Årsregnskab Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade Silkeborg. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -"

Transkript

1 Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade Silkeborg CVR nr

2 INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6 Specificeret balance side 7 Investeringer og finansiering side 8 Analyse af regnskab side 9-10 Medlemstal side 11 Godkendelse af regnskabet side

3 RESULTATOPG±RELSE Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2005 Kontor Indtægter Udgifter ( ) ( ) ( ) ( ) Arrangementer Indtægter Udgifter (77.489) (75.623) (67.050) (64.136) (12.050) (9.521) Øvelokaler Indtægter Udgifter (59.160) (46.879) (56.600) (63.126) (59.050) (21.619) (56.600) (55.828) Studie Indtægter Udgifter (63.590) (61.781) (52.450) (48.168) (16.190) (10.917) (11.950) Total (8.489) (27.310) Afskrivninger (60.756) (37.418) (53.500) (55.866) Resultat før afskrivninger Specificeret resultat findes på næste side

4 RESULTATOPG±RELSE Specificeret Regnskab Regnskab Budget Regnskab 2005 Kontor 1) Kontingenter, A-medl Tidl. afskrevne kontingenter Indtægter vedr. tidl. regnskabsår Rykkergebyrer Automatindtægter Fester ) Tilskud Diverse indtægter Renteindtægter Uerholdelige kontingentrestancer (2.675) (1.400) (2.400) (1.950) Udgifter vedr. tidl. regnskabsår (1.045) Løn (31.198) (37.029) (38.000) (49.021) Arbejdsmarkedsbidrag (2.716) (3.219) (3.310) (4.261) 3) PBS-udgifter (8.412) (10.929) (11.500) (11.995) Alarmudgifter (5.192) (7.364) (6.000) (4.339) Forsikring (2.786) (2.943) (3.200) (2.950) Foreningskontingenter (1.295) (1.305) (1.000) (950) 4) Udgifter ved automat - (2.253) (2.000) (1.502) Generalforsamling (4.314) (4.798) (6.000) (4.138) Bestyrelsesmøder mv. (6.580) (5.243) (6.000) (8.008) Festudvalgsudgifter (226) (40) (500) (514) Fester (13.469) (11.624) (11.000) (12.497) Kontorhold (7.027) (2.852) (6.000) (7.751) Telefon & internet (10.580) (9.030) (9.500) (9.775) Porto (4.633) (3.406) (4.300) (1.421) 5) Transportudgifter (3.374) (4.504) (4.500) (5.499) Vedligeholdelse af inventar (1.328) (1.095) (1.900) - Vedligeholdelse af Lydpotten generelt (5.386) (8.666) (12.000) (3.982) Rengøring - materialer mv. (2.780) (1.305) (2.800) (1.874) Køb af værktøj (1.995) (2.338) (2.300) (1.684) Diverse udgifter (20.040) (5.012) (3.500) (3.942) Mindre nyanskaffelser (2.351) (1.074) (3.500) (1.014) 12) Afskrivning på inventar (9.481) (3.601) (4.500) (2.736) Renteudgifter Arrangementer 6) Entréindtægter Salg af varer Tilskud, sponsorater mm ) Diverse indtægter Køb af varer til videresalg (20.337) (18.478) (16.000) (17.801) Leje af lokaler (6.560) (8.058) (8.500) (10.205) Forplejning (8.756) (6.825) (7.000) (1.322) Repræsentation mm. (115) (349) - - Udvalgsudgifter (782) (293) (500) (411) Leje af lydgear (8.125) (8.750) (8.500) (11.250) Leje af lysgear - (1.250) (1.250) - Reklame (2.227) (4.395) (4.200) (1.626) Transport (9.776) (7.738) (7.500) (6.665) Koda afgifter (2.495) ) Honorarer (11.000) (17.000) (11.000) (13.500) Diverse udgifter (7.317) (2.488) (2.600) (1.356) (12.050) (9.521) Øvelokaler Udlejning af lokaler Udlejning af skabe Udlejning af udstyr Tilskud og støtte ) Diverse indtægter Studie Udgifter ved skabe - - (800) - Nøgleudgifter - - (800) - Udvalgsudgifter (190) - (500) (402) 10) Vedligeholdelse af inventar (10.708) (15.552) (12.000) (16.946) Diverse udgifter - (75) (500) - 10) Mindre nyanskaffelser (17.580) (8.922) (12.000) (4.503) 12) Afskrivning på inventar (30.682) (22.331) (30.000) (41.274) (59.050) (21.619) (56.600) (55.828) 11) Udlejning af studie Salg af medier Udlejning af udstyr Kursusindtæger Tilskud og støtte vedr. studie Diverse indtægter Løn (22.172) (28.339) (19.000) (28.796) AM-bidrag (1.928) (2.464) (1.650) (2.504) Køb af medier (1.449) (1.079) (1.000) (986) Kursusudgifter (1.584) (5.845) (3.000) - Udvalgsudgifter (1.087) - (500) (657) Vedligeholdelse af inventar (774) (4.617) (3.300) (430) Diverse udgifter (2.189) - - (2.939) Mindre nyanskaffelser (11.814) (7.950) (5.000) - 12) Afskrivning på inventar (20.593) (11.487) (19.000) (11.856) (16.190) (10.917) (11.950)

5 GENERELT Resultatopgørelse: Det kan diskuteres, om opdelingen af resultatopgørelsen i kontor, arrangementer, studie og øvelokaler er korrekt. Opdelingen er resultatet af regnskabspraksis i foreningen gennem flere år. På side 5 fremgår det, hvilke poster, der er opført under de 4 hovedområder. De mange poster er skabt for at gøre regnskabet mere overskueligt og nemmere at analysere (?). Afskrivninger: Afskrivninger repræsenterer værdiforringelsen af foreningens inventar. Inventar med en "levetid" på over et år og en nyværdi på over ca kr. opføres ikke som en udgift, men derimod som et aktiv. Det er alene værdiforringelsen, afskrivning, der opføres som en udgift i regnskabet. Det siger sig selv, at det er svært at bedømme et aktivs værdi. Noter til resultatopgørelsen: 1) 2) Tilskud og støtte under kontoret udgøres af Silkeborg Kommunes medlemstilskud til unge under 25 år. 3) Den konstante stigning i PBS-udgifter skyldes den direkte sammenhæng mellem denne udgiftspost og antallet af medlemmer. 4) 5) Stigning i udgifter til transport skyldes foreningens øgede deltagelse i regionale og nationale samarbejder. 6) Faldet i entré indtægter skyldes svigtende publikumsinteresse. 7) Diverse indtægter vedr. arrangementer består af tilbageførte udgifter til transport i. 8) Honorarer udbetales til lydmand ved afholdelse af koncerter på Rampelys samt Hede Rytmer. 9) Diverse indtægter under øvelokaler består af fortjeneste ved salg af gammelt udstyr. 10) I år er kontingenter steget med ca. 3 %, hvilket svarer til en stigning på kr. Dette skal sammenholdes med en stigning på 11 % fra 2005 til, 30 % fra 2004 til 2005, 28 % fra år 2003 til 2004 og på ca. 23 % fra år 2002 til år Automat salg af sodavand skabte i år et mindre overskud. Underskudet på salget skyldes primært højere indkøbspriser og lave salgspriser, der er uændret gennem de sidste 6-7 år. Stigning i udgifter til vedligeholdelse skal sammenholdes med faldet i mindre nyanskaffelser. Samlet er der til vedligeholdelse af udstyret i øvelokalerne anvendt ca kr. 11) Det er lykkedes at bibeholde den positive udvikling i indtægter ved udlejning af studiet gennem de sidste år trods pessimistiske forventninger i budgettet. 12) De samlede afskrivninger er steget i forhold til, hvilket primært skyldes investeringer i øvelokaleudstyr for ca kr

6 BALANCE Regnskab Regnskab Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Beholdninger Debitorer Kontorinventar Øvelokaleinventar Studieinventar Passiver Kreditorer (13.052) (13.637) Skyldige betalinger (3.497) (7.118) Egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) Specificeret balance findes på næste side

7 BALANCE Specificeret Regnskab Regnskab Aktiver Passiver Aktiver Passiver Beholdninger Kassebeholdning Bankkonto Hensat til investeringer Varelager Debitorer Kontingentrestancer Regningsdebitorer Udlæg Kontorinventar Primosaldo Anskaffelser Afskrivninger (3.601) (2.736) Ultimosaldo Øvelokaleinventar Primosaldo Anskaffelser Afhændelser (1.002) (1.902) Opskrivninger Afskrivninger (22.331) (39.264) Ultimosaldo Studieinventar Primosaldo Anskaffelser Afhændelser Afskrivninger (11.487) (13.866) Ultimosaldo Kreditorer Varekreditorer (3.602) (4.037) Nøgledeposita (9.000) (9.200) Forudbetalt kontingent mm. (450) (400) (13.052) (13.637) Skyldige betalinger Løn - (2.470) Arbejdsmarkeds- og SP-bidrag (637) (495) A-skat (2.860) (1.967) Feriepenge - (2.186) (3.497) (7.118) Egenkapital Foreningsformue pr. 1. januar ( ) ( ) + årets resultat ( ) (44.053) ( ) ( ) - 7 -

8 INVESTERINGER Kontoret Øvelokaler Studie - - Stativer og bækkener stk. Peavy Penta rørforstærkere stk. Peavy Valveking 4x12" kabinetter Samsung 22" monitor Metric Halo AD/DA konverter Samlede investeringer FINANSIERING Likviditetsmæssigt overskud Overskud "regnskabsmæssigt overskud" Afskrivninger "værdifald på udstyr" Ændring i beholdninger "indsat i bank" 1/ / Ændring i debitorer "ydet kredit" 1/ / Ændring i kreditorer "forøget gæld" 1/ / Ændring i skyldige betalinger "forøget gæld" 1/ / Afhændelser "solgt udstyr" Hartke basforstærker 500 Sonor S-class Finansiering

9 ANALYSE (procenter) IndtÕgtsfordeling i % Øvrige Arrangementer u/tilskud Udlejning af studie og udstyr Kontingenter Tilskud Udgiftsfordeling i % Løn Arrangementer (afskrivninger) Rep. og mindre anskaffelser Øvrige Aktivfordeling i % Passivfordeling i % Beholdn. Deb. Kontorinv. Øvel.inv. Studieinv. 0 Kreditorer Egenkapital - 9 -

10 ANALYSE (kroner) IndtÕgtsfordeling i kr. Øvrige Arrangementer u/tilskud Udlejning af studie og udstyr Kontingenter Tilskud Udgiftsfordeling i kr. Løn Arrangementer (afskrivninger) Rep. og mindre anskaffelser Øvrige Aktivfordeling i kr. Passivfordeling i kr Beholdn. Deb. Kontorinv. Øvel.inv. Studieinv. 0 Kreditorer Egenkapital

11 MEDLEMSTAL Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar

12 GODKENDELSE Regnskabet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 29. marts 2008 UNDERSKRIFT Mads Thyde Jonas Bak Tommy K. Simonsen Kristoffer Kristensen Mads Øgaard Gøttler REVISION se særskilt revisionspåtegning Klavs Pallesen, Den Kreative Skole

Rytmisk Musikforening

Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening ORANGE Rytmisk Musikforening Layout og tryk: ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR Fajabefa lokalafdeling Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 11 Giro

Læs mere

Årsrapport 2007/2008. for

Årsrapport 2007/2008. for Årsrapport 2007/2008 for Indholdsfortegnelse 1. ÅRSRAPPORT...2 1.1. HOVEDTALSOVERSIGT...2 1.2. KOMMENTARER TIL RESULTATOPGØRELSEN...2 1.3. INDTÆGTER...3 1.4. UDGIFTER...3 1.5. AFSKRIVNINGER...3 1.6. INVESTERINGER...3

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

Grundejerforeningen Torstorp 2012/13 GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2013 og Balance pr. 31. maj 2013 SOM ADMINISTRATOR: DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg INDHOLD Side Bestyrelsens

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår Årsrapport Slow Food Convivum Nordsjælland - København 5. regnskabsår Periode: 1. april 2009 til 31. marts 2010 Årsrapport 2009-2010 Slow Food Convivum Nordsjælland - København STAMOPLYSNINGER: Slow Food

Læs mere

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55

Kalundborgegnens Antennelaug 4400 Kalundborg. CVR-nr. 56 74 17 55 4400 Kalundborg CVR-nr. 56 74 17 55 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse side: Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5-6 Resultatopgørelse 7 Balance - aktiver 8 Balance - passiver

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Arsregnskab 2011. Grundejerforeningen. Lille Grundet. r"; '!;,: l"

Arsregnskab 2011. Grundejerforeningen. Lille Grundet. r; '!;,: l Arsregnskab 211 Grundejerforeningen Lille Grundet r"; '!;,: l" :t lndholdsfortegnelse Side Bestyrelsens bemærkninger til årsregnskabet Regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Noter Revisionspåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2015 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2015 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 25.marts 2015 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej, 8381

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013

Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013 Hørsholm Rungsted Tennisklub CVR nr. 23 40 46 13 Hørsholm Kommune ----oo0oo---- Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den /

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere