FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FSU NYHEDSBREV NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #09 FSU NYHEDSBREV NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 AKTIVITETSDAG Se mere på side 2 NÅR DETTE LÆSES ER LANGT DE FLESTE TILBAGE... LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN Når dette læses, er langt de fleste tilbage på jobbet og oppe i omdrejninger igen, efter at have nydt den helt fantastiske danske sommer. Der er nu også gået noget tid, siden tillægsaftalen af 10. april om reorganisering af forsvarets ledelse blev offentliggjort. Det betyder også, at der trods stilleperiode været arbejdet intensivt med de meget store ændringer, som aftalen giver anledning til. Det gælder for FSU, men sandelig også for alle de mange andre berørte myndigheder. Derfor tegner der sig også et billede af den kommende organisation, uden at det dog er fuldstændigt tydeligt, hvordan opgaverne fremover falder. Det betyder dog ikke, at vi har en beslutning om de præcise rammer for flytningen af FSU aktiviteter i Skalstrup til Århus. Men vi er nærmere en beslutning, idet vi har modtaget direktiv for den Business Case (BC), der skal danne grundlag for forsvarsforligskredsens beslutning om hvordan flytningen skal effektueres. BC skal beskrive flere mulige modeller, som det vil føre for vidt at beskrive detaljeret, ikke mindst fordi analysearbejdet ikke er tilendebragt i øjeblikket. I løbet af sommeren har vi også modtaget direktiv for udflytningen af Flyve- og Navalmedicinsk Center, hvor den flyvemedicinske og flyvefysiologiske del skal til Skrydstrup, mens der igen oprettes infirmeri på Garderkasernen i Høvelte. Det betyder at SAR-Roskilde skal tilrettes som en stand alone funktion. Desværre er det ikke i øjeblikket muligt at sige noget om tidsaksen i forhold til flytningen, hvilket naturligvis opleves belastende for det berørte personel. I løbet af foråret og sommeren har der været arbejdet med besættelse af en række chefstillinger på Stabslæge-2 niveau, det kan man se i afsnittet med personalenyt. Det betyder at der nu ikke længere er besat stillinger ved midlertidig tjeneste i højere funktion, hvilket gør at vi nu kan tage hul på udfordringen med at få besat de ledige overlægestillinger, primært i infirmeristrukturen. Forhåbentlig får vi en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, der kan sikre både det aktuelle behov og fremtiden. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 1

2 Sommeren bragte også en afklaring af hvordan helbredsgodkendelser, lægelige som tandlægelige, skal dimensioneres fremadrettet. De kendte funktionsbestemte godkendelser relateret til flyvning og dykning opretholdes stort set uændret, mens der for øvrige vil ske en differentiering afhængig af, om soldaten er til tjeneste i en operativ enhed eller ikke. Der er dog endnu en del løser ender omkring den konkrete udformning af afløseren for Sundhedstriaden, ligesom tilhørende bestemmelser m. m. skal rettes til. Men Sundhedsdivisionen forventer at melde klar til nytår. Center for Idræt har på fornem vis stået for den danske deltagelse i Invictus Games i London, der blev afviklet i denne måned. Der har været god pressedækning og de danske skadede veteraner gjorde en fornem indsats og præsterede flotte resultater. Samtidig ser det ud til, at der nu kan træffes endelig beslutning om at implementere det ny koncept for Militær Fysisk Træning, ligesom en ny træningstilstandsprøve kan introduceres. Efter en længere periode med meget høj operativ aktivitet i alle tre værn, er der nu en mærkbar afmatning og derfor er antallet af udsendte med sundhedsfaglig eller sanitetsfaglig baggrund ikke særligt højt. Til gengæld er der stigende øvelsesaktiviteter, også i udlandet, hvilket øger behovet for reservepersonel, om end i nogle lidt andre rammer end de som gennem flere år har været de typiske. Der er mange bolde i luften og der er mange ubesvarede spørgsmål. Jeg ved at det giver anledning til frustration og bekymring hos mange, derfor er jeg også både glad for og stolt af, at FSU holder skruen i vandet og fortsat producerer. Jeg vil bestræbe mig på at holde jeres informationsniveau så højt som muligt ad de kanaler, der er tilgængelige. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE # 9, årgang 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Generallæge Søren Worm-Petersen UDGIVER: Forsvarets Sundhedstjeneste Flyvestation Skalstrup Køgevej Gadstrup Postboks Roskilde Læs FSU s Nyhedsbreve her DET GLADE VINDERHOLD REDAKTION: Journalist Martha Madsen FOTO: Martha Madsen, Niels K. Nielsen, Julie Pio Trampe, Anders Tølbøll, CFI, Knud Grænge Mortensen og Flyvevåbnets Fototjeneste LAYOUT & GRAFISK OPSÆTNING: AD er Hanne Hartly Kornum OPLAG: Udsendes elektronisk til medarbejdere på intranettet. For at sikre at medarbejdere, der ikke har adgang til intranettet, også kan få glæde af nyhedsbrevet, vil FSU opfordre til, at nyhedsbrevet printes og hænges op på den lokale opslagstavle eller kaffeautomat ved alle nationale og internationale tjenestesteder. Hvis du har gode idéer til artikler eller emner, er du velkommen til at skrive direkte til redaktøren på: FSU-LE04 / DER LÆGGES STRATEGI DET BLEV EN AKTIV AKTIVITETS- DAG DEN 22. AUGUST 2014 Årets aktivitetsdag var organiseret af Force Health Protection, som gik ind i opgaven med liv og sjæl. Dagen var fuld af sjove og udfordrende opgaver, god mad og godt selskab. Efter morgenmaden, løste holdene en rebus og fandt et par nedgravede bilnøgler, så de kunne gå videre til næste del af dagen. Den viste sig at finde sted i Boserup Skov ved Roskilde Fjord, og her gik det så løs. Blandt andet blev balancen udfordret i sandgraven, orienteringsevnen på cykel og boldøjet med ærteposekast mod mål. Til slut blev dagen fejret med en kreativ lagkage, som var pyntet med et billede af Generallægen. Det blev en god dag, som kunne udfordre og trætte de fleste. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 2

3 ER DER POWER I MIKROTRÆNING? Forsvaret bruger mikrotræning til at holde sine soldater i form, men hvilken effekt har de korte træningspas? Det er Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt ved at finde ud af. AF ANDERS KILEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTES CENTER FOR IDRÆT På trods af den teknologiske udvikling af udrustning og materiel er soldaters fysiske præstationsevne stadig afgørende for løsning af en lang række opgaver i både krigs- og fredstid. Mikrotræning anvendes i dag blandt Forsvarets enheder for at sikre soldaterne en passende træningsmængde i en travl hverdag. Men hvad får du ud af mikrotræning? Det er Forsvarets Sundhedstjenestes Center for Idræt (CFI) i samarbejde med Københavns Universitet i gang med at finde ud af i et større videnskabeligt studie om Militær Fysisk Træning. MIKRO VERSUS KLASSISK Den første del af studiet undersøger effekten af mikrotræning (10-15 minutters træningspas) sammenlignet med klassisk træning (over 45 minutters træningspas). I perioden april til juni blev ca. 300 værnepligtige fra den Kongelige Livgarde inddelt i tre lige store grupper: 1) Klassisk træningsgruppe, der udførte al træning som længerevarende træningspas (60 min./gang), 2) Mikrotræningsgruppen, der udførte samme mængde træning, med samme indhold men fordelt som korterevarende træningspas (15 min./gang) og 3) Kontrolgruppen, der udførte al træning, som Livgarden normalt afvikler den fysiske træning. STØRSTE TRÆNINGSSTUDIE Træningen blev monitoreret af personel fra FSU/CFI samt studerende fra Københavns Universitet for at sikre at den blev afviklet ens og efter planen. Grupperne blev testet fysisk før og efter træningsperioden på ni uger for at effekten af træningen kan sammenlignes. I den kommende periode analyseres de indsamlede data og resultaterne fra studiet vil blive offentliggjort gennem forsvarets medier Det er det største træningsstudie der er afviklet i Forsvaret, og hos Københavns Universitet hører det også til blandt de største studier af denne type. PILOTPROJEKTET VISER LOVENDE RESULTATER Som forberedelse til studiet deltog en gruppe på cirka 30 sprogofficerselever fra Institut for sprog (ISP) i et pilotprojekt. Over en periode på otte uger udførte én gruppe al træning som mikrotræning, mens en anden gruppe udførte den samme mængde træning med samme indhold, som klassisk træning. Før og efter træningsperioden gennemgik de en række test for at bestemme hvilken effekt, træningen havde på deres fysik. Mikrotræningsgruppen forbedrede i perioden deres kondition, styrke i benene og håndgreb. Begge grupper havde en fremgang i Yo-yo-test (gentaget højintenst løb). Ingen af grupperne havde ændringer i statisk maveeller rygstyrke, styrke i arme eller i deres kropssammensætning (forhold mellem fedt og muskler). Ud over resultaterne fra forsøgspersonerne gav pilotprojektet erfaringer med afvikling af både test og træning, som efterfølgende blev implementeret i hovedforsøget. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 3

4 SUNDHEDSTJENESTEN TAGER SIG OGSÅ AF HUNDE At sikre et sundt forsvar dækker også de hunde, der trækker Slædepatruljen Sirius medlemmer på deres ture gennem den nordøstgrønlandske nationalpark AF MARTHA MADSEN, FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjenestes (FSU) mission er at støtte de danske udsendte i at kæmpe og vinde, og det gælder også de firbenede. Forsvarets dyrlæger har et bredt arbejdsområde: blandt andet rådgiver de om hygiejne, og så fører de tilsyn med Forsvarets dyr. Blandt andet tager de sig af Slædepatruljen Sirius hunde, da der ikke er andre dyrlæger i det enorme nordøstgrønlandske territorium. Hundene er en essentiel og traditionsrig del af slædepatruljen, og de er slædernes motorkræfter de seks måneder af året, hvor Sirius patruljerer. Hundene kan betragtes som elitesoldater, og de er hele grundlaget for, at slædepatruljen kan fungere. De er driftssikre, løber ikke tør for brændstof og kan altid starte selv i minus 40 grader. Som alle levende væsener kræver hundene dog omhyggelig pleje og vedligehold, og det sørger dyrlægerne for sammen med fupperne, som patruljens medlemmer kaldes. ET HÅRDT MILJØ FOR ALLE Der kan gå mange ting galt, når man er langt fra alting ude i den arktiske ødemark. Blandt andet har patruljen oplevet at miste hunde i sneskred og at blive angrebet af moskusokser og isbjørne. Derudover er det et hårdt miljø at leve og arbejde i for mennesker såvel som for hunde. Det kan give belastningsskader at bevæge sig i sneen, og hundenes pels kan blive slidt af, hvilket kan give sår. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 4

5 Det hårde arbejde med at trække den cirka 300 kg tunge slæde, sætter store krav til forbrændingen, og mange hunde taber sig kraftigt på slædeturene. Derfor er slædepatruljens medlemmer, før de bliver udsendt til Arktis, blandt andet på et kursus på dyrehospitalet på Københavns Universitet. Her lærer de at diagnosticere, sy sår og medicinere hunde, så de er rustet til at tage sig af deres hunde. Patruljen skal dog stadig have kontakt til en dyrlæge, hvis der sker noget med en hund, og her kommer Forsvarets Sundhedstjeneste ind i billedet. På Flyvestation Skalstrup, hvor FSU har til huse, sidder tre dyrlæger i afdelingen Force Health Protection. Det er deres job at rådgive om og undervise i sygdomsforebyggelse og sundhedsoptimering af Forsvarets medarbejdere og det gælder også fupper og hunde ved slædepatruljen. STANGET AF EN MOSKUSOKSE Når uheldet er ude, hvis en hund for eksempel bliver stanget af en moskusokse, så ringer patruljen til dyrlægernes døgnvagttelefon. Den danske dyrlægelov forudsætter, at patruljen er i kontakt med en dyrlæge, før de gør noget. Det er enten Anders Højgaard Tølbøll eller Julie Pio Trampe, der svarer og taler med patruljemedlemmet om, hvad der skal gøres for at behandle hunden. Patruljens medlemmer er dygtige og har masser af erfaring med at tage sig af deres hunde, men de er ikke dyrlæger, så to gange om året tager dyrlægerne turen til Arktis for at undersøge hundene grundigt. Hver enkelt hund bliver vurderet hvordan har den det overordnet, og kan den arbejde næste år også? Dyrlægerne udfører de behandlinger, som patruljens medlemmer ikke selv kan, f.eks. kastrationer og tandudtræk. Det er også sundhedstjenesten, som patruljen ringer til, hvis der sker noget med et menneske, men her er det enten læger eller tandlæger, der tager telefonen, alt efter hvilken skade, der er sket. På den måde sikrer FSU, at både mennesker og hunde har det så godt som muligt, mens de udfører deres arbejde i den nordøstgrønlandske nationalpark. FAKTA Forsvarets Sundhedstjenestes dyrlæger fører, som et led i de sygdomsforebyggende tiltag, også tilsyn med hygiejnestandarden i Forsvaret. Der er særligt fokus på sygdomsforebyggende tiltag i Forsvarets missionsområder, da sygdomstruslerne oftest er større her, end hjemme i Danmark. Så når dyrlægerne besøger slædepatruljen, inspicerer de også beboelsen, køkkener, fødevarelagre og vandforsyning både for hunde og fupper. Siriuspatruljen består af seks slædehold på hver to soldater og 13 hunde. FSU s Force Health Protection-afdeling består af stabsdyrlæge Niels Kristian Nielsen, overdyrlæge Anders Tølbøll Højgaard, afdelingsdyrlæge Julie Pio Trampe og af afdelingslæge Anette Pagh Rosenthal. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 5

6 MEDALJEHØST I SCHWEIZ DE GLADE VINDERE. FRA HØJRE RENÉ KRISTIANSEN, STEFFEN OLSEN OG JACOB H. LARSEN. TIL VENSTRE STÅR TRÆNER JØRN ERLANDSEN AF KRISTEN TRAP, SPORTSCHEF FOR SKYDNING, CENTER FOR IDRÆT Med to guldmedaljer og to sølvmedaljer blev Danmark placeret som nr. 2 i nationskonkurrencen, kun slået af Polen, da de militære skyttelandshold på herresiden deltog i det traditionsrige CISM Regional Shooting Championship. I år fandt konkurrencen sted i Schweiz i perioden 4. til 8. august, hvor 16 nationer deltog. Vores tre verdensmestre på militær hurtigskydning 300 meter, Konstabel Steffen Olsen og Jacob H. Larsen fra Hæren samt René Kristiansen fra Hjemmeværnet, tog sig af medaljehøsten og vandt guld i militær hurtigskydning og sølv i standardgevær. Konstabel Steffen Olsen vandt guld på standardgevær 300m og sølv på militær hurtigskydning 300m. Dermed blev Steffen kåret som stævnets bedste riffelskytte på 300 meter. Steffen er udtaget af Dansk Skytteunion til at deltage i civil VM i Granada i næste måned. DELEGATIONEN PÅ 20 SKYTTER OG 6 LEDERE DROG GLADE HJEM FRA EN GOD UGE I FINLAND TO NORDISKE MESTER- SKABER TIL DANMARK Det blev til to guldmedaljer, fem sølv og tre bronze til det danske Forsvar, da det Nordiske Militære Mesterskab i skydning blev afviklet af Karelia Brigade i Vekaranjärvi i Finland i uge 26. Sygeplejerske Pia Villemoes fra FSU blev nordisk mester i sportspistol, mens den anden guldmedalje gik til holdet i militær hurtigskydning pistol. Mest stabilt i år var vores dame pistolhold med to nordiske mesterskaber - en sølvmedalje og en bronzemedalje. 300m-holdet med vores tre verdensmestrer og suppleret med to baneskytter og tre feltskytter vandt tre sølvmedaljer ud af seks mulige. Vores dame riffelhold opnåede en sølvmedalje og en bronzemedalje. FIRE GLADE OG STOLTE NORDISKE MESTRE PÅ MILITÆR HURTIGSKYDNING PISTOL. FRA VENSTRE SYGEPLEJERSKE PIA VILLEMOES, FSU, MENIG SARAH MADSEN, HJV ODENSE, SSG DORTE THORSEN, KARUP, SSG BIRGITTE LARSEN, FPT. NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6

7 TRÆNINGSVEJLEDEREN OPTIMERER DIN PRÆSTATION Træningsvejlederne har fokus på at gøre de operative enheders fysiske træning endnu bedre AF FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Trods den teknologiske udvikling af både udrustning og materiel er soldatens fysiske præstationsevne stadig afgørende for en lang række af forsvarets opgaver i både krigs- og fredstid. Derfor er den Militære Fysiske Træning rettet direkte mod soldatens faktiske arbejde, og de militære fysiske trænere er uddannet til at planlægge træningen specifikt efter enhedens behov. Siden foråret har Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Idræts fem træningsvejledere desuden været i gang med at samle trådene i de operative enheders fysiske træning. Overskriften for træningsvejledernes arbejde er præstationsoptimering, og deres opgave er at rådgive og supervisere. Udgangspunktet er den funktion, soldaten har, og så handler det om at træne så funktionelt som muligt i forhold til funktionen. På den måde optimeres præstationen og der skabes forudsætningerne for, at antallet af arbejdsrelateret belastningsskader reduceres, siger Henriette Hasselstrøm, der er teamleder for træningsvejlederne på Center for Idræt. TRÆN FUNKTIONELT Træningsvejlederne er en støtte for alle enhedens medarbejdere, men konkret er deres primære samarbejde med de militære fysiske trænere. Samarbejdet skal NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 7

8 sikre, at den fysiske træning er opdateret og giver mening i forhold til opgaver, soldaterne løser i dagligdagen såvel som under internationale operationer. Det kan bl.a. være at identificere en uhensigtsmæssig arbejdsstilling. Det gjorde træningsvejleder Christina Hedegård i Oksbøl, hvor soldaterne har stor arbejdsbelastning på arme og ryg, når de lader kanonerne. Nu har Christina sammen med den militære fysiske træner fokus på, at soldaterne specifikt træner de muskler og sener, der bliver belastet under arbejdet, så risikoen for, at de f.eks. får ondt i ryggen, er mindre. Et arbejdsliv med et minimum af skader I Høvelte lagde træningsvejleder Jesper Wendell mærke til, at soldaterne fik hovedpine under øvelserne. Han observerede at soldaterne ikke fik nok at drikke noget, der let kunne rettes på, ved f.eks. at indarbejde nye kost- og væskerutiner. Væskemangel kan bl.a. betyde hovedpine og dermed en risiko for manglende koncentration under arbejdet. Det drejer sig om at komme igennem et helt arbejdsliv med et minimum af skader, siger træningsvejleder Frederik Sevelsted, Antvorskov Kaserne. Træningsvejlederne samarbejder også med fysioterapeuterne og hjælper dem blandt andet med de screeninger, der identificerer de svagheder i kroppen, hvor træningen bør fokuseres. KONTAKT Region Nord: Træningsvejleder AKSEL NIELSEN er placeret på Aalborg Kaserner (Hvorup). Primært ansvarsområde: Aalborg Kaserner, Flyvestation Aalborg (JGK) og Frederikshavn. Tlf.: Region Midt: Træningsvejleder MARIA ALBRECHTSEN er placeret på Holstebro Kaserne. Primært ansvarsområde: Holstebro Kaserne, Skive Kaserne og Flyvestation Karup. Tlf.: Region Syd: Træningsvejleder CHRISTINA HEDEGÅRD er placeret på Varde Kaserne. Primært ansvarsområde: Varde/Oksbøl Kaserner, Fighter Wing Skrydstrup, Fredericia og Haderslev. Tlf.: Region Sjælland: Træningsvejleder FREDERIK SEVELSTED er placeret på Antvorskov Kaserne. Primært ansvarsområde: Antvorskov Kaserne, Vordingborg Kaserne og Korsør. Tlf.: Region København: Træningsvejleder JESPER WENDELL er placeret på Høvelte Kaserne. Primært ansvarsområde: Høvelte Kaserne, Almegårds Kaserne, Kongsøre, Livgardens Kaserne, og Hærens og Søværnets Officersskoler. Tlf.: ÅRETS KOMMUNIKATIONSPRIS Forsvarsminister Nicolai Wammen uddelte tirsdag den 26. august 2014 årets kommunikationspris til Forsvarets Rekruttering og Center for Idræt. AF CFI Årets kommunikationspris 2013 blev givet for ideen bag udviklingen og markedsføringen af Forsvarets træningsapp Træn med Forsvaret og for app ens bidrag til den positive fortælling om Forsvaret. Kommunikationsprisen, der blev uddelt første gang i 2006, gives først og fremmest for at hædre en god indsats. Men den uddeles også for, at Forsvarsministeriets myndigheder kan inspirere hinanden til at blive endnu bedre kommunikatører. I har i bogstavelig forstand taget en opgave, som vi har udført i hundredvis af år i gymnastiksalene og på forhindringsbanerne rundt omkring i Forsvaret, og som vi for øvrigt er rigtig dygtige til, og omdannet den til en praktisk app, som man kan have med sig alle vegne. Det har gjort det nemmere for Forsvarets medarbejdere at holde sig i god fysisk form uanset hvor, de befinder sig i verden. Og det har gjort det nemmere for fx ansøgere til Forsvarets uddannelser at forberede sig på de krav, vi stiller. Samtidig kan alle danskere nu få adgang til app en, og det er rigtig fint og godt tænkt, sagde forsvarsminister Nicolai Wammen, da han overrakte prisen. Heldigvis var de involverede chefer i både Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Sundhedstjeneste med på at bakke fuldt op om den for Forsvaret dengang utraditionelle ide at udvikle en træningsapplikation til smartphones. Målet var både at understøtte den fysiske træning blandt Forsvarets medarbejdere og at understøtte brandingen af Forsvaret som arbejdsplads og uddannelsesinstitution, sagde Marianne Pii Behrens fra Forsvarets Rekruttering, der sammen med Klaus Gabriel Sørensen fra Center for Idræt modtog prisen på myndighedernes vegne. Forsvarets træningsapp Træn med Forsvaret kan gratis downloades af alle. Ca brugere har allerede benyttet sig af muligheden. Ideen til træningsapp en opstod på et møde mellem Center for Idræt og Forsvarets Rekruttering i foråret NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 8 NYHEDSBREV FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 8

9 PERSONALENYT Seniorsergent René Arne Larsen bedre kendt som RAL forlod FSU med udgangen af april. Den 1. maj fejrede han sin sidste dag på Flyvestation Skalstrup med lagkage. RAL arbejder i dag i FMT. Anne Lyster Knudsen er den 1. maj blevet udnævnt til Stabslæge-2 og chef for Forsvarets Sundhedstjenestes Rådgivningsafdelings Udviklingsafdeling (RDU). OLG Therese Maria Friis Pulawska fra INFSYD er fra 1. juli blevet ansat som chef for Medicinsk Fagsektion, der er en sektion i Udviklingsafdelingen. Christina Silseth Bartholdy, leder af Sundheds IT, forlod den 15. juni FSU og Forsvaret til fordel for et job som IT-konsulent i Ballerup Kommune. Pr. 1. september kom Christina tilbage i sit gamle job. Flemming S. Carlsen og John Koch Christiansen, der sammen med Anita Stockholm har udgjort FPT s partnerelement i Skalstrup, forlod FSU i juni måned. Flemming overgik til et job i FMT og John til et job i FPT. Anita Stockholm er ene tilbage, indtil der er fundet en ny chef for elementet. Ivan Stephansen, Chef for RDU1, har den 15. juli 2014 arbejdet i Forsvaret i 40 år. Det blev fejret sidst i juni, før sommerferien gik rigtigt i gang, så alle kollegaerne kunne være til stede, med overrækkelse af diplom og gave fra Forsvarschefen. Der blev den 20. juni udklækket et nyt hold reservelæger, og der var, vanen tro, parade for dem på Flyvestation Skalstrup. Desværre udeblev sommervejret den dag, så paraden blev holdt indenfor. Sundheds IT er fra juni måned igen en del af Sundhedsdivisionen og medarbejderne har derfor fået nye stabsnumre. Tjek telefonlisten på FIIN, hvis du er i tvivl. OASS Camilla Krogh Moshage har den 31. juli forladt FSU og fået nyt job ved Operativt Logistik Støttecenter i Korsør som HR sagsbehandler. Elev Camilla Veronica Larsen afsluttede sin kontoruddannelse i midten af august måned og fejrede det med sønderjysk kagebord. Claus Neumann er blevet udnævnt til Stabslæge-2 og chef for rekruttering og fastholdelsesafdelingen. OLG Inger Marie Giversen er den 1. september udnævnt til Stabslæge-2 og ansat som kommandolæge ved Hjemmeværnskommandoen. OLG Anne Marie Fenger er ligeledes den 1. september blevet udnævnt til Stabslæge-2 og beordret udstationeret til Bruxelles og NATO s internationale stab de næste fire år. FSU NYHEDSBREV #09 NR. 09 / 3. ÅRGANG SEPTEMBER / 2014 NYHEDSBREV FOR FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9 9

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05

TIL ET. forsvarets sundhedstjeneste #05 forsvarets sundhedstjeneste #05 fsu NYHEDSBREV NR. 05 / 2. ÅRGANG august / 2013 personalenyt To gange slut. FSU siger farvel til stabslæge-1 Benny Bardrum, indtil nu chef for Sundhedsdivisionen, og til

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04

RIGTIG GANG I. FSU business case godkendt. FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: forsvarets sundhedstjeneste #04 forsvarets sundhedstjeneste #04 fsu NYHEDSBREV NR. 04 / 2. ÅRGANG juni / 2013 business case FSU s business case er blevet godkendt. Det betyder følgende: 159 stillinger skal nedlægges, men fordi FSU i

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 FORSVARETS BASISKRAV udgivet

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 2 SUNDHED & VÆRNEPL FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder til sundhedsydelser

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Junior Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 53 Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 544 542 545,7 9, 2 Karin Christensen Ørre

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 9. UDGAVE JAN 2014 SUNDHED & VÆRNEPLIGT EN VEJLEDNING 2 FORORD Formålet med denne folder er at informere værnepligtigt personel om deres rettigheder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste m Standardpistol Forening max max max Snit. % Dame Herre 0 0 Pia Villemoes Søværnets IF, København 0 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening Karin Christensen

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012

REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 REFERAT AF LANDSTALSMANDSMØDE VED DANILOG 11. april 2012 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Planlagte nationale og internationale idrætskonkurrencer og -møder i 2017

Planlagte nationale og internationale idrætskonkurrencer og -møder i 2017 Bilag 2 til Idrætsbefaling nr. 01-2017 Planlagte nationale og internationale idrætskonkurrencer og -møder i 2017 Måned Dato Idrætsgren Konkurrence/møde MARTS 16 Volleyball Forbundsmesterskaber Fredericia

Læs mere

15 M PISTOL DANSK MESTERSKAB 2011 RESULTATLISTE

15 M PISTOL DANSK MESTERSKAB 2011 RESULTATLISTE 15 M PISTOL DANSK MESTERSKAB 2011 RESULTATLISTE 15 m Standardpistol U1A G 2107 Emil R Wolfhagen Vadum 89 89 88 266 S 2283 Mikkel R Wolfhagen Vadum 75 60 54 189 Herrejunior G 2068 Anders B Andersen Hem

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Junior 1 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 531 Dame 1 Pia Villemoes Søværnets IF, København 551 544 542 545,7 191,1 2 Karin Christensen Ørre Skytteforening 497 494

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012.

UDA. Emne: Forsvarets Idrætsinspektørs årsrapport for Idrætsvirksomheden i Forsvaret i 2012. UDA FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Uddannelsesafdelingen U 23.00 2013/000698-48176 2013-05-28 Til Standardfordeling A Hjemmeværnskommandoen Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Dansk Militært

Læs mere

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center.

præg af, at dette infirmeri er foreslået indrettet som flyve- og navalmedicinsk Center. #03 forsvarets sundhedstjeneste fsu NYHEDSBREV FORLIGSIMPLEMENTERINGEN RULLER VIDERE NR. 03 / 2. ÅRGANG april / 2013 Jubilæum Den 11. marts 2013 har 10 medarbejdere i gjort sig fortjent til hæderstegnet

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Planlagte nationale og internationale idrætskonkurrencer og -møder i 2016

Planlagte nationale og internationale idrætskonkurrencer og -møder i 2016 Bilag 3 til Idrætsbefaling nr. 01-2016 Planlagte nationale og internationale idrætskonkurrencer og -møder i 2016 Måned Dato Idrætsgren Konkurrence/møde MARTS APRIL 12-13 Orientering Iagttagelseskonkurrence

Læs mere

De Åbne Jyske Mesterskaber i Silkeborg blev en kæmpe succes

De Åbne Jyske Mesterskaber i Silkeborg blev en kæmpe succes De Åbne Jyske Mesterskaber i Silkeborg blev en kæmpe succes Over 2000 gymnaster var til start i Silkeborghallen i weekenden, da De Åbne Jyske Mesterskaber 2010 blev afviklet. Silkeborg pigerne og drengens

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig...

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Alle elever går på sommerferie d. 26. juni og møder i skole igen onsdag d. 12. august kl.08.00. Vi byder på morgenmad til elever og

Læs mere

Nyhedsbrev nr

Nyhedsbrev nr Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Tina Pihl Tingberg, tlf. 60 17 05 30 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 61 55 44 65 December 2014 Nyhedsbrev nr. 5-2014 HK Forsvarets Landsklub

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Idræt, LPU 1, 1006 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts 2014 Kort navn IDRÆT LPU 1. 2. FAGETS MÅL Faget introducerer og optimerer kursistens viden, færdigheder

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram

Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Sammensæt dit eget styrketræningsprogram Af Fitnews.dk - tirsdag 08. januar, 2013 http://www.fitnews.dk/artikler/sammensaet-dit-eget-styrketraeningsprogram/ Et af de spørgsmål, vi oftest får stillet her

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det. coaching.dk

Gratis e pixibog. Få mere glæde og. 5 steps til et positivt. Programmér din hjerne til at fokusere på det.  coaching.dk Gratis e pixibog Få mere glæde og overskud i hverdagen 5 steps til et positivt mindset Programmér din hjerne til at fokusere på det positive Find glæden i hverdagen Hvad er det første, du tænker, når du

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

politimesterskaber i Danske Danske

politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i Danske Danske politimesterskaber i 30 Politiidræt nr. 2 2012 håndbold Foto: Jesper A. Thau, Vejle Af Søren Damgaard, Håndboldudvalget og træner for håndbold Københavns damer samt damelandsholdet

Læs mere

PLANLAGTE NATIONALE OG INTERNATIONALE IDRÆTSKONKURRENCER OG -MØDER I 2013

PLANLAGTE NATIONALE OG INTERNATIONALE IDRÆTSKONKURRENCER OG -MØDER I 2013 Bilag 1 til FKOBEF nr. 08-2013 PLANLAGTE NATIONALE OG INTERNATIONALE IDRÆTSKONKURRENER OG -MØDER I 2013 Måned Dato Idrætsgren Konkurrence/møde FEBRUAR MARTS APRIL 25-26 Møde Sportschefer og trænere Gniben,

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest nyhedsbrev December 2014 Teknisk Afdeling introducerer hermed afdelingens nyhedsbrev, som påtænkes udgivet hvert kvartal. Vi håber fra ledelsens side af, at det kan være med til at give noget information

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN

DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN DANMARKSMESTERSKABERNE 25 METER STD. - SPORT - GROVPISTOL 4. - 7. sept. 2008 VESTERENG - ÅRHUS RESULTATLISTE Standardpistol, Ungdom 2 Plac. Navn Forening 150 sek 20 sek

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse Koncentration kræver krop - Event for 3. klasse Introduktion Eventen skal give 3. klasses elever fornemmelse for og en erfaring med det, at være fysisk aktiv lige inden en faglig test. Påvirker det den

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere.

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere. Nyhedsbrev nr.8-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Et nyt skoleår er startet og vi har glædet os til at komme i gang. Første skoledag blev en god start på dette

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere