Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning"

Transkript

1 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til Skovgaard Museet 6. Proces 7. Evaluering 8. Videndeling 9. Benchmarks 10. Partnere 11. Tidsplan 12. Budget & finansieringsplan 13. Lokal opbakning 1

2 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 1. Introduktion Skovgaard Museet søger støtte til et ambitiøst projekt, hvor vi vil formidle et hovedværk i dansk kirkekunst til et bredt publikum. Joakim Skovgaards monumentale udsmykning af Viborg Domkirke er ikke bare et mesterværk i dansk kunsthistorie, men også et vidnesbyrd om en særlig dansk fortolkning af Bibelen og om et vigtigt kapitel i dansk kirkehistorie. Skovgaard Museet vil med dette formidlingsprojekt give de ca gæster, der hvert år besøger Viborg Domkirke, et fyldestgørende indblik i domkirken og dens historie. Vi ønsker også at give de besøgende en bedre forståelse for Joakim Skovgaards enestående udsmykning samt mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse og fordybe sig i de mange faglige og menneskelige fortællinger, der knytter sig til domkirken. Formidlingsprojektet Kunst, kirke og kultur. Formidling af Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning, vil bestå af to dele: en mobil, digital platform til brug i domkirken samt et stationært touch bord og udstilling på Skovgaard Museet. Projektet skabes i et tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde, der vil bringe professionel og innovativ for-midling til et stort publikum. Projektet føjer nye dimensioner til oplevelsen af kirken og museet uden at ændre på kirkens særlige karakter som rum for andagt og ritualer, men med en anerkendelse af kirkens rolle som Viborgs største attraktion og Skovgaard Museets rolle som tæt knyttet til domkirken på grund af Skovgaards udsmykning. Projektet er målrettet et mangfoldigt publikum, der omfatter turister, museumsgæster, konfirmander og kirkegængere i forskellige aldersgrupper. Fælles for dem alle er, at de efter-spørger professionel og engagerende formidling, der beriger oplevelsen af Viborg Domkirke og Joakim Skovgaards udsmykning. For de brugere, der allerede kender institutionerne, vil vi skabe en kvalitativt optimeret oplevelse samt øge sandsynligheden for, at de besøger både domkirken og museet. Vi vil dog også tiltrække nye brugere til både museum og kirke i kraft af, at formidlingen vil gøre et besøg i begge huse rigere og mere appellerende også for et publikum, der hverken er fortrolig med museer eller kirker. Projektet udvikles i samarbejde med partnere fra Viborg Domkirke, Viborg Museum, Viborg Turistbureau, to IT-leverandører og et sekretariat for digital museumsformidling. Sammen vil vi skabe en moderne formidling, hvor der vises nye veje ind til den kunst, kirke og kultur, der findes i Viborg Domkirke. Dermed åbnes nye perspektiver for forståelsen og værdsættelsen af den unikke, danske kulturarv, som Viborg Domkirke og Joakim Skovgaards udsmykning rummer. 2

3 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 2. Projektet Målet er at skabe en tidssvarende formidling af et af de største og mest unikke kirkeudsmykninger i verden og formidle den på en moderne og fleksibel måde i to historiske huse. Vi vil respektere kirkens karakter som rum for andagt og ritualer, men også imødekomme dens rolle som en stor turistattraktion og museets rolle: at formidle denne kulturarv. Projektet lever op til opdraget om at formidle domkirkens kunstner, der blev givet Skovgaard Museet ved dets oprettelse i 1937, og som i dag kan realiseres på bedste vis takket være nye digitale redskaber. Projektet vil samtidig formidle domkirkens øvrige historie, som er en uadskillelig del af fortællingen. Formidlingen vil foregå på to forskellige platforme, der tilsammen udgør projektets slutprodukt. Den ene platform er en app(likation) til en håndholdt computer (f.eks. ipad mini), der benyttes under besøget i domkirken, og som giver brugeren forskellige indgange til at blive guidet rundt i kirken. Den anden platform er et touch bord placeret på Skovgaard Museet. Denne del skal sætte rammen for en undersøgelse af forskellige aspekter af udsmykningen og bygningen, der både kan foregå individuelt og i et socialt fællesskab. De to platforme supplerer hinanden mens den håndholdte computer er mobil og fungerer som en virtuel guide, der tager gæsten ved hånden og hjælper med at gå på opdagelse i kirken, er touch bordet fast placeret på museet og giver mulighed for selvstændig undersøgelse og fordybelse i forskellige emner. Tilsammen giver de en både varieret og dybdegående formidling af udsmykningen og domkirken, som appellerer til den ikke-indviede gæst, men som også byder på fagligt indhold for dem, som har eller får vakt lysten til at vide mere. Indholdet i projektet er både kunst-, kirke-, kultur- og bibelhistorisk. Det skal formidles med størst mulig tilgængelighed for øje, men uden at give køb på fagligheden, variationen eller kvaliteten. Der er en mangfoldighed i formen, og indholdet benytter sig af både audio, video, foto og spil. Indholdet er således målrettet forskellige segmenter, men vælges frit og individuelt af den enkelte bruger. På Skovgaard Museet indrettes et helt rum til formidlingen, hvor man ud over touch bordet kan se værker relateret til udsmykningen. På touch bordet kan man dykke ned i forskellige aspekter af udsmykningen, teknikken, bygningen m.v., deriblandt Skovgaards mange forarbejder. De digitaliserede forarbejder kan sammenlignes med det endelige værk i domkirken, eller zoome ind på detaljer i udsmykningen, som man ikke kan komme tæt på i selve kirken. Denne platform giver mulighed for udforskning og fordybelse. Indholdet på de to platforme er beskrevet yderligere herefter. 3

4 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag Skovgaard Museets eksistensgrundlag er Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke, men historien om den har hidtil ikke været godt nok formidlet til et bredt publikum. Projektets mål er derfor at skabe en tidssvarende formidling for et nutidigt publikum. Vel at mærke af en af de største og mest unikke kirkeudsmykninger i verden og formidle den på moderne og fleksibel vis i de to historiske huse, Viborg Domkirke og Skovgaard Museet. Hvert år besøger ca mennesker Viborg Domkirke, hvilket omfatter både turister og kirkegængere. Kun et fåtal af de gæster, der besøger domkirken, aflægger også et besøg på Skovgaard Museet eller Viborg Museum. Der er flere af Skovgaard Museets gæster ( gæster om året) og Viborg Museums gæster ( gæster om året), der også besøger domkirken. Men på ingen af de tre institutioner får gæsterne en fyldestgørende formidling af indholdet i og historien bag det kunstneriske og historiske monument, der satte Viborg på landkortet for 100 år siden, og som den dag i dag er Viborgs største turistattraktion. Både museerne og domkirken oplever, at en meget stor del af turisterne efterspørger information om Skovgaards udsmykning og om bygningens historie under deres besøg i kirken og på museet. Det blev bekræftet og dokumenteret i en brugerundersøgelse, som Skovgaard Museet gennemførte i De vil helt enkelt gerne have noget at vide om, hvad det er, de ser i domkirken. Den information tilbydes dog kun i beskeden grad af kirketjenerne, der har mange andre arbejdsopgaver end at være formidlere, og ellers kun, hvis man køber et hæfte om kirken eller bestiller en guidet rundtur. Kirkerummet er ikke udstyret som et museum med skilte eller plancher. På Skovgaard Museet får gæsterne formidlet Joakim Skovgaard som kunstner, uden at der er særligt fokus på udsmykningen i domkirken. Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke er en del af museets faglige ansvarsområde, selvom udsmykningen ikke er en del af museets samling. Det er til gengæld de mange skitser og forarbejder, som Joakim Skovgaard skabte i løbet af de knap 20 år, som det i alt tog at lave udsmykningen. En stor del af disse forarbejder udgøres af 962 kartoner i 1-til-1 størrelse af udsmykningen i domkirken. Skovgaard Museet har de senere år fået fotograferet kartonerne, så de er dokumenteret. Med dette projekt vil vi aktivere kartonerne som en vigtig del af samlingen, der fortæller en interessant historie om arbejdsprocessen bag kalkmalerierne og lader os i overført forstand kigge Joakim Skovgaard over skulderen. Disse kartoner, der er monumentale (flere af dem er op til 5 meter lange) er vanskelige at vise i fysisk form på grund af deres størrelse, men også på grund af deres skrøbelige bevaringsmæssige tilstand, og de er derfor oplagte at vise på en digital platform. Den digitale formidling vil give mulighed for at sammenligne forarbejderne og den endelige udsmykning. I denne formidling kan også inddrages andre arbejder af Joakim Skovgaard, som det er relevant at trække forbindelser til, eller værker af andre kunstnere, som kan have inspireret Joa- 4

5 kim Skovgaard eller som har ladet sig inspirere af ham. Således kan vi også formidle den sammenhæng, som Joakim Skovgaards udsmykning indgår i, og dermed redegøre for dens unikke karakter som verdens største protestantiske kirkeudsmykning. Ud over kartonerne ejer Skovgaard Museet også en mængde breve til og fra Skovgaard fra den periode, hvor han arbejdede med udsmykningen. Dele af dette primære og upublicerede kildemateriale undersøges og tilgængeliggøres som en del af projektets vidensgrundlag. Skovgaard Museet er et af landets mindste statsanerkendte kunstmuseer. Museet er beliggende i Viborgs gamle rådhus fra 1728 og med en fortrinsvis ældre samling. Vi mener dog ikke, at vi af den grund behøver at lave gammeldags formidling. Siden 2005 har vi derfor arbejdet intensivt på at få udviklet og implementeret en ny formidlingsstrategi. Strategien har til hensigt at få skabt nye formidlingstilbud af et højt kvalitativt niveau, som appellerer til en bred målgruppe. Strategien skal åbne op for, at der kommer flere og andre på museet end det hidtil var tilfældet. Siden da har museet gennemført mindst et stort formidlingsprojekt om året, både i form af digitale formidlingsprojekter, nytænkende udstillinger, brugerinddragende projekter, outreach og brugerundersøgelser. Strategien er i høj grad lykkes, hvor museet gennemsnitligt har fordoblet sit besøgstal siden 2005 og har øget antallet af gæster under 18 år fra 2 % til 40 %. I 2008 lancerede vi det digitale formidlingsprojekt Hvad er meningen? om netop Joakim Skovgaards udsmykning i domkirken. Projektet var målrettet en yngre brugergruppe, primært konfirmander, minikonfirmander og skoleklasser i mellemgruppen og blev udviklet i samarbejde med Tripledesign. Hvad er meningen? bliver brugt år efter år af præster, der vender tilbage med deres næste hold konfirmander, men også af skoleklasser på mellemtrinnet og minikonfirmander, og er fortsat en stor succes. Vi erfarer ligeledes, at dette forløb fungerer godt for specialklasser med indlæringsvanskeligheder. En del af grunden til, at vi ønsker at gå i gang med dette nye projekt er, at Hvad er meningen?, på trods af succesen for denne unge aldersgruppe, ikke er et dækkende tilbud til de øvrige gæster, der besøger museet eller domkirken. Mellem 2010 og 2012 har vi udviklet to andre digitale formidlingstilbud: det ene, GOLDdigger, om guldalderen og nationalromantikken, og sidste år lancerede vi en app(likation), som formidler museets samling. Vi er aktuelt i gang med et tredje digitalt formidlingsprojekt om kroppen i kunsten og kulturhistorien. På Skovgaard Museet har vi altså de senere år opbygget en erfaring med at udvikle digitale formidlingsprojekter i samarbejde med kompetente IT-leverandører. Den læring, som vi har gjort os i udviklingen af disse projekter har gjort det muligt for os at udvikle dette koncept. Derfor er vi parate til at kaste os ud i vores hidtil største og mest ambitiøse formidlingsprojekt, fordi vi er klædt på til at udvikle projektet i samarbejde med gode partnere, og fordi projektet har sin berettigelse i kraft af den store efterspørgsel på formidling af domkirken og dens udsmykning. 5

6 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 4. Applikation til Viborg Domkirke Den ene del af projektet udgør en app(likation), hvor Viborg Domkirke og Joakim Skovgaards udsmykning formidles på mange forskellige planer både indholds- og formmæssigt. App en skal give brugerne svar på de spørgsmål, de måtte have, når de besøger Viborg Domkirke. Nogle brugere vil have let adgang til fakta, andre vil gerne have den gode fortælling, nogle vil udfordres og lege, mens andre lægger vægt på den fagkyndige formidling. Domkirke-app en skal appellere bredt og give mulighed for forskellige tilgange til materialet, så brugernes forskellige ønsker til formidling tilgodeses. Den giver også mulighed for at tilgængeliggøre de historiske filmklip og fotografier, der i dag kun forefindes på arkiver eller gengivet i ældre bogværker. App en vil tage det bedste fra den klassiske audioguide og tilføje den yderligere dimensioner og supplere lydsporet med visuelt materiale, der understøtter, eksemplificerer og konkretiserer fortællingen. I modsætning til den traditionelle audio-/multimedie guide, hvor forløbet ofte er lineært og benytter sig af den samme tilgang til de forskellige værker, vil der i Domkirke-app en blive lagt vægt på en differentieret formidling. Brugerne kan vælge den type information og den formidlingsform, de har lyst til. Da målgruppen er bred og varieret, efterspørger den også forskellige typer formidling, både indholds- og formmæssigt. Vi vil gerne imødekomme de forskellige segmenters ønsker, men også give dem mulighed for at få vakt deres nysgerrighed efter at vide mere om emner, de umiddelbart ikke havde interesse for. App en har tre overordnede formidlingstemaer: 1.Kunsthistorisk formidling af Joakim Skovgaards værker 2.Bibelhistorisk formidling af Joakim Skovgaards værker 3.Kultur- & kirkehistorisk formidling af domkirkens historie, bygning og genstande (kister, gravstene, inventar m.v.) Firmaet Tripledesign står for udviklingen af applikationen. Se mere om app en herunder og Tripledesign under Partnere. 6

7 FORMIDLINGSFORMER De tre temaer formidles igennem et antal indgange, som vinkler temaerne på forskellig vis både indholdsmæssigt og formidlingsmæssigt. Nogle indgange er stedsspecifikke og betinger, at man står i domkirken, mens andre også kan bruges, hvis man vil forberede sit besøg hjemmefra eller efter besøget i domkirken. Brugervenlighed og fleksibilitet er i højsædet. Video/film/animation Billede og lyd kædes sammen i en visuel fortælling. F.eks. en informativ video om hvordan man maler al fresco eller en stemningsmættet, animeret fortælling om Joakim Skovgaard. Lyd Auditive spor med vægt på den gode fortælling og den kompetente faglige formidling. F.eks. kirketjeneren, der fortæller spændende historier fra domkirken. Eller museumslederen, der giver en kunsthistorisk introduktion til Joakim Skovgaards værk. Eller historikeren, der afslører, hvem der ligger begravet i kisterne i kirken. Leg Sjove, engagerende og interaktive opgaver for hele familien. F.eks. et mysterium, der skal løses i kirken eller en skattejagt efter bestemte motiver i kirken. Foto Visuelle gallerier med det, man ikke kan se i domkirken. F.eks. galleri med supplerende fotos/billeder af Skovgaards inspirationskilder, så man kan sætte det, man oplever i domkirken ind i en kontekst. Eller galleri, hvor det bliver muligt at se nogle af de detaljer, som man ellers ikke kan se med det blotte øje i domkirken. Tekst Faktuel formidling leveret præcist og uden indpakning. F.eks. hvis man gerne hurtigt vil finde en specifik information eller vil læse de forklarende tekster til hvert enkelt værk i domkirken. Brugeren kan frit vælge mellem de forskellige indgange, men kan også vælge kun at få vist materiale, der er rettet mod familier, eller kun at få vist filmmateriale. Brugeren kan også vælge at tilgå formidlingen via en grundplan over domkirken. 7

8 PLATFORM Den mobile formidling i domkirken tilbydes på ipad mini. Platformen har en god størrelse den vejer ikke meget at gå rundt med, men har samtidig en forholdsvis stor skærm, der tilgodeser det visuelle indhold. Skovgaard Museet indkøber 30 ipad mini, som udlånes på museet og i domkirken til brugerne. Indholdet distribueres i øvrigt igennem App Store, så brugerne både dem, der besøger museet og domkirken, og dem, der ikke gør kan hente app en til deres egen ipad. Skitse af applikation til mobil platform med eksempler på mulige temaer og elementer 8

9 INDHOLD/FORMIDLINGSSKEMA På de efterfølgende sider kan ses nogle eksempler på indhold i app en. Skemaerne er eksemplariske. Det endelige indhold og formidlingsformen fastlægges i procesforløbet, som er beskrevet under punkt 5. 9

10 10

11 11

12 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 5. Touch bord til Skovgaard Museet På Skovgaard Museet kan de besøgende få et indblik i processen, teknikken, inspirationskilder bag Joakim Skovgaards udsmykning i domkirken og andre kirkeudsmykninger af Skovgaard via et stort multitouch bord. Den interaktive bordløsning giver mulighed for at fordybe sig i udsmykningen af domkirken på tæt hold, idet motiver, skitser, forstudier og inspirationsmateriale gøres tilgængelige og formidles på en enkel og intuitiv måde. De besøgende kan zoome ind på detaljer og få en levende formidling i form af små film, hvor museets faglige formidlere beretter om motiviske og tekniske detaljer. Det indholdsmæssige omdrejningspunkt for bordet, er de mange kartoner, der har været brugt til at overføre motiver til væggene i kirken. Kartonerne danner på denne måde et vigtigt afsæt til at fortælle om processen og den krævende al fresco teknik. I de senere år er alle disse kæmpe kartoner, som har levet et hengemt liv på museet, blevet fotograferet og registreret digitalt. Med en interaktiv bordløsning i stor skala bliver det nu muligt at formidle kartonerne til offentligheden og gøre hele den rige motivverdenen i freskerne og arbejdets omfang nærværende ikke mindst fordi en interaktiv bordløsning kan synliggøre skalaen i kartonerne og freskerne. På denne måde bringes motivverdenen helt ned i hænderne på de besøgende, som nu kan undersøge detaljer og opdage sammenhænge ved at lege rundt i kartoner, der kobles til billeder fra kirken. I domkirken er freskerne langt væk, men i det interaktive bord får de besøgende mulighed for at komme helt tæt på samtidig med, at de får historien om kunstneren Joakim Skovgaard ikke mindst gennem en præsentation af hans inspirationskilder samt flere af hans andre kirkeudsmykninger. I museet dedikeres et rum på museets nederste etage til formidling af udsmykningen af domkirken. Rummet ligger over for museets Joakim Skovgaard-rum og har udsigt til domkirken, hvilket bidrager til en sammenhængende formidling. Rummet skal gentænkes og nyindrettes, så det får karakter af en samlet installation med lys, lyd (kirkeorgel), udsmykning af væggene, hvor teknikken omkring kartonerne illustreres og med det interaktive bord som det centrale omdrejningspunkt. Bordets store skala indleder til en social oplevelse, hvor flere kan interagere med indholdet og indgå i en samtale derom. Det sociale aspekt forstærkes ved at formidlingen af Joakim Skovgaards udsmykning af domkirken tænkes som en totalinstallation i museet, hvor der er plads til samtalen om og fordybelsen i det enorme udsmykningsarbejde. Hensigten med at tænke formidlingen som en totalinstallation er at skabe et formidlingstil- 12

13 bud, som efterspørges og forventes (jf. museets brugerundersøgelse), men som ikke mindst kan indfri de besøgendes forventninger. Dette er væsentligt, da museet ønsker at kunne trække en række af domkirkens besøgende ind i museet. 13

14 Skitse af nyindretning af rum på Skovgaard Museet med touch bord Rummet indrettes med et stort multitouch bord i midtenaf rummet, så det kan tilgås fra flere sider. Bordet kan justeres i højden, så man kan stå eller sidde ved det. Langs væggene laves bænke inspireret af eller med delvis genbrug af de oprindelige kirkebænke i domkirken, så en gruppe kan sidde samlet i rummet omkring touch bordet. På væggene i rummet hænger forarbejder til udsmykningen i domkirken. Fra vinduet bagerst i rummet er der direkte udsigt over til Viborg Domkirke. For rummets indretning står arkitekt Marcelle Meier, som også er tilknyttet restaureringen af Viborg Domkirke. Marcelle Meier er restaureringsarkitekt med en nordisk master i kulturarv. Hun er til daglig ansat ved Brøgger Arkitekter - en del af KPF Arkitekter A/S. 14

15 6. Proces Da projektet rummer et delprojekt i museet og et delprojekt i kirken, er der behov for at indlede arbejdet med en fælles proces, hvor den samlede formidlingsløsning tænkes sammen. Det er vigtigt, at indholdet på de to digitale platforme krydsbefrugter hinanden, så de besøgende oplever en sammenhængende formidling, der motiverer dem til at besøge både domkirken og Skovgaard Museet. Projektet indledes med en fælles proces med arbejdsgruppen: Skovgaard Museet, Viborg Museum, de to IT-leverandører, og MMEx, et center for digital museumsformidling. Der laves en forventningsafstemning og en idégenereringssession og fokuseres på at skabe en rød tråd for formidlingen, hvor de forskellige historier udvælges og bearbejdes. Formålet med workshoppen er at finde snitfladerne mellem de to delprojekter og et fælles greb for de to løsninger. Brugerinddragelse er en vigtig del af arbejdsprocessen, da vi mener, at de gode ideer og holdbare løsninger opstår i dialog med brugerne. Efter den interne workshop indledes derfor en brugerinddragelsesproces med det formål at afdække brugernes forventninger og ønsker til formidlingen. Her involveres også repræsentanter fra Viborg Domkirke og Viborg Turistbureau. I brugerprocessen gennemføres der workshops med en gruppe slutbrugere (børn og voksne, deltagere fra Skovgaard Museets brugerundersøgelse i , turister og lokale). Ud fra denne workshop danner vi en række personas for de forskellige målgrupper, som formidlingen skal henvende sig til. Disse personas bruges som et værktøj til at målrette de forskellige elementer i formidlingen på de to platforme og sikre, at vi har slutbrugerne for øje i løbet af udviklingsprocessen. I den anden fase af brugerprocessen laves en prøvelancering af de to platforme, som testes af den samme gruppe slutbrugere som i første fase, med observation af deres brug af de to platforme, interviews og evalueringsskemaer. Efter lanceringen af platformene indsamles igen respons fra slutbrugerne gennem observation, interviews og evalueringsskemaer. Denne respons bruges i vinteren 2014 til at revidere, tilpasse og optimere eventuelle mangler eller fejl i brugervenlighed, sammenhæng, oplevelsesflow, funktionalitet og driftssikkerhed, så det står klar i sin endelige form inden udgangen af MMEx og Skovgaard Museet vil samarbejde om inddragelsen af slutbrugerne i denne proces. Når materialet fra brugerworkshoppen er blevet bearbejdet, samles arbejdsgruppen igen, hvor de indsigter som brugerworkshoppen har afledt præsenteres. Med afsæt i indsigterne arbejdes der på at indkredse og konkretisere nogle forskellige koncepter for formidlingen. I fællesskab udpeges det stærkeste koncept, som herefter skærpes yderligere. Som et led i denne proces arbejdes der med at finde nogle fælles retningslinjer for formidlingsløsningens grafiske identitet, som ligeledes er med til at binde formidlingen sammen. Efter denne indledende konceptfase arbejdes der mere individuelt med at løse de enkelte delprojekter, men der vil naturligvis være en tæt dialog mellem alle aktørerne, så vi opnår den bedste løsning. 15

16 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 7. Evaluering Evalueringen af projektet hænger til dels sammen med den ovennævnte inddragelse af slutbrugerne i udviklingen af projektet, hvor slutbrugerne også foretager en evaluering af formidlingen på de to platforme. Men når dette projekt er et nyt, tværinstitutionelt samarbejde, hvor der er mange forskellige parter involveret, vil vi gerne foretage en løbende evaluering af samarbejdet undervejs i processen, så vi kan sikre, at kommunikationen mellem parterne fungerer. Dette vil vi gerne gøre også for at sikre, at de ønsker og intentioner, som Skovgaard Museet som initiativtager har haft med projektet, er blevet godt kommunikeret til de andre parter, men også om samarbejdet sikrer et ejerskab til projektet for alle parter. Vi vil gerne sikre, at processen forløber godt, så resultatet bliver godt og at de involverede får en god erfaring med fra projektet. Den læring om projektsamarbejder, som vi regner med at få gennem denne løbende, processuelle evaluering, vil vi også tage med videre til de næste projekter, museet udvikler. Det opfatter vi som særlig vigtigt og relevant for dette projekt, da samarbejdet går på tværs af så mange partnere og institutionelle grænser. Et andet aspekt, som vi gerne vil foretage en evaluering på, foregår i den indledende fase, hvor vi gerne vil foretage nogle vurderinger af forskellige digitale platforme til app en for at afklare endeligt, om vi skal bruge en ipad mini, en smart phone eller andet som device for at sikre, at vi får valgt den rigtige platform til app en. En del af den indledende evaluering vil ligeledes gå på den anden platform til formidlingen, nemlig touch bordet, hvor vi gerne vil undersøge, hvilken struktur til brugerinterfacet, vi skal benytte os af for at sikre den bedst mulige udnyttelse af touch bordets muligheder og at den både kan fungere for en individuel bruger såvel som flere samtidige brugere. Fra lignende formidlingsplatforme, vi kender på andre museer, ved vi, at dette kan være en udfordring, så vi vil lave en vurdering af funktionaliteten af de forskellige touch borde for at kunne vælge det optimale brugerinterface til vores eget. En evaluering af det færdige projekt er også nødvendig, og dette bør foretages af en ekstern konsulent, der ikke har en andel i projektet og som både kan tale med de involverede partnere samt slutbrugerne. Derfor vil Skovgaard Museet finde nogle evalueringsfirmaer, der kan byde ind på opgaven med at evaluere projektet, der udmunder i en rapport, der aflægges til fonden. Denne rapport kan både give læring om brugen af digitale redskaber til formidling på museer og i kirker, om samarbejde på tværs af institutioner, og om hvorvidt eller hvorledes processen med inddragelse af slutbrugere har sikret et resultat, der kommer flest mulig til glæde. En post på budgettet er derfor afsat til at lønne et evalueringsfirma, men firmaet er endnu ikke valgt. 16

17 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 8. Videndeling Da en del af projektet skal foregå i Viborg Domkirke og formidles af kirkens frontpersonale, inddrages kirketjenere, menighedsråd og udvalgt øvrigt personale fra domkirken i udviklingsprocessen, testfaserne og evalueringen. Selv om det er Skovgaard Museet, der er primus motor på projektet, er vidensdelingen og kommunikationen med domkirken et utrolig vigtigt led for at sikre, at domkirken bliver en tæt partner i projektet og føler et stort ejerskab til det. En anden vigtig partner i kommunikationen er Viborg Turistbureau, som fungerer som mellemled for en stor del af turisterne, både den enkelte og grupperne, forud for deres besøg i domkirken. Det er derfor vigtigt, at turistbureauet kender vores projekt og kan videreformidle det til de grupper, der for eksempel bestiller et besøg i domkirken gennem turistbureauet, eller til de enkelte turister, der henvender sig til turistbureauet for at forhøre sig om gode oplevelser i Viborg. Da dette projekt er en ny mulighed for at skabe innovativ formidling i et kirkerum, vil vi gerne invitere landets domkirker og personale fra udvalgte kirker, for eksempel nogle, der er udsmykket af Joakim Skovgaard, til at opleve den færdigudviklede formidling og for at dele vores viden og erfaringer med dem. Derudover vil vi gerne vidensdele undervejs og efterfølgende med Nationalmuseet i forhold til deres app Øret til væggen, da vi mener, at vores formidlingsprojekt giver nogle interessante sammenlignings- og læringsperspektiver i forhold til Nationalmuseets applikation. En anden interessant partner at vidensdele med er Sydvestjyske Museer, som har udviklet et museum til Ribe Domkirke, der bruger audio og noget video i deres formidling af Ribe Domkirkes historie. Det er også målet, at Skovgaard Museet kan præsentere projektet i diverse faglige fora, så som MiD (Museumsformidlere i Danmark), Organisationen af Danske Museer, Folkekirkens Skoletjeneste landet rundt, på seminarer og i fagtidsskrifter. 17

18 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 9. Benchmarks Hvor den ovennævnte evaluering primært går på det kvalitative, vil vi i forhold til det kvantitative opstille en række målbare succeskriterier eller benchmarks for projektet. Det er vores ambition, at mindst 15 % men gerne op til 25 % af gæsterne i domkirken, der ikke kommer til de kirkelige handlinger, skal benytte sig af app en i domkirken. På Skovgaard Museet er det vores ambition, at 25 % af gæsterne benytter sig af det digitale touch bord i det særlige formidlingsrum. Vi vil også måle på, hvilken type gæster, der benytter sig af den digitale formidling er det de vante museumsgæster, eller formår den digitale formidling at tiltrække nye brugergrupper, som den nye formidling appellerer til? Vi vil gerne have, at 15 % af gæsterne i domkirken og på museet kommer fra segmenter, der ikke er vante kulturbrugere, men som netop kommer på grund af den nye formidling. Formår den digitale formidling at trække flere gæster fra domkirken over på museet hvilket kun er tilfældet i minimal grad den dag i dag? Her opstiller vi et mål om, at 15 % af gæsterne fra domkirken skal tage museet med som en del af deres besøg. Dette skal gerne medføre en stigning i museets besøgstal på 10 % årligt. Appellerer den digitale formidling til yngre såvel som ældre brugere? Hvordan vurderer brugerne brugervenligheden og tilgængeligheden af formidlingen? Vi satser på, at 50 % af brugere er tilfredse eller meget tilfredse med formidlingen ved lanceringen i sommeren 2014, og at dette gerne skal stige til mindst 75 % ved lanceringen af den endelige formidling i slutningen af Skovgaard Museet er ansvarlig for en løbende drift og vedligeholdelse og eventuel opdatering af projektet, som gerne skal være relevant og tidssvarende at bruge i en periode på 10 år. 18

19 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 10. Partnere Projektet realiseres af Skovgaard Museet i samarbejde med Viborg Museum, som bidrager med det historie- og arkæologifaglige indhold, og med Viborg Domkirke, hvis rammer formidlingen delvist vil foregå i. Derudover involveres Viborg Turistbureau i den indledende proces med afklaring af målgrupper, efterspørgsel m.v. De to IT-leverandører, Tripledesign og Redia, er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider. MMEx (Meaning Making Experience), et center for digital museumsformidling, vil indgå som rådgiver. Museumsleder, mag. art. Anne-Mette Villumsen vil være projektleder. Villumsen er uddannet med hovedfag i kunsthistorie og tilvalgsfag i moderne kultur og kulturformidling. Hun har været ansat på Skovgaard Museet siden 2005, først som museumsinspektør og siden 2010 som museumsleder. Villumsen har stået bag en række formidlingsprojekter på museet. Hun har en diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling til børn og unge og er ved at tage en diplomuddannelse i kunst- og kulturledelse. Cand.mag. Camilla Lisby Boesen vil blive tilknyttet som projektansvarlig. Hun har gennem de sidste 7 år været tilknyttet Skovgaard Museet og har derfor et indgående kendskab til Joakim Skovgaard og hans virke. Derudover har hun gennem sine studier i kunsthistorie og religionsvidenskab ved Aarhus Universitet samt sit arbejde ved museet specialiseret sig i mødet mellem kunst og religion. Hun vil derfor kunne varetage det faglige arbejde og ansvar, både hvad angår det kunst- og religionshistoriske såvel som det praktisk-teologiske. Boesen vil have ansvaret for udviklingen af indholdet på de to platforme og være tovholder i forhold til de øvrige projektdeltagere, leverandører og samarbejdspartnere. Museumschef for Viborg Museum siden 1993 og cand.mag. i historie og dansk, Henning Ringgaard Lauridsen, vil bidrage med det faglige indholdsstof til de to platforme på det historiske område. Ringgaard Lauridsen har en bred faglig ekspertise indenfor dansk kirkehistorie, især de kulturelle og religiøse bevægelser (guldmedaljeafhandling, Aarhus Universitet), samt industrihistorie og kulturhistorie i bred forstand; omfattende formidlingsvirksomhed med udstillinger, publikationer og foredrag. Museumsinspektør på Viborg Museum, Jesper Hjermind, vil også bidrage med fagligt indholdsstof til de to platforme på det arkæologiske område. Hjermind er uddannet som middelalderarkæolog med forhistorisk arkæologi som bifag. Forfatter og redaktør af de to Søndersøpublikationer og Vitskøl Kloster monografien (udkommer 2014) og en række store og små artikler om emner bredt indenfor kulturhistorien. Har stor erfaring med formidling på skrift, i radio og fjernsyn, i udstillinger som ved utallige rundvisninger og ture i byens rum og i det åbne landskab. Fik den lokale Viborg Virke pris 2012 netop for formidling af byen og egnens historie til kommunens borgere. 19

20 TRIPLEDESIGN FORMIDLING PÅ SPIL Computere, mobiltelefoner, ipads og smartboards indbyder til, at vi interagerer med indholdet, leger, spiller og går på opdagelse i spændende historier og visuelle universer. I Tripledesign udvikler vi engagerende og sjov formidling. Spil og interaktivitet er væsentlige elementer i vores løsninger, men lige så vigtigt er det, at vi kombinerer spilelementet med storytelling, teknisk viden og en didaktisk indsigt. Vi udvikler til web og mobile platforme og altid med fokus på indhold og brugeroplevelse. Tripledesign kan: - udvikle sjov og nytænkende formidling - involvere og engagere dine brugere - formidle noget svært på en enkel måde Tripledesign er: MARIANNE TIETGE Marianne er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og har siden læst børne- og ungdomskultur på SDU og DPU. MAIKEN NYSOM Maiken er uddannet cand.it i design, kommunikation og medier fra IT- Universitetet og har desuden en baggrund som folkeskolelærer. 20

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Metodiske og didaktiske overvejelser

Metodiske og didaktiske overvejelser Rapport Skovgaard Museet sætter nyt lys på P.C. Skovgaards landskabsmalerier fra guldalderen ved at fokusere på kunstnerens personlige, nationale og åndelige identitet, som samtidig danner et billede på

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling

Jernkysten - digitalformidling af strandingshistorien på et ubemandet udstillingssted. Pulje 1. Udvikling af museernes formidling Skema til videndeling om museumsformidling Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Projektrapport Jernkysten. endelig.pdf Referencenummer: 400377 Formularens ID: 249 Sendt til: lemvigmuseum@post.tele.dk

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere