PADLEN februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 484 - februar 2010"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub februar 2010 Så er det nu! 24. marts - Generalforsamling Mød op i klubben Årsregnskab 2009 Så er turen til Gudenåen klar Førstehjælpskursus Vil du se, hvor det sner! Svømmehal... og meget mere

2 Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Tur- og Motionsformand Klaus Loose Jensen Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Sekretær Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Morten Kjær Jensen Løvgårdsvej 9, Virum Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Bondehavevej 10D, st. mf 2880 Bagsværd Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby Indlæg til Padlen bedes sendt til: Se også vores hjemmeside: Indhold Side Aktivitetskalender 4 Så er det nu! marts - Generalforsamling 6 Årsregnskab Mød op i klubben 14 Førstehjælpskursus 17 Så er turen til Gudenåen klar 19 Vil du se, hvor det sner! 20 Svømmehal 21 Føj Føj Føj! 22 Tiggerbrev 23 Vi skal bruge dig 23 Har I Hørt 24 Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf kajak-fritid.dk, Specialforretning for kajakker og kanoer 2 3

3 Aktivitetskalender Hver mandag kl Hver torsdag kl Fredag - søndag d marts Onsdag d. 24. marts 2010 kl Lørdag d. 27. marts 2010 kl Onsdag d. 14. april 2010 kl Fællesgymnastik Åbent motionshold 3-dages skitur til Ulricehamn Generalforsamling Træning i svømmehallen Møde om kommende aktiviteter Så er det nu! maj 2010 Turen til Gudenåen Ja, så er det nu, du skal skrive dig på HJÆLPERLISTEN, der hænger på tavlen i klubben. Rent undtagelsesvis må du også gerne sende formanden en mail Vi mangler hjælpere til følgende: Copenhagen Spring Regatta den 24. og 25. april på Bagsværd Sø Danske Bank Cup den 19. juni på Lyngby Sø Mølleåens Blå Bånd den 25. september på Vejle Sø Furesø Lyngby Sø Vi skal dække hele paletten, sekretær salgsassistent til boderne fortæring til official båd kontrol oprydning Blækspruttere. Betaling: Du er sammen med dine klubkammerater, du får en på opleveren, som du ikke andre steder kan købe for penge. Du får indlæring i noget du aldrig før har prøvet, og så får du selvfølgelig dit indbetalte vedligeholdelses depositum tilbage. Så hvad der eventuelt vil holde dig tilbage på en af ovenstående datoer, har vi, bestyrelsen, svært ved at se. Så vi ser frem til med glæde, at dit navn står på en af listerne. Bestyrelsen 4 5

4 24. Marts! Sæt et stort X i kalenderen Generalforsamling Onsdag den 24. marts klokken Samme dag klokken er der generalforsamling i VM Fonden 1990 i LKs lokaler på Rustenborgvej 19. Så er alvorens dag dukket frem, du er blevet indkaldt til Generalforsamling i Lyngby Kanoklub, hvor der samtidig er Generalforsamling for VM- Fonden af Start klokken for VM- Fonden og klokken for den ordinære Generalforsamling. Det er vigtigt du møder op, ikke for bare at være rygklapper, næ, være med til at give bestyrelsen nogle værktøjer, så de kan se, om der skal bores eller bankes. Du har på generalforsamlingens tidspunkt haft de medfremsendte regnskaber i en måned, har du spørgsmål, stil det, jo flere spørgsmål, jo bedre bliver vi alle sammen. Er du enig med bestyrelsen, at det er den vej, vi skal, eller mener du måske, at det var bedre at tage en anden vej, ja, så kom frem med det. Men noget af det mest vigtige, det er at få besat de poster i bestyrelsen, som bliver ledige, pt. er der mangel på en Sekretær, en Langturs Formand, og en ny post som Motions Formand for kajak afdelingen. Øvrige er på valg, men har tilkendegivet, at de fortsætter to år endnu, Formand IU- Formand Suppleant Revisor. Har du forslag til Lyngby Kanoklubs love, skal de være Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. Under punktet Eventuelt kan der ikke vedtages noget, det kan kun tages til efterretning. Vi følger den udsendte Dagsorden, sæt dig godt ind i den, og ellers læn dig tilbage under Generalforsamlingen, uden at lukke øjnene. Vel mødt til et par timer i gode venners lag. Bestyrelsen Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning Idrætsudvalget Tur- & Motions udvalget 4. Gennemgang af Budget 5. Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg: Formanden, modtager genvalg Sekretæren, modtager genvalg Kontingentkasserer, modtager genvalg TMU Formand, modtager ikke genvalg Suppleant 2. modtager genvalg Redaktør, bestyrelsen foreslår Ludmila Miklikova Revisor suppleant, modtager genvalg 8. Eventuelt. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår nedenstående: 46. Bestyrelsen udvides med 1 person, motions udvalgs formand. Kassererfunktionen bliver til bogholder, og kontingent kassereren administrerer herefter ind- og udbetalinger. 6 7

5 Årsregnskab 2009 Drift 2009 INDTÆGTER: Note Realis Budget 2009 Realis Kontingenter , Familierabat , Rengøringsvederlag , Vedlh.dep. indbetalt , Vedlh.dep. tilbagebetalt , Pladsvederlag , Bøder for sent indbetalt 3.800, MEDLEMSINDBETALINGER I ALT , LTK Medlemstilskud , LTK Trænertilskud 4.234, LTK Ekstraord. tilskud LTK Selvforvaltning , LTK TILSKUD I ALT , Sponsorater for eliteroere 0, IU Kursusindtægter , IU-Bådsalg ,00 IU Øvrige Indtægter 0,00 IU Bådsponsorering , Salg/Køb af Turbåde 8.500, Indbetalt Jeppes Fond 0, Sponsorer vedr. bus 0,00 Aktivitetsudvalg, fester , Mølleåens Blå Bånd , Cph. Springregatta ,60 World Cup , Lån af OASEN , Nøglepenge 8.400, Vederlag for overnatning 0,00 Vederlag for udlån af materiel , Andre indtægter , ØVRIGE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT , UDGIFTER: Note Realis Budget 2009 Realis Forsikring, sommerhus 2.285, Rep., vedl.hold, Sverige 5.402,98 El, vand m.m , Ejendomsskat 2.133, Øvrige udgifter 2.240,00 SOMMERHUS I ALT , Kursusafvikling, fortæring 4.411, Refusioner vedr. over 25 år , Kurser IU 7.540, Refusioner vedr. under 25 år ,00 Børnetræning, weekendture, IU 758,50 Møder, IU-instruktører 0, Diverse, IU-Instr. 0, Træningslejr, IU-træn ,00 Danske stævner, IU-træn. 430,00 Udenlanske stævner, IU-træn. 0,00 Møder, IU-træn. 0,00 Startpenge, Stævner 275, Diverse, IU-træn 0, Møder, IU 0,00 Reparation af Materiel, IU 650,00 Materielanskf., IU , Tilskud, eliteroere-iu 0, Transportforsikringer, IU 0,00 O-løb, IU 2.220, Klubmesterskaber, IU 0,00 Diverse, IU 1.850, IDRÆTSUDVALGET I ALT , Ture og stævner, TMU 8.000, Materielanskf., TMU , Småanskaffelser, TMU 98, Vedligeh. og Rep., TMU 50,00 Møder, TMU 222, Grunden 1.500, Øvrige Udgifter, TMU 0, TUR OG MOTIONUDVALGET I ALT ,

6 Note Realis Budget 2009 Realis Materielanskaffelser 199, Brændstof, bus 2.827, Vægtafgift, bus og trailere 2.350, Forsikring, bus og trailere , Rep. af bus og trailere 4.654, Garageleje 2.000, Benzin, motorbåd 0, Rep. af motorbåd 0,00 Forsikring, motorbåd 5.086, Øvrige udgifter vedr. trnsp , TRANSPORT MATERIEL I ALT , Udsendelse af Padlen , Trykning , Øvrige udgifter 150,00 Annonceindtægter 0,00 PADLEN I ALT , Bådhal 1.563, Værksted , Kantine 2.773, Vægtloft , Fællesrum , Rengøringsartikler m.m , Rengøring kantine 9.000, Diverse lokaleomkst. 157, LOKALEOMKOSTNINGER I ALT , Note Realis Budget 2009 Realis Årsmøder, DKF 4.290, Kurser 0, Bestyrelsesmøder 6.851, Kasserer refusioner , Refusioner iflg. DIF ,00 Fælles Klubmøder , Repræsentation, gaver 7.876, Øvrige Udgifter 9.716, Øredifference 0,00-1 ADMINISTRATIONSOMK. I ALT , DRIFTSUDGIFTER I ALT , Hensættelser , Renteindtægter, udbytte , Renteudgifter og gebyrer 0, Kursgevinster ,00 Kurstab 0,00 Tab på debitorer 0,00 FINANSIELLE POSTER I ALT , PERIODENS RESULTAT , Løn, medhjælp , Lønadministration 0,00 Kontorartikler, porto , Telefon, bestyrelse 7.466, Mønttelefon, udgifter 1.638, Mønttelefon, indtægter 0,00-58 Mobiltelefon 0,00 Abonnementer 927, TV-licens 780, Bankgebyrer 1.007, Småanskaffelser , Internetomkostninger 1.867,50 Kontormaskiner 5.305, Forsikringer ,50 Konting. FIL, DKF m.m ,

7 Status 2009 AKTIVER Realis.2009 Realis.2008 Kasse 0, Medl.kass.kasse 0, Giro , Medlemsgiro , Nordea, højrentekonto , Bank, checkhefte 2.087, Da. Bank, PMK 0,00 0 Nordea, OR , Nordea, VM , Nordea, KT , Nordea, KT , Nordea, Jeppe , LIKVIDE MIDLER I ALT , Lyngby-Taarbæk Kommune 0,00 Sponsorer, langvarige 0,00 Andre tilgodehavender 2.720, Obligationer, Skibskredit_ , Obligationer, Skibskredit_ , Nordea-aktier, 70 stk , Ejendom i Sverige (ansk.) , ANDRE AKTIVER I ALT , Realis.2009 Realis.2008 Hensat til klubbus , Ekstraordinære rep. & vedligeh. 0, Vedligehold og inventar, Oasen , Hensat til Kontormaskiner og EDB , Hensat til Inventar m.m , Hensat til kapbåde , Hensat til trænerudvikling , Hens. lønreserve medhj , Hensat til Bådhal, udstyr , Hensat til vægtloft, udstyr , Hensat til ny trailer , Hensat til køkkenforbedringer , Hensat til klubtøj o.lign , Øremærkede sponsorater , HENSÆTTELSER I ALT , PASSIVER I ALT , AKTIVER I ALT , PASSIVER Mellemregn. vedr. Kontingenter 0,00 Forudbetalte Kontingenter 0, Mellemregn. medhjælp 0, Melmregn. vedr. bestyrelsesmedl. 0, Skyldige omkostninger , Anden gæld 0, VM-Fonden , Jeppes Fond , Overskud tidl. år , Årets Resultat , EGENKAPITAL , Noter til årsregnskab Heraf kontingenter fra unge under 25 år: ,-kr. 2 Vi har modtaget tilskud fra Nordea og H.P.Larsen. 3 Overvejende tilskud fra Bladpuljen. 4 Stigningen skyldes hovedsageligt to ekstra stævner, Copenhagen Spring Regatta og World Cup 5 Elregning på 8.447,- vedrører 208, men blev først modtaget i februar Udbetalte refusioner til trænere og instruktører i henhold til Skats regler om skattefri refusioner oplyst af DIF. 7 Hovedsagelig skyldig løn til lønnet leder for 4. kvartal 2009 udbetalt i

8 Mød op i klubben: Onsdag den 14. april 2010 kl 18:00. Vi holder et møde om de kommende aktiviteter. Mødet erstatter tidligere udsendte dato. For at sikre at mødet bliver koncentreret og effektivt har vi afsat en time. Vi håber at du kan afse tiden til at kigge forbi og deltage aktivt. Vi tager udgangspunkt i emner fra sidste møde. Kom med dine ideer og byd ind der hvor du kan give en hånd. Er der stemning for lidt hygge efter mødet, splejser vi om et par pizza er. Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Claus Lorentzen og Anja Jørgensen Aktivitetsliste: 1. O-løb er up and running, indlæg om kortlæsning før næste sæ - son. 2. Instruktion i kajak-ergometeret incl. brug af elektronikken 3. Foredrags og videoaften om kajakroning med Helle Stuart, medforfatter til bogen videoen Igang med træning - voksne. 4. Tour de Gudenåen 11-12/9-2010, vi skal vel med? - så må vi hellere påbegynde planlægningen. Tour de Gudenå, film, så vi får et indtryk af hvad der venter forude. 5. Coach - noget med langsigtede mål, så vi får check på plan lægningen til eksempelvis Tour de Gudenå. 6. (Spanien), kaproning, fantastisk flot og underholdende løb med deltagere, 20 km, 7. August Bølgetur, tur ad mølleåen til det store vand, hvor vi får lej lighed til at prøve bølger steder hvor vi kan bunde. 8. Hytttetur, kan afholdes som privat med lejet hytte og i privat biler, april 9. Andre løb, det kunne være en ide at se på andre motionsløb i Danmark, eksempelvis Esrum Sø, Susåløbet m.v. i det hele taget at tage andre steder hen at ro 10. Medlemsmøder, fremtidige medlemsmøder, vedr. tur & kajak? 11. Kajaktur, Stevns Klint 12. Instruktion i turkano for kajakroere 13. Kajakturtur til Samsø, egen eller lejet havkajak Det bliver ikke en ølsmagning, men mindst lige så spændende! 14 15

9 Førstehjælpskursus Lørdag den 6.februar afholdtes et førstehjælpskursus i klubben. Det var en gentagelse af et lignende kursus for et par år siden. Og netop gentagelse anser jeg for yderst vigtigt, idet man efter forløbet af et par år har et stort behov for en gentagelse i betydningen genopfriskning! For det første er det vigtigt med repetitionen, hvis man skulle have glemt noget - og det har man! Og for det andet viste det sig, at der siden det forrige kursus var kommet nogle nye ting til, som kunne hjælpe en til at yde hurtigere førstehjælp. De 2 dygtige undervisere fra KIA fremlagde det alvorlige emnes punkter på en særdeles god og fornøjelig måde. De startede med et eksempel på den store bilulykke, vi alle mest frygter at 16 17

10 Hans-Ulrik ringer 112 skulle blive impliceret i - endsige pludselig risikere, som den eneste alene, at stå overfor og skulle iværksætte hele hjælpeaktionen af flere alvorligt kvæstede, nogle fastklemte, på en øde motorvej! Kunne man huske førstehjælpens 4 hovedpunkter? Fint pædagogisk tilrettelagt gruppearbejde, som blev endevendt i alle detaljer i samtaleeksamination med underviseren og den enkelte deltager i plenums påhør! Man følte virkelig at være tilstede, hvor behovet for standsning af blod og hjertemassage er livsvigtigt! De medbragte dukker blev vi sat til at genoplive med lytten, 30 tryk og 2 pust i flere sekvenser. Og der blev lagt i det nye stabilt sideleje, også klubbens tungeste drenge! Det blev de nette kvinders store løftetur f..eks. at få en fastklemt bevidstløs kæmpe ud af bilen uden yderligere kvæstelser! Der blev nået meget på de 6 timer, kurset var sat til. Vores utrættelige formandspar m.fl. sørgede for et fint morgenbord samt som altid en lækker frokost, så alle de ca.20 deltagere blev holdt veloplagte og fuldt koncentrerede hele tiden. Det kan ikke nok anbefales at tilmelde sig også næste gang, klubben tager initiativ til et sådant kursus. Hvem ved om den dag måske ikke er så fjern, hvor man vil kunne nå at genoplive sig selv, hvis man på sin post skulle falde om af et hjertestop? Hans-Ulrik Holm Så er turen til Gudenåen klar 12/5-16/5 Kristi Himmelfartsdag Turen går fra Bjerringbro teltplads til Fladbro med en tur ad Nørreå til Ålum og retur til Fladbro Camping. Så går turen videre til Randers. Det er en tur på 40 km, det skulle vi jo nok kunne klare. Så bliver prisen ca. 400 kr., hvordan det skal deles mellem mand og kano må vi se på. Men mere senere. Hilsen Preben Wagner 18 19

11 Vil du se, hvor det sner! Du må ikke tage overskriften bogstaveligt, men du har nu mulighed for at overvære og deltage i forskellige workshops på Dansk Kano og Kajak Forbunds Årsmøde, lørdag den 20. marts på Scandic Hotel i Roskilde. Du kan gå ind på og se hele programmet, jeg kan oplyse, at der er mange spændende workshops fra klokken Frokost og frem til klokken aftensmad. Du vil møde mange interessante personer, men som i bund og grund, har samme interesse som du har. Hvis det har vakt din interesse, og hvis du er i tvivl omkring kurserne, så ring til mig. Arrangementet er forholdsvis dyrt, men det er pengene værd, du har også mulighed for at se det sidste nye indenfor kano- og kajakker, idet de respektive kano- og kajak firmaer vil være til stede. Men Lyngby Kanoklub vil gerne give et tilskud til din oplevelse, fordi vi ved, at du efter en sådan workshop vil se anderledes på hele sporten, frivillighed osv. så en dag er du en af dem der skriver en tilsvarende indbydelse. Din pris vil være: kroner som indeholder din deltagelse til ud på de små timer. Transport: Jeg kan love dig, at der er transport der ned til, er uden ekstra omkostning. Men hjemturen må du selv financierer eller aftale med en anden LKèr. Tilmeldelse: Jeg skal have besked senest den 3. marts, og den vil være bindende. Thomas Svømmehal Da det nok varer 2 måneder endnu før isen forsvinder fra vores søområde, har bestyrelsen besluttet, at tiden så skal bruges til at genopfriske tidligere års kunnen. Vi mødes derfor i Klubben lørdag den 27. marts klokken 11.00, hvor vi pakker traileren, og kører til svømmehallen ved Fuglsanggårds skolen i Virum. Der vil være instruktører til både kano- og kajakker, og alle aktive, der har betalt kontingent for 2010, kan deltage. Det gælder også for tur- kanoroerne, som måske aldrig har siddet i en kajak. Vi slutter i hallen klokken og kører tilbage til klubben læsser både af og får en kop kaffe og udveksler de erfaringer, vi har fået de sidste 2 timer. Men hvad gør du, jo, du skriver dig på den ophængte liste på tavlen i klubben, sidste dag er den 24. marts så ved vi hvor mange kanoog kajakker, vi skal medbringe. Idrætsudvalget 20 21

12 Føj Føj Føj! Hvorfor har Du ikke betalt kontingent, og i så fald, hvorfor har du så ikke fået en aftale i stand med Kassemester Jane, Føj! Der er i skrivende stund cirka 100 medlemmer, der ikke har betalt, rykkerne er på vej, de lyder på 100 kroner mere end den giro, du har liggende i skuffen. Hvis du når at afregne den fra skuffen, inden du modtager rykkeren, så har du sparet 100 kroner. Men hvis vi ved, at du har modtaget rykkeren, så er det den, der er gældende. Til Jer der har en kano- kajak plads, vil hammeren falde prompte, og jeres kano/ kajak vil blive afleveret til politiet som hittegods, hvis ikke betalingen falder indenfor det, der er skrevet i vores love. Tiggerbrev Og dog, vi skal blot bruge 4 5 båd sponsorer, og helt sikkert, du kender i hvert fald mindst en i din omgangskreds, der godt vil være sponsor til en kajak. Prisen er kroner for en ½. Kajak, prisen for en hel, hvis der er tale om samme sponsor er kroner, til begge priser skal lægges omkostningen til trykket. Hvad får man for dette beløb? For en ½ kajak får du din reklame på enten for- eller bagdækket. Derudover en positiv omtale i Padlen og måske i pressen. Lyngby Kanoklub kan arrangere en oplevelsesdag for firmaet til nettopris. En sådan oplevelsesdag kunne starte med brunch, derefter en tur i Aluminium kanoer, eller i Snehvide kajakkerne. Sluttelig en udsøgt grill frokost med efterfølgende kaffe. Det er i hvert fald et tilbud, der vil noget, bare det at firmaet kan samle sine ansatte (max. 40. personer) til en oplevelsesdag i Lyngby Kanoklub. Muligheden for en tur med Bådfarten kan også sagtens etableres efter Brunch. Så Bestyrelsen opfordrer dig til at gå videre med dette tilbud til dit firma, er du selvstændig, skal du jo bare tale med dig selv. Bestyrelsen Husk på, at ventelisten netop til disse pladser er lange, så der er ingen problemer med genudlejningen. Til jer der bare vil lade 5 være lige, I vil i april måned modtage en indstilling til Rihers Kreditinform Bureau lokal Bestyrelse LK. Så kom nu til Netbanken eller posthuset, vi gider ikke undskyldninger, idet vi igennem de sidste 4 numre af Padlen har gjort opmærksom på betalings tidspunkter. Bestyrelsen Vi skal bruge dig Er du i stand til at lave en tegning på en udvidelse af klub køkkenet, kan du lave beregninger osv. så kontakt formanden. Tanken er, at vi skal have fornyet klubbens køkken, og i denne fornyelse, skal der også ligge en udvidelse, derfor skal du gerne kunne lave beregninger. Når så dette er klaret, så fortsætter bestyrelsen sin tunge gang videre til Lyngby Taarbæk Kommune, som derefter skal acceptere udvidelsen, og gerne yde et økonomisk tilskud. Bestyrelsen 22 23

13 Har I Hørt At Hans Ulrik igen lægger op til at være den første på disse prægtige sider. På det nylige overstået 1.ste hjælps kursus, var Hans Ulrik helt fremme i skoene, derefter røg bukserne, idet Margrethe blødte fra en lillefinger, og fluks så røg Hans Ulriks livrem, til brug for at stoppe blødningen. I sin iver, glemte han alt om de løse bukser, herfra håber vi, at den ivrige læser kan se resten. At Medens vi stadig har Hans Ulriks navn liggende, må vi sige til jer piger, der fortsat håber på hans opmærksomhed, I skal skynde jer, hvis I vil gøre jer håb om blot et lille smil. Her på redaktionen er vi bekendt med, at ingen mindre end Lone Hertz har vist interesse for ham. Han blev forstyrret midt under ceremonien i saunaen efter hans vinterbadning, idet hun bare trådte ind til ham, uden at banke på. Så piger, giv jer til kende, herfra kan vi dog ikke love noget på forhånd, hverken med livrem eller sauna. At Uden Kommunens vidende har vi haft overnattende gæster, dog ikke indenfor, men i Birketræet ud for Kaproningsportene. Overnatningen ifølge Politikens Fuglebog for Mejser, har de i hvert fald overnattet der i mindst en måned, de sidste mange dage var der fyldt op, så i alt var der 7 der overnattede i fuglekassen. At Denne viden kunne vi ikke beholde for os selv, derfor blev Dansk Ornitolog Forening kontaktet, og de var meget interesseret i, om en overlevelse ville finde sted. At Knapt var æggene klækket, før formanden for ud og købte 25 kg. fuglefrø, de skulle jo nødig sulte. Resultatet var slående, vores ansatte Dennis måtte samle et par unger op, de var skubbet ud på grund af al den føde formanden proppede i dem. Men alt er endt godt, Danmark er beriget med yderligere 5 Mejser. At Formanden har lovet Maribo Kajak Klub et foredrag, herunder holdbarhed, udvikling og fastholdelse af medlemmer. Vi lover, her fra disse vidunderlige sider, at sende en skjult person til Maribo. Så et fyldest referat vil ligge i næste nummer af Padlen. Onde tunger påstår allerede, at det højest vil fylde to sider, så vil han blive smidt ud. At Marianne, fru Formand fik et chok, da hun for 14 dage siden gik gennem bådhallen, i den ene gang lå der en Kronhjort, som havde løbet hornene og pelsen af sig. Det resulterede i et skarpt brev til Bestyrelsen. En alvorlig sag, der blev straks nedsat et udvalg som skulle finde ud af, hvorledes Kronhjorten var kommet ind i Hallen. Kommunen havde sat skilte op Isen er usikker men udvalget har nu truffet den afgørelse, at dyret stammer fra Lyngby Åmose, er løbet over isen, ind i den varme bådhal, hvorefter den er styrtet rundt, indtil den faldt dø om. At Bestyrelsen har sendt Marianne et beklagende brev, og har lovet, det aldrig mere vil ske. Fremover vil der blive sat skilte op på portene, husk at låse, fare for vildt indtrængen. At Når nu dyret var dødt, så syntes Aksel, det ligeså godt kunne ende dagene i Lyngby Kanoklub til en Vildt aften. Som sagt så gjort, fryseren fyldt, datoen sat til en rigtig Vildtaften. Desværre er der nu tvivl om, var det helt dødt, fordi de bedste stykker fra dyret er stukket af fra fryseren. Hvis der blandt vores dygtige læsere er en, der sidder inde med en 24 25

14 viden om hvorledes det kan ske, vil redaktionen gerne vide det. Så foreløbig må vi vente på denne Vildt aften, til det hele er stykket sammen. Helt Vildt det kan ske!! At Redaktionen har set formularerne til Rihers Kredit Inform Bureau Lokal Bestyrelsen LK. De er voldsomme, alt om individets økonomi bliver endevendt, er der tale om noget arveligt, eller er der tale om sjusk. Hvert punkt skal udfyldes, så Redaktionen kan kun anbefale BETAL SÅ DIT KONTINGENT vi er ikke interesseret i at kende alt om din person og familieforhold, vi er da ligeglade med, om du skylder i børnepenge, eller har stor gæld hos Magasin, bare du får betalt til Lyngby Kanoklub. At Du skal huske at skrive dig på en af hjælperlisterne, der hænger i mellemgangen. Tydeligt og helst med telefon nummer. At Det var godt at Vægtvogterne ikke mødte frem på det afholdte førstehjælps kursus medens vi spiste frokost. Her var det hele, og efterfølgende var det lige før der var flere der skulle ligge i aflåst sideleje. Den travle bestyrelse har hård brug for din hjælp! Alle hænder er velkomne. Billedet er taget af Hans-Ulrik Holm 26 27

15 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 15. marts 2010 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 475 - marts 2009 Regnskab 2009 Balance Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej

Læs mere

PADLEN. 485 - marts/april 2010

PADLEN. 485 - marts/april 2010 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 485 - marts/april 2010 Generalforsamlingen 2010 Årsregnskab 2009 Tillykke Thomas Med formanden på tur Aktivitets initiativer - tur kajak Grillsæsonen starter Skitur

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

PADLEN. 482 - december 2009

PADLEN. 482 - december 2009 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 482 - december 2009 Højt for træets grønne top. Indkaldelse til generalforsamling Hvad siger du til. Førstehjælps kursus Hjemmesiden Glædelig Jul og Godt Nytår...

Læs mere

PADLEN. 514 - feb. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 514 - feb. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 514 - feb. 2013 Generalforsamling Årsregnskab 2012 Standerhejsning Udskiftning af eltavler Midlertidig lukning af fitnesscentret Efterlysning: kokostæppe til den

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

PADLEN. 513 - jan. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 513 - jan. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 513 - jan. 2013 Aktivitetskalender 2013 Den nye sæson er skudt i gang Indkaldelse til Generalforsamling Budget 2013 Velkommen til Jacob Sørensen Nyt fra kaproningssiden

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PADLEN. 473 - januar 2009. En lun sæson Formand 65 år Har du noget liggende... Så er det NU!! Vi skal spare... og meget mere

PADLEN. 473 - januar 2009. En lun sæson Formand 65 år Har du noget liggende... Så er det NU!! Vi skal spare... og meget mere PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 473 - januar 2009 En lun sæson Formand 65 år Har du noget liggende... Så er det NU!! Vi skal spare... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015 Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers Torsdag d. 12. februar 2015 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 4.

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016 Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Regnskab Svømmeklubben Syd

Regnskab Svømmeklubben Syd Regnskab 2015 - Svømmeklubben Syd INDTÆGTER Regnskab 2015 Budget 2015 Afvigelse Kontingent holdtilmelding 829.705 790.000 Kontingent venteliste Tilbagebetalt kontigent 25.826 6.000 Klippekort, familiesvømning

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PADLEN. 493 - januar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 493 - januar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 493 - januar 2011 Godt nytår! Generalforsamling - indkaldelse Budget Sikken en fest vi har haft! Stævne udviklings møde Nysgerrig på kano 1 million og 50.000 kr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for. multiatleterne

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for. multiatleterne Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 (5. regnskabsår) for multiatleterne Resultatopgørelse for 2013 Indtægter: Regnskab Budget Kontingent holdbetalinger 1 142.480 45.000 Varesalg (netto)

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum

Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum Årsregnskab 2015 for perioden 1. januar - 31. december 2015 med budget for 2016 for Farum Tennisklub Ryttergårdsvej 120 3520 Farum CVR nr. 10 40 55 99 Bestyrelsens indstilling Bestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2016 side 1 af 6 Rørvig Sejlklub Regnskab 2016 Balance pr. 31 december 2016 Budget 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Kommunalt tilskud

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4 Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 505 - marts 2012 Standerhejsning Status 2011 Copenhagen Spring Regatta Patagonien Race Prag i maj 75 års jubilæum Forårs rengøring Maraton World Cup Ro i svømmehal

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub Regnskab 2011 og budget 2012 for Farum Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget 2010 2011 2011 2012 1. Indtægter Note Kontingenter 1 2.293.956 2.496.000 2.295.760 2.546.000 Kommunale tilskud 2 1.268.856

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!...

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 483 - januar 2010 Godt nytår Budget Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... og meget mere Bestyrelse Formand

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere