Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24"

Transkript

1 Mennesker og muligheder mødes FOKUS: VÆKST 2020 NO / Grønt Offshore Center 06 / Vækst / Syddanmark I TAL 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (Fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / Skraldebil - nu med el Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. / 24

2 Udgivelse Region Syddanmark Damhaven Vejle REDAKTion Søren Braun (ansvarshavende redaktør) Julie Ligaard Vesterby (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Ole Sønnichsen Lasse Hyldager / 24 skribenter Ole Sønnichsen Søren Flott Marlene Grøftehauge Sune Falther Kirsten Hansen design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Papir Syddanmark Nu er trykt på 135 gr. Silk, Syddanmark I TAL på 130 gr. Sorperset og omslag på 300 gr. Silk. oplag stk. I 2012 udkommer Syddanmark NU i februar, april, juni, august, oktober og december. distribution Post Danmark forside Peter Gedbjerg, direktør i Lean Energy Cluster. / 06 / 30 / 12 / 34 Mennesker og Muligheder Mødes FOKUS: VÆksT 2020 no / Grønt offshore Center 06 / Vækst / syddanmark i tal 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / skraldebil - nu med el Han samler trådene Peter GedbjerG skal som nytiltrådt direktør for lean energy Cluster skabe rammen om det Gode samarbejde. / 24 NO.18 / FEBRUAR 2012 Regional Udvikling i Region Syddanmark står bag magasinet Syddanmark NU. Her får du spændende artikler om mennesker, virksomheder og myndigheder, der sætter deres præg på at udvikle regionen. Læs mere på ISSN ISSN (Online version) Side 2 Syddanmark NU Februar 2012

3 DETTE NUMMER 04/ Nyt Offshore Center et samlet udstillingsvindue for dansk offshore - det er tanken bag etableringen af Green Offeshore Center. FOKUS: 06 / Vækst 2020 med Syddansk Vækstfroums nye erhvervsudviklingsstrategi er kursen sat frem mod De nye arbejdspladser skal skabes inden for tre områder: Sundheds- og velfærdsinnovation, Energi og Oplevelseserhverv. Det er der som sådan ikke så meget nyt i - for Syddansk Vækstforum har arbejdet målrettet for at finde de syddanske styrker, der kan skabe fremtidens arbejdspladser. 06 / FOKUS: VÆKST / Meget mere end pyntepuder design handler ikke kun om det yderste lag af varen. 12/ Mere for pengene aktørerne i turismeerhvervet skal udvikle nye produkter, så turisterne lægger flere penge i kassen. 14/ Ladet med batterier rasmus Banke fik en ide og gik sammen med mange partnere for at føre den ud i livet. 15 / SYDDANMARK I TAL: Hellere Asien end Syddanmark 24/ Rammen om det gode samarbejde Peter Gedbjerg vil sørge for alt det praktiske, så de kreative kan udvikle i fred og ro. 28/ (Fri) bevægelighed der er stadig for meget benspænd for dem, der gerne vil krydse grænsen for at arbejde. 30/ Vi skal bare turde Hos Easyfood A/S tør man tænke nye tanker. Og medarbejderne tænker med. 34/ En stille nyhed farvel til diesel og goddag til el. En ny skraldebil har set dagens lys. "Designere kan hjælpe virksomheder med at forstå mennesker - både de ansatte og kunderne - og tilføre produkter og ydelser mening. Thit Juul Madsen, sekretariatsleder, Design2Innovate Idéer, ris og ros Har du gode idéer til artikler eller andet i Syddanmark NU, er du velkommen til at sende en mail til redaktionen på: Adressen kan du også bruge, hvis du vil af med ris eller ros til indholdet. SYDDANMARK I TAL: 15 / Hellere Asien end Syddanmark Hvordan overbeviser man blomsten af Danmarks ungdom om, at livet faktisk godt kan leves i Syddanmark? Det vil et nyt talentprogram forsøge at svare på. Det gælder om at tiltrække, fastholde og opkvalificere dygtige medarbejdere, så syddanske virksomheder ikke sakker bagud. Februar 2012 Syddanmark NU Side 3

4 Tekst: Sune Falther Foto: Hyldager Fotografi GRØNT OFFSHORE CENTER SKAL SAMLE OG STYRKE BRANCHEN LIGE NU ARBEJDES DER PÅ AT SKABE OPBAKNING TIL ET FÆLLES UDSTILLINGSVINDUE TIL VINDENERGIEN MED BASE I ESBJERG. E t samlet udstillingsvindue, hvorfra den grønne, danske offshore industri kan gøre sig synlig udadtil, og en samlende enhed, der kan give volumen til at byde ind på de store projekter i fællesskab. Det er visionen for Green Offshore Center, som der lige nu arbejdes hårdt på at realisere med udgangspunkt i Esbjerg Havn. markedspotentialet i det geografiske område alene er tidligere anslået til mellem og mia. kr. over de næste ti år. Derfor giver det god mening at gå sammen om en dansk enhed, der kan slå et slag for vore grønne kompetencer. Havnedirektør i Esbjerg Havn og styregruppemedlem Ole Ingrisch mener, et fælles udstillingsvindue vil være oplagt for branchen. Den vigtigste grund til Green Offshore Center er at skabe nogle rammer for et samarbejde og dermed et øget forretningsgrundlag. Der er mange små og mellemstore virksomheder, som har brug for at løfte i flok. Det ser vi i Esbjerg, hvor flere kan være med, når de går sammen. Det skal gerne danne basis for, at vi kan hive større opgaver hjem, siger han. Selv om det grønne offshore center foreslås placeret geografisk i Esbjerg, så er det et nationalt og ikke et lokalt initiativ. Og selv om det lige nu handler om vindmøller, så kan andre havbaserede energiformer snart komme på tale. Målet er at sikre, at Danmarks store ekspertise på området for offshore i almindelighed og grøn offshore i særdeleshed systematiseres og koordineres. Vi har nemlig et forspring, der kan udnyttes. Det vurderer Kaj Lindvig, salgsdirektør i A2Sea og medlem af styregruppen, der arbejder på at etablere et nationalt Green Offshore Center i Esbjerg. Vi har været langt fremme på grøn offshore i Danmark siden Horns Rev I i 2002, og det skal vi udnytte. Både omkring etableringen af parker, men også service og vedligehold. Et fælles center kunne samle indsatsen og vise omverden, hvad vi kan, siger Kaj Lindvig. Sammen om de store England og den tyske del af Nordsøen er meget aktive på havvindmøller lige nu, og Grøn offshore er en meget fragmenteret industri, hvor der er mange forskellige industrigrene. Der er den maritime sektor, vindmøllerne, fundamenterne, kabler til land der er mange forskellige interesser i det. Men når man lægger alle de her spidskompetencer sammen, så giver det en ny industri. Den industri skal vi have i vinduet, så udlandet kan se, hvad vi kan, siger Ole Ingrisch. Han understreger, at modellen allerede har fungeret inden for den gængse offshore i mange år, hvor eksempelvis mange små og mellemstore virksomheder i dag går sammen om at betjene meget store, multinationale virksomheder. "En havvindmølle skal stå der i tyve år. Det er et kæmpe marked at servicere den." Kaj Lindvig, salgsdirektør, A2SEA 50 skal melde sig Det samlede projekt og driftsomkostningerne løber op i 10 mio. kr. over en 3-årig periode, der finansieres af de virksomheder, der ønsker at tegne medlemskab. For at realisere projektet er det derfor nødvendigt at finde omkring 50 interesserede virksomheder. Et medlemskab tegnes for et år ad gangen, og koster enten eller kr. eksklusiv moms pr. år afhængig af virksomhedens omsætning. Der arbejdes på at lade Green Offshore Center indgå i en ny organisation sammen med Alliancen for Grøn Offshore Energi, Offshore Center Danmark og andre tilsvarende netværk. Side 4 Syddanmark NU Februar 2012

5 "Det er vigtigt over for omverdenen og internationalt at kunne fremvise, hvad vi er i stand til at bedrive i den grønne danske offshore sektor." Direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark Februar 2012 Syddanmark NU Side 5

6 fokus: vækst 2020 Side 6 Syddanmark NU Februar 2012

7 VIDERE MOD Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi VÆKST Med den nye erhvervsstrategi for satser Syddansk Vækstforum benhårdt på sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Adskillige mål er allerede nået - nu skal der gang i eksporten. Februar 2012 Syddanmark NU Side 7

8 190 mio. kr. Danske og udenlandske virksomheder. Forskning og innovation i verdensklasse med udgangspunkt i Syddansk Universitet. Det er blot nogle af ingredienserne i den største velfærdsteknologiske satsning i Syddanmark nogensinde. Projektet som vil løbe over de kommende seks år, skal udvikle ny teknologi, som kan anvendes i social- og sundhedssektoren til gavn for patienter, institutioner og erhvervsliv. er støttet af Syddansk Vækstforum og forankret på SDU og er et rigtigt godt eksempel på, at vi ved at samle kræfterne og koncentrere vores indsats kan finde en niche, hvor vi kan gøre os gældende både nationalt og internationalt, forklarer Jens Oddershede, som ud over at være rektor på universitetet også er medlem af Syddansk Vækstforums formandskab. Og det er der hårdt brug for. Kigger man på de tørre tal, ser det desværre ikke for godt ud i Syddanmark. Produktiviteten er lav, antallet af erhvervsaktive borgere falder, og befolkningen er ikke så godt uddannet som i resten af landet. Dertil kommer, at virksomhederne i regionen har svært ved at vokse sig store og sælge deres varer og serviceydelser i udlandet. Den store udfordring er at bevæge sig væk fra at levere de produkter, som andre kan fremstille billigere, og hen imod ideer, der baserer sig på viden og som ikke på samme måde lader sig kopiere, siger Jens Oddershede. I den forrige strategiperiode fra har Syddansk Vækstforum løbende fokuseret indsatsen på nogle få forretningsområder, som kan sikre fremtidens vækst og arbejdspladser. I den nye erhvervsstrategi, som løber frem til 2020, står tre forretningsområder tilbage, hvor Syddanmark er særligt specialiseret, og hvor der er et stort vækstpotentiale: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, herunder offshore og energieffektive løsninger, samt Oplevelseserhverv, der omfatter design og turisme. Det vigtigste nye er, at der ikke er noget helt nyt - vi fastholder kursen og fortsætter udviklingen af de tre forretningsområder med et særligt stort vækstpotentiale i Syddanmark, slår Carl Holst, formand for Syddansk Vækstforum, fast. Det betyder dog ikke, at indsatsen gennem de sidste år ikke har rykket noget - tværtimod. F.eks. har Syddansk Vækstforum formået at skabe fire stærke erhvervsklynger med national og international klasse, hvor virksomhederne er i front. Det benhårde fokus på få områder betyder, at Syddansk Vækstforum nu for alvor kan satse på at komme ud over rampen i forhold til at omsætte strategien til virksomheder, produkter og serviceydelser, vækst og arbejdspladser. Vi skal vise omverdenen, at vi i Syddanmark har nogle virksomheder, der leverer nogle af de produkter, der efterspørges globalt, for eksport er forudsætningen for, at virksomhederne - især inden for sundheds- og velfærdsinnovation og bæredygtig energi - kan vækste endnu mere, tilføjer Carl Holst. Således er Syddansk Vækstforum blandt meget andet gået sammen med Innovation Center Denmark om at sparke døren ind til det tyske marked for velfærdsteknologi gennem såkaldte innovations-camps og matchmaking-arrangementer mellem danske virksomheder og tyske partnere og kunder. Netop det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland og fokus på det internationale aspekt fremhæver Tove Larsen, der er borgmester i Aabenraa Kommune og medlem af Syddansk Vækstforums formandskab, som en vigtig del i erhvervsudviklingsstrategien. I forhold til den tidligere strategiperiode Side 8 Syddanmark NU Februar 2012

9 har vi nu endnu mere fokus på det internationale aspekt. En del af vores vision er, at Syddanmark i 2020 er kendetegnet af virksomheder, der agerer globalt. Det er vigtigt, at vi understøtter de syddanske klyngers internationale engagement bl.a. for at øge den syddanske position på eksportmarkedet, siger Tove Larsen. Den syddanske energieffektiviseringsklynge Lean Energy Cluster er et rigtig godt eksempel på en stærk erhvervsklynge, som udvikler high-end teknologier og produkter, der efterspørges på det globale marked. Alle forventer, at den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger vil stige frem til Derfor skal vi udnytte vores erhvervsspecialisering på energiområdet til at øge eksporten, det er helt oplagt, tilføjer Tove Larsen. For at nå målet om øget eksport, har uddannelse en meget vigtig plads i den nye erhvervsstrategi. Vi er allerede i gang og har taget initiativ til en stor talentindsats, hvor vi vil tiltrække højtuddannede og specialiserede medarbejdere fra udlandet, ligesom vi med målrettet efteruddannelse af den nuværende arbejdsstyrke vil sikre, at virksomhederne har adgang til den bedste arbejdskraft. Det er en satsning, som vil involvere et stort antal virksomheder i løbet af de kommende år, forklarer Carl Holst. Netop uddannelse er en af de helt afgørende faktorer, for virksomhederne i Syddanmark hører til blandt de mest tilbageholdende, når det handler om at ansætte højtuddannede. Der er mange virksomheder i vores område, som end ikke har ansat deres første akademiker, som Jens Oddershede udtrykker det. Og det på trods af at undersøgelser viser, at bundlinjen har godt at de højtuddannede. AE-rådet har sammenlignet tre typer arbejdspladser: Dem uden akademikere og forskning/udvikling. Dem uden akademikere, men med forskning/udvikling. Og dem med akademikere og med forskning/ udvikling. Konklusionen var, at den sidste type virksomheder tjente flest penge. At bringe viden i spil er helt afgørende. Derfor er det også vigtigt, at erhvervslivet og vi som vidensinstitution ikke blot ser Syddansk Vækstforum som en kasse, der fordeler penge. Vi skal i fællesskab skabe ideer og kompetencer, understreger Jens Oddershede. Et andet væsentligt element i erhvervsstrategien er erhvervssklyngerne, der anvendes som et redskab, der skal være med til at fremme både sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Ifølge C. C. Nielsen, som ud over at være forretningsmand også er en del af Syddansk Vækstforums formandskab, er netop klyngedannelse et af Syddanmarks mest potente våben i kampen for øget vækst og flere arbejdspladser. I mine øjne er vores største succes indtil nu skabelsen af velfærdsteknologi-platformen med organisationer som Welfare Tech Region og UNIK. Der er ingen tvivl om, at vi her har et fyrtårn, som alle kan se, og som kan gøre, at vi virkelig rykker på det område, siger han og fortsætter: Samarbejde er nøglen til at skabe fyrtårne. Men det er også der, usikkerheden ligger. Har man ikke nogen, som tager initiativ til et endnu tættere samarbejde, risikerer vi, at billedet bliver uklart. Jeg tror kun, der er én part, der kan presse den udvikling igennem, og det er Region Syddanmark gennem Syddansk Vækstforum. Samtidig bør Syddansk Vækstforum være den aktør, som hele tiden sørger for at fokusere på målet, siger Jens Oddershede. At gå fra 17 initiativer til 3 forretningsområder er imponerende, men jeg tror, vi skal blive ved med at vælge ud inden for de tre områder, så vi satser pengene, hvor der er arbejdspladser og fjerner det, som ikke virker. Netop samarbejde og fokus lægger til grund for det store forsknings- og innovationsprojekt til 190 mio. kr., som Syddansk Universitet er tovholder på, og som forhåbentlig fører nye virksomheder og arbejdspladser med sig. Og står det til Carl Holst, skal de to andre forretningsområder opleve lignende saltvandsindsprøjtninger i fremtiden. Syddansk Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Syddansk Vækstforum uddeler årligt ca. 200 mio. kr. til konkrete udviklingsprojekter. I perioden har Syddansk Vækstforum støttet projekter med samlede budgetter på over 2 mia. kr. Vækstforum vil med den nye erhvervsudviklingsstrategi arbejde mod følgende strategiske mål i 2020: Et produktivitetsniveau 10 % over OECD-gennemsnittet En erhvervsfrekvens på niveau med OECDs Top 5 Erhvervsudviklingsstrategiens tre forretningsområder frem til 2020 er: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv. Februar 2012 Syddanmark NU Side 9

10 fokus: vækst 2020 Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi MEGET MERE END PYNTEPUDER VIRKSOMHEDER, DER ANVENDER DESIGN STRATEGISK, TJENER FLERE PENGE. DET SKAL DESIGN2INNOVate HJÆLPE DET SYDDANSKE ERHVERVSLIV MED AT INDSE. V eksø, der ligger i Taulov ved Fredericia, var indtil for få år siden en traditionel industrivirksomhed, der bl.a. producerede belysning og udendørsmøbler til bymiljøer, men det gik op for firmaet, at den slags færdige produkter nemt og billigt kunne kopieres af andre. Gennem designdreven innovation, ændrede Veksø fokus fra produkter til ideer. Det var meget, meget svært, og det krævede en stor udskiftning af folk, men i dag tilbyder vi i stedet vores kunder unikke forslag, som er svære at kopiere, siger René Tristan Lydiksen, der er salgsog marketingschef. Og står det til sekretariatsleder Thit Juul Madsen fra Design2Innovate, skal mange flere virksomheder i Syddanmark bevæge sig i samme retning. Det handler om at sætte fokus på de gode eksempler og vise, at design ikke blot handler om tøj og møbler, men også gartnerier, bilforhandlere, hospitaler, produktionsvirksomheder og mange andre, fortæller hun med henvisning til de mange forskellige repræsentanter fra erhvervslivet, som er blevet hjulpet i gang med at tænke design ind i virksomheden hos Design2Innovate. Design2Innovate er bygget op om et stærkt virksomhedsengagemnet fra f.eks. LEGO og ECCO. Klyngen holder til på Designskolen Kolding og arbejder tæt sammen med SDU og rummer således den praktiske og kommercielle erfaring med designanvendelse, kombineret med den videnskabelige tilgang til designledelse og designdreven innovation. Det giver os en solid base her i Syddanmark, at vi har forskere, der sidder og specialiserer sig i designanvendelse - det viser, at design ikke blot er endnu et buzzword, siger Thit Juul Madsen. Og design handler ikke kun om farver og former på et produkt. Designere kan hjælpe virksomheder med at forstå mennesker - både de ansatte og kunderne - og tilføre produkter og ydelser mening. Derfor tænker vi også design meget bredt, så det inddrages i virksomhedernes interne processer, forklarer hun. Den store udfordring er imidlertid at nå ud til de mange traditionelle produktionsvirksomheder i Syddanmark, som ifølge Thit Juul Madsen ofte har svært ved at omstille sig. Men vi skal tage vores arvegods alvorligt og vise dem, at jern og stål godt kan mødes med design og innovation og skabe flere virksomheder som Veksø, tilføjer hun. René Tristan Lydiksen er i hvert fald ikke i tvivl om, at den omstilling, firmaet har været igennem, har givet en ny fremtid. I de to et halvt år, vi har brugt design, har vi oplevet en fremgang på 30 % i antallet af ordrer. Side 10 Syddanmark NU Februar 2012

11 HVAD KAN DESIGN2INNOVATE GØRE FOR DIG? Design2Innovate er et fireårigt erhvervsfremmeprojekt, som består af Syddansk Universitet/ Designskolen Kolding, Spinderihallerne Vejle/IBC, LEGO/DONG/ Design City Vest, Trekantområdet og Fremtidsfabrikken i Svendborg. Design2Innovate har et samlet budget på 52 mio. kr. og er støttet af Syddansk Vækstforum med 36 mio. kr. Der er en række tilbud til virksomhederne i Syddanmark: Design Update, hvor man bliver introduceret til de nyeste trends. Kompetenceudvikling med efteruddannelse i idégenerering, brugerinddragelse og designog innovationsprocesser. Design Konsultation, som giver mulighed for vurdering af ideer og forretningskoncepter. CradleToCradle, som handler om produkter med minimal miljøbelastning. Design Camp, som afholdes en gang om året, byder på et miks af virksomheder, forsker, designere og studerende, som udvikler nye projekter. Netværk, hvor man kan møde andre, der anvender designdreven innovation. Se meget mere på Februar 2012 Syddanmark NU Side 11

12 fokus: vækst 2020 Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi VI SKAL GIVE TURISTER NOGET, DE IKKE KAN FÅ ANDRE STEDER SYDDANMARK HAR DET STØRSTE ANTAL TURISTOVERNATNINGER I LANDET, MEN DESVÆRRE SPYTTER DE BESØGENDE IKKE RET MANGE PENGE I KASSEN - DET GØR OPLEVELSERNES ACADEMY NOGET VED. H vorfor nøjes med et måltid mad på Café Skansen på Rømø, når man samtidig kan møde en af øens kunstnere, se hans atelier og få en god snak med nogle af de lokale om livet i Vadehavet? Folk vil gerne føle sig som noget særligt, og når de går herfra, siger de ikke tak for mad, men tak for en god oplevelse, fortæller Jytte Andersen, som sammen med sin mand Bo ejer en café i både Tønder og på Rømø. Ideen til samarbejdet opstod, da de og kunstneren fra Rømø mødtes på et kursus for folk i turistbranchen, og flere er kommet til. formidler videre- og efteruddannelsesforløb i samarbejde med 26 uddannelsesinstitutioner, turisterhvervet og kommunerne i Region Syddanmark. Tørre tal tyder på, at turismen i høj grad mangler den nyskabende viden og de kompetencer, der skal til for at banke rusten af de gamle rutiner, siger projektleder Marie Bjørg Nordlund. Og det er en skam. For Syddanmark har som Danmarks største rejsemål målt på antallet af overnatninger et stort potentiale. Problemet er, at turisterne mangler de tilbud, som får dem til at lægge flere penge i restauranter, på hoteller, i butikker og ved attraktionerne. for det giver mulighed for at vise andre i branchen, at uddannelse og viden ikke blot er til gavn for de store spillere. For fem år siden havde vi slet ikke fantasi til at forestille os den form for samarbejde, som vi i dag har med andre virksomheder, understreger Jytte Andersen. Hun oplever i det hele taget, at det bobler af ideer i branchen i dag - ikke mindst fordi der er opstået en fælles ansvarsfølelse over for det erhverv, de alle er en del af. Man er blevet klar over, at vi må stå sammen om at holde på turisterne ved at give dem noget, som de ikke kan få andre steder, siger hun. Vi serverer f.eks. Vadehavs-tapas, hvor gæsterne kan tale med mig om det, de skal have at spise, så det bliver så autentisk som muligt, forklarer Jytte Andersen og tilføjer, at Johannes Kaffebar i Tønder også har indledt et samarbejde med Sort Safari, hvor turisterne kan få en picnickurv med fra cafeen. Når udflugten er slut, er det også muligt for de besøgende at købe lokale produkter med hjem. De nye tanker er bl.a. kommet til efter et forløb ved Oplevelsernes Academy, som Et godt bud på problemets kerne er, at turismen i Syddanmark er præget af rigtig mange små virksomheder, der har nok at gøre med at servicere turisterne og ikke er gearet til at vokse og skabe udvikling. Det er sikrest at holde på det, man ved, der virker. Det gør man godt og virkningsfuldt, men det flytter ikke nok, som Marie Bjørg Nordlund udtrykker det. Derfor er hun også glad for, at en virksomhed som Johannes Kaffebar er gået ind i udviklingsarbejdet med åbent sind, For Café Skansen er næste projekt derfor at kombinere rundvisninger i naturen på Rømø med en gastronomisk afslutning i cafeen. Og i Tønder vil turisterne kunne købe en oplevelsespakke, som omfatter en byrundtur med guide og kaffe eller mad i Johannes Kaffebar. Så behøver gæsterne kun at melde sig til ét sted - og det kan jo sagtens udbygges, f.eks. med et besøg hos kunstneren, tilføjer Jytte Andersen. Side 12 Syddanmark NU Februar 2012

13 OPLEVELSERNES ACADEMY Oplevelsernes Academy er et treårigt udviklingsprojekt, som bl.a. er støttet af Syddansk Vækstforum. Initiativtager er Syddansk Turisme, og Tietgen KompetenceCenter er hovedpartner. Akademiet tilbyder bl.a. videre- og efteruddannelse, netværk, ideudvikling og konferencer. Fokus er lagt på, at læringsforløb er kompetence- og meritgivende. Tilbuddene om kompetenceløft omfatter hele spektret fra korte kurser til videreuddannelser på masterniveau. Læs meget mere på: og Februar 2012 Syddanmark NU Side 13

14 fokus: vækst 2020 Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi SKRALDEBIL LADET MED batterier DER BEHØVER IKKE AT VÆRE NOGEN MODSÆTNING MELLEM VIDENSØKONOMI OG INDUSTRIPRODUKTION DET ER BANKE ACCESSORY DRIVES I NORDBORG PÅ ALS ET GODT EKSEMPEL PÅ. D et er tidlig morgen. Solen er knap nok stået op, og der er et par timer, til uret ringer. Og så afbrydes nattesøvnen af en høj brummen, der næsten får soveværelset til at ryste, da motoren i skraldebilen ude på vejen arbejder på højtryk for at presse et par ugers husholdningsaffald sammen. kastede sig ud i livet som selvstændig midt under krisen. Men ideen om at skabe batterier til arbejdskøretøjer var så god, at Rasmus Banke kunne indgå i et partnerskab med SDU, Esbjerg Kommune, Sydenergi, Syddansk Vækstforum og en række private virksomheder. PARTNERE MED POTENTIALE Banke Accessory Drives bakkes op af en lang række forskellige partnere: SDU, som får viden om, hvad virksomhederne har brug for, skaber kontakter i forhold til forskningssamarbejde og knytter studerende til erhvervslivet. Sydenergi, som kan opdyrke nye markeder for strøm. Esbjerg Kommune, som har en service at udføre, kan opnå besparelser og opnå mindre forurening. Virksomheder, som mod at investere i udstyr og ingeniør-timer, får del i den nye viden, som kan bruges i mange andre sammenhænge. Men står det til Rasmus Banke, er det snart slut med at blive vækket af lyden af dåser, mælkekartoner og plastikbakker, der bliver mast. I forhold til resten af Danmark, har vi langvarig og dyb erfaring med god, gammeldags industriproduktion, og det har givet os et godt forspring - vi har simpelthen prøvet det her før, siger iværksætteren fra Als. Vi befinder os i en fabrikshal foran en grå metalkasse på størrelse med et spisebord. Et kig ned i kassen afslører et system af blå kasser, der er forbundet med ledninger og tilsammen udgør ét stort batteri, som snart skal levere strøm til skraldebiler i Esbjerg. Normalt forbinder man Als med Danfoss, men giganten har ført mange mindre virksomheder med sig - bl.a. Banke Accessory Drives. Rasmus Banke har tidligere været ansat i Danfoss, som er verdenskendt for hydraulik og effektelektronik. Jeg begyndte at tænke på, hvorfor ingen havde overvejet at kombinere de to teknologier, fortæller han, som Batterierne får deres debut i Esbjerg i begyndelsen af 2012, men de vil også kunne finde vej til kraner, tromler, gravkøer og alle de andre maskiner, vi kender fra byggepladser og vejarbejde. Potentialet er så stort, at det har udløst støtte fra Syddansk Vækstforum, hvor projektet ses som en del af satsningen på energieffektivisering. Vores første udenlandske kunde er en realitet, og i fremtiden vil op mod 90 % af vores omsætning kunne kommer fra eksport, siger Rasmus Banke, da vi går gennem de haller, hvor batterierne bliver fremstillet. At anlægge en fabrik i Østeuropa eller Kina har slet ikke været på tale - dertil er produktionen alt for kompliceret og kræver højtuddannede medarbejdere. Der tales om vidensøkonomien, som om det er en modsætning til produktion - som om der ikke ligger viden i produktion, men i virkeligheden ligger der enorme muligheder for vækst, særligt i Syddanmark, hvor vi har kompetencerne og kan bygge på dem, mener Rasmus Banke. Se skraldebilen på side 34 Side 14 Syddanmark NU Februar 2012

15 Væksten og Det Gode Liv Regional Udviklingsplan tilføjer en afgørende og ny dimension i forhold til den traditionelle indsats for at skabe vækst. Det Gode Liv som vækstskaber er temaet for den nye plan. Langsigtet vækst bygger også på de menneskelige ressourcer, som regionen råder over. Det er vigtigt at kunne tiltrække og fastholde borgere, så der er et solidt fundament for den fremtidige vækst. Derfor skal byer og områder være attraktive og give spændende rammer og helhed i dagligdagen. Rammerne skal give mulighed for at leve det gode liv. I høring nu Regional Udviklingsplan er i høring frem til 2. marts Find hele planen og afgiv dit høringssvar på hjemmesiden for Det Gode Liv. Kommer også som app til ipad Se mere på detgodeliv.regionsyddanmark.dk Februar 2012 Syddanmark NU Side 23

16 HAN SKAL SKABE RAMMEN OM DET TRYGGE SAMARBEJDE Tekst: Sune Falther Foto: Hyldager Fotografi DEN NYE FØRSTEMAND I LEAN ENERGY CLUSTER VIL TAGE SIG AF ALT DET, DER LIGGER RUNDT OM DET INNOVatiVE I SAMARBEJDET OM ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER. SÅ KAN DE KREATIVE ARBEJDE MERE FRIT, SIGER PETER GEDBJERG, NYTILTRÅDT DIREKTØR I LEAN ENERGY CLUSTER. Side 24 Syddanmark NU Februar 2012

17 Februar 2012 Syddanmark NU Side 25

18 B lot et par måneder inde i sit nye job som direktør for Lean Energy Cluster kan Peter Gedbjerg konstatere, at der ventes meget af hans virke. - De vil have arbejdspladser, og de vil have eksport. Det er det, jeg hører, når jeg er rundt og hilse på, siger han. Det er, medgiver han, store forventninger. Men det er gode forventninger, som Peter Gedbjerg glæder sig meget til at arbejde med at indfri. Den 58-årige direktør tiltrådte 1. november som førstemand i Lean Energy Cluster; et nationalt klyngeinitiativ inden for intelligente energisystemer og effektiv energihåndtering. Peter Gedbjergs arbejde er hverken at opfinde det geniale eller bygge en fabrik til 200 mand. Det er at stå i spidsen for en halv snes medarbejdere, som skal samle en treenighed af virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og det offentlige - sidstnævnte bredt formuleret som myndigheder og organisationer her i landet og i EU. Så de ved fælles kraft kan skabe de arbejdspladser og den eksport, der både er forventninger om og hårdt brug for. Vores opgave er at skabe alt det udenom, der gør samarbejdet muligt. Vi skal støtte op, tegne rammen, formalisere dialogen og håndtere alle de eksterne parter. Vi skal tage os af alt det, som følger med et samarbejde, men som ikke nødvendigvis har noget med ideen eller visionen at gøre. Vi skal gøre det muligt for folk at mødes, siger Peter Gedbjerg. Rammerne om samarbejde Lean Energy Cluster har allerede et stærkt etableret samarbejde mellem mange virksomheder, og Peter Gedbjerg ser frem til at styrke det yderligere. Der er en god og uformel dialog mellem mange virksomheder inden for det her felt allerede. Men nogle gange skal der måske lidt mere struktur på, for at folk tør åbne op, vurderer han. Vores force er at bidrage med alt det, der hører til af papirarbejde, så alle kan være trygge ved dialogen. Hvis man skal indgå i et frugtbart partnerskab med andre i samme eller beslægtede brancher, så skal man være tryg. Vi bidrager eksempelvis med at arbejde kontrakterne helt igennem, så vi også har skitseret, hvad der skal ske, når samarbejdet bliver til et konkret produkt, eller når der skal tilføres kapital for at komme det næste step videre, siger Peter Gedbjerg. Den vare er vigtig at få solgt. For ideerne er der i bunkevis. Meldingen er, at alle vil det her. Jeg hører, at folk har modet, viljen og lysten, men at der måske mangler kræfterne og evne og det formelle: Hvad gør vi? Hvordan griber vi det an? Jeg er overbevist om, at rammerne om samarbejdet vil få flere til at turde indgå i dialogen. Mange virksomheder i denne branche er relativt små og mangler måske kræfterne til at organisere et samarbejde. Andre gange opstår en ide uden for det primære arbejdsfelt, hvor man skal finde en industriel partner, men mangler resurserne til at gøre det. Der kan vi bidrage til, at de kreative kan arbejde mere frit, siger Peter Gedbjerg. Formet til jobbet Et andet element, Peter Gedbjerg vil satse på, er at få det offentlige mere på banen som udviklingspartner. Potentialet i at få det offentlige mere i spil er stort af flere grunde. Dels har det "Peter har en bred erfaring og et rigt netværk inden for energisektoren, som vi har brug for i Lean Energy. Vi ønsker at skabe fundamentet for, at interessenter kan udvikle, fremstille og sælge energieffektive løsninger. Virksomhederne skal have en lettere adgang til at skabe innovative løsninger, og de skal have mulighed for at afprøve deres løsninger via test- og demonstrationsfaciliteter." Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for foreningen Lean Energy Side 26 Syddanmark NU Februar 2012

19 offentlige noget nær monopolstatus på en række områder, og samtidig er det offentlige ikke normalt udvikler af nye teknologier. Det vil være til alles bedste, hvis vi kunne kombinere virksomhedernes ideer med de kompetencer og muligheder, der er i det offentlige sundhedsvæsen. Et eksempel kunne være at se på energieffektive løsninger omkring sygehusenes energiforsyning, siger Peter Gedbjerg. Mulighederne er mange, og Peter Gedbjerg skal kunne se alle aktørers rolle i det samlede billede. Det vil derfor ikke være helt forkert at anskue Peter Gedbjergs hidtidige arbejdsliv som en lang forberedelse på det job, han nu er tiltrådt. Han er uddannet civilingeniør og har arbejdet i DONG Energy i en årrække, senest som vice president i DONG Energy UK, hvor han har haft ansvaret for fire vindmølleparker offshore. Han har tillige en master i miljø- og energiret. I jobbet som direktør for Lean Energy Cluster forenes Peter Gedbjergs tekniske kompetencer og erfaringer med at arbejde i brancher med stor politisk bevågenhed. At han er vant til dialog med forskningsog uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder er bestemt også relevant. Mange spor fra mit arbejdsliv samles i det her job. Jobbet handler om at knytte kontakter og samle trådene, og på den måde får jeg brugt mange af de ting, jeg har lært gennem årene, siger han. Om Peter Gedbjerg Født i Gråsten for 58 år siden. Gift og far til fire voksne børn. Uddannet civilingeniør, gjorde efterfølgende karriere i Elsam og DONG Energy. Er passioneret sejler og løber gerne hver morgen før kroppen vågner ordentligt. Februar 2012 Syddanmark NU Side 27

20 "I EU-traktaten står der, at de må arbejde, hvor de vil. Men der er stadig lang vej, før vi arbejder under lige vilkår." Peter Hansen, leder af regionskontoret Region Sønderjylland Schleswig Side 28 Syddanmark NU Februar 2012

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES FOKUS: VÆKSTCENTRET NO.13 04 / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34

Læs mere

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO.

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO. Mennesker og muligheder mødes FOKUS: Velfærdsteknologi TEMA NO./ VELFÆRDSTEKNOLOGI i syddanmark NO.16 04 / Lånefond til iværksættere 06 / Velfærdsteknologi 15 / Syddanmark I TAL 24 / Sidespring giver vækst

Læs mere

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden Mennesker og muligheder mødes FOKUS: TURISME NO.14 04 / Slået hjem 06 / Turisme 15 / Syddanmark I TAL 24 / Kolind og velfærden 28 / Fremtidsfabrikken på Fyn 30 / 75 mio. kr. i arbejde 34 / Trafikønsker

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter Business, innovation og uddannelse Annoncetillæg Trekantområdet Danmarks vækstcenter trekantområdet danmarks vækstcenter 3 Trekantområdets Erhvervsforum Erhvervslivets foretrukne netværk og talerør Tillæg

Læs mere

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne

Thy windpower. Blæser til vækst med små møller. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Uartige virksomheder trumfer konkurrenterne nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 5 april 2011 Thy windpower Blæser til vækst med små møller INDBLIK: GLOBALISERING DUELLEN: INNOVATION: Drømmen om nye højder Nordjylland i rødt eller

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Grund til forsigtig optimisme

Grund til forsigtig optimisme SIDE 1 Nr. 10 november 2013 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Salgets svære kunst: NemTilmeld har knækket koden. Nu har markedet fået øje på dem. Nordjysk fødevareerhverv: Fødevarer er

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy,

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum

Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum Nr. 16 december 2011 Farvel til Holbæk Regionens Erhvervsråd goddag til Holbæk Erhvervsforum... Nyt logo med masser af dynamik... Nye medlemmer har store forventninger... Sv. Kofoeds Maskinfabrik har brugt

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt.

Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt. R E I D R N O A T L S L I Æ H J S S E C N C O I U G S E I R Forord Vækstforum Sjælland ønsker vækst. Vækstforum ønsker flere arbejdspladser. Vækstforum ønsker, at den erhvervspolitiske indsats tager udgangspunkt

Læs mere

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina

TEMA. AAU Matchmaker udgives til interesserede. Innovation. Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina TEMA Innovation Innovation Ingeniørstuderende på forbrugerspionage i Kina Få kunderne til at vælge jeres produkt igen og igen og igen AAU Matchmaker udgives til interesserede virksomheder og institutioner

Læs mere

ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK

ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK 1 ANALYSE AF ØKOSYSTEMET FOR DESIGN OG KREATIVE ERHVERV I REGION SYDDANMARK Glenda Napier, Lotte Langkilde, Louise Fenger Kornum REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 17 20 23 26 28 29 30

Læs mere