Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning"

Transkript

1 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til Skovgaard Museet 6. Proces 7. Evaluering 8. Videndeling 9. Benchmarks 10. Partnere 11. Tidsplan 12. Budget & finansieringsplan 13. Lokal opbakning 1

2 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 1. Introduktion Skovgaard Museet søger støtte til et ambitiøst projekt, hvor vi vil formidle et hovedværk i dansk kirkekunst til et bredt publikum. Joakim Skovgaards monumentale udsmykning af Viborg Domkirke er ikke bare et mesterværk i dansk kunsthistorie, men også et vidnesbyrd om en særlig dansk fortolkning af Bibelen og om et vigtigt kapitel i dansk kirkehistorie. Skovgaard Museet vil med dette formidlingsprojekt give de ca gæster, der hvert år besøger Viborg Domkirke, et fyldestgørende indblik i domkirken og dens historie. Vi ønsker også at give de besøgende en bedre forståelse for Joakim Skovgaards enestående udsmykning samt mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse og fordybe sig i de mange faglige og menneskelige fortællinger, der knytter sig til domkirken. Formidlingsprojektet Kunst, kirke og kultur. Formidling af Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning, vil bestå af to dele: en mobil, digital platform til brug i domkirken samt et stationært touch bord og udstilling på Skovgaard Museet. Projektet skabes i et tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde, der vil bringe professionel og innovativ for-midling til et stort publikum. Projektet føjer nye dimensioner til oplevelsen af kirken og museet uden at ændre på kirkens særlige karakter som rum for andagt og ritualer, men med en anerkendelse af kirkens rolle som Viborgs største attraktion og Skovgaard Museets rolle som tæt knyttet til domkirken på grund af Skovgaards udsmykning. Projektet er målrettet et mangfoldigt publikum, der omfatter turister, museumsgæster, konfirmander og kirkegængere i forskellige aldersgrupper. Fælles for dem alle er, at de efter-spørger professionel og engagerende formidling, der beriger oplevelsen af Viborg Domkirke og Joakim Skovgaards udsmykning. For de brugere, der allerede kender institutionerne, vil vi skabe en kvalitativt optimeret oplevelse samt øge sandsynligheden for, at de besøger både domkirken og museet. Vi vil dog også tiltrække nye brugere til både museum og kirke i kraft af, at formidlingen vil gøre et besøg i begge huse rigere og mere appellerende også for et publikum, der hverken er fortrolig med museer eller kirker. Projektet udvikles i samarbejde med partnere fra Viborg Domkirke, Viborg Museum, Viborg Turistbureau, to IT-leverandører og et sekretariat for digital museumsformidling. Sammen vil vi skabe en moderne formidling, hvor der vises nye veje ind til den kunst, kirke og kultur, der findes i Viborg Domkirke. Dermed åbnes nye perspektiver for forståelsen og værdsættelsen af den unikke, danske kulturarv, som Viborg Domkirke og Joakim Skovgaards udsmykning rummer. 2

3 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 2. Projektet Målet er at skabe en tidssvarende formidling af et af de største og mest unikke kirkeudsmykninger i verden og formidle den på en moderne og fleksibel måde i to historiske huse. Vi vil respektere kirkens karakter som rum for andagt og ritualer, men også imødekomme dens rolle som en stor turistattraktion og museets rolle: at formidle denne kulturarv. Projektet lever op til opdraget om at formidle domkirkens kunstner, der blev givet Skovgaard Museet ved dets oprettelse i 1937, og som i dag kan realiseres på bedste vis takket være nye digitale redskaber. Projektet vil samtidig formidle domkirkens øvrige historie, som er en uadskillelig del af fortællingen. Formidlingen vil foregå på to forskellige platforme, der tilsammen udgør projektets slutprodukt. Den ene platform er en app(likation) til en håndholdt computer (f.eks. ipad mini), der benyttes under besøget i domkirken, og som giver brugeren forskellige indgange til at blive guidet rundt i kirken. Den anden platform er et touch bord placeret på Skovgaard Museet. Denne del skal sætte rammen for en undersøgelse af forskellige aspekter af udsmykningen og bygningen, der både kan foregå individuelt og i et socialt fællesskab. De to platforme supplerer hinanden mens den håndholdte computer er mobil og fungerer som en virtuel guide, der tager gæsten ved hånden og hjælper med at gå på opdagelse i kirken, er touch bordet fast placeret på museet og giver mulighed for selvstændig undersøgelse og fordybelse i forskellige emner. Tilsammen giver de en både varieret og dybdegående formidling af udsmykningen og domkirken, som appellerer til den ikke-indviede gæst, men som også byder på fagligt indhold for dem, som har eller får vakt lysten til at vide mere. Indholdet i projektet er både kunst-, kirke-, kultur- og bibelhistorisk. Det skal formidles med størst mulig tilgængelighed for øje, men uden at give køb på fagligheden, variationen eller kvaliteten. Der er en mangfoldighed i formen, og indholdet benytter sig af både audio, video, foto og spil. Indholdet er således målrettet forskellige segmenter, men vælges frit og individuelt af den enkelte bruger. På Skovgaard Museet indrettes et helt rum til formidlingen, hvor man ud over touch bordet kan se værker relateret til udsmykningen. På touch bordet kan man dykke ned i forskellige aspekter af udsmykningen, teknikken, bygningen m.v., deriblandt Skovgaards mange forarbejder. De digitaliserede forarbejder kan sammenlignes med det endelige værk i domkirken, eller zoome ind på detaljer i udsmykningen, som man ikke kan komme tæt på i selve kirken. Denne platform giver mulighed for udforskning og fordybelse. Indholdet på de to platforme er beskrevet yderligere herefter. 3

4 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag Skovgaard Museets eksistensgrundlag er Joakim Skovgaards udsmykning i Viborg Domkirke, men historien om den har hidtil ikke været godt nok formidlet til et bredt publikum. Projektets mål er derfor at skabe en tidssvarende formidling for et nutidigt publikum. Vel at mærke af en af de største og mest unikke kirkeudsmykninger i verden og formidle den på moderne og fleksibel vis i de to historiske huse, Viborg Domkirke og Skovgaard Museet. Hvert år besøger ca mennesker Viborg Domkirke, hvilket omfatter både turister og kirkegængere. Kun et fåtal af de gæster, der besøger domkirken, aflægger også et besøg på Skovgaard Museet eller Viborg Museum. Der er flere af Skovgaard Museets gæster ( gæster om året) og Viborg Museums gæster ( gæster om året), der også besøger domkirken. Men på ingen af de tre institutioner får gæsterne en fyldestgørende formidling af indholdet i og historien bag det kunstneriske og historiske monument, der satte Viborg på landkortet for 100 år siden, og som den dag i dag er Viborgs største turistattraktion. Både museerne og domkirken oplever, at en meget stor del af turisterne efterspørger information om Skovgaards udsmykning og om bygningens historie under deres besøg i kirken og på museet. Det blev bekræftet og dokumenteret i en brugerundersøgelse, som Skovgaard Museet gennemførte i De vil helt enkelt gerne have noget at vide om, hvad det er, de ser i domkirken. Den information tilbydes dog kun i beskeden grad af kirketjenerne, der har mange andre arbejdsopgaver end at være formidlere, og ellers kun, hvis man køber et hæfte om kirken eller bestiller en guidet rundtur. Kirkerummet er ikke udstyret som et museum med skilte eller plancher. På Skovgaard Museet får gæsterne formidlet Joakim Skovgaard som kunstner, uden at der er særligt fokus på udsmykningen i domkirken. Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke er en del af museets faglige ansvarsområde, selvom udsmykningen ikke er en del af museets samling. Det er til gengæld de mange skitser og forarbejder, som Joakim Skovgaard skabte i løbet af de knap 20 år, som det i alt tog at lave udsmykningen. En stor del af disse forarbejder udgøres af 962 kartoner i 1-til-1 størrelse af udsmykningen i domkirken. Skovgaard Museet har de senere år fået fotograferet kartonerne, så de er dokumenteret. Med dette projekt vil vi aktivere kartonerne som en vigtig del af samlingen, der fortæller en interessant historie om arbejdsprocessen bag kalkmalerierne og lader os i overført forstand kigge Joakim Skovgaard over skulderen. Disse kartoner, der er monumentale (flere af dem er op til 5 meter lange) er vanskelige at vise i fysisk form på grund af deres størrelse, men også på grund af deres skrøbelige bevaringsmæssige tilstand, og de er derfor oplagte at vise på en digital platform. Den digitale formidling vil give mulighed for at sammenligne forarbejderne og den endelige udsmykning. I denne formidling kan også inddrages andre arbejder af Joakim Skovgaard, som det er relevant at trække forbindelser til, eller værker af andre kunstnere, som kan have inspireret Joa- 4

5 kim Skovgaard eller som har ladet sig inspirere af ham. Således kan vi også formidle den sammenhæng, som Joakim Skovgaards udsmykning indgår i, og dermed redegøre for dens unikke karakter som verdens største protestantiske kirkeudsmykning. Ud over kartonerne ejer Skovgaard Museet også en mængde breve til og fra Skovgaard fra den periode, hvor han arbejdede med udsmykningen. Dele af dette primære og upublicerede kildemateriale undersøges og tilgængeliggøres som en del af projektets vidensgrundlag. Skovgaard Museet er et af landets mindste statsanerkendte kunstmuseer. Museet er beliggende i Viborgs gamle rådhus fra 1728 og med en fortrinsvis ældre samling. Vi mener dog ikke, at vi af den grund behøver at lave gammeldags formidling. Siden 2005 har vi derfor arbejdet intensivt på at få udviklet og implementeret en ny formidlingsstrategi. Strategien har til hensigt at få skabt nye formidlingstilbud af et højt kvalitativt niveau, som appellerer til en bred målgruppe. Strategien skal åbne op for, at der kommer flere og andre på museet end det hidtil var tilfældet. Siden da har museet gennemført mindst et stort formidlingsprojekt om året, både i form af digitale formidlingsprojekter, nytænkende udstillinger, brugerinddragende projekter, outreach og brugerundersøgelser. Strategien er i høj grad lykkes, hvor museet gennemsnitligt har fordoblet sit besøgstal siden 2005 og har øget antallet af gæster under 18 år fra 2 % til 40 %. I 2008 lancerede vi det digitale formidlingsprojekt Hvad er meningen? om netop Joakim Skovgaards udsmykning i domkirken. Projektet var målrettet en yngre brugergruppe, primært konfirmander, minikonfirmander og skoleklasser i mellemgruppen og blev udviklet i samarbejde med Tripledesign. Hvad er meningen? bliver brugt år efter år af præster, der vender tilbage med deres næste hold konfirmander, men også af skoleklasser på mellemtrinnet og minikonfirmander, og er fortsat en stor succes. Vi erfarer ligeledes, at dette forløb fungerer godt for specialklasser med indlæringsvanskeligheder. En del af grunden til, at vi ønsker at gå i gang med dette nye projekt er, at Hvad er meningen?, på trods af succesen for denne unge aldersgruppe, ikke er et dækkende tilbud til de øvrige gæster, der besøger museet eller domkirken. Mellem 2010 og 2012 har vi udviklet to andre digitale formidlingstilbud: det ene, GOLDdigger, om guldalderen og nationalromantikken, og sidste år lancerede vi en app(likation), som formidler museets samling. Vi er aktuelt i gang med et tredje digitalt formidlingsprojekt om kroppen i kunsten og kulturhistorien. På Skovgaard Museet har vi altså de senere år opbygget en erfaring med at udvikle digitale formidlingsprojekter i samarbejde med kompetente IT-leverandører. Den læring, som vi har gjort os i udviklingen af disse projekter har gjort det muligt for os at udvikle dette koncept. Derfor er vi parate til at kaste os ud i vores hidtil største og mest ambitiøse formidlingsprojekt, fordi vi er klædt på til at udvikle projektet i samarbejde med gode partnere, og fordi projektet har sin berettigelse i kraft af den store efterspørgsel på formidling af domkirken og dens udsmykning. 5

6 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 4. Applikation til Viborg Domkirke Den ene del af projektet udgør en app(likation), hvor Viborg Domkirke og Joakim Skovgaards udsmykning formidles på mange forskellige planer både indholds- og formmæssigt. App en skal give brugerne svar på de spørgsmål, de måtte have, når de besøger Viborg Domkirke. Nogle brugere vil have let adgang til fakta, andre vil gerne have den gode fortælling, nogle vil udfordres og lege, mens andre lægger vægt på den fagkyndige formidling. Domkirke-app en skal appellere bredt og give mulighed for forskellige tilgange til materialet, så brugernes forskellige ønsker til formidling tilgodeses. Den giver også mulighed for at tilgængeliggøre de historiske filmklip og fotografier, der i dag kun forefindes på arkiver eller gengivet i ældre bogværker. App en vil tage det bedste fra den klassiske audioguide og tilføje den yderligere dimensioner og supplere lydsporet med visuelt materiale, der understøtter, eksemplificerer og konkretiserer fortællingen. I modsætning til den traditionelle audio-/multimedie guide, hvor forløbet ofte er lineært og benytter sig af den samme tilgang til de forskellige værker, vil der i Domkirke-app en blive lagt vægt på en differentieret formidling. Brugerne kan vælge den type information og den formidlingsform, de har lyst til. Da målgruppen er bred og varieret, efterspørger den også forskellige typer formidling, både indholds- og formmæssigt. Vi vil gerne imødekomme de forskellige segmenters ønsker, men også give dem mulighed for at få vakt deres nysgerrighed efter at vide mere om emner, de umiddelbart ikke havde interesse for. App en har tre overordnede formidlingstemaer: 1.Kunsthistorisk formidling af Joakim Skovgaards værker 2.Bibelhistorisk formidling af Joakim Skovgaards værker 3.Kultur- & kirkehistorisk formidling af domkirkens historie, bygning og genstande (kister, gravstene, inventar m.v.) Firmaet Tripledesign står for udviklingen af applikationen. Se mere om app en herunder og Tripledesign under Partnere. 6

7 FORMIDLINGSFORMER De tre temaer formidles igennem et antal indgange, som vinkler temaerne på forskellig vis både indholdsmæssigt og formidlingsmæssigt. Nogle indgange er stedsspecifikke og betinger, at man står i domkirken, mens andre også kan bruges, hvis man vil forberede sit besøg hjemmefra eller efter besøget i domkirken. Brugervenlighed og fleksibilitet er i højsædet. Video/film/animation Billede og lyd kædes sammen i en visuel fortælling. F.eks. en informativ video om hvordan man maler al fresco eller en stemningsmættet, animeret fortælling om Joakim Skovgaard. Lyd Auditive spor med vægt på den gode fortælling og den kompetente faglige formidling. F.eks. kirketjeneren, der fortæller spændende historier fra domkirken. Eller museumslederen, der giver en kunsthistorisk introduktion til Joakim Skovgaards værk. Eller historikeren, der afslører, hvem der ligger begravet i kisterne i kirken. Leg Sjove, engagerende og interaktive opgaver for hele familien. F.eks. et mysterium, der skal løses i kirken eller en skattejagt efter bestemte motiver i kirken. Foto Visuelle gallerier med det, man ikke kan se i domkirken. F.eks. galleri med supplerende fotos/billeder af Skovgaards inspirationskilder, så man kan sætte det, man oplever i domkirken ind i en kontekst. Eller galleri, hvor det bliver muligt at se nogle af de detaljer, som man ellers ikke kan se med det blotte øje i domkirken. Tekst Faktuel formidling leveret præcist og uden indpakning. F.eks. hvis man gerne hurtigt vil finde en specifik information eller vil læse de forklarende tekster til hvert enkelt værk i domkirken. Brugeren kan frit vælge mellem de forskellige indgange, men kan også vælge kun at få vist materiale, der er rettet mod familier, eller kun at få vist filmmateriale. Brugeren kan også vælge at tilgå formidlingen via en grundplan over domkirken. 7

8 PLATFORM Den mobile formidling i domkirken tilbydes på ipad mini. Platformen har en god størrelse den vejer ikke meget at gå rundt med, men har samtidig en forholdsvis stor skærm, der tilgodeser det visuelle indhold. Skovgaard Museet indkøber 30 ipad mini, som udlånes på museet og i domkirken til brugerne. Indholdet distribueres i øvrigt igennem App Store, så brugerne både dem, der besøger museet og domkirken, og dem, der ikke gør kan hente app en til deres egen ipad. Skitse af applikation til mobil platform med eksempler på mulige temaer og elementer 8

9 INDHOLD/FORMIDLINGSSKEMA På de efterfølgende sider kan ses nogle eksempler på indhold i app en. Skemaerne er eksemplariske. Det endelige indhold og formidlingsformen fastlægges i procesforløbet, som er beskrevet under punkt 5. 9

10 10

11 11

12 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 5. Touch bord til Skovgaard Museet På Skovgaard Museet kan de besøgende få et indblik i processen, teknikken, inspirationskilder bag Joakim Skovgaards udsmykning i domkirken og andre kirkeudsmykninger af Skovgaard via et stort multitouch bord. Den interaktive bordløsning giver mulighed for at fordybe sig i udsmykningen af domkirken på tæt hold, idet motiver, skitser, forstudier og inspirationsmateriale gøres tilgængelige og formidles på en enkel og intuitiv måde. De besøgende kan zoome ind på detaljer og få en levende formidling i form af små film, hvor museets faglige formidlere beretter om motiviske og tekniske detaljer. Det indholdsmæssige omdrejningspunkt for bordet, er de mange kartoner, der har været brugt til at overføre motiver til væggene i kirken. Kartonerne danner på denne måde et vigtigt afsæt til at fortælle om processen og den krævende al fresco teknik. I de senere år er alle disse kæmpe kartoner, som har levet et hengemt liv på museet, blevet fotograferet og registreret digitalt. Med en interaktiv bordløsning i stor skala bliver det nu muligt at formidle kartonerne til offentligheden og gøre hele den rige motivverdenen i freskerne og arbejdets omfang nærværende ikke mindst fordi en interaktiv bordløsning kan synliggøre skalaen i kartonerne og freskerne. På denne måde bringes motivverdenen helt ned i hænderne på de besøgende, som nu kan undersøge detaljer og opdage sammenhænge ved at lege rundt i kartoner, der kobles til billeder fra kirken. I domkirken er freskerne langt væk, men i det interaktive bord får de besøgende mulighed for at komme helt tæt på samtidig med, at de får historien om kunstneren Joakim Skovgaard ikke mindst gennem en præsentation af hans inspirationskilder samt flere af hans andre kirkeudsmykninger. I museet dedikeres et rum på museets nederste etage til formidling af udsmykningen af domkirken. Rummet ligger over for museets Joakim Skovgaard-rum og har udsigt til domkirken, hvilket bidrager til en sammenhængende formidling. Rummet skal gentænkes og nyindrettes, så det får karakter af en samlet installation med lys, lyd (kirkeorgel), udsmykning af væggene, hvor teknikken omkring kartonerne illustreres og med det interaktive bord som det centrale omdrejningspunkt. Bordets store skala indleder til en social oplevelse, hvor flere kan interagere med indholdet og indgå i en samtale derom. Det sociale aspekt forstærkes ved at formidlingen af Joakim Skovgaards udsmykning af domkirken tænkes som en totalinstallation i museet, hvor der er plads til samtalen om og fordybelsen i det enorme udsmykningsarbejde. Hensigten med at tænke formidlingen som en totalinstallation er at skabe et formidlingstil- 12

13 bud, som efterspørges og forventes (jf. museets brugerundersøgelse), men som ikke mindst kan indfri de besøgendes forventninger. Dette er væsentligt, da museet ønsker at kunne trække en række af domkirkens besøgende ind i museet. 13

14 Skitse af nyindretning af rum på Skovgaard Museet med touch bord Rummet indrettes med et stort multitouch bord i midtenaf rummet, så det kan tilgås fra flere sider. Bordet kan justeres i højden, så man kan stå eller sidde ved det. Langs væggene laves bænke inspireret af eller med delvis genbrug af de oprindelige kirkebænke i domkirken, så en gruppe kan sidde samlet i rummet omkring touch bordet. På væggene i rummet hænger forarbejder til udsmykningen i domkirken. Fra vinduet bagerst i rummet er der direkte udsigt over til Viborg Domkirke. For rummets indretning står arkitekt Marcelle Meier, som også er tilknyttet restaureringen af Viborg Domkirke. Marcelle Meier er restaureringsarkitekt med en nordisk master i kulturarv. Hun er til daglig ansat ved Brøgger Arkitekter - en del af KPF Arkitekter A/S. 14

15 6. Proces Da projektet rummer et delprojekt i museet og et delprojekt i kirken, er der behov for at indlede arbejdet med en fælles proces, hvor den samlede formidlingsløsning tænkes sammen. Det er vigtigt, at indholdet på de to digitale platforme krydsbefrugter hinanden, så de besøgende oplever en sammenhængende formidling, der motiverer dem til at besøge både domkirken og Skovgaard Museet. Projektet indledes med en fælles proces med arbejdsgruppen: Skovgaard Museet, Viborg Museum, de to IT-leverandører, og MMEx, et center for digital museumsformidling. Der laves en forventningsafstemning og en idégenereringssession og fokuseres på at skabe en rød tråd for formidlingen, hvor de forskellige historier udvælges og bearbejdes. Formålet med workshoppen er at finde snitfladerne mellem de to delprojekter og et fælles greb for de to løsninger. Brugerinddragelse er en vigtig del af arbejdsprocessen, da vi mener, at de gode ideer og holdbare løsninger opstår i dialog med brugerne. Efter den interne workshop indledes derfor en brugerinddragelsesproces med det formål at afdække brugernes forventninger og ønsker til formidlingen. Her involveres også repræsentanter fra Viborg Domkirke og Viborg Turistbureau. I brugerprocessen gennemføres der workshops med en gruppe slutbrugere (børn og voksne, deltagere fra Skovgaard Museets brugerundersøgelse i , turister og lokale). Ud fra denne workshop danner vi en række personas for de forskellige målgrupper, som formidlingen skal henvende sig til. Disse personas bruges som et værktøj til at målrette de forskellige elementer i formidlingen på de to platforme og sikre, at vi har slutbrugerne for øje i løbet af udviklingsprocessen. I den anden fase af brugerprocessen laves en prøvelancering af de to platforme, som testes af den samme gruppe slutbrugere som i første fase, med observation af deres brug af de to platforme, interviews og evalueringsskemaer. Efter lanceringen af platformene indsamles igen respons fra slutbrugerne gennem observation, interviews og evalueringsskemaer. Denne respons bruges i vinteren 2014 til at revidere, tilpasse og optimere eventuelle mangler eller fejl i brugervenlighed, sammenhæng, oplevelsesflow, funktionalitet og driftssikkerhed, så det står klar i sin endelige form inden udgangen af MMEx og Skovgaard Museet vil samarbejde om inddragelsen af slutbrugerne i denne proces. Når materialet fra brugerworkshoppen er blevet bearbejdet, samles arbejdsgruppen igen, hvor de indsigter som brugerworkshoppen har afledt præsenteres. Med afsæt i indsigterne arbejdes der på at indkredse og konkretisere nogle forskellige koncepter for formidlingen. I fællesskab udpeges det stærkeste koncept, som herefter skærpes yderligere. Som et led i denne proces arbejdes der med at finde nogle fælles retningslinjer for formidlingsløsningens grafiske identitet, som ligeledes er med til at binde formidlingen sammen. Efter denne indledende konceptfase arbejdes der mere individuelt med at løse de enkelte delprojekter, men der vil naturligvis være en tæt dialog mellem alle aktørerne, så vi opnår den bedste løsning. 15

16 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 7. Evaluering Evalueringen af projektet hænger til dels sammen med den ovennævnte inddragelse af slutbrugerne i udviklingen af projektet, hvor slutbrugerne også foretager en evaluering af formidlingen på de to platforme. Men når dette projekt er et nyt, tværinstitutionelt samarbejde, hvor der er mange forskellige parter involveret, vil vi gerne foretage en løbende evaluering af samarbejdet undervejs i processen, så vi kan sikre, at kommunikationen mellem parterne fungerer. Dette vil vi gerne gøre også for at sikre, at de ønsker og intentioner, som Skovgaard Museet som initiativtager har haft med projektet, er blevet godt kommunikeret til de andre parter, men også om samarbejdet sikrer et ejerskab til projektet for alle parter. Vi vil gerne sikre, at processen forløber godt, så resultatet bliver godt og at de involverede får en god erfaring med fra projektet. Den læring om projektsamarbejder, som vi regner med at få gennem denne løbende, processuelle evaluering, vil vi også tage med videre til de næste projekter, museet udvikler. Det opfatter vi som særlig vigtigt og relevant for dette projekt, da samarbejdet går på tværs af så mange partnere og institutionelle grænser. Et andet aspekt, som vi gerne vil foretage en evaluering på, foregår i den indledende fase, hvor vi gerne vil foretage nogle vurderinger af forskellige digitale platforme til app en for at afklare endeligt, om vi skal bruge en ipad mini, en smart phone eller andet som device for at sikre, at vi får valgt den rigtige platform til app en. En del af den indledende evaluering vil ligeledes gå på den anden platform til formidlingen, nemlig touch bordet, hvor vi gerne vil undersøge, hvilken struktur til brugerinterfacet, vi skal benytte os af for at sikre den bedst mulige udnyttelse af touch bordets muligheder og at den både kan fungere for en individuel bruger såvel som flere samtidige brugere. Fra lignende formidlingsplatforme, vi kender på andre museer, ved vi, at dette kan være en udfordring, så vi vil lave en vurdering af funktionaliteten af de forskellige touch borde for at kunne vælge det optimale brugerinterface til vores eget. En evaluering af det færdige projekt er også nødvendig, og dette bør foretages af en ekstern konsulent, der ikke har en andel i projektet og som både kan tale med de involverede partnere samt slutbrugerne. Derfor vil Skovgaard Museet finde nogle evalueringsfirmaer, der kan byde ind på opgaven med at evaluere projektet, der udmunder i en rapport, der aflægges til fonden. Denne rapport kan både give læring om brugen af digitale redskaber til formidling på museer og i kirker, om samarbejde på tværs af institutioner, og om hvorvidt eller hvorledes processen med inddragelse af slutbrugere har sikret et resultat, der kommer flest mulig til glæde. En post på budgettet er derfor afsat til at lønne et evalueringsfirma, men firmaet er endnu ikke valgt. 16

17 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 8. Videndeling Da en del af projektet skal foregå i Viborg Domkirke og formidles af kirkens frontpersonale, inddrages kirketjenere, menighedsråd og udvalgt øvrigt personale fra domkirken i udviklingsprocessen, testfaserne og evalueringen. Selv om det er Skovgaard Museet, der er primus motor på projektet, er vidensdelingen og kommunikationen med domkirken et utrolig vigtigt led for at sikre, at domkirken bliver en tæt partner i projektet og føler et stort ejerskab til det. En anden vigtig partner i kommunikationen er Viborg Turistbureau, som fungerer som mellemled for en stor del af turisterne, både den enkelte og grupperne, forud for deres besøg i domkirken. Det er derfor vigtigt, at turistbureauet kender vores projekt og kan videreformidle det til de grupper, der for eksempel bestiller et besøg i domkirken gennem turistbureauet, eller til de enkelte turister, der henvender sig til turistbureauet for at forhøre sig om gode oplevelser i Viborg. Da dette projekt er en ny mulighed for at skabe innovativ formidling i et kirkerum, vil vi gerne invitere landets domkirker og personale fra udvalgte kirker, for eksempel nogle, der er udsmykket af Joakim Skovgaard, til at opleve den færdigudviklede formidling og for at dele vores viden og erfaringer med dem. Derudover vil vi gerne vidensdele undervejs og efterfølgende med Nationalmuseet i forhold til deres app Øret til væggen, da vi mener, at vores formidlingsprojekt giver nogle interessante sammenlignings- og læringsperspektiver i forhold til Nationalmuseets applikation. En anden interessant partner at vidensdele med er Sydvestjyske Museer, som har udviklet et museum til Ribe Domkirke, der bruger audio og noget video i deres formidling af Ribe Domkirkes historie. Det er også målet, at Skovgaard Museet kan præsentere projektet i diverse faglige fora, så som MiD (Museumsformidlere i Danmark), Organisationen af Danske Museer, Folkekirkens Skoletjeneste landet rundt, på seminarer og i fagtidsskrifter. 17

18 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 9. Benchmarks Hvor den ovennævnte evaluering primært går på det kvalitative, vil vi i forhold til det kvantitative opstille en række målbare succeskriterier eller benchmarks for projektet. Det er vores ambition, at mindst 15 % men gerne op til 25 % af gæsterne i domkirken, der ikke kommer til de kirkelige handlinger, skal benytte sig af app en i domkirken. På Skovgaard Museet er det vores ambition, at 25 % af gæsterne benytter sig af det digitale touch bord i det særlige formidlingsrum. Vi vil også måle på, hvilken type gæster, der benytter sig af den digitale formidling er det de vante museumsgæster, eller formår den digitale formidling at tiltrække nye brugergrupper, som den nye formidling appellerer til? Vi vil gerne have, at 15 % af gæsterne i domkirken og på museet kommer fra segmenter, der ikke er vante kulturbrugere, men som netop kommer på grund af den nye formidling. Formår den digitale formidling at trække flere gæster fra domkirken over på museet hvilket kun er tilfældet i minimal grad den dag i dag? Her opstiller vi et mål om, at 15 % af gæsterne fra domkirken skal tage museet med som en del af deres besøg. Dette skal gerne medføre en stigning i museets besøgstal på 10 % årligt. Appellerer den digitale formidling til yngre såvel som ældre brugere? Hvordan vurderer brugerne brugervenligheden og tilgængeligheden af formidlingen? Vi satser på, at 50 % af brugere er tilfredse eller meget tilfredse med formidlingen ved lanceringen i sommeren 2014, og at dette gerne skal stige til mindst 75 % ved lanceringen af den endelige formidling i slutningen af Skovgaard Museet er ansvarlig for en løbende drift og vedligeholdelse og eventuel opdatering af projektet, som gerne skal være relevant og tidssvarende at bruge i en periode på 10 år. 18

19 Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning 10. Partnere Projektet realiseres af Skovgaard Museet i samarbejde med Viborg Museum, som bidrager med det historie- og arkæologifaglige indhold, og med Viborg Domkirke, hvis rammer formidlingen delvist vil foregå i. Derudover involveres Viborg Turistbureau i den indledende proces med afklaring af målgrupper, efterspørgsel m.v. De to IT-leverandører, Tripledesign og Redia, er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider. MMEx (Meaning Making Experience), et center for digital museumsformidling, vil indgå som rådgiver. Museumsleder, mag. art. Anne-Mette Villumsen vil være projektleder. Villumsen er uddannet med hovedfag i kunsthistorie og tilvalgsfag i moderne kultur og kulturformidling. Hun har været ansat på Skovgaard Museet siden 2005, først som museumsinspektør og siden 2010 som museumsleder. Villumsen har stået bag en række formidlingsprojekter på museet. Hun har en diplomuddannelse i kunst- og kulturformidling til børn og unge og er ved at tage en diplomuddannelse i kunst- og kulturledelse. Cand.mag. Camilla Lisby Boesen vil blive tilknyttet som projektansvarlig. Hun har gennem de sidste 7 år været tilknyttet Skovgaard Museet og har derfor et indgående kendskab til Joakim Skovgaard og hans virke. Derudover har hun gennem sine studier i kunsthistorie og religionsvidenskab ved Aarhus Universitet samt sit arbejde ved museet specialiseret sig i mødet mellem kunst og religion. Hun vil derfor kunne varetage det faglige arbejde og ansvar, både hvad angår det kunst- og religionshistoriske såvel som det praktisk-teologiske. Boesen vil have ansvaret for udviklingen af indholdet på de to platforme og være tovholder i forhold til de øvrige projektdeltagere, leverandører og samarbejdspartnere. Museumschef for Viborg Museum siden 1993 og cand.mag. i historie og dansk, Henning Ringgaard Lauridsen, vil bidrage med det faglige indholdsstof til de to platforme på det historiske område. Ringgaard Lauridsen har en bred faglig ekspertise indenfor dansk kirkehistorie, især de kulturelle og religiøse bevægelser (guldmedaljeafhandling, Aarhus Universitet), samt industrihistorie og kulturhistorie i bred forstand; omfattende formidlingsvirksomhed med udstillinger, publikationer og foredrag. Museumsinspektør på Viborg Museum, Jesper Hjermind, vil også bidrage med fagligt indholdsstof til de to platforme på det arkæologiske område. Hjermind er uddannet som middelalderarkæolog med forhistorisk arkæologi som bifag. Forfatter og redaktør af de to Søndersøpublikationer og Vitskøl Kloster monografien (udkommer 2014) og en række store og små artikler om emner bredt indenfor kulturhistorien. Har stor erfaring med formidling på skrift, i radio og fjernsyn, i udstillinger som ved utallige rundvisninger og ture i byens rum og i det åbne landskab. Fik den lokale Viborg Virke pris 2012 netop for formidling af byen og egnens historie til kommunens borgere. 19

20 TRIPLEDESIGN FORMIDLING PÅ SPIL Computere, mobiltelefoner, ipads og smartboards indbyder til, at vi interagerer med indholdet, leger, spiller og går på opdagelse i spændende historier og visuelle universer. I Tripledesign udvikler vi engagerende og sjov formidling. Spil og interaktivitet er væsentlige elementer i vores løsninger, men lige så vigtigt er det, at vi kombinerer spilelementet med storytelling, teknisk viden og en didaktisk indsigt. Vi udvikler til web og mobile platforme og altid med fokus på indhold og brugeroplevelse. Tripledesign kan: - udvikle sjov og nytænkende formidling - involvere og engagere dine brugere - formidle noget svært på en enkel måde Tripledesign er: MARIANNE TIETGE Marianne er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og har siden læst børne- og ungdomskultur på SDU og DPU. MAIKEN NYSOM Maiken er uddannet cand.it i design, kommunikation og medier fra IT- Universitetet og har desuden en baggrund som folkeskolelærer. 20

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6.

Forord. 1. Egen fremhævning. 2. Museumslov, LOV nr. 473 af 07/06/2001, Kapitel 3 6. Indholdsfortegnelse Forord... 3 DEL I - INDLEDNING... 5 Baggrund for undersøgelsen... 5 Undervisningsforløb... 5 Valg af undersøgelsesdesign... 6 Et rids over kunstmuseerne på nettet... 9 Undersøgelsens

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling plevelse Hvidbog om ApEx Hvidbog i-magination om Oplevelsesbaseret ApEx i-magination Hvidbog forretningsudvikling om Oplevelsesbaseret inden for kultur-, ApEx i-magination forretningsudvikling detailhandels-

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig.

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. 2011 Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. Evalueringsrapport til It- ogtelestyrelsen 15-02- 2011 Indholdsfortegnelse Rside 3 Beskrivelse af e-læringsprojektet 5 7 24

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Når museet krydser teatret

Når museet krydser teatret Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen Udviklingscenter for kultur med børn og unge nr. 5 Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen nr. 5 Redaktion og tilrettelæggelse: Claus

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere