Udskrevet fra: en webbaseret håndbog i friluftsliv. Turlederen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Turlederen:"

Transkript

1 Side 1/9 Turlederen: "Today we overrate the rational values and behave as if thinking were a substitute for living. We have forgotten that thought, and the intuition that feeds it, only becomes whole if deed grows out of it, as fruit grows from the pollen on a tree. So everywhere in our civilized world there tends to be a terible clevage between thinking and doing." Laurent Van Der Post, The Lost World of the Kalahari, p61 En del mennesker finder udfordringer og oplevelser ved at tilbringe en del af deres tid på frilufts eller naturture; muligvis endda i vildmarkslignende omgivelser. Den materialistiske nytteværdi af sådanne ture er meget svær at beregne; men det personlige udviklingspotentiale for de mennesker, som deltager i sådanne ture, kan bekræftes både af utallige beretninger og deciderede undersøgelser. Nogle af grundene til, at mennesker deltager i sådanne aktiviteter, kan være et ønske om at opleve et mere naturnært liv end den moderne storbystilværelse frembyder mulighed for. Andre søger roen og den meditative stilhed; medens andre finder sportslige eller personlige udfordringer ud i den terrænforceringsmæssige del af vildmarkslivet. Alle begrundelser har deres egen sandhedsværdi for den konkrete udøver og behøver som sådan ikke yderligere dokumentation. Alligevel er det meget vigtigt at analysere sådanne begrundelser nærmere i det øjeblik, man bevæger sig fra at tage på ture for ens egen fornøjelses skyld til at tage på ture som turleder for andre. Turlederens situation adskiller sig meget væsentligt fra situationen i øvrige ture, man måtte have deltaget i. Hvor man måske i andre situationer søger friluftslivet eller vildmarkslivet sammen med andre ligesindede eller måske alene i form af soloture, vil det altid være med den underliggende forudsætning, at hver enkelt turdeltager har ansvaret for sig selv og sin egen tilstand og formåen. Selvfølgelig ikke sådan at forstå, at enhver blot sejler sin egen sø, men mere som en grundlæggende følelse af lighed mellem turdeltagerne. Altså en berettiget forventning om, at en voksen ligeværdig turdeltager selv kan sige til og give lyd fra sig, hvis der er grund til bekymring. Som turleder er situationen en anden. Det basale udgangspunkt må helt grundlæggende og som en selvfølgelighed være, at mennesker altid er ligeværdige eksistenser; men husk endelig, at dette ikke samtidig betyder ligeværdige faglige forudsætninger!

2 Nogle mennesker søger aktivt denne forskel i faglige forudsætninger og puster sig selv op, for i gennem demonstration af fysisk eller faglig overlegenhed at styrke egen ego følelse. Sådanne personligheder er i næsten alle sammenhænge totalt uegnede som ledere i nogen forbindelse. Side 2/9 For at kunne opnå en mere balanceret indsigt i egne forudsætninger og reaktionsmønstre er det vigtigt for den kommende turleder at gøre signe egne holdninger og ønsker helt klare for sig selv. Man kunne fx starte med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 1: Hvorfor ønsker man at fungere som turleder på en friluftstur? 2: Hvilke kriterier har man personligt, for at den pågældende tur kan opfattes som en succes? 3: Hvorfor egentlig have besværet med at hjælpe andre igennem en tur, hvor man selv kunne nyde turen uden besværet med deltagerne? 4: Hvorledes opfatter man gruppens successkriterier? 5: Er gruppens og ens egne succeskriterier sammenfaldende? Ovenstående er på ingen måde ment som en udtømmende analyse af situationen, men mere som en række indgange til det, som bør være en åbenhjertig selvanalyse, før man påtænker at fungere som turleder. Spørgsmål 1 og 2 er vigtige. Det er vigtigt at kunne sætte sig nogle mål for den kommende tur. Det er også vigtigt, at man på forhånd har indhentet alle tilgængelige oplysninger om forholdene i det pågældende område, således at man kan frembringe en realistisk og sandhedsnær analyse af de forhold, turen vil komme til at foregå under. Denne analyse bør i meget høj grad have forbindelse til de kriterier, man opstiller for en succesfyldt tur. Nogle vil måske mene, at sådanne procedurer er noget omstændelige i forhold til en almindelig friluftstur. Og selvfølgelig er det ikke på nogen måde meningen, at man skal udarbejde lange analyserapporter for at planlægge en weekendtur i den lokale skov. For en erfaren leder behøver sådanne overvejelser ikke at tage mange minutter, førend situationen og forudsætningerne er fuldt forstået og overvejet. Er man begynder i turlederhvervet, bør man derimod nok sikre sig, at man har så mange detaljer som muligt medtaget i planlægningen. Dette giver også en personlig sikkerhed i gennemførelsesfasen. Efter spørgsmål 1 kan man springe videre til spørgsmål 5. Det er som oftest her, problemerne viser sig, hvilket understreger vigtigheden af især som begynder at vise ildhu i planlægningsfasen.

3 Side 3/9 At kunne svare fuldt ud på spørgsmål 4 og 5 kræver et ret indgående kendskab til deltagergruppen. Et kendskab som det ikke altid er muligt at opnå inden turens gennemførelse. I sådanne tilfælde må man forlade sig på almene forventninger om, hvorledes deltagerne i den pågældende aldersgruppe normalt vil opføre sig. Mange friluftsture er endt som fiaskoer, fordi turledelsens mål og deltagergruppens mål er vidt forskellige. I næsten alle tilfælde vil der være en stor forskel på fysisk formåen og faglige forudsætninger mellem turdeltagerne og turlederen. (Og er denne forskel ikke umiddelbart eklatant, burde man måske overveje sin egen situation som turleder!) Denne forskel vil bl.a. gøre sig gældende i, at den givne situation forstås på to vidt forskellige måder af turlederen og turdeltagerne. For er kunne gennemføre en tur, som også deltagerne opfatter som en succesfyldt tur, er turledelsen derfor afhængig af evnen til at opfatte, hvorledes deltagerne opfatter situationen. I pædagogisk sprogbrug benævnes denne evne til umiddelbart at opfatte, hvorledes andre mennesker føler, som empati. Turlederens erfaring fra et utal af gennemførte ture giver vedkommende en sikkerhed og måske mere vigtigt en psykologisk dybfølt tryghed i situationen, selvom det er regnvejr, mørkt og koldt i en novemberrå skov, hvor stierne i skoven overhovedet ikke passer med kortet. En sådan situation vil opfattes helt anderledes af turdeltageren, som måske for første gang i sit liv opholder sig i en skov midt om natten. Netop i sådanne tilfælde er det vigtigt, at turlederen besidder evnen til at formidle ro og sikkerhed gennem sin fremtoning og kropsprog. Turdeltagere især børn vil med det samme kunne mærke en fremspirende nervøsitet hos en turleder, som ikke er helt sikker på sin faglige kompetence inden for fx orientering. Deltagertryghed: Brug ikke erfaringen og den faglige overlegenhed til et personligt ego trip. Deltagerne anser turlederen for en rollemodel især hvis vedkommende virker rolig og tillidsvækkende. Derimod går det rigtigt galt, hvis turlederen ikke evner at give turdeltagene mulighed for at bevare en følelse af tryghed. Rigtigt mange såkaldte overlevelsesture, hvor wanna be rambo typer skal lave kanindræberkurser for unge teenagere, er endt i rene skrækhistorier og efterfølgende langvarige pskykologbehandlinger! Hovedfejltagelsen ved sådanne mislykkede forløb ligger oftest i, at der opstilles et

4 Side 4/9 modforhold mellem turledelsen og turdeltagerne altså at turlederne bruger deres faglige og forløbsstrukturelle overlegenhed til at tvinge deltagerne gennem nogle forskellige udfordrende aktiviteter. Et sådan turforløb er en dødssejler allerede inden starten. Turlederens ansvar er først og fremmest at etablere en situation, i hvilken turdeltageren med rette kan føle sig tryg. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help them or concluded that you do not care. Either case is a failure of leadership. Colin Powell (1937 ) Dette leder direkte hen til spørgsmål 3 i ovenstående liste. Som turleder er det et spørgsmål, man bør overveje meget seriøst. Hvorfor vil man hellere bruge sin tid på at hjælpe andre end selv at opsøge oplevelser og udfordringer, som er relevante for ens eget niveau? Nogle mennesker føler et oprigtig velbefindende ved at kunne bruge deres evner og faglige forudsætninger til at sikre, at andre (turdeltagerne) får en god og udviklende oplevelse ud af turforløbet. Andre igen vægter den sociale samhørighed i ledergruppen som det altafgørende. Nogle vil måske mene, at det er hele situationen at være sammen om en fælles turoplevelse som er det givtige. Uanset hvilke årsager, man selv vægter, er det en vigtig forudsætning for ens succes som turleder, at ens personlige målsætninger med turlederhvervet er kompatible med deltagergruppens velbefindende! Empati Turlederens behov for empati kan med en lidt pudsig vinkel beskrives med følgende sentens, som har sin rod inden for edb branchen. The really competent sysadmin is the one who have the wits to put out the fire before it ignites! For ikke edb kyndige vil jeg skyndsomst skride til en forklaring af ovenstående! En sysadmin er det, vi på dansk kalder en netværksadministrator altså en person, hvis arbejde er at vedligeholde et edb netværk. Og det har i mange år været slang blandt edb folk at omtale fejlfunktionerende eller nedbrudte computere som brande eller eksplosioner. Den gode sysadmin eraltså i stand til at afhjælpe en fejl, endnu før den opstår. Dette er en evne, som kræver en enorm erfaringsmængde og et indgående kendskab til ting, man arbejder med. Nogenlunde ligsådan kan man beskrive funktionen hos en rigtig god turleder. Én person som

5 Side 5/9 har så stor indsigt i deltagergruppen, at vedkommende ikke behøver at vente på, at problemerne opstår, men kan være med til at mindske de problematiske situationener, endnu før problemerne opstår. Empatien udvikles gennem erfaring. Og for nogle mennesker er det en medfødt naturlig egenskab! Personlig Erfaring Overskud hos turlederen meget vigtigt. Turlederen skal have fysisk og psykisk overskud i forhold til de udfordringer og aktiviteter, som tackles igennem turforløbet. Vigtigheden af det fysiske og psykiske overskud hos turlederen kan især eksemplificeres med to aspekter. Det forudsætter et stort overskud hos turlederen at kunne fastholde opmærksomheden på deltagernes tilstand, sikkerhed, humør og velbefindende. Hvis turlederen har nok at gøre med at slæbe sig selv igennem turforløbet, er opmærksomheden rettet mod vedkommende selv og ikke mod deltagerne. Den anden og lidt mere ekstreme begrundelse for at pointere begrebet overskud skal findes i forbindelse med turforløbets almene sikkerhed. I en usikker situation vil det kræve opmærksomhed og som oftest en god portion fysisk overskud at forandre situationen, inden den udvikler sig til en decideret krise. Turlederen har, kva sin erfaring, viden og fysiske overskud, mulighed for at virke tillidsfuld og rolig selv i pressede situationer. Self confidence is the most valuable gift a man can possess.... But to possess this true confidence it is necessary to have learned to know oneself at moments when one was standing at the very frontier of things.... On the "Spider" in the Eiger's north face, I experienced such borderline situations, while the avalanches were roaring down over us, endlessly.. Heinrich Harrer: The White Spider, 1960, p.21. Kun den personlige erfaring vil fortælle en, hvor ens egne grænser ligger. Derfor kan det også i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for den kommende turleder på en så sikker måde som muligt at opsøge grænserne for sin egen formåen, men sådanne eksperimenter skal selvfølgelig foregå på egne ture og ikke kombineret med ledelsesansvar! At være opmærksom på egne fysiske og psykiske grænser er meget vigtigt som turleder. At planlægge et turforløb, hvor turprogrammet byder på udfordringer, ved hvilke man som turleder føler sig usikker, er en direkte invitation til katastrofer og uheld! Somme tider udvikler tingene sig ikke som forventet. Somme tider vil de ting, man har lært på tidligere ture og kurser ikke stå mål med de rammer, den konkrete situation dikterer. I sådanne situationer må turlederen igen forlade sig på sin personlige erfaring og på denne baggrund forsøge at udtænke en løsning.

6 Side 6/9 Bemærk i øvrigt, at ovenstående ikke kun er ment i forbindelse med ekstreme situationer eller direkte uheld. Ofte er det meget små ting, der afgør, om en deltager føler glæde eller usikkerhed overfor deltagelse i et turforløb. Turlederen, som fx kan afhjælpe en rygsækrem der skaver ved fx at lægge en af deltagerens ekstra uldsokker under bæreremmen, kan for denne deltager komme til at fremstå som turens helt. Den personlige erfaring fra mange forskellige ture under mange forskellige forhold vil gøre det muligt for turlederen at sammenligne den nuværende situation med tidligere situationer og derved opdage usikkerhedsmomenter, førend de vil få direkte betydning for deltagerne. Det er i den forbindelse vigtigt at lære at skelne mellem tilsyneladende og virkelige faremomenter. For turdeltagerne, som fx. for første gang befinder sig i et fjeldmiljø, vil der være mange ting, som opfattes som usikre eller faretruende. Og ting som egentlig er totalt ufarlige, kan for den uerfarne opfattes som faremomenter, medens mere reelle faremomenter (fx. tiltagende tåge undervejs på en luftig etape) ikke opfattes som farlige af deltageren, førend situationen har udviklet sig i retning af det usikre. Derfor vil den personlige erfaring give turlederen mulighed for skelne imellem tilsyneladende og virkelige faremomenter og indrette turplanen efter forholdene. Den personlige erfaring udvikles selvfølgelig gennem alle de ture (ikke kun de ekstreme soloture), som man deltager i. Men i stedet for blot at vente på, at erfaringen indfinder sig, kan man benytte en mere systematiseret tilgang til at træne erfaringen og ens opmærksomhed overfor de omgivende forhold. En af grundpillerne i anvendelse af personlig erfaring er selvfølgelig evnen til at huske tidligere afviklede turforløb. Især vil det være vigtigt for turlederen at kunne huske sin egen deltagelse i ture på det tidspunkt, da vedkommende selv var begynder. At genkalde sig situationer fra ens egen tid som begynder, vil være med til at udvikle og forfine den vigtige empati, som ubevidst lader een have indblik i, hvorledes en deltager gruppe vil føle en specifik situation. Efter et endt turforløb har jeg altid i tankerne gennemgået det afviklede forløb i minutiøse detaljer og noteret hvert moment ned, som burde have foregået på en bedre måde, eller situationer som kunne have udviklet sig i uheldig retning. Ved at analysere sådanne situationer på det abstrake plan, træner man sin personlige erfaring og sin evne i at applicere erfaringen på en ukendt situation.

7 Side 7/9 En gennemanalysering af afviklede turforløb sætter også turlederen i stand til at udvikle en evne til at læse en situation og danne sig en kvalificeret forventning om, hvorledes situationen vil udvikle sig. Dette kan fx. gælde psykologiske emner som gruppedynamik, men også mere faglige områder, som fx. vejrets udvikling. Det vigtige er evnen til at læse situationen og ud fra ens erfaring og viden kunne danne sit et kvalificeret overblik. Denne evne kan trænes, ved at man undervejs eller i efterbehandlingen af afviklede turforløb i tankerne spørger sig selv: Hvad ville være den korrekte handlemåde, hvis dette eller hint skulle gå galt her? Lederen skal bestemt ikke altid gå rundt og forvente den ene katastrofe efter den anden, men sørge for at være parat, hvis en uventet situation skulle opstå! I forholdet til deltagerne bliver begrebet empati igen meget relevant. Nogle mennesker er født med en ubevidst evne for umiddelbart empatisk at kunne sætte sig ind i andre menneskers situation og tanker. Andre bliver nødt til konstant at træne sig i at være opmærksom på de signaler, andre mennesker ubevidst udsender. Skal turlederen sikre sig, at alle i deltagergruppen har et positivt udbytte af turforløbet, er det derfor ikke nok med jævne mellemrum at spørge ud over gruppen Er alt OK?. I en sådan situation vil alle svare ja det ligger ikke til den menneskelige natur at stille sig uden for gruppen eller gøre sig anderledes end fællesskabet. Turlederen bliver derfor nødt til at indøve en vane med at observere, hvorledes hver enkelt deltager reagerer i forskellige situationer. Disse iagttagelser vil gøre det muligt for turlederen at skabe sig et mere komplet og reelt billede af deltagerens velbefindende. Hvor mennesker (også børn) er meget gode til at skjule udtalelser, som kunne bringe dem uden for fællesskabet, vil kropssproget ofte være mere umiddelbart. Derfor vil en indøvet vane med at lægge mærke til situationerne omkring en kunne biddrage positivt til at udvikle ens kompetence som turleder. Husk i øvrigt, at hvis der er brug for at stoppe op, lægge ruten om eller sætte tempoet ned pga een eller flere deltageres fysiske formåen, så lad det være en beslutning taget af turlederen, så der ikke opstår en situation, hvor den fysisk mindre formående bliver offer for psykisk pres fra den øvrige deltagergruppe.

8 Ledelsesteknikker: Som turleder er det vigtigt at huske på relativitetsbegrebet. Alt er nemlig relativt; især i forhold til forskellige menneskers opfattelse af samme situation. Undervejs i et turforløb kan der være situationer, hvor situationen således opfattes vidt forskelligt af turdeltagene og turlederen. Især i forhold til emner som graden af fysiske anstrengelser i forbindelse med turafviklingen. Side 8/9 Husk derfor på, at det grundlæggende vil være forkert at måle dagens anstrengelser eller udfordringer med turlederens erfaring og færdigheder som baggrund. Brug i stedet den personlige erfaring og husk tilbage til din første ture som begynder. Og tænk på, at der er ekstremt stor forskel på den fysiske formåen og grænserne mellem velstemt anstrengelse og ubehag for en erfaren turleder og en deltagergruppe eksempelvis bestående af teenagere. For at sikre sig, at alle får et fornuftigt udbytte af turforløbet, vil det derfor være betydningsfuldt at kunne udvikle ledelsesteknikker, som giver mulighed for, at deltagerne får størst mulig indflydelse på turens afvikling uden at kompromittere turforløbets overordnede planlægning eller den generelle sikkerhed. Ledelsesstilen bør derfor afspejle en tilnærmet demokratisk organisering, hvor deltagergruppen har indflydelse på så mange aspekter af turforløbet, som er relevant i forhold til deltagergruppens alder, færdigheder og evner. Turlederen kan benytte flere forskellige tilgange til at etablere en sådan struktur. En af de ting, der nok fortæller allermest om, hvilken ledelsestil en turleder ubevidst bruger, er at iagttage, når turgruppen vandrer og i særdeleshed turlederens placering under vandringen. Nogle turledere placerer sig selv forrest. Sætter tempoet og sørger for fremadgående bevægelse. Man kunne kalde det ledelse pr. eksempel, altså at turlederen viser initiativ og sikkerhed og derigennem forsøger at hale gruppen med. I visse situationer vil en sådan ledelsesstil være det eneste rigtige; men anvendt over længere distancer og i længere forløb vil turlederen tendere til at miste forbindelse med især de fysisk mindre formående i gruppen. Ligeledes er der mulighed for, at visse af turdeltagerne kommer så langt bagud, at de faktisk ikke længere har reel kontakt til gruppen. Andre turledere ses oftere placeret bagerst i en vandregruppe. Dette signalerer ofte en ledelsesstil, hvor der tages hånd om de fysisk mindre formående, og hvor deltagergruppen deltager i så stor en del af beslutningsprocesserne som muligt.

9 Side 9/9 Problemet med at befinde sig bagerst er det samme som med at befinde sig forrest; nemlig at visse af deltagerne (i dette tilfælde de forreste) let kan komme så langt væk, at de ikke længere har kontakt til gruppen. I visse tilfælde når terræn, omgivelser og situation tillader er det ikke altafgørende at holde gruppen samlet, hvorfor der selvfølgelig bør gives mulighed for, at hver enkelt holder sin hastighed. I andre tilfælde vil det eneste rigtige være at holde gruppen samlet. Turlederens viden om den konkrete situation og erfaring fra tidligere ture vil kunne give vedkommende en solid basis for sådanne beslutninger. Turlederen bør være i stand til at skifte mellem de forskellige ledelsesstile alt afhængig af situationens karakter. Ved at kunne skifte imellem de forskellige ledelsstile kan der faktisk opnås en varierende ledelssstil, en mere demokratisk ledelsesstil, hvor lederens objektive autoritet kun bruges, når forholdene påkræver det. Husk at nyde turen! Turledelse er ansvar. Sådan set et meget tungt ansvar, fordi deltagernes ve og vel i ekstreme tilfælde kan være direkte afhængige af turlederens handlinger. På trods af de mange alvorsord, så husk at nyde turen. Og husk at planlægge turforløbet, således at også turdeltagene får mulighed for at lære at nyde de umiddelbare øjeblikke, som ophold i naturen frembyder. These beautiful days much enrich all my life. They do not exist as mere pictures maps hung upon the walls of memory to brighten at times when touched by association og will, only to sink again like a landscape in the dark; but they saturate themselves into every part of the body and live as always John Muir (I: L. M. Wolfe: John of the mountains, 1979, p38 39) Somme tider giver naturopholdet af sig selv deltagerne mulighed for at opleve og erfare skønheden i naturen andre gange skal turlederen hjælpe oplevelsen en smule på vej (fx. oplevelsen af en solopgang set fra en bakketop over et let diset landskab en oplevelse, som deltagerene måske ikke ville have fået uden turlederens mellemkomst)

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Krydse vandløb. Vildmarkshaandbogen.dk - Revisionsdato: 27juli 2008 - Copyright: Kim Horsevad 2008 Kontakt: Kim Horsevad kim@horsevad.

Krydse vandløb. Vildmarkshaandbogen.dk - Revisionsdato: 27juli 2008 - Copyright: Kim Horsevad 2008 Kontakt: Kim Horsevad kim@horsevad. Krydse vandløb Side 1/10 Dare to begin! He who postpones the hour of living rightly is like the rustic who waits for the river to run out before he crosses. Quintus Horatius Flaccus Pludselige regnskyl

Læs mere

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013

Den gode dommer. Håndbold Region øst 2013 2013 Den gode dommer Håndbold Region øst 2013 Indhold... 2 Johari s vindue:... 3 Dommerens Personlighed:... 4 Selvværd/selvtillid... 4 Godt humør:... 4 Indlevelse:... 4 Motivation:... 5 Seriøs:... 5 Dommerens

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Mange vil udvikling færre forandring

Mange vil udvikling færre forandring Mange vil udvikling færre forandring 4 årsager og en huskeliste Peter Møller Org.-strategi Produktivitets forbedringer Ledelsesudvikling Sparring >300 Organizational Review Engagements undersøgelser Præstationsvurderinger

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Det perfekte liv Konference arrangeret af Generator Scandic Odense d. 29.1.2015 Anna Fjeldsted I det terapeu*ske samfund kan vi al*d lige komme med en smart psykologisk forklaring.

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler Lene Bjerregaard Farveordbog 100 farvers skjulte universelle signaler Forlaget Colourful Lene Bjerregaard er både arkitekt, psykoterapeut og farveforsker. Allerede i 1992 stod det klart for forfatteren,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene

Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene Samarbejdsbaseret Problemløsning af psykolog Ross W. Greene Ross W. Greene, ph.d., er tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School som klinisk lektor og grundlægger af Institut for Samarbejdsbaseret

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere