nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nye til sundhedsprofession ern e forår 2015 bøger Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen"

Transkript

1 nye forår 2015 bøger til sundhedsprofession ern e Stærkt revideret udgave af en velkendt lærebog Konkrete sygeplejeinterventioner Godt supplement til lærebogen

2 Ny bog i serien Sygeplejebogen Sygeplejebogen 5 Procedurer og teknikker er den sidste bog i serien, der hidtil har bestået af Sygeplejebogen 1-4. De fire første bind i serien beskriver det teoretiske grundlag for faget sygepleje, den grundlæggende sygepleje og sygeplejen til patienter med specifikke medicinske og kirurgiske lidelser. Her er Sygeplejebogen 5 mere konkret handlingsanvisende. Sygeplejebogen 5 Procedurer og teknikker og Pia Lysdal Veje (red.) ISBN: Ca. 270 sider 399,00 kr. udkommer maj 2015 Vi har valgt at supplere bogen med 18 videoklip, der viser udvalgte sygeplejeprocedurer. Disse videoklip kan man få adgang til enten via QR-koder indsat i den trykte bog eller via links i den medfølgende online-udgave af bogen. Videoklippene kan afspilles på flere forskellige devices; dvs. de studerende kan vælge at se dem på computer, tablet eller smartphone. De enkelte procedurer er primært beskrevet ud fra tilgængelig evidensbaseret litteratur samt de retningslinjer, der er offentligt tilgængelige på sygehusenes intranet og hjemmesider. I den udstrækning der findes kliniske retningslinjer for den enkelte procedure eller retningslinjer, der beskriver relaterede områder, har disse dannet baggrund for beskrivelsen af proceduren herunder udstyr, fremgangsmåde, oprydning og dokumentation. Mange sygeplejefaglige procedurer og teknikker findes i dag kun sparsomt beskrevet i både national og international litteratur. Når det ikke har været muligt at finde evidensbaseret litteratur, er beskrivelserne og begrundelserne forankret i erfaringer og ekspertviden. De studerende kan opleve, at sygeplejeprocedurer og -teknikker bliver udført meget forskelligt i den kliniske praksis og alligevel være rigtige og forsvarlige. Videoklippene skal derfor betragtes som eksemplariske. Bogens målgruppe er sygeplejestuderende, og den kan anvendes gennem hele uddannelsen. Indhold Kapitel 1 Organisering og aktører Kapitel 2 Planlægning Kapitel 3 Håndhygiejne Kapitel 4 Sengeredning Kapitel 5 Personlig hygiejne kropsvask Kapitel 6 Specielle procedurer i forbindelse med personlig hygiejne Kapitel 7 Mund- og tandpleje Kapitel 8 Respiration Kapitel 9 Blodtryk Kapitel 10 Puls Kapitel 11 Temperatur Kapitel 12 Vandladning Kapitel 13 Udskillelse af fæces Kapitel 14 Sondeernæring Kapitel 15 Væske og ernæring Kapitel 16 Injektionsgivning Kapitel 17 Anlæggelse af perifert venekateter Kapitel 18 Forbindingsskift Kapitel 19 Hørelse Kapitel 20 Syn Kapitel 21 Medicingivning Kapitel 22 Lejring 2 NYE BØGER til sundhedsprofessionerne

3 Sygepleje i praksis Sådan gør man Pia Lysdal Veje Karen Margrethe Maglekær De procedurer og teknikker, vi benytter i sygeplejen, er hele tiden under udvikling, og det samme gælder de retningslinjer og love, sundhedspersoner skal navigere efter i deres arbejde i dag. Sygeplejebogen 5 fuldender grundbogsserien for sygeplejestuderende og har blandt andet til formål at beskrive en række konkrete handlingsanvisninger til teknikker i sygeplejen og samtidig give den studerende et overblik over, hvilke retningslinjer der gælder. I arbejdet med bogen har det været vigtigt for os, at alle oplysninger og handlingsanvisninger så vidt muligt er baseret på evidens, så en stor del af arbejdet har bestået i kildehenvisning og søgning i internationale databaser. For eksempel viser en nyere undersøgelse, at man godt kan måle blodtryk uden på et tyndt ærme, i modsætning til hvad man hidtil har sagt, siger Karen Margrethe Maglekær og Pia Lysdal Veje, som er redaktører på Sygeplejebogen 5 Procedurer og teknikker. En nyskabelse i Sygeplejebogen 5 er, at de studerende her ikke blot kan læse om, hvordan sygeplejeprocedurer og teknikker fungerer i praksis; de kan også se det. Bogen er nemlig udstyret med QR-koder til videoklip, der demonstrerer almindelige procedurer som måling af blodtryk og injektionsgivning. Eksemplerne er valgt på baggrund af færdigheder, som de studerende erfaringsmæssigt har vanskeligt ved. Vi har gjort meget ud af, at vores eksempler er forankret i en nutidig, klinisk virkelighed, og derfor trækker vi på egne erfaringer fra praksis og har også undervejs konsulteret sygehuse rundt omkring i landet for at være ajour med, hvordan man udfører bestemte procedurer i praksis. Bogens to redaktører er selv undervisere på sygeplejeuddannelsen, og her oplever de, at mange studerende efterspørger konkrete handlingsanvisninger: Blandt andet er hvert kapitel udstyret med faktabokse, der fremhæver særligt vigtige anvisninger eller retningslinjer. Et eksempel kunne være kapitlet om håndhygiejne, hvor det fremhæves, at man skal huske både at vaske og desinficere hænderne; det er ikke længere nok med håndvask alene. I det hele taget har den øgede mængde nationale love og retningslinjer givet et behov for klarhed og overblik hvilke regler gælder hvor? som vi forsøger at give med denne bog, siger redaktørerne. Sygeplejebogen 5 henvender sig til alle studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Alle kapitler er bygget op på samme overskuelige måde, så den studerende nemt og hurtigt kan slå op, læse en grundig beskrivelse af en bestemt procedure og eventuelt supplere med et videoklip. Det er de to redaktørers håb, at studerende såvel som færdiguddannede sundhedspersoner vil bruge bogen som et nyttigt opslagsværk, der supplerer og uddyber de fire andre bind i sygeplejeserien. I arbejdet med bogen har det været vigtigt for os, at alle oplysninger og handlingsanvisninger så vidt muligt er baseret på evidens, så en stor del af arbejdet har bestået i kildehenvisning og søgning i internationale databaser. Redaktørerne Pia Lysdal Veje er sygeplejerske, cand.cur. og lektor ved University College Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg. Hun er underviser og vejleder samt har egne forskningsog udviklingsprojekter under University College Syddanmarks forskningsprogram. Veje er desuden bedømmer ved Center for Kliniske retningslinjer. Hun har udviklet valgfag i Infektionshygiejne og er tilknyttet Sygehus Sønderjylland som hygiejnenøgleperson. Veje har skrevet kandidatspeciale om nedre toilette og formidling med fokus på det infektionshygiejniske, kliniske og i forhold til grundlæggende behov. Karen Margrethe Maglekær er anæstesisygeplejerske, cand. cur. og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen Campus Næstved, University College Sjælland. Maglekær har mangeårig national og international erfaring inden for klinisk sygepleje og arbejder aktuelt med patienttransport i SOS International. Hun har bl.a. undervist i sygepleje kombineret med naturvidenskabelige fag gennem hele grunduddannelsen og stået for opkvalificering af hjemmesygeplejersker i Region Sjælland i forhold til tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS). gads forlag 3

4 Sygeplejebogen 1-5 Serien er komplet Med udgivelsen af Sygeplejebogen 5 er grundbogsserien Sygeplejebogen til sygeplejefaget fuldendt. Tilsammen dækker de fem bind læringsmålene for sygepleje i sygeplejerskeuddannelsen på et grundlæggende og generelt niveau. Alle bøgernes kapitler kan naturligvis suppleres med mere dybtgående og specialiseret litteratur, hvis den studerende har behov for det. Derfor er samtlige kapitler også forsynet med henvisninger til relevant supplerende litteratur. Sygeplejebogen 1 Sygeplejerske patient relation beskriver sygeplejerskens virksomhedsområde og sygeplejerskeprofessionen samt nogle af de fænomener, der optræder i forbindelse med sygepleje, fx angst, håb og sorg. Dernæst beskriver bogen, hvad det vil sige at blive patient, sygdomsbegrebet og forskellige reaktioner på at blive syg. En væsentlig del af bogen omhandler mødet mellem de sundhedsprofessionelle og patient/pårørende samt de relationer, der opstår i forbindelse hermed. Sygeplejebogen 3 omhandler de dele af virksomhedsområdet, der kaldes at udføre sygepleje, at lede sygepleje og at udvikle sygepleje. Bogen er beregnet til den sidste del af uddannelsen. Sygeplejebogen 4 Klinisk sygepleje beskriver den sygepleje, der skal udøves til patienter med specifikke kirurgiske og medicinske lidelser. Disse patienter har naturligvis også brug for den grundlæggende sygepleje, men her sættes der fokus på de krav, deres konkrete lidelse eller sygdom stiller til sygeplejersken. Bogens kapitler rummer mange henvisninger til supplerende litteratur. Desuden er Sygeplejebogen 5 et godt handlingsanvisende supplement til Sygeplejebogen 4. Sygeplejebogen 4 omhandler de dele af virksomhedsområdet, der kaldes at udføre sygepleje og at formidle sygepleje. Bogen er beregnet til den sidste del af uddannelsen og til den kliniske del af uddannelsen. Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov drejer sig om den sygepleje, der knytter sig til at opfylde patientens grundlæggende behov, uanset årsagen til at patienten har problemer med at klare det selv. Bogen er rigt illustreret, men der foreligger nu også mulighed for at supplere med Sygeplejebogen 5 med de beskrivelser af konkrete interventioner samt videoklip, der findes heri. Sygeplejebogen 1 og Sygeplejebogen 2 omhandler især de dele af virksomhedsområdet, der kaldes at udføre sygepleje og at formidle sygepleje. Bøgerne er beregnet til den første del af uddannelsen. Sygeplejebogen 3 Teori og metode belyser forskellige tilgange til omsorgsbegrebet som noget centralt i sygeplejefaget. Dernæst beskrives de organisatorisk/administrative tiltag i sundhedsvæsnet, som har indflydelse på sygeplejerskens funktion, herunder det som knytter sig til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Endelig beskrives nogle generelle sygeplejefaglige problemstillinger, som ikke knytter sig til en bestemt lidelse eller sygdom, men optræder i mange forskellige sammenhænge. 4 NYE BØGER til sundhedsprofessionerne

5 Menneskets anatomi og fysiologi nu i 3. udgave Menneskets anatomi og fysiologi kommer nu i 3. udgave. En af de væsentligste ændringer er, at den medicinske/- latinske terminologi anvendes i langt større udstrækning end i 2. udgave af bogen. På den måde hjælpes den studerende til at læse og anvende fagsproget og vil dermed være bedre rustet til at forstå de sundhedsfaglige optegnelser i journaler og andre dokumenter. Princippet er, at første gang en struktur, et organ eller lignende nævnes, skrives såvel den danske som den latinske betegnelse. Af hensyn til en sufficient kommunikation med patienterne er det også vigtigt at kunne de danske betegnelser. Herefter fortsætter bogen med den betegnelse, der er den mest anvendte i den kliniske praksis, idet man traditionelt, og med en vis inkonsekvens, bruger latinske betegnelser om nogle organer, organsystemer og strukturer og danske betegnelser om andre. Alle referenceværdier er de aktuelt gældende i Danmark. Menneskets anatomi og fysiologi 3. udgave Egil Haug, Olav Sand, Øjstein V. Sjaastad og Jan G. Brålie Oversat af: Birthe Kamp Nielsen ISBN: Ca. 538 sider Pris: 799,00 kr. Bogen udkommer juni 2015 Bogens layout er ikke ændret væsentligt. Den indeholder fortsat mange kliniske eksempler, som illustrerer vigtige fysiologiske og anatomiske principper. Det understreger vigtigheden af at vide, hvordan den normale organisme er opbygget og fungerer for at kunne forstå, hvad der sker, når organer eller organsystemer ikke fungerer optimalt. Alle kapitlerne afsluttes med en række studiespørgsmål, og mange margentekster fremhæver det vigtigste ved emnerne og vil være nyttige ved repetition. Bogen har et omfattende stikordsregister, som gør den velegnet som opslagsbog. Bogens illustrationer er fortsat tegnet af medicinsk illustrator Kari Toverud, og 90 af disse kan downloades til brug i undervisningen. Som supplement til bogen findes en særskilt bog med studieopgaver til alle kapitler. Denne bog er beskrevet på næste side. App en Medicinske fagtermer kan med fordel anvendes sammen med Menneskets anatomi og fysiologi. Brug App en sammen med bogen gads forlag 5

6 Studieopgaver til Menneskets anatomi og fysiologi Studieopgaver til Menneskets anatomi og fysiologi Af Øjstein V. Sjaastad, Kari Toverud, Olav Sand, Jan G. Brålie og Egil Haug Oversat af Kirsten Møholt ISBN: Ca. 200 sider Pris: 220,00 kr. Bogen udkommer juni 2015 En side kan f.eks. se således ud: Samtidig med udgivelsen af 3. udgave af Menneskets anatomi og fysiologi udkommer Studieopgaver til Menneskets anatomi og fysiologi. Den indeholder studieopgaver til alle kapitlerne i Menneskets anatomi og fysiologi. Studieopgaverne følger nøje 3. udgave af Menneskets anatomi og fysiologi. Studieopgaverne er udformet på forskellige måder, så den studerende kan arbejde varieret med stoffet: Enkle spørgsmål, der kan besvares med få ord eller korte sætninger. Figurer, hvor forskellige strukturer skal navngives. Formulering af spørgsmål til færdige svar. Udfyldelse af ord, som mangler i sætninger. Bagest i bogen findes en facitliste til alle opgaver. Her henvises i udstrakt grad til de sider i Menneskets anatomi og fysiologi, hvor de studerende kan hente mere viden om emnet. Der er således tæt sammenhæng mellem de to bøger. 6 NYE BØGER til sundhedsprofessionerne

7 Menneskekroppen.dk Gads naturvidenskabelige serie udvides fortsat. I løbet af foråret 2015 kommer Menneskets anatomi og fysiologi i 3. udgave med tilhørende studieopgaver. Begge bøger er beskrevet på de foregående sider her i publikationen. Kan købes via App Store: Pris: 19,00 kr. App en: Medicinske fagtermer knytter sig til alle udgivelserne i serien. App en fungerer som en udtaleordbog, hvor de studerende kan lære den korrekte udtale af 500 medicinske fagtermer. Serien består desuden af: Sygdomslære for sundhedsprofessionelle Hanne Ramløv Ivarsen og Ahmed Aziz (red.) 1. udgave 2013 ISBN: sider Pris: 999,00 Mikrobiologi for sundhedsprofessionelle Af Vegard Bruun Wyller ISBN: sider Pris: 149,00 kr. Sygdomslære for sundhedsprofessionelle, der: Mikrobiologi for sundhedsprofessionelle, der: Har et gedigent kapitel om basal sygdomslære som indledning til bogen. Er opbygget ud fra læringsudbyttet i faget mikrobiologi. Lægger vægt på at forklare sygdomsmanifestationerne på baggrund af patofysiologien. Har direkte links til undervisningsmateriale på Statens Serum Instituts hjemmeside. Har kapitler, der alle er skrevet af eksperter på det pågældende felt. Lægger vægt på at aktivere de studerende under læreprocessen. Gennemgår et stort antal sygdomsgrupper med vægt på de mest almindelige. Har studiespørgsmål til alle kapitler. Har illustrationer, der kan downlades til undervisningsbrug. gads forlag 7

8 Reform af sundhedsuddannelserne På Gads Forlag er vi meget opmærksom på den kommende reform af sundhedsuddannelserne, som vil medføre nye bekendtgørelser og hvad deraf følger af nye læringsmål, læringsudbytter og forventede kompetencer hos fremtidens sundhedsprofessionelle. Alt dette har afgørende betydning for, hvilke lærebøger der skal udvikles og udbydes. Vi har i dag meget lidt konkret viden om reformen. Der foreligger dog fra blandt andre Uddannelses- og Forskningsministeriet, Sundhedskartellet, Kommunernes Landsforening og Dansk Sygeplejeråd en række notater og rapporter, som angiver den retning og det indhold, man kan forvente i de nye sundhedsuddannelser. Dette materiale er lavet på baggrund af de kompetencer, man forventer, at de enkelte faggrupper i fremtiden skal besidde. Blandt de områder, der sandsynligvis vil blive sat fokus på, er tværfaglighed, velfærdsteknologi, internationalisering, kvalitetssikring og -udvikling samt primær sundhedstjeneste. Nogle af disse områder dækkes allerede i dag af lærebøger fra Gads Forlag, fx: Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet Trine Ungermann Fredskild (red.) ISBN: sider Pris: 229,00 kr. Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsnet rammer, udfordringer og muligheder Bettan Bagger, Marianne Lindahl og Lisbeth Villemoes Sørensen (red.) ISBN: sider Pris: 249,00 kr. Forlaget følger udviklingen nøje, således at alle uddannelsens områder også i fremtiden vil blive dækket af lærebøger fra Gads Forlag. Gads Forlag Fiolstræde København K Studio Sabine Brandt

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere