Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Gridmanager Flex Cities v. Per Kristensen. Facts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til Årets Smart City-pris. Kandidat. Gridmanager www.gridmanager.dk. Flex Cities v. Per Kristensen. Facts"

Transkript

1 Indstilling til Årets Smart City-pris Kandidat Gridmanager Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Her er tale om både B2B, B2C og offentligt / privat samarbejde, idet løsningen er implementeret både i erhverv og i det offentlige Nedsættelse af energiomkostninger.er ligeledes en del af ECOSENSE, som arbejder med at nedsætte CO2 forbrug ved brug af Mobil telefoni. Så man kan spare BÅDE energi og omkostninger. Der er for mig at se et kæmpe potentiale i at borgerne nemt via en digital platform kan reducere deres energiforbrug fremover GridManagers løsning, GridPortal, er en såkaldt Smart Grid-løsning til overvågning og reduktion af virksomheders og institutioners energiforbrug. Systemet består af en webplatform, der er forbundet trådløst til en række sensorer, som opsamler drifts- og forbrugsinformationer rundt om i virksomheden, institutionen eller kommunen. Informationerne sendes til webplatformen, der både giver overblik over forbruget og mulighed for at styre det intelligent, blandt andet ved at udnytte de svingende energipriser, så forbruget lægges, når energien er billigst. Der er åbenlys eksportpotentiale i løsningen og dermed vækstpotentiale. Samarbejder allerede med Dong Energy og Efirenova i Spanien. Kandidat Flex Cities v. Per Kristensen Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? I projekt "Flex Cities" er der tale om et meget bredt samarbejde, der omfatter Horsens og Hedensted kommuner, konkrete industrivirksomheder i relation til anvendelse af industriel overskudsvarme, fjernvarmeværker, elselskaber, produktionsvirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, rådgivende firmaer samt internationale 1

2 samarbejdsrelationer. Parterne har med fjernvarmeværker i Horsens og Hedensted kommuner, Danske produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, lokale industrier samt byen Crailsheim nord for Stuttgart, ingeniørvirksomheden Solites i Stuttgart samt Ambiente Italia i Rom i fællesskab udarbejdet en EU-ansøgning, det viser vejen for konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi via et bredt spektrum af teknologier. Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/løs ningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/be dre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? Hoved-overskriften er: "Konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi". De landspolitiske mål er, at al energi til el- og varmeproduktion skal være konverteret til vedvarende energi i Alle resterende energiforbrug herunder transport skal være konverteret senest i Det aktuelle projekt viser farbare veje til disse meget omfattende konverteringer. De konkrete delprojekter, der er anført i projektet, omfatter som nævnt et meget bredt spektrum af initiativer og teknologier. Her skal nævnes: 1. Konvertering fra individuel naturgas og olie til fjernvarme 2. Yderligere udbygnings af et eksisterende storskala solvarmeanlæg i Brædstrup fra nuværende m2 (verdens p.t. 3. største anlæg!) til i alt m2. 3. Udbygning af det dertilhørende sæsonvarmelager fra m3 til ca m3 (gemmer solvarmen fra sommer til vinter) 4. Nyttiggørelse og gennem teknologiske nyanlæg forøgelse af den industrielle overskudsvarme til fjernvarme 5. Etablering af fjernvarmens motorveje (store fjernvarmeledninger mellem produktionsanlæggene og byområderne), der sikrer, at den industrielle overskudsvarme, solvarmen geotermi, biomasse m.v. transporteres over relativt store afstande. Der er i projektet indledt et samarbejde med rørproducenten Logstor med det formål at udvikle nye rørteknologier, der sikrer lave varmetab i systemerne. Røranlæggene placeres således, at disse kan forsyne de byområder i det åbne land, hvor bygningerne skal konvertere fra olie/naturgas til fjernvarme. 5. Bygningsrenovering af konkrete bydele, hvor der samtidig etableres lav-temperatur fjernvarme og solcelleanlæg samt introduktion af anvendelse af el-biler. Herunder etablering af smarte ladestandere, intelligente transformerstationer. Der regulerer spændinger efter lokalt forbrug og produktion. Begrebet PROSUMER defineres som en bygning, der både har forbrug og produktion. 6. Et overordnet styringssystem, der styrer og regulerer hele det nævnte holistiske system såvel teknisk som økonomisk. 7. Projektet sikrer den helt nødvendige interaktion mellem el- og varmesystemet ved anvendelse af store varmepumpeanlæg, der anvender overskuds-elektricitet fra den nuværende og ikke mindst kommende store vindmølleudbygning. Elektriciteten driver via varmepumpeteknologien en industriel proces og der produceres samtidig varme, der ledes ind i de store rør-anlæg hvor den nyttiggøres som fjernvarme. Konverteringen fra fossile brændsler til vedvarende energi effektiveres signifikant og alle overskud af energi opsamles og nyttiggøres Et af hovedelementerne i hele det nævnte projekt er borgerinddragelse, frivillighed og lokale ildsjæle. Et af elementerne i projektet er at lancere begrebet energi-vogtere, der via nyudviklede informationsteknologier skal sikre en fokus på energianvendelsen i bred forstand. Her tales primært om vand, varme og el. Projektet sikrer den nævnte konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi så 2

3 økonomisk ansvarligt og teknisk enkelt for den enkelte borger som overhovedet muligt. Samtidig er det meget væsentligt at påpege, at der i projektet er tale om langsigtede initiativer, der tilgodeser borgeren på såvel kort som lang sigt. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Projektet involverer som allerede nævnt en lang række virksomheder. Projektet og dets resultater vil brede sig som ringe i vandet ikke kun i Danmark men ligeledes i udlandet i første omgang i EU. Der er derfor ingen tvivl om, at projektets realisering vil medføre et yderligere engagement fra uddannelses- og forskningsorganisationer, produktionsvirksomheder, rådgivende firmaer og energiselskaber. Projektet har et oplagt eksportpotentiale. Dette skyldes den danske status og knowhow på området og ligeledes det nævnte allerede etablerede internationale samarbejde i projektet. Kandidat Bo Fristed Facts Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? ODAA - Open Data Aarhus Et projekt under Smart Aarhus, der åbner efter påske Der er således tale om et kommunalt initiativ, hvor erhvervslivet m.fl. er inviteret indenfor til samarbejde om udvikling af et nyt produktområde. ODAA giver alle i erhvervslivet mulighed for at få del i de mange data, der findes i Aarhus. Disse data giver muligheder for at udvikle nye services og produkter for borgere og erhvervsliv. Visionen er at udvikle en kommune, der tilbyder borgerne en effektiv offentlig service, mindsker CO2-udslippet, styrker kulturlivet og skaber en bæredygtig fremtid, At erhvervslivet kan drage nytte af et nyt marked for smart city-produkter, At borgerne får glæde af at bo og arbejde i en bæredygtig, spændende og åben by At forskningsmiljøet får mulighed for at udføre forskning i en levende by og fremme den lokale ekspertviden internationalt, At brande byen internationalt som en progressiv og innovativ by, der gennem samarbejder udvikler fremtidens løsninger. Det overliggende formål er at skabe en platform for formidling af åbne data, og på den måde understøtter ODAA en række af de øvrige SmartAarhus arbejdsgrupper. ODAA vil være den første OpenData portal i kongeriget, og bygges på CKAN, som er en platform udvikles af EU en platform som er så fleksibel, at den kan integrere data fra andre CKAN s. Det betyder, at vi har en unik mulighed for at distribuere data på tværs mellem byer og andre organisationer der vælger at bruge CKAN som platform. Målet er at distribuere data fra mange forskellige organsationer, vil det være givet, at mange data vil komme fra kommunen. ODAA har interne organiseret os sådan, at de har en OpenData Ambassadør i hver magistratsafdeling, en person, som så har opgaven med at håndtere data i egen organisation. Opgaven består i at gennemgå alle systemer mhp. at få konstateret, om systemerne indeholder data, det giver mening at 3

4 udstille. Så ODAA går efter at få lavet en total gennemgang af de ca. 650 systemer, der er i kommunen, som en del af den interne proces. Samtidig regner man med at der kan skaffes data udefra, og så supplere med data fra andre, der stiller data til rådighed. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? Løsningen vil være et nyt forretningsområde hos de virksomheder, der deltager, og vil således kunne skabe vækst gennem den omsætning, dette fører med sig. Der findes løsninger rundt i verden, der er længere, men projektet er det største og første af sin art i Danmark - og har et klart eksportpotentiale. Kandidat COMINATOR Facts COMINATOR er startet som et TID TIL FORANDRING ApS projekt i maj måned 2011 med beliggenhed i Innovatorium, Herning og er i gang med en projektmodning med henblik på at tiltrække en eller flere investorer med den rigtige profil. COMINATOR er netop nu ved at sætte det rigtige hold for at sikre væksten og en fyldestgørende udnyttelse af potentialet i virksomhedens produkter. COMINATOR designer oplevelser til smartphones og tablets, der gør shopping-miljøer spændende at besøge for en bys gæster, og som tilføre værdi til butiksejerne i form af et øget salg alt sammen ved hjælp af en digitalisering af byen. Daglig leder, Lars Nielsen Lind, Master i IT Softwarekonstruktion, har arbejdet med oplevelses design til shopping-miljøer ved hjælp af mobilteknologi siden COMINATOR er 2 år gammel og er finansieret af den nuværende ejerkreds ved kontantindskud efter behov. Efter forudgående markedsundersøgelser og opsøgende salg, er det lykkedes COMINATOR selv at definere og ikke mindst at skabe et marked for deres produkter. COMINATOR s Shopping applikation er på vej ud i 7 danske byer og flere er på vej: - Kolding - Viborg - Tønder - Herning - Ribe 4

5 - Sønderborg - Næstved Basis Shopping app en kan udvides med flere egenudviklede moduler / funktionaliteter. For eksempel (ikke udtømmende): - Rystende tilbud, et egenudviklet koncept, gør det muligt at tilbyde fuldskærmsannoncering, der aktiveres ved at brugeren ryster sin smartphone og skærmbilledet vendes rundt. Her efter kan brugeren bladre imellem mange "rystende" gode tilbud - i fuld skærm, der giver plads til et godt budskab, som nemt kan læses (modsat de små annoncer i mange gratis apps). Rystende tilbud kan udvides med blandt andet Apple Passbook funktionalitet. Dette aktiveres ved at dobbeltklikke på ryste annoncen. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Bonus og rabatkuponer til loyalitetsopbygning med smartphones. Dels egenudviklet system: handel x antal gange og opnå en bonus/rabat. Kendt i den fysiske verden som stempelkort fra blandt andet restaurant og bager. Dels system baseret på Apple Passbook hvor butikkerne kan skubbe nye tilbud ud til brugerne så længe de har butikkens rabatkupon i deres Passbook. Til løsningen med brug af Apple Passbook medfølger butiks app til registrering af brug af kuponer til Apple Passbook. Apple Passbook rabatkuponer kan distribueres via Rystende tilbud, QR-koder, Smartposters (NFC og QR), sociale medier og direct mail. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Skrabejulekalender, hvor brugerne hver dag skraber en kalenderlåger på deres smartphone og frem kommer dagens juletilbud. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende løsninger og er på vej til at blive taget i brug. - Her og nu tilbud, der kun virker når man befinder sig i shopping-miljøet. Vil en bruger anvende denne funktion må brugeren tage ned og blive en aktiv del af shoppingmiljøet. Funktionaliteten anvender Augmented Reality og brugerne i et shopping-miljø vil ved at se gennem smartphonens kamera se virkeligheden udvidet med her og nu tilbud. Denne funktionalitet er på fungerende prototype stadie og er næsten klar til at blive sendt ind til godkendelse hos Apple i en af de næste releases. - Påskejagten, tilbyder brugerne at scanne QR-koder på butikkernes vinduer og når de har hjulpet Isabella med at finde hendes venner: Trine, Camilla, Emma og Jack - kan de få et påskeæg. Denne funktionalitet forventes godkendt af Apple snarligt og vil være klar til brug i påsken Nærmeste ledige p-plads, hvor brugerne hele tiden kan se den nærmeste ledige p- plads enten i forhold til deres aktuelle position eller i forhold til den valgte butiks. Funktionaliteten anvender offentlig tilgængelige data fra p-søgesystemer (P-tavler) og er af trafiksikkerhedsmæssige årsager ved at blive udvidet med text-to-speech. Funktionaliteten kan være med til, trods det at gevinsten er svær at beregne, at forbedre en kommunes CO2 regnskab da tomgangskørsel efter ledige p-pladser kan minimeres. Disse data kan også anvendes til en forsimplet form for trafikregulering. Denne funktionalitet er godkendt hos Apple og er implementeret i eksisterende 5

6 løsninger (hvor der er P-søgesystemer) og er på vej til at blive taget i brug. Til næsten alle COMINATOR moduler / funktionaliteter kan tilknyttes brug af Sociale medier i form af Social Commerce, også i storcentre i flere etager og messecentre uden adgang til for eksempel GPS, hvor det ellers er nødvendigt. Ligeledes kan de udvides hvor det giver mening med brug af smartposters (QR og NFC) som aktivator for eksempel koncert plakater i gågaden, butiksskilte, dørskilte, osv. COMINATOR s har udarbejdet en lille informationsside der fortæller lidt om smartposters: COMINATOR har som udvidelse til shopping app en i første halvdel af 2012 udviklet en prototype parkeringsløsning Innovativ parkering. Behovet udspringer af det faktum at i nogle af de byer hvor der er betalingsparkering i midtbyen der vælger nogle at køre ud i det lokale storcenter hvor der er gratis parkering for at spare p-billetten. Spørgsmålet er hvordan kan man vende den trafik og er det muligt? Fra dialog med en af de byer hvor dette problem er aktuel havde man som et forsøg gjort parkering i midtbyen gratis i nogle af de sidste hektiske juledage. Og effekten var mærkbar positiv. Så betalingsparkering kan være en vigtig faktor for et shopping-miljø. I den aktuelle by er kommunen operatør på pladserne og indkassere pengene for parkering. Byens gæster betaler for parkering og butikkerne mærker vigende besøg/aktivitet/salg eller manglende vækst. En ny forretningsmodel er nødvendig. En model hvor byens gæster parkere gratis, butikkerne har øget besøg/aktivitet/salg/vækst, og kommunen som p-operatør stadig tjener penge. COMINATOR prototype løsningen anvender det eksisterende bonus og rabatsystem i en ny form hvor gæsterne hver gang de handler optjener bonus i form af parkeringstid. Når brugeren ankommer til p-pladsen checker brugeren ind på p-pladsen med sin smartphone via smartposter (QR eller NFC). Når brugeren handler anvendes igen smartposter denne gang i butikken til at overføre parkeringstid til brugeren. Brugeren der er færdig med at handle checker ud fra p-pladsen igen via smartposter og hvis brugeren har opsparet parkeringstid modregnes der i denne parkeringstid. Ellers mobilbetaling. Kommunens p-vagter har en tilhørende tablet løsning og kan via den se om et parkeret køretøj er checket ind, eller holder ulovligt og skal have en p-afgift. Der er flere fordele ved den nye forretningsmodel og denne form for digitalisering, for eksempel: - COMINATOR har fat i p-data og kan anvende disse til en forsimplet form for 6

7 trafikregulering samt anvisning af nærmeste ledige p-plads uden brug af p- søgesystem. Herved kan en kommune opnå en anlægsbesparelse på spoler i jorden (sensorer) og måske nogle af tavlerne hvis funktion flyttes til smartphonens skærm kombineret med text-to-speech (trafiksikkerhed). De tavler der måtte installeres i byen modtager data fra COMINATOR systemet - Har en bruger opsparet parkeringstid skal der ikke betales gebyr for brug af betalingsgateway som ved mobilbetaling. Alle parkeringspengene holdes internt i systemet - Butikkerne har haft en omsætning der modsvare udgiften til parkeringstid - Brugerne oplever at de kan parkere gratis - Kommunen tjener fortsat penge på parkering Hvis systemet for eksempel implementeres på den rigtige facon i for eksempel en gammel middelalderby vil fortid og nutid kunne mødes på en måde der ikke ødelægger stemningen i gadebilledet med digitale p-tavler i middelalder rammer. Er der tale om offentligt/privat samarbejde og på hvilken måde? Der er tale om både offentligt og privat samarbejde. Offentligt samarbejde i form af brug af offentlige data på en ny og måske ikke oprindelig tiltænkt anvendelse der tilføre yderligere værdi af disse data for borgerne såvel som det offentlige. Privat samarbejde som vækstskaber i shopping- og oplevelses-miljøer. Hvilken samfundsmæssig udfordring løser produktet/idéen/lø sningen? COMINATOR har fokus på shopping-miljøer, hver i sær med forskellige former for udfordringer. Nogle shopping-miljøer er under stærk påvirkning fra et andet shoppingmiljø. For eksempel gågader vs. storcentre. Måske med vigende besøg, aktivitet og salg som en konsekvens. Andre shopping-miljøer har egentlig nok besøgende og har derfor et ønske om øget aktivitet og salg til de eksisterende gæster. Der findes ikke én løsning på problemerne. Derfor har COMINATOR forsøgt at definere en løsningsnøgle hvor hvert af samtlige af nøglens udskæringer (hakker) har en indflydelse på løsningen og er en del af den. Hvad skal der til for at skabe den ønskede vækst? For eksempel: innovative butikker, digitalisering, design for oplevelser, trafik (åbenhed, parkering), samarbejde i byen (oplevelser tilføre trafik til shopping-miljø), osv. gør løsningen/idéen det lettere/smartere/b edre for borgerne? Digitaliseringen af shopping-miljøer, offentlige data og oplevelsestilbud, ved hjælp af blandt andet smartphonen - verdens vel nok mest personlige markedsføringsværktøj gør det spændende for den aktive forbruger at udnytte et områdes forskelligartede tilbud, og hjælper dermed forbrugeren til at blive endnu mere aktiv. Brug af offentlige P-søgesystem data gør det smartere og lettere for borgeren at planlægge deres tur til shopping-miljøet og byens oplevelsestilbud. Smartposters i bybilledet giver nem adgang til informationer og tilbud her under aktivering af disse tilbud. 7

8 Hvordan gør løsningen/idéendet offentliges ydelse mere effektiv? Løsningens anvendelse af offentlige p-søgesystem data på en ny og ikke tidligere tiltænkt måde gør det muligt at anvende p-søgesystemets data på et tidligere tidspunkt end oprindeligt tiltænkt i form af P-tavler. Dette kan udnyttes til en simpel form for trafikregulering og en CO2 besparelse i form af formindsket tomgangs -kørsel efter nærmeste ledige p-plads. Med Innovativ parkering er der mulighed for besparelser i form af anlægsudgifter for det offentlige i forbindelse med implementeringen af et p- søgesystem. Her ud over kan løsningen understøtte det offentlige i forbindelse med større arrangementer i byerne. Dels ved at være med til at trække borgerne og byens gæster til disse arrangementer dels ved også at trække disse arrangementers gæster til byens/områdets andre oplevelsestilbud her under shopping-miljøer og derved medvirke til at understøtte det offentliges indsats for blandt andet at tiltrække store events til Danmark til en vækstskaber. skaber løsningen vækst hos en virksomhed og har den eksportpotentiale? COMINATOR beskæftiger sig med flere af løsningsnøglens hakker, og vil ved at designe oplevelser til smartphones og tablets til brug i shopping-miljøer med udgangspunkt i blandt andet brugerens aktuelle situation, smartphonens sensorer, anden nødvendig viden og teknologi, shopping-miljøet og dets afhængigheder, andre aktører - skabe vækst i form af øget besøg, aktivitet og salg hos de tilknyttede shopping-miljøer og oplevelsestilbud. COMINATOR S løsninger til shopping-miljøer i form af gågader, storcentre og messecentre har vækstpotentiale globalt. 8

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program

Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Projekt Flex Cities Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program Fokusgruppe strategimøde Det østjyske bybånd 29. april 2014 Per Kristensen kristensen consult aps Regeringens/Folketingets mål: 2020: 50

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut

Workshop om bæredygtige forretningsmodeller. Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Workshop om bæredygtige forretningsmodeller Knud Erik Hilding-Hamann Teknologisk Partnerskab Teknologisk Institut Program: Introduktion til bæredygtige forretningsmodeller Udvikle modelskitser for en eller

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop

hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop hvorfor ikke få alle dine behov dækket ét sted? Powernet one-stop-shop velkommen Når du folder brochuren ud, åbner du samtidig op for en hel ny verden af muligheder for kommunikation med dine gæster. Ved

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk - den danske status INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk mere end det intelligente elsystem - er kun en del af systemerne. Energy og City er komplette og komplekse systemer

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK

OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK OPSTARTSMØDE FJERNVARMEANALYSE I ØSTJYLLAND BJARNE LYKKEMARK DAGSORDEN Kort gennemgang af opgaverne i Fjernvarmeanalyse Østjylland Projektteamet Vores tilgang til opgaven Opgaverne lidt tættere på! Overblik

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Insero Live Lab 21.03.2013

Insero Live Lab 21.03.2013 Insero Live Lab 21.03.2013 Nyt og ambitiøst fyrtårnsprojekt i Inseros geografi Mai Louise Agerskou 1 Programmet for i aften - Hvad er Insero - Hvad er Insero Live Lab - Teknikken og økonomien - Tid til

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere