Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Gridmanager Flex Cities v. Per Kristensen. Facts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Gridmanager www.gridmanager.dk. Flex Cities v. Per Kristensen. Facts"

Transkript

1 Indstilling til Årets Smart City-pris Kandidat Gridmanager Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Her er tale om både B2B, B2C og offentligt / privat samarbejde, idet løsningen er implementeret både i erhverv og i det offentlige Nedsættelse af energiomkostninger.er ligeledes en del af ECOSENSE, som arbejder med at nedsætte CO2 forbrug ved brug af Mobil telefoni. Så man kan spare BÅDE energi og omkostninger. Der er for mig at se et kæmpe potentiale i at borgerne nemt via en digital platform kan reducere deres energiforbrug fremover GridManagers løsning, GridPortal, er en såkaldt Smart Grid-løsning til overvågning og reduktion af virksomheders og institutioners energiforbrug. Systemet består af en webplatform, der er forbundet trådløst til en række sensorer, som opsamler drifts- og forbrugsinformationer rundt om i virksomheden, institutionen eller kommunen. Informationerne sendes til webplatformen, der både giver overblik over forbruget og mulighed for at styre det intelligent, blandt andet ved at udnytte de svingende energipriser, så forbruget lægges, når energien er billigst. Der er åbenlys eksportpotentiale i løsningen og dermed vækstpotentiale. Samarbejder allerede med Dong Energy og Efirenova i Spanien. Kandidat Flex Cities v. Per Kristensen Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? I projekt "Flex Cities" er der tale om et meget bredt samarbejde, der omfatter Horsens og Hedensted kommuner, konkrete industrivirksomheder i relation til anvendelse af industriel overskudsvarme, fjernvarmeværker, elselskaber, produktionsvirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, rådgivende firmaer samt internationale 1

2 samarbejdsrelationer. Parterne har med fjernvarmeværker i Horsens og Hedensted kommuner, Danske produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, lokale industrier samt byen Crailsheim nord for Stuttgart, ingeniørvirksomheden Solites i Stuttgart samt Ambiente Italia i Rom i fællesskab udarbejdet en EU-ansøgning, det viser vejen for konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi via et bredt spektrum af teknologier. Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/løs ningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/be dre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? Hoved-overskriften er: "Konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi". De landspolitiske mål er, at al energi til el- og varmeproduktion skal være konverteret til vedvarende energi i Alle resterende energiforbrug herunder transport skal være konverteret senest i Det aktuelle projekt viser farbare veje til disse meget omfattende konverteringer. De konkrete delprojekter, der er anført i projektet, omfatter som nævnt et meget bredt spektrum af initiativer og teknologier. Her skal nævnes: 1. Konvertering fra individuel naturgas og olie til fjernvarme 2. Yderligere udbygnings af et eksisterende storskala solvarmeanlæg i Brædstrup fra nuværende m2 (verdens p.t. 3. største anlæg!) til i alt m2. 3. Udbygning af det dertilhørende sæsonvarmelager fra m3 til ca m3 (gemmer solvarmen fra sommer til vinter) 4. Nyttiggørelse og gennem teknologiske nyanlæg forøgelse af den industrielle overskudsvarme til fjernvarme 5. Etablering af fjernvarmens motorveje (store fjernvarmeledninger mellem produktionsanlæggene og byområderne), der sikrer, at den industrielle overskudsvarme, solvarmen geotermi, biomasse m.v. transporteres over relativt store afstande. Der er i projektet indledt et samarbejde med rørproducenten Logstor med det formål at udvikle nye rørteknologier, der sikrer lave varmetab i systemerne. Røranlæggene placeres således, at disse kan forsyne de byområder i det åbne land, hvor bygningerne skal konvertere fra olie/naturgas til fjernvarme. 5. Bygningsrenovering af konkrete bydele, hvor der samtidig etableres lav-temperatur fjernvarme og solcelleanlæg samt introduktion af anvendelse af el-biler. Herunder etablering af smarte ladestandere, intelligente transformerstationer. Der regulerer spændinger efter lokalt forbrug og produktion. Begrebet PROSUMER defineres som en bygning, der både har forbrug og produktion. 6. Et overordnet styringssystem, der styrer og regulerer hele det nævnte holistiske system såvel teknisk som økonomisk. 7. Projektet sikrer den helt nødvendige interaktion mellem el- og varmesystemet ved anvendelse af store varmepumpeanlæg, der anvender overskuds-elektricitet fra den nuværende og ikke mindst kommende store vindmølleudbygning. Elektriciteten driver via varmepumpeteknologien en industriel proces og der produceres samtidig varme, der ledes ind i de store rør-anlæg hvor den nyttiggøres som fjernvarme. Konverteringen fra fossile brændsler til vedvarende energi effektiveres signifikant og alle overskud af energi opsamles og nyttiggøres Et af hovedelementerne i hele det nævnte projekt er borgerinddragelse, frivillighed og lokale ildsjæle. Et af elementerne i projektet er at lancere begrebet energi-vogtere, der via nyudviklede informationsteknologier skal sikre en fokus på energianvendelsen i bred forstand. Her tales primært om vand, varme og el. Projektet sikrer den nævnte konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi så 2

3 økonomisk ansvarligt og teknisk enkelt for den enkelte borger som overhovedet muligt. Samtidig er det meget væsentligt at påpege, at der i projektet er tale om langsigtede initiativer, der tilgodeser borgeren på såvel kort som lang sigt. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Projektet involverer som allerede nævnt en lang række virksomheder. Projektet og dets resultater vil brede sig som ringe i vandet ikke kun i Danmark men ligeledes i udlandet i første omgang i EU. Der er derfor ingen tvivl om, at projektets realisering vil medføre et yderligere engagement fra uddannelses- og forskningsorganisationer, produktionsvirksomheder, rådgivende firmaer og energiselskaber. Projektet har et oplagt eksportpotentiale. Dette skyldes den danske status og knowhow på området og ligeledes det nævnte allerede etablerede internationale samarbejde i projektet. Kandidat Bo Fristed Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? ODAA - Open Data Aarhus Et projekt under Smart Aarhus, der åbner efter påske Der er således tale om et kommunalt initiativ, hvor erhvervslivet m.fl. er inviteret indenfor til samarbejde om udvikling af et nyt produktområde. ODAA giver alle i erhvervslivet mulighed for at få del i de mange data, der findes i Aarhus. Disse data giver muligheder for at udvikle nye services og produkter for borgere og erhvervsliv. Visionen er at udvikle en kommune, der tilbyder borgerne en effektiv offentlig service, mindsker CO2-udslippet, styrker kulturlivet og skaber en bæredygtig fremtid, At erhvervslivet kan drage nytte af et nyt marked for smart city-produkter, At borgerne får glæde af at bo og arbejde i en bæredygtig, spændende og åben by At forskningsmiljøet får mulighed for at udføre forskning i en levende by og fremme den lokale ekspertviden internationalt, At brande byen internationalt som en progressiv og innovativ by, der gennem samarbejder udvikler fremtidens løsninger. Det overliggende formål er at skabe en platform for formidling af åbne data, og på den måde understøtter ODAA en række af de øvrige SmartAarhus arbejdsgrupper. ODAA vil være den første OpenData portal i kongeriget, og bygges på CKAN, som er en platform udvikles af EU en platform som er så fleksibel, at den kan integrere data fra andre CKAN s. Det betyder, at vi har en unik mulighed for at distribuere data på tværs mellem byer og andre organisationer der vælger at bruge CKAN som platform. Målet er at distribuere data fra mange forskellige organsationer, vil det være givet, at mange data vil komme fra kommunen. ODAA har interne organiseret os sådan, at de har en OpenData Ambassadør i hver magistratsafdeling, en person, som så har opgaven med at håndtere data i egen organisation. Opgaven består i at gennemgå alle systemer mhp. at få konstateret, om systemerne indeholder data, det giver mening at 3

4 udstille. Så ODAA går efter at få lavet en total gennemgang af de ca. 650 systemer, der er i kommunen, som en del af den interne proces. Samtidig regner man med at der kan skaffes data udefra, og så supplere med data fra andre, der stiller data til rådighed. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Løsningen vil være et nyt forretningsområde hos de virksomheder, der deltager, og vil således kunne skabe vækst gennem den omsætning, dette fører med sig. Der findes løsninger rundt i verden, der er længere, men projektet er det største og første af sin art i Danmark - og har et klart eksportpotentiale. Kandidat COMINATOR Facts COMINATOR er startet som et TID TIL FORANDRING ApS projekt i maj måned 2011 med beliggenhed i Innovatorium, Herning og er i gang med en projektmodning med henblik på at tiltrække en eller flere investorer med den rigtige profil. COMINATOR er netop nu ved at sætte det rigtige hold for at sikre væksten og en fyldestgørende udnyttelse af potentialet i virksomhedens produkter. COMINATOR designer oplevelser til smartphones og tablets, der gør shopping-miljøer spændende at besøge for en bys gæster, og som tilføre værdi til butiksejerne i form af et øget salg alt sammen ved hjælp af en digitalisering af byen. Daglig leder, Lars Nielsen Lind, Master i IT Softwarekonstruktion, har arbejdet med oplevelses design til shopping-miljøer ved hjælp af mobilteknologi siden COMINATOR er 2 år gammel og er finansieret af den nuværende ejerkreds ved kontantindskud efter behov. Efter forudgående markedsundersøgelser og opsøgende salg, er det lykkedes COMINATOR selv at definere og ikke mindst at skabe et marked for deres produkter. COMINATOR s Shopping applikation er på vej ud i 7 danske byer og flere er på vej: - Kolding - Viborg - Tønder - Herning - Ribe 4

5 - Sønderborg - Næstved Basis Shopping app en kan udvides med flere egenudviklede moduler / funktionaliteter. For eksempel (ikke udtømmende): - Rystende tilbud, et egenudviklet koncept, gør det muligt at tilbyde fuldskærmsannoncering, der aktiveres ved at brugeren ryster sin smartphone og skærmbilledet vendes rundt. Her efter kan brugeren bladre imellem mange "rystende" gode tilbud - i fuld skærm, der giver plads til et godt budskab, som nemt kan læses (modsat de små annoncer i mange gratis apps). Rystende tilbud kan udvides med blandt andet Apple Passbook funktionalitet. Dette aktiveres ved at dobbeltklikke på ryste annoncen. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Bonus og rabatkuponer til loyalitetsopbygning med smartphones. Dels egenudviklet system: handel x antal gange og opnå en bonus/rabat. Kendt i den fysiske verden som stempelkort fra blandt andet restaurant og bager. Dels system baseret på Apple Passbook hvor butikkerne kan skubbe nye tilbud ud til brugerne så længe de har butikkens rabatkupon i deres Passbook. Til løsningen med brug af Apple Passbook medfølger butiks app til registrering af brug af kuponer til Apple Passbook. Apple Passbook rabatkuponer kan distribueres via Rystende tilbud, QR-koder, Smartposters (NFC og QR), sociale medier og direct mail. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Skrabejulekalender, hvor brugerne hver dag skraber en kalenderlåger på deres smartphone og frem kommer dagens juletilbud. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Her og nu tilbud, der kun virker når man befinder sig i shopping-miljøet. Vil en bruger anvende denne funktion må brugeren tage ned og blive en aktiv del af shoppingmiljøet. Funktionaliteten anvender Augmented Reality og brugerne i et shopping-miljø vil ved at se gennem smartphonens kamera se virkeligheden udvidet med her og nu tilbud. Denne funktionalitet er på fungerende prototype stadie og er næsten klar til at blive sendt ind til godkendelse hos Apple i en af de næste releases. - Påskejagten, tilbyder brugerne at scanne QR-koder på butikkernes vinduer og når de har hjulpet Isabella med at finde hendes venner: Trine, Camilla, Emma og Jack - kan de få et påskeæg. Denne funktionalitet forventes godkendt af Apple snarligt og vil være klar til brug i påsken Nærmeste ledige p-plads, hvor brugerne hele tiden kan se den nærmeste ledige p- plads enten i forhold til deres aktuelle position eller i forhold til den valgte butiks. Funktionaliteten anvender offentlig tilgængelige data fra p-søgesystemer (P-tavler) og er af trafiksikkerhedsmæssige årsager ved at blive udvidet med text-to-speech. Funktionaliteten kan være med til, trods det at gevinsten er svær at beregne, at forbedre en kommunes CO2 regnskab da tomgangskørsel efter ledige p-pladser kan minimeres. Disse data kan også anvendes til en forsimplet form for trafikregulering. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende 5

6 løsninger (hvor der er P-søgesystemer) og er på vej til at blive taget i brug. Til næsten alle COMINATOR moduler / funktionaliteter kan tilknyttes brug af Sociale medier i form af Social Commerce, også i storcentre i flere etager og messecentre uden adgang til for eksempel GPS, hvor det ellers er nødvendigt. Ligeledes kan de udvides hvor det giver mening med brug af smartposters (QR og NFC) som aktivator for eksempel koncert plakater i gågaden, butiksskilte, dørskilte, osv. COMINATOR s har udarbejdet en lille informationsside der fortæller lidt om smartposters: COMINATOR har som udvidelse til shopping app en i første halvdel af 2012 udviklet en prototype parkeringsløsning Innovativ parkering. Behovet udspringer af det faktum at i nogle af de byer hvor der er betalingsparkering i midtbyen der vælger nogle at køre ud i det lokale storcenter hvor der er gratis parkering for at spare p-billetten. Spørgsmålet er hvordan kan man vende den trafik og er det muligt? Fra dialog med en af de byer hvor dette problem er aktuel havde man som et forsøg gjort parkering i midtbyen gratis i nogle af de sidste hektiske juledage. Og effekten var mærkbar positiv. Så betalingsparkering kan være en vigtig faktor for et shopping-miljø. I den aktuelle by er kommunen operatør på pladserne og indkassere pengene for parkering. Byens gæster betaler for parkering og butikkerne mærker vigende besøg/aktivitet/salg eller manglende vækst. En ny forretningsmodel er nødvendig. En model hvor byens gæster parkere gratis, butikkerne har øget besøg/aktivitet/salg/vækst, og kommunen som p-operatør stadig tjener penge. COMINATOR prototype løsningen anvender det eksisterende bonus og rabatsystem i en ny form hvor gæsterne hver gang de handler optjener bonus i form af parkeringstid. Når brugeren ankommer til p-pladsen checker brugeren ind på p-pladsen med sin smartphone via smartposter (QR eller NFC). Når brugeren handler anvendes igen smartposter denne gang i butikken til at overføre parkeringstid til brugeren. Brugeren der er færdig med at handle checker ud fra p-pladsen igen via smartposter og hvis brugeren har opsparet parkeringstid modregnes der i denne parkeringstid. Ellers mobilbetaling. Kommunens p-vagter har en tilhørende tablet løsning og kan via den se om et parkeret køretøj er checket ind, eller holder ulovligt og skal have en p-afgift. Der er flere fordele ved den nye forretningsmodel og denne form for digitalisering, for eksempel: - COMINATOR har fat i p-data og kan anvende disse til en forsimplet form for 6

7 trafikregulering samt anvisning af nærmeste ledige p-plads uden brug af p- søgesystem. Herved kan en kommune opnå en anlægsbesparelse på spoler i jorden (sensorer) og måske nogle af tavlerne hvis funktion flyttes til smartphonens skærm kombineret med text-to-speech (trafiksikkerhed). De tavler der måtte installeres i byen modtager data fra COMINATOR systemet - Har en bruger opsparet parkeringstid skal der ikke betales gebyr for brug af betalingsgateway som ved mobilbetaling. Alle parkeringspengene holdes internt i systemet - Butikkerne har haft en omsætning der modsvare udgiften til parkeringstid - Brugerne oplever at de kan parkere gratis - Kommunen tjener fortsat penge på parkering Hvis systemet for eksempel implementeres på den rigtige facon i for eksempel en gammel middelalderby vil fortid og nutid kunne mødes på en måde der ikke ødelægger stemningen i gadebilledet med digitale p-tavler i middelalder rammer. Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Der er tale om både offentligt og privat samarbejde. Offentligt samarbejde i form af brug af offentlige data på en ny og måske ikke oprindelig tiltænkt anvendelse der tilføre yderligere værdi af disse data for borgerne såvel som det offentlige. Privat samarbejde som vækstskaber i shopping- og oplevelses-miljøer. Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? COMINATOR har fokus på shopping-miljøer, hver i sær med forskellige former for udfordringer. Nogle shopping-miljøer er under stærk påvirkning fra et andet shoppingmiljø. For eksempel gågader vs. storcentre. Måske med vigende besøg, aktivitet og salg som en konsekvens. Andre shopping-miljøer har egentlig nok besøgende og har derfor et ønske om øget aktivitet og salg til de eksisterende gæster. Der findes ikke én løsning på problemerne. Derfor har COMINATOR forsøgt at definere en løsningsnøgle hvor hvert af samtlige af nøglens udskæringer (hakker) har en indflydelse på løsningen og er en del af den. Hvad skal der til for at skabe den ønskede vækst? For eksempel: innovative butikker, digitalisering, design for oplevelser, trafik (åbenhed, parkering), samarbejde i byen (oplevelser tilføre trafik til shopping-miljø), osv. gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Digitaliseringen af shopping-miljøer, offentlige data og oplevelsestilbud, ved hjælp af blandt andet smartphonen - verdens vel nok mest personlige markedsføringsværktøj gør det spændende for den aktive forbruger at udnytte et områdes forskelligartede tilbud, og hjælper dermed forbrugeren til at blive endnu mere aktiv. Brug af offentlige P-søgesystem data gør det smartere og lettere for borgeren at planlægge deres tur til shopping-miljøet og byens oplevelsestilbud. Smartposters i bybilledet giver nem adgang til informationer og tilbud her under aktivering af disse tilbud. 7

8 Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? Løsningens anvendelse af offentlige p-søgesystem data på en ny og ikke tidligere tiltænkt måde gør det muligt at anvende p-søgesystemets data på et tidligere tidspunkt end oprindeligt tiltænkt i form af P-tavler. Dette kan udnyttes til en simpel form for trafikregulering og en CO2 besparelse i form af formindsket tomgangs -kørsel efter nærmeste ledige p-plads. Med Innovativ parkering er der mulighed for besparelser i form af anlægsudgifter for det offentlige i forbindelse med implementeringen af et p- søgesystem. Her ud over kan løsningen understøtte det offentlige i forbindelse med større arrangementer i byerne. Dels ved at være med til at trække borgerne og byens gæster til disse arrangementer dels ved også at trække disse arrangementers gæster til byens/områdets andre oplevelsestilbud her under shopping-miljøer og derved medvirke til at understøtte det offentliges indsats for blandt andet at tiltrække store events til Danmark til en vækstskaber. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? COMINATOR beskæftiger sig med flere af løsningsnøglens hakker, og vil ved at designe oplevelser til smartphones og tablets til brug i shopping-miljøer med udgangspunkt i blandt andet brugerens aktuelle situation, smartphonens sensorer, anden nødvendig viden og teknologi, shopping-miljøet og dets afhængigheder, andre aktører - skabe vækst i form af øget besøg, aktivitet og salg hos de tilknyttede shopping-miljøer og oplevelsestilbud. COMINATOR S løsninger til shopping-miljøer i form af gågader, storcentre og messecentre har vækstpotentiale globalt. 8

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

FREMTIDENS BYER ER DIGITALE OG MENNESKELIGE

FREMTIDENS BYER ER DIGITALE OG MENNESKELIGE forside er på side 45 FREMTIDENS BYER ER DIGITALE OG MENNESKELIGE FRA IDÉ TIL HANDLING MED SMART CITY-METODER EKSEMPELSAMLING Fremtidens byer er digitale og menneskelige fra idé til handling med Smart

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger.

09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er en succes. Den har nedbragt liggetiden på mange udlejningsboliger. 28 JUNI 2010 06 Ambitiøse målsætninger I samarbejde med kunderne ønsker vi at fremme to konkrete målsætninger inden for klima og miljø de næste fem år. 09 Lejeboligmarkedet Boligportalen Findbolig.nu er

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Indstilling til It-innovationsprisen 2014

Indstilling til It-innovationsprisen 2014 Indstilling til It-innovationsprisen 2014 Kandidat StudioDNA ApS (Aarhus) StudioDNA udspringer fra arkitektfirmaet Hune & Elkjær. De har mange års erfaring med rådgivning om blandt andet drift og tilsyn

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst

midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst midtjyske væksthistorier casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst 12130 indledning indhold Denne casesamling indeholder en beskrivelse af 16 iværksættervirksomheder med tilknytning til

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål

Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Marts 2015 Bilag 3: Svar på åbne surveyspørgsmål Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Energiselskaberne 3 2. Eksterne aktører 45 2.1. Eksterne aktører der har været en del af indsatsen 45 2.2. Kontrolgruppe

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere