Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24"

Transkript

1 Mennesker og muligheder mødes FOKUS: VÆKST 2020 NO / Grønt Offshore Center 06 / Vækst / Syddanmark I TAL 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (Fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / Skraldebil - nu med el Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. / 24

2 Udgivelse Region Syddanmark Damhaven Vejle REDAKTion Søren Braun (ansvarshavende redaktør) Julie Ligaard Vesterby (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Ole Sønnichsen Lasse Hyldager / 24 skribenter Ole Sønnichsen Søren Flott Marlene Grøftehauge Sune Falther Kirsten Hansen design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Papir Syddanmark Nu er trykt på 135 gr. Silk, Syddanmark I TAL på 130 gr. Sorperset og omslag på 300 gr. Silk. oplag stk. I 2012 udkommer Syddanmark NU i februar, april, juni, august, oktober og december. distribution Post Danmark forside Peter Gedbjerg, direktør i Lean Energy Cluster. / 06 / 30 / 12 / 34 Mennesker og Muligheder Mødes FOKUS: VÆksT 2020 no / Grønt offshore Center 06 / Vækst / syddanmark i tal 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / skraldebil - nu med el Han samler trådene Peter GedbjerG skal som nytiltrådt direktør for lean energy Cluster skabe rammen om det Gode samarbejde. / 24 NO.18 / FEBRUAR 2012 Regional Udvikling i Region Syddanmark står bag magasinet Syddanmark NU. Her får du spændende artikler om mennesker, virksomheder og myndigheder, der sætter deres præg på at udvikle regionen. Læs mere på ISSN ISSN (Online version) Side 2 Syddanmark NU Februar 2012

3 DETTE NUMMER 04/ Nyt Offshore Center et samlet udstillingsvindue for dansk offshore - det er tanken bag etableringen af Green Offeshore Center. FOKUS: 06 / Vækst 2020 med Syddansk Vækstfroums nye erhvervsudviklingsstrategi er kursen sat frem mod De nye arbejdspladser skal skabes inden for tre områder: Sundheds- og velfærdsinnovation, Energi og Oplevelseserhverv. Det er der som sådan ikke så meget nyt i - for Syddansk Vækstforum har arbejdet målrettet for at finde de syddanske styrker, der kan skabe fremtidens arbejdspladser. 06 / FOKUS: VÆKST / Meget mere end pyntepuder design handler ikke kun om det yderste lag af varen. 12/ Mere for pengene aktørerne i turismeerhvervet skal udvikle nye produkter, så turisterne lægger flere penge i kassen. 14/ Ladet med batterier rasmus Banke fik en ide og gik sammen med mange partnere for at føre den ud i livet. 15 / SYDDANMARK I TAL: Hellere Asien end Syddanmark 24/ Rammen om det gode samarbejde Peter Gedbjerg vil sørge for alt det praktiske, så de kreative kan udvikle i fred og ro. 28/ (Fri) bevægelighed der er stadig for meget benspænd for dem, der gerne vil krydse grænsen for at arbejde. 30/ Vi skal bare turde Hos Easyfood A/S tør man tænke nye tanker. Og medarbejderne tænker med. 34/ En stille nyhed farvel til diesel og goddag til el. En ny skraldebil har set dagens lys. "Designere kan hjælpe virksomheder med at forstå mennesker - både de ansatte og kunderne - og tilføre produkter og ydelser mening. Thit Juul Madsen, sekretariatsleder, Design2Innovate Idéer, ris og ros Har du gode idéer til artikler eller andet i Syddanmark NU, er du velkommen til at sende en mail til redaktionen på: Adressen kan du også bruge, hvis du vil af med ris eller ros til indholdet. SYDDANMARK I TAL: 15 / Hellere Asien end Syddanmark Hvordan overbeviser man blomsten af Danmarks ungdom om, at livet faktisk godt kan leves i Syddanmark? Det vil et nyt talentprogram forsøge at svare på. Det gælder om at tiltrække, fastholde og opkvalificere dygtige medarbejdere, så syddanske virksomheder ikke sakker bagud. Februar 2012 Syddanmark NU Side 3

4 Tekst: Sune Falther Foto: Hyldager Fotografi GRØNT OFFSHORE CENTER SKAL SAMLE OG STYRKE BRANCHEN LIGE NU ARBEJDES DER PÅ AT SKABE OPBAKNING TIL ET FÆLLES UDSTILLINGSVINDUE TIL VINDENERGIEN MED BASE I ESBJERG. E t samlet udstillingsvindue, hvorfra den grønne, danske offshore industri kan gøre sig synlig udadtil, og en samlende enhed, der kan give volumen til at byde ind på de store projekter i fællesskab. Det er visionen for Green Offshore Center, som der lige nu arbejdes hårdt på at realisere med udgangspunkt i Esbjerg Havn. markedspotentialet i det geografiske område alene er tidligere anslået til mellem og mia. kr. over de næste ti år. Derfor giver det god mening at gå sammen om en dansk enhed, der kan slå et slag for vore grønne kompetencer. Havnedirektør i Esbjerg Havn og styregruppemedlem Ole Ingrisch mener, et fælles udstillingsvindue vil være oplagt for branchen. Den vigtigste grund til Green Offshore Center er at skabe nogle rammer for et samarbejde og dermed et øget forretningsgrundlag. Der er mange små og mellemstore virksomheder, som har brug for at løfte i flok. Det ser vi i Esbjerg, hvor flere kan være med, når de går sammen. Det skal gerne danne basis for, at vi kan hive større opgaver hjem, siger han. Selv om det grønne offshore center foreslås placeret geografisk i Esbjerg, så er det et nationalt og ikke et lokalt initiativ. Og selv om det lige nu handler om vindmøller, så kan andre havbaserede energiformer snart komme på tale. Målet er at sikre, at Danmarks store ekspertise på området for offshore i almindelighed og grøn offshore i særdeleshed systematiseres og koordineres. Vi har nemlig et forspring, der kan udnyttes. Det vurderer Kaj Lindvig, salgsdirektør i A2Sea og medlem af styregruppen, der arbejder på at etablere et nationalt Green Offshore Center i Esbjerg. Vi har været langt fremme på grøn offshore i Danmark siden Horns Rev I i 2002, og det skal vi udnytte. Både omkring etableringen af parker, men også service og vedligehold. Et fælles center kunne samle indsatsen og vise omverden, hvad vi kan, siger Kaj Lindvig. Sammen om de store England og den tyske del af Nordsøen er meget aktive på havvindmøller lige nu, og Grøn offshore er en meget fragmenteret industri, hvor der er mange forskellige industrigrene. Der er den maritime sektor, vindmøllerne, fundamenterne, kabler til land der er mange forskellige interesser i det. Men når man lægger alle de her spidskompetencer sammen, så giver det en ny industri. Den industri skal vi have i vinduet, så udlandet kan se, hvad vi kan, siger Ole Ingrisch. Han understreger, at modellen allerede har fungeret inden for den gængse offshore i mange år, hvor eksempelvis mange små og mellemstore virksomheder i dag går sammen om at betjene meget store, multinationale virksomheder. "En havvindmølle skal stå der i tyve år. Det er et kæmpe marked at servicere den." Kaj Lindvig, salgsdirektør, A2SEA 50 skal melde sig Det samlede projekt og driftsomkostningerne løber op i 10 mio. kr. over en 3-årig periode, der finansieres af de virksomheder, der ønsker at tegne medlemskab. For at realisere projektet er det derfor nødvendigt at finde omkring 50 interesserede virksomheder. Et medlemskab tegnes for et år ad gangen, og koster enten eller kr. eksklusiv moms pr. år afhængig af virksomhedens omsætning. Der arbejdes på at lade Green Offshore Center indgå i en ny organisation sammen med Alliancen for Grøn Offshore Energi, Offshore Center Danmark og andre tilsvarende netværk. Side 4 Syddanmark NU Februar 2012

5 "Det er vigtigt over for omverdenen og internationalt at kunne fremvise, hvad vi er i stand til at bedrive i den grønne danske offshore sektor." Direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark Februar 2012 Syddanmark NU Side 5

6 fokus: vækst 2020 Side 6 Syddanmark NU Februar 2012

7 VIDERE MOD Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi VÆKST Med den nye erhvervsstrategi for satser Syddansk Vækstforum benhårdt på sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Adskillige mål er allerede nået - nu skal der gang i eksporten. Februar 2012 Syddanmark NU Side 7

8 190 mio. kr. Danske og udenlandske virksomheder. Forskning og innovation i verdensklasse med udgangspunkt i Syddansk Universitet. Det er blot nogle af ingredienserne i den største velfærdsteknologiske satsning i Syddanmark nogensinde. Projektet som vil løbe over de kommende seks år, skal udvikle ny teknologi, som kan anvendes i social- og sundhedssektoren til gavn for patienter, institutioner og erhvervsliv. er støttet af Syddansk Vækstforum og forankret på SDU og er et rigtigt godt eksempel på, at vi ved at samle kræfterne og koncentrere vores indsats kan finde en niche, hvor vi kan gøre os gældende både nationalt og internationalt, forklarer Jens Oddershede, som ud over at være rektor på universitetet også er medlem af Syddansk Vækstforums formandskab. Og det er der hårdt brug for. Kigger man på de tørre tal, ser det desværre ikke for godt ud i Syddanmark. Produktiviteten er lav, antallet af erhvervsaktive borgere falder, og befolkningen er ikke så godt uddannet som i resten af landet. Dertil kommer, at virksomhederne i regionen har svært ved at vokse sig store og sælge deres varer og serviceydelser i udlandet. Den store udfordring er at bevæge sig væk fra at levere de produkter, som andre kan fremstille billigere, og hen imod ideer, der baserer sig på viden og som ikke på samme måde lader sig kopiere, siger Jens Oddershede. I den forrige strategiperiode fra har Syddansk Vækstforum løbende fokuseret indsatsen på nogle få forretningsområder, som kan sikre fremtidens vækst og arbejdspladser. I den nye erhvervsstrategi, som løber frem til 2020, står tre forretningsområder tilbage, hvor Syddanmark er særligt specialiseret, og hvor der er et stort vækstpotentiale: Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi, herunder offshore og energieffektive løsninger, samt Oplevelseserhverv, der omfatter design og turisme. Det vigtigste nye er, at der ikke er noget helt nyt - vi fastholder kursen og fortsætter udviklingen af de tre forretningsområder med et særligt stort vækstpotentiale i Syddanmark, slår Carl Holst, formand for Syddansk Vækstforum, fast. Det betyder dog ikke, at indsatsen gennem de sidste år ikke har rykket noget - tværtimod. F.eks. har Syddansk Vækstforum formået at skabe fire stærke erhvervsklynger med national og international klasse, hvor virksomhederne er i front. Det benhårde fokus på få områder betyder, at Syddansk Vækstforum nu for alvor kan satse på at komme ud over rampen i forhold til at omsætte strategien til virksomheder, produkter og serviceydelser, vækst og arbejdspladser. Vi skal vise omverdenen, at vi i Syddanmark har nogle virksomheder, der leverer nogle af de produkter, der efterspørges globalt, for eksport er forudsætningen for, at virksomhederne - især inden for sundheds- og velfærdsinnovation og bæredygtig energi - kan vækste endnu mere, tilføjer Carl Holst. Således er Syddansk Vækstforum blandt meget andet gået sammen med Innovation Center Denmark om at sparke døren ind til det tyske marked for velfærdsteknologi gennem såkaldte innovations-camps og matchmaking-arrangementer mellem danske virksomheder og tyske partnere og kunder. Netop det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland og fokus på det internationale aspekt fremhæver Tove Larsen, der er borgmester i Aabenraa Kommune og medlem af Syddansk Vækstforums formandskab, som en vigtig del i erhvervsudviklingsstrategien. I forhold til den tidligere strategiperiode Side 8 Syddanmark NU Februar 2012

9 har vi nu endnu mere fokus på det internationale aspekt. En del af vores vision er, at Syddanmark i 2020 er kendetegnet af virksomheder, der agerer globalt. Det er vigtigt, at vi understøtter de syddanske klyngers internationale engagement bl.a. for at øge den syddanske position på eksportmarkedet, siger Tove Larsen. Den syddanske energieffektiviseringsklynge Lean Energy Cluster er et rigtig godt eksempel på en stærk erhvervsklynge, som udvikler high-end teknologier og produkter, der efterspørges på det globale marked. Alle forventer, at den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger vil stige frem til Derfor skal vi udnytte vores erhvervsspecialisering på energiområdet til at øge eksporten, det er helt oplagt, tilføjer Tove Larsen. For at nå målet om øget eksport, har uddannelse en meget vigtig plads i den nye erhvervsstrategi. Vi er allerede i gang og har taget initiativ til en stor talentindsats, hvor vi vil tiltrække højtuddannede og specialiserede medarbejdere fra udlandet, ligesom vi med målrettet efteruddannelse af den nuværende arbejdsstyrke vil sikre, at virksomhederne har adgang til den bedste arbejdskraft. Det er en satsning, som vil involvere et stort antal virksomheder i løbet af de kommende år, forklarer Carl Holst. Netop uddannelse er en af de helt afgørende faktorer, for virksomhederne i Syddanmark hører til blandt de mest tilbageholdende, når det handler om at ansætte højtuddannede. Der er mange virksomheder i vores område, som end ikke har ansat deres første akademiker, som Jens Oddershede udtrykker det. Og det på trods af at undersøgelser viser, at bundlinjen har godt at de højtuddannede. AE-rådet har sammenlignet tre typer arbejdspladser: Dem uden akademikere og forskning/udvikling. Dem uden akademikere, men med forskning/udvikling. Og dem med akademikere og med forskning/ udvikling. Konklusionen var, at den sidste type virksomheder tjente flest penge. At bringe viden i spil er helt afgørende. Derfor er det også vigtigt, at erhvervslivet og vi som vidensinstitution ikke blot ser Syddansk Vækstforum som en kasse, der fordeler penge. Vi skal i fællesskab skabe ideer og kompetencer, understreger Jens Oddershede. Et andet væsentligt element i erhvervsstrategien er erhvervssklyngerne, der anvendes som et redskab, der skal være med til at fremme både sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Ifølge C. C. Nielsen, som ud over at være forretningsmand også er en del af Syddansk Vækstforums formandskab, er netop klyngedannelse et af Syddanmarks mest potente våben i kampen for øget vækst og flere arbejdspladser. I mine øjne er vores største succes indtil nu skabelsen af velfærdsteknologi-platformen med organisationer som Welfare Tech Region og UNIK. Der er ingen tvivl om, at vi her har et fyrtårn, som alle kan se, og som kan gøre, at vi virkelig rykker på det område, siger han og fortsætter: Samarbejde er nøglen til at skabe fyrtårne. Men det er også der, usikkerheden ligger. Har man ikke nogen, som tager initiativ til et endnu tættere samarbejde, risikerer vi, at billedet bliver uklart. Jeg tror kun, der er én part, der kan presse den udvikling igennem, og det er Region Syddanmark gennem Syddansk Vækstforum. Samtidig bør Syddansk Vækstforum være den aktør, som hele tiden sørger for at fokusere på målet, siger Jens Oddershede. At gå fra 17 initiativer til 3 forretningsområder er imponerende, men jeg tror, vi skal blive ved med at vælge ud inden for de tre områder, så vi satser pengene, hvor der er arbejdspladser og fjerner det, som ikke virker. Netop samarbejde og fokus lægger til grund for det store forsknings- og innovationsprojekt til 190 mio. kr., som Syddansk Universitet er tovholder på, og som forhåbentlig fører nye virksomheder og arbejdspladser med sig. Og står det til Carl Holst, skal de to andre forretningsområder opleve lignende saltvandsindsprøjtninger i fremtiden. Syddansk Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Syddansk Vækstforum uddeler årligt ca. 200 mio. kr. til konkrete udviklingsprojekter. I perioden har Syddansk Vækstforum støttet projekter med samlede budgetter på over 2 mia. kr. Vækstforum vil med den nye erhvervsudviklingsstrategi arbejde mod følgende strategiske mål i 2020: Et produktivitetsniveau 10 % over OECD-gennemsnittet En erhvervsfrekvens på niveau med OECDs Top 5 Erhvervsudviklingsstrategiens tre forretningsområder frem til 2020 er: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv. Februar 2012 Syddanmark NU Side 9

10 fokus: vækst 2020 Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi MEGET MERE END PYNTEPUDER VIRKSOMHEDER, DER ANVENDER DESIGN STRATEGISK, TJENER FLERE PENGE. DET SKAL DESIGN2INNOVate HJÆLPE DET SYDDANSKE ERHVERVSLIV MED AT INDSE. V eksø, der ligger i Taulov ved Fredericia, var indtil for få år siden en traditionel industrivirksomhed, der bl.a. producerede belysning og udendørsmøbler til bymiljøer, men det gik op for firmaet, at den slags færdige produkter nemt og billigt kunne kopieres af andre. Gennem designdreven innovation, ændrede Veksø fokus fra produkter til ideer. Det var meget, meget svært, og det krævede en stor udskiftning af folk, men i dag tilbyder vi i stedet vores kunder unikke forslag, som er svære at kopiere, siger René Tristan Lydiksen, der er salgsog marketingschef. Og står det til sekretariatsleder Thit Juul Madsen fra Design2Innovate, skal mange flere virksomheder i Syddanmark bevæge sig i samme retning. Det handler om at sætte fokus på de gode eksempler og vise, at design ikke blot handler om tøj og møbler, men også gartnerier, bilforhandlere, hospitaler, produktionsvirksomheder og mange andre, fortæller hun med henvisning til de mange forskellige repræsentanter fra erhvervslivet, som er blevet hjulpet i gang med at tænke design ind i virksomheden hos Design2Innovate. Design2Innovate er bygget op om et stærkt virksomhedsengagemnet fra f.eks. LEGO og ECCO. Klyngen holder til på Designskolen Kolding og arbejder tæt sammen med SDU og rummer således den praktiske og kommercielle erfaring med designanvendelse, kombineret med den videnskabelige tilgang til designledelse og designdreven innovation. Det giver os en solid base her i Syddanmark, at vi har forskere, der sidder og specialiserer sig i designanvendelse - det viser, at design ikke blot er endnu et buzzword, siger Thit Juul Madsen. Og design handler ikke kun om farver og former på et produkt. Designere kan hjælpe virksomheder med at forstå mennesker - både de ansatte og kunderne - og tilføre produkter og ydelser mening. Derfor tænker vi også design meget bredt, så det inddrages i virksomhedernes interne processer, forklarer hun. Den store udfordring er imidlertid at nå ud til de mange traditionelle produktionsvirksomheder i Syddanmark, som ifølge Thit Juul Madsen ofte har svært ved at omstille sig. Men vi skal tage vores arvegods alvorligt og vise dem, at jern og stål godt kan mødes med design og innovation og skabe flere virksomheder som Veksø, tilføjer hun. René Tristan Lydiksen er i hvert fald ikke i tvivl om, at den omstilling, firmaet har været igennem, har givet en ny fremtid. I de to et halvt år, vi har brugt design, har vi oplevet en fremgang på 30 % i antallet af ordrer. Side 10 Syddanmark NU Februar 2012

11 HVAD KAN DESIGN2INNOVATE GØRE FOR DIG? Design2Innovate er et fireårigt erhvervsfremmeprojekt, som består af Syddansk Universitet/ Designskolen Kolding, Spinderihallerne Vejle/IBC, LEGO/DONG/ Design City Vest, Trekantområdet og Fremtidsfabrikken i Svendborg. Design2Innovate har et samlet budget på 52 mio. kr. og er støttet af Syddansk Vækstforum med 36 mio. kr. Der er en række tilbud til virksomhederne i Syddanmark: Design Update, hvor man bliver introduceret til de nyeste trends. Kompetenceudvikling med efteruddannelse i idégenerering, brugerinddragelse og designog innovationsprocesser. Design Konsultation, som giver mulighed for vurdering af ideer og forretningskoncepter. CradleToCradle, som handler om produkter med minimal miljøbelastning. Design Camp, som afholdes en gang om året, byder på et miks af virksomheder, forsker, designere og studerende, som udvikler nye projekter. Netværk, hvor man kan møde andre, der anvender designdreven innovation. Se meget mere på Februar 2012 Syddanmark NU Side 11

12 fokus: vækst 2020 Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi VI SKAL GIVE TURISTER NOGET, DE IKKE KAN FÅ ANDRE STEDER SYDDANMARK HAR DET STØRSTE ANTAL TURISTOVERNATNINGER I LANDET, MEN DESVÆRRE SPYTTER DE BESØGENDE IKKE RET MANGE PENGE I KASSEN - DET GØR OPLEVELSERNES ACADEMY NOGET VED. H vorfor nøjes med et måltid mad på Café Skansen på Rømø, når man samtidig kan møde en af øens kunstnere, se hans atelier og få en god snak med nogle af de lokale om livet i Vadehavet? Folk vil gerne føle sig som noget særligt, og når de går herfra, siger de ikke tak for mad, men tak for en god oplevelse, fortæller Jytte Andersen, som sammen med sin mand Bo ejer en café i både Tønder og på Rømø. Ideen til samarbejdet opstod, da de og kunstneren fra Rømø mødtes på et kursus for folk i turistbranchen, og flere er kommet til. formidler videre- og efteruddannelsesforløb i samarbejde med 26 uddannelsesinstitutioner, turisterhvervet og kommunerne i Region Syddanmark. Tørre tal tyder på, at turismen i høj grad mangler den nyskabende viden og de kompetencer, der skal til for at banke rusten af de gamle rutiner, siger projektleder Marie Bjørg Nordlund. Og det er en skam. For Syddanmark har som Danmarks største rejsemål målt på antallet af overnatninger et stort potentiale. Problemet er, at turisterne mangler de tilbud, som får dem til at lægge flere penge i restauranter, på hoteller, i butikker og ved attraktionerne. for det giver mulighed for at vise andre i branchen, at uddannelse og viden ikke blot er til gavn for de store spillere. For fem år siden havde vi slet ikke fantasi til at forestille os den form for samarbejde, som vi i dag har med andre virksomheder, understreger Jytte Andersen. Hun oplever i det hele taget, at det bobler af ideer i branchen i dag - ikke mindst fordi der er opstået en fælles ansvarsfølelse over for det erhverv, de alle er en del af. Man er blevet klar over, at vi må stå sammen om at holde på turisterne ved at give dem noget, som de ikke kan få andre steder, siger hun. Vi serverer f.eks. Vadehavs-tapas, hvor gæsterne kan tale med mig om det, de skal have at spise, så det bliver så autentisk som muligt, forklarer Jytte Andersen og tilføjer, at Johannes Kaffebar i Tønder også har indledt et samarbejde med Sort Safari, hvor turisterne kan få en picnickurv med fra cafeen. Når udflugten er slut, er det også muligt for de besøgende at købe lokale produkter med hjem. De nye tanker er bl.a. kommet til efter et forløb ved Oplevelsernes Academy, som Et godt bud på problemets kerne er, at turismen i Syddanmark er præget af rigtig mange små virksomheder, der har nok at gøre med at servicere turisterne og ikke er gearet til at vokse og skabe udvikling. Det er sikrest at holde på det, man ved, der virker. Det gør man godt og virkningsfuldt, men det flytter ikke nok, som Marie Bjørg Nordlund udtrykker det. Derfor er hun også glad for, at en virksomhed som Johannes Kaffebar er gået ind i udviklingsarbejdet med åbent sind, For Café Skansen er næste projekt derfor at kombinere rundvisninger i naturen på Rømø med en gastronomisk afslutning i cafeen. Og i Tønder vil turisterne kunne købe en oplevelsespakke, som omfatter en byrundtur med guide og kaffe eller mad i Johannes Kaffebar. Så behøver gæsterne kun at melde sig til ét sted - og det kan jo sagtens udbygges, f.eks. med et besøg hos kunstneren, tilføjer Jytte Andersen. Side 12 Syddanmark NU Februar 2012

13 OPLEVELSERNES ACADEMY Oplevelsernes Academy er et treårigt udviklingsprojekt, som bl.a. er støttet af Syddansk Vækstforum. Initiativtager er Syddansk Turisme, og Tietgen KompetenceCenter er hovedpartner. Akademiet tilbyder bl.a. videre- og efteruddannelse, netværk, ideudvikling og konferencer. Fokus er lagt på, at læringsforløb er kompetence- og meritgivende. Tilbuddene om kompetenceløft omfatter hele spektret fra korte kurser til videreuddannelser på masterniveau. Læs meget mere på: og Februar 2012 Syddanmark NU Side 13

14 fokus: vækst 2020 Tekst: Søren Flott Foto: Hyldager Fotografi SKRALDEBIL LADET MED batterier DER BEHØVER IKKE AT VÆRE NOGEN MODSÆTNING MELLEM VIDENSØKONOMI OG INDUSTRIPRODUKTION DET ER BANKE ACCESSORY DRIVES I NORDBORG PÅ ALS ET GODT EKSEMPEL PÅ. D et er tidlig morgen. Solen er knap nok stået op, og der er et par timer, til uret ringer. Og så afbrydes nattesøvnen af en høj brummen, der næsten får soveværelset til at ryste, da motoren i skraldebilen ude på vejen arbejder på højtryk for at presse et par ugers husholdningsaffald sammen. kastede sig ud i livet som selvstændig midt under krisen. Men ideen om at skabe batterier til arbejdskøretøjer var så god, at Rasmus Banke kunne indgå i et partnerskab med SDU, Esbjerg Kommune, Sydenergi, Syddansk Vækstforum og en række private virksomheder. PARTNERE MED POTENTIALE Banke Accessory Drives bakkes op af en lang række forskellige partnere: SDU, som får viden om, hvad virksomhederne har brug for, skaber kontakter i forhold til forskningssamarbejde og knytter studerende til erhvervslivet. Sydenergi, som kan opdyrke nye markeder for strøm. Esbjerg Kommune, som har en service at udføre, kan opnå besparelser og opnå mindre forurening. Virksomheder, som mod at investere i udstyr og ingeniør-timer, får del i den nye viden, som kan bruges i mange andre sammenhænge. Men står det til Rasmus Banke, er det snart slut med at blive vækket af lyden af dåser, mælkekartoner og plastikbakker, der bliver mast. I forhold til resten af Danmark, har vi langvarig og dyb erfaring med god, gammeldags industriproduktion, og det har givet os et godt forspring - vi har simpelthen prøvet det her før, siger iværksætteren fra Als. Vi befinder os i en fabrikshal foran en grå metalkasse på størrelse med et spisebord. Et kig ned i kassen afslører et system af blå kasser, der er forbundet med ledninger og tilsammen udgør ét stort batteri, som snart skal levere strøm til skraldebiler i Esbjerg. Normalt forbinder man Als med Danfoss, men giganten har ført mange mindre virksomheder med sig - bl.a. Banke Accessory Drives. Rasmus Banke har tidligere været ansat i Danfoss, som er verdenskendt for hydraulik og effektelektronik. Jeg begyndte at tænke på, hvorfor ingen havde overvejet at kombinere de to teknologier, fortæller han, som Batterierne får deres debut i Esbjerg i begyndelsen af 2012, men de vil også kunne finde vej til kraner, tromler, gravkøer og alle de andre maskiner, vi kender fra byggepladser og vejarbejde. Potentialet er så stort, at det har udløst støtte fra Syddansk Vækstforum, hvor projektet ses som en del af satsningen på energieffektivisering. Vores første udenlandske kunde er en realitet, og i fremtiden vil op mod 90 % af vores omsætning kunne kommer fra eksport, siger Rasmus Banke, da vi går gennem de haller, hvor batterierne bliver fremstillet. At anlægge en fabrik i Østeuropa eller Kina har slet ikke været på tale - dertil er produktionen alt for kompliceret og kræver højtuddannede medarbejdere. Der tales om vidensøkonomien, som om det er en modsætning til produktion - som om der ikke ligger viden i produktion, men i virkeligheden ligger der enorme muligheder for vækst, særligt i Syddanmark, hvor vi har kompetencerne og kan bygge på dem, mener Rasmus Banke. Se skraldebilen på side 34 Side 14 Syddanmark NU Februar 2012

15 Væksten og Det Gode Liv Regional Udviklingsplan tilføjer en afgørende og ny dimension i forhold til den traditionelle indsats for at skabe vækst. Det Gode Liv som vækstskaber er temaet for den nye plan. Langsigtet vækst bygger også på de menneskelige ressourcer, som regionen råder over. Det er vigtigt at kunne tiltrække og fastholde borgere, så der er et solidt fundament for den fremtidige vækst. Derfor skal byer og områder være attraktive og give spændende rammer og helhed i dagligdagen. Rammerne skal give mulighed for at leve det gode liv. I høring nu Regional Udviklingsplan er i høring frem til 2. marts Find hele planen og afgiv dit høringssvar på hjemmesiden for Det Gode Liv. Kommer også som app til ipad Se mere på detgodeliv.regionsyddanmark.dk Februar 2012 Syddanmark NU Side 23

16 HAN SKAL SKABE RAMMEN OM DET TRYGGE SAMARBEJDE Tekst: Sune Falther Foto: Hyldager Fotografi DEN NYE FØRSTEMAND I LEAN ENERGY CLUSTER VIL TAGE SIG AF ALT DET, DER LIGGER RUNDT OM DET INNOVatiVE I SAMARBEJDET OM ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER. SÅ KAN DE KREATIVE ARBEJDE MERE FRIT, SIGER PETER GEDBJERG, NYTILTRÅDT DIREKTØR I LEAN ENERGY CLUSTER. Side 24 Syddanmark NU Februar 2012

17 Februar 2012 Syddanmark NU Side 25

18 B lot et par måneder inde i sit nye job som direktør for Lean Energy Cluster kan Peter Gedbjerg konstatere, at der ventes meget af hans virke. - De vil have arbejdspladser, og de vil have eksport. Det er det, jeg hører, når jeg er rundt og hilse på, siger han. Det er, medgiver han, store forventninger. Men det er gode forventninger, som Peter Gedbjerg glæder sig meget til at arbejde med at indfri. Den 58-årige direktør tiltrådte 1. november som førstemand i Lean Energy Cluster; et nationalt klyngeinitiativ inden for intelligente energisystemer og effektiv energihåndtering. Peter Gedbjergs arbejde er hverken at opfinde det geniale eller bygge en fabrik til 200 mand. Det er at stå i spidsen for en halv snes medarbejdere, som skal samle en treenighed af virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og det offentlige - sidstnævnte bredt formuleret som myndigheder og organisationer her i landet og i EU. Så de ved fælles kraft kan skabe de arbejdspladser og den eksport, der både er forventninger om og hårdt brug for. Vores opgave er at skabe alt det udenom, der gør samarbejdet muligt. Vi skal støtte op, tegne rammen, formalisere dialogen og håndtere alle de eksterne parter. Vi skal tage os af alt det, som følger med et samarbejde, men som ikke nødvendigvis har noget med ideen eller visionen at gøre. Vi skal gøre det muligt for folk at mødes, siger Peter Gedbjerg. Rammerne om samarbejde Lean Energy Cluster har allerede et stærkt etableret samarbejde mellem mange virksomheder, og Peter Gedbjerg ser frem til at styrke det yderligere. Der er en god og uformel dialog mellem mange virksomheder inden for det her felt allerede. Men nogle gange skal der måske lidt mere struktur på, for at folk tør åbne op, vurderer han. Vores force er at bidrage med alt det, der hører til af papirarbejde, så alle kan være trygge ved dialogen. Hvis man skal indgå i et frugtbart partnerskab med andre i samme eller beslægtede brancher, så skal man være tryg. Vi bidrager eksempelvis med at arbejde kontrakterne helt igennem, så vi også har skitseret, hvad der skal ske, når samarbejdet bliver til et konkret produkt, eller når der skal tilføres kapital for at komme det næste step videre, siger Peter Gedbjerg. Den vare er vigtig at få solgt. For ideerne er der i bunkevis. Meldingen er, at alle vil det her. Jeg hører, at folk har modet, viljen og lysten, men at der måske mangler kræfterne og evne og det formelle: Hvad gør vi? Hvordan griber vi det an? Jeg er overbevist om, at rammerne om samarbejdet vil få flere til at turde indgå i dialogen. Mange virksomheder i denne branche er relativt små og mangler måske kræfterne til at organisere et samarbejde. Andre gange opstår en ide uden for det primære arbejdsfelt, hvor man skal finde en industriel partner, men mangler resurserne til at gøre det. Der kan vi bidrage til, at de kreative kan arbejde mere frit, siger Peter Gedbjerg. Formet til jobbet Et andet element, Peter Gedbjerg vil satse på, er at få det offentlige mere på banen som udviklingspartner. Potentialet i at få det offentlige mere i spil er stort af flere grunde. Dels har det "Peter har en bred erfaring og et rigt netværk inden for energisektoren, som vi har brug for i Lean Energy. Vi ønsker at skabe fundamentet for, at interessenter kan udvikle, fremstille og sælge energieffektive løsninger. Virksomhederne skal have en lettere adgang til at skabe innovative løsninger, og de skal have mulighed for at afprøve deres løsninger via test- og demonstrationsfaciliteter." Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for foreningen Lean Energy Side 26 Syddanmark NU Februar 2012

19 offentlige noget nær monopolstatus på en række områder, og samtidig er det offentlige ikke normalt udvikler af nye teknologier. Det vil være til alles bedste, hvis vi kunne kombinere virksomhedernes ideer med de kompetencer og muligheder, der er i det offentlige sundhedsvæsen. Et eksempel kunne være at se på energieffektive løsninger omkring sygehusenes energiforsyning, siger Peter Gedbjerg. Mulighederne er mange, og Peter Gedbjerg skal kunne se alle aktørers rolle i det samlede billede. Det vil derfor ikke være helt forkert at anskue Peter Gedbjergs hidtidige arbejdsliv som en lang forberedelse på det job, han nu er tiltrådt. Han er uddannet civilingeniør og har arbejdet i DONG Energy i en årrække, senest som vice president i DONG Energy UK, hvor han har haft ansvaret for fire vindmølleparker offshore. Han har tillige en master i miljø- og energiret. I jobbet som direktør for Lean Energy Cluster forenes Peter Gedbjergs tekniske kompetencer og erfaringer med at arbejde i brancher med stor politisk bevågenhed. At han er vant til dialog med forskningsog uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder er bestemt også relevant. Mange spor fra mit arbejdsliv samles i det her job. Jobbet handler om at knytte kontakter og samle trådene, og på den måde får jeg brugt mange af de ting, jeg har lært gennem årene, siger han. Om Peter Gedbjerg Født i Gråsten for 58 år siden. Gift og far til fire voksne børn. Uddannet civilingeniør, gjorde efterfølgende karriere i Elsam og DONG Energy. Er passioneret sejler og løber gerne hver morgen før kroppen vågner ordentligt. Februar 2012 Syddanmark NU Side 27

20 "I EU-traktaten står der, at de må arbejde, hvor de vil. Men der er stadig lang vej, før vi arbejder under lige vilkår." Peter Hansen, leder af regionskontoret Region Sønderjylland Schleswig Side 28 Syddanmark NU Februar 2012

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE

LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE LEIF SKOV NIELS ÅGESEN STEEN SØGAARD ANDERS DREJER» RUNDT OM VEJLE INNOVATIONSDØGNET 2009» DE POSITIVE AFVIGERE DIREKTIONENS FOKUS PÅ INNOVATION Niels Ågesen Kommunaldirektør, Vejle Kommune 29. oktober

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug

LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 147 Offentligt LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug Teknologier der kan effektivisere vores

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere