FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas"

Transkript

1 Kompendium Hvordan reagerer jeg na r Frederik kravler rundt pa væggen? FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

2 Indhold Indhold Indhold... 2 Oversigt over weekenderne... 3 Programpunkter fra weekend Programpunkter fra weekend Vigtige pointer fra kurset... 7 Kildeliste... 7 Bilag... 8

3 Oversigt over weekenderne Weekend 1: Fredag Intro af os og af deltagerne Lørdag formiddag Lederideal Typiske børnetyper, hvad gør vi i kredsene? Lørdag eftermiddag Leg og lidt frisk luft Forsat case, børnetyper og debat Situationsspil Søndag formiddag Hvad sker der i børn Evaluering af 1. weekend og hvad de forventer på weekend 2 Lektier til weekend 2 weekend 2: Fredag Gennemgang af lektier Lørdag formiddag Opsummering: børns udvikling Børnetyper og bogstavkombinationer Typiske børnetyper i FDF Gud on Tour Lørdag eftermiddag Gruppearbejde Præsentation af gruppearbejde Søndag formiddag Evaluering af lederskolen 2012 Evaluering af gruppen og program

4 Programpunkter fra weekend 1 Intro Efter intro af instruktører og deltagere(alder, kreds, ikke mindst hvilken aldersgruppe de har til FDF), spilles der Cranium for deltagerne tør sige noget og åbne sig i det forum vi skal være i, i weekenden. Lederideal Der ligger en masse statements på bordet, og blandt disse statements er lederidealerne. Først skal hver deltager finde de statements de mener, er lederidealerne. Herefter er det bordet rundt. Hvad for et statement har de valgt og hvorfor har de valgt det. Så skal deltagerne blive enige om hvilke statement der er FDFs lederideal. Til sidst tages en snak om hvad der er lederidealet og hvilke statements der var rigtige af dem deltagerne valgte. Statements kan ses i bilag 1. Lederidealet danner grundlag for hvordan vi skal opføre os som ledere og hvordan vi skal være overfor børnene i FDF. Derfor er det vigtigt at kende lederidealet og bruge det som rettesnor for ens arbejde som frivillig leder i FDF. Præsentation uden facit. Små cases til debat Situationsspil Deltagerne deles i mindre grupper af 2 3 personer. Hver gruppe gives en type/diagnose (eks. 9årig piltedreng med ADHD) Grupperne skal nu lave et lille skuespil over en situation med opgaven. Grupperne får 1 time til at forberede sig. Skuespillet skal fremføres for resten af gruppen. Vi tager en snak om hvad de gjorde godt og skidt og hvad der kunne havde været gjort anderledes. Hvad sker der i børn PP præsentation fra et tidligere kursus. PP er vedlagt som bilag 2. Gennemgang af børns udvikling fra ca.6 års alderen til teenageårene. Det er vigtigt at forstå hvordan børn udvikles og specielt hvordan børns hjerne udvikles, da det skaber forståelsen for hvordan børn reagere i forhold til deres udvikling. Specielt lægges der vægt på frontalpandelappen, som center for udviklingen af hjernen. Evaluering af weekend 1 og forventninger til weekend 2 Snak om hvad de forventede og om det har levet op til deres forventninger, samt hvad de gerne vil have der skal arbejdes med på weekend 2. lektier til weekend 2 Udvælg en børnetype og observer denne børnetype til FDF og også gerne i andre sammenhænge. Det kan være en børnetype du normalt synes er besværlig og tænk over hvordan situationer kan gribes an.

5 Programpunkter fra weekend 2 Gennemgang af lektier Snak om lektierne og hvad de har observeret siden weekend 1. Er der observeret nogen situationer, hvor situationen kunne have været håndteret anderledes og skyldes det forældre, børn eller lederne? Opsummering: børn udvikling Da det er godt en måned siden weekend 1, er det godt med en opsummering og hurtig gennemgang af børns udvikling. Se bilag 2 for præsentationen. Børnetyper og bogstavkombinationer Med udgangspunkt i at vi i FDF har mange forskellige børn og nogle af disse børn er specielt opmærksomhedskrævende for lederne, gives der et oplæg omkring hvad der gør at disse børn er specielt krævende for lederes opmærksomhed og hvordan vi som leder skal arbejde med børnene og ikke mod dem. Oplægget vil primært omhandle ADD og ADHD. Oplæg: ADD står for Attention Deficit Disorder ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder Fælles betegnelsen er ADHD og det er også den betegnelse, de fleste kender for diagnosen. Det er værd at bemærke at der er forskel på de to definitioner. Hyperaktiviteten, som er i den ene diagnose, men ikke i den anden, men alligevel er de to diagnoser ret ens. Begge har med opmærksomhed det bærende for diagnosen. Undersøgelser viser at ca. 3 5 % af børn kan diagnosticeres med ADHD, dog er det ikke alle der bliver det, men det er også næsten en betegnelse, der bliver stemplet på børn der bare er aktive og har krudt i røven. Så det er også en betegnelse man skal passe på med at sende efter alle børn, der bare skal ud og røre sig og være aktive. Man kan opdele ADHD i tre forskellige typer : Overvejende opmærksomhedsforstyrrende Overvejende hyperaktivitet og impulsivitet Kombineret type. Der er mange måder at være opmærksomhedsforstyrrende på. Der er den udfarende opmærksomhedsforstyrrende type, som kan finde på at stille forskellige spørgsmål, som ikke har noget med aktiviteten at gøre. Eller anden opførsel, som er forstyrrende og giver barnet opmærksomhed. Det også typisk at barnet ikke kan holde opmærksomhed og koncentration i længere tid og dermed bliver opmærksomhedsforstyrrende for lederen, da så skal til at forklare tingene igen. Der er også den modsatte opmærksomhedsforstyrrende type. Dette er den stille og indadvendte type. Det er børn som vi opfatter som den stille type, men egentlig ikke har hørt efter, da de har været mentalt væk da beskeder og instruktioner er blevet givet. Den stille type ADD fremtræder ofte som passive, indadvendte, uengageret, drømmende og stille. Så er der typen de fleste kender og måske har været leder/assistent for. Det hyperaktive og impulsive barn. Det er dem som midt i en instruktion skal spørge om noget helt andet, eller ikke kan sidde stille og bare vil i gang med aktiviteten. De kan ikke sidde stille og kan ikke forstå hvorfor man ikke bare kommer i gang med legen eller hvad det er man skal til. De ved ikke nødvendigvis hvad der skal gøres præcist, men de vil bare i gang. Det er også typen der ikke har klare at sidde til teorimøder for længe ad gangen. Det er typisk de

6 børn, som midt under en instruktion eller gennemgang af teori lige skal på toilettet, se på noget interessant i den anden ende af lokalet, eller gør noget helt tredje. Den kombineret type siger sig selv er både opmærksomhedsforstyrrende, hyperaktiv og impulsiv. ADHD og ADD børn oplever situationer anderledes end normale børn (hvis de findes). Derfor reagerer de også anderledes end vi normalt venter at børn reagerer i forskellige situationer. De kender godt de spilleregler vi har sat op for forskellige situationer, men de glemmer dem i nuet. Der læses op fra bogen Wilbur, en møgunge, for netop at illustrere hvordan de børn oplever en given situation og hvorfor de reagerer som de gør. I bogen illustreres en lidt ekstrem situation, men den giver et godt indblik i hvordan ADHD og ADD børn kan reagere på en helt harmløs situation. Ud fra oplægge tages der en debat og snak om deres egen erfaringer med de forskellige børnetyper. I løbet af snakken kommes der ind på hvad der er for signaler vi kan aflæse fra børn og hvordan vi modtager dem i FDF til det ugelige møde. Børn er ikke altid lige villige til at fortælle om hvordan dagen er gået, men de signaler de udsender, kan fortælle os ledere om børnene har haft en god eller dårlig dag. Specielt hvis der har været en dårlig dag, en møg dag eller at der bare er noget som ikke er som det skal være. I forhold til ADHD og ADD børn er det vigtigt at kunne aflæse de signaler, de udsender, da det fortæller os noget om hvordan vi skal møde børnene til FDF mødet. En dårlig dag for ADHD/ADD børn kan blive helt igennem dårlig, hvis vi som leder ikke aflæser børnenes signaler. Hvis de har haft en dårlig dag, så kan de være mere opmærksomhedsforstyrrende til FDF mødet. Hvis vi så skælder dem ud fordi de er forstyrrende, så forstår de os ikke og deres dag bliver bare helt igennem en dårlig dag. Så hvordan og hvilke signaler er det vi kan aflæse hos børnene? Og hvilke signaler skal vi være opmærksomme på? Gruppearbejde I grupper skal der nu laves følgende: Der skal planlægges et møde med leg g aktivitet, samt en aktivitet til en weekend eller et helt weekend program. Der skal tages højde for forskellige børnetyper og deres reaktionsmønstre. Gruppearbejdet præsenteres og der tages en snak om aktiviteter og program. Er det et realistisk program? Hvordan vil typerne reagere på programmet? Kan det lade sig gøre? Gruppernes program og aktiviteter kan ses i bilag 3. Snak om hvordan planlægning kan foregå og hvad det er for oplevelser vi tager med fra FDF, samt vigtigheden i at forklare forældre at det der nogen gange ser uansvarligt ud, har vi styr på. Vi er opmærksomme på børnene og hvad der sker. Vi er ikke uansvarlige, selvom det kan se sådan ud. Hav tillid til at vi ved hvad vi gør. Evaluering Snak om hvad der var forventet af kurset, levede kurset op til forventningerne, forventninger inden lederskolen, hvad kan du tage med fra lederskolen osv.

7 Vigtige pointer fra kurset Se børnene som nye børn hver gang de kommer til FDF. Hvis vi er sure på børnene allerede når de kommer til FDF, så bliver det ikke et godt møde for dem eller for dig som leder. Det skal forstås på den måde at tavlen skal være visket ren for børnene hver gang de kommer til FDF, så de ikke bliver skældt ud på forhånd, fordi de ikke kan sidde stille eller larmer. Det er vigtigt at både børn og ledere har det godt til FDF og derfor skal vi så vidt muligt undgå at skælde børnene ud, men måske mere tage en snak om hvad de har gjort forkert og hvorfor det er forkert, i stedet for at råbe ad dem. Visse typer børn får skæld ud nok i både skole og fritidsordning, så de skal ikke til FDF også have skæld ud. Vi er i FDF for børnenes skyld Vi skal arbejde med børnene og ikke mod dem. Kildeliste [1] Simonsen, Renée Toft: Wilbur, en møgunge. 1. udg. ADHD foreningen, (Bog) [2] Adolfson, Helen og Maria Elmfeldt Öhrskog: Børn og adfærd. 1. udg. Dansk Psykologisk Forlag, (Bog) [3] Schjødt, Torben og Torben Heinskou: Miljøterapi på dynamisk grundlag. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, (Bog)

8 Bilag Bilag 1 Lederidealstatements og lederideal Bilag 2 Noter fra PowerPoint og PowerPoint om børns udvikling Bilag 3 Gruppearbejde weekend 2

9 Bilag 1 Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen er bevidst om sit ansvar og stiller høje krav til sig selv Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen er en god kammerat Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egene og andres erfaringer Lederen møder børn og unge med evangeliet Lederen skal udvikle børns og unges identitet og at det gøres bedst i sammenspil med andre Lederen er en fast støtte i en omskiftelig verden Lederen tager årligt på uddannelse for at dygtiggøre sig Lederen skal give børn og unge brugbare færdigheder gennem aktiviteter Lederen viser gennem handling medansvar og medindflydelse Lederen viser børn og unge at modgang kan overvindes Lederen er børn og unges kammerat i godt og ondt Lederen er voksen og tager ansvar Lederen er aktiv i både leg og forkyndelse Lederen udvikler børn og unge til at deltage i demokratiske processer Lederen lære børn og unge udholdenhed gennem leg og ansvar

10 Lederen viser at FDF er mangfoldig Lederen giver børn og unge mod på livet og tillid til sig selv og andre Lederen viser glæde ved det at være leder i FDF FDFs lederideal 1. Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen skal være bevidst om, at det bærende i FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Lederen har personlig tilknytning til folkekirken og baserer sin tilværelse på det kristne livssyn. 2. Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen skal gøre sig klart at børnene og de unge tager pejling af alt. Lederen bliver et af børnenes pejlemærker for voksenlivet, og skal derfor være det voksne forbillede. Lederen skal vise og stå ved egne holdninger og samtidig skabe frihed til andres holdninger. På den måde får børnene og de unge mulighed for at udvikle den udholdenhed og den robusthed, som udspringer af at have sine meningers mod uden at træde på andre. 3. Lederen er bevidst om sit ansvar og stille høje krav til sig selv Lederen skal møde børnene og de unge som en voksen, der kan og vil tage ansvar når det kræves, og som træder i baggrunden når det fremmer processen. Som er uhøjtidelig i sit lederskab, og som stiller høje krav til sin egen kvalitet og ansvarlighed. På den måde får børnene og de unge mulighed for at være aktive og ligeværdige medspillere i FDF fællesskabet. 4. Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab

11 Lederen skal møde børnene og de unge med FDFs værdigrundlag igennem gode aktiviteter og handlinger. 5. Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen skal forkynde evangeliet i fortælling, i samtale og i fortolkning samt vise, at det kristne budskab har værdi i hverdagen. 6. Lederen er en god kammerat Lederen skal møde børnene og de unge som en god lytter, der lever med i deres undren, deres glæder og sorger. Lederen skal opmuntre til aktiv deltagelse og give plads til livsglæden, nysgerrigheden og begejstringen. Lederen skal vise omsorg og skabe tid og rum til fordybelse og samtale, så børnene og de unge oplever, at lederen har lyst til samværet. 7. Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen skal udvikle legen og fantasien hos børnene og de unge. I legens magi skabes et fællesskab og venskab, hvor alvor og glæde kan brydes. Lederen skal være igangsætter af og selv gå ind i den organiserede leg og opmuntre til fri leg. Det giver børnene og de unge mulighed for at udvikle selvværd og selvstændighed inden for fællesskabets rammer. 8. Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer Lederen skal uddanne og dygtiggøre sig til arbejdet med børn og unge. Lederen skal gennem lederuddannelsen tilegne sig faglige og pædagogiske færdigheder af høj kvalitet og dele sin viden med andre.

12 Bilag 2 Børns udvikling Forrest i hjernen sidder pandelappen, som styrer mange af de egenskaber, vi til daglig forbinder med god opdragelse. Pandelappen skaber perspektiv, empati, selvbeherskelse, abstrakt tænkning, fokus og evnen til at se sig selv udefra. Ordner og strukturerer signaler fra resten af hjernen. Den begynder at modne omkring 6 års alderen, men det er en lang proces. Frem til puberteten er vi voksne nødt til at fungere som et ekstra sæt pandelapper og dermed hjælpe barnet til at fungere. Alle børn er glade for når mål og forventninger er klare for dem. Både fordi rammerne de skal fungere under så er klarere for dem, og fordi muligheden for at tydeliggøre deres fremskridt bliver større. Det kræver overblik og empati hos os som ledere, for vi skal have et mål med hvad vi vil med de her børn og vi skal sætte os ind i om de har mulighed for at forstå, hvad vi ønsker af dem. I mange FDF kredse er der en del børn med koncentrationsbesvær eller lignende udfordringer til lederen, disse børn kræver særligt faste rammer og en leder, der forstår hvor svært det kan være bare at fungere. I denne omgang, vil vi koncentrere os om den normale udvikling hos børn fra puslingealderen til seniorvæbnere. Puslinge 5 6 år Puslinge er tryghedssøgende og fulde af energi. Der sker rigtig meget i deres hoveder og for at skabe lidt ro til at kunne kommunikere med dem, må vi skabe ritualer og rammer omkring dem, så mængden af information i hovedet bliver mindsket. Puslinge KAN ikke sidde stille. Deres krop udvikler sig i en sådan fart at det er fysisk umuligt for dem at sidde stille og koncentrere sig i længere tid. Ledere skal være meget tydelige i forventningerne til barnets opførsel og være enige i ledergruppen om hvilke regler der gælder. De filosoferer og stiller spørgsmål og der kommer ofte nogle skægge spørgsmål og sammenhænge ud af det. Tumlinge 7 8 år Piger og drenge leger ikke sammen, men ved siden af hinanden eller mod hinanden. Er tydeligt klare over eget køn. Alderen til så småt at begynde udspekuleret mobning Videbegærlige men lærer det ikke for deres egen skyld, altid for en voksen, de kan lide. Glade for at kunne præstere Meget glad for fantasirammer leger ikke, men ér en del af rammen, deraf kan det være svært at kende forskel på fantasi og virkelighed. Begynder så småt at kunne læse og synes simple koder er som skattejagt.

13 Pilte 9 10 år Er kommet mere i balance med sig selv end tidligere, både fysisk og psykisk. At pjatte og lege er bare sagen i denne alder hvor barnet også gerne vil lære nye børn at kende og udbygge sine sociale kontakter. De er fokuserede på sociale tilhørsforhold gennem venskaber og fællesskaber. Barnets evne til at fungere sammen med andre er meget styrket, og det tilfører i stigende grad fællesskabet værdier. Barnet er også god til at sætte sig i andres situation hvad der vidner om engagement og følelsesmæssig udvikling. Med baggrund i denne mere udviklede sociale forståelse er barnet mere følsom overfor mobning, end det har været tidligere. Stadig nysgerrig og videbegærlig, finder ofte svar gennem små forsøg. Undersøger alt og vil vide besked. Magi og hemmeligheder er fantastiske, ceremonier, hemmelige ritualer og klubber. Det mystiske er på en gang både spændende og dragende og lidt uhyggeligt og derfor leger den 8 årige sig til en fortrolighed med det. Samtidig udvikler barnet sin fornuft og logik. Ikke alle kan læse dem der ikke kan er ofte sårbare overfor offentliggørelse af dette. I FDF kan vi hjælpe piltene på deres vej mod at forstå spillereglerne i fællesskabet ved at opstille klare regler for hvordan eksempelvis ansvar og opgaver fordeles mellem børnene. Piltene skal bidrage til fællesskabet for at styrke fællesskabet. Væbnere år Begynder at være teenager (præteenager fra ca år) Virker snusfornuftige og måske nedladende overfor voksne, men har virkelig brug for lyttende, fortrolige og anerkendende voksne, er midt i en meget famlende periode og leder efter et fast ståsted. Kender ikke selv sine grænser og bemærkninger sagt i sjov kan blive taget temmelig ilde op. Seniorvæbnere år Seniorvæbnere forsøger at finde fodslag i verden, finde deres identitet, men føler sig udenfor alle steder. De bruger meget tid på at hænge ud med vennerne, men laver egentlig ikke noget når nogen spørger. Hormonerne tonser rundt i kroppen og koncentrationen daler. Gør sig fri af forældre, er meget opmærksom på venner, som er familien i øjeblikket. I FDF har vi som voksne udover forældrene, muligheden for at blive enten venner eller forældre, alt efter hvordan vi behandler de unge. Pandelappen er færdigudviklet og den unge kan sætte sig i andres sted på samme måde som voksne. Alt bliver analyseret ud fra hvad andre mon vil sige om det. Tøj bliver en videnskab. I hverdagen virker de ikke som voksne. Er ugidelige og synes de er kiksede. Ofte indadvendt udvikling, hvor seniorerne vil opleve mere udadvendt udvikling. I FDF møder vi selvstændige unge mennesker, som kan tage ansvar for mindre projekter med støtte fra en leder, de kan eksempelvis stå for et klassemøde. (Knudsen, Ann Elisabeth og Hyldig, Karin Svannevig Hallo, er der hul igennem. Dit barns hjerne 0 18 år) Gyldendals bogklubber Spejdernet.dk

14 Hvad sker der i børn? - og hvorfor gør de som de gør? Hjernen Frontallappen/pandelappen styrer mange af de ting vi forbinder med god opdragelse. KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE Hjernen Skaber perspektiv, empati, selvbeherskelse, abstrakt tænkning, fokus og evnen til at se sig selv udefra Den ordner og strukturerer signaler fra resten af hjernen. Modningen startes omkring 6 årsalderen og varer til slutningen af teenage-alderen. Puslinge 5-6 år Har brug for faste rammer og rutiner Tryghedssøgende Kan ikke sidde stille Præget af kaos og voldsom udvikling Filosoferer og stiller spørgsmål KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE

15 Tumlinge 7-8 år Er tydeligt klare over eget køn. Vidensbegærlige Svært ved at skelne fantasi fra virkelighed Begynder så småt at kunne læse Begyndende udspekuleret mobning Pilte 9-10 år Undersøger alt og vil vide besked Begynder at forstå ironi og abstrakt tænkning Fokus på sociale kontakter Elsker mystik og hemmeligheder Ofte flere interesser KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE Væbnere år Virker snusfornuftige og kan være nedladende overfor voksne Famlende over egen identitet og har brug for støtte og rollemodeller Kender ikke egne grænser Seniorvæbnere år Føler sig udenfor overalt Mange hormoner - lav koncentration Venner er den nye familie Indadvendt udvikling Pandelappen giver empati - bliver brugt til at tænke over hvad andre mon tænker. KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE

16 Bilag 3 Dette er jeres noter fra gruppearbejdet på weekend 2. Gruppe 1: Aldersgruppe: Pilte Betingelser: børn med ADHD; 1 hyper; 1 opmærksomhed Møde: Hej/hilsen/velkommen Fortæller dagens program Belgisk bankebøf og British bulldog Deler piltene i 2 grupper (hyper på det ene hold og opmærksomheds på det andet) Find det sjoveste sted at sætte et telt på hoved Der gives point og det udnævnes en vinder Der spises kage og mødet afsluttes med fadervor og hyggesnak Weekendaktivitet: Natløb Smuglernatløb 2hold Hvert hold har 1000 point Hver deltager har en ingrediens til en lagkage, som de ikke må miste. Ingrediensen skal fragtes fra et punkt til et andet uden at blive taget. Seniorerne er fangerne og de er tilfældigvis på lejr i nærheden og kan være bad guys Lederne kommer tilfældigvis til at tale over sig, så at den opmærksomhedskrævende hører det og gejler de andre pilte op til at de skal på natløb. Gruppe 2: Møde: Sang (dav dav alle sammen) (4 min) Førstehjælps møde alle svare/gør (10 min) Stands ulykken forklaring Livredende førstehjælp vis og forklar Alarmér forklaring og prøve opkald Almen første hjælp vis og forklar Psykisk første hjælp forklar Luft pause (30 min) Aflåst/aflastende sideleje (10min) Forbinding på hinanden og sig selv efterfulgt af løb om kredshus 3 gange (30min) Afrunding og forkyndelse (6 min)

17 Weekend tur efterår (væbner +) Fredag aften: Kl. 19 Ankomst og indkvartering Kl Alle ligger i soveposer i deres senge Kl. 00 Alle sover kl. 01 Alle vægges ved brandalarm En person i køkken bevidstløs + en på trappe faldet bevidstløs m. benbrud Nødflytning Alarmer nummeret givet af en leder Olie tynde m. ild i som effekt 3 med brandsår i alle former flere m. chok Rednings folk fra det lokale brandvæsen m. blink og horn Tilskuere kommer for at se står i vejen alle hjælper med at holde dem væk. Børn skaber leder selv Kl Saft + kage/slik/frugt Kl. 03 Godnat Lørdag: Kl. 9 Flaghejsning + Morgenmad Kl. 10 Hygge med spil samt. Evaluering Kl Frokost + siesta Kl. 14 Løb i lokalområdet Både døde og levende. De første poster alt andet end første hjælp De sidste spore ind til natte løb Kl. 16 Gruppe hives ud forbereder aftens mad mens resten klargøre bål til om aften inkl. underholdning Kl. 18 Aftensmad kl Lejrbål + hygge Kl. 21 Alle ligger i deres senge Kl. 00 Alle sover, alle vækkes færdsels uheld (4 bilist +2 cykelister vækkes ved råb på hjælp) Kl. 02 Saft + kage/slik/frugt Kl Godnat Søndag: Kl. 10 Morgen vækning + flaghejsning + brunch lavet af seniorne + ledere Kl. 13 Rengøring Kl. 14 Farvel

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederidealet i FDF hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF Kurset er udarbejdet af Anette og Jens Thorsen for

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederansvar hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar Kurset er udarbejdet af Stig Fog Jensen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

FDF Hvidovre Årsberetning

FDF Hvidovre Årsberetning FDF Hvidovre Årsberetning 2008-09 FDF Hvidovre årsberetning 1 Indholdsfortegnelse FDF Hvidovre... 2 FDFs værdigrundlag... 3 FDFs lederideal... 4 Samværspolitik i FDF Hvidovre... 4 Aktuelt i FDF Hvidovre...

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk

Vejledning til skytteforeninger. Skydeidræt for børn med ADHD. Ro og koncentration med projekt FOKUS. www.dgi.dk Vejledning til skytteforeninger Skydeidræt for børn med ADHD Ro og koncentration med projekt FOKUS 3 Folderen udspringer af projekt FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt, som blev startet af De

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Den 7. - 9. november Fortrinsvis for den nordlige del af landsdel 5. landsdel 6

Den 7. - 9. november Fortrinsvis for den nordlige del af landsdel 5. landsdel 6 Den 7. - 9. november Fortrinsvis for den nordlige del af landsdel 5 Den 30. januar - 1. februar Fortrinsvis for den sydlige del af landsdel 5, samt for landsdel 6 Tilmelding Tilmeldingsfristen er sat til

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC

ADHD. ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC ADHD ADHD går ikke væk af skæld ud Workshop ved Anne Dehn, Randers HF & VUC Faglighed, Rummelighed, Mangfoldighed Hf2-konference onsdag d. 6. november 2013 FYNs HF-kursus ADHD ADHD: Alle Drenge Har Det?

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Forældre informationsaften d. 9/ Sommerlejr for: Pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer

Forældre informationsaften d. 9/ Sommerlejr for: Pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer Forældre informationsaften d. 9/5 2017 Sommerlejr for: Pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer 7.-15. juli 2017 Kvitåvatn, Rjukan i Norge Hvem skal med? 28 pilte 20 væbnere 3 seniorer 17 ledere 5 tanter/onkler

Læs mere

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år Forældreprogram Fredag d. 6. november 17:00-18:00 Ankomst og indkvartering 18:30-19:30 Aftensmad let måltid 19:30-22:00 Debataften Præsentationsrunde,

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med ADHD og søskende Forord 02 Indledning 05 Del 01 Godt at vide for forældre og andre voksne 06 Del 02 Godt at vide for dig, der har en bror eller søster med ADHD 14 Søskende fortæller om at have en bror

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Sommerlejr 2016. Infomøde 4. april 2016 Kongeådalens Efterskole

Sommerlejr 2016. Infomøde 4. april 2016 Kongeådalens Efterskole Sommerlejr 2016 Infomøde 4. april 2016 Kongeådalens Efterskole Agenda Dagsprogrammet Aktiviteter Særligt for Pilte Den særlige opgave Forplejning Tut Noget for lederne Hvad har vi glemt Dagsprogrammet

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Holdledermøde på KE 04.04.16 - Referat LD5 sommerlejr for de yngste

Holdledermøde på KE 04.04.16 - Referat LD5 sommerlejr for de yngste Holdledermøde på KE 04.04.16 - Referat LD5 sommerlejr for de yngste Dagsprogram på sommerlejren 8 Flaghejsning og morgenmad 9 Andagt 9.30 Aktivitetsmodul 12 Frokost 13.30 Aktivitetsmodul 17.30 Aftensmad

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde.

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. De fleste af os, der vælger at kaste vores frivillige kræfter ind i arbejdet med at lette livet for mennesker med ADHD og deres

Læs mere

21. - 23. Januar 2011 Lyndhøj Efterskole

21. - 23. Januar 2011 Lyndhøj Efterskole 21. - 23. Januar 2011 Lyndhøj Efterskole Velkommen Kære FDF er i Landsdel 1 At tage på kursus er ikke bare, at lære nye ting - det er meget mere! Det handlaer også om, at møde andre FDF ere, blive Inspireret

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

www.fdf.dk/dronninglund

www.fdf.dk/dronninglund Sæsonfolder 2014-15 www.fdf.dk/dronninglund www.facebook.com/fdfdronninglund FDF Dronninglund KREDSSOMMERLEJR 2015 i uge 27 Drengeborg, Knasborg ved Aalbæk Hvad er FDFs formål? Det kristne livssyn er fundamentet

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

med fokus på skoledagen

med fokus på skoledagen nye venner biologi med fokus på skoledagen Om Equasym Depot (Metylfenidat) og ADHD! koncentration 1 Skoledagen 2 Om ADHD 2 Behandlingen 3 Medicinen 3 Misbrug 4 Equasym Depot 5 Sådan anvender du Equasym

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber Juvelernes evaluering af fokuspunktet 2014-2015: Inklusion med fokus på venskaber Bent Madsen, som er chefkonsulent for Centret for inklusion, nævner, at inklusion er en menneskeret. Spørgsmålet for os

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Kære forældre til børn i dagtilbud

Kære forældre til børn i dagtilbud Kære forældre til børn i dagtilbud I Jammerbugt Kommune har vi siden 2007 arbejdet med at udvikle kvaliteten i vores dagtilbud. Det har været et mål, at alle, der arbejder med børn i Jammerbugt Kommune,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet.

Husk at læse hele deltagerbrevet, da der er vigtige beskeder fra dine instruktører under gruppeinformation til sidst i brevet. FDF Landsdel 7 Kursusleder Sanne Krøyer 2936 2170 Sak@FDF.dk Deltagerbrev - Blå Port for Seniorer Kastager, den 15. januar 2012 Kære deltager Så nærmer tiden sig for at du skal på Blå Port for Seniorer.

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Kompendium Kære Deltagere

Kompendium Kære Deltagere Kompendium Kære Deltagere Vi har her samlet et lille kompendium til jer. Kompendiet skal bruges som en inspiration til jeres ejet arbejder med og i FDF fremover. Derudover har vi forsøgt at knytte et par

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere