Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater"

Transkript

1 Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater Jonas Havelund Lise Joern Birger Peitersen Henning Eichberg CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND, SDU I SAMARBEJDE MED FORLAGET BAVNEBANKE

2 Undersøgelse af dansk supporterkultur - hovedresultater Af Jonas Havelund 1, Lise Joern 1, Birger Peitersen 2 og Henning Eichberg 1, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet 2 Institut for Idræt, Københavns Universitet Trykkested: Lasertryk, Århus Forlaget Bavnebanke, Gerlev ISBN-10: ISBN-13: Denne udgivelse kan downloades på Kan også købes som hæfte på

3 Indhold Forord...5 Indledning...6 Resultater...7 Køn, alder og uddannelse...7 Favorithold og afstand til favorithold...7 Medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe...9 Motiver for medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe...9 Søgning af nyheder om holdet og deltagelse i debatforum...9 Holdets betydning og det at være supporter...10 Hvordan man følger med i holdets kampe...11 Optakt til holdets kampe...12 Livet på stadion...13 Rivalisering blandt de forskellige holds supportere...14 Opfattelsen af narkotika som et problem...15 Sammenblanding af sport og politik...15 Opfattelse af og holdning til voldelige optøjer og slåskampe...15 Opfattelse af årsagen til voldelige optøjer og slåskampe...16 Opfattelser af hvordan man kan undgå voldelige optøjer og slåskampe...18 Deltagelse i slåskampe og voldelige optøjer...20 Afslutning...21

4

5 Forord Dette notat rummer en fremstilling af hovedresultaterne fra et e-survey udført i marts/april At der kun er tale om hovedresultater skal tages bogstaveligt. Datamaterialet rummer potentialet for en lang række interessante krydstabuleringer, der kan give et nuanceret billede af dansk supporterkultur inden for fodbold. Dette notat indeholder således ikke de ellers i akademiske sammenhænge obligatoriske afsnit om metode og teori. Disse metodiske og teoretiske overvejelser vil indgå i kommende udgivelser af mere videnskabelig karakter. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke DBU for hjælp i forbindelse med signering af landsholdstrøje, der blev udloddet blandt de, der besvarede spørgsmålene i undersøgelsen. 5

6 Indledning Dansk supporterkultur har udviklet sig enormt inden for de sidste 10 år. Tilskuerantallet i Superligaen er steget fra lige under 1,1 mio. i sæsonen 1997/1998 til omkring 1,7 mio. i sæsonen 2004/2005. Det svarer til, at ca flere i gennemsnit ser en superligakamp på stadion end for bare 7-8 år siden, hvilket stiller krav til et øget beredskab hos såvel kontrollører og politi. Men har supporterkulturen også forandret sig? Medier har især de senere år i stigende grad fokuseret på negative sider ved supporterkultur, forstået som konfrontationer mellem fansene indbyrdes og fans og politi eller kontrollørerne. Også den seneste tids omtale af stadions som rekrutteringsbase for radikale politiske grupper har betydet en skærpet opmærksomhed på disse sider af supporterkulturen. Men hvor meget voldelige optøjer og de politiske grupper fylder i bevidstheden hos den supporterne har ikke været undersøgt de seneste år, hvor tilskuerantallet er steget. Med denne undersøgelse kommer supporterne nu selv til orde i forhold til at give deres bud på dels, hvor omfattende ovenstående problemer er og dels, hvorvidt der kan dæmmes op for ovenstående problemer. Datamaterialet blev indsamlet ved brug af en internetbaseret spørgeundersøgelse (et e- survey). E-surveyet bestod af 3-41 spørgsmål afhængigt af respondentens svar. Respondenter til e-surveyet blev rekrutteret via mails til de officielle fanklubbers formand eller generelle mailadresse, hvor de blev bedt om at viderebringe nyheden om e- surveyet. Nyheden blev også sendt til enkelte fodboldrelaterede internetportaler. Denne metode til spredning af nyheden om e-surveyet viste sig at være overordentlig effektiv. E-surveyet blev lagt på Internettet d. 27. marts til de officielle fanklubber og diverse internetportaler blev sendt samme dag. Inden for 24 timer var der indhentet over 1000 besvarelser og inden dagen var omme over E-surveyet var tilgængeligt i 10 dage. Inden for disse 10 dage havde 1951 personer svaret på første spørgsmål. Undervejs i spørgeskemaet ses et frafald, men af disse 1951 personer nåede 1778 hele vejen gennem undersøgelsen. En af ulemperne ved metoden er, at man ikke kan fastsætte en svarprocent, som ellers er god skik. Man kan således diskutere, om besvarelserne er repræsentative for supporterne som helhed. Men dels forefindes ikke en opgørelse over f.eks. supporternes uddannelsesniveau, dels er supportere ikke en definitorisk, afgrænset befolkningsgruppe eller en beskyttet titel, som kun medlemmer af de officielle fanklubber kan påberåbe sig. Alle kan opfatte sig selv som supporter. I dette notat definerer vi en supporter i meget bred forstand, dvs. som en person, der svarer, at han/hun har et favorithold. 6

7 Resultater I følgende afsnit gennemgås hovedresultaterne. Alle indkomne svar til hvert enkelt spørgsmål medtages i gengivelsen af resultaterte. Antallet af besvarelser, der lægges til grund for resultaterne, vil blive nævnt enten i figur eller i parentes i brødteksten som (n=xxxx). Køn, alder og uddannelse Det er ikke overraskende primært drenge/mænd, der har besvaret e-surveyet. Kun 9 % af besvarelserne kom fra kvinder. Der er stor aldersspredning på de respondenter, der har svaret. De yngste er 12 år, mens de ældste er 61 år. Gennemsnitsalderen er 26,2 år. Gennemsnitsalderen har naturligvis stor indflydelse på uddannelsesniveauet blandt supportere. Svarene på spørgsmål vedrørende uddannelsesniveau ser således ud: Tabel 1. Uddannelse Hvad er din uddannelse? Antal Procent Folkeskole Gymnasium, HF etc Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Andet 35 2 Total N= Som det ses er der langt fra en entydig uddannelsesprofil blandt supporterne, hvilket naturligvis også skal ses i lyset af aldersfordelingen. Favorithold og afstand til favorithold Af besvarelserne kan aflæses, at vi har haft større held med at nå ud til bestemte holds supportere frem for andre. Med i den betragtning skal naturligvis tages dels antallet af medlemmer i de forskellige holds fanklubber, dels antallet af personer, der har et favorithold, men som ikke er medlem af favoritholdets fanklub. Derfor kan man selvfølgelig ikke forvente samme antal besvarelser fra de forskellige holds supportere. 7

8 Tabel 2. Favorithold Hvilket dansk hold er dit favorithold? Antal Procent AAB 44 2 AC Horsens 50 3 AGF Brøndby IF Esbjerg FB 30 2 F.C. København FC Midtjylland 83 4 FC Nordsjælland 10 1 OB Silkeborg IF 29 1 SønderjyskE 56 3 Viborg IF 29 1 Andet dansk hold 56 3 Intet dansk favorithold, men et udenlandsk 23 1 Intet favorithold 6 0 Total Foruden at spørge til hvilket hold, der var respondentens favorithold, spurgte vi ligeledes til, hvorvidt det var det hold i Superligaen, som respondenten boede nærmest på. På et generelt plan foreholder det sig således blandt respondenterne: Tabel 3. Afstand til favorithold Er dit favorithold det hold, du bor nærmest på af de tolv superligahold? Antal Procent Ja Nej Stort set lige langt til mit favorithold og et eller flere af de andre superligahold Total Men på et mere specifikt plan ses, at nogle hold har en bredere geografisk appel. Hvis vi blot ser på nogle af de hold, der har flest supportere med i undersøgelsen ses store forskelle. Blandt de, der svarede, at deres favorithold var Brøndby IF, var det for 56 procents vedkommende ikke det hold i Superligaen, som de bor nærmest på. For OB var tallet i dette tilfælde kun 18 %. 8

9 Medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe Som tidligere nævnt definerer vi i denne undersøgelse ikke supporter som en, der er medlem af en fanklub. Derfor kan man sagtens være supporter uden medlemskab af enten holdets officielle fanklub og/eller en selvorganiseret gruppe. Tabel 4. Medlemskab Er du medlem af en fanklub og/eller selvorganiseret gruppe? Antal Procent Ja, holdets officielle fanklub Ja, medlem af selvorganiseret gruppe Ja, både medlem af den officielle fanklub og selvorganiseret gruppe Nej Total Motiver for medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe Blandt de, der svarede, at de var medlem af holdets officielle fanklub og/eller en selvorganiseret gruppe blev der spurgt til motiverne for medlemskab. Her ses en anelse forskel i besvarelserne afhængigt af, om man er medlem af den officielle fanklub eller en selvorganiseret gruppe. For både medlemmerne af de officielle fanklubber og de selvorganiserede fanklubber gælder dog, at hovedparten (hhv. 64 % og 65 %) angiver, at et af motiverne for medlemskab er, at de er blevet inspireret af de aktiviteter, de kunne iagttage på stadion. En forskel ses i, hvor stor en del der angiver, at en af motivationerne for medlemskab er, at det er sket via venner. 49 % af dem, der er medlemmer af selvorganiserede grupper (modsat 25 % blandt de medlemmerne af de officielle fanklubber) angiver, at deres medlemskab er foranlediget af venner. 1 Søgning af nyheder om holdet og deltagelse i debatforum Respondenterne holder sig i stor stil ajour med, hvad der rører sig omkring holdet. Hele 70 % svarer, at de søger efter nyheder om holdet flere gange om dagen: Tabel 5. Søgning af nyheder Hvor ofte søger du efter nyheder om dit favorithold? Antal Procent Flere gange om dagen % Stort set en gang om dagen % Et par gange om ugen % Færre gange 26 1 % Total: % 1 Da det ved dette spørgsmål var muligt at afgive flere svar, overstiger det samlede procenttal 100 %. 9

10 Nyhederne søges forskellige steder. Omkring 90 % søger nyheder om holdet på hhv. klubbens officielle hjemmeside eller sportsportaler på Internettet, mens 72 % angiver, at de søger nyheder på den officielle fanklubs hjemmeside. Supporterne følger altså i høj grad med i nyhedsstrømmen og deltager gerne i debatter omkring holdet: Tabel 6. Deltagelse i debatforum Deltager du i debatforum om dit favorithold? Antal Procent Ja, ofte % Ja, en gang i mellem % Ja, det er sket få gange % Nej % Total: % Holdets betydning og det at være supporter Hvor stor en betydning, man som supporter tillægger holdet, er en indikator for, hvor loyal man er overfor holdet. På spørgsmålet om holdets betydning, fordeler svarene sig således: Tabel 7. Holdets betydning for supporteren Hvor meget betyder holdet for dig? Antal Procent Alt eller næsten alt % Meget % En hel del % Mindre betydning 84 5 % Meget lidt 10 1 % Total: % Loyaliteten over for holdet er ganske overvældende. Således har hele 97 % af respondenterne svaret, at de fortsat vil støtte deres hold, såfremt det skulle rykke ned. Den identifikatoriske størrelse, der er forbundet med holdet er altså helt afgørende for supporterne. En anden måde at spørge til det personlige engagement på er at spørge til, hvor stor en personlig værdi det har for den enkelte at være supporter. Her svarer sammenlagt 75 %, at det har enten meget stor eller stor personlig værdi at være supporter. En af de faktorer, der kunne tænkes at spille ind, er fællesskabet og sammenholdet omkring det at være supporter: 10

11 Tabel 8. Vigtighed af fællesskabet Hvor vigtigt er fællesskabet og sammenholdet med andre supportere for dig? Antal Procent Meget vigtigt % Vigtigt % Mindre vigtigt % Ikke vigtigt % Total: % Ovenstående tabel bekræfter, at fællesskab og sammenhold med de andre supportere for de flestes vedkommende opfattes som værende vigtig. Hvordan man følger med i holdets kampe En meget stor del (85 %) af respondenterne ser helst kampene live på stadion (n=1843). Der er naturligvis forskelle mellem, hvor stor en andel af ude- og hjemmekampe respondenterne får set på stadion. Tabel 9. Andel af sete ude/hjemme-kampe Andel af dit favoritholds ude- og hjemmekampe set på stadion i løbet af en sæson? Hjemmekampe Udekampe 100 % - 80 % 71 % 14 % 79 % - 60 % 11 % 11 % 59 % - 40 % 7 % 13 % 39 % - 20 % 7 % 23 % Mindre end 20 % 4 % 38 % Total: 100% 100 % 11

12 Optakt til holdets kampe Som en del af optakten til en hjemmekamp plejer en stor del af respondenterne at mødes med andre. 79 % svarer således ja til, at de mødes med andre inden en hjemmekamp (n=1586). Blandt de, der svarer, at de mødes med andre inden kampene, mødes de fleste i små grupper: Tabel 10. Antal der mødes inden kamp Hvor mange personer plejer I at mødes forud for en hjemmekamp? Antal Procent % % % % Flere end % Total: % Andelen af disse personer, der udgøres af kvinder og unge under 15 år er meget lille. For halvdelens vedkommende er der slet ingen kvinder iblandt og kun 6 % af tilfældene udgør kvinderne mere end 40 % af gruppen. Det hænger formentlig sammen med den lave andel af kvinder, der har deltaget i undersøgelsen. Tilsvarende mønster ses, når der spørges til andelen af unge under 15 år i gruppen. Her er det også i langt de fleste tilfælde, at der slet ingen unge under 15 år af med (78 %) eller udgør under en femtedel af de, der mødes (16 %). Af de, der har svaret, at de mødes inden en kamp svarer de fleste, at de mødes et sted mellem 1 og 3 timer inden kampen. Som optakt til en typisk kamp indtages stimulanser i varierende mængder: Tabel 11. Indtagelse af stimulanser Hvilke af følgende stimulanser indtager du typisk som optakt til hjemmekampen (flere svar muligt) 2? Antal Procent Alkohol i store mængder % Alkohol i små mængder % Hash/pot 41 2 % Andre euforiserende stoffer 34 2 % Ingen af ovenstående % Ønsker ikke at svare på spørgsmålet 23 1 % Total: Derfor giver procenttallene ikke nødvendigvis 100 % til sammen. 12

13 Livet på stadion På stadion udspilles et scenarium med en række forskellige roller. På spørgsmålet om hvilken af nedenstående roller, der bedst passer til beskrivelsen af respondentens rolle på stadion ses følgende fordeling. Tabel 12. Selvopfattet rolle på stadion Hvilken beskrivelse passer bedst på din rolle på stadion? Jeg er en del af den toneangivende kerne, der styrer slagets gang Jeg deltager i slagsangene og står blandt de andre supportere Jeg er iklædt klubtrøje, men jeg deltager ikke i slagsange og andre aktiviteter Jeg er tilskuer til både kampen og supporternes slagsange og andre aktiviteter Antal Procent % % % % Total: % Over halvdelen af respondenterne (68 %) ser sig selv som aktive deltagere i begivenhederne på stadion. Der er desuden en generel forståelse af, at man bevæger sig ind i et rum på stadion, hvor reglerne i forhold til dem vi ellers gebærder os efter er nogle andre. Sammenlagt svarer 66 % således, at der er en større frihed til at udfolde sig på stadion, halvdelen af dem vælger at benytte sig af denne frihed. Denne frihed kan bl.a. bestå i at råbe, synge smædesange eller gestikulere overfor udeholdet og dets fans. Disse aktioner opfattes af majoriteten som en del af det at være supporter: Tabel 13. Syn på aktioner Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på dit syn på aktioner rettet mod modstandernes supportere (råb, gestikuleren osv.) i forbindelse med fodboldkampe? Disse aktioner er udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor holdet Antal Procent % Disse aktioner er en del af det at være supporter % Disse aktioner klæder ikke supporterkulturen og bør undgås % Disse aktioner bør bekæmpes med alle midler 27 2 % Ingen af ovenstående 53 3 % Total: % 13

14 Selvom der bruges en enorm energi fra diverse supportere på at skabe en god stemning på stadion, er det stadig det vigtigste for de fleste stadionbesøgende, at deres hold har succes på banen. 65 % ser således hellere deres hold vinde på et stemningsforladt stadion end tabe på et stemningsfuldt stadion (n=1560). Stemningen og de aktiviteter, der er forbundet med at frembringe den, er stadig væsentlige og vigtige elementer, men alt andet lige vil hovedparten dog stadig frem for alt se deres holde vinde. Rivalisering blandt de forskellige holds supportere Også i Danmark er der tradition for, at man som supporter har sine arvefjender. Særlig tydeligt er det naturligvis blandt supporterne fra Brøndby IF og F.C. København. 84 % af Brøndbys supportere, der indgik i undersøgelsen, angiver, at de mindst bryder sig om F.C. Københavns supportere. Dette arvefjendeforhold er gengældt fra F.C. Københavns supportere, idet hele 93 % af disse angiver, at det er Brøndby IF s supportere, de bryder sig mindst om. Som begrundelse for denne rivalisering fordeler svarene sig således: Tabel 14: Hvorfor Brøndbys supportere (n=452) og F.C. Københavns supportere (n=151) ikke bryder sig om hinanden FCK-supportere Brøndbysupportere om Hvad er de vigtigste grunde til, at du ikke bryder dig om Brøndbysupportere FCK-supportere om det holds fans (flere svar muligt) 3? De er arrogante 31 % 75 % De fylder for meget på stadion med deres mange supportere 7 % 2 % De skaber negativ stemning på og udenfor stadion 42 % 27 % En stor del af dem virker aggressive 55 % 19 % Det er ren tradition 66 % 64 % De er kun ude på at slås 23 % 11 % De gider ikke slås 3 % 4 % FCK-supporterne opfatter i udpræget grad Brøndby-supporterne som aggressive og nogen, der skaber negativ stemning på og udenfor stadion. Brøndby-supporterne opfatter modsat i stor stil FCK-supporterne som arrogante. Der synes ikke at være væsentlige forskelle i uddannelsesniveauet hos de to holds supportere. Fælles for begge lejre er, at flertallet, 64 % og 66 %, medgiver, at arvefjendeopgøret er ren tradition. Anderledes sløret bliver billedet, når man ser på andre klubber. Blandt AGF s supportere, der har svaret på dette spørgsmål om, hvilket holds supportere, de mindst bryder sig om 3 Derfor giver procenttallene mere end 100 % til sammen. 14

15 (n=302), svarer 58 % Brøndby IF, 19 % F.C. København og 11 % FC Midtjylland. Hos OB (n=229) svarer 50 % Brøndby IF, 21 % F.C. København og 13 % AGF på samme spørgsmål. Opfattelsen af narkotika som et problem I relation til enkelte episoder i forbindelse med superligakampe har medier omtalt, at narkotika indgik som en del af supporterkulturen. Den generelle opfattelse af problemets størrelse i denne undersøgelse antyder dog, at det kun i mindre grad opfattes som et omfattende problem. Således angiver kun sammenlagt 14 %, at de opfatter problemet som værende omfattende eller meget omfattende. 52 % mener, at narkotika i supporterkulturen er omfattende i nogen grad, mens 35 % slet ikke mener, at fænomenet er tilstede. Kun en mindre andel af supporterne opfatter således narkotika som værende et udbredt fænomen i supporterkulturen. Sammenblanding af sport og politik Det er kun en meget lille procentdel (4 %) af respondenterne (n=1820), der går ind for en blanding af sport og politik. I nærværende undersøgelse er der sigtet direkte mod de ekstreme fløjes rekruttering af medlemmer blandt fodboldsupportere. Omkring en fjerdedel (24 %) er af den opfattelse, at det er uundgåeligt, men de finder det ikke ønskværdigt. Men hovedparten af respondenterne (65 %) svarer, at det er noget de tager afstand fra og mener bør bekæmpes. Opfattelse af og holdning til voldelige optøjer og slåskampe I undersøgelsen blev respondenterne bedt om, på en skala fra 1 til 10, at vurdere, hvor omfattende han/hun mente, at problemet med optøjer er. 65 % af de 1807 respondenter, der svarede på spørgsmålet, lå inden for vurderingerne 1-4, hvilket vil sige den lave ende. Kun 25 personer, dvs. omkring 1 %, tog skalaens to højeste værdier i brug til vurdering af problemets karakter. Problemet synes således ikke at fylde meget i supporternes bevidsthed. Der er en tydelig diskrepans mellem supporternes egen opfattelse af voldsproblemets omfang og den generelle offentlige mening, her sigtes ikke mindst mod mediernes eksponering. Tallene viser, at de fleste erkender, at uroligheder finder sted, men at det ikke er noget, der præger dagsordenen på stadion i voldsom grad. Samtidig er holdningen til voldelige optøjer og slåskampe klar for de fleste: De bør bekæmpes med alle midler. En mindre andel mener dog, at det er et udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor klubben, når man deltager i voldelige optøjer og slåskampe: 15

16 Tabel 15. Holdningerne til voldelige optøjer og slåskampe er markante Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på dit syn på slagsmål og voldelige optøjer i forbindelse Antal Procent med fodboldkampe? Slåskampe og voldelige optøjer er udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor holdet 78 4 % Slåskampe og voldelige optøjer er til tider nødvendige, når man er supporter % Størstedelen af de folk, der deltager i slåskampe og voldelige optøjer er påvirkede af alkohol % Størstedelen af de folk, der deltager i slåskampe og voldelige optøjer er påvirkede af stoffer 80 4 % Slåskampe og voldelige optøjer skal bekæmpes med alle midler % Ingen af ovenstående % Total: % Kun en mindre del på ca. 7 % opfatter slåskampe og voldelige optøjer som en del af det at være supporter, og ca. 4 % opfatter det som udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor holdet. Opfattelse af årsagen til voldelige optøjer og slåskampe Når det kommer til at identificere den primære årsag til, at voldelige optøjer og slåskampe udvikler sig til masseanholdelser, er der delte meninger: Tabel 16. Opfattelse af primære årsag til masseanholdelser Hvem mener du er den primære årsag til, at slåskampe og voldelige optøjer til tider udvikler sig til masseanholdelser? Antal Procent De to holds supportere % Politiet % Kontrollørerne 38 2 % De to holds supportere og kontrollørerne % De to holds supportere og politiet % Politiet og kontrollørerne % Angiv evt. anden årsag % Total: % 16

17 Af ovenstående tabel kan læses, at 885 personer, svarende til næsten 50 %, tilskriver politiet det primære (med)ansvar for masseanholdelser. Til sammenligning skal nævnes, som vi vender tilbage til, at kun 196 personer i denne undersøgelse, svarende til 11 %, har svaret bekræftende på, at de har deltaget i slåskampe og voldelige optøjer. Hele 162 personer gav sig tid til at angive anden årsag. Enkelte af disse vil her fremhæves: Der kan være masser af årsager, der varierer fra gang til gang. Oftest startes det af at en kontrollør, supporter eller politi føler sig krænket, og reagerer. Der skal være større tolerance og snor begge veje Der kan ikke gives et entydigt svar på det. Som oftest er det, naturligvis, slagsbrødrene fra de to supportergrupper der har skylden (i øvrigt er de jo sjældent rigtige supportere, men er der udelukkende for at slås). Dog skal det nævnes at politiets opførsel til tider er direkte uacceptabel, og hjælper til at fremprovokere den dårlige stemning. Kontrollørernes indgriben og udvælgelse af ʺtilfældigeʺ syndere i en stor fanskare er den primære grund til ballade inde på stadion. Politiets synlige magt (trukne politistave + hunde) er den primære grund til ballade uden for stadion, når fansene er på vej væk. Sagt med andre ord: Supporter kulturen bliver kvalt inde på stadion af kontrollørerne og politiet er grunden til det ʺkoger overʺ uden for stadion. Hvis fansene bare fik lov til at skabe sig lidt over et evt. nederlag inde på stadion, ville det fjerne 40-60% af ʺoptøjerneʺ uden for stadion. Det er svært, at give noget entydigt svar. Jeg har til dato ikke været involveret i nogen form for bataljer i forbindelse med en fodboldkamp, men jeg ved de sker. Der er desværre i nogen kredse en glorificering, af den voldskultur som er dukket op i forbindelse med fodboldkampe, men til gengæld er medierne også gode til, at pumpe enkelte hændelser op til gigantiske kamp handlinger. Desværre virker politiet også som om, de i mange tilfælde ikke er professionelle nok. Der er en del tilfælde hvor supportere er blevet behandlet dybt uretfærdigt uden grund, og da det er politiet som undersøger sig selv, virker det for mange som om de efter en sådan auktion automatisk frikender sig selv, på trods af, at alle som ser auktionen ikke kan være i tvivl om, at der er noget helt galt. Nogen fangrupper søger konfrontationen, men de pågældende grupper er trods alt relativt små, og så længe almindelige mennesker kan gå til fodbold uden problemer, så kan de fjolser som absolut søger konfrontationen for min skyld finde et sted og tæve hinanden. 17

18 Opfattelser af hvordan man kan undgå voldelige optøjer og slåskampe I undersøgelsen spurgte vi ligeledes til, hvordan respondenten mente, at man kan undgå voldelige optøjer og slåskampe. Bedre selvjustits blandt supporterne mener 57 % af respondenterne er en af de virkemidler, der kan være med til at dæmme op for fænomenet: Tabel 17. Undgå vold. Hvordan mener du, at man kan undgå slåskampe og voldelige optøjer (flere svar muligt) 4? Mere synligt politi i form af uniformerede betjente til stede Antal Procent % Flere civilklædte betjente til stede % Flere af hjemmeholdets kontrollører % Egne kontrollører med til udekampe % Bedre selvjustits blandt supporterne % Hårdere straffer og sanktioner % Ingen af ovenfornævnte løsninger er ønskværdige/gode % Man skal ikke undgå dem 97 5 % Angiv evt. løsningsforslag: % Total: 1766 Det er bemærkelsesværdigt, at 54 % nævner et af klubbernes seneste tiltag, nemlig bringe egne kontrollører med til udekampe, som en af de måder, hvorpå man kan undgå slåskampe og voldelige tiltag. Supporterne har generelt mere tillid til deres egne kontrollører og disses evne til at dæmme op for eventuelle uroligheder. De vil umiddelbart være bedre til at løse de konflikter, der måtte opstå på fredelig vis end hjemmeholdets kontrollører, der hurtigere lader sig provokere af udebanefansenes aktiviteter. 315 respondenter angav andre løsningsforslag. Der er et væld af idéer. Her skal blot nævnes enkelte af dem: Bedre uddannelse af kontrollører. Dialog med supportere Bedre situationsfornemmelse fra kontrollørerne og politiet. Nogen gange misforstår de fans. Bedre kommunikation. En kold facade hos disse gør, at man føler sig dum, lille og ligegyldig. 4 Derfor giver procenttallene mere end 100 % til sammen. 18

19 Ikke konfrontatorisk politi-indsats ønskes. Har selv ofte familie/barn med på stadion, i DK og udlandet, og det danske politi er uden sammenligning dårligst til at håndtere fodboldfans. Et smil og venlige bemærkninger ser man ikke mere fra folket bag visir og galpende hunde. Det fratager IKKE voldsidioterne for ansvar, men som almindelig familiefar, og i øvrigt borgerlig af observans, er det beskæmmende at opleve politiets attituder ifm ganske almindelige fodboldkampe og mennesker, der for 98 % vedkommende ønsker en positiv oplevelse. Bedre uddannede kontrollører - de skal lære at løse konflikter før de udvikler sig. Derudover skal klubben være bedre til at give karantæner til folk som ikke opfører sig ordentligt - og håndhæve de karantæner. Mere overvågning af stadions udelukkende med det for øje at fjerne voldelige elementer - så lidt politi som muligt de provokerer bare, og har det med at overdrive deres brug af magt. Sanktionér med udelukkelse på livstid fra alle stadions og alle kampe (altså suppeligaen og landshold). Højrisiko kampe kan spilles tidligere som det ses i England til tider, således supportere ikke kan nå at drikke sig stive. Mindre omtale i medierne på volden og mere på bolden!!! Få medierne til at holde op med at hjælpe den hårde kerne med at fremstå ʺsejeʺ. Problembørnene udgør 0,5 % til en typisk superliga-kamp, men fylder meget mere i medierne. Programmer på Onside og reklamer for TDC m.m. opfordrer jo også direkte supportere til at optræde forkert og bryde regler som f.eks. romerlys m.m. Dette er blot et lille uddrag af svarene, men de er repræsentative på enkelte punkter: Det gælder opfattelsen af politiets og til dels kontrollørernes indsats på og udenfor stadion. Kontrollørernes og ikke mindst politiets fremgangsmåde i forbindelse med fodboldkampene er under skarp kritik fra de fleste supportere, selv dem, der kraftigt understreger, at de tager afstand fra nogle supporteres voldelige eskapader. Det påpeges gentagne gange, at politiets håndtering af fodboldkampene er skandaløs og uacceptabel. Kritikken af politiet går især på, at de er for aktive og dermed selv er en stor del af årsagen til, at urolighederne opstår eller eskalerer. Mange er tilfredse med politiets tilstedeværelse, men det fremhæves, at de i højere grad skal være blot synlige frem for aktivt indgribende. Det er altså præventivt, at de er der, men fører til en optrapning og eskalering af tændte situationer, at de aktivt griber ind. Trukne politistave og hunde virker snarere provokerende end intimiderende på mange supportere. Det foreslås, at politi og kontrollører gennemgår en særlig skoling specielt med henblik på håndteringen af fodboldkampe, som det fx allerede sker i forbindelse med demonstrationer, således at de får nogle redskaber til at løse konflikter på en fredelig måde. 19

20 Desuden fremhæves det, at medierne bærer en stordel af ansvaret i forbindelse med udskejelserne, fordi der i mediedækningen af sportsbegivenhederne fokuseres enormt meget på urolighederne. Det er respondenternes oplevelse, at omfanget af uroligheder, som de oplever det på og udenfor stadion, på ingen måder står i forhold til den grad af eksponering, disse uroligheder får i medierne. Nu skal man selvfølgelige ikke tage de ovennævnte 0,5 %, som respondenten angiver, for pålydende, men det er et meget klart billede på skævheden i mediernes fremstilling og den faktiske situation. Det er således opfattelsen, at det ikke kun er de ʺvoldelige elementerʺ, der har mistet fokus fra spillet på banen, men i høj grad også medierne, der foretrækker reportager om balladen omkring fodboldspillet frem for at koncentrere sig om sporten selv. Deltagelse i slåskampe og voldelige optøjer En stor del af fansene har været vidne til slåskampe eller voldelige optøjer. 76 % af respondenterne (n=1777) svarer ja til, at de har været vidne til slåskampe eller voldelige optøjer i forbindelse med fodboldkampe. Af disse har 11 % (svarende til 196 respondenter) deltaget i slåskampe eller voldelige optøjer i forbindelse med fodboldkampe, hvoraf over halvdelen har været involveret færre end 5 gange. Som forklaring på, hvordan slåskampe og voldelige optøjer opstår angives forskellige årsager af de involverede: Tabel 18. Årsag til slåskampe og voldelige optøjer Hvordan opstår slåskampe og voldelige optøjer oftest (flere svar mulig) 5? Antal Procent De er aftalt på forhånd med modstandernes supportere % De behøver ikke blive aftalt. Det er ren tradition % De opstår spontant, hvorefter man forsøger at tilkalde forstærkning De opstår spontant uden at man forsøger at tilkalde forstærkning % % Det er politiet, der fremprovokerer situationen % De opstår internt mellem det ene holds supportere % De opstår pga. indtag af for meget alkohol blandt supportere De opstår pga. indtag af euforiserende stoffer blandt supportere % % Angiv evt. anden årsag: 19 9 % Total: Derfor giver procenttallene mere end 100 % til sammen. 20

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme Indhold Baggrund og formål... 2 Afgrænsning... 2 Metode... 2 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Spørgeundersøgelsen fra november 2012... 3 Telefoninterviews... 4 Sammenfatning og konklusioner... 4 Medier...

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

SuperligaSurvey 2012. En undersøgelse af tilskuernes holdninger til Superligaen

SuperligaSurvey 2012. En undersøgelse af tilskuernes holdninger til Superligaen SuperligaSurvey 01 En undersøgelse af tilskuernes holdninger til Superligaen 1 Tilskuerne har ordet Indhold Tilskuerne har ordet 3 Udvalgte resultater 4 Hvem er Superligaens tilskuere? 6 Tilskuernes bedømmelse

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Mange fodboldfans har de seneste dage glædet sig over endnu et derby med billige billetpriser og fraværet af restriktioner. Det viste sig dog, at Brøndbys

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces.

- Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks. Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. - Holdet udenfor grønsværen - 6.0 Appendiks Bilag 1: Bilag 2: Den strategiske arbejdsproces. 1 Bilag 3: SWOT Analyse. Bilag 4: PESTEL Analyse Bilag 5: 2 Superligaklubbernes hjemmeside: AaB: http://aabsport.dk

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab:

Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Det er nemmere at være kollegaer end det er at være gift! Derfor skal vores team ligne en arbejdsplads og ikke et ægteskab: Giver en gemmeleg mening hvis man ved hvor den anden er????? VIGTIGT!!!!!!! Vi

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

FANZINE. Viborg Ultras. Viborg FF - AGF, 17/4 2006, Årgang 1 No. 4

FANZINE. Viborg Ultras. Viborg FF - AGF, 17/4 2006, Årgang 1 No. 4 Viborg Ultras Viborg FF - AGF, 17/4 2006, Årgang 1 No. 4 Vi har haft en god række af præstationer på tribuner i foråret, og således vil Brøndby kampen stå som en af de bedste på Syd overhovedet. Der er

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Uddannelse og professionel fodbold

Uddannelse og professionel fodbold Uddannelse og professionel fodbold Match eller mismatch? Emil Bekker Ousager, professionel fodboldspiller i OB Disposition Introduktion Personligt uddannelsesforløb og fodboldkarriere Et (subjektivt) øjebliksbillede

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere