GUIDE. Skat og foreninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Skat og foreninger"

Transkript

1 GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016

2 Indhold Skat og foreninger Moms og foreninger Skattefrie gaver til foreninger Frivillige og skat Guide

3 Skat og foreninger Som forening er det vigtigt at vide, om man er skattepligtig, og hvilke krav der stilles til indberetning og betaling af skat. Dette er derfor en guide til de regler, vi anbefaler, at I kender til. Alt afhængig af hvilken forening I er og hvilke aktiviteter I afholder, er der også forskellige krav til, hvordan I skal indberette og betale skat. Det handler blandt andet om jeres forenings formål og om I eksempelvis har en erhvervsmæssig indkomst eller udbetaler løn og honorarer. Om skat i foreninger I den danske skattelovgivning er der særlige bestemmelser, der fritager almennyttige og almenvelgørende foreninger fra at betale skat. For at blive betragtet som en velgørende eller almennyttig forening, skal I opfylde følgende punkter: Jeres forening skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter Salg af varer og ydelser skal ske i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål fx salg i forbindelse med foreningens daglige arbejde og aktiviteter, samt salg af merchandise, mad og kurser til foreningens medlemmer og brugere Overskuddet skal bruges til velgørende eller almennyttige formål, og der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være foreningens eget - I behøver ikke at give overskuddet videre til andre Skattefritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning dvs. at foreningen ikke må sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges til hos en privat udbyder. Læs mere om skattefri- og skattepligtige foreninger på SKATs hjemmeside Registrering i CVR Det er jeres registrerede foreningstype, der afgør, hvorvidt der er krav om, at jeres forening indberetter skat i SKATs systemer. Derfor er det vigtigt, at I registrerer jer korrekt, når I tilmelder jeres forening CVR-registeret. Når I CVR- registrerer skal I nemlig vælge, hvorvidt I er En frivillig forening (uden indberetningspligt) En almindelig forening (med indberetningspligt) En erhvervsdrivende forening (med pligt til at indgive selvangivelse) Skat og foreninger 3

4 Læs mere om CVR i vores guide om registrering af foreninger Når I har ansatte For at kunne indberette løn og honorarer skal jeres foreningen være registeret som almindelig forening i CVR-registreret. Hvis I som forening har ansatte eller betaler honorarer til enkeltpersoner (fx en underviser), skal I trække A-skat og en række arbejdsmarkedsbidrag ligesom andre arbejdsgivere. Det kan også dreje sig om B-indkomst til fx en foredragsholder. Uanset indkomsttype skal I indberette udbetalingerne og afregne de indeholdte beløb til SKAT. Reglerne gælder også, hvis I ønsker at give særlige frivillige (fx jeres formand) et honorar for deres arbejde. Indberetning af løn og honorarer foregår elektronisk via SKAT's hjemmeside e-indkomst. Når I bruger e-indkomst, bliver oplysningerne automatisk givet videre til ATP, der så opkræver de forskellige bidrag til ATP, AES osv. I kan også vælge at tilmelde jer et privat lønbureau, hvor I elektronisk indberetter lønnen. Så sørger bureauet for både indberetning og betaling af skat og bidrag. I skal ikke trække skat eller indberette oplysninger, hvis der er tale om honorar efter faktura til en selvstændig erhvervsdrivende eller virksomhed med egen moms-registrering. Her står modtageren af honoraret for at opkræve moms og indberette til SKAT. Når I har ejendom Hvis jeres forening ejer et hus eller lokaler, skal I betale skat. Skat på ejendomme kan opdeles i: Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat er en skat, som alle, der ejer en ejendom, skal betale til staten, med mindre de lejer ud til erhverv. Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra ejendommens værdi (både grund og bygninger). 4 Guide

5 Grundskyld Grundskyld kaldes også ejendomsskat til kommunen. Det er en skat, som betales til kommunen af den værdi, grunden har i ubebygget stand. Som forening har I mulighed for at blive fritaget fra kravet om grundskyld /ejendomsskat til kommunen. Kravet er, at ejendommen ejes af en almenvelgørende stiftelse eller anden institution med almenvelgørende formål, og at ejendommen anvendes til institutionens formål. I Lov om kommunal ejendomsbeskatning fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal ejendomsskat af ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. I kan dog ikke blive fritaget for dækningsafgiften, som er dækning af de af udgifter, jeres ejendom påfører kommunen. I skal være opmærksomme på, at kommunen kan vælge at give en fritagelse, men at den ikke har pligt til at gøre det. Hvis I ønsker fritagelse for grundskyld/ejendomsskat til kommunen Hvis I som forening vil søge om fritagelse for ejendomsskat, skal I sende en ansøgning til ejendomsskattekontoret og vedlægge jeres vedtægter. Kommunen kan kun imødekomme jeres ønske om fritagelse, hvis de har et indblik i jeres forenings formål. Hent ansøgningsblanketten på Skats hjemmeside For at vurdere om jeres forening er almennyttig, vil kommunen ofte tage udgangspunkt i Ligningslovens 8A og 12 Begge paragraffer handler om fradrag for gaver og løbende ydelser til godkendte foreninger. Foreninger, som ikke er godkendt efter Ligningslovens 8A, kan dog godt komme i betragtning alligevel. Det kan være foreninger, der har et klart almennyttigt formål, og hvor foreningens midler i tilfælde af foreningens opløsning vil gå til andet almennyttigt arbejde. Hvis I modtager gaver Hvis I modtager gaver fra privatpersoner og virksomheder, skal I ikke betale skat af gaven. Men, hvis jeres giver skal have et fradrag i sin skattepligtige indtægt eller overskud for gaven, skal foreningen være godkendt efter særlige regler i skattelovgivningen. Læs mere om reglerne i vores guide om skattefrie gaver til foreninger Skat og foreninger 5

6 Senest revideret: Fredag, 11. marts Guide

7 Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi anbefaler, at I som en velgørende og/eller almennyttig forening sætter jer ind i. Kort fortalt afhænger jeres pligt til at afregne moms af hvilken slags salg og køb, der er tale om. Moms er en afgift på en vares salgspris. Moms opkræves af den, der sælger en vare. Indtægter som tilskud fra offentlige puljer og fonde eller kontingenter er ikke momspligtige, og I skal derfor ikke betale moms af dem uanset hvor store de er. Når man sælger en vare eller har indtægter fra arrangementer, som er åbne for offentligheden, kan man som forening være momspligtig, hvis de årlige indtægter fra sådanne aktiviteter overstiger kr. Denne guide giver jer et overblik over hvilke former for indtægter, der er momspligtige, og hvordan jeres momspligt er afhængig af jeres samlede omsætning. I skal være opmærksomme på, at moms- og skattepligt er to forskellige ting, der kører efter hvert sit regelsæt. Selv om jeres forening er momspligtig, betyder det altså ikke nødvendigvis, at den også er skattepligtig. L Læs mere i vores guide om Skat og foreninger 1. Foreninger med en omsætning under kroner om året Foreninger er ligesom virksomheder fritaget fra at betale moms af eventuelle salg af ydelser og varer, når foreningen sælger for under kroner årligt. Det betyder altså, at I over 12 måneder ikke må have solgt for mere end kroner. Foreninger, som ikke er momspligtige, kan modsat heller ikke få refunderet momsen i forbindelse med indkøb af varer. 2. Foreninger med en omsætning over kroner om året Hvis jeres forening sælger for mere end kroner årligt, kan I vælge at være momsfritaget, hvis jeres forening er velgørende eller almennyttig. For at blive betragtet som en velgørende eller almennyttig forening, skal I opfylde følgende punkter: Jeres forening skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter Salg af varer og ydelser skal ske i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål fx salg i forbindelse med foreningens daglige arbejde og Skat og foreninger 7

8 aktiviteter, samt salg af merchandise, mad og kurser til foreningens medlemmer og brugere Overskuddet skal bruges til velgørende eller almennyttige formål, og der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være foreningens eget - I behøver ikke at give overskuddet videre til andre Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning dvs. at foreningen ikke må sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges hos en privat udbyder. Normalt er der ikke tale om konkurrenceforvridning, når en forening sælger varer og ydelser som en service til medlemmerne eller en afgrænset kreds af brugere. Men det er konkurrenceforvridende og foreningen skal momsregistreres, hvis: Jeres aktivitet som fx en cafe er offentlig tilgængelig, hvor alle kan komme Priserne er væsentligt lavere end andre cafeer i området, (bl.a. fordi foreningens cafe ikke skal lægge moms oveni prisen) Og foreningens momspligtige årlige indtægt på disse aktiviteter overstiger kr. Hvis jeres forening opfylder kravene til en velgørende eller almennyttig forening, kan I vælge at være momsfritaget for salg af varer, og I behøver ikke at søge om fritagelse hos SKAT. Vær opmærksom på, at velgørende og almennyttige foreninger, som er fritaget for moms, ikke kan trække købsmoms på indkøbte varer fra. 3. Foreninger med salg af forretningsmæssig karakter Hvis jeres forening sælger varer og ydelser af forretningsmæssig karakter for mere end kr. om året, skal I momsregistreres. At sælge varer af forretningsmæssig karakter betyder, at I ikke kan undtages under reglerne for almennyttige og/eller velgørende foreninger. I de tilfælde skal foreningen altså betale moms på lige fod med private virksomheder. Ifølge SKAT er varer og ydelser af forretningsmæssig karakter fx en permanent butik eller café med faste åbningstider og permanent indretning. At blive momspligtig betyder dog samtidigt, at foreningen kan trække momsen fra for de indkøb og omkostninger, I har haft i forbindelse med det salg, som gør jeres forening momspligtig. SKAT betragter ikke salg som værende af forretningsmæssig karakter, når: åbningstiderne svarer til foreningens aktiviteter kunderne som regel er medlemmer salget til ikke-medlemmer er ubetydeligt 8 Guide

9 Sælger I brugte genstande i fx genbrugsbutikker, skal I søge om momsfritagelse hos SKAT. SKAT lægger vægt på, om I bruger overskuddet til velgørende og almennyttige formål, og om salget foregår for foreningens egen regning og risiko. 4. Hvis I er en momsregistreret forening Som forening kan I godt være momsregisteret for salg af forretningsmæssig karakter (fx i en butik) og samtidig være momsfri i forhold til foreningens faste aktiviteter (fx en medlemscafé). I det tilfælde er det vigtigt, at I sikrer, at det tydeligt fremgår af foreningens regnskab, hvilke dele af jeres virksomhed, som er momspligtig, og hvilke dele der ikke er. Nogle foreninger vælger at være momsregistrerede, selv om de ikke er forpligtede til det, hvilket kan give jer andre fordele - fx. at I kan trække købsmoms fra på lige fod med private virksomheder. Hvis jeres forening skal momsregistreres, anbefaler vi, at I taler med en professionel revisor, så I er sikre på, at jeres bogføring, regnskabsaflæggelse mv. lever op til de formelle krav. 5. Momsfritagelse for velgørende arrangementer Som velgørende og almennyttig forening, har I mulighed for at søge om fritagelse for salgsmoms på arrangementer, der støtter et velgørende eller almennyttigt formål. Det kan derfor være en god ide at søge om momsfritagelse, hvis jeres forening afholder et arrangement, hvor overskuddet går til velgørende eller almennyttige formål. Uanset om det er jeres eget formål eller andres velgørende formål. Det kan fx være støttekoncerter, basarer eller lignende. Arrangementets indhold er ikke afgørende. Hvis foreningen vil momsfritages for velgørende arrangementer, skal I opfylde en række betingelser. I kan læse nærmere om regler for momsfritagelse for velgørende arrangementer i SKAT's vejledning om momsfritagelse af velgørende arrangementer 6. Kompensation for ikke momsregistrerede foreninger Ikke momsregistrerede velgørende foreninger kan også søge om momskompensation for købsmoms. Det betyder altså, at I kan få refunderet den moms, som I betaler, når foreningen køber varer. Reglerne for dette er forholdsvis komplicerede og vi anbefaler, at I får hjælp af en revisor. Skat og foreninger 9

10 Læg mærke til, at I som forening skal være godkendt efter ligningslovens 8A eller 12, hvis I ønsker at søge om momskompensation. Du kan læse mere om reglerne for momskompensation på SKATs hjemmeside Senest revideret: Lørdag, 12. marts Guide

11 Skattefrie gaver til foreninger Dette er en guide om, hvordan I som forening håndterer gaver I modtager - når giveren gerne vil trække gaven fra i Skat. Privatpersoner og virksomheder kan nemlig få fradrag for gaver givet til jeres forening men det kræver, at I som forening er godkendt til at kunne modtage disse gaver. I guiden kan du læse om, hvilke krav, der stilles til jer som forening og, hvordan I håndterer forskellige typer gaver. Fradrag for gaver til foreninger For privatpersoner og virksomheder er der to muligheder for at give gaver til frivillige foreninger og få et fradrag: Gaver for et enkelt år (ligningslovens 8A) Det maksimale beløb jeres gavegivere kan få fradrag for i 2016 er kr. pr. person eller virksomhed. Der er ingen nedre bagatelgrænse, så gavegiveren kan også få fradrag for små beløb. Gavegiveren skal oplyse sit navn og cpr-nummer - eller cvr-nummer, hvis det er en virksomhed - til den eller de foreninger, som modtager gaven. I skal, som godkendt forening, indberette gaven og oplysninger om gavegiveren til SKAT. På den måde vil gaverne automatisk fremgå af bidragsyderens årsopgørelse. Ydelser, der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens 12, stk. 3) Hvis jeres gavegiver binder sig til at betale et årligt beløb til en godkendt forening i en 10-årig periode, får giveren et skattefradrag svarende til gaven - dog maks. 15 % af giverens personlige indkomst. For virksomheder er skattefradraget maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst. Gavegiveren skal indgå en skriftlig aftale og giverens navn og cpr/cvr-nummer skal fremgå af aftalen. I skal som godkendt forening indberette aftalen og oplysninger om gavegiveren til SKAT. Sådan bliver I godkendt som forening Ifølge Ligningsloven skal I først og fremmest være en almenvelgørende forening eller på anden vis have et almennyttigt formål. Desuden stiller SKAT bl.a. følgende krav til jer, for at I kan blive godkendt til at modtage gaver, der er fradragsberettiget: Skat og foreninger 11

12 I skal have en årlig indtægt på mindst kr. I skal modtage mindst 100 gavebeløb á 200 kroner om året I skal have en demokratisk valgt bestyrelse. I skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer Som lokalforening kan I ikke blive godkendt, hvis I er medlem af en landsorganisation, der allerede er godkendt. Læs mere om at blive godkendt på SKATs hjemmeside. Andre gaver Hvis I modtager andre gaver eller donationer end penge ex møbler, IT-udstyr, mad etc. - er der ikke krav om indberetning til SKAT. Senest revideret: Lørdag, 12. marts Guide

13 Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på skattereglerne, når du giver og modtager penge fra en foreningen. I denne guide får du et overblik over de regler, der gælder for dig som frivillig i forhold til Skat. Når du lægger penge ud for foreningen Som frivillig er det ofte nødvendigt at lægge egne penge ud for indkøb til aktiviteter. Det kan fx være i forbindelse med, at du køber ind til en udflugt eller til et møde. Det kan også være, når du lægger ud for transport. Foreningen kan udbetale det beløb, du har lagt ud, når du afleverer kvitteringer for det udbetalte beløb, uden at det har skattemæssig betydning for dig. Foreningen kan også udbetale et forskud til dig, som du kan købe ind for. Herefter skal du aflægge regnskab, aflevere kvitteringer og tilbagebetale evt. overskydende midler til foreningen. Hverken du eller din forening skal betale skat af disse transaktioner, og foreningen skal ikke indberette dem til Skat. Et alternativ i forhold til nogle typer af udgifter er, at man som frivillig kan få udbetalt skattefri godtgørelse til at dække disse udgifter. Du kan ikke få både penge tilbage efter regning og skattefri godtgørelse for samme udgift. Du kan dog godt få godtgørelse for den ene type udgift, fx for telefon, og penge tilbage efter regning for en anden udgift. Skattefri godtgørelse til frivillige Hvis du er ulønnet bestyrelsesmedlem eller frivillig, ulønnet medarbejder i en almennyttig forening, kan du modtage skattefrie godtgørelser fra foreningen efter Bekendtgørelse om skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. (BEK nr 1308 af 24/ 11/2015 ). Du kan kun modtage skattefri godtgørelse, hvis du deltager i foreningens skattefrie aktiviteter - ikke i erhvervsmæssig virksomhed. Det er kun frivillige i almennyttige foreninger, der kan modtage skattefrie godtgørelser. Hvis du er frivillig i fx en kommune, forening med erhvervsmæssigt formål eller en kommerciel virksomhed, kan du ikke få udbetalt skattefrie godtgørelser. Den skattefrie godtgørelse er en mulighed for, at foreninger nemt kan sørge for, at du som frivillig ikke skal have udgifter ved dit frivillige arbejde. Det er selvfølgelig et krav, at Skat og foreninger 13

14 foreningens bestyrelse prioriterer at give disse godtgørelser, og at foreningen har økonomi til at gøre det. Som frivillig har du ikke krav på at få skattefrie godtgørelser. Skattefrie godtgørelser til frivillige kan gives for befordring, rejse, telefon, administration og beklædning. Der er ikke krav om dokumentation for udgifterne til telefon, administration og beklædning, men du skal kunne sandsynliggøre, at du har haft disse udgifter. Foreninger kan fx kun udbetale skattefrie godtgørelser for beklædning til frivillige, hvis deltagelse i foreningens frivillige aktiviteter forudsætter en særlig form for beklædning, og hvis de frivillige selv skal sørge for at stille beklædningen til rådighed. Befordring Foreninger har mulighed for at give en godtgørelse til frivillige for kørsel i egen bil. I 2016 har Ligningsrådet fastsat den høje sats til 3,70 kr. pr. km. og den lave til 1,99 kroner pr. kørt km. Den høje sats må kun udbetales for de første km. pr. år derefter skal man anvende den lave. Foreninger bestemmer selv, om de vil bruge den lave eller høje takst. Vær opmærksom på, at offentlige puljer på det sociale område kan stille krav om, at I bruger den lave takst. Rejser Hvis du som frivillig har overnatning på rejser, som strækker sig ud over 24 timers varighed, kan der udbetales et beløb til udokumenterede udgifter til kost og små fornødenheder. I 2015 har Ligningsrådet fastsat dette beløb til 477 kroner pr. hele døgn, og derefter falder taksten til 1/24 pr. påbegyndt time. Ved en-dagsrejser af mindst fem timers varighed kan der udbetales indtil 70 kroner pr. dag til dækning af merudgifter til fortæring. Telefon og internet, administration, beklædning og andet Der kan gives skattefri godtgørelse på op til kroner pr. år til dækning af telefon- og internetudgifter. 14 Guide

15 Der kan gives en skattefri godtgørelse på indtil kr. til dækning af kontorartikler, porto, møder mv. Til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning og lignende kan der udbetales indtil kroner om året. Gaver fra foreninger til frivillige Som forening kan det være relevant at give en gave til en frivillig, som eksempelvis har rund fødselsdag, har jubilæum eller for at sige tak for en særlig indsats i foreningen. Det kan også være en jule- eller nytårsgave, som tak for året der er gået. Der findes ikke præcise regler for hvor store gaver foreninger må give uden, at modtageren skal betale skat af dem. Der er kun lovgivet om størrelsen på de gaver, som virksomheder må give til medarbejdere. I kan imidlertid ikke gå ud fra, at der gælder de samme regler for frivillige som for ansatte. Vi anbefaler derfor, at gaver til frivillige altid holder sig under de beløbsgrænser, som eksisterer for virksomheders gaver til medarbejdere. Her må virksomheder give jule- og lejlighedsgaver med en samlet værdi på maks kroner om året, uden at medarbejderen bliver beskattet. Værdien af en evt. julegave, som må have en værdi af maks. 800 kroner, skal lægges sammen med værdien af en evt. lejlighedsgave. Det er vanskeligt at få et klart svar på, hvor grænsen for gaver til frivillige ligger, men lejlighedsgaver af ubetydelig værdi (fx et par flasker rødvin eller en æske chokolade) er ikke skattepligtige. I skal være opmærksomme på, at kontanter og gavekort altid bliver betragtet som skattepligtig indkomst uanset beløbets størrelse. Multimedieskat og frivillige Som frivillig i en forening er du undtaget for reglerne om mulitimedieskat, selv om du får telefon, computer eller lignende stillet til rådighed af foreningen. Frivillige i offentlige institutioner, som ikke er organiseret i en forening, er ikke undtaget fra reglerne og skal derfor betale multimedieskat. Senest revideret: Onsdag, 19. oktober 2016 Skat og foreninger 15

16 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 2 Guide Skat og moms for frivillige og foreninger

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet - 1 Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Frivillige ildsjæle er ofte bærende kræfter i foreningslivet. Særlige skatteregler

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017 Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS Rita O. Christensen Banetoften 26 4700 Næstved HR og Stab Omkostningsgodtgørelse Munch Petersens

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger

Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger Brønshøj september 2014 Vejledning og retningslinjer for foreningsvalgte revisorer i Haveforeninger En forening består af flere forskellige organer, f.eks. generalforsamlingen, formanden, bestyrelsen,

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Update 2016 for Isobro s medlemmer den 15. december 2016

Update 2016 for Isobro s medlemmer den 15. december 2016 Update 2016 for Isobro s medlemmer den 15. december 2016 Agenda for up-date 2016 af Isobro s medlemmer 09.00 09.15 Morgenmad 09.15 09.25 Velkomst ved Robert Hinnerskov og Christian Dalmose Pedersen 09.25

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere