Computer I-serien 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer I-serien 1.1"

Transkript

1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien

2 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning. DISPLAY HASTIGHET-display (1) LCD-skärmen visar hastighetsfrekvensen från 0,0 till 99,9 M/H eller KM/H och visar om hastigheten går upp eller ned när användaren tränar i Fitness Test - programmet. PULS-display (2) Pulsdisplayen sträcker sig från 40 till 199 TID-display (7) Tidsdisplayen räknar från 0:00 till 99:00 VIKT-display (7) Viktdisplayen räknar från kg DISTANSMÄTAR-display (3) Visar den totala distansen i MILES/KM från första träningstillfället och framåt. RPM-display (8) RPM-displayen räknar varvtalet från DISTANS-display (4) Distansdisplayen räknar från 0-99,9 MILES/KM ÅLDER-display (4) Åldersdisplayen räknar åren från 10 till 99 KALORI-ddisplay (7) Kaloridisplayen räknar från 0 till 999 LÄNGD-display (9) Längddisplayen räknar från cm

3 SV KNAPPARNAS FUNKTION START-knapp Tryck på denna knapp för att starta datorn eller starta programmet STOPP-knapp Tryck på denna knapp för att pausa programmet, trycker du två gånger på knappen återgår LCD-skärmen till aktivt läge. FITNESS TEST-knapp Tryck på knappen för att starta setup av Fitness Test. UPP-/NED-knapp Tryck på denna knapp för att öka det aktuellt tilldelade värdet i PROGRAMLÄGE.

4 SV STRÖM PÅ Denna konsol kräver 2 stycken AA-batterier. Efter att batterierna har satts i på baksidan av konsolen, tänds LCD-grafiken och numren med ett långt bip-ljud enligt nedan: VILOLÄGE När konsolen är i läget STRÖM PÅ kommer den automatiskt att stängas av om STARTeller STOPP-knapparna inte trycks ned under 3 minuter. Tryck på valfri knapp eller börja cykla för att återföra konsolen till aktivt läge (STRÖM PÅ). PROGRAM AKTIVT-LÄGE I STRÖM PÅ-tillståndet går du in i PROGRAM AKTIVT-LÄGET genom att trycka på START-knappen för att sätta igång Snabbstart eller så kan du trycka på STOPP-knappen för att gå in i programinställningarna. PAUS-LÄGE Om du befinner dig i PROGRAM AKTIVT-LÄGET och inte har cyklat under de senaste 30 sekunderna, går konsolen över till PAUSE-LÄGE. Om du börjar cykla på maskinen eller trycker på START-knappen under PAUS-LÄGE, kommer konsolen att återgå till PROGRAM AKTIVT-LÄGET och fortsätter med originalprogrammet. Om det inte finns någon aktivitet i PROGRAM AKTIVT-LÄGET efter 150 sekunder, övergår konsolen till STRÖM AV/VILOLÄGE och all tidigare data raderas. Under träning kan användaren även trycka på STOPP-knappen en gång för att övergå till PAUS- LÄGE. Eller tryck på STOPP-knappen två gånger för att övergå till aktivt läge (STRÖM PÅ). MOTSTÅNDSKONTROLL Motståndet behöver justeras manuellt via motståndsjusteringsratten som sitter under konsolen. Det finns totalt 8 motståndsnivåer som kan ställas in. Vrid justeringsratten medurs för

5 SV att öka motståndsnivån och moturs för att minska motståndsnivån. Nivån visas digitalt på konsolen. Användaren kan justera motståndsnivån under träningspasset. SNABBSTART Tryck på START-knappen för att starta programmet SNABBSTART när du är i STRÖM PÅ-läget. TID, DISTANS och KALORIER startar från 0 och räknar uppåt. Den enda gång TID-displayen räknar uppåt och DISTANS samt KALORIER stannar på noll är när du inte rör på pedalerna. SLUTTIDSPROGRAM (TARGET TIME) Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen för att starta inställningsförfarandet av träningspassets sluttid. TID-displayen visar den fabriksinställda standardtiden 30:00 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED- knappen för att justera träningspassets sluttid. Tryck på UPP- och NED- knappen en gång för att ställa in tiden på 1-minuters ökningsintervall. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på tidsjusteringen. Ställtiden räknar från 0 :00 till 99:00. Efter inställning av träningspassets sluttid trycker du på START-knappen för att starta programmet. Tiden räknar nedåt från den inställda tiden, KALORIER och DISTANS räknar uppåt från 0. När tiden räknat ned till 0 0, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge.

6 SV SLUTDISTANSPROGRAM Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen två gånger för att starta inställningsförfarandet av träningspassets slutdistans. DISTANS-displayen visar den fabriksinställda standardsträckan 5,0 km i blinkande format. Tryck på UPP- och NED- knappen för att justera träningspassets distans. Tryck på UPP- och NED- knappen en gång för att öka varje segment med 0,1 km. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på distansjusteringen. Distansinställningen börjar räkna från 0,1 km till 99,9 km. Efter inställning av träningspassets slutdistans, trycker du på START-knappen för att starta programmet. DISTANS-displayen räknar nedåt från den inställda distansen, KALORIER och TID räknar uppåt från 0. När DISTANS räknat ned till 00:00, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge. SLUTKALORIER-PROGRAM Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen tre gånger för att starta inställningsförfarandet av träningspassets slutkalorivärde. KALORI-displayen visar det fabriksinställda standardkalorivärdet 50:00 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera träningspassets kalorivärde. Tryck på UPP- och NED-knappen en gång för att öka varje segment med 10. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på inställningen av kalorivärdet. Inställningen av kalorivärdet räknar från 10 till 999. Efter inställning av träningspassets slutkalorivärde trycker du på START-knappen för att starta programmet. KALORIER räknar nedåt från det inställda kalorivärdet, DISTANS och TID räknar uppåt från 0. När KALORIER räknat ned till 0, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge.

7 SV 20 MINUTERS FITNESS TEST-PROGRAM FITNESS TEST-programmet kräver att användaren matar in sina personuppgifter inklusive vikt, längd och ålder. Programmet kommer att använda denna information och avläsa användarens hjärtfrekvens (via handpuls) för att rekommendera användaren att justera pedalhastigheten för att bibehålla effektiv hjärtfrekvens under träningspasset och nå bästa träningsresultat. Därefter baserat på hur bra användaren kan följa datorns program och nå rätt pedalhastighet samt bibehålla effektiv hjärtfrekvens under träningspasset, kommer datorprogrammet att ge användaren ett poängvärde som ska registreras i träningstabellen inuti användarhandboken. Användaren bör börja på motståndsnivå 1 och uppgradera till motståndsnivå 2 först när han/hon nått det högsta poängtalet på nivå 1. Fortsätt hela tiden att uppgradera motståndsnivån. Tryck på FITNESS TEST-knappen för att starta FITNESS TEST-PROGRAMMET när konsolen är i STRÖM PÅ -läge. Konsol-displayen visas enligt nedan: Inställning av användarens vikt När FITNESS TEST-knappen tryckts ned, visas det fabriksinställda standardvärdet 68 kg i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens vikt. Tryck på UPP- knappen en gång för att öka varje segment med 1 kg. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på viktjusteringen. Vikten räknas från 20 till 200 kg. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens vikt. Inställning av användarens längd När STOPP-knappen tryckts ned, visar HÖJD-displayen det fabriksinställda standardvärdet 170 cm i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens vikt. Tryck en gång på UPP- och NED-knappen för att öka varje segment med 1 cm. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på längdjusteringen. Längden räknas

8 från 50 till 250 cm. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens längd. Inställning av användarens ålder När STOPP-knappen tryckts ned, visar ÅLDER-displayen det fabriksinställda standardvärdet 35 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens ålder. Tryck på UPP- och NED-knappen en gång för att öka varje segment med 1. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på inställningen av ålder. Åldern börjar räknas från 10 till 99. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens ålder. SV Fitness-program Fitness test-programmet ställer in hjärtfrekvensen baserat på dina personuppgifter efter inställningsförfarandet. Ett acceptabelt approximativt värde fastställs med hjälp av följande metod för beräkning av hjärtfrekvensen: Den beräknade normala hjärtfrekvensen = (220 ÅLDER ) X 65 % Den beräknade maximala hjärtfrekvensen = (220 ÅLDER ) X 85 % Till exempel: Om användaren är 35, blir den beräknade normala hjärtfrekvensen = (220 35) X 65 % = 120. Fitness test-programmet stannar om datorn inte avläser någon signal inom 30 sekunder om att användaren trycker ned START-knappen. Om användaren inte trycker ned någon knapp eller slutar cykla kommer konsolen att övergå till viloläge efter 3 minuter. I fitness-programmet kommer datorn att starta 20-minutersprogrammet, tiden räknar ned från 20:00 till 0:00, DISTANS- och KALORI-fönstret börjar räkna från 0. Tryck på STOPP-knappen för att stanna programmet. Om du trycker på STOPP-knappen två gånger återgår programmet till aktivt läge (ström på). Fitness test-programmet fortsätter att köras om du trycker på START-knappen eller börjar cykla. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera motståndet uppåt eller nedåt. Tryck sedan på START-knappen för att starta FITNESS TEST-programmet. Se till att hela tiden hålla båda händerna på kontaktsensorerna för handpulsen. Programmet kommer att avläsa användarens hjärtfrekvens och visa hastigheten på HASTIGHET-displayen och konsolen kommer även att avge ett bip-ljud för att meddela användaren om aktuell hjärtfrekvens. Programmet avläser användarens hjärtfrekvens runt det aktuella hjärtfrekvensvärdet ± 5. Om HASTIGHET-displayen visar hastigheten med en upp-pil betyder det att användaren ska öka pedalhastigheten. Om HASTIGHET-displayen visar hastigheten med en ner-pil betyder det att användaren ska sakta ned. Till exempel, antogs användarens ålder tidigare vara 35. När programmet avläser hjärtfrekvensvärdet från 126 till 135, kommer datorn att avge 2 bip-ljud och visa hastigheten med en ner-pil. När programmet avläser hjärtfrekvensvärdet från 106 till 115, kommer datorn att avge 2 bip-ljud och visa hastigheten med en upp-pil.

9 Om användaren hör mer än 2 bip-ljud på samma gång när hastigheten visar en upp- eller ner-pil, betyder det att det fortfarande finns en stor lucka för att nå en lämplig hastighet och få en effektiv hjärtfrekvens (om hjärtfrekvensvärdet är mellan ). När användaren har rätt. hastighet och hjärtfrekvens, visar HASTIGHET-displayen endast hastigheten utan några pilar. Bibehåll den hastigheten tills du ser en upp- eller ner-pil. När programmets tid har räknat ned till 0:00, övergår det till ett 1-minuts återställningsläge. Score card: F1 F2 F3 F4 F5 F6 Utmärkt Mycket bra Bra Tillfredsställande Under genomsnittet Dåligt Återställningsfunktion I återställningsläge har UPP-, NED- och START-knapparna ingen funktion. När användaren håller i pulssensorhandtaget, visar datorn hjärtfrekvensen och fortsätter att räkna ned tiden. DISTANS-displayen visar rec (återställning) och TID-displayen räknar ned i 60 sekunder. När tiden räknat ned till 0, kommer HASTIGHET-displayen att visa användarens poängvärde Fx.x (till exempel F6.0 enligt bilden nedan). Registrera poängvärdet i användarhandbokens träningstabell.

10 Om användaren inte håller i pulssensorhandtaget, visar LCD-skärmen Fx.x när programmet avslutats. Hjärtfrekvensfunktion Till den hör i-serien medföljer EKG handpulssensorer som sitter på handtagen. För att använda pulsfrekvensfunktionen ska du placer dina handflator på sensorerna. Det tar några sekunder innan din pulsfrekvens visas på konsolen. För att förtsätta övervakningen av pulsfrekvensen ska du fortsätta att hålla greppet om sensorerna, om avläsningarna är oregelbundna kan det hända att du inte har full kontakt med sensorerna eller att inte hela din handflata vilar över sensorn. Ta bort din hand och placer den over sensorn på nytt. Hjärtfrekvensträning För att maximera dina resultat från träningen är det viktigt att du övervakar intensiteten i ditt träningspass via din hjärtfrekvens. Det är mycket viktigt att du noga fastställer vilken målpulsfrekvens du vill uppnå med träningen så att du kan förbättra din condition på en säker, bekväm och hållbar nivå. Följande tabell på nästa sida är en ungefärlig guide till att fastställa den nivå du bör träna på baserat på din maximala hjärtfrekvens (MHR). Pulsavläsning 3.1e levereras med EKG handpulssensorer på handtagen. För att aktivera pulsfunktionen placerar du handflatorna över sensorerna. Det tar ett par sekunder innan pulsen visas på konsolen. För att fortsätta kontrollera pulsen ska du behålla greppet på sensorerna. Om

11 avläsningen är intermittent har du kanske inte ordentlig kontakt med sensorerna eller inte tillräckligt stor del av handflatan på sensorn. Ta bort handen och placera den över sensorn igen. Pulsträning För att maximera träningsresultaten är det viktigt att kontrollera intensiteten i träningen genom att avläsa pulsen. Det är nödvändigt att du är noggrann när du bestämmer målpulsintervall som du ska träna inom för att förbättra konditionen på en säker, bekväm och hållbar nivå. Tabellen på nästa sida är en vägledning för att bestämma nivån som du bör träna på baserat på din maxpuls (MHR). Så här räknar du fram målpulsen för din träning: Maxpuls = 220 minus ålder Du bör träna med följande procentsatser av din maxpuls för olika träningssyften: Välbefinnande/fettförbränning: Fitness/kroppsformning: Hårdträning: % av din maxpuls % av din maxpuls % av din maxpuls Exempel: Du är 25 år och vill träna för nivån fitness: = % av 195 = 136,5 80 % av 195 = 156 Din målpuls bör ligga mellan 136,5 och 156. Den här informationen är endast för vägledning. För att fastställa din individuella träningsintensitet eller om du har problem med hälsan ska du rådgöra med din läkare innan du börjar träna.

12 Hjertefrekvensdiagram

13 DK! Før anvendelse af produktet, læs da venligst instruktions vejledningen. DISPLAY SPEED Display (1) LCD vil vise hastigheden fra 0.0 til 99.9 MPH/KM/H, og vil vise om hastigheden skal op eller ned I fitness test programmet PULS Display (2) Puls vises I display I intervallet 40 til 199. TID Display (7) Tiden vises i dsiplay 0:00 til 99:00 Vægt Display (7) Vægt vises i display kg / lb ODOMETER Display (3) Total Distance vises I Display i ML/KM fra første pedal tråd. RPM/kadence Display (8) Kadence vises I display i interval Kadence = pedal omdrejninger pr. Minut. DISTANCE Display (4) Distance vises i display fra ML/KM Alder Display (4) Alder vises i display 10 til 99 Calories Display (7) Kalorier vises I display fra 0 til 999 Højde Display (9) Højde vises I display fra cm/25-100inch.

14 Knappernes funktioner START Knappen tryk på start knappen for at aktivere computeren eller starte et program. STOP Knappen. Tryk på stop knappen for at pause programmet. Tryk på knappen to gange LCD returnere til power on status. FITNESS TEST button Tryk på start knappen for at påbegynde indstilling af fitness test. UP-/DOWN-Button Tryk på knappen for at ændrer værdierne op el. ned.

15 POWER ON Denne computer skal bruge 2 x AA batterier. Efter installering af baterier i computer, lyser grafikken i display op og der lyder en lang hyle tone. DVALE FUNKTION Anvendes computer ikke I 3 min. går den automatisk I dvale funktion. Tryk på en vilkårlig knap eller påbegynd at træde I pedalerne og computer vil automatisk starte op igang. PROGRAM ACTIVE FUNKTION Når computer er tændt/ POWER ON status, kan du aktivere PROGRAM ACTIVE Funktionen ved at trykke på START knappen. Her kommer du til >>Quick Start<< eller tryk på STOP knappen for at indstille programmet PAUSE FUNKTION Befinder du dig I, PROGRAM ACTIVE MODE, og du træder ikke I pedalerne vil programmet slå over til pause funktion efter 30 sek. Du returnere til programmet Active mode igen, ved at træde i pedalerne eller trykker start knappen. Du har ikke mistet nogen data. Træder du ikke I pedalerne eller trykker på nogen knapper I 150 sek. vil programmet auto. Lukke ned til dvale og alle data vil blive slettet. Under træningen kan brugeren trykke på stop knappen for at komme til pause funktionen. Eller tryk på stop knappen to gange for at slukke for programmet/computeren. BELASTNING Belastningen kan justeres i 8 niveauer. Dette gøres manuelt. Drej knappen med uret for at øge belastnignen, og mod uret for at mindske belastnignen. Modstanden vises i digitalt i display. Belastningen kan justeres under træningen.

16 QUICK START Tænd for computer. Tryk på start knappen og du kommer til quick start programmet. Tid, distance, kalorier begynder fra 0 og tæller op. uden at træde I pedalerne, vil det begynde at tælle tiden og de andre funktioner forblive i 0 TARGET TIME PROGRAM Når computer er tændt tryk da Stop knappen for at aktivere indstillng af ønsket træningstid. Tiden vises med den pre indstillede tid fra fabrikkens side 30:00, som blinker. Tryk på up/down knappen for at øge eller mindske din ønskede træningstid. Minutterne kan indstilles med interval af 1. Hod knappen need for at hurtigere ændring af værdi. Max./Min tid : 00:00-99:00. Efter indstilling tryk da start for at aktivere programmet. Nedtælling påbegyndes fra den indstillede værdi. Kalorier, distance tæller op fra 0. Når trænignstiden er nået lyder der en høj alarm. Alla data fast fryses I 30 sek. I display. Display returnere til power on status.

17 PROGRAM FOR DISTANCE Står du i power on funktionen, tryk da på stop knappen to gange for at påbegynde indstilling af program for distance. Fabrikkens pre indstillede distance 5,0km./3,2 mil. Vil blinke. Tryk på up/down knappen for at ændre det til den værdi du ønsker. Hold knappen ind for hurtigere ændring af værdierne. Der ændres i intervallet af 0,1 km/0, mil. Du kan indtaste op til 99,9km/99,9mil. Efter indstilling af ønsket trænings distance tryk dfa på start knappen for at aktivere programmet. Distance tæller ned fra den indstillede distance og ned til nul. Når du når nul lyder der en alarm. Kalorier og tid tæller op. Efter endt træning fastfryses display med data i 30 sek. Efter 30 sek. Returnere display til power on status. PROGRAM FOR KALORIER Står du I power on funktionen tryk da på stop knappen tre gange for at påbegynde indstilling af kalorier. Kalorier vises i i display med 50 cal. Som er en indstilled værdi fra fabrikken. Tryk på up/down knappen for a ændre værdien. Hold knappen inde for hurtigere ændring af værdierne. Der kan ændres I intervallet af 10 kalorier. Min./ max kalorier indstilling er kalorier. Tryk på start knappen for at igangsætte programmet. Kalorier værdien tælles ned fra den indtastede værdi og der lyder en alarm når det antalforbrændte kalorier er opnået. Distance og tid vil tælle op fra 0. Alle data fastfryses I displayu I 30 sek. Efter endt træning. Efter 30 sek. Returner display til power on status 20 MINUTES FITNESS TEST PROGRAM Ved anvendelse af FITNESS TEST programmet, klræver dt at brugeren indtaster personlige data, incl. burger vægt, højde og alder. Programmetn anvender informationerne og brugerens puls (hand pulse) til at fastlægge den mest korrekte modstand, puls og hastighed, som vil tilsammen vil give den bedste og mest effective træning. I henhold til hvor god brugeren er til at træne på den angivet hastighed, modstand og puls, vil der

18 blivet givet en score/karakter. Karakteren kan indskrives i medfølgende ark, som findes I manualen. Brugere bør begynde med niveau 1 og opgradere til niveau 2, efter at have modtagert den højeste score/katrakter på niveau 1. Sådan fortsættes der. For at påbegynde FITNESS PROGRAMMET, tryk da FITNESS TEST knappen når du star I power on, display viser følgende: Indstilling af brugerens vægt Tryk FITNESS TEST knappen, WEIGHT/vægt vises i display fabriks indtilling vises: 68KG/150LB. Tryk UP and DOW at øge/mindske værdien med 1 KG/1LB. Tryk eller hold UP el. DOWN knappen for at ændre værdierne hurtigt. Indstillingsintervallet er KG/44-440LB. Tryk STOP knappen for at gemme brugervægten Instilling af brugerens højde Tryk STOP knappen, HEIGHT/højde vises i display. Fabriks indstillingen vises nu: 170CM/67INCHES blinker. Tryk UP og DOWN knappen for at indstille brugerens højde. Tryk på UP el. DOWN knappen for at ændre værdien med 1. indstillings intervallet er CM/20-100INCHES. Tryk STOP knappen for at gemme brugerens højde. Indstilling af brugerens alder Tryk STOP knappen, AGE/alder vises I display. Fabrics indstillingen blinker I display 35. Tryk UP el. DOWN knappen for at justere alder. Tryk UP el. DOWN knappen for at ændre indstilling med 1. Hold UP el. DOWN knappen nede for at hurtigt at ændre værdierne. Intervallet for alder er Tryk STOP for at gemme brugerens alder Fitness Program fitness test program vil indstille puls zonerne, efter at du har angivet dine data. Der bliver anvendt en standard formel for at anslå dine pulszoner / områder: Den estimerede normal puls = (220 alder ) X 65% = restitution træning Den estimerede normal puls = (220 alder) X 85% = konditions træning Eksempel: Hvis bruger er 35 år, vil den estimerede normal puls område være = (220 35) X 65% = 120 puls slag pr. minut. Fitness test programmet vi stoppe såfremt der ikke modtages noget signal i ca. 30 sek. Efter at der er trykket på START. Trykkes der ikke på nogen knapper eller bliver pedalerne ikke aktiveret I 3 min. da vil computer gå i dvale. FItness program vil begynde med 20 min. program. Der tælles op fra 0:00-20:00. Distance

19 og kalorier vil vil tælle op fra 0. Tryk på stop knappen for at stoppe programmet. Tryk på stop knappen to gang evil du returnerer til power on status. Fitness programmet vil fortsætte hvos du trykker på start knappen eller påbegynder at pedalere igen. For at justere modstanden tryk da på up el. down knappen. Tryk på START knappen, for at påbegynde FITNESS TEST programmet. Vær obs. På at du ahr begge hænder placeret på pulshåndtaget, hele tiden. Pulsen vil blive vist i display under træningen samme med hastigheden. Der vil lyde en alarm for at brugeren holder den korrekte puls. Du vil få et pulsområde at træne i, som ligger 5 pulsslag over/under den beregnede puls. Hvis speed display vises med en pil op, må du øge hastigheden. Vender pilen nedad må du sætte farten ned. Eks. Brugeren er 35 år der yder 2 alarm signaler og pulsen er imellem pilen vender ned ad, og farten skal sættes ned. Lyder der 2 alarmer når pulsen er imellem og pilen vender opad, da skal hastigheden øges. Karakter skala F1 F2 F3 F4 F5 F6 Excellent Meget god God Tilfredsstillende Under normal Dårlig Recovery/restitution funktion I recovery funktionen, vil UP, DOWN, START knappen ikke have nogen funktioner. Når brugeren holder på pulse sensorene vil pulsen vises i display og nedtællingen vil fortsætte.

20 DK Distance display viser rec (Recovery/restitution) og display for tid tæller ned fra 60 sek. Efter endt nedtælling vil brugerens score/karakter vises, eks. F6,0 som vist grafisk, man kan skrive karakteren ned i det medfølgende træningskema, som er i manualen. Er hænderne ikke placeret på styr/sensorene, vil der I dispolay vises Fx.x, efter endt træningsprogram. SÅDAN MÅLES PULSEN I-serien kommer med EKG håndpuls sensore, som er monteret på styr. For at måle pulsen placer da begge håndflader på sensorerne. Det tager ca. nogle få sekunder før din puls vises I display. For at opnåen vedvarende pulsmåling skal du vedholde dit greb på styret/sensorerne. Bliver målingen afbrudt har du ikke korrekt kontakt, placer håndfladerne igen. Pulstræning For at få det optimal ud af din træning, er det vigtigt at monitorer intensiteten af din workout, dette gøres bedst ved at måle din puls. Det er vigtigt at dine pulszoner bestemmes korrekt for at du kan træne så sikkert som

21 muligt og dine forbedringer sker på behagelig, kontrolleret og fornuftig vis. På næste side kan du i en tabel se den puls hvorpå du bør træne. Pulsen er baseret på din maksimal puls (MHR). Sådan måles pulsen I-serien kommer med EKG håndpuls sensorer, som er monteret på styr. For at måle pulsen placer da begge håndflader på sensorerne. Det tager ca. nogle få sekunder før din puls vises I display. For at opnå en vedvarende pulsmåling skal du vedholde dit greb på styret/sensorerne. Bliver målingen afbrudt har du ikke korrekt kontakt, placer håndfladerne igen. Pulstræning For at få det optimal ud af din træning, er det vigtigt at monitorer intensiteten af din workout, dette gøres bedst ved at måle din puls. Det er vigtigt at dine pulszoner bestemmes korrekt for at du kan træne så sikkert som muligt og dine forbedringer sker på behagelig, kontrolleret og fornuftig vis. På næste side kan du i en tabel se den puls hvorpå du bør træne. Pulsen er baseret på din maksimal puls (MHR).

22 Træningsinformation Motionscyklen har to EKG hånd pulsmålere indstalleret, som du kan finde på styret. For at aktivere pulsmålerne, skal du blot placere dine håndflader på de to sensorer. Det vil tage et par sekunder før din puls vil blive vist i computerdisplayet. For at blive ved med at måle, skal du således blot beholde hænderne på sensorerne. Hvis du oplever forstyrrelser i pulsmålingen er det ofte fordi du ikke har fuld kontakt med sensorerne, eller der ikke er nok af din håndflade der berører sensorerne. Flyt i dette tilfælde hånden og placer dem på sensorerne igen. Pulsmålingen er ikke 100% præcis, men er blot ment som en guide for dig til at vise dig hvad din puls er, så du derved kan se om du træner for hårdt. Hvis det er tilfældet skal du enten sætte farten ned, eller reducere modstandsniveauet, for at få din puls til at falde. Pulstræning I den normale dagligdag bruger vores krop ilt til at omdanne næringsstoffer fra den mad vi spiser til energi til brug ved bevægelse af muskler og andre kropsfunktioner. Den mængde af energi bliver målt i kalorier. Generelt sagt, hvis vi forbrænder flere kalorier end vi indtager, vil kroppen finde nyt brændstof i de kalorier kroppen gemmer som fedt. Det vil føre til en omdannelse af fedt til muskler, hvilket vil gøre vores kropsholdning bedre, og vi vil helbredsmæssigt blive sundere. Når vi træner, stiger vores puls for at lede nok ilt rundt i kroppen til de arbejdende muskler. Regelmæssig cardiovaskulær træning, såsom cykling, vil resultere i et stærkere hjerte og lunger der mere effektivt kan levere ilt til musklerne, som så til gengæld lettere kan omdanne kalorier til energi. Det er dog nødvendigt at du meget præcist fastsætter den puls du skal træne efter, for at du på den måde kan forbedre dit helbred, på at sikkert og vedvarende niveau. Dette gør du ved først at fastsætte din maxpuls. (Maximum Heart Rate (MHR)) Dette er det hurtigste dit

23 hjerte kan slå, målt i antal slag i minuttet. Mens der er flere måder du kan finde din max puls ved at træne, kan følgende metode også accepteres: Mand: Kvinde: Anslået maxpuls = 220 Alder Anslået maxpuls = 226 Alder Benyt følgende tabel til at bestemme hvilket niveau du skal træne på, baseret på din puls. Puls diagram

24 Generelt omkring træning: Hvis du ønsker at opnå: Træningsniveau Mere aktiv livsstil Forbedre funktionskapacitet Mindske risici for sygdomme Begynder niveau 1 Arbejd med en puls på 40-60% af din max Fysisk velvære Sundere hjerte forbrænde fedt Forbedret cardiovaskulært helbred Vægttab Niveau 2 Arbejd med en puls på 61-70% af din max Mere energi Nedsat blodtryk Nedsat kolesteroltal Øget immunforsvar Formindske stress Kondition - udholdenhed Forbedret cardiovaskulært helbred Øget iltoptagelse og større udholdenhed Konkurrence Træning Flytte syregrænsen Forbedre konkurrenceresultater Niveau 3 Arbejd med en puls på 71-85% af din max Niveau 4 Arbejd med en puls på % af din max

25 Hjælp til at opfylde dine træningsmål Benyt altid din motionscykel på den anviste måde, siddende i den rigtige position, for at undgå skader. Der er som tidligere beskrevet et utal af fordele ved at træne. Dette inkluderer også bedre søvnvaner, højere forbrænding, så du endda vil forbrænde fedt, selvom du ikke træner, forbedret holdning som vil mindske risici for smerter i ryggen og den bedre selvværd der følger med de førnævnte ting. Brug ikke vægttab som dit eneste mål med din træning, dit spejl er en meget bedre succesindikator end din vægt. Lad være med at sætte urealistiske mål i begyndelsen af din træning, det giver dig hurtigt ømme muskler og du vil mangle motivation når du ikke når målet. I stedet for skal du sætte dig på cyklen i 20 minutter 3 gange om ugen for at lade kroppen komme sig igen. Husk at du er ved at ændre din livsstil, så tag dig tid til at gøre det ordentligt. Forsøg ikke at ændre hele din livsstil på en gang for at komme i bedre form. Det vil vare ved længere hvis du går langsomt frem. Tag et skridt ad gangen og vær sikker på at de ændringer du laver bliver en normal ting for dig, så du ikke pludselig falder tilbage til den gamle stil. Det er også vigtigt at forstå at flere elementer i dagligdagen kan hjælpe dig eller hindre dig i at nå dine mål. Din ernæring er meget vigtig i forhold til dit velbefindende, det er derfor vigtigt at spise rigtigt og på de rigtige. Yderligere er der flere små ting i hverdagen som kan udskiftes med sundere metoder: Tag trappen i stedet for elevatoren for eksempel. Og husk at selvom du måske ikke gør det hver dag, så hjælper det hver gang du gør det.

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 2 17 18 33 34-49 50 65 66 81 82 97 98 113 114 129 130 145 146-161 D GB F NL E I PL CZ P Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing KM070 series instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing 991-412 w English 3-19 Dansk 20-37 Svenska 38-55 Norsk 56-73 Suomi 74-91 Türkçe 92-109 Česky 110-127 Magyar 128-145

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 10 M400 10 H7 pulsmåler 11 USB-kabel 11 Appen Polar Flow 11 Polar FlowSync Software 11 Webservicen Polar Flow 11 Kom i gang 12 Oplad batteriet 12

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

gode råd om motionscykling

gode råd om motionscykling træning cykel- gode råd om motionscykling Hvordan skal jeg træne? Der findes masser af træningsprogrammer, lige fra de helt videnskabelige til dem, hvor man bare sætter sig op på cyklen og kører. Det er

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulsmåler* 14 USB-kabel 14 Appen Polar Flow 14 Polar FlowSync Software 14 Webservicen Polar Flow 14 Kom i gang 15 Oplad batteriet

Læs mere

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du KÆRE KUNDE Tak fordi du købte en G-MAX, LIBRA, X-HOT scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

ADVARSLER OG FORBEHOLD

ADVARSLER OG FORBEHOLD INTRODUKTION... 1 ADVARSLER OG FORBEHOLD... 1 EGENSKABER / FUNKTIONER... 2 VL110HR ILLUSTRATIONER... 3 HOVEDENHED... 3 ILLUSTRATIONER AF ENKELTDELE... 4 VL110HR KNAPFUNKTIONER... 5 VL110HR SKÆRMVISNINGSRÆKKEFØLGE:

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning...

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning... Indhold Kom i gang... 4 Din Rider 60... 4 Touchscreen knapper... 5 Tilbehør... 5 Første opsætning... 6 Trin 1: Oplad batteriet... 6 Brug af strøm adapteren... 6 Ved brug af computer... 7 Trin 2: Tænd Rider

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere