Vi arbejder for Silkeb rg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for Silkeb rg"

Transkript

1 Handlinger der sætter fart på Erhvervsstrategi

2 Vi arbejder for Silkeb rg I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag. Vi er glade for hver ny borger, der flytter til, og hver ny arbejdsplads, der bliver skabt. På længere sigt stræber vi ambitiøst efter: flere arbejdspladser inden borgere inden 2025 at være i top 10 i målingerne af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark Silkeborg Kommunes Erhvervsstrategi stiller skarpt på, hvordan vi i fællesskab får gjort det endnu bedre at drive virksomhed i Silkeborg-området, så vi får en positiv udvikling og når vores mål. Fart på strategien fart på Silkeborg Det er vigtigt med en god strategi. Men det er endnu vigtigere med handling, der fører os frem mod strategiens mål. Vi er glade for at kunne præsentere Erhvervshandleplan 2015, der sætter handling bag ordene og fart på erhvervsudviklingen. Hvordan vi gør? Det kan du læse om i denne folder. Det er Silkeborg Kommunes mission at hjælpe dig med at indfri din virksomheds ambitioner. Lad os gå i gang med det samme.

3 Et g dt erhvervsklima Et godt erhvervsklima er et hovedfokus i Erhvervsstrategi Vi arbejder med fire indsatsområder, der hver især bidrager til et bedre erhvervsklima: Erhvervsservice, Infrastruktur, Kompetenceudvikling samt Handel, bosætning og branding. Erhvervsservice Vi spiller sammen Vi styrker samarbejdet mellem virksomheder og rådhuset. Det gør vi gennem forstærket dialog, målrettet service og nedbrydning af barrierer. Vi arbejder på: Bedre service til din virksomhed Vi arbejder målrettet på at blive en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Vi arbejder bl.a. med at styrke erhvervstaskforcens arbejde, løbende evalueringer af vores erhvervsservice og nye mødeformer med virksomheder. Fokus er på at forbedre dialogen mellem rådhus og erhvervsliv og løse problemerne, før de opstår. Det skulle gerne give din virksomhed en bedre service.

4 Infrastruktur Vi bevæger os fremad Vi udnytter Silkeborgmotorvejen og giver kommunens infrastruktur et løft. Det skal være nemt for medarbejdere, varer og kunder at komme hertil fra hele verden. I tidslinjen kan du se eksempler på store vej- og trafikanlæg, som Silkeborg Kommune arbejder for at realisere. Du kan også se eksempler på større projekter, der allerede er gennemført. Store vejprojekter i Silkeborg by Nørretorv-Ansvej Christian 8.s Vej Nordskovvej Drewsensvej Vest Parkering under jorden Campus Bindslevs Plads Torvet Øvrige store vejprojekter Kjellerup - Astrupvej Them - Rustrupvej mm. Ny Gudenåbro Ringvejen Søtorvet Omdannelse af Søtorvet til attraktiv bydel Sejling Hedevej vest Trafikbetjening af Center Nord Kryds Viborgvej - Nørrevænget Kryds Viborgvej - Nordre Ringvej Ombygning af Viborgvej Silkeborgmotorvejen Bording-Funder / Hårup-Låsby / Funder-Hårup Torvet Reetablering af torvet Rute 26 Viborg - Ans - Fårvang - Aarhus Ny havnefront Vejstruktur i Erhvervskorridoren Offentlig transport Ny trafikterminal og bedre busbetjening Ring 3 Udbygning af Højmarkslinjen / Resendalvej / Hårupvej Tog Niveaufri skæring af jernbane Ny baneforbindelse Silkeborg-Aarhus

5 Kompetenceudvikling Vi bliver klogere Vi trækker talenter til området og gør hænder og hoveder klogere. Det gør vi ved at styrke samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i fællesskab trække nye uddannelsesmuligheder til. Et rigt uddannelsesmiljø tiltrækker og skaber fremtidens arbejdskraft. Vi arbejder på: Uddannelser, der matcher virksomhedernes behov Silkeborg Kommune har sammen med områdets uddannelsesinstitutioner fokus på at udvikle, tiltrække og udbyde de uddannelser, der matcher virksomhedernes behov og støtter op om vores erhvervsmæssige styrkepositioner. I 2015 samarbejder vi med uddannelsesinstitutionerne om at udbyde en række nye uddannelsestilbud indenfor salg, branding, oplevelsesøkonomi og innovation. Derudover arbejder vi på at styrke sammenhængen i vores uddannelsestilbud fra folkeskole til videregående uddannelse. Entreprenørskab og naturfag i folkeskolen Ifølge DI og IDA vil der i løbet af de næste 15 år komme til at mangle ingeniører og medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Derudover kommer industriens udfordringer med at rekruttere faglærte medarbejdere med tekniske færdigheder. Der er brug for indsatser, der styrker uddannelse inden for naturfag. Derfor har Silkeborg Kommune i samarbejde med 3 andre kommuner ansøgt A.P. Møller Fonden om 4,9 mio. kr., der bl.a. skal opkvalificere lærerne, styrke entreprenørskab i undervisningen og etablere flere virksomhedssamarbejder på det naturfaglige felt. Studentervæksthus i Silkeborg VIA University College har sammen med Silkeborg Kommune sat fokus på innovation og entreprenørskab på de mellemlange uddannelser. I 2012 blev VIDEA studentervæksthus Silkeborg etableret som et af flere regionale studentervæksthuse. Målet med studentervæksthuset er at styrke de studerendes innovative og entreprenante kompetencer. Finansieringen af studentervæksthusene udløber i løbet af Silkeborg Kommune arbejder sammen med Via University College, Region Midtjylland, Business Region Aarhus mfl. på en model, der kan sikre den fortsatte drift, så de færdige kandidater også fremover står med stærke kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab.

6 Handel, bosætning og branding Vi skaber liv Vi brander Silkeborg som de aktive og spændende byer, vi er. Vi vil skabe endnu mere byliv, kulturliv, sportsliv og shoppingliv og fortælle hele Danmark om det. Levende byer og et godt fritidsliv trækker dygtige medarbejdere og nye kunder til området. Vi arbejder på: Markedsføring af Silkeborg som en attraktiv erhvervskommune Vi markedsfører Silkeborg som en attraktiv erhvervs kommune. I 2015 er der særligt fokus på de nye erhvervsmuligheder langs Silkeborgmotorvejen og kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner indenfor bl.a. IT, miljø & energi, oplevelsesøkonomi, iværksætteri og handel. Gode butiks- og turismeoplevelser I Silkeborg Kommune har vi flere hyggelige handelsbyer med mange specialbutikker, restauranter og caféer. Men detailhandlen og turismeerhvervet er under pres. Vi skal derfor gøre noget aktivt for at skabe mere liv og bedre service- og butiksoplevelser for vores gæster og handlende. Silkeborg Kalder Nye borgere, nye kunder Silkeborg Kalder er et forsøg på at få flere til at flytte til Silkeborg Kommune. Vi bruger alle midler for at lokke dig og din familie til at bosætte jer her. I Erhvervshandleplan 2015 tager vi bl.a. følgende 4 tiltag, der skal styrke detail- og turismebranchen: Få salget til at ske i butikken Er du træt af kunder, der bruger din butik som showroom og bagefter køber varen på nettet? Og er du nysgerrig på, hvordan du med simple metoder kan få kunderne til at handle hos dig i stedet for? Silkeborg Kommune har et tilbud til butikker, der gerne vil eksperimentere med nye salgsmetoder, så salget sker i butikken. Uddannelse, uddannelse, uddannelse Målrettet uddannelsestilbud i samarbejde med KompetenceSilkeborg til detail- og turismebranchen med fokus på forretningsforståelse, oplevelser og udvikling. Der vil være særligt fokus på værktøjer og systematikker, der gør nye idéer til konkrete handlinger i deltagernes forretninger. Bedre butiksindretning mere salg Blikfang og butiksindretning er vigtig for en forretnings omsætning. Vi giver et antal butikker og attraktioner mulighed for en to-timers gennemgang af deres forretning af en professionel rådgiver. Gennemgangen munder ud i konkrete forandringsforslag, der vil skabe øget blikfang og en bedre butiksoplevelse med forventning om øget salg og indtjening. Bedre kundeoplevelser mere salg En god oplevelse bevæger, forundrer og forandrer. Den skaber loyalitet og nye ambassadører. I Silkeborg har vi igennem forskellige aktiviteter og projekter arbejdet med at skabe bedre kundeoplevelser i butikker og virksomheder i flere år. Vi fortsætter arbejdet i 2015, hvor der bl.a. vil blive stillet skarpt på, hvordan virksomheder og forretninger kan skabe bedre kundeoplevelser, der øger deres salg. Læs mere på

7 Stærke virks mheder Nye virksomheder Vi byder velkommen Vi gør det nemt for nye virksomheder at etablere sig i Silkeborg Kommune. Vi tilbyder en fast kontaktperson på rådhuset og en velkomstpakke, der viser fordelene ved at flytte din virksomhed til Silkeborg, og hjælper dig godt i gang. Vi arbejder bl.a. på: Erhvervsstrategiens andet fokusområde er udviklingen af stærke virksomheder. Her er indsatserne opdelt efter målgrupperne: tilflyttervirksomheder, iværksættere og eksisterende virksomheder. Ny sundhedsklynge? Konsulenthuset Damvad har undersøgt Silkeborgmotorvejens erhvervs- og bosætningsmæssige muligheder. Damvad peger i den forbindelse på, at Silkeborgs placering midt mellem Gødstrup og Skejby sygehuse, gør Silkeborg til en potentiel lokation for virksomheder indenfor medico, sundhed og leverandører til sygehussektoren. I 2015 kortlægger vi muligheder og undersøger, hvad der skal til for at tiltrække og samle en klynge af virksomheder indenfor medico/sundhed i et erhvervsområde i Silkeborg. Samtidig er der fokus på evt. nye synergimuligheder i forhold til Silkeborg Kommunes deltagelse i Midtjysk partnerskab for sundhedsinnovation - MTIC.

8 Iværksættere Vi ved, hvor du skal starte Vi dyrker og gøder vores stærke iværksættermiljø ved at tilbyde kvadratmeter, kurser, netværk og sparring lige fra oprettelse af cvr-nummer over første ordre til den første million. Vi er ambitiøse og stræber efter at blive kendt som et sted, hvor iværksættere har succes. I 2014 var Silkeborg blandt de 5 nominerede til årets iværksætterkommune. Iværksættere er vigtige for Silkeborg Kommune af flere grunde. For det første er næsten 10 % af medarbejderne i det private erhvervsliv ansat i virksomheder, som er under tre år gamle. For det andet udfordrer nye virksomheder de eksisterende til at blive mere innovative, og for det tredje viser analyser, at kommuner med mange iværksættere med mange iværksættere og entreprenante mennesker klarer sig bedre. Vi arbejder på: Masterplan for iværksætteri i Silkeborg Kommune En masterplan for iværksætteri skal sikre en langsigtet, styrket og sammenhængende iværksætterindsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder og arbejdspladser i Silkeborg Kommune. Masterplanen skal give en fælles retning for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune, og kan indeholde både strategiske og operationelle anbefalinger til den fremtidige iværksætterindsats. Masterplanen udarbejdes af erhvervsilkeborg og Silkeborg Kommune i dialog med lokale iværksættere herunder Iværksætterpanelet. Velkomstpakke og synlige tilbud for iværksættere Vi møder (desværre) stadig en del iværksættere, der ikke kender, eller som ikke kan finde rundt i, de mange relevante tilbud, som findes. I 2015 skal tilbuddene til iværksætterne synliggøres, og der skal skabes overblik over de samlede tilbud, som iværksættere i Silkeborg Kommune kan bruge. Det skal bl.a. ske ved øget markedsføring af tilbud på de sociale medier, udarbejdelse af velkomstpakke til nye iværksættere og direct marketing kampagne til alle nye cvr-numre i Silkeborg Kommune. Lean start-up Udbredelse af iværksætterkonceptet Lean Start-up. Lean Start-up er et koncept, der fokuserer på, hvordan man som iværksætter mest optimal får sparket sin forretning rigtigt i gang. Tilbuddet er rettet mod alle iværksættere, dog primært mod de mere erfarne iværksættere, der allerede er i gang, eller som har prøvet at starte forretning tidligere. Håndværk, produktion og iværksætteri Der gennemføres en målrettet kampagne rettet mod nystartede håndværkere og produktionsvirksomheder. Der er bl.a. fokus på vejledning indenfor økonomi, administration, IT og opbygning af hjemmesider, ligesom der vil blive gennemført forskellige netværksaktiviteter for målgruppen. Produktion- og håndværkerkuvøse I 2014 blev mulighederne for at etablere en fysisk produktionskuvøse for nystartede virksomheder indenfor håndværk og produktion kortlagt. Det er endnu ikke lykkes at finde en egnet bygning, der indenfor en rimelig økonomi kan indrettes til formålet. Der arbejdes videre med forskellige muligheder, og der reserveres kr. til indretning, hvis den rigtige ejendom til formålet dukker op. Lønkroner til iværksætteri Ovenstående initiativer og den styrkede indsats på iværksætterområdet kan ikke gennemføres med de nuværende personaleressourcer hos erhvervsilkeborg. Der reserveres derfor kr. i 2015 til en projektansættelse hos erhvervsilkeborg. ErhvervSilkeborg finansierer resten.

9 Etablerede virksomheder Vi går et skridt videre Vi støtter udviklingen i områdets mange eksisterende virksomheder. Vi gør meget for mange med en bred indsats. Men vi tror også på, at vi på udvalgte områder har særligt gode forudsætninger for vækst. Derfor dyrker vi vores styrker med særlige indsatser indenfor Vand & Vind, IT, Produktion, Oplevelser & Turisme og finder nye indsatsområder i tæt dialog mellem virksomheder og rådhus. Vi arbejder på: Silkeborg Valley Et stærkt IT-område Silkeborg er en stærk IT-kommune. Vi har over 200 IT-virksomheder og IT-arbejdspladser i kommunen, og senest har Jyske Bank sat gang i byggeriet af et kvadratmeter stort kontorhus i Erhvervskorridoren til 300 IT-medarbejdere fra Bankdata. I 2015 har vi fokus på følgende projekter: Valley Networking 30 IT-virksomheder fra Silkeborg-området er medlemmer af Silkeborg Valley. I 2015 lanceres et nyt netværkskoncept, der skal styrke både netværket, samarbejdet mellem områdets IT-virksomheder og den enkelte virksomheds udvikling. Silkeborg Valleys virksomheder og Silkeborg Kommune som et attraktivt område for IT-virksomheder markedsføres på websitet Appy Days DM i App-udvikling Appy Days er blevet afviklet de seneste fire år i Silkeborg med god succes. I 2014 blev overlæggeren hævet og Appy Days lanceret som DM i App-udvikling, konceptet forfinet og der blev skruet op for markedsføringen.

10 Formålet med Appy Days er at koble virksomheder, der kan se et potentiale i at benytte mobile devices (apps) som værktøj til at skabe yderligere forretning, med udviklere, grafikere og studerende, omkring udvikling af konkrete forretningsmæssige løsninger. Arrangementet skaber på denne måde synergi og netværk mellem professionelle udviklere og grafikere og etablerede virksomheder med interesse for apps. For virksomheder er Appy Days en oplagt mulighed for at få behandlet sin app-idé på en seriøs og uforpligtende måde, som skaber forbindelser til mulige samarbejdspartnere og nye medarbejdere. Og for udviklerne er guleroden at få ny læring, øget eksponering samt udsigt til nye kunder blandt de etablerede virksomheder. Internet Week Denmark 2015 Internet Week Denmark (IWD) er en international festival fra juni 2015, der fejrer internettet og den voksende internetøkonomi i Danmark og særligt i og omkring Business Region Aarhus. Målet for festivallen er at skabe vækst, jobs, synliggøre karrieremuligheder for studerende, facilitere innovation og match-making mellem virksomheder og investorer. Det sker igennem arrangementer som fx workshops, key-notes, hack-labs, udstillinger, interaktive events mm. Temaerne for IWD 2015 er indtil videre: Media Technology Creative Leadership Business Citizenship Det er målet at afvikle 4-6 arrangementer i Silkeborg i løbet af ugen i samarbejde med relevante parter. Arrangementerne skal sætte fokus på Silkeborg Kommunes særlige IT-mæssige styrkepositioner og markedsføre Silkeborg som en stærk IT-kommune. Eksport Styrket samarbejde med Eksportforeningen Samarbejdsrelationen mellem Eksportforeningen og erhvervsilkeborg styrkes bl.a. gennem afvikling af regionalt medlemsmøde i Silkeborg, hvor der stilles skarpt på kriterierne for eksportmæssig succes og best practice. Ligesom Eksportforeningen, når den er i udlandet og møder virksomheder som ønsker at etablere sig i Danmark, vil henvise til erhvervsilkeborg G-kraft, som en oplagt facilitet for udenlandske virksomheder, der ønsker at komme hurtig i gang i Danmark. Endelig planlægger Eksportforeningen at holde sit formandskabsrådsmøde i november i Silkeborg. En indgang til at handle med det offentlige Silkeborg Kommune vil rigtig gerne handle lokalt, hvis du er bedst til prisen. Det gælder både varekøb, tjenesteydelser og på bygge- og anlægsområdet. Samtidig vil vi gerne styrke vores lokale virksomheders kompetencer i handel med det offentlige og skabe endnu bedre dialog mellem Silkeborg Kommune og lokale leverandører. I 2014 blev der afholdt forskellige aktiviteter med succes. Vi tilbyder igen i 2015: Informationsmøder om offentlige udbud og Silkeborg Kommunes udbudsplaner. Workshop, rådgivning og hands-on-læring om, hvordan din virksomhed vinder offentlige udbud Ferskvandscentret som vækstskaber for vandindustrien Østjylland har en erhvervsmæssig styrkeposition indenfor vandindustrien. I 2015 vil vi kortlægge økonomi og en fremtidig forretningsmodel for opførelse en ny bygning på Ferskvandscentret. En bygning der kan blive omdrejningspunktet for erhvervsudvikling inden for primært vandindustri, med fokus på at skabe og understøtte innovation og udvikling i nye vandvirksomheder samt tiltrække endnu flere virksomheder til Ferskvandscentret.

11 Midtjysk partnerskab for sundhedsinnovation MTIC Formålet med et forpligtende regionalt samarbejde omkring sundhedsinnovation er at tage fat på nogle af de centrale udfordringer i sundhedsvæsenet, der bedst løses via tætte relationer mellem kommuner, region, videninstitutioner og virksomheder. Målet er at skabe værditilvækst både i sundhedssektoren, via udvikling og implementering af nye løsninger, og i eksisterende og nye virksomheder. Der er herunder særligt fokus på, at medvirke til at styrke de midtjyske iværksættere og virksomheder, der arbejder med sundhedsinnovation. Silkeborg Kommune deltager foreløbigt i partnerskabet de næste tre år. Netværk for producenter af procesudstyr til fødevareindustrien Fødevareindustri er en erhvervsmæssig styrkeposition i Østjylland, og Silkeborg Kommune er hjemsted for mange producenter og underleverandører af procesudstyr og teknologi til fødevareindustrien. I 2013 blev der etableret et netværk omkring den lokale klynge af virksomheder indenfor teknologi til fødevareindustrien, og i 2014 blev gennemført flere regionale aktiviteter med virksomheder og videnmiljøer i samarbejde med de øvrige Business Region Aarhus kommuner. I 2015 arbejder vi både med at styrke det lokale udgangspunkt for netværket og gennemførelse af flere regionale tiltag. Silkeborg En stærk turistdestination Turismeomsætningen i Silkeborg er gået tilbage de seneste år. Turisterhvervet vil blive yderligere presset i 2015, hvor Silkeborg ikke - som normalt - er vært for Jehovas Vidners sommerstævne. Det betyder risiko for ca færre overnatninger på områdets hoteller, campingpladser mm. Silkeborg som turistdestination skal derfor styrkes, og vi skal gøre noget aktivt for at øge omsætningen i turisterhvervet.

12 I 2015 arbejder vi med følgende 4 initiativer, der skal styrke turisterhvervet: Udvikling af stærke oplevelseskoncepter I partnerskab med erhvervet vil vi udvikle og strukturere en række nye oplevelseskoncepter med tilknyttede rejseprogrammer. Et oplevelseskoncept beskriver en tematisk sammenhængende oplevelse, der kan tilbydes gæsten. Det gør det lettere både at købe og sælge produktet og skabe kryds- og mersalg for områdets turistvirksomheder. Salg af stærke oplevelseskoncepter Oplevelseskoncepter skal ikke blot udvikles - de skal sælges. I 2015 sætter vi derfor øget fokus på salg, salgsforståelsen og salgsmuligheder. Da et stærkt oplevelseskoncept vil kræve samspil mellem flere af områdets turistvirksomheder, skal arbejdet med prissætning og salg ske på tværs af turisterhvervet. Ny markedsføringsstrategi Visit Silkeborg har igangsat salgsarbejdet for en ny markedsføringsstrategi for Silkeborg som destination overfor områdets turistvirksomheder. Der satses på en online-kampagne, der skal få flere gæster til Silkeborg. Kampagnens sigte er at få Silkeborg på landkortet mere end at fremme de enkelte produkter. Kampagnebudgettet er på ca kr., hvoraf ca. 90 % skal hentes i turisterhvervet. Kampagnen fokuserer 75 % på det danske marked, mens de sidste 25 % fordeles mellem Norge og Holland. Silkeborg Kommune bidrager i 2015 økonomisk til kampagnens opstart. Vi skaber liv Der reserveres en pulje på kr. til aktiviteter og events, der skal få flere gæster til Silkeborg, i den periode, hvor Jehovas Vidner normalt afholder deres sommerstævne.

13 Hvad sker der så nu? Vi følger løbende op på vores handlinger, og om vi når de mål, vi har sat os. Du kan følge vores fremdrift på Silkeborg - vi får det til at ske... Layout og tryk: ØKO&IT

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Dette er en oversigt over nogle af de services du kan trække på i Silkeborg Kommune, så det bliver nemmere for dig at udvikle din virksomhed.

Dette er en oversigt over nogle af de services du kan trække på i Silkeborg Kommune, så det bliver nemmere for dig at udvikle din virksomhed. Oversigt over Silkeborg Kommunes erhvervsservice 2014 2018 Silkeborg Kommune skaber rammer, der giver din virksomhed plads og mulighed for at vokse og udvikle sig. Det betyder, at vi ser muligheder og

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

A Festival Celebrating the Internet

A Festival Celebrating the Internet A Festival Celebrating the Internet Internet Week Denmark Danmarks internet-festival i Aarhus Internet Week Denmarks formål er at styrke internetøkonomien i Danmark. Det sker ved at skabe en ramme for

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg

Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Status på proces vedrørende frontløberinitiativ IT-hus Silkeborg Resumé: IT er én af Silkeborgs erhvervsmæssige styrkepositioner. Erfaringer indhentet fra udviklingsmiljøer i andre sammenlignelige kommuner

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Drømmen Made in Denmark

Drømmen Made in Denmark Drømmen Made in Denmark En drøm eller en mulighed? Jeg mener det er en drøm af en mulighed Citat, Lars Larsen. Informationsmøde d. 27. november 2012. Visionen præsenteres for lokale, regionale og nationale

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost.0, der er et uddannelsesforløb

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere