Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015"

Transkript

1 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i marts 2015

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i Sikker drift Vinterman chauffør app Vinterman tilsynsapp en Andre Vinterman app s GPS styring & dynamisk spredning Generalisering af hændelser Prislister for ruter og lokationer Tilpasning til vejman.dk Kvalitetsvurdering af udkald Selvfakturering hos kommunerne Dataopsamling Bedre information Glatføremålestationer, kameraer, isbil mv Kort Vagtplanlægningsmodulet Fejl & ønskelisten Dokumentation, præsentation, support mv Prioritering af projekterne... 8 Dato: Side i

3 1. Projekter i 2015 I det følgende er der opstillet en række projekter, som Vinterman arbejdsgruppen forventer at gennemføre i løbet af Rækkefølgen nedenfor er ikke prioriteret, men Vinterman arbejdsgruppens indbyrdes prioritering af opgaverne findes sidst i notatet. Oplægget er diskuteret på Vinterman arbejdsgruppemødet den 8. december 2014 og endeligt besluttet i Vinterudvalget på deres møde den 2. februar Sikker drift Hosting af den samlede Vinterman serverside er en meget væsentlig del af den samlede Vinterman drift for såvel Vejdirektoratet som for flertallet af kommunerne. Derfor arbejdes der løbende for at tilpasse kapaciteten og skabe så stabile rammer som muligt for driften af Vinterman. Opgaverne er spredt over mere end 25 computere, der samlet varetager alle opgaver. Blandt de nærmeste opgaver er udfasning af Windows XP samt Windows Server Vinterman chauffør app Vinterman chauffør app en blev i sin første udgave taget i drift i november 2013 og forventes at får en central rolle fremover som chaufførens grænseflade til Vinterman. App en er udvidet til sæsonen , hvor såvel Vejdirektoratet som mange kommuner tager den i anvendelse i stor skala. Efter sæsonen vil eventuel udbygning af app en blive fastlagt. Dette omfatter bl.a.: Adgang til kort over hvilke dele af ruten, der er kørt og især hvad der mangler. Dette svarer til det kort, der findes i Vinterman under dataopsamlingen Adgang til faste rute- og lokationskort, instrukser mv. omkring hvordan turen skal køres og hvad der skal tages Mulighed for at give chaufføren beskeder som tekst og evt. tale via Sara, vores maskinelle oversætter Mulighed for at chaufføren kan gøre opmærksom på ting. Et tryk på en knap kan gemme GPS-positionen, evt. tage et billede og sende hele herligheden til vintervagten, hvorefter vintervagten kan kontakte chaufføren pr. telefon Besked-funktion omkring opdateringer mv., f.eks. via et infoikon Dato: Side 1

4 1.3. Vinterman tilsynsapp en Tilsynsapp en er udviklet med tilskud fra Københavns kommune og omfatter: Alle funktioner fra chauffør app en, således at tilsynet også dokumenteres via gps-spor på sin rute Mulighed for at se et kort over alle ruter inkl. kontaktoplysninger Mulighed for at se og oprette SUK-sager med tilhørende billeder Tilsynsapp en er udelukkende udviklet til ipads og kører test i vinteren i København. Når sæsonen slutter skal der ske en evaluering med henblik på behov for justering samt udbredelse til flere platforme. Erfaringerne herfra omkring rutekort vil indgå i arbejdet med chauffør app en efterfølgende Andre Vinterman app s Vinterman arbejdsgruppen har også diskuteret muligheden for udvikling af app s til afvikling på ipad/android tabletter rettet mod vagtrelaterede funktioner, dvs. en mini-vinterman med de mest gængse muligheder for at starte et udkald, starte robotten, skifte status, genstarte aktiviteter mv. Arbejdsgruppen har indtil videre besluttet ikke at igangsætte udviklingen af yderligere apps og anbefaler rigtige Windows tabletter (ikke Windows Phone), der vil kunne afvikle de komplette udgaver af såvel Vinterman som VejVejr. endnu GPS styring & dynamisk spredning GPS styring har været et produkt hos leverandørerne af saltspredere i mange år. Med de seneste test er det også dokumenteret, at mindst tre af produkterne fungerer udmærket. Men rent driftsmæssigt er der fortsat nogle udfordringer: Det er vanskeligt at administrere de optagne ruter Man kan ikke flytte optagne ruter mellem udstyr for forskellige leverandører En rute håndteres som en komplet tur. Det betyder, at ændringer ofte medfører en komplet ny-indlæsning af ruten. I nogle tilfælde kan ændringer dog fikses på computeren Det er svært at styre hvilke spredere, der har hvilke ruter installeret Hovedformålet med dette projekt er derfor at opnå en lettere og billigere administration af optagne ruter. Dato: Side 2

5 Der er udarbejdet et oplæg til en struktur baseret på et standardiseret format for optagne ture inkl. indstillinger samt en mulighed for at have stykker af ture liggende. Dermed kan en ny rute stykkes sammen af eksisterende optagelser. Stukturen er i princippet accepteret af Epoke, Schmidt-Nido og Küpper Weisser, men der udestår at konkretisere denne struktur. Projektet medfører derfor kommunikation med leverandørerne omkring en fælles standard samt fastlæggelse af en struktur for ruteadministration, hvor sprederne selv kan hente opdateringer af de nyeste ruter. Projektet er samtidig i fin tråd med muligheden for at kunne justere i doseringen på optagne ture i forbindelse med udnyttelse af strækningsvejr dvs. Dynamisk spredning. I forbindelse med Dynamisk spredning skal selve doseringen langs den enkelte strækning fastlægges via flere parametre, herunder forventet vejtemperatur mv., restsalt, trafik mv. svarende til hvad der arbejdes med i DIMS projektet Generalisering af hændelser Hændelserne eller ruternes statustrin registreres i dag specifikt for hver enkelt rute. Dette forventes fremover at være placeret i et fælles register over hændelsesopsætninger. På den enkelte rute vil man derfor blot skulle udpege den ønskede hændelsesopsætning. Formålet med projektet er at gøre det lettere at rette i hændelserne for f.eks. alle saltruter og samtidig lettere undgå, at en rute ikke vil skifte status en klassisk fejl, mange oplever Prislister for ruter og lokationer En række mindre tiltag er samlet omkring prislisterne med det formål at gør dem lettere at anvende: Tilføjelse af vintercentral og prislistetype på listen over faste priser Tilføjelse af et kryds på årspriser om at prisen udløses hvert år. Dermed skal man ikke huske at flytte alle datoer et år frem hvert år. Default er, at prisen kommer med hvert år Tilføjelse af Sidst rettet af og dato på priserne i stil med telefonnumre Tilføjelse af to ekstra opgaver: Ekstra mand og Minitraktor Afkrydsning for Vis kun reguleret pris i afregning. Krydset medfører, at Vinterman ikke vil vise de uregulerede priser ved fakturering Dato: Side 3

6 Valg af hændelsesopsætning således at det er lettere at se, hvor der bør indsættes priser Tilføjelse af rød pil i overskrifterne 1.8. Tilpasning til vejman.dk Op mod nytår 2014 implementeres muligheden for import af ruter fra vejman.dk. På tilsvarende vis er der behov for at opdatere Vintermans nuværende bestemmelse af arealer, længder og sporlængder. Beregningerne sker i dag på de tidligere registre i vejman.dk, der ikke ajourføres længere Kvalitetsvurdering af udkald De nuværende funktioner omkring kvalitetsvurdering af et udkald udbygges på følgende måde: Vurdering af beslutningen på ruteniveau på tidspunktet for udkaldet Vurdering af beslutningen på ruteniveau set i bagklogskabens klare lys Vurdering af udkaldet som helhed opdelt på hhv. prognose, systemer, materiel og generelt Vurderingen er især rettet mod saltudkald. Udover vurderingen af selve beslutningen, er formålet også at få et godt grundlag for dokumentation af situationer, hvor prognoserne kunne være bedre Selvfakturering hos kommunerne Projektet omkring selvfakturering hos kommunerne er påbegyndt i 2013 og forventes udviklet henover vinteren baseret på følgende løsning: Fakturagrundlag udarbejdes og udsendes som nu Entreprenøren accepterer eller forkaster fakturagrundlaget Ved accept danner Vinterman en elektronisk faktura direkte til kommunen (i OIOUBL-format) samt en læsbar kopi som bilag til entreprenøren Kommunen kan i deres økonomisystem genkende denne faktura og herefter selv afgøre hvor automatisk de ønsker at lade pengene blive udbetalt til entreprenøren Kravene for at kunne sende elektroniske fakturaer kendes ikke, men selve datafil-formatet kan Vinterman godt danne. En række felter er indsat under [Firmaer og personer] ligesom der er opret- Dato: Side 4

7 tet et generelt register til bl.a. at styre forskellige typer ved f.eks. med og uden selvfakturering Dataopsamling I CEN-regi har man for flere år siden vedtaget EN , der er en norm omkring dataopsamling. De fleste leverandører har tilpasset sig denne, men leverer fortsat data til Vinterman i DAUformatet, som vi selv har defineret. På baggrund af gentagne henvendelser fra leverandørerne tilpasses Vinterman til også at kunne indlæse data efter CEN standarden. Indholdsmæssigt vil det kræve lidt ombygning omkring dataopsamlingen. Udover tilpasningen til CEN standarden findes der et par ønsker til selve brugergrænsefladen: Ved afslutning af en tur skal denne opdeles i flere ture, hvis der er lange pauser undervejs. Dermed kan pauser på f.eks. mere end en time sorteres fra automatisk Der skal være mulighed for at præsentere flere ture på samme kort Bedre information På nuværende tidspunkt anvendes følgende kilder til at informere brugeren om problemer og nyheder i forbindelse med drift og opdateringer: Det indbyggede beskedsystem, hvor der kan vises en besked ved logon Vinterman driftsstatus siden via vinterman.dk Kendte fejl og problemer via vinterman.dk Fejl og ønskelisten Vinterman Download Centeret Ovenstående forventes at kunne integreres som separat præsentation samt såvel før og efter login på en mere overskuelig facon end i dag Glatføremålestationer, kameraer, isbil mv. Registrene omkring målestationer og kameraer er i drift, men der forventes fortsat en udbygning omkring dette: Opbygning af præsentationer og kvalitetssikringsfunktioner specifikt rettet mod data fra Isbilerne Dato: Side 5

8 Mindre forbedringer af især kamera-delen af registrene Oprettelse af et registreringssystem til fakturering af udført arbejde Projektet gennemføres i samarbejde med EL-Lab folkene omkring glatføremålestationer Kort Google Maps anvendes nu som supplement i forbindelse med dataopsamling, ruter og målestationer. Dette forventes bredt ud til flere af de øvrige kort idet der nu indkøbes en fast Google-licens. Vintermans ruter og dataopsamlingen forventes desuden flyttet helt eller delvist til en GeoServer, således at forskellige temaer bedre kan stilles til rådighed for såvel Vinterman, de tilhørende apps samt for andre systemer. I forbindelse med tilsynsapp en er ruterne i København lagt på en GeoServer, der laver kortet til app en. Projektet koordineres med vejman.dk Vagtplanlægningsmodulet Vagtplanlægningsmodulet i Vinterman fungerer fint, men har gennem nogle år trængt til en opdatering. I dag har mange brugere et anstrengt forhold til vagtplanlægningsmodulet, bl.a. fordi det kun anvendes en kort periode om efteråret. Blandt ønskerne er: Vagtrullen skal gøres tydeligere Styring af deltagere på vagthold bygges ind i vagtplan billedet Der gives let adgang til at se og oprette vagttyper fra vagtplan billedet Der skal tilføjes måneder/ugenumre i oversigten på en ekstra overskriftslinje Udskriften skal kunne foldes, hvis der er plads til flere skemaer på samme side Da modulet har fungeret, har dette projekt typisk haft lavere prioritet hidtil. Dog bør især de første tre pinde indarbejdes for at lette brugen for mange Fejl & ønskelisten Fejl- og ønskelisten har efterhånden vokset sig ganske stor. Målet er, at denne liste skal prioriteres lidt højere og dermed løses flere opgaver fra listen. Dato: Side 6

9 Vinterman-gruppen vil på hvert møde gennemgå nye opgaver samt som minimum status for alle fejl og ønsker med prioritet 1 og 2. Prioritet 4 ønsker er generelt lavest prioriteret mens prioritet 5 primært anvendes til fremtidige projekter. Den aktuelle liste kan altid følges på: Dokumentation, præsentation, support mv. Opgaven omfatter den normale støtte til brugerne omkring fejlsituationer samt de administrative opgaver omkring møder, brugerseminar og præsentation af systemet. Blandt de faste tiltag er: Opdatering af Vinterman s bruger- og systemdokumentation pr. medio september. Videreudvikling af Vinterman s information på Internettet via vejdirektoratet.dk samt vinterman.dk. Afholdelse af det årlige brugerseminar i maj måned. Den almindelige brugerstøtte udgør dog også en ganske stor indsats, især op til sæsonstart. Dato: Side 7

10 2. Prioritering af projekterne Vinterman arbejdsgruppen har nedenfor prioriteret projekterne efter væsentlighed med en 1 som den højeste prioritet. Når der står 1-2 er det fordi dele af projektet har højere prioritet mens nogle opgaver bedre kan udskydes. Desuden er der tilføjet en kolonne med et estimeret antal timer til opgaverne opgjort i uger. Nr Projekt Prioritet Tid, uger 1.1 "Sikker drift" Vinterman chauffør app Vinterman tilsynsapp Andre Vinterman apps GPS styring og dynamisk spredning Generalisering af hændelser Prislister for ruter og lokationer Tilpasning til vejman.dk Kvalitetsvurdering af udkald Selvfakturering hos kommunerne Dataopsamling Bedre information Glatføremålestationer, kameraer, isbil mv Kort Vagtplanlægningsmodulet Fejl & ønskelisten Dokumentation, præsentation, support mv Alle projekter Estimaterne skal tages med det forbehold, at mange af opgaverne endnu ikke er så præcist beskrevet. Dato: Side 8

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 59 Tid Mandag den 2. december 2013. kl. 9.30 15.00 Sted i København Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ)

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/9-2010 IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indledning... 3 3.

Læs mere