Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid."

Transkript

1 Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. 3. Målinger af skolen skal begrænses til noget meningsfuldt og sammenhængende, og skolens ledelse og lærere skal være involveret i hvad og hvordan der måles. Metode: Strategikortet bruges til at danne et overblik over sammenhænge mellem mål og midler. Strategikortet er kendt fra erhvervslivet, men er i denne sammenhæng tilpasset skolens mission. Kilder: A. Alternativets partiprogram 1.0 B. Debatindlæg af Uffe Elbæk 26/ i Politikken: Vi skal have modet til at sætte folkeskolen fri - ellers forsvinder den C. Strategy Maps af Kaplan & Norton D. Nationale mål og enklere regler af Undervisningsministeriet. 1

2 Alternativets debatdogme 2 siger: Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. Nu er spørgsmålet, hvordan vi vil møde de politikere og uddannelsesfolk, der er meget optaget af evidens og målinger - og som har formuleret de nationale mål og måltal. De nationale mål er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Måltal Målene tager afsæt i få kvantificerbare måltal, der kan opgøres på kommune- og skoleniveau: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. skal øges. Kilde: Undervisningsministeriet. Svaret er her: Vi vil dokumentere, hvordan et meningsfuldt hierarki af få relevante målepunkter kan bruges i Danmarks strategi for grunduddannelser. 2

3 Vi har en strategi, der sætter skolerne fri og læring er ikke en mekanisk, men en organisk proces. Derfor er et træ en bedre model end et tog eller et tandhjul. Derfor har Alternativet et træ som overordnet model for skolestrategi. 3

4 Skolens mission er dannelse gennem læring Elevernes identitet og dannelse bliver udviklet gennem erfaring og læring. er personlig integritet, empati, iværksætterlyst og frem for alt - lyst til læring. Alt det som vi har brug for nu og i fremtiden: Selvstændigt tænkende mennesker, der hviler i sig selv, og som er gode til at samarbejde. Læring Læring handler ikke kun om viden og færdigheder og matematik. Læring er også færdigheder i kommunikation og forandring samt konfliktforståelse. Læring sker altid i samspillet mellem indsigt, identitet og fællesskab. Derfor skal skolen drives på en måde, så eleverne får erfaring med at afprøve egne ideer i samarbejde med andre. 4

5 Skolens forbedres gennem skolens egen læring Skolens Skolens er den måde,skolen bruger sine ressourcer og værktøj på for at drive undervisning. Skolens danner grundlaget for læring og dannelse. Læringen har de bedste vilkår, når eleven har positive relationer til lærerne, og når skolen laver en virkelighedsnær undervisning, hvor eleverne samarbejder om iværksætteri. Skolens økonomi og styring af ressourcerne er en vigtig del af skolens. Skolens læring og innovation bygger på erfaringer om det at drive skole. Og skolens innovation handler om forbedringer af skolen. og innovation hænger nøje sammen med lærernes trivsel, engagement og kompetencer. 5

6 Vi vil nu bruge modellen til at få et overblik over, hvordan Alternativets mærkesager kompletterer de nationale mål og måltal

7 de nationale måltal handler - ganske fornuftigt - om elevernes trivsel samt færdigheder og matematik. Målet om trivsel er det vigtigste, fordi lyst til læring er saften i træet - det strømmer igennem træet - lige fra rødderne, gennem stammen og grenene og helt op i kronen. Måltallene om dansk og matematik er reduceret til to måltal i denne fremstilling. er en del af rødderne i skolens træ. Hvis ikke eleverne synes, det er sjovt og meningsfuldt at gå i skole, er det umuligt at drive en ordentlig skole. Selvfølgelig påvirkes trivslen af både, læring og dannelse, for der er feedback- i træet, men trivsel for både lærere og elever hører hjemme på det mest grundlæggende niveau.

8 Vi bemærker, at der ikke er en fælles national vision omkring elevernes dannelse; men her har Alternativet en vision for et Danmark, hvor dannelse handler om autonomi, iværksætterlyst og handlekraft Autonomi Iværksætterlyst Handlekraft Kilde: debatindlæg af Uffe Elbæk, 26/

9 for vi tror på, at fremtidens Danmark bevæger sig fra at uddanne unge til at tage et job til at uddanne unge til at skabe jobs Autonomi Iværksætterlyst Handlekraft Kilde: debatindlæg af Uffe Elbæk, 26/

10 og derfor handler dannelse også om motivation for læring, personlig integritet, empatiske evner og kreativitet. Motivation for læring Autonomi Iværksætterlyst Handlekraft Personlig integritet Empatiske evner Kreativitet Kilde: debatindlæg af Uffe Elbæk, 26/

11 Denne dannelse kan kun ske i forbindelse med en læring, som udvikler færdigheder i kommunikation og forandring samt konfliktforståelse Motivation for læring Autonomi Iværksætterlyst Handlekraft Personlig integritet Empatiske evner Kreativitet Færdigheder i kommunikation Elevernes læring Forandringskompetence Konfliktforståelse Kilde: debatindlæg af Uffe Elbæk, 26/

12 og derfor ønsker vi en virkelighedsnær undervisning, hvor eleverne samarbejder om iværksætteri Personlig integritet Motivation for læring Empatiske evner Autonomi Iværksætterlyst Kreativitet Handlekraft Færdigheder i kommunikation Forandringskompetence Konfliktforståelse Virkelighedsnær undervisning Iværksætteri Kilde: Alternativets partiprogram 1.0

13 og hvor evalueringen er personlig, dannelsesværktøjskassen er i orden og skolen samarbejder med et externt netværk Personlig integritet Motivation for læring Empatiske evner Autonomi Iværksætterlyst Kreativitet Handlekraft Færdigheder i kommunikation Forandringskompetence Konfliktforståelse Personlig evaluering Virkelighedsnær undervisning Externt netværk Iværksætteri sværktøjskassen Kilde: Alternativets partiprogram 1.0

14 og sidst men ikke mindst, arbejder vi på, at lærerne får øget deres kompetencer i lederskab, så lærerne står bedre rustede til at lede eleverne og til at blive seriøst involveret i skolens drift og udvikling. Motivation for læring Autonomi Iværksætterlyst Handlekraft Personlig integritet Empatiske evner Kreativitet Færdigheder i kommunikation Forandringskompetence Konfliktforståelse Personlig evaluering Virkelighedsnær undervisning Externt netværk Iværksætteri sværktøjskassen Lærernes lederskab Kilde: Alternativets partiprogram 1.0

15 Der er mange punkter og mærkesager! Hvor mange af dem skal der følges op på med evaluering og måling? Vi ved, at skolerne fungerer bedst, når de selv har ejerskabet for drift og evaluering. Lad os se på evaluering og måling 15

16 Evaluering og måling Evaluering Elevernes evaluering skal i højere grad baseres på en personlig vejledning end på test og karakterer, da dannelse og læring hænger nøje sammen med elevens egne valg og erfaringer. Evaluering af skolen som helhed skal ske gennem en kombination af få generelle nøgletal og skolens egne mærkesager. Måling Når målinger overdrives, dræbes kreativitet, involvering og reel læring. Til gengæld kan målinger være værdifulde for evaluering, når skolens ledere og lærere selv er med til at udforme og gennemføre evalueringen. 16

17 Alternativet vil arbejde for at lyst til læring er et fælles nationalt mål for dannelse samt at iværksætteri er en del af skolens arbejdsmåde. Alternativet vil samtidig arbejde for, at skolerne frigøres fra de mange test og målinger. Motivation for læring Iværksætteri

18 Hvis skolerne vil bruge målinger til opfølgning og evaluering, anbefaler vi, at de starter med at lave deres eget målehierarki med 2-4 målepunkter i hvert niveau Motivation for læring???? Iværksætteri? Kilde: Strategy Maps af Kaplan & Norton

19 og så kan deres opfølgning blandt andet ske gennem trafiklys og vurdering af, hvad der påvirker hvad. Motivation for læring???? Iværksætteri? Kilde: Strategy Maps af Kaplan & Norton

20 Hvis du skulle bestemme 2-4 målepunkter i hvert niveau - hvad skulle det så være for nogen? 20

21 Vi slutter med at fastslå: Skolerne fungerer bedst, når lærerne og ledelsen selv har ejerskabet for drift og evaluering! 21

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere