Computer I-serien 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer I-serien 1.1"

Transkript

1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien

2 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning. DISPLAY HASTIGHET-display (1) LCD-skärmen visar hastighetsfrekvensen från 0,0 till 99,9 M/H eller KM/H och visar om hastigheten går upp eller ned när användaren tränar i Fitness Test - programmet. PULS-display (2) Pulsdisplayen sträcker sig från 40 till 199 TID-display (7) Tidsdisplayen räknar från 0:00 till 99:00 VIKT-display (7) Viktdisplayen räknar från kg DISTANSMÄTAR-display (3) Visar den totala distansen i MILES/KM från första träningstillfället och framåt. RPM-display (8) RPM-displayen räknar varvtalet från DISTANS-display (4) Distansdisplayen räknar från 0-99,9 MILES/KM ÅLDER-display (4) Åldersdisplayen räknar åren från 10 till 99 KALORI-ddisplay (7) Kaloridisplayen räknar från 0 till 999 LÄNGD-display (9) Längddisplayen räknar från cm

3 SV KNAPPARNAS FUNKTION START-knapp Tryck på denna knapp för att starta datorn eller starta programmet STOPP-knapp Tryck på denna knapp för att pausa programmet, trycker du två gånger på knappen återgår LCD-skärmen till aktivt läge. FITNESS TEST-knapp Tryck på knappen för att starta setup av Fitness Test. UPP-/NED-knapp Tryck på denna knapp för att öka det aktuellt tilldelade värdet i PROGRAMLÄGE.

4 SV STRÖM PÅ Denna konsol kräver 2 stycken AA-batterier. Efter att batterierna har satts i på baksidan av konsolen, tänds LCD-grafiken och numren med ett långt bip-ljud enligt nedan: VILOLÄGE När konsolen är i läget STRÖM PÅ kommer den automatiskt att stängas av om STARTeller STOPP-knapparna inte trycks ned under 3 minuter. Tryck på valfri knapp eller börja cykla för att återföra konsolen till aktivt läge (STRÖM PÅ). PROGRAM AKTIVT-LÄGE I STRÖM PÅ-tillståndet går du in i PROGRAM AKTIVT-LÄGET genom att trycka på START-knappen för att sätta igång Snabbstart eller så kan du trycka på STOPP-knappen för att gå in i programinställningarna. PAUS-LÄGE Om du befinner dig i PROGRAM AKTIVT-LÄGET och inte har cyklat under de senaste 30 sekunderna, går konsolen över till PAUSE-LÄGE. Om du börjar cykla på maskinen eller trycker på START-knappen under PAUS-LÄGE, kommer konsolen att återgå till PROGRAM AKTIVT-LÄGET och fortsätter med originalprogrammet. Om det inte finns någon aktivitet i PROGRAM AKTIVT-LÄGET efter 150 sekunder, övergår konsolen till STRÖM AV/VILOLÄGE och all tidigare data raderas. Under träning kan användaren även trycka på STOPP-knappen en gång för att övergå till PAUS- LÄGE. Eller tryck på STOPP-knappen två gånger för att övergå till aktivt läge (STRÖM PÅ). MOTSTÅNDSKONTROLL Motståndet behöver justeras manuellt via motståndsjusteringsratten som sitter under konsolen. Det finns totalt 8 motståndsnivåer som kan ställas in. Vrid justeringsratten medurs för

5 SV att öka motståndsnivån och moturs för att minska motståndsnivån. Nivån visas digitalt på konsolen. Användaren kan justera motståndsnivån under träningspasset. SNABBSTART Tryck på START-knappen för att starta programmet SNABBSTART när du är i STRÖM PÅ-läget. TID, DISTANS och KALORIER startar från 0 och räknar uppåt. Den enda gång TID-displayen räknar uppåt och DISTANS samt KALORIER stannar på noll är när du inte rör på pedalerna. SLUTTIDSPROGRAM (TARGET TIME) Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen för att starta inställningsförfarandet av träningspassets sluttid. TID-displayen visar den fabriksinställda standardtiden 30:00 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED- knappen för att justera träningspassets sluttid. Tryck på UPP- och NED- knappen en gång för att ställa in tiden på 1-minuters ökningsintervall. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på tidsjusteringen. Ställtiden räknar från 0 :00 till 99:00. Efter inställning av träningspassets sluttid trycker du på START-knappen för att starta programmet. Tiden räknar nedåt från den inställda tiden, KALORIER och DISTANS räknar uppåt från 0. När tiden räknat ned till 0 0, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge.

6 SV SLUTDISTANSPROGRAM Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen två gånger för att starta inställningsförfarandet av träningspassets slutdistans. DISTANS-displayen visar den fabriksinställda standardsträckan 5,0 km i blinkande format. Tryck på UPP- och NED- knappen för att justera träningspassets distans. Tryck på UPP- och NED- knappen en gång för att öka varje segment med 0,1 km. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på distansjusteringen. Distansinställningen börjar räkna från 0,1 km till 99,9 km. Efter inställning av träningspassets slutdistans, trycker du på START-knappen för att starta programmet. DISTANS-displayen räknar nedåt från den inställda distansen, KALORIER och TID räknar uppåt från 0. När DISTANS räknat ned till 00:00, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge. SLUTKALORIER-PROGRAM Medan i STRÖM PÅ-läge, trycker du på STOPP-knappen tre gånger för att starta inställningsförfarandet av träningspassets slutkalorivärde. KALORI-displayen visar det fabriksinställda standardkalorivärdet 50:00 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera träningspassets kalorivärde. Tryck på UPP- och NED-knappen en gång för att öka varje segment med 10. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på inställningen av kalorivärdet. Inställningen av kalorivärdet räknar från 10 till 999. Efter inställning av träningspassets slutkalorivärde trycker du på START-knappen för att starta programmet. KALORIER räknar nedåt från det inställda kalorivärdet, DISTANS och TID räknar uppåt från 0. När KALORIER räknat ned till 0, hörs ett långt bip-ljud från konsolen och all träningsdata spärras och visas i 30 sekunder. Efter 30 sekunder återgår konsolen till STRÖM PÅ-läge.

7 SV 20 MINUTERS FITNESS TEST-PROGRAM FITNESS TEST-programmet kräver att användaren matar in sina personuppgifter inklusive vikt, längd och ålder. Programmet kommer att använda denna information och avläsa användarens hjärtfrekvens (via handpuls) för att rekommendera användaren att justera pedalhastigheten för att bibehålla effektiv hjärtfrekvens under träningspasset och nå bästa träningsresultat. Därefter baserat på hur bra användaren kan följa datorns program och nå rätt pedalhastighet samt bibehålla effektiv hjärtfrekvens under träningspasset, kommer datorprogrammet att ge användaren ett poängvärde som ska registreras i träningstabellen inuti användarhandboken. Användaren bör börja på motståndsnivå 1 och uppgradera till motståndsnivå 2 först när han/hon nått det högsta poängtalet på nivå 1. Fortsätt hela tiden att uppgradera motståndsnivån. Tryck på FITNESS TEST-knappen för att starta FITNESS TEST-PROGRAMMET när konsolen är i STRÖM PÅ -läge. Konsol-displayen visas enligt nedan: Inställning av användarens vikt När FITNESS TEST-knappen tryckts ned, visas det fabriksinställda standardvärdet 68 kg i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens vikt. Tryck på UPP- knappen en gång för att öka varje segment med 1 kg. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på viktjusteringen. Vikten räknas från 20 till 200 kg. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens vikt. Inställning av användarens längd När STOPP-knappen tryckts ned, visar HÖJD-displayen det fabriksinställda standardvärdet 170 cm i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens vikt. Tryck en gång på UPP- och NED-knappen för att öka varje segment med 1 cm. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på längdjusteringen. Längden räknas

8 från 50 till 250 cm. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens längd. Inställning av användarens ålder När STOPP-knappen tryckts ned, visar ÅLDER-displayen det fabriksinställda standardvärdet 35 i blinkande format. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera användarens ålder. Tryck på UPP- och NED-knappen en gång för att öka varje segment med 1. Tryck och håll UPP- och NED- knappen nedtryckt för att skynda på inställningen av ålder. Åldern börjar räknas från 10 till 99. Tryck på STOPP-knappen för att spara användarens ålder. SV Fitness-program Fitness test-programmet ställer in hjärtfrekvensen baserat på dina personuppgifter efter inställningsförfarandet. Ett acceptabelt approximativt värde fastställs med hjälp av följande metod för beräkning av hjärtfrekvensen: Den beräknade normala hjärtfrekvensen = (220 ÅLDER ) X 65 % Den beräknade maximala hjärtfrekvensen = (220 ÅLDER ) X 85 % Till exempel: Om användaren är 35, blir den beräknade normala hjärtfrekvensen = (220 35) X 65 % = 120. Fitness test-programmet stannar om datorn inte avläser någon signal inom 30 sekunder om att användaren trycker ned START-knappen. Om användaren inte trycker ned någon knapp eller slutar cykla kommer konsolen att övergå till viloläge efter 3 minuter. I fitness-programmet kommer datorn att starta 20-minutersprogrammet, tiden räknar ned från 20:00 till 0:00, DISTANS- och KALORI-fönstret börjar räkna från 0. Tryck på STOPP-knappen för att stanna programmet. Om du trycker på STOPP-knappen två gånger återgår programmet till aktivt läge (ström på). Fitness test-programmet fortsätter att köras om du trycker på START-knappen eller börjar cykla. Tryck på UPP- och NED-knappen för att justera motståndet uppåt eller nedåt. Tryck sedan på START-knappen för att starta FITNESS TEST-programmet. Se till att hela tiden hålla båda händerna på kontaktsensorerna för handpulsen. Programmet kommer att avläsa användarens hjärtfrekvens och visa hastigheten på HASTIGHET-displayen och konsolen kommer även att avge ett bip-ljud för att meddela användaren om aktuell hjärtfrekvens. Programmet avläser användarens hjärtfrekvens runt det aktuella hjärtfrekvensvärdet ± 5. Om HASTIGHET-displayen visar hastigheten med en upp-pil betyder det att användaren ska öka pedalhastigheten. Om HASTIGHET-displayen visar hastigheten med en ner-pil betyder det att användaren ska sakta ned. Till exempel, antogs användarens ålder tidigare vara 35. När programmet avläser hjärtfrekvensvärdet från 126 till 135, kommer datorn att avge 2 bip-ljud och visa hastigheten med en ner-pil. När programmet avläser hjärtfrekvensvärdet från 106 till 115, kommer datorn att avge 2 bip-ljud och visa hastigheten med en upp-pil.

9 Om användaren hör mer än 2 bip-ljud på samma gång när hastigheten visar en upp- eller ner-pil, betyder det att det fortfarande finns en stor lucka för att nå en lämplig hastighet och få en effektiv hjärtfrekvens (om hjärtfrekvensvärdet är mellan ). När användaren har rätt. hastighet och hjärtfrekvens, visar HASTIGHET-displayen endast hastigheten utan några pilar. Bibehåll den hastigheten tills du ser en upp- eller ner-pil. När programmets tid har räknat ned till 0:00, övergår det till ett 1-minuts återställningsläge. Score card: F1 F2 F3 F4 F5 F6 Utmärkt Mycket bra Bra Tillfredsställande Under genomsnittet Dåligt Återställningsfunktion I återställningsläge har UPP-, NED- och START-knapparna ingen funktion. När användaren håller i pulssensorhandtaget, visar datorn hjärtfrekvensen och fortsätter att räkna ned tiden. DISTANS-displayen visar rec (återställning) och TID-displayen räknar ned i 60 sekunder. När tiden räknat ned till 0, kommer HASTIGHET-displayen att visa användarens poängvärde Fx.x (till exempel F6.0 enligt bilden nedan). Registrera poängvärdet i användarhandbokens träningstabell.

10 Om användaren inte håller i pulssensorhandtaget, visar LCD-skärmen Fx.x när programmet avslutats. Hjärtfrekvensfunktion Till den hör i-serien medföljer EKG handpulssensorer som sitter på handtagen. För att använda pulsfrekvensfunktionen ska du placer dina handflator på sensorerna. Det tar några sekunder innan din pulsfrekvens visas på konsolen. För att förtsätta övervakningen av pulsfrekvensen ska du fortsätta att hålla greppet om sensorerna, om avläsningarna är oregelbundna kan det hända att du inte har full kontakt med sensorerna eller att inte hela din handflata vilar över sensorn. Ta bort din hand och placer den over sensorn på nytt. Hjärtfrekvensträning För att maximera dina resultat från träningen är det viktigt att du övervakar intensiteten i ditt träningspass via din hjärtfrekvens. Det är mycket viktigt att du noga fastställer vilken målpulsfrekvens du vill uppnå med träningen så att du kan förbättra din condition på en säker, bekväm och hållbar nivå. Följande tabell på nästa sida är en ungefärlig guide till att fastställa den nivå du bör träna på baserat på din maximala hjärtfrekvens (MHR). Pulsavläsning 3.1e levereras med EKG handpulssensorer på handtagen. För att aktivera pulsfunktionen placerar du handflatorna över sensorerna. Det tar ett par sekunder innan pulsen visas på konsolen. För att fortsätta kontrollera pulsen ska du behålla greppet på sensorerna. Om

11 avläsningen är intermittent har du kanske inte ordentlig kontakt med sensorerna eller inte tillräckligt stor del av handflatan på sensorn. Ta bort handen och placera den över sensorn igen. Pulsträning För att maximera träningsresultaten är det viktigt att kontrollera intensiteten i träningen genom att avläsa pulsen. Det är nödvändigt att du är noggrann när du bestämmer målpulsintervall som du ska träna inom för att förbättra konditionen på en säker, bekväm och hållbar nivå. Tabellen på nästa sida är en vägledning för att bestämma nivån som du bör träna på baserat på din maxpuls (MHR). Så här räknar du fram målpulsen för din träning: Maxpuls = 220 minus ålder Du bör träna med följande procentsatser av din maxpuls för olika träningssyften: Välbefinnande/fettförbränning: Fitness/kroppsformning: Hårdträning: % av din maxpuls % av din maxpuls % av din maxpuls Exempel: Du är 25 år och vill träna för nivån fitness: = % av 195 = 136,5 80 % av 195 = 156 Din målpuls bör ligga mellan 136,5 och 156. Den här informationen är endast för vägledning. För att fastställa din individuella träningsintensitet eller om du har problem med hälsan ska du rådgöra med din läkare innan du börjar träna.

12 Hjertefrekvensdiagram

13 DK! Før anvendelse af produktet, læs da venligst instruktions vejledningen. DISPLAY SPEED Display (1) LCD vil vise hastigheden fra 0.0 til 99.9 MPH/KM/H, og vil vise om hastigheden skal op eller ned I fitness test programmet PULS Display (2) Puls vises I display I intervallet 40 til 199. TID Display (7) Tiden vises i dsiplay 0:00 til 99:00 Vægt Display (7) Vægt vises i display kg / lb ODOMETER Display (3) Total Distance vises I Display i ML/KM fra første pedal tråd. RPM/kadence Display (8) Kadence vises I display i interval Kadence = pedal omdrejninger pr. Minut. DISTANCE Display (4) Distance vises i display fra ML/KM Alder Display (4) Alder vises i display 10 til 99 Calories Display (7) Kalorier vises I display fra 0 til 999 Højde Display (9) Højde vises I display fra cm/25-100inch.

14 Knappernes funktioner START Knappen tryk på start knappen for at aktivere computeren eller starte et program. STOP Knappen. Tryk på stop knappen for at pause programmet. Tryk på knappen to gange LCD returnere til power on status. FITNESS TEST button Tryk på start knappen for at påbegynde indstilling af fitness test. UP-/DOWN-Button Tryk på knappen for at ændrer værdierne op el. ned.

15 POWER ON Denne computer skal bruge 2 x AA batterier. Efter installering af baterier i computer, lyser grafikken i display op og der lyder en lang hyle tone. DVALE FUNKTION Anvendes computer ikke I 3 min. går den automatisk I dvale funktion. Tryk på en vilkårlig knap eller påbegynd at træde I pedalerne og computer vil automatisk starte op igang. PROGRAM ACTIVE FUNKTION Når computer er tændt/ POWER ON status, kan du aktivere PROGRAM ACTIVE Funktionen ved at trykke på START knappen. Her kommer du til >>Quick Start<< eller tryk på STOP knappen for at indstille programmet PAUSE FUNKTION Befinder du dig I, PROGRAM ACTIVE MODE, og du træder ikke I pedalerne vil programmet slå over til pause funktion efter 30 sek. Du returnere til programmet Active mode igen, ved at træde i pedalerne eller trykker start knappen. Du har ikke mistet nogen data. Træder du ikke I pedalerne eller trykker på nogen knapper I 150 sek. vil programmet auto. Lukke ned til dvale og alle data vil blive slettet. Under træningen kan brugeren trykke på stop knappen for at komme til pause funktionen. Eller tryk på stop knappen to gange for at slukke for programmet/computeren. BELASTNING Belastningen kan justeres i 8 niveauer. Dette gøres manuelt. Drej knappen med uret for at øge belastnignen, og mod uret for at mindske belastnignen. Modstanden vises i digitalt i display. Belastningen kan justeres under træningen.

16 QUICK START Tænd for computer. Tryk på start knappen og du kommer til quick start programmet. Tid, distance, kalorier begynder fra 0 og tæller op. uden at træde I pedalerne, vil det begynde at tælle tiden og de andre funktioner forblive i 0 TARGET TIME PROGRAM Når computer er tændt tryk da Stop knappen for at aktivere indstillng af ønsket træningstid. Tiden vises med den pre indstillede tid fra fabrikkens side 30:00, som blinker. Tryk på up/down knappen for at øge eller mindske din ønskede træningstid. Minutterne kan indstilles med interval af 1. Hod knappen need for at hurtigere ændring af værdi. Max./Min tid : 00:00-99:00. Efter indstilling tryk da start for at aktivere programmet. Nedtælling påbegyndes fra den indstillede værdi. Kalorier, distance tæller op fra 0. Når trænignstiden er nået lyder der en høj alarm. Alla data fast fryses I 30 sek. I display. Display returnere til power on status.

17 PROGRAM FOR DISTANCE Står du i power on funktionen, tryk da på stop knappen to gange for at påbegynde indstilling af program for distance. Fabrikkens pre indstillede distance 5,0km./3,2 mil. Vil blinke. Tryk på up/down knappen for at ændre det til den værdi du ønsker. Hold knappen ind for hurtigere ændring af værdierne. Der ændres i intervallet af 0,1 km/0, mil. Du kan indtaste op til 99,9km/99,9mil. Efter indstilling af ønsket trænings distance tryk dfa på start knappen for at aktivere programmet. Distance tæller ned fra den indstillede distance og ned til nul. Når du når nul lyder der en alarm. Kalorier og tid tæller op. Efter endt træning fastfryses display med data i 30 sek. Efter 30 sek. Returnere display til power on status. PROGRAM FOR KALORIER Står du I power on funktionen tryk da på stop knappen tre gange for at påbegynde indstilling af kalorier. Kalorier vises i i display med 50 cal. Som er en indstilled værdi fra fabrikken. Tryk på up/down knappen for a ændre værdien. Hold knappen inde for hurtigere ændring af værdierne. Der kan ændres I intervallet af 10 kalorier. Min./ max kalorier indstilling er kalorier. Tryk på start knappen for at igangsætte programmet. Kalorier værdien tælles ned fra den indtastede værdi og der lyder en alarm når det antalforbrændte kalorier er opnået. Distance og tid vil tælle op fra 0. Alle data fastfryses I displayu I 30 sek. Efter endt træning. Efter 30 sek. Returner display til power on status 20 MINUTES FITNESS TEST PROGRAM Ved anvendelse af FITNESS TEST programmet, klræver dt at brugeren indtaster personlige data, incl. burger vægt, højde og alder. Programmetn anvender informationerne og brugerens puls (hand pulse) til at fastlægge den mest korrekte modstand, puls og hastighed, som vil tilsammen vil give den bedste og mest effective træning. I henhold til hvor god brugeren er til at træne på den angivet hastighed, modstand og puls, vil der

18 blivet givet en score/karakter. Karakteren kan indskrives i medfølgende ark, som findes I manualen. Brugere bør begynde med niveau 1 og opgradere til niveau 2, efter at have modtagert den højeste score/katrakter på niveau 1. Sådan fortsættes der. For at påbegynde FITNESS PROGRAMMET, tryk da FITNESS TEST knappen når du star I power on, display viser følgende: Indstilling af brugerens vægt Tryk FITNESS TEST knappen, WEIGHT/vægt vises i display fabriks indtilling vises: 68KG/150LB. Tryk UP and DOW at øge/mindske værdien med 1 KG/1LB. Tryk eller hold UP el. DOWN knappen for at ændre værdierne hurtigt. Indstillingsintervallet er KG/44-440LB. Tryk STOP knappen for at gemme brugervægten Instilling af brugerens højde Tryk STOP knappen, HEIGHT/højde vises i display. Fabriks indstillingen vises nu: 170CM/67INCHES blinker. Tryk UP og DOWN knappen for at indstille brugerens højde. Tryk på UP el. DOWN knappen for at ændre værdien med 1. indstillings intervallet er CM/20-100INCHES. Tryk STOP knappen for at gemme brugerens højde. Indstilling af brugerens alder Tryk STOP knappen, AGE/alder vises I display. Fabrics indstillingen blinker I display 35. Tryk UP el. DOWN knappen for at justere alder. Tryk UP el. DOWN knappen for at ændre indstilling med 1. Hold UP el. DOWN knappen nede for at hurtigt at ændre værdierne. Intervallet for alder er Tryk STOP for at gemme brugerens alder Fitness Program fitness test program vil indstille puls zonerne, efter at du har angivet dine data. Der bliver anvendt en standard formel for at anslå dine pulszoner / områder: Den estimerede normal puls = (220 alder ) X 65% = restitution træning Den estimerede normal puls = (220 alder) X 85% = konditions træning Eksempel: Hvis bruger er 35 år, vil den estimerede normal puls område være = (220 35) X 65% = 120 puls slag pr. minut. Fitness test programmet vi stoppe såfremt der ikke modtages noget signal i ca. 30 sek. Efter at der er trykket på START. Trykkes der ikke på nogen knapper eller bliver pedalerne ikke aktiveret I 3 min. da vil computer gå i dvale. FItness program vil begynde med 20 min. program. Der tælles op fra 0:00-20:00. Distance

19 og kalorier vil vil tælle op fra 0. Tryk på stop knappen for at stoppe programmet. Tryk på stop knappen to gang evil du returnerer til power on status. Fitness programmet vil fortsætte hvos du trykker på start knappen eller påbegynder at pedalere igen. For at justere modstanden tryk da på up el. down knappen. Tryk på START knappen, for at påbegynde FITNESS TEST programmet. Vær obs. På at du ahr begge hænder placeret på pulshåndtaget, hele tiden. Pulsen vil blive vist i display under træningen samme med hastigheden. Der vil lyde en alarm for at brugeren holder den korrekte puls. Du vil få et pulsområde at træne i, som ligger 5 pulsslag over/under den beregnede puls. Hvis speed display vises med en pil op, må du øge hastigheden. Vender pilen nedad må du sætte farten ned. Eks. Brugeren er 35 år der yder 2 alarm signaler og pulsen er imellem pilen vender ned ad, og farten skal sættes ned. Lyder der 2 alarmer når pulsen er imellem og pilen vender opad, da skal hastigheden øges. Karakter skala F1 F2 F3 F4 F5 F6 Excellent Meget god God Tilfredsstillende Under normal Dårlig Recovery/restitution funktion I recovery funktionen, vil UP, DOWN, START knappen ikke have nogen funktioner. Når brugeren holder på pulse sensorene vil pulsen vises i display og nedtællingen vil fortsætte.

20 DK Distance display viser rec (Recovery/restitution) og display for tid tæller ned fra 60 sek. Efter endt nedtælling vil brugerens score/karakter vises, eks. F6,0 som vist grafisk, man kan skrive karakteren ned i det medfølgende træningskema, som er i manualen. Er hænderne ikke placeret på styr/sensorene, vil der I dispolay vises Fx.x, efter endt træningsprogram. SÅDAN MÅLES PULSEN I-serien kommer med EKG håndpuls sensore, som er monteret på styr. For at måle pulsen placer da begge håndflader på sensorerne. Det tager ca. nogle få sekunder før din puls vises I display. For at opnåen vedvarende pulsmåling skal du vedholde dit greb på styret/sensorerne. Bliver målingen afbrudt har du ikke korrekt kontakt, placer håndfladerne igen. Pulstræning For at få det optimal ud af din træning, er det vigtigt at monitorer intensiteten af din workout, dette gøres bedst ved at måle din puls. Det er vigtigt at dine pulszoner bestemmes korrekt for at du kan træne så sikkert som

21 muligt og dine forbedringer sker på behagelig, kontrolleret og fornuftig vis. På næste side kan du i en tabel se den puls hvorpå du bør træne. Pulsen er baseret på din maksimal puls (MHR). Sådan måles pulsen I-serien kommer med EKG håndpuls sensorer, som er monteret på styr. For at måle pulsen placer da begge håndflader på sensorerne. Det tager ca. nogle få sekunder før din puls vises I display. For at opnå en vedvarende pulsmåling skal du vedholde dit greb på styret/sensorerne. Bliver målingen afbrudt har du ikke korrekt kontakt, placer håndfladerne igen. Pulstræning For at få det optimal ud af din træning, er det vigtigt at monitorer intensiteten af din workout, dette gøres bedst ved at måle din puls. Det er vigtigt at dine pulszoner bestemmes korrekt for at du kan træne så sikkert som muligt og dine forbedringer sker på behagelig, kontrolleret og fornuftig vis. På næste side kan du i en tabel se den puls hvorpå du bør træne. Pulsen er baseret på din maksimal puls (MHR).

22 Træningsinformation Motionscyklen har to EKG hånd pulsmålere indstalleret, som du kan finde på styret. For at aktivere pulsmålerne, skal du blot placere dine håndflader på de to sensorer. Det vil tage et par sekunder før din puls vil blive vist i computerdisplayet. For at blive ved med at måle, skal du således blot beholde hænderne på sensorerne. Hvis du oplever forstyrrelser i pulsmålingen er det ofte fordi du ikke har fuld kontakt med sensorerne, eller der ikke er nok af din håndflade der berører sensorerne. Flyt i dette tilfælde hånden og placer dem på sensorerne igen. Pulsmålingen er ikke 100% præcis, men er blot ment som en guide for dig til at vise dig hvad din puls er, så du derved kan se om du træner for hårdt. Hvis det er tilfældet skal du enten sætte farten ned, eller reducere modstandsniveauet, for at få din puls til at falde. Pulstræning I den normale dagligdag bruger vores krop ilt til at omdanne næringsstoffer fra den mad vi spiser til energi til brug ved bevægelse af muskler og andre kropsfunktioner. Den mængde af energi bliver målt i kalorier. Generelt sagt, hvis vi forbrænder flere kalorier end vi indtager, vil kroppen finde nyt brændstof i de kalorier kroppen gemmer som fedt. Det vil føre til en omdannelse af fedt til muskler, hvilket vil gøre vores kropsholdning bedre, og vi vil helbredsmæssigt blive sundere. Når vi træner, stiger vores puls for at lede nok ilt rundt i kroppen til de arbejdende muskler. Regelmæssig cardiovaskulær træning, såsom cykling, vil resultere i et stærkere hjerte og lunger der mere effektivt kan levere ilt til musklerne, som så til gengæld lettere kan omdanne kalorier til energi. Det er dog nødvendigt at du meget præcist fastsætter den puls du skal træne efter, for at du på den måde kan forbedre dit helbred, på at sikkert og vedvarende niveau. Dette gør du ved først at fastsætte din maxpuls. (Maximum Heart Rate (MHR)) Dette er det hurtigste dit

23 hjerte kan slå, målt i antal slag i minuttet. Mens der er flere måder du kan finde din max puls ved at træne, kan følgende metode også accepteres: Mand: Kvinde: Anslået maxpuls = 220 Alder Anslået maxpuls = 226 Alder Benyt følgende tabel til at bestemme hvilket niveau du skal træne på, baseret på din puls. Puls diagram

24 Generelt omkring træning: Hvis du ønsker at opnå: Træningsniveau Mere aktiv livsstil Forbedre funktionskapacitet Mindske risici for sygdomme Begynder niveau 1 Arbejd med en puls på 40-60% af din max Fysisk velvære Sundere hjerte forbrænde fedt Forbedret cardiovaskulært helbred Vægttab Niveau 2 Arbejd med en puls på 61-70% af din max Mere energi Nedsat blodtryk Nedsat kolesteroltal Øget immunforsvar Formindske stress Kondition - udholdenhed Forbedret cardiovaskulært helbred Øget iltoptagelse og større udholdenhed Konkurrence Træning Flytte syregrænsen Forbedre konkurrenceresultater Niveau 3 Arbejd med en puls på 71-85% af din max Niveau 4 Arbejd med en puls på % af din max

25 Hjælp til at opfylde dine træningsmål Benyt altid din motionscykel på den anviste måde, siddende i den rigtige position, for at undgå skader. Der er som tidligere beskrevet et utal af fordele ved at træne. Dette inkluderer også bedre søvnvaner, højere forbrænding, så du endda vil forbrænde fedt, selvom du ikke træner, forbedret holdning som vil mindske risici for smerter i ryggen og den bedre selvværd der følger med de førnævnte ting. Brug ikke vægttab som dit eneste mål med din træning, dit spejl er en meget bedre succesindikator end din vægt. Lad være med at sætte urealistiske mål i begyndelsen af din træning, det giver dig hurtigt ømme muskler og du vil mangle motivation når du ikke når målet. I stedet for skal du sætte dig på cyklen i 20 minutter 3 gange om ugen for at lade kroppen komme sig igen. Husk at du er ved at ændre din livsstil, så tag dig tid til at gøre det ordentligt. Forsøg ikke at ændre hele din livsstil på en gang for at komme i bedre form. Det vil vare ved længere hvis du går langsomt frem. Tag et skridt ad gangen og vær sikker på at de ændringer du laver bliver en normal ting for dig, så du ikke pludselig falder tilbage til den gamle stil. Det er også vigtigt at forstå at flere elementer i dagligdagen kan hjælpe dig eller hindre dig i at nå dine mål. Din ernæring er meget vigtig i forhold til dit velbefindende, det er derfor vigtigt at spise rigtigt og på de rigtige. Yderligere er der flere små ting i hverdagen som kan udskiftes med sundere metoder: Tag trappen i stedet for elevatoren for eksempel. Og husk at selvom du måske ikke gør det hver dag, så hjælper det hver gang du gør det.

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 2 17 18 33 34-49 50 65 66 81 82 97 98 113 114 129 130 145 146-161 D GB F NL E I PL CZ P Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Premier Crosstrainer Brugermanual

Premier Crosstrainer Brugermanual Premier Crosstrainer Brugermanual 1 Brugermanual Reebok Premier Crosstrainer Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Watt Træning med BODY BIKE Connect

Watt Træning med BODY BIKE Connect Watt Træning med BODY BIKE Connect Hvor langt kører man på en lektion? Hvor hurtigt kører man? Hvad svarer det til hvis man cyklede på landevejen? Hvor hårdt træder man? Hvor meget energi producerer man

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan?

Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan? Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan? SMT-KLUBAFTEN 25.11.2014 WATTMÅLING Wattmåling: hvad er det? Kraft X hastighed= watt Så jo hurtigere du drejer pedalerne rundt og jo mere kraft du bruger (højere gear)

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Materialet tager udgangspunkt i en introduktion til distanceløb for et hold med idræt på B-niveau: Når man skal designe

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

D D K GB I Løbebånd T3.1 CZ H RO SLO

D D K GB I Løbebånd T3.1 CZ H RO SLO DK D GB Løbebånd T3.1 I CZ H RO SLO DK Kære kunde, Tak fordi du har valgt vores Reebok Løbebånd. Dette kvalitetsprodukt er designet til brug i dit hjem, og er blevet testet og certificeret efter den europæiske

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower

Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower Modest Sport Fredensborgvej 17-3080 Tikøb tlf. 4975 9660 & fax. 4975 9760 E-mail: reiner@modest-sport.dk www.modest-sport.dk Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower Det er vores håb, at

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Hel- og halvmarathontræning 2015

Hel- og halvmarathontræning 2015 Hel- og halvmarathontræning 2015 Vi kommer ind på følgende: Udholdenhedstræning - løbeøkonomi Styrketræning core- og stabilitetstræning Hvordan finder du dit nuværende konkurrencetempo Udregning af dine

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT)

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT) Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Zone eller Level på cykel/løb L Restitutionstræning L2 Distancetræning L3 Tempotræning

Læs mere

Træningsmateriale - Motionsløb

Træningsmateriale - Motionsløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om motionsløb... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 den fysiske kapacitet... 4 Lektion 3 udholdenhedstræning... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 8

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Sådan får jeg en aktiv hverdag

Sådan får jeg en aktiv hverdag EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan får jeg en aktiv hverdag Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere.

fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. 10 nemme øvelser 40 råd om fitness FITNESS fysisk aktivitet, motion, træning Har du ikke tid til at dyrke motion nu, må du sætte tid af til sygdom senere. Fitness = allround motion og træning giver: VELVÆRE,

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Nikolai Nordsborg, Institut for Idræt

Nikolai Nordsborg, Institut for Idræt Nikolai Nordsborg, Institut for Idræt Nikolai Nordsborg, Institut for Idræt Eller. Hvor lidt kan man slippe afsted med? Nikolai Baastrup Nordsborg, Institut for Idræt Hvad anbefaler du? Hvilken type af

Læs mere

Du kan finde træningsråd, en litteraturliste og de seneste udviklinger vedr. Grand Excel på Tacx hjemmeside på internettet: www.tacx.nl.

Du kan finde træningsråd, en litteraturliste og de seneste udviklinger vedr. Grand Excel på Tacx hjemmeside på internettet: www.tacx.nl. Hvordan benyttes denne manual Manualen forklarer de muligheder du har med Grand Excel. Den viser samling af træner, justering og hvordan den benyttes - i den rækkefølge. Excel Analyser software er inkluderet

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Indhold 1. Introduktion sid. 3 2. Knapforklaring sid. 3 3. Spesifikation sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkel vejledning sid. 6 5.1 Nulstilling sid. 6 5.2 Tarering sid. 6 5.3 Vej en

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR vanen og se resultater! Savner du synlige resultater af din træning? Og er du lidt kørt fast i en rutine? Fortvivl ej. Det kræver blot lidt mod og handling at knække de fastgroede træningsvaner. Giv din

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

REV-12401- Reebok Fusion Romaskine Bruger manual DK.

REV-12401- Reebok Fusion Romaskine Bruger manual DK. REV-12401- Reebok Fusion Romaskine Bruger manual DK. Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Tab dig, mens du står op og arbejder!

Tab dig, mens du står op og arbejder! Tab dig, mens du står op og arbejder! Derfor er det vigtigt, at du bruger dit hæve-sænkebord Stillesiddende arbejde er hverdag for de fleste af os, men hverken vores krop eller fysik er indrettet til stillesiddende

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere