Kunsten at føre dialog...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten at føre dialog..."

Transkript

1 DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde

2 Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen

3 Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre dialog og facilitere dialogworkshops DUF Dansk Ungdoms Fællesråd og CFK Center for Konfliktløsning Redaktion: Kåre Månsson (ansv.), Jesper Bastholm Munk og Lasse Tørslev Faglig konsulent: Gry Guldberg Grafisk design: Lone Ravnkilde Illustrationer: Karen Leth Tryk: Clemenstrykkeriet A/S Udgiver: DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Sat med Hoefler Text and The Great Escape 1. udgave, 1. oplag ISBN: Printed in Denmark 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Tekster må frit gengives til ikke-kommerciel brug med behørig kildeangivelse.

4 Indhold Introduktion Baggrund Om Dialogambassadørerne...11 Bogens formål og indhold...12 Bogens tilblivelse...12 På vej mod dialog...13 Læsevejledning Kapitel 1: Hvad er dialog? Definition...18 Dialogens principper...20 Dialogens væsen - en måde at være i verden på...21 Dialogisk værdigrundlag...23 Dialogisk holdning Dialogisk handling Diskussion eller dialog eller begge dele? To former for diskussion Dialogen som et aktivt valg Kapitel 2: Dialog i praksis Hvad skal man føre dialog om? Hvilke forskelle gør en forskel? Hot spots og brændende spørgsmål Kultur og kulturel identitet... 37

5 Udfordringer i kommunikation Fortolkningen Verdensanskuelsen Isbjerget De kulturelle briller Hvad er dialogisk kommunikation? Redskaber til dialogisk kommunikation Nærværende kontakt Aktiv lytning Spejling Undersøgende spørgsmål Kapitel 3: Planlægning af workshops Hvad er en workshop? Hvad er en dialogworkshop? En vellykket workshop Opskrift...57 Principper...58 En enkel og en grundig tilgang...60 Emne Drejebog Samarbejde mellem flere facilitatorer...64 Form Proces...66 Praktisk talt...66

6 Den grundige planlægning Didaktik A. Indhold...69 B. Deltagerne...73 C. Formål...75 D. Motivation Workshoppens tre dimensioner: indhold, form og proces...77 Valg af fokus Gode råd til planlægningen...81 Kapitel 4: At lede en workshop Hvad er en facilitator? Forskellen på en leder og en facilitator...85 Leder, facilitator eller begge dele? Hvad er en god facilitator? Facilitatorens grundlæggende færdigheder Hvordan bliver man en god facilitator?...91 Hvordan faciliterer man?...94 Facilitatorens forberedelse Facilitatorens værktøjskasse...99 Facilitatorens udfordringer - modstand Den vanskelige fætter Tre måder at møde modstand på Dine egne ømme punkter Gode råd til facilitatoren...107

7 Kapitel 5: I gang med dialog Hvordan du skal vælge aktiviteter Hvad du skal holde dig for øje Skabelon Øvelsesgruppe 1: Ramme for dialog Check-in Regelsæt Opsummering med evaluering Evalueringsfirkanten Værktøjskassen Øvelsesgruppe 2: Opvarmning til dialog Fire hurtige Frugtsalat Hviskeleg Hilseøvelse Definition af dialog med brainstorming Øvelsesgruppe 3: Udfordring med dialog Fordomsleg Hjørneleg Hjerne-bytte-legen Indenfor eller udenfor? Prioriteringer Spørgsmål og svar Værdispil Dialog med talestav

8 Bilag 1: Oversigt over dialog og destruktiv diskussion Bilag 2: Bonustips Bilag 3: Eksempler på drejebøger Bilag 4: Noter, referencer og forslag til fordybelse Efterord...210

9 Introduktion Dialog er nødvendig i en moderne verden præget af forskelle og forandring. En verden, hvor vi mødes og gerne vil - og skal - arbejde sammen. På tværs af grænser, kulturer, meninger og motiver. Dialog kan medvirke til at nedbryde fordomme og skabe forståelse for andres synspunkter. Den kan vise os nye måder at anskue verden på. Og den kan udvide vores horisont. Dialog gør det muligt at række hen over en afgrundsdyb forskellighed, bare ved at vi ser og anerkender hinanden for det, vi er. Forskellige, men dog alle mennesker i den samme verden. Det lyder enkelt, men kan være så svært i praksis. Særligt når vi ønsker at gå i dialog med mennesker, vi er stærkt uenige med. Her er dialogen virkelig en udfordring og kan synes umulig. Men det er også her, at dialogen virkelig kommer til sin ret, fordi den kan noget andet. Dialogen giver os mulighed for at udveksle meninger og synspunkter på en måde, der i særlig grad udvikler os selv og det, vi arbejder med. Gennem dialog kan vi opnå indsigter, vi ikke troede fandtes, og finde nye veje at gå sammen. Baggrund Denne bog udspringer af projektet Dialogambassadørerne. Her har unge frivillige fra Jordan, Egypten og Danmark siden 2009 brugt tid og hjerteblod på at blive bedre til dialog. Projektets formål er at fremme forståelsen mellem unge i Danmark og Mellemøsten gennem dialog. 45 unge fra de tre lande er blevet uddannet til dialogambassadører. De er blevet fortrolige med en værktøjskasse fuld af dialogmetoder, som de selv har været med til at udvikle. Og de har gennemført dialogworkshops for 3500 unge i de tre lande. Stereotyper og fordomme, ligestilling og samfundssystemer, religion, kønsforskelle, fremtidsdrømme og hverdagsliv er nogle af de emner, der har 10

10 været på dagsordenen. Målet for hver eneste workshop var, at deltagerne skulle sætte sig ud over de sædvanlige måder at diskutere og debattere på. Dér, hvor man kæmper for at vinde eller få ret, eller hvor man prøver at blive enige. I stedet blev dialogens muligheder prøvet af. Og med stor succes. Dialogen nedbrød fordomme, skabte øget indsigt og forståelse på tværs af forskelle. Og lod deltagerne opdage alt det, de havde til fælles. Dialogambassadørerne har undervejs i projektet samlet en skattekiste fyldt med erfaringer, metoder og værdifulde indsigter om dialog og om ledelse af workshops. Formålet med denne bog er at give guldet videre, så det kan blive til gavn for andre. Om Dialogambassadørerne Projektet Dialogambassadørerne har til formål at fremme forståelsen mellem unge fra Danmark og Mellemøsten samt at udbrede kendskabet til dialog som værdi og metode. Projektet, der er finansieret af det Danske Udenrigsministerium, er et samarbejde mellem East & West Centre for Human Resources Development (WE Center) i Jordan, The Egyptian Youth Federation i Egypten og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). I perioden 2009 til 2011 blev 45 unge jordanere, egyptere og danskere alle frivillige i ungdomsorganisationer uddannet til dialogambassadører og gennemførte interaktive dialogworkshops for 3500 unge i de tre lande. I fortsætter Dialogambassadørerne i en ny fase med et team af 28 nye ambassadører fra Egypten, Jordan og Danmark. Håbet er, at endnu flere unge i de kommende år bliver præsenteret for dialogens mange muligheder, og at bogen vil bidrage til dette arbejde. 11

11 Bogens formål og indhold Vi tror, at du sidder med denne bog i hånden, fordi du er mere end almindeligt interesseret i at blive skarp til dialog. Du er måske selv aktiv i en ungdomsforening, en organisation eller et politisk parti. Eller du arbejder som underviser eller leder. Og du ser værdien i at bruge dialogen som redskab til at udvikle mennesker og projekter. Bogen er en guide til at skabe dialog i praksis og udgives på dansk, engelsk og arabisk. Den er først og fremmest tiltænkt unge, som vil lede workshops for andre unge med fokus på dialog. Vi håber, at den også kan være til inspiration for alle andre, der ønsker at udforske dialogen. Både som begreb og værdigrundlag og som en levende omgangsform i hverdagen. Bogen indeholder: En grundlæggende forståelse for dialog som begreb Konkrete værktøjer til at kommunikere dialogisk Viden om, hvordan man planlægger og gennemfører en workshop Indsigt i rollen som workshopleder og facilitator En bred vifte af aktiviteter, der egner sig til dialogworkshops Bogens tilblivelse Bogen bygger på almindeligt kendte principper for, hvordan man planlægger en workshop og udfylder rollen som leder og facilitator af workshops. Øvelserne er udvalgt på baggrund af projektets erfaringer med, hvilke aktiviteter der egner sig særligt godt til dialogworkshops. De er indsamlet blandt dialogambassadørerne og andre, som arbejder med kommunikation, dialog og konfliktløsning. Center for Konfliktløsning har spillet en væsentlig rolle i dette arbejde. 12

12 Bogen er skrevet ud fra et førstehåndskendskab til projektet, og man skal gerne kunne mærke Dialogambassadørprojektets ånd, når man læser den. Den bygger på egne erfaringer med undervisning i kommunikation og dialogisk konfliktløsning i mange sammenhænge. Ambassadørernes egne uvurderlige bidrag har i den forbindelse været en berigelse. De har beskrevet aktiviteterne og med få undtagelser afprøvet dem i praksis i Danmark, Jordan og Egypten. Ambassadørernes konkrete erfaringer og historier har været værdifulde indslag, som vi håber, gør bogen mere levende og direkte anvendelig. Vi skylder en stor tak til dialogambassadørerne for den inspiration og læring, det har givet os at afsøge dialogens muligheder sammen. Og for konstruktiv og dialogisk feedback på manuskriptet. Mange, mange andre har været til stor og uvurderlig hjælp i arbejdet med at skabe denne bog. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak! På vej mod dialog Arbejdet med dialog er som at begive sig ud på en opdagelsesrejse, hvor det, der sker undervejs, er vigtigere end at nå frem til en bestemt destination. Rejsen er målet i sig selv. Vandringsmand, der er ingen vej, vejen bliver til mens du går. Antonio Machado, spansk digter, ( ) Alligevel skal rejsen forberedes. Hvor vil jeg hen? Hvad vil jeg se og opleve? Og hvad skal jeg have med i rygsækken? En guidebog er et uvurderligt redskab i planlægningen og studeres nøje i begyndelsen. Men efterhånden som man føler sig mere sikker på rejsende fod, lægger man bogen fra sig. Og godt det samme. For på en opdagelsesrejse er det mindst lige så vigtigt at turde være nysgerrigt og åbent til stede dér, hvor det sker i mødet med det fremmede og anderledes. 13

13 Det samme gælder, når man vil arbejde med dialogworkshops. Her i bogen kan du læse dig til principperne for dialog og få ideer til planlægningen. Du får inspiration til øvelser, der skaber dialog. Og du får forståelse for rollen som leder og facilitator af workshops. Men bogen er ikke en færdig pakkeløsning, der fortæller alt, hvad der er værd at vide om dialog og workshops. Det er først i arbejdet med dialog i praksis, at du for alvor vil opdage dialogens muligheder. I takt med at du høster dine egne erfaringer, opnår du efterhånden den dybere forståelse for dialogens væsen, som gør det muligt at praktisere dialogen. På din opdagelsesrejse håber vi, at bogen vil fungere som en kær og inspirerende følgesvend. Én, som hjælper dig til at finde et godt grundlag at stå på, som giver dig konkrete anvisninger til, hvordan du skal gøre og modet til at prøve selv. Læsevejledning Bogen kan læses fra ende til anden. Det anbefaler vi dig, som har mindre erfaring med dialog og workshops. I kapitel 1 beskrives dialog mere teoretisk. Det handler om dialogens væsen. Det er et godt grundlag for at kunne formidle dialog som begreb i en workshop. Kapitel 2 handler om dialogisk kommunikation og beskriver konkrete redskaber til at føre dialog i praksis. I kapitel 3 er det planlægning af workshops, der er i fokus, og i kapitel 4 rollen som leder og facilitator. I kapitel 5 finder du en lynguide til planlægning og strukturering af en workshop og beskrivelser af 18 forskellige aktiviteter. Til slut er der forslag til yderligere læsning, links til relevante websider og referencer. 14

14 Hvis du allerede har god erfaring som leder af workshops, kan du hoppe direkte til kapitel 5. Du kan bruge bogen som opslagsværk eller til at genopfriske viden. Efterhånden som du opdager, hvad du har brug for at vide mere om, kan du læse og fordybe dig i de andre kapitler. Vi håber, at bogen vil inspirere dig i den livslange læring det er selv at blive bedre til dialog for at kunne vejlede andre. Husk, at som på alle andre rejser er dialogens veje uransagelige og betrædes bedst med åbent sind. Det gælder for dialog som for mange andre af livets allervigtigste udfordringer: Man lærer bedst gennem sine egne erfaringer især når man er villig til at miste fodfæstet fra tid til anden. Vi ønsker dig god fornøjelse på rejsen ind i dialogens forunderlige univers. 15

15 Noter 16

16 Kapitel 1: Hvad er dialog? Definition...18 Dialogens principper...20 Dialogens væsen - en måde at være i verden på...21 Dialogisk værdigrundlag...23 Dialogisk holdning Dialogisk handling Diskussion eller dialog eller begge dele? To former for diskussion Dialogen som et aktivt valg

17 HVAD ER DIALOG? Ordet dialog stammer fra det græske dialogos, som betyder gennem ordet (dia = gennem og logos = ord). I hverdagssproget bruges dialog bredt i betydningen samtale, men dialog er mere end blot at tale sammen. Det er et komplekst begreb. Når man vil arbejde bevidst med dialog, er det nødvendigt at forstå mere præcist, hvad begrebet betyder. Definition Dialog er en særlig form for kommunikation, hvor deltagerne aktivt søger at skabe større gensidig forståelse og dybere indsigt. En særlig form for kommunikation Dialog er som en bevægelse, hvor samtaleparterne sammen afsøger nye muligheder. Målet er ikke at nå frem til et bestemt resultat så som at overbevise, få ret eller blive enige. Man er åben, lytter og stiller spørgsmål. Og man giver sig tid til at smage en ekstra gang på den andens synspunkter. Sammen prøver man at undersøge, hvad der giver mening for én selv, hvad der giver mening for den anden, og hvilken mening man kan skabe sammen. Det gør dialogen til noget særligt. Deltagerne aktivt søger at skabe I dialogen prøver man aktivt at udforske både det emne, der er på dagsordenen, synspunkterne om emnet og de holdninger, der ligger bag. Og man spørger åbent og undersøgende til de følelser, behov og værdier, som ligger bag holdningerne. Denne form for samtale skaber tillid, tryghed og en dybere kontakt mellem de kommunikerende parter. Det styrker relationen og bygger bro mellem de forskellige holdninger og værdier, der er i spil. 18

18 Større gensidig forståelse Når forskellige værdier og holdninger mødes, er vores egne kategoriseringer og fordomme ofte barrierer for forståelsen. I dialogen prøver man at forstå den andens synspunkt, vel vidende at man ikke altid kan forstå eller acceptere det, den anden mener. Når man anerkender, at det forholder sig sådan, skaber det i sig selv en større gensidig forståelse for hinanden som de forskellige mennesker, vi er. Dialogen skaber derved en dybere respekt for forskelligheder. Og en mulighed for at blive klogere. For når vi deler vores forskelligheder, vores viden og indsigter, skabes noget ud over det sædvanlige. Der opstår en synergieffekt. Det betyder lidt forenklet, at flere skaber noget mere sammen end bare summen af det, de skaber hver for sig. Dybere indsigt Når det lykkes os at bevæge os forbi standpunkter og fordomme, både vores egne og andres, opstår der mulighed for helt nye indsigter. Indsigt er forståelse på et dybere plan, koblet til den person man er, 19

19 ens erfaringer, værdier og følelser. Indsigt er i familie med aha-oplevelser og erkendelser. De opstår, når man ser det, man tidligere har ment eller forstået, i et nyt lys. Det sker gennem dialog og refleksion, når vi sætter ord på vores tanker og lytter til andres. I denne søgen sammen efter nye og fælles meninger, kommer vi frem til en dybere indsigt. I en sand dialog, er begge sider villige til forandring Thich Nhat Hanh; vietnamesisk munk og aktivist. Dialogens principper Der er fire grundlæggende principper, som tilsammen danner det fundament, som dialogen hviler på. Principperne er: Tillid, åbenhed, ærlighed og ligeværdighed. De fire principper er indbyrdes forbundne og er forudsætninger for dialog. De fremmer dialog og fremmes af dialog. Tillid, åbenhed, ærlighed og ligeværdighed udgør grundstenene, men dannes også i kraft af dialogen. Når man arbejder med dialog, må man derfor hele tiden holde sig disse fire principper for øje. Tillid Når der er tillid mellem personer i en kommunikation, er det nemmere at udtrykke modsatrettede holdninger. Men tillid er ikke altid udgangspunktet, når man vil i dialog med hinanden. Tværtimod kan forskellige holdninger skabe mistillid og utryghed. Den dialogiske form kan da i sig selv være med til at opbygge tilliden. Man lytter, og den anden føler sig hørt. Når man føler sig hørt, bliver man mere tryg. Der opstår tillid og mod til åbenhed. Man tør kommunikere sine holdninger og dybere værdier mere ærligt. Også selvom de er forskellige fra den andens. Man begynder at lytte til den anden part og får lyst til at spørge mere undersøgende. Der er sat gang i en positiv cirkel. 20

20 Åbenhed Åbenhed er både at være ærlig om, hvad man selv står for og at være åben over for det, den anden kommer med. Man har en åbenhed for at forstå den andens holdninger og baggrunden for dem. Uden nødvendigvis at skulle acceptere dem eller være enig. Åbenhed er knyttet til opbygningen af tillid. En undersøgende og nysgerrig kommunikation signalerer åbenhed og skaber tillid i samtalen. Ærlighed Ærlighed handler om at fremstå autentisk, som den man er, både i ord og fremtoning. Ærlighed skaber åbenhed og tillid, uærlighed skaber mistillid. Man må være ærlig i sin kommunikation for at andre kan få indsigt i de behov og værdier, der ligger under holdningerne. For at der kan skabes tillid i relationen og for at fremstå troværdigt. Ligeværdighed Dialog bygger på en værdi om, at alle har noget at skulle have sagt, uanset status, køn, etnisk baggrund m.m.. I en dialog deltager alle på lige fod. De kan have forskellig status og magt, men alle stemmer har lige meget ret til at blive hørt. Selvom man har forskellig status, stræber man efter at kommunikere ligeværdigt. Det kræver, at man er opmærksom på, hvad status og magt betyder i relationen. Det kan være nødvendigt at kompensere for forskellene i magt og status f.eks. ved at tage særlige hensyn til en svagere part. Dialogens væsen - en måde at være i verden på For at nå et andet menneske via dialog skal dialogen komme indefra. Det gælder også, hvis man vil vejlede andre i dialog. Man må dybest set synes, at dialog er en god idé og en hensigtsmæssig måde at kommunikere på. Og man må selv kunne kommunikere dialogisk. Eller i det mindste ville stræbe efter det. Man må være bevidst om, hvilket værdigrundlag dialogen står på, og hvad en dialogisk holdning indebærer. 21

21 Alt dette udgør et hele: Dialogens væsen. Dialog er ikke bare en teknisk kunnen og en række redskaber. Det er en måde at være i verden på. Og det er, som dialogen i sig selv, en bevægelse og en livslang stræben. For man bliver aldrig færdig med at udvikle sine dialogiske evner. Og godt det samme. For vejen er én lang opdagelsesrejse, der fører til nye oplevelser og indsigter. En rejse, hvor man ikke kun opdager, hvad andre mener og føler om vores fælles verden, men hvor man i lige så høj grad får øje på, hvor man selv står og er på vej hen. Dialogens væsen består af tre dimensioner: Værdigrundlag, holdning og handling. Når man vil blive bedre til dialog, gælder det om at udvikle disse tre dimensioner. DIALOGENS VÆSEN Dialogens væsen Dialogisk holdning Dialogisk handling Dialogisk værdigrundlag 22

22 Dialogisk værdigrundlag Hvad tror jeg på? Hvad er mit menneskesyn? Hvad vil jeg bruge dialog til og hvorfor? Det er relevante spørgsmål at stille sig selv i arbejdet med at udvikle sit eget dialogiske værdigrundlag. Det handler om at blive bevidst om, hvordan dialogen hænger sammen med ens egne værdier. Sandheden hverken fødes eller findes i hver af os, den bliver til mellem mennesker som sammen søger efter sandheden i en fælles dialogisk samtale. M.M.Bakhtin, ( ). Russisk sprogteoretiker og litteraturhistoriker Denne bog bygger også på et værdigrundlag. Vi definerede dialog som en mulighed for at skabe ny indsigt og større forståelse. Denne definition hviler på et bestemt menneskesyn. Nemlig den opfattelse, at vi mennesker gerne vil forstå hinanden. Og at vi har en vilje til at være sammen med andre mennesker på en ordentlig måde. Mennesket indeholder både godt og ondt. Selvom vi ikke altid gør det gode, findes der et potentiale for at fremme det. Dialog ses som en mulig vej at vælge for at handle mere fornuftigt og undgå at krænke, bruge magt og ødelægge hinanden. Det er ikke en mirakelmedicin, der kan fjerne alt ondt, men det er en af måderne til at bygge bro mellem mennesker, der er forskellige. Note 1. Se Bilag 4: Noter, referencer og forslag til fordybelse bagest i bogen. 23

23 Dialogen opfattes som en form for kommunikation, der er særligt velegnet til at håndtere uenigheder og konflikter. Den gensidige forståelse og indsigt, som dialogen fremmer, bygger relationer på en måde, der understøtter viljen til at finde løsninger. Dialogen bliver dermed også en metode, der kan medvirke til lettere at træffe langtidsholdbare beslutninger. I det dialogiske værdigrundlag er der indlejret en tro på, at vi må respektere andre menneskers forskellige holdninger, fordi vi er lige værdige. Fordi én har en anden opfattelse end flertallets, betyder det ikke, at personens holdning er ugyldig. I dette ligger der en anerkendelse af, at der findes mere end ét svar til hvert spørgsmål. Hver især er vi måske sikre på vores eget svar og opfatter det som sandheden i bestemt ental. Står man på et dialogisk værdiggrundlag må man acceptere, at den anden kan have samme opfattelse af sit svar som det eneste rigtige. Når vi gennem dialogen udfordrer vores egne indgroede sandheder og får indblik i andres, gør vi sammen sandheden større, så den kommer tættere på vores fælles virkelighed. Dialogisk holdning Menneskers behov for fællesskab, for at skabe og udvikle sammen og at forstå hinanden, er dybt indlejret i os biologisk. Ligesom destruktionstrang og ondskab er det. Men forskning viser, at trangen til at skabe og bygge op er stærkere end trangen til at ødelægge og udelukke hinanden. Alligevel foregår der konstant krig og ødelæggelse overalt på kloden på grund af meningsforskelle. Vi ved godt, at det er klogt at lytte og prøve at forstå, når vi kommunikerer. Det går som regel glat, så længe vi er nogenlunde enige. Men når vi møder synspunkter, som er i direkte modstrid med vores egne, er det svært at praktisere. Især hvis vi er uenige om noget, der berører dybe værdier og moralske spørgsmål. Eller siges af personer, som vi opfatter som meget forskellige fra os selv. 24

24 Det er et vilkår i det menneskelige møde. Derfor har den holdning, vi indtager i mødet, stor betydning for, hvordan det spænder af. Vil vi have kamp og vinde? Eller vil vi gå i dialog og prøve at forstå? En dialogisk holdning indebærer en vilje til at være åben, undersøgende og dialogisk over for andre, også når man er dybt uenige. Det er et personligt valg og handler om, hvorvidt vi har ægte motivation til at indgå i en dialog. Kun hvis man dybest set vil dialogen, virker det i praksis. Dialogisk handling I forhold til vores handlinger har vi mennesker dybest set også et valg. Hvad vil vi opnå med vores kommunikation? Og hvordan vil vi kommunikere i praksis? Opgiv aldrig din ret til at være forkert på den Tobias, Dialogambassadør, Danmark, 2011 Når vi møder helt modsatte synspunkter af vores egne, ligger det for de fleste af os lige til højrebenet at forsøge at overbevise den anden om, at han har uret. Vi diskuterer, debatterer, argumenterer og forhandler. Eller manipulerer og polemiserer ligefrem. Det er allesammen kommunikationsformer, der umiddelbart er i modsætning til at føre dialog. I dialogen er det den undersøgende og nysgerrige kommunikation, der er i fokus. Der lyttes og stilles spørgsmål, og man prøver at forstå. Du kan læse mere om dialogisk handling (kommunikation) i kapitel 2. Her vil vi fordybe os lidt mere i forholdet mellem dialog og diskussion, fordi det tydeliggør billedet af dialog, når man ser det i forhold til sin umiddelbare modsætning. 25

25 Diskussion eller dialog eller begge dele? I forenklet form ser forskellen på dialog og diskussion sådan ud: DIALOG DISKUSSION/DEBAT Vi prøver at lære Vi prøver at vinde Vi prøver at forstå Vi prøver at overbevise med argumenter Vi lytter for at blive klogere Vi lytter for at finde fejl og mangler Vi prøver at udtrykke egne Vi forsvarer os selv holdninger og værdier så klart og tydeligt som muligt Vi kan rumme hinandens Vi er blevet mere ens eller forskelligheder har tilpasset os Ingen taber, begge vinder Taberen overgiver sig Målet er vejen mod større Målet er at vinde og få ret forståelse og dybere indsigt Billede: En cirkel Billede: En boksering Note 2. Se Bilag 4: Noter, referencer og forslag til fordybelse bagest i bogen. I skemaet er det den negative udgave af diskussion, der sammenlignes med dialog. Det betyder ikke, at diskussion altid er forkert. Det kan være helt på sin plads at prøve at overbevise andre om sine holdninger, at hævde sine egne synspunkter eller at kræve sin ret, når man er uenig. Der er masser af situationer i hverdagen, hvor det er helt nødvendigt. I en diskussion er der fokus på at overbevise og overtale. Man argumenterer for at vinde ud fra en tankegang om, at den med de bedste argumenter vinder. Diskussion og argumentation bruges ofte i forhandlinger, hvor målet er at finde løsninger, komme frem til fælles beslutninger eller blive enige for at komme videre. 26

26 I en mangfoldig verden, hvor mennesker med forskellige holdninger, værdier og interesser lever side om side, bliver selve formen, hvormed vi hævder vores synspunkter, dog helt afgørende for samværet. Og for mulighederne for at løse problemer og tage beslutninger. Der er med andre ord stor forskel på, om man bruger en destruktiv eller konstruktiv form for diskussion (se bilag 1, der uddyber forskellene mellem dialog og diskussion). 27

27 To former for diskussion I en destruktiv diskussion lytter man ikke særlig opmærksomt. Man fokuserer på at forberede sit næste argument og venter kun på selv at komme på banen. Det fører ikke til meget andet, end at synspunkterne forbliver fastlåste. Man kommer ikke videre. Helt galt går det, når målet i sig selv bliver at få trumfet sin sandhed eller vilje igennem ved at krænke, latterliggøre eller nedgøre. Eller hvor man lyver, manipulerer eller misbruger sin magt. Den form for diskussion er direkte ødelæggende og konfliktskabende. I en konstruktiv diskussion holdes dialogens principper om tillid, åbenhed, ærlighed og ligeværdighed i hævd. Man er lyttende, åben og undersøgende og smager på den andens og sine egne argumenter. Det er livgivende og spændende. Der er måske nok fokus på at vinde, men også på at opnå forståelse og tilslutning til sine synspunkter. Og på at afsøge muligheder for at blive enige. Hvor en destruktiv diskussion er som en boksering, er den konstruktive diskussion som en dans, hvor det er i orden at skifte positioner alt efter, hvad der sker i samtalen. Man benytter sig af en saglig (redelig) form for argumentation. Der er belæg for det, man siger, gerne i fakta. Man forhandler sig måske respektfuldt frem til et kompromis eller finder frem til en løsning, hvor begge parter har noget at vinde. Som i dialogen udfordrer man hinandens sandheder og uenigheder gennem samtalen, men her vinder den, som har det bedste argument. Den, der vil debattere, bør søge sandheden i den samme ånd som den der leder efter en ting, han har mistet: Han er ligeglad med. om tingen bliver fundet af ham selv eller af en hjælper. Han anser sin samtalepartner for en ven og ikke en modstander. Abu Hamid Al-Ghazali, ( ) Persisk teolog, jurist og mystiker. 28

28 I en dialog er det ikke målet i sig selv, at man skal ændre holdning eller flytte sig i forhold til sine værdier. Alligevel kan det sagtens ske. Måske endda i langt højere grad end i en diskussion. Der findes en særlig, næsten magisk, dynamik i virkelig at blive lyttet til og føle sig forstået. Det gør det nemmere at nuancere sine skarpe standpunkter. Man åbner sig for at kunne opfatte verden helt anderledes, fordi man føler sig anerkendt. Og oplever pludselig at de helt urokkelige holdninger alligevel var flytbare. Samtidig er man også blevet mere klar på, hvilke holdninger man har, og hvorfor. Det giver et bedre udgangspunkt for at få øje på det, man har til fælles, også selvom man er uenige. Og for at skabe noget nyt fælles tredje, som man ikke kunne se til at begynde med, fordi man var så fokuseret på at hævde sit eget synspunkt. 29

29 Der er kun to måder at løse konflikter på, man kan slås sig til rette og lade den stærkes vilje råde eller man kan tale sig til rette, og gennem samtalen nå til en rigtigere og rimeligere forståelse af konfliktens problem. Dette er demokrati. Hal Koch ( ) dansk filosof og demokrat,1948. Dialogen som et aktivt valg Dialogen behøver altså ikke udelukkende ses som et middel til at skabe medmenneskelig forståelse, selvom det i sig selv er meningsfuldt nok. Dialog er et værdifuldt redskab i alle de mange sammenhænge, hvor vi skal blive enige og tage konkrete og kvalificerede beslutninger for at kunne handle. Ikke mindst i en demokratisk sammenhæng. Her vil dialogen, enten i sin rene form eller hånd i hånd med en saglig argumentation, kunne være med til at gøre beslutninger mere gennemtænkte, inddragende og i højere grad langtidsholdbare. Helt at undgå at argumentere, debattere og overbevise i kommunikation, hvor vi er uenige, er svært. Men dialogen er oftere end vi forestiller os en mulighed, vi bevidst kan vælge for at håndtere forskellighederne imellem os på en mere gavnlig og konstruktiv måde. Respekt for dig selv. Respekt for andre. Ansvar for dine handlinger. Den 14. Dalai Lama, f

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATERIALE til Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MINDLI

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis

Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Sådan skaber du tydelig kommunikation på smart og strategisk vis Nemt, enkelt og overskueligt med 4 principper 2 Indhold INDHOLD... 3 VELKOMMEN... 5 DE 4 PRINCIPPER... 9 FORMÅL... 13 MOTIVATION... 17 SITUATION...

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere