Træner-, lederhåndbogen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner-, lederhåndbogen 2010"

Transkript

1 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010

2 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Børneformanden/Ungdomsformand Børneformanden/Ungdomsformanden Bestyrelsen

3 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Hvem er vi og hvad skal vi lave Bestyrelse Forretningsudvalg Driftsudvalg Støtteudvalg (pt. ikke aktivt) Sportslige udvalg Målsætning for Børne- og Ungdomsudvalget Profil for børne- og ungdomsformand Profil for afdelingsleder børne/ungdom Profil for træner generelt børne/ungdom Profil for hovedtræner børne/ungdom Profil for holdleder børne/ungdom Målsætning for Seniorudvalget Klubbens drift 14 3 Retningslinier og praktiske oplysninger Generelle bestemmelser Træning Trænings- og turneringskampe Stævne- og CUP-deltagelse Dommer til turneringskampe Kontingentopkrævning Sæsonafslutning Pædofilipolitik - om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge 26 4 Baneoptegning 30 5 Adresser og kontaktpersoner 31

4 3 1 Indledning Velkommen i Aalborg KFUM Fodbold. Det er klubbens håb, at vi med denne træner-, lederhåndbog kan være med til at give et mere klart billede af Aalborg KFUM som fodboldklub og dets værdier, målsætninger og strategier. Håndbogen er tænkt som et styringsredskab for klubbens ledere og trænere og skulle gerne være med til at synliggøre tråden i klubbens arbejde. Samtidig er håndbogen tænkt som et opslagsværk, der giver svar på en masse praktiske spørgsmål, bestemmelser og retningslinier. Håndbogen vil blive revideret mindst én gang om året. Løbende revisioner, vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside: hvor der i øvrigt findes en masse nyttig information, - så følg med på hjemmesiden. Den overordnede politikker for Aalborg KFUM Fodbold er: AT GIVE SPORTSLIG UDFORDRING FOR ALLE. AT SKABE ET GODT SPORTSLIGT OG SOCIALT MILJØ. AT DYGTIGGØRE SPILLERE, TRÆNERE OG LEDERE MEST MULIGT. AT VÆRE ET SAMLINGSPUNKT I LOKAL-OMRÅDET - HASSERIS.

5 4 2 Hvem er vi og hvad skal vi lave For at klubben skal fungere optimalt, er det vigtigt at have en synlig og homogen organisation, der varetager de opgaver, der knytter sig til udviklingen og driften af en fodboldklub. Det er vigtigt, at organisationen en kendt af klubbens ledere, trænere, medlemmer, forældre mv. Nedenstående er vist gældende organisationsdiagram for Aalborg KFUM fodbold. Bestyrelse Driftsudvalg Støtteudvalg (pt. ikke aktivt) Forretningsudvalg Sportsudvalg Børneudvalg M/K Ungdomsudvalg M/K Seniorudvalg M/K U5 U12 U5 U12 U13 U19 U13 U18 U21 + Senior Oldboys og Drenge Piger Drenge Piger Herrer/Damer ældre

6 5 2.1 Bestyrelse Bestyrelsen varetager klubbens øverste ledelse. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsesformand Seniorformand (næstformand) Ungdomsformand (U13-U19) Børneformand (U5-U12) Støtteudvalgsformand Kasserer Menigt bestyrelsesmedlem Der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang hver måned samt efter behov. Arbejdsområde: Har det overordnet sportslige, økonomiske og sociale ansvar for klubben. Fastlægger klubbens politik, målsætninger, mål og generelle retningslinier. Opstiller handlingsplaner med henblik på opfyldelse af målsætninger og mål, samt sikre handlingernes fremdrift. Vedtager budget og fastsætter kontingentsatser. Vedtager retningslinier for indkøb, afholdelse af udgifter og opkrævning af kontingent mv. Træffer afgørelser i principielle sager. Godkender ansættelse af lønnede trænere. Nedsætter ad hoc udvalg efter behov Profil for bestyrelsesformanden Leder klubben på det sportslige og økonomiske plan i samarbejde med bestyrelsen, udvalg, afdelingsledere og trænere. Repræsenterer klubben udadtil. Medlem af KFUM-hallens bestyrelse. Medlem af Koordinationsudvalget i KFUM Parken. Laver dagsorden til bestyrelsesmøder og er mødeleder. Deltager i udvalgsmøder efter anmodning. Fremlægger beretning til generalforsamlingen.

7 6 2.2 Forretningsudvalg Forretningsudvalget er et ad hoc udvalg med deltagelse af bestyrelsesformand og kasseren samt en eller flere bestyrelsesmedlemmer til afklaring af mindre ad hoc ting. 2.3 Driftsudvalg Driftsudvalget koordinerer den daglige drift af klubben. Mange af disse opgaver varetages af den af klubben ansatte driftsassistent - Jakob Kabbel. Driftsudvalget består af: Kim Nielsen (formand), Christian Hvingel og Flemming Chabar Nielsen. Udvalget inddrager i nødvendigt omgang driftsassistenten i udvalget arbejde. 2.4 Støtteudvalg (pt. ikke aktivt) Støtteudvalgets aktiviteter varetages pt. af bestyrelsen. Støtteudvalgets hovedmålsætning er at skaffe så mange penge som muligt til klubben. 70 % af overskuddet fra udvalgets arrangementer går til den direkte drift i klubben, resten bliver hensat til ekstra ordinær gældsafvikling af klubhuset eller uforudsete hændelser. Støtteudvalget primære opgaver er: Hasserisdage. Sct. Hans. Salg af juletræer. Salg af fyrværkeri Andre indtægtsgivende arrangementer Udvalget er konstitueret ved en formand samt 3-6 medlemmer..

8 7 2.5 Sportslige udvalg Til styring af de sportslige aktiviteter i klubben er der nedsat følgende udvalg: Sportsudvalget Børneformand Ungdomsformand Seniorformand Børneudvalg Ungdomsudvalg Seniorudvalg Børneformand samt afd. leder for: - U12 drenge -U11 drenge - U10 drenge - U 9 drenge - U12 piger - U 11 piger - U10 piger - U 9 piger - U8 drenge - U8 piger - U6 og 7 drenge/piger Formand, Pigeformand samt afd. leder for: - U19 Dr. - U17 Dr. - U18 Pige - U15 Dr. - U14 Dr. - U15 Pige. - U13 Dr. - U13 Pige Formand samt 4-6 medlemmer. Udvalget kan suppleres efter behov med andre medlemmer. Udvalget kan suppleres efter behov med andre medlemmer. Udvalgenes arbejdsområde: Ansvarlig for at politikken overholdes og at målsætninger, mål og handlinger i de enkelte udvalg udføres. Udfærdige overordnet plan for træning, hjemme- og udekampe, deltagelse i træningslejr, cup og rejser, samt sociale arrangementer. Udfærdiger oplæg til holdtilmeldinger til turneringer, herunder rammeplan for afvikling af kampe. Har det daglige overordnede sportslige og sociale ansvar. Ansvar for at der tilbydes sportslige og sociale tilbud, der gør KFUM til en attraktiv klub at være medlem af. Påse at trænere opfylder deres ansættelsesvilkår. Ansvarlig for at udvalgets budget overholdes. Udfærdiger oplæg til budget. Udfærdige retningslinie for nedsatte underudvalg.

9 8 2.6 Målsætning for Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget består af en udvalgsformand samt afdelingslederne for de respektive afdelinger og kan suppleres efter behov Udvalgene holder møde op efter aftale/ behov. Det er udvalgenes overordnede målsætning at være bindeledet mellem klubben og afdelingerne og holde den røde tråd i arbejdet i de enkelte afdelinger. Derudover arbejder udvalgene ud fra følgende mål: Sportslige mål: at alle hold spiller på et niveau, som giver sportslige udfordringer og fodboldglæde. at give mulighed for, at alle spillere kan udvikle sig fodboldmæssigt, både teknisk, taktisk, fysik, psykisk og socialt. at fastholde så mange spillere som muligt. Sociale mål: at alle afdelinger holder forældremøder som opstart på sæsonen, hvor afdelingen trænere og ledere præsenterer sig og afdelingens målsætninger, planer mv. fremlægges. at alle afdelinger afholder minimum 3 arrangementer, der bidrager til fællesskabsfølelser og samhørighed, hvor af minimum 2 skal foregå i klubben. at afholde klubaftener med både sportsligt og socialt indhold. Holdningsmæssige mål: at alle hold har kvalificerede trænere. at informationsniveauet er højt både internt og i forhold til forældrene. at alle afdelinger afholder forældremøder, hvor der redegøres for klubbens værdigrundlag, målsætning, holdsætning, forældrekørsel m.m.. at alt arbejde i børneafdelingen efterlever Holdninger og handlinger. Det betyder at årgangene træner samlet, og at hold til kampe sammensættes under hensyntagen til spillernes indbyrdes venskaber samt under hensyntagen til at den enkelte spiller skal føle sig mest muligt tryg i kampsituationen, således at den enkelte får størst mulig oplevelse, og udvikler sig mest muligt. at lære ansvarlighed over for sig selv og andre.

10 9 at man skal yde til klubben for at kunne nyde. at klubben opdrager til sunde demokratiske grundholdninger. at medvirke til sportslig korrekt opførsel overfor medspillere, modspillere og dommere. Usportslig optræden kan medføre sanktioner. at engagere forældregruppen til at deltage mest muligt i klubbens ikke idrætslige aktiviteter Den visuelle plan: Tak for kamp Det er dommeren, der bestemmer. Vi bruger er ordentligt sprog på og uden for banen, selvom det kan være højlydt. Vi mødes i klubhuset. Vi går altid i samlet flok til og fra kamp. Hver afdeling holder mindst et forældremøde pr. sæson. 2.7 Profil for børne- og ungdomsformand Udvalgsformanden er bindeled mellem sportsudvalget og bestyrelsen og de enkelte afdelinger. Udvalgsformanden har ansvaret for følgende: Fastlæggelse af årsplan. Årsplanen indeholder oversigt over de enkelte afdelinger og deres aktiviteter i løbet af sæsonen. Der kan bl.a. nævnes holdtilmelding, indberetning/status til kontingent, deltagelse i cup/rejser, sociale arrangementer.. I forbindelse hermed afholdes der opstartsmøde med de enkelte afdelinger, forud for sæsonstart. Formidler fodboldafdelingens politik, målsætning og mål videre til afdelingslederne og trænere. At sikre uddannelsestilbud til afdelingernes trænere og ledere. Indhenter børneattest på træner/leder, der har direkte omgang med børn og unge under 18 år. Har det daglige overordnet sportslige og sociale ansvar for afdelingen og udvalget. Ansættelse/antagelse af trænere og afdelingsledere. Videreformidle principielle sager til bestyrelsen. Standerhejsning og opstart af fodboldsæsonen. At en spiller ikke spiller kamp før kontingent er rettidigt betalt.

11 Profil for afdelingsleder børne/ungdom En afdelingsleder i Aalborg KFUM Fodbold skal kunne tilslutte sig nedennævnte. Kan samarbejde og skabe tillid omkring arbejdet i klubben. Har interesse i både fodboldspillet og afdelingernes positive udvikling både socialt og sportslig. Tør påtage sig lederrollen både overfor træner og forældre. Tager en hver udfordring op med det for øje, at finde den for fodboldafdelingen bedste løsning. Deltage i at engagere forældre i klubbens arbejde, herunder i ikke sportslige aktiviteter, der har til formål at skaffe indtjening til klubben. Hvis afdelingen er af en vis størrelse eller andre forhold taler for det, kan afdelingslederens opgaver deles på 2 personer. Det er afdelingsledernes opgave at sørge for, at de enkelte afdelinger fungerer optimalt. Afdelingslederne er bindeled mellem trænere og forældre og udvalg. Afdelingslederen er medlem af børneudvalget henholdsvis ungdomsudvalget og orienterer løbende udvalgsformanden om udviklingen i afdelingen, herunder bl.a. sportslige og sociale forhold. Afdelingslederen har ansvaret for følgende: Fastlæggelse af årsplan samt målsætning for afdelingen sammen med trænerne. Løbende opfølgning af såvel årsplanen samt målsætning, herunder kan nævnes tilmelding af hold, indberetning/status på kontingent, tilmelding til cup/rejser, samt arrangere sociale arrangementer i afdelingen. Formidler klubbens politik, målsætning og mål videre i afdelingen. Opstartsmøde med trænere/spillere/forældre. Påsætning, i samarbejde med trænerne, af egne lokale dommere (3-, 5- og 7-mands) Ajourføring af medlemslister i samarbejde med kassereren. Aktiv brug af klubbens hjemmeside 2.9 Profil for træner generelt børne/ungdom Det er væsentlig, at fodboldtrænerne i afdelingerne har følelse og forståelse for følgende:

12 11 Samtlige spillere får sportslige udfordringer. Samtlige spillere udvikler sig teknisk, fysisk og socialt. Samtlige spillere fastholdes i afdelingen. Samtlige spillere lærer ansvarlighed overfor andre og sig selv. Med baggrund i dette tilstræber klubben at der tilknyttes/ansættes trænere med følgende profil: Har forståelse for børnenes adfærd på det niveau, som der skal trænes under. Kan motiverer og skabe tryghed og respekt både omkring sin egen person, men også børnene imellem. Har de fornødne psykologiske og fodboldmæssige kvalifikationer som svarer til det niveau, som der skal trænes under. Kan opnå forældrenes tillid. Har lysten til at uddanne og udvikle sig som træner. Samtidig forventes det at en træner i KFUM: Repræsenterer klubben på værdig vis. Respekterer de retningslinier, der er omfattet af denne håndbog. Respekterer de retningslinier, der bliver besluttet i klubbens styrende organer. Ikke benytter spillere til kamp, der ikke er indmeldte eller er i kontingentrestance. Sørger for at ALLE bolde, kegler, overtrækstrøjer kommer retur til boldrummet efter endt brug. Sørger for at omklædningsrum efterlades i ordentlig stand efter endt brug til såvel træning som kamp. Sørger for at kamptøj er komplet og optalt før og efter kamp. Møder velforberedt til såvel træning som kamp. Benytter det udleverede tøj til træning og kamp. Tager pænt imod modstanderholdet. Sørger for god dialog med spillere og forældre.

13 Profil for hovedtræner børne/ungdom Hovedtræneren har det daglige sportslige ansvar i afdelingen og træner den pågældende afdelings 1. hold. Udover ovenstående generelle profil for træner har hovedtræneren endvidere følgende ansvar: Er sammen med afdelingslederen ansvarlig for at afdelingen fungerer optimalt både sportslig og socialt. Fastlæggelse af årsplan samt målsætning for afdelingen sammen med afdelingslederen og øvrige trænere. Afholdelse af forældremøde som opstart på sæsonen, hvor afdelingens trænere og ledere præsenteres og afdelingens målsætninger, planer mv. fremlægges. Planlægning og koordinering af træningen med øvrige trænere. Inddeling af afdelingens spillere på de respektive hold Deltagelse i forskellige stævner/cups 2.11 Profil for holdleder børne/ungdom En holdleders rolle og arbejdsopgaver fastlægges normalt i et samarbejde med træneren. Det er træneren selv der søger denne post besat efter behov. Holdlederen tager sig normalt af de praktiske opgaver omkring holdet. Typiske opgaver for en holdleder kunne være: Deltage i planlægningen af sæsonen årsplan For U10 og U11 at sikre at der indsendes Small Star referater til Nordjyske for hver hjemmekamp/stævne Sedler/beskeder til spillerne/hjemmet Forældrekørsel til udekampe Udfylde holdkort Spilletøj, vanddunke Sociale arrangementer mv. Det er op til de enkelte hold selv at vurdere behovet og ønsket om en holdleder. Holdlederens opgaver fastlægges i samarbejde med træneren Målsætning for Seniorudvalget Seniorudvalget består af en udvalgsformand samt 4-6 medlemmer. Udvalget holder møde en gang hver måned samt efter behov. Udvalget arbejder ud fra følgende mål:

14 13 at skabe god kontakt til hovedbestyrelsen samt at have indflydelse på udviklingen i KFUM. at arbejde for flere deltagere til klubbens arrangementer og derved skabe god kontakt mellem bestyrelse, trænere, holdledere og spillere. at flere vil mødes i vores klubhus efter træning/kamp og dermed skabe et godt klubliv. At få stor opbakning til vores klubaftener fra klubbens medlemmer. at få så mange spillere som muligt med til vores træningslejr, uanset hvilket hold der spilles på. at integrere klubbens ynglingespillere og U21 i seniorafdelingen. at stramme op og straffe de medlemmer, som opfører sig på en måde, som kan sætte KFUM i dårligt lys. Dette gælder med- og modspillere, trænere, holdledere, tilskuere, linjevogtere og dommere. at få skabt gode sportslige resultater, da vi mener, at baglandet i KFUM er verdensklasse. Seniorudvalget ønsker et godt klubliv og mange gode resultater i sæsonen.

15 Klubbens drift Klubbens daglige drift varetages primært af følgende nøglepersoner: Driftsassistent, Jacob Kabbel Varetager den daglige drift af klubben herunder: Rengøring, vedligeholdelse, banekridtning, tøjvask, udlejning af klubhus, nøgler, webmaster, cafedrift mv. Kampfordeler, Erik Jensen Ansvarlig for planlægningen af klubbens kampafviklinger og kontakten til Aalborg dommerklub. Sponsorrater: Henrik Studsbjerg, Ansvarlig for tegning af sponsorrater samt spillertøj. Referer til Bestyrelsen Caféen: Varetager den daglige drift af klubbens café. Caféen holder som udgangspunkt åbent i følgende perioder. Januar: Lukket frem til standerhejsning Februar onsdag og torsdag Marts juni: Åbent mandag torsdag. Juli: Lukket. Aug. okt.: Åbent mandag torsdag. November: Åbent mandag og torsdag. December: Torsdag frem til uge 51. Nytårstaffel: 31/12 Samt i forbindelse med kampe og arrangementer og efter nærmere aftale. Følg med på

16 15 3 Retningslinier og praktiske oplysninger 3.1 Generelle bestemmelser Klubhuset: Klubhuset skulle gerne være rammen om klubbens sociale liv og det naturlige mødested. Det er her klubbens medlemmer - og andrehar mulighed for at mødes, få lidt at drikke og spise eller bare slappe af med snak eller se tv. Det er vigtigt, at vi lærer ungdomsspillerne og deres forældre, at fodbold også er socialt samvær udenfor fodboldbanen. I klubbens mødelokale findes PC med internetadgang samt kopimaskine. Klubhuset kan også udlejes til private arrangementer. Bookning af lokaler foretages via driftsassistenten. Overvågningskamera Nøgler: Post: Opslagstavle: Rygepolitik: Træner/leder tøj Der er i klubhuset, i gangen ved omklædningsrummene opsat 2 stk. overvågningskamera. Overvågningen følger gældende lovgivning, og skulle gerne have en præventiv og forebyggende effekt ifm. tyveri mv. Træner vil få udleveret en brik-nøgle, der giver adgang til klubhuset via bagdøren samt til boldrummet i pavillonen. Desuden udleveres nøgle til holdets boldskab. Udlevering af nøgle sker ved henvendelse til driftsassistenten. Hver afdeling/hold har egen posthylde i postskabet i gangen til omklædningsrummene. Postrummet skal tømmes mindst 1 gang om ugen i fodboldsæsonen. Husk at se efter relevant information på opslagstavlen i gangen og ved indgangen. Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset og boldrum. Som træner og leder i Aalborg KFUM får du udleveret tøj til brug ved træning og kamp ud fra retningslinier der fastsættes af sportsudvalget.

17 16 Det udleverede tøj skal bæres ved træning og kamp. Uddannelse: Nye spillere Tøjet er klubbens ejendom og skal tilbageleveres til klubben, når man stopper ens gerninger i klubben. Det er Aalborg KFUM s mål altid at have veluddannede og velkvalificerede trænere og ledere. Det er derfor i klubbens interesse, at uddanne og efteruddanne alle trænere og ledere. Hvis du er interesseret i at uddanne dig udover dette, så kontakt din udvalgsformand. Hvis en ny spiller ønsker at spille fodbold i KFUM, er det trænerens ansvar at tage godt imod vedkommende. Nye spillere skal introduceres overfor: Gamle spillere, andre trænere, ledere og afdelingsleder. En ny spiller har en måneds gratis prøvetræning. Nye spillere må IKKE spille kampe medmindre de er indmeldte, aht. forsikring, JBU-regler mv. Husk spillercertifikat, hvis de nye spillere har spillet i en anden klub. Kontingent Hjemmesiden aalborgkfumfodbold.dk Nye medlemmer skal indmeldes på autoriserede blanketter, der findes i café eller på hjemmesiden. Udfyldte indmeldelses blanketter afleveres i kasserens posthylde. Kassereren udsender indbetalingskort til betaling af kontingent. Medlemslister ajourføres i samarbejde med afdelingslederne. Se retningslinie for opkrævning af kontingent i senere afsnit. Det er klubbens mål at have en opdateret og dynamisk hjemmeside. For at det skal lykkedes er det vigtigt at alle kommer med input, alle ledere, trænere, spillere, forældre mv. har et ansvar herfor.

18 Træning Omklædningsrum: Bliver tildelt afdelingerne af den baneansvarlig ved opstart af træning. Brug kun det rum afdelingen er tildelt. Det er trænernes ansvar at omklædningsrummene efterlades i ordentlig stand efter endt træning. Trænere må ikke udlevere nøgler til klubhus/omklædning eller boldrum, således at spillere uden overvågning af træner/leder har fri adgang. Baner: Fordeling af baner til træning foretages af sportsudvalget for henholdsvis vintertræning og sommertræning. Ved fordelingen tages følgende hensyn: At U 6 og U 7 hold skal have tilstrækkeligt plads til opstilling af 3 mands baner (på løse arealer eller på en 7 mands bane) At U 8 og U 9 hold har fortrinsret til 5 mandsbaner på alle træningsdage mellem kl. 17 og 19. At U 10, U 11 og U 12 hold har fortrinsret til 7 og 11 mands træningsbaner på alle træningsdage mellem 17 og At træningstiderne fordeles af sportsudvalget under hensyntagen til at samme årgange træner samtidigt og i øvrigt under hensyntagen til antallet af hold og spillere i de enkelte årgange. At baneansvarlig og kampfordeler til enhver tid kan flytte enkelte holds træning til andre anvendelige baner (i samme tidsrum), hvis baneforhold eller kampe nødvendiggør dette. Flytning sker ved opslag og/eller direkte kontakt til trænere. Trænerne skal respektere de tildelte baner, og anvisninger fra baneansvarlig og kampfordeler.

19 18 Sandbane/Kunststofbane I forbindelse med vintersæsonen, normal fra 1. nov. til 1. april, vil det kun være muligt at træne på sandbanen ud fra de retningslinier som bestyrelsen udstikker. I månederne feb., marts vil der blive lejet tider på kunststofbanen ved AaB efter ønske fra afdelingerne. Sportsudvalget vil via kampfordeler booke og fordele tiderne. Boldskab: Hvert hold får adgang til et aflåst skab til opbevaring af bolde, spand, toppe, evt. lægetaske mv. Alle trænere får udleveret én nøgle til det skab der tilhører trænerens hold. Træneren er ansvarlig for at skabet er aflåst også under træningen. Træneren må ikke give spillere adgang til boldrum og skabene ved udlån af nøgler til disse. Ved træneren frafald/forsinkelse må nøgle kun udlånes til anden ansvarlig person/leder men aldrig til ungdomsspillere. Det påhviler enhver træner/leder at bortvise uvedkommende (herunder spillere) fra boldrummet Bolde: Hvert hold har en sæk med bolde i boldrummet. Afdelingerne tilsigter at antallet af brugbare bolde i sækken modsvarer antallet af spillere på det enkelte hold. Tæl boldene før og efter træning. Udskiftning eller supplering af bolde kan ske ved henvendelse til din afdelingsformand. Overtræksveste: Kegler/toppe: Ringe med overtræksveste hænger til fælles afbenyttelse i boldrummet og opbevares IKKE i de respektive boldskabe. Tag de veste du har brug for til træningen og hæng dem på plads igen efter brug. Er vestene beskidt skal de lægges til vask ved at lægge dem på vaskehylde i klubhuset. Den vil herefter kunne afhentes samme sted, typisk den følgende dag eller to. Toppe vil blive udleveret til hvert enkelt hold og opbevares i boldskabene. Kegler og andet tilbehør findes i boldrummet.

20 19 Lys på banerne: Værdigenstande: Lyset tændes og slukkes automatisk i den periode hvor lys er påkrævet. Ure, penge, mobiltelefoner etc. MÅ IKKE efterlades i omklædningsrummene. Aflever værdigenstande i værdikasserne i cafeen. 3.3 Trænings- og turneringskampe Træningskampe: Der tilmeldes normalt til JBU's træningsturnering. Øvrige træningskampe kan aftales efter behov, dog altid i samarbejde med baneansvarlig, klubhusansvarlig og kampfordeler ved hjemmekampe. Turneringskampe: Der tilmeldes til JBU's ordinære turnering, alternativt DGI. Kun spillere der er medlem og har betalt rettidigt kontingent er spillerberettiget. Spilletidspunkter: Flytning af turneringskampe: Forud for turneringsstart har trænere/ledere mulighed for at få indflydelse på tidspunkterne for afvikling af hjemmekampene. Ønsker til afvikling af egne hjemmekampe, meddeles kampfordeleren. Kan som hovedregel ikke finde sted. Skulle det af en eller anden grund være tvingende nødvendigt at flytte en kamp, kontaktes klubbens kampfordeler. Et ønske om flytning skal meddeles kampfordeleren senest 14 dage før det fastsatte spilletidspunkt. Overholdes denne tidsfrist ikke kan kampen ikke flyttes. Der henstilles i øvrigt til at flytning af kampe så vidt muligt minimeres. En enkelt skade eller to eller et "træls" spilletidspunkt er således ikke argument for flytning af kamp. Spilletøj og vask: I vaskerummet har hvert hold (fra U 13) sin egen hylde til taske med spilletøj. Inden aflevering til vask, skal alt spilletøj tælles og vendes med retsiden udad. Tasken stilles herefter i vaskehylden i gangen overfor vaskerummet. Normal vasketid er 2-3 dage. Skal spilletøjet be-

21 20 nyttes hurtigere lægges et af de røde kort (ligger i hylden) oven på tasken. Børnehold (U12 og yngre) sørger selv for vask af spilletøj. Indendørs turnering Drikkedunke: Omklædningsrum: Alle afdelinger tilbydes deltagelse i indendørs turneringer. Fra U8 og ældre tilbydes 1 hold/årgang deltagelse i JBU s indeturnering i A eller B rækken. Alle andre hold tilbydes deltagelse i privatturnering alternativt JBU s B-række eller DGI. Der vil ikke blive udleveret drikkedunke pga. smittefare mv. Spillere sørger selv herfor. Kig på tavlen i gangen. Den baneansvarlige foretager disponeringen af omklædningsrum og kampbaner i forbindelse med afvikling af hjemmekampe. Det er trænernes ansvar at omklædningsrummene efterlades i ordentlig stand efter endt brug. Kampbaner: Der er som udgangspunkt vedtaget følgende fordeling af kampbaner for 11-mands hold (senior + ungdom): Bane 1: 1. hold senior, ungdoms 1. hold (M+A) Bane 2: hold senior, ungdom 2., 3. hold Bane 3: Oldboys, ungdom 3. og 4. hold 7-mands hold spiller primært på bane 2 for at undgå færdsel af børn på Under Lien. Alternativer er primært bane 1 (under hensyn til baneforhold og andre kampe), sekundært bane 3. Kampbold: Linievogterflag: Bolde til Opvarmning: 5 mands hold spiller på særligt opsatte baner på træningsanlægget. Medbringes af dommeren ved sort dommer, ellers af hjemmeholdets træner Medbringes af dommeren. Hentes i boldrummet i ens egen bold-sæk - husk bolde til modstanderholdet. Træner har ansvaret for, at boldene kommer retur til boldsækken efter kampen.

22 21 Opvarmning før kampen: Kørsel til udekampe: Foregår normalt ved kampbanen, dog skal der ved kamp på opvisningsbanen (bane 1) opvarmes på træningsbanerne. Ved udekampe i den ordinære turnering (JBU el. DGI) eller ved kvalificerende stævner med kørselsafstand over 50 km hver vej ydes der tilskud efter statens mindste takst (2010: 1.90 kr. pr. km. (max. 3 biler v. 7-mands, 4 biler v. 11-mands.). Ved særlige tilfælde kan der søges om tilskud til buskørsel. Beslutningen træffes af bestyrelsen via indstilling fra udvalg. De enkelte hold, hvor dette er aktuelt, udarbejder ved forårs-, efterårssæsonen kørselsregnskab og afleverer til deres afdelingsformand for godkendelse og udbetaling. Kørselsregnskabet skal indeholde, dato, destination fra/til, antal km, samt navn og CPR nr. på 4 (3) personer samt kontonummer hvortil beløb skal overføres. Holdkort: Holdkortene afleveres i de respektive holds postrum. Holdkortet udfyldes korrekt med navn, fødselsår og resultat. Husk, at modstanderne også skal udfylde holdkortet. I JBU og DGI turneringen skal resultat af hjemmekampene indtastes via telefonen umiddelbart efter kampen. Vejledning hertil er på holdkortet. 7-mands (røde kort) afleveres i udfyldt stand i cafeen efter kampen. HAK princip Brug af udskiftningsspillere 11-mands (grøn kort) afleveres i udfyldt stand (inkl. modstanderhold) til dommeren senest 10 min. før kampstart. I relation til JBU s/dbu s retningslinier for håndtering af børne- og ungdomsfodbold er angivet en anbefaling for hvordan man som træner skal agere ift. den enkelte spillers spilletid ifm. kamp. Anbefalingen benævnes HAK-princippet der kort fortalt betyder: Alle spillere (incl. udskiftningsspillere) skal i løbet af en kamp deltage aktivt i kampen (dvs. befinde sig inde på banen) i minimum Halvdelen Af Kamptiden. Hvis ikke dette med overvejende sikkerhed kan garanteres skal spilleren ikke udtages til

23 22 den pågældende kamp. Bemærk at HAK-princippet ikke betyder at alle spillere skal have lige lang spilletid. Der er alene tale om en sikring af at alle spillere som minimum er i aktion i minimum Halvdelen Af Kamptiden. Der vil være kampe hvor dette på trods af intentionen ikke kan blive opfyldt men disse skal udgøre et absolut fåtal. I Aalborg KFUM indføres HAK-princippet således: For alle hold uden undtagelse i U15 og nedefter gælder HAK-princippet (50 %). For A og M hold i U15 og M-hold i U13 og U14, kan der i dispenseres fra kamp til kamp, men alle skal have spilletid, hvilket opfattes som mindst 25 % spilletid. I U17 og U19 er der frit spillerum, dog henstilles der til at, alle skal have spilletid, specielt for B-hold. 3.4 Stævne- og CUP-deltagelse Det er KFUM s mål at give børne- og ungdomspillerne oplevelser bl.a. ved deltagelse i stævner i både ind- og udenlands. Nedennævnte er udtryk for klubbens forslag. Konkrete ønsker medtages af de respektive afdelingsledere til udvalgsmøderne, der koordinerer stævnedeltagelse. Der ydes tilskud til deltagelse i stævner efter behandling i udvalgene. U6, U7, U8 og U9: Deltager i op til 2 en dags stævner tæt på Aalborg, så forældrene har god mulighed for at deltage. U10 og U11: U12 og U13: Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. Deltager i op til 2 én dags stævner og/eller weekend stævner - gerne i nærheden af Aalborg, så forældrene har god mulighed for at deltage. Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. Deltager i op til 2 én dags stævner og/eller weekend stævner - gerne i nærheden af Aalborg, så forældrene har god mulighed for at deltage. Gerne ét stævne med overnatning, som forberedelse til næste

24 23 års udenlands tur. U15 - U19: Alle hold Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. Mulighed for deltagelse stævne i udlandet. samt ét hjemligt stævne. Der tilbydes endvidere 1 indendørsstævne pr. hold. De nævnte stævneantal er tilmeldingsstævner. Hvis hold derudover kvalificerer sig til afsluttende stævner/mesterskaber er dette udover det anførte antal (såvel udendørs som indendørs) 3.5 Dommer til turneringskampe Dommere: 5 og 7-mands: Alle trænings- og turneringskampe påsættes med egne lokale dommere. Afdelingslederen har ansvaret for at dette koordineres og planlægges. Undtaget herfor er senior 7 mands kampe og evt. 7 mandskampe i aldersgruppen fra U12 og ældre. 11-mands: I trænings- og turneringskampe under JBU bestilles dommere hos Aalborg dommerklub. Ansvaret herfor ligger hos kampfordeleren. Øvrige kampe dømmes med egne lokale dommere. Afdelingslederen har ansvaret for dette. Dommer afregning, 7 & 11-mands: Dommertøj: (egne dommere) Vores forhold til dommere: Dommerafregning opkræves automatisk fra JBU og DGI via klubbens konto. Til brug for egne dommere i 5 og 7-mandskampe findes der til udlån i caféen dommersæt bestående af sort dommertrøje, fløjte og kort. Det er ledernes ansvar at dommerne bliver behandlet godt. Det skulle gerne være sådan, at dommerne er glade for at komme til KFUM. Alle skal behandle dommerne positivt, både spiller, træner, holdleder og tilskuer. Det er ledernes og trænerens ansvar at dette efterleves.

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN Oluf Hjortlund, Advokat J.nr.: 61-107545 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er FC SOLSIDEN. 1.2. Foreningens

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere