Vejledningskatalog 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningskatalog 2014"

Transkript

1 Vejledningskatalog 2014

2 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt for grundskolen klasse... 8 Introduktion til ungdomsuddannelserne og 10 UDdannelse I VIRKELIGHEDEN klasse Introduktionskursus i 8. klasse klasse Brobygning 9. klasse klasse Brobygning i 10. klasse evejledning Vejledningspraktik Arbejdspraktik til unge i specialklasserne Uddannelsesplanen Uddannelsesparathedsvurdering Mentor Tilmelding til ungdomsuddannelse Forældreinformation Forældreinddragelse Ungevejledningen Aktivitetsoversigt for ungedelen Uddannelsesinformation, og evejledning Uddannelsesplaner Tilmelding til ungdomsuddannelserne Opsøgende vejledning Lære-, praktikplads- og jobsøgning Vejledningspraktik Brobygning AVU på VUC for unge under 18 år års indsats Målgruppevurdering til produktionsskoler Vejledning af uddannelseshjælpsansøgere

3 Vejledning af uddannelseshjælpsmodtagere Gazellen en koordineret ungeindsats Individuelle ungdomsuddannelser Oversigt Erhvervsgrunduddannelse (egu) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

4 De nationale mål for vejledningen Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden individuel vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt, og at den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. Vejledningen skal gives således, at der for den enkelte sikres sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen. Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. 4

5 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år Intro til ungdomsuddannelser Uddannelsesmesse 7. kl. 8. kl. Uddannelsesplan Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering Introduktionskurser Vejledning i grupper Forældremøder Uddannelsesmesse evejledning 9. kl. 10. kl. Uddannelsesplan Uddannelsesparathedsvurdering Vejledning i grupper Uddannelsesmesse evejledning Uddannelsesplan Uddannelsesparathedsvurdering Brobygning Vejledning i grupper Forældremøder Uddannelsesmesse evejledning Uddannelsesplan Opsøgende vejledning Vejledning i grupper Individuelle samtaler Job- og praktikpladssøgning evejledning år

6 Individuel vejledning op til 25 år 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Unge op til 25 år Individuelle Individuelle samtaler Uddannelse i virkeligheden Individuelle samtaler Ekstra introduktionskursus Vejlednings- Praktik (særlig praktikforløb) 9.4 (særlig praktikforløb) Individuelle samtaler Brobygning Vejledningspraktik (særlig praktikforløb) 9.4 (særlig praktikforløb) Håndholdt overlevering til ungdomsud- Individuelle samtaler Brobygning Vejledningspraktik 19 (særlig praktikforløb) Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelsen Mentor samtaler Job- og praktikpladssøgning Støtte i overgangen til ungdomsuddannelse Vejledningspraktik egu / STU UU- hotline Brobygning (under 19 år) dannelsen Mentor 6

7 Grundskolen Aktivitetsoversigt for grundskolen Vær opmærksom på, at nogle aktiviteter er individuelle (I), andre er obligatoriske (O) Se beskrivelse af de enkelte aktiviteter på de efterfølgende sider Aktiviteter Klassetrin Klassetrin 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Individuelle samtaler I I O O Uddannelsesplan O O O O O O O evejledning I I I O O Introduktion til ungdomsuddannelserne O O Introduktionskurser i 8. klasse O UDdannelse I VIRKELIGHEDEN I Forældremøder O Uddannelsesparathedsvurdering I I I Brobygning I O/I Vejledningspraktik I I I 7

8 7.klasse Elever med behov for individuel vejledning skal sikres den vejledning, der kan gøre dem i stand til at træffe valg om videre uddannelsesforløb efter 9. kl. Alle elever kender til UU og er præsenteret for Elever i 7. klasse. UU-vejlederen præsenterer sig selv, UU, og ungdomsuddannelserne (erhvervs- og gym.) i klassen. De elever, der skønnes at have behov for individuel vejledning, kan blive tilbudt deltagelse i forløbet UDdannelse I VIRKELIGHEDEN som afsæt for det videre vejledningsforløb. Der er mulighed for at tilrettelægge og gennemføre individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre præsentationen i klassen og eventuelle individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. At udpege elever, der skønnes at have særlig behov for vejledning, i samarbejde med klassens lærere. 8

9 Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med planlægning og gennemførelse af både præsentation i klassen og eventuelle individuelle samtaler og/eller vejledning i grupper. At udpege elever, der skønnes at have særlig behov for vejledning, i samarbejde med UU-vejlederen. 9

10 Introduktion til ungdomsuddannelserne og Eleverne kender UddannelsesGuiden, og er introduceret til, og kender forskel på, erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Alle elever i 7. klasse. Eleverne præsenteres for ungdomsuddannelserne med fokus på mulighederne efter 9. klasse: o Erhvervsuddannelser o Gymnasiale uddannelser o 10. klasse herunder efterskoler Introduktion af UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre introduktionen til ungdomsuddannelserne og til Skolens opgave: At understøtte introduktionen med UEA-aktiviteter 1. 1 Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering 10

11 UDdannelse I VIRKELIGHEDEN Eleverne får indsigt i arbejdsliv og uddannelsesmuligheder i erhvervslivet og motiveres til at tage en uddannelse. Enkelte elever på 7. klassetrin, der er i en rimelig tilfredsstillende skolesituation. Beskrivelse af ydelsen: Følgende aktiviteter og fælles sociale oplevelser skal være med til at danne et godt afsæt for det videre vejledningsforløb i 8. og 9. klasse: o Besøg og aktiviteter på ungdomsuddannelse o Virksomhedsbesøg o Sociale aktiviteter, teambuilding o Ungdomsliv (fritidsjob, ung til ung m.m.) UU-vejlederens opgave: At udvælge elever, der hører til målgruppen, i samarbejde med lærerne, formidle kontakt til elevernes forældre og sikre, at forældrenes tilladelse og samtykke foreligger. At bistå med praktiske opgaver og deltagelse i forløbet/dele af forløbet. At evaluere forløbet med eleverne og skolen. Skolens opgave: At deltage i processen med at udvælge elever. At samarbejde med grundskolevejleder om forløbet, og eventuelt deltage i dette forløbet. 11

12 8. klasse Eleverne bliver bevidste om egne styrkesider og interesser, med henblik på et realistisk valg af ungdomsuddannelse, således at den enkelte elev i løbet af 8. klasse bliver i stand til at udarbejde en uddannelsesplan. Elever med behov for individuelle vejledningsaktiviteter får den vejledning, der gør dem i stand til, at kunne træffe valg om det videre uddannelsesforløb efter 9. klasse. Elever i 8. klasse. UU-vejlederen introducerer og igangsætter arbejdet med uddannelsesplanen på For elever med behov for individuelle vejledningsaktiviteter vil der være mulighed for: o Vejledningssamtaler, individuelt eller i grupper o Praktik o Tilrettelæggelse af 9.4 forløb o Tilrettelæggelse af forløb Der arbejdes fortsat med og arbejdet suppleres med introduktion til evejledning 2. Forældrene orienteres om UU, om vejledningsaktiviteter i grundskolen og om skole- og uddannelsesmuligheder derefter. 2 evejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Kontakten foregår gennem chat, SMS eller telefon. 12

13 UU-vejlederens opgave: At planlægge og gennemføre arbejdet med uddannelsesplan og vejledningssamtaler i samarbejde med klasselæreren. At tage initiativ til individuelt tilrettelagte vejledningsaktiviteter for målgruppen. At orientere forældrene om UUs opgaver og vejledningsaktiviteter. At sende elevens uddannelsesplan til ny UU-vejleder i tilfælde af skoleskift. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med planlægningen og gennemførelsen af uddannelsesplaner og samtaler med eleverne. At samarbejde med UU-vejlederen om at forberede eleverne til udfærdigelse af uddannelsesplan og påbegynde processen med uddannelsesparathedsvurdering. Skolen har et særligt ansvar ved tilrettelæggelse af 9.4 og

14 Introduktionskursus i 8. klasse Eleverne kvalificeres til valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Alle elever i 8. klasse. Eleverne introduceres i løbet af en uge i foråret i henholdsvis 2 og 3 dage - til 2 ungdomsuddannelser, hvoraf mindst én skal være en erhvervsuddannelse. Eleverne vælger individuelt, men hele klassen er som udgangspunkt på introduktionskursus i samme uge. For elever i 8. klasse, der deltager i undervisningsforløb i medfør af folkeskolelovens 9 stk. 4 og 33 stk. 4-7, kan varigheden af introduktionskursus forlænges til i alt 4 uger. UU-vejlederens opgave: At orientere lærerteam, forældre og elever om introduktionskursus og om portalen At sikre, der er sammenhæng mellem elevens uddannelsesplan og valg af introduktionskursus. At sikre, at forældrene har givet skriftligt samtykke til elevens valg. At tilmelde eleverne på At evaluere forløbet. Skolens opgave: At bistå UU i planlægningen af den enkelte elevs introduktionskursus og inddrage den nødvendige undervisningstid til forberedelse og evaluering af kurserne. 14

15 9. klasse Eleverne bliver bevidste om egne styrkesider og interesser med henblik på et realistisk valg af ungdomsuddannelse, således at den enkelte elev i løbet af 9. klasse får udarbejdet en endelig uddannelsesplan. Alle elever i 9. klasse. Eleverne informeres om/motiveres til løbende at arbejde med deres uddannelsesplan på Proceduren i forhold til gennemgåes. Der arbejdes løbende med uddannelsesparathedsvurdering af elever, der søger optagelse på ungdomsuddannelser. Følgende aktiviteter tilrettelægges efter behov for elever, der har brug for en individuel vejledningsindsats: o Praktik o Brobygning o UPV (uddannelsesparathedsvurdering)-forløb o 9.4-praktik o praktik o Mentorordning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse o Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelserne 15

16 UU-vejlederens opgave: At bidrage til, at eleverne har overblik over uddannelsesmuligheder efter 9. kl. At gennemføre individuelt tilrettelagte vejledningsaktiviteter for målgruppen. At deltage i samarbejdsmøder på skolerne, hvor det giver mening i forhold til elever med særlige behov. At sikre, at alle elever senest d. 1. marts har udarbejdet en uddannelsesplan og på har tilkendegivet de relevante oplysninger i forhold til optagelse på ungdomsuddannelse, i 10. klasse eller i anden aktivitet. At foretage endelig uddannelsesparathedsvurdering i forhold til valg af ungdomsuddannelse. At sikre forældreunderskrifter til valget på enten digitalt eller i fysisk form. At afsende uddannelsesplaner til de søgte skoler/ungdomsuddannelser på Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen med planlægning og gennemførelse af opgaverne. At vurdere elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med UU-vejlederen og løbende tale med eleven om dette i undervisningen. At sikre, at elevernes karakterer overføres til o Bemærk, at skolen har et særligt ansvar ved tilrettelæggelse af 9.4 og

17 Brobygning 9. klasse Eleverne bliver afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse. Enkelte elever i 9. klasse, der er uafklarede i valg af ungdomsuddannelse. Beskrivelse af ydelsen: Eleverne deltager i brobygning på ungdomsuddannelserne i 2-10 dage. Brobygningen er et kombineret vejlednings- og undervisningsforløb, der skal give eleverne indtryk af uddannelsen mht.: o Krav og forventninger o Arbejdsformer o Hverdagen med lektier og opgaver o Studiemiljøet o Muligheder efter uddannelsen o Afklaring af faglige, sociale og personlige kompetencer UU-vejlederens opgave: At tilbyde brobygning til elever i målgruppen. At indhente skriftligt forældresamtykke til, at eleven deltager i aktiviteten. At tilmelde eleverne på At orientere eleverne om mødeplan og program. At evaluere forløbet sammen med eleven med inddragelse af eventuelle tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelserne. 17

18 Skolens opgave: At samarbejde med UU-vejlederen om at udpege potentielle elever i 9. klasse til brobygning. At inddrage elevens erfaringer fra brobygning i den løbende samtale om uddannelsesparathed i undervisningen. 18

19 10. klasse Elever i 10. klasse bliver uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse eller hjælpes videre i anden uddannelsesforberedende aktivitet. Der arbejdes videre med den enkelte elevs uddannelsesplan fra 9. klasse, således at elevernes valgproces bliver et sammenhængende forløb. Alle elever i 10. klasse. Med udgangspunkt i uddannelsesplanen fra 9. klasse planlægger 10. klasseskolen og UU-vejlederen elevens vejledningsaktiviteter i 10. skoleår. Der gennemføres mindst 1 individuel samtale med alle elever i 10. kl. med henblik på at revidere deres uddannelsesplan fra 9. kl. I processen er der løbende fokus på de faglige, sociale og personlige mål, eleven skal arbejde på for at blive uddannelsesparat. Elevens uddannelsesplan udformes med henblik på overgangen fra 10. kl. til en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet. Obligatorisk brobygning koordineres. Elever, der har behov for en individuel vejledningsindsats, har mulighed for: o Praktik o Frivillig brobygning o UPV (uddannelsesparathedsvurdering)-forløb o Mentorordning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse o Håndholdt overlevering til ungdomsuddannelserne 19

20 UU-vejlederens opgave: At tilrettelægge vejledningssamtaler og vejledningsaktiviteter. At deltage i samarbejdsmøder på skolerne, hvor det giver mening i forhold til elever med særlige behov. At foretage endelig vurdering af elevernes uddannelsesparathed i forhold til valg af ungdomsuddannelse - i samarbejde med skolen. At sikre, at alle elever senest 1. marts har revideret deres uddannelsesplan og på har tilkendegivet de relevante oplysninger i forhold til optagelse på en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesforberedende aktivitet. At sikre forældreunderskrifter til valget på enten digitalt eller i fysisk form. At afsende uddannelsesplaner til de søgte skoler/ungdomsuddannelser på At være tovholder i overgangen fra 10. kl. til ungdomsuddannelse eller andet i samarbejde med eleven, forældre og klassens lærere. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen med planlægning og gennemførelse af opgaverne. At vurdere elevernes uddannelsesparathed i samarbejde med UU-vejlederen og løbende tale med eleven om dette i undervisningen. At sikre, at elevernes karakterer overføres til 20

21 Brobygning i 10. klasse Eleverne bliver afklaret i valg af ungdomsuddannelse. Alle elever i 10. klasse. Obligatorisk brobygning o Eleverne skal deltage i brobygningsforløb på 2 ungdomsuddannelser, hvoraf mindst en skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Forløbet varer 1 uge (2 og 3 dage). Individuel brobygning o Elever i 10. klasse kan tilbydes frivillig brobygning af højst 5 ugers varighed til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eventuelt kombineret med ulønnet praktik, der har et uddannelsesperspektiv. UU-vejlederens opgave: At informere om brobygning i 10. klasse. At sikre sammenhæng med uddannelsesplanen. At koordinere elevernes tilmeldinger. At sikre, at forældrene er informeret og har givet skriftligt samtykke til elevens valg, hvis eleven er under 18 år. At tilmelde eleven til brobygning. At orientere eleverne om mødeplan og program. At evaluere forløbet sammen med eleven. 21

22 Skolens opgave: At give eleverne tid til forberedelse, deltagelse og efterbehandling af brobygningsforløbene. At inddrage elevens erfaringer fra brobygning i den løbende samtale om uddannelsesparathed i undervisningen. 22

23 Eleverne har indgående kendskab til portalens indhold og muligheder og er øvet i at finde relevante informationer. Alle elever i klasse. Eleverne introduceres til hvorefter portalen løbende inddrages i vejledningen og i arbejdet med uddannelsesplanen. Forældre orienteres i 8. kl. om indhold og muligheder i arbejdet med UU-vejlederens opgave: At introducere eleverne til og inddrage denne i vejledningen. At orientere forældre om på forældremøde. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen ved at give eleverne tid til at arbejde med At henvise til ved samtaler med elever om uddannelse. 23

24 evejledning Elever på 8., 9. og 10. årgang har kendskab til evejledning og er bekendt med, i hvilke sammenhænge evejledning kan benyttes. 70 % af eleverne i 8., 9. og 10. klasse, som formodes at kunne klare sig med basisvejledning fra UU-vejlederen. evejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. evejledning har åbent dag, aften og weekend. evejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. evejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg. For yderligere information om evejledning se: UU vejlederens opgave: At orientere elever og forældre, hvordan man kommer i kontakt med evejledning, og i hvilke sammenhænge evejledning kan benyttes. At uddele informationsmateriale. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i arbejdet med at oplyse om evejledning. 24

25 Vejledningspraktik Eleverne får indsigt i arbejdsliv og uddannelsesmuligheder med henblik på egen afklaring. Enkelte elever i 8., 9. og 10. klasse, hvor vejlederen finder det vejledningsmæssigt relevant for eleven. Individuelt tilrettelagt praktik i klasse. o Praktikken varer som udgangspunkt en uge og foregår i en virksomhed eller offentlig institution. o Praktikken planlægges individuelt og efter behov med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan. UU-vejlederens opgave: At vejlede de elever, der har behov for individuelt tilrettelagt praktik. At hjælpe eleven med at tage kontakt til en praktikvært. At varetage udarbejdelse af skriftlig dokumentation i forbindelse med praktikken, herunder forsikring. At sikre skriftligt samtykke fra forældrene til elevens valg. At følge op på praktikken i forhold til praktikværten. At evaluere praktikken med eleven. Skolens opgave: At bistå UU-vejlederen i planlægningen af den enkelte elevs praktik. At inddrage den nødvendige undervisningstid i forberedelsen og evalueringen af praktikken. 25

26 9.4 Elever i 8. og 9. klasse motiveres til fortsat skolegang og fremtidig uddannelse gennem en kombination af undervisning på skolen og praktik. Enkelte elever i 8. og 9. klasse, der skønnes at have et særligt behov for at gennemføre dele af folkeskolens undervisningspligt i kombinationsforløb, hvor praktik vægtes højt. Eleverne kan tilbydes forløb, hvor praktik og skolegang kombineres. Forløbene kan sammensættes efter individuelle behov. Det samlede praktikforløb må dog ikke overskride 13 uger (forsikring). Forløbene kan kombineres med introduktionskurser i 8. klasse og brobygning i 9. klasse. Forløbene kan være af kortere eller længere varighed. Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges, bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes. Elev, forældre, klasselærer/skole og UU-vejleder aftaler følgende: Elevens behov for afklaring i forhold til uddannelse/beskæftigelse. Inddragelse af praktikværten. Evaluering af elevens praktikophold. Elevens tilbagevenden til klassen. 26

27 UU-vejlederens opgave: At medvirke i ovenstående. At etablere praktikaftale. At evaluere løbende med elev og praktikvært i praktikperioden. At sørge for udfyldelse af relevante papirer i samarbejde med elevens lærere og forældre. At deltage i slutevalueringen. Skolens opgave: At have det overordnede ansvar for eleven i forløbet. At sikre, at eleven undervises i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes. At begrunde forløbet. At lave mål for forløbet. At deltage i evaluering og sikre elevens tilbagevenden til klassen. 27

28 Elever motiveres til fortsat undervisning og uddannelse ved helt eller delvist at opfylde undervisningspligten gennem særligt tilrettelagte forløb. Enkelte elever i 8. og 9. kl., som ikke har kunnet profitere af andre undervisnings- og vejledningstilbud. Undervisningspligten opfyldes ved: o erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse eller delvis erhvervsmæssig uddannelse/beskæftigelse med undervisning i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene til prøverne kan opfyldes (evt. i samarbejde med den kommunale ungdomsskole). o påbegyndelse af et forløb skal der foreligge en klar aftale med en arbejdsgiver om elevens beskæftigelse, en aftale om evt. supplerende undervisning og en forsikringsafklaring (uden tidsbegrænsning). UU-vejlederens opgave: At etablere en aftale med en praktikvært. At være vejleder for den unge undervejs i forløbet. Skolens opgave: At give tilladelse til forløbet. At have det overordnede ansvar for eleven i forløbet. At indhente forældrenes skriftlige samtykke til, at eleven deltager i forløbet. At forestå den overordnede planlægning og at være tovholder på forløbet. 28

29 Arbejdspraktik til unge i specialklasserne Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 12 stk. 5: På klassetrin kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at eleverne i en længere periode udsendes i arbejdspraktik i virksomheder, eventuelt således at elevernes undervisningstimetal med deres og forældrenes samtykke i den pågældende periode nedsættes til en tredjedel af det for det pågældende klassetrin planlagte undervisningstimetal for samme periode. I 10. klasse kan undervisningen i dansk, matematik og engelsk ikke nedsættes til under en tredjedel af det planlagte undervisningstimetal for den samme periode. Undervisning, brobygning m.v. og arbejdspraktik i 10. klasse skal sammenlagt udgøre mindst 840 årlige undervisningstimer á 60 minutter Eleverne får motivation og forudsætninger for uddannelse. Elever i klasse med individuelle behov i et specialtilbud. Elev, forældre, klasselærer/skole og UU-vejleder afklarer følgende.: o Begrundelse for praktikforløbet. o Hvilke særlige hensyn der evt. skal tages. o Inddragelse af praktikværten. o Evaluering af elevens praktikophold. Undervisningen kan nedsættes til en tredjedel af det planlagte undervisningstimetal i praktikperioden. UU-vejlederens opgave: At etablere kontakt til en praktikvært. At indhente skriftligt samtykke fra forældrene til, at en sådan aftale etableres. At have kontakt med praktikværten og eleven. At evaluere forløbet med henblik på videre uddannelsesplan. 29

30 Skolens opgave: At deltage i den praktiske planlægning af praktikken. At sørge for elevens undervisning og sammensætning heraf med inddragelse af punkterne fra Beskrivelse af ydelse. 30

31 Uddannelsesplanen Den enkelte elev har en realistisk plan for gennemførelse af ungdomsuddannelse. Elever i 8., 9. og 10. klasse. Det løbende arbejde med uddannelsesplanen skal fremme processen vedrørende elevens bevidstgørelse om egne interesser og personlige, sociale og faglige forudsætninger. Arbejdet med uddannelsesplanen introduceres i 8. klasse, og eleverne udarbejder en uddannelsesplan. Arbejdet fortsætter i 9. og 10. klasse, hvor uddannelsesplanen løbende opdateres, indtil den endelige uddannelsesplan overføres digitalt til UU-vejlederens opgave: At igangsætte arbejdet med uddannelsesplanen. At udvælge elever, der skal støttes i processen. Skolens opgave: At bistå eleven og UU-vejlederen i arbejdet med uddannelsesplanen. 31

32 Uddannelsesparathedsvurdering Eleven bliver uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse. Elever i 8., 9. og 10. klasse. Gennem en løbende proces tydeliggøres, for eleven, hvilke faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre den valgte ungdomsuddannelse. Vejlederen skal løbende vurdere, om eleven er uddannelsesparat. I processen kan vejleder tilbyde et uddannelsesparathedsvurderingsforløb på både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Evalueringen af forløbet indgår i den samlede uddannelsesparathedsvurdering. UU-vejlederens opgave: Løbende at arbejde med elevens uddannelsesparathed i forbindelse med uddannelsesplanen. At samarbejde med skolen om vurderingen af uddannelsesparathed og at inddrage forældrene, hvor der er behov for det. At vurdere den endelige uddannelsesparathed i 9. og 10. klasse. Hvis forældrene ikke er enige i UU s vurdering af uddannelsesparatheden ved ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelse, skal den uddannelsesinstitution, som eleven har som første prioritet, vurdere elevens uddannelsesparathed. 32

33 Skolens opgave: Løbende at arbejde med elevens uddannelsesparathed i samarbejde med forældre og UU. 33

34 Mentor Eleverne fastholdes i uddannelsen. Elever i 9. og 10. klasse med individuelle vejledningsbehov, som skønnes at have behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelse. Beskrivelse af ydelsen: UU tilbyder unge med et midlertidigt behov for individuel vejledning støtte i overgangen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelse. UU s opgave: At tilbyde elever i målgruppen en mentor, dvs. finde kvalificerede mentorer og klæde dem på til at varetage de aktuelle mentoropgaver matche mentees og mentorer og sørge for, at der indgås kontrakter omkring samarbejdet afholde afsluttende møder med mentees og mentorer, hvor samarbejdet evalueres understøtte, at den unge kan have samme mentor ved afslutningen af 9. eller 10. klasse og på de indledende dele af ungdomsuddannelsen inddrage forældrene i mentorforløbet samarbejde med ungdomsuddannelserne om de unge, som har en mentor. Skolens opgave: At samarbejde med UU, så elever i målgruppen sikres en mentor. 34

35 Tilmelding til ungdomsuddannelse Alle elever bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse, 10.klasse eller anden aktivitet via Alle elever i 9. og 10. klasse. Arbejdet med uddannelsesplaner på afsluttes og overføres til UU-vejlederens opgave: At sørge for, at alle elever har udfyldt en realistisk uddannelsesplan. At sørge for, at skolen og forældrene er informeret om arbejdsgangen med tilmelding til ungdomsuddannelse. At vurdere uddannelsesparathed. At sikre, at forældrene har underskrevet tilmeldingen enten digitalt eller fysisk. At signere den endelige tilmelding med digital signatur/nemid. Skolens opgave: At samarbejde om udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til At sikre, at elevernes stamdata er korrekte på At overføre karakterer. 35

36 Forældreinformation Alle forældre kender til UU og er orienterede om, hvilken vejledning deres barn modtager. Forældre til elever i 7., 8., 9. og 10. årgang. En UU-vejleder deltager på 8. årgang i et forældremøde, eller vejlederne i et distrikt afholder informationsmøder i UU-regi for 8. årgangs forældre. Her orienteres om: Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungdomsuddannelserne. Vejledningsaktiviteter for de forskellige klassetrin. Uddannelsesparathed. Uddannelsespligt. og evejledning. På 10. årgang deltager en UU-vejleder på et forældremøde efter aftale. Desuden informeres der via hjemmesiden breve, skolernes hjemmesider og forældreintra. UU-vejlederens opgave: At forberede og gennemføre ovennævnte ydelse. Skolens opgave: At være behjælpelig med tilrettelæggelsen af forældreorienteringen på 8. og 10. klassetrin. 36

37 Forældreinddragelse Forældre er orienteret om UUs vejledning af deres barn. Forældre til unge i alderen 15 til 17 år. UU-OS orienterer forældrene: ved forældremøder løbende på skolernes forældreintra og med informationsmateriale vedlagt elevernes afgangsbeviser. UU-OS skal inddrage forældrene: når den endelige uddannelsesplan gøres færdig i 9. og evt. i 10. klasse hvis den unge begynder, afbryder, eller skifter uddannelse herunder 10. klasse, inkl. efterskoleophold hvis den unge begynder på produktionsskole, arbejde eller anden aktivitet hvis den unge stopper på produktionsskole, arbejde eller anden aktivitet hvis den unge ikke er i et uddannelses- eller arbejdsforløb, kontaktes den unge og/eller forældrene inden 5 dage i henhold til lovgivningens krav. UU-vejlederens opgave: At inddrage forældrene i henhold til ovenstående. Vejlederen kan tage kontakt til forældrene via telefon, brev eller mail, samt eventuelt tilbyde deltagelse i møde. Skolens opgave: At informere UU-vejlederen om ind- og udmeldelser. 37

Vejledningskatalog 2012

Vejledningskatalog 2012 Vejledningskatalog 2012 Indholdsfortegnelse DE NATIONALE MÅL FOR VEJLEDNINGEN... 4 BASISVEJLEDNING FRA 7. KLASSE TIL DET 25. ÅR... 5 INDIVIDUEL VEJLEDNING OP TIL 25 ÅR... 6 GRUNDSKOLEN... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund Samarbejdsaftale mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund August 2017 INDLEDNING UU Guldborgsund tilstræber, at alle unge oplever, at vejlederen gør en forskel

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering.

Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Roskilde d. 26. august 2015 Notat vedr. UU-Roskilde/Lejres fremtidige organisering. Baggrund: Roskilde Kommune og Lejre Kommune inviterede d. 16.december 2014 bestyrelsen for UU-Roskilde/Lejre til en drøftelse

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse.

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse. Vejledning 2013-2014 Indledning Dette lille hæfte beskriver, hvordan vejledningen foregår her på Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole. Vi er tre vejledere, som I altid er velkomne til at kontakte,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere