Årsberetning. FDE Fonden. Lyren Padborg. Tlf Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk"

Transkript

1 Årsberetning 2014 FDE Fonden. Lyren Padborg. Tlf Fax

2 2 Fondens formål FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har rela-tion til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen. Forord FDE Fonden har nu eksisteret i 5 år og har i den periode dokumenteret behovet for en transportrelateret fond og dermed sin berettigelse. I årene har fonden således modtaget i alt 233 ansøgninger. Heraf har det været muligt at imødekomme 150 ansøgninger med i alt 5,3 mio. kr. Transport- og logistikbranchen har også i 2014 vist stor interesse for at søge midler i FDE Fonden. Fonden modtog således i alt 55 ansøgninger til et samlet beløb på 4,48 mio. kr. Heraf har der været mulighed for at imødekomme 35 ansøgninger helt eller delvis med samlede donationer på 1,928 mio. kr. Efter at ITD på generalforsamlingen i foråret 2014 besluttede at indbetale yderligere 5 mio. kr. til FDE Fonden, udgør stamkapitalen ved udgangen af 2014 nu 67 mio. kr. De nye midler fra ITD har muliggjort, at fonden har kunnet øge sit bidrag til aktivt at støtte branchens udvikling i et stadigt mere konkurrencepræget marked. Fonden har i 2014 fastholdt de 6 definerede støtteområder, og der er foretaget uddelinger på alle områder. Traditionen med at uddele Årets talentpris blev fortsat i Det samme gælder de almennyttige donationer, hvor FDE Fonden - på linje med andre brancher gerne vil markere transportbranchens CSR ansvar. FDE Fonden har i 2014 via historier i pressen lagt vægt på at udbrede kendskabet til de projekter, fonden støtter for hermed at inspirere til og fremme interessen for at søge midler til nye projekter fra fonden. Støtteområder I forbindelse med de to ansøgningsrunder i 2014 har der været givet støtte til projekter inden for 5 af fondens 6 hovedområder: 1. Forskning og innovation Økonomisk støtte til forskning og innovationsprojekter, der kan understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik. 2. Videnspredning og uddannelse Økonomisk støtte til studierejser og studieophold samt praktikog uddannelsesophold, der tilfører ansøgeren/ansøgerne ny viden og inspiration på godstransport- og logistikområdet. 3. Færdselssikkerhed Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter. 4. Erhvervets image Økonomisk støtte til projekter og initiativer, der fremmer transport- og logistikbranchens omdømme. 5. Erhvervets historie Økonomisk støtte til projekter/bogudgivelser, der fastholder dansk landevejstransports historie. Økonomisk bistand til forskellige former for seniorarrangementer for forhenværende indehavere/ledere af vognmands-/transportvirksomheder. 6. Socialt Økonomisk støtte til vognmænd, chauffører og administrative medarbejdere og deres familier samt medarbejdere tilknyttet godstransportbranchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom eller lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation. Årlige donationer Der er 2 årlige ansøgningsperioder til FDE Fonden: marts og september. Talentpris Desuden uddeler FDE Fonden årligt en pris: FDE Fondens talentpris. Kandidater til talentprisen vil være enten en transportvirksomhed, der har gjort en særlig indsats for at tiltrække, fastholde eller udvikle talenter, eller en medarbejder, der i sit daglige virke har vist stort engagement og potentiale. Med prisen følger et legat på kr. Årsberetningen for 2014 indeholder bl.a. en oversigt over fondens donationer, et sammendrag af fondens årsrapport for 2014 og en oversigt over bestyrelse og administration. Endvidere indeholder årsberetningen et særligt afsnit, der sætter fokus på et af fondens hovedområder, nemlig Færdselssikkerhed. Jens Iwer Petersen Formand

3 3 Støtte til færdselssikkerhed Når lastbiler bliver involveret i færdselsuheld med øvrige trafikanter, har det ofte på grund af lastbilernes størrelse alvorlige konsekvenser for de involverede parter. Derfor er der i alle transportvirksomheder stor fokus på, hvordan man kan fremme færdselssikkerheden og undgå alvorlige ulykker. Også FDE Fonden har som et af sine 6 støtteområder valgt Færdselssikkerhed, hvor man giver økonomisk støtte til projekter og initiativer, der øger færdselssikkerheden mellem lastbiler og øvrige trafikanter. Det er vigtigt, at børn allerede i skolealderen lærer at begå sig i trafikken, og derfor har FDE Fonden bl.a. økonomisk støttet ITD s landsdækkende lastbilkaravane til de danske skoler og finansieret uddelingen af refleksveste i forbindelse med lastbiludstillinger. Når vinteren sætter ind kan sne- og isflager samle sig på vogntogenes tag. Hvis ikke disse bliver fjernet, før køretøjerne kommer ud i trafikken, er der stor risiko for, at isflagerne falder af under kørslen, fx når man svinger. Dette kan få alvorlige konsekvenser, når de rammer personbiler og ikke mindst de bløde trafikanter. Derfor har FDE Fonden de senere år sponsoreret opsætning af såkaldte snebroer på transportknudepunkter som Padborg og Taulov og senest også bevilliget en snebro til transportcentret i Tåstrup. Fra snebroen kan chaufføren fjerne sne og is fra lastbilens tag og derved undgå risikoen for nedfald under kørslen. FDE Fonden har ligeledes støttet en landsdækkende kampagne vedrørende kontrol af lastbildæk og fokuserer også på, at forskning og uddannelse kan bidrage til at fremme færdselssikkerheden. Fonden støtter således blandt andet et pilotprojekt på Nordsjællands Hospital vedrørende screening og behandling af chauffører med søvnapnø og/eller diabetes. Et af de vigtige formål med køre- og hviletidsreglerne er at fremme færdselssikkerheden. Det er dog vigtigt, at reglerne i dagligdagen kan efterleves på en håndterbar måde for vognmænd og chauffører. Derfor har FDE Fonden givet støtte til udarbejdelse af et fælles oplæg fra vejtransportbranchens organisationer til en ændret håndtering af køre- og hviletidsreglerne. Oplægget bruges som grundlag for drøftelser med Justitsministeriet. FDE Fonden vil også fortsat have Færdselssikkerhed som et af sine fokusområder og ser frem til fortsat at modtage relevante støtteansøgninger på området.

4 4 Oversigt over donationer i 2014 Forskning og innovation Studietur Bruxelles Fagudvalg Told Danske Speditører max Udvikling app målrettet udenlandske chauffører ITD Deltagelse int. konference bæredygtig transport Danmarks Tekniske Universitet Videnspredning/uddannelse Studieophold Hong Kong (logistik) Pernille Gorrisen, Århus Studietur Beijing/Shanghai (logistik/scm) Student Union og Logistics, Århus Universitet Studieophold Australien (logistik) Kristine Lyck Dreehsen, København Studietur England UC Holstebro (lager-/kørselsdisponenter) max Studieophold Austin, Texas Århus Købmandsskole (spedition/shipping) Studietur Sverige AMU Nordjylland Studieophold Brisbane Australien (logistik) Mette Thielsen Weinkauf, København Studieophold Singapore (logistik/scm) Sebastian Granner Lund, Århus Studietur Litauen 9 lokale netværk ITD max Studietur Amsterdam AMU Nordjylland Deltagelse sommerskole Delhi-Copenhagen Copenhagen Business School Urban Challenge Udvikling nye akademifag Danske Speditører/ITD Studietur 3 netværk Bruxelles DTL max Færdelssikkerhed Refleksveste m.m. til Ishøj Truckshow Convoy Buddy Lastbilkaravanen rundt til skoler ITD Etablering snebro HTTC-Høje-Taastrup Transportcenter Dækrazzia Dæk Specialisternes Landsforening Oplæg fra vejtransporten til en ændret 9 transportorganisationer håndtering af køre- og hviletid

5 5 Erhvervets historie Jubilæumsbog Mommark Handelsskole Business College Syd Studietur Bruxelles DTL s veteranklub Studietur Århus ITD seniorer Bog Mit liv blandt lastbiler (hos Stiholt A/S) Bent Nielsen, Sæby Bog historien om betydende danske John Johansen, Jyllinge vognmandsforretninger gennem tiden Bog billedværk med forskellige lastbiltyper Niels Rasmussen, Vinderup Indkøb scanner og TV til fremvisning Foreningen af Nordjysk Lastbilnostalgi Socialt Eksportchauffør blodprop i hjernen Kørselschef sklerose Vognmand arbejdsulykke Oversigt humanitære donationer 2014 Nordsjællands Hospital En god jul for alle Julemærkehjemmene i Danmark Danmarksindsamlingen Når mor mangler Danmarksindsamlingen Knæk Cancer FDE Fondens talentpris 2014 s talentpris 2014 blev uddelt i forbindelse med ITD s generalforsamling den 12. april 2014 i Nyborg. Prisen blev delt mellem speditør Arnt Vad Jensen, Blue Water Shipping A/S og hans arbejdsgiver Blue Water Shipping A/S i Esbjerg.

6 6 Fondens økonomi Sammendrag af årsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatopgørelse 2014 t.kr. Indtægter Afkast værdipapirer m.v Udgifter Administration, revision, bestyrelsesmøder m.v Annoncer, hjemmeside m.v Skat af årets resultat Årets resultat Foretagne udlodninger Overført til fondens reserver Balance Aktiver Værdipapirer Likvide beholdninger og andre tilgodehavender Passiver Egenkapital Anden gæld og skyldige udlodninger Revisor Ernst & Young P/S

7 Gert Jakobsen Sven Buhrkall 7 Anders Hjulmand John V. Thomsen Tove Sommer Juhl Jens Iwer Petersen Mogens Therkelsen Bestyrelse Navn Født I bestyrelsen siden Erhvervsmæssig baggrund Erfaring fra bestyrelses- og tillidshverv Formand Jens Iwer Petersen Direktør, Sønderborg adm. direktør i ITD/FDE TryghedsGruppen smba/tryg Fonden (næstformand) Nordea Liv & Pension A/S DSB H.P. Therkelsen A/S (næstformand) Institut for Transportstudier (næstformand) Transportbranchens Uddannelsescenter A/S (formand) Erfaring med repræsentantskabsarbejde fra bl.a. Nykredit, Sydbank og TryghedsGruppen/Tryg Fonden Mogens Therkelsen Direktør, Padborg adm. direktør i H.P. Therkelsen A/S H.P. Therkelsen (formand) Union Bank Flensborg (formand) DI Transport, faggruppen: Infrastruktur, transport Flensborg Avis UdviklingsRåd Sønderjylland Sønderborg Lufthavn Frøslev Efterskole Dansk/Tysk Handelskammer Dansk/Tysk Transportkommission Dansk/Tysk Business Forum Hærvejskomiteen Gert Jakobsen Vognmand, Hornslet Gert Jakobsen Transport ApS ITD (formand) FDE A/S John V. Thomsen Direktør, Vejle 1953 Direktør i bank Direktør i FDE H.P. Therkelsen A/S FDE A/S Sven Buhrkall Direktør, Rødding 1949 Cand. oecon. fra Århus Universitet Økonomikonsulent hos De Samvirkende Landboforeninger Uddannelsesleder Danmarks Sparekasseforening (Finansrådet) Vicedirektør i Foreningen af Danske Eksportvognmænd (ITD/FDE) Adm. direktør i flere transportvirksomheder Selvstændig virksomhedsrådgiver siden 1998 Sideløbende ekstern lektor ved Syddansk Universitet samt censor på bl.a. Århus Universitet. Danske Speditører (landsformand) Hytor A/S (formand) Kudsk og Dahl A/S (formand) Hirtshals Havn Nordisk Speditørforbund (præsident) H.P. Therkelsen A/S CLECATs Road Logistics Institute i Bruxelles (formand) Transportøkonomisk Forening Institut for Transportstudier (formand) Hedorf A/S (formand) HKS Fonden (formand) Gram Færdigbeton, Holger Kudsk Invest A/S Jyske Bank A/S (formand) Medlem af Folketinget (Venstre) Anders Hjulmand Advokat, Aalborg 1951 Siden 1979 advokat, HjulmandKaptain (møderet for Højesteret siden 1987) Erhverv Norddanmark (formand) Kunsten Museum of Modern Art (formand) Aalborg Teater (formand) Utzon Center A/S (formand) Nordea Liv & Pension A/S Nordjyske Jernbaner A/S (formand) Friis & Moltke A/S (formand) Sawo A/S (næstformand) Pava Produkter A/S (formand) TryghedsGruppen SMBA/Tryg Fonden M.fl. Erfaring med repræsentantskabsarbejde fra bl.a. TryghedsGruppen SMBA/Tryg Fonden og Realdania Tove Sommer Juhl Direktør, Kollund stifter/direktør månedsmagasinet TransInform adm. direktør Dansk Transport Forlag A/S KV (Foreningen for Kvindelige Virksomhedsejere)

8 Lyren Padborg Tlf Fax CVR nr FDE Fonden administreres af ITD Administrator Chef, HR & uddannelse, Jo Madsen Fondssekretær Teamleder, Mette S. Jacobsen

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv FREMSYNET Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv Annoncetillæg for NOVEMBER 2009 2 INDHOLD 3. Fremsynet 4. Netværk udvider

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Vanførefonden. Årsberetning 2007/2008

Vanførefonden. Årsberetning 2007/2008 Vanførefonden Årsberetning 2007/2008 Forsidebillede: Af Birgitte Støvring Billedet illustrerer en kvinde på vej, men endnu ikke i mål. Øjeblikket før hun når til sejr. Det interessante er kampen for at

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 2004 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater

Læs mere

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 13. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5

Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for perioden 1.

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Årsrapport 2005. Dansk Tipstjeneste A/S

Årsrapport 2005. Dansk Tipstjeneste A/S Årsrapport 2005 Dansk Tipstjeneste A/S Indhold Ledelsesberetning Til glæde og til gavn.................................................... 1 Udlodningsfordeling....................................................

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24

indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24 ÅRSRAPPORT 2012 1 indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24 Resultatopgørelse for året 2012 25 Balance pr. 31. december

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Læs mere om Danske Spil i TIL GLÆDE OG TIL GAVN 2006

Læs mere om Danske Spil i TIL GLÆDE OG TIL GAVN 2006 06Årsrapport Læs mere om Danske Spil i TIL GLÆDE OG TIL GAVN 2006 Danske Spil A/S Postboks 847 Korsdalsvej 135 2605 Brøndby Telefon: +45 36 72 00 11 kontakt@danskespil.dk www.danskespil.dk CVR-nr.: 64

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 FORSIDEBILLEDE: Servicehunden Victor slapper af sammen med kollegaen Chili. Victor er 9 år, han bor og arbejder i Værløse hos Lotte Pehrsson Årsberetning for Vanførefonden

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013. BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013. BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Året 2012 Generalforsamling 2012 den 9. marts 2013 BERETNING for 2011 v/formand Per Rasmussen Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. 2012 fortsat

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop

Læs mere