Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud"

Transkript

1 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne. Fkus er på børnene, pædaggerne g pædaggikken, men der er dg ngle steder stadig tendens til, at der fkuseres snævert på teknikken g ikke på indhldet. De digitale medier giver mulighed fr at skabe pædaggisk innvatin, det vil sige at finde nye arbejdsfrmer, der er meningsfulde g skaber mere pædaggisk værdi fr børn, frældre g medarbejdere. Kmmunikatin frældre g institutin I frhld til kmmunikatinen mellem frældre g dagtilbud arbejder mange kmmuner - gså Aarhus Kmmune - målrettet med at anvende internet, pc g mbiltelefner. Blandt andet i frm af at lægge beskeder, planer, fts g små frtællinger ud på BørneIntra.a. Dg ser det ud til, at der mange steder er tale m elektrniske papirudgaver, g at man endnu ikke helt har frløst det digitale ptentiale, der er i mødet mellem digitale medier g samarbejdet mellem frældre g institutin. Det pædaggiske arbejde De digitale mediers anvendelse i det pædaggiske arbejde med børnene er et meget væsentligt felt, sm er i stærk vækst. I Skejby Vrrevang Dagtilbud indgår de digitale medier dels i målrettede pædaggiske aktiviteter, dels i leg, børneliv g børnekultur. Medarbejdere g børn anvender digitale kameraer med henblik på at understøtte børnenes nysgerrighed g til at udfrske medierne, så de udvikler et stærkt fundament til selvstændig aktiv medvirken g deltagelse i den digitale virkelighed. En række af de digitale platfrme rækker ud på internettet. Ngle medarbejdere anvender de frskellige platfrme direkte i det pædaggiske arbejde både MED, AF g FOR børnene. Fr eksempel til leg g læring i frm af spil, underhldning, i at søge viden g i at pøve færdigheder, fte i frm af edutainment (undervisningsmaterialer, der både underhlder g lærer). Der er eksempler på, at børn g vksne via internettet i fællesskab psøger viden, finder fts g små film m dyr, natur.m.a. ipad Anvendelsen af ipad er i stærkt vækst i daginstitutiner gså i Skejby Vrrevang Dagtilbud. Udviklingen af apps til børn på ipad er gså i stærk vækst. Søgerdet børn på App Stre viser, at der på dansk er ver 200 børne-apps inden fr alle mulige kategrier, sm fr eksempel spil, underhldning, musik g bøger. Søgerdet children på App Stre viser ver apps til børn. I App Stre er der i alt ver apps. Denne vækst gør det umiddelbart vanskeligt fr pædaggiske medarbejdere at bevare verblikket ver udbuddet af apps. Hvad er en gd app? Hvrnår skal daginstitutinen købe en ny app? Udbredelsen af apps bliver frstærket af, at prisen pr. app er særdeles verkmmelig fra gratis til mange til 6 kr. Enkelte har en højere pris.

2 2 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Skejby Vrrevang Dagtilbud har anskaffet ipads til alle børnegrupper. Udgangspunktet er, at ipads skal ikke vertage andre frmer fr leg g læring. ipads er et pædaggisk supplement i børnenes hverdag. Her bliver børnene intrduceret til ipads, de får mulighed fr at afkde brugen af mediet, øve sig, blive frtrlige dermed g derigennem udvikle digitale kmpetencer. Erfaringen er, at børnene har taget gdt imd de nye ipads. Stre sm helt små børn synes, det er vildt spændende g eksperimenterer på livet løs med mange af de frskellige lege, der er tilgængelige på ipad. Det er både drenge g piger, der er begejstrede fr ipads. Den hurtige respns g det, at de er nemme at bruge, er nget børn (g vksne) sætter pris på. Ledere g medarbejdere i Skejby Vrrevang Dagtilbud plever, at de frskellige apps lærer børnene at frstå frmer, farver, begreber, tal g bgstaver. Med ipad en lærer børnene samtidig at frhlde sig til it. Børn helt ned til 2-års-alderen - g medarbejderne - arbejder g leger med tal, bgstaver, lyd g sprg. Til de mindste er der apps, sm hjælper dem med at lære frmer g farver. De større børn kan tegne, ftgrafere, lege med vende- g huskespil eller få læst histrier p. Det er blevet mere tydeligt fr medarbejderne, hvr de kan hjælpe det enkelte barn med ipad en. Fr eksempel bliver det mere synligt, at et barn har svært ved at lære g læse tallene, hvis barnet ikke kan føre tallene eller billederne til de rigtige pladser. På baggrund af vres iagttagelser kan medarbejdere eksempelvis gøre en ekstra indsats fr at lære barnet tallene fra 1 til 10 inden sklestart. Generelt er ingen børn berøringsangste i frhld til at bruge ipads. Børnene afkder lynhurtigt, hvrdan ipad fungerer. Samtidig har mange af de vksne hurtigt udviklet nye it-kmpetencer. Der er ikke nget, der kan gå galt. Det er bare at prøve sig frem g blive klgere. Vidensbrønden Skejby Vrrevang Dagtilbud har sm den første daginstitutin i Danmark anskaffet Vidensbrønden. Der er tale m et interaktivt gulv, der fremmer scial g kinæstetisk læring det vil sige kllektiv læring gennem fysisk leg g bevægelse. Vidensbrønden er en flerbruger interaktiv skærm, sm er placeret på gulvet. På denne skærm prjiceres frskellige pgaver g spil, g børnene bruger deres hænder g fødder til at vælge de rigtige svar. Der er både en scial g pædaggisk funktin ved Vidensbrønden - den kmbinerer leg, bevægelse g læring. Digital verheadprjektr Skejby Vrrevang Dagtilbud råder ver en såkaldt digital verheadprjektr, DOH (Digital presenter). Den fungerer på ngle måder sm en almindelig verheadprjektr (OH), men til frskel fra en almindelig OH er en DOH frsynet med et videkamera, der prjicerer det emne, der lægges på glaspladen, p på et lærred. Dette betyder, at alle emner kan fremvises på lærredet g ikke kun tekst g billeder, der ligger på OH ens glasplade på gennemsigtigt plastic. Det er fr eksempel muligt at lægge en billedbg ind under videkameraet, mens pædaggen læser bgen højt fr en gruppe børn. Eller der kan fr eksempel lægges genstande, man har fundet på stranden, eller en levende mus (?). Dkumentatin g evaluering De digitale medier kan gså anvendes i frbindelse med lederes g medarbejderes dkumentatin, refleksin g evaluering. Fr eksempel ved refleksin g evaluering af handleplaner, udviklingsplaner g status-/udviklingssamtaler. Der er et strt ptentiale i digitale medier i frhld til dkumentatin, refleksin g evaluering, så pædaggernes (stadig mere sparsmme) tid kan anvendes til pædaggisk refleksin g samvær med børnene. Refleksinsmaterialernes frmat kan med meget str frdel udgives g bearbejdes på en digital platfrm. Praksisbeskrivelser, iagttagelser, ft, lyd, vide g målfrmuleringer er plagte til at indgå i det digitale frmat, sm kræver en frhldsvis krtfattet fremstilling. Mulighederne fr links mellem fts, tekster mm. åbner fr uddybende dkumentatin i frm af frtlkede frtællinger, ft, lyd, filmptagelser mv.

3 3 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Digitale medier muliggør en dkumentatin g evaluering af højere kvalitet, end vi fte ser i dagens ikke-digitale praksis. Det digitale frmat kan løse prblemet med, at dkumentatin g evaluering kan blive fr mfattende g uverskuelig, idet den digitale pbygning gør det muligt at søge nøjagtig dét, sm er relevant g meningsfuldt i den enkelte situatin. Frældrene Ngle frældre er begejstrede fr, at daginstitutiner anvender de digitale medier. Meget tyder på, at især ipad har en høj FAF (Father Acceptance Factr). Mange frældre deler deres erfaring med brugen af ipads g apps med ledere g medarbejdere. Andre frældre lufter deres skepsis: Er brug af digitale medier ikke blt en frm fr tidsfrdriv, g er det verhvedet daginstitutinens pgave at arbejde med digitale medier? Det er nødvendigt, at ledere g medarbejdere bliver tydelige i deres begrundelser fr at investere både penge g tid i digitale medier. Medarbejderne Fr medarbejderne er det en frhldsvis ny pgave at støtte børnene i at lege g lære i frhld til de digitale medier. Ngle medarbejdere har mange kmpetencer g et strt engagement, mens andre medarbejdere stiller sig mere tøvende ver fr udfrdringen. Ngle medarbejdere i ngle daginstitutiner har ikke kendskab til, eller er uvillige til at stifte bekendtskab med de nye muligheder. Baseret på samtaler med persnalet i mange børnehaver (Klerfelt 2002) kan daginstitutiner inddeles i fire kategrier alt efter deres interesse i - g brug af - digitale værktøjer: ikke-brugere begyndere støttende miljø vejledende miljø Selvm m undersøgelsen er nrsk g 10 år gammel, g der selvfølgelig er glidende vergange mellem kategrierne, kan pdelingen tjene sm en måde at beskrive frskellige daginstitutiner g medarbejderes viden m g engagement i digitale medier. Ngle medarbejdere mangler digitale kmpetencer. Andre har mange digitale kmpetencer. Børnesyn Vi ser børnene sm aktive medskabere af deres egen læring, g læring sker altid i samspil med andre mennesker g samfundet. I denne prces bliver viden knstrueret af barnet sm nget nyt, g det sker selvsagt ikke sm følge af ren frmidling fra en vksen. Barnets læring bliver med andre rd kntekstuelt knstrueret af barnet i samspil med vksne, børn, mgivelser. De digitale medier g ikke mindst ipad tilbyder lege g læringsmuligheder, hvr mange børn plever en ny ptagethed (flw), der er fascinerende - næsten frførende. Digitale kmpetencer Daginstitutiner hverken kan eller kan ikke fravælge de digitale medier. De digitale medier er en større g større del den verden sm børnene br i. Daginstitutinerne skal tværtimd drage msrg fr, at børnene får støtte til nysgerrighed g lyst til at lege med g lære at beherske de digitale medier. Børnene skal pnå digitale kmpetencer. En frudsætning herfr er, at gså ledere g medarbejdere har digital kmpetence. Digital kmpetence er den kmpetence, der bygger br mellem på den ene side en række færdigheder sm fr eksempel at tlke symbler, billeder (læse), (lege-)skrive, tegne, regne, g på den anden side den kmpetence sm kræves fr at anvende de digitale platfrme på en kreativ, knstruktiv g kritisk måde. (Bølgan 2006). På et generelt plan er det målet, at barnets digitale kmpetencer phøjes til digital dannelse. Digital dannelse vil sige, at barnet tilegner sig viden, færdigheder g kmpetencer, sm på en integreret måde gør børnene i stand til at færdes i det glbale digitale landskab.

4 4 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektets verrdnede frmål er: At skabe pædaggisk innvatin nye læringsfrmer, nye pædaggiske metder. At de digitale medier skal ses sm supplement til g skal integreres i det pædaggiske arbejde. At medvirke til, at børnene pnår digitale kmpetencer g digital dannelse. At sætte fkus på digitale mediers eventuelle faldgruber. På det knkrete plan har prjektet følgende pejlemærker: 1. Læring a. Digitale medier skal ses sm et læringsredskab b. Når læring er leg c. Når leg er læring d. Et gdt læringsredskab g en sjv måde at intrducere børnene fr it på e. At eksperimentere med mulighederne f. Alle børn bliver frtrlige med brugen af it g. Udvikle g træne evnen til frdybelse h. Udvikle g træne evnen til at fasthlde pmærksmheden (understøtte hvr det kan være en udfrdring) i. Appellerer til aktiv deltagelse j. Ny pmærksmhed på det enkeltes barns kmpetencer g læringsfrståelse k. Blive mdig, få plevelsen af at kunne mestre, g pnå mtivatin til at øve sig l. Kendskab fr alle børn i frhld til senere evt. sklebrug 2. Udvide børnenes viden g verden a. Finde viden - snakke g udvide i nuet b. Stimulere børnenes evne til at eksperimentere g være nysgerrige c. Appellerer til aktiv deltagelse, når andre børn er i gang 3. Scialt a. At udvikle sciale evner til samarbejde b. At udvikle sciale evner til at hjælpe hinanden c. At udvikle sciale evner til turtagning d. Afprøve frskellige psitiner i gruppen e. Oplevelsen af at høre til g være en del af fællesskabet 4. Sprg g læsning a. Mulighed fr at tilegne sig et større rdfrråd, understøtte udtalelse g i det hele taget mulighed fr at arbejde meget mere med rd, billeder g lyde gennem leg b. Tal g bgstaver. Øvelse i tal g bgstaver før sklestart øger børnenes frståelse g indsigt g kan medvirke til at skabe et større fundament fr ny læring c. Fællesskab, dialg g læsning d. Understøtte sprgstimulering/ sprgarbejde 5. Medarbejdernes deltagelse a.

5 5 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Organisering af prjektet Der nedsættes en prjektgruppe. Fra hver afdeling indgår den pædaggiske leder g en medarbejder fra hver børnegruppe. Dagtilbudsleder er prjektleder. Søren Gundelach fra UdviklingsFrum indgår i prjektgruppen sm knsulent. Prjektgruppens møder hldes i udgangspunktet sm fyraftensmøder, det vil sige uden fr afdelingernes åbningstid. Arbejdsfrmen i prjektgruppen bliver en frm fr aktinslæring. Prjektets fremdrift består af følgende: Kick-ff: Den indledende wrkshp Prjektdeltagerne kvalificerer g nuancerer prjektbeskrivelsen, herunder pejlemærkerne De enkelte deltagere i prjektgruppen frmulerer delprjekter i egen afdeling. Et delprjekt kan have: Et mål. Målet kan være bredt eller s-m-a-r-t Et fkus kan fr eksempel være de små drenges brug af ipad til at øve sig i at tegne, eller at udarbejde et prgram til Vidensbrønden Specificeret en række aktiviteter, fr eksempel en skitsering af hvrdan pædaggen arbejder sammen med børnene En plan fr hvrdan delprjektet dkumenteres g evalueres Prjektgruppen afhlder herefter med ca. t måneders mellemrum wrkshps vekslende med afprøvning g læring i praksis. Deltagernes erfaringer fra praksis bringes ind i næste wrkshp, hvr deltagerne reflekterer, justerer prjektets indhld, g prjektet frtsætter i (ny) praksis i den enkelte afdeling. Prjektgruppens deltagere anvender en række enkle prjektstyringsredskaber fr at fasthlde mål, frmål, aktiviteter, metder, dkumentatin g evaluering. Prjektstyringsredskaberne kan eventuelt frankres i ipad. I løbet af sidste halvdel af 2012 hlder dagtilbuddet et frældremøde med emnet Digital dannelse. Knsulentens pgave er: I samarbejde med dagtilbudsleder at planlægge, deltage i g facilitere wrkshps. I samarbejde med prjektgruppen at planlægge frældremøde. Eventuelt at yde knsulentstøtte til afdelingernes prjektdeltagere mellem wrkshps. At stille prjektstyringsredskaber til rådighed. At sikre, at prjektfrløbet bliver rapprteret - eventuelt sm hjemmeside. Undervejs i prjektet kan der udfrmes nyhedsbreve, sm udsendes til dagtilbuddets medarbejdere, frældre, samarbejdspartnere g andre interesserede.

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere