T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V"

Transkript

1 T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence At være relationsorienteret betyder, at du: o kan knytte bånd til den enkelte. o udstråler og besidder varme, respekt, tillid og empati o har forståelse for dit eget bidrag - din egen adfærd og din personligheds betydning for samspillets kvalitet o kan sætte dig ud over dig selv og aflæse andres signaler. o bevidst vælger at opleve/se hvad der udspiller sig relationelt o agerer anerkendende og med respekt for den anden o søger at forstå og arbejde med gruppeprocesser, konflikter m.v. o tager din del af ansvaret for relationens kvalitet o Ikke skræmmes af modstand fra den anden/en gruppe o vil arbejde med din personlige udvikling At reflektere over relationen - systematisk fokus på det sociale og empatiske forhold 1

2 Touchpoint Den korte umiddelbare samtale, den lille bemærkning, den intuitive opmærksomhed o Fokus på samspillet, det mellemmenneskelige At se og bemærke medarbejderne o Relationsopmærksomhed som en aktivitet, der løbende udfoldes o Relationskompetence med fokus på din aktive - umiddelbare - deltagelse o Touchpoint - en aktivitet med trivsels- og læringspotentiale Trivselsvision med sammenhængskraft Ledelse Afdeling T R I V S E L Kommunikation Medarbejdere Model: K. Mølgaard,

3 Sammenhængskraft - op og ned Oplevelse af sammenhængskraft kræver klar formidling så tilliden styrkes og meningsfuldhed bliver et fælles anliggende Prioritering af, og klarhed vedr. Transport af viden tur/retur medarb/afdeling og afdeling/ledelse Konkret beslutningsformidling, referater, konsistens i ord og handling Procesindsigt med åbenhed og ærlighed vedr. Medbestemmelse og medindflydelse - hvad og hvordan? Muligheder og begrænsninger Hvad er til diskussion? Hvem kan beslutte hvad, på hvilket niveau? Hvad kan direkte påvirkes og hvad kan ikke påvirkes? Hvilke vilkår og beslutninger definerer råderummet? Hvad får jeg ud af det? Jeg trives, når jeg kan få lov at passe min undervisning. Der er altid ro i mine timer og jeg har styr på det faglige. Hvad skal al den snak til for? Måske det vigtigste spørgsmål overhovedet! Hvad er vigtigt for dig? Hvilke bekymringer eller forestillinger har du omkring forløbet? Hvordan kan forløbet blive interessant for dig? Hvad har du lyst til at udvikle? Hvad gør du, der er ro i dine timer vil du formidle dine erfaringer? Hvad kan du foreslå som løsning? Jeg vil rigtig gerne høre hvilke idéer du har vil du uddybe dine forslag? 3

4 Hjælp de brokker sig! - muligheden for at udtrykke kritik og problemoplevelser skaber grobund for udvikling Problem - forskrækkelse eller imødekommenhed? - Udviklingspotentiale i problemoplevelser Hvordan modtages problembeskrivelser og kritik? o Går du/i i forsvarsposition o Skaber det irritation og surhed o Forfalder du/i til nedladende kommunikation eller irettesættelser o Kan du/i lytte for at forstå problemet/kritikken o Kan du/i adskille sag og person Både nu og efter o Mødes problemer med modstand eller som et fælles punkt for udvikling o Hvordan skabes et konstruktivt arbejde med udgangspunkt i problemoplevelserne 4

5 MOD eller MED! Det er ikke modstand, der hæmmer udviklingen. Det er vores måde at håndtere modstanden på Rick Maurer: Beyond the wall of resistance Modstand Når man kalder noget modstand, kan det bruges til at afvise medarbejdernes rimelige bekymringer over en planlagt forandring Piderit, 2000 o Modstandsbegrebet kan misbruges til at skyde skylden for en utilfredsstillende forandring over på andre o Mennesker modsætter sig ikke forandring som sådan, men yder modstand mod eksklusion fra en forandringsproces o Mennesker yder modstand hvis de ikke gives indsigt og indflydelse på forandringsprocesser, der vedrører organisationen og deres daglige arbejde o Modstandsniveauer Manglende forståelse, emotionel modstand og manglende tillid (Rick Maurer) 5

6 Magtesløshed - Et ultimativt punkt for mistrivsel Hvad kan I gøre ved det, I kan gøre noget ved? Forebyggelse og stresskompetence Indsats Stress Problem nævnes Hjælp søges Løsninger efterspørges Frustration Beg. oplevelse af stress Bliver ikke hørt Alenehed Overlevelse Negativ tænkning Ydre kontrol Jeg må selv klare det Magtesløshed Fysiske stress symptomer Lavt selvværd Negativ spiral 6

7 Det daglige flow forebyggelsesstadiet o Problemfaktorer kan blive til stressfaktorer, konflikter, mistrivsel o Problemfaktorer en del af det daglige arbejdsflow o Problemfaktorerne kan typisk synes ret små, men kan ophobes og dermed medføre stress m.v. o De små daglige ting skal løses løbende o Grundholdning Vi tør høre problemerne og vil udvikle løsninger! Indsats Trivsel og forebyggelse Bud på vigtige fokuspunkter 7

8 Tiden og opgaven - Hvornår er godt, godt nok? Den eksemplariske udførelse af opgaverne Nødvendig tid Reel tid til rådighed Tid, tid, tid.. Forberedelse, møder, ferie, samarbejde, pauser, fordybelse Arbejdsmiljøets vilkår - muligheder i den fælles virkelighed o Grundvilkår som ikke eller kun svært kan ændres o Vilkår, der kan forbedres gennem ledelsesindsats o Vilkår, der kan forbedres gennem gruppens samlede indsats o Vilkår, der kan forbedres gennem den individuelle indsats 8

9 Hvad kan du og I gøre noget ved? Kontrol Påvirke Vilkår Et eksempel Aftenvagter Vilkår Efterskole derfor er aftenvagter et vilkår Kontrol Påvirke Vilkår Påvirke Principper Vi tilstræber følgende ved vore aftenvagter: Mand/kvinde ikke muligt konsekvent, pga. medarb. sammensætning At evt. ændringer kommer ud hurtigst muligt At tage hensyn til særlige ønsker om ugedage hvis muligt At inspirere og støtte elevernes sociale aftenaktiviteter At være særligt opmærksomme på elever, der har det svært At fordele de faste opgaver såsom oprydning, beskeder til eleverne, godnatrunde m.v., når vi mødes til vagten. Kontrol Hvilke aktiviteter jeg ønsker at byde ind med Hvor aktivt jeg deltager i aktiviteter med eller blot tilstede Hvordan jeg møder elever og kolleger Kan sætte et punkt på dagsordenen, hvis jeg ønsker debat, tiltag m.v. 9

10 Ta ja-hatten på! - Kognitiv dissonans positiv psykologi kan misbruges som muligheden for at undgå problemer Problem Ønske - Handling PROBLEM Mulighedsbetingelser HANDLING Mulighedsrum Vilkår Økonomi Kompetencer Parathed Vilje Proces til nye løsninger via jeres ønsker SAGEN Problem eller udfordring? Nye løsninger ØNSKE 10

11 Fjerne problemfaktorer og skabe udvikling PROBLEM Eksempel: Flere pædagoger oplever det følelsesmæssigt belastende, når forældre henter deres børn og gerne lige vil snakke lidt eller brokke sig De oplever, at det er vanskeligt at afgrænse og/eller styre dialogen. ØNSKE Hvad: Undgå vanskelige samtaler der overrumler pædagogen. Have redskaber til at håndtere kritiske forældreudtalelser HANDLING Hvordan: o I fællesskab aftales hvad pædagogerne må og kan sige, når en forældre gerne vil tale alvorligt, på et uheldigt tidspunkt. Helt konkrete bud på kommunikation udvikles o I et forældrebrev beskrives, hvornår og hvordan forældrene kan fremføre punkter de ønsker en dialog omkring. Her beskrives også hvorfor en garderobesnak ikke altid er mulig, men også hvordan den kan være uhensigtsmæssig for både børn og voksne. Hvornår: Afprøver nye muligheder frem til mødet i marts Evaluering ved martsmødet Hvem: Alle, men tovholdere er: SFO-Leder og TR Hvor vigtige er vores aftaler? Jeg synes vi skal være bedre til at holde vores aftaler om IT lokalet. Det er et problem at vi ikke holder aftalen om, at eleverne ikke må være alene i lokalet Det synes jeg da faktisk vi er ret gode til.. hvad mener du egentlig? Åh det er da ikke så vigtigt, det går jo fint nok. De store kan altså sagtens styre det uden en af os. 11

12 Det moderne fællesskab o Modernitet og nedbrud af tradition og normer o Autoritetsfald o Meningssøgen i den enkeltes livsprojekt Rammerne for normal attitude, udvides - er genstand for forhandling Norm og traditionsbrud kan give anledning til sammenstød Den professionelle kan opleve sig udfordret i forhold til sit eget socialiseringsgrundlag Forhandling Forklaring Forventningsafstemning Visioner for fremtiden? Trivsel som en del af skolens profil Tid, tid, tid Møder, møder, møder Samarbejde - sammenhængskraft 12

13 Hvad skal til, hvis alle skal trives? o Ambitioner! Ikke bare trivsel ifølge loven men, fordi I vil det! o Hold det I lover! Loves forbedring skal det føres ud i livet o Empowerment! Styrke kompetencerne til dialog, det nye? o Tid til implementering! Hvordan sikrer I, at forandringer får den nødvendige tid - tid til implementering - en god Investering! o Forståelse for modstand! Ved at høre, forstå og imødekomme modstand skabes trivsel og lyst til forandringer o Brug jeres erfaringer konstruktivt! Hvordan kan erfaringer succeser og problemoplevelser - anvendes som afsæt for det nye o Fair proces! Inddragelse med viden, nærvær og forventningsafstemning Ledelse er, at få tingene til at ske sammen med andre! 13

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere