Vi arbejder for Silkeb rg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for Silkeb rg"

Transkript

1 Handlinger der sætter fart på Erhvervsstrategi

2 Vi arbejder for Silkeb rg I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag. Vi er glade for hver ny borger, der flytter til, og hver ny arbejdsplads, der bliver skabt. På længere sigt stræber vi ambitiøst efter: flere arbejdspladser inden borgere inden 2025 at være i top 10 i målingerne af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark Silkeborg Kommunes Erhvervsstrategi stiller skarpt på, hvordan vi i fællesskab får gjort det endnu bedre at drive virksomhed i Silkeborg-området, så vi får en positiv udvikling og når vores mål. Fart på strategien fart på Silkeborg Det er vigtigt med en god strategi. Men det er endnu vigtigere med handling, der fører os frem mod strategiens mål. Vi er glade for at kunne præsentere Erhvervshandleplan 2015, der sætter handling bag ordene og fart på erhvervsudviklingen. Hvordan vi gør? Det kan du læse om i denne folder. Det er Silkeborg Kommunes mission at hjælpe dig med at indfri din virksomheds ambitioner. Lad os gå i gang med det samme.

3 Et g dt erhvervsklima Et godt erhvervsklima er et hovedfokus i Erhvervsstrategi Vi arbejder med fire indsatsområder, der hver især bidrager til et bedre erhvervsklima: Erhvervsservice, Infrastruktur, Kompetenceudvikling samt Handel, bosætning og branding. Erhvervsservice Vi spiller sammen Vi styrker samarbejdet mellem virksomheder og rådhuset. Det gør vi gennem forstærket dialog, målrettet service og nedbrydning af barrierer. Vi arbejder på: Bedre service til din virksomhed Vi arbejder målrettet på at blive en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Vi arbejder bl.a. med at styrke erhvervstaskforcens arbejde, løbende evalueringer af vores erhvervsservice og nye mødeformer med virksomheder. Fokus er på at forbedre dialogen mellem rådhus og erhvervsliv og løse problemerne, før de opstår. Det skulle gerne give din virksomhed en bedre service.

4 Infrastruktur Vi bevæger os fremad Vi udnytter Silkeborgmotorvejen og giver kommunens infrastruktur et løft. Det skal være nemt for medarbejdere, varer og kunder at komme hertil fra hele verden. I tidslinjen kan du se eksempler på store vej- og trafikanlæg, som Silkeborg Kommune arbejder for at realisere. Du kan også se eksempler på større projekter, der allerede er gennemført. Store vejprojekter i Silkeborg by Nørretorv-Ansvej Christian 8.s Vej Nordskovvej Drewsensvej Vest Parkering under jorden Campus Bindslevs Plads Torvet Øvrige store vejprojekter Kjellerup - Astrupvej Them - Rustrupvej mm. Ny Gudenåbro Ringvejen Søtorvet Omdannelse af Søtorvet til attraktiv bydel Sejling Hedevej vest Trafikbetjening af Center Nord Kryds Viborgvej - Nørrevænget Kryds Viborgvej - Nordre Ringvej Ombygning af Viborgvej Silkeborgmotorvejen Bording-Funder / Hårup-Låsby / Funder-Hårup Torvet Reetablering af torvet Rute 26 Viborg - Ans - Fårvang - Aarhus Ny havnefront Vejstruktur i Erhvervskorridoren Offentlig transport Ny trafikterminal og bedre busbetjening Ring 3 Udbygning af Højmarkslinjen / Resendalvej / Hårupvej Tog Niveaufri skæring af jernbane Ny baneforbindelse Silkeborg-Aarhus

5 Kompetenceudvikling Vi bliver klogere Vi trækker talenter til området og gør hænder og hoveder klogere. Det gør vi ved at styrke samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i fællesskab trække nye uddannelsesmuligheder til. Et rigt uddannelsesmiljø tiltrækker og skaber fremtidens arbejdskraft. Vi arbejder på: Uddannelser, der matcher virksomhedernes behov Silkeborg Kommune har sammen med områdets uddannelsesinstitutioner fokus på at udvikle, tiltrække og udbyde de uddannelser, der matcher virksomhedernes behov og støtter op om vores erhvervsmæssige styrkepositioner. I 2015 samarbejder vi med uddannelsesinstitutionerne om at udbyde en række nye uddannelsestilbud indenfor salg, branding, oplevelsesøkonomi og innovation. Derudover arbejder vi på at styrke sammenhængen i vores uddannelsestilbud fra folkeskole til videregående uddannelse. Entreprenørskab og naturfag i folkeskolen Ifølge DI og IDA vil der i løbet af de næste 15 år komme til at mangle ingeniører og medarbejdere med en lang videregående uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Derudover kommer industriens udfordringer med at rekruttere faglærte medarbejdere med tekniske færdigheder. Der er brug for indsatser, der styrker uddannelse inden for naturfag. Derfor har Silkeborg Kommune i samarbejde med 3 andre kommuner ansøgt A.P. Møller Fonden om 4,9 mio. kr., der bl.a. skal opkvalificere lærerne, styrke entreprenørskab i undervisningen og etablere flere virksomhedssamarbejder på det naturfaglige felt. Studentervæksthus i Silkeborg VIA University College har sammen med Silkeborg Kommune sat fokus på innovation og entreprenørskab på de mellemlange uddannelser. I 2012 blev VIDEA studentervæksthus Silkeborg etableret som et af flere regionale studentervæksthuse. Målet med studentervæksthuset er at styrke de studerendes innovative og entreprenante kompetencer. Finansieringen af studentervæksthusene udløber i løbet af Silkeborg Kommune arbejder sammen med Via University College, Region Midtjylland, Business Region Aarhus mfl. på en model, der kan sikre den fortsatte drift, så de færdige kandidater også fremover står med stærke kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab.

6 Handel, bosætning og branding Vi skaber liv Vi brander Silkeborg som de aktive og spændende byer, vi er. Vi vil skabe endnu mere byliv, kulturliv, sportsliv og shoppingliv og fortælle hele Danmark om det. Levende byer og et godt fritidsliv trækker dygtige medarbejdere og nye kunder til området. Vi arbejder på: Markedsføring af Silkeborg som en attraktiv erhvervskommune Vi markedsfører Silkeborg som en attraktiv erhvervs kommune. I 2015 er der særligt fokus på de nye erhvervsmuligheder langs Silkeborgmotorvejen og kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner indenfor bl.a. IT, miljø & energi, oplevelsesøkonomi, iværksætteri og handel. Gode butiks- og turismeoplevelser I Silkeborg Kommune har vi flere hyggelige handelsbyer med mange specialbutikker, restauranter og caféer. Men detailhandlen og turismeerhvervet er under pres. Vi skal derfor gøre noget aktivt for at skabe mere liv og bedre service- og butiksoplevelser for vores gæster og handlende. Silkeborg Kalder Nye borgere, nye kunder Silkeborg Kalder er et forsøg på at få flere til at flytte til Silkeborg Kommune. Vi bruger alle midler for at lokke dig og din familie til at bosætte jer her. I Erhvervshandleplan 2015 tager vi bl.a. følgende 4 tiltag, der skal styrke detail- og turismebranchen: Få salget til at ske i butikken Er du træt af kunder, der bruger din butik som showroom og bagefter køber varen på nettet? Og er du nysgerrig på, hvordan du med simple metoder kan få kunderne til at handle hos dig i stedet for? Silkeborg Kommune har et tilbud til butikker, der gerne vil eksperimentere med nye salgsmetoder, så salget sker i butikken. Uddannelse, uddannelse, uddannelse Målrettet uddannelsestilbud i samarbejde med KompetenceSilkeborg til detail- og turismebranchen med fokus på forretningsforståelse, oplevelser og udvikling. Der vil være særligt fokus på værktøjer og systematikker, der gør nye idéer til konkrete handlinger i deltagernes forretninger. Bedre butiksindretning mere salg Blikfang og butiksindretning er vigtig for en forretnings omsætning. Vi giver et antal butikker og attraktioner mulighed for en to-timers gennemgang af deres forretning af en professionel rådgiver. Gennemgangen munder ud i konkrete forandringsforslag, der vil skabe øget blikfang og en bedre butiksoplevelse med forventning om øget salg og indtjening. Bedre kundeoplevelser mere salg En god oplevelse bevæger, forundrer og forandrer. Den skaber loyalitet og nye ambassadører. I Silkeborg har vi igennem forskellige aktiviteter og projekter arbejdet med at skabe bedre kundeoplevelser i butikker og virksomheder i flere år. Vi fortsætter arbejdet i 2015, hvor der bl.a. vil blive stillet skarpt på, hvordan virksomheder og forretninger kan skabe bedre kundeoplevelser, der øger deres salg. Læs mere på

7 Stærke virks mheder Nye virksomheder Vi byder velkommen Vi gør det nemt for nye virksomheder at etablere sig i Silkeborg Kommune. Vi tilbyder en fast kontaktperson på rådhuset og en velkomstpakke, der viser fordelene ved at flytte din virksomhed til Silkeborg, og hjælper dig godt i gang. Vi arbejder bl.a. på: Erhvervsstrategiens andet fokusområde er udviklingen af stærke virksomheder. Her er indsatserne opdelt efter målgrupperne: tilflyttervirksomheder, iværksættere og eksisterende virksomheder. Ny sundhedsklynge? Konsulenthuset Damvad har undersøgt Silkeborgmotorvejens erhvervs- og bosætningsmæssige muligheder. Damvad peger i den forbindelse på, at Silkeborgs placering midt mellem Gødstrup og Skejby sygehuse, gør Silkeborg til en potentiel lokation for virksomheder indenfor medico, sundhed og leverandører til sygehussektoren. I 2015 kortlægger vi muligheder og undersøger, hvad der skal til for at tiltrække og samle en klynge af virksomheder indenfor medico/sundhed i et erhvervsområde i Silkeborg. Samtidig er der fokus på evt. nye synergimuligheder i forhold til Silkeborg Kommunes deltagelse i Midtjysk partnerskab for sundhedsinnovation - MTIC.

8 Iværksættere Vi ved, hvor du skal starte Vi dyrker og gøder vores stærke iværksættermiljø ved at tilbyde kvadratmeter, kurser, netværk og sparring lige fra oprettelse af cvr-nummer over første ordre til den første million. Vi er ambitiøse og stræber efter at blive kendt som et sted, hvor iværksættere har succes. I 2014 var Silkeborg blandt de 5 nominerede til årets iværksætterkommune. Iværksættere er vigtige for Silkeborg Kommune af flere grunde. For det første er næsten 10 % af medarbejderne i det private erhvervsliv ansat i virksomheder, som er under tre år gamle. For det andet udfordrer nye virksomheder de eksisterende til at blive mere innovative, og for det tredje viser analyser, at kommuner med mange iværksættere med mange iværksættere og entreprenante mennesker klarer sig bedre. Vi arbejder på: Masterplan for iværksætteri i Silkeborg Kommune En masterplan for iværksætteri skal sikre en langsigtet, styrket og sammenhængende iværksætterindsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder og arbejdspladser i Silkeborg Kommune. Masterplanen skal give en fælles retning for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune, og kan indeholde både strategiske og operationelle anbefalinger til den fremtidige iværksætterindsats. Masterplanen udarbejdes af erhvervsilkeborg og Silkeborg Kommune i dialog med lokale iværksættere herunder Iværksætterpanelet. Velkomstpakke og synlige tilbud for iværksættere Vi møder (desværre) stadig en del iværksættere, der ikke kender, eller som ikke kan finde rundt i, de mange relevante tilbud, som findes. I 2015 skal tilbuddene til iværksætterne synliggøres, og der skal skabes overblik over de samlede tilbud, som iværksættere i Silkeborg Kommune kan bruge. Det skal bl.a. ske ved øget markedsføring af tilbud på de sociale medier, udarbejdelse af velkomstpakke til nye iværksættere og direct marketing kampagne til alle nye cvr-numre i Silkeborg Kommune. Lean start-up Udbredelse af iværksætterkonceptet Lean Start-up. Lean Start-up er et koncept, der fokuserer på, hvordan man som iværksætter mest optimal får sparket sin forretning rigtigt i gang. Tilbuddet er rettet mod alle iværksættere, dog primært mod de mere erfarne iværksættere, der allerede er i gang, eller som har prøvet at starte forretning tidligere. Håndværk, produktion og iværksætteri Der gennemføres en målrettet kampagne rettet mod nystartede håndværkere og produktionsvirksomheder. Der er bl.a. fokus på vejledning indenfor økonomi, administration, IT og opbygning af hjemmesider, ligesom der vil blive gennemført forskellige netværksaktiviteter for målgruppen. Produktion- og håndværkerkuvøse I 2014 blev mulighederne for at etablere en fysisk produktionskuvøse for nystartede virksomheder indenfor håndværk og produktion kortlagt. Det er endnu ikke lykkes at finde en egnet bygning, der indenfor en rimelig økonomi kan indrettes til formålet. Der arbejdes videre med forskellige muligheder, og der reserveres kr. til indretning, hvis den rigtige ejendom til formålet dukker op. Lønkroner til iværksætteri Ovenstående initiativer og den styrkede indsats på iværksætterområdet kan ikke gennemføres med de nuværende personaleressourcer hos erhvervsilkeborg. Der reserveres derfor kr. i 2015 til en projektansættelse hos erhvervsilkeborg. ErhvervSilkeborg finansierer resten.

9 Etablerede virksomheder Vi går et skridt videre Vi støtter udviklingen i områdets mange eksisterende virksomheder. Vi gør meget for mange med en bred indsats. Men vi tror også på, at vi på udvalgte områder har særligt gode forudsætninger for vækst. Derfor dyrker vi vores styrker med særlige indsatser indenfor Vand & Vind, IT, Produktion, Oplevelser & Turisme og finder nye indsatsområder i tæt dialog mellem virksomheder og rådhus. Vi arbejder på: Silkeborg Valley Et stærkt IT-område Silkeborg er en stærk IT-kommune. Vi har over 200 IT-virksomheder og IT-arbejdspladser i kommunen, og senest har Jyske Bank sat gang i byggeriet af et kvadratmeter stort kontorhus i Erhvervskorridoren til 300 IT-medarbejdere fra Bankdata. I 2015 har vi fokus på følgende projekter: Valley Networking 30 IT-virksomheder fra Silkeborg-området er medlemmer af Silkeborg Valley. I 2015 lanceres et nyt netværkskoncept, der skal styrke både netværket, samarbejdet mellem områdets IT-virksomheder og den enkelte virksomheds udvikling. Silkeborg Valleys virksomheder og Silkeborg Kommune som et attraktivt område for IT-virksomheder markedsføres på websitet Appy Days DM i App-udvikling Appy Days er blevet afviklet de seneste fire år i Silkeborg med god succes. I 2014 blev overlæggeren hævet og Appy Days lanceret som DM i App-udvikling, konceptet forfinet og der blev skruet op for markedsføringen.

10 Formålet med Appy Days er at koble virksomheder, der kan se et potentiale i at benytte mobile devices (apps) som værktøj til at skabe yderligere forretning, med udviklere, grafikere og studerende, omkring udvikling af konkrete forretningsmæssige løsninger. Arrangementet skaber på denne måde synergi og netværk mellem professionelle udviklere og grafikere og etablerede virksomheder med interesse for apps. For virksomheder er Appy Days en oplagt mulighed for at få behandlet sin app-idé på en seriøs og uforpligtende måde, som skaber forbindelser til mulige samarbejdspartnere og nye medarbejdere. Og for udviklerne er guleroden at få ny læring, øget eksponering samt udsigt til nye kunder blandt de etablerede virksomheder. Internet Week Denmark 2015 Internet Week Denmark (IWD) er en international festival fra juni 2015, der fejrer internettet og den voksende internetøkonomi i Danmark og særligt i og omkring Business Region Aarhus. Målet for festivallen er at skabe vækst, jobs, synliggøre karrieremuligheder for studerende, facilitere innovation og match-making mellem virksomheder og investorer. Det sker igennem arrangementer som fx workshops, key-notes, hack-labs, udstillinger, interaktive events mm. Temaerne for IWD 2015 er indtil videre: Media Technology Creative Leadership Business Citizenship Det er målet at afvikle 4-6 arrangementer i Silkeborg i løbet af ugen i samarbejde med relevante parter. Arrangementerne skal sætte fokus på Silkeborg Kommunes særlige IT-mæssige styrkepositioner og markedsføre Silkeborg som en stærk IT-kommune. Eksport Styrket samarbejde med Eksportforeningen Samarbejdsrelationen mellem Eksportforeningen og erhvervsilkeborg styrkes bl.a. gennem afvikling af regionalt medlemsmøde i Silkeborg, hvor der stilles skarpt på kriterierne for eksportmæssig succes og best practice. Ligesom Eksportforeningen, når den er i udlandet og møder virksomheder som ønsker at etablere sig i Danmark, vil henvise til erhvervsilkeborg G-kraft, som en oplagt facilitet for udenlandske virksomheder, der ønsker at komme hurtig i gang i Danmark. Endelig planlægger Eksportforeningen at holde sit formandskabsrådsmøde i november i Silkeborg. En indgang til at handle med det offentlige Silkeborg Kommune vil rigtig gerne handle lokalt, hvis du er bedst til prisen. Det gælder både varekøb, tjenesteydelser og på bygge- og anlægsområdet. Samtidig vil vi gerne styrke vores lokale virksomheders kompetencer i handel med det offentlige og skabe endnu bedre dialog mellem Silkeborg Kommune og lokale leverandører. I 2014 blev der afholdt forskellige aktiviteter med succes. Vi tilbyder igen i 2015: Informationsmøder om offentlige udbud og Silkeborg Kommunes udbudsplaner. Workshop, rådgivning og hands-on-læring om, hvordan din virksomhed vinder offentlige udbud Ferskvandscentret som vækstskaber for vandindustrien Østjylland har en erhvervsmæssig styrkeposition indenfor vandindustrien. I 2015 vil vi kortlægge økonomi og en fremtidig forretningsmodel for opførelse en ny bygning på Ferskvandscentret. En bygning der kan blive omdrejningspunktet for erhvervsudvikling inden for primært vandindustri, med fokus på at skabe og understøtte innovation og udvikling i nye vandvirksomheder samt tiltrække endnu flere virksomheder til Ferskvandscentret.

11 Midtjysk partnerskab for sundhedsinnovation MTIC Formålet med et forpligtende regionalt samarbejde omkring sundhedsinnovation er at tage fat på nogle af de centrale udfordringer i sundhedsvæsenet, der bedst løses via tætte relationer mellem kommuner, region, videninstitutioner og virksomheder. Målet er at skabe værditilvækst både i sundhedssektoren, via udvikling og implementering af nye løsninger, og i eksisterende og nye virksomheder. Der er herunder særligt fokus på, at medvirke til at styrke de midtjyske iværksættere og virksomheder, der arbejder med sundhedsinnovation. Silkeborg Kommune deltager foreløbigt i partnerskabet de næste tre år. Netværk for producenter af procesudstyr til fødevareindustrien Fødevareindustri er en erhvervsmæssig styrkeposition i Østjylland, og Silkeborg Kommune er hjemsted for mange producenter og underleverandører af procesudstyr og teknologi til fødevareindustrien. I 2013 blev der etableret et netværk omkring den lokale klynge af virksomheder indenfor teknologi til fødevareindustrien, og i 2014 blev gennemført flere regionale aktiviteter med virksomheder og videnmiljøer i samarbejde med de øvrige Business Region Aarhus kommuner. I 2015 arbejder vi både med at styrke det lokale udgangspunkt for netværket og gennemførelse af flere regionale tiltag. Silkeborg En stærk turistdestination Turismeomsætningen i Silkeborg er gået tilbage de seneste år. Turisterhvervet vil blive yderligere presset i 2015, hvor Silkeborg ikke - som normalt - er vært for Jehovas Vidners sommerstævne. Det betyder risiko for ca færre overnatninger på områdets hoteller, campingpladser mm. Silkeborg som turistdestination skal derfor styrkes, og vi skal gøre noget aktivt for at øge omsætningen i turisterhvervet.

12 I 2015 arbejder vi med følgende 4 initiativer, der skal styrke turisterhvervet: Udvikling af stærke oplevelseskoncepter I partnerskab med erhvervet vil vi udvikle og strukturere en række nye oplevelseskoncepter med tilknyttede rejseprogrammer. Et oplevelseskoncept beskriver en tematisk sammenhængende oplevelse, der kan tilbydes gæsten. Det gør det lettere både at købe og sælge produktet og skabe kryds- og mersalg for områdets turistvirksomheder. Salg af stærke oplevelseskoncepter Oplevelseskoncepter skal ikke blot udvikles - de skal sælges. I 2015 sætter vi derfor øget fokus på salg, salgsforståelsen og salgsmuligheder. Da et stærkt oplevelseskoncept vil kræve samspil mellem flere af områdets turistvirksomheder, skal arbejdet med prissætning og salg ske på tværs af turisterhvervet. Ny markedsføringsstrategi Visit Silkeborg har igangsat salgsarbejdet for en ny markedsføringsstrategi for Silkeborg som destination overfor områdets turistvirksomheder. Der satses på en online-kampagne, der skal få flere gæster til Silkeborg. Kampagnens sigte er at få Silkeborg på landkortet mere end at fremme de enkelte produkter. Kampagnebudgettet er på ca kr., hvoraf ca. 90 % skal hentes i turisterhvervet. Kampagnen fokuserer 75 % på det danske marked, mens de sidste 25 % fordeles mellem Norge og Holland. Silkeborg Kommune bidrager i 2015 økonomisk til kampagnens opstart. Vi skaber liv Der reserveres en pulje på kr. til aktiviteter og events, der skal få flere gæster til Silkeborg, i den periode, hvor Jehovas Vidner normalt afholder deres sommerstævne.

13 Hvad sker der så nu? Vi følger løbende op på vores handlinger, og om vi når de mål, vi har sat os. Du kan følge vores fremdrift på Silkeborg - vi får det til at ske... Layout og tryk: ØKO&IT

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011

Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade 15 8200 Aarhus N 11232 Væksthus Midtjylland Årsberetning 2011 Innovatorium Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf: 70 22 00 76 E-mail: info@vhmidtjylland.dk

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere