Research Danmark Så er opsvinget her

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Så er opsvinget her"

Transkript

1 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2. kvartal indikerer, at fremgangen vil fortsætte, og vi tør nu godt kalde det et egentligt opsving. Vi forventer, at væksten i 2014 vil være drevet af en kombination af privat forbrug og eksport. Især det private forbrug kan overraske positivt, da forbrugertilliden ikke har været højere siden januar 2007 og stort set ikke har været højere selv i gode tider. Inflationen har i år været lavere end forventet, hvilket i høj grad skyldes, at fødevarepriserne er faldet. Selvom lønstignings-takterne er små, betyder den lave inflation, at reallønnen vokser. Det offentlige underskud er på grænsen af det tilladte, og der er ikke plads til stor vækst i offentligt forbrug. Fremgangen i dansk økonomi taler for, at finanspolitikken bør strammes de kommende år. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP Privatforbrug Offentligt forbrug Faste bruttoinvesteringer Eksport Import Bruttoledighed (1000 personer) Inflation Offentlig saldo, % af BNP Betalingsbalance, % af BNP Dansk økonomi accelererer Krisen ramte Danmark hårdt, og dansk økonomi har haft svært ved at komme op i gear, selvom en række bløde nøgletal i længere tid har peget på øget optimisme blandt både virksomheder og forbrugere. Nu ser det dog endelig ud til, at de positive nøgletal er ved at slå igennem i de hårde tal. Dansk økonomi voksede med 0,9 % i 1. kvartal, og selvom en række midlertidige faktorer var med til at trække væksten op, er der tale om en pæn vækst. De pæne nøgletal er fortsat ind i 2. kvartal, hvilket indikerer, at fremgangen vil fortsætte, og at vi er på vej ind i et selvbærende opsving. Vi forventer, at dansk økonomi vil vokse med 1,5 % i år stigende til 2,0 % i Privatforbruget er på vej op trukket af stigende realindkomst og meget høj forbrugertillid. Også eksporten ventes at trække en del af væksten. Danmark er en lille åben økonomi, og væksten i Danmark hænger uløseligt sammen med de globale konjunkturer, herunder især den aktuelle økonomiske situation her i Europa. En del af forklaringen på vores optimisme er således også, at det går bedre i Europa. Når det går bedre i Europa, er der større efterspørgsel efter danske varer og tjenester, hvilket er med til at sætte damp på kedlerne herhjemme. Når det er sagt, er den hjemlige situation også fornuftig. En kombination af højere beskæftigelse, højere realløn som følge af den lave inflation og et mere stabilt boligmarked er med til at øge potentialet for privatforbruget, der ellers længe har ligget underdrejet. Finanspolitikken er også lempelig over prognoseperioden, og den offentlige saldo vil i 2015 ligge på grænsen af det tilladte af EU. Da vi er på vej ind i et selvbærende opsving, bør finanspolitikken strammes, hvilket både vil øge det finanspolitiske råderum og reducere sandsynligheden for en overophedning. Dansk økonomi accelererer Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mikkel Rud Bjørndal juni 2014

2 Det er vigtigt at tage et væsentligt forbehold for vores vækstskøn i denne prognose, idet Danmarks Statistik til september kommer med sin hovedrevision af nationalregnskabstallene. Vi kender af gode grunde ikke de nøjagtige konsekvenser af hovedrevisioner, men vi ved bl.a., at BNP i 2008 bliver opjusteret med 2,5 %. Stigningen er primært forklaret ved, at de faste bruttoinvesteringer opjusteres med 12,1 %, idet forskning og udvikling fremover vil blive betragtet som en investering mod tidligere forbrug i produktion. Det offentlige forbrug nedskrives med 2,8 %. Skattetrykket nedjusteres med næsten 3 procentpoint. Det vides pt. ikke, hvad revisionerne betyder for realvæksten, men ud fra den nuværende tilgængelige information og erfaringer fra tidligere hovedrevisioner, er det ikke usandsynligt, at realvæksten kan ændre sig en del med den nye opgørelse. Privatforbruget et skridt op På papiret steg privatforbruget meget kraftigt i 1. kvartal, nemlig med 2 % den største stigning på et kvartal i otte år. Men det meste af stigningen var ren måleteknik: Udbetalingen af forsikringspræmier i forbindelse med stormene i sidste kvartal af 2013 talte med som negativt forbrug af forsikring, og førte derfor til et kunstigt lavt tal for forbruget i det kvartal. Det gentog sig ikke i år, og det gav så en automatisk stigning. Men også renset for den effekt var der en meget pæn vækst på ca. 0,5 %, blandt andet hjulpet af en ny stigning i bilsalget. Dankort-omsætningen indikerer, at fremgangen er fortsat i 2. kvartal. Indtil videre ser det ud til, at forbruget er steget en anelse mere i år, end det, vi havde regnet med, og vi har derfor opjusteret forventningerne til forbrugsvæksten i 2014 lidt, til 1,6 %. Renset for forsikringseffekten bliver forbrugsvæksten i år dog kun 1,2 % og dermed ikke helt oppe på normalvækst, men klart nok til at gøre 2014 til det bedste forbrugsår siden Forbruget bliver trukket op af en meget høj forbrugertillid, der kun få gange har været højere end nu, men først og fremmest af, at husholdningernes indkomster også klarer sig bedre end ventet. Lav inflation trækker reallønsvæksten op, og højere beskæftigelse hjælper også. Vores prognose indebærer, at forbrugerne bruger omtrent samme andel af indkomsten i år, som de gjorde sidste år, mens forbrugskvoten stiger lidt i Det er klart, at hvis vi vender tilbage til et privatforbrug svarende til hele indkomsten eller mere, som vi så umiddelbart før krisen, vil vi se en væsentligt større stigning i privatforbruget. Men på grund af husholdningernes investeringer i boliger (der ikke regnes med som forbrug) og på grund af pensionsopsparing, er det allerede nu sådan, at husholdningernes udgifter ikke er dækket af, hvad de får udbetalt. Derfor er gælden fortsat voksende i kroner og øre, selvom den dog ikke længere vokser hurtigere end indkomsten. Men det vil den altså komme til at gøre, hvis forbrugskvoten skal stige væsentligt herfra. At det sker, er bestemt ikke umuligt, og vi kan stå over for et kraftigere forbrugsopsving, end vi lægger op til. Men det virker mere oplagt, at forbrugskvoten og gælden kun stiger svagt, fordi husholdningerne i forvejen står med en gæld på 2007-niveau, men med boliger, der er cirka 25 % mindre værd end dengang, set i forhold til indkomsten. Forbrugsvækst trukket af indkomstvækst Anm.: Indkomsten er disponibel bruttoindkomst, korrigeret for konvertering af kapitalpensioner i 2013 og Forbrugertilliden er usædvanligt høj Huspriser er faldet, gæld er ikke Anm.: Indkomst er korrigeret for konvertering af kapitalpensioner i 2013 og for gæld for databrud i 4. kvartal Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik og Realkredit Danmark juni 2014

3 Fødevarer sender inflationen ned Vi havde regnet med, at inflationen gradvist ville stige i løbet af foråret og nå op over en procent hen over sommeren. Men stigningen er udeblevet indtil videre. Det skyldes især, at fødevarepriserne er faldet mere, end hvad der kan forklares med lavere afgifter, til trods for, at verdensmarkedspriserne på fødevarer er steget med over 20 % siden nytår. Der er spæde tegn på, at udviklingen i fødevarepriserne er ved at vende, men næppe nok til, at det for alvor kan nå at trække inflationen op for 2014 som helhed. Også når der ses bort fra fødevarer, er inflationen dog meget lav, med 1,0 % i maj. Især importen trækker priserne ned, blandt andet fordi kronen er blevet styrket. Men der er stadig ingen tegn på faldende priser i den indenlandske økonomi, og vi er bestemt ikke i nærheden af skadelig deflation. Tværtimod er de lave prisstigninger med til at sikre stigende realindkomst, selvom lønvæksten er lav. Både på det private og det offentlige arbejdsmarked steg lønningerne med 1,1 % årligt frem til 1. kvartal. Nye overenskomster på det private arbejdsmarked vil øge lønvæksten lidt resten af året, og med stigende beskæftigelse er der også udsigt til lidt højere lokale lønstigninger. Men det kommer ikke til at føles sådan for lønmodtagerne, for med stigende inflation kommer reallønsvæksten til at være på samme niveau som nu. Optimismen spreder sig på boligmarkedet Der har været fremgang på det danske boligmarked siden midten af 2012, og gennemsnitprisen på et énfamiliehus var i ,6 % højere end gennemsnitsprisen i Fremgangen er fortsat ind i 2014, hvor Danmarks Statistiks månedlige prisstatistik har vist en fremgang på 1,5 % k/k i 1. kvartal. Boligmarkedet ser altså i øjeblikket ud til at komme sig hurtigere, end vi tidligere har vurderet. Vi har på den baggrund opjusteret vores skøn og forventer nu, at boligpriserne vil stige med 3,1 % i 2014 og 2,5 % i Fremgangen understøttes af, at det ser ud til, at vi har lagt det værste af krisen bag os. Arbejdsmarkedet er i fremgang, hvilket reducerer husholdningernes usikkerhed omkring deres fremtidige indkomstgrundlag, hvilket igen øger købelysten. Fremgangen på boligmarkedet drives særligt af lave renter, der betyder, at omkostningerne ved at købe bolig i øjeblikket er meget lave. Når det er sagt, er boligmarkedet ikke normaliseret endnu, og omsætningen er stadig på et lavt niveau. Dykker man ned i statistikkerne, er det tydeligt, at det danske boligmarked er opdelt. Det er ikke alle steder i landet, at priserne og aktiviteten er stigende. Mens boligmarkedet er i fremgang i og omkring de store byer, ser det straks anderledes ud andre steder i Danmark. Baseret på Boligsidens markedsindeks er der spæde tegn på, at fremgangen er ved at brede sig til resten af landet. Tendensen med, at de største prisstigningstakter findes i de store byer, ventes dog at fortsætte. Lav inflation under alle omstændigheder Boligmarkedet i klar bedring Store regionale forskelle på boligmarkedet juni 2014

4 Det er også værd at holde øje med ejerlejlighedsmarkedet, idet ejerlejlighedspriserne steg med 8,4 % å/å i 2013, og aktiviteten vokser. Fremgangen er fortsat ind i 2014, hvor priserne steg med 3,1 % k/k i 1. kvartal, og hvor forskellige månedsstatistikker tyder på, at fremgangen er fortsat ind i 2. kvartal. En væsentlig forklaringsfaktor er, at de lave renter betyder, at det ikke er meget dyrere at købe en lejlighed i de store byer end andre steder i landet. Der har været diskussioner om, hvorvidt der er tale om en ny boligprisboble på ejerlejlighedsmarkedet, især i København, men det er ikke vores vurdering, at det er tilfældet i øjeblikket. Det er dog klart, at de høje vækstrater ikke er holdbare over en længere periode, og det vil derfor være bekymrende, hvis de nuværende tendenser fortsætter. Vi forventer, at ejerlejlighedspriserne vil stige yderligere over de næste par år, men vi afviser ikke, at ejerlejlighederne kan falde i pris på et senere tidspunkt, når renterne begynder at stige igen. Eksporten ventes at stige Dansk eksport har generelt klaret sig godt på trods af krisen og voksede med 1,2 % i 2013 på trods af, at BNP i euroområdet faldt med 0,4 %. I 1. kvartal i år steg eksporten med 1,3 %, hvilket skyldtes en stigning på 3,2 % i eksporten af tjenester, mens vareeksporten faldt med 0,1 %. Vi er fortsat optimistiske på vegne af dansk eksport, når vi ser hen over prognoseperioden. Selvom vores eksportbarometer har været faldende gennem 2014, ligger det fortsat på et højt niveau, og det peger i retning af øget vareeksport. Baseret på vores model for vareeksporten skønner vi, at vareeksporten vil vokse med omkring 1,3 % i 2. kvartal. Årsagen er, at pilen generelt peger opad på vores største eksportmarkeder. Højere økonomisk aktivitet i de lande, vi handler med, betyder, at der også er højere efterspørgsel efter danske varer. Der er dermed potentiale for, at dansk eksport kan fortsætte de flotte takter. Samlet venter vi, at eksporten i år vil vokse med 3,2 % stigende til 3,8 % næste år. Danmarks lønkonkurrenceevne blev svækket med 30 % i løbet af 00 erne, men har siden genvundet omkring 15 procentpoint det tabte som følge af lavere lønstigningstakter i Danmark i forhold til udlandet. De afsluttede overenskomstforhandlinger i 2014 bød kun på moderate lønstigningstakter, og det er derfor vores forventning, at den delvise genopretning af den tabte konkurrenceevne vil være med til at understøtte eksporten fremadrettet også. I juni 2014 blev regeringen og Venstre enige om en ny vækstpakke, og i maj 2014 fremlagde regeringen sin nye eksportstrategi. Begge indeholder initiativer, der skal gøre det simplere og billigere at drive virksomhed og at kunne afsætte sine varer i andre lande. Det er svært at vurdere, hvor stor effekten af de samlede initiativer vil være, da initiativerne er små skridt i den rigtige retning. Når det er sagt, hæmmes danske virksomheder fortsat af et højt skatte- og afgiftsniveau, ligesom lønkonkurrenceevnen stadig er svagere, end den tidligere har været. Der er derfor god grund til yderligere initiativer, der kan være med til styrke rammevilkårene for danske virksomheder. Vi forventer, at importen vil stige som følge af både højere privat forbrug og højere dansk produktion. Det ventes dog, at importen fortsat vil ligge under eksportvæksten, og at nettoeksporten derfor vil bidrage positivt til væksten hen over prognoseperioden. Ejerlejlighedspriser stiger kraftigt Kilde: Danmarks Statistik, home og Danske Bank Eksportbarometret peger på eksportfremgang Anm.: Vareeksporten er vareeksporten fra Danmarks Statistiks månedlige statistik for udenrigshandlen. Kilde: Danmarks Statistik, Macrobond og Danske Bank Danmark har genvundet noget af sin tabte lønkonkurrenceevne Kilde: OECD og Danske Bank juni 2014

5 Betalingsbalanceoverskuddet er ikke et sundhedstegn Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster bliver ved med at være højt, og i april var overskuddet 137,5 mia. kr., når man summer over det seneste år. Betalingsbalancen svarer til forskellen mellem, hvor meget Danmark sparer op og investerer. Det høje betalingsbalanceoverskud afspejler med andre ord, at krisen har ramt Danmark meget hårdt, idet der spares markant mere op, end der investeres. Selvom handelsbalancen udgør en stor andel af overskuddet, trækker også den såkaldte løn- og formueindkomst -post godt. Løn- og formueindkomsten udgøres hovedsagelig af det positive nettoafkast, som fås fra danskejede aktiver i udlandet som følge af Danmarks positive udlandsformue over for udlandet. Vi forventer, at det årlige overskud på betalingsbalancen vil falde til 125 mia. kr. i år og 115 mia. kr. næste år, hvilket svarer til hhv. 6,6 % og 5,8 % af BNP. Faldet skyldes, at vi forventer, at investeringerne vil begynde at stige, at husholdningerne vil begynde at forbruge lidt mere, samt at formueindkomsten vil falde noget. Betalingsbalancen udgjorde 7,3 % af BNP i 2013, hvilket betyder, at gennemsnittet for betalingsbalancen over de seneste tre år nu er på 6,4 % af BNP i Dette er over den øvre grænse på 6 %, der af EU bliver betragtet som en ustabilitet ifølge deres procedure for overvågning af landenes makroøkonomiske ubalancer. Danmark risikerer derfor at få en ny henstilling fra EU til at reducere overskuddet. Det er dog svært at se, hvilke initiativer regeringen skal tage for at bekæmpe overskuddet. Danmark kan pga. fastkurspolitikken ikke føre lempelig pengepolitik i et forsøg på at øge forbrugs- og investeringslysten, ligesom Danmark heller ikke kan føre mere lempelig finanspolitik, da vi allerede er på grænsen af det tilladte ifølge EU. Arbejdsmarkedet klarer sig bedre end ventet En af de positive overraskelser i dansk økonomi er, at beskæftigelsen klarer sig bedre end ventet. I løbet af 2013 steg den samlede beskæftigelse med personer, selvom væksten var beskeden. I 1. kvartal i år steg den samlede beskæftigelse med 7.000, hvilket var over forventning. Stigningen i beskæftigelsen skete i den private sektor, da den offentlige beskæftigelse faldt med knap personer. Halvdelen af stigningen er dog sket i byggeog anlægsbranchen og kan sandsynligvis forklares ved øget aktivitet af midlertidig karakter som følge af orkanerne Allan og Bodil og en mild vinter. Samlet set er det dog et tegn på, at arbejdsmarkedet klarer sig bedre. Vi forventer, at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige hen over prognoseperioden. Dette understøttes af Dansk Jobindex, som viser, at antallet af nye jobannoncer er støt stigende. Danmarks Statistiks konjunkturbarometre peger også i retning af, at virksomhederne forventer at hyre flere ansatte i den kommende tid. Vi forventer dog ikke, at virksomhederne vil hyre ny arbejdskraft i samme tempo som hidtil, da virksomhederne allerede nu har ansat en del af den arbejdskraft, der skal til for at dække den forventede højere produktion i fremtiden. Vi forventer, at der fra slutningen af 2013 til slutningen af prognoseperioden i 2015 vil komme lidt over flere i beskæftigelse. Betalingsbalancen er stadig svimlende høj Danmarks betalingsbalance udgør en ustabilitet Kilde: EU, Danmarks Statistik og Danske Bank Beskæftigelsen vil stige over de kommende par år juni 2014

6 Bruttoledigheden er faldet med personer siden årsskiftet. Faldet er sammenfaldende med implementeringen af kontanthjælpsreformen, der bl.a. erstatter kontanthjælp med en uddannelseshjælp for unge under 30 år. I 1. kvartal i år modtog personer uddannelseshjælp, hvoraf kun 9 % af modtagerne er blevet erklæret åbenlyst uddannelsesparate. Kun de åbenlyst uddannelsesparate indgår i bruttoledigheden, og reformen har derfor medført et teknisk fald i bruttoledigheden. Bruttoledigheden undervurderer altså den faktiske ledighed. Vi forventer, at ledigheden vil falde yderligere de kommende år, om end ikke i samme tempo som beskæftigelsen, da vi vurderer, at flere vil træde ind i arbejdsstyrken igen i takt med, at jobudsigterne bliver bedre. Et øget antal virksomheder begynder at melde, at arbejdskraftmangel er en produktionsbegrænsning, og det vil være godt for dansk økonomi, hvis vi gennem reformer kunne komme eventuelle kommende flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet i forkøbet. Virksomhederne vil begynde at investere mere Investeringslysten har været lille i Danmark siden krisens udbrud. Det ser dog ud til, at optimismen har bredt sig, og industritilliden har ligget over gennemsnittet i 2013 i alle måneder undtagen maj. Bedre udsigter for virksomhedernes fremtidige afsætnings- og indtjeningsmuligheder samt meget lave renter og et mere stabilt bankudlån betyder, at der er potentiale for, at investeringerne kan vokse over de kommende år. Vi forventer især, at erhvervsinvesteringerne vil tage fart i Selvom investeringsvinduet udløb i 2013, ser det ikke ud til at påvirke investeringerne i år. Vi forventer, at de faste bruttoinvesteringer vil stige med 2,3 % i år og 3,2 % til næste år. Erhvervsinvesteringerne vil vokse med 2,2 % i år og 4,9 % næste år. Boliginvesteringerne ventes at stige i år, hvilket hænger sammen med skadesudbedringerne i forbindelse med orkanerne Allan og Bodil. Udløbet af BoligJobOrdningen fremrykker boliginvesteringer fra begyndelsen af 2015 til slutningen af 2014, men vi forventer, at boliginvesteringerne vil vokse i løbet af 2015 som følge af de højere boligpriser. Fremrykkede offentlige investeringer vil også i år bidrage til væksten, men vil trække ned i Det offentlige underskud på grænsen af det tilladte Vi forventer, at det offentlige forbrug vil vokse med 0,7 % i år og 0,8 % næste år, hvilket ligger lidt under regeringens egne skøn. Sammenholdt med statens øvrige indtægter og udgifter betyder det, at underskuddet i år vil være omkring 1,2 % stigende til 2,9 % i Det mindre underskud i år skal ses i lyset af engangsindtægter pga. pensionsomlægninger. Ser man bort fra engangsindtægter, ligger underskuddene i begge år tæt på EU s øvre grænse på 3 % som angivet af vækst- og stabilitetspagten. Det betyder, at det finanspolitiske råderum er minimalt. Danmark risikerer at overskride de 3 % i 2015, hvis væksten af den ene eller anden grund skuffer, at statens indtægter bliver lavere end forventet, eller hvis der kommer uforudsete udgifter. At finanspolitikken i øjeblikket balancerer på et knivsæg, er uhensigtsmæssigt. Den forventede fremgang i dansk økonomi taler derfor for, at det er på tide at stramme finanspolitikken op. En opstramning vil både mindske risikoen for en overophedning og sikre et større råderum. Væksten i det offentlige forbrug er af en sådan størrelse, at vi ikke forventer en større stigning i den offentlige beskæftigelse i løbet af de kommende år. Bruttoledigheden forventes at falde yderligere Investeringstørken ser ud til at være ovre Det finanspolitiske råderum er minimalt juni 2014

7 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) % å/å Privatforbrug Offentligt forbrug Faste bruttoinvesteringer Erhvervsinvesteringer Boliginvesteringer Offentlige investeringer Væksbidrag fra lagerændringer Eksport Vareeksport Tjenesteeksport Import Vareimport Tjenesteimport Vækstbidrag fra nettoeksporten BNP Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr % af BNP Offentlig sektors saldo, mia. kr % af BNP Offentlig bruttogæld, mia. kr % af BNP Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) Bruttoledigheden (1000 pers.) % af arbejdsstyrken (DST definition) Oliepris - dollar pr. tønde Huspriser, % å/å Lønniveau i den private sektor, % å/å Forbrugerpriser, % å/å Finansielle nøgletal 24/06/ mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente årig swap-rente årig swap-rente EUR/DKK USD/DKK Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank juni 2014

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni 2014

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere