Træner-, lederhåndbogen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner-, lederhåndbogen 2010"

Transkript

1 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010

2 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Børneformanden/Ungdomsformand Børneformanden/Ungdomsformanden Bestyrelsen

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Hvem er vi og hvad skal vi lave Bestyrelse Forretningsudvalg Driftsudvalg Støtteudvalg (pt. ikke aktivt) Sportslige udvalg Målsætning for Børne- og Ungdomsudvalget Profil for børne- og ungdomsformand Profil for afdelingsleder børne/ungdom Profil for træner generelt børne/ungdom Profil for hovedtræner børne/ungdom Profil for holdleder børne/ungdom Målsætning for Seniorudvalget Klubbens drift 14 3 Retningslinier og praktiske oplysninger Generelle bestemmelser Træning Trænings- og turneringskampe Stævne- og CUP-deltagelse Dommer til turneringskampe Kontingentopkrævning Sæsonafslutning Pædofilipolitik - om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge 26 4 Baneoptegning 30 5 Adresser og kontaktpersoner 31

4 3 1 Indledning Velkommen i Aalborg KFUM Fodbold. Det er klubbens håb, at vi med denne træner-, lederhåndbog kan være med til at give et mere klart billede af Aalborg KFUM som fodboldklub og dets værdier, målsætninger og strategier. Håndbogen er tænkt som et styringsredskab for klubbens ledere og trænere og skulle gerne være med til at synliggøre tråden i klubbens arbejde. Samtidig er håndbogen tænkt som et opslagsværk, der giver svar på en masse praktiske spørgsmål, bestemmelser og retningslinier. Håndbogen vil blive revideret mindst én gang om året. Løbende revisioner, vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside: hvor der i øvrigt findes en masse nyttig information, - så følg med på hjemmesiden. Den overordnede politikker for Aalborg KFUM Fodbold er: AT GIVE SPORTSLIG UDFORDRING FOR ALLE. AT SKABE ET GODT SPORTSLIGT OG SOCIALT MILJØ. AT DYGTIGGØRE SPILLERE, TRÆNERE OG LEDERE MEST MULIGT. AT VÆRE ET SAMLINGSPUNKT I LOKAL-OMRÅDET - HASSERIS.

5 4 2 Hvem er vi og hvad skal vi lave For at klubben skal fungere optimalt, er det vigtigt at have en synlig og homogen organisation, der varetager de opgaver, der knytter sig til udviklingen og driften af en fodboldklub. Det er vigtigt, at organisationen en kendt af klubbens ledere, trænere, medlemmer, forældre mv. Nedenstående er vist gældende organisationsdiagram for Aalborg KFUM fodbold. Bestyrelse Driftsudvalg Støtteudvalg (pt. ikke aktivt) Forretningsudvalg Sportsudvalg Børneudvalg M/K Ungdomsudvalg M/K Seniorudvalg M/K U5 U12 U5 U12 U13 U19 U13 U18 U21 + Senior Oldboys og Drenge Piger Drenge Piger Herrer/Damer ældre

6 5 2.1 Bestyrelse Bestyrelsen varetager klubbens øverste ledelse. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsesformand Seniorformand (næstformand) Ungdomsformand (U13-U19) Børneformand (U5-U12) Støtteudvalgsformand Kasserer Menigt bestyrelsesmedlem Der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang hver måned samt efter behov. Arbejdsområde: Har det overordnet sportslige, økonomiske og sociale ansvar for klubben. Fastlægger klubbens politik, målsætninger, mål og generelle retningslinier. Opstiller handlingsplaner med henblik på opfyldelse af målsætninger og mål, samt sikre handlingernes fremdrift. Vedtager budget og fastsætter kontingentsatser. Vedtager retningslinier for indkøb, afholdelse af udgifter og opkrævning af kontingent mv. Træffer afgørelser i principielle sager. Godkender ansættelse af lønnede trænere. Nedsætter ad hoc udvalg efter behov Profil for bestyrelsesformanden Leder klubben på det sportslige og økonomiske plan i samarbejde med bestyrelsen, udvalg, afdelingsledere og trænere. Repræsenterer klubben udadtil. Medlem af KFUM-hallens bestyrelse. Medlem af Koordinationsudvalget i KFUM Parken. Laver dagsorden til bestyrelsesmøder og er mødeleder. Deltager i udvalgsmøder efter anmodning. Fremlægger beretning til generalforsamlingen.

7 6 2.2 Forretningsudvalg Forretningsudvalget er et ad hoc udvalg med deltagelse af bestyrelsesformand og kasseren samt en eller flere bestyrelsesmedlemmer til afklaring af mindre ad hoc ting. 2.3 Driftsudvalg Driftsudvalget koordinerer den daglige drift af klubben. Mange af disse opgaver varetages af den af klubben ansatte driftsassistent - Jakob Kabbel. Driftsudvalget består af: Kim Nielsen (formand), Christian Hvingel og Flemming Chabar Nielsen. Udvalget inddrager i nødvendigt omgang driftsassistenten i udvalget arbejde. 2.4 Støtteudvalg (pt. ikke aktivt) Støtteudvalgets aktiviteter varetages pt. af bestyrelsen. Støtteudvalgets hovedmålsætning er at skaffe så mange penge som muligt til klubben. 70 % af overskuddet fra udvalgets arrangementer går til den direkte drift i klubben, resten bliver hensat til ekstra ordinær gældsafvikling af klubhuset eller uforudsete hændelser. Støtteudvalget primære opgaver er: Hasserisdage. Sct. Hans. Salg af juletræer. Salg af fyrværkeri Andre indtægtsgivende arrangementer Udvalget er konstitueret ved en formand samt 3-6 medlemmer..

8 7 2.5 Sportslige udvalg Til styring af de sportslige aktiviteter i klubben er der nedsat følgende udvalg: Sportsudvalget Børneformand Ungdomsformand Seniorformand Børneudvalg Ungdomsudvalg Seniorudvalg Børneformand samt afd. leder for: - U12 drenge -U11 drenge - U10 drenge - U 9 drenge - U12 piger - U 11 piger - U10 piger - U 9 piger - U8 drenge - U8 piger - U6 og 7 drenge/piger Formand, Pigeformand samt afd. leder for: - U19 Dr. - U17 Dr. - U18 Pige - U15 Dr. - U14 Dr. - U15 Pige. - U13 Dr. - U13 Pige Formand samt 4-6 medlemmer. Udvalget kan suppleres efter behov med andre medlemmer. Udvalget kan suppleres efter behov med andre medlemmer. Udvalgenes arbejdsområde: Ansvarlig for at politikken overholdes og at målsætninger, mål og handlinger i de enkelte udvalg udføres. Udfærdige overordnet plan for træning, hjemme- og udekampe, deltagelse i træningslejr, cup og rejser, samt sociale arrangementer. Udfærdiger oplæg til holdtilmeldinger til turneringer, herunder rammeplan for afvikling af kampe. Har det daglige overordnede sportslige og sociale ansvar. Ansvar for at der tilbydes sportslige og sociale tilbud, der gør KFUM til en attraktiv klub at være medlem af. Påse at trænere opfylder deres ansættelsesvilkår. Ansvarlig for at udvalgets budget overholdes. Udfærdiger oplæg til budget. Udfærdige retningslinie for nedsatte underudvalg.

9 8 2.6 Målsætning for Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget består af en udvalgsformand samt afdelingslederne for de respektive afdelinger og kan suppleres efter behov Udvalgene holder møde op efter aftale/ behov. Det er udvalgenes overordnede målsætning at være bindeledet mellem klubben og afdelingerne og holde den røde tråd i arbejdet i de enkelte afdelinger. Derudover arbejder udvalgene ud fra følgende mål: Sportslige mål: at alle hold spiller på et niveau, som giver sportslige udfordringer og fodboldglæde. at give mulighed for, at alle spillere kan udvikle sig fodboldmæssigt, både teknisk, taktisk, fysik, psykisk og socialt. at fastholde så mange spillere som muligt. Sociale mål: at alle afdelinger holder forældremøder som opstart på sæsonen, hvor afdelingen trænere og ledere præsenterer sig og afdelingens målsætninger, planer mv. fremlægges. at alle afdelinger afholder minimum 3 arrangementer, der bidrager til fællesskabsfølelser og samhørighed, hvor af minimum 2 skal foregå i klubben. at afholde klubaftener med både sportsligt og socialt indhold. Holdningsmæssige mål: at alle hold har kvalificerede trænere. at informationsniveauet er højt både internt og i forhold til forældrene. at alle afdelinger afholder forældremøder, hvor der redegøres for klubbens værdigrundlag, målsætning, holdsætning, forældrekørsel m.m.. at alt arbejde i børneafdelingen efterlever Holdninger og handlinger. Det betyder at årgangene træner samlet, og at hold til kampe sammensættes under hensyntagen til spillernes indbyrdes venskaber samt under hensyntagen til at den enkelte spiller skal føle sig mest muligt tryg i kampsituationen, således at den enkelte får størst mulig oplevelse, og udvikler sig mest muligt. at lære ansvarlighed over for sig selv og andre.

10 9 at man skal yde til klubben for at kunne nyde. at klubben opdrager til sunde demokratiske grundholdninger. at medvirke til sportslig korrekt opførsel overfor medspillere, modspillere og dommere. Usportslig optræden kan medføre sanktioner. at engagere forældregruppen til at deltage mest muligt i klubbens ikke idrætslige aktiviteter Den visuelle plan: Tak for kamp Det er dommeren, der bestemmer. Vi bruger er ordentligt sprog på og uden for banen, selvom det kan være højlydt. Vi mødes i klubhuset. Vi går altid i samlet flok til og fra kamp. Hver afdeling holder mindst et forældremøde pr. sæson. 2.7 Profil for børne- og ungdomsformand Udvalgsformanden er bindeled mellem sportsudvalget og bestyrelsen og de enkelte afdelinger. Udvalgsformanden har ansvaret for følgende: Fastlæggelse af årsplan. Årsplanen indeholder oversigt over de enkelte afdelinger og deres aktiviteter i løbet af sæsonen. Der kan bl.a. nævnes holdtilmelding, indberetning/status til kontingent, deltagelse i cup/rejser, sociale arrangementer.. I forbindelse hermed afholdes der opstartsmøde med de enkelte afdelinger, forud for sæsonstart. Formidler fodboldafdelingens politik, målsætning og mål videre til afdelingslederne og trænere. At sikre uddannelsestilbud til afdelingernes trænere og ledere. Indhenter børneattest på træner/leder, der har direkte omgang med børn og unge under 18 år. Har det daglige overordnet sportslige og sociale ansvar for afdelingen og udvalget. Ansættelse/antagelse af trænere og afdelingsledere. Videreformidle principielle sager til bestyrelsen. Standerhejsning og opstart af fodboldsæsonen. At en spiller ikke spiller kamp før kontingent er rettidigt betalt.

11 Profil for afdelingsleder børne/ungdom En afdelingsleder i Aalborg KFUM Fodbold skal kunne tilslutte sig nedennævnte. Kan samarbejde og skabe tillid omkring arbejdet i klubben. Har interesse i både fodboldspillet og afdelingernes positive udvikling både socialt og sportslig. Tør påtage sig lederrollen både overfor træner og forældre. Tager en hver udfordring op med det for øje, at finde den for fodboldafdelingen bedste løsning. Deltage i at engagere forældre i klubbens arbejde, herunder i ikke sportslige aktiviteter, der har til formål at skaffe indtjening til klubben. Hvis afdelingen er af en vis størrelse eller andre forhold taler for det, kan afdelingslederens opgaver deles på 2 personer. Det er afdelingsledernes opgave at sørge for, at de enkelte afdelinger fungerer optimalt. Afdelingslederne er bindeled mellem trænere og forældre og udvalg. Afdelingslederen er medlem af børneudvalget henholdsvis ungdomsudvalget og orienterer løbende udvalgsformanden om udviklingen i afdelingen, herunder bl.a. sportslige og sociale forhold. Afdelingslederen har ansvaret for følgende: Fastlæggelse af årsplan samt målsætning for afdelingen sammen med trænerne. Løbende opfølgning af såvel årsplanen samt målsætning, herunder kan nævnes tilmelding af hold, indberetning/status på kontingent, tilmelding til cup/rejser, samt arrangere sociale arrangementer i afdelingen. Formidler klubbens politik, målsætning og mål videre i afdelingen. Opstartsmøde med trænere/spillere/forældre. Påsætning, i samarbejde med trænerne, af egne lokale dommere (3-, 5- og 7-mands) Ajourføring af medlemslister i samarbejde med kassereren. Aktiv brug af klubbens hjemmeside 2.9 Profil for træner generelt børne/ungdom Det er væsentlig, at fodboldtrænerne i afdelingerne har følelse og forståelse for følgende:

12 11 Samtlige spillere får sportslige udfordringer. Samtlige spillere udvikler sig teknisk, fysisk og socialt. Samtlige spillere fastholdes i afdelingen. Samtlige spillere lærer ansvarlighed overfor andre og sig selv. Med baggrund i dette tilstræber klubben at der tilknyttes/ansættes trænere med følgende profil: Har forståelse for børnenes adfærd på det niveau, som der skal trænes under. Kan motiverer og skabe tryghed og respekt både omkring sin egen person, men også børnene imellem. Har de fornødne psykologiske og fodboldmæssige kvalifikationer som svarer til det niveau, som der skal trænes under. Kan opnå forældrenes tillid. Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner. Samtidig forventes det at en træner i KFUM: Repræsenterer klubben på værdig vis. Respekterer de retningslinier, der er omfattet af denne håndbog. Respekterer de retningslinier, der bliver besluttet i klubbens styrende organer. Ikke benytter spillere til kamp, der ikke er indmeldte eller er i kontingentrestance. Sørger for at ALLE bolde, kegler, overtrækstrøjer kommer retur til boldrummet efter endt brug. Sørger for at omklædningsrum efterlades i ordentlig stand efter endt brug til såvel træning som kamp. Sørger for at kamptøj er komplet og optalt før og efter kamp. Møder velforberedt til såvel træning som kamp. Benytter det udleverede tøj til træning og kamp. Tager pænt imod modstanderholdet. Sørger for god dialog med spillere og forældre.

13 Profil for hovedtræner børne/ungdom Hovedtræneren har det daglige sportslige ansvar i afdelingen og træner den pågældende afdelings 1. hold. Udover ovenstående generelle profil for træner har hovedtræneren endvidere følgende ansvar: Er sammen med afdelingslederen ansvarlig for at afdelingen fungerer optimalt både sportslig og socialt. Fastlæggelse af årsplan samt målsætning for afdelingen sammen med afdelingslederen og øvrige trænere. Afholdelse af forældremøde som opstart på sæsonen, hvor afdelingens trænere og ledere præsenteres og afdelingens målsætninger, planer mv. fremlægges. Planlægning og koordinering af træningen med øvrige trænere. Inddeling af afdelingens spillere på de respektive hold Deltagelse i forskellige stævner/cups 2.11 Profil for holdleder børne/ungdom En holdleders rolle og arbejdsopgaver fastlægges normalt i et samarbejde med træneren. Det er træneren selv der søger denne post besat efter behov. Holdlederen tager sig normalt af de praktiske opgaver omkring holdet. Typiske opgaver for en holdleder kunne være: Deltage i planlægningen af sæsonen årsplan For U10 og U11 at sikre at der indsendes Small Star referater til Nordjyske for hver hjemmekamp/stævne Sedler/beskeder til spillerne/hjemmet Forældrekørsel til udekampe Udfylde holdkort Spilletøj, vanddunke Sociale arrangementer mv. Det er op til de enkelte hold selv at vurdere behovet og ønsket om en holdleder. Holdlederens opgaver fastlægges i samarbejde med træneren Målsætning for Seniorudvalget Seniorudvalget består af en udvalgsformand samt 4-6 medlemmer. Udvalget holder møde en gang hver måned samt efter behov. Udvalget arbejder ud fra følgende mål:

14 13 at skabe god kontakt til hovedbestyrelsen samt at have indflydelse på udviklingen i KFUM. at arbejde for flere deltagere til klubbens arrangementer og derved skabe god kontakt mellem bestyrelse, trænere, holdledere og spillere. at flere vil mødes i vores klubhus efter træning/kamp og dermed skabe et godt klubliv. At få stor opbakning til vores klubaftener fra klubbens medlemmer. at få så mange spillere som muligt med til vores træningslejr, uanset hvilket hold der spilles på. at integrere klubbens ynglingespillere og U21 i seniorafdelingen. at stramme op og straffe de medlemmer, som opfører sig på en måde, som kan sætte KFUM i dårligt lys. Dette gælder med- og modspillere, trænere, holdledere, tilskuere, linjevogtere og dommere. at få skabt gode sportslige resultater, da vi mener, at baglandet i KFUM er verdensklasse. Seniorudvalget ønsker et godt klubliv og mange gode resultater i sæsonen.

15 Klubbens drift Klubbens daglige drift varetages primært af følgende nøglepersoner: Driftsassistent, Jacob Kabbel Varetager den daglige drift af klubben herunder: Rengøring, vedligeholdelse, banekridtning, tøjvask, udlejning af klubhus, nøgler, webmaster, cafedrift mv. Kampfordeler, Erik Jensen Ansvarlig for planlægningen af klubbens kampafviklinger og kontakten til Aalborg dommerklub. Sponsorrater: Henrik Studsbjerg, Ansvarlig for tegning af sponsorrater samt spillertøj. Referer til Bestyrelsen Caféen: Varetager den daglige drift af klubbens café. Caféen holder som udgangspunkt åbent i følgende perioder. Januar: Lukket frem til standerhejsning Februar onsdag og torsdag Marts juni: Åbent mandag torsdag. Juli: Lukket. Aug. okt.: Åbent mandag torsdag. November: Åbent mandag og torsdag. December: Torsdag frem til uge 51. Nytårstaffel: 31/12 Samt i forbindelse med kampe og arrangementer og efter nærmere aftale. Følg med på

16 15 3 Retningslinier og praktiske oplysninger 3.1 Generelle bestemmelser Klubhuset: Klubhuset skulle gerne være rammen om klubbens sociale liv og det naturlige mødested. Det er her klubbens medlemmer - og andrehar mulighed for at mødes, få lidt at drikke og spise eller bare slappe af med snak eller se tv. Det er vigtigt, at vi lærer ungdomsspillerne og deres forældre, at fodbold også er socialt samvær udenfor fodboldbanen. I klubbens mødelokale findes PC med internetadgang samt kopimaskine. Klubhuset kan også udlejes til private arrangementer. Bookning af lokaler foretages via driftsassistenten. Overvågningskamera Nøgler: Post: Opslagstavle: Rygepolitik: Træner/leder tøj Der er i klubhuset, i gangen ved omklædningsrummene opsat 2 stk. overvågningskamera. Overvågningen følger gældende lovgivning, og skulle gerne have en præventiv og forebyggende effekt ifm. tyveri mv. Træner vil få udleveret en brik-nøgle, der giver adgang til klubhuset via bagdøren samt til boldrummet i pavillonen. Desuden udleveres nøgle til holdets boldskab. Udlevering af nøgle sker ved henvendelse til driftsassistenten. Hver afdeling/hold har egen posthylde i postskabet i gangen til omklædningsrummene. Postrummet skal tømmes mindst 1 gang om ugen i fodboldsæsonen. Husk at se efter relevant information på opslagstavlen i gangen og ved indgangen. Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset og boldrum. Som træner og leder i Aalborg KFUM får du udleveret tøj til brug ved træning og kamp ud fra retningslinier der fastsættes af sportsudvalget.

17 16 Det udleverede tøj skal bæres ved træning og kamp. Uddannelse: Nye spillere Tøjet er klubbens ejendom og skal tilbageleveres til klubben, når man stopper ens gerninger i klubben. Det er Aalborg KFUM s mål altid at have veluddannede og velkvalificerede trænere og ledere. Det er derfor i klubbens interesse, at uddanne og efteruddanne alle trænere og ledere. Hvis du er interesseret i at uddanne dig udover dette, så kontakt din udvalgsformand. Hvis en ny spiller ønsker at spille fodbold i KFUM, er det trænerens ansvar at tage godt imod vedkommende. Nye spillere skal introduceres overfor: Gamle spillere, andre trænere, ledere og afdelingsleder. En ny spiller har en måneds gratis prøvetræning. Nye spillere må IKKE spille kampe medmindre de er indmeldte, aht. forsikring, JBU-regler mv. Husk spillercertifikat, hvis de nye spillere har spillet i en anden klub. Kontingent Hjemmesiden aalborgkfumfodbold.dk Nye medlemmer skal indmeldes på autoriserede blanketter, der findes i café eller på hjemmesiden. Udfyldte indmeldelses blanketter afleveres i kasserens posthylde. Kassereren udsender indbetalingskort til betaling af kontingent. Medlemslister ajourføres i samarbejde med afdelingslederne. Se retningslinie for opkrævning af kontingent i senere afsnit. Det er klubbens mål at have en opdateret og dynamisk hjemmeside. For at det skal lykkedes er det vigtigt at alle kommer med input, alle ledere, trænere, spillere, forældre mv. har et ansvar herfor.

18 Træning Omklædningsrum: Bliver tildelt afdelingerne af den baneansvarlig ved opstart af træning. Brug kun det rum afdelingen er tildelt. Det er trænernes ansvar at omklædningsrummene efterlades i ordentlig stand efter endt træning. Trænere må ikke udlevere nøgler til klubhus/omklædning eller boldrum, således at spillere uden overvågning af træner/leder har fri adgang. Baner: Fordeling af baner til træning foretages af sportsudvalget for henholdsvis vintertræning og sommertræning. Ved fordelingen tages følgende hensyn: At U 6 og U 7 hold skal have tilstrækkeligt plads til opstilling af 3 mands baner (på løse arealer eller på en 7 mands bane) At U 8 og U 9 hold har fortrinsret til 5 mandsbaner på alle træningsdage mellem kl. 17 og 19. At U 10, U 11 og U 12 hold har fortrinsret til 7 og 11 mands træningsbaner på alle træningsdage mellem 17 og At træningstiderne fordeles af sportsudvalget under hensyntagen til at samme årgange træner samtidigt og i øvrigt under hensyntagen til antallet af hold og spillere i de enkelte årgange. At baneansvarlig og kampfordeler til enhver tid kan flytte enkelte holds træning til andre anvendelige baner (i samme tidsrum), hvis baneforhold eller kampe nødvendiggør dette. Flytning sker ved opslag og/eller direkte kontakt til trænere. Trænerne skal respektere de tildelte baner, og anvisninger fra baneansvarlig og kampfordeler.

19 18 Sandbane/Kunststofbane I forbindelse med vintersæsonen, normal fra 1. nov. til 1. april, vil det kun være muligt at træne på sandbanen ud fra de retningslinier som bestyrelsen udstikker. I månederne feb., marts vil der blive lejet tider på kunststofbanen ved AaB efter ønske fra afdelingerne. Sportsudvalget vil via kampfordeler booke og fordele tiderne. Boldskab: Hvert hold får adgang til et aflåst skab til opbevaring af bolde, spand, toppe, evt. lægetaske mv. Alle trænere får udleveret én nøgle til det skab der tilhører trænerens hold. Træneren er ansvarlig for at skabet er aflåst også under træningen. Træneren må ikke give spillere adgang til boldrum og skabene ved udlån af nøgler til disse. Ved træneren frafald/forsinkelse må nøgle kun udlånes til anden ansvarlig person/leder men aldrig til ungdomsspillere. Det påhviler enhver træner/leder at bortvise uvedkommende (herunder spillere) fra boldrummet Bolde: Hvert hold har en sæk med bolde i boldrummet. Afdelingerne tilsigter at antallet af brugbare bolde i sækken modsvarer antallet af spillere på det enkelte hold. Tæl boldene før og efter træning. Udskiftning eller supplering af bolde kan ske ved henvendelse til din afdelingsformand. Overtræksveste: Kegler/toppe: Ringe med overtræksveste hænger til fælles afbenyttelse i boldrummet og opbevares IKKE i de respektive boldskabe. Tag de veste du har brug for til træningen og hæng dem på plads igen efter brug. Er vestene beskidt skal de lægges til vask ved at lægge dem på vaskehylde i klubhuset. Den vil herefter kunne afhentes samme sted, typisk den følgende dag eller to. Toppe vil blive udleveret til hvert enkelt hold og opbevares i boldskabene. Kegler og andet tilbehør findes i boldrummet.

20 19 Lys på banerne: Værdigenstande: Lyset tændes og slukkes automatisk i den periode hvor lys er påkrævet. Ure, penge, mobiltelefoner etc. MÅ IKKE efterlades i omklædningsrummene. Aflever værdigenstande i værdikasserne i cafeen. 3.3 Trænings- og turneringskampe Træningskampe: Der tilmeldes normalt til JBU's træningsturnering. Øvrige træningskampe kan aftales efter behov, dog altid i samarbejde med baneansvarlig, klubhusansvarlig og kampfordeler ved hjemmekampe. Turneringskampe: Der tilmeldes til JBU's ordinære turnering, alternativt DGI. Kun spillere der er medlem og har betalt rettidigt kontingent er spillerberettiget. Spilletidspunkter: Flytning af turneringskampe: Forud for turneringsstart har trænere/ledere mulighed for at få indflydelse på tidspunkterne for afvikling af hjemmekampene. Ønsker til afvikling af egne hjemmekampe, meddeles kampfordeleren. Kan som hovedregel ikke finde sted. Skulle det af en eller anden grund være tvingende nødvendigt at flytte en kamp, kontaktes klubbens kampfordeler. Et ønske om flytning skal meddeles kampfordeleren senest 14 dage før det fastsatte spilletidspunkt. Overholdes denne tidsfrist ikke kan kampen ikke flyttes. Der henstilles i øvrigt til at flytning af kampe så vidt muligt minimeres. En enkelt skade eller to eller et "træls" spilletidspunkt er således ikke argument for flytning af kamp. Spilletøj og vask: I vaskerummet har hvert hold (fra U 13) sin egen hylde til taske med spilletøj. Inden aflevering til vask, skal alt spilletøj tælles og vendes med retsiden udad. Tasken stilles herefter i vaskehylden i gangen overfor vaskerummet. Normal vasketid er 2-3 dage. Skal spilletøjet be-

21 20 nyttes hurtigere lægges et af de røde kort (ligger i hylden) oven på tasken. Børnehold (U12 og yngre) sørger selv for vask af spilletøj. Indendørs turnering Drikkedunke: Omklædningsrum: Alle afdelinger tilbydes deltagelse i indendørs turneringer. Fra U8 og ældre tilbydes 1 hold/årgang deltagelse i JBU s indeturnering i A eller B rækken. Alle andre hold tilbydes deltagelse i privatturnering alternativt JBU s B-række eller DGI. Der vil ikke blive udleveret drikkedunke pga. smittefare mv. Spillere sørger selv herfor. Kig på tavlen i gangen. Den baneansvarlige foretager disponeringen af omklædningsrum og kampbaner i forbindelse med afvikling af hjemmekampe. Det er trænernes ansvar at omklædningsrummene efterlades i ordentlig stand efter endt brug. Kampbaner: Der er som udgangspunkt vedtaget følgende fordeling af kampbaner for 11-mands hold (senior + ungdom): Bane 1: 1. hold senior, ungdoms 1. hold (M+A) Bane 2: hold senior, ungdom 2., 3. hold Bane 3: Oldboys, ungdom 3. og 4. hold 7-mands hold spiller primært på bane 2 for at undgå færdsel af børn på Under Lien. Alternativer er primært bane 1 (under hensyn til baneforhold og andre kampe), sekundært bane 3. Kampbold: Linievogterflag: Bolde til Opvarmning: 5 mands hold spiller på særligt opsatte baner på træningsanlægget. Medbringes af dommeren ved sort dommer, ellers af hjemmeholdets træner Medbringes af dommeren. Hentes i boldrummet i ens egen bold-sæk - husk bolde til modstanderholdet. Træner har ansvaret for, at boldene kommer retur til boldsækken efter kampen.

22 21 Opvarmning før kampen: Kørsel til udekampe: Foregår normalt ved kampbanen, dog skal der ved kamp på opvisningsbanen (bane 1) opvarmes på træningsbanerne. Ved udekampe i den ordinære turnering (JBU el. DGI) eller ved kvalificerende stævner med kørselsafstand over 50 km hver vej ydes der tilskud efter statens mindste takst (2010: 1.90 kr. pr. km. (max. 3 biler v. 7-mands, 4 biler v. 11-mands.). Ved særlige tilfælde kan der søges om tilskud til buskørsel. Beslutningen træffes af bestyrelsen via indstilling fra udvalg. De enkelte hold, hvor dette er aktuelt, udarbejder ved forårs-, efterårssæsonen kørselsregnskab og afleverer til deres afdelingsformand for godkendelse og udbetaling. Kørselsregnskabet skal indeholde, dato, destination fra/til, antal km, samt navn og CPR nr. på 4 (3) personer samt kontonummer hvortil beløb skal overføres. Holdkort: Holdkortene afleveres i de respektive holds postrum. Holdkortet udfyldes korrekt med navn, fødselsår og resultat. Husk, at modstanderne også skal udfylde holdkortet. I JBU og DGI turneringen skal resultat af hjemmekampene indtastes via telefonen umiddelbart efter kampen. Vejledning hertil er på holdkortet. 7-mands (røde kort) afleveres i udfyldt stand i cafeen efter kampen. HAK princip Brug af udskiftningsspillere 11-mands (grøn kort) afleveres i udfyldt stand (inkl. modstanderhold) til dommeren senest 10 min. før kampstart. I relation til JBU s/dbu s retningslinier for håndtering af børne- og ungdomsfodbold er angivet en anbefaling for hvordan man som træner skal agere ift. den enkelte spillers spilletid ifm. kamp. Anbefalingen benævnes HAK-princippet der kort fortalt betyder: Alle spillere (incl. udskiftningsspillere) skal i løbet af en kamp deltage aktivt i kampen (dvs. befinde sig inde på banen) i minimum Halvdelen Af Kamptiden. Hvis ikke dette med overvejende sikkerhed kan garanteres skal spilleren ikke udtages til

23 22 den pågældende kamp. Bemærk at HAK-princippet ikke betyder at alle spillere skal have lige lang spilletid. Der er alene tale om en sikring af at alle spillere som minimum er i aktion i minimum Halvdelen Af Kamptiden. Der vil være kampe hvor dette på trods af intentionen ikke kan blive opfyldt men disse skal udgøre et absolut fåtal. I Aalborg KFUM indføres HAK-princippet således: For alle hold uden undtagelse i U15 og nedefter gælder HAK-princippet (50 %). For A og M hold i U15 og M-hold i U13 og U14, kan der i dispenseres fra kamp til kamp, men alle skal have spilletid, hvilket opfattes som mindst 25 % spilletid. I U17 og U19 er der frit spillerum, dog henstilles der til at, alle skal have spilletid, specielt for B-hold. 3.4 Stævne- og CUP-deltagelse Det er KFUM s mål at give børne- og ungdomspillerne oplevelser bl.a. ved deltagelse i stævner i både ind- og udenlands. Nedennævnte er udtryk for klubbens forslag. Konkrete ønsker medtages af de respektive afdelingsledere til udvalgsmøderne, der koordinerer stævnedeltagelse. Der ydes tilskud til deltagelse i stævner efter behandling i udvalgene. U6, U7, U8 og U9: Deltager i op til 2 en dags stævner tæt på Aalborg, så forældrene har god mulighed for at deltage. U10 og U11: U12 og U13: Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. Deltager i op til 2 én dags stævner og/eller weekend stævner - gerne i nærheden af Aalborg, så forældrene har god mulighed for at deltage. Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. Deltager i op til 2 én dags stævner og/eller weekend stævner - gerne i nærheden af Aalborg, så forældrene har god mulighed for at deltage. Gerne ét stævne med overnatning, som forberedelse til næste

24 23 års udenlands tur. U15 - U19: Alle hold Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. Mulighed for deltagelse stævne i udlandet. samt ét hjemligt stævne. Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. De nævnte stævneantal er tilmeldingsstævner. Hvis hold derudover kvalificerer sig til afsluttende stævner/mesterskaber er dette udover det anførte antal (såvel udendørs som indendørs) 3.5 Dommer til turneringskampe Dommere: 5 og 7-mands: Alle trænings- og turneringskampe påsættes med egne lokale dommere. Afdelingslederen har ansvaret for at dette koordineres og planlægges. Undtaget herfor er senior 7 mands kampe og evt. 7 mandskampe i aldersgruppen fra U12 og ældre. 11-mands: I trænings- og turneringskampe under JBU bestilles dommere hos Aalborg dommerklub. Ansvaret herfor ligger hos kampfordeleren. Øvrige kampe dømmes med egne lokale dommere. Afdelingslederen har ansvaret for dette. Dommer afregning, 7 & 11-mands: Dommertøj: (egne dommere) Vores forhold til dommere: Dommerafregning opkræves automatisk fra JBU og DGI via klubbens konto. Til brug for egne dommere i 5 og 7-mandskampe findes der til udlån i caféen dommersæt bestående af sort dommertrøje, fløjte og kort. Det er ledernes ansvar at dommerne bliver behandlet godt. Det skulle gerne være sådan, at dommerne er glade for at komme til KFUM. Alle skal behandle dommerne positivt, både spiller, træner, holdleder og tilskuer. Det er ledernes og trænerens ansvar at dette efterleves.

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING Nyttig information til klubbens fodboldtrænere 1. Hvem står bag TIF-fodbold Titel Navn Adresse Telefon Formand Klaus Sakskøbing Solskrænten 13, Thorsø 22 26 69 99 Næstformand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer?

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? ETISK KODEKS Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? 1 2 3 ETISK KODEKS Formålet med et etisk kodeks er at sætte etik og

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere