9. Budget (se bilag 5) Budgettet blev godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Budget (se bilag 5) Budgettet blev godkendt"

Transkript

1 Referat fra landsmødet for Hockey og Floorball i Vejle d. 29. Marts 2008 Til stedet var 14 personer, 2 fra region 1, 10 fra region 2 og 2 fra region 3 1. Valg af dirigent John fra Fredericia blev valgt 2. Valg af stemmetællere Mogens fra Haderslev og Jan fra Sønderborg blev valgt 3. Valg af Referat Alex fra Thisted blev valg 4. Godkendelse af udvalgets beretning (se bilag 1) Der blev spurgt til om de floorball spillere der kom ind i raskidrætten forsvandt fra handicap idrætten. Det er ikke tilfældet, men deltager de fast i raskidrætsturnerningen, kan de selvfølgelig får svært ved at komme til samlinger på kamp dage. Der var ønske om en samling i sønderjylland, hvilket man er åben for, og der arbejdes videre med ideen. Der var forlag om mere PR for floorball evt. i forbindelse med regionsstævner eller FM hvis programmet tillader det. Beregningen blev her efter godkendt enstemmigt 5. Godkendelse af det reviderede regnskab Udvalgt havde fået et ramme beløb på udover til kursus og 8500 kr. floorballtræner. Ved årets afslutning var der et overskud på 4902 kr. Kurset kom til at koste så en del af ramme beløbet til også hertil. Det blev godt rede for en ekstra udstyr konto, som indeholde medalje penge, bøde penge for manglende dommere til FM og forsikring ved FM. Fremover skal FM arrangøren opkræve 25 kr. pr. person til dækning af forsikring og medaljer. Begge regnskaber blev godkendt enstemmigt 6. Planer for den kommende periode (se bilag 2) Det var ønsker om lidt tydeligere at kunne se hvordan målene skulle nås. Det et svært at få flere børnespillere med. Region 1 har flest, det er nok fordi de holde endags stævner. Man kan evt. prøve at lade hold med børnespillere spille deres kampe på en dag, så de ikke skal med til fest, eller køres en ekstra gang frem og tilbage. Nogle mente det er vigtigt at få forældrene med. Der kom forslag om en skoleturnerning, det skal der måske arbejdes videre på sammen med en konsulent. 7. Indkomne forslag Forslag om ændring at størrelsen på målmandsstaven. Forslaget skyldes at man ikke længere kan købe stave med de lovlige mål. Forslaget blev vedtaget, og der blev givet dispensation til at stavene må bruges allerede ved dette års FM. Fremover vil målene være som bilag 3: Forslag om regel der giver direkte bortvisning ved vold på eller uden for banen og ved gentagelse 3 års karantæne. Der var enighed om at den første del med en hurtig konsekvens er vigtig, og den bør komme fra regionen og ikke være afhængig af klubbens regler. Men man kan ikke give så lang karantæne. Det blev foreslået at stævnejurien skulle afgøre hvornår der var tale om vold og staffens størrelse. Landsudvalget omformulerede forslaget til: Er en spiller involveret i vold på eller uden for banen under et stævne kan stævnejuryen bortvise denne med øjeblikkelig virkning fra stævnet og næste stævne og ved særlig hårde eller gentagne tilfælde give en karantæne på 1 år. Forslaget blev godkendt. Det blev forslået ens retningslinie for reglfortolkning vedr. målmand ret/mulighed for at gå ned og dække målet. Målmanden må efter skuddet er affyret gå lige ned i knæ og skal straks rejse sig igen. Man må altså ikke lægge/smide sig på langs for lave farligt spil for at fylde så meget som muligt. Har målmanden stor stav, må hans ben ikke svinges uden for målfeltet. Regler præciseres på ledemodet ved FM fredag aften. 8. Debat om spillere som dommere. Der er stigende efterspørgsel på dommere, og flere spillere vil gerne dømme, derfor ønskes nogle retningslinie for hvordan man bedst gribe dette an. Der var forskellige opfattelse af hvornår en spiller ophører med at være spiller. De fleste mente det var når person ikke have spillet i den pågældende sæson.

2 Der blev diskuteret hvor højt i rækkerne tidligere spillere kunne dømme. Og der kom forslag om et udvalg kunne klassificere dommerne. Region 1 foreslog at man lod regions udvalgene afgøre hvem der må dømme i hvilke rækker i regionen og godkende dommerne regionen sender til FM, da de kender dommerne bedst. Der blev nedsat et ad-hoc udvalg til at arbejde videre med et egentligt forslag på retningslinier. Udvalget består af John fra Fredericia, Jan fra Sønderborg, Alex fra Thisted og Vera fra Slagelse 9. Budget (se bilag 5) Budgettet blev godkendt 10. Valg til idrætsudvalg Formand: Henning Bechsgaard fra Fredericia blev nyvalgt 1 Medlem: Vera Jørgensen modtog genvalg, hun ønsker dog kun 1 år, og vil prøve at finde en suppleant i løbet af denne. 11. Valg af Repræsentant til repræsentantskabet Bjørn fra Grindsted blev valgt. 12. Eventuelt. Der afholdes træner/dommerkursus d september i Vejen. Ved FM sælges øl og sodavand til rimelig priser, så holdene bedes ikke selv medbringe dette. Ved FM vil Bjørn og Flemming fra region 2 og Alex fra Region 1 sammen udregne slutstillingerne.

3 Bilag 1 Beretning vedrørende 2007 Hockey Floorballudvalget I sæsonen var der tilmeldt 27 hold i region 1, 37 hold i region 2 og 21 hold i region 3. Der er kommet flere hold til i region 1. Sæsonen afsluttedes med FM i Øster Jølby Kolding blev forbundsmestre og i B-rækken vandt Thisted C-rækken vandt Kolding D-rækken vandt Brøndby E-rækken vandt Grindsted. For at imødegå tilbagegang i antal hockeyspillere, har vi forsøgt at komme, hvor eventuelle nye spillere kommer, vi har haft foldere med på Specialskolernes Landsidrætsstævne i Esbjerg vi satte vores bod op så vi kunne uddele folderne der. I løbet af sæsonen har der været afholdt 1 dommerkursus/seminar. I september gentog landsudvalget et kombineret seminar i Korsør, dommerkursus/uddannelse af spiller-repræsentanter, dels for fortsat at uddanne nye dommere, men også for at holde gamle dommere ajour. Der var 30 deltagere, heriblandt rigtig mange spillere. Når det samtidig er et seminar er det for at deltagerne drøfter de enkelte regler i regelsættet og taler om hvorvidt de fungere hensigtsmæssig og er til at forstå. Vi har indtryk af, at det er den rigtige måde at inddrage spillerne på og oplever flere spillere som meget aktive med hensyn til spørgelyst og til at komme frem med deres mening. Vi har gjort en del ud af at spillerrepræsentanterne fra regionerne skulle få noget ekstra ud af kurset og bl.a. få lov til at dømme på lille bane i egen region sammen med erfarne dommere og efter aftale med regionens klubber. På dommerkurset/seminaret kommer der løbende forslag til ændringer af regelsættet. For at sådanne forslag skal få gyldighed skal de bringes op, enten af den, der stiller forslaget eller af Landsudvalget på Landsmødet og vedtages der og derefter godkendes at DHIF s breddeudvalg. De træder derefter først i kraft for tiden efter at breddeudvalget har godkendt dem, så et forslag der tages op på dommerkurset i september måned får først virkning året efter, hvis det bliver bragt op på Lands-mødet (generalforsamlingen). Selv om, at der i regelsættet er bestemmelser for op- og nedrykning blev det blev på de sidste Landsmøder bestemt, at reglerne for op og nedrykning var sat ud af kraft sammen med reglerne for at der skal være et bestemt antal hold i hver række, dels fordi det er vigtigt for at spillerne får en god oplevelse af at deltage i hockey på det plan, hvor de psykisk og fysisk befinder sig, ligesom det er umuligt for en region der har 17 hold, hvor spillerne befinder sig i alle rækker og skal spille i de rækker hvor de hører hjemme, at kunne have nok hold i hver række. Vi må som udgangspunkt have den opfattelse at spillerne skal placeres i den række hvor de ud fra deres handicap hører hjemme. For tiden er der mange hold i Region 2 og her er det ikke umiddelbart svært med 37 hold at bestemme at der skal være 6 hold i A, B, C, D, og E-rækkerne, men vi må konstatere at der er flest spillere der hører til i D- rækken. Det vil derfor ikke være rimeligt at C-spillere skal spille i B-rækken og D-hold skal spille i C-rækken for at opfylde kravene om antal hold i hver række. På dette punkt må vi nok, for at spillerne skal få en god oplevelse af at deltage i hockey, afvige for sådanne regler. Udgangspunktet må altid, da det er en breddeidræt, være at så mange spillere som muligt, får glæde at deltage både i den almindelige træning og stævner, og få den motion og fysiske udfoldelse der passer til dem, eller vil de holde op. Vi har så også nogle hold, der absolut arbejder på og træner for at blive de bedste i turneringen og dem skal vi selvfølgelig støtte så de oplever deres idræt på et højt plan. Det stiller store krav til lederne i de enkelte klubber at tilgodese begge yderpunkter. Vi oplever i Landsudvalget at klubberne og deres ledere er gode til dette, så de fleste får det optimale ud af at deltage. Vi har i det forløbne år desværre haft et par episoder hvor vi har været nød til at udelukke en leder og en spiller i en periode, samtidig har vi en Region haft en episode hvor vi til et stævne i regionen har oplevet at en spiller har truet med en kniv. Det er også vores målsætning for hockey og floorball at alt vold, på hvilken måde den kan forekomme, ikke accepteres. Det er vigtigt, at alle ledere og trænere bakke op om at vold i alle afskygninger ikke får indpas hos os.

4 Vi ønsker at idrætten tilgodeser så mange udviklingshæmmedes udøveres som muligt, med hensynsstagen til alles handicap. Floorball beretning Foråret 2007 var en travl tid med forberedelse frem imod det kommende Nordiske mesterskab der skulle afholdes i Danmark. Ud over de almindelig træningssamlinger, var der påsken en samling hvor vi trænede med et svensk hold og i maj måned spillede bruttotruppen en kamp imod et hold fra raskidrættens første division. Desværre meldte Finland fra til NM, så der kunne ikke afholdes en officelt NM, men i stedet mødtes det danske og det svenske landshold til en landskamp i Thisted i starten af Juni.. Efteråret blev knap så aktivt. Desværre blev den planlagte minifloorball turnering ved Vallensbæk åben aflyst p.gr.a. for få tilmeldte, i stedet fik nogle af spiller fra Thisted mulighed for at besøge de svensker fra Borås vi havde haft besøg af i påsken, i efterårsferien. Og der blev da også spillet en kamp imod dem. Her i foråret er jagten på det næste landshold gået i gang. I Januar havde vi en floorball samling i Thisted og i februar deltog et dansk hold ved floorball turneringen under Malmø Open, hvor de mødte 4 svenske hold. Og i april vil det blive afholdt en international turnering i Helsingør Rask Idrætten Sluttelig kan jeg sige at flere rask idrætshold har fået øjene op for vores spillere. Og jeg ved at både spillere fra Thisted, Århus og Horsens har spiller kampe i raskidrættens turnering. Og der er også spillere der har taget dommerkursus og nu dømmer i raskidrætten. Bilag 2: Handleplan for Hockey/Floorball 2009 Halhockey Man må konstatere at afgangen af spillere de sidste år fra Halhockey er stoppet og at der konstant er ca aktive idrætsudøvere. Den årlige turnering: I region 1 er der 28 hold med ca. 8 spillere på hvert hold, Der afholdes 4 stævner årligt I Region 2 er der 36 hold med ca. 8 spillere på hvert hold, Der afholdes 3 weekendstævner årligt I Region 3 er der 17 hold med ca. 8 spillere på hvert hold, Der afholdes 3 weekendstævner årligt Turneringen afsluttes med FM hvor de 2 bedste hold i hver række fra alle 3 regioner mødes. Der deltages for de jyske klubbers vedkommende hver år i Lions Cup Målsætningen for 2009 er: At afvikle kampagner op til den kommende hockeysæson for at imødekomme afgangen af ældre spillere, og spillere, der har mistet interessen, samt imødegå udviklingen på grund af omstruktureringen i amter og kommuner. At drage børn/unge ind i hockey så tidligt som muligt, ved bl.a. at besøge Specialskolernes Landsidrætsstævne for at fortælle om klubber og turnering. Der spilles stadig hockey på skolerne. At gøre det muligt ved nedsat betaling for børn/unge at deltage i den løbende turnering, da der ikke er børn/unge nok til deres egen turnering. At sørge for udbredelse af oplysning om hockey og spillets organisering og turneringen på landsplan samt tilbyde udvalgets hjælp i en opstartsfase. at vedligeholde det nuværende niveau, dog således at der arbejdes på at opnå at der er hold i hver region. At afvikle turneringen med et afsluttende FM inden udgangen af april måned. At lade regelsættet omkring op/nedrykning være i bero At benytte klassifikationsudvalget for at få rigtig indplacering af hold i turneringen At arbejde på også at optage fysisk handicappede børn/voksne i turneringen At vedligeholde og udvikle trænere/dommere ved et seminar om året så de også er i stand til at dømme ved FM. At opretholde og udvikle spillernes medvirken og indflydelse på turnering og regelsæt.

5 Floorball/Floorball/Minifloorball Floorball har for tiden ca. 30 aktive idrætsudøvere Der afholdes 5 weekend- træningssamlinger årligt og deltagelse i et udvalgt internationalt stævne, i ulige år primært NM. Målsætning for 2008: At fortsætte arbejdet med PR for at få nyorienteret så mange spillere i Floorball, at det er muligt på sigt at afvikle egentlige stævner og eventuel deltagelse i Special Olympic regi. At introducere Floorball for træner/dommere ved træner/dommerkursus for halhockey. Floorball/MiniFloorball skal benyttes som en appetitvækker for Floorball, da det er en idræt, hvor der er mulighed for deltagelse i Special Olympic. At Floorball/MiniFloorball får mulighed for at deltage i et udvalgt internationalt stævne, hvilket indebærer deltagelse i NM i 2009 i Finland. At gøre brug af udviklingstræner til forberedelse af spillerne til NM At drage børn og unge ind i Floorball/Minifloorball/ så tidligt som muligt. At Rekrutere og uddanne trænere og dommere i Floorball med Special Olympic konceptet som udgangspunkt. At lave forsøg med at lave mixed hold i Floorball/Minifloorball med både fysisk handicappede og psykisk udviklingshæmmede. At udvikle og implementere Floorball for udviklingshæmmede Landsudvalget består af formand og kasserer valgt på det årlige landsmøde samt yderligere 3 valgte medlemmer. Landsudvalget holder 4 møder om året og deltager i DHIF s budgetseminar. Der afholdes Landsmøde (delegeretmøde) 1 gang årligt og et af udvalgsmøderne afholdes i forbindelse hermed. Der afholdes efter behov møder i underudvalg for koordinering af opgaver. Idrætsudøverne er udviklingshæmmede og for at skabe så stor spillerindflydelse som muligt bør der hvert år afholdes et seminar hvor landsudvalgets medlemmer og spillerrepræsentanterne mødes og drøfter turneringsafvikling og regelsættet.

6 Bilag 3: Bilag 4: Budget Breddeudvalg Kørsel Møde Kontor PR Andet Kursus Floorball Klassificering Ung idræt Landsudvalg synliggøres Floorball træner/dommer kursus Forsikring af udstyr Total NM Floorball Kursusudvalger Fællestræner Tilskud til PR Projekt SSSLIS

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet.

1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet. Referat fra Landsmødet i Hockey og Floorball i Grindsted d. 23-3-2014 1. Valg af Dirigent Bjørn fra Grindsted blev valgt, og konkludere at landsmødet var rettidigt varslet. 2. Valg af stemmetællere Sussanne

Læs mere

Rederat fra Landsmødet i Hockey og Floorball 23-3-2013. 1. Valg af Dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt

Rederat fra Landsmødet i Hockey og Floorball 23-3-2013. 1. Valg af Dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt Rederat fra Landsmødet i Hockey og Floorball 23-3-2013 1. Valg af Dirigent: Bjørn fra Grindsted blev valgt 2. Valg af stemmetællere: Mogens fra Sønderborg og John fra Lif blev valgt 3. Valg af referant:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer.

Det har betydet, at vi har købt en masse nyt udstyr her i blandt 2 nye kulfiber pagajer. Generaforsamling i kano og kajakklubben Gudenaa den 6. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Esben blev valgt Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig 2. Formandens beretning (Se

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere