Udskrevet fra: en webbaseret håndbog i friluftsliv. Turlederen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrevet fra: www.vildmarkshaandbogen.dk en webbaseret håndbog i friluftsliv. Turlederen:"

Transkript

1 Side 1/9 Turlederen: "Today we overrate the rational values and behave as if thinking were a substitute for living. We have forgotten that thought, and the intuition that feeds it, only becomes whole if deed grows out of it, as fruit grows from the pollen on a tree. So everywhere in our civilized world there tends to be a terible clevage between thinking and doing." Laurent Van Der Post, The Lost World of the Kalahari, p61 En del mennesker finder udfordringer og oplevelser ved at tilbringe en del af deres tid på frilufts eller naturture; muligvis endda i vildmarkslignende omgivelser. Den materialistiske nytteværdi af sådanne ture er meget svær at beregne; men det personlige udviklingspotentiale for de mennesker, som deltager i sådanne ture, kan bekræftes både af utallige beretninger og deciderede undersøgelser. Nogle af grundene til, at mennesker deltager i sådanne aktiviteter, kan være et ønske om at opleve et mere naturnært liv end den moderne storbystilværelse frembyder mulighed for. Andre søger roen og den meditative stilhed; medens andre finder sportslige eller personlige udfordringer ud i den terrænforceringsmæssige del af vildmarkslivet. Alle begrundelser har deres egen sandhedsværdi for den konkrete udøver og behøver som sådan ikke yderligere dokumentation. Alligevel er det meget vigtigt at analysere sådanne begrundelser nærmere i det øjeblik, man bevæger sig fra at tage på ture for ens egen fornøjelses skyld til at tage på ture som turleder for andre. Turlederens situation adskiller sig meget væsentligt fra situationen i øvrige ture, man måtte have deltaget i. Hvor man måske i andre situationer søger friluftslivet eller vildmarkslivet sammen med andre ligesindede eller måske alene i form af soloture, vil det altid være med den underliggende forudsætning, at hver enkelt turdeltager har ansvaret for sig selv og sin egen tilstand og formåen. Selvfølgelig ikke sådan at forstå, at enhver blot sejler sin egen sø, men mere som en grundlæggende følelse af lighed mellem turdeltagerne. Altså en berettiget forventning om, at en voksen ligeværdig turdeltager selv kan sige til og give lyd fra sig, hvis der er grund til bekymring. Som turleder er situationen en anden. Det basale udgangspunkt må helt grundlæggende og som en selvfølgelighed være, at mennesker altid er ligeværdige eksistenser; men husk endelig, at dette ikke samtidig betyder ligeværdige faglige forudsætninger!

2 Nogle mennesker søger aktivt denne forskel i faglige forudsætninger og puster sig selv op, for i gennem demonstration af fysisk eller faglig overlegenhed at styrke egen ego følelse. Sådanne personligheder er i næsten alle sammenhænge totalt uegnede som ledere i nogen forbindelse. Side 2/9 For at kunne opnå en mere balanceret indsigt i egne forudsætninger og reaktionsmønstre er det vigtigt for den kommende turleder at gøre signe egne holdninger og ønsker helt klare for sig selv. Man kunne fx starte med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 1: Hvorfor ønsker man at fungere som turleder på en friluftstur? 2: Hvilke kriterier har man personligt, for at den pågældende tur kan opfattes som en succes? 3: Hvorfor egentlig have besværet med at hjælpe andre igennem en tur, hvor man selv kunne nyde turen uden besværet med deltagerne? 4: Hvorledes opfatter man gruppens successkriterier? 5: Er gruppens og ens egne succeskriterier sammenfaldende? Ovenstående er på ingen måde ment som en udtømmende analyse af situationen, men mere som en række indgange til det, som bør være en åbenhjertig selvanalyse, før man påtænker at fungere som turleder. Spørgsmål 1 og 2 er vigtige. Det er vigtigt at kunne sætte sig nogle mål for den kommende tur. Det er også vigtigt, at man på forhånd har indhentet alle tilgængelige oplysninger om forholdene i det pågældende område, således at man kan frembringe en realistisk og sandhedsnær analyse af de forhold, turen vil komme til at foregå under. Denne analyse bør i meget høj grad have forbindelse til de kriterier, man opstiller for en succesfyldt tur. Nogle vil måske mene, at sådanne procedurer er noget omstændelige i forhold til en almindelig friluftstur. Og selvfølgelig er det ikke på nogen måde meningen, at man skal udarbejde lange analyserapporter for at planlægge en weekendtur i den lokale skov. For en erfaren leder behøver sådanne overvejelser ikke at tage mange minutter, førend situationen og forudsætningerne er fuldt forstået og overvejet. Er man begynder i turlederhvervet, bør man derimod nok sikre sig, at man har så mange detaljer som muligt medtaget i planlægningen. Dette giver også en personlig sikkerhed i gennemførelsesfasen. Efter spørgsmål 1 kan man springe videre til spørgsmål 5. Det er som oftest her, problemerne viser sig, hvilket understreger vigtigheden af især som begynder at vise ildhu i planlægningsfasen.

3 Side 3/9 At kunne svare fuldt ud på spørgsmål 4 og 5 kræver et ret indgående kendskab til deltagergruppen. Et kendskab som det ikke altid er muligt at opnå inden turens gennemførelse. I sådanne tilfælde må man forlade sig på almene forventninger om, hvorledes deltagerne i den pågældende aldersgruppe normalt vil opføre sig. Mange friluftsture er endt som fiaskoer, fordi turledelsens mål og deltagergruppens mål er vidt forskellige. I næsten alle tilfælde vil der være en stor forskel på fysisk formåen og faglige forudsætninger mellem turdeltagerne og turlederen. (Og er denne forskel ikke umiddelbart eklatant, burde man måske overveje sin egen situation som turleder!) Denne forskel vil bl.a. gøre sig gældende i, at den givne situation forstås på to vidt forskellige måder af turlederen og turdeltagerne. For er kunne gennemføre en tur, som også deltagerne opfatter som en succesfyldt tur, er turledelsen derfor afhængig af evnen til at opfatte, hvorledes deltagerne opfatter situationen. I pædagogisk sprogbrug benævnes denne evne til umiddelbart at opfatte, hvorledes andre mennesker føler, som empati. Turlederens erfaring fra et utal af gennemførte ture giver vedkommende en sikkerhed og måske mere vigtigt en psykologisk dybfølt tryghed i situationen, selvom det er regnvejr, mørkt og koldt i en novemberrå skov, hvor stierne i skoven overhovedet ikke passer med kortet. En sådan situation vil opfattes helt anderledes af turdeltageren, som måske for første gang i sit liv opholder sig i en skov midt om natten. Netop i sådanne tilfælde er det vigtigt, at turlederen besidder evnen til at formidle ro og sikkerhed gennem sin fremtoning og kropsprog. Turdeltagere især børn vil med det samme kunne mærke en fremspirende nervøsitet hos en turleder, som ikke er helt sikker på sin faglige kompetence inden for fx orientering. Deltagertryghed: Brug ikke erfaringen og den faglige overlegenhed til et personligt ego trip. Deltagerne anser turlederen for en rollemodel især hvis vedkommende virker rolig og tillidsvækkende. Derimod går det rigtigt galt, hvis turlederen ikke evner at give turdeltagene mulighed for at bevare en følelse af tryghed. Rigtigt mange såkaldte overlevelsesture, hvor wanna be rambo typer skal lave kanindræberkurser for unge teenagere, er endt i rene skrækhistorier og efterfølgende langvarige pskykologbehandlinger! Hovedfejltagelsen ved sådanne mislykkede forløb ligger oftest i, at der opstilles et

4 Side 4/9 modforhold mellem turledelsen og turdeltagerne altså at turlederne bruger deres faglige og forløbsstrukturelle overlegenhed til at tvinge deltagerne gennem nogle forskellige udfordrende aktiviteter. Et sådan turforløb er en dødssejler allerede inden starten. Turlederens ansvar er først og fremmest at etablere en situation, i hvilken turdeltageren med rette kan føle sig tryg. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help them or concluded that you do not care. Either case is a failure of leadership. Colin Powell (1937 ) Dette leder direkte hen til spørgsmål 3 i ovenstående liste. Som turleder er det et spørgsmål, man bør overveje meget seriøst. Hvorfor vil man hellere bruge sin tid på at hjælpe andre end selv at opsøge oplevelser og udfordringer, som er relevante for ens eget niveau? Nogle mennesker føler et oprigtig velbefindende ved at kunne bruge deres evner og faglige forudsætninger til at sikre, at andre (turdeltagerne) får en god og udviklende oplevelse ud af turforløbet. Andre igen vægter den sociale samhørighed i ledergruppen som det altafgørende. Nogle vil måske mene, at det er hele situationen at være sammen om en fælles turoplevelse som er det givtige. Uanset hvilke årsager, man selv vægter, er det en vigtig forudsætning for ens succes som turleder, at ens personlige målsætninger med turlederhvervet er kompatible med deltagergruppens velbefindende! Empati Turlederens behov for empati kan med en lidt pudsig vinkel beskrives med følgende sentens, som har sin rod inden for edb branchen. The really competent sysadmin is the one who have the wits to put out the fire before it ignites! For ikke edb kyndige vil jeg skyndsomst skride til en forklaring af ovenstående! En sysadmin er det, vi på dansk kalder en netværksadministrator altså en person, hvis arbejde er at vedligeholde et edb netværk. Og det har i mange år været slang blandt edb folk at omtale fejlfunktionerende eller nedbrudte computere som brande eller eksplosioner. Den gode sysadmin eraltså i stand til at afhjælpe en fejl, endnu før den opstår. Dette er en evne, som kræver en enorm erfaringsmængde og et indgående kendskab til ting, man arbejder med. Nogenlunde ligsådan kan man beskrive funktionen hos en rigtig god turleder. Én person som

5 Side 5/9 har så stor indsigt i deltagergruppen, at vedkommende ikke behøver at vente på, at problemerne opstår, men kan være med til at mindske de problematiske situationener, endnu før problemerne opstår. Empatien udvikles gennem erfaring. Og for nogle mennesker er det en medfødt naturlig egenskab! Personlig Erfaring Overskud hos turlederen meget vigtigt. Turlederen skal have fysisk og psykisk overskud i forhold til de udfordringer og aktiviteter, som tackles igennem turforløbet. Vigtigheden af det fysiske og psykiske overskud hos turlederen kan især eksemplificeres med to aspekter. Det forudsætter et stort overskud hos turlederen at kunne fastholde opmærksomheden på deltagernes tilstand, sikkerhed, humør og velbefindende. Hvis turlederen har nok at gøre med at slæbe sig selv igennem turforløbet, er opmærksomheden rettet mod vedkommende selv og ikke mod deltagerne. Den anden og lidt mere ekstreme begrundelse for at pointere begrebet overskud skal findes i forbindelse med turforløbets almene sikkerhed. I en usikker situation vil det kræve opmærksomhed og som oftest en god portion fysisk overskud at forandre situationen, inden den udvikler sig til en decideret krise. Turlederen har, kva sin erfaring, viden og fysiske overskud, mulighed for at virke tillidsfuld og rolig selv i pressede situationer. Self confidence is the most valuable gift a man can possess.... But to possess this true confidence it is necessary to have learned to know oneself at moments when one was standing at the very frontier of things.... On the "Spider" in the Eiger's north face, I experienced such borderline situations, while the avalanches were roaring down over us, endlessly.. Heinrich Harrer: The White Spider, 1960, p.21. Kun den personlige erfaring vil fortælle en, hvor ens egne grænser ligger. Derfor kan det også i visse tilfælde være hensigtsmæssigt for den kommende turleder på en så sikker måde som muligt at opsøge grænserne for sin egen formåen, men sådanne eksperimenter skal selvfølgelig foregå på egne ture og ikke kombineret med ledelsesansvar! At være opmærksom på egne fysiske og psykiske grænser er meget vigtigt som turleder. At planlægge et turforløb, hvor turprogrammet byder på udfordringer, ved hvilke man som turleder føler sig usikker, er en direkte invitation til katastrofer og uheld! Somme tider udvikler tingene sig ikke som forventet. Somme tider vil de ting, man har lært på tidligere ture og kurser ikke stå mål med de rammer, den konkrete situation dikterer. I sådanne situationer må turlederen igen forlade sig på sin personlige erfaring og på denne baggrund forsøge at udtænke en løsning.

6 Side 6/9 Bemærk i øvrigt, at ovenstående ikke kun er ment i forbindelse med ekstreme situationer eller direkte uheld. Ofte er det meget små ting, der afgør, om en deltager føler glæde eller usikkerhed overfor deltagelse i et turforløb. Turlederen, som fx kan afhjælpe en rygsækrem der skaver ved fx at lægge en af deltagerens ekstra uldsokker under bæreremmen, kan for denne deltager komme til at fremstå som turens helt. Den personlige erfaring fra mange forskellige ture under mange forskellige forhold vil gøre det muligt for turlederen at sammenligne den nuværende situation med tidligere situationer og derved opdage usikkerhedsmomenter, førend de vil få direkte betydning for deltagerne. Det er i den forbindelse vigtigt at lære at skelne mellem tilsyneladende og virkelige faremomenter. For turdeltagerne, som fx. for første gang befinder sig i et fjeldmiljø, vil der være mange ting, som opfattes som usikre eller faretruende. Og ting som egentlig er totalt ufarlige, kan for den uerfarne opfattes som faremomenter, medens mere reelle faremomenter (fx. tiltagende tåge undervejs på en luftig etape) ikke opfattes som farlige af deltageren, førend situationen har udviklet sig i retning af det usikre. Derfor vil den personlige erfaring give turlederen mulighed for skelne imellem tilsyneladende og virkelige faremomenter og indrette turplanen efter forholdene. Den personlige erfaring udvikles selvfølgelig gennem alle de ture (ikke kun de ekstreme soloture), som man deltager i. Men i stedet for blot at vente på, at erfaringen indfinder sig, kan man benytte en mere systematiseret tilgang til at træne erfaringen og ens opmærksomhed overfor de omgivende forhold. En af grundpillerne i anvendelse af personlig erfaring er selvfølgelig evnen til at huske tidligere afviklede turforløb. Især vil det være vigtigt for turlederen at kunne huske sin egen deltagelse i ture på det tidspunkt, da vedkommende selv var begynder. At genkalde sig situationer fra ens egen tid som begynder, vil være med til at udvikle og forfine den vigtige empati, som ubevidst lader een have indblik i, hvorledes en deltager gruppe vil føle en specifik situation. Efter et endt turforløb har jeg altid i tankerne gennemgået det afviklede forløb i minutiøse detaljer og noteret hvert moment ned, som burde have foregået på en bedre måde, eller situationer som kunne have udviklet sig i uheldig retning. Ved at analysere sådanne situationer på det abstrake plan, træner man sin personlige erfaring og sin evne i at applicere erfaringen på en ukendt situation.

7 Side 7/9 En gennemanalysering af afviklede turforløb sætter også turlederen i stand til at udvikle en evne til at læse en situation og danne sig en kvalificeret forventning om, hvorledes situationen vil udvikle sig. Dette kan fx. gælde psykologiske emner som gruppedynamik, men også mere faglige områder, som fx. vejrets udvikling. Det vigtige er evnen til at læse situationen og ud fra ens erfaring og viden kunne danne sit et kvalificeret overblik. Denne evne kan trænes, ved at man undervejs eller i efterbehandlingen af afviklede turforløb i tankerne spørger sig selv: Hvad ville være den korrekte handlemåde, hvis dette eller hint skulle gå galt her? Lederen skal bestemt ikke altid gå rundt og forvente den ene katastrofe efter den anden, men sørge for at være parat, hvis en uventet situation skulle opstå! I forholdet til deltagerne bliver begrebet empati igen meget relevant. Nogle mennesker er født med en ubevidst evne for umiddelbart empatisk at kunne sætte sig ind i andre menneskers situation og tanker. Andre bliver nødt til konstant at træne sig i at være opmærksom på de signaler, andre mennesker ubevidst udsender. Skal turlederen sikre sig, at alle i deltagergruppen har et positivt udbytte af turforløbet, er det derfor ikke nok med jævne mellemrum at spørge ud over gruppen Er alt OK?. I en sådan situation vil alle svare ja det ligger ikke til den menneskelige natur at stille sig uden for gruppen eller gøre sig anderledes end fællesskabet. Turlederen bliver derfor nødt til at indøve en vane med at observere, hvorledes hver enkelt deltager reagerer i forskellige situationer. Disse iagttagelser vil gøre det muligt for turlederen at skabe sig et mere komplet og reelt billede af deltagerens velbefindende. Hvor mennesker (også børn) er meget gode til at skjule udtalelser, som kunne bringe dem uden for fællesskabet, vil kropssproget ofte være mere umiddelbart. Derfor vil en indøvet vane med at lægge mærke til situationerne omkring en kunne biddrage positivt til at udvikle ens kompetence som turleder. Husk i øvrigt, at hvis der er brug for at stoppe op, lægge ruten om eller sætte tempoet ned pga een eller flere deltageres fysiske formåen, så lad det være en beslutning taget af turlederen, så der ikke opstår en situation, hvor den fysisk mindre formående bliver offer for psykisk pres fra den øvrige deltagergruppe.

8 Ledelsesteknikker: Som turleder er det vigtigt at huske på relativitetsbegrebet. Alt er nemlig relativt; især i forhold til forskellige menneskers opfattelse af samme situation. Undervejs i et turforløb kan der være situationer, hvor situationen således opfattes vidt forskelligt af turdeltagene og turlederen. Især i forhold til emner som graden af fysiske anstrengelser i forbindelse med turafviklingen. Side 8/9 Husk derfor på, at det grundlæggende vil være forkert at måle dagens anstrengelser eller udfordringer med turlederens erfaring og færdigheder som baggrund. Brug i stedet den personlige erfaring og husk tilbage til din første ture som begynder. Og tænk på, at der er ekstremt stor forskel på den fysiske formåen og grænserne mellem velstemt anstrengelse og ubehag for en erfaren turleder og en deltagergruppe eksempelvis bestående af teenagere. For at sikre sig, at alle får et fornuftigt udbytte af turforløbet, vil det derfor være betydningsfuldt at kunne udvikle ledelsesteknikker, som giver mulighed for, at deltagerne får størst mulig indflydelse på turens afvikling uden at kompromittere turforløbets overordnede planlægning eller den generelle sikkerhed. Ledelsesstilen bør derfor afspejle en tilnærmet demokratisk organisering, hvor deltagergruppen har indflydelse på så mange aspekter af turforløbet, som er relevant i forhold til deltagergruppens alder, færdigheder og evner. Turlederen kan benytte flere forskellige tilgange til at etablere en sådan struktur. En af de ting, der nok fortæller allermest om, hvilken ledelsestil en turleder ubevidst bruger, er at iagttage, når turgruppen vandrer og i særdeleshed turlederens placering under vandringen. Nogle turledere placerer sig selv forrest. Sætter tempoet og sørger for fremadgående bevægelse. Man kunne kalde det ledelse pr. eksempel, altså at turlederen viser initiativ og sikkerhed og derigennem forsøger at hale gruppen med. I visse situationer vil en sådan ledelsesstil være det eneste rigtige; men anvendt over længere distancer og i længere forløb vil turlederen tendere til at miste forbindelse med især de fysisk mindre formående i gruppen. Ligeledes er der mulighed for, at visse af turdeltagerne kommer så langt bagud, at de faktisk ikke længere har reel kontakt til gruppen. Andre turledere ses oftere placeret bagerst i en vandregruppe. Dette signalerer ofte en ledelsesstil, hvor der tages hånd om de fysisk mindre formående, og hvor deltagergruppen deltager i så stor en del af beslutningsprocesserne som muligt.

9 Side 9/9 Problemet med at befinde sig bagerst er det samme som med at befinde sig forrest; nemlig at visse af deltagerne (i dette tilfælde de forreste) let kan komme så langt væk, at de ikke længere har kontakt til gruppen. I visse tilfælde når terræn, omgivelser og situation tillader er det ikke altafgørende at holde gruppen samlet, hvorfor der selvfølgelig bør gives mulighed for, at hver enkelt holder sin hastighed. I andre tilfælde vil det eneste rigtige være at holde gruppen samlet. Turlederens viden om den konkrete situation og erfaring fra tidligere ture vil kunne give vedkommende en solid basis for sådanne beslutninger. Turlederen bør være i stand til at skifte mellem de forskellige ledelsesstile alt afhængig af situationens karakter. Ved at kunne skifte imellem de forskellige ledelsstile kan der faktisk opnås en varierende ledelssstil, en mere demokratisk ledelsesstil, hvor lederens objektive autoritet kun bruges, når forholdene påkræver det. Husk at nyde turen! Turledelse er ansvar. Sådan set et meget tungt ansvar, fordi deltagernes ve og vel i ekstreme tilfælde kan være direkte afhængige af turlederens handlinger. På trods af de mange alvorsord, så husk at nyde turen. Og husk at planlægge turforløbet, således at også turdeltagene får mulighed for at lære at nyde de umiddelbare øjeblikke, som ophold i naturen frembyder. These beautiful days much enrich all my life. They do not exist as mere pictures maps hung upon the walls of memory to brighten at times when touched by association og will, only to sink again like a landscape in the dark; but they saturate themselves into every part of the body and live as always John Muir (I: L. M. Wolfe: John of the mountains, 1979, p38 39) Somme tider giver naturopholdet af sig selv deltagerne mulighed for at opleve og erfare skønheden i naturen andre gange skal turlederen hjælpe oplevelsen en smule på vej (fx. oplevelsen af en solopgang set fra en bakketop over et let diset landskab en oplevelse, som deltagerene måske ikke ville have fået uden turlederens mellemkomst)

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Samarbejdsbaseret problemløsning

Samarbejdsbaseret problemløsning Samarbejdsbaseret problemløsning Hvem Ross W. Greene Ph.d., tidl. tilknyttet afdelingen for psykiatri på Harvard Medical School Grundlægger af Lives in The Balance; institut for Collaborate and Proactive

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere