M a r t s I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M a r t s 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!"

Transkript

1 S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Sæsonen står for døren, og det er tid til det sidste check af pladsen, inden forårsgæsterne kommer. Det kunne dog også være tid til et sidste check af om papirarbejdet er i orden: Er kontrakterne klar? Er de ansattes vilkår på plads? Er forsikringen i orden? I denne udgave af Campingrådet Informerer kan du blandt andet finde en masse råd om den slags mere kedelige, men absolut nødvendige ting. Det kedelige skal være af vejen før det sjove kan begynde. I N D H O L D - Fortæl om dit bøvl - Autocamperpladser - Fejl i farven på ID - Regler om stærkstrøm - Præcisering af sneregler - Camping på Facebook - Politiske møder - Svømmesøer - Forsikring og skade - Campingrådets sager: I - Kursus for nye lejrchefer - Tilbud på hjertestarter - Kontrakter - Unge i arbejde? - Nyheder fra campingraadet.dk VIGTIGE DATOER 6. april: Campingrådets årsmøde 11. april: Camping & Politik på Fyn

2 S i d e 2 INDHOLD Fortæl om dit bøvl...3 Autocamperpladser...3 Fejl i farven på ID-mærker Regler om stærkstrøm...5 Præcisering af sneregler...6 Camping på Facebook...8 Politiske møder...8 Svømmesøer Forsikring og skade Campingrådets sager: I Kursus for nye lejrchefer Tilbud på hjertestarter Kontrakter Unge i arbejde? Nyheder fra campingraadet.dk... 17

3 S i d e 3 FORTÆL OM DIT BØVL Har du oplevet meningsløse offentlige kontrolbesøg? Alt for lang sagsbehandling for tilladelse til den mindste bagatel? Hovedløse regler, der gjorde, at du ikke har kunnet udvikle din forretning som du gerne vil? Campingrådet har i samarbejde med en række folketingsmedlemmer aftalt at indsamle de værste historier om bureaukrati og kontrolisme, der hæmmer det frie initiativ i Danmark. Politikerne er godt klar over, at bureaukratiet nu vokser uhæmmet og uden for kontrol af de, der slap det løs. Det er ikke holdbart i en situation, hvor velstand og vækst ikke længere er en selvfølge i Danmark, og vi er afhængige af, at driftige mennesker kan og vil skabe noget.. Campingrådet vil derfor meget gerne hjælpe MF erne med, hvor kniven skal sættes ind. Det vil vi gøre ved at præsentere et katalog med de værste og mest tåbelige historier vi kan finde. Derfor håber vi meget, at alle campingpladser der er løbet ind i den slags problemer vil bruge en smule af deres tid på enten at ringe eller skrive til Campingrådet med historier fra det virkelige liv. AUTOCAMPERPLADSER Gennem mange år har vi debatteret autocampere, adfærd og prisstruktur i forhold til campingpladserne. Det har ikke altid været et harmonisk forhold. Mange campingpladser har været irriteret over, at autocamperejerne ikke bare gjorde som dem med campingvogn, og modsat var der mange ejere af autocampere, der var irriterede over, at campingpladserne ikke bare gjorde som i Tyskland, hvor der før i tiden blev betalt meget lidt for en autocamperovernatning. Men tiden går, og nu er vi faktisk ved at finde hinanden. Rigtigt mange campingpladser er i gang med at indrette enheder til autocamperne, hvor man på rundt 50 m² kan købe produktet tryg overnatning, og i tilkøb kan købe adgang til toilet, bad, vand på, vand af, strøm, adgang til

4 S i d e 4 lejeplads mv. Sådan er der mange autocampere, der gerne vil have det, specielt i de første år, hvor man ejer eller lejer en autocamper. Herudover er der naturligvis, som der altid har været, den almindelige adgang til pladserne. Og med de mange nye autocamperpladser, så imødekommer vi klart de ønsker, som bl.a. autocamperforeningerne gennem det nye Autocamperåd har fremsat overfor kommunerne. I en række kommuner er der og bliver der nu fundet gode løsninger ofte med Campingrådets mellemkomst hvor kommunerne i samarbejde med campingpladserne har indrettet autocamperpladser på en eller flere af de allerede eksisterende campingpladser, eller der etableres en ny autocamperplads, hvor en eller flere campingpladser indgår i driften af den nye plads. Det er særdeles positivt, at mange pladser er gået konstruktivt ind i dette arbejde. Men det er også nødvendigt. Antallet af autocampere stiger markant i Tyskland og Holland, og hvis der skal være en fremtid, hvor autocampere fortsat er en del af driftsgrundlaget for de nuværende campingpladser, så skal der handles nu. Det er også positivt at se, at de campingpladser, der har indrettet autocamperpladser i stor grad bliver besøgt, både med kortere og længere ophold af autocampere. Her kan bl.a. henvises til Absalon Camping, Skærbæk Familiecamping og Billund Camping, som var blandt de første, der indrettede reelle enheder til autocampere. Og helt generelt er det positivt, at det kan konstateres, at mange ejere af autocampere, der har ejet autocamperen i en række år får en adfærd, der ligner ejere af campingvogne, hvor de holder pænt lange ophold på campingpladserne og nyder faciliteterne. FEJL I FARVEN PÅ ID-MÆRKER 2011 ID-mærkerne 2011 er desværre blevet trykt med ikke lysægte farve, hvilket bevirker, at de efter et stykke tid ude i lyset mister al farve, så kun det sorte løbenummer er tilbage. Da der allerede er

5 S i d e 5 mange pladser der har fået ID-mærker og resten er på vej ud her før sæsonen starter, har vi besluttet, at vi alligevel bruger dem i år. Mærkerne skal altså bare sættes på som normalt. REGLER OM STÆRKSTRØM Stærkstrømsbekendtgørelsens regler om tilslutning til campingvogn mv. Af Stefan Rosendal, DCU Stærkstrømsbekendtgørelsen har følgende bestemmelser til ledningen mellem enhedspladsens stikkontakt og campingvognen mv.. Bestemmelserne står præciseret i afsnit Særlige bestemmelser for tilslutningsmateriel. Tilslutningsledningen mellem enhedspladsens stikkontakt og campingvognen mv. skal opfylde følgende: Have en stikprop med jordkontakt, efter IEC Være en bøjelig ledning, type H07RN-F eller tilsvarende Indeholde beskyttelsesleder Have en længde på 25 meter Minimum have ledertværsnit: 2,5 mm² Have en farvekode, hvor beskyttelseslederen skal være grøn/gul, og hvor nullederen skal være lyseblå Have en apparatkontakt med jordkontakt, efter IEC Det er altså IKKE godt nok med en tobenet stikprop for tilslutning til enhedspladsens stikkontakt.

6 S i d e 6 Hvis det er en nyere installation på campingpladsen, vil stikkontakterne på enhedspladsen passe til den stikprop, som sider på tilslutningsledningen til campingvognen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan man have en adapter eventuel en kort ledning, med et forlængerled, der passer til tilslutningsledningens stikprop, og en stikprop, som passer til enhedspladsens stikkontakt. Det er i alle tilfælde vigtigt, at jordforbindelsen i enhedspladsens stikkontakt bliver overført til campingvognen, hvorfor stikproppen skal have 3 ben. Som lejrchef skal man være særlig opmærksom omkring brugen af de elektriske installationer på campingpladserne, da følgende gør sig gældende for mange gæster: Gæsterne har ikke den samme omsorg/ansvar for installationerne, da de som oftest blot bor på campingpladsen i en kortere periode Nogle gange passer stikpropper og stikkontakter ikke sammen, hvilket medfører fantasifulde løsninger Der er ikke faste rutiner med hensyn til gennemgang af sikkerheden vedr. de elektriske installationer samt afprøvning af beskyttelsesudstyret det er gæstens egen kontrol PRÆCISERING AF SNEREGLER I anledning af en artikel vedrørende snerydning i sidste Campingrådet Informerer, skal det hermed præciseres, at det blandt andet er bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje der regulerer snerydningspligt vedr. fortove og stier, der grænser op til grunden. Hvis en virksomhed har adresse på en privat fællesvej i en by, kan kommunen give pålæg om at rydde og salte/gruse fortovet og halvdelen af kørebanen ud for ejendommen.

7 S i d e 7 Hvis adressen er på landet, og der er en privat vej op til ejendommen, skal der ryddes på denne, ellers er postbuddet og skraldemændene ikke forpligtet til at bringe post ud og hente skrald. Snerydningspligten indebærer, at fortovene skal ryddes snarest muligt efter snefald. I praksis er der dog givet en ca. tidsramme på, hvornår fortovet skal være ryddet. Fortovet skal være ryddet mellem kl morgen (om søndagen kl. 8.00) til kl Hvis der færdes mange mennesker udover dette tidsrum, bevirker det, at der skal ryddes sne udenfor dette tidsrum. Hvis man som virksomhed eller privatperson forsømmer at foretage glatførebekæmpelse, vil man kunne blive straffet med bøde. Vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen kan også lade glatførebekæmpelse udføre for virksomhedens regning, hvis der ikke bliver ryddet sne eller glatførebekæmpet. Desuden er de almindelige erstatningsretlige principper gældende. Hvis en gæst falder på en campingplads, og det kan sandsynliggøres, at faldet skyldes manglende snerydning saltning/grusning vil campingpladsen kunne drages til ansvar, da undladelsen vil være erstatningspligtig. Skaden vil formentlig være dækket af forsikringsselskabet, men hvis der er udvist grov uagtsomhed kan forsikringsselskabet afvise at dække skaden helt eller delvist. Grov uagtsomhed kan f.eks. være i det tilfælde, hvor man har ladet stå til i lang tid uden at foretage sig noget som helst. Hvis der er vinteråbent og gæsten har betalt for en plads, skal denne kunne komme frem og tilbage til enheden, og frem og tilbage til servicebygningen og receptionen. Man kan dog opstille skilte, hvorved man gør opmærksom på, at der er områder på campingpladsen, som ikke er ryddet for sne. Nogle gange fremgår det af udlejningstilladelsen, at tilladelsen er givet under forudsætning af, at der ryddes for sne. Hændelige skader, der ikke kan lægges campingpladsen til last falder udenfor. Desuden skal det bemærkes, at retspraksis har statueret, at en arbejdsgiver har en videregående forpligtelse i forhold til almindelige grundejeransvar til at sørge for, at den ansatte kan færdes sikkert på det areal de skal benytte, når de udfører deres arbejde. Det betyder, at hvis en pladsmand eller rengøringspersonale kommer noget til og der ikke er ryddet for sne, ifalder arbejdsgiveren ansvar.

8 S i d e 8 CAMPING PÅ FACEBOOK Danskecampingpladser.dk er nu markedsført på Facebook under navnet Camping in Denmark. Alle er meget velkomne til at gå ind og Synes godt om, og at fortælle venner og bekendte om siden. Jo flere der synes godt om siden, jo stærkere virker den. Det vil være ekstra godt, hvis I kan anbefale den til folk der bor uden for Danmarks grænser, men som stadig har lyst til campingferie i Danmark. Facebook-siden skulle gerne blive en integreret del af markedsføringen af danskecampingpladser.dk, og vi håber, at mange af jer læsere vil hjælpe os med det. POLITISKE MØDER Siden 1. januar har Campingrådet afholdt to rigtig gode politiske debatmøder, og et tredje er allerede programsat. Den 10. januar var der møde på Gammelbro Camping ved Haderslev. Der var her et rigtig flot fremmøde af både campingpladser, medier og MF ere. Hele fem folketingspolitikere lagde vejen omkring Gammelbro denne hundekolde formiddag, heraf to tidligere ministre. På programmet var Hans Chr. Thoning (V), Benny Engelbrecht (S) og Carina Christensen (K), men også den nyudnævnte politiske ordfører for Venstre Ellen Trane Nørby samt tidligere minister Ulla Tørnæs dukkede op til mødet.

9 S i d e 9 Mødet blev rigtig flot dækket af både JydskeVestkysten og TV2-Syd, hvis indslag om mødet kan ses på Campingrådets hjemmeside (klik her). Den efterfølgende mandag var der igen møde; denne gang hos Elite Camp Vestbirk ved Silkeborgsøerne. Også her var der et fint fremmøde af campingpladser, der var kommet for at diskutere med de to politikere: Venstres Kim Andersen, MF og Socialdemokraternes Henrik Dam Christensen, MF.

10 S i d e 10 NYT MØDE 11. APRIL PÅ FYN Mandag den 11. april er der møde igen. Denne gang foregår mødet hos Odense City Camp DCU og dagsordenen er camping og politik på Fyn. Alle er velkomne på mødet det eneste det kræver, er en tilmelding hos Campingrådet. På mødet bliver hovedattraktionen en debat mellem og med Venstres Lars Chr. Lilleholt, MF og SF s Karsten Hønge, MF. SVØMMESØER Campingpladser, der har en såkaldt svømmesø på pladsen skal være opmærksomme på, hvordan reglerne om sådanne søer fortolkes af deres respektive kommuner. Reelt er reglerne for en svømmesø en juridisk gråzone, men Campingrådet har erfaret, at kommunerne har en tendens til at læne sig op ad reglerne til almindelige svømmebade, når de skal regulere forholdene omkring en sådan sø. FORSIKRING OG SKADE Får man en skade, som man gerne vil have forsikringen til at dække, så er det vigtigt, at man tidligt i forløbet kontakter sit forsikringsselskab og får lavet en handlingsplan.

11 S i d e 11 Dog skal man være opmærksom på, at man har pligt til selv at begrænse skaden så meget som det er muligt. Eksempelvis en vand- eller en røgskade, hvor man selv kan begrænse skaderne ved at gøre en indsats. Man kan altså ikke bare vente på, at handlingsplanen træder i kraft. Derudover skal man indstille sig på, at der er noget større afskrivninger på erhvervsbygninger end der er på private man kan ikke sætte sine forventninger som man ville, hvis det var ens private hjem der var sket en skade på. Størrelsen af afskrivningen relaterer sig direkte til vedligeholdelsesstanden på bygninger og materiel. CAMPINGRÅDETS SAGER: I Campingrådet har været involveret i en sag, hvor en campingplads gerne ville gøre indsigelse mod et lokalplansforslag. Campingpladsen ligger tæt op ad et sommerhusområde, og en planlagt offentlig vej risikerer at klemme pladsen inde, således at udbygning af pladsen ikke længere vil være muligt. Campingrådet har derfor foreslået nogle alternativer til den planlagte vej, men desværre er indsigelsen blevet tilsidesat. KURSUS FOR NYE LEJRCHEFER Campingrådet afholdt den 10. og 11. marts et todages kursus for nye lejrchefer. På kurset introduceredes de til alle de mange emner man kommer i berøring med, som chef på en campingplads.

12 S i d e 12 På kurset var der også mulighed for at møde både Campingrådets direktør, formand og campingkonsulenter. Det blev da også til en del politisk debat om de forskellige aspekter af campingerhvervet. Kurset bød også på et minikursus i godt værtsskab. Kurset blev afholdt på Billund Camping, og der var god stemning hele vejen. Det viser de efterfølgende evalueringer da også: Deltagerne var generelt meget tilfredse med udbyttet af de to dage. Campingrådet håber, at alle vil tage godt imod de nye kolleger. Én ting er en introkursus endnu mere vigtigt er det, at man kan få råd og vejledning hos gode kolleger der har prøvet det hele før. TILBUD PÅ HJERTESTARTER Aftalte priser på Zoll AED hjertestarter. ZOLL AED Plus hjertestarter Hver AED Plus hjertestarter indeholder følgende: - AED Plus hjertestarter med LCD display (uden ekg.) - Bæretaske/Vægbeslag (valgfrit) - Batterier type Duracell 123A litium mangandioxid (10 stk.) - Låg til at skabe frie luftveje - Skilt - 1 sæt elektroder (5 års holdbarhed) - Rescue Net Code Review (data program) - Engelsk/Dansk brugervejledning Instruktion af 1 times varighed ved godkendt hjertestarter instruktør u/b Software opgradering af hjertestarter uden beregning

13 S i d e 13 Pris/stk. ZOLL AED Plus hjertestarter kr ,00 - med CPR-D padz elektrode Ekstra børneelektrode 0 til 8 år Kr. 800, Optioner: CPR-D Padz elektrode 1 stk. kr ,00 Skab med alarm 1 stk. kr , Vedligeholdelsesomkostninger hvert 5. år: Batterier, Duracell litium 123A, 10 stk. 1 stk. kr. 350,00 Elektroder, CPR-D padz 1 stk. kr ,00 Alle priser er eksklusive. moms *CPR-D padz elektroder er en særlig brugervenlig elektrode, der giver feedback ved hjertemassage og har 5 års holdbarhed. Endvidere medfølger et kit med saks, handsker, våd- og tør serviet, mund-maske og barberhøvl. Generelle betingelser: Garanti: 5 år fra leveringsdag på ZOLL AED Plus Levering: Frit leveret på Deres adresse Leveringstid: Ca. 1-3 uger KONTRAKTER Campingrådet vil gerne opfordre til, at campingpladserne laver skriftlige lejeaftaler med deres gæster. Der skal ikke herske tvivl om priser eller regler om forudbetaling og afbestilling. Gæsterne skal på forhånd vide, hvor meget de skal betale i tilfælde af, at de aflyser deres ferie. Der er eksempler på lejeaftaler og et notat om forudbetaling og afbestilling på Campingrådets hjemmeside under [Brancheviden]. Det er standardkontrakter, så husk endelig at tilføj de særlige regler, der er på den respektive campingplads. Det ville være fint at skrive ned, at gæsten kan blive bortvist i særlige tilfælde og give eksempler på disse tilfælde. Husk også i den forbindelse at skrive, hvad gæsten eventuelt får refunderet, hvis bortvisningen sker midt i en sæson.

14 S i d e 14 Det er meget vigtigt, at gæsterne er helt på det rene med, hvad opholdet omfatter og navnlig hvad, der ikke er inkluderet i prisen. Hvis det er to personer, eksempelvis et ægtepar, der skal have et ophold på campingpladsen, skal begges underskrifter på lejekontrakten foreligge, hvis man skal have fogedens hjælp til at indkassere pengene, hvis de ikke betaler for opholdet. I tilfælde af separation, kan man vælge at gå efter den ene part eller den anden eller begge. UNGE I ARBEJDE? Vejledning til arbejdsgivere, når du ansætter unge mennesker: Arbejdsgiveren har en særlig pligt til at oplære, instruere og sørge for, at de unges arbejde er forsvarligt og sikkert. Regler for unges arbejde: Det er navnlig tre ting, der har betydning for de unges arbejde: Alder Arbejdets art Hvor meget, der må arbejdes og hvornår der må arbejdes. Ad.1. Her skelnes om den unge er mellem år, mellem år og desuden skelnes det om de er omfattet af undervisningspligten. Undervisningspligten gælder til den unge er gået ud af niende klasse eller, at den unge har modtaget undervisning i 9 år. Ad.2. Unge under 18 må år ikke arbejde i åbningstiden i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Forbuddet gælder dog ikke værtens børn og børnebørn. De unge under 18 år må ikke arbejde med sundhedsfarlige produkter herunder kemikalier og opløsningsmidler, og de må heller ikke befinde sig i samme rum, når andre bruger disse produkter. Der er også grænser for, hvad de må løfte, og de må ikke betjene farlige maskiner. Eksempelvis er det afgørende med en opvaskemaskine, at den unge ikke kommer i kontakt med et

15 S i d e 15 opvaskemiddel, der er farligt. Og med hensyn til en frituremaskine, skal man være opmærksom på, at den unge må f.eks. ikke tømmer en friturekoger, og friturekogeren skal være fastsat, så den ikke kan væltes. Der skal også være noget brandslukningsmateriale i tilknytning til frituremaskinen. Unge under 18 år må ikke arbejde alene, fx på grillbarer, kiosker el. lignende, medmindre de unge arbejder sammen med en person over 18 år: - mellem og på hverdage. - mellem og på lørdage, søndage og helligdage. Ad år og ej omfattet af undervisningspligten (er gået ud af 9. klasse.): Der er begrænsninger på, hvad der må arbejdes med. Der må daglig arbejdes maks. 8 timer og maks. 40 timer ugentligt. Hovedreglen er, at der ikke må arbejdes i tidsrummet Undtagelse er dog til kl. 22 i butikker og til kl. 24, hvis det er en grillbar. Der er også regler for fridøgn og hvileperiode år eller omfattet af undervisningspligten Der er begrænsningers på, hvad der må arbejdes med. På skoledage, må der maks. arbejdes 2 timer og på andre dage 7 timer. Ugentligt må der arbejdes 12 timer i uger med skolearbejde og i øvrige uger 35 timer. Der ikke må arbejdes i tidsrummet Der er også regler for fridøgn og hvileperiode. Information til forældre og kommunen Hvis den ansatte er under 15 eller er undervisningspligtig, skal arbejdsgiveren give besked til forældrene om, hvad den unge arbejder med, arbejdstid, eventuel risiko for ulykker og hvilke foranstaltninger arbejdsgiveren træffer for at forhindre det. Ansættelseskontrakt

16 S i d e 16 Den unge har krav på en ansættelseskontrakt efter en måneds ansættelse, hvis den reelle arbejdstid i gennemsnit er mindst otte timer om ugen. Hvis man ikke udarbejder en ansættelseskontrakt, har den ansatte krav på godtgørelse. Funktionærstatus Vær opmærksom på, at en ung ansat sagtens kan være funktionær. Det er en udbredt misforståelse, at hvis man er ansat på timebasis, så er man ikke funktionær. For at være omfattet af funktionærloven, skal man have en vis type arbejde og i gennemsnit arbejde minimum 8 timer pr. uge. Hvis man er funktionær har man særlige rettigheder herunder fuld løn under sygdom. Der er 3 krav til funktionærstatus: 1. Den ansatte skal være underlagt arbejdsgiverens ledelse og instruktion. 2. Den ansatte skal være beskæftiget med funktionærarbejde. Funktionærarbejde er f.eks.: Handels- og kontorarbejde, administration, sagsbehandling o. lign. Dvs. de, der arbejder med køb, salg eller kontorarbejde eller med lagerekspedition, der er sidestillet med køb, salg eller kontorarbejde. Teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig- eller fabriksmæssig karakter. 3. En betingelse for at funktionærlovens bestemmelser gælder, er, at du i gennemsnit arbejder minimum 8 timer pr. uge. Mindst halvdelen af arbejdstiden skal være funktionærarbejde, og beskæftigelsen skal være regelmæssig. Arbejder den ansatte 37 timer pr. uge, og anvender denne 15 timer om ugen på funktionærarbejde, og den øvrige arbejdstid på håndværksmæssigt, så er den ansatte ikke funktionær. Arbejdspladsvurdering (APV) Hvis der er unge under 18 år ansat i virksomheden, skal de risici, de kan komme ud for beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering.

17 S i d e 17 Henvisning til ungebekendtgørelsen : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29935#k6 Hvis der er spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Campingrådet på tlf NYHEDER FRA CAMPINGRAADET.DK Her får du en oversigt over de seneste nyheder fra Campingrådets hjemmeside. Du kan læse det seneste års nyheder på Campingrådets hjemmeside campingraadet.dk under [Nyheder]. 09/ Tyskere og svenskere sikrer fremgang i januar Overnatningerne i januar steg med 3,4 pct. i forhold til januar sidste år, viser de nye overnatningstal fra Danmarks Statistik. Både HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening ser optimistisk på fremtiden. 07/ Turismen er kommet på den politiske dagsorden Glæde i det danske turismeerhverv over, at de to regeringspartier samt støttepartiet, Dansk Folkeparti, lægger vægt på turisme i kommende vækstpakke. 02/ Brian Mikkelsen sætter fokus på vækst i turismen Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen møder torsdag i Ringkøbing repræsentanter fra bl.a. feriehusudlejerne, campingbranchen og attraktioner, som led i en møderække om udfordringer og muligheder for turismen. 28/ Ny besøgsrekord i Herning Ferie for Alle satte igen besøgsrekord Nordens største feriemesse havde i weekenden besøgende. Messecenter Herning har op mod 20 mio. kr. i indtægter på årets største messe.

18 S i d e 18 28/ Minister: Dansk turisme har et kæmpe potentiale Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen mødtes fredag med nøglepersoner fra landets turismeorganisationer for at fortsætte sin dialog om erhvervets udfordringer og vækstpotentiale. 21/ Hjælp turismen med energien Af Colette Brix Folketingsmedlem (DF) Erhvervsordfører 14/ Minister i turismedialog med erhvervet Nøglepersoner fra dansk turisme var fredag samlet til møde på Hotel Crowne Plaza i København. Målet var at drøfte de udfordringer, som branchen står over for. 14/ Politiske udmeldinger om turisme Tre forskelligrettede ideer om turismens vej frem. SFs Steen Gade, Venstres Hans Chr. Thoning og Søren Kragelund fra Fårup Sommerland. 09/ Året der gik I overnatninger. 07/ Camping taber tre procent i 2010 Det samlede antal campingovernatninger i 2010 var tre procent lavere end året før. 07/ Flere udenlandske og færre danske overnatninger i 2010 Siden starten af 1990 erne har de danske overnatninger været stødt stigende, mens de udenlandske overnatninger samlet set er faldet. Denne langvarige tendens blev brudt i 2010.

19 S i d e 19 07/ Danmarks første Camping App I fredags blev Danmarks første camping App lanceret. Den hedder CAMPING DENMARK, og er en komplet guide over alle danske campingpladser direkte på turistens iphone. 04/ et stærkt år for svensk turisme Sverige tog i 2010 imod 15 procent flere besøgende langvejs fra og fra nabolandene var væksten 5 procent i sammenligning med året før.

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Elsikkerhed Pas på Dansk Domæne Registrering Sponsoraftale med Fendt i Tyskland Har du søgt om nedsættelse af vandafledningsafgift? Fokus på campingpas i 2009 Fødevarekontrol og ikke

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Campingrådets krav om to autocamperpladser har forståeligt nok vakt en del debat. I denne udgave af Campingrådet Informerer tager vi handsken op, og uddyber

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner.

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Vingsted skydebaner består af: 40 stk. elektroniske 25 meter pistolbaner 10 stk. manuelle 25 meter pistolbaner.

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere