PADLEN februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 484 - februar 2010"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub februar 2010 Så er det nu! 24. marts - Generalforsamling Mød op i klubben Årsregnskab 2009 Så er turen til Gudenåen klar Førstehjælpskursus Vil du se, hvor det sner! Svømmehal... og meget mere

2 Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Tur- og Motionsformand Klaus Loose Jensen Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Sekretær Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Morten Kjær Jensen Løvgårdsvej 9, Virum Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Bondehavevej 10D, st. mf 2880 Bagsværd Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby Indlæg til Padlen bedes sendt til: Se også vores hjemmeside: Indhold Side Aktivitetskalender 4 Så er det nu! marts - Generalforsamling 6 Årsregnskab Mød op i klubben 14 Førstehjælpskursus 17 Så er turen til Gudenåen klar 19 Vil du se, hvor det sner! 20 Svømmehal 21 Føj Føj Føj! 22 Tiggerbrev 23 Vi skal bruge dig 23 Har I Hørt 24 Tranegårdsvej 27, 2900 Hellerup, tlf kajak-fritid.dk, Specialforretning for kajakker og kanoer 2 3

3 Aktivitetskalender Hver mandag kl Hver torsdag kl Fredag - søndag d marts Onsdag d. 24. marts 2010 kl Lørdag d. 27. marts 2010 kl Onsdag d. 14. april 2010 kl Fællesgymnastik Åbent motionshold 3-dages skitur til Ulricehamn Generalforsamling Træning i svømmehallen Møde om kommende aktiviteter Så er det nu! maj 2010 Turen til Gudenåen Ja, så er det nu, du skal skrive dig på HJÆLPERLISTEN, der hænger på tavlen i klubben. Rent undtagelsesvis må du også gerne sende formanden en mail Vi mangler hjælpere til følgende: Copenhagen Spring Regatta den 24. og 25. april på Bagsværd Sø Danske Bank Cup den 19. juni på Lyngby Sø Mølleåens Blå Bånd den 25. september på Vejle Sø Furesø Lyngby Sø Vi skal dække hele paletten, sekretær salgsassistent til boderne fortæring til official båd kontrol oprydning Blækspruttere. Betaling: Du er sammen med dine klubkammerater, du får en på opleveren, som du ikke andre steder kan købe for penge. Du får indlæring i noget du aldrig før har prøvet, og så får du selvfølgelig dit indbetalte vedligeholdelses depositum tilbage. Så hvad der eventuelt vil holde dig tilbage på en af ovenstående datoer, har vi, bestyrelsen, svært ved at se. Så vi ser frem til med glæde, at dit navn står på en af listerne. Bestyrelsen 4 5

4 24. Marts! Sæt et stort X i kalenderen Generalforsamling Onsdag den 24. marts klokken Samme dag klokken er der generalforsamling i VM Fonden 1990 i LKs lokaler på Rustenborgvej 19. Så er alvorens dag dukket frem, du er blevet indkaldt til Generalforsamling i Lyngby Kanoklub, hvor der samtidig er Generalforsamling for VM- Fonden af Start klokken for VM- Fonden og klokken for den ordinære Generalforsamling. Det er vigtigt du møder op, ikke for bare at være rygklapper, næ, være med til at give bestyrelsen nogle værktøjer, så de kan se, om der skal bores eller bankes. Du har på generalforsamlingens tidspunkt haft de medfremsendte regnskaber i en måned, har du spørgsmål, stil det, jo flere spørgsmål, jo bedre bliver vi alle sammen. Er du enig med bestyrelsen, at det er den vej, vi skal, eller mener du måske, at det var bedre at tage en anden vej, ja, så kom frem med det. Men noget af det mest vigtige, det er at få besat de poster i bestyrelsen, som bliver ledige, pt. er der mangel på en Sekretær, en Langturs Formand, og en ny post som Motions Formand for kajak afdelingen. Øvrige er på valg, men har tilkendegivet, at de fortsætter to år endnu, Formand IU- Formand Suppleant Revisor. Har du forslag til Lyngby Kanoklubs love, skal de være Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. Under punktet Eventuelt kan der ikke vedtages noget, det kan kun tages til efterretning. Vi følger den udsendte Dagsorden, sæt dig godt ind i den, og ellers læn dig tilbage under Generalforsamlingen, uden at lukke øjnene. Vel mødt til et par timer i gode venners lag. Bestyrelsen Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretning Idrætsudvalget Tur- & Motions udvalget 4. Gennemgang af Budget 5. Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg: Formanden, modtager genvalg Sekretæren, modtager genvalg Kontingentkasserer, modtager genvalg TMU Formand, modtager ikke genvalg Suppleant 2. modtager genvalg Redaktør, bestyrelsen foreslår Ludmila Miklikova Revisor suppleant, modtager genvalg 8. Eventuelt. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår nedenstående: 46. Bestyrelsen udvides med 1 person, motions udvalgs formand. Kassererfunktionen bliver til bogholder, og kontingent kassereren administrerer herefter ind- og udbetalinger. 6 7

5 Årsregnskab 2009 Drift 2009 INDTÆGTER: Note Realis Budget 2009 Realis Kontingenter , Familierabat , Rengøringsvederlag , Vedlh.dep. indbetalt , Vedlh.dep. tilbagebetalt , Pladsvederlag , Bøder for sent indbetalt 3.800, MEDLEMSINDBETALINGER I ALT , LTK Medlemstilskud , LTK Trænertilskud 4.234, LTK Ekstraord. tilskud LTK Selvforvaltning , LTK TILSKUD I ALT , Sponsorater for eliteroere 0, IU Kursusindtægter , IU-Bådsalg ,00 IU Øvrige Indtægter 0,00 IU Bådsponsorering , Salg/Køb af Turbåde 8.500, Indbetalt Jeppes Fond 0, Sponsorer vedr. bus 0,00 Aktivitetsudvalg, fester , Mølleåens Blå Bånd , Cph. Springregatta ,60 World Cup , Lån af OASEN , Nøglepenge 8.400, Vederlag for overnatning 0,00 Vederlag for udlån af materiel , Andre indtægter , ØVRIGE INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER I ALT , UDGIFTER: Note Realis Budget 2009 Realis Forsikring, sommerhus 2.285, Rep., vedl.hold, Sverige 5.402,98 El, vand m.m , Ejendomsskat 2.133, Øvrige udgifter 2.240,00 SOMMERHUS I ALT , Kursusafvikling, fortæring 4.411, Refusioner vedr. over 25 år , Kurser IU 7.540, Refusioner vedr. under 25 år ,00 Børnetræning, weekendture, IU 758,50 Møder, IU-instruktører 0, Diverse, IU-Instr. 0, Træningslejr, IU-træn ,00 Danske stævner, IU-træn. 430,00 Udenlanske stævner, IU-træn. 0,00 Møder, IU-træn. 0,00 Startpenge, Stævner 275, Diverse, IU-træn 0, Møder, IU 0,00 Reparation af Materiel, IU 650,00 Materielanskf., IU , Tilskud, eliteroere-iu 0, Transportforsikringer, IU 0,00 O-løb, IU 2.220, Klubmesterskaber, IU 0,00 Diverse, IU 1.850, IDRÆTSUDVALGET I ALT , Ture og stævner, TMU 8.000, Materielanskf., TMU , Småanskaffelser, TMU 98, Vedligeh. og Rep., TMU 50,00 Møder, TMU 222, Grunden 1.500, Øvrige Udgifter, TMU 0, TUR OG MOTIONUDVALGET I ALT ,

6 Note Realis Budget 2009 Realis Materielanskaffelser 199, Brændstof, bus 2.827, Vægtafgift, bus og trailere 2.350, Forsikring, bus og trailere , Rep. af bus og trailere 4.654, Garageleje 2.000, Benzin, motorbåd 0, Rep. af motorbåd 0,00 Forsikring, motorbåd 5.086, Øvrige udgifter vedr. trnsp , TRANSPORT MATERIEL I ALT , Udsendelse af Padlen , Trykning , Øvrige udgifter 150,00 Annonceindtægter 0,00 PADLEN I ALT , Bådhal 1.563, Værksted , Kantine 2.773, Vægtloft , Fællesrum , Rengøringsartikler m.m , Rengøring kantine 9.000, Diverse lokaleomkst. 157, LOKALEOMKOSTNINGER I ALT , Note Realis Budget 2009 Realis Årsmøder, DKF 4.290, Kurser 0, Bestyrelsesmøder 6.851, Kasserer refusioner , Refusioner iflg. DIF ,00 Fælles Klubmøder , Repræsentation, gaver 7.876, Øvrige Udgifter 9.716, Øredifference 0,00-1 ADMINISTRATIONSOMK. I ALT , DRIFTSUDGIFTER I ALT , Hensættelser , Renteindtægter, udbytte , Renteudgifter og gebyrer 0, Kursgevinster ,00 Kurstab 0,00 Tab på debitorer 0,00 FINANSIELLE POSTER I ALT , PERIODENS RESULTAT , Løn, medhjælp , Lønadministration 0,00 Kontorartikler, porto , Telefon, bestyrelse 7.466, Mønttelefon, udgifter 1.638, Mønttelefon, indtægter 0,00-58 Mobiltelefon 0,00 Abonnementer 927, TV-licens 780, Bankgebyrer 1.007, Småanskaffelser , Internetomkostninger 1.867,50 Kontormaskiner 5.305, Forsikringer ,50 Konting. FIL, DKF m.m ,

7 Status 2009 AKTIVER Realis.2009 Realis.2008 Kasse 0, Medl.kass.kasse 0, Giro , Medlemsgiro , Nordea, højrentekonto , Bank, checkhefte 2.087, Da. Bank, PMK 0,00 0 Nordea, OR , Nordea, VM , Nordea, KT , Nordea, KT , Nordea, Jeppe , LIKVIDE MIDLER I ALT , Lyngby-Taarbæk Kommune 0,00 Sponsorer, langvarige 0,00 Andre tilgodehavender 2.720, Obligationer, Skibskredit_ , Obligationer, Skibskredit_ , Nordea-aktier, 70 stk , Ejendom i Sverige (ansk.) , ANDRE AKTIVER I ALT , Realis.2009 Realis.2008 Hensat til klubbus , Ekstraordinære rep. & vedligeh. 0, Vedligehold og inventar, Oasen , Hensat til Kontormaskiner og EDB , Hensat til Inventar m.m , Hensat til kapbåde , Hensat til trænerudvikling , Hens. lønreserve medhj , Hensat til Bådhal, udstyr , Hensat til vægtloft, udstyr , Hensat til ny trailer , Hensat til køkkenforbedringer , Hensat til klubtøj o.lign , Øremærkede sponsorater , HENSÆTTELSER I ALT , PASSIVER I ALT , AKTIVER I ALT , PASSIVER Mellemregn. vedr. Kontingenter 0,00 Forudbetalte Kontingenter 0, Mellemregn. medhjælp 0, Melmregn. vedr. bestyrelsesmedl. 0, Skyldige omkostninger , Anden gæld 0, VM-Fonden , Jeppes Fond , Overskud tidl. år , Årets Resultat , EGENKAPITAL , Noter til årsregnskab Heraf kontingenter fra unge under 25 år: ,-kr. 2 Vi har modtaget tilskud fra Nordea og H.P.Larsen. 3 Overvejende tilskud fra Bladpuljen. 4 Stigningen skyldes hovedsageligt to ekstra stævner, Copenhagen Spring Regatta og World Cup 5 Elregning på 8.447,- vedrører 208, men blev først modtaget i februar Udbetalte refusioner til trænere og instruktører i henhold til Skats regler om skattefri refusioner oplyst af DIF. 7 Hovedsagelig skyldig løn til lønnet leder for 4. kvartal 2009 udbetalt i

8 Mød op i klubben: Onsdag den 14. april 2010 kl 18:00. Vi holder et møde om de kommende aktiviteter. Mødet erstatter tidligere udsendte dato. For at sikre at mødet bliver koncentreret og effektivt har vi afsat en time. Vi håber at du kan afse tiden til at kigge forbi og deltage aktivt. Vi tager udgangspunkt i emner fra sidste møde. Kom med dine ideer og byd ind der hvor du kan give en hånd. Er der stemning for lidt hygge efter mødet, splejser vi om et par pizza er. Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Claus Lorentzen og Anja Jørgensen Aktivitetsliste: 1. O-løb er up and running, indlæg om kortlæsning før næste sæ - son. 2. Instruktion i kajak-ergometeret incl. brug af elektronikken 3. Foredrags og videoaften om kajakroning med Helle Stuart, medforfatter til bogen videoen Igang med træning - voksne. 4. Tour de Gudenåen 11-12/9-2010, vi skal vel med? - så må vi hellere påbegynde planlægningen. Tour de Gudenå, film, så vi får et indtryk af hvad der venter forude. 5. Coach - noget med langsigtede mål, så vi får check på plan lægningen til eksempelvis Tour de Gudenå. 6. (Spanien), kaproning, fantastisk flot og underholdende løb med deltagere, 20 km, 7. August Bølgetur, tur ad mølleåen til det store vand, hvor vi får lej lighed til at prøve bølger steder hvor vi kan bunde. 8. Hytttetur, kan afholdes som privat med lejet hytte og i privat biler, april 9. Andre løb, det kunne være en ide at se på andre motionsløb i Danmark, eksempelvis Esrum Sø, Susåløbet m.v. i det hele taget at tage andre steder hen at ro 10. Medlemsmøder, fremtidige medlemsmøder, vedr. tur & kajak? 11. Kajaktur, Stevns Klint 12. Instruktion i turkano for kajakroere 13. Kajakturtur til Samsø, egen eller lejet havkajak Det bliver ikke en ølsmagning, men mindst lige så spændende! 14 15

9 Førstehjælpskursus Lørdag den 6.februar afholdtes et førstehjælpskursus i klubben. Det var en gentagelse af et lignende kursus for et par år siden. Og netop gentagelse anser jeg for yderst vigtigt, idet man efter forløbet af et par år har et stort behov for en gentagelse i betydningen genopfriskning! For det første er det vigtigt med repetitionen, hvis man skulle have glemt noget - og det har man! Og for det andet viste det sig, at der siden det forrige kursus var kommet nogle nye ting til, som kunne hjælpe en til at yde hurtigere førstehjælp. De 2 dygtige undervisere fra KIA fremlagde det alvorlige emnes punkter på en særdeles god og fornøjelig måde. De startede med et eksempel på den store bilulykke, vi alle mest frygter at 16 17

10 Hans-Ulrik ringer 112 skulle blive impliceret i - endsige pludselig risikere, som den eneste alene, at stå overfor og skulle iværksætte hele hjælpeaktionen af flere alvorligt kvæstede, nogle fastklemte, på en øde motorvej! Kunne man huske førstehjælpens 4 hovedpunkter? Fint pædagogisk tilrettelagt gruppearbejde, som blev endevendt i alle detaljer i samtaleeksamination med underviseren og den enkelte deltager i plenums påhør! Man følte virkelig at være tilstede, hvor behovet for standsning af blod og hjertemassage er livsvigtigt! De medbragte dukker blev vi sat til at genoplive med lytten, 30 tryk og 2 pust i flere sekvenser. Og der blev lagt i det nye stabilt sideleje, også klubbens tungeste drenge! Det blev de nette kvinders store løftetur f..eks. at få en fastklemt bevidstløs kæmpe ud af bilen uden yderligere kvæstelser! Der blev nået meget på de 6 timer, kurset var sat til. Vores utrættelige formandspar m.fl. sørgede for et fint morgenbord samt som altid en lækker frokost, så alle de ca.20 deltagere blev holdt veloplagte og fuldt koncentrerede hele tiden. Det kan ikke nok anbefales at tilmelde sig også næste gang, klubben tager initiativ til et sådant kursus. Hvem ved om den dag måske ikke er så fjern, hvor man vil kunne nå at genoplive sig selv, hvis man på sin post skulle falde om af et hjertestop? Hans-Ulrik Holm Så er turen til Gudenåen klar 12/5-16/5 Kristi Himmelfartsdag Turen går fra Bjerringbro teltplads til Fladbro med en tur ad Nørreå til Ålum og retur til Fladbro Camping. Så går turen videre til Randers. Det er en tur på 40 km, det skulle vi jo nok kunne klare. Så bliver prisen ca. 400 kr., hvordan det skal deles mellem mand og kano må vi se på. Men mere senere. Hilsen Preben Wagner 18 19

11 Vil du se, hvor det sner! Du må ikke tage overskriften bogstaveligt, men du har nu mulighed for at overvære og deltage i forskellige workshops på Dansk Kano og Kajak Forbunds Årsmøde, lørdag den 20. marts på Scandic Hotel i Roskilde. Du kan gå ind på og se hele programmet, jeg kan oplyse, at der er mange spændende workshops fra klokken Frokost og frem til klokken aftensmad. Du vil møde mange interessante personer, men som i bund og grund, har samme interesse som du har. Hvis det har vakt din interesse, og hvis du er i tvivl omkring kurserne, så ring til mig. Arrangementet er forholdsvis dyrt, men det er pengene værd, du har også mulighed for at se det sidste nye indenfor kano- og kajakker, idet de respektive kano- og kajak firmaer vil være til stede. Men Lyngby Kanoklub vil gerne give et tilskud til din oplevelse, fordi vi ved, at du efter en sådan workshop vil se anderledes på hele sporten, frivillighed osv. så en dag er du en af dem der skriver en tilsvarende indbydelse. Din pris vil være: kroner som indeholder din deltagelse til ud på de små timer. Transport: Jeg kan love dig, at der er transport der ned til, er uden ekstra omkostning. Men hjemturen må du selv financierer eller aftale med en anden LKèr. Tilmeldelse: Jeg skal have besked senest den 3. marts, og den vil være bindende. Thomas Svømmehal Da det nok varer 2 måneder endnu før isen forsvinder fra vores søområde, har bestyrelsen besluttet, at tiden så skal bruges til at genopfriske tidligere års kunnen. Vi mødes derfor i Klubben lørdag den 27. marts klokken 11.00, hvor vi pakker traileren, og kører til svømmehallen ved Fuglsanggårds skolen i Virum. Der vil være instruktører til både kano- og kajakker, og alle aktive, der har betalt kontingent for 2010, kan deltage. Det gælder også for tur- kanoroerne, som måske aldrig har siddet i en kajak. Vi slutter i hallen klokken og kører tilbage til klubben læsser både af og får en kop kaffe og udveksler de erfaringer, vi har fået de sidste 2 timer. Men hvad gør du, jo, du skriver dig på den ophængte liste på tavlen i klubben, sidste dag er den 24. marts så ved vi hvor mange kanoog kajakker, vi skal medbringe. Idrætsudvalget 20 21

12 Føj Føj Føj! Hvorfor har Du ikke betalt kontingent, og i så fald, hvorfor har du så ikke fået en aftale i stand med Kassemester Jane, Føj! Der er i skrivende stund cirka 100 medlemmer, der ikke har betalt, rykkerne er på vej, de lyder på 100 kroner mere end den giro, du har liggende i skuffen. Hvis du når at afregne den fra skuffen, inden du modtager rykkeren, så har du sparet 100 kroner. Men hvis vi ved, at du har modtaget rykkeren, så er det den, der er gældende. Til Jer der har en kano- kajak plads, vil hammeren falde prompte, og jeres kano/ kajak vil blive afleveret til politiet som hittegods, hvis ikke betalingen falder indenfor det, der er skrevet i vores love. Tiggerbrev Og dog, vi skal blot bruge 4 5 båd sponsorer, og helt sikkert, du kender i hvert fald mindst en i din omgangskreds, der godt vil være sponsor til en kajak. Prisen er kroner for en ½. Kajak, prisen for en hel, hvis der er tale om samme sponsor er kroner, til begge priser skal lægges omkostningen til trykket. Hvad får man for dette beløb? For en ½ kajak får du din reklame på enten for- eller bagdækket. Derudover en positiv omtale i Padlen og måske i pressen. Lyngby Kanoklub kan arrangere en oplevelsesdag for firmaet til nettopris. En sådan oplevelsesdag kunne starte med brunch, derefter en tur i Aluminium kanoer, eller i Snehvide kajakkerne. Sluttelig en udsøgt grill frokost med efterfølgende kaffe. Det er i hvert fald et tilbud, der vil noget, bare det at firmaet kan samle sine ansatte (max. 40. personer) til en oplevelsesdag i Lyngby Kanoklub. Muligheden for en tur med Bådfarten kan også sagtens etableres efter Brunch. Så Bestyrelsen opfordrer dig til at gå videre med dette tilbud til dit firma, er du selvstændig, skal du jo bare tale med dig selv. Bestyrelsen Husk på, at ventelisten netop til disse pladser er lange, så der er ingen problemer med genudlejningen. Til jer der bare vil lade 5 være lige, I vil i april måned modtage en indstilling til Rihers Kreditinform Bureau lokal Bestyrelse LK. Så kom nu til Netbanken eller posthuset, vi gider ikke undskyldninger, idet vi igennem de sidste 4 numre af Padlen har gjort opmærksom på betalings tidspunkter. Bestyrelsen Vi skal bruge dig Er du i stand til at lave en tegning på en udvidelse af klub køkkenet, kan du lave beregninger osv. så kontakt formanden. Tanken er, at vi skal have fornyet klubbens køkken, og i denne fornyelse, skal der også ligge en udvidelse, derfor skal du gerne kunne lave beregninger. Når så dette er klaret, så fortsætter bestyrelsen sin tunge gang videre til Lyngby Taarbæk Kommune, som derefter skal acceptere udvidelsen, og gerne yde et økonomisk tilskud. Bestyrelsen 22 23

13 Har I Hørt At Hans Ulrik igen lægger op til at være den første på disse prægtige sider. På det nylige overstået 1.ste hjælps kursus, var Hans Ulrik helt fremme i skoene, derefter røg bukserne, idet Margrethe blødte fra en lillefinger, og fluks så røg Hans Ulriks livrem, til brug for at stoppe blødningen. I sin iver, glemte han alt om de løse bukser, herfra håber vi, at den ivrige læser kan se resten. At Medens vi stadig har Hans Ulriks navn liggende, må vi sige til jer piger, der fortsat håber på hans opmærksomhed, I skal skynde jer, hvis I vil gøre jer håb om blot et lille smil. Her på redaktionen er vi bekendt med, at ingen mindre end Lone Hertz har vist interesse for ham. Han blev forstyrret midt under ceremonien i saunaen efter hans vinterbadning, idet hun bare trådte ind til ham, uden at banke på. Så piger, giv jer til kende, herfra kan vi dog ikke love noget på forhånd, hverken med livrem eller sauna. At Uden Kommunens vidende har vi haft overnattende gæster, dog ikke indenfor, men i Birketræet ud for Kaproningsportene. Overnatningen ifølge Politikens Fuglebog for Mejser, har de i hvert fald overnattet der i mindst en måned, de sidste mange dage var der fyldt op, så i alt var der 7 der overnattede i fuglekassen. At Denne viden kunne vi ikke beholde for os selv, derfor blev Dansk Ornitolog Forening kontaktet, og de var meget interesseret i, om en overlevelse ville finde sted. At Knapt var æggene klækket, før formanden for ud og købte 25 kg. fuglefrø, de skulle jo nødig sulte. Resultatet var slående, vores ansatte Dennis måtte samle et par unger op, de var skubbet ud på grund af al den føde formanden proppede i dem. Men alt er endt godt, Danmark er beriget med yderligere 5 Mejser. At Formanden har lovet Maribo Kajak Klub et foredrag, herunder holdbarhed, udvikling og fastholdelse af medlemmer. Vi lover, her fra disse vidunderlige sider, at sende en skjult person til Maribo. Så et fyldest referat vil ligge i næste nummer af Padlen. Onde tunger påstår allerede, at det højest vil fylde to sider, så vil han blive smidt ud. At Marianne, fru Formand fik et chok, da hun for 14 dage siden gik gennem bådhallen, i den ene gang lå der en Kronhjort, som havde løbet hornene og pelsen af sig. Det resulterede i et skarpt brev til Bestyrelsen. En alvorlig sag, der blev straks nedsat et udvalg som skulle finde ud af, hvorledes Kronhjorten var kommet ind i Hallen. Kommunen havde sat skilte op Isen er usikker men udvalget har nu truffet den afgørelse, at dyret stammer fra Lyngby Åmose, er løbet over isen, ind i den varme bådhal, hvorefter den er styrtet rundt, indtil den faldt dø om. At Bestyrelsen har sendt Marianne et beklagende brev, og har lovet, det aldrig mere vil ske. Fremover vil der blive sat skilte op på portene, husk at låse, fare for vildt indtrængen. At Når nu dyret var dødt, så syntes Aksel, det ligeså godt kunne ende dagene i Lyngby Kanoklub til en Vildt aften. Som sagt så gjort, fryseren fyldt, datoen sat til en rigtig Vildtaften. Desværre er der nu tvivl om, var det helt dødt, fordi de bedste stykker fra dyret er stukket af fra fryseren. Hvis der blandt vores dygtige læsere er en, der sidder inde med en 24 25

14 viden om hvorledes det kan ske, vil redaktionen gerne vide det. Så foreløbig må vi vente på denne Vildt aften, til det hele er stykket sammen. Helt Vildt det kan ske!! At Redaktionen har set formularerne til Rihers Kredit Inform Bureau Lokal Bestyrelsen LK. De er voldsomme, alt om individets økonomi bliver endevendt, er der tale om noget arveligt, eller er der tale om sjusk. Hvert punkt skal udfyldes, så Redaktionen kan kun anbefale BETAL SÅ DIT KONTINGENT vi er ikke interesseret i at kende alt om din person og familieforhold, vi er da ligeglade med, om du skylder i børnepenge, eller har stor gæld hos Magasin, bare du får betalt til Lyngby Kanoklub. At Du skal huske at skrive dig på en af hjælperlisterne, der hænger i mellemgangen. Tydeligt og helst med telefon nummer. At Det var godt at Vægtvogterne ikke mødte frem på det afholdte førstehjælps kursus medens vi spiste frokost. Her var det hele, og efterfølgende var det lige før der var flere der skulle ligge i aflåst sideleje. Den travle bestyrelse har hård brug for din hjælp! Alle hænder er velkomne. Billedet er taget af Hans-Ulrik Holm 26 27

15 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 15. marts 2010 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 475 - marts 2009 Regnskab 2009 Balance Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej

Læs mere

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 504 - feb. 2012 Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø 20102 Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 505 - marts 2012 Standerhejsning Status 2011 Copenhagen Spring Regatta Patagonien Race Prag i maj 75 års jubilæum Forårs rengøring Maraton World Cup Ro i svømmehal

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!...

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 483 - januar 2010 Godt nytår Budget Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... og meget mere Bestyrelse Formand

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro

Årsregnskab for 2012. Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro Årsregnskab for 2012 Kajakklubben PAGAJ Søvej 8 7500 Holstebro BESTYRELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for kajakklubben Pagaj for regnskabsåret 2012.

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 535 - marts 2015 Et stærkt bagland Generalforsamlingen 2015 Standerhejsning og forårsrengøring Ny sommersæson med grill Det bliver stort Begynderkurser 2015 Kajak

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00

Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00 Note 1: Kontingenter. Familiekontingent: Kontingent u/25 år 106 45.178,00 Kontingent o/25 år 88 37.507,00 I alt 194 82.685,00 Parkontingent: Kontingent u/25 år 4 2.350,00 Kontingent o/25 år 130 67.405,00

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009

MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009 MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009 Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2009 2009 2008 2007 2006 INDTÆGTER Kontingent 1.785 1.794.278 1.765.250 1.724.600 1.717.150 Salg af tegninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår

Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Side 1 Sindal Golf Klub Resultatopgørelse for 1/1-31/12 2011 samt Balance pr. 31/12 2011 21. Regnskabsår Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2012 Dirigent Side 2 Side Resultatopgørelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 536 - april 2015 Copenhagen Spring Regatta 2015 Fritidshus Standerhejsning Mad, grill og hygge Kan du også bedst lide at ro med andre? Motionsroning om mandagen i

Læs mere