Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Gridmanager Flex Cities v. Per Kristensen. Facts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Gridmanager www.gridmanager.dk. Flex Cities v. Per Kristensen. Facts"

Transkript

1 Indstilling til Årets Smart City-pris Kandidat Gridmanager Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Her er tale om både B2B, B2C og offentligt / privat samarbejde, idet løsningen er implementeret både i erhverv og i det offentlige Nedsættelse af energiomkostninger.er ligeledes en del af ECOSENSE, som arbejder med at nedsætte CO2 forbrug ved brug af Mobil telefoni. Så man kan spare BÅDE energi og omkostninger. Der er for mig at se et kæmpe potentiale i at borgerne nemt via en digital platform kan reducere deres energiforbrug fremover GridManagers løsning, GridPortal, er en såkaldt Smart Grid-løsning til overvågning og reduktion af virksomheders og institutioners energiforbrug. Systemet består af en webplatform, der er forbundet trådløst til en række sensorer, som opsamler drifts- og forbrugsinformationer rundt om i virksomheden, institutionen eller kommunen. Informationerne sendes til webplatformen, der både giver overblik over forbruget og mulighed for at styre det intelligent, blandt andet ved at udnytte de svingende energipriser, så forbruget lægges, når energien er billigst. Der er åbenlys eksportpotentiale i løsningen og dermed vækstpotentiale. Samarbejder allerede med Dong Energy og Efirenova i Spanien. Kandidat Flex Cities v. Per Kristensen Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? I projekt "Flex Cities" er der tale om et meget bredt samarbejde, der omfatter Horsens og Hedensted kommuner, konkrete industrivirksomheder i relation til anvendelse af industriel overskudsvarme, fjernvarmeværker, elselskaber, produktionsvirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, rådgivende firmaer samt internationale 1

2 samarbejdsrelationer. Parterne har med fjernvarmeværker i Horsens og Hedensted kommuner, Danske produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, lokale industrier samt byen Crailsheim nord for Stuttgart, ingeniørvirksomheden Solites i Stuttgart samt Ambiente Italia i Rom i fællesskab udarbejdet en EU-ansøgning, det viser vejen for konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi via et bredt spektrum af teknologier. Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/løs ningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/be dre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? Hoved-overskriften er: "Konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi". De landspolitiske mål er, at al energi til el- og varmeproduktion skal være konverteret til vedvarende energi i Alle resterende energiforbrug herunder transport skal være konverteret senest i Det aktuelle projekt viser farbare veje til disse meget omfattende konverteringer. De konkrete delprojekter, der er anført i projektet, omfatter som nævnt et meget bredt spektrum af initiativer og teknologier. Her skal nævnes: 1. Konvertering fra individuel naturgas og olie til fjernvarme 2. Yderligere udbygnings af et eksisterende storskala solvarmeanlæg i Brædstrup fra nuværende m2 (verdens p.t. 3. største anlæg!) til i alt m2. 3. Udbygning af det dertilhørende sæsonvarmelager fra m3 til ca m3 (gemmer solvarmen fra sommer til vinter) 4. Nyttiggørelse og gennem teknologiske nyanlæg forøgelse af den industrielle overskudsvarme til fjernvarme 5. Etablering af fjernvarmens motorveje (store fjernvarmeledninger mellem produktionsanlæggene og byområderne), der sikrer, at den industrielle overskudsvarme, solvarmen geotermi, biomasse m.v. transporteres over relativt store afstande. Der er i projektet indledt et samarbejde med rørproducenten Logstor med det formål at udvikle nye rørteknologier, der sikrer lave varmetab i systemerne. Røranlæggene placeres således, at disse kan forsyne de byområder i det åbne land, hvor bygningerne skal konvertere fra olie/naturgas til fjernvarme. 5. Bygningsrenovering af konkrete bydele, hvor der samtidig etableres lav-temperatur fjernvarme og solcelleanlæg samt introduktion af anvendelse af el-biler. Herunder etablering af smarte ladestandere, intelligente transformerstationer. Der regulerer spændinger efter lokalt forbrug og produktion. Begrebet PROSUMER defineres som en bygning, der både har forbrug og produktion. 6. Et overordnet styringssystem, der styrer og regulerer hele det nævnte holistiske system såvel teknisk som økonomisk. 7. Projektet sikrer den helt nødvendige interaktion mellem el- og varmesystemet ved anvendelse af store varmepumpeanlæg, der anvender overskuds-elektricitet fra den nuværende og ikke mindst kommende store vindmølleudbygning. Elektriciteten driver via varmepumpeteknologien en industriel proces og der produceres samtidig varme, der ledes ind i de store rør-anlæg hvor den nyttiggøres som fjernvarme. Konverteringen fra fossile brændsler til vedvarende energi effektiveres signifikant og alle overskud af energi opsamles og nyttiggøres Et af hovedelementerne i hele det nævnte projekt er borgerinddragelse, frivillighed og lokale ildsjæle. Et af elementerne i projektet er at lancere begrebet energi-vogtere, der via nyudviklede informationsteknologier skal sikre en fokus på energianvendelsen i bred forstand. Her tales primært om vand, varme og el. Projektet sikrer den nævnte konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi så 2

3 økonomisk ansvarligt og teknisk enkelt for den enkelte borger som overhovedet muligt. Samtidig er det meget væsentligt at påpege, at der i projektet er tale om langsigtede initiativer, der tilgodeser borgeren på såvel kort som lang sigt. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Projektet involverer som allerede nævnt en lang række virksomheder. Projektet og dets resultater vil brede sig som ringe i vandet ikke kun i Danmark men ligeledes i udlandet i første omgang i EU. Der er derfor ingen tvivl om, at projektets realisering vil medføre et yderligere engagement fra uddannelses- og forskningsorganisationer, produktionsvirksomheder, rådgivende firmaer og energiselskaber. Projektet har et oplagt eksportpotentiale. Dette skyldes den danske status og knowhow på området og ligeledes det nævnte allerede etablerede internationale samarbejde i projektet. Kandidat Bo Fristed Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? ODAA - Open Data Aarhus Et projekt under Smart Aarhus, der åbner efter påske Der er således tale om et kommunalt initiativ, hvor erhvervslivet m.fl. er inviteret indenfor til samarbejde om udvikling af et nyt produktområde. ODAA giver alle i erhvervslivet mulighed for at få del i de mange data, der findes i Aarhus. Disse data giver muligheder for at udvikle nye services og produkter for borgere og erhvervsliv. Visionen er at udvikle en kommune, der tilbyder borgerne en effektiv offentlig service, mindsker CO2-udslippet, styrker kulturlivet og skaber en bæredygtig fremtid, At erhvervslivet kan drage nytte af et nyt marked for smart city-produkter, At borgerne får glæde af at bo og arbejde i en bæredygtig, spændende og åben by At forskningsmiljøet får mulighed for at udføre forskning i en levende by og fremme den lokale ekspertviden internationalt, At brande byen internationalt som en progressiv og innovativ by, der gennem samarbejder udvikler fremtidens løsninger. Det overliggende formål er at skabe en platform for formidling af åbne data, og på den måde understøtter ODAA en række af de øvrige SmartAarhus arbejdsgrupper. ODAA vil være den første OpenData portal i kongeriget, og bygges på CKAN, som er en platform udvikles af EU en platform som er så fleksibel, at den kan integrere data fra andre CKAN s. Det betyder, at vi har en unik mulighed for at distribuere data på tværs mellem byer og andre organisationer der vælger at bruge CKAN som platform. Målet er at distribuere data fra mange forskellige organsationer, vil det være givet, at mange data vil komme fra kommunen. ODAA har interne organiseret os sådan, at de har en OpenData Ambassadør i hver magistratsafdeling, en person, som så har opgaven med at håndtere data i egen organisation. Opgaven består i at gennemgå alle systemer mhp. at få konstateret, om systemerne indeholder data, det giver mening at 3

4 udstille. Så ODAA går efter at få lavet en total gennemgang af de ca. 650 systemer, der er i kommunen, som en del af den interne proces. Samtidig regner man med at der kan skaffes data udefra, og så supplere med data fra andre, der stiller data til rådighed. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Løsningen vil være et nyt forretningsområde hos de virksomheder, der deltager, og vil således kunne skabe vækst gennem den omsætning, dette fører med sig. Der findes løsninger rundt i verden, der er længere, men projektet er det største og første af sin art i Danmark - og har et klart eksportpotentiale. Kandidat COMINATOR Facts COMINATOR er startet som et TID TIL FORANDRING ApS projekt i maj måned 2011 med beliggenhed i Innovatorium, Herning og er i gang med en projektmodning med henblik på at tiltrække en eller flere investorer med den rigtige profil. COMINATOR er netop nu ved at sætte det rigtige hold for at sikre væksten og en fyldestgørende udnyttelse af potentialet i virksomhedens produkter. COMINATOR designer oplevelser til smartphones og tablets, der gør shopping-miljøer spændende at besøge for en bys gæster, og som tilføre værdi til butiksejerne i form af et øget salg alt sammen ved hjælp af en digitalisering af byen. Daglig leder, Lars Nielsen Lind, Master i IT Softwarekonstruktion, har arbejdet med oplevelses design til shopping-miljøer ved hjælp af mobilteknologi siden COMINATOR er 2 år gammel og er finansieret af den nuværende ejerkreds ved kontantindskud efter behov. Efter forudgående markedsundersøgelser og opsøgende salg, er det lykkedes COMINATOR selv at definere og ikke mindst at skabe et marked for deres produkter. COMINATOR s Shopping applikation er på vej ud i 7 danske byer og flere er på vej: - Kolding - Viborg - Tønder - Herning - Ribe 4

5 - Sønderborg - Næstved Basis Shopping app en kan udvides med flere egenudviklede moduler / funktionaliteter. For eksempel (ikke udtømmende): - Rystende tilbud, et egenudviklet koncept, gør det muligt at tilbyde fuldskærmsannoncering, der aktiveres ved at brugeren ryster sin smartphone og skærmbilledet vendes rundt. Her efter kan brugeren bladre imellem mange "rystende" gode tilbud - i fuld skærm, der giver plads til et godt budskab, som nemt kan læses (modsat de små annoncer i mange gratis apps). Rystende tilbud kan udvides med blandt andet Apple Passbook funktionalitet. Dette aktiveres ved at dobbeltklikke på ryste annoncen. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Bonus og rabatkuponer til loyalitetsopbygning med smartphones. Dels egenudviklet system: handel x antal gange og opnå en bonus/rabat. Kendt i den fysiske verden som stempelkort fra blandt andet restaurant og bager. Dels system baseret på Apple Passbook hvor butikkerne kan skubbe nye tilbud ud til brugerne så længe de har butikkens rabatkupon i deres Passbook. Til løsningen med brug af Apple Passbook medfølger butiks app til registrering af brug af kuponer til Apple Passbook. Apple Passbook rabatkuponer kan distribueres via Rystende tilbud, QR-koder, Smartposters (NFC og QR), sociale medier og direct mail. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Skrabejulekalender, hvor brugerne hver dag skraber en kalenderlåger på deres smartphone og frem kommer dagens juletilbud. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Her og nu tilbud, der kun virker når man befinder sig i shopping-miljøet. Vil en bruger anvende denne funktion må brugeren tage ned og blive en aktiv del af shoppingmiljøet. Funktionaliteten anvender Augmented Reality og brugerne i et shopping-miljø vil ved at se gennem smartphonens kamera se virkeligheden udvidet med her og nu tilbud. Denne funktionalitet er på fungerende prototype stadie og er næsten klar til at blive sendt ind til godkendelse hos Apple i en af de næste releases. - Påskejagten, tilbyder brugerne at scanne QR-koder på butikkernes vinduer og når de har hjulpet Isabella med at finde hendes venner: Trine, Camilla, Emma og Jack - kan de få et påskeæg. Denne funktionalitet forventes godkendt af Apple snarligt og vil være klar til brug i påsken Nærmeste ledige p-plads, hvor brugerne hele tiden kan se den nærmeste ledige p- plads enten i forhold til deres aktuelle position eller i forhold til den valgte butiks. Funktionaliteten anvender offentlig tilgængelige data fra p-søgesystemer (P-tavler) og er af trafiksikkerhedsmæssige årsager ved at blive udvidet med text-to-speech. Funktionaliteten kan være med til, trods det at gevinsten er svær at beregne, at forbedre en kommunes CO2 regnskab da tomgangskørsel efter ledige p-pladser kan minimeres. Disse data kan også anvendes til en forsimplet form for trafikregulering. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende 5

6 løsninger (hvor der er P-søgesystemer) og er på vej til at blive taget i brug. Til næsten alle COMINATOR moduler / funktionaliteter kan tilknyttes brug af Sociale medier i form af Social Commerce, også i storcentre i flere etager og messecentre uden adgang til for eksempel GPS, hvor det ellers er nødvendigt. Ligeledes kan de udvides hvor det giver mening med brug af smartposters (QR og NFC) som aktivator for eksempel koncert plakater i gågaden, butiksskilte, dørskilte, osv. COMINATOR s har udarbejdet en lille informationsside der fortæller lidt om smartposters: COMINATOR har som udvidelse til shopping app en i første halvdel af 2012 udviklet en prototype parkeringsløsning Innovativ parkering. Behovet udspringer af det faktum at i nogle af de byer hvor der er betalingsparkering i midtbyen der vælger nogle at køre ud i det lokale storcenter hvor der er gratis parkering for at spare p-billetten. Spørgsmålet er hvordan kan man vende den trafik og er det muligt? Fra dialog med en af de byer hvor dette problem er aktuel havde man som et forsøg gjort parkering i midtbyen gratis i nogle af de sidste hektiske juledage. Og effekten var mærkbar positiv. Så betalingsparkering kan være en vigtig faktor for et shopping-miljø. I den aktuelle by er kommunen operatør på pladserne og indkassere pengene for parkering. Byens gæster betaler for parkering og butikkerne mærker vigende besøg/aktivitet/salg eller manglende vækst. En ny forretningsmodel er nødvendig. En model hvor byens gæster parkere gratis, butikkerne har øget besøg/aktivitet/salg/vækst, og kommunen som p-operatør stadig tjener penge. COMINATOR prototype løsningen anvender det eksisterende bonus og rabatsystem i en ny form hvor gæsterne hver gang de handler optjener bonus i form af parkeringstid. Når brugeren ankommer til p-pladsen checker brugeren ind på p-pladsen med sin smartphone via smartposter (QR eller NFC). Når brugeren handler anvendes igen smartposter denne gang i butikken til at overføre parkeringstid til brugeren. Brugeren der er færdig med at handle checker ud fra p-pladsen igen via smartposter og hvis brugeren har opsparet parkeringstid modregnes der i denne parkeringstid. Ellers mobilbetaling. Kommunens p-vagter har en tilhørende tablet løsning og kan via den se om et parkeret køretøj er checket ind, eller holder ulovligt og skal have en p-afgift. Der er flere fordele ved den nye forretningsmodel og denne form for digitalisering, for eksempel: - COMINATOR har fat i p-data og kan anvende disse til en forsimplet form for 6

7 trafikregulering samt anvisning af nærmeste ledige p-plads uden brug af p- søgesystem. Herved kan en kommune opnå en anlægsbesparelse på spoler i jorden (sensorer) og måske nogle af tavlerne hvis funktion flyttes til smartphonens skærm kombineret med text-to-speech (trafiksikkerhed). De tavler der måtte installeres i byen modtager data fra COMINATOR systemet - Har en bruger opsparet parkeringstid skal der ikke betales gebyr for brug af betalingsgateway som ved mobilbetaling. Alle parkeringspengene holdes internt i systemet - Butikkerne har haft en omsætning der modsvare udgiften til parkeringstid - Brugerne oplever at de kan parkere gratis - Kommunen tjener fortsat penge på parkering Hvis systemet for eksempel implementeres på den rigtige facon i for eksempel en gammel middelalderby vil fortid og nutid kunne mødes på en måde der ikke ødelægger stemningen i gadebilledet med digitale p-tavler i middelalder rammer. Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Der er tale om både offentligt og privat samarbejde. Offentligt samarbejde i form af brug af offentlige data på en ny og måske ikke oprindelig tiltænkt anvendelse der tilføre yderligere værdi af disse data for borgerne såvel som det offentlige. Privat samarbejde som vækstskaber i shopping- og oplevelses-miljøer. Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? COMINATOR har fokus på shopping-miljøer, hver i sær med forskellige former for udfordringer. Nogle shopping-miljøer er under stærk påvirkning fra et andet shoppingmiljø. For eksempel gågader vs. storcentre. Måske med vigende besøg, aktivitet og salg som en konsekvens. Andre shopping-miljøer har egentlig nok besøgende og har derfor et ønske om øget aktivitet og salg til de eksisterende gæster. Der findes ikke én løsning på problemerne. Derfor har COMINATOR forsøgt at definere en løsningsnøgle hvor hvert af samtlige af nøglens udskæringer (hakker) har en indflydelse på løsningen og er en del af den. Hvad skal der til for at skabe den ønskede vækst? For eksempel: innovative butikker, digitalisering, design for oplevelser, trafik (åbenhed, parkering), samarbejde i byen (oplevelser tilføre trafik til shopping-miljø), osv. gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Digitaliseringen af shopping-miljøer, offentlige data og oplevelsestilbud, ved hjælp af blandt andet smartphonen - verdens vel nok mest personlige markedsføringsværktøj gør det spændende for den aktive forbruger at udnytte et områdes forskelligartede tilbud, og hjælper dermed forbrugeren til at blive endnu mere aktiv. Brug af offentlige P-søgesystem data gør det smartere og lettere for borgeren at planlægge deres tur til shopping-miljøet og byens oplevelsestilbud. Smartposters i bybilledet giver nem adgang til informationer og tilbud her under aktivering af disse tilbud. 7

8 Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? Løsningens anvendelse af offentlige p-søgesystem data på en ny og ikke tidligere tiltænkt måde gør det muligt at anvende p-søgesystemets data på et tidligere tidspunkt end oprindeligt tiltænkt i form af P-tavler. Dette kan udnyttes til en simpel form for trafikregulering og en CO2 besparelse i form af formindsket tomgangs -kørsel efter nærmeste ledige p-plads. Med Innovativ parkering er der mulighed for besparelser i form af anlægsudgifter for det offentlige i forbindelse med implementeringen af et p- søgesystem. Her ud over kan løsningen understøtte det offentlige i forbindelse med større arrangementer i byerne. Dels ved at være med til at trække borgerne og byens gæster til disse arrangementer dels ved også at trække disse arrangementers gæster til byens/områdets andre oplevelsestilbud her under shopping-miljøer og derved medvirke til at understøtte det offentliges indsats for blandt andet at tiltrække store events til Danmark til en vækstskaber. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? COMINATOR beskæftiger sig med flere af løsningsnøglens hakker, og vil ved at designe oplevelser til smartphones og tablets til brug i shopping-miljøer med udgangspunkt i blandt andet brugerens aktuelle situation, smartphonens sensorer, anden nødvendig viden og teknologi, shopping-miljøet og dets afhængigheder, andre aktører - skabe vækst i form af øget besøg, aktivitet og salg hos de tilknyttede shopping-miljøer og oplevelsestilbud. COMINATOR S løsninger til shopping-miljøer i form af gågader, storcentre og messecentre har vækstpotentiale globalt. 8

Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Alexandra Instituttet - Open Data Dashboard http://citydashboard.alexandra.dk/dashboard/ Facts

Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Alexandra Instituttet - Open Data Dashboard http://citydashboard.alexandra.dk/dashboard/ Facts Indstilling til Årets Smart City-pris Kandidat Alexandra Instituttet - Open Data Dashboard http://citydashboard.alexandra.dk/dashboard/ Facts Dashboardet er et Open Data koncept for en platform for udbydelse

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Fokusgruppe strategimøde Det østjyske bybånd 29. april 2014 Per Kristensen kristensen consult aps Regeringens/Folketingets mål: 2020: 50

Læs mere

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Workshop om bæredygtige forretningsmodeller Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Program: Introduktion til bæredygtige forretningsmodeller Udvikle modelskitser for en eller

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Principoplæg til Kommune Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Hvordan kan Kommune være frontløber med ny teknologi, spare forbrugerne penge og få en fossilfri varme- og elforsyning på samme

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. DI Bioenergi Handlingsplan feb. 11. Aktivitetsplan DI Bioenergi

Kristine van het Erve Grunnet. DI Bioenergi Handlingsplan feb. 11. Aktivitetsplan DI Bioenergi Aktivitetsplan 2011 Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage til størst mulig global vækst

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

2. Jeg vil delagtiggøre jer i det billede, jeg ser - når jeg kigger ind i fremtiden - med baggrund i det, jeg ser ske rundt om mig i dag.

2. Jeg vil delagtiggøre jer i det billede, jeg ser - når jeg kigger ind i fremtiden - med baggrund i det, jeg ser ske rundt om mig i dag. N O T A T Dato: 27. oktober Til: KTC Indlæg om energi Fra: EWII Infrastruktur, Direktør Charles Nielsen 1. Tak for invitationen til at tale om Energi, med underoverskriften "Fremtidens energisystem og

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015

Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Omstilling til vedvarende energi Hvad koster det? Gunnar Boye Olesen, november 2015 Folkelig organisa-on s-.et i 1975 med 2000 medlemmer Arbejder for oms-lling af Danmark -l bæredyg-g brug af vedvarende

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Ved Camilla Hjortkjær Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter d. 30. oktober 2014 Ministeriets arbejde By, Bolig, landdistrikter og nordiske anliggender Bypolitik

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Tryksagen er blevet levende!

Tryksagen er blevet levende! TRYKSAGEN 2.0 Tryksagen er blevet levende! I denne tryksag vil vi gerne vise, hvad Augmented Reality (AR) er. AR er en teknologi, der gør det muligt at lægge et computerskabt lag oven på den fysiske virkelighed,

Læs mere

Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer. Strategimøde Øst-gruppen 6. Februar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer. Strategimøde Øst-gruppen 6. Februar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Plenumdrøftelse Udkast til strategi for fjernvarme i de store byer 1 Vision 100 % vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen med gradvist reduceret brændselsforbrug. Er vi enige? 2 Mål 1. Nuværende og kommende

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang

BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER. Af chefkonsulent John Tang BUD PÅ FREMTIDENS AFGIFTSSTRUKTUR PÅVIRKNING AF VALG AF ENERGIKILDER Af chefkonsulent John Tang FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: FJERNVARMENS FREMTID Konkurrenceevne varmepris: 5 værker

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1 FlexCities 2 Innovative transmissionsledninger, styring, varmepumper og industriel overskudsvarme i et integreret energisystem med 100% vedvarende energi Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

BE A PART OF AN EVERGREEN FUTURE. EVergreen intelligente ladestandere til elkøretøjer

BE A PART OF AN EVERGREEN FUTURE. EVergreen intelligente ladestandere til elkøretøjer BE A PART OF AN EVERGREEN FUTURE EVergreen intelligente ladestandere til elkøretøjer EVERGREEN LADESTANDERE ER ET ÅBENT OG BRUGERVENLIGT SYSTEM TIL OPLADNING AF ELKØRETØJER PRIVATE, HALV-OFFENTLIGE OG

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010

Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010 Klimarådet anbefalinger til 2. december 2010 Forord Klimarådet har i de foreliggende anbefalinger valgt at sætte fokus på energi og CO 2 udledning. Efterfølgende vil klimarådet tage emner som klimatilpasning,

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

GTC PARK Parkering Informationssystem

GTC PARK Parkering Informationssystem GTC PARK Parkering Informationssystem PARKERING INFORMATIONSSYSTEM Effektiv parkeringshenvisning muliggør optimeret udnyttelse af parkeringsressourcer, skåner miljøet, øger brugertilfredsheden og giver

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere