Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg"

Transkript

1 Version af den /TDa Engelske og danske (trivial)navne for organiske syrer et arbejdsdokument fra Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg Alexander Senning a, Poul Andersen b og Ture Damhus c a Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs. Lyngby, b Kontor for Videngrundlag, Arbejdstilsynet, 2100 København Ø, c Detergent Applications II, Novozymes A/S, 2880 Bagsværd, De tre forfattere er alle medlemmer af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg En afkortet version af denne artikel er i november 2003 indsendt til publikation i Dansk Kemi. Desværre eksisterer der ikke nogen opskrift på at konvertere engelske trivialnavne 1 for organiske syrer til danske ditto. I praksis er man nødt til at slå navnet op i stort set hvert eneste tilfælde. Alligevel er der mange som forsøger sig i den kreative afdeling med det resultat, at caffeic acid bliver til 'coffeinsyre' i stedet for kaffesyre (kaffesyre er strukturelt ubeslægtet med coffein), at oleic acid ender som 'oleinsyre' i stedet for som oliesyre, at erucic acid kaldes for 'erucinsyre' i stedet for erucasyre osv. Ud over de oplagte æstetiske gener opstår der på denne måde den akavede situation, at man inden for kemien på brugerniveau fx kan komme i tvivl om, hvorvidt oleinsyre og oliesyre er et og samme stof eller to forskellige forbindelser. At en ureflekteret maskinoversættelse af engelske syrenavne til dansk ikke er mulig skyldes bl.a. den forskellige grammatiske opbygning. Hvor et engelsk syrenavn, der ender på 'acid', typisk er konstrueret som tillægsord + navneord, er den danske konstruktion sædvanligvis navneord + navneord. I øvrigt udgør disse navne efter de seneste årtiers vidtgående indførelse af systematisk kemisk nomenklatur et af de sidste små reservater, hvor dansk sprogfornemmelse og danske orddannelsesmekanismer stadigvæk spiller en rolle, og som der bør værnes om. Et godt eksempel er det engelske navn triflic acid, som er opstået ved en sammentrækning af det systematiske navn trifluoromethanesulfonic acid. Det danske systematiske navn trifluormethansulfonsyre ville mest naturligt blive forkortet til 'triflonsyre'. Dette trivialnavn ville føre til en betegnelse af anionen og af estrene som 'triflonat(er)', hvilket er i modstrid med det engelske triflate. Lægger man vægt på at det også på dansk skal hedde 'triflat', er det bedre at kalde syren 'triflinsyre'. [Praksis mht. navngivning af salte/estere ved etablerede navne, der ender på 'insyre', er dog varierende; sml. adipinsyre/adipat, men alginsyre/alginat og almindelig usikkerhed ved carbaminsyre/carbam(in)at.] På baggrund af sådanne betragtninger har vi udarbejdet en liste, som skulle indeholde de fleste nogenlunde gængse engelske 'acid'-trivialnavne for organiske forbindelser (samt visse delvis systematiske navne, se nedenfor), idet dog navne på lægemidler og beslægtede stoffer, som i forvejen kan findes i de relevante farmaceutiske kilder, i det væsentlige er udeladt. De engelske trivialnavne er fundet/verificeret i Chemical Abstracts' Index Guide, lejlighedsvis suppleret med konsultation af ref. 2. De danske trivialnavne stammer fra forskelligartet dansk kemisk litteratur, herunder ref. 3,4 og Kemisk Ordbog 5, eller er verificeret ved konsultation af (ældre) kolleger. I nogle tilfælde er tilsvarende tyske orddannnelser efterlignet. I visse tilfælde, hvor danske eller tyske ækvivalenter ikke har kunnet findes, er det pågældende indgangsord indtil videre helt udeladt. Det gælder fx 'chlorendic acid', 'furoic acid', 'limonoic acid', 'montanic acid', 'muriatic acid', 'uvic acid' og 'zoomaric acid'. Vi hører meget gerne fra læsere, der har forslag til optagelse af yderligere navne eller har kommentarer eller rettelser til de navne, der er medtaget her, engelske som danske. Forfatternes e- mailadresser er anført ovenfor; brug dem og vær med til at gøre dette til et løbende, interaktivt projekt! Det er værd at påpege, at betegnelsen 'syre' som kemisk klasse nødvendigvis ikke kan være helt skarpt defineret, og forbindelser navngivet som syrer har ikke noget strukturelt enhedspræg. Specielt er de ikke alle carboxylsyrer 6, omend flertallet af de her medtagne forbindelser har carboxygruppe(r). Vores primære ærinde her er ikke kemihistorie eller etymologi for disse aspekter henvises til andre kilder men der er alligevel et par gode historier, som vi ikke vil snyde læserne for.

2 Knaldsyre og isoknaldsyre Knaldsyres og isoknaldsyres nomenklaturhistorie er på flere måder særlig interessant 7. Knaldsyre eller fulminsyre (engelsk fulminic acid, ud fra det ældre navn fulminate for saltene, af Latin fulminare) skal her forstås som den forbindelse, der fremkommer ved tilsætning af syre til stoffer som kviksølvfulminat og sølvfulminat, først fremstillet og studeret af englænderen E. Howard i I lang tid tilskrev man den strukturen CNOH (= carboxim, dvs. carbonmon(o)oxids oxim), således stadig i ref. 3. Senere studier viste, at forbindelsen har strukturen HCNO, dvs. det er formonitriloxid. Man havde da valget mellem at bibeholde navnet 'knaldsyre' for det kendte stof (med den reviderede struktur HCNO) og at kalde det ukendte stof (med strukturen CNOH) 'isoknaldsyre' eller, omvendt, at fortsætte med at kalde strukturen CNOH (og det dertil hørende stof, når det engang blev observeret) for 'knaldsyre' og at betegne det kendte stof HCNO som 'isoknaldsyre'. Begge forbindelser giver ved afgivelse af en hydron (H + ) samme anion, fulminat (CNO ). Udskiftning af H med en alkyl- eller arylgruppe R fører i det ene tilfælde til den kendte stofgruppe nitriloxider (RCNO) og i det andet til en type estere, som man så skal overveje, om man vil kalde fulminater eller isofulminater (RONC). Ved almen konsensus har i hvert fald de kemikere, som selv har arbejdet på området, valgt navnet knaldsyre til den gammelkendte forbindelse, altså HCNO, og isoknaldsyre til den endnu ukendte forbindelse HONC. Dette genspejles også i Gmelins behandling af disse forbindelser (Knallsäure, Gmelin 772, HCNO; Isoknallsäure, Gmelin 49027; Isofulminate, CNOR). IUPAC har ikke i de endnu gældende vejledninger i organisk-kemisk nomenklatur 8 taget stilling til navngivningen af de to isomere syrer, men den uorganisk-kemiske vejledning 9 lader 'fulminic acid' være HONC. Substituentgruppen CNO kaldes af IUPAC 'fulminato'. Chemical Abstracts har defineret 'fulminic acid' [ ] som CNOH og 'isofulminic acid' [ ] som HCNO. For at gøre forvirringen fuldstændig lader Chemical Abstracts imidlertid i sine referater og registre det stof, der i nyere afhandlinger kaldes 'fulminic acid' (og entydigt i disse karakteriseres som HCNO) for netop 'fulminic acid' i strid med deres egen førnævnte definition. IUPAC er ved at revidere både den organiske og den uorganiske nomenklaturvejledning, og de kommer efter planen til offentlig høring i foråret Spørgsmålet om definitionen af 'fulminic acid' er stadig uafklaret; i den gruppe, der arbejder med den organiske vejledning, hæfter man sig ved, at organiske syrer i øvrigt, i hvert fald dem, der fortsat får lov til at bære officielle navne indeholdende ordet 'acid', altid har en OHgruppe. Man kvier sig derfor ved at bruge navnet 'fulminic acid' for HCNO. Den eneste måde at komme helt ud over problemet på er ved at forlade begge navne til fordel for utvetydige systematiske navne. Man kan fx ved additiv nomenklatur navngive forbindelserne HCNO, hydrido(oxonitrato)carbon CNOH, carbidohydroxonitrogen Embonsyre og pamosyre Et fascinerende kapitel i trivialnavnenes historie er parret embonsyre/pamosyre, hvor begge navne bruges for 4,4'-methylenbis(3-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre). Dette stof blev oprindelig fremstillet af akademisk interesse og først beskrevet under sit systematiske navn. Årtier senere viste det sig velegnet til den farmaceutiske formulering af flydende basiske lægemidler, hvor man har brug for en tung og biologisk inaktiv syredel til saltdannelse, fx antimalariamidlet pamoquin, som typisk dispenseres i form af sit embonat/pamoat. Navnet 'embonsyre' er i alt væsentlighed dannet som et akronym for det systematiske navn ('hydroxy' kan have heddet 'oxy' på det tidspunkt). Navnet 'pamosyre' (som pudsigt nok allerede var i brug, da navnet embonsyre blev foreslået for første gang) "foreviger" formentlig brugen af syren i forbindelse med pamoquin. Situationen i dag ligner situationen med navnene adrenalin og epinephrin; pamosyre er det foretrukne navn i Europa, mens man i USA næsten udelukkende bruger embonsyre (dvs. embonic acid og embonate). Andre stofklasser Der er andre stofklasser, hvor man kunne overveje at gennemføre en tilsvarende øvelse: uorganiske syrer [for hvilke mange konventionelle navne vil blive bevaret i IUPAC-nomenklaturen pga. disses vigtighed som stamnavne 10 ]; korresponderende baser til både disse og til syrerne på listen nedenfor; aldehyder; alkoholer; terpener; alkaloider. Der kan ligge mere eller mindre trivielle problemer i nogle af disse klasser; man kan fx overveje, hvad man ville kalde salte eller estere af cysteinsyre, gallussyre, kaffesyre, kvadratsyre eller phthalamidsyre. 2

3 Referencer og noter 1. IUPAC definerer trivial name således: 'A name having no part used in a systematic sense' [se IUPAC Compendium of Chemical Terminology, 2 nd Edition (A.D. McNaught, A. Wilkinson, Eds.; Blackwell Scientific Publications 1997), som også er tilgængelig på nettet på adressen førsteudgaven fra 1987 gav som et eksempel på et trivialnavn 'xanthophyll']. Vi har medtaget en række navne, der ofte omtales som trivialnavne, men som i virkeligheden er delvis systematiske derved, at de indeholder orddele, der har eller tidligere har haft en generel systematisk betydning (fx isofulminic acid, malonamic acid, mannosaccharic acid, pyromucic acid). 2. Dictionary of Commonly Cited Compounds [Chapman & Hall/CRC, (CD-ROM-udgave]. 3. S. Veibel: Organisk Kemi [2. udgave, Teknisk Forlag, København 1958]. 4. K.A. Jensen: Grundrids af den organiske kemi (Almen Kemi III) [Gjellerup, København 1968]. 5. Kemisk Ordbog [A. Senning, T. Damhus, hovedredaktion; Teknisk Forlag 1996]. 6. G.V. Perez, A.L. Perez: Organic Acids without a Carboxylic Acid Functional Group, J. Chem. Educ. 77 (7) (2000) F. Kurzer: Fulminic Acid in the History of Organic Chemistry, J. Chem. Educ. 77 (7) (2000) IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry [J. Rigaudy, S.P. Klesney, Eds.; Pergamon Press, 1979] og A Guide to IUPAC Nomenclature of Organic Compounds Recommendations 1993 [R. Panico, W.H. Powell, J.-C. Richer, Eds.; Blackwell 1993]. 9. IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry Recommendations 1990 ["The Red Book"; G.J.Leigh, Ed.; Blackwell, 1990]. 10. T. Damhus: Aligning the Revised Red and Blue Books and Preparing for IUPAC Preferred Names, Chemistry International 24 (6) (2002) Kommentarer til listen Nogle af de navne, der i reglen omtales som trivialnavne, er i virkeligheden delvis systematiske derved, at de indeholder orddele, der har eller tidligere har haft en generel systematisk betydning (fx isoknaldsyre, malonamidsyre, mannosukkersyre, pyroslimsyre). IUPAC anerkender endnu en række trivialnavne eller kun delvis systematiske navne til brug for enkeltforbindelser, fx propiolic acid, og foreskriver i visse tilfælde endda sådanne navne som stamnavne (dvs. derivater kan navngives ved brug af disse navne), fx acetic acid, acrylic acid, benzoic acid, malonic acid, svarende til de danske navne eddikesyre, acrylsyre, benzoesyre og malonsyre. For navne af den sidste type er det tilsvarende danske navn gentaget på listen som det første navn i tredje kolonne. Antallet af stadig anerkendte trivialnavne er dog stærkt for nedadgående med hver revision af IUPAC-nomenklaturen. I nogle tilfælde er der i IUPAC-nomenklaturen valgt stamforbindelser med ikke-systematiske stamnavne, som kan bruges til at konstruere IUPAC-navne for syrerne på listen, fx navnet '7,13-abietadien-18- syre' for abietinsyre (konstrueret ud fra stamhydridnavnet abietan) og navnet 'mannarsyre' (dannet ved en specificeret regel ud fra stamcarbohydratnavnet mannose, der repræsenterer en fuldstændig defineret struktur, jf. ref. 5, afsnit ). I enkelte tilfælde er anført et additivt IUPAC-navn som alternativ i tredje kolonne, fx for selenocyansyre det additive navn 'nitridoselanidocarbon'. Hvor et IUPAC-navn ikke har kunnet findes eller konstrueres, er der i tredje kolonne anført et Chemical Abstracts-navn i fordansket version [tilkendegivet ved tilføjelse af '(CA)']. Bemærk i øvrigt, hvor bekvemt anvendelsen af de systematiske navne i tredje kolonne gør det muligt at kommunikere strukturer på ganske lidt plads, modsat hvad tilfældet ville være, hvis strukturformler skulle gengives. De danske trivialnavne burde generelt kunne anvendes uden fare for misforståelser. Navne som 'o-', 'm-' og 'p-cresylsyre' og 'phenylsyre', der kunne antyde en anden struktur end den, der er tale om, kan dog ikke anbefales. De er også overflødige, da man har brugervenlige phenolnavne for disse strukturer, som vist på listen. Det har været nødvendigt at dele lange navne. Her er tegnet = anvendt som deletegn for ikke skabe usikkerhed om den eventuelle tilstedeværelse af en bindestreg på delestedet. Når navnet skal genskabes på én linie, skal tegnet = altså blot fjernes. 3

4 Engelsk (trivial)navn 1 Tilsvarende dansk navn Dansk(e) IUPACnavn(e) ( evt. findes der flere) abietic acid abietinsyre 7,13-abietadien-18-syre; (1R)-[(1α,4aβ,4bα,10aα)]-7-iso= propyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,= 4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro= phenanthren-1-carboxylsyre abscisic acid abscisinsyre (S)-(2Z,4E)-5-(1-hydroxy-= 2,6,6-trimethyl-4-oxocyclo= hex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-= 2,4-diensyre acetic acid eddikesyre eddikesyre, ethansyre acetoacetic acid aceteddikesyre 3-oxobutansyre aconitic acid aconitsyre propen-1,2,3-tricarboxylsyre Note: Ref. 4 bruger navnet aconitsyre specifikt om trans-formen; dette stemmer ikke med Chemical Abstracts. acrylic acid acrylsyre acrylsyre, propensyre adipic acid adipinsyre hexandisyre agaricic acid agaricinsyre 2-hydroxynonadecan-1,2,3-tri= carboxylsyre alginic acid alginsyre alginsyre (CA) allocinnamic acid (sml. cinnamic acid) allophanic acid, H 2 NC(=O)NHCOOH angelic acid (sml. tiglic acid) allokanelsyre allophansyre angelicasyre (Z)-3-phenylacrylsyre ureidomethansyre (Z)-2-methylbut-2-ensyre anisic acid anissyre 4-methoxybenzoesyre anthranilic acid anthranilsyre 2-aminobenzoesyre arabinaric acid arabinarsyre arabinarsyre, en 2,3,4-trihydroxypentandisyre arachidonic acid arachidonsyre (all-z)-icosa-5,8,11,14-tetraensyre arachidic acid arachinsyre icosansyre aristolochic acids aristolochiasyrer substituerede phenanthro[3,4-d]-= 1,3-dioxol-5-carboxylsyrer arsanilic acid arsanilsyre (4-aminophenyl)arsonsyre ascorbic acid ascorbinsyre sorbosono-1,4-lacton 4

5 aspartic acid asparaginsyre aminoravsyre, aminobutandisyre asparagusic acid asparagussyre 1,2-dithiolan-4-carboxylsyre atropic acid atropasyre 2-phenylacrylsyre azelaic acid azelainsyre nonandisyre barbituric acid barbitursyre pyrimidin-2,4,6(1h,3h,5h)-trion behenic acid behensyre docosansyre benzilic acid benzilsyre hydroxy(diphenyl)eddikesyre benzoic acid benzoesyre benzoesyre, benzencarboxylsyre betalamic acid betalaminsyre [S-(E)]-4-(oxoethyliden)-= 1,2,3,4-tetrahydropyridin-= 2,6-dicarboxylsyre brassidic acid brassidinsyre (E)-docos-13-ensyre butyric acid smørsyre butansyre caffeic acid kaffesyre (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)= acrylsyre α-campholanic acid α-campholansyre 2,2,3-trimethylcyclopentyl= eddikesyre camphoric acid camphersyre cis-1,2,2-trimethylcyclo= pentan-1,3-dicarboxylsyre capric acid caprinsyre decansyre caproic acid capronsyre hexansyre caprylic acid caprylsyre octansyre carbamic acid carbaminsyre carbaminsyre, aminomethansyre carbamimidic acid, NH 2 C(=NH)OH carbamimidsyre aminomethanimidsyre carbanilic acid carbanilsyre phenylcarbaminsyre carbolic acid carbolsyre phenol carbonic acid kulsyre kulsyre, dihydroxooxocarbon carminic acid carminsyre 7-β-D-glucopyranosyl-= 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-= 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthra= cen-2-carboxylsyre carnosic acid carnosinsyre (4aR,trans)-5,6-dihydroxy-7-iso= propyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,= 10,10a-hexahydrophenanthren-= 4a(2H)-carboxylsyre 5

6 carnosolic acid carnosolsyre [4aR-(4aα,9α,10aβ)]-5,6,9-= trihydroxy-7-isopropyl-= 1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexa= hydrophenanthren-4a(2h)-= carboxylsyre cerotic acid cerotinsyre hexacosansyre chaulmoogric acid chaulmoograsyre 13-(cyclopent-2-en-1-yl)= tridecansyre chavicinic acid chavicinsyre (Z,Z)-5-(1,3-benzodi= oxol-5-yl)penta-2,4-diensyre chenodeoxycholic acid chenodeoxycholsyre (3α,5β,7α)-3,7-dihydroxy= cholan-24-syre chloranilic acid chloranilsyre 2,5-dichlor-3,6-dihydroxy= cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion cholic acid cholsyre (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-tri= hydroxycholan-24-syre cholic acids galdesyrer galdesyrer chrysanthemic acid chrysanthemumsyre 2,2-dimethyl-3-(2-methyl= prop-1-en-1-yl)cyclopropan= carboxylsyre chrysophanic acid chrysophansyre 1,8-dihydroxy-3-methyl= anthracen-9,10-dion cinnamic acid (sml. allocinnamic acid) citraconic acid (sml. mesaconic acid) kanelsyre citraconsyre (E)-3-phenylacrylsyre methylmaleinsyre, (Z)-methylbutendisyre citramalic acid citramalsyre 2-hydroxy-2-methylravsyre, 2-hydroxy-2-methylbutandisyre citrazinic acid citrazinsyre 6-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro= pyridin-4-carboxylsyre citronellic acid citronelsyre 3,7-dimethyloct-6-ensyre citric acid citronsyre 2-hydroxypropan-= 1,2,3-tricarboxylsyre clavulanic acid clavulansyre [2R-(2α,3Z,5α)]-3-= (2-hydroxyethyliden)-7-oxo-= 4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]= heptan-2-carboxylsyre clodronic acid, Cl 2 C[P(=O)(OH) 2 ] 2 clodronsyre (dichlormethylen)bis(phos= phonsyre) clupanodonic acid clupanodonsyre docosa-4,8,12,15,19-pentaensyre 6

7 coumaric acid (o-, m-, p-) cumarsyre (o-, m-, p-) (hydroxyphenyl)acrylsyre [hhv. 2-, 3- og 4-hydroxyphenyl] cork acid (= suberic acid) korksyre octandisyre cresylic acid (o-, m-, p-) cresylsyre cresol (o-, m-, p-); hhv. 2-, 3- og 4-methylphenol croconic acid croconsyre 4,5-dihydroxycyclopent-4-en-= 1,2,3-trion crotonic acid crotonsyre (E)-but-2-ensyre cumic acid cuminsyre, p-cuminsyre 4-isopropylbenzoesyre cyanic acid, HOCN cyansyre hydroxymethannitril, hydroxonitridocarbon cyanuric acid cyanursyre 1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H,5H)- trion cysteic acid cysteinsyre 2-amino-3-sulfopropansyre dehydroacetic acid Note: misvisende navn dehydracetsyre 3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-= 2,4(3H)-dion deltic acid deltasyre 2,3-dihydroxycycloprop-2-en-1-on djenkolic acid djenkolsyre S,S -methylenbis-l-cystein domoic acid domoisyre [[2S-[2α,3β,4β(1Z,3E,5S*)]]-= 2-carboxy-4-(5-carboxy-= 1-methylhexa-1,3-dien-1-yl)= pyrrolidin-3-yl]eddikesyre elaidic acid elaidinsyre (E)-octadec-9-ensyre α-eleostearic acid β-eleostearic acid α-eleostearinsyre Note: i ref. 4 kaldes Z,E,E-forbindelsen 'elæostearinsyre' β-eleostearinsyre Note: i ref. 4 kaldes Z,E,E-forbindelsen 'elæostearinsyre' (9E,11Z,13E)-octadeca-= 9,11,13-triensyre (9E,11E,13E)-octadeca-= 9,11,13-triensyre ellagic acid ellagsyre 2,3,7,8-tetrahydroxy= chromeno[5,4,3-cde]= chromen-5,10-dion embonic acid (= pamoic acid) embonsyre 4,4'-methylenbis(3-hydroxy= naphthalen-2-carboxylsyre) enanthic acid (= enanthylic acid) enanthylic acid (= enanthic acid) epihydrinic acid (= glycidic acid) ønanthsyre ønanthsyre epihydrinsyre heptansyre heptansyre oxirancarboxylsyre 7

8 erucic acid erucasyre (Z)-docos-13-ensyre etacrynic acid etacrynsyre [2,3-dichlor-4-(2-methylenbuta= noyl)phenoxy]eddikesyre etidronic acid etidronsyre (1-hydroxyethyliden)= bis(phosphonsyre) ethylenediaminetetraacetic acid ethylendiamintetraeddikesyre ethylendinitrilotetraeddikesyre ferulic acid ferulasyre 3-(4-hydroxy-3-methoxy= phenyl)acrylsyre folinic acid folinsyre N-[4-[[(2-amino-5-formyl-4-oxo-= 1,4,5,6,7,8-hexahydro= pteridin-6-yl)methyl]amino]= benzoyl]-l-glutaminsyre folic acid folsyre N-[4-[[(2-amino-4-oxo-= 1,4-dihydropteridin-6-yl)= methyl]amino]benzoyl]-= L-glutaminsyre formic acid myresyre methansyre fulminic acid, HCNO (sml. 'isofulminic acid') Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne fulminsyre, knaldsyre Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne formonitriloxid, hydrido(oxonitrato)carbon Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne fumaric acid fumarsyre fumarsyre, (E)-butendisyre fusaric acid fusarsyre 5-butylpyridin-2-carboxylsyre fusidic acid fusidinsyre (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,= 17Z)-16-(acetyloxy)-= 3,11-dihydroxy-29-nordammara-= 17(20),24-dien-21-syre galactaric acid (= galactosaccharic acid = mucic acid) galactosaccharic acid (= galactaric acid = mucic acid) galactarsyre galactosukkersyre galactarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre galactarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre galacturonic acid galacturonsyre galacturonsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo= hexansyre gallic acid gallussyre 3,4,5-trihydroxybenzoesyre gamolenic acid (= γ-linolenic acid) gamolensyre (6Z,9Z,12Z)-octadeca-= 6,9,12-triensyre gentisic acid gentisinsyre 2,5-dihydroxybenzoesyre 8

9 glucaric acid glucarsyre glucarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre gluconic acid gluconsyre gluconsyre, en 2,3,4,5,6-pentahydroxy= hexansyre glucosaccharic acid (= glucaric acid) glucosukkersyre glucarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre glucuronic acid glucuronsyre glucuronsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 6-oxohexansyre glutamic acid glutaminsyre 2-aminopentandisyre glutaric acid glutarsyre pentandisyre glycaric acids glycarsyrer aldarsyrer glyceric acid glycerinsyre 2,3-dihydroxypropansyre glycidic acid (= epihydrinic acid) glycidsyre oxirancarboxylsyre glycolic acid glycolsyre hydroxyeddikesyre glyconic acids glyconsyrer aldonsyrer glycosaccharinic acid glycosaccharinsyre glycosaccharinsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 2-methylpentansyre glycuronic acids glycuronsyrer uronsyrer glycyrrhizic acid glycyrrhizinsyre (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-= 30-norolean-12-en-3-yl-2-O-β-= glucopyranuronosyl-= α-d-glucopyranosiduronsyre glyoxylic acid glyoxylsyre oxalaldehydsyre, oxoeddikesyre, formylmethansyre gulonic acid gulonsyre gulonsyre guluronic acid guluronsyre guluronsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 6-oxohexansyre hippuric acid hippursyre N-benzoylglycin, (benzoylamino)eddikesyre humic acids humussyrer humussyrer (CA) huminic acids huminsyrer huminsyrer (CA) humulinic acids humulinsyrer humulinsyrer (CA) 9

10 hydantoic acid hydantoinsyre ureidoeddikesyre hydratropic acid hydratropasyre 2-phenylpropansyre hydrocyanic acid blåsyre hydrogencyanid; formonitril, hydridonitridocarbon Note: Strengt taget er disse tre navne ikke ækvivalente, da de to sidste specifikt betegner strukturen HCN, mens 'hydrogencyanid' ikke siger, hvordan hydrogen er bundet til cyanid ibotenic acid ibotensyre amino(3-oxo-2,3-dihydro= isoxazol-5-yl)eddikesyre idaric acid (= idosaccharic acid) idosaccharic acid (= idaric acid) idarsyre idosukkersyre idarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre idarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre isochavicinic acid isochavicinsyre (E,Z)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)= penta-2,4-diensyre isocitric acid isocitronsyre 1-hydroxypropan-= 1,2,3-tricarboxylsyre isocrotonic acid isocrotonsyre (Z)-but-2-ensyre isocyanic acid, HNCO isocyansyre iminomethanon, imidooxocarbon isobutyric acid isosmørsyre 2-methylpropansyre isocyanuric acid isocyanursyre 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion isofulminic acid, CNOH (sml. 'fulminic acid') Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne isofulminsyre, isoknaldsyre Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne (hydroxyimino)carben, carbidohydroxonitrogen Note: se diskussionen i hovedteksten af disse navne isonicotinic acid isonicotinsyre isonicotinsyre, pyridin-4- carboxylsyre isooleic acid isooliesyre (E)-octadec-10-ensyre isophthalic acid isophthalsyre isophthalsyre, benzen-1,3-dicarboxylsyre isopimaric acid isopimarsyre [1R-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)-= 7-ethenyl-1,4a,7-trimethyl-= 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-= dodecahydrophenanthren-= 1-carboxylsyre isopiperinic acid isopiperinsyre (Z,E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)= penta-2,4-diensyre 10

11 isosaccharinic acids isosaccharinsyrer 2,4,5-trihydroxy-2-(hydroxy= methyl)pentansyrer isoselenocyanic acid, HNCSe isoselenocyansyre iminomethanselenon, imidoselenidocarbon isothiocyanic acid, HNCS isothiocyansyre iminomethanthion, imidosulfidocarbon isovaleric acid isovalerianesyre 3-methylbutansyre isovanillic acid isovanillinsyre 3-hydroxy-4-methoxybenzoesyre itaconic acid itaconsyre 2-methylenravsyre, 2-methylenbutandisyre kainic acid kainsyre [[2S-(2α,3β,4β)]-2-carboxy-4-= (1-methylethenyl)pyrrolidin-3-yl]= eddikesyre kojic acid kojisyre 5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-= 4H-pyran-4-on lactic acid mælkesyre 2-hydroxypropansyre lauric acid laurinsyre dodecansyre levulinic acid levulinsyre 4-oxopentansyre lignoceric acid lignocerinsyre tetracosansyre linoelaidic acid linoelaidinsyre (9E,12E)-octadeca-9,12-diensyre α-linolenic acid α-linolensyre, linolensyre (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-= triensyre γ-linolenic acid (= gamolenic acid) γ-linolensyre (6Z,9Z,12Z)-octadec-6,9,12-= triensyre linoleic acid (= linolic acid) linolsyre (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diensyre lipoic acid liponsyre Note: ref. 4 kalder denne forbindelse 'thioctinsyre' eller 'lipoinsyre' 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentansyre lithocholic acid lithocholsyre (3α,5β)-3-hydroxycholan-24-syre lysergic acid lysergsyre (8β)- 6-methyl-9,10-didehydro= ergolin-8-carboxylsyre maleamic acid maleamidsyre (Z)-3-carbamoylacrylsyre maleic acid maleinsyre maleinsyre, (Z)-butendisyre malic acid æblesyre hydroxyravsyre, hydroxybutandisyre malonamic acid malonamidsyre carbamoyleddikesyre malonic acid malonsyre malonsyre, propandisyre 11

12 maltosaccharinic acid maltosaccharinsyre maltosaccharinsyre, en 2,4,5-trihydroxy-= 2-(hydroxymethyl)pentansyre malvalic acid (= malvic acid) malvaliasyre, malvinsyre 7-(2-octylcycloprop-1-en-1-yl)= heptansyre malvic acid (= malvalic acid) malvaliasyre, malvinsyre 7-(2-octylcycloprop-1-en-1-yl)= heptansyre mandelic acid mandelsyre hydroxy(phenyl)eddikesyre mannaric acid mannarsyre mannarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre mannonic acid mannonsyre mannonsyre, en 2,3,4,5,6- pentahydroxyhexansyre mannosaccharic acid mannosukkersyre mannarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre mannuronic acid mannuronsyre mannuronsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo= hexansyre margaric acid margarinsyre heptadecansyre mellitic acid mellitsyre benzenhexacarboxylsyre mesaconic acid (sml. citraconic acid) mesaconsyre methylfumarsyre, (E)-methylbutendisyre mesotartaric acid mesovinsyre (R,S)-2,3-dihydroxyravsyre, (R,S)-2,3-dihydroxybutandisyre mesoxalic acid mesoxalsyre oxomalonsyre, oxopropandisyre metanilic acid metanilsyre 3-aminobenzensulfonsyre metasaccharinic acids metasaccharinsyrer 2,4,5,6-tetrahydroxyhexansyrer methacrylic acid methacrylsyre methacrylsyre, 2-methylacrylsyre mucic acid (= galactaric acid = galactosaccharic acid) slimsyre galactarsyre, en 2,3,4,5-tetrahydroxyhexandisyre muconic acid muconsyre hexa-2,4-diendisyre muramic acid muraminsyre (R)-2-amino-3-O-(1-carboxy= ethyl)-2-deoxy-d-glucose mycophenolic acid mycophenolsyre (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-= 7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro= isobenzofuran-5-yl)-4-methyl= hex-4-ensyre 12

13 myristic acid myristinsyre tetradecansyre myristelaidic acid myristelaidinsyre (E)-tetradec-9-ensyre myristoleic acid myristoleinsyre (Z)-tetradec-9-ensyre naphthoic acid, 1- and 2-1-naphthoesyre, hhv. 2-1-naphthoesyre, hhv. 2-; naphthalen-1-carboxylsyre, hhv. -2- neoabietic acid neoabietinsyre 1R-[(1α,4aβ,4bα,10aα)]-= 1,4a-dimethyl-7-(1-methyl= ethyliden)-1,2,3,4,4a,4b,= 5,6,7,9,10,10a-dodecahydro= phenanthren-1-carboxylsyre nervonic acid (= selacholeic acid) nervonsyre (Z)-tetracos-15-ensyre neuraminic acid neuraminsyre 5-amino-3,5-dideoxy-D-glycero-= D-galacto-nonulopyranosonsyre nicotinic acid nicotinsyre nicotinsyre, pyridin-3-carboxylsyre oleanolic acid oleanolsyre (3β)-3-hydroxyolean-12-en-28-syre oleanonic acid oleanonsyre 3-oxoolean-12-en-28-syre oleic acid oliesyre (Z)-octadec-9-ensyre orotic acid orotsyre 2,6-dioxo-1,2,3,6- tetrahydropyrimidin-4-carboxylsyre orthanilic acid orthanilsyre 2-aminobenzensulfonsyre oxalacetic acid oxaleddikesyre oxoravsyre, oxobutandisyre oxalic acid oxalsyre ethandisyre oxamic acid oxamidsyre carbamoylmethansyre oxanilic acid oxanilsyre oxo(phenylamino)eddikesyre oxiniacic acid oxiniacinsyre pyridin-3-carboxylsyre-1-oxid palmitelaidic acid palmitelaidinsyre (E)-hexadec-9-ensyre palmitic acid palmitinsyre hexadecansyre palmitoleic acid (= oleopalmitic acid = physetoleic acid = zoomaric acid) palmitoleinsyre Note: i ref. 4 kaldes denne forbindelse 'palmitolsyre' (Z)-hexadec-9-ensyre palmitolic acid palmitolsyre hexadec-7-ynsyre pamoic acid (= embonic acid) pamosyre 4,4'-methylenbis(3-hydroxy= naphthalen-2-carboxylsyre) pantothenic acid pantothensyre 3-(2,4-dihydroxy-3,3- dimethylbutanoylamino)propansyre 13

14 parabanic acid parabansyre imidazolidintrion parasorbic acid parasorbinsyre (S)- 6-methyl-5,6-dihydro-= 2H-pyran-2-on paratartaric acid paravinsyre (R*,R*)-(±)-2,3-= dihydroxyravsyre (R*,R*)-(±)-2,3-= dihydroxybutandisyre parinaric acid parinarsyre octadeca-9,11,13,15-tetraensyre pelargonic acid pelargonsyre nonansyre peracetic acid pereddikesyre peroxyeddikesyre, ethanperoxosyre perbenzoic acid perbenzoesyre peroxybenzoesyre, benzencarboperoxosyre performic acid permyresyre peroxymyresyre, methanperoxosyre perillic acid perillasyre 4-(1-methylethenyl)cyclo= hex-1-encarboxylsyre persilic acid persilsyre 2,5-dihydroxybenzen-= 1,4-disulfonsyre petroselaidic acid petroselaidinsyre (E)-octadec-6-ensyre petroselinic aicd petroselinsyre (Z)-octadec-6-ensyre phenaceturic acid phenacetursyre N-(phenylacetyl)glycin, [(phenylacetyl)amino]eddikesyre phenic acid phensyre phenol phenylic acid phenylsyre phenol phthalamic acid phthalamidsyre 2-carbamoylbenzoesyre phthalic acid phthalsyre phthalsyre, benzen-1,2-dicarboxylsyre phytanic acid phytansyre 3,7,11,15-= tetramethylhexadecansyre phytic acid phytinsyre cyclohexan-1,2,3,4,5,6-= hexaylphosphat picramic acid picraminsyre 2-amino-4,6-dinitrophenol picric acid picrinsyre 2,4,6-trinitrophenol pimaric acid pimarsyre [1R-(1α,4aβ,4bα,7β,10aα)]-7-= ethenyl-1,4a,7-trimethyl-= 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-= dodecahydrophenanthren-1-= carboxylsyre 14

15 pimelic acid pimelinsyre heptandisyre pinifolic acid pinifolsyre 5-[[1S-[1α(R*),4aβ,5β,8aα]]-5-= carboxy-5,8a-dimethyl-2-= methylendecahydronaphthalen-1- yl]-3-methylpentansyre piperettic acid piperettinsyre (E,E,E)-7-(1,3-benzodioxol-5-yl)= hepta-2,4,6-triensyre piperic acid (= piperinic acid) piperinsyre (E,E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)= penta-2,4-diensyre piperonylic acid piperonylsyre 1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre pivalic acid pivalinsyre 2,2-dimethylpropansyre prephenic acid prephensyre 3-(1-carboxy-4-hydroxycyclo= hexa-2,5-dien-1-yl)-2- oxopropansyre pristanic acid pristansyre 2,6,10,14-= tetramethylpentadecansyre propiolic acid propiolsyre propynsyre propionic acid propionsyre propansyre protocatechuic acid protocatechusyre 3,4-dihydroxybenzoesyre pyruvic acid pyrodruesyre 2-oxopropansyre pyroglutamic acid pyroglutaminsyre 5-oxo-L-prolin pyromellitic acid pyromellitsyre benzen-1,2,4,5-tetracarboxylsyre pyromucic acid (= 2-furoic acid) pyroslimsyre furan-2-carboxylsyre quinic acid quinasyre (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-= tetrahydroxycyclohexan= carboxylsyre quininic acid quininsyre 6-methoxyquinolin-4-carboxylsyre α-resorcylic acid α-resorcylsyre 3,5-dihydroxybenzoesyre racemic acid (= uvic acid) druesyre racemisk 2,3-dihydroxyravsyre, racemisk 2,3-dihydroxybutandisyre β-resorcylic acid β-resorcylsyre 2,4-dihydroxybenzoesyre γ-resorcylic acid γ-resorcylsyre 2,6-dihydroxybenzoesyre rhodizonic acid rhodizonsyre 5,6-dihydroxycyclohex-5-en-= 1,2,3,4-tetraon ricinelaidic acid ricinelaidinsyre (E)-(R)-12-hydroxyoctadec-= 9-ensyre 15

16 ricinic acid (= ricinoleic acid) ricinolsyre (Z)-(R)-12-hydroxyoctadec-= 9-ensyre ricinoleic acid (= ricinic acid) ricinusoliesyre (Z)-(R)-12-hydroxyoctadec-= 9-ensyre saccharic acid sukkersyre D-glucarsyre saccharinic acids saccharinsyrer 2,3,4,5-tetrahydroxy-= 2-methylpentansyrer saccharonic acids saccharonsyrer 2,3,4-trihydroxy-= 2-methylpentandisyrer salicylic acid salicylsyre 2-hydroxybenzoesyre scorbamic acid (= scorbaminic acid) scorbaminsyre 2-amino-2-deoxy-L-ascorbinsyre sebacic acid sebacinsyre decandisyre selacholeic acid selacholsyre (Z)-tetracos-15-ensyre (= nervonic acid) selenocyanic acid, HSeCN selenocyansyre selanylmethannitril, nitridoselanidocarbon shikimic acid shikimisyre [3R-(3α,4α,5β)]-3,4,5-= trihydroxycyclohex-1-en-= 1-carboxylsyre sialic acids (= sialinic acids) sialinsyrer en klasse af aminosukkere sinapic acid sinapinsyre 3-(4-hydroxy-3,5- dimethoxyphenyl)acrylsyre sorbic acid sorbinsyre (2E,4E)-hexa-2,4-diensyre squaric acid kvadratsyre 3,4-dihydroxycyclobut-3-en-= 1,2-dion stearic acid stearinsyre octadecansyre stearolic acid stearolsyre octadec-9-ynsyre sterculic acid sterculinsyre 8-(2-octylcyclo= prop-1-en-1-yl)octansyre styphnic acid styphninsyre 2,4,6-trinitrobenzen-1,3-diol suberic acid (= cork acid) suberinsyre octandisyre succinamic acid succinamidsyre 3-carbamoylpropansyre succinic acid ravsyre ravsyre, butandisyre sulfanilic acid sulfanilsyre 4-aminobenzensulfonsyre 16

17 sultosilic acid sultosilsyre 2-hydroxy-5-[[(4-methyl= phenyl)sulfonyl]oxy]= benzensulfonsyre syringic acid (= cedar acid) syringasyre 4-hydroxy-3,5-= dimethoxybenzoesyre tannic acid garvesyre tanniner tartaric acid vinsyre 2,3-dihydroxybutandisyre tartronic acid tartronsyre hydroxymalonsyre, hydroxypropandisyre terephthalic acid terephthalsyre terephthalsyre, benzen-1,4-dicarboxylsyre tetramic acid tetramsyre pyrrolidin-2,4-dion tetronic acid tetronsyre furan-2,4(3h,5h)-dion thiocyanic acid, HSCN thiocyansyre sulfanylmethannitril, nitridosulfanidocarbon tiglic acid (sml. angelic acid) toluic acid (o-, m-, p-) tiglinsyre tolusyre, toluylsyre (o-, m-, p-) (E)-2-methylbut-2-ensyre methylbenzoesyre (hhv. 2-, 3- og 4-) traumatic acid traumatinsyre (E)-dodec-2-endisyre tricarballylic acid tricarballylsyre propan-1,2,3-tricarboxylsyre triflic acid triflinsyre trifluormethansulfonsyre trimellitic acid trimellitsyre benzen-1,2,4-tricarboxylsyre tropic acid tropasyre 3-hydroxy-2-phenylpropansyre tuberculostearic acid tuberculostearinsyre 10-methyloctadecansyre undecylenic acid undecylensyre undec-10-ensyre uric acid urinsyre 9H-purin-2,6,8(1H, 3H,7H)-trion ursocholic acid ursocholsyre (3α,5β,7β,12α)-3,7,12-= trihydroxycholan-24-syre ursodeoxycholic acid ursodeoxycholsyre (3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy= cholan-24-syre usnic acid usninsyre 2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-= 8,9b-dimethyldibenzofuran-= 1,3(2H,9bH)-dion vaccenic acid vaccensyre (E)-octadec-11-ensyre valeric acid valerianesyre pentansyre valproic acid valproinsyre 2-propylpentansyre 17

18 vanillic acid vanillinsyre 4-hydroxy-3-methoxybenzoesyre veratric acid veratrumsyre 3,4-dimethoxybenzoesyre xanthic acids xanthogensyrer alkoxymethandithiosyrer yohimbic acid yohimbinsyre (16α,17α)-17-hydroxy= yohimban-16-carboxylsyre zeanic acid zeaninsyre 8-hydroxy-2-oxo-1,2-= dihydroquinolin-4-carboxylsyre 18

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver

Anvendt kemi 2 - ekstraopgaver 1 Anvendt kemi - ekstraopgaver Enthalpiberegninger Stoffet ethan (H6) kan afbrændes. a) Opskriv og afstem reaktionsskemaet for forbrændingen. b) Beregn H for reaktionen. Opgave Betragt følgende redoxreaktionsskema:

Læs mere

Omsætning af fedt i mavetarmkanalen. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum

Omsætning af fedt i mavetarmkanalen. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Omsætning af fedt i mavetarmkanalen Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Fra foder til mælk, Kursus for kvægrådgivere, AU Foulum, 21. marts 2017 Indhold Hvorfor er fedt/tilskud

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. om

Læs mere

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål:

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål: Spørgsmål: 1. og 12. Syrer og baser, herunder øvelsen Bestemmelse af phosphorsyreindhold i cola. 2. og 13. Syrer og baser, herunder demonstrationsforsøget Phosphatpuffer 3. og 14. Syrer og baser, herunder

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

Hvorfor lugter gylle så slemt?

Hvorfor lugter gylle så slemt? Hvorfor lugter gylle så slemt? af Anders Peter Adamsen A/S Bygholm 26-04-2005 Opdeling Spørgsmålet kan opdeles i to underspørgsmål: Hvilke lugtstoffer afgives fra gylle? (fysisk & kemisk) Hvorfor opfatter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Kemi C Mohammed

Læs mere

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Projektansvarlig LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel web-adresse: lkf@lkfvandel.dk Projektansvarlig: Hanne Grethe Kirk, hgk@lkfvandel.dk

Læs mere

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG

Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Aurum KEMI FOR GYMNASIET 2 KIM RONGSTED KRISTIANSEN GUNNAR CEDERBERG Opgave 4.8 Brug tabellen over styrkeeksponenter til at finde pk S og pk B for følgende amfolytter, og afgør i hvert tilfælde, om amfolytten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2017 Hansenberg

Læs mere

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver Kemi B DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL 1. Redoxreaktioner Du skal inddrage eksperimentet Redoxreaktioner og de vedlagte bilag. Redegør for begreberne oxidation, reduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 2mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Kemi

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen

Kemi A. Studentereksamen Kemi A Studentereksamen 1stx111-KEM/A-18052011 nsdag den 18. maj 2011 kl. 9.00-14.00 pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 spørgsmål samt 3 bilag i 2 eksemplarer. Svarene på de stillede spørgsmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 - Maj 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Kemi B Mohammed

Læs mere

Annelise Grinsted og Bertha Toft

Annelise Grinsted og Bertha Toft Annelise Grinsted og Bertha Toft 123 Uwe Kaufmann og Henning Bergenholtz: Genteknologisk ordbog - dansk engelsk/engelsk dansk molekylærbiologi og DNA-teknologi. København: GEC Gads Forlag, 1992. Med forventning

Læs mere

Information om håndtering af koncentreret myresyre

Information om håndtering af koncentreret myresyre Information om håndtering af koncentreret myresyre Koncentreret myresyre har været involveret i uheld, hvor eksplosion af flasker indeholdende myresyre har forårsaget materiel- og personskade. Myresyre

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Hvad betyder fodring for metanemission?

Hvad betyder fodring for metanemission? Hvad betyder fodring for metanemission? Maike Johannes, Peter Lund, Anne Louise F. Hellwing og Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet Sammendrag Metan opstår ved forgæring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2016/17 Institution Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi B Gunnsteinn Agnar Jakobsson, kemi tfj-keb Holdet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114

Læs mere

NOMENKLATURKONVENTIONER. Følgende konventioner anvendes ved oprettelse af INCI-navne:

NOMENKLATURKONVENTIONER. Følgende konventioner anvendes ved oprettelse af INCI-navne: Nomenclature Conventions First update Danish translation, 2003-05-27 Page 1/11 NOMENKLATURKONVENTIONER Følgende konventioner anvendes ved oprettelse af INCI-navne: 1. For at lette anvendelsen og klarheden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Hfe/2-årig Hf, stx Kemi CB Jane

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau HF & VUC Nordsjælland - Hillerød afdeling HF-e Kemi B Lærer(e)

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2015 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Teknisk

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte /planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017-2018 Institution VUC Roskilde Roskilde afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi B Annie Truelsen (RTT) Rkebhd1

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_2013-01-09.pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps adj@pfmp.com Navn på CPC - ADJ CPC - ADJ afsnit

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin VIN 2014 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Kemi B Niels Johansson NkeB114V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi A Danielle Keller

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden.

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. 1 Reaktionshastighed Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. Bilaget samt eksperimentet Reaktionshastighed skal inddrages i din gennemgang.

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HFe Kemi C B Eva Egeberg Hold

Læs mere

Keld Nielsen, Køge Gymnasium, marts 2018 MarvinSketch Tips side 1

Keld Nielsen, Køge Gymnasium, marts 2018 MarvinSketch Tips side 1 Keld Nielsen, Køge Gymnasium, marts 2018 MarvinSketch Tips side 1 Indhold Hvordan får man vist alle C- og H-atomer i en kemisk struktur?... 2 Indstilling for C-atomer... 2 Indstilling for H-atomer... 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnens HF & VUC HF/HFe Kemi C B Peter Ingvardsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Bemærk: Denne undervisningsbeskrivelse er 2g indholdet. For 2t er det derfor titel 8-14. For

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj.juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6

Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Undervisningsbeskrivelse SsS s. 1/6 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Kemi C-B

Læs mere

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3ckebeh11308) - juni Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3ckebeh11308) - juni 2014 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse Redegør for begreberne oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar konsekvenserne

Læs mere

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x

Kemi B 2a3ax 2012. Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x Kemi B 2a3ax 2012 Der er 14 elever, som skal til eksamen: Nogle fra 2a, nogle fra 3a og nogle fra 3x De har læst kemi C efter forskellige lærebogssystemer På Kemi B har vi brugt H Mygind Basiskemi B, 1.

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Sproget som Redskab. K. A. Jensens Bidrag til Dansk Kemisk Nomenklatur og Terminologi

Sproget som Redskab. K. A. Jensens Bidrag til Dansk Kemisk Nomenklatur og Terminologi K. A. Jensen en dansk kemiker red. Carl Th. Pedersen, Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2003; pp 17-28. Sproget som Redskab. K. A. Jensens Bidrag til Dansk Kemisk Nomenklatur og Terminologi Steen Hammerum

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet

Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Du siger kartoffel. huntingtingenet Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forsvundet ved oversættelsen? Ny viden om hvordan proteinet for Huntingtons Sygdom dannes Dannelsen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Vid gymnasier/viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kemi B Hanne Lind

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads,

UDEN FOR EETIKKEN. Jeg har. over et flerårigt forløb været i kontakt med en psykologarbejdsplads, Synspunkt Af Ebbe Lavendt UDEN FOR På en stor dansk psykologarbejdsplads sker der systematiske brud på de etiske principper. Skyldes det ressourcemangel eller befinder stedet sig bare uden for etikken?

Læs mere

Analyse af fedtsyrer, E-vitamin og carotenoider i mælk fra low input produktion

Analyse af fedtsyrer, E-vitamin og carotenoider i mælk fra low input produktion Analyse af fedtsyrer, E-vitamin og carotenoider i mælk fra low input produktion Mette Krogh Larsen Institut for Fødevarer Aarhus Universitet December 2013 Mælk fra low input produktion Baggrund Ole Panduro

Læs mere

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser 4. december 2014 11/030104 LPED Høringsskema Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Når du kommenterer på håndbogen vil vi bede dig være særligt opmærksom på følgende spørgsmål i relation til det fagområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni 12/13 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Molekyler og Data Shaping the future of maths and science education

Molekyler og Data Shaping the future of maths and science education workshop analytical techniques WORKSHOP ANALYSETEKNIKKER Molekyler og Data Lavet med støtte fra: Oversat af: Shaping the future of maths and science education Acetylsalicylsyre 2-acetoxybenzoesyre Biotilgængelighed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-oxonia active S PR-nr. 841193 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016

Undervisningsbeskrivelse Kemi B august juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Kemi B august 2014 - juni 2016 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP

Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Identifikation og navngivning af stoffer i henhold til Formålet med dette dokument er i simple vendinger at forklare hovedprincipperne bag identifikation og navngivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Stx

Læs mere

Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland

Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål. HF & VUC Nordsjælland Kemi B (3bkebeh1120) - maj 2013 - Eksamensspørgsmål HF & VUC Nordsjælland 1. Redox reaktioner Øvelse: Reduktion af permanganat Oxidation, reduktion og oxidationstal. Forklar dine iagttagelser når du placerer

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015-16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC, Viborg afd. Uddannelse Stx Fag og niveau Kemi B (løft fra

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Spørgsmål til offentliggørelse 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi C Peter Lindhardt 2k ke C Oversigt over planlagte gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere