PADLEN februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 484 - februar 2010"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub februar 2010 Så er det nu! 24. marts - Generalforsamling Mød op i klubben Årsregnskab 2009 Så er turen til Gudenåen klar Førstehjælpskursus Vil du se, hvor det sner! Svømmehal... og meget mere

2 Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Tur- og Motionsformand Klaus Loose Jensen Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Sekretær Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Morten Kjær Jensen Løvgårdsvej 9, Virum Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Bondehavevej 10D, st. mf 2880 Bagsværd Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby Indlæg til Padlen bedes sendt til: Se også vores hjemmeside: Indhold Side Aktivitetskalender 4 Så er det nu! marts - Generalforsamling 6 Årsregnskab Mød op i klubben 14 Førstehjælpskursus 17 Så er turen til Gudenåen klar 19 Vil du se, hvor det sner! 20 Svømmehal 21 Føj Føj Føj! 22 Tiggerbrev 23 Vi skal bruge dig 23 Har I Hørt 24 Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf kajak-fritid.dk, Specialforretning for kajakker og kanoer 2 3

3 Aktivitetskalender Hver mandag kl Hver torsdag kl Fredag - søndag d marts Onsdag d. 24. marts 2010 kl Lørdag d. 27. marts 2010 kl Onsdag d. 14. april 2010 kl Fællesgymnastik Åbent motionshold 3-dages skitur til Ulricehamn Generalforsamling Træning i svømmehallen Møde om kommende aktiviteter Så er det nu! maj 2010 Turen til Gudenåen Ja, så er det nu, du skal skrive dig på HJÆLPERLISTEN, der hænger på tavlen i klubben. Rent undtagelsesvis må du også gerne sende formanden en mail Vi mangler hjælpere til følgende: Copenhagen Spring Regatta den 24. og 25. april på Bagsværd Sø Danske Bank Cup den 19. juni på Lyngby Sø Mølleåens Blå Bånd den 25. september på Vejle Sø Furesø Lyngby Sø Vi skal dække hele paletten, sekretær salgsassistent til boderne fortæring til official båd kontrol oprydning Blækspruttere. Betaling: Du er sammen med dine klubkammerater, du får en på opleveren, som du ikke andre steder kan købe for penge. Du får indlæring i noget du aldrig før har prøvet, og så får du selvfølgelig dit indbetalte vedligeholdelses depositum tilbage. Så hvad der eventuelt vil holde dig tilbage på en af ovenstående datoer, har vi, bestyrelsen, svært ved at se. Så vi ser frem til med glæde, at dit navn står på en af listerne. Bestyrelsen 4 5

4 24. Marts! Sæt et stort X i kalenderen Generalforsamling Onsdag den 24. marts klokken Samme dag klokken er der generalforsamling i VM Fonden 1990 i LKs lokaler på Rustenborgvej 19. Så er alvorens dag dukket frem, du er blevet indkaldt til Generalforsamling i Lyngby Kanoklub, hvor der samtidig er Generalforsamling for VM- Fonden af Start klokken for VM- Fonden og klokken for den ordinære Generalforsamling. Det er vigtigt du møder op, ikke for bare at være rygklapper, næ, være med til at give bestyrelsen nogle værktøjer, så de kan se, om der skal bores eller bankes. Du har på generalforsamlingens tidspunkt haft de medfremsendte regnskaber i en måned, har du spørgsmål, stil det, jo flere spørgsmål, jo bedre bliver vi alle sammen. Er du enig med bestyrelsen, at det er den vej, vi skal, eller mener du måske, at det var bedre at tage en anden vej, ja, så kom frem med det. Men noget af det mest vigtige, det er at få besat de poster i bestyrelsen, som bliver ledige, pt. er der mangel på en Sekretær, en Langturs Formand, og en ny post som Motions Formand for kajak afdelingen. Øvrige er på valg, men har tilkendegivet, at de fortsætter to år endnu, Formand IU- Formand Suppleant Revisor. Har du forslag til Lyngby Kanoklubs love, skal de være Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. Under punktet Eventuelt kan der ikke vedtages noget, det kan kun tages til efterretning. Vi følger den udsendte Dagsorden, sæt dig godt ind i den, og ellers læn dig tilbage under Generalforsamlingen, uden at lukke øjnene. Vel mødt til et par timer i gode venners lag. Bestyrelsen Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning Idrætsudvalget Tur- & Motions udvalget 4. Gennemgang af Budget 5. Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg: Formanden, modtager genvalg Sekretæren, modtager genvalg Kontingentkasserer, modtager genvalg TMU Formand, modtager ikke genvalg Suppleant 2. modtager genvalg Redaktør, bestyrelsen foreslår Ludmila Miklikova Revisor suppleant, modtager genvalg 8. Eventuelt. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår nedenstående: 46. Bestyrelsen udvides med 1 person, motions udvalgs formand. Kassererfunktionen bliver til bogholder, og kontingent kassereren administrerer herefter ind- og udbetalinger. 6 7

5 Årsregnskab 2009 Drift 2009 INDTÆGTER: Note Realis Budget 2009 Realis Kontingenter , Familierabat , Rengøringsvederlag , Vedlh.dep. indbetalt , Vedlh.dep. tilbagebetalt , Pladsvederlag , Bøder for sent indbetalt 3.800, MEDLEMSINDBETALINGER I ALT , LTK Medlemstilskud , LTK Trænertilskud 4.234, LTK Ekstraord. tilskud LTK Selvforvaltning , LTK TILSKUD I ALT , Sponsorater for eliteroere 0, IU Kursusindtægter , IU-Bådsalg ,00 IU Øvrige Indtægter 0,00 IU Bådsponsorering , Salg/Køb af Turbåde 8.500, Indbetalt Jeppes Fond 0, Sponsorer vedr. bus 0,00 Aktivitetsudvalg, fester , Mølleåens Blå Bånd , Cph. Springregatta ,60 World Cup , Lån af OASEN , Nøglepenge 8.400, Vederlag for overnatning 0,00 Vederlag for udlån af materiel , Andre indtægter , ØVRIGE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT , UDGIFTER: Note Realis Budget 2009 Realis Forsikring, sommerhus 2.285, Rep., vedl.hold, Sverige 5.402,98 El, vand m.m , Ejendomsskat 2.133, Øvrige udgifter 2.240,00 SOMMERHUS I ALT , Kursusafvikling, fortæring 4.411, Refusioner vedr. over 25 år , Kurser IU 7.540, Refusioner vedr. under 25 år ,00 Børnetræning, weekendture, IU 758,50 Møder, IU-instruktører 0, Diverse, IU-Instr. 0, Træningslejr, IU-træn ,00 Danske stævner, IU-træn. 430,00 Udenlanske stævner, IU-træn. 0,00 Møder, IU-træn. 0,00 Startpenge, Stævner 275, Diverse, IU-træn 0, Møder, IU 0,00 Reparation af Materiel, IU 650,00 Materielanskf., IU , Tilskud, eliteroere-iu 0, Transportforsikringer, IU 0,00 O-løb, IU 2.220, Klubmesterskaber, IU 0,00 Diverse, IU 1.850, IDRÆTSUDVALGET I ALT , Ture og stævner, TMU 8.000, Materielanskf., TMU , Småanskaffelser, TMU 98, Vedligeh. og Rep., TMU 50,00 Møder, TMU 222, Grunden 1.500, Øvrige Udgifter, TMU 0, TUR OG MOTIONUDVALGET I ALT ,

6 Note Realis Budget 2009 Realis Materielanskaffelser 199, Brændstof, bus 2.827, Vægtafgift, bus og trailere 2.350, Forsikring, bus og trailere , Rep. af bus og trailere 4.654, Garageleje 2.000, Benzin, motorbåd 0, Rep. af motorbåd 0,00 Forsikring, motorbåd 5.086, Øvrige udgifter vedr. trnsp , TRANSPORT MATERIEL I ALT , Udsendelse af Padlen , Trykning , Øvrige udgifter 150,00 Annonceindtægter 0,00 PADLEN I ALT , Bådhal 1.563, Værksted , Kantine 2.773, Vægtloft , Fællesrum , Rengøringsartikler m.m , Rengøring kantine 9.000, Diverse lokaleomkst. 157, LOKALEOMKOSTNINGER I ALT , Note Realis Budget 2009 Realis Årsmøder, DKF 4.290, Kurser 0, Bestyrelsesmøder 6.851, Kasserer refusioner , Refusioner iflg. DIF ,00 Fælles Klubmøder , Repræsentation, gaver 7.876, Øvrige Udgifter 9.716, Øredifference 0,00-1 ADMINISTRATIONSOMK. I ALT , DRIFTSUDGIFTER I ALT , Hensættelser , Renteindtægter, udbytte , Renteudgifter og gebyrer 0, Kursgevinster ,00 Kurstab 0,00 Tab på debitorer 0,00 FINANSIELLE POSTER I ALT , PERIODENS RESULTAT , Løn, medhjælp , Lønadministration 0,00 Kontorartikler, porto , Telefon, bestyrelse 7.466, Mønttelefon, udgifter 1.638, Mønttelefon, indtægter 0,00-58 Mobiltelefon 0,00 Abonnementer 927, TV-licens 780, Bankgebyrer 1.007, Småanskaffelser , Internetomkostninger 1.867,50 Kontormaskiner 5.305, Forsikringer ,50 Konting. FIL, DKF m.m ,

7 Status 2009 AKTIVER Realis.2009 Realis.2008 Kasse 0, Medl.kass.kasse 0, Giro , Medlemsgiro , Nordea, højrentekonto , Bank, checkhefte 2.087, Da. Bank, PMK 0,00 0 Nordea, OR , Nordea, VM , Nordea, KT , Nordea, KT , Nordea, Jeppe , LIKVIDE MIDLER I ALT , Lyngby-Taarbæk Kommune 0,00 Sponsorer, langvarige 0,00 Andre tilgodehavender 2.720, Obligationer, Skibskredit_ , Obligationer, Skibskredit_ , Nordea-aktier, 70 stk , Ejendom i Sverige (ansk.) , ANDRE AKTIVER I ALT , Realis.2009 Realis.2008 Hensat til klubbus , Ekstraordinære rep. & vedligeh. 0, Vedligehold og inventar, Oasen , Hensat til Kontormaskiner og EDB , Hensat til Inventar m.m , Hensat til kapbåde , Hensat til trænerudvikling , Hens. lønreserve medhj , Hensat til Bådhal, udstyr , Hensat til vægtloft, udstyr , Hensat til ny trailer , Hensat til køkkenforbedringer , Hensat til klubtøj o.lign , Øremærkede sponsorater , HENSÆTTELSER I ALT , PASSIVER I ALT , AKTIVER I ALT , PASSIVER Mellemregn. vedr. Kontingenter 0,00 Forudbetalte Kontingenter 0, Mellemregn. medhjælp 0, Melmregn. vedr. bestyrelsesmedl. 0, Skyldige omkostninger , Anden gæld 0, VM-Fonden , Jeppes Fond , Overskud tidl. år , Årets Resultat , EGENKAPITAL , Noter til årsregnskab Heraf kontingenter fra unge under 25 år: ,-kr. 2 Vi har modtaget tilskud fra Nordea og H.P.Larsen. 3 Overvejende tilskud fra Bladpuljen. 4 Stigningen skyldes hovedsageligt to ekstra stævner, Copenhagen Spring Regatta og World Cup 5 Elregning på 8.447,- vedrører 208, men blev først modtaget i februar Udbetalte refusioner til trænere og instruktører i henhold til Skats regler om skattefri refusioner oplyst af DIF. 7 Hovedsagelig skyldig løn til lønnet leder for 4. kvartal 2009 udbetalt i

8 Mød op i klubben: Onsdag den 14. april 2010 kl 18:00. Vi holder et møde om de kommende aktiviteter. Mødet erstatter tidligere udsendte dato. For at sikre at mødet bliver koncentreret og effektivt har vi afsat en time. Vi håber at du kan afse tiden til at kigge forbi og deltage aktivt. Vi tager udgangspunkt i emner fra sidste møde. Kom med dine ideer og byd ind der hvor du kan give en hånd. Er der stemning for lidt hygge efter mødet, splejser vi om et par pizza er. Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Claus Lorentzen og Anja Jørgensen Aktivitetsliste: 1. O-løb er up and running, indlæg om kortlæsning før næste sæ - son. 2. Instruktion i kajak-ergometeret incl. brug af elektronikken 3. Foredrags og videoaften om kajakroning med Helle Stuart, medforfatter til bogen videoen Igang med træning - voksne. 4. Tour de Gudenåen 11-12/9-2010, vi skal vel med? - så må vi hellere påbegynde planlægningen. Tour de Gudenå, film, så vi får et indtryk af hvad der venter forude. 5. Coach - noget med langsigtede mål, så vi får check på plan lægningen til eksempelvis Tour de Gudenå. 6. (Spanien), kaproning, fantastisk flot og underholdende løb med deltagere, 20 km, 7. August Bølgetur, tur ad mølleåen til det store vand, hvor vi får lej lighed til at prøve bølger steder hvor vi kan bunde. 8. Hytttetur, kan afholdes som privat med lejet hytte og i privat biler, april 9. Andre løb, det kunne være en ide at se på andre motionsløb i Danmark, eksempelvis Esrum Sø, Susåløbet m.v. i det hele taget at tage andre steder hen at ro 10. Medlemsmøder, fremtidige medlemsmøder, vedr. tur & kajak? 11. Kajaktur, Stevns Klint 12. Instruktion i turkano for kajakroere 13. Kajakturtur til Samsø, egen eller lejet havkajak Det bliver ikke en ølsmagning, men mindst lige så spændende! 14 15

9 Førstehjælpskursus Lørdag den 6.februar afholdtes et førstehjælpskursus i klubben. Det var en gentagelse af et lignende kursus for et par år siden. Og netop gentagelse anser jeg for yderst vigtigt, idet man efter forløbet af et par år har et stort behov for en gentagelse i betydningen genopfriskning! For det første er det vigtigt med repetitionen, hvis man skulle have glemt noget - og det har man! Og for det andet viste det sig, at der siden det forrige kursus var kommet nogle nye ting til, som kunne hjælpe en til at yde hurtigere førstehjælp. De 2 dygtige undervisere fra KIA fremlagde det alvorlige emnes punkter på en særdeles god og fornøjelig måde. De startede med et eksempel på den store bilulykke, vi alle mest frygter at 16 17

10 Hans-Ulrik ringer 112 skulle blive impliceret i - endsige pludselig risikere, som den eneste alene, at stå overfor og skulle iværksætte hele hjælpeaktionen af flere alvorligt kvæstede, nogle fastklemte, på en øde motorvej! Kunne man huske førstehjælpens 4 hovedpunkter? Fint pædagogisk tilrettelagt gruppearbejde, som blev endevendt i alle detaljer i samtaleeksamination med underviseren og den enkelte deltager i plenums påhør! Man følte virkelig at være tilstede, hvor behovet for standsning af blod og hjertemassage er livsvigtigt! De medbragte dukker blev vi sat til at genoplive med lytten, 30 tryk og 2 pust i flere sekvenser. Og der blev lagt i det nye stabilt sideleje, også klubbens tungeste drenge! Det blev de nette kvinders store løftetur f..eks. at få en fastklemt bevidstløs kæmpe ud af bilen uden yderligere kvæstelser! Der blev nået meget på de 6 timer, kurset var sat til. Vores utrættelige formandspar m.fl. sørgede for et fint morgenbord samt som altid en lækker frokost, så alle de ca.20 deltagere blev holdt veloplagte og fuldt koncentrerede hele tiden. Det kan ikke nok anbefales at tilmelde sig også næste gang, klubben tager initiativ til et sådant kursus. Hvem ved om den dag måske ikke er så fjern, hvor man vil kunne nå at genoplive sig selv, hvis man på sin post skulle falde om af et hjertestop? Hans-Ulrik Holm Så er turen til Gudenåen klar 12/5-16/5 Kristi Himmelfartsdag Turen går fra Bjerringbro teltplads til Fladbro med en tur ad Nørreå til Ålum og retur til Fladbro Camping. Så går turen videre til Randers. Det er en tur på 40 km, det skulle vi jo nok kunne klare. Så bliver prisen ca. 400 kr., hvordan det skal deles mellem mand og kano må vi se på. Men mere senere. Hilsen Preben Wagner 18 19

11 Vil du se, hvor det sner! Du må ikke tage overskriften bogstaveligt, men du har nu mulighed for at overvære og deltage i forskellige workshops på Dansk Kano og Kajak Forbunds Årsmøde, lørdag den 20. marts på Scandic Hotel i Roskilde. Du kan gå ind på og se hele programmet, jeg kan oplyse, at der er mange spændende workshops fra klokken Frokost og frem til klokken aftensmad. Du vil møde mange interessante personer, men som i bund og grund, har samme interesse som du har. Hvis det har vakt din interesse, og hvis du er i tvivl omkring kurserne, så ring til mig. Arrangementet er forholdsvis dyrt, men det er pengene værd, du har også mulighed for at se det sidste nye indenfor kano- og kajakker, idet de respektive kano- og kajak firmaer vil være til stede. Men Lyngby Kanoklub vil gerne give et tilskud til din oplevelse, fordi vi ved, at du efter en sådan workshop vil se anderledes på hele sporten, frivillighed osv. så en dag er du en af dem der skriver en tilsvarende indbydelse. Din pris vil være: kroner som indeholder din deltagelse til ud på de små timer. Transport: Jeg kan love dig, at der er transport der ned til, er uden ekstra omkostning. Men hjemturen må du selv financierer eller aftale med en anden LKèr. Tilmeldelse: Jeg skal have besked senest den 3. marts, og den vil være bindende. Thomas Svømmehal Da det nok varer 2 måneder endnu før isen forsvinder fra vores søområde, har bestyrelsen besluttet, at tiden så skal bruges til at genopfriske tidligere års kunnen. Vi mødes derfor i Klubben lørdag den 27. marts klokken 11.00, hvor vi pakker traileren, og kører til svømmehallen ved Fuglsanggårds skolen i Virum. Der vil være instruktører til både kano- og kajakker, og alle aktive, der har betalt kontingent for 2010, kan deltage. Det gælder også for tur- kanoroerne, som måske aldrig har siddet i en kajak. Vi slutter i hallen klokken og kører tilbage til klubben læsser både af og får en kop kaffe og udveksler de erfaringer, vi har fået de sidste 2 timer. Men hvad gør du, jo, du skriver dig på den ophængte liste på tavlen i klubben, sidste dag er den 24. marts så ved vi hvor mange kanoog kajakker, vi skal medbringe. Idrætsudvalget 20 21

12 Føj Føj Føj! Hvorfor har Du ikke betalt kontingent, og i så fald, hvorfor har du så ikke fået en aftale i stand med Kassemester Jane, Føj! Der er i skrivende stund cirka 100 medlemmer, der ikke har betalt, rykkerne er på vej, de lyder på 100 kroner mere end den giro, du har liggende i skuffen. Hvis du når at afregne den fra skuffen, inden du modtager rykkeren, så har du sparet 100 kroner. Men hvis vi ved, at du har modtaget rykkeren, så er det den, der er gældende. Til Jer der har en kano- kajak plads, vil hammeren falde prompte, og jeres kano/ kajak vil blive afleveret til politiet som hittegods, hvis ikke betalingen falder indenfor det, der er skrevet i vores love. Tiggerbrev Og dog, vi skal blot bruge 4 5 båd sponsorer, og helt sikkert, du kender i hvert fald mindst en i din omgangskreds, der godt vil være sponsor til en kajak. Prisen er kroner for en ½. Kajak, prisen for en hel, hvis der er tale om samme sponsor er kroner, til begge priser skal lægges omkostningen til trykket. Hvad får man for dette beløb? For en ½ kajak får du din reklame på enten for- eller bagdækket. Derudover en positiv omtale i Padlen og måske i pressen. Lyngby Kanoklub kan arrangere en oplevelsesdag for firmaet til nettopris. En sådan oplevelsesdag kunne starte med brunch, derefter en tur i Aluminium kanoer, eller i Snehvide kajakkerne. Sluttelig en udsøgt grill frokost med efterfølgende kaffe. Det er i hvert fald et tilbud, der vil noget, bare det at firmaet kan samle sine ansatte (max. 40. personer) til en oplevelsesdag i Lyngby Kanoklub. Muligheden for en tur med Bådfarten kan også sagtens etableres efter Brunch. Så Bestyrelsen opfordrer dig til at gå videre med dette tilbud til dit firma, er du selvstændig, skal du jo bare tale med dig selv. Bestyrelsen Husk på, at ventelisten netop til disse pladser er lange, så der er ingen problemer med genudlejningen. Til jer der bare vil lade 5 være lige, I vil i april måned modtage en indstilling til Rihers Kreditinform Bureau lokal Bestyrelse LK. Så kom nu til Netbanken eller posthuset, vi gider ikke undskyldninger, idet vi igennem de sidste 4 numre af Padlen har gjort opmærksom på betalings tidspunkter. Bestyrelsen Vi skal bruge dig Er du i stand til at lave en tegning på en udvidelse af klub køkkenet, kan du lave beregninger osv. så kontakt formanden. Tanken er, at vi skal have fornyet klubbens køkken, og i denne fornyelse, skal der også ligge en udvidelse, derfor skal du gerne kunne lave beregninger. Når så dette er klaret, så fortsætter bestyrelsen sin tunge gang videre til Lyngby Taarbæk Kommune, som derefter skal acceptere udvidelsen, og gerne yde et økonomisk tilskud. Bestyrelsen 22 23

13 Har I Hørt At Hans Ulrik igen lægger op til at være den første på disse prægtige sider. På det nylige overstået 1.ste hjælps kursus, var Hans Ulrik helt fremme i skoene, derefter røg bukserne, idet Margrethe blødte fra en lillefinger, og fluks så røg Hans Ulriks livrem, til brug for at stoppe blødningen. I sin iver, glemte han alt om de løse bukser, herfra håber vi, at den ivrige læser kan se resten. At Medens vi stadig har Hans Ulriks navn liggende, må vi sige til jer piger, der fortsat håber på hans opmærksomhed, I skal skynde jer, hvis I vil gøre jer håb om blot et lille smil. Her på redaktionen er vi bekendt med, at ingen mindre end Lone Hertz har vist interesse for ham. Han blev forstyrret midt under ceremonien i saunaen efter hans vinterbadning, idet hun bare trådte ind til ham, uden at banke på. Så piger, giv jer til kende, herfra kan vi dog ikke love noget på forhånd, hverken med livrem eller sauna. At Uden Kommunens vidende har vi haft overnattende gæster, dog ikke indenfor, men i Birketræet ud for Kaproningsportene. Overnatningen ifølge Politikens Fuglebog for Mejser, har de i hvert fald overnattet der i mindst en måned, de sidste mange dage var der fyldt op, så i alt var der 7 der overnattede i fuglekassen. At Denne viden kunne vi ikke beholde for os selv, derfor blev Dansk Ornitolog Forening kontaktet, og de var meget interesseret i, om en overlevelse ville finde sted. At Knapt var æggene klækket, før formanden for ud og købte 25 kg. fuglefrø, de skulle jo nødig sulte. Resultatet var slående, vores ansatte Dennis måtte samle et par unger op, de var skubbet ud på grund af al den føde formanden proppede i dem. Men alt er endt godt, Danmark er beriget med yderligere 5 Mejser. At Formanden har lovet Maribo Kajak Klub et foredrag, herunder holdbarhed, udvikling og fastholdelse af medlemmer. Vi lover, her fra disse vidunderlige sider, at sende en skjult person til Maribo. Så et fyldest referat vil ligge i næste nummer af Padlen. Onde tunger påstår allerede, at det højest vil fylde to sider, så vil han blive smidt ud. At Marianne, fru Formand fik et chok, da hun for 14 dage siden gik gennem bådhallen, i den ene gang lå der en Kronhjort, som havde løbet hornene og pelsen af sig. Det resulterede i et skarpt brev til Bestyrelsen. En alvorlig sag, der blev straks nedsat et udvalg som skulle finde ud af, hvorledes Kronhjorten var kommet ind i Hallen. Kommunen havde sat skilte op Isen er usikker men udvalget har nu truffet den afgørelse, at dyret stammer fra Lyngby Åmose, er løbet over isen, ind i den varme bådhal, hvorefter den er styrtet rundt, indtil den faldt dø om. At Bestyrelsen har sendt Marianne et beklagende brev, og har lovet, det aldrig mere vil ske. Fremover vil der blive sat skilte op på portene, husk at låse, fare for vildt indtrængen. At Når nu dyret var dødt, så syntes Aksel, det ligeså godt kunne ende dagene i Lyngby Kanoklub til en Vildt aften. Som sagt så gjort, fryseren fyldt, datoen sat til en rigtig Vildtaften. Desværre er der nu tvivl om, var det helt dødt, fordi de bedste stykker fra dyret er stukket af fra fryseren. Hvis der blandt vores dygtige læsere er en, der sidder inde med en 24 25

14 viden om hvorledes det kan ske, vil redaktionen gerne vide det. Så foreløbig må vi vente på denne Vildt aften, til det hele er stykket sammen. Helt Vildt det kan ske!! At Redaktionen har set formularerne til Rihers Kredit Inform Bureau Lokal Bestyrelsen LK. De er voldsomme, alt om individets økonomi bliver endevendt, er der tale om noget arveligt, eller er der tale om sjusk. Hvert punkt skal udfyldes, så Redaktionen kan kun anbefale BETAL SÅ DIT KONTINGENT vi er ikke interesseret i at kende alt om din person og familieforhold, vi er da ligeglade med, om du skylder i børnepenge, eller har stor gæld hos Magasin, bare du får betalt til Lyngby Kanoklub. At Du skal huske at skrive dig på en af hjælperlisterne, der hænger i mellemgangen. Tydeligt og helst med telefon nummer. At Det var godt at Vægtvogterne ikke mødte frem på det afholdte førstehjælps kursus medens vi spiste frokost. Her var det hele, og efterfølgende var det lige før der var flere der skulle ligge i aflåst sideleje. Den travle bestyrelse har hård brug for din hjælp! Alle hænder er velkomne. Billedet er taget af Hans-Ulrik Holm 26 27

15 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 15. marts 2010 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!...

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 474 - februar 2009 Generalforsamling 2009 Budget Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... og meget mere Bestyrelse

Læs mere

PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.

PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 521 - nov. 2013 Julen 2013 Lyngby Kanoklub ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. Sympati Grøde! Fra

Læs mere

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 500 - september 2011 Biler på forsiden Nummer 500 75 års fødselsdag Stormøde Vinterræs i Amager Strandpark Tour de Gudenå 2011 Ready go Vinterroning... og meget mere

Læs mere

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 511 - nov. 2012 GOD JUL 2012! Velbesøgt stormøde i oktober Kom hjem, kom hjem... Greve Christian 70 år Nationalbanken på besøg i LK Nye stole! Cykelparkering Oprydning

Læs mere

PADLEN. Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere.

PADLEN. Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 488 - juli 2010 Så skal der festes Ajour! En tand til TDG KALDER Mailing-liste Auf Wienerschnitzel Padlen læses... og meget mere Bestyrelse: Formand Thomas Gjerlufsen

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

PADLEN. 496 - april 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 496 - april 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 496 - april 2011 Generalforsamlingen 2011 Et lille løft af sløret! Selvforvaltningsaftale Pligtarbejde Grillstart Nye billeder på væggene Kom-godt-i gang-igen Padlekursus

Læs mere

PADLEN. 479 - september 2009

PADLEN. 479 - september 2009 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 479 - september 2009 Hold da helt kæft! Besøg i Lyngby Kanoklub Mahognikajak jamen hvorfor Vive la France Standerstrygning Kommende møder Salg - køb - byt... og meget

Læs mere

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 528 - juli 2014 Vinden i den rigtige retning Åbne Danmarksmesterskaber for Masterroere Sommerferie Skoleroning Bagsværd Regatta 2014 Preetz ist spitze! Introkursus

Læs mere

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 499 - juli/august 2011 Lyngby sejr i Kajakmaraton+ Mølleåens Blå Bånd Lukkeloven Bagsværd Regatta 2011 Farvel til den Gyldne stemme Fra 0-55 på et år Amager Strandpark

Læs mere

PADLEN. 468 - juni 2008. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 468 - juni 2008. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 468 - juni 2008 Medlemsmøde - brainstorming 50 års medlemskab Grundlovsdagstur til Københavns Havn Kajakkursus i august... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

PADLEN. 497 - maj 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 497 - maj 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 497 - maj 2011 Vi gjorde det sku Standerhejsningen 2011 Sankt Hans Aften Kano Sommetur 2011 Tryggevælde Å-løb Fra 0 til 55 på et år! Sorø Marathon Evaluerings møde

Læs mere

PADLEN. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008

PADLEN. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 467 - maj 2008 Sommersæson for døren Arbejdsweekend på grunden St. Bededag Kristi Himmelfartstur til Krakow am See Kajakkursus Heppe gruppetur til Italien Bestyrelse

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS

HængereN MKC- MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5. NR: 1 MartS - 1999. MarselisborG KajaK CluB - AarhuS NR: 1 MartS - 1999 MKC TURPROGRAM '99 - SE MIDTERSIDERNE MKC- HængereN MedlemsblaD FoR MarselisborG KajaK CluB - AarhuS STANDERHEJSNING 24/4-99 - SE SIDE 5 BESTYRELSEN UDVALG (Kontaktpersoner) Formand:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere