FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas"

Transkript

1 Kompendium Hvordan reagerer jeg na r Frederik kravler rundt pa væggen? FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

2 Indhold Indhold Indhold... 2 Oversigt over weekenderne... 3 Programpunkter fra weekend Programpunkter fra weekend Vigtige pointer fra kurset... 7 Kildeliste... 7 Bilag... 8

3 Oversigt over weekenderne Weekend 1: Fredag Intro af os og af deltagerne Lørdag formiddag Lederideal Typiske børnetyper, hvad gør vi i kredsene? Lørdag eftermiddag Leg og lidt frisk luft Forsat case, børnetyper og debat Situationsspil Søndag formiddag Hvad sker der i børn Evaluering af 1. weekend og hvad de forventer på weekend 2 Lektier til weekend 2 weekend 2: Fredag Gennemgang af lektier Lørdag formiddag Opsummering: børns udvikling Børnetyper og bogstavkombinationer Typiske børnetyper i FDF Gud on Tour Lørdag eftermiddag Gruppearbejde Præsentation af gruppearbejde Søndag formiddag Evaluering af lederskolen 2012 Evaluering af gruppen og program

4 Programpunkter fra weekend 1 Intro Efter intro af instruktører og deltagere(alder, kreds, ikke mindst hvilken aldersgruppe de har til FDF), spilles der Cranium for deltagerne tør sige noget og åbne sig i det forum vi skal være i, i weekenden. Lederideal Der ligger en masse statements på bordet, og blandt disse statements er lederidealerne. Først skal hver deltager finde de statements de mener, er lederidealerne. Herefter er det bordet rundt. Hvad for et statement har de valgt og hvorfor har de valgt det. Så skal deltagerne blive enige om hvilke statement der er FDFs lederideal. Til sidst tages en snak om hvad der er lederidealet og hvilke statements der var rigtige af dem deltagerne valgte. Statements kan ses i bilag 1. Lederidealet danner grundlag for hvordan vi skal opføre os som ledere og hvordan vi skal være overfor børnene i FDF. Derfor er det vigtigt at kende lederidealet og bruge det som rettesnor for ens arbejde som frivillig leder i FDF. Præsentation uden facit. Små cases til debat Situationsspil Deltagerne deles i mindre grupper af 2 3 personer. Hver gruppe gives en type/diagnose (eks. 9årig piltedreng med ADHD) Grupperne skal nu lave et lille skuespil over en situation med opgaven. Grupperne får 1 time til at forberede sig. Skuespillet skal fremføres for resten af gruppen. Vi tager en snak om hvad de gjorde godt og skidt og hvad der kunne havde været gjort anderledes. Hvad sker der i børn PP præsentation fra et tidligere kursus. PP er vedlagt som bilag 2. Gennemgang af børns udvikling fra ca.6 års alderen til teenageårene. Det er vigtigt at forstå hvordan børn udvikles og specielt hvordan børns hjerne udvikles, da det skaber forståelsen for hvordan børn reagere i forhold til deres udvikling. Specielt lægges der vægt på frontalpandelappen, som center for udviklingen af hjernen. Evaluering af weekend 1 og forventninger til weekend 2 Snak om hvad de forventede og om det har levet op til deres forventninger, samt hvad de gerne vil have der skal arbejdes med på weekend 2. lektier til weekend 2 Udvælg en børnetype og observer denne børnetype til FDF og også gerne i andre sammenhænge. Det kan være en børnetype du normalt synes er besværlig og tænk over hvordan situationer kan gribes an.

5 Programpunkter fra weekend 2 Gennemgang af lektier Snak om lektierne og hvad de har observeret siden weekend 1. Er der observeret nogen situationer, hvor situationen kunne have været håndteret anderledes og skyldes det forældre, børn eller lederne? Opsummering: børn udvikling Da det er godt en måned siden weekend 1, er det godt med en opsummering og hurtig gennemgang af børns udvikling. Se bilag 2 for præsentationen. Børnetyper og bogstavkombinationer Med udgangspunkt i at vi i FDF har mange forskellige børn og nogle af disse børn er specielt opmærksomhedskrævende for lederne, gives der et oplæg omkring hvad der gør at disse børn er specielt krævende for lederes opmærksomhed og hvordan vi som leder skal arbejde med børnene og ikke mod dem. Oplægget vil primært omhandle ADD og ADHD. Oplæg: ADD står for Attention Deficit Disorder ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder Fælles betegnelsen er ADHD og det er også den betegnelse, de fleste kender for diagnosen. Det er værd at bemærke at der er forskel på de to definitioner. Hyperaktiviteten, som er i den ene diagnose, men ikke i den anden, men alligevel er de to diagnoser ret ens. Begge har med opmærksomhed det bærende for diagnosen. Undersøgelser viser at ca. 3 5 % af børn kan diagnosticeres med ADHD, dog er det ikke alle der bliver det, men det er også næsten en betegnelse, der bliver stemplet på børn der bare er aktive og har krudt i røven. Så det er også en betegnelse man skal passe på med at sende efter alle børn, der bare skal ud og røre sig og være aktive. Man kan opdele ADHD i tre forskellige typer : Overvejende opmærksomhedsforstyrrende Overvejende hyperaktivitet og impulsivitet Kombineret type. Der er mange måder at være opmærksomhedsforstyrrende på. Der er den udfarende opmærksomhedsforstyrrende type, som kan finde på at stille forskellige spørgsmål, som ikke har noget med aktiviteten at gøre. Eller anden opførsel, som er forstyrrende og giver barnet opmærksomhed. Det også typisk at barnet ikke kan holde opmærksomhed og koncentration i længere tid og dermed bliver opmærksomhedsforstyrrende for lederen, da så skal til at forklare tingene igen. Der er også den modsatte opmærksomhedsforstyrrende type. Dette er den stille og indadvendte type. Det er børn som vi opfatter som den stille type, men egentlig ikke har hørt efter, da de har været mentalt væk da beskeder og instruktioner er blevet givet. Den stille type ADD fremtræder ofte som passive, indadvendte, uengageret, drømmende og stille. Så er der typen de fleste kender og måske har været leder/assistent for. Det hyperaktive og impulsive barn. Det er dem som midt i en instruktion skal spørge om noget helt andet, eller ikke kan sidde stille og bare vil i gang med aktiviteten. De kan ikke sidde stille og kan ikke forstå hvorfor man ikke bare kommer i gang med legen eller hvad det er man skal til. De ved ikke nødvendigvis hvad der skal gøres præcist, men de vil bare i gang. Det er også typen der ikke har klare at sidde til teorimøder for længe ad gangen. Det er typisk de

6 børn, som midt under en instruktion eller gennemgang af teori lige skal på toilettet, se på noget interessant i den anden ende af lokalet, eller gør noget helt tredje. Den kombineret type siger sig selv er både opmærksomhedsforstyrrende, hyperaktiv og impulsiv. ADHD og ADD børn oplever situationer anderledes end normale børn (hvis de findes). Derfor reagerer de også anderledes end vi normalt venter at børn reagerer i forskellige situationer. De kender godt de spilleregler vi har sat op for forskellige situationer, men de glemmer dem i nuet. Der læses op fra bogen Wilbur, en møgunge, for netop at illustrere hvordan de børn oplever en given situation og hvorfor de reagerer som de gør. I bogen illustreres en lidt ekstrem situation, men den giver et godt indblik i hvordan ADHD og ADD børn kan reagere på en helt harmløs situation. Ud fra oplægge tages der en debat og snak om deres egen erfaringer med de forskellige børnetyper. I løbet af snakken kommes der ind på hvad der er for signaler vi kan aflæse fra børn og hvordan vi modtager dem i FDF til det ugelige møde. Børn er ikke altid lige villige til at fortælle om hvordan dagen er gået, men de signaler de udsender, kan fortælle os ledere om børnene har haft en god eller dårlig dag. Specielt hvis der har været en dårlig dag, en møg dag eller at der bare er noget som ikke er som det skal være. I forhold til ADHD og ADD børn er det vigtigt at kunne aflæse de signaler, de udsender, da det fortæller os noget om hvordan vi skal møde børnene til FDF mødet. En dårlig dag for ADHD/ADD børn kan blive helt igennem dårlig, hvis vi som leder ikke aflæser børnenes signaler. Hvis de har haft en dårlig dag, så kan de være mere opmærksomhedsforstyrrende til FDF mødet. Hvis vi så skælder dem ud fordi de er forstyrrende, så forstår de os ikke og deres dag bliver bare helt igennem en dårlig dag. Så hvordan og hvilke signaler er det vi kan aflæse hos børnene? Og hvilke signaler skal vi være opmærksomme på? Gruppearbejde I grupper skal der nu laves følgende: Der skal planlægges et møde med leg g aktivitet, samt en aktivitet til en weekend eller et helt weekend program. Der skal tages højde for forskellige børnetyper og deres reaktionsmønstre. Gruppearbejdet præsenteres og der tages en snak om aktiviteter og program. Er det et realistisk program? Hvordan vil typerne reagere på programmet? Kan det lade sig gøre? Gruppernes program og aktiviteter kan ses i bilag 3. Snak om hvordan planlægning kan foregå og hvad det er for oplevelser vi tager med fra FDF, samt vigtigheden i at forklare forældre at det der nogen gange ser uansvarligt ud, har vi styr på. Vi er opmærksomme på børnene og hvad der sker. Vi er ikke uansvarlige, selvom det kan se sådan ud. Hav tillid til at vi ved hvad vi gør. Evaluering Snak om hvad der var forventet af kurset, levede kurset op til forventningerne, forventninger inden lederskolen, hvad kan du tage med fra lederskolen osv.

7 Vigtige pointer fra kurset Se børnene som nye børn hver gang de kommer til FDF. Hvis vi er sure på børnene allerede når de kommer til FDF, så bliver det ikke et godt møde for dem eller for dig som leder. Det skal forstås på den måde at tavlen skal være visket ren for børnene hver gang de kommer til FDF, så de ikke bliver skældt ud på forhånd, fordi de ikke kan sidde stille eller larmer. Det er vigtigt at både børn og ledere har det godt til FDF og derfor skal vi så vidt muligt undgå at skælde børnene ud, men måske mere tage en snak om hvad de har gjort forkert og hvorfor det er forkert, i stedet for at råbe ad dem. Visse typer børn får skæld ud nok i både skole og fritidsordning, så de skal ikke til FDF også have skæld ud. Vi er i FDF for børnenes skyld Vi skal arbejde med børnene og ikke mod dem. Kildeliste [1] Simonsen, Renée Toft: Wilbur, en møgunge. 1. udg. ADHD foreningen, (Bog) [2] Adolfson, Helen og Maria Elmfeldt Öhrskog: Børn og adfærd. 1. udg. Dansk Psykologisk Forlag, (Bog) [3] Schjødt, Torben og Torben Heinskou: Miljøterapi på dynamisk grundlag. 1. udg. Hans Reitzels Forlag, (Bog)

8 Bilag Bilag 1 Lederidealstatements og lederideal Bilag 2 Noter fra PowerPoint og PowerPoint om børns udvikling Bilag 3 Gruppearbejde weekend 2

9 Bilag 1 Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen er bevidst om sit ansvar og stiller høje krav til sig selv Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen er en god kammerat Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egene og andres erfaringer Lederen møder børn og unge med evangeliet Lederen skal udvikle børns og unges identitet og at det gøres bedst i sammenspil med andre Lederen er en fast støtte i en omskiftelig verden Lederen tager årligt på uddannelse for at dygtiggøre sig Lederen skal give børn og unge brugbare færdigheder gennem aktiviteter Lederen viser gennem handling medansvar og medindflydelse Lederen viser børn og unge at modgang kan overvindes Lederen er børn og unges kammerat i godt og ondt Lederen er voksen og tager ansvar Lederen er aktiv i både leg og forkyndelse Lederen udvikler børn og unge til at deltage i demokratiske processer Lederen lære børn og unge udholdenhed gennem leg og ansvar

10 Lederen viser at FDF er mangfoldig Lederen giver børn og unge mod på livet og tillid til sig selv og andre Lederen viser glæde ved det at være leder i FDF FDFs lederideal 1. Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen skal være bevidst om, at det bærende i FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Lederen har personlig tilknytning til folkekirken og baserer sin tilværelse på det kristne livssyn. 2. Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen skal gøre sig klart at børnene og de unge tager pejling af alt. Lederen bliver et af børnenes pejlemærker for voksenlivet, og skal derfor være det voksne forbillede. Lederen skal vise og stå ved egne holdninger og samtidig skabe frihed til andres holdninger. På den måde får børnene og de unge mulighed for at udvikle den udholdenhed og den robusthed, som udspringer af at have sine meningers mod uden at træde på andre. 3. Lederen er bevidst om sit ansvar og stille høje krav til sig selv Lederen skal møde børnene og de unge som en voksen, der kan og vil tage ansvar når det kræves, og som træder i baggrunden når det fremmer processen. Som er uhøjtidelig i sit lederskab, og som stiller høje krav til sin egen kvalitet og ansvarlighed. På den måde får børnene og de unge mulighed for at være aktive og ligeværdige medspillere i FDF fællesskabet. 4. Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab

11 Lederen skal møde børnene og de unge med FDFs værdigrundlag igennem gode aktiviteter og handlinger. 5. Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen skal forkynde evangeliet i fortælling, i samtale og i fortolkning samt vise, at det kristne budskab har værdi i hverdagen. 6. Lederen er en god kammerat Lederen skal møde børnene og de unge som en god lytter, der lever med i deres undren, deres glæder og sorger. Lederen skal opmuntre til aktiv deltagelse og give plads til livsglæden, nysgerrigheden og begejstringen. Lederen skal vise omsorg og skabe tid og rum til fordybelse og samtale, så børnene og de unge oplever, at lederen har lyst til samværet. 7. Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen skal udvikle legen og fantasien hos børnene og de unge. I legens magi skabes et fællesskab og venskab, hvor alvor og glæde kan brydes. Lederen skal være igangsætter af og selv gå ind i den organiserede leg og opmuntre til fri leg. Det giver børnene og de unge mulighed for at udvikle selvværd og selvstændighed inden for fællesskabets rammer. 8. Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer Lederen skal uddanne og dygtiggøre sig til arbejdet med børn og unge. Lederen skal gennem lederuddannelsen tilegne sig faglige og pædagogiske færdigheder af høj kvalitet og dele sin viden med andre.

12 Bilag 2 Børns udvikling Forrest i hjernen sidder pandelappen, som styrer mange af de egenskaber, vi til daglig forbinder med god opdragelse. Pandelappen skaber perspektiv, empati, selvbeherskelse, abstrakt tænkning, fokus og evnen til at se sig selv udefra. Ordner og strukturerer signaler fra resten af hjernen. Den begynder at modne omkring 6 års alderen, men det er en lang proces. Frem til puberteten er vi voksne nødt til at fungere som et ekstra sæt pandelapper og dermed hjælpe barnet til at fungere. Alle børn er glade for når mål og forventninger er klare for dem. Både fordi rammerne de skal fungere under så er klarere for dem, og fordi muligheden for at tydeliggøre deres fremskridt bliver større. Det kræver overblik og empati hos os som ledere, for vi skal have et mål med hvad vi vil med de her børn og vi skal sætte os ind i om de har mulighed for at forstå, hvad vi ønsker af dem. I mange FDF kredse er der en del børn med koncentrationsbesvær eller lignende udfordringer til lederen, disse børn kræver særligt faste rammer og en leder, der forstår hvor svært det kan være bare at fungere. I denne omgang, vil vi koncentrere os om den normale udvikling hos børn fra puslingealderen til seniorvæbnere. Puslinge 5 6 år Puslinge er tryghedssøgende og fulde af energi. Der sker rigtig meget i deres hoveder og for at skabe lidt ro til at kunne kommunikere med dem, må vi skabe ritualer og rammer omkring dem, så mængden af information i hovedet bliver mindsket. Puslinge KAN ikke sidde stille. Deres krop udvikler sig i en sådan fart at det er fysisk umuligt for dem at sidde stille og koncentrere sig i længere tid. Ledere skal være meget tydelige i forventningerne til barnets opførsel og være enige i ledergruppen om hvilke regler der gælder. De filosoferer og stiller spørgsmål og der kommer ofte nogle skægge spørgsmål og sammenhænge ud af det. Tumlinge 7 8 år Piger og drenge leger ikke sammen, men ved siden af hinanden eller mod hinanden. Er tydeligt klare over eget køn. Alderen til så småt at begynde udspekuleret mobning Videbegærlige men lærer det ikke for deres egen skyld, altid for en voksen, de kan lide. Glade for at kunne præstere Meget glad for fantasirammer leger ikke, men ér en del af rammen, deraf kan det være svært at kende forskel på fantasi og virkelighed. Begynder så småt at kunne læse og synes simple koder er som skattejagt.

13 Pilte 9 10 år Er kommet mere i balance med sig selv end tidligere, både fysisk og psykisk. At pjatte og lege er bare sagen i denne alder hvor barnet også gerne vil lære nye børn at kende og udbygge sine sociale kontakter. De er fokuserede på sociale tilhørsforhold gennem venskaber og fællesskaber. Barnets evne til at fungere sammen med andre er meget styrket, og det tilfører i stigende grad fællesskabet værdier. Barnet er også god til at sætte sig i andres situation hvad der vidner om engagement og følelsesmæssig udvikling. Med baggrund i denne mere udviklede sociale forståelse er barnet mere følsom overfor mobning, end det har været tidligere. Stadig nysgerrig og videbegærlig, finder ofte svar gennem små forsøg. Undersøger alt og vil vide besked. Magi og hemmeligheder er fantastiske, ceremonier, hemmelige ritualer og klubber. Det mystiske er på en gang både spændende og dragende og lidt uhyggeligt og derfor leger den 8 årige sig til en fortrolighed med det. Samtidig udvikler barnet sin fornuft og logik. Ikke alle kan læse dem der ikke kan er ofte sårbare overfor offentliggørelse af dette. I FDF kan vi hjælpe piltene på deres vej mod at forstå spillereglerne i fællesskabet ved at opstille klare regler for hvordan eksempelvis ansvar og opgaver fordeles mellem børnene. Piltene skal bidrage til fællesskabet for at styrke fællesskabet. Væbnere år Begynder at være teenager (præteenager fra ca år) Virker snusfornuftige og måske nedladende overfor voksne, men har virkelig brug for lyttende, fortrolige og anerkendende voksne, er midt i en meget famlende periode og leder efter et fast ståsted. Kender ikke selv sine grænser og bemærkninger sagt i sjov kan blive taget temmelig ilde op. Seniorvæbnere år Seniorvæbnere forsøger at finde fodslag i verden, finde deres identitet, men føler sig udenfor alle steder. De bruger meget tid på at hænge ud med vennerne, men laver egentlig ikke noget når nogen spørger. Hormonerne tonser rundt i kroppen og koncentrationen daler. Gør sig fri af forældre, er meget opmærksom på venner, som er familien i øjeblikket. I FDF har vi som voksne udover forældrene, muligheden for at blive enten venner eller forældre, alt efter hvordan vi behandler de unge. Pandelappen er færdigudviklet og den unge kan sætte sig i andres sted på samme måde som voksne. Alt bliver analyseret ud fra hvad andre mon vil sige om det. Tøj bliver en videnskab. I hverdagen virker de ikke som voksne. Er ugidelige og synes de er kiksede. Ofte indadvendt udvikling, hvor seniorerne vil opleve mere udadvendt udvikling. I FDF møder vi selvstændige unge mennesker, som kan tage ansvar for mindre projekter med støtte fra en leder, de kan eksempelvis stå for et klassemøde. (Knudsen, Ann Elisabeth og Hyldig, Karin Svannevig Hallo, er der hul igennem. Dit barns hjerne 0 18 år) Gyldendals bogklubber Spejdernet.dk

14 Hvad sker der i børn? - og hvorfor gør de som de gør? Hjernen Frontallappen/pandelappen styrer mange af de ting vi forbinder med god opdragelse. KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE Hjernen Skaber perspektiv, empati, selvbeherskelse, abstrakt tænkning, fokus og evnen til at se sig selv udefra Den ordner og strukturerer signaler fra resten af hjernen. Modningen startes omkring 6 årsalderen og varer til slutningen af teenage-alderen. Puslinge 5-6 år Har brug for faste rammer og rutiner Tryghedssøgende Kan ikke sidde stille Præget af kaos og voldsom udvikling Filosoferer og stiller spørgsmål KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE

15 Tumlinge 7-8 år Er tydeligt klare over eget køn. Vidensbegærlige Svært ved at skelne fantasi fra virkelighed Begynder så småt at kunne læse Begyndende udspekuleret mobning Pilte 9-10 år Undersøger alt og vil vide besked Begynder at forstå ironi og abstrakt tænkning Fokus på sociale kontakter Elsker mystik og hemmeligheder Ofte flere interesser KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE Væbnere år Virker snusfornuftige og kan være nedladende overfor voksne Famlende over egen identitet og har brug for støtte og rollemodeller Kender ikke egne grænser Seniorvæbnere år Føler sig udenfor overalt Mange hormoner - lav koncentration Venner er den nye familie Indadvendt udvikling Pandelappen giver empati - bliver brugt til at tænke over hvad andre mon tænker. KAOSPILOTERNE KAOSPILOTERNE

16 Bilag 3 Dette er jeres noter fra gruppearbejdet på weekend 2. Gruppe 1: Aldersgruppe: Pilte Betingelser: børn med ADHD; 1 hyper; 1 opmærksomhed Møde: Hej/hilsen/velkommen Fortæller dagens program Belgisk bankebøf og British bulldog Deler piltene i 2 grupper (hyper på det ene hold og opmærksomheds på det andet) Find det sjoveste sted at sætte et telt på hoved Der gives point og det udnævnes en vinder Der spises kage og mødet afsluttes med fadervor og hyggesnak Weekendaktivitet: Natløb Smuglernatløb 2hold Hvert hold har 1000 point Hver deltager har en ingrediens til en lagkage, som de ikke må miste. Ingrediensen skal fragtes fra et punkt til et andet uden at blive taget. Seniorerne er fangerne og de er tilfældigvis på lejr i nærheden og kan være bad guys Lederne kommer tilfældigvis til at tale over sig, så at den opmærksomhedskrævende hører det og gejler de andre pilte op til at de skal på natløb. Gruppe 2: Møde: Sang (dav dav alle sammen) (4 min) Førstehjælps møde alle svare/gør (10 min) Stands ulykken forklaring Livredende førstehjælp vis og forklar Alarmér forklaring og prøve opkald Almen første hjælp vis og forklar Psykisk første hjælp forklar Luft pause (30 min) Aflåst/aflastende sideleje (10min) Forbinding på hinanden og sig selv efterfulgt af løb om kredshus 3 gange (30min) Afrunding og forkyndelse (6 min)

17 Weekend tur efterår (væbner +) Fredag aften: Kl. 19 Ankomst og indkvartering Kl Alle ligger i soveposer i deres senge Kl. 00 Alle sover kl. 01 Alle vægges ved brandalarm En person i køkken bevidstløs + en på trappe faldet bevidstløs m. benbrud Nødflytning Alarmer nummeret givet af en leder Olie tynde m. ild i som effekt 3 med brandsår i alle former flere m. chok Rednings folk fra det lokale brandvæsen m. blink og horn Tilskuere kommer for at se står i vejen alle hjælper med at holde dem væk. Børn skaber leder selv Kl Saft + kage/slik/frugt Kl. 03 Godnat Lørdag: Kl. 9 Flaghejsning + Morgenmad Kl. 10 Hygge med spil samt. Evaluering Kl Frokost + siesta Kl. 14 Løb i lokalområdet Både døde og levende. De første poster alt andet end første hjælp De sidste spore ind til natte løb Kl. 16 Gruppe hives ud forbereder aftens mad mens resten klargøre bål til om aften inkl. underholdning Kl. 18 Aftensmad kl Lejrbål + hygge Kl. 21 Alle ligger i deres senge Kl. 00 Alle sover, alle vækkes færdsels uheld (4 bilist +2 cykelister vækkes ved råb på hjælp) Kl. 02 Saft + kage/slik/frugt Kl Godnat Søndag: Kl. 10 Morgen vækning + flaghejsning + brunch lavet af seniorne + ledere Kl. 13 Rengøring Kl. 14 Farvel

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget 2 7100 Vejle Strategi 2010-2020

Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget 2 7100 Vejle Strategi 2010-2020 Fordi vi har lyst! Strategi 2010-2020 Vejle 1 I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg. FDFs formål

Læs mere

Børn med særlige behov!

Børn med særlige behov! Ninna Olsen ninnaolsen84@gmail.com Børn med særlige behov! Hvordan rummer vi dem? Oplæg for FDF Roskilde d. 8/1 2014 Ninna Olsen Uddannet pædagog KFUM-spejder i 24 år Leder i 11 år, assistent 5 år Kursusleder

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder

KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH. Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder KRUMMEN KREDSBLADET FOR FDF TYRSTED-UTH Læs i Krummen: - Nye møde struktur - Sommerafslutning - Sommerlejr - Middelalder Maj 2015 - Juni 2015 FDF Tyrsted Uth Nordrevej 68 8700 Horsens Tlf. 75 64 84 64

Læs mere

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Oplæg ved Bitten Schjødt Kjær/ bitten@fdf.dk - formand for FDFs lederuddannelsesudvalg - tumlingeleder i FDF Aalborg 9. Vejgaard - afdelingsleder på Tofthøjskolen,

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

-har du set eet barn med ADHD har du kun set eet!

-har du set eet barn med ADHD har du kun set eet! Foredrag: Børn og ADHD" -har du set eet barn med ADHD har du kun set eet! v. Vibeke Jo Frank, fmd. lokalafd. ADHD-foreningen i DK. Virker dit barn ofte rastløst, og har han svært ved at koncentrere sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1 Virksomhedsplan 2013/2014 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej 139 2830 Virum

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere