FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas"

Transkript

1 Kompendium Hvordan reagerer jeg na r Frederik kravler rundt pa væggen? FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

2 Indhold Indhold Indhold... 2 Oversigt over weekenderne... 3 Programpunkter fra weekend Programpunkter fra weekend Vigtige pointer fra kurset... 7 Kildeliste... 7 Bilag... 8

3 Oversigt over weekenderne Weekend 1: Fredag Intro af os og af deltagerne Lørdag formiddag Lederideal Typiske børnetyper, hvad gør vi i kredsene? Lørdag eftermiddag Leg og lidt frisk luft Forsat case, børnetyper og debat Situationsspil Søndag formiddag Hvad sker der i børn Evaluering af 1. weekend og hvad de forventer på weekend 2 Lektier til weekend 2 weekend 2: Fredag Gennemgang af lektier Lørdag formiddag Opsummering: børns udvikling Børnetyper og bogstavkombinationer Typiske børnetyper i FDF Gud on Tour Lørdag eftermiddag Gruppearbejde Præsentation af gruppearbejde Søndag formiddag Evaluering af lederskolen 2012 Evaluering af gruppen og program

4 Programpunkter fra weekend 1 Intro Efter intro af instruktører og deltagere(alder, kreds, ikke mindst hvilken aldersgruppe de har til FDF), spilles der Cranium for deltagerne tør sige noget og åbne sig i det forum vi skal være i, i weekenden. Lederideal Der ligger en masse statements på bordet, og blandt disse statements er lederidealerne. Først skal hver deltager finde de statements de mener, er lederidealerne. Herefter er det bordet rundt. Hvad for et statement har de valgt og hvorfor har de valgt det. Så skal deltagerne blive enige om hvilke statement der er FDFs lederideal. Til sidst tages en snak om hvad der er lederidealet og hvilke statements der var rigtige af dem deltagerne valgte. Statements kan ses i bilag 1. Lederidealet danner grundlag for hvordan vi skal opføre os som ledere og hvordan vi skal være overfor børnene i FDF. Derfor er det vigtigt at kende lederidealet og bruge det som rettesnor for ens arbejde som frivillig leder i FDF. Præsentation uden facit. Små cases til debat Situationsspil Deltagerne deles i mindre grupper af 2 3 personer. Hver gruppe gives en type/diagnose (eks. 9årig piltedreng med ADHD) Grupperne skal nu lave et lille skuespil over en situation med opgaven. Grupperne får 1 time til at forberede sig. Skuespillet skal fremføres for resten af gruppen. Vi tager en snak om hvad de gjorde godt og skidt og hvad der kunne havde været gjort anderledes. Hvad sker der i børn PP præsentation fra et tidligere kursus. PP er vedlagt som bilag 2. Gennemgang af børns udvikling fra ca.6 års alderen til teenageårene. Det er vigtigt at forstå hvordan børn udvikles og specielt hvordan børns hjerne udvikles, da det skaber forståelsen for hvordan børn reagere i forhold til deres udvikling. Specielt lægges der vægt på frontalpandelappen, som center for udviklingen af hjernen. Evaluering af weekend 1 og forventninger til weekend 2 Snak om hvad de forventede og om det har levet op til deres forventninger, samt hvad de gerne vil have der skal arbejdes med på weekend 2. lektier til weekend 2 Udvælg en børnetype og observer denne børnetype til FDF og også gerne i andre sammenhænge. Det kan være en børnetype du normalt synes er besværlig og tænk over hvordan situationer kan gribes an.

5 Programpunkter fra weekend 2 Gennemgang af lektier Snak om lektierne og hvad de har observeret siden weekend 1. Er der observeret nogen situationer, hvor situationen kunne have været håndteret anderledes og skyldes det forældre, børn eller lederne? Opsummering: børn udvikling Da det er godt en måned siden weekend 1, er det godt med en opsummering og hurtig gennemgang af børns udvikling. Se bilag 2 for præsentationen. Børnetyper og bogstavkombinationer Med udgangspunkt i at vi i FDF har mange forskellige børn og nogle af disse børn er specielt opmærksomhedskrævende for lederne, gives der et oplæg omkring hvad der gør at disse børn er specielt krævende for lederes opmærksomhed og hvordan vi som leder skal arbejde med børnene og ikke mod dem. Oplægget vil primært omhandle ADD og ADHD. Oplæg: ADD står for Attention Deficit Disorder ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder Fælles betegnelsen er ADHD og det er også den betegnelse, de fleste kender for diagnosen. Det er værd at bemærke at der er forskel på de to definitioner. Hyperaktiviteten, som er i den ene diagnose, men ikke i den anden, men alligevel er de to diagnoser ret ens. Begge har med opmærksomhed det bærende for diagnosen. Undersøgelser viser at ca. 3 5 % af børn kan diagnosticeres med ADHD, dog er det ikke alle der bliver det, men det er også næsten en betegnelse, der bliver stemplet på børn der bare er aktive og har krudt i røven. Så det er også en betegnelse man skal passe på med at sende efter alle børn, der bare skal ud og røre sig og være aktive. Man kan opdele ADHD i tre forskellige typer : Overvejende opmærksomhedsforstyrrende Overvejende hyperaktivitet og impulsivitet Kombineret type. Der er mange måder at være opmærksomhedsforstyrrende på. Der er den udfarende opmærksomhedsforstyrrende type, som kan finde på at stille forskellige spørgsmål, som ikke har noget med aktiviteten at gøre. Eller anden opførsel, som er forstyrrende og giver barnet opmærksomhed. Det også typisk at barnet ikke kan holde opmærksomhed og koncentration i længere tid og dermed bliver opmærksomhedsforstyrrende for lederen, da så skal til at forklare tingene igen. Der er også den modsatte opmærksomhedsforstyrrende type. Dette er den stille og indadvendte type. Det er børn som vi opfatter som den stille type, men egentlig ikke har hørt efter, da de har været mentalt væk da beskeder og instruktioner er blevet givet. Den stille type ADD fremtræder ofte som passive, indadvendte, uengageret, drømmende og stille. Så er der typen de fleste kender og måske har været leder/assistent for. Det hyperaktive og impulsive barn. Det er dem som midt i en instruktion skal spørge om noget helt andet, eller ikke kan sidde stille og bare vil i gang med aktiviteten. De kan ikke sidde stille og kan ikke forstå hvorfor man ikke bare kommer i gang med legen eller hvad det er man skal til. De ved ikke nødvendigvis hvad der skal gøres præcist, men de vil bare i gang. Det er også typen der ikke har klare at sidde til teorimøder for længe ad gangen. Det er typisk de

6 børn, som midt under en instruktion eller gennemgang af teori lige skal på toilettet, se på noget interessant i den anden ende af lokalet, eller gør noget helt tredje. Den kombineret type siger sig selv er både opmærksomhedsforstyrrende, hyperaktiv og impulsiv. ADHD og ADD børn oplever situationer anderledes end normale børn (hvis de findes). Derfor reagerer de også anderledes end vi normalt venter at børn reagerer i forskellige situationer. De kender godt de spilleregler vi har sat op for forskellige situationer, men de glemmer dem i nuet. Der læses op fra bogen Wilbur, en møgunge, for netop at illustrere hvordan de børn oplever en given situation og hvorfor de reagerer som de gør. I bogen illustreres en lidt ekstrem situation, men den giver et godt indblik i hvordan ADHD og ADD børn kan reagere på en helt harmløs situation. Ud fra oplægge tages der en debat og snak om deres egen erfaringer med de forskellige børnetyper. I løbet af snakken kommes der ind på hvad der er for signaler vi kan aflæse fra børn og hvordan vi modtager dem i FDF til det ugelige møde. Børn er ikke altid lige villige til at fortælle om hvordan dagen er gået, men de signaler de udsender, kan fortælle os ledere om børnene har haft en god eller dårlig dag. Specielt hvis der har været en dårlig dag, en møg dag eller at der bare er noget som ikke er som det skal være. I forhold til ADHD og ADD børn er det vigtigt at kunne aflæse de signaler, de udsender, da det fortæller os noget om hvordan vi skal møde børnene til FDF mødet. En dårlig dag for ADHD/ADD børn kan blive helt igennem dårlig, hvis vi som leder ikke aflæser børnenes signaler. Hvis de har haft en dårlig dag, så kan de være mere opmærksomhedsforstyrrende til FDF mødet. Hvis vi så skælder dem ud fordi de er forstyrrende, så forstår de os ikke og deres dag bliver bare helt igennem en dårlig dag. Så hvordan og hvilke signaler er det vi kan aflæse hos børnene? Og hvilke signaler skal vi være opmærksomme på? Gruppearbejde I grupper skal der nu laves følgende: Der skal planlægges et møde med leg g aktivitet, samt en aktivitet til en weekend eller et helt weekend program. Der skal tages højde for forskellige børnetyper og deres reaktionsmønstre. Gruppearbejdet præsenteres og der tages en snak om aktiviteter og program. Er det et realistisk program? Hvordan vil typerne reagere på programmet? Kan det lade sig gøre? Gruppernes program og aktiviteter kan ses i bilag 3. Snak om hvordan planlægning kan foregå og hvad det er for oplevelser vi tager med fra FDF, samt vigtigheden i at forklare forældre at det der nogen gange ser uansvarligt ud, har vi styr på. Vi er opmærksomme på børnene og hvad der sker. Vi er ikke uansvarlige, selvom det kan se sådan ud. Hav tillid til at vi ved hvad vi gør. Evaluering Snak om hvad der var forventet af kurset, levede kurset op til forventningerne, forventninger inden lederskolen, hvad kan du tage med fra lederskolen osv.

7 Vigtige pointer fra kurset Se børnene som nye børn hver gang de kommer til FDF. Hvis vi er sure på børnene allerede når de kommer til FDF, så bliver det ikke et godt møde for dem eller for dig som leder. Det skal forstås på den måde at tavlen skal være visket ren for børnene hver gang de kommer til FDF, så de ikke bliver skældt ud på forhånd, fordi de ikke kan sidde stille eller larmer. Det er vigtigt at både børn og ledere har det godt til FDF og derfor skal vi så vidt muligt undgå at skælde børnene ud, men måske mere tage en snak om hvad de har gjort forkert og hvorfor det er forkert, i stedet for at råbe ad dem. Visse typer børn får skæld ud nok i både skole og fritidsordning, så de skal ikke til FDF også have skæld ud. Vi er i FDF for børnenes skyld Vi skal arbejde med børnene og ikke mod dem. Kildeliste [1] Simonsen, Renée Toft: Wilbur, en møgunge. 1. udg. ADHD foreningen, (Bog) [2] Adolfson, Helen og Maria Elmfeldt Öhrskog: Børn og adfærd. 1. udg. Dansk Psykologisk Forlag, (Bog) [3] Schjødt, Torben og Torben Heinskou: Miljøterapi på dynamisk grundlag. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, (Bog)

8 Bilag Bilag 1 Lederidealstatements og lederideal Bilag 2 Noter fra PowerPoint og PowerPoint om børns udvikling Bilag 3 Gruppearbejde weekend 2

9 Bilag 1 Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen er bevidst om sit ansvar og stiller høje krav til sig selv Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen er en god kammerat Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egene og andres erfaringer Lederen møder børn og unge med evangeliet Lederen skal udvikle børns og unges identitet og at det gøres bedst i sammenspil med andre Lederen er en fast støtte i en omskiftelig verden Lederen tager årligt på uddannelse for at dygtiggøre sig Lederen skal give børn og unge brugbare færdigheder gennem aktiviteter Lederen viser gennem handling medansvar og medindflydelse Lederen viser børn og unge at modgang kan overvindes Lederen er børn og unges kammerat i godt og ondt Lederen er voksen og tager ansvar Lederen er aktiv i både leg og forkyndelse Lederen udvikler børn og unge til at deltage i demokratiske processer Lederen lære børn og unge udholdenhed gennem leg og ansvar

10 Lederen viser at FDF er mangfoldig Lederen giver børn og unge mod på livet og tillid til sig selv og andre Lederen viser glæde ved det at være leder i FDF FDFs lederideal 1. Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen skal være bevidst om, at det bærende i FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Lederen har personlig tilknytning til folkekirken og baserer sin tilværelse på det kristne livssyn. 2. Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen skal gøre sig klart at børnene og de unge tager pejling af alt. Lederen bliver et af børnenes pejlemærker for voksenlivet, og skal derfor være det voksne forbillede. Lederen skal vise og stå ved egne holdninger og samtidig skabe frihed til andres holdninger. På den måde får børnene og de unge mulighed for at udvikle den udholdenhed og den robusthed, som udspringer af at have sine meningers mod uden at træde på andre. 3. Lederen er bevidst om sit ansvar og stille høje krav til sig selv Lederen skal møde børnene og de unge som en voksen, der kan og vil tage ansvar når det kræves, og som træder i baggrunden når det fremmer processen. Som er uhøjtidelig i sit lederskab, og som stiller høje krav til sin egen kvalitet og ansvarlighed. På den måde får børnene og de unge mulighed for at være aktive og ligeværdige medspillere i FDF fællesskabet. 4. Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab

11 Lederen skal møde børnene og de unge med FDFs værdigrundlag igennem gode aktiviteter og handlinger. 5. Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen skal forkynde evangeliet i fortælling, i samtale og i fortolkning samt vise, at det kristne budskab har værdi i hverdagen. 6. Lederen er en god kammerat Lederen skal møde børnene og de unge som en god lytter, der lever med i deres undren, deres glæder og sorger. Lederen skal opmuntre til aktiv deltagelse og give plads til livsglæden, nysgerrigheden og begejstringen. Lederen skal vise omsorg og skabe tid og rum til fordybelse og samtale, så børnene og de unge oplever, at lederen har lyst til samværet. 7. Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen skal udvikle legen og fantasien hos børnene og de unge. I legens magi skabes et fællesskab og venskab, hvor alvor og glæde kan brydes. Lederen skal være igangsætter af og selv gå ind i den organiserede leg og opmuntre til fri leg. Det giver børnene og de unge mulighed for at udvikle selvværd og selvstændighed inden for fællesskabets rammer. 8. Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer Lederen skal uddanne og dygtiggøre sig til arbejdet med børn og unge. Lederen skal gennem lederuddannelsen tilegne sig faglige og pædagogiske færdigheder af høj kvalitet og dele sin viden med andre.

12 Bilag 2 Børns udvikling Forrest i hjernen sidder pandelappen, som styrer mange af de egenskaber, vi til daglig forbinder med god opdragelse. Pandelappen skaber perspektiv, empati, selvbeherskelse, abstrakt tænkning, fokus og evnen til at se sig selv udefra. Ordner og strukturerer signaler fra resten af hjernen. Den begynder at modne omkring 6 års alderen, men det er en lang proces. Frem til puberteten er vi voksne nødt til at fungere som et ekstra sæt pandelapper og dermed hjælpe barnet til at fungere. Alle børn er glade for når mål og forventninger er klare for dem. Både fordi rammerne de skal fungere under så er klarere for dem, og fordi muligheden for at tydeliggøre deres fremskridt bliver større. Det kræver overblik og empati hos os som ledere, for vi skal have et mål med hvad vi vil med de her børn og vi skal sætte os ind i om de har mulighed for at forstå, hvad vi ønsker af dem. I mange FDF kredse er der en del børn med koncentrationsbesvær eller lignende udfordringer til lederen, disse børn kræver særligt faste rammer og en leder, der forstår hvor svært det kan være bare at fungere. I denne omgang, vil vi koncentrere os om den normale udvikling hos børn fra puslingealderen til seniorvæbnere. Puslinge 5 6 år Puslinge er tryghedssøgende og fulde af energi. Der sker rigtig meget i deres hoveder og for at skabe lidt ro til at kunne kommunikere med dem, må vi skabe ritualer og rammer omkring dem, så mængden af information i hovedet bliver mindsket. Puslinge KAN ikke sidde stille. Deres krop udvikler sig i en sådan fart at det er fysisk umuligt for dem at sidde stille og koncentrere sig i længere tid. Ledere skal være meget tydelige i forventningerne til barnets opførsel og være enige i ledergruppen om hvilke regler der gælder. De filosoferer og stiller spørgsmål og der kommer ofte nogle skægge spørgsmål og sammenhænge ud af det. Tumlinge 7 8 år Piger og drenge leger ikke sammen, men ved siden af hinanden eller mod hinanden. Er tydeligt klare over eget køn. Alderen til så småt at begynde udspekuleret mobning Videbegærlige men lærer det ikke for deres egen skyld, altid for en voksen, de kan lide. Glade for at kunne præstere Meget glad for fantasirammer leger ikke, men ér en del af rammen, deraf kan det være svært at kende forskel på fantasi og virkelighed. Begynder så småt at kunne læse og synes simple koder er som skattejagt.

13 Pilte 9 10 år Er kommet mere i balance med sig selv end tidligere, både fysisk og psykisk. At pjatte og lege er bare sagen i denne alder hvor barnet også gerne vil lære nye børn at kende og udbygge sine sociale kontakter. De er fokuserede på sociale tilhørsforhold gennem venskaber og fællesskaber. Barnets evne til at fungere sammen med andre er meget styrket, og det tilfører i stigende grad fællesskabet værdier. Barnet er også god til at sætte sig i andres situation hvad der vidner om engagement og følelsesmæssig udvikling. Med baggrund i denne mere udviklede sociale forståelse er barnet mere følsom overfor mobning, end det har været tidligere. Stadig nysgerrig og videbegærlig, finder ofte svar gennem små forsøg. Undersøger alt og vil vide besked. Magi og hemmeligheder er fantastiske, ceremonier, hemmelige ritualer og klubber. Det mystiske er på en gang både spændende og dragende og lidt uhyggeligt og derfor leger den 8 årige sig til en fortrolighed med det. Samtidig udvikler barnet sin fornuft og logik. Ikke alle kan læse dem der ikke kan er ofte sårbare overfor offentliggørelse af dette. I FDF kan vi hjælpe piltene på deres vej mod at forstå spillereglerne i fællesskabet ved at opstille klare regler for hvordan eksempelvis ansvar og opgaver fordeles mellem børnene. Piltene skal bidrage til fællesskabet for at styrke fællesskabet. Væbnere år Begynder at være teenager (præteenager fra ca år) Virker snusfornuftige og måske nedladende overfor voksne, men har virkelig brug for lyttende, fortrolige og anerkendende voksne, er midt i en meget famlende periode og leder efter et fast ståsted. Kender ikke selv sine grænser og bemærkninger sagt i sjov kan blive taget temmelig ilde op. Seniorvæbnere år Seniorvæbnere forsøger at finde fodslag i verden, finde deres identitet, men føler sig udenfor alle steder. De bruger meget tid på at hænge ud med vennerne, men laver egentlig ikke noget når nogen spørger. Hormonerne tonser rundt i kroppen og koncentrationen daler. Gør sig fri af forældre, er meget opmærksom på venner, som er familien i øjeblikket. I FDF har vi som voksne udover forældrene, muligheden for at blive enten venner eller forældre, alt efter hvordan vi behandler de unge. Pandelappen er færdigudviklet og den unge kan sætte sig i andres sted på samme måde som voksne. Alt bliver analyseret ud fra hvad andre mon vil sige om det. Tøj bliver en videnskab. I hverdagen virker de ikke som voksne. Er ugidelige og synes de er kiksede. Ofte indadvendt udvikling, hvor seniorerne vil opleve mere udadvendt udvikling. I FDF møder vi selvstændige unge mennesker, som kan tage ansvar for mindre projekter med støtte fra en leder, de kan eksempelvis stå for et klassemøde. (Knudsen, Ann Elisabeth og Hyldig, Karin Svannevig Hallo, er der hul igennem. Dit barns hjerne 0 18 år) Gyldendals bogklubber Spejdernet.dk

14 Hvad sker der i børn? - og hvorfor gør de som de gør? Hjernen Frontallappen/pandelappen styrer mange af de ting vi forbinder med god opdragelse. KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE Hjernen Skaber perspektiv, empati, selvbeherskelse, abstrakt tænkning, fokus og evnen til at se sig selv udefra Den ordner og strukturerer signaler fra resten af hjernen. Modningen startes omkring 6 årsalderen og varer til slutningen af teenage-alderen. Puslinge 5-6 år Har brug for faste rammer og rutiner Tryghedssøgende Kan ikke sidde stille Præget af kaos og voldsom udvikling Filosoferer og stiller spørgsmål KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE

15 Tumlinge 7-8 år Er tydeligt klare over eget køn. Vidensbegærlige Svært ved at skelne fantasi fra virkelighed Begynder så småt at kunne læse Begyndende udspekuleret mobning Pilte 9-10 år Undersøger alt og vil vide besked Begynder at forstå ironi og abstrakt tænkning Fokus på sociale kontakter Elsker mystik og hemmeligheder Ofte flere interesser KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE Væbnere år Virker snusfornuftige og kan være nedladende overfor voksne Famlende over egen identitet og har brug for støtte og rollemodeller Kender ikke egne grænser Seniorvæbnere år Føler sig udenfor overalt Mange hormoner - lav koncentration Venner er den nye familie Indadvendt udvikling Pandelappen giver empati - bliver brugt til at tænke over hvad andre mon tænker. KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE

16 Bilag 3 Dette er jeres noter fra gruppearbejdet på weekend 2. Gruppe 1: Aldersgruppe: Pilte Betingelser: børn med ADHD; 1 hyper; 1 opmærksomhed Møde: Hej/hilsen/velkommen Fortæller dagens program Belgisk bankebøf og British bulldog Deler piltene i 2 grupper (hyper på det ene hold og opmærksomheds på det andet) Find det sjoveste sted at sætte et telt på hoved Der gives point og det udnævnes en vinder Der spises kage og mødet afsluttes med fadervor og hyggesnak Weekendaktivitet: Natløb Smuglernatløb 2hold Hvert hold har 1000 point Hver deltager har en ingrediens til en lagkage, som de ikke må miste. Ingrediensen skal fragtes fra et punkt til et andet uden at blive taget. Seniorerne er fangerne og de er tilfældigvis på lejr i nærheden og kan være bad guys Lederne kommer tilfældigvis til at tale over sig, så at den opmærksomhedskrævende hører det og gejler de andre pilte op til at de skal på natløb. Gruppe 2: Møde: Sang (dav dav alle sammen) (4 min) Førstehjælps møde alle svare/gør (10 min) Stands ulykken forklaring Livredende førstehjælp vis og forklar Alarmér forklaring og prøve opkald Almen første hjælp vis og forklar Psykisk første hjælp forklar Luft pause (30 min) Aflåst/aflastende sideleje (10min) Forbinding på hinanden og sig selv efterfulgt af løb om kredshus 3 gange (30min) Afrunding og forkyndelse (6 min)

17 Weekend tur efterår (væbner +) Fredag aften: Kl. 19 Ankomst og indkvartering Kl Alle ligger i soveposer i deres senge Kl. 00 Alle sover kl. 01 Alle vægges ved brandalarm En person i køkken bevidstløs + en på trappe faldet bevidstløs m. benbrud Nødflytning Alarmer nummeret givet af en leder Olie tynde m. ild i som effekt 3 med brandsår i alle former flere m. chok Rednings folk fra det lokale brandvæsen m. blink og horn Tilskuere kommer for at se står i vejen alle hjælper med at holde dem væk. Børn skaber leder selv Kl Saft + kage/slik/frugt Kl. 03 Godnat Lørdag: Kl. 9 Flaghejsning + Morgenmad Kl. 10 Hygge med spil samt. Evaluering Kl Frokost + siesta Kl. 14 Løb i lokalområdet Både døde og levende. De første poster alt andet end første hjælp De sidste spore ind til natte løb Kl. 16 Gruppe hives ud forbereder aftens mad mens resten klargøre bål til om aften inkl. underholdning Kl. 18 Aftensmad kl Lejrbål + hygge Kl. 21 Alle ligger i deres senge Kl. 00 Alle sover, alle vækkes færdsels uheld (4 bilist +2 cykelister vækkes ved råb på hjælp) Kl. 02 Saft + kage/slik/frugt Kl Godnat Søndag: Kl. 10 Morgen vækning + flaghejsning + brunch lavet af seniorne + ledere Kl. 13 Rengøring Kl. 14 Farvel

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 GUL KERNE UNDERHOLDNING OG KOMMUNIKATION Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Indhold...2 Hvorfor underholdning og kommunikation?...2 Opbygningen af et modul...3

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn Artiklen er tidligere på Forlaget Perikon: Børn på behandlingshjem år 1999 En artikelsamling om miljøterapi, redigeret af Hans Kornerup. Bogen er udsolgt fra forlaget. Miljøterapeut på et behandlingshjem

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11

NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 NOTAT fra pædagogisk dag nr. 11 Dette er et notat fra pædagogisk dag med ansatte (28 i alt) fra Gymnastiskhøjskolen i Ollerup. Notatet består af sammenskrivninger af output fra dagens øvelser, citater

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

G U F INFO PÅ GUF FÅR DU: LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF. 24.- 26. april LEDERUDDANNELSE DER RYKKER

G U F INFO PÅ GUF FÅR DU: LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF. 24.- 26. april LEDERUDDANNELSE DER RYKKER LANDSFORBUNDET INDBYDER TIL KURSUS I FDF G U F LEDERUDDANNELSE DER RYKKER 24.- 26. april PÅ GUF FÅR DU: : MULIGHED FOR AT DELTAGE PÅ ENKELTE MODULER : FRIVILLIGE AFTENTILBUD HVOR DER ER NOGET FOR ALLE

Læs mere