helst, blot det tjener helhedens naturlige vækst. Alternativt vil vi samføre det hele til fælles udvikling til helhed.

12 Virksomhedens vismand m/k Da ikke alle i en virksomhed vil have udviklet bevidstheden til at kunne registrere disse størrelser i og omkring sig, vil der i fremtidens virksomheder være brug for en slags virksomhedsvismand m/k. En puls- og vibrationsregistrator som kan udføre forebyggende og helende arbejde. En person som formår at se virksomheden med to klare øjne og et tredje intuitivt og indsigtsgivende øje. En person som kan lytte fra sit tredje indre øre og som har visdom og viden til at sætte set sete og hørte i en helende kontekst. En sådan person kunne tænkes at have en uddannelse, som kombinerer traditionel tankegang med alternativ. En sådan person vil være en erfaringsrig person, som via stor intuition, metodekendskab og faglig indsigt kan måle eksisterende ubalancer og blokeringer i form af under- og overspændinger i enkeltpersoner, grupper, projekter, bygninger og i helheden. En person som kan se muligheder for synkronisering og afbalancering af både det fysiske og det metafysiske. Vismandens eller viskvindens opgave vil primært bestå i at se bag om tingene og finde de usynlige men konkrete årsager til ubalancer og uro. Sammen med fremtidens virksomheds-viskvinde kan vi arbejde på at eliminere eller helt fjerne årsagerne til ubalancer på et hvilket som helst niveau og i et hvilket som helst led fra person til organisation, fra det fysiske til det psykiske. En sådan indsats vil, foruden at højne helbredstilstanden i den enkelte og i virksomheden, også forøge livsglæden, aktiviteten og ansvarligheden generelt, idet behandlingen indgår som en slags bevidsthedstræning. En hjælp til selvhjælp. 12 Ansvarlighed Ansvarlighed betyder lighed for ansvar, lighed for at svare an. - På hvad? Svare an på, reagere på og handle ud fra de tanker idéer og følelser, som qua de feminine energier fødes i den inderste kerne i hjertet og som qua den maskuline energi får et handlingsmæssigt udtryk. Når vi er i kontakt med hjertet, lytter vi, som det første, til den indre verden. Men hjerteenergien står også i kontakt med den ydre verden, så vi lytter også udadtil. Vi lytter empatisk. De konkrete muligheder, som vi ser dem i den ydre verden, indeholder både direkte tilgængelige handlingsmuligheder samt såkaldte forhindringer for at svare an på intuitionen, det indre kompas. Mennesket har tilsyneladende mange forhindringer for i konkret handling at praktisere en idé, som er født via hjertet. Eller sagt på en anden måde: Vi fokuserer generelt mere på forhindringer end på muligheder. Tankefængslet er der igen: Som chef kan jeg ikke handle sådan - Hvad siger mon direktionsmedlemmerne? De ansattes forventninger kræver. Vi er tilbøjelige til at lægge ansvaret fra os og lade den ydre verden, de andre, moralen, etiketten, økonomien, osv. dirigere os. Vi lader os styre som dukker, hvis vi ikke er stærke nok i troen. Hermed være ikke ment i en ortodoks tro, men i troen på selvet, på urkræfterne, på kærligheden, på helheden troen på noget større end det menneskeskabte. Troen på Gud, om man vil. Dronning Margrethe II har om sin tro på Gud sagt: Det er derfor, man kan klare ting, for man ved, at helt

13 alene er man ikke. ( DR/TV1). Balance ubalance De bedste forudsætninger for at finde balance, når vi er perioder er i ubalance, har vi i samarbejdet mellem det jordiske og det himmelske, de feminine og de maskuline energier mellem mand og kvinde. Dette samarbejde bliver først helt reelt, når der i den enkelte person i parforholdet, i ægteskabet, i arbejdsforholdet er ligeværdighed til stede mellem det maskuline og det feminine såvel i ord som i handling og værdsættelse. Også her er bevidsthedstræning nødvendig for de fleste mennesker for at nå til reel ligeværdighed mellem de psykiske maskuline og feminine egenskaber. Med foragt for kvinden i sig eller manden i sig spejler man ofte denne foragt i det andet køn. Man kaster foragten fra sig i stedet for at indoptage og integrere det foragtede. I det feminine hjælper hertil egenskaber som tålmodighed, sanselighed, medmenneskelighed og receptivitet. I det maskuline hjælper hertil egenskaber som abstraktionsevne, rationelle og strukturelle egenskaber, logisk tænkning, m.v. Man lægger ansvaret for de egenskaber, som man ikke selv vil tage ansvar for, ud på de tilsvarende egenskaber i omverdenen, men man skal dog vide, at dette har boomerang-effekt. Det, man kaster ud, kommer tilbage, så man får gentagne muligheder for at lære at svare an på det tidligere afviste lige indtil man tager ansvaret til sig Helhed Enhver organismes balance eller ubalance er, set i et større perspektiv, en del af og en selvfølgelig medarbejder på de omkringliggende organismers balance eller ubalance. Det er parallelt til det uendelighedsbillede, som man kunne finde på de gamle OTA-Solgrynpakker: Drengen med Solgrynpakken, hvorpå der var et billede af drengen med Solgrynpakken, hvorpå Altså, intet er følgelig ligegyldigt i og omkring os, idet der er en uendelig samhørighed. Vi kan således ikke vælge at sige: Stop Jorden! Jeg vil af! Eller skubbe nissen ned at flyttelæsset for han flytter med Vi er medarbejdere og medansvarlige over for at mærke og bemærke og over for at svare an på det bemærkede, ligegyldigt vores arbejdsmæssige funktion og position i en organisme. Men vi bemærker, ser og oplever først denne helhed, når bevidstheden når til et vist niveau i sin udvikling. Og hertil behøves, foruden vilje og tålmod, en regulær arbejdsmæssig indsats: Træning af bevidsthedens vidder og dybder. Uddannelse er et led i træningen, eller sagt på en anden måde: Oplysning skal der til! Via oplysning får vi udvidet vores horisont ved ganske enkelt at få belyst et større og større landområde i vores forståelsesverden. Det betyder, at vi kan se længere og længere, højere og højere, dybere og dybere i retningen væk fra vores egen navle. Vi kan se helheden - os selv sammen med næsten. Vi kan se 8 Ubalance mellem den enkelte persons maskuline og feminine energi forårsager ubalance på en lang række andre områder af både fysisk og psykisk art på såvel individplan som globalplan.

14 hinanden i helheden og se denne klodes muligheder og realiteter. Ledelse En person som har en sådan indsigt i sig selv, i selvet og den hele verden omkring sig, som er sand mod sin natur og kan styre ud fra sit indre kompas en sådan person er en leder, der kan praktisere lederskab. En leder er ud fra dette at betragte som en person, der formår at se langt og dybt i indblik og overblik samt at kommunikere sit syn ud som søkort og vejviser til medarbejderne at finde vej efter at handle efter. Det er en person, som på én gang er søgende og viser vej er ledende. Hvem kan i øvrigt vise vej uden selv at have i det mindste en formodning om, hvilken vej det har værdi for flere end sig selv at følge? Ledelse vil altid være et regulært arbejde, som kræver et vist kvantum maskulin, udadrettet energi. Det kræver power i forståelsen af en kraft, der kun er der i kraft af noget større end sig selv. Men kun med intuitionen som uundværlig bidragyder og det indvendige kompas som vigtigste rådgiver, finder vi helhed i ledelsesindholdet samt form og retning på den i ydmyghed modtagne power. Således bliver det med både maskulin og feminin energi unægtelig sjovere og mere frugtbart at lede og blive ledt. Værdigheden gør os følgeskab. Desuden bliver det at lede et lettere arbejde, psykisk og fysisk, fordi vi på sin vis bliver lysere og lettere. Splittelsen eller tvivlen forlader vores bolig, hvilket i øvrigt åbner dørene til tankefængslet og således også åbner for uanede ressourcer. Vi lærer gradvist at acceptere hele os selv og bede om undskyldning og tilgivelse, når det føles behøvet. De små og store trolde får ikke længere næring. Vi kan nu give opmærksomheden til områder i og omkring os, som befordrer udvikling og vækst for den enkelte såvel som for helheden. Vi er således med til at fremme vækst på Jorden, og med en vis form for stolthed eller i det mindste glæde kan vi give det bedste af det bedste videre til vore børn med tak for lån. 14 All is well and all is well and all manner of things shall be well. Sct. Julian of Norwich

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

POWER-DESIGN. Roden af alt godt. Udvikling indefra og ud. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Roden af alt godt. Udvikling indefra og ud. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Roden af alt godt Udvikling indefra og ud Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L Roden af alt godt - Udvikling indefra og ud Sunde og stærke

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

POWER-DESIGN. Gennembrud. Tag PowerDesignMetoden i brug! Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Gennembrud. Tag PowerDesignMetoden i brug! Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Gennembrud Tag PowerDesignMetoden i brug! Birgit Lynge 2010 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S DK- 8 4 2 0 K N E B E L Gennembrud Forberedelser Vi er nogle kvinder, der sammen

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Læring Læringsstile - Læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt får vi det skidt! Hans Henrik Knoop,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere