a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via"

Transkript

1 Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev Henrik Christensen enstemmigt valgt til dirigent. Henrik Takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Da regnskabet ikke er udsendt i rette tid - 3 dage for sent - vurderede dirigenten ( Henrik Christensen ) på vegne af de ikke fremmødte at pkt. 3 Regnskabet, kan gennemføres. Følgende er brugt som begrundelse: Regnskabet: Desværre er regnskabet ikke udsendt i rette tid. Det skulle have været ude senest den 3. marts, altså 8 dage førgeneralforsamlingen. Derfor har jeg ikke kikket på den måde som bestyrelsen har håndteret denne forsinkelse og har derfor bestemt at denne forsinkelse ikke har betydning for dem som ikke er fremmødt. Jeg begrunder de med ud fra følgende: a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Hjemmesiden, at det er forsinket b. Da det bliver tilgængeligt, vælger bestyrelsen også at sende det ud på mail til alle dem der er i Systemet at regnskabet er tilgængeligt. c. Medlemmerne har haft mulighed for at sætte sig ind i regnskabet inden generalforsamlingen Og tage stilling til om man af den grund vil møde op. d. Jer der er til stede i aften, har mulighed for at at få gennemgået regnskabet i løbet af i aften. Ovennævnte er snakket igennem med DGU's advokat, og der er intet til grund for ikke at gennemf6re genera lforsa mlingen. Dirigenten vælger dog at spørge generalforsamlingen om man er enig i den måde dirigenten ser sagen på, og der var fuld opbakning til at pkt. 3 kunne gennemføres.

2 Pkt. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Formanden kunne oplyse, at beretningen de sidste 14 dage har været tilgængelig på klubbens hjemmeside. Udviklingen i medlemstilgangen over de sidste 6 år har været nedadgåend e. Fra 201.1, har vi mistet et tab på 77 fuldt betalende medlemmer. Det giver en manko på kontingentsiden på kr. i Antal af juniorer er nu nede på 1,4 og antal af unge under uddannelse er halveret til 8 personer. Formanden oplyste om kontingentstørrelser indenfor de Sønderjyske klubber, hvor Nordborg - bortset fra Rømø - har det laveste kontingent. Der er ikke sket stigninger de sidste 4 år. Generalforsamlingen vedtog sidste år en stigning på 200 kr. gældend e f or Vi har haft pæn stigning i greenfee indtægter. Antallet af gæster har været nogenlunde samme som sidste år. Vi har rabatordning ved brug af Golfhæfte, Tee Time Kortet og Golfers Only. Herudover er der givet 100 kr. rabat til fuldt medlem af Alssund, Toftlund, Åbenrå, f Ønder, Hals, Øland og Ærø, samt 100 kr. rabat til gæst hos et medlem af klubben, Formanden roste chefgreenkeeper for en god og velplejet bane. Der er indrettet kontor, og ansat deltids kontorhjælp Laila Christiansen til hjælp for formand og kasserer. Kontortid har været i eftermiddagstimerne. For bedre servicering af vore greenfeegæster vil kontortiden i 2014 blive fremrykket fra kl. 10. I fremtiden skal der lægges fokus på kontingentindtægter. Medlemsnedgang skal stoppes. Vi må hjælpe hinanden med at få flere medlemmer. Der var ingen kommentarer til den skriftlige beretning. Beretning enstemmigt godkendt. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet f or 2013 er ifølge vore vedtægter offentliggjort 3 dage for sent på vor hjemmeside. Generalforsamlingen godkendte forsinkelsen. Regnskabet er revideret og godkendt af Revisionsfirmaet Price Water-House. Kassereren gennemgik og kommenterede grundigt de enkelte poster. Bestyrelsen præsenterede et positivt driftsresultat på kr. før ekstraordinære indtægter og afskrivninger, hvilket er L5.000 kr. bedre end budgetteret, hvis dertages hensyn til regnskabstekniske forskelle mellem budget og regnskab. Efter afskrivninger og ekstraordinære indtægter giver det et resultat på minus kr. og Nordborg Golfbane aps. med regnskabsmæssigt resultat på minus kr. Balancen pr.31/2-12 udgør kr, Der er anskaffelser af maskiner for ,4 kr. Af anparter er opkøbt for kr., som giver en virkning på kr., da vi kun udbetaler 50%. Der er indbetalt det besluttede beløb på kr., så vi nu næsten har kr. på kontoen.

3 Regnskab enstemmigt godkendt. Pkt. 4. Forelæggelse af budget, samt fastsættelse af medlemskontingenter for kommende år: Kassereren fremlagde og kommenterede det udarbejdede budget. Der er budgetteret indtægter for kr. og udgifter på o kr. hvilket givet et resultat for klubben på kr. hertiltillægges indtægten fra LAG på 100,000, således at vi kommer ud med et overskud på for klubben før afskrivninger. Banens indtægter er budgetteret til 62L.000 kr. og omkostninger på kr., hvilket giver et resultat på kr. hertil udbetaling fra Sønderborg kommune for vores overtagelse af pumpehuset på kr., således at banens overskud bliver på kr. Tilskud fra Sønderborg kommune for unge under 25 år er budgetteret til kr. hvor vi i foregående år har modtaget ca kr. Bliver rettet til samme beløb som tidligere, idet vi må forvente det samme i 201,4. lndtægten for sponsorater er budgetteret til kr, hvilket er kr. mere end indgået i Nye sponsorer er Kvickly/Fakta Havnbjerg samt Caf6 Friends. Sønderjysk Forsikring har opsagt deres sponsorat, selvom vi har alle vores forsikringer der. Bestyrelsen vil søge genforhandling el lers a ndet forsikri ngsselska b. Kvickly var sponsor for "Nordborg vinen" i Dette sponsorat dækkes ved afholdelse af påsketurneringen den 21.. april. Det blev pointeret - husk at støtte vore sponsorer, så støtter de os. Jens Simonsen mente vi var meget optimistiske med budgettet. Foreslog bestyrelsen at få udarbejdet en strategiplan til næste års generalforsamling over hvordan man får den negative tilbagegang vendt til positiv indtægtsfremgang. Generalforsamlingen bakkede op om strategiplanen. Der er planlagte anskaffelser til: KØb af betalingsterminal kr. Buggyrum kr. Dræn hul kr. Oprensning af søer kr. 5 stk. Bænke kr. Skilte kr. Rundbuehal kr. Budgettet enstemmigt godkendt.

4 Forslag til kontingentsatser for 2015: lndmeldelsesgebyr Fleks Basis 100 kr. Prøvemedlemskab 800 kr. Junior (fyldt 18 år i kalenderåret ) 200 kr. Unge under uddannelse ( ikke fyldt 25 åri kalenderåret )2.300 kr. Senior (fra 19 år)4.800 kr. La ngdistancemedlem kr. Passiv 400 kr. Fleksibel medlem Basis 800 kr. Fleksibel Plus medlem inkl. 3 greenfee kr Forslag til kontingentsatser for 2015 enstemmigt vedtaget. Pkt. 5. lndkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingent for juniorer i Bestyrelsen foreslår 1 juniorgruppe op til det fyldte 18. år med et kontingent på 200 kr. således udgår gruppen junior fra 10 - til 18 år. Forslaget enstemmigt godkendt. Pkt. 5. Valg: a. Valg af formand. Børge Munksgaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Hans Oluf R. Hansen. b. Valg af Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Marie Petersen (modtager genvalg) Christian Christensen (modtager genvalg) Morten Andresen (modtager genva lg) Som suppleanter til bestyrelsen foreslås: Palle Olsen og Anny Jensen

5 c. Valg af medlemmer til Ordens- og Regeludvalget (1 medlem i lige år og 2 i ulige år) På valg er: Flemming Villadsen (ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Mie Abild. d. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Revisionsfirmaet Price Water-House (PWC) Suppl. Ingen. Genera lforsamlingen godkendte enstemmigt a lle va lg. Bestyrelsen består herefter af: Hans Oluf R. Hansen (formand) Max SamsØ Hansen Henning D. Christiansen Per Carstensen Marie Petersen Morten Andresen Christian Christensen Pkt. 7. Eventuelt. Christian Christensen takkede formanden for de 7 år i bestyrelsen, heraf 4år som formand, for godt samarbejde. Formanden takkede sine bestyrelseskollegaer og ønskede god vind fremover samt Henrik Christensen (dirigenten) for god ledelse af generalforsamlingen. Jesper Dam takkede formanden for den tid de havde haft sammen i bestyrelsen. Jesper beder bestyrelsen tage forbuddet mod hunde på terrassen op til overvejelse. Dette blev bakket op af de Nordborg, den 19.marts 20'1.4. lm Referent Dirigent

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere