Computer I-serien 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer I-serien 1.1"

Transkript

1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien

2 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning. DISPLAY HASTIGHET-display (1) LCD-skärmen visar hastighetsfrekvensen från 0,0 till 99,9 M/H eller KM/H och visar om hastigheten går upp eller ned när användaren tränar i Fitness Test - programmet. PULS-display (2) Pulsdisplayen sträcker sig från 40 till 199 TID-display (7) Tidsdisplayen räknar från 0:00 till 99:00 VIKT-display (7) Viktdisplayen räknar från kg DISTANSMÄTAR-display (3) Visar den totala distansen i MILES/KM från första träningstillfället och framåt. RPM-display (8) RPM-displayen räknar varvtalet från DISTANS-display (4) Distansdisplayen räknar från 0-99,9 MILES/KM ÅLDER-display (4) Åldersdisplayen räknar åren från 10 till 99 KALORI-ddisplay (7) Kaloridisplayen räknar från 0 till 999 LÄNGD-display (9) Längddisplayen räknar från cm

3 SV KNAPPARNAS FUNKTION START-knapp Tryck på denna knapp för att starta datorn eller starta programmet STOPP-knapp Tryck på denna knapp för att pausa programmet, trycker du två gånger på knappen återgår LCD-skärmen till aktivt läge. FITNESS TEST-knapp Tryck på knappen för att starta setup av Fitness Test. UPP-/NED-knapp Tryck på denna knapp för att öka det aktuellt tilldelade värdet i PROGRAMLÄGE.

4 SV STRÖM PÅ Denna konsol kräver 2 stycken AA-batterier. Efter att batterierna har satts i på baksidan av konsolen, tänds LCD-grafiken och numren med ett långt bip-ljud enligt nedan: VILOLÄGE När konsolen är i läget STRÖM PÅ kommer den automatiskt att stängas av om STARTeller STOPP-knapparna inte trycks ned under 3 minuter. Tryck på valfri knapp eller börja cykla för att återföra konsolen till aktivt läge (STRÖM PÅ). PROGRAM AKTIVT-LÄGE I STRÖM PÅ-tillståndet går du in i PROGRAM AKTIVT-LÄGET genom att trycka på START-knappen för att sätta igång Snabbstart eller så kan du trycka på STOPP-knappen för att gå in i programinställningarna. PAUS-LÄGE Om du befinner dig i PROGRAM AKTIVT-LÄGET och inte har cyklat under de senaste 30 sekunderna, går konsolen över till PAUSE-LÄGE. Om du börjar cykla på maskinen eller trycker på START-knappen under PAUS-LÄGE, kommer konsolen att återgå till PROGRAM AKTIVT-LÄGET och fortsätter med originalprogrammet. Om det inte finns någon aktivitet i PROGRAM AKTIVT-LÄGET efter 150 sekunder, övergår konsolen till STRÖM AV/VILOLÄGE och all tidigare data raderas. Under träning kan användaren även trycka på STOPP-knappen en gång för att övergå till PAUS- LÄGE. Eller tryck på STOPP-knappen två gånger för att övergå till aktivt läge (STRÖM PÅ). MOTSTÅNDSKONTROLL Motståndet behöver justeras manuellt via motståndsjusteringsratten som sitter under konsolen. Det finns totalt 8 motståndsnivåer som kan ställas in. Vrid justeringsratten medurs för

5 SV att öka motståndsnivån och moturs för att minska motståndsnivån. Nivån visas digitalt på konsolen. Användaren kan justera motståndsnivån under träningspasset. SNABBSTART Tryck på START-knappen för att starta programmet SNABBSTART när du är i STRÖM PÅ-läget. TID, DISTANS och KALORIER startar från 0 och räknar uppåt. Den enda gång TID-displayen räknar uppåt och DISTANS samt KALORIER stannar på noll är när du inte rör på pedalerna. SLUTTIDSPROGRAM (TARGET TIME) Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen för att starta inställningsförfarandet av träningspassets sluttid. TID-displayen visar den fabriksinställda standardtiden 30:00 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED- knappen för att justera träningspassets sluttid. Tryck på UPP- och NED- knappen en gång för att ställa in tiden på 1-minuters ökningsintervall. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på tidsjusteringen. Ställtiden räknar från 0 :00 till 99:00. Efter inställning av träningspassets sluttid trycker du på START-knappen för att starta programmet. Tiden räknar nedåt från den inställda tiden, KALORIER och DISTANS räknar uppåt från 0. När tiden räknat ned till 0 0, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge.

6 SV SLUTDISTANSPROGRAM Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen två gånger för att starta inställningsförfarandet av träningspassets slutdistans. DISTANS-displayen visar den fabriksinställda standardsträckan 5,0 km i blinkande format. Tryck på UPP- och NED- knappen för att justera träningspassets distans. Tryck på UPP- och NED- knappen en gång för att öka varje segment med 0,1 km. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på distansjusteringen. Distansinställningen börjar räkna från 0,1 km till 99,9 km. Efter inställning av träningspassets slutdistans, trycker du på START-knappen för att starta programmet. DISTANS-displayen räknar nedåt från den inställda distansen, KALORIER och TID räknar uppåt från 0. När DISTANS räknat ned till 00:00, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge. SLUTKALORIER-PROGRAM Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen tre gånger för att starta inställningsförfarandet av träningspassets slutkalorivärde. KALORI-displayen visar det fabriksinställda standardkalorivärdet 50:00 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera träningspassets kalorivärde. Tryck på UPP- och NED-knappen en gång för att öka varje segment med 10. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på inställningen av kalorivärdet. Inställningen av kalorivärdet räknar från 10 till 999. Efter inställning av träningspassets slutkalorivärde trycker du på START-knappen för att starta programmet. KALORIER räknar nedåt från det inställda kalorivärdet, DISTANS och TID räknar uppåt från 0. När KALORIER räknat ned till 0, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge.

7 SV 20 MINUTERS FITNESS TEST-PROGRAM FITNESS TEST-programmet kräver att användaren matar in sina personuppgifter inklusive vikt, längd och ålder. Programmet kommer att använda denna information och avläsa användarens hjärtfrekvens (via handpuls) för att rekommendera användaren att justera pedalhastigheten för att bibehålla effektiv hjärtfrekvens under träningspasset och nå bästa träningsresultat. Därefter baserat på hur bra användaren kan följa datorns program och nå rätt pedalhastighet samt bibehålla effektiv hjärtfrekvens under träningspasset, kommer datorprogrammet att ge användaren ett poängvärde som ska registreras i träningstabellen inuti användarhandboken. Användaren bör börja på motståndsnivå 1 och uppgradera till motståndsnivå 2 först när han/hon nått det högsta poängtalet på nivå 1. Fortsätt hela tiden att uppgradera motståndsnivån. Tryck på FITNESS TEST-knappen för att starta FITNESS TEST-PROGRAMMET när konsolen är i STRÖM PÅ -läge. Konsol-displayen visas enligt nedan: Inställning av användarens vikt När FITNESS TEST-knappen tryckts ned, visas det fabriksinställda standardvärdet 68 kg i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens vikt. Tryck på UPP- knappen en gång för att öka varje segment med 1 kg. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på viktjusteringen. Vikten räknas från 20 till 200 kg. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens vikt. Inställning av användarens längd När STOPP-knappen tryckts ned, visar HÖJD-displayen det fabriksinställda standardvärdet 170 cm i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens vikt. Tryck en gång på UPP- och NED-knappen för att öka varje segment med 1 cm. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på längdjusteringen. Längden räknas

8 från 50 till 250 cm. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens längd. Inställning av användarens ålder När STOPP-knappen tryckts ned, visar ÅLDER-displayen det fabriksinställda standardvärdet 35 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens ålder. Tryck på UPP- och NED-knappen en gång för att öka varje segment med 1. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på inställningen av ålder. Åldern börjar räknas från 10 till 99. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens ålder. SV Fitness-program Fitness test-programmet ställer in hjärtfrekvensen baserat på dina personuppgifter efter inställningsförfarandet. Ett acceptabelt approximativt värde fastställs med hjälp av följande metod för beräkning av hjärtfrekvensen: Den beräknade normala hjärtfrekvensen = (220 ÅLDER ) X 65 % Den beräknade maximala hjärtfrekvensen = (220 ÅLDER ) X 85 % Till exempel: Om användaren är 35, blir den beräknade normala hjärtfrekvensen = (220 35) X 65 % = 120. Fitness test-programmet stannar om datorn inte avläser någon signal inom 30 sekunder om att användaren trycker ned START-knappen. Om användaren inte trycker ned någon knapp eller slutar cykla kommer konsolen att övergå till viloläge efter 3 minuter. I fitness-programmet kommer datorn att starta 20-minutersprogrammet, tiden räknar ned från 20:00 till 0:00, DISTANS- och KALORI-fönstret börjar räkna från 0. Tryck på STOPP-knappen för att stanna programmet. Om du trycker på STOPP-knappen två gånger återgår programmet till aktivt läge (ström på). Fitness test-programmet fortsätter att köras om du trycker på START-knappen eller börjar cykla. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera motståndet uppåt eller nedåt. Tryck sedan på START-knappen för att starta FITNESS TEST-programmet. Se till att hela tiden hålla båda händerna på kontaktsensorerna för handpulsen. Programmet kommer att avläsa användarens hjärtfrekvens och visa hastigheten på HASTIGHET-displayen och konsolen kommer även att avge ett bip-ljud för att meddela användaren om aktuell hjärtfrekvens. Programmet avläser användarens hjärtfrekvens runt det aktuella hjärtfrekvensvärdet ± 5. Om HASTIGHET-displayen visar hastigheten med en upp-pil betyder det att användaren ska öka pedalhastigheten. Om HASTIGHET-displayen visar hastigheten med en ner-pil betyder det att användaren ska sakta ned. Till exempel, antogs användarens ålder tidigare vara 35. När programmet avläser hjärtfrekvensvärdet från 126 till 135, kommer datorn att avge 2 bip-ljud och visa hastigheten med en ner-pil. När programmet avläser hjärtfrekvensvärdet från 106 till 115, kommer datorn att avge 2 bip-ljud och visa hastigheten med en upp-pil.

9 Om användaren hör mer än 2 bip-ljud på samma gång när hastigheten visar en upp- eller ner-pil, betyder det att det fortfarande finns en stor lucka för att nå en lämplig hastighet och få en effektiv hjärtfrekvens (om hjärtfrekvensvärdet är mellan ). När användaren har rätt. hastighet och hjärtfrekvens, visar HASTIGHET-displayen endast hastigheten utan några pilar. Bibehåll den hastigheten tills du ser en upp- eller ner-pil. När programmets tid har räknat ned till 0:00, övergår det till ett 1-minuts återställningsläge. Score card: F1 F2 F3 F4 F5 F6 Utmärkt Mycket bra Bra Tillfredsställande Under genomsnittet Dåligt Återställningsfunktion I återställningsläge har UPP-, NED- och START-knapparna ingen funktion. När användaren håller i pulssensorhandtaget, visar datorn hjärtfrekvensen och fortsätter att räkna ned tiden. DISTANS-displayen visar rec (återställning) och TID-displayen räknar ned i 60 sekunder. När tiden räknat ned till 0, kommer HASTIGHET-displayen att visa användarens poängvärde Fx.x (till exempel F6.0 enligt bilden nedan). Registrera poängvärdet i användarhandbokens träningstabell.

10 Om användaren inte håller i pulssensorhandtaget, visar LCD-skärmen Fx.x när programmet avslutats. Hjärtfrekvensfunktion Till den hör i-serien medföljer EKG handpulssensorer som sitter på handtagen. För att använda pulsfrekvensfunktionen ska du placer dina handflator på sensorerna. Det tar några sekunder innan din pulsfrekvens visas på konsolen. För att förtsätta övervakningen av pulsfrekvensen ska du fortsätta att hålla greppet om sensorerna, om avläsningarna är oregelbundna kan det hända att du inte har full kontakt med sensorerna eller att inte hela din handflata vilar över sensorn. Ta bort din hand och placer den over sensorn på nytt. Hjärtfrekvensträning För att maximera dina resultat från träningen är det viktigt att du övervakar intensiteten i ditt träningspass via din hjärtfrekvens. Det är mycket viktigt att du noga fastställer vilken målpulsfrekvens du vill uppnå med träningen så att du kan förbättra din condition på en säker, bekväm och hållbar nivå. Följande tabell på nästa sida är en ungefärlig guide till att fastställa den nivå du bör träna på baserat på din maximala hjärtfrekvens (MHR). Pulsavläsning 3.1e levereras med EKG handpulssensorer på handtagen. För att aktivera pulsfunktionen placerar du handflatorna över sensorerna. Det tar ett par sekunder innan pulsen visas på konsolen. För att fortsätta kontrollera pulsen ska du behålla greppet på sensorerna. Om

11 avläsningen är intermittent har du kanske inte ordentlig kontakt med sensorerna eller inte tillräckligt stor del av handflatan på sensorn. Ta bort handen och placera den över sensorn igen. Pulsträning För att maximera träningsresultaten är det viktigt att kontrollera intensiteten i träningen genom att avläsa pulsen. Det är nödvändigt att du är noggrann när du bestämmer målpulsintervall som du ska träna inom för att förbättra konditionen på en säker, bekväm och hållbar nivå. Tabellen på nästa sida är en vägledning för att bestämma nivån som du bör träna på baserat på din maxpuls (MHR). Så här räknar du fram målpulsen för din träning: Maxpuls = 220 minus ålder Du bör träna med följande procentsatser av din maxpuls för olika träningssyften: Välbefinnande/fettförbränning: Fitness/kroppsformning: Hårdträning: % av din maxpuls % av din maxpuls % av din maxpuls Exempel: Du är 25 år och vill träna för nivån fitness: = % av 195 = 136,5 80 % av 195 = 156 Din målpuls bör ligga mellan 136,5 och 156. Den här informationen är endast för vägledning. För att fastställa din individuella träningsintensitet eller om du har problem med hälsan ska du rådgöra med din läkare innan du börjar träna.

12 Hjertefrekvensdiagram

13 DK! Før anvendelse af produktet, læs da venligst instruktions vejledningen. DISPLAY SPEED Display (1) LCD vil vise hastigheden fra 0.0 til 99.9 MPH/KM/H, og vil vise om hastigheden skal op eller ned I fitness test programmet PULS Display (2) Puls vises I display I intervallet 40 til 199. TID Display (7) Tiden vises i dsiplay 0:00 til 99:00 Vægt Display (7) Vægt vises i display kg / lb ODOMETER Display (3) Total Distance vises I Display i ML/KM fra første pedal tråd. RPM/kadence Display (8) Kadence vises I display i interval Kadence = pedal omdrejninger pr. Minut. DISTANCE Display (4) Distance vises i display fra ML/KM Alder Display (4) Alder vises i display 10 til 99 Calories Display (7) Kalorier vises I display fra 0 til 999 Højde Display (9) Højde vises I display fra cm/25-100inch.

14 Knappernes funktioner START Knappen tryk på start knappen for at aktivere computeren eller starte et program. STOP Knappen. Tryk på stop knappen for at pause programmet. Tryk på knappen to gange LCD returnere til power on status. FITNESS TEST button Tryk på start knappen for at påbegynde indstilling af fitness test. UP-/DOWN-Button Tryk på knappen for at ændrer værdierne op el. ned.

15 POWER ON Denne computer skal bruge 2 x AA batterier. Efter installering af baterier i computer, lyser grafikken i display op og der lyder en lang hyle tone. DVALE FUNKTION Anvendes computer ikke I 3 min. går den automatisk I dvale funktion. Tryk på en vilkårlig knap eller påbegynd at træde I pedalerne og computer vil automatisk starte op igang. PROGRAM ACTIVE FUNKTION Når computer er tændt/ POWER ON status, kan du aktivere PROGRAM ACTIVE Funktionen ved at trykke på START knappen. Her kommer du til >>Quick Start<< eller tryk på STOP knappen for at indstille programmet PAUSE FUNKTION Befinder du dig I, PROGRAM ACTIVE MODE, og du træder ikke I pedalerne vil programmet slå over til pause funktion efter 30 sek. Du returnere til programmet Active mode igen, ved at træde i pedalerne eller trykker start knappen. Du har ikke mistet nogen data. Træder du ikke I pedalerne eller trykker på nogen knapper I 150 sek. vil programmet auto. Lukke ned til dvale og alle data vil blive slettet. Under træningen kan brugeren trykke på stop knappen for at komme til pause funktionen. Eller tryk på stop knappen to gange for at slukke for programmet/computeren. BELASTNING Belastningen kan justeres i 8 niveauer. Dette gøres manuelt. Drej knappen med uret for at øge belastnignen, og mod uret for at mindske belastnignen. Modstanden vises i digitalt i display. Belastningen kan justeres under træningen.

16 QUICK START Tænd for computer. Tryk på start knappen og du kommer til quick start programmet. Tid, distance, kalorier begynder fra 0 og tæller op. uden at træde I pedalerne, vil det begynde at tælle tiden og de andre funktioner forblive i 0 TARGET TIME PROGRAM Når computer er tændt tryk da Stop knappen for at aktivere indstillng af ønsket træningstid. Tiden vises med den pre indstillede tid fra fabrikkens side 30:00, som blinker. Tryk på up/down knappen for at øge eller mindske din ønskede træningstid. Minutterne kan indstilles med interval af 1. Hod knappen need for at hurtigere ændring af værdi. Max./Min tid : 00:00-99:00. Efter indstilling tryk da start for at aktivere programmet. Nedtælling påbegyndes fra den indstillede værdi. Kalorier, distance tæller op fra 0. Når trænignstiden er nået lyder der en høj alarm. Alla data fast fryses I 30 sek. I display. Display returnere til power on status.

17 PROGRAM FOR DISTANCE Står du i power on funktionen, tryk da på stop knappen to gange for at påbegynde indstilling af program for distance. Fabrikkens pre indstillede distance 5,0km./3,2 mil. Vil blinke. Tryk på up/down knappen for at ændre det til den værdi du ønsker. Hold knappen ind for hurtigere ændring af værdierne. Der ændres i intervallet af 0,1 km/0, mil. Du kan indtaste op til 99,9km/99,9mil. Efter indstilling af ønsket trænings distance tryk dfa på start knappen for at aktivere programmet. Distance tæller ned fra den indstillede distance og ned til nul. Når du når nul lyder der en alarm. Kalorier og tid tæller op. Efter endt træning fastfryses display med data i 30 sek. Efter 30 sek. Returnere display til power on status. PROGRAM FOR KALORIER Står du I power on funktionen tryk da på stop knappen tre gange for at påbegynde indstilling af kalorier. Kalorier vises i i display med 50 cal. Som er en indstilled værdi fra fabrikken. Tryk på up/down knappen for a ændre værdien. Hold knappen inde for hurtigere ændring af værdierne. Der kan ændres I intervallet af 10 kalorier. Min./ max kalorier indstilling er kalorier. Tryk på start knappen for at igangsætte programmet. Kalorier værdien tælles ned fra den indtastede værdi og der lyder en alarm når det antalforbrændte kalorier er opnået. Distance og tid vil tælle op fra 0. Alle data fastfryses I displayu I 30 sek. Efter endt træning. Efter 30 sek. Returner display til power on status 20 MINUTES FITNESS TEST PROGRAM Ved anvendelse af FITNESS TEST programmet, klræver dt at brugeren indtaster personlige data, incl. burger vægt, højde og alder. Programmetn anvender informationerne og brugerens puls (hand pulse) til at fastlægge den mest korrekte modstand, puls og hastighed, som vil tilsammen vil give den bedste og mest effective træning. I henhold til hvor god brugeren er til at træne på den angivet hastighed, modstand og puls, vil der

18 blivet givet en score/karakter. Karakteren kan indskrives i medfølgende ark, som findes I manualen. Brugere bør begynde med niveau 1 og opgradere til niveau 2, efter at have modtagert den højeste score/katrakter på niveau 1. Sådan fortsættes der. For at påbegynde FITNESS PROGRAMMET, tryk da FITNESS TEST knappen når du star I power on, display viser følgende: Indstilling af brugerens vægt Tryk FITNESS TEST knappen, WEIGHT/vægt vises i display fabriks indtilling vises: 68KG/150LB. Tryk UP and DOW at øge/mindske værdien med 1 KG/1LB. Tryk eller hold UP el. DOWN knappen for at ændre værdierne hurtigt. Indstillingsintervallet er KG/44-440LB. Tryk STOP knappen for at gemme brugervægten Instilling af brugerens højde Tryk STOP knappen, HEIGHT/højde vises i display. Fabriks indstillingen vises nu: 170CM/67INCHES blinker. Tryk UP og DOWN knappen for at indstille brugerens højde. Tryk på UP el. DOWN knappen for at ændre værdien med 1. indstillings intervallet er CM/20-100INCHES. Tryk STOP knappen for at gemme brugerens højde. Indstilling af brugerens alder Tryk STOP knappen, AGE/alder vises I display. Fabrics indstillingen blinker I display 35. Tryk UP el. DOWN knappen for at justere alder. Tryk UP el. DOWN knappen for at ændre indstilling med 1. Hold UP el. DOWN knappen nede for at hurtigt at ændre værdierne. Intervallet for alder er Tryk STOP for at gemme brugerens alder Fitness Program fitness test program vil indstille puls zonerne, efter at du har angivet dine data. Der bliver anvendt en standard formel for at anslå dine pulszoner / områder: Den estimerede normal puls = (220 alder ) X 65% = restitution træning Den estimerede normal puls = (220 alder) X 85% = konditions træning Eksempel: Hvis bruger er 35 år, vil den estimerede normal puls område være = (220 35) X 65% = 120 puls slag pr. minut. Fitness test programmet vi stoppe såfremt der ikke modtages noget signal i ca. 30 sek. Efter at der er trykket på START. Trykkes der ikke på nogen knapper eller bliver pedalerne ikke aktiveret I 3 min. da vil computer gå i dvale. FItness program vil begynde med 20 min. program. Der tælles op fra 0:00-20:00. Distance

19 og kalorier vil vil tælle op fra 0. Tryk på stop knappen for at stoppe programmet. Tryk på stop knappen to gang evil du returnerer til power on status. Fitness programmet vil fortsætte hvos du trykker på start knappen eller påbegynder at pedalere igen. For at justere modstanden tryk da på up el. down knappen. Tryk på START knappen, for at påbegynde FITNESS TEST programmet. Vær obs. På at du ahr begge hænder placeret på pulshåndtaget, hele tiden. Pulsen vil blive vist i display under træningen samme med hastigheden. Der vil lyde en alarm for at brugeren holder den korrekte puls. Du vil få et pulsområde at træne i, som ligger 5 pulsslag over/under den beregnede puls. Hvis speed display vises med en pil op, må du øge hastigheden. Vender pilen nedad må du sætte farten ned. Eks. Brugeren er 35 år der yder 2 alarm signaler og pulsen er imellem pilen vender ned ad, og farten skal sættes ned. Lyder der 2 alarmer når pulsen er imellem og pilen vender opad, da skal hastigheden øges. Karakter skala F1 F2 F3 F4 F5 F6 Excellent Meget god God Tilfredsstillende Under normal Dårlig Recovery/restitution funktion I recovery funktionen, vil UP, DOWN, START knappen ikke have nogen funktioner. Når brugeren holder på pulse sensorene vil pulsen vises i display og nedtællingen vil fortsætte.

20 DK Distance display viser rec (Recovery/restitution) og display for tid tæller ned fra 60 sek. Efter endt nedtælling vil brugerens score/karakter vises, eks. F6,0 som vist grafisk, man kan skrive karakteren ned i det medfølgende træningskema, som er i manualen. Er hænderne ikke placeret på styr/sensorene, vil der I dispolay vises Fx.x, efter endt træningsprogram. SÅDAN MÅLES PULSEN I-serien kommer med EKG håndpuls sensore, som er monteret på styr. For at måle pulsen placer da begge håndflader på sensorerne. Det tager ca. nogle få sekunder før din puls vises I display. For at opnåen vedvarende pulsmåling skal du vedholde dit greb på styret/sensorerne. Bliver målingen afbrudt har du ikke korrekt kontakt, placer håndfladerne igen. Pulstræning For at få det optimal ud af din træning, er det vigtigt at monitorer intensiteten af din workout, dette gøres bedst ved at måle din puls. Det er vigtigt at dine pulszoner bestemmes korrekt for at du kan træne så sikkert som

21 muligt og dine forbedringer sker på behagelig, kontrolleret og fornuftig vis. På næste side kan du i en tabel se den puls hvorpå du bør træne. Pulsen er baseret på din maksimal puls (MHR). Sådan måles pulsen I-serien kommer med EKG håndpuls sensorer, som er monteret på styr. For at måle pulsen placer da begge håndflader på sensorerne. Det tager ca. nogle få sekunder før din puls vises I display. For at opnå en vedvarende pulsmåling skal du vedholde dit greb på styret/sensorerne. Bliver målingen afbrudt har du ikke korrekt kontakt, placer håndfladerne igen. Pulstræning For at få det optimal ud af din træning, er det vigtigt at monitorer intensiteten af din workout, dette gøres bedst ved at måle din puls. Det er vigtigt at dine pulszoner bestemmes korrekt for at du kan træne så sikkert som muligt og dine forbedringer sker på behagelig, kontrolleret og fornuftig vis. På næste side kan du i en tabel se den puls hvorpå du bør træne. Pulsen er baseret på din maksimal puls (MHR).

22 Træningsinformation Motionscyklen har to EKG hånd pulsmålere indstalleret, som du kan finde på styret. For at aktivere pulsmålerne, skal du blot placere dine håndflader på de to sensorer. Det vil tage et par sekunder før din puls vil blive vist i computerdisplayet. For at blive ved med at måle, skal du således blot beholde hænderne på sensorerne. Hvis du oplever forstyrrelser i pulsmålingen er det ofte fordi du ikke har fuld kontakt med sensorerne, eller der ikke er nok af din håndflade der berører sensorerne. Flyt i dette tilfælde hånden og placer dem på sensorerne igen. Pulsmålingen er ikke 100% præcis, men er blot ment som en guide for dig til at vise dig hvad din puls er, så du derved kan se om du træner for hårdt. Hvis det er tilfældet skal du enten sætte farten ned, eller reducere modstandsniveauet, for at få din puls til at falde. Pulstræning I den normale dagligdag bruger vores krop ilt til at omdanne næringsstoffer fra den mad vi spiser til energi til brug ved bevægelse af muskler og andre kropsfunktioner. Den mængde af energi bliver målt i kalorier. Generelt sagt, hvis vi forbrænder flere kalorier end vi indtager, vil kroppen finde nyt brændstof i de kalorier kroppen gemmer som fedt. Det vil føre til en omdannelse af fedt til muskler, hvilket vil gøre vores kropsholdning bedre, og vi vil helbredsmæssigt blive sundere. Når vi træner, stiger vores puls for at lede nok ilt rundt i kroppen til de arbejdende muskler. Regelmæssig cardiovaskulær træning, såsom cykling, vil resultere i et stærkere hjerte og lunger der mere effektivt kan levere ilt til musklerne, som så til gengæld lettere kan omdanne kalorier til energi. Det er dog nødvendigt at du meget præcist fastsætter den puls du skal træne efter, for at du på den måde kan forbedre dit helbred, på at sikkert og vedvarende niveau. Dette gør du ved først at fastsætte din maxpuls. (Maximum Heart Rate (MHR)) Dette er det hurtigste dit

23 hjerte kan slå, målt i antal slag i minuttet. Mens der er flere måder du kan finde din max puls ved at træne, kan følgende metode også accepteres: Mand: Kvinde: Anslået maxpuls = 220 Alder Anslået maxpuls = 226 Alder Benyt følgende tabel til at bestemme hvilket niveau du skal træne på, baseret på din puls. Puls diagram

24 Generelt omkring træning: Hvis du ønsker at opnå: Træningsniveau Mere aktiv livsstil Forbedre funktionskapacitet Mindske risici for sygdomme Begynder niveau 1 Arbejd med en puls på 40-60% af din max Fysisk velvære Sundere hjerte forbrænde fedt Forbedret cardiovaskulært helbred Vægttab Niveau 2 Arbejd med en puls på 61-70% af din max Mere energi Nedsat blodtryk Nedsat kolesteroltal Øget immunforsvar Formindske stress Kondition - udholdenhed Forbedret cardiovaskulært helbred Øget iltoptagelse og større udholdenhed Konkurrence Træning Flytte syregrænsen Forbedre konkurrenceresultater Niveau 3 Arbejd med en puls på 71-85% af din max Niveau 4 Arbejd med en puls på % af din max

25 Hjælp til at opfylde dine træningsmål Benyt altid din motionscykel på den anviste måde, siddende i den rigtige position, for at undgå skader. Der er som tidligere beskrevet et utal af fordele ved at træne. Dette inkluderer også bedre søvnvaner, højere forbrænding, så du endda vil forbrænde fedt, selvom du ikke træner, forbedret holdning som vil mindske risici for smerter i ryggen og den bedre selvværd der følger med de førnævnte ting. Brug ikke vægttab som dit eneste mål med din træning, dit spejl er en meget bedre succesindikator end din vægt. Lad være med at sætte urealistiske mål i begyndelsen af din træning, det giver dig hurtigt ømme muskler og du vil mangle motivation når du ikke når målet. I stedet for skal du sætte dig på cyklen i 20 minutter 3 gange om ugen for at lade kroppen komme sig igen. Husk at du er ved at ændre din livsstil, så tag dig tid til at gøre det ordentligt. Forsøg ikke at ændre hele din livsstil på en gang for at komme i bedre form. Det vil vare ved længere hvis du går langsomt frem. Tag et skridt ad gangen og vær sikker på at de ændringer du laver bliver en normal ting for dig, så du ikke pludselig falder tilbage til den gamle stil. Det er også vigtigt at forstå at flere elementer i dagligdagen kan hjælpe dig eller hindre dig i at nå dine mål. Din ernæring er meget vigtig i forhold til dit velbefindende, det er derfor vigtigt at spise rigtigt og på de rigtige. Yderligere er der flere små ting i hverdagen som kan udskiftes med sundere metoder: Tag trappen i stedet for elevatoren for eksempel. Og husk at selvom du måske ikke gør det hver dag, så hjælper det hver gang du gør det.

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 ! DISPLAY Før samling og anvendelse produktet bør du venligst gennemlæse manual og samle vejledning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPEED/Hastiged Display (1) I LCD display

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

Titan DB5/DX5 COMPUTER INSTRUCTIONS. COMPUTER INSTRUCTION Titan-DB5-20100624

Titan DB5/DX5 COMPUTER INSTRUCTIONS. COMPUTER INSTRUCTION Titan-DB5-20100624 Titan DB5/DX5 COMPUTER INSTRUCTIONS COMPUTER INSTRUCTION Titan-DB5-20100624 SV TITAN DB5 / DX5 Du bör ha kännedom om följande före träning: A. Ineffekt Sätt i adaptern i utrustningen och när datorn avgett

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 Vigtig information: A. Tilslut strømforsyningen, bagerst nederst, på cyklen, herefter lyder en biip lyd, og computeren er klar i Manuel mode. B. Valg af program og indstillinger.

Læs mere

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Brugervejledning ERX 300

Brugervejledning ERX 300 Brugervejledning ERX 300 1 Vejledning: Når strømforsyningen er sat i, tænd for strømmen, og displayet starter op og giver en lang biip -lyd. Står den i hvile mode, tryk på RESET tasten for at komme i gang.

Læs mere

Titan Romaskine SR650. Manual

Titan Romaskine SR650. Manual Titan Romaskine SR650 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

Titan Motionscykel SB240. Manual

Titan Motionscykel SB240. Manual Titan Motionscykel SB240 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN

Læs mere

Titan XC500 Crosstrainer Manual

Titan XC500 Crosstrainer Manual Titan XC500 Crosstrainer Manual Dansk Supermarked varenummer: Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet

Læs mere

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel Brugermanual EveresT Motionscykel Titan EveresT Motionscykel Dette product er designet, produceret, testet og certificeret for udvidet fitnesstræning. Kære Kunde, Tak fordi du har valgt denne motionscykel.

Læs mere

VG 40 Computer vejledning

VG 40 Computer vejledning VG 40 Computer vejledning COMPUTER INSTRUKTION Knappernes funktioner TIME Display Viser minutter og sekunder SPEED Display Viser km. i timen (km/t) eller miles i timen (m/t) RPM Display Omdrejninger i

Læs mere

Titan Motionscykel SB550. Manual

Titan Motionscykel SB550. Manual Titan Motionscykel SB550 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN

Læs mere

i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410

i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410 DK i bike 2.5e USER MANUAL Reebok-i-bike 2.5e-20100410 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet

Læs mere

Titan Crosstrainer SC440. Manual

Titan Crosstrainer SC440. Manual Titan Crosstrainer SC440 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

Titan DX5 MANUAL. Maximal användarvikt för den här produkten är 120 kg Maksimal brugervægt for dette produkter 120 kg. USER MANUAL Titan-DX5-20100628

Titan DX5 MANUAL. Maximal användarvikt för den här produkten är 120 kg Maksimal brugervægt for dette produkter 120 kg. USER MANUAL Titan-DX5-20100628 Titan DX5 MANUAL Maximal användarvikt för den här produkten är 120 kg Maksimal brugervægt for dette produkter 120 kg USER MANUAL Titan-DX5-20100628 SV Bästa kund Vi är glada för att du har valt en produkt

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger.

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Januar. 2013 Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Håndcykling er i dag en af de mest populære motionsformer, blandt kørestolsbruger & handicappede. Alle ved at det er sundt at dyrke motion, og selvom

Læs mere

Titan Spinbike SB4500. Manual

Titan Spinbike SB4500. Manual Titan Spinbike SB4500 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING

HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING HÅNDBOG OM HJEMMETRÆNING Medicsport Retail ApS - Gladsaxevej 356-2860 Søborg - Denmark Tlf. 39 55 19 97 - Fax 39 55 19 87 - salgretail@medicsport.dk - www.medicsport.dk TILLYKKE MED DIT NYE HJEMMETRÆNINGSPRODUKT

Læs mere

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB460. Manual

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB460. Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Bike SB460 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

i-bike Visit our homepage for: Personal Training Plans

i-bike Visit our homepage for: Personal Training Plans DK D i-bike Visit our homepage for: Personal Training Plans DK Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og

Læs mere

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER R70 Romaskine R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER Menu Bar 1. STOP = STOP status 2. MANUAL = Modstand 1~16 3. PROGRAM = P1~P12 4. WATT (W) = Ydelse 5. BRUGER PROGRAM = U1~U4 profiler 6. H.R.C. = 55% 75%

Læs mere

Titan Spinbike SB4700

Titan Spinbike SB4700 Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Spinbike SB4700 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik

Læs mere

Pulstræning BLIV BEDRE TIL AT LØBE

Pulstræning BLIV BEDRE TIL AT LØBE Pulstræning BLIV BEDRE TIL AT LØBE Hvorfor løbe? Hvad driver en løber? Iltoptagelse (VO2 max) Evne til at optage ilt som sendes til musklerne Antal røde blodlegemer Hjertets pumpekapacitet Aerob kapacitet

Læs mere

Titan Romaskine SR590. Manual

Titan Romaskine SR590. Manual Titan Romaskine SR590 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike. Manual

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike. Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Bike Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB475. Manual

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB475. Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Bike SB475 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på

Læs mere

Titan Motionscykel SB450. Manual

Titan Motionscykel SB450. Manual Titan Motionscykel SB450 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

LEMCO. B fit sengecykel BRUGSANVISNING DK 1.2

LEMCO. B fit sengecykel BRUGSANVISNING DK 1.2 LEMCO B fit sengecykel BRUGSANVISNING DK 1.2 Sikkerhed kommer altid først. Læs og følg brugsanvisningen før du begynder brugen af din LEMCO B fit. Advarsel Læs, forstå og øv sikkerheds - og betjenings

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Titan GO-V100S Crosstrainer

Titan GO-V100S Crosstrainer Titan GO-V100S Crosstrainer Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning 1 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret

Læs mere

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen

Dagens instruktør. Britta Boe Andersen Pulstræning Dagens program 1. Teori om pulstræning 2. Måling af hvile- og makspuls i praksis 3. Aftensmad 4. Teori om pulszoner 5. Beregn jeres pulszoner 6. Gruppearbejde 7. Afrunding Dagens instruktør

Læs mere

Din manual REEBOK 5.1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/5133029

Din manual REEBOK 5.1E http://sv.yourpdfguides.com/dref/5133029 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för REEBOK 5.1E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

TITAN FITNESS CROSS TRAINER XC950

TITAN FITNESS CROSS TRAINER XC950 TITAN FITNESS CROSS TRAINER XC950 Vigtigt! Der medfølger Adapter til 220V strøm, som skal tilsluttes stikkontakt. Der skal ikke isættes batteri i computer. Læs hele manualen grundig igennem før anvendelse.

Læs mere

Titan SC275 Crosstrainer

Titan SC275 Crosstrainer Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning 2 stk. AA sættes bag i computeren inden brug. Titan SC275 Crosstrainer Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt.

Læs mere

Titan GO V50 Crosstrainer. Manual

Titan GO V50 Crosstrainer. Manual Titan GO V50 Crosstrainer Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 2 17 18 33 34-49 50 65 66 81 82 97 98 113 114 129 130 145 146-161 D GB F NL E I PL CZ P Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning

Læs mere

Titan SR540 Romaskine. Manual

Titan SR540 Romaskine. Manual Titan SR540 Romaskine Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling

Watt i træning og konkurrence. Troels Panduro Panduro Cycling Watt i træning og konkurrence Troels Panduro Panduro Cycling Dette får du med 1. Værktøjer til at forbedre din performance, bl.a. identificering af svagheder og styrker 2. Indsigt i, og forståelse af,

Læs mere

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele...

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele... Index Index & Introduktion...14 Sikkerhedsforanstaltninger...15 Elektrisk sikkerhed...16 Oversigt Tegning...17 Liste over dele...18 Monteringsvejledning...19 Digital Display......21 Workout Principper...22

Læs mere

Træning på Concept 2 Indoor Rower

Træning på Concept 2 Indoor Rower Modest Sport Fredensborgvej 17-3080 Tikøb tlf. 4975 9660 & fax. 4975 9760 E-mail: reiner@modest-sport.dk www.modest-sport.dk Træning på Concept 2 Indoor Rower Nærværende hæfte er tiltænkt som en inspirationskilde

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Godthåb Trim. Pulstræning

Godthåb Trim. Pulstræning Godthåb Trim Pulstræning Intro til pulstræning Pulsmåling/pulsuret er: Et godt træningsredskab En motivationsfaktor En god måde at måle træningstilstand En aktuel og relativ intensitetsmåler Et legetøj

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB560. Manual

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB560. Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Bike SB560 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på

Læs mere

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE Sikkerheds instruktioner Konsulter din læge før du starter et træningsprogram, for at modtage rådgivning for optimal træning. Advarsel: forkert / overdrevet træning, kan

Læs mere

Titan Løbebånd ST560 Manual

Titan Løbebånd ST560 Manual Titan Løbebånd ST560 Manual VIGTIGT Se side 20 vedr. smørring af løbebånd 1 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit

Udholdenhedstræning. Se siden om ATP i dette afsnit Udholdenhedstræning Træning der primært forbedrer kredsløbsfunktionen, dvs. samspillet mellem hjerte, lunger, blod, blodkar og muskler kaldes udholdenhedstræning. Udholdenhedstræning forbedrer kroppens

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

Titan XR950 Romaskine. Manual

Titan XR950 Romaskine. Manual Titan XR950 Romaskine Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

MELLEMDISTANCE. Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk!

MELLEMDISTANCE. Skole OL er tilbage, og det er NU du skal tilmelde din 4., 5., 6. eller 7. klasse på skoleol.tv2.dk! din 4., 5., 6. eller 7. klasse på! REGLER Et distanceløb på max 2000 m. Samlet start. Registrer tid for hver elev (ca. tider er fint). I den samlede resultatoversigt vil tiderne ikke tælle med som tider,

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

Titan Løbebånd BT-5700 Manual

Titan Løbebånd BT-5700 Manual Titan Løbebånd BT-5700 Manual VIGTIGT Se side 25 vedr. smørring af løbebånd Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Titan Bike SB490. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning.

Titan Bike SB490. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB490 Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Dette produkt bruger 2 stk. AAA batterier. De skal sættes i bagpå computeren 1 Kære Kunde, det glæder os at du

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315

BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315 BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315 REDSKABET ER KONSTRUERET TIL TRÆNING I HJEMMET! TUNTURIPYÖRÄ S GARANTI ER KUN GÆLDENDE FOR FEJL ELLER MANGLER SOM OPSTÅR VED TRÆNING I HJEMMET. Læs nøje brugsanvisningen

Læs mere

Titan Bike SB690. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning

Titan Bike SB690. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Bike SB690 Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Dette produkt bruger strøm. Strømkabel skal indsættes her 1 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan

Læs mere

Titan Rower. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning

Titan Rower. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Rower Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug

Læs mere

Titan Crosstainer SE650. Manual

Titan Crosstainer SE650. Manual Titan Crosstainer SE650 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand

Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Bestemmelse af kroppens fysiske tilstand Forsøg udført af Nicolaj Seistrup, Christian Starcke, Kim, mark og Henrik Breddam Rapport skrevet af Henrik Breddam den 2006-10-25 Rapport længde 7 sider Side 1

Læs mere

Titan SR475 Romaskine. Manual

Titan SR475 Romaskine. Manual Titan SR475 Romaskine Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

Titan Løbebånd ST590

Titan Løbebånd ST590 Titan Løbebånd ST590 Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning VIGTIGT Se side 19 vedr. smøring af løbebånd VIGTIGT VED BRUG AF DIT LØBEBÅND Dette er med til at forlænge

Læs mere

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tag et hvil - og 8 sider BLIV STÆRK Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Træningsprogram: Hele kroppen på 35 min. Restitution INDHOLD

Læs mere

Kom i form med. Guide PULSTRÆNING. sider. Find din puls-zone Vælg det rigtige puls-ur. April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Kom i form med. Guide PULSTRÆNING. sider. Find din puls-zone Vælg det rigtige puls-ur. April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kom i form med PULSTRÆNING Find din puls-zone Vælg det rigtige puls-ur Kom i form med pulstræning INDHOLD: Få pulsen

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Titan Løbebånd ST475 Manual

Titan Løbebånd ST475 Manual Titan Løbebånd ST475 Manual VIGTIGT Se side 14 vedr. smørring af løbebånd Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet

Læs mere

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Kom i form med Krisztina Maria INDHOLD I

Læs mere

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer Model: C5.0i SAMLEVEJLEDNING: SAMLEVEJLEDNING: Læg kassen flat på gulvet, så låget kan løftes af. Udpak delene: håndtag, side håndtag og pedal holder. Fjern top flamingoskum

Læs mere

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации FB606 608 609 Návod na trénink a obsluhu Trænings og brugervejledning Instruções de treino e utilização Uputa za treniranje i upravljanje Navodila za vadbo in uporabo Uputstvo za trening i rukovanje Рекомендации

Læs mere

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB575. Manual

Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning. Titan Bike SB575. Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Bike SB575 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på

Læs mere

Titan Crosstrainer GO V150

Titan Crosstrainer GO V150 Titan Crosstrainer GO V150 Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Dette produkt bruger strøm. Strømkabel skal indsættes her 1 Kære Kunde, det glæder os at du har valgt

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Titan Rower SR575. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning

Titan Rower SR575. Manual. Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Titan Rower SR575 Manual Vigtigt: Læs afsnittet Vedligeholdelse grundigt inden ibrugtagning Dette produkt bruger 2 stk. AAA batterier og 2 stk. AA batterier. AAA batterierne skal i computeren i håndtaget

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

Grundtræning. Hvad er grundtræning?

Grundtræning. Hvad er grundtræning? Grundtræning Hvad er grundtræning? Træning der går ud på at forbedre en persons fysiske tilstand (præstationsevne), fx: Konditionstræning Aerob (når der er ilt nok) Anaerob (når der ikke er ilt nok) Muskeltræning

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

AUDI CHALLENGE 1900 HALVMARATHON

AUDI CHALLENGE 1900 HALVMARATHON Uddybe løbeprogrammets formål og træningsprincipper Løbeprogrammet er bygget op på den måde, at du kun skal træne de dage, som du har tid og lyst til. Det er ikke meningen, at du skal træne alle dage,

Læs mere

Premier Crosstrainer Brugermanual

Premier Crosstrainer Brugermanual Premier Crosstrainer Brugermanual 1 Brugermanual Reebok Premier Crosstrainer Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug

Læs mere