årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde"

Transkript

1 FORSA årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde Professionshøjskolen Metropol Socialrådgiveruddannelsen Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg Årsmøde: Generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling sidst i invitationen. FORSA ÅRSMØDE 2014 FORSA Årsmøde 2014 adresserer et paradoks: På den ene side har professionelt socialt arbejde altid været vidensbaseret. På den anden side stilles der fortsat spørgsmål til, hvordan vidensbasering styrkes og udvikles. På årsmødet undersøger vi paradokset ved at udveksle erfaringer og debattere mulighederne i forskellige tilgange og veje til vidensbasering. Der stilles spørgsmål til, hvordan forskning anvendes. Hvordan viden skabes med udgangspunkt i praksis. Hvordan der arbejdes med forskning, som ikke bidrager med direkte anbefalinger til forandringer i praksis, men snarere ryster fundamentet ved at se på praksis med et andet blik end praktikerne selv har for vane. Og til hvordan uddannelserne udvikles, så de følger med den nye viden. Dagen byder på paneldebat, workshops og oplæg, der stiller skarpt på muligheder, dilemmaer og barrierer i at udvikle en vidensbase for socialt arbejde, der er meningsfuld for praksis, uddannelse såvel som forskning. Omdrejningspunktet for dagen er konkrete projekter, der præsenteres og diskuteres med fokus på, hvordan samarbejdet mellem Praksis, Uddannelse og Forskning bidrager til at øge vidensbaseringen. Praktiske informationer Der er åbent for tilmeldinger workshop tilmelding er senere på hjemmesiden fra den 1. juli Prisen for deltagelse i årsmødet er: 700 kr. for medlemmer af FORSA kr. for ikke medlemmer. 250 kr. for studerende og pensionister, som er medlemmer af FORSA. 400 kr. for studerende og pensionister, som ikke er medlemmer. Heri indgår morgenkaffe m.v., frokost og eftermiddagskaffe 7

2 Program for årsmødet : Registrering og morgenkaffe : Velkomst ved Per Westersø, formand for FORSA, og Thomas Braun, institutchef, Institut for Socialt Arbejde, Metropol : Tre skarpe fra Praksis, Uddannelse og Forskning om tilgange til vidensbasering i socialt arbejde. Praksis: Socialrådgiver og konsulent Rikke Alminde, Aarhus kommune Uddannelse: Socialrådgiver, Cand.scient.soc og adjunkt Louise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Forskning: Forsker Maria Appel Nissen, Aalborg Universitet : Workshops (læs den fulde præsentation af workshops på side 12 og 13) Dokumentation modus 2 på vej mod refleksiv, systematisk dokumentationspraksis. V. Michael Christensen, projektleder og ph.d.-studerende på RUC og Martin Madsen, cand.scient.soc., BA i sociologi og kandidatstuderende ved Læring og forandringsprocesser Ålborg universitet. AFLYST! Aktionsforskning som en vej til at forbedre kvaliteten af anbringelser af unge i plejefamilier. V. Line Klyvø, Cand. Mag. i pædagogik og Mette Larsen, antropolog fra Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune. Forskning som afsæt for refleksion i praksis. V. Ph.d., cand.scient.soc Cecilies Moesby-Jensen og Antropolog Helle Schellerup Nielsen, Professionshøjskolen Metropol Implementering og monitorering af en evidensbaseret metode (ART Aggression Replacement Training) i Høje Taastrup Kommune. V. Cand.pæd., Lektor Jens Fokdal, Professionshøjskolen UCC Udvikling af en app til kommunikation og videobaseret samtalerådgivning i samarbejde mellem forskere, undervisere, sagsbehandlere og udsatte unge. V. Psykolog, Ph.d., adjunkt Thomas Mackrill. Udvikling af efteruddannelse med udgangspunkt i forskningsprojekt Vidensbaseret Socialrådgivning. V. cand.scient.soc, Ph.d., adjunkt Nanna Brink Larsen og Docent Frank Ebsen, Professionshøjskolen Metropol Vidensbasering i praksis. V. Steffen Bohni, Socialstyrelsen Vidensbaseret praksis gennem forskningsbaseret undervisning. V. Cand.scient.soc, Lektor Per Westersø og Cand.mag., Ph.d., lektor Maria Appel Nissen : Frokost : Opsamling fra workshops: Skarp præsentation og debat : Kaffe : Anvendelse af forskning i praksis om anvendelse af kritiske resultater i praksis. Dialog mellem antropolog, Ph.d. og adjunkt Julie Rahbæk Nielsen, en praktiker fra et bosted og en embedsmand på direktionsniveau fra Københavns kommune : Afrunding ved Formand for FORSA, Per Westersø og Institutchef, Thomas Braun, Metropol 8

3 Præsentation af workshops på årsmødet 1. Dokumentation modus 2 på vej mod refleksiv, systematisk dokumentationspraksis. v. Michael Christensen, projektleder og ph.d. studerende på RUC og Martin Madsen cand.scient.soc. BA i sociologi og kandidatstuderende ved Læring og Forandringsprocesser AAU Vi har erfaringer fra et udviklingsprojekt omkring, hvad der virker i socialt arbejde på specialiserede sociale tilbud. Oplægget diskuterer mulighederne for at skabe reflekteret indsigt i og dokumentation af de lokale processer som fører til forandringer. Og det gælder både for de positive forandringer såvel som for de negative for de borgere, som er i kontakt med det pågældende tilbud. Herfra perspektiverer oplægget til de dokumentationskrav, som de nye tilsyn på området kræver. Den meningsfulde dokumentation af indsatser og resultater diskuteres. Hertil suppleres oplægget med indspark fra Nina Sandhøj, som er leder af det sociale tilbud Åkandehuset, der deltager i udviklingsprojektet. Oplægget afsluttes med konkluderende betragtninger omkring behovet for flere legitime vidensformer i socialt arbejde end de strengt evidensbaserede løsninger. AFLYST! 2. Aktionsforskning som en vej til at forbedre kvaliteten af anbringelser af unge i plejefamilier. v. projektleder Line Klyvø, Cand. Mag. i pædagogik og Mette Larsen, leder og antropolog fra Videnscenter for Familiepleje i Københavns Kommune, begge knyttet til Videnscenter for Familiepleje (VIF), et kommunalt videnscenter forankret i Københavns Kommunes kontor for familiepleje. I oplægget benytter vi eksempler på et afsluttet og et nyligt igangsatte projekt; henholdsvis et projekt vedrørende anbringelser af teenagere i familiepleje og et projekt om anbragte børns skolegang. Begge har udgangspunkt i en problemstilling i kommunen; henholdsvis et ønske om at undersøge hvordan teenagere trives i familiepleje og om man eventuelt skulle anbringe flere i plejefamilie og et ønske om at flere anbragte børn og unge gennemfører 9. klasses afgangseksamen. I begge projekter har vi lagt vægt på at involvere børn og unge direkte i projektet - dels igennem børnegrupper, interview samt involvering af børn og unge selv som medforskere. Formålet med brugen af Aktionsforskning er for Videncenter for Familiepleje at udvikle organisationen eller organisationens arbejde. I oplægget argumenterer vi for, at forskning, der udspringer af praksis, analyserer denne og vender til bage til praksis med råd og anbefalinger, har særligt potentiale til at bidrage til en direkte forandring af praksis. Samtidig beskriver vi også nogle af de faldgruber, der kan være. I workshoppen vil vi bl.a. debattere de styrker og udfordringer der kan være forbundet med at gennemføre aktionsforskning i den kommune, man selv er ansat i. Vi vil desuden drøfte de muligheder og udfordringer der kan være ved at inddrage børn og unge som aktører og medforskere. 3. Forskning som afsæt for refleksion i praksis v. ph.d. cand.scient.soc. Cecilie Moesby-Jensen og antropolog Helle Schjellerup Nielsen. Professionshøjskolen Metropol, Institut for Social Arbejde. Det igangværende forskningsprojekt har indgået partnerskab med København og Frederiksberg kommunes socialforvaltninger børn og ungeområdet. Formålet med et partnerskab mellem praksis og Professionshøjskolen Metropol er at skabe en større sammenhæng mellem forskning, praksis og uddannelse. I undersøgelsen har vi samarbejdet med børnesagsbehandlere, skolesocialrådgivere, dagsinstitutionssocialrådgivere, pædagogiske konsulenter, specialkonsulenter, specialpædagogiske konsulenter og socialfaglige ledere. Foreløbige forskningsresultater er formidlet til og diskuteret med disse praktikere. Det er i særlig grad forskningsresultaterne omkring sagsbehandleres følelses arbejde, der har givet anledning til udvikling og forandring i praksis. I kraft af projektets formål og forankring på en professionshøjskole er de foreløbige forskningsresultater desuden blevet formidlet og diskuteret på socialrådgiveruddannelsen, børn og unge-diplomuddannelsen samt masteruddannelsen for udsatte børn og unge. 4. Implementering og monitorering af evidensbaseret metode ART (Agression Replecement Training) i Høje Taastrup Kommune v. cand.pæd. lektor Jens Fokdal, Professionshøjskolen UCC. Der præsenteres et projekt med fokus på implementering af metoden ART (Agression Replacement Traning) og monitorering af udvikling ved brug af kontrolgrupper i forhold til udvikling af børn og unges sociale kompetencer. Projektet peger specielt mod bande kriminalitet. Projektet er forankret i Metodecentret under Professionshøjskolen UCC Forskningsafdeling. 9

4 Metoden ART Agression Replacement traning er et socialt kompetenceprogram der i dette projekt foregår over 10 uger. Projektet gennemføres med 6. klasse på tre skoler i Høje Taastrup, med i alt ca. 256 børn i alt. Der vil på hver skole være 8 børn i ART forløb gruppe og 8 børn i kontrolgruppe. ART børn og kontrolbørn skal udfylde SSIS skema præ og post skemaer. Sidste opfølgning er planlagt til at finde sted et år efter starten. Projektet har til formål at uddanne lærere pædagoger til varetagelse af en fælles faglig metode: ART, samt udvikle faglige kompetencer og samarbejdsstrukturer på tværs af lærer og pædagoger. I forhold til børn/unge er formålet at skabe en kortsigtet og mellemlang virkning i forhold til deres deltagelse i skolens fællesskaber og på lang sigt bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Det er disse formål der bliver monitoreret og fuldt i projektet med 10 ugers intervaller. 5. Udvikling af App til kommunikation og videobaseret samtalerådgivning i samarbejde mellem forskere, undervisere, sagsbehandlere og udsatte unge. v. psykolog ph.d. adjunkt Thomas Mackrill, Professionshøjskolen Metropol. Projekt Vidensbaseret Socialrådgivning udvikles i et samarbejde mellem Inst. For Socialt Arbejde og tre kommuner (30 sagsbehandlere). Det retter sig mod socialrådgiveres arbejde med udsatte unge. Formålet er at udvikle to redskaber og en ny uddannelse. Redskaberne består i et kommunikationsredskab via smartphone og videobaseret samtalerådgivning. Udviklingen af de to redskaber sker i samarbejde med en mindre gruppe unge og sagsbehandlere. Det bygger på forskningsreviews af, hvad der findes af redskaber i forvejen, og på hvordan sådanne redskaber bliver brugbare og sikre (valide). Den del vil fokusere på udvikling og brug af Aapredskabet og dets anvendelse som kommunikationsredskab mellem unge og sagsbehandlere. 6. Udvikling af efteruddannelse med udgangspunkt i forskningsprojekt Vidensbaseret Socialrådgivning v. cand.scient.soc. ph.d. adjunkt Nanna Brink Larsen og docent Frank Ebsen, Professionshøjskolen Metropol. Projekt Vidensbaseret Socialrådgivning udvikles i et samarbejde mellem Inst. For Socialt Arbejde og tre kommuner (30 sagsbehandlere). Det retter sig mod socialrådgiveres arbejde med udsatte unge. Uddannelsen handler om undervisning om og i kommuners vidensdannelse i forhold til viden om deres sociale arbejde og forskning udenfor kommune samt deres indbyrdes forbindelse. Uddannelses og implementeringen bygger på en forståelse for kommuner som menneskebehandlende organisationer og af forskning som et potentielt stærkt forbedringselement. I workshoppen vil vi diskutere begge elementer, og knytte forskningsdelen til en pragmatisk forståelse af evidensbegrebet. Uddannelsen forventes at blive et modul på den sociale diplomuddannelse. 7. Vidensbasering i praksis - Knowledge brokering. Socialstyrelsens opgave i forhold til politik og praksis v. Steffen Bohni, Socialstyrelsen. Socialstyrelsens strategi er at skabe viden til gavn i form af at viden og indsatser, der udviklet og formidlet af Social styrelsen anvendes i såvel politik som praksis. Social styrelsens rolle er som en vidensoversætter en knowledge broker. Omdrejningspunktet i Socialstyrelsens tilgang er Knowledge-To-Action (KTA) cyklussen, der er udviklet på baggrund af Graham m.fl. review af forskningen på området. Socialstyrelsen har udviklet tilgangen til videns produktion og formidling i tæt dialog med ledere, praktikere, interesseorganisationer og vidensproducenter på socialområdet. Tilgangen til Aktuel viden notaterne er udviklet igennem konsultation og feedback fra fem kommuner. Emnerne udvælges i dialog med KL og brugerorganisationerne. Udkast til nye notater testes i to kommuner samt sendes i høring hos KL, brugerorganisationer på området, to uafhængige forskere samt relevante styrelser og ministerier. Der arbejdes med at skabe en webløsning, som gør formidlingen mere interaktiv. Ligeledes arbejdes der med en række initiativer, der skal fremme systematisk og dokumenteret socialt arbejde i Danmark. Der er etableret et partnerskab mellem UCere og Ministeriet for Børn, Lige stilling, Integration og Sociale Forhold. Partnerskabet er etableret mhp. at skabe en bedre integration mellem forskning, uddannelse og praksis. Socialstyrelsen indgår i flere samarbejder med UCerne for at formidle viden direkte til uddannelserne. 10

5 8. Vidensbasering i socialt arbejdes praksis gennem uddannelse og undervisning? v/ lektor Per Westersø, kontaktperson for praksisforskningsnetværket, VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen, Århus & lektor Maria Appel Nissen, uddannelsesleder, Master i vidensbaseret socialt arbejde, AAU/Metropol. I denne workshop præsenteres to kortere oplæg, som på forskellig vis sætter fokus og giver konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med vidensbasering i socialt arbejdes praksis gennem uddannelse og undervisning. Det første oplæg v/per Westersø præsenterer erfaringer fra praksisforskningsnetværket i socialt arbejde - et fagligt netværk for praksisforskning drevet af Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Videnscenter for Socialt arbejde og socialpædagogik, gennem programmet Professionel praksis i socialt arbejde. Dette praksisforskningsnetværk er inspireret af narrativ teori og udvikler i et tæt samarbejde mellem undervisere, praktikere og studerende praksisfortællinger samt design for de konkrete praksisforskningsforløb og/eller bachelorprojekter. Projekterne gennemføres af praktikere og/ eller studerende som de ansvarlige for praksisforskningen med tilknyttede undervisere som faglige ressourcepersoner/ vejledere. I oplægget præsenteres tankerne bag dette samspil mellem uddannelse og praksisforskning. Det andet oplæg v/ Maria Appel Nissen præsenterer et perspektiv på, hvordan vidensbaseret socialt arbejde kan understøttes gennem uddannelse. Der gives empiriske eksempler på, hvordan praktikere i socialt arbejde som masterstuderende udforsker deres egen praksis og arbejder med viden, og der præsenteres en generel model for, hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at praktikere kan arbejde med vidensbasering i socialt arbejde. Med afsæt heri gives der eksempler på, hvordan udforskning af praksis og udvikling af vidensbaseret socialt arbejde søges understøttet i den didaktiske og pædagogiske tilrettelæggelse på Master i vidensbaseret socialt arbejde. Efter oplæggene inviteres der til diskussion om, hvordan uddannelse og undervisning kan understøtte behov for og veje til at udvikle vidensbaseret socialt arbejde og hvilke udfordringer, der er forbundet med dette. 11

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Ansøgning til BUPL s forskningspulje 2011

Ansøgning til BUPL s forskningspulje 2011 Ansøgning til BUPL s forskningspulje 2011 Skemaet skal udfyldes elektronisk (skriftstørrelse min. 12 punkt). Alle spørgsmål skal besvares. Ansøgningen skal indsendes elektronisk til ppn@bupl.dk. senest

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på diplom@ucl.dk eller på 6318 4000 for aftale om personlig vejledning

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere