FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN Når dette læses, er langt de fleste tilbage på jobbet og oppe i omdrejninger igen, efter at have nydt den helt fantastiske danske sommer. Der er nu også gået noget tid, siden tillægsaftalen af 10. april om reorganisering af forsvarets ledelse blev offentliggjort. Det betyder også, at der trods stilleperiode været arbejdet intensivt med de meget store ændringer, som aftalen giver anledning til. Det gælder for FSU, men sandelig også for alle de mange andre berørte myndigheder. Derfor tegner der sig også et billede af den kommende organisation, uden at det dog er fuldstændigt tydeligt, hvordan opgaverne fremover falder. Det betyder dog ikke, at vi har en beslutning om de præcise rammer for flytningen af FSU aktiviteter i Skalstrup til Århus. Men vi er nærmere en beslutning, idet vi har modtaget direktiv for den Business Case (BC), der skal danne grundlag for forsvarsforligskredsens beslutning om hvordan flytningen skal effektueres. BC skal beskrive flere mulige modeller, som det vil føre for vidt at beskrive detaljeret, ikke mindst fordi analysearbejdet ikke er tilendebragt i øjeblikket. I løbet af sommeren har vi også modtaget direktiv for udflytningen af Flyve- og Navalmedicinsk Center, hvor den flyvemedicinske og flyvefysiologiske del skal til Skrydstrup, mens der igen oprettes infirmeri på Garderkasernen i Høvelte. Det betyder at SAR-Roskilde skal tilrettes som en stand alone funktion. Desværre er det ikke i øjeblikket muligt at sige noget om tidsaksen i forhold til flytningen, hvilket naturligvis opleves belastende for det berørte personel. I løbet af foråret og sommeren har der været arbejdet med besættelse af en række chefstillinger på Stabslæge-2 niveau, det kan man se i afsnittet med personalenyt. Det betyder at der nu ikke længere er besat stillinger ved midlertidig tjeneste i højere funktion, hvilket gør at vi nu kan tage hul på udfordringen med at få besat de ledige overlægestillinger, primært i infirmeristrukturen. Forhåbentlig får vi en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, der kan sikre både det aktuelle behov og fremtiden. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 Sommeren bragte også en afklaring af hvordan helbredsgodkendelser, lægelige som tandlægelige, skal dimensioneres fremadrettet. De kendte funktionsbestemte godkendelser relateret til flyvning og dykning opretholdes stort set uændret, mens der for øvrige vil ske en differentiering afhængig af, om soldaten er til tjeneste i en operativ enhed eller ikke. Der er dog endnu en del løser ender omkring den konkrete udformning af afløseren for Sundhedstriaden, ligesom tilhørende bestemmelser m. m. skal rettes til. Men Sundhedsdivisionen forventer at melde klar til nytår. Center for Idræt har på fornem vis stået for den danske deltagelse i Invictus Games i London, der blev afviklet i denne måned. Der har været god pressedækning og de danske skadede veteraner gjorde en fornem indsats og præsterede flotte resultater. Samtidig ser det ud til, at der nu kan træffes endelig beslutning om at implementere det ny koncept for Militær Fysisk Træning, ligesom en ny træningstilstandsprøve kan introduceres. Efter en længere periode med meget høj operativ aktivitet i alle tre værn, er der nu en mærkbar afmatning og derfor er antallet af udsendte med sundhedsfaglig eller sanitetsfaglig baggrund ikke særligt højt. Til gengæld er der stigende øvelsesaktiviteter, også i udlandet, hvilket øger behovet for reservepersonel, om end i nogle lidt andre rammer end de som gennem flere år har været de typiske. Der er mange bolde i luften og der er mange ubesvarede spørgsmål. Jeg ved at det giver anledning til frustration og bekymring hos mange, derfor er jeg også både glad for og stolt af, at FSU holder skruen i vandet og fortsat producerer. Jeg vil bestræbe mig på at holde jeres informationsniveau så højt som muligt ad de kanaler, der er tilgængelige. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 9, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde Læs FSU s Nyhedsbreve her DET GLADE VINDERHOLD REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Martha Madsen, Niels K. Nielsen, Julie Pio Trampe, Anders Tølbøll, CFI, Knud Grænge Mortensen og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / DER LÆGGES STRATEGI DET BLEV EN AKTIV AKTIVITETS- DAG DEN 22. AUGUST 2014 Årets aktivitetsdag var organiseret af Force Health Protection, som gik ind i opgaven med liv og sjæl. Dagen var fuld af sjove og udfordrende opgaver, god mad og godt selskab. Efter morgenmaden, løste holdene en rebus og fandt et par nedgravede bilnøgler, så de kunne gå videre til næste del af dagen. Den viste sig at finde sted i Boserup Skov ved Roskilde Fjord, og her gik det så løs. Blandt andet blev balancen udfordret i sandgraven, orienteringsevnen på cykel og boldøjet med ærteposekast mod mål. Til slut blev dagen fejret med en kreativ lagkage, som var pyntet med et billede af Generallægen. Det blev en god dag, som kunne udfordre og trætte de fleste. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 ER DER POWER I MIKROTRÆNING? Forsvaret bruger mikrotræning til at holde sine soldater i form, men hvilken effekt har de korte træningspas? Det er Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt ved at finde ud af. AF ANDERS KILEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTES CENTER FOR IDRÆT På trods af den teknologiske udvikling af udrustning og materiel er soldaters fysiske præstationsevne stadig afgørende for løsning af en lang række opgaver i både krigs- og fredstid. Mikrotræning anvendes i dag blandt Forsvarets enheder for at sikre soldaterne en passende træningsmængde i en travl hverdag. Men hvad får du ud af mikrotræning? Det er Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt (CFI) i samarbejde med Københavns Universitet i gang med at finde ud af i et større videnskabeligt studie om Militær Fysisk Træning. MIKRO VERSUS KLASSISK Den første del af studiet undersøger effekten af mikrotræning (10-15 minutters træningspas) sammenlignet med klassisk træning (over 45 minutters træningspas). I perioden april til juni blev ca. 300 værnepligtige fra den Kongelige Livgarde inddelt i tre lige store grupper: 1) Klassisk træningsgruppe, der udførte al træning som længerevarende træningspas (60 min./gang), 2) Mikrotræningsgruppen, der udførte samme mængde træning, med samme indhold men fordelt som korterevarende træningspas (15 min./gang) og 3) Kontrolgruppen, der udførte al træning, som Livgarden normalt afvikler den fysiske træning. STØRSTE TRÆNINGSSTUDIE Træningen blev monitoreret af personel fra FSU/CFI samt studerende fra Københavns Universitet for at sikre at den blev afviklet ens og efter planen. Grupperne blev testet fysisk før og efter træningsperioden på ni uger for at effekten af træningen kan sammenlignes. I den kommende periode analyseres de indsamlede data og resultaterne fra studiet vil blive offentliggjort gennem forsvarets medier Det er det største træningsstudie der er afviklet i Forsvaret, og hos Københavns Universitet hører det også til blandt de største studier af denne type. PILOTPROJEKTET VISER LOVENDE RESULTATER Som forberedelse til studiet deltog en gruppe på cirka 30 sprogofficerselever fra Institut for sprog (ISP) i et pilotprojekt. Over en periode på otte uger udførte én gruppe al træning som mikrotræning, mens en anden gruppe udførte den samme mængde træning med samme indhold, som klassisk træning. Før og efter træningsperioden gennemgik de en række test for at bestemme hvilken effekt, træningen havde på deres fysik. Mikrotræningsgruppen forbedrede i perioden deres kondition, styrke i benene og håndgreb. Begge grupper havde en fremgang i Yo-yo-test (gentaget højintenst løb). Ingen af grupperne havde ændringer i statisk maveeller rygstyrke, styrke i arme eller i deres kropssammensætning (forhold mellem fedt og muskler). Ud over resultaterne fra forsøgspersonerne gav pilotprojektet erfaringer med afvikling af både test og træning, som efterfølgende blev implementeret i hovedforsøget. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 SUNDHEDSTJENESTEN TAGER SIG OGSÅ AF HUNDE At sikre et sundt forsvar dækker også de hunde, der trækker Slædepatruljen Sirius medlemmer på deres ture gennem den nordøstgrønlandske nationalpark AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) mission er at støtte de danske udsendte i at kæmpe og vinde, og det gælder også de firbenede. Forsvarets dyrlæger har et bredt arbejdsområde: blandt andet rådgiver de om hygiejne, og så fører de tilsyn med Forsvarets dyr. Blandt andet tager de sig af Slædepatruljen Sirius hunde, da der ikke er andre dyrlæger i det enorme nordøstgrønlandske territorium. Hundene er en essentiel og traditionsrig del af slædepatruljen, og de er slædernes motorkræfter de seks måneder af året, hvor Sirius patruljerer. Hundene kan betragtes som elitesoldater, og de er hele grundlaget for, at slædepatruljen kan fungere. De er driftssikre, løber ikke tør for brændstof og kan altid starte selv i minus 40 grader. Som alle levende væsener kræver hundene dog omhyggelig pleje og vedligehold, og det sørger dyrlægerne for sammen med fupperne, som patruljens medlemmer kaldes. ET HÅRDT MILJØ FOR ALLE Der kan gå mange ting galt, når man er langt fra alting ude i den arktiske ødemark. Blandt andet har patruljen oplevet at miste hunde i sneskred og at blive angrebet af moskusokser og isbjørne. Derudover er det et hårdt miljø at leve og arbejde i for mennesker såvel som for hunde. Det kan give belastningsskader at bevæge sig i sneen, og hundenes pels kan blive slidt af, hvilket kan give sår. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 Det hårde arbejde med at trække den cirka 300 kg tunge slæde, sætter store krav til forbrændingen, og mange hunde taber sig kraftigt på slædeturene. Derfor er slædepatruljens medlemmer, før de bliver udsendt til Arktis, blandt andet på et kursus på dyrehospitalet på Københavns Universitet. Her lærer de at diagnosticere, sy sår og medicinere hunde, så de er rustet til at tage sig af deres hunde. Patruljen skal dog stadig have kontakt til en dyrlæge, hvis der sker noget med en hund, og her kommer Forsvarets Sundhedstjeneste ind i billedet. På Flyvestation Skalstrup, hvor FSU har til huse, sidder tre dyrlæger i afdelingen Force Health Protection. Det er deres job at rådgive om og undervise i sygdomsforebyggelse og sundhedsoptimering af Forsvarets medarbejdere og det gælder også fupper og hunde ved slædepatruljen. STANGET AF EN MOSKUSOKSE Når uheldet er ude, hvis en hund for eksempel bliver stanget af en moskusokse, så ringer patruljen til dyrlægernes døgnvagttelefon. Den danske dyrlægelov forudsætter, at patruljen er i kontakt med en dyrlæge, før de gør noget. Det er enten Anders Højgaard Tølbøll eller Julie Pio Trampe, der svarer og taler med patruljemedlemmet om, hvad der skal gøres for at behandle hunden. Patruljens medlemmer er dygtige og har masser af erfaring med at tage sig af deres hunde, men de er ikke dyrlæger, så to gange om året tager dyrlægerne turen til Arktis for at undersøge hundene grundigt. Hver enkelt hund bliver vurderet hvordan har den det overordnet, og kan den arbejde næste år også? Dyrlægerne udfører de behandlinger, som patruljens medlemmer ikke selv kan, f.eks. kastrationer og tandudtræk. Det er også sundhedstjenesten, som patruljen ringer til, hvis der sker noget med et menneske, men her er det enten læger eller tandlæger, der tager telefonen, alt efter hvilken skade, der er sket. På den måde sikrer FSU, at både mennesker og hunde har det så godt som muligt, mens de udfører deres arbejde i den nordøstgrønlandske nationalpark. FAKTA Forsvarets Sundhedstjenestes dyrlæger fører, som et led i de sygdomsforebyggende tiltag, også tilsyn med hygiejnestandarden i Forsvaret. Der er særligt fokus på sygdomsforebyggende tiltag i Forsvarets missionsområder, da sygdomstruslerne oftest er større her, end hjemme i Danmark. Så når dyrlægerne besøger slædepatruljen, inspicerer de også beboelsen, køkkener, fødevarelagre og vandforsyning både for hunde og fupper. Siriuspatruljen består af seks slædehold på hver to soldater og 13 hunde. FSU s Force Health Protection-afdeling består af stabsdyrlæge Niels Kristian Nielsen, overdyrlæge Anders Tølbøll Højgaard, afdelingsdyrlæge Julie Pio Trampe og af afdelingslæge Anette Pagh Rosenthal. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 MEDALJEHØST I SCHWEIZ DE GLADE VINDERE. FRA HØJRE RENÉ KRISTIANSEN, STEFFEN OLSEN OG JACOB H. LARSEN. TIL VENSTRE STÅR TRÆNER JØRN ERLANDSEN AF KRISTEN TRAP, SPORTSCHEF FOR SKYDNING, CENTER FOR IDRÆT Med to guldmedaljer og to sølvmedaljer blev Danmark placeret som nr. 2 i nationskonkurrencen, kun slået af Polen, da de militære skyttelandshold på herresiden deltog i det traditionsrige CISM Regional Shooting Championship. I år fandt konkurrencen sted i Schweiz i perioden 4. til 8. august, hvor 16 nationer deltog. Vores tre verdensmestre på militær hurtigskydning 300 meter, Konstabel Steffen Olsen og Jacob H. Larsen fra Hæren samt René Kristiansen fra Hjemmeværnet, tog sig af medaljehøsten og vandt guld i militær hurtigskydning og sølv i standardgevær. Konstabel Steffen Olsen vandt guld på standardgevær 300m og sølv på militær hurtigskydning 300m. Dermed blev Steffen kåret som stævnets bedste riffelskytte på 300 meter. Steffen er udtaget af Dansk Skytteunion til at deltage i civil VM i Granada i næste måned. DELEGATIONEN PÅ 20 SKYTTER OG 6 LEDERE DROG GLADE HJEM FRA EN GOD UGE I FINLAND TO NORDISKE MESTER- SKABER TIL DANMARK Det blev til to guldmedaljer, fem sølv og tre bronze til det danske Forsvar, da det Nordiske Militære Mesterskab i skydning blev afviklet af Karelia Brigade i Vekaranjärvi i Finland i uge 26. Sygeplejerske Pia Villemoes fra FSU blev nordisk mester i sportspistol, mens den anden guldmedalje gik til holdet i militær hurtigskydning pistol. Mest stabilt i år var vores dame pistolhold med to nordiske mesterskaber - en sølvmedalje og en bronzemedalje. 300m-holdet med vores tre verdensmestrer og suppleret med to baneskytter og tre feltskytter vandt tre sølvmedaljer ud af seks mulige. Vores dame riffelhold opnåede en sølvmedalje og en bronzemedalje. FIRE GLADE OG STOLTE NORDISKE MESTRE PÅ MILITÆR HURTIGSKYDNING PISTOL. FRA VENSTRE SYGEPLEJERSKE PIA VILLEMOES, FSU, MENIG SARAH MADSEN, HJV ODENSE, SSG DORTE THORSEN, KARUP, SSG BIRGITTE LARSEN, FPT. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6

7 TRÆNINGSVEJLEDEREN OPTIMERER DIN PRÆSTATION Træningsvejlederne har fokus på at gøre de operative enheders fysiske træning endnu bedre AF FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Trods den teknologiske udvikling af både udrustning og materiel er soldatens fysiske præstationsevne stadig afgørende for en lang række af forsvarets opgaver i både krigs- og fredstid. Derfor er den Militære Fysiske Træning rettet direkte mod soldatens faktiske arbejde, og de militære fysiske trænere er uddannet til at planlægge træningen specifikt efter enhedens behov. Siden foråret har Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræts fem træningsvejledere desuden været i gang med at samle trådene i de operative enheders fysiske træning. Overskriften for træningsvejledernes arbejde er præstationsoptimering, og deres opgave er at rådgive og supervisere. Udgangspunktet er den funktion, soldaten har, og så handler det om at træne så funktionelt som muligt i forhold til funktionen. På den måde optimeres præstationen og der skabes forudsætningerne for, at antallet af arbejdsrelateret belastningsskader reduceres, siger Henriette Hasselstrøm, der er teamleder for træningsvejlederne på Center for Idræt. TRÆN FUNKTIONELT Træningsvejlederne er en støtte for alle enhedens medarbejdere, men konkret er deres primære samarbejde med de militære fysiske trænere. Samarbejdet skal NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7

8 sikre, at den fysiske træning er opdateret og giver mening i forhold til opgaver, soldaterne løser i dagligdagen såvel som under internationale operationer. Det kan bl.a. være at identificere en uhensigtsmæssig arbejdsstilling. Det gjorde træningsvejleder Christina Hedegård i Oksbøl, hvor soldaterne har stor arbejdsbelastning på arme og ryg, når de lader kanonerne. Nu har Christina sammen med den militære fysiske træner fokus på, at soldaterne specifikt træner de muskler og sener, der bliver belastet under arbejdet, så risikoen for, at de f.eks. får ondt i ryggen, er mindre. Et arbejdsliv med et minimum af skader I Høvelte lagde træningsvejleder Jesper Wendell mærke til, at soldaterne fik hovedpine under øvelserne. Han observerede at soldaterne ikke fik nok at drikke noget, der let kunne rettes på, ved f.eks. at indarbejde nye kost- og væskerutiner. Væskemangel kan bl.a. betyde hovedpine og dermed en risiko for manglende koncentration under arbejdet. Det drejer sig om at komme igennem et helt arbejdsliv med et minimum af skader, siger træningsvejleder Frederik Sevelsted, Antvorskov Kaserne. Træningsvejlederne samarbejder også med fysioterapeuterne og hjælper dem blandt andet med de screeninger, der identificerer de svagheder i kroppen, hvor træningen bør fokuseres. KONTAKT Region Nord: Træningsvejleder AKSEL NIELSEN er placeret på Aalborg Kaserner (Hvorup). Primært ansvarsområde: Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg (JGK) og Frederikshavn. Tlf.: Region Midt: Træningsvejleder MARIA ALBRECHTSEN er placeret på Holstebro Kaserne. Primært ansvarsområde: Holstebro Kaserne, Skive Kaserne og Flyvestation Karup. Tlf.: Region Syd: Træningsvejleder CHRISTINA HEDEGÅRD er placeret på Varde Kaserne. Primært ansvarsområde: Varde/Oksbøl Kaserner, Fighter Wing Skrydstrup, Fredericia og Haderslev. Tlf.: Region Sjælland: Træningsvejleder FREDERIK SEVELSTED er placeret på Antvorskov Kaserne. Primært ansvarsområde: Antvorskov Kaserne, Vordingborg Kaserne og Korsør. Tlf.: Region København: Træningsvejleder JESPER WENDELL er placeret på Høvelte Kaserne. Primært ansvarsområde: Høvelte Kaserne, Almegårds Kaserne, Kongsøre, Livgardens Kaserne, og Hærens og Søværnets Officersskoler. Tlf.: ÅRETS KOMMUNIKATIONSPRIS Forsvarsminister Nicolai Wammen uddelte tirsdag den 26. august 2014 årets kommunikationspris til Forsvarets Rekruttering og Center for Idræt. AF CFI Årets kommunikationspris 2013 blev givet for ideen bag udviklingen og markedsføringen af Forsvarets træningsapp Træn med Forsvaret og for app ens bidrag til den positive fortælling om Forsvaret. Kommunikationsprisen, der blev uddelt første gang i 2006, gives først og fremmest for at hædre en god indsats. Men den uddeles også for, at Forsvarsministeriets myndigheder kan inspirere hinanden til at blive endnu bedre kommunikatører. I har i bogstavelig forstand taget en opgave, som vi har udført i hundredvis af år i gymnastiksalene og på forhindringsbanerne rundt omkring i Forsvaret, og som vi for øvrigt er rigtig dygtige til, og omdannet den til en praktisk app, som man kan have med sig alle vegne. Det har gjort det nemmere for Forsvarets medarbejdere at holde sig i god fysisk form uanset hvor, de befinder sig i verden. Og det har gjort det nemmere for fx ansøgere til Forsvarets uddannelser at forberede sig på de krav, vi stiller. Samtidig kan alle danskere nu få adgang til app en, og det er rigtig fint og godt tænkt, sagde forsvarsminister Nicolai Wammen, da han overrakte prisen. Heldigvis var de involverede chefer i både Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Sundhedstjeneste med på at bakke fuldt op om den for Forsvaret dengang utraditionelle ide at udvikle en træningsapplikation til smartphones. Målet var både at understøtte den fysiske træning blandt Forsvarets medarbejdere og at understøtte brandingen af Forsvaret som arbejdsplads og uddannelsesinstitution, sagde Marianne Pii Behrens fra Forsvarets Rekruttering, der sammen med Klaus Gabriel Sørensen fra Center for Idræt modtog prisen på myndighedernes vegne. Forsvarets træningsapp Træn med Forsvaret kan gratis downloades af alle. Ca brugere har allerede benyttet sig af muligheden. Ideen til træningsapp en opstod på et møde mellem Center for Idræt og Forsvarets Rekruttering i foråret NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 8 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 8

9 PERSONALENYT Seniorsergent René Arne Larsen bedre kendt som RAL forlod FSU med udgangen af april. Den 1. maj fejrede han sin sidste dag på Flyvestation Skalstrup med lagkage. RAL arbejder i dag i FMT. Anne Lyster Knudsen er den 1. maj blevet udnævnt til Stabslæge-2 og chef for Forsvarets Sundhedstjenestes Rådgivningsafdelings Udviklingsafdeling (RDU). OLG Therese Maria Friis Pulawska fra INFSYD er fra 1. juli blevet ansat som chef for Medicinsk Fagsektion, der er en sektion i Udviklingsafdelingen. Christina Silseth Bartholdy, leder af Sundheds IT, forlod den 15. juni FSU og Forsvaret til fordel for et job som IT-konsulent i Ballerup Kommune. Pr. 1. september kom Christina tilbage i sit gamle job. Flemming S. Carlsen og John Koch Christiansen, der sammen med Anita Stockholm har udgjort FPT s partnerelement i Skalstrup, forlod FSU i juni måned. Flemming overgik til et job i FMT og John til et job i FPT. Anita Stockholm er ene tilbage, indtil der er fundet en ny chef for elementet. Ivan Stephansen, Chef for RDU1, har den 15. juli 2014 arbejdet i Forsvaret i 40 år. Det blev fejret sidst i juni, før sommerferien gik rigtigt i gang, så alle kollegaerne kunne være til stede, med overrækkelse af diplom og gave fra Forsvarschefen. Der blev den 20. juni udklækket et nyt hold reservelæger, og der var, vanen tro, parade for dem på Flyvestation Skalstrup. Desværre udeblev sommervejret den dag, så paraden blev holdt indenfor. Sundheds IT er fra juni måned igen en del af Sundhedsdivisionen og medarbejderne har derfor fået nye stabsnumre. Tjek telefonlisten på FIIN, hvis du er i tvivl. OASS Camilla Krogh Moshage har den 31. juli forladt FSU og fået nyt job ved Operativt Logistik Støttecenter i Korsør som HR sagsbehandler. Elev Camilla Veronica Larsen afsluttede sin kontoruddannelse i midten af august måned og fejrede det med sønderjysk kagebord. Claus Neumann er blevet udnævnt til Stabslæge-2 og chef for rekruttering og fastholdelsesafdelingen. OLG Inger Marie Giversen er den 1. september udnævnt til Stabslæge-2 og ansat som kommandolæge ved Hjemmeværnskommandoen. OLG Anne Marie Fenger er ligeledes den 1. september blevet udnævnt til Stabslæge-2 og beordret udstationeret til Bruxelles og NATO s internationale stab de næste fire år. FSU NYHEDSBREV #09 NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9 9

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012.

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012. UDA FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Uddannelsesafdelingen U 23.00 2013/000698-48176 2013-05-28 Til Standardfordeling A Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Dansk Militært

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

DMI RESULTATLISTE 2011

DMI RESULTATLISTE 2011 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND I denne præmie- og resultatliste er medtaget placeringer, som på baggrund af deltagerantal har udløst tildeling af præmier. Kun 1. 2. og 3. pladser er medtaget. Endvidere er

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf Golf Fitness Marina Aagaard Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf aagaard GOLF FITNESS stærkere fysik og bedre golf Marina Aagaard og Forlaget Hovedland Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer

Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Ny Afdelingsleder For Kollegiet, Caféen og Klubtilbud Elevråd Markedsprojekt Sommer Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. Så er det allerede igen tid til meget spændende historier fra elevernes hverdag.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

360 PERSONLIG LEDELSE

360 PERSONLIG LEDELSE 360 PERSONLIG LEDELSE NYT OG ANDERLEDES 360 UDVIKLINGSKONCEPT TIL PERSONLIG LEDELSE: IMKB GØR DIG STÆRKERE I BÅDE KROP OG SIND Som det første 360 personlige udviklingskoncept herhjemme kombinerer IMKB

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Air Force Training Centre 14. november 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994.

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. Velkommen Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. DBU har den store fornøjelse at byde 64 spillere velkommen til tre dage i Vildbjerg med kampe og træning. Træningen vil være

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere