Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

2 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil er udarbejdet af Genitor ApS på baggrund af samtaler med admini- stration for Center for Dagtilbud og Skole, bestyrelse, ledergruppe og medarbejder- repræsentanter. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte partner Jens Marcussen fra Genitor ApS på telefon eller skolechef Hanna Bohn Vinkel på telefon Stillingen 2.1 Kort om stillingen Skolelederen har det overordnede ansvar for skolen inden for de rammer, som er givet af folkeskoleloven, kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Du vil få det overordnede ansvar for at drive og udvikle en skole med knap 500 elever og ca. 60 medarbejdere. Der er tre afdelingsledere på skolen, som refererer til dig. Du vil som skoleleder personalemæssigt referere til skolechefen i Hørsholm Kommune. Dertil kommer, at du skal betjene en aktiv og engageret skolebestyrelse. Rungsted Skole er en 2- sporet skole, der går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Hertil kommer kommunens nuværende to modtageklasser. For yderligere information om skolen henvises til Som skoleleder vil du blive en del af en kommune, som arbejder målrettet med at øge elevernes læring og trivsel, bl.a. gennem at understøtte, styrke og inddrage skole- ledelserne i udviklingen af skolevæsnet og det øvrige 0-18 års område. Der er et velfungerende samarbejde mellem og på tværs af de fire skoler i kommunen. Ansættelses- og lønvilkår fastsættes i henhold til gældende aftaler samt faglige og personlige kompetencer Udgangspunkt Skolen har et stærkt udgangspunkt på alle områder. Det er en veldrevet og traditionsrig skole, der nyder stor opbakning fra forældre og lokalsamfund. Skolen arbejder målrettet på at udvikle og fastholde et meget højt fagligt niveau på alle områder. Det kommer bl.a. til udtryk i et af landets højeste karaktergennemsnit i afgangsprøverne. 2

3 Medarbejderne på skolen er ambitiøse på skolens og elevernes vegne og spiller konstruktivt med i forhold til udvikling og fornyelse af skolen. Der er et godt kollegialt sammenhold og en tæt faglig sparring blandt medarbejderne. Der er samtidig et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolens ledelse og medarbejdere. Skolen har en kompetent og aktiv bestyrelse, som engageret indgår i det mål- og retningssættende arbejde med skolen. Samarbejdet med bestyrelsen vil kunne udvikles yderligere, således at denne kan komme til at spille en yderligere aktiv rolle blandt andet i forbindelse med at involvere klasserepræsentanter og andre forældre og udvide forældresamarbejdet i det hele taget. I forhold til eleverne er der tale om en relativ homogen elevgruppe, der typisk har gode forudsætninger for læring og personlig udvikling. Både skolens ledelse og bestyrelse lægger vægt på at inddrage eleverne, hvor det er muligt og relevant. Endelig er der nogle gode fysiske rammer på og omkring skolen, som giver gode muligheder for, at undervisning og læring udendørs er en del af læringsmiljøet i skole og SFO. 2.3 Ambitioner og udfordringer Den overordnede ambition for den kommende skoleleder vil være at løfte skolen fra rigtig god til fremragende. Udgangspunktet er, som det fremgår ovenfor, rigtig godt. Dette skal bruges som afsæt for at hæve ambitionsniveauet yderligere. For at lykkes med at indfri ambitionen om at løfte skolen fra rigtig god til fremragende vil det kræve, at du målrettet og systematisk arbejder med nedenstående felter: At (opstille og dele klare visioner og mål for skolen i tæt samarbejde med dit ledelsesteam, medarbejdere og bestyrelse. Der skal opstilles fælles pejlemærker for skolens udvikling, som alle kan identificere sig med, og som er med til at skabe en tydelig og meningsfuld ramme og retning for alle, der er knyttet til skolen. At arbejdet med innovation og nytænkning både i det pædagogiske arbejde og i samarbejdet med forældre bliver yderligere styrket. Du skal derfor kunne tilføre nye pædagogiske tanker, værdier og indsigter, som løfter eleverne. At sætte og sikre en tydelig pædagogisk retning i samarbejde med ledere og medarbejdere. En retning, der sikrer udvikling af både metoder og praksis, der understøtter elevernes læring bedst muligt. Dette skal ske med et systematisk afsæt i den forskning og evidens, der er udviklet på området ikke mindst i de seneste år. Det vil være vigtigt at sikre, at skolen i stigende grad arbejder med, hvad man ved, der virker. At fastholde og gerne yderligere højne det høje faglige niveau og den stærke motivation blandt medarbejderne. Dette handler bl.a. om at skabe rum for faglige dialoger om undervisningen, systematisk understøttelse af lærernes teamsamarbejde, styrkelse af feedbackkulturen og målrettet opfølgning på kompetenceudvikling. 3

4 At udarbejde en målrettet kommunikationsstrategi, så der sker et systematisk løft af kommunikationen på alle niveauer, det vil sige i forhold til forældre, bestyrelse, medarbejdere og omverden. At du bidrager ledelsesmæssigt i forhold til de tværgående prioriterede indsatser i kommunen. Dette drejer sig ikke mindst om at styrke sammenhængen på 0-18 årsområdet bl.a. igennem at etablere et fælles syn på læring, øge kvaliteten i børns læring, skabe sammenhæng i børn og forældres liv mv. Samtidig er der opmærksomhed på at bruge de samlede ressourcer bedre bl.a. ved at styrke prioriteringerne gennem i højere grad at fokusere på kerneopgaverne. Som en del af stillingen vil du også indgå i arbejdet med at udvikle og implementere kommunens ejendomsstrategi. Endelig vil en meningsfuld implementering af nationale tiltag, f.eks. arbejdet med og operationaliseringen af de nationale mål for folkeskolen, være et betydeligt pejlemærke. Udfordringen består ikke mindst i at tilpasse disse til de lokale behov og forhold på en måde, der giver mening og lokal fremdrift. De tre mål, der skal arbejdes med, er for det første, at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. For det andet, at skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Og endelig for det tredje, at tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 2.4 Muligheder for dig Vi har store forventninger til vores kommende skoleleder. Til gengæld får du mulighed for at være med til at skabe fremtidens skole i Hørsholm. Du får mulighed for at gå nye veje og udvikle nye læringsmiljøer og sætte nye standarder. Du kan være med til at sætte en ambitiøs dagsorden på skolen. Du er bestemt ikke er alene om opgaven. Du vil få støtte og medspil fra en velfungerende ledergruppe, dygtige og konstruktive medarbejdere og en aktiv bestyrelse. Og du vil blive en del af en kommune, hvor der er højt til loftet og klare ambitioner på skoleområdet. 4

5 3. Kravprofil 3.1 Formelle krav Vi forventer, at du foruden en relevant uddannelse har erfaringer med ledelse fra skoleområdet. Det er et krav i Hørsholm Kommune, at ledere har gennemført eller ønsker at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse. Derudover forventer vi, at du har en betydelig interesse for og indblik i nyere pædagogiske indsigter, der kan styrke evidens og forskningsbasering i skolens pædagogiske arbejde. 3.2 Egenskaber og kompetencer Vi lægger vægt på, at du helt eller delvis besidder nedenstående egenskaber og kompetencer. Du er/har: Innovativ, nytænkende, kreativ og open- minded, og du skal evne at føre nye ting ud i livet. En tydelig og retningssættende leder, der går foran både i ord og handling. Vi forventer, at du kan opstille og dele klare visioner og mål. Veludviklede kommunikative egenskaber, som understøtter en præcis formidling som basis for dialog, samarbejde og udvikling, og kan motivere, inspirere og begejstre. Analytisk stærk med en god evne til aktivt at bruge data og ny viden i en skolesammenhæng. Helhedsorienteret og strategisk tænkende på en måde, der gør, at du kan løfte dig over dagligdagen og tænke fremadrettet. En inddragende og nærværende leder med gode samarbejdsevner på alle niveauer. Du skal have en veludviklet empatisk kapacitet og lyst til at arbejde med udvikling af medarbejdere og mellemledere på en måde, der fremmer faglighed, motivation og arbejdsglæde. Engageret i pædagogik og skoleudvikling og opdateret på ny forskning og erfaringer fra andre kommuner. 4. Ansættelsesprocedure Der er nedsat et indstillingsudvalg bestående af direktøren, skolechefen og repræsentanter for bestyrelse, ledergruppe og medarbejdere. 5

6 Hvis du ønsker en omvisning på skolen, så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Peter Frederiksen, tlf Tidsplan Ansøgningsfristen er mandag den 28. september 2015 kl Ansøgningen sendes via Genitors hjemmeside. Onsdag den 7. oktober afholdes første samtalerunde, hvor indstillingsudvalget inviterer de ansøgere, der ligger tættest på den opstillede stillingsprofil. På baggrund af samtalen udvælger udvalget 2-3 kandidater, der bliver inviteret videre i forløbet. Mellem første og anden samtalerunde tages der referencer, og der gennemføres en ledertest hos Genitor ApS. Denne vil som udgangspunkt blive gennemført mandag den 19. oktober Der vil mellem første og anden samtale være mulighed for en individuel samtale med skolechefen af ca. en halv times varighed. Onsdag den 21. oktober 2015 afholdes anden samtalerunde, hvor resultatet af ledertesten, samtaler, referencer mv. præsenteres. Kandidaterne vil eventuelt blive stillet nogle konkrete opgaver, som de skal præsentere for udvalget. Der træffes beslutning kort herefter. Der ønskes tiltrædelse snarest muligt Yderligere info om Hørsholm Kommune og Rungsted Skole Rungsted Skole ligger lige overfor Rungsted Station, så det er nemt at komme til skolen. Helsingørmotorvejen er ligeledes tæt på, så det er nemt også i bil. På kan du læse mere om, hvordan det er at være medarbejder i Hørsholm Kommune. 6

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere