Research Danmark Så er opsvinget her

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Så er opsvinget her"

Transkript

1 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2. kvartal indikerer, at fremgangen vil fortsætte, og vi tør nu godt kalde det et egentligt opsving. Vi forventer, at væksten i 2014 vil være drevet af en kombination af privat forbrug og eksport. Især det private forbrug kan overraske positivt, da forbrugertilliden ikke har været højere siden januar 2007 og stort set ikke har været højere selv i gode tider. Inflationen har i år været lavere end forventet, hvilket i høj grad skyldes, at fødevarepriserne er faldet. Selvom lønstignings-takterne er små, betyder den lave inflation, at reallønnen vokser. Det offentlige underskud er på grænsen af det tilladte, og der er ikke plads til stor vækst i offentligt forbrug. Fremgangen i dansk økonomi taler for, at finanspolitikken bør strammes de kommende år. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP Privatforbrug Offentligt forbrug Faste bruttoinvesteringer Eksport Import Bruttoledighed (1000 personer) Inflation Offentlig saldo, % af BNP Betalingsbalance, % af BNP Dansk økonomi accelererer Krisen ramte Danmark hårdt, og dansk økonomi har haft svært ved at komme op i gear, selvom en række bløde nøgletal i længere tid har peget på øget optimisme blandt både virksomheder og forbrugere. Nu ser det dog endelig ud til, at de positive nøgletal er ved at slå igennem i de hårde tal. Dansk økonomi voksede med 0,9 % i 1. kvartal, og selvom en række midlertidige faktorer var med til at trække væksten op, er der tale om en pæn vækst. De pæne nøgletal er fortsat ind i 2. kvartal, hvilket indikerer, at fremgangen vil fortsætte, og at vi er på vej ind i et selvbærende opsving. Vi forventer, at dansk økonomi vil vokse med 1,5 % i år stigende til 2,0 % i Privatforbruget er på vej op trukket af stigende realindkomst og meget høj forbrugertillid. Også eksporten ventes at trække en del af væksten. Danmark er en lille åben økonomi, og væksten i Danmark hænger uløseligt sammen med de globale konjunkturer, herunder især den aktuelle økonomiske situation her i Europa. En del af forklaringen på vores optimisme er således også, at det går bedre i Europa. Når det går bedre i Europa, er der større efterspørgsel efter danske varer og tjenester, hvilket er med til at sætte damp på kedlerne herhjemme. Når det er sagt, er den hjemlige situation også fornuftig. En kombination af højere beskæftigelse, højere realløn som følge af den lave inflation og et mere stabilt boligmarked er med til at øge potentialet for privatforbruget, der ellers længe har ligget underdrejet. Finanspolitikken er også lempelig over prognoseperioden, og den offentlige saldo vil i 2015 ligge på grænsen af det tilladte af EU. Da vi er på vej ind i et selvbærende opsving, bør finanspolitikken strammes, hvilket både vil øge det finanspolitiske råderum og reducere sandsynligheden for en overophedning. Dansk økonomi accelererer Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mikkel Rud Bjørndal juni 2014

2 Det er vigtigt at tage et væsentligt forbehold for vores vækstskøn i denne prognose, idet Danmarks Statistik til september kommer med sin hovedrevision af nationalregnskabstallene. Vi kender af gode grunde ikke de nøjagtige konsekvenser af hovedrevisioner, men vi ved bl.a., at BNP i 2008 bliver opjusteret med 2,5 %. Stigningen er primært forklaret ved, at de faste bruttoinvesteringer opjusteres med 12,1 %, idet forskning og udvikling fremover vil blive betragtet som en investering mod tidligere forbrug i produktion. Det offentlige forbrug nedskrives med 2,8 %. Skattetrykket nedjusteres med næsten 3 procentpoint. Det vides pt. ikke, hvad revisionerne betyder for realvæksten, men ud fra den nuværende tilgængelige information og erfaringer fra tidligere hovedrevisioner, er det ikke usandsynligt, at realvæksten kan ændre sig en del med den nye opgørelse. Privatforbruget et skridt op På papiret steg privatforbruget meget kraftigt i 1. kvartal, nemlig med 2 % den største stigning på et kvartal i otte år. Men det meste af stigningen var ren måleteknik: Udbetalingen af forsikringspræmier i forbindelse med stormene i sidste kvartal af 2013 talte med som negativt forbrug af forsikring, og førte derfor til et kunstigt lavt tal for forbruget i det kvartal. Det gentog sig ikke i år, og det gav så en automatisk stigning. Men også renset for den effekt var der en meget pæn vækst på ca. 0,5 %, blandt andet hjulpet af en ny stigning i bilsalget. Dankort-omsætningen indikerer, at fremgangen er fortsat i 2. kvartal. Indtil videre ser det ud til, at forbruget er steget en anelse mere i år, end det, vi havde regnet med, og vi har derfor opjusteret forventningerne til forbrugsvæksten i 2014 lidt, til 1,6 %. Renset for forsikringseffekten bliver forbrugsvæksten i år dog kun 1,2 % og dermed ikke helt oppe på normalvækst, men klart nok til at gøre 2014 til det bedste forbrugsår siden Forbruget bliver trukket op af en meget høj forbrugertillid, der kun få gange har været højere end nu, men først og fremmest af, at husholdningernes indkomster også klarer sig bedre end ventet. Lav inflation trækker reallønsvæksten op, og højere beskæftigelse hjælper også. Vores prognose indebærer, at forbrugerne bruger omtrent samme andel af indkomsten i år, som de gjorde sidste år, mens forbrugskvoten stiger lidt i Det er klart, at hvis vi vender tilbage til et privatforbrug svarende til hele indkomsten eller mere, som vi så umiddelbart før krisen, vil vi se en væsentligt større stigning i privatforbruget. Men på grund af husholdningernes investeringer i boliger (der ikke regnes med som forbrug) og på grund af pensionsopsparing, er det allerede nu sådan, at husholdningernes udgifter ikke er dækket af, hvad de får udbetalt. Derfor er gælden fortsat voksende i kroner og øre, selvom den dog ikke længere vokser hurtigere end indkomsten. Men det vil den altså komme til at gøre, hvis forbrugskvoten skal stige væsentligt herfra. At det sker, er bestemt ikke umuligt, og vi kan stå over for et kraftigere forbrugsopsving, end vi lægger op til. Men det virker mere oplagt, at forbrugskvoten og gælden kun stiger svagt, fordi husholdningerne i forvejen står med en gæld på 2007-niveau, men med boliger, der er cirka 25 % mindre værd end dengang, set i forhold til indkomsten. Forbrugsvækst trukket af indkomstvækst Anm.: Indkomsten er disponibel bruttoindkomst, korrigeret for konvertering af kapitalpensioner i 2013 og Forbrugertilliden er usædvanligt høj Huspriser er faldet, gæld er ikke Anm.: Indkomst er korrigeret for konvertering af kapitalpensioner i 2013 og for gæld for databrud i 4. kvartal Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og Realkredit Danmark juni 2014

3 Fødevarer sender inflationen ned Vi havde regnet med, at inflationen gradvist ville stige i løbet af foråret og nå op over en procent hen over sommeren. Men stigningen er udeblevet indtil videre. Det skyldes især, at fødevarepriserne er faldet mere, end hvad der kan forklares med lavere afgifter, til trods for, at verdensmarkedspriserne på fødevarer er steget med over 20 % siden nytår. Der er spæde tegn på, at udviklingen i fødevarepriserne er ved at vende, men næppe nok til, at det for alvor kan nå at trække inflationen op for 2014 som helhed. Også når der ses bort fra fødevarer, er inflationen dog meget lav, med 1,0 % i maj. Især importen trækker priserne ned, blandt andet fordi kronen er blevet styrket. Men der er stadig ingen tegn på faldende priser i den indenlandske økonomi, og vi er bestemt ikke i nærheden af skadelig deflation. Tværtimod er de lave prisstigninger med til at sikre stigende realindkomst, selvom lønvæksten er lav. Både på det private og det offentlige arbejdsmarked steg lønningerne med 1,1 % årligt frem til 1. kvartal. Nye overenskomster på det private arbejdsmarked vil øge lønvæksten lidt resten af året, og med stigende beskæftigelse er der også udsigt til lidt højere lokale lønstigninger. Men det kommer ikke til at føles sådan for lønmodtagerne, for med stigende inflation kommer reallønsvæksten til at være på samme niveau som nu. Optimismen spreder sig på boligmarkedet Der har været fremgang på det danske boligmarked siden midten af 2012, og gennemsnitprisen på et énfamiliehus var i ,6 % højere end gennemsnitsprisen i Fremgangen er fortsat ind i 2014, hvor Danmarks Statistiks månedlige prisstatistik har vist en fremgang på 1,5 % k/k i 1. kvartal. Boligmarkedet ser altså i øjeblikket ud til at komme sig hurtigere, end vi tidligere har vurderet. Vi har på den baggrund opjusteret vores skøn og forventer nu, at boligpriserne vil stige med 3,1 % i 2014 og 2,5 % i Fremgangen understøttes af, at det ser ud til, at vi har lagt det værste af krisen bag os. Arbejdsmarkedet er i fremgang, hvilket reducerer husholdningernes usikkerhed omkring deres fremtidige indkomstgrundlag, hvilket igen øger købelysten. Fremgangen på boligmarkedet drives særligt af lave renter, der betyder, at omkostningerne ved at købe bolig i øjeblikket er meget lave. Når det er sagt, er boligmarkedet ikke normaliseret endnu, og omsætningen er stadig på et lavt niveau. Dykker man ned i statistikkerne, er det tydeligt, at det danske boligmarked er opdelt. Det er ikke alle steder i landet, at priserne og aktiviteten er stigende. Mens boligmarkedet er i fremgang i og omkring de store byer, ser det straks anderledes ud andre steder i Danmark. Baseret på Boligsidens markedsindeks er der spæde tegn på, at fremgangen er ved at brede sig til resten af landet. Tendensen med, at de største prisstigningstakter findes i de store byer, ventes dog at fortsætte. Lav inflation under alle omstændigheder Boligmarkedet i klar bedring Store regionale forskelle på boligmarkedet juni 2014

4 Det er også værd at holde øje med ejerlejlighedsmarkedet, idet ejerlejlighedspriserne steg med 8,4 % å/å i 2013, og aktiviteten vokser. Fremgangen er fortsat ind i 2014, hvor priserne steg med 3,1 % k/k i 1. kvartal, og hvor forskellige månedsstatistikker tyder på, at fremgangen er fortsat ind i 2. kvartal. En væsentlig forklaringsfaktor er, at de lave renter betyder, at det ikke er meget dyrere at købe en lejlighed i de store byer end andre steder i landet. Der har været diskussioner om, hvorvidt der er tale om en ny boligprisboble på ejerlejlighedsmarkedet, især i København, men det er ikke vores vurdering, at det er tilfældet i øjeblikket. Det er dog klart, at de høje vækstrater ikke er holdbare over en længere periode, og det vil derfor være bekymrende, hvis de nuværende tendenser fortsætter. Vi forventer, at ejerlejlighedspriserne vil stige yderligere over de næste par år, men vi afviser ikke, at ejerlejlighederne kan falde i pris på et senere tidspunkt, når renterne begynder at stige igen. Eksporten ventes at stige Dansk eksport har generelt klaret sig godt på trods af krisen og voksede med 1,2 % i 2013 på trods af, at BNP i euroområdet faldt med 0,4 %. I 1. kvartal i år steg eksporten med 1,3 %, hvilket skyldtes en stigning på 3,2 % i eksporten af tjenester, mens vareeksporten faldt med 0,1 %. Vi er fortsat optimistiske på vegne af dansk eksport, når vi ser hen over prognoseperioden. Selvom vores eksportbarometer har været faldende gennem 2014, ligger det fortsat på et højt niveau, og det peger i retning af øget vareeksport. Baseret på vores model for vareeksporten skønner vi, at vareeksporten vil vokse med omkring 1,3 % i 2. kvartal. Årsagen er, at pilen generelt peger opad på vores største eksportmarkeder. Højere økonomisk aktivitet i de lande, vi handler med, betyder, at der også er højere efterspørgsel efter danske varer. Der er dermed potentiale for, at dansk eksport kan fortsætte de flotte takter. Samlet venter vi, at eksporten i år vil vokse med 3,2 % stigende til 3,8 % næste år. Danmarks lønkonkurrenceevne blev svækket med 30 % i løbet af 00 erne, men har siden genvundet omkring 15 procentpoint det tabte som følge af lavere lønstigningstakter i Danmark i forhold til udlandet. De afsluttede overenskomstforhandlinger i 2014 bød kun på moderate lønstigningstakter, og det er derfor vores forventning, at den delvise genopretning af den tabte konkurrenceevne vil være med til at understøtte eksporten fremadrettet også. I juni 2014 blev regeringen og Venstre enige om en ny vækstpakke, og i maj 2014 fremlagde regeringen sin nye eksportstrategi. Begge indeholder initiativer, der skal gøre det simplere og billigere at drive virksomhed og at kunne afsætte sine varer i andre lande. Det er svært at vurdere, hvor stor effekten af de samlede initiativer vil være, da initiativerne er små skridt i den rigtige retning. Når det er sagt, hæmmes danske virksomheder fortsat af et højt skatte- og afgiftsniveau, ligesom lønkonkurrenceevnen stadig er svagere, end den tidligere har været. Der er derfor god grund til yderligere initiativer, der kan være med til styrke rammevilkårene for danske virksomheder. Vi forventer, at importen vil stige som følge af både højere privat forbrug og højere dansk produktion. Det ventes dog, at importen fortsat vil ligge under eksportvæksten, og at nettoeksporten derfor vil bidrage positivt til væksten hen over prognoseperioden. Ejerlejlighedspriser stiger kraftigt Kilde: Danmarks Statistik, home og Danske Bank Eksportbarometret peger på eksportfremgang Anm.: Vareeksporten er vareeksporten fra Danmarks Statistiks månedlige statistik for udenrigshandlen. Kilde: Danmarks Statistik, Macrobond og Danske Bank Danmark har genvundet noget af sin tabte lønkonkurrenceevne Kilde: OECD og Danske Bank juni 2014

5 Betalingsbalanceoverskuddet er ikke et sundhedstegn Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster bliver ved med at være højt, og i april var overskuddet 137,5 mia. kr., når man summer over det seneste år. Betalingsbalancen svarer til forskellen mellem, hvor meget Danmark sparer op og investerer. Det høje betalingsbalanceoverskud afspejler med andre ord, at krisen har ramt Danmark meget hårdt, idet der spares markant mere op, end der investeres. Selvom handelsbalancen udgør en stor andel af overskuddet, trækker også den såkaldte løn- og formueindkomst -post godt. Løn- og formueindkomsten udgøres hovedsagelig af det positive nettoafkast, som fås fra danskejede aktiver i udlandet som følge af Danmarks positive udlandsformue over for udlandet. Vi forventer, at det årlige overskud på betalingsbalancen vil falde til 125 mia. kr. i år og 115 mia. kr. næste år, hvilket svarer til hhv. 6,6 % og 5,8 % af BNP. Faldet skyldes, at vi forventer, at investeringerne vil begynde at stige, at husholdningerne vil begynde at forbruge lidt mere, samt at formueindkomsten vil falde noget. Betalingsbalancen udgjorde 7,3 % af BNP i 2013, hvilket betyder, at gennemsnittet for betalingsbalancen over de seneste tre år nu er på 6,4 % af BNP i Dette er over den øvre grænse på 6 %, der af EU bliver betragtet som en ustabilitet ifølge deres procedure for overvågning af landenes makroøkonomiske ubalancer. Danmark risikerer derfor at få en ny henstilling fra EU til at reducere overskuddet. Det er dog svært at se, hvilke initiativer regeringen skal tage for at bekæmpe overskuddet. Danmark kan pga. fastkurspolitikken ikke føre lempelig pengepolitik i et forsøg på at øge forbrugs- og investeringslysten, ligesom Danmark heller ikke kan føre mere lempelig finanspolitik, da vi allerede er på grænsen af det tilladte ifølge EU. Arbejdsmarkedet klarer sig bedre end ventet En af de positive overraskelser i dansk økonomi er, at beskæftigelsen klarer sig bedre end ventet. I løbet af 2013 steg den samlede beskæftigelse med personer, selvom væksten var beskeden. I 1. kvartal i år steg den samlede beskæftigelse med 7.000, hvilket var over forventning. Stigningen i beskæftigelsen skete i den private sektor, da den offentlige beskæftigelse faldt med knap personer. Halvdelen af stigningen er dog sket i byggeog anlægsbranchen og kan sandsynligvis forklares ved øget aktivitet af midlertidig karakter som følge af orkanerne Allan og Bodil og en mild vinter. Samlet set er det dog et tegn på, at arbejdsmarkedet klarer sig bedre. Vi forventer, at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige hen over prognoseperioden. Dette understøttes af Dansk Jobindex, som viser, at antallet af nye jobannoncer er støt stigende. Danmarks Statistiks konjunkturbarometre peger også i retning af, at virksomhederne forventer at hyre flere ansatte i den kommende tid. Vi forventer dog ikke, at virksomhederne vil hyre ny arbejdskraft i samme tempo som hidtil, da virksomhederne allerede nu har ansat en del af den arbejdskraft, der skal til for at dække den forventede højere produktion i fremtiden. Vi forventer, at der fra slutningen af 2013 til slutningen af prognoseperioden i 2015 vil komme lidt over flere i beskæftigelse. Betalingsbalancen er stadig svimlende høj Danmarks betalingsbalance udgør en ustabilitet Kilde: EU, Danmarks Statistik og Danske Bank Beskæftigelsen vil stige over de kommende par år juni 2014

6 Bruttoledigheden er faldet med personer siden årsskiftet. Faldet er sammenfaldende med implementeringen af kontanthjælpsreformen, der bl.a. erstatter kontanthjælp med en uddannelseshjælp for unge under 30 år. I 1. kvartal i år modtog personer uddannelseshjælp, hvoraf kun 9 % af modtagerne er blevet erklæret åbenlyst uddannelsesparate. Kun de åbenlyst uddannelsesparate indgår i bruttoledigheden, og reformen har derfor medført et teknisk fald i bruttoledigheden. Bruttoledigheden undervurderer altså den faktiske ledighed. Vi forventer, at ledigheden vil falde yderligere de kommende år, om end ikke i samme tempo som beskæftigelsen, da vi vurderer, at flere vil træde ind i arbejdsstyrken igen i takt med, at jobudsigterne bliver bedre. Et øget antal virksomheder begynder at melde, at arbejdskraftmangel er en produktionsbegrænsning, og det vil være godt for dansk økonomi, hvis vi gennem reformer kunne komme eventuelle kommende flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet i forkøbet. Virksomhederne vil begynde at investere mere Investeringslysten har været lille i Danmark siden krisens udbrud. Det ser dog ud til, at optimismen har bredt sig, og industritilliden har ligget over gennemsnittet i 2013 i alle måneder undtagen maj. Bedre udsigter for virksomhedernes fremtidige afsætnings- og indtjeningsmuligheder samt meget lave renter og et mere stabilt bankudlån betyder, at der er potentiale for, at investeringerne kan vokse over de kommende år. Vi forventer især, at erhvervsinvesteringerne vil tage fart i Selvom investeringsvinduet udløb i 2013, ser det ikke ud til at påvirke investeringerne i år. Vi forventer, at de faste bruttoinvesteringer vil stige med 2,3 % i år og 3,2 % til næste år. Erhvervsinvesteringerne vil vokse med 2,2 % i år og 4,9 % næste år. Boliginvesteringerne ventes at stige i år, hvilket hænger sammen med skadesudbedringerne i forbindelse med orkanerne Allan og Bodil. Udløbet af BoligJobOrdningen fremrykker boliginvesteringer fra begyndelsen af 2015 til slutningen af 2014, men vi forventer, at boliginvesteringerne vil vokse i løbet af 2015 som følge af de højere boligpriser. Fremrykkede offentlige investeringer vil også i år bidrage til væksten, men vil trække ned i Det offentlige underskud på grænsen af det tilladte Vi forventer, at det offentlige forbrug vil vokse med 0,7 % i år og 0,8 % næste år, hvilket ligger lidt under regeringens egne skøn. Sammenholdt med statens øvrige indtægter og udgifter betyder det, at underskuddet i år vil være omkring 1,2 % stigende til 2,9 % i Det mindre underskud i år skal ses i lyset af engangsindtægter pga. pensionsomlægninger. Ser man bort fra engangsindtægter, ligger underskuddene i begge år tæt på EU s øvre grænse på 3 % som angivet af vækst- og stabilitetspagten. Det betyder, at det finanspolitiske råderum er minimalt. Danmark risikerer at overskride de 3 % i 2015, hvis væksten af den ene eller anden grund skuffer, at statens indtægter bliver lavere end forventet, eller hvis der kommer uforudsete udgifter. At finanspolitikken i øjeblikket balancerer på et knivsæg, er uhensigtsmæssigt. Den forventede fremgang i dansk økonomi taler derfor for, at det er på tide at stramme finanspolitikken op. En opstramning vil både mindske risikoen for en overophedning og sikre et større råderum. Væksten i det offentlige forbrug er af en sådan størrelse, at vi ikke forventer en større stigning i den offentlige beskæftigelse i løbet af de kommende år. Bruttoledigheden forventes at falde yderligere Investeringstørken ser ud til at være ovre Det finanspolitiske råderum er minimalt juni 2014

7 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) % å/å Privatforbrug Offentligt forbrug Faste bruttoinvesteringer Erhvervsinvesteringer Boliginvesteringer Offentlige investeringer Væksbidrag fra lagerændringer Eksport Vareeksport Tjenesteeksport Import Vareimport Tjenesteimport Vækstbidrag fra nettoeksporten BNP Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr % af BNP Offentlig sektors saldo, mia. kr % af BNP Offentlig bruttogæld, mia. kr % af BNP Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) Bruttoledigheden (1000 pers.) % af arbejdsstyrken (DST definition) Oliepris - dollar pr. tønde Huspriser, % å/å Lønniveau i den private sektor, % å/å Forbrugerpriser, % å/å Finansielle nøgletal 24/06/ mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente årig swap-rente årig swap-rente EUR/DKK USD/DKK Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank juni 2014

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni 2014

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse.

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Investeringsanalyse 15. juni 17 Research Danmark Det bliver ikke bedre Opsvinget har fået yderligere fart på her i 17 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Ændringer i forhold til seneste prognose

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Research Danmark Lang vej til opsving

Research Danmark Lang vej til opsving 9. januar 212 Research Danmark Lang vej til opsving Den globale vækstopbremsning satte i 3. kvartal sine tydelige spor på dansk økonomi. Eksporten steg kun svagt, hvilket langt fra var tilstrækkeligt til

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere