Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014"

Transkript

1 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014

2 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Museumsgården Karensminde Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 1780 København KV Tlf.: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Dyretilskud til gamle danske husdyrracer Formål med ordningen Hvilke arter og racer er tilskudsberettiget? Racespecifikke bestemmelser Heste Kvæg Svin Får Geder Andre bestemmelser Ansøgningsskema Lovgrundlag Adresse

4 1. Dyretilskud til gamle danske husdyrracer Fødevareministeriet støtter avlere af gamle danske husdyrracer ved bl.a. at yde dyretilskud. Dyretilskud ydes til personer og institutioner, som praktiserer renavl med gamle danske husdyrracer. NaturErhvervstyrelsen administrerer og udbetaler dyretilskud i Formål med ordningen Dyretilskudsordningen skal tilskynde ejere af gamle husdyrracer til at avle og registrere renracede dyr. Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge populationsstørrelserne, fremme udbredelse af racerne til flest mulige avlere og fremme anvendelsen af et forholdsvist stort antal hanlige avlsdyr. Ordningen vil dermed modvirke genetisk drift og indavl. 3. Hvilke arter og racer er tilskudsberettiget? Der kan for finansåret 2014 søges tilskud til følgende arter og racer: Husdyrart Race Heste Den Jydske Hest, Frederiksborghest og Knabstrupper Kvæg Jysk Kvæg, Rød Dansk Malkerace anno 1970, Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965, Korthorn af dansk afstamning og Agersø-kvæg. Svin Dansk Landrace Svin anno 1970 (DL 1970) og Sortbroget Landrace Svin (SL) Får Det Danske Landfår og Hvidhovedet Marsk Får Geder Dansk Landrace Ged For heste ydes der dyretilskud til avlshingste. En hingst kan højest få tilskud to gange. Avlsdyr af kvæg, svin, får og geder er tilskudsberettigede, hvis de har fået renracet afkom i Tilskud til avlsdyr af hankøn vil også i 2014 være ca. dobbelt så stort som tilskud til avlsdyr af hunkøn. Retten til at opnå tilskud følger dyret. Hvis et tilskudsberettiget dyr er solgt til avl i 2012 eller 2013, er det dyrets ejer på ansøgningstidspunktet, som kan søge tilskud til det. Bestemmelsen skal fremme omsætningen af avlsdyr, inddrage nye avlere i bevaringsarbejdet og modvirke at brugbare avlsdyr slagtes. Tilskuddet kan højest udgøre kr. pr. dyreenhed. I tabel 1 fremgår niveauet for tilskud i

5 Tabel 1: Dyretilskud 2014 Art Hundyr Handyr Heste kr. Kvæg kr kr. Svin SL 800 kr kr. DL kr kr. Får 260 kr. 520 kr. Geder 450 kr. 900 kr. 4. Racespecifikke bestemmelser 4.1. Heste Der ydes tilskud til hingste, som fik registreret afkom i Afkommet skal opfylde de krav til afstamning, som er aftalt mellem det tidligere Udvalg til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr og de pågældende avlsforeninger, og derfor er der følgende racespecifikke krav for hesteracerne: Race Racespecifikt krav Den Jydske Hest Hingstene skal have fået afkom, som har mindst 31/32 Jydsk hest i 5. slægtled Frederiksborghest Hingstene skal have fået afkom, som har mindst 15/16 Frederiksborger i 4. slægtled Knabstrupper Hingstene skal have fået afkom, som har mindst 12/16 Knabstrupper i 4. slægtled 4.2. Kvæg Der ydes tilskud til køer og tyre, som har fået renracet afkom i Afkommet skal være registreret i Kvægdatabasen med fødselsdato og oplysning om begge forældres identitet. Desuden er der følgende racespecifikke krav: Race RDM anno 1970 Racespecifikt krav Køer skal være registreret i Kvægdatabasen med en RDMraceandel på mindst 15/16. Tyre skal være registreret i databasen med 16/16 dele. Dog vil køer, som har huller i stamtavlen, men som tidligere er godkendt som tilskudsberettigede, også være tilskudsberettiget i 2014, når de i øvrigt opfylder de generelle betingelser for tilskud til kvæg. Køer, som har fået kalve efter klausulerede Genbank tyre og hvor afstamningsoplysningerne i Kvægdatabasen er mangelfulde er endvidere tilskudsberettiget. 3

6 SDM anno 1965 Korthorn Jysk Kvæg Agersø-kvæg Køer skal være registreret i Kvægdatabasen med en SDMraceandel på mindst 15/16. Tyre skal være 16/16 dele SDM. Køer, som har fået kalve efter klausulerede Genbank tyre og hvor afstamningsoplysningerne i Kvægdatabasen er mangelfulde er endvidere tilskudsberettiget. Kun dyr af ren dansk afstamning i mindst 4 slægtled kan godkendes. Dyrene skal være godkendt som stamdyr eller være efterkommere af stamdyr. Dyr som indgik i den gruppe på i alt 33 dyr, som ved DNAundersøgelsen i blev udpeget som værende Agersøkvæg samt efterkommere af disse (i henhold til undersøgelsen foretaget ved Biologisk Institut) Svin Der ydes tilskud til orner og søer, som har fået renracet afkom i Faringerne skal være indberettet korrekt til NaturErhvervstyrelsens (tidligere Genressourceudvalgets) database for avlssvin. De pågældende dyr skal være godkendt som stamdyr eller være efterkommere efter stamdyr Får Der ydes tilskud til væddere og moderfår, som har fået renracet afkom i Afstamningen skal være dokumenteret i fåreregistreringen. Der stilles følgende racespecifikke krav til afstamning for får: Race Dansk Landfår Marsk Får Racespecifikt krav Dyr som nedstammer fra besætninger fra Hulsig Klit, Vesterbølle og Ertebølle samt efterkommere af disse Hundyr skal have en anetavle, hvor mindst 15 af 16 aner i 4. led er af Marsk-race. Væddere skal være 16/16-dele Marsk i 4. led Geder Der ydes tilskud til racerene bukke og geder af racen Dansk Landraceged, som har fået renracet afkom i Afstamningen skal være dokumenteret i GEFA eller et andet offentligt tilgængeligt register. 5. Andre bestemmelser Alle modtagere af dyretilskud er forpligtet til at stille deres dyr til rådighed for Statens Genbank. Mulige donorer udvælges af Bevaringsudvalget hvis avleren ønsker det, og efter drøftelse med de(n) pågældende raceforening(er). I hvert enkelt tilfælde bliver der indgået 4

7 en skriftlig aftale med ejeren af donoren. Aftalen præciserer betingelserne, herunder betalingen til ejeren for ulemper ved at skulle stille dyret til rådighed. Betalingen (avlerpræmien) fastsættes af Bevaringsudvalget, men er i 2014 på kr. for tyre, og kr. for alle øvrige donorer. Staten har uindskrænket ejendomsret til materialet i Genbanken. 6. Ansøgningsskema Der findes to forskellige ansøgningsskemaer: et fælles for kvæg, svin, får og geder og et for hingste. Det gælder for ansøgningsskemaet for kvæg, svin, får og geder, at der skal udfyldes et ansøgningsskema pr. race. En avler som ejer f.eks. en RDM anno 1970 besætning (med egen avlstyr) samt Sortbroget Landrace Svin skal derfor, såfremt dyrene opfylder kravene til dyretilskud, indsende i alt to skemaer (et for RDM køer og tyre, og et for Sortbroget Landrace søer og Sortbroget Landrace orner). Husk at påføre navn, adresse, og CPR- og CHR-nummer på alle ansøgningsskemaer. Hvis du er virksomhedsregistreret, skal der desuden opgives CVR-nummer. Det er vigtigt at påføre fuldt CKR nummer / ID-nummer / Identifikation og ikke kun løbenumre på dyrene, i ansøgningsskemaet. Endelig skal du som ansøger med underskrift på ansøgningsskemaet bekræfte: At det anførte antal avlsdyr har fået racerent afkom i 2013, at identiteten af afkommets forældre er oplyst, og at dette kan dokumenteres ved udskrift fra den relevante database. At avlsdyrene opfylder de racespecifikke krav vedrørende racerenhed, som fremgår af denne vejledning. At have dispositionsret over et antal avlsdyr, svarende til mindst de anførte dyr på ansøgningsskemaet. At du accepterer at levere donorer til sædtapning og ægskylning til Genbanken. Se side 4. At du som ansøger accepterer offentliggørelse af oplysninger, som ligger til grund for tilkendelse af dyretilskud. 5

8 Bemærk endvidere at hvis du som modtager af dyretilskud i 2014 senere ønsker at afvikle besætningen i 2014, skal NaturErhvervstyrelsen orienteres senest en måned før dyrene afhændes. Samtlige ansøgningsskemaer fra en besætning (pr. CHR nummer) bedes fremsendt samlet i én kuvert. Ansøgningsfristen er den 4. maj Ansøgninger der modtages efter denne dato behandles ikke. Ansøgningsskema(er) sendes til NaturErhvervstyrelsen (se adresse nederst på siden) og vil herefter systematisk blive kontrolleret. NaturErhvervstyrelsen indsætter herefter tilskuddet direkte på din NEM-konto, såfremt dyrene er tilskudsberettiget. Hvis der skal ændres bankkontonummer, skal der rettes henvendelse herom til banken. NaturErhvervstyrelsen kan ikke foretage disse ændringer. 7. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr. 350 af 4. april 2014 om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for Bekendtgørelse af lov nr. 873 af 29. juni 2013 om hold af dyr. 8. Adresse Spørgsmål til ansøgningsskemaer samt indsendelse af ansøgningsskemaer skal ske til: NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade København V Tlf.nr , Torben Nielsen 6

9 DYRETILSKUD TIL BEVARINGSVÆRDIGE DYR AF GAMLE DANSKE HUSDYRRACER Vejledning 2014 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 1780 København KV Tlf.:

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere