Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016"

Transkript

1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

2 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Resultater 7 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen bil 8 Kendskabet til Hedensted Borgerbil er lavt - men holdningen positiv 12 Borgerne kan ikke se deres eget behov for medlemskab meget lav interesse Godt halvdelen af borgerne kender Flextur 21 Kontakt og vilkår

3 Baggrund og formål

4 Baggrund og formål Baggrund og formål Baggrund Hedensted Borgerbil er et delebilskoncept, der ved at tilbyde borgerne adgang til delebiler forbedrer borgernes transportmuligheder. Hedensted Kommune er en landkommune, dvs. en relativt tyndt befolket kommune, og som følge heraf er den traditionelle kollektive trafik relativt begrænset i store dele af kommunen. Hedensted Borgerbil er i høj grad tænkt som et supplement til den begrænsede kollektive trafik i kommunen. Hedensted Borgerbil er baseret på et samarbejde med LetsGo, som stiller bilerne til rådighed og varetager den administrative funktion. Hedensted Borgerbil omfatter 5 biler på rådhusene i Juelsminde, Hedensted og Uldum og 2 landsbybusser (9-personers). Formål Anvendelsen af Hedensted Borgerbil ligger på et lavere niveau end forventet. I september 2016 blev der afholdt 2 kvalitative gruppeinterviews med eksisterende/tidligere brugere af Hedensted Borgerbil samt potentielle brugere. Formålet med disse gruppeinterviews var at blive klogere på, hvorfor borgerne i Hedensted Kommune ikke benytter sig mere af Hedensted Borgerbil. Nærværende kvantitative undersøgelse ligger i direkte forlængelse af den kvalitative undersøgelse. Formålet med den kvantitative undersøgelse er at kvantificere indsigter fra den kvalitative undersøgelse og således opnå viden om: Transportbehov og brug af transportmidler Behov for adgang til ekstra bil Kendskab til koncept Kvantificering af drivers og barrierer Holdning til eventuelle justerede alternative koncepter Potentiale for udbredelse Metode Undersøgelsen er baseret på telefoninterview med et repræsentativt udsnit af borgere 18 år+ i Hedensted kommune. Der er gennemført i alt 511 interview.

5 Executive Summary

6 Konklusioner og anbefalinger Konklusion: Borgerne i Hedensted Kommune er billister med stort B. Stort set alle husstande med kørekort har bil. Behovet for adgang til en ekstra bil er til stede, men begrænset. Kendskabet til Hedensted Borgerbil er lavt, især uhjulpet. Uden kendskab, kan man selvsagt ikke efterspørge eller benytte ordningen. Holdningen til Hedensted Borgerbil, blandt dem der kender ordningen, er positiv. Meget få er negative. Når borgerne ikke er medlem af Hedensted Borgerbil, er det fordi deres behov for transport er dækket på anden vis - eller fordi de ikke tror, Borgerbilen kan dække deres behov. Interessen for selv at benytte Hedensted Borgerbil er meget lille. Efter en præsentation af ordningen, svarer 4% at de meget sandsynligt/overvejende sandsynligt vil benytte Hedensted Borgerbil inden for det næste år

7 Resultater

8 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen bil Kendskabet til Hedensted Borgerbil er lavt - men holdningen positiv Borgerne kan ikke se deres eget behov for medlemskab meget lav interesse Godt halvdelen af borgerne kender Flextur

9 Transporten i Hedensted Kommune Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen bil Så ofte anvender borgerne egen bil/bil i husstanden 90% af de voksne borgere i Hedensted Kommune har kørekort, og er dermed objektivt set potentielle brugere af Hedensted Borgerbil. 8% 1% 0% 1% Brugen af delebils- og samkørselsordninger er i dag næsten ikke eksisterende, som det fremgår af nedenstående tabel, og som det også er faktuelt erfaret med Hedensted Borgerbil, der anvendes mindre end forventet. 14% Borgerne er i stedet meget hyppige brugere af egen bil/bil i husstanden, som det fremgår af grafikken til venstre. 97% kører i egen bil mindst en gang om ugen. Brugen af andre transportmidler er langt mindre (se nedenfor). 75% Base: Har kørekort n=459 Dagligt/næsten dagligt 3-4 dage om ugen 1-2 dage om ugen 1-3 dage om måneden Sjældnere Aldrig Delebils- og samkørselsordninger Dagligt/ næsten dagligt 3-4 dage om ugen 1-2 dage om ugen 1-3 dage om måneden Sjældnere Aldrig 0% 0% 0% 2% 2% 97% Kollektiv trafik 2% 0% 0% 5% 32% 61% Cykel 12% 8% 16% 14% 16% 35% Q1. Har du kørekort? Q2. Hvor ofte anvender du følgende transportformer?

10 Transporten i Hedensted Kommune Halvdelen af husstandene har mere end en bil - og to ud af tre husstande har lige så mange biler som kørekort Antal biler i husstanden Antal personer i husstanden med kørekort vs. antal biler i husstanden Ingen bil 1% Total 1 person 2 personer 3 personer eller flere Ingen bil 1% 1% 0% 0% 1 bil 49% 20% 27% 2% 1 bil 49% 2 biler 43% 2% 36% 5% 3 biler eller flere 7% 0% 2% 5% I 36% af husstandene (summen af grønne felter ovenfor) er antallet af 2 biler 43% biler i husstanden lavere end antallet af personer med kørekort. Her er det objektive behov for adgang til en ekstra bil størst. Base: Har kørekort n= biler eller flere eller flere 7% Q3. Hvor mange biler, til persontransport, er der til rådighed i din husstand? B3. Antal personer med kørekort Kun 1% af husstandene med kørekort, har ikke bil. Halvdelen af husstandende har mere end en bil. Dette er umiddelbart med til at nedbringe behovet for adgang til en ekstra bil, med mindre husstanden ser en løsning i at Hedensted Borgerbil helt kan erstatte en bil i egen husstand. Den kvalitative undersøgelse viste, at borgerne oplever den kollektive trafik som utilstrækkelig. Dette kan være en af årsagerne til, at man i stedet har dækket sig ind med biler i egen husstand.

11 Transporten i Hedensted Kommune Behovet for adgang til en ekstra bil er til stede, men er begrænset Kunne det være en fordel for husstanden, hvis de havde nem adgang til en ekstra bil Så ofte kunne det være en fordel for husstanden, hvis de havde nem adgang til en ekstra bil 14% kan forestille sig, at det ville være en fordel for husstanden, hvis de havde nem adgang til en ekstra bil. 5% 11% 18% 9% 20% 2% Med udgangspunkt i et befolkningstal på cirka borgere i alderen år, hvor 90% har kørekort og 14% kan se fordelen i at have nem adgang til en ekstra bil i husstanden, svarer det til, at cirka borgere i Hedensted Kommune kan forestille sig, at det ville være en fordel for husstanden, hvis de havde nem adgang til en ekstra bil. Base: Har kørekort n= Overrepræsenteret i denne gruppe er borgere i alderen år, husstande med børn og husstande med kun én bil. Q4. Kunne du forestille dig, at det ville være en fordel for husstanden, hvis I havde nem adgang til en bil/en ekstra bil? Q5. Hvor ofte kunne det være en fordel for dig og din husstand at have adgang til en bil/en ekstra bil? 36% Dagligt/næsten dagligt 3-4 dage om ugen 1-2 dage om ugen 2-3 dage om måneden 1 dag om måneden 1-2 dage pr. kvartal 1-2 dage pr. halvår 6 ud af 10 kan se en hyppig fordel for husstanden i at have adgang til en ekstra bil (mindst en gang om ugen), mens yderligere 3 ud af 10 kan se et behov 1-3 gange om måneden. Base: Kan forestille sig, at det vil være en fordel for husstanden, hvis de havde nem adgang til en ekstra bil, n=66

12 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen bil Kendskabet til Hedensted Borgerbil er lavt - men holdningen positiv Borgerne kan ikke se deres eget behov for medlemskab meget lav interesse Godt halvdelen af borgerne kender Flextur

13 Kendskab til Hedensted Borgerbil Kendskabet til Hedensted Borgerbil er lavt især uhjulpet Uhjulpet kendskab Hjulpet kendskab Hedensted Borgerbil GoMore LetsGo DriveNow (Arriva) TADAA! Andre 11% 8% 3% 0% 0% 3% Det uhjulpne kendskab er meget lavt. Hvis man ikke uhjulpet tænker på Hedensted Borgerbil, når man har brug for en ekstra bil, kommer ordningen slet ikke med i ens overvejelser. Blandt borgere, der kunne forestille sig, at det ville være en fordel for husstanden, hvis de havde nem adgang til en ekstra bil, er det 18% der uhjulpet kender Hedensted Borgerbil. Der ligger dermed en kommunikationsopgave i at øge kendskabet, hvis man ville have flere brugere. Det hjulpne kendskab er også lavt. Kun hver femte kender lidt eller en del til Hedensted Borgerbil. Kun én enkelt ud af 459 interviewede borgere med kørekort er medlem. 16% 25% Kender ikke Kender lidt til Er medlem 4% 0% 55% Kender kun af navn Kender en del til Kender ingen 77% Base: Har kørekort n= Q6. Hvilke delebilsordninger og udbydere af delebilsordninger kender du eller har du hørt om? Q7. Kender du eller har du hørt om delebilsordningen Hedensted Borgerbil, som er et samarbejde mellem Hedensted Kommune og LetsGo?

14 Kendskab til Hedensted Borgerbil Hjulpet kendskab er størst blandt visse grupper af borgere Kendskabet er over 25% blandt årige, kvinder, familier med børn og funktionærer Kender Hedensted Borgerbil (lidt, noget eller Kender kun af navn Kender ikke Total Base, n= er medlem) Total 20% 25% 55% 100% 459 Aldersgruppe år 0% 6% 94% 100% år 19% 15% 66% 100% år 34% 17% 49% 100% år 26% 27% 47% 100% år 16% 42% 42% 100% år + 10% 28% 62% 100% 87 Køn Mand 14% 26% 60% 100% 220 Kvinde 25% 25% 50% 100% 239 Børn under 18 år i husstanden Ja 26% 15% 59% 100% 149 Nej 17% 30% 53% 100% 310 Beskæftigelse* Arbejder ufaglært 19% 14% 67% 100% 43 Arbejder faglært 22% 22% 56% 100% 114 Funktionær/tjenestemand (u. ledelsesansvar) 34% 16% 51% 100% 77 Funktionær/tjenestemand (m. ledelsesansvar) 20% 23% 57% 100% 30 Efterlønner/pensionist 13% 35% 52% 100% 149 Afstand cirka til nærmeste borgerbil 0-1 km 20% 22% 59% 100% km 19% 28% 53% 100% km 16% 27% 57% 100% km 21% 28% 51% 100% km 22% 23% 55% 100% Q7. Kender du eller har du hørt om delebilsordningen Hedensted Borgerbil, som er et samarbejde mellem Hedensted Kommune og LetsGo? * Beskæftigelsesgrupper med under 30 respondenter er ikke vist pga. den statistiske usikkerhed ved tallene (selvstændige, lærling/ elev/studerende, hjemmegående, midlertidigt ude af erhverv).

15 Holdning til Hedensted Borgerbil Holdningen til Hedensted Borgerbil er positiv få er negative Holdning til Hedensted Borgerbil 15% 11% 1% 3% 7% 6% 24% 29% 18% 4% 5% 33% 37% 41% 34% 11% Total, n=204 16% Kender Hedensted Borgerbil (lidt,noget eller er medlem) n=91 7% Kender kun af navn n=113 Base: Har kørekort og kender Hedensted Borgerbil mindst af navn n= Meget positivt Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke Q8. Hvad er din umiddelbare opfattelse af Hedensted Borgerbil?

16 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen bil Kendskabet til Hedensted Borgerbil er lavt - men holdningen positiv Borgerne kan ikke se deres eget behov for medlemskab meget lav interesse Godt halvdelen af borgerne kender Flextur

17 Barrierer for brug af Hedensted Borgerbil Borgerne er ikke medlem af Hedensted Borgerbil fordi deres behov er dækket - eller fordi de ikke tror, Borgerbilen kan dække deres behov Årsager til ikke at være medlem Største barriere for at være medlem, hvis medlemskab er gratis og bil holder tæt på bopæl Jeg får mit behov for transport dækket på anden vis Jeg har ikke behov for at kunne bruge en (ekstra) bil Bilerne er placeret for langt væk fra min bopæl 13% 26% 51% Bange for at bilen ikke var der, selvom jeg havde reserveret Har ikke behov for ordningen 11% 16% Jeg har slet ikke overvejet det For dyrt med månedligt kontingent/ abonnement For dyrt i pris for ture Der er sjældent en ledig bil, når jeg skal bruge den Bilerne er beskidte Andet Ved ikke 4% 3% 1% 1% 0% 3% 6% Base: Har kørekort og kender Hedensted Borgerbil mindst af navn, men er ikke medlem, n=203 Bange for at køre i bil, jeg ikke kender Bange for at skulle tanke/sætte stikket i bilerne efter brug I andet nævnes, at man har behov for bil 24/7 pga. skiftende arbejdstider og tilkaldevagter. At man vil have friheden til at køre, når man vil uden at skulle planlægge og booke en bil først Q12. Hvorfor er du ikke medlem af Hedensted Borgerbil? Q13. Forestil dig, at du blev tilbudt gratis medlemskab, og der holdt en bil tæt på din bopæl. Hvad ville så være de største barrierer for din lyst til at benytte Hedensted Borgerbil? Intet Andet Ved ikke 3% 1% 14% 11% 47%

18 Hvad mener borgerne at kommunen kan gøre for at øge brugen af Hedensted Borgerbil Der efterlyses bedre oplysning om ordningen mange mener dog ikke at de har behov Hvad kan gøre Hedensted Borgerbil interessant? Biler placeret tættere på min bopæl 23% Bedre oplysning om ordningen 9% Billigere pris for ture Flere biler at vælge imellem Flere ledige biler, når jeg skal bruge den Billigere/gratis kontingent/abonnement 5% 3% 3% 2% Base: Har kørekort og kender Hedensted Borgerbil mindst af navn, men er ikke medlem, n= Ingenting, jeg har ikke behov Andet Ved ikke Q14. Hvad kan Hedensted Kommune gøre, for at gøre Hedensted Borgerbil interessant at være medlem af for dig? 7% 11% 44% Her nævnes bl.a. mulighed for leje i længere tid, være nemmere at booke, have automatgear, have ekstraudstyr til camping.

19 Hedensted Borgerbils relevans for borgerne Interessen for selv at benytte Hedensted Borgerbil er lille Sandsynlighed for selv at benytte Hedensted Borgerbil inden for det næste år blandt dem der kender ordningen 77% 15% 1% 4% 2% Meget sandsynligt Overvejende sandsynligt Overvejende usandsynligt Meget usandsynligt Ved ikke Base: Har kørekort og kender Hedensted Borgerbil mindst af navn, men er ikke medlem, n= Q15. Hvor sandsynligt tror du at det er, at du benytter dig af Hedensted Borgerbil inden for det næste år?

20 Hedensted Borgerbils relevans for borgerne Efter en kort præsentation er relevans og interesse ikke steget Relevans og brug efter kort præsentation af ordningen Relevans for borgeren 84% Sandsynlighed for at borgeren vil benytte 85% 1% 2% 4% 9% 1% 1% 3% 10% 1% Meget relevant Base: Har kørekort n= Relevant Delvist relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Meget sandsynligt Overvejende sandsynligt Overvejende usandsynligt Jeg vil nu læse lidt information op for dig om Hedensted Borgerbil: Der er i alt 5 biler og 2 busser (9 personers), som man kan bruge. Bilerne har deres faste holdepladser ved rådhusene i Juelsminde, Hedensted og Uldum. Busserne står i Hornsyld og på Rugmarken i Hedensted. Det koster 270 kr. i fast, månedligt kontingent at være medlem, og herudover fra 20 kr. pr. time og 2,75 kr. pr. kilometer for at låne en bil. Eksempelvis koster det 125 kr. at låne en Mini i 2 timer hvor man kører 3o km. Q16. Hvor relevant er det så for dig at blive medlem af Hedensted Borgerbil? Q17. Hvor sandsynligt tror du så at det er, at du benytter dig af Hedensted Borgerbil inden for det næste år? Meget usandsynligt Ved ikke

21 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen bil Kendskabet til Hedensted Borgerbil er lavt - men holdningen positiv Borgerne kan ikke se deres eget behov for medlemskab meget lav interesse Godt halvdelen af borgerne kender Flextur

22 Kendskab til Flextur Godt halvdelen af borgerne kender Flextur kun hver tredje der kender Flextur ved, at Flextur er for alle Kendskab til Flextur Kvalificeret kendskab til Flextur 3% 8% 2% ALLE 36% 22% 45% Pensionister Syge og handicappede 16% 31% 20% Kun personer, der ikke har bil 9% Børn 2% Kender ikke Kender kun af navn Kender lidt til Kender en del til Har tidligere benyttet (men gør det ikke mere) Benytter Base: Har kørekort n=459 Base: Kender Flextur n=253 Andre Ved ikke 8% 13% Her nævnes bl.a. folk der bor langt fra kollektiv trafik, folk uden kørekort Q19. Kender du eller har du hørt om Flextur? Q20. Hvilke borgere mener du, der kan benytte Flextur?

23 Kontakt og vilkår

24 Wilkes almindelige forretningsbetingelser Tekniske ændringer Wilke forbeholder sig ret til at lave mindre ændringer i specifikationer, som vil forbedre datagrundlaget, uden drøftelser med kunden. Rettigheder Rapporter og andre dokumenter med relevans for projektet leveret af Wilke tilhører kunden. Alt andet undersøgelsesmateriale som know how i research-teknikker, tilbud, spørgeskemaer, interviewguider og datamateriale tilhører Wilke. Ansvar Brug af undersøgelsernes resultater er på kundens eget ansvar. Offentliggørelse Offentliggørelse af rapporter og undersøgelsesresultater skal altid være forsynet med kildeangivelsen: Kilde: Wilke Opbevaring/fortrolighed Wilke forpligter sig til at opbevare alt undersøgelsesmateriale fra projektet i en periode på to år fra leveringsdatoen. Wilke er i opbevaringsperioden ansvarlig for, at materialet behandles fortroligt. Efter to år destrueres undersøgelsesmaterialet. Lovgivning Forretningsbetingelserne reguleres af dansk lovgivning. Kvalitetssikring Undersøgelser gennemføres under hensyntagen til Kodeks for markedsanalyser udstedt af ICC/ESOMAR

25 Kontakt vores team Hedensted Kommune Lars Oksbjerre Kørselskoordinator Wilke Anne Kathrine Zahle Head of Transportation Wilke Charlotte Suhr Jørgensen Senior Analytics Manager Wilke A/S Phone Odense Jens Benzons Gade 54B 5000 Odense København Overgaden Neden Vandet 9C 1414 Copenhagen

26

Procent Antal S2. Hvilken kommune bor du i? Hedensted Kommune 100,0% Respondenter 511 Total 100,0% 511. Nej 10,2% 52

Procent Antal S2. Hvilken kommune bor du i? Hedensted Kommune 100,0% Respondenter 511 Total 100,0% 511. Nej 10,2% 52 S2. Hvilken kommune bor du i? Hedensted Kommune 100,0% Respondenter 511 100,0% 511 Q1. Har du kørekort? Ja 89,8% Respondenter 459 Nej 10,2% 52 100,0% 511 Q2. Hvor ofte anvender du følgende transportformer?

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvalitativ undersøgelse Rapport september 2016

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvalitativ undersøgelse Rapport september 2016 2016 1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvalitativ undersøgelse Rapport september 2016 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Konklusioner 10 Borgerne synes ikke, at den kollektive transport

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle Side 1

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle Side 1 Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner

Læs mere

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Heidi Krumhardt Mortensen Claus Rantzau 2017 Side 1 Indhold Undersøgelsen Side 3 Konklusioner og opsummering Side 5 Ensomhed Side 7 Hvornår

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Midttrafik Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab Lov om trafikselskaber Trafikselskabers finansiering

Læs mere

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed

Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed Danmark Spiser Sammen Udarbejdet for Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed April 2016 Kamilla Korsgaard 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Executive Summary Side 3 Danmark spiser sammen Side 5 Baggrundsspørgsmål

Læs mere

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse Marts 2016 2016-1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Summary 7 Tilfredshedsmodel 11 Resultater Overordnede parametre 15 Resultater Generelt 23 Resultater

Læs mere

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen?

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Respondenter Respondent Køn Alder Personer i husstanden Indkomst ca. efter skat pr. måned (ikke for husstanden

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Katrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling

Læs mere

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2015-1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 12

Læs mere

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2

INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG INDHOLD. 1 Introduktion 2. 2 Analysens design og omfang 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DECEMBER 2018 INTERVIEW AF BESØGENDE PÅ FREDERIKSBERG KOMMUNES HANDELSSTRØG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune. Borgerservice brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice brugerundersøgelse December 2013 Side 12013 Indhold Formål 3 Anbefaling og konklusion 5 Resultater 10 Baggrund 22 Om undersøgelsen 24 Kontakt 27 2013 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

BÆREDYGTIGE KOLLEKTIVE TRANSPORTKONCEPTER I LANDDISTRIKTER Seminar d. 22. juni 2017, Kværs

BÆREDYGTIGE KOLLEKTIVE TRANSPORTKONCEPTER I LANDDISTRIKTER Seminar d. 22. juni 2017, Kværs BÆREDYGTIGE KOLLEKTIVE TRANSPORTKONCEPTER I LANDDISTRIKTER Seminar d. 22. juni 2017, Kværs 2Dato Indhold Baggrund Kørselsdata Analyser Delebiler i Fynshav I SØNDERBORG HAR MAN EN PLAN OG EN VISION 4 Opbygning

Læs mere

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner April 2013 2013 Side 1 Hypoteser: Transportvaner / bilens rolle 2013 Side 2 HYPOTESE TRANSPORTVANER/BILENS ROLLE: Flertallet af danskere føler sig dybt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Deleøkonomiens udbredelse blandt danskerne Side 1

Erhvervsstyrelsen. Deleøkonomiens udbredelse blandt danskerne Side 1 Erhvervsstyrelsen Deleøkonomiens udbredelse blandt danskerne 2015 2015 Side 1 Indhold Baggrund 3 Konklusioner 4 Deleøkonomiens udbredelse 5 De aktive i deleøkonomien 14 Om undersøgelse 22 Bilag 23 Kontakt

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Mary Fondens Unge Tænketank

Mary Fondens Unge Tænketank Mary Fondens Unge Tænketank Ensomhed April 2015 2015 Side 1 2015 Side 2 Resultater Sp. 1. Synes du, det er ubehageligt at gøre ting alene, hvis mange andre gør dem sammen med andre, fx at gå i biografen?

Læs mere

Unges adfærd og holdninger til transport

Unges adfærd og holdninger til transport 2016 Unges adfærd og holdninger til transport Projekt: Fleksibel transportadfærd Det Økologiske Råd: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul, Lisa Bay 01-03-2016 1 Indhold Indledning... 3 Baggrundsdata... 3 Resumé...

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1 FynBus Kundetilfredshed marts 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Summary 5 Resultater tilfredshed 11 Resultater loyalitet 18 Incitamentskontrakt 23 Regressionsmodel 26 Resultater Bus

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

Markedsanalyse af Randers Ugen 2015 I samarbejde med Eventsekretariatet Randers

Markedsanalyse af Randers Ugen 2015 I samarbejde med Eventsekretariatet Randers Markedsanalyse af Randers Ugen 2015 I samarbejde med Eventsekretariatet Randers 1 Indholdsfortegnelse Randers Ugen markedsanalyse... 3 Kvantitativ markedsanalyse... 3 Demografi... 3 Analyse af opstillede

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om velfærd

Befolkningsundersøgelse om velfærd t Befolkningsundersøgelse om velfærd Spørgsmål: Velfærd dækker bl.a. ældrepleje, sygehuse og børnepasning. Det diskuteres jævnligt, om det offentlige skal bruge flere eller færre penge på velfærd i de

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Floradania Forbrugerundersøgelse om plantekøb i Danmark

Floradania Forbrugerundersøgelse om plantekøb i Danmark Floradania Forbrugerundersøgelse om plantekøb i Danmark December 2010 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Målgruppe og metode 4 Hypoteser 5 Resultater 7 Baggrundsinformation 34 Om undersøgelsen

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Deleøkonomien fik sit folkelige gennembrud i 2016, og står foran et politisk gennembrud i 2017 med taxalovgivning og deleøkonomi-strategi

Læs mere

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007

Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk. Foretaget i forbindelse med Bedst på Nettet 2007 Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk Foretaget i 2007 Rapporten er udarbejdet af Epinion Capacent November 2007 Om undersøgelsen Brugervurdering af www.adoptionsnaevnet.dk er foretaget i forbindelse

Læs mere

Gallup om relation mellem søskende

Gallup om relation mellem søskende TNS Dato: 10. februar 014 Projekt: 59745 Design Feltperiode: Den 5.10. februar 014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 13 Resultater Overordnede

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Undersøgelse vedr. delebiler præsentation af resultater

Undersøgelse vedr. delebiler præsentation af resultater Undersøgelse vedr. delebiler præsentation af resultater marts 2014 Indhold - Tre primære findings - Hovedkonklusioner fra grupperne - Målgruppens holdninger til transportmidler - Kendskab, holdninger og

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik 2014 Side 1 Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise TNS Dato: Projekt: 58902 Feltperiode: Den 6.7. november 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland

Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland t Kendskab og holdninger til Kulturhovedstaden 2017 i Aarhus og Region Midtjylland Aarhus 2017 Aarhus 8. apr 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 13 Resultater

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen December 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 6 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere

Analyse om organisk affald Gjerlev - Havndal Randers Kommune 2017

Analyse om organisk affald Gjerlev - Havndal Randers Kommune 2017 Analyse om organisk affald Gjerlev - Havndal Randers Kommune 2017 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14

Læs mere

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december

Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus som kulturhovedstad i 2017 Måling i december Aarhus 2017 Januar 2018 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Indhold 1. Konklusion 2. Tre betalingsvillighedsbegreber 3. Nærmere analyse af biblioteksværdisætning og kryds 4. Metode 1. Konklusion Betalingsvillighedsundersøgelsen

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total Aktivitetstilbud, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Gallup om danskernes syn på sex

Gallup om danskernes syn på sex Feltperiode: Den 12.17. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1103 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

PENDLERE VÆLGER FRIVILLIGT BILEN FRA MED MOBILITY MANAGEMENT. Anna Thormann, Gate 21

PENDLERE VÆLGER FRIVILLIGT BILEN FRA MED MOBILITY MANAGEMENT. Anna Thormann, Gate 21 PENDLERE VÆLGER FRIVILLIGT BILEN FRA MED MOBILITY MANAGEMENT Anna Thormann, Gate 21 FORMEL M 16 projekter om mobilitet på arbejdspladser 2 Regioner 10 Kommuner Transport udbydere 3 Universiteter 80 Arbejdspladser

Læs mere

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010 Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Berlingske

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere