Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater"

Transkript

1 Undersøgelse af dansk supporterkultur hovedresultater Jonas Havelund Lise Joern Birger Peitersen Henning Eichberg CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND, SDU I SAMARBEJDE MED FORLAGET BAVNEBANKE

2 Undersøgelse af dansk supporterkultur - hovedresultater Af Jonas Havelund 1, Lise Joern 1, Birger Peitersen 2 og Henning Eichberg 1, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet 2 Institut for Idræt, Københavns Universitet Trykkested: Lasertryk, Århus Forlaget Bavnebanke, Gerlev ISBN-10: ISBN-13: Denne udgivelse kan downloades på Kan også købes som hæfte på

3 Indhold Forord...5 Indledning...6 Resultater...7 Køn, alder og uddannelse...7 Favorithold og afstand til favorithold...7 Medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe...9 Motiver for medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe...9 Søgning af nyheder om holdet og deltagelse i debatforum...9 Holdets betydning og det at være supporter...10 Hvordan man følger med i holdets kampe...11 Optakt til holdets kampe...12 Livet på stadion...13 Rivalisering blandt de forskellige holds supportere...14 Opfattelsen af narkotika som et problem...15 Sammenblanding af sport og politik...15 Opfattelse af og holdning til voldelige optøjer og slåskampe...15 Opfattelse af årsagen til voldelige optøjer og slåskampe...16 Opfattelser af hvordan man kan undgå voldelige optøjer og slåskampe...18 Deltagelse i slåskampe og voldelige optøjer...20 Afslutning...21

4

5 Forord Dette notat rummer en fremstilling af hovedresultaterne fra et e-survey udført i marts/april At der kun er tale om hovedresultater skal tages bogstaveligt. Datamaterialet rummer potentialet for en lang række interessante krydstabuleringer, der kan give et nuanceret billede af dansk supporterkultur inden for fodbold. Dette notat indeholder således ikke de ellers i akademiske sammenhænge obligatoriske afsnit om metode og teori. Disse metodiske og teoretiske overvejelser vil indgå i kommende udgivelser af mere videnskabelig karakter. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke DBU for hjælp i forbindelse med signering af landsholdstrøje, der blev udloddet blandt de, der besvarede spørgsmålene i undersøgelsen. 5

6 Indledning Dansk supporterkultur har udviklet sig enormt inden for de sidste 10 år. Tilskuerantallet i Superligaen er steget fra lige under 1,1 mio. i sæsonen 1997/1998 til omkring 1,7 mio. i sæsonen 2004/2005. Det svarer til, at ca flere i gennemsnit ser en superligakamp på stadion end for bare 7-8 år siden, hvilket stiller krav til et øget beredskab hos såvel kontrollører og politi. Men har supporterkulturen også forandret sig? Medier har især de senere år i stigende grad fokuseret på negative sider ved supporterkultur, forstået som konfrontationer mellem fansene indbyrdes og fans og politi eller kontrollørerne. Også den seneste tids omtale af stadions som rekrutteringsbase for radikale politiske grupper har betydet en skærpet opmærksomhed på disse sider af supporterkulturen. Men hvor meget voldelige optøjer og de politiske grupper fylder i bevidstheden hos den supporterne har ikke været undersøgt de seneste år, hvor tilskuerantallet er steget. Med denne undersøgelse kommer supporterne nu selv til orde i forhold til at give deres bud på dels, hvor omfattende ovenstående problemer er og dels, hvorvidt der kan dæmmes op for ovenstående problemer. Datamaterialet blev indsamlet ved brug af en internetbaseret spørgeundersøgelse (et e- survey). E-surveyet bestod af 3-41 spørgsmål afhængigt af respondentens svar. Respondenter til e-surveyet blev rekrutteret via mails til de officielle fanklubbers formand eller generelle mailadresse, hvor de blev bedt om at viderebringe nyheden om e- surveyet. Nyheden blev også sendt til enkelte fodboldrelaterede internetportaler. Denne metode til spredning af nyheden om e-surveyet viste sig at være overordentlig effektiv. E-surveyet blev lagt på Internettet d. 27. marts til de officielle fanklubber og diverse internetportaler blev sendt samme dag. Inden for 24 timer var der indhentet over 1000 besvarelser og inden dagen var omme over E-surveyet var tilgængeligt i 10 dage. Inden for disse 10 dage havde 1951 personer svaret på første spørgsmål. Undervejs i spørgeskemaet ses et frafald, men af disse 1951 personer nåede 1778 hele vejen gennem undersøgelsen. En af ulemperne ved metoden er, at man ikke kan fastsætte en svarprocent, som ellers er god skik. Man kan således diskutere, om besvarelserne er repræsentative for supporterne som helhed. Men dels forefindes ikke en opgørelse over f.eks. supporternes uddannelsesniveau, dels er supportere ikke en definitorisk, afgrænset befolkningsgruppe eller en beskyttet titel, som kun medlemmer af de officielle fanklubber kan påberåbe sig. Alle kan opfatte sig selv som supporter. I dette notat definerer vi en supporter i meget bred forstand, dvs. som en person, der svarer, at han/hun har et favorithold. 6

7 Resultater I følgende afsnit gennemgås hovedresultaterne. Alle indkomne svar til hvert enkelt spørgsmål medtages i gengivelsen af resultaterte. Antallet af besvarelser, der lægges til grund for resultaterne, vil blive nævnt enten i figur eller i parentes i brødteksten som (n=xxxx). Køn, alder og uddannelse Det er ikke overraskende primært drenge/mænd, der har besvaret e-surveyet. Kun 9 % af besvarelserne kom fra kvinder. Der er stor aldersspredning på de respondenter, der har svaret. De yngste er 12 år, mens de ældste er 61 år. Gennemsnitsalderen er 26,2 år. Gennemsnitsalderen har naturligvis stor indflydelse på uddannelsesniveauet blandt supportere. Svarene på spørgsmål vedrørende uddannelsesniveau ser således ud: Tabel 1. Uddannelse Hvad er din uddannelse? Antal Procent Folkeskole Gymnasium, HF etc Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Andet 35 2 Total N= Som det ses er der langt fra en entydig uddannelsesprofil blandt supporterne, hvilket naturligvis også skal ses i lyset af aldersfordelingen. Favorithold og afstand til favorithold Af besvarelserne kan aflæses, at vi har haft større held med at nå ud til bestemte holds supportere frem for andre. Med i den betragtning skal naturligvis tages dels antallet af medlemmer i de forskellige holds fanklubber, dels antallet af personer, der har et favorithold, men som ikke er medlem af favoritholdets fanklub. Derfor kan man selvfølgelig ikke forvente samme antal besvarelser fra de forskellige holds supportere. 7

8 Tabel 2. Favorithold Hvilket dansk hold er dit favorithold? Antal Procent AAB 44 2 AC Horsens 50 3 AGF Brøndby IF Esbjerg FB 30 2 F.C. København FC Midtjylland 83 4 FC Nordsjælland 10 1 OB Silkeborg IF 29 1 SønderjyskE 56 3 Viborg IF 29 1 Andet dansk hold 56 3 Intet dansk favorithold, men et udenlandsk 23 1 Intet favorithold 6 0 Total Foruden at spørge til hvilket hold, der var respondentens favorithold, spurgte vi ligeledes til, hvorvidt det var det hold i Superligaen, som respondenten boede nærmest på. På et generelt plan foreholder det sig således blandt respondenterne: Tabel 3. Afstand til favorithold Er dit favorithold det hold, du bor nærmest på af de tolv superligahold? Antal Procent Ja Nej Stort set lige langt til mit favorithold og et eller flere af de andre superligahold Total Men på et mere specifikt plan ses, at nogle hold har en bredere geografisk appel. Hvis vi blot ser på nogle af de hold, der har flest supportere med i undersøgelsen ses store forskelle. Blandt de, der svarede, at deres favorithold var Brøndby IF, var det for 56 procents vedkommende ikke det hold i Superligaen, som de bor nærmest på. For OB var tallet i dette tilfælde kun 18 %. 8

9 Medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe Som tidligere nævnt definerer vi i denne undersøgelse ikke supporter som en, der er medlem af en fanklub. Derfor kan man sagtens være supporter uden medlemskab af enten holdets officielle fanklub og/eller en selvorganiseret gruppe. Tabel 4. Medlemskab Er du medlem af en fanklub og/eller selvorganiseret gruppe? Antal Procent Ja, holdets officielle fanklub Ja, medlem af selvorganiseret gruppe Ja, både medlem af den officielle fanklub og selvorganiseret gruppe Nej Total Motiver for medlemskab af fanklub og/eller selvorganiseret gruppe Blandt de, der svarede, at de var medlem af holdets officielle fanklub og/eller en selvorganiseret gruppe blev der spurgt til motiverne for medlemskab. Her ses en anelse forskel i besvarelserne afhængigt af, om man er medlem af den officielle fanklub eller en selvorganiseret gruppe. For både medlemmerne af de officielle fanklubber og de selvorganiserede fanklubber gælder dog, at hovedparten (hhv. 64 % og 65 %) angiver, at et af motiverne for medlemskab er, at de er blevet inspireret af de aktiviteter, de kunne iagttage på stadion. En forskel ses i, hvor stor en del der angiver, at en af motivationerne for medlemskab er, at det er sket via venner. 49 % af dem, der er medlemmer af selvorganiserede grupper (modsat 25 % blandt de medlemmerne af de officielle fanklubber) angiver, at deres medlemskab er foranlediget af venner. 1 Søgning af nyheder om holdet og deltagelse i debatforum Respondenterne holder sig i stor stil ajour med, hvad der rører sig omkring holdet. Hele 70 % svarer, at de søger efter nyheder om holdet flere gange om dagen: Tabel 5. Søgning af nyheder Hvor ofte søger du efter nyheder om dit favorithold? Antal Procent Flere gange om dagen % Stort set en gang om dagen % Et par gange om ugen % Færre gange 26 1 % Total: % 1 Da det ved dette spørgsmål var muligt at afgive flere svar, overstiger det samlede procenttal 100 %. 9

10 Nyhederne søges forskellige steder. Omkring 90 % søger nyheder om holdet på hhv. klubbens officielle hjemmeside eller sportsportaler på Internettet, mens 72 % angiver, at de søger nyheder på den officielle fanklubs hjemmeside. Supporterne følger altså i høj grad med i nyhedsstrømmen og deltager gerne i debatter omkring holdet: Tabel 6. Deltagelse i debatforum Deltager du i debatforum om dit favorithold? Antal Procent Ja, ofte % Ja, en gang i mellem % Ja, det er sket få gange % Nej % Total: % Holdets betydning og det at være supporter Hvor stor en betydning, man som supporter tillægger holdet, er en indikator for, hvor loyal man er overfor holdet. På spørgsmålet om holdets betydning, fordeler svarene sig således: Tabel 7. Holdets betydning for supporteren Hvor meget betyder holdet for dig? Antal Procent Alt eller næsten alt % Meget % En hel del % Mindre betydning 84 5 % Meget lidt 10 1 % Total: % Loyaliteten over for holdet er ganske overvældende. Således har hele 97 % af respondenterne svaret, at de fortsat vil støtte deres hold, såfremt det skulle rykke ned. Den identifikatoriske størrelse, der er forbundet med holdet er altså helt afgørende for supporterne. En anden måde at spørge til det personlige engagement på er at spørge til, hvor stor en personlig værdi det har for den enkelte at være supporter. Her svarer sammenlagt 75 %, at det har enten meget stor eller stor personlig værdi at være supporter. En af de faktorer, der kunne tænkes at spille ind, er fællesskabet og sammenholdet omkring det at være supporter: 10

11 Tabel 8. Vigtighed af fællesskabet Hvor vigtigt er fællesskabet og sammenholdet med andre supportere for dig? Antal Procent Meget vigtigt % Vigtigt % Mindre vigtigt % Ikke vigtigt % Total: % Ovenstående tabel bekræfter, at fællesskab og sammenhold med de andre supportere for de flestes vedkommende opfattes som værende vigtig. Hvordan man følger med i holdets kampe En meget stor del (85 %) af respondenterne ser helst kampene live på stadion (n=1843). Der er naturligvis forskelle mellem, hvor stor en andel af ude- og hjemmekampe respondenterne får set på stadion. Tabel 9. Andel af sete ude/hjemme-kampe Andel af dit favoritholds ude- og hjemmekampe set på stadion i løbet af en sæson? Hjemmekampe Udekampe 100 % - 80 % 71 % 14 % 79 % - 60 % 11 % 11 % 59 % - 40 % 7 % 13 % 39 % - 20 % 7 % 23 % Mindre end 20 % 4 % 38 % Total: 100% 100 % 11

12 Optakt til holdets kampe Som en del af optakten til en hjemmekamp plejer en stor del af respondenterne at mødes med andre. 79 % svarer således ja til, at de mødes med andre inden en hjemmekamp (n=1586). Blandt de, der svarer, at de mødes med andre inden kampene, mødes de fleste i små grupper: Tabel 10. Antal der mødes inden kamp Hvor mange personer plejer I at mødes forud for en hjemmekamp? Antal Procent % % % % Flere end % Total: % Andelen af disse personer, der udgøres af kvinder og unge under 15 år er meget lille. For halvdelens vedkommende er der slet ingen kvinder iblandt og kun 6 % af tilfældene udgør kvinderne mere end 40 % af gruppen. Det hænger formentlig sammen med den lave andel af kvinder, der har deltaget i undersøgelsen. Tilsvarende mønster ses, når der spørges til andelen af unge under 15 år i gruppen. Her er det også i langt de fleste tilfælde, at der slet ingen unge under 15 år af med (78 %) eller udgør under en femtedel af de, der mødes (16 %). Af de, der har svaret, at de mødes inden en kamp svarer de fleste, at de mødes et sted mellem 1 og 3 timer inden kampen. Som optakt til en typisk kamp indtages stimulanser i varierende mængder: Tabel 11. Indtagelse af stimulanser Hvilke af følgende stimulanser indtager du typisk som optakt til hjemmekampen (flere svar muligt) 2? Antal Procent Alkohol i store mængder % Alkohol i små mængder % Hash/pot 41 2 % Andre euforiserende stoffer 34 2 % Ingen af ovenstående % Ønsker ikke at svare på spørgsmålet 23 1 % Total: Derfor giver procenttallene ikke nødvendigvis 100 % til sammen. 12

13 Livet på stadion På stadion udspilles et scenarium med en række forskellige roller. På spørgsmålet om hvilken af nedenstående roller, der bedst passer til beskrivelsen af respondentens rolle på stadion ses følgende fordeling. Tabel 12. Selvopfattet rolle på stadion Hvilken beskrivelse passer bedst på din rolle på stadion? Jeg er en del af den toneangivende kerne, der styrer slagets gang Jeg deltager i slagsangene og står blandt de andre supportere Jeg er iklædt klubtrøje, men jeg deltager ikke i slagsange og andre aktiviteter Jeg er tilskuer til både kampen og supporternes slagsange og andre aktiviteter Antal Procent % % % % Total: % Over halvdelen af respondenterne (68 %) ser sig selv som aktive deltagere i begivenhederne på stadion. Der er desuden en generel forståelse af, at man bevæger sig ind i et rum på stadion, hvor reglerne i forhold til dem vi ellers gebærder os efter er nogle andre. Sammenlagt svarer 66 % således, at der er en større frihed til at udfolde sig på stadion, halvdelen af dem vælger at benytte sig af denne frihed. Denne frihed kan bl.a. bestå i at råbe, synge smædesange eller gestikulere overfor udeholdet og dets fans. Disse aktioner opfattes af majoriteten som en del af det at være supporter: Tabel 13. Syn på aktioner Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på dit syn på aktioner rettet mod modstandernes supportere (råb, gestikuleren osv.) i forbindelse med fodboldkampe? Disse aktioner er udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor holdet Antal Procent % Disse aktioner er en del af det at være supporter % Disse aktioner klæder ikke supporterkulturen og bør undgås % Disse aktioner bør bekæmpes med alle midler 27 2 % Ingen af ovenstående 53 3 % Total: % 13

14 Selvom der bruges en enorm energi fra diverse supportere på at skabe en god stemning på stadion, er det stadig det vigtigste for de fleste stadionbesøgende, at deres hold har succes på banen. 65 % ser således hellere deres hold vinde på et stemningsforladt stadion end tabe på et stemningsfuldt stadion (n=1560). Stemningen og de aktiviteter, der er forbundet med at frembringe den, er stadig væsentlige og vigtige elementer, men alt andet lige vil hovedparten dog stadig frem for alt se deres holde vinde. Rivalisering blandt de forskellige holds supportere Også i Danmark er der tradition for, at man som supporter har sine arvefjender. Særlig tydeligt er det naturligvis blandt supporterne fra Brøndby IF og F.C. København. 84 % af Brøndbys supportere, der indgik i undersøgelsen, angiver, at de mindst bryder sig om F.C. Københavns supportere. Dette arvefjendeforhold er gengældt fra F.C. Københavns supportere, idet hele 93 % af disse angiver, at det er Brøndby IF s supportere, de bryder sig mindst om. Som begrundelse for denne rivalisering fordeler svarene sig således: Tabel 14: Hvorfor Brøndbys supportere (n=452) og F.C. Københavns supportere (n=151) ikke bryder sig om hinanden FCK-supportere Brøndbysupportere om Hvad er de vigtigste grunde til, at du ikke bryder dig om Brøndbysupportere FCK-supportere om det holds fans (flere svar muligt) 3? De er arrogante 31 % 75 % De fylder for meget på stadion med deres mange supportere 7 % 2 % De skaber negativ stemning på og udenfor stadion 42 % 27 % En stor del af dem virker aggressive 55 % 19 % Det er ren tradition 66 % 64 % De er kun ude på at slås 23 % 11 % De gider ikke slås 3 % 4 % FCK-supporterne opfatter i udpræget grad Brøndby-supporterne som aggressive og nogen, der skaber negativ stemning på og udenfor stadion. Brøndby-supporterne opfatter modsat i stor stil FCK-supporterne som arrogante. Der synes ikke at være væsentlige forskelle i uddannelsesniveauet hos de to holds supportere. Fælles for begge lejre er, at flertallet, 64 % og 66 %, medgiver, at arvefjendeopgøret er ren tradition. Anderledes sløret bliver billedet, når man ser på andre klubber. Blandt AGF s supportere, der har svaret på dette spørgsmål om, hvilket holds supportere, de mindst bryder sig om 3 Derfor giver procenttallene mere end 100 % til sammen. 14

15 (n=302), svarer 58 % Brøndby IF, 19 % F.C. København og 11 % FC Midtjylland. Hos OB (n=229) svarer 50 % Brøndby IF, 21 % F.C. København og 13 % AGF på samme spørgsmål. Opfattelsen af narkotika som et problem I relation til enkelte episoder i forbindelse med superligakampe har medier omtalt, at narkotika indgik som en del af supporterkulturen. Den generelle opfattelse af problemets størrelse i denne undersøgelse antyder dog, at det kun i mindre grad opfattes som et omfattende problem. Således angiver kun sammenlagt 14 %, at de opfatter problemet som værende omfattende eller meget omfattende. 52 % mener, at narkotika i supporterkulturen er omfattende i nogen grad, mens 35 % slet ikke mener, at fænomenet er tilstede. Kun en mindre andel af supporterne opfatter således narkotika som værende et udbredt fænomen i supporterkulturen. Sammenblanding af sport og politik Det er kun en meget lille procentdel (4 %) af respondenterne (n=1820), der går ind for en blanding af sport og politik. I nærværende undersøgelse er der sigtet direkte mod de ekstreme fløjes rekruttering af medlemmer blandt fodboldsupportere. Omkring en fjerdedel (24 %) er af den opfattelse, at det er uundgåeligt, men de finder det ikke ønskværdigt. Men hovedparten af respondenterne (65 %) svarer, at det er noget de tager afstand fra og mener bør bekæmpes. Opfattelse af og holdning til voldelige optøjer og slåskampe I undersøgelsen blev respondenterne bedt om, på en skala fra 1 til 10, at vurdere, hvor omfattende han/hun mente, at problemet med optøjer er. 65 % af de 1807 respondenter, der svarede på spørgsmålet, lå inden for vurderingerne 1-4, hvilket vil sige den lave ende. Kun 25 personer, dvs. omkring 1 %, tog skalaens to højeste værdier i brug til vurdering af problemets karakter. Problemet synes således ikke at fylde meget i supporternes bevidsthed. Der er en tydelig diskrepans mellem supporternes egen opfattelse af voldsproblemets omfang og den generelle offentlige mening, her sigtes ikke mindst mod mediernes eksponering. Tallene viser, at de fleste erkender, at uroligheder finder sted, men at det ikke er noget, der præger dagsordenen på stadion i voldsom grad. Samtidig er holdningen til voldelige optøjer og slåskampe klar for de fleste: De bør bekæmpes med alle midler. En mindre andel mener dog, at det er et udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor klubben, når man deltager i voldelige optøjer og slåskampe: 15

16 Tabel 15. Holdningerne til voldelige optøjer og slåskampe er markante Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på dit syn på slagsmål og voldelige optøjer i forbindelse Antal Procent med fodboldkampe? Slåskampe og voldelige optøjer er udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor holdet 78 4 % Slåskampe og voldelige optøjer er til tider nødvendige, når man er supporter % Størstedelen af de folk, der deltager i slåskampe og voldelige optøjer er påvirkede af alkohol % Størstedelen af de folk, der deltager i slåskampe og voldelige optøjer er påvirkede af stoffer 80 4 % Slåskampe og voldelige optøjer skal bekæmpes med alle midler % Ingen af ovenstående % Total: % Kun en mindre del på ca. 7 % opfatter slåskampe og voldelige optøjer som en del af det at være supporter, og ca. 4 % opfatter det som udtryk for ekstraordinær loyalitet overfor holdet. Opfattelse af årsagen til voldelige optøjer og slåskampe Når det kommer til at identificere den primære årsag til, at voldelige optøjer og slåskampe udvikler sig til masseanholdelser, er der delte meninger: Tabel 16. Opfattelse af primære årsag til masseanholdelser Hvem mener du er den primære årsag til, at slåskampe og voldelige optøjer til tider udvikler sig til masseanholdelser? Antal Procent De to holds supportere % Politiet % Kontrollørerne 38 2 % De to holds supportere og kontrollørerne % De to holds supportere og politiet % Politiet og kontrollørerne % Angiv evt. anden årsag % Total: % 16

17 Af ovenstående tabel kan læses, at 885 personer, svarende til næsten 50 %, tilskriver politiet det primære (med)ansvar for masseanholdelser. Til sammenligning skal nævnes, som vi vender tilbage til, at kun 196 personer i denne undersøgelse, svarende til 11 %, har svaret bekræftende på, at de har deltaget i slåskampe og voldelige optøjer. Hele 162 personer gav sig tid til at angive anden årsag. Enkelte af disse vil her fremhæves: Der kan være masser af årsager, der varierer fra gang til gang. Oftest startes det af at en kontrollør, supporter eller politi føler sig krænket, og reagerer. Der skal være større tolerance og snor begge veje Der kan ikke gives et entydigt svar på det. Som oftest er det, naturligvis, slagsbrødrene fra de to supportergrupper der har skylden (i øvrigt er de jo sjældent rigtige supportere, men er der udelukkende for at slås). Dog skal det nævnes at politiets opførsel til tider er direkte uacceptabel, og hjælper til at fremprovokere den dårlige stemning. Kontrollørernes indgriben og udvælgelse af ʺtilfældigeʺ syndere i en stor fanskare er den primære grund til ballade inde på stadion. Politiets synlige magt (trukne politistave + hunde) er den primære grund til ballade uden for stadion, når fansene er på vej væk. Sagt med andre ord: Supporter kulturen bliver kvalt inde på stadion af kontrollørerne og politiet er grunden til det ʺkoger overʺ uden for stadion. Hvis fansene bare fik lov til at skabe sig lidt over et evt. nederlag inde på stadion, ville det fjerne 40-60% af ʺoptøjerneʺ uden for stadion. Det er svært, at give noget entydigt svar. Jeg har til dato ikke været involveret i nogen form for bataljer i forbindelse med en fodboldkamp, men jeg ved de sker. Der er desværre i nogen kredse en glorificering, af den voldskultur som er dukket op i forbindelse med fodboldkampe, men til gengæld er medierne også gode til, at pumpe enkelte hændelser op til gigantiske kamp handlinger. Desværre virker politiet også som om, de i mange tilfælde ikke er professionelle nok. Der er en del tilfælde hvor supportere er blevet behandlet dybt uretfærdigt uden grund, og da det er politiet som undersøger sig selv, virker det for mange som om de efter en sådan auktion automatisk frikender sig selv, på trods af, at alle som ser auktionen ikke kan være i tvivl om, at der er noget helt galt. Nogen fangrupper søger konfrontationen, men de pågældende grupper er trods alt relativt små, og så længe almindelige mennesker kan gå til fodbold uden problemer, så kan de fjolser som absolut søger konfrontationen for min skyld finde et sted og tæve hinanden. 17

18 Opfattelser af hvordan man kan undgå voldelige optøjer og slåskampe I undersøgelsen spurgte vi ligeledes til, hvordan respondenten mente, at man kan undgå voldelige optøjer og slåskampe. Bedre selvjustits blandt supporterne mener 57 % af respondenterne er en af de virkemidler, der kan være med til at dæmme op for fænomenet: Tabel 17. Undgå vold. Hvordan mener du, at man kan undgå slåskampe og voldelige optøjer (flere svar muligt) 4? Mere synligt politi i form af uniformerede betjente til stede Antal Procent % Flere civilklædte betjente til stede % Flere af hjemmeholdets kontrollører % Egne kontrollører med til udekampe % Bedre selvjustits blandt supporterne % Hårdere straffer og sanktioner % Ingen af ovenfornævnte løsninger er ønskværdige/gode % Man skal ikke undgå dem 97 5 % Angiv evt. løsningsforslag: % Total: 1766 Det er bemærkelsesværdigt, at 54 % nævner et af klubbernes seneste tiltag, nemlig bringe egne kontrollører med til udekampe, som en af de måder, hvorpå man kan undgå slåskampe og voldelige tiltag. Supporterne har generelt mere tillid til deres egne kontrollører og disses evne til at dæmme op for eventuelle uroligheder. De vil umiddelbart være bedre til at løse de konflikter, der måtte opstå på fredelig vis end hjemmeholdets kontrollører, der hurtigere lader sig provokere af udebanefansenes aktiviteter. 315 respondenter angav andre løsningsforslag. Der er et væld af idéer. Her skal blot nævnes enkelte af dem: Bedre uddannelse af kontrollører. Dialog med supportere Bedre situationsfornemmelse fra kontrollørerne og politiet. Nogen gange misforstår de fans. Bedre kommunikation. En kold facade hos disse gør, at man føler sig dum, lille og ligegyldig. 4 Derfor giver procenttallene mere end 100 % til sammen. 18

19 Ikke konfrontatorisk politi-indsats ønskes. Har selv ofte familie/barn med på stadion, i DK og udlandet, og det danske politi er uden sammenligning dårligst til at håndtere fodboldfans. Et smil og venlige bemærkninger ser man ikke mere fra folket bag visir og galpende hunde. Det fratager IKKE voldsidioterne for ansvar, men som almindelig familiefar, og i øvrigt borgerlig af observans, er det beskæmmende at opleve politiets attituder ifm ganske almindelige fodboldkampe og mennesker, der for 98 % vedkommende ønsker en positiv oplevelse. Bedre uddannede kontrollører - de skal lære at løse konflikter før de udvikler sig. Derudover skal klubben være bedre til at give karantæner til folk som ikke opfører sig ordentligt - og håndhæve de karantæner. Mere overvågning af stadions udelukkende med det for øje at fjerne voldelige elementer - så lidt politi som muligt de provokerer bare, og har det med at overdrive deres brug af magt. Sanktionér med udelukkelse på livstid fra alle stadions og alle kampe (altså suppeligaen og landshold). Højrisiko kampe kan spilles tidligere som det ses i England til tider, således supportere ikke kan nå at drikke sig stive. Mindre omtale i medierne på volden og mere på bolden!!! Få medierne til at holde op med at hjælpe den hårde kerne med at fremstå ʺsejeʺ. Problembørnene udgør 0,5 % til en typisk superliga-kamp, men fylder meget mere i medierne. Programmer på Onside og reklamer for TDC m.m. opfordrer jo også direkte supportere til at optræde forkert og bryde regler som f.eks. romerlys m.m. Dette er blot et lille uddrag af svarene, men de er repræsentative på enkelte punkter: Det gælder opfattelsen af politiets og til dels kontrollørernes indsats på og udenfor stadion. Kontrollørernes og ikke mindst politiets fremgangsmåde i forbindelse med fodboldkampene er under skarp kritik fra de fleste supportere, selv dem, der kraftigt understreger, at de tager afstand fra nogle supporteres voldelige eskapader. Det påpeges gentagne gange, at politiets håndtering af fodboldkampene er skandaløs og uacceptabel. Kritikken af politiet går især på, at de er for aktive og dermed selv er en stor del af årsagen til, at urolighederne opstår eller eskalerer. Mange er tilfredse med politiets tilstedeværelse, men det fremhæves, at de i højere grad skal være blot synlige frem for aktivt indgribende. Det er altså præventivt, at de er der, men fører til en optrapning og eskalering af tændte situationer, at de aktivt griber ind. Trukne politistave og hunde virker snarere provokerende end intimiderende på mange supportere. Det foreslås, at politi og kontrollører gennemgår en særlig skoling specielt med henblik på håndteringen af fodboldkampe, som det fx allerede sker i forbindelse med demonstrationer, således at de får nogle redskaber til at løse konflikter på en fredelig måde. 19

20 Desuden fremhæves det, at medierne bærer en stordel af ansvaret i forbindelse med udskejelserne, fordi der i mediedækningen af sportsbegivenhederne fokuseres enormt meget på urolighederne. Det er respondenternes oplevelse, at omfanget af uroligheder, som de oplever det på og udenfor stadion, på ingen måder står i forhold til den grad af eksponering, disse uroligheder får i medierne. Nu skal man selvfølgelige ikke tage de ovennævnte 0,5 %, som respondenten angiver, for pålydende, men det er et meget klart billede på skævheden i mediernes fremstilling og den faktiske situation. Det er således opfattelsen, at det ikke kun er de ʺvoldelige elementerʺ, der har mistet fokus fra spillet på banen, men i høj grad også medierne, der foretrækker reportager om balladen omkring fodboldspillet frem for at koncentrere sig om sporten selv. Deltagelse i slåskampe og voldelige optøjer En stor del af fansene har været vidne til slåskampe eller voldelige optøjer. 76 % af respondenterne (n=1777) svarer ja til, at de har været vidne til slåskampe eller voldelige optøjer i forbindelse med fodboldkampe. Af disse har 11 % (svarende til 196 respondenter) deltaget i slåskampe eller voldelige optøjer i forbindelse med fodboldkampe, hvoraf over halvdelen har været involveret færre end 5 gange. Som forklaring på, hvordan slåskampe og voldelige optøjer opstår angives forskellige årsager af de involverede: Tabel 18. Årsag til slåskampe og voldelige optøjer Hvordan opstår slåskampe og voldelige optøjer oftest (flere svar mulig) 5? Antal Procent De er aftalt på forhånd med modstandernes supportere % De behøver ikke blive aftalt. Det er ren tradition % De opstår spontant, hvorefter man forsøger at tilkalde forstærkning De opstår spontant uden at man forsøger at tilkalde forstærkning % % Det er politiet, der fremprovokerer situationen % De opstår internt mellem det ene holds supportere % De opstår pga. indtag af for meget alkohol blandt supportere De opstår pga. indtag af euforiserende stoffer blandt supportere % % Angiv evt. anden årsag: 19 9 % Total: Derfor giver procenttallene mere end 100 % til sammen. 20

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Eliteidrættens krav til faciliteter

Eliteidrættens krav til faciliteter Eliteidrættens krav til faciliteter Jens Alm Analytiker og ph.d. stipendiat Undersøgelse fra Sveriges Television 2011 229 kommuner besvarede spørgeskemaet (svarprocent 79%) 104 kommuner mente at idrætten

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Mange fodboldfans har de seneste dage glædet sig over endnu et derby med billige billetpriser og fraværet af restriktioner. Det viste sig dog, at Brøndbys

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Resultater Spor 2: Arbejdsvilkår Sektorforskerne bruger størstedelen af deres tid (37%) på forskning, men der bruges også meget tid på rådgivning/myndighedsbetjening (31%). I alt bruges 42,3 timer, hvilket

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår

Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Resultater Spor 1: Arbejdsvilkår Næsten 40% af de universitetsansattes tid bliver brugt til forskning og lidt under 30% af tiden bruges på undervisning. Når alle timerne lægges sammen, så får man en arbejdsuge

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015

KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015 1 2 KVARTALSRAPPORT 2015 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FAIR PLAY - OGSÅ UDEN FOR BANEN 3. KVARTAL 2015 Fair

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme

Club OB- medlemmernes adfærd på OB s medier og platforme Indhold Baggrund og formål... 2 Afgrænsning... 2 Metode... 2 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Spørgeundersøgelsen fra november 2012... 3 Telefoninterviews... 4 Sammenfatning og konklusioner... 4 Medier...

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere